Ukko akan töissä. Askeleita hoitotyön tasa-arvoon. SoteMies -projektin loppujulkaisu Hyvinkään Riihimäen aikuiskoulutuskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ukko akan töissä. Askeleita hoitotyön tasa-arvoon. SoteMies -projektin 2006 2008 loppujulkaisu Hyvinkään Riihimäen aikuiskoulutuskeskus"

Transkriptio

1 Ukko akan töissä Askeleita hoitotyön tasa-arvoon SoteMies -projektin loppujulkaisu Hyvinkään Riihimäen aikuiskoulutuskeskus Toimittanut Kirsikka Arkimies

2 Askeleita hoitotyön tasa-arvoon SoteMies -projektin loppujulkaisu Hyvinkään Riihimäen aikuiskoulutuskeskus Toimittanut Kirsikka Arkimies Ukko akan töissä

3 Sisällys ONNEA SOTEMIESTEN UUSILLE URILLE! 7 Tuula Kortelainen VALKOTAKKINEN EI OLLUTKAAN LÄÄKÄRI 9 Kirsikka Arkimies MITEN SOTEMIEHEN OIKEIN KÄVI? 13 Sari T. Ruokonen ASENTAJASTA HOITAJA 19 Pekka Munnukka MIEHET TASA-ARVON KESKIPISTEESSÄ 23 Jouni Varanka SISAR HENTO VALKOINEN MUUTOKSESSA 27 Anu Kurkinen-Supperi AMMATTILIITON EDUSTAJAN AJATUKSIA HOITAJUUDESTA 31 Kaijamaija Parviainen MIEHIÄ TERVEYDENHOITOALALLE RAHOITUKSEN NÄKÖKULMA 35 Marita Lehtinen KEHITYSVAMMAISTEN HOITOKODISSA TÖITÄ OPPIMASSA 39 Jarmo Jakonen Ukko akan töissä Askeleita hoitotyön tasa-arvoon Hyvinkään Riihimäen aikuiskoulutuskeskuksen loppujulkaisu ESR-rahoitteisen SoteMies -projektin päätteeksi Toimittanut: Kirsikka Arkimies Piirrokset: Matti Nisula Kannen kuva: Nancy Louie Ulkoasu: Intro Design Paino: Savion kirjapaino Oy, Kerava 2008 TARINOITA MIEHEN KASVUSTA UUTEEN AMMATTIIN 43 Elina Soininen

4 ONNEA SOTEMIESTEN UUSILLE URILLE! ONNEA SOTEMIESTEN UUSILLE URILLE! Onnea SoteMiesten uusille urille! Olet juuri avannut SoteMies -projektin päätteeksi syntyneen julkaisun, joka koostuu erilaisten asiantuntijoiden, viranomaisten, kouluttajien ja opiskelijoiden kirjoituksista. Artikkeleiden yhteisenä teemana on laajasti sukupuolisegregaatio ja tarkemmin miesten opiskelu sekä työskentely perinteisesti hyvin naisvaltaisella sosiaali- ja terveysalalla. SoteMies -projekti on ollut vuosina Hyvinkään Riihimäen aikuiskoulutuskeskuksen toteuttama projekti. Sen tavoitteena oli madaltaa miesten hakeutumisen kynnystä lähihoitajakoulutukseen ja alan työtehtäviin sekä kouluttaa ammattitaitoista työvoimaa alueen työnantajien palvelukseen. Tavoitteita toteutettiin kehittämällä työvoimakoulutuksena toteutettavaa lähihoitajakoulutusta vastaamaan paremmin miesopiskelijoiden tarpeisiin. Pyrkimyksenä oli tukea opiskelijoita menestyksekkäisiin opintoihin. Vuosina Riihimäen työvoimatoimisto organisoi alueella Aikamies -projektin, jonka tavoitteena oli työttömien miesten työllisyyden edistäminen. Aikamies -projektissa oma organisaatiomme (HRAKK) toimi koulutuskumppanina. Projekti oli merkittävä taustatekijä SoteMies -hankkeen synnylle ja sen tarpeen tunnistamiselle. Aikamies -projektin 276 miehen kouluttaminen toi esille miesten kiinnostuksen sosiaali- ja terveysalan työtehtäviä ja opintoja kohtaan. Miehillä oli innostusta hakeutua alan koulutukseen. Mutta toisaalta kävi ilmi, että miesten kynnys pyrkiä opiskelemaan lähihoitajaksi oli aika korkea. Erityisesti miehiä mietitytti opiskella mahdollisesti ainoana miehenä naisryhmässä. Näin päädyttiin Valmistuneilla SoteMiehillä on nyt hankittuna osaaminen ja valmius työskennellä sosiaalija terveysalan vaativissa työtehtävissä. ideaan järjestää miehille täysin oma lähihoitajakoulutus. SoteMies -projektin syntyyn vaikutti myös Riihimäen työvoimatoimiston alueen työllisyystilanne. Alueella oli paljon rakennetyöttömyyttä sekä työttömiä miehiä. 6 Hyvinkään Riihimäen aikuiskoulutuskeskus järjesti vain miehille suunnatun lähihoitajakoulutuksen. Projektin seurauksena valmistui kymmenen uutta lähihoitajaa. Julkaisumme sisältää laajasti näkemyksiä sukupuolisegregaatiosta ja käytännön kokemuksia kahden ja puolen vuoden ajalta SoteMies -projektissa. Toivon, että saat lukijana uusia näkökulmia sukupuolten erilaisuuden havainnoimiseen työelämässä. 7

5 ONNEA SOTEMIESTEN UUSILLE URILLE! VALKOTAKKINEN EI OLLUTKAAN LÄÄKÄRI Silloin kun on kysymys perinteisesti toisen sukupuolen vahvasti hallitsemasta alasta, pitää koulutusorganisaatiossakin muuttaa toimintatapoja ja ottaa paremmin huomioon eri sukupuolten tarpeet oppimisessa. Toivottavasti kokemukset antavat pohdinnan aihetta myös työvoimakoulutuksen hankkijoille ja koulutukseen ohjaaville tahoille. Toivon, että artikkeleissa esiin tuodut kokemukset myös innostavat uusia miehiä hakeutumaan sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin ja työtehtäviin. Ala tarvitsee uusia ja erilaisia osaajia nyt ja tulevaisuudessa. Kiitokset erityisesti mukana olleille alueen työyhteisöille ja niiden työntekijöille. Opiskelijoillemme on ollut tarjolla monipuolisia työssäoppimispaikkoja. Alan työyhteisöt ovat osallistuneet myös tutkintotilaisuuksien arviointeihin. Lisäksi mukana on ollut erillinen työelämäryhmä, joka on antanut arvokkaan käytännön näkemyksen kehittämistyöhömme. Lisäksi tiivistä yhteistyötä ja opiskelijoiden opintopolkujen henkilökohtaistamista ovat kanssamme tehneet projektin rahoittaja ja koulutuksen hankkija Hämeen TE-keskus ja Riihimäen työvoimatoimisto. Omat kouluttajamme ovat olleet avainasemassa koulutuksen toteuttamisessa ja sen käytänteiden kehittämisessä. Opiskelijoilla on takanaan tiivis ja työntäyteinen koulutus. Valmistuneilla SoteMiehillä on nyt hankittuna osaaminen ja valmius työskennellä sosiaali- ja terveysalan vaativissa työtehtävissä. Onnittelut uusille lähihoitajille! Hyvinkäällä Tuula Kortelainen Hyvinkään Riihimäen aikuiskoulutuskeskuksen hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Valkotakkinen mies ei ollutkaan lääkäri Kirsikka Arkimies SoteMies -projektin julkaisun toimittaja Sota-ajan tangon sisar hento valkoinen esiintyy hoitajana edelleen monen suomalaisen mielikuvissa. Hän on nainen, joka on läheistä sukua äidille eikä siksi ole mies. Mutta ajat muuttuvat, isät hoitavat lapsia perheissä ja heidän kämmenensä kuumeisella otsalla on jo yhtä tuttu kuin äidin käsi. Yhteiskunnan yleinen tasa-arvo vie segregaatiota eteenpäin hoitoalalla. Omat kokemukseni mieshoitajista ovat aika vähäisiä. Jälkeenpäin olen ajatellut, että olen sivusta seuratessa ehkä sekoittanut hoitajan lääkäriin. Vanhusten terveyskeskuksen vuodeosastolla tapasin hoitajan, joka reippaasti ikään kuin miesten kesken puhutteli liki 90-vuotiasta isoisääni. Mieshoitaja tuntui kohtaavan pappani samalta tasolta. Toinen mieshoitaja näyttäytyi keskussairaalan sädehoito-osastolla, jossa kävin toimittajan työssä. Reipas ja huumorintajuinen mieshoitaja toi rutkasti energiaa alakuloiseen odotushuoneeseen. Tutkimuksista käy ilmi, että mieshoitajat ovat haluttuja työntekijöitä. Tähän julkaisuun on kirjoitettu kokemuksia, joista selviää, että hoitoalan koulutusta hallitsevat vieläkin opetusmetodit, jotka on tarkoitettu sopimaan nimenomaan naisille. Olisi varmaan tarpeen harkita uudistuksia, jotta myös miehet tuntisivat, että koulutus on tarkoitettu täysin myös heille. Julkaisun teksteistä paljastuu, että miehet arvostavat hoitotyötä ja pitävät sitä oikeana työnä. Vain miehille tarkoitettuun lähihoitajakoulutukseen hakeutui joukko hyvin erilaisten alojen ihmisiä. Esimerkiksi poliisi, divarikauppias, muusikko, puutarhatyöntekijä ja metallimies halusivat vaihtaa rohkeasti hoitotyöhön. Vanhustyöhön suuntautunut entinen metallimies Pekka Munnukka kirjoittaa tässä julkaisussa, että hän ei halua tulla leipiintyneeksi hoitajaksi, joka tekee vain välttämättömiä hoitotoimenpiteitä. Hänen ajatuksensa on panna koko persoona peliin. Hän on valmis ottamaan vastuuta työyhteisöstään. Tuleva ammattilainen on myös huomannut, että työyhteisön jaksaminen ja asiakkaiden hyvä hoito eivät sulje toisiaan pois, vaan että henkilökunnan jaksaminen on suorassa yhteydessä hoidon tasoon. 8 9

6 VALKOTAKKINEN EI OLLUTKAAN LÄÄKÄRI VALKOTAKKINEN EI OLLUTKAAN LÄÄKÄRI Tutkimuksissa on voitu todeta, että tasapuolinen sukupuolijakauma tekee työyhteisöistä paremmin toimivia kuin yhden sukupuolen yliedustus. Hoitoalalla on käynyt selväksi, että miehet tasapainottavat hoitoyhteisöjä. Onpa heistä odotettu alan arvostuksen nostattajia ja jopa palkkojen korottajia koko alalle. SoteMiehet ovat siis odotettuja ja toivottuja työpaikoille. Heitä on niihin harjoittelujaksoilla jo suoraan kysyttykin. Ammatinvaihto on lunastettu kovalla työllä ja yrittämisellä, mutta vastakaikua on saavutettu välittömästi. Juuri siihenhän itseään uudelleen kouluttavat ovat pyrkineetkin: kiinnostavalle alalle, jossa on töitä tarjolla. Laajasti ottaen SoteMies -hanke on edistänyt suomalaista tasa-arvoa. Työelämän tasaarvon painotus esiintyy Suomen perustuslaissa. Kun pääpainopiste on ollut naisten ohjaamisessa miesten valtaamille aloille, on SoteMies -koulutus ollut päinvastaista toimintaa. Poliisi, divarikauppias, muusikko, puutarhatyöntekijä ja metallimies halusivat vaihtaa rohkeasti hoitotyöhön. Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikössä työskentelevä ylitarkastaja Jouni Varanka huomauttaa, että sukupuolelleen epätyypilliselle alalle hakeutumisen syitä ei ole riittävästi tutkittu. Erityisesti miesten tutkimus on jäänyt vähäiseksi. Ensimmäisenä huomiona hän esittää, että sukupuolistereotypiat rajoittavat enemmän poikien kuin tyttöjen kiinnostusta hakeutua epätyypillisille aloille. Varanka tuo esille yleisesti tiedossa olevan painopisteen: naisenemmistöisten alojen heikompi palkkaus, työehdot ja etenemismahdollisuudet vähentävät miesten kiinnostusta aloille. Koulutuksen yhteydessä on saatu paljon arvokasta tietoa. Naisten tapa hoitaa ei voi olla ainoa työtapa hoitoalalla. Näitä käsityksiään miehet ovat koulutuksen aikana ilmaisseet monella tavoin ja myös kouluttajat ovat olleet hämmentyneitä miesten reaktioista. Tätä julkaisua toimittaessani olen myös itse oppinut. Hoitoala ole enää entisensä. Tulevaisuus näyttää, kuinka suuresta murroksesta on kyse. Onko nyt tapahtumassa jotain samanlaista kuin aikanaan lääkärien töissä? Nykypäivän potilas ei juuri välitä lääkärin sukupuolesta, vaan toivoo saavansa laadukasta hoitoa jonottamatta. Ehkä hoitajien ammattialalla käy vielä samoin. Hoitajan sukupuoli jää jossain vaiheessa sivuseikaksi. Tärkeintä ovat ammatillinen osaaminen ja potilaan oikeanlainen kohtaaminen ihmisenä. 10 SoteMiehet kouluttautuivat rohkeasti uusiin töihin. Eri tutkimuksista käy ilmi, että miehet ovat haluttuja työntekijöitä hoitoalalla. 11

7 MITEN SOTEMIEHEN OIKEIN KÄVI? miten SOTEMIEHEN OIKEIN KÄVI? Miten SoteMiehen oikein kävi? Sari T. Ruokonen SoteMies -projektipäällikkö SoteMies -projektin seurauksena 10 miestä vaihtoi ammattia. He tarvitsivat paljon lisätukea opintoihinsa. Miehet näyttävät motivoituneilta hoitoalan tehtäviin. Näille lähihoitajille on tarjottu jo paljon työmahdollisuuksia. SoteMies -projektin lähtökohtana oli vuosien varrella kerätty kokemusperäinen tieto. Oletettiin, että miehiä olisi hakeutumassa hoitoalalle, jossa heitä myös kipeästi tarvittaisiin. Tämän lisäksi arveltiin, että sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan perustutkintokoulutukseen hakeutumiskynnys miehille olisi korkea. Olettamukset osoittautuivat oikeiksi. Vain miehille suunnattuun lähihoitajakoulutukseen olikin huomattavasti enemmän hakijoita kuin vastaavaan kaikille tarkoitettuun koulutukseen koskaan aiemmin. Myös jokaisen työssäoppimisjakson jälkeen miesopiskelijat ovat kertoneet, kuinka heille on tarjottu työpaikkoja kyseisistä työyhteisöistä jo kesken koulutuksen. Projektin aikana kartoitettiin vain miehille suunnattujen lähihoitajakoulutusten olemassaolo. Asiaa kysyttiin noin 60:stä lähihoitajakoulutusta tarjoavasta oppilaitoksesta. Yhdessäkään oppilaitoksessa ei vastaavaa koulutusta ollut. Vain miesopiskelijoista koostuville ryhmille oli järjestetty perusopintoja, jonka jälkeen he jatkoivat opintojaan sekaryhmissä. Myös tästä syystä SoteMies -projektilla oli suuret odotukset. Maaliskuun 2006 alusta hanke pääsi kunnolla vauhtiin, kun projektipäällikkö ja -sihteeri aloittivat työnsä. Miehille suunnatun työvoimakoulutuksena toteutettavan lähihoitajakoulutuksen hakuaika oli silloin päättymässä. Koulutusta markkinoitiin useissa työvoimatoimistoissa järjestetyissä tilaisuuksissa asiakkaille ja viranomaisille. Tiedon jakaminen koettiin hyvin tärkeäksi, jotta halukkaat osaisivat hakeutua koulutukseen joko itsenäisesti tai viranomaisten ohjauksessa. 12 Lähihoitajiksi opiskelleille miehille tarjottiin työpaikkoja jo kesken koulutuksen. 13

8 MITEN SOTEMIEHEN OIKEIN KÄVI? miten SOTEMIEHEN OIKEIN KÄVI? 14 Tiukka tahti, lomaa liian vähän Lähihoitajakoulutus alkoi huhtikuussa 2006 ja päättyi maaliskuussa Opiskelu on ollut miesryhmän palautteen mukaan hyvin tiukkatahtista ja lomaa on koettu olleen ehdottomasti liian vähän. Tulevaisuudessa vastaavaa koulutusta voisikin toteuttaa suunnittelemalla vähintään kesäajoiksi pidemmät tauot. Loma-aikana opiskelijat voisivat työllistyä ja hankkia miesopiskelijoiden kovasti haluamaa alan käytännön kokemusta. Myös työnantajat ovat jatkuvasti kyselleet opiskelijoiden työmahdollisuuksista työvoimapulan helpottamiseksi. Miesopiskelijat ovat kuvanneet työskentelymahdollisuutta opintojen aikana oppimisinnostusta lisääväksi asiaksi. Kaiken kaikkiaan työssäoppiminen ja käytännön töiden tekeminen näkyivät hyvin miesopiskelijoiden antamassa palautteessa. Vähän kärjistäen voi sanoa, että myönteisenä koettiin käytännön työt ja kielteisenä niiden vähäisyys. Näin siitä huolimatta, että opintojen 96 opintoviikon kokonaisuudesta työssäoppimisessa vietettiin peräti 33 viikkoa. Opetuksen konkreettisuudesta mainittakoon esimerkkinä obduktioon eli ruumiinavaukseen osallistuminen. Tämän miesryhmä koki erittäin opettavaisena. Eräs osallistuja totesi: Tässä tuli kerrattua koko anatomian kurssi parissa tunnissa. Myös suuntautumisvaiheen opinnoissa osa kursseista suoritettiin erilaisten toiminnallisten päivien muodossa. Silloin harjoiteltiin vuorovaikutusta ja kädentaitoja todellisissa tilanteissa. Näin osa teoriaopetuksesta muokattiin käytännössä konkreettisesti tehtäväksi. Silti kaikkea opiskelua ei miesopiskelijoiden toiveista huolimatta voinut siirtää vain kentällä tehtäväksi työksi. On tarpeellista sanoa, ettei ilman opittua teoriaa voi olla laadukasta hoivatyötä. Opiskeluinnostus aluksi kiitettävää Ryhmälle on tehty erilaisia kyselyjä koko koulutuksen ajan. Opiskelijat ovat antaneet esimerkiksi arvosanoja motivaatiolleen, itselleen ja koulutukselle. Kyselyiden perusteella voidaan todeta itselle ja koulutukselle annettujen arvosanojen korreloivan keskenään; mitä tyytyväisempiä opiskelijat olivat omaan suoriutumiseensa, sitä korkeamman arvosanan he antoivat koulutukselle tai päinvastoin. Voidaan todeta, että motivaatio laski kiitettävästä tyydyttävään koulutuksen aikana. Tähän on oletettavasti vaikuttanut ainakin opiskelijoiden väsyminen. Kyselyissä miesopiskelijat toivat negatiivisena seikkana esille opettajien vaihtuvuuden. Voitaisiin siis ajatella, että pysyvyydellä on merkitystä miesryhmän opettamisessa. Kyselyissä tuli ilmi merkittävä miesten antama kriittinen palaute. Huomionarvoista oli, että kriittistä palautetta ei pystytty yksilöimään tai muuten perustelemaan. Koulutusta olisi voitu paremmin kehittää miesten haluamaan suuntaan, jos palautteessa olisi arvioitu selkeämmin ongelmia ja esitetty niihin myös ratkaisuja. Lähihoitajaopiskelijaryhmässä oli parhaimmillaan mukana 21 miesopiskelijaa. Tätä kirjoittaessa maaliskuussa 2008 näyttää siltä, että ryhmästä on valmistumassa 10 lähihoitajaa. Paljon tukipalveluja ja erityisopetusta Keskeyttäneiden määrä on muihin lähihoitajaopiskelijaryhmiin verrattaessa huomattavan suuri. Opinnot on keskeytetty pääsääntöisesti joko ensimmäisen tai kolmannen tutkinnonosan aikana. Kuten jo aiemmin mainittiin, ensimmäisen tutkinnonosan aikana motivaatio oli korkeimmillaan. Siksi se ei antanut viitteitä tulevista keskeyttämisistä. Projektin aikana haluttiin selvittää mitä keskeyttäneille opiskelijoille tapahtui ja miksi opinnot jäivät kesken. Koulutettaviin otettiin yhteyttä kirjeitse ja puhelimitse. Lähes jokainen mielipiteensä ilmaissut oli tyytyväinen oppilaitoksen toimintaan, eikä nähnyt sitä syyksi opintojensa päättymiselle. Syyt olivat sen sijaan lähinnä oman elämähallinnan puutteissa. Näihin ei projektin tai opetuksen keinoin nähty mahdollisuutta vaikuttaa, koska tällöin kyse olisi ollut terapian tyyppisestä toiminnasta. Oppimistaitojen puutteita sen sijaan on täydennetty koko opintojen keston ajan. Tätä työtä on tehnyt esimerkiksi sosiaali- ja terveystiimin oppimisvalmentaja. Mieslähihoitajien opiskelijaryhmä on käyttänyt muihin tavanomaisiin opiskelijaryhmiin verrattuna huomattavasti enemmän muun muassa matematiikan, tietotekniikan ja kirjallisten töiden tukipalveluja. Hoitoyhteisöjen kulttuuri muuttuu tunnetusti hyvin hitaasti. Koulutukseen hakeutumisen vaiheessa kaikki hakijat testattiin psykologisin testein ja haastatteluin. Koulutukseen valitut saivat pääsykokeista hyvät tai kiitettävät pisteet. Myöhemmin havaitut elämänhallinnan tai muut ongelmat eivät silloin näkyneet. Johtopäätöksenä voidaan nyt todeta, että työvoimakoulutukseen hakeutumisen vaihetta on syytä kehittää. Kehittämistyössä pitää tähdätä todellisten asenteiden, motivaation, oppimis- ja elämäntaitojen selvittämiseen. Näin olisi mahdollista saada paremmin koulutukseen sellaisia oppilaita, joilla on realistiset mahdollisuudet valmistua vaativasta koulutuksesta ja työllistyä sekä pysyä sosiaali- ja terveysalan työntekijöinä. 15

9 MITEN SOTEMIEHEN OIKEIN KÄVI? miten SOTEMIEHEN OIKEIN KÄVI? Opintoihin sisältyi teoriaa ja käytännön töitä. Segregaatio vaikuttaa työkulttuureihin SoteMies -projekti on tehnyt yhteistyötä koulutuksen kehittämiseksi työelämän ja muiden segregaation purkamiseen tähtäävien hankkeiden kanssa. Työelämän näkökulmasta saatuja tuloksia on esitetty toisaalla tässä julkaisussa. Muiden kaltaisprojektien kanssa tehdystä työskentelystä syntyi lopputuloksena Työterveyslaitoksen hallinnoiman ESR-rahoitteisen Segregaation purku -teematyöhankkeen (SEPU) kirjaama toimintamalli suomalaisen työelämään ja koulutukseen (www.ttl.fi/sepu). Keskeistä mallissa on yksilöiden motivoiminen ja tukeminen sekä organisaatioiden kulttuuriin vaikuttaminen. Esittelen vielä edellä mainitun toimintamallin mukaisesti SoteMies -projektin keskeisiä tuloksia. Yksilön motivointiin liittyen voitaisiin mainita koulutuksen aikana työvoimatoimistoissa järjestetyt tilaisuudet. Näissä kokoontumisissa metallialan ja turvallisuusalan naiset ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijamiehet kertoivat sukupuolelleen epätyypillisistä uravalinnoista. Tilaisuudet järjestettiin sekä asiakkaille että viranomaisille. Myös jo ennen SoteMies -projektin alkamista pidetyt koulutuksen esittelyt tähtäsivät yksilöiden motivointiin. Tutkimusta tarvitaan hoitokulttuurin muutoksesta Tukea miehille on tarjottu koulutuksen aikana oppimisvalmentajan palveluin, opettajien antaman substanssilisäopetuksen ja henkilökohtaisten keskusteluiden avulla. Myös useita yksilöllisiä oppimisenpolkuja on luotu matkan varrella. Lähihoitajaopiskelijoita on tuettu ryhmäytymiseen tähtäävillä projektipäivillä. Koulun ulkopuolella on käyty patikoimassa, kalastamassa ja saunomassa. Ryhmä on vieraillut kulttuurikohteissakin, esimerkiksi museoissa. Koulutuksen aikana yritettiin vielä järjestää mentor-aktor -toimintaa opiskelijoiden tueksi, mutta tämä ei ehtinyt käynnistyä suunnitellusti projektin keston aikana. Oman oppilaitoksen kulttuuriin pyrittiin vaikuttamaan järjestämällä kouluttajille ohjausta sukupuolisensitiivisyyteen liittyen. Sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden kulttuuriin haluttiin tuoda uusia näkökulmia projektin järjestämin seminaarein. Tästä syystä osallistuttiin myös useisiin alan tapahtumiin ja vierailtiin messuilla. Miesopiskelijat ovat vaikuttaneet työssäoppimisjaksoillaan omalta osaltaan alan muutokseen. Keskusteluun on noussut mieshoitajan merkityksellisyys hoivatyössä. Hoitoyhteisöjen kulttuuri muuttuu tunnetusti hyvin hitaasti. Mielenkiintoista olisi nähdä, miten miesten vaikutus näyttäytyy hoitoalan monissa ratkaisua vaativissa tulevaisuuden tehtävissä. Kulttuurin muutosta olisi suotavaa tutkia uudessa projektissa. 16 Kuvat: Katja Holopainen, Terhi Puukka ja Sari Ruokonen 17

10 ASENTAJASTA HOITAJA ASENTAJASTA HOITAJA Asentajasta hoitaja Pekka Munnukka lähihoitaja Vaikka olen valmistunut, kehittyminen hoitajana ja ihmisenä jatkuu. Olen hoitotyössä nähnyt toimintatapoja, jotka eivät vastaa mielipiteitäni laadukkaasta ja hyvästä hoidosta. Itse en halua olla työhöni leipiintynyt vain välttämättömät hoitotoimenpiteet tekevä hoitaja. Ammattilainen käyttää syvällisesti omaa persoonallisuuttaan vaativassa työssään. Mielenkiintoni hoitoalalle heräsi vuonna 2004 toimiessani siskoni omaishoitajana. Olin jäänyt entisestä ammatistani pois vuotta aikaisemmin. Tein töitä metallialan yrityksessä. Nykyinen avovaimoni opiskeli tuolloin lähihoitajaksi ja sisareni, jota hoidin, oli valmistunut myös lähihoitajaksi. Lopullinen idea siirtymisestäni hoitoalalle tuli sisareltani, joka kerran jutellessamme sanoi, että miksi et lähtisi opiskelemaan sinäkin lähihoitajaksi. Lupasin harkita asiaa. Tartuin tilaisuuteen kun näin paikallisessa sanomalehdessä ilmoituksen miehille tarkoitetusta lähihoitajaopiskelusta. Sinällään se, että koulutus oli suunnattu vain miehille, ei päätökseeni vaikuttanut. Olisin voinut opiskella ihan hyvin sekaryhmässäkin. Miesnäkökulmaa olisi voinut painottaa vielä enemmän Opiskelu lähihoitajaksi miesryhmässä ei mielestäni millään tavoin poikennut naisryhmän opiskelusta. Meille tosin koulutuksen alussa mainittiin, että opintoja tultaisiin kehittämään paremmin miehille soveltuvaksi. Opiskelimme kuitenkin aivan saman kaavan mukaan kuin naisetkin. Tämä ei ole pelkästään negatiivinen asia, mutta silti olisin halunnut joissain tilanteissa painottaa enemmän miesnäkökulmaa asioiden hoitamisessa. 18 Mieshoitaja tuo hoitotyöhön omat käytäntönsä. Lähihoitajan koulutus on sisällöltään hyvä, tosin eri osa-alueiden painotukseen tulisi mielestäni kiinnittää enemmän huomiota. Aikuiskoulutuksesta puhuttaessa esimerkiksi varhaiskasvatuksen osuus oli liian korostunut, kun suuntautumisvaihtoehtoina meillä 19

11 ASENTAJASTA HOITAJA ASENTAJASTA HOITAJA olivat vanhus- tai vammaistyö. Minulle oli alusta asti selvää, että tulen suuntautumaan vanhustyöhön. Kahden jo aikuisen lapsen isänä varhaiskasvatusosio tuntui välillä todella turhauttavalta. En varmasti ole ainoa mielipiteineni, jos totean opetuksen sisällöllisesti olleen liiaksi teoriapohjaista. Tutkintotilaisuuksiin perustuva koulutus sinällään oli mielekästä, mutta kaipasin lisää työssäoppimisjaksoja, jotka eivät olisi sisältäneet tutkintotilaisuutta. Jaksot olisivat voineet olla vain muutaman päivän mittaisia. Ne olisivat opettaneet varmasti monta asiaa tehokkaammin kuin teoriaopetus. Haluan kantaa hoitotyössä vastuuta Koulutuksen edetessä huomasin kuinka halu toimia ihmisten kanssa ja ihmisten hyväksi kasvoi. Oli ilo havaita työssäoppimisjaksoilla, kuinka tietyissä tilanteissa minulle opiskelijana annettiin vastuuta. Halusin sitä myös kantaa. Vastuuntuntoni, joka ei koskaan ole ollut huono, on mielestäni koulutuksen aikana edelleen vahvistunut. Opiskelijana kiinnostuin lisää vanhustyöstä. Työssäoppimisjaksoilla huomasin kuinka luontaisesti kunnioitan vanhuksia ja nautin tekemästäni työstä. Hoitotyössä periaatteeni on, että tee toiselle se, minkä haluaisit itsellesi tehtävän. Koulutukseni aikana minulla on ollut mahdollisuus tutustua moneen erilaiseen työyhteisöön ja näiden työyhteisöjen toimintatapoihin. Näistä olen poiminut itselleni omasta mielestäni sopivat hyvät tavat. Hoitotyössä olen nähnyt toimintatapoja, jotka eivät vastaa omia mielipiteitäni laadukkaasta hoidosta. Olen kokenut, että suurin kehittämistä vaativa tehtävä omalla alallani on puuttuminen vanhusten kasvavaan yksinäisyyteen kodeissa ja laitoksissa. Viimeisellä työssäoppimisjaksollani kotipalvelussa sain huomata, kuinka oma ammattitaitoni hoitajana on kehittynyt koulutuksen aikana. Mitä pidemmälle koulutus on edennyt, sitä enemmän olen saanut vastuuta työssä. Luottamus osaamiseeni on kasvanut ja työskentely yksin sujuu luontevasti. Koulutuksen ja työssäoppimisjaksojen myötä olen saanut tuntea, että olen hakeutunut oikealle alalle. Elämänkokemus käyttöön ihmisläheisessä työssä Lähdettyäni opiskelemaan lähihoitajaksi olen huomannut kuinka tärkeää on ollut oma elämänkokemukseni. Koulutuksessa tulisi ottaa enemmän huomioon opiskelijoiden omakohtaisia kokemuksia erilaisista elämäntilanteista sekä antaa opiskelijan hyödyntää niitä opiskelussaan. Elävässä elämässä koetut tilanteet ja kokemukset ovat monesti opettavaisempia kuin teoreettinen tieto. Opiskelumme lähihoitajiksi järjestettiin työvoimakoulutuksena. Koulutus vietiin läpi kahdessa vuodessa, johon sisältyivät vain viikon mittaiset vuosittaiset kesä- ja joululomat. Opiskelutahti oli kiivas ja voimia vievä. Mielestäni olisi ollut parempi pidentää valmistumisaikaa, etteivät opiskelijat olisi aivan väsyneitä valmistuttuaan. Hoitoalalla on aina kiire. Kiireen tuomat paineet tulivat tutuksi jo koulutuksen aikana. Työvoimakoulutusta kehitettäessä tulisi opiskelijat ottaa enemmän huomioon. Koulutuksen pidentämisellä turvattaisiin opiskelijoiden parempi jaksaminen ja opiskelijoiden keskeyttämisprosentti saataisiin alemmas. Näkemys hyvästä hoidosta ja hoitajasta Minulle on koulutuksen aikana syntynyt selkeä näkemys siitä, minkälainen hoitaja minusta tulee. Myös se on selkeytynyt missä ja minkälaisten ihmisten parissa tulen työskentelemään. Valmistuttuani lähihoitajaksi, en ole lopullisesti valmis, vaan senkin jälkeen tulen itseäni kehittämään hoitajana ja ihmisenä. Toivon tulevaisuudelta sitä, että voisin itsekin joskus toimia opiskelijan työssäoppimisen ohjaajana. En halua olla niin sanotusti työhöni leipiintynyt vain välttämättömät hoitotoimenpiteet tekevä hoitaja. Haluaisin tulla hoitajaksi, joka voi kehittää ja viedä eteenpäin erilaisia ideoita, jolloin myös työstä tulee entistä mielekkäämpää ja palkitsevampaa. Tämän saavuttamiseksi olen valmis panemaan itseni ja oman persoonallisuuteni peliin. Henkilökunnan hyvinvointi heijastuu suoraan potilaisiin. Olen hoitajana valmis ottamaan vastuun myös työyhteisön hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Olennaisinta minulle kuitenkin hoitajana on asiakkaitteni etu ja hyvinvointi. Edellä mainitsemani asiat eivät mielestäni ole millään tavalla toisiaan poissulkevia. Ajattelen niin, että henkilökunnan hyvinvointi heijastuu suoraan asiakkaiden hyvinvointiin

12 MIEHET TASA-ARVON KESKIPISTEESSÄ MIEHET TASA-ARVON KESKIPISTEESSÄ Miehet tasa-arvon keskipisteessä Jouni Varanka, ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvoyksikkö Tasa-arvopolitiikassa on viimeisen vuoden aikana yhä selvemmin havaittu, että huomiota on kiinnitettävä myös miehiin. Muun muassa YK:n keskeisessä tasa-arvotyön foorumissa, Naisten asema -toimikunnan kokouksessa, teemaa miehet ja tasa-arvo käsiteltiin ensimmäistä kertaa vuonna Myös EU:ssa ja pohjoismaisessa yhteistyössä miehet ja tasaarvo on saanut aiempaa suurempaa huomiota erityisesti 2000-luvulla. Suomessa hallituskausi oli tärkeä virstanpylväs. Silloin hallitusohjelmassa todettiin, että tasa-arvopoliittiset kysymykset arvioidaan myös miesnäkökulmasta. Arviointi tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikössä ja sen tuloksena syntyi julkaisu Miehet ja tasa-arvopolitiikka. Julkaisu antaa suuntaviivat sille, miten teema miehet ja tasa-arvo tasa-arvopolitiikassa hahmotetaan. Samalla se nimeää teeman keskeiset haasteet ja määrittää strategisen tavoitteen. Miesten ja tasa-arvon suhdetta arvioitiin julkaisussa kokonaisuutena. Pääpaino oli siten yleisessä näkökulmassa, ei yksittäisissä kysymyksissä kuten työn ja perheen yhteensovittamisessa. Aiempaa yleistä arviota miesten ja tasa-arvon suhteesta ei ole Suomessa tehty. Ensimmäisiä kysymyksiä valmistelutyössä oli hahmottaa, mitä miesnäkökulmalla tarkoitetaan. Suomessa käsitteen mielletään usein tarkoittavan miesten näkökulmaa sukupuolten väliseen tasa-arvoon tai ongelmia, jotka koskettavat pääasiassa miehiä, esimerkiksi kodittomuutta. Tämä näkökulma on liian suppea, sillä se jättää huomiotta YK-tasolla keskeisimmän ajatuksen, miesten roolin naisten aseman parantamisessa. 22 Segregaation purkamiseksi on kiinnitettävä huomiota myös miehiin. Jotta vältyttäisiin liian suppealta mielikuvalta, on aihealueesta Suomen tasa-arvopolitiikassa alettu käyttää nimitystä miehet ja tasa-arvo. Se viittaa kaikkiin niihin monenlaisiin suhteisiin, joita miehillä ryhmänä ja yksilöinä on sukupuolten väliseen tasa-arvoon. 23

13 MIEHET TASA-ARVON KESKIPISTEESSÄ MIEHET TASA-ARVON KESKIPISTEESSÄ Julkaisun laatimisessa pidettiin tärkeänä, että se sijoittuisi osaksi suomalaisen tasaarvopolitiikan valmistelun kokonaisuutta, eikä joksikin erilliseksi ja marginaaliseksi saarekkeekseen. Tämä tarkoitti sitä, että tasa-arvopolitiikan lähtökohtia osaltaan määrittelevät perustuslaki ja tasa-arvolaki linjasivat myös sitä, miten miehet ja tasaarvo -tematiikkaa lähestyttiin. Tasa-arvolain tarkoitusta kuvaava ensimmäinen pykälä kuuluu kokonaisuudessaan: Tämän lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. (Korostus JV) Korostettu osa kuvaa lainsäätäjän painotusta tasa-arvon edistämistyössä. Ensinnäkin tasa-arvopolitiikassa, myös silloin, kun kyse on miehistä ja tasa-arvosta, on tärkeätä edistää naisten asemaa. Toiseksi, työelämän kysymykset ovat tasa-arvopolitiikassa avainasemassa ja keskeisempiä kuin esimerkiksi sosiaali- ja terveyspoliittiset kysymykset. Tasa-arvon edistämisen painotus työelämään esiintyy myös Suomen perustuslaissa. Tulevaisuuden päätavoitteeksi julkaisussa määriteltiin, että miehet ovat tulevaisuudessa vahvemmin integroituneena tasa-arvopolitiikkaan sekä toiminnan kohteena että toimijoina. Tavoite saavutetaan sekä erillisillä toimilla että osana tavanomaista tasa-arvopolitiikkaa. Päätavoitetta edistäviksi keinoiksi nimettiin viisi keinoa: 1) vahvistetaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista; 2) lisätään miehiin kohdistuvia tasa-arvopoliittisia toimia; 3) vahvistetaan miesten osallistumista tasa-arvopoliittiseen keskusteluun; 4) syvennetään miehiä sukupuolinäkökulmasta tarkastelevaa asiantuntemusta ja 5) huomioidaan miehet tasa-arvopuheessa. Kuluvalla hallituskaudella käynnistetään toimia, jotka osaltaan johtavat kohti päätavoitteen toteutumista. Ei vain naisia insinööreiksi, myös miehiä hoitajiksi SoteMies -hankkeen kytkös miehet ja tasa-arvo -kokonaisuuteen löytyy ennen kaikkea segregaatiosta. Segregaatio eli ammatti- ja koulutusalojen jakautuminen nais- ja miesenemmistöisiin on yksi merkittävistä ja pitkäaikaisista tasa-arvopolitiikan yksittäisistä teemoista. Pääpainopiste segregaation purkamisessa on ollut naisten kannustamisessa miesvaltaisille aloille. Tämä ei yksistään riitä. Segregaation purkamiseksi on kiinnitettävä huomiota myös miehiin. Miesten ammatinvalinnat ovat harvemmin sukupuolirajoja ylittäviä kuin naisten. Syistä ei vielä ole selkeää ymmärrystä. Tarvitaan lisää miehiin kohdistuvia toimia ja tutkimusta aiheesta. Joka tapauksessa politiikan keinoin on syytä edistää myös miesten kouluttautumista naisenemmistöisille aloille ja näiden miesten pysymistä naisenemmistöisillä aloilla. Miesten sukupuolelle epätyypilliselle alalle hakeutumista ei ole tutkittu riittävästi. Segregaation purkamiseen keskittyvät erilaiset hankkeet ovat useimmiten olleet joko ns. nais- tai ns. mieshankkeita eli ovat keskittyneet joko naisten kannustamiseen miesvaltaisille aloille tai miesten kannustamiseen naisenemmistöisille aloille. Nähdäkseni olisi hyvä, jos tulevaisuudessa käynnistettäisiin myös sellaisia toimia segregaation purkamiseksi, jotka samalla kertaa pyrkivät kannustamaan niin naisia kuin miehiäkin epätyypillisille koulutus- ja ammattialoille. Näin olisi mahdollista saada synergiaetuja ja vertailla keinoja naisten ja miesten kannustamiseksi. Syitä siihen, mitkä estävät hakeutumasta sukupuolelle epätyypilliselle alalle ei ole tutkittu riittävästi. Erityisesti miesten tutkimus on jäänyt vähäiseksi. Esitän seuraavia huomioita, jotka estävät miehiä ja poikia hakeutumasta sukupuolelleen epätyypilliselle alalle: 1) Sukupuolistereotypiat rajoittavat enemmän poikien kuin tyttöjen ammatillista kiinnostusta. 2) Seksuaaliset normit rajoittavat poikien mahdollisuuksia enemmän kuin tyttöjen (mielikuvat naisinsinööristä vs. mies parturi-kampaajasta). 3) Opinto-ohjaajat eivät tarjoa riittävästi tietoa epätyypillisistä vaihtoehdoista. 4) Maahanmuuttajataustaisilla on valtaväestöä tiukemmat sukupuolirajat. 5) Naisenemmistöisten alojen heikompi palkkaus, työehdot ja etenemismahdollisuudet vähentävät miesten kiinnostusta hakeutua aloille

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Miehiä naisvaltaisella alalla Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Karhulahti Emma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Elokuu 2010

Lisätiedot

Miehiä kesäyliopistoon

Miehiä kesäyliopistoon Miehiä kesäyliopistoon Suomen kesäyliopistot ry Mikko Mattila julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007 Suomen kesäyliopistot ry:n julkaisu 2/2007 ISBN 978-951-97645-8-0

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Lähde. liikkeelle. 10 vuotta. Näyttötutkinnot

Lähde. liikkeelle. 10 vuotta. Näyttötutkinnot 1 2004 Lähde Näyttötutkinnot 10 vuotta liikkeelle Näyttötutkinnot 10 vuotta Suomessa näyttötutkintojen aikakausi alkoi toukokuun alussa 1994. Keväällä 2004 tämä työelämän tutkintojärjestelmä viettää syntymäpäivää.

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ!

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! MARJA-LEENA STENSTRÖM PIRJO LINNAKYLÄ ANTERO MALIN PENTTI NIKKANEN ELLEN PIESANEN SAKARI VALKONEN KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2007 Työelämän ja koulutuksen yhteistyö on näyttötutkintojen kivijalka Tutkintojärjestelmän toimivuus ja tuloksellisuus arvioitu s. 8 Tutkinnoilla

Lisätiedot

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Kirsti Hulkari ja Marja Pakaste AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet Opetusministeriön julkaisuja 40/2007 AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

Lähde liikkeelle syksy 2013 1

Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Pääkirjoitus Tutkintotoimikunnat tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä Kannen kuva: Pentti Hokkanen. Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on ollut alusta

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere 1 Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007 2 Toimittanut Valokuvat Julkaisija Graafinen työ Paino Timo Mäkelä Timo Mäkelä Koulutuskeskus Salpaus Katja Myyryläinen Esa Print Oy,

Lisätiedot

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme?

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? GATEWAY 2011 1 Hyria Koulutus Oy:n Ari Orelma ja Kai Heimonen verkostoitumassa Bulgarian Sofiassa. Maahanmuutto-osasto 2 GATEWAY 2011 Päivi Jylli, projektipäällikkö,

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot