DanceWise2 Loppuraportti kokemuksista haastattelujen valossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DanceWise2 Loppuraportti kokemuksista haastattelujen valossa"

Transkriptio

1 DanceWise2 Loppuraportti kokemuksista haastattelujen valossa Anita Forsblom

2 1. Johdanto DanceWise 2 ( ) Päihdehaittoja ehkäisevän ja vähentävän työn juurruttaminen ja levittäminen konemusiikkikulttuurissa projektin tavoitteena oli vastata kohderyhmästä nousseeseen, erityisesti haittoja vähentävän tiedon ja vapaaehtoistoiminnan tarpeeseen, sekä kehittää nuorisotaloille DJ-koulukonseptia sosiaalisen vahvistamisen muotona. (YAD, s. 10) DanceWise2-projektin edettyä ajallisesti loppuun oli aiheellista arvioida projektin tapahtumien onnistuneisuutta ja merkitystä haastattelemalla projektihenkilöstöä, yhteistyökumppaneita ja toimintaan osallistuneita vapaaehtoisia. Marraskuussa 2012 valmistui Arviointisuunnitelma 2, jossa sekä päivitettiin arviointisuunnitelmaa että koottiin yhteen tuohon ajankohtaan mennessä projektissa tapahtunutta, ja kerrottiin, mitä projektissa vielä viimeisenä vuonna tullaan tekemään. Vuoden 2013 tavoitteena oli mallintaa hankkeen toimintoja niiden lopulliseen muotoonsa. Tähän kuului eri toimintojen kirjaaminen tiimiohjausmalleiksi, joita voidaan käyttää hankkeen jälkeen toimintaa järjestettäessä laajemminkin. Tällaisia hyviksi havaittuja toimintoja ovat esim. jalkautuvan tiimi musiikkitapahtumissa, infopisteet nuorisotapahtumissa ja elektronisen musiikin klubeilla sekä dj-koulut nuorisotaloilla. Hankkeesta on julkaistu myös turvallisuusopas tapahtumajärjestäjille, joka tähtää päihderiskien tiedostamiseen ja sitä kautta parempaan hallintaan tapahtuman aikana. Projektin arvioinnin tueksi on käytetty tutkijan panosta 3-4 kk:n verran hankkeen aikana.vuotuisesti on koottu yhteen kerätty arviointidata ja kirjattu asianmukaiset johtopäätöksettoiminnasta, sekä tehty tarvittavat korjausliikkeet seuraavalle vuodelle. Arviointidataa ovat olleet mm. nettikyselyt, vapaaehtoisraportoinnit, kenttähavainnot, kerätty ja spontaanisti saatu palaute sekä arviointikeskustelut. Tarkemman taustatiedon saamiseksi koko projektin kulusta ja vaiheista kehotan tutustumaan myös Dancewise2-projektin projektisuunnitelmaan sekä vuosina 2011 ja 2012 tehtyihin arviointisuunnitelmiin ja muistioon. Tässä loppuraportissa keskitytään projektin tavoitteiden saavuttamisen arviointiin haastattelututkimuksen tulosten valossa. 2. Haastattelututkimus Haastattelututkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet ovat olleet ennen kaikkea käytännölliset, eivät tieteelliset, vaikkakin haastattelututkimuksen menetelmät ja analysointi vastaavat yleisesti ottaen tieteellisesti hyväksyttyä laadullisen tutkimuksen kulkua. Toiminnan laadullisia ulottuvuuksia ja merkityksiä on tuotu esiin haastattelemalla projektihenkilöstön lisäksi toimintaan aktiivisesti osallistuneita vapaaehtoisia ja DJ-koulun tilannutta yhteistyötahoa. Haastattelututkimus on toteutettu syyskaudella Haastatteluun osallistui 2 projektityöntekijää, 3 vapaaehtoistoimintaan osallistunutta aktiivijäsentä ja 1 yhteistyökumppani. Haastattelut on nauhoitettu, litteroitu ja analysoitu noudattaen kokemuksen tutkimuksessa hyväksi havaittua fenomenologista lähestymistapaa, jossa haastateltavan kokemus pyritään tuomaan esiin sellaisena, kuin se on koettu. ( Laine, 2001; Lehtovaara,1993) 2

3 Projektin tavoite ja toimenpide, johon arviointitoimenpide kohdistuu Tavoite I; dj-koulut ja toiminnan mallintaminen DJkoulutoimintaa koskevan, parhaita tai vaihtoehtoisia käytäntöjä esittelevän oppaan ja sen merkityksen arviointi II Arvioinnin toimenpide Nuorisotalon tai muun yhteistyökumppanin edustajan haastattelu projektityöntekijöiden haastattelut & Projektihenkilöstön osuus Tapahtumajärjestäjän oppaan laatiminen DJkouluja varten Tavoite I; S DEFFECT - tapahtumat Arvioidaan tapahtumien onnistuneisuutta ja merkitystä haastattelemalla projektihenkilöstöä, ja tilaisuuksiin osallistuneita vapaaehtoisia ja yleisössä ollutta yhteistyöhenkilöä / / / / / Tavoite II; infopisteet ja jalkautuva ensiaputoiminta: Joidenkin vapaaehtoisten haastattelut / / / yhteystietojen välittäminen DW-Crew raportti 2013 Tavoitteet I ja II; vapaaehtoistyön mallintaminen Vapaaehtoistyön mallin tuottaminen 3. DJ-koulut Dj-koulut toteutettiin nuorisotaloilla yhteistyössä nuorisotyöntekijöiden kanssa. Tavoitteena oli kehittää ennaltaehkäisevää päihdetyötä tarjoamalla nuorille ilmaista ja päihteetöntä toimintaa dj- 3

4 koulujen muodossa, joita tällaiseen toimintaan sitoutuneet nuorisotyöntekijät voivat sitten jatkossa sulauttaa osaksi nuorisotalojensa toimintaa. Palaute DJ- koulusta oli kauttaaltaan positiivista. Yhteistyö koettiin merkittävänä ja matalan kynnyksen vaikuttamismahdollisuudet nuorten päihdekäyttäytymiseen toimivina. DJ-koulun vetäjiä kehuttiin asiansa osaaviksi ja helposti lähestyttäviksi, joiden kanssa olisi voinut jatkaa toimintaa pidempäänkin: Lapinjärven nuorisotyöntekijän mielipide DJ- koulusta Siin on tyyppejä jotka on niinku mites sen nyt sanois; hyviä tyyppejä; semmosia, joita voi niinku katella vähän ylöspäin; et okei tää on nastaa ja tyypit tekee kivoja juttuja ja sen voi tehdä näinkin. Täytyy sanoa, ettei ehtiny tekemään enemmänkin kundien kanssa. Olis ollu hauska jatkaa siitä. Saa tätä muutakin äänimaailmaa tähän. Se oli vaan yhden viikonlopun. Mun mielestä se oli ihan hyvä niin. Vajaa 10 osallistujaa; vakinuoria ja uusia. Pitäis olla haastavaa, snadisti viihteellistä ja nopeaa, jos järjestää jotain teemallista, et saa nuoria mukaan. Tää oli sillätavalla onnistunut..me tehtiin ja valittiin se, eihän siitä ollut tietoa, tai ei voinu sanoa niistä tuloksista, että tätä me haetaan eksktisti, mutta se oli mun mielestä kyllä tosi hyvin onnistunut, se oli kokonaisvaltaisempaa, sillä lailla kun musta tuntuu että se nuori kyllä pitää kohdata muutenkin kun vaan pelkästään etusormi pystyssä, ja vähän kokonaisvaltaisemmin. Tosi mun mielestä hyviä elementtejä, et se haastaa tekemään, ja se on toiminnallista, kokeilemaan uutta ja astuu niinku vähän sinne epämukavuusalueelle, mutta toisaalta se on niinku paljon valaisevaa ja hyviä juttuja tuottavaa ja sit se on kumminkin semmonen. Mun mielestä se vastas hyvin; niinku musiikin kautta puhuttelee just nuoria. Ja kulttuurin kautta. Se on sellasta mitä nuoret ehkä jopa itse sillä tavalla ymmärtää. Se on helppo kehittää sitä ja vie eteenpäin. Sil on yhtälaisia piirteitä kaiken muunkin niinku nuorisokulttuurin piirteitten kanssa ja ehkä sekin et netissä se asia liikkuu paljon ja sitä kautta. DJ -koulun merkityksestä alueen nuorten päihdekasvatuksen tukena: Mun mielestä noissa päihdekeskusteluissa esim. kannabiksen kanssa niin ehkäsevät päihdetyöntekijät kuin vanhemmatkin ja muut kasvattajat ikävästi jäätiin jälkeen siitä, et se niinku netin kautta suurimmaksi osaksi se kulttuuri levis aika paljon ja pitkälle ehkä..ja sitä kautta pystyttiin vahvistamaan sellasia myyttejä ja mielikuvia, jotka ei oo ehkä edullisia. Niin mun mielestä tää on siinä mielessä..olla vähän niinku mukana siinä hommassa; nuorisokulttuurissa ja sit kuitenki ilman sen suurempaa tyrkyttämistä pystytään esittämään myös vaihtoehtoja. Koska joka tapauksessa vaihtoehdoista on kyse. Ei kukaan pysty vahtimaan niitä ja valvomaan mitä ne tuolla nurkan takana tekee. Ja ne joutuu tekemään sen oman päätöksensä joskus. Ja sitte tavallaan se et, mun mielestä se on niinku luontevampi ja kivempi tapa siinä mielessä että me asetutaan samalle viivalle tai samalle levelille niitten kanssa kuitenkin niinku vanhempina, ja meiltä ehkä joku uskaltaa kysyäkin jotain, et mitä mieltä sä oot, tai miten näihin pitäis suhtautua. Tai et jos mul on ongelma sen kanssa, niin sekin saattaa olla sitte helpompaa. Ja jotenki tää..se on sillai mun mielestä vähä myöhässä, koulussa ne saa jonkin verran tietoa..todennäkösti täällä asuvien vanhemmilla ei välttämättä ole kokemuksia huumeista. Sitte ne raukat menee lähiammattikouluun ja on siellä silmät ympyränä et mitäs tää nyt on, et täältähän löytyy vaikka mitä. En tiedä voiko sanoa, että kukaan olisi tarkistanut kantaansa huumeiden käyttöön, mutta muistan joitain yksittäisiä keskusteluja joista käy ilmi, ettei ne puheet ole olleet turhia, että ovat joutuneet kattomaan ja valitsemaan ehkä seuransa esim. tai muuta. Sopii vain toivoa, että siinä vaiheessa kun sätkä kiertää tai jotain muuta, että siinä välissä olis semmonen joku muu kokemus tai näkökulma, et niinku aletaan prosessoimaan, et mitäs mä tästä tiesinkään. DJ- kouluihin luotiin rakenne, jonka avulla niitä voidaan toteuttaa eri puolella maata ilman projektityöntekijöiden välitöntä läsnäoloa. Lapinjärvellä nuorisotyöhön hankittiin oma DJvälineistö, ja toiminta siellä jatkuu projektin jälkeenkin, kuten seuraavassa nuorisotyöntekijän haastattelusta käy ilmi: 4

5 Mä aattelin et jatkan tolla DJ-koulutuksella, et saisin joitain tyyppejä koulutettua, et ne vois soittaa jossain koulun diskoissa, et joutuu vähän uskaltaa ja skarppaa ja esiintyä ja kaikkee. Siihen liittyy aika paljon semmosii elementtejä, mitä ite huomasin silloin kakarana, et se oli kova paikka mennä, mut sitte toisaalta se antaa; sitä kautta pystyy ehkä vahvistumaan tai löytää vahvuuksia itsestään, tai uusia puolia. Vapaaehtoistyöntekijän mielipide DJ- koulusta: DJ- koulut on ollu hyvä. Mä oon kokenu nää hyvin tärkeäksi osaksi toimintaa, ja sen kulttuurin tuomista esiin. Palaute nuorisotloilt ja Tuukalata ja Villeltä on ollut hyvää... Projektityöntekijän mielipide DJ- koulusta: Noin 90 nuorta DJ-koulujen kautta tavoitettu. Se on hyvä..ei enempään olisi pystynytkään. 6 nuorta kerrallaan maksimi yhdessä koulussa Nämä tavoitetut nuoret on olleet tosi motivoituneita v. välillä olevia nuoria. Toivon, että DJkoulun käyneet nuoret ovat saaneet joitain uusia voimavaroja itsellensä. DJ-koulusta oon saanut tosi paljon palautetta ammattilaisilta, ja jotkut on kyselly toiminnan jatkoja Määrällisesti DJ- koulussa jäi kaksi tavoitteesta se ei ole heikkous koska laadullisesti on olleet hyviä. Ajatus että nuoret DJ-koulutuksen jälkeen järj. itse koulutuksen jälkeen oman tapahtuman, se ei välttämättä käy helposti..ehkä liian paineinen heille 5-6 viikon koulutuksen jälkeen, mutta sitä on kuitenkin tapahtunut: ovat nuorisotaloilla illoissa toimineet DJ:nä 4. S]DEFFECT-musiikkitapahtumat Päihteettömien S]DEFFECT-konemusiikkitapahtumien järjestämistä kokeiltiin projektin aikana, mutta osallistujamäärän jäädessä vähäiseksi niihin uhrattujen resursseihin nähden niiden järjestäminen jatkossa herätti paljon kysymyksiä, kuten kannattaako jatkossa enää uhrata voimavaroja tämäntyyppiseen tapahtumaan. Eräänä syynä vähäiseen määrään nähtiin vallitsevat olosuhteet, paikan muutos ja kylmä sää. Mutta toisaalta esitettiin, että vaikka viimeinen tapahtuma toteutettiin nuorisotalolla, ei nuorisotalon oma ala-ikäinen porukka kokenut tapahtumaa omakseen. Vapaaehtoistyöntekijöille heräsi ajatus, että toimiakseen hyvin, tällainen tapahtuma täytyisi lähteä nuorista itsestään, jolloin he voisivat saada paikalle vertaisikäisiään helpommin. S]deffectissä voisiko päteä..pitäsikö ikäluokasta saada veturi? Sijainti..jos ympäristön pitäisikin olla tutumpi..et nuorisotalojen sijainti voi olla hankala toisille. Hajauttaminen.. Ihminen on laumaeläin. Vois kokeilla, esim. viedä se nuorisotaloon, jossa olis valmis porukka kuten DJ-koulussa.. Sen jälkeen kokeilla jossain isommassa paikassa..kun on tutumpaa.. Kaksi kirjainta ja luku (DW2)ei oikein puhuttele, ennen kuin oppii.. Se menestyy paremmin jos se tulee sielt jutun sisältä. Et se on samaa porukkaa, vertaisporukkaa järjestetään itelle ja kavereille bileet ettei järjestävä taho tule jostain toiseudesta. (Vastakohtana sille et on oma porukka ja jotkut muut). 5

6 5. Jalkautuva ensiaputoiminta DanceWise tiimin vapaaehtoiset toimivat kohdennetusti elektronisen tanssimusiikin tapahtumissa, jalkautuvan päihde ensiapu-tiimin muodossa tai infopisteellä. Perustelut sille, miksi jalkautuva tiimi menee juuri metsäfestivaaleille on YAD:n vs. toiminnanjohtaja Janne Paanasen mukaan se, että ko. tapahtumissa oletettavasti käytetään huumeita enemmän kuin peruskotibileissä, eivätkä viralliset tahot välttämättä mene tai edes tiedä tapahtumista. Myös sillä, että jalkautuvan tiimin vapaaehtoiset ovat itse sisällä skenessä ja osaavat sen vuoksi toimia tapahtumissa tilanteen sopivalla tavalla on merkitystä. Vapaaehtoiset ovat sitoutuneet ja motivoituneet hyvin vahvasti toimintaan, ja vaikka aktiivisten ydinjoukko onkin pieni; noin 6 hengen ydinjoukko, on se ollut hyvin toimiva ryhmä esim. festivaaleilla. Maksaessaan YADIN jäsenmaksun, vapaaehtoistyöntekijä saa ilmaisen EA-kurssin. Tämä koettiin hyvin motivoivana seikkana, samoin kuin itse jalkautuva ensi-aputyö ja mahdollisuus auttaa. Projektityöntekijöiden haastatteluista käy ilmi, että jalkautuva tiimi on kehittynyt vuosi vuodelta paremmaksi ja toimivammaksi työmuodoksi, joka jää elämään. Vapaaehtoisten mielestä on hyvä, että tiimin toiminta jatkuu osana YADIN perustoimintaa projektin jälkeenkin. Mun mielestä meistä on ollu enemmän kuin hyötyä noissa tapahtumisissa, ollaan varmasti useita tulehdustilanteita ja tartuntatilanteita onnistuttu välttämään, kun miettii et ihmiset kävelee paljain jaloin ja teloo jalkansa festarialueella, ja tulee avohaavoja ja epähygieeniset olosuhteet..kun on päihtyneenä sekoillu jossain, niin siinhän on tosi iso riski tulehtua sen haavan ja sehän voi pahimmassa tapauksessa johtaa antibioottikuuriin tai johonkin muuhun vastaavaan. Ollaan vältytty niiltä,se on ennalta ehkässy tulevaisuudessa asioita, sen lisäks et ihmiset on ollu huonoilla matkoilla ni kun me hoidettu niitäkin, psyykkisesti. Varmaan monen ihmisen psyykettä on voitu pitää kasassa. Me ollaan oltu niin tuttuja niille ja ihmiset on voinu luottaa meihin, on ohjattu eteenpäin, soitettu hätänumeroon tai muun avun pariin. Jalkautuva ensiaputoiminta saattaa herkästi olla ainoa ensi-aputoiminta pienillä festareilla, joita konemusiikkitapahtumat yleensä edustavat. Tapahtuman järjestäjillä ei aina ole varaa palkata SPR:n ensi-apu henkilöstöä paikalle, joten YAD:n ilmainen ensi-aputiimi on haluttu vieras näissä tapahtumissa. Kysyttäessä vapaaehtoisilta, mikä heidän mielestään jalkautuvan tiimin työssä on ollut onnistunutta, saatiin samansuuntaisia merkityksiä, kuin seuraavissa haastattelu osioissa: Tiesin että ihmiset voi olla huonossa kunnossa, mutta kun eka sammunut nuori tyyppi kannettiin teltalle sammuneena ja se lähti ambulanssilla, kun sillä oli hypotermia niin oma rooli vahvistui, nyt sit tosissaan. Oppii vaan tekemällä. Oikea tilanne on paljon sotkusempi kuin ea-kurssilla, kun ne on päihtyneitä, ne ei välttämättä suostu siihen, että niitä autetaan. Haavan sitomisia ei ollu kauheesti, en kaikkea päässyt oppimaan ja kokeilemaan. Juhlijat ovat vähän fiksumpia vuosi vuodelta Ihmiset osaa jo juhlia vähän fiksummin kuin alussa. Toiset vapaaehtoiset kertoivat että aiemmin on ollut pelkkää paikkaamista. Kyllä jonkun pitää olla konefestareillakin mukana Ylipäänsä itse asia. mitä on lähdetty tekemään:päihteettömyyden, erityisesti huumeettomuuden tuominen esiin et sekin on mahdollinen vaihtoehto. Siitä on Moni ihan shokissa kysyny, että et oottekste oikeesti selvin päin+ Se on aika yleinen kysymys, Multakin pyydetään bileissä tosi usein ostaa huumeita, koska mä biletän reippaasti ja ne luulee et mä käytän ekstaasia,, mut se on yks olleellinen asia saada se viesti perille, se on pääasia. Mut on siin paljon muutakin: esim. et ittellä ollu hauskaa,niinku muillakin vapaaehtoisilla, mikä on ollu omalla tavalla tärkee homma, onnistuminen kanssa. Sen homman lanseeraminen, ensiapukeikalla on ensimmäisellä kerralla on kuulunut selän takana kytittelyä, et vitun kytät, kun on oltu ensiapukeikoilla valppaana. Joku saattaa olla pikkusen vainoissa, ja herranpelkoinen ni kattoo et joku on skarppina siellä, et kattoo et kytät! Nykyään ne suorastaan rakastaa meitä kun on oltu siellä ensiapukeikoilla auttamassa niitä. Eli mun mielestä se on aika iso onnistuminen kanssa. Se mikä ennen on ollu selän takana huutelua, on muuttunu siihen että, joku tyyppi on sanonu vaikka et sillä on haava jalassa, se ei tunnistanu meitä vielä, et se oli vähä 6

7 ettemä tiedä läheksmä teiän kaa sinne ensiaputeltalle sen kaverit on siinä et mene mene ne on ihanii et ne auttaa sua.mun mielestä se on aika hyvin. Välillä vapaaehtoiset joutuivat kohtaamaan myös haastavia tilanteita: Haastavammaksi koin tapauksen, jossa melkoisen sfääreissä tiloissa oleva mies makasi "tanssilattialla" melko keskeisellä paikalla. Mies koki tilansa silminnähden positiivisesti mutta häneen ei kuitenkaan saanut mitään asiallista puheyhteyttä vaan jutut olivat sekavia ja ainoa vastaus joka oli mitenkään selvä oli että tuolille nouseminen tai siirtyminen ei tule natsaamaan. Hänellä ei sinänsä vaikuttanut olevan mitään hätää mutta tuntui bileiden fiiliksen kannalta irvokkaalta että sekava mies jätettäisiin tanssilattialle kiemurtelemaan. Kynnys alkaa nostamaan häntä ylös vastoin hänen tahtoaan oli paljon suurempi kuin sammuneiden kohdalla koska hän oli kuitenkin sen verran tajuissaan että pystyi ilmaisemaan hieman suurempaa itsenäisyyttä ja vaikutti kuitenkin sisältävän sen verran potentiaalienergiaa että ei voinut olla täysin varma tulisiko turpaan jos lähtisi väkisin nostelemaan. Sillä hetkellä tilanteessa olevista tiimin kokenein teki päätöksen että laitetaan hänelle viltti ja jätetään makaamaan vaikka se ei kivalta tuntunutkaan. Samassa hetkessä taka-alalta tuli kuitenkin eräs vanhempi ja kookkaampi mies joka tuntui omasta aloitteestan toimivan festareilla jonkinlaisena epävirallisena järjestysmiehenä. Hän nappasi tyypin kummempia kyselemättä ylös ja siinä samassa mies virkosikin kuin vettä päälle heitettynä. Tämä oli paljon parempi ratkaisu tilanteeseen ja hieman nolostutti ettei meiltä ollut löytynyt vastaavanlaista tomeruutta ratkaista tilannetta. Vapaaehtoisten asenne auttamistilanteissa oli ratkaisevan tärkeä. He eivät moralisoineet huumeiden käyttäjiä, vaan olivat paikalla auttaakseen niitä, jotka tarvitsivat apua. Kiinnostaa haittoja vähentävä päihdetyö. Toi on just semmosta mitä aattelin et tää on hyvä juttu ja meen tekemäään tätä, niinku harrastustoimintana. Mä oon seurannut mediassa ja oon käyny paljon konemusa bileissä, yleensähän siellä menee kaikki ihan hyvin, niissä tilanteissa ei näytä olevan hengen hätää..tai tällasta..mun mielestä parempi siihen on suhtautua terveyteen liittyvänä asiana kuin jonain rikosasiana. Parempi pitää huolta niistä ihmisistä. 6. Info-pisteet ja materiaali YAD:n infopiste on keskusteleva, tietoa ja materiaaleja tarjoava ehkäisevän huumetyön kohtaamispaikka, joka voidaan toteuttaa erilaisissa nuorten tapahtumissa. Info-pisteellä on vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia, jotka ovat halukkaita lisäämään huumeisiin liittyvää tiedostavuutta sekä pohtimaan omia päihdeasenteitaan ja keskustelemaan niistä infopisteellä vertaisvaikuttajina. Vapaaehtoiset koulutetaan infopistekoulutuksessa ja heille järjestetään myös festarityön purku-ja kiitos viikonloppu, jolla on tarkoitus tukea vapaaehtoisten jaksamista ja yhteisöllisyyttä valtakunnallisesti. Mä olin siellä kokoajan valmis keskustelemaan ihmisten kanssa jokseenkin eriävistä mielipiteistä, esim. pitäiskö kannabis laillistaa vai ei..tarjoan siellä tietoa ja tukea se on ollu eräänlaista palveluohjaamista joidenkin ihmisten kanssa siellä infopisteellä, on osannu ohjata joko lähimmälle terveysasemalle aa-klinikalle tai stop-huumeille tai muulle vastaavalle järjestölle, mikä tukis enemmän hänen tarpeitaan. Jokainen tilanne on eräänlainen palvelutilanne. Myös vaihtoehtoisesti että hänen Omassa tuttavapiirissä on ollut huolenaihe, ja siitä ne on kyselly, kaverit, perheenjäsenet tutut..mitkä on heidän elämässään jotenkin aktiivisesti olleet osana et me ollaan niin matalankynnyksen..et me ollaan paikalla läsnä juuri kaikkia varten. ja me hyväksytään jokainen ihminen sellaisena kuin on mielipiteineen uskonnollisista tai poliittisista asioista huolimatta; et jokainen ihminen on ollu arvokas kontakti tai ehkä se on helpottanu sitä kontaktia, tulla meijän kanssa juttelemaan 7

8 Info-piste materiaaleista vapaaehtoiset kokivat eniten keskustelua herättäneen ns. Myth-busterstiedotteen Kannabiksesta- tarua vai totta He toivoivat, että saman tyyppinen esite tehtäisiin myös joistakin muista suosituista huumeista jatkossa. Ne on hyvin suunnattu kohderyhmälle, ulkonäöllisistä seikoista et näähän luo sen kiinnostuksen visuaalisesti. Se tieto mitä siihen on tiivistetty on tosi hyvää ja helppolukusta. Kannabis-myth buster esite mikä on nimenomaan suunnattu nuoremmille: tuo niitä faktoja esiin tosi hyvin :siinä on esim. totta vai tarua -vaihtoehdot? esim. kun uskotaan että kannabis voi olla viinaa terveellisempää nii se on totta mutta pitkäaikaisessa käytössä siitä on enemmän haittaa. Niitä mun mielestä sais olla lisää esim. amfetamiinista- ja ekstaasista ja varsinkin nyt kun aakkoset on ollu tosi suosiossa, ni niistä varsinkin. Kannabis saattaa olla niille jotka on yläasteella kokeillu tupakkaa ja siideriä, saattaa madaltaa kynnystä kokeilla kannabista. Info-kortit olivat suosittuja, ja niiden ulko-asu ja tyyli oli houkutteleva. Kortti oli kaksi jakoinen, jossa kerrottiin, miten huumausaine vaikuttaa ja miten huumeen käytön haitat voi minimoida. Kortti herätti keskustelua siitä, pitäisikö eri tilaisuuksissa jakaa kahdenlaisia kortteja; ennaltaehkäiseviä ja haittoja lieventäviä tai myth-buster tyyppisiä tietoiskuja: Käyttäjillä on monesti itselläänkin paljon tietoa, ei heitä kauheesti voi enää opettaa.. Emmä tiiä pitäskö olla kahenlasita opetusta: toisaalta ennaltaehkäisevää, ettei edes lähtäs kokeilee ja jos joku kuitenkin käyttää ja kokeilee, niin miten välttää haitat.. Sen takia erilliset et vois keskittyä ja antaa enemmän molemmissa. Semmonen erikoistuminen- Miten niinku kohdata eri ryhmät eri tavalla. Kyllä se pitää ilmaista se asia niin, ettei oo mitään haitatonta käyttöä, vähän niinku alkoholinkin kanssa, juokaa fiksusti kuin liikaa ja pitäkää kavereista huolta. 7. Pohdintaa Projektityöntekijöiden mielestä projekti on ollut haastava, mutta mielenkiintoinen. Kumpikin projektityöntekijöistä lähtisi uudestaan vastaavanlaiseen projektiin mukaan. Kysymykseen, mitä tekisit toisin, vastattiin näin: Jos nyt aloittaisi alusta, olis aika erilainen. Nyt 2,5 v. jälkeen olen fiksumpi- olis pitäny tehdä selkeämmät budjetit, pystyis paremmin suunnittelemaan. Jakais myös työajan selkeämmin, selkeät vastuu alueet; ja aikatauluttais työtä enemmän. Asettais selkeitä tavoitteita. Nyt on ollut isot työt ja dead linet, siinä välissä tulee kaikkea pientä, joka pitää tehdä, Priorisointi olisi tarpeen. Ne on sellasia muuttujia joita ei pystyny ennakoimaan, esim. toimiston muutto tuli yllätyksenä. Kolme toiminnanjohtajaa projektin aikana, meijän pomo loppuviimein päättää hankkeen suunnista. Samalla jakkaralla kolme eri tyyppiä..ei sille mitään voi. Ehkä ois voinu systemaattisesti infopistetoimintaa järjestää ei olla siihen pantu niin paljon resursseja kuin oltais voitu, esim. aktiivisesti tarjota palveluja. Ollaan kyllä menty pyydettäessä paikalle. Projektityöntekijät kävivät Skotlannissa tutustumassa paikalliseen päihdetyöhön. Kokemukset päihdetyöstä muualla Euroopassa auttoivat DJ-koulujen suunnittelussa: Suomessa ei ole paljon DJ-kouluja. Saatiin Skotlannista vahvistusta ajatukselle, koska, ovat tehneet samalla tyylillä v. Nuorisotalot on ottaneet sen (DJ-koulun) tosi hyvin vastaan Se on saanu kiitos tosi paljon, nuoret ottanut sen tosi hyvin vastaa. 8

9 Eräs vapaaehtoisista oli myös tutustunut Euroopan tilanteeseen, ja pohti syitä, miksi Suomessa ei ole helppo järjestää vastaavia massatapahtumia: siellä se meininki ja käyttö on kreisiä verrattuna meidän käyttöön että niihin verrattuna tämä meidän käyttö on paljon marginaalista. Euroopassa huumeiden käyttö ja biletyskulttuuri on joita Suomessa ei viel oo. koska siellä on enemmän konemusiikin ystäviäkin ja populaatiota niissä. Voi olla suomessa tosi vaikeaa järjestää marginaaliselle porukalle palveluja Kysyttäessä projektin hyötynäkökulmia, nähtiin tärkeänä se, että on voitu vaikuttaa pieneenkiin määrään ihmisiä, ja heidän tulevaisuuden valintoihin. Yksittäisen nuoren kohdalla kyse on kuitenkin koko elämään vaikuttavista asioista ja ennaltaehkäisystä, jota on vaikea laajassa mittakaavassa mitata tai yleistää. YAD:n työ on kahden vuoden aikana tässä projektissa kantanut hedelmää. Kyl mä näkisin, mä uskon siihen että jokaisella tällasella projektilla on merkitys edes muutaman ihmisen elämässä ja jollain tavalla ollaan vaikutettu niihin muutamaan ihmiseen, jotenkin hyvällä tavalla silleen että me ollaan autettu tekemään tiettyjä valintoja elämässä, ilman että se on kokenu että on tullu pakotetuksi, et me ollaan istutettu se ajatus, joka on lähteny itämään. (Vapaaehtoistyöntekijä jalkautuvassa tiimissä) Yleisesti itestä tuntuu että päihdekasv. kenttä on muuttunu ehkä vähän tänä aikana kun oon ite ollu mukana: uskalletaan puhua vähän avoimemmin asioistai uskalletaan esittää myös erilaisia mielipiteitä; ettei se sellasta jumahtanutta: peruskuvio et laitetaan kouluille poliisi ja entinen huumeiden käyttäjä, ja näytetään kuvia..ettei se olis enää semmosta järkytysmentalitetttiä,mitä ite on kokenu enne. Minusta tuntuu et se alkaa lyödä itteään läpi; et semmonen keskusteleva tyyli alkais ottaa valtaa. (Projektityöntekijä) Asenne ei oo mustavalkoinen..täytyy olla realistinen jos tekee päihdevalistusta, ei huumeetonta Suomea tule ikinä olemaan, se on fakta se että miten niitä päihteitä käytetään, miten osataan ottaa eri asioita sen käytön ohessa yleensäkin että saadaan ihmiset pohtimaan et miksi tekee niitä tiettyjä valintoja Pohdittaessa, mitä projektista jää elämään jatkossa, todettiin, että jalkautuva tiimityö ja DJ-koulu ovat ehdottomasti kaikkien mielestä se osa projektia, jota YAD:n kannattaa jatkaa osana omaa työtään. Toivon, että DJ-koulun käyneet nuoret ovat saaneet joitain uusia voimavaroja itsellensä. Jalkautuvan tiimin vap.ehtoset on auttanut oikeasti avun tarpeessa olleita ihmisiä ne on saaneet auttaa esim. metsäfestareilla..useampia satoja tyyppejä Lähteet ja taustainformaatio Dancewise2-projektin arviointisuunnitelma, versio Ritva Saartoala Dancewise2-projektin arviointimuistio, Ritva Saartoala Dancewise2-projektin arviointisuunnitelma, Ritva Saartoala Dancewise2-projektin ohjausryhmän tapaamiset vuosina 2011 ja 2012 Dancewise2-projektin ja YAD ry:n henkilöstön kommentit 9

10 Dancewise2-projektin projektityöntekijöiden ja projektiin osallistuneiden vapaaehtoisten ja yhteistyötahon haastattelumateriaali 2013 DW-Crew henkilökohtainen raportti 2013 Laine, Timo Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. Teoksessa Ikkunoita tutkimusmetodeihin II näkökulmia aloittelevalle tutlkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimentelmiin. Toim. Juhani Aaltola ja Raine Valli. Jyväskylä: PS-Kustannus Lehtovaara, Maija Fenomenologinen näkökulma ihmisen tutkimisen metodologiaan. Teoksessa Kohti Elämismaailman ja ihmisen laadullista tutkimimista. Toim. Juha Varto. Tampere: Tampereen yliopisto jäljennepalvelu Pylkkänen, Sanna 2011: Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen kokonaisuus. Preventiimi. Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus %20NEPT%20esitys% pdf Strand, Teija 2011: DanceWise-hankkeen ( ) ulkoinen arviointi YAD Youth Against Drugs ry: Toimintasuunnitelma YAD Youth Against Drugs ry:n verkkosivusto 8/

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi. Pauliina Koljonen

Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi. Pauliina Koljonen Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi Pauliina Koljonen Matkalla etsiväksi nuorisotyöntekijäksi Lukio-opintoja 2 vuotta Keskeyttämisen jälkeen vuoden työharjoittelu nuorisotyössä 1994-1996

Lisätiedot

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde työn ydin on asiakkaan ja työntekijän kohtaamisessa

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Työhyvinvointi. Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa. Heli Heikkilä ja Laura Seppänen. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Työhyvinvointi. Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa. Heli Heikkilä ja Laura Seppänen. Työterveyslaitos www.ttl.fi Työhyvinvointi Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa Heli Heikkilä ja Laura Seppänen ESIMERKKI 1: Raideliikenteen hallinta 1/2 Liikenneohjaajasta kalustonkäytönohjaajaksi Liikenteenohjaus ei

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusmaailma

Kuluttajien luottamusmaailma Kuluttajien luottamusmaailma Minna-Kristiina Paakki Tutkimusyliopettaja, T&K ICT ja Tietoturva Rovaniemen Ammattikorkeakoulu 12.12.06 minna.paakki@ramk.fi 1 Tausta eeste projekti, 2003 Alustava kehikko

Lisätiedot

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Ajattelun muuttaminen on ZestMarkin työtä VANHA AJATTELU JA VANHA TOIMINTA " ZestMark on nuorten valmentamisen ja oppimistapahtumien asiantuntija.

Lisätiedot

Yksinhän sen kohtaa,mut ilman tukee siit ei selvii - huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeista

Yksinhän sen kohtaa,mut ilman tukee siit ei selvii - huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeista Yksinhän sen kohtaa,mut ilman tukee siit ei selvii - huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeista Tutkimuskysymykset Mitä / millaista tukea vanhempi on saanut / kokenut tarvitsevansa

Lisätiedot

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sieltä voi tulla sit taas ihan jopa strategisii asioita, - - - kun katsoo yritystä ulkopuolelta ja markkinoita vähän

Lisätiedot

TAIKURI VERTAISRYHMÄT

TAIKURI VERTAISRYHMÄT TAIKURI VERTAISRYHMÄT C LAPSILLE JOIDEN VANHEMMAT OVAT ERONNEET Erofoorumi 3.11.15 Tina Hav erinen Suom en Kasv atus- ja perheneuvontaliitto Kenelle ja miksi? Alakouluikäisille kahden kodin lapsille joiden

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Kaupunkitutkimuksen päivät, 28.-29.4.2016, Helsinki Jenna Taajamo, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

Nuoret aikuiset, päihteet ja ehkäisevä päihdetyö -tutkimus

Nuoret aikuiset, päihteet ja ehkäisevä päihdetyö -tutkimus Nuoret aikuiset, päihteet ja ehkäisevä päihdetyö -tutkimus Mistä tutkimuksessa on kyse? Tutkimus kartoittaa nuorten aikuisten ajatuksia päihteistä ja ehkäisevästä päihdetyöstä. Tutkimustulokset antavat

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja

Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja ASPA-palveluiden Koti on enemmän -seminaari 16.4.2013 Tutkija Tuuli Kaskinen Demos Helsinki Twitter: @tuulikas Tavoitteena on tukea kehitysvammaisia

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

AJATTELE ITSE! Liite 1. Mikä päihteissä kiehtoo? PäihteetönPää Materiaalia oppitunnille. Työversio/luonnos oppilaan työvihosta versio

AJATTELE ITSE! Liite 1. Mikä päihteissä kiehtoo? PäihteetönPää Materiaalia oppitunnille. Työversio/luonnos oppilaan työvihosta versio Liite 1 AJATTELE ITSE! Mikä päihteissä kiehtoo? Työversio/luonnos oppilaan työvihosta versio 20.10.2017 Muutoksia tulossa. Tätä vihkoa käytetään vain, jos oppilailla ei ole omia tietokoneita tai tabletteja

Lisätiedot

Sinettiseminaari 2013 ryhmätyöt

Sinettiseminaari 2013 ryhmätyöt Sinettiseminaari 2013 ryhmätyöt Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 fax 09 3481 2095 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Tehtävä: Lämmittely

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

Joka kaupungissa on oma presidentti

Joka kaupungissa on oma presidentti Kaupungissa on johtajia. Ne määrää. Johtaja soittaa ja kysyy, onko tarpeeksi hoitajia Presidentti päättää miten talot on rakennettu ja miten tää kaupunki on perustettu ja se määrää tätä kaupunkia, Niinkun

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kyselytutkimus Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kysyimme Lappeenrantalaisilta lapsilta, nuorilta ja aikuisilta heidän mielikuvia nuorisotoimesta (painottaen nuoria). Näin he vastasivat. Lapset Lapset

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

AJATTELE ITSE! Liite 3. Aiheena kannabis. PäihteetönPää Materiaalia oppitunnille. Työversio/luonnos oppilaan työvihosta versio

AJATTELE ITSE! Liite 3. Aiheena kannabis. PäihteetönPää Materiaalia oppitunnille. Työversio/luonnos oppilaan työvihosta versio Liite 3 AJATTELE ITSE! Aiheena kannabis Työversio/luonnos oppilaan työvihosta versio 24.10.2017 Muutoksia tulossa. Tätä vihkoa käytetään vain, jos oppilailla ei ole omia tietokoneita tai tabletteja käytössään.

Lisätiedot

Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat

Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat Harri Raisio & Alisa Puustinen DDI T&K-päivä 9.11.2016, Vantaa TURVALLISUUSKAHVILA Ketterä tapa osallistaa laaja joukko ihmisiä yhteiseen keskusteluun

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

DanceWise2. Loppuraportti

DanceWise2. Loppuraportti DanceWise2 Loppuraportti Ville Särkelä & Tuukka Ervasti YAD Youth Against Drugs ry 10.1.2014 Sisällys 1. YAD Youth Against Drugs 3 2. DanceWise2 hankkeen tausta 4 3. Hankkeen ja toimintamuotojen esittely

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017

Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017 Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017 Tajua Mut! -kyselytutkimus Tutkimuskysymys: Miten Tajua Mut! -toimintamalliin koulutetut kokevat toimintamallin tarpeellisuuden ja käytön? Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Tuhkalehto hyvällä asialla myös uutta levyä odotettavissa

Tuhkalehto hyvällä asialla myös uutta levyä odotettavissa Rockkonttori.net Rockkonttori.net Tuhkalehto hyvällä asialla myös uutta levyä odotettavissa Jyväskyläläinen Sampo-Ilmari Tuhkalehto on bändinsä kanssa mukana syksyllä käynnistyvällä Music Against Drugs

Lisätiedot

KOKEMUKSIA JA TULEVAISUUDEN VISIOITA LUMIPALLO-TYÖSKENTELYSTÄ TAMPEREELLA

KOKEMUKSIA JA TULEVAISUUDEN VISIOITA LUMIPALLO-TYÖSKENTELYSTÄ TAMPEREELLA KOKEMUKSIA JA TULEVAISUUDEN VISIOITA LUMIPALLO-TYÖSKENTELYSTÄ TAMPEREELLA E T S I V Ä N T Y Ö N V A L T A K U N N A L L I S I L L E V E R K O S T O P Ä I V I L L E 2 6. 3. 2 0 1 5 1 Tarja Laukkanen HAJATELMIA

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Käytäntötutkimuksen teema ja toteutus

Käytäntötutkimuksen teema ja toteutus Myös ne hyvät asiat Toimintatutkimus siitä, miten Hyvän elämän palapeli työkirja voi tukea lapsiperheitä palveluiden suunnittelussa vammaispalveluissa Ilona Fagerström Käytäntötutkimuksen teema ja toteutus

Lisätiedot

20.11.2012 Anna Seppänen Nuorisosihteeri, kulttuurinen nuorisotyö Vaasan kaupunki, nuoriso-osasto

20.11.2012 Anna Seppänen Nuorisosihteeri, kulttuurinen nuorisotyö Vaasan kaupunki, nuoriso-osasto 20.11.2012 Anna Seppänen Nuorisosihteeri, kulttuurinen nuorisotyö Vaasan kaupunki, nuoriso-osasto Mikä Sober Truth? 13 17 vuotiallle suunnattu ehkäisevän päihdetyön hanke Alko Pohjanmaa hanke VAMK, SEAMK

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

Yksikön esittely Pretzissä. http://prezi.com/ktbm3nyfyvni/?utm_campaig n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Yksikön esittely Pretzissä. http://prezi.com/ktbm3nyfyvni/?utm_campaig n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share Yksikön esittely Pretzissä http://prezi.com/ktbm3nyfyvni/?utm_campaig n=share&utm_medium=copy&rc=ex0share NUORET RAKENTAVAT MIELIPITEITÄÄN Onko aikuisista tukea sosiaalisessa mediassa? Ilmo Jokinen Nuoruuden

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

ASUNNOTTOMIEN NAISTEN OSALLISUUS JA IDENTITEETIT DIAKONIATYÖN PALVELUKETJUSSA

ASUNNOTTOMIEN NAISTEN OSALLISUUS JA IDENTITEETIT DIAKONIATYÖN PALVELUKETJUSSA ASUNNOTTOMIEN NAISTEN OSALLISUUS JA IDENTITEETIT DIAKONIATYÖN PALVELUKETJUSSA Diakonian tutkimuksen päivä 9.11.2007 Riikka Haahtela Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Tampereen yliopisto NAISTYÖN

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Päihdekyselyn koonti. Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen

Päihdekyselyn koonti. Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen Päihdekyselyn koonti Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen Pohjatietoa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 102 henkilöä Kyselyyn vastasi LÄHI14S, DILO13S, DINU13S, LAPE14S, LANU15K,DIL13S, NUVAV14S Kysely

Lisätiedot

VARHAINEN PUUTTUMINEN

VARHAINEN PUUTTUMINEN VARHAINEN PUUTTUMINEN www.tasapainoa.fi MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN ON? Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että autetaan kaveria tai ystävää jo silloin kun mitään vakavaa ei vielä

Lisätiedot

PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom. Mikun koekuvausmateriaali

PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom. Mikun koekuvausmateriaali PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom Mikun koekuvausmateriaali MUSTA RUUTU. Kuulemme musiikkia. Ruudun oikeaan ala-laitaan ilmestyy grafiikkaa: SANNA on POKEttanut sinua. S0 INT.

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

VERTAISOPPIMINEN OPISKELIJAMODUULISSA VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Anne-Mari Seppälä Sh AMK, YAMK-opiskelija

VERTAISOPPIMINEN OPISKELIJAMODUULISSA VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Anne-Mari Seppälä Sh AMK, YAMK-opiskelija VERTAISOPPIMINEN OPISKELIJAMODUULISSA VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Anne-Mari Seppälä Sh AMK, YAMK-opiskelija anne-mari.seppala@tyks.fi Miksi opiskelijamoduuli - Luokkakoot kasvaa harjoittelupaikkojen

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti Raha HYVÄ RUOKA Söit aamulla kunnon aamupalan ja koulussakin oli hyvää ruokaa. Raha -1 E HUVTA MKÄÄN Oikein mikään ei huvita. Miksi en saa mitään aikaiseksi? Raha RKAS SUKULANEN Sori, etten oo pitänyt

Lisätiedot

YAD STREET TEAM. http://www.yad.fi/streetteam

YAD STREET TEAM. http://www.yad.fi/streetteam YAD STREET TEAM Netissä toimiva, pelillisyyteen perustuva nuorten vapaaehtoistyön ja kansalaisvaikuttamisen projekti. Osallistaa nuoret ennaltaehkäisevän päihdetyön menetelmien kehittämiseen, tiedon välittämiseen

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus

Lisätiedot

Kirjaraportti. Elina Karhu P08D 28.09.09 1

Kirjaraportti. Elina Karhu P08D 28.09.09 1 Kirjaraportti Elina Karhu P08D 28.09.09 1 Akvaariorakkautta Luin kirjan nimeltä Akvaariorakkautta, joka kertoo kahden nuoren ihmisen, Saaran ja Jounin suhteesta. Suhteen pulmana on Saaran ongelmat oman

Lisätiedot

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Asko Keski-Nisula Hyvä mehtäkaveri työryhmän jäsen Kainuun alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja 22.1.2015 A s k o K e

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

Nuoruus. - haittaks se? Nuorten foorumi Tampere Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi

Nuoruus. - haittaks se? Nuorten foorumi Tampere Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi Nuoruus - haittaks se? Nuorten foorumi Tampere 17.3.2012 Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi Millainen nuori olen? Pienryhmäkeskustelujen yhteenveto Mitä itsestäni ajattelen? Ahdistusta ja kamppailua itsensä

Lisätiedot

Oulun murteessa on käytössä myös nää-pronomini, joka tarkoittaa sinä. Sää on kuitenkin enemmän käytetty.

Oulun murteessa on käytössä myös nää-pronomini, joka tarkoittaa sinä. Sää on kuitenkin enemmän käytetty. Puhekieli Kirjoitettu kieli ja puhuttu kieli eroavat aika paljon suomen kielessä. Katsomme, miten puhekieli toimii. Keskitymme Oulun alueen puhekieleen, mutta osa puhekielen piirteistä on sellaisia, että

Lisätiedot

TERVETULOA VOIMANPESÄÄN. Miian tarina

TERVETULOA VOIMANPESÄÄN. Miian tarina TERVETULOA VOIMANPESÄÄN Miian tarina Ajattelin, että tää on viimeinen ovi, jonka avaan. Oon hakenut apua jo niin monesta paikasta tuntuu, että kukaan ei osaa auttaa. Sossu sanoi, että mun kannattais mennä

Lisätiedot

asiakaslähtöinen kehittämisorientaatio Timo Toikko, Seinäjoen AMK

asiakaslähtöinen kehittämisorientaatio Timo Toikko, Seinäjoen AMK Järjestelmäkeskeinen vs. asiakaslähtöinen kehittämisorientaatio sosiaali- ja terveysalalla Teemu Rantanen, Laurea Timo Toikko, Seinäjoen AMK Mitä on kehittämistoiminta? Kehittäminen on tällä hetkellä työelämän

Lisätiedot

Koulun keinot haastavaan käyttäytymiseen

Koulun keinot haastavaan käyttäytymiseen Koulun keinot haastavaan käyttäytymiseen häiriökäyttäytymistä ehkäisemään Huomio pitää kohdistaa kasvatukseen, nuorten heitteillejättöön, rajojen asettamiseen, koveneviin arvoihin, ydinperheiden pirstoutumiseen,

Lisätiedot

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön 11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön Sisältö Yhteisöllisyydestä ja sen muutoksesta Vanhemmat päihdekasvattajina Käytännön esimerkkejä Päihde- ja mielenterveyspäivät

Lisätiedot

ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA

ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA Tietoisesti pyrkien vai sattumalta edeten? LitM, KK Väitös 19.2.2016 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Golfliiton liittokokousseminaari 13.2.2016 LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Päätöksenteko kuulokojekuntoutuksessa. Johanna Ruusuvuori & Minna Laaksoº *Tampereen yliopisto º Helsingin yliopisto

Päätöksenteko kuulokojekuntoutuksessa. Johanna Ruusuvuori & Minna Laaksoº *Tampereen yliopisto º Helsingin yliopisto Päätöksenteko kuulokojekuntoutuksessa Johanna Ruusuvuori & Minna Laaksoº *Tampereen yliopisto º Helsingin yliopisto. Tutkimuskysymykset Miten päätös kuulokojekuntoutuksen aloituksesta tehdään? Miten ammattilaiset

Lisätiedot

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51)

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet) 25 % Elämäntavat (esim.

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!!

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!! PERHE JA PÄIHDEKASVATUS meille myös!!! Pohdinnan pohjaksi päihteistä Lapsen kanssa on hyvä keskustella päihteiden vaikutuksista niissä tilanteissa, joissa asia tulee luontevasti puheeksi. Tällainen tilanne

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE. Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012

NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE. Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012 NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012 Nuorisopalvelut - tuottaa palveluja lasten, nuorten, perheiden ja viranomaisten tarpeiden pohjalta - arvot oppiminen, osallisuus ja ennakointi

Lisätiedot

Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa?

Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa? Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa? Mervi Hangasmaa Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Kasvatustieteen päivät

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Haastavat ryhmät vapaaehtoistyössä Nuoret aikuiset päihdekuntoutujat. YAD Youth Against Drugs ry / EXP2 -hanke

Haastavat ryhmät vapaaehtoistyössä Nuoret aikuiset päihdekuntoutujat. YAD Youth Against Drugs ry / EXP2 -hanke Haastavat ryhmät vapaaehtoistyössä Nuoret aikuiset päihdekuntoutujat YAD Youth Against Drugs ry / EXP2 -hanke YAD Youth Against Drugs ry on nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuva ehkäisevän huumetyön

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Työkykyyn ja terveyteen liittyvät neuvot työterveystarkastuksissa

Työkykyyn ja terveyteen liittyvät neuvot työterveystarkastuksissa Työkykyyn ja terveyteen liittyvät neuvot työterveystarkastuksissa Elina Weiste, Työterveyslaitos, Työterveyslaitos Sanna Vehviläinen, Itä-Suomen yliopisto Timo Leino, Työterveyslaitos Jaana Laitinen, Työterveyslaitos

Lisätiedot

Kokemuksia kerhotoiminnasta

Kokemuksia kerhotoiminnasta Kokemuksia kerhotoiminnasta Kerhopäivinä koulussa on aina myönteinen sutina. Ovat oppilaat ja ohjaajat sama hehku kasvoillaan touhottamassa sinne tänne. Siinä tulee rehtorinakin tunne, että tämähän toimii!

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi v TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi Lapset ja nuoret näkyviksi Kangasalan seurakunnassa info työntekijöille ja luottamushenkilöille v Mikä ihmeen LAVA? Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Arjen ankkurit selviytymisen mittarit. Selviytyjät ryhmä, Pesäpuu ry

Arjen ankkurit selviytymisen mittarit. Selviytyjät ryhmä, Pesäpuu ry Arjen ankkurit selviytymisen mittarit Selviytyjät ryhmä, Pesäpuu ry Mitä tarvitaan? Mistä riippuu? Kuka määrittää? Turvallisuus Mistä riippuu? Turvallisuus Katse eteenpäin Katse hetkessä Mistä riippuu?

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse?

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse? 1 LAKI JA KADONNEEN JUONEN ARVOITUS LAKI kertojaääni Nimeni on Larry Laki, ja sanani on laki. Laki on myös sukunimeni, ja lakia pitää noudattaa. Laki ei ole mikään Lucky Luke (=Lakki Laki), vaan se on

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Millaista oppimista ja missä? Teemu Valtonen & Mikko Vesisenaho

Millaista oppimista ja missä? Teemu Valtonen & Mikko Vesisenaho Millaista oppimista ja missä? Teemu Valtonen & Mikko Vesisenaho Kuinka tieto- ja viestintäteknologia muuttaa oppimistilanne/-ympäristöä? Kuinka tieto- ja viestintäteknologia on mahdollistanut tuttujen

Lisätiedot

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=70)

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=70) Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=70) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet) 29 % Elämäntavat (esim.

Lisätiedot

Suora sitaatti niinkö tosiaan?

Suora sitaatti niinkö tosiaan? @MagSymp16 Suora sitaatti niinkö tosiaan? Lauri Haapanen viittä vaille tohtori toimittaja lauri.haapanen@helsinki.fi www.laurihaapanen.fi Twitter: @LauriHaapanen Esimerkki 1: Kulutusvalinnat Kulttuurilehti,

Lisätiedot

Jyväskylä Vapaaehtoiseen osallisuuteen aktivointi leipa jonoista ja vankiloista

Jyväskylä Vapaaehtoiseen osallisuuteen aktivointi leipa jonoista ja vankiloista Jyväskylä 25.10.2016 Vapaaehtoiseen osallisuuteen aktivointi leipa jonoista ja vankiloista 25.10.2016 1 ViaDia Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 25.10.2016 2 Varikkojen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot