DanceWise2 Loppuraportti kokemuksista haastattelujen valossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DanceWise2 Loppuraportti kokemuksista haastattelujen valossa"

Transkriptio

1 DanceWise2 Loppuraportti kokemuksista haastattelujen valossa Anita Forsblom

2 1. Johdanto DanceWise 2 ( ) Päihdehaittoja ehkäisevän ja vähentävän työn juurruttaminen ja levittäminen konemusiikkikulttuurissa projektin tavoitteena oli vastata kohderyhmästä nousseeseen, erityisesti haittoja vähentävän tiedon ja vapaaehtoistoiminnan tarpeeseen, sekä kehittää nuorisotaloille DJ-koulukonseptia sosiaalisen vahvistamisen muotona. (YAD, s. 10) DanceWise2-projektin edettyä ajallisesti loppuun oli aiheellista arvioida projektin tapahtumien onnistuneisuutta ja merkitystä haastattelemalla projektihenkilöstöä, yhteistyökumppaneita ja toimintaan osallistuneita vapaaehtoisia. Marraskuussa 2012 valmistui Arviointisuunnitelma 2, jossa sekä päivitettiin arviointisuunnitelmaa että koottiin yhteen tuohon ajankohtaan mennessä projektissa tapahtunutta, ja kerrottiin, mitä projektissa vielä viimeisenä vuonna tullaan tekemään. Vuoden 2013 tavoitteena oli mallintaa hankkeen toimintoja niiden lopulliseen muotoonsa. Tähän kuului eri toimintojen kirjaaminen tiimiohjausmalleiksi, joita voidaan käyttää hankkeen jälkeen toimintaa järjestettäessä laajemminkin. Tällaisia hyviksi havaittuja toimintoja ovat esim. jalkautuvan tiimi musiikkitapahtumissa, infopisteet nuorisotapahtumissa ja elektronisen musiikin klubeilla sekä dj-koulut nuorisotaloilla. Hankkeesta on julkaistu myös turvallisuusopas tapahtumajärjestäjille, joka tähtää päihderiskien tiedostamiseen ja sitä kautta parempaan hallintaan tapahtuman aikana. Projektin arvioinnin tueksi on käytetty tutkijan panosta 3-4 kk:n verran hankkeen aikana.vuotuisesti on koottu yhteen kerätty arviointidata ja kirjattu asianmukaiset johtopäätöksettoiminnasta, sekä tehty tarvittavat korjausliikkeet seuraavalle vuodelle. Arviointidataa ovat olleet mm. nettikyselyt, vapaaehtoisraportoinnit, kenttähavainnot, kerätty ja spontaanisti saatu palaute sekä arviointikeskustelut. Tarkemman taustatiedon saamiseksi koko projektin kulusta ja vaiheista kehotan tutustumaan myös Dancewise2-projektin projektisuunnitelmaan sekä vuosina 2011 ja 2012 tehtyihin arviointisuunnitelmiin ja muistioon. Tässä loppuraportissa keskitytään projektin tavoitteiden saavuttamisen arviointiin haastattelututkimuksen tulosten valossa. 2. Haastattelututkimus Haastattelututkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet ovat olleet ennen kaikkea käytännölliset, eivät tieteelliset, vaikkakin haastattelututkimuksen menetelmät ja analysointi vastaavat yleisesti ottaen tieteellisesti hyväksyttyä laadullisen tutkimuksen kulkua. Toiminnan laadullisia ulottuvuuksia ja merkityksiä on tuotu esiin haastattelemalla projektihenkilöstön lisäksi toimintaan aktiivisesti osallistuneita vapaaehtoisia ja DJ-koulun tilannutta yhteistyötahoa. Haastattelututkimus on toteutettu syyskaudella Haastatteluun osallistui 2 projektityöntekijää, 3 vapaaehtoistoimintaan osallistunutta aktiivijäsentä ja 1 yhteistyökumppani. Haastattelut on nauhoitettu, litteroitu ja analysoitu noudattaen kokemuksen tutkimuksessa hyväksi havaittua fenomenologista lähestymistapaa, jossa haastateltavan kokemus pyritään tuomaan esiin sellaisena, kuin se on koettu. ( Laine, 2001; Lehtovaara,1993) 2

3 Projektin tavoite ja toimenpide, johon arviointitoimenpide kohdistuu Tavoite I; dj-koulut ja toiminnan mallintaminen DJkoulutoimintaa koskevan, parhaita tai vaihtoehtoisia käytäntöjä esittelevän oppaan ja sen merkityksen arviointi II Arvioinnin toimenpide Nuorisotalon tai muun yhteistyökumppanin edustajan haastattelu projektityöntekijöiden haastattelut & Projektihenkilöstön osuus Tapahtumajärjestäjän oppaan laatiminen DJkouluja varten Tavoite I; S DEFFECT - tapahtumat Arvioidaan tapahtumien onnistuneisuutta ja merkitystä haastattelemalla projektihenkilöstöä, ja tilaisuuksiin osallistuneita vapaaehtoisia ja yleisössä ollutta yhteistyöhenkilöä / / / / / Tavoite II; infopisteet ja jalkautuva ensiaputoiminta: Joidenkin vapaaehtoisten haastattelut / / / yhteystietojen välittäminen DW-Crew raportti 2013 Tavoitteet I ja II; vapaaehtoistyön mallintaminen Vapaaehtoistyön mallin tuottaminen 3. DJ-koulut Dj-koulut toteutettiin nuorisotaloilla yhteistyössä nuorisotyöntekijöiden kanssa. Tavoitteena oli kehittää ennaltaehkäisevää päihdetyötä tarjoamalla nuorille ilmaista ja päihteetöntä toimintaa dj- 3

4 koulujen muodossa, joita tällaiseen toimintaan sitoutuneet nuorisotyöntekijät voivat sitten jatkossa sulauttaa osaksi nuorisotalojensa toimintaa. Palaute DJ- koulusta oli kauttaaltaan positiivista. Yhteistyö koettiin merkittävänä ja matalan kynnyksen vaikuttamismahdollisuudet nuorten päihdekäyttäytymiseen toimivina. DJ-koulun vetäjiä kehuttiin asiansa osaaviksi ja helposti lähestyttäviksi, joiden kanssa olisi voinut jatkaa toimintaa pidempäänkin: Lapinjärven nuorisotyöntekijän mielipide DJ- koulusta Siin on tyyppejä jotka on niinku mites sen nyt sanois; hyviä tyyppejä; semmosia, joita voi niinku katella vähän ylöspäin; et okei tää on nastaa ja tyypit tekee kivoja juttuja ja sen voi tehdä näinkin. Täytyy sanoa, ettei ehtiny tekemään enemmänkin kundien kanssa. Olis ollu hauska jatkaa siitä. Saa tätä muutakin äänimaailmaa tähän. Se oli vaan yhden viikonlopun. Mun mielestä se oli ihan hyvä niin. Vajaa 10 osallistujaa; vakinuoria ja uusia. Pitäis olla haastavaa, snadisti viihteellistä ja nopeaa, jos järjestää jotain teemallista, et saa nuoria mukaan. Tää oli sillätavalla onnistunut..me tehtiin ja valittiin se, eihän siitä ollut tietoa, tai ei voinu sanoa niistä tuloksista, että tätä me haetaan eksktisti, mutta se oli mun mielestä kyllä tosi hyvin onnistunut, se oli kokonaisvaltaisempaa, sillä lailla kun musta tuntuu että se nuori kyllä pitää kohdata muutenkin kun vaan pelkästään etusormi pystyssä, ja vähän kokonaisvaltaisemmin. Tosi mun mielestä hyviä elementtejä, et se haastaa tekemään, ja se on toiminnallista, kokeilemaan uutta ja astuu niinku vähän sinne epämukavuusalueelle, mutta toisaalta se on niinku paljon valaisevaa ja hyviä juttuja tuottavaa ja sit se on kumminkin semmonen. Mun mielestä se vastas hyvin; niinku musiikin kautta puhuttelee just nuoria. Ja kulttuurin kautta. Se on sellasta mitä nuoret ehkä jopa itse sillä tavalla ymmärtää. Se on helppo kehittää sitä ja vie eteenpäin. Sil on yhtälaisia piirteitä kaiken muunkin niinku nuorisokulttuurin piirteitten kanssa ja ehkä sekin et netissä se asia liikkuu paljon ja sitä kautta. DJ -koulun merkityksestä alueen nuorten päihdekasvatuksen tukena: Mun mielestä noissa päihdekeskusteluissa esim. kannabiksen kanssa niin ehkäsevät päihdetyöntekijät kuin vanhemmatkin ja muut kasvattajat ikävästi jäätiin jälkeen siitä, et se niinku netin kautta suurimmaksi osaksi se kulttuuri levis aika paljon ja pitkälle ehkä..ja sitä kautta pystyttiin vahvistamaan sellasia myyttejä ja mielikuvia, jotka ei oo ehkä edullisia. Niin mun mielestä tää on siinä mielessä..olla vähän niinku mukana siinä hommassa; nuorisokulttuurissa ja sit kuitenki ilman sen suurempaa tyrkyttämistä pystytään esittämään myös vaihtoehtoja. Koska joka tapauksessa vaihtoehdoista on kyse. Ei kukaan pysty vahtimaan niitä ja valvomaan mitä ne tuolla nurkan takana tekee. Ja ne joutuu tekemään sen oman päätöksensä joskus. Ja sitte tavallaan se et, mun mielestä se on niinku luontevampi ja kivempi tapa siinä mielessä että me asetutaan samalle viivalle tai samalle levelille niitten kanssa kuitenkin niinku vanhempina, ja meiltä ehkä joku uskaltaa kysyäkin jotain, et mitä mieltä sä oot, tai miten näihin pitäis suhtautua. Tai et jos mul on ongelma sen kanssa, niin sekin saattaa olla sitte helpompaa. Ja jotenki tää..se on sillai mun mielestä vähä myöhässä, koulussa ne saa jonkin verran tietoa..todennäkösti täällä asuvien vanhemmilla ei välttämättä ole kokemuksia huumeista. Sitte ne raukat menee lähiammattikouluun ja on siellä silmät ympyränä et mitäs tää nyt on, et täältähän löytyy vaikka mitä. En tiedä voiko sanoa, että kukaan olisi tarkistanut kantaansa huumeiden käyttöön, mutta muistan joitain yksittäisiä keskusteluja joista käy ilmi, ettei ne puheet ole olleet turhia, että ovat joutuneet kattomaan ja valitsemaan ehkä seuransa esim. tai muuta. Sopii vain toivoa, että siinä vaiheessa kun sätkä kiertää tai jotain muuta, että siinä välissä olis semmonen joku muu kokemus tai näkökulma, et niinku aletaan prosessoimaan, et mitäs mä tästä tiesinkään. DJ- kouluihin luotiin rakenne, jonka avulla niitä voidaan toteuttaa eri puolella maata ilman projektityöntekijöiden välitöntä läsnäoloa. Lapinjärvellä nuorisotyöhön hankittiin oma DJvälineistö, ja toiminta siellä jatkuu projektin jälkeenkin, kuten seuraavassa nuorisotyöntekijän haastattelusta käy ilmi: 4

5 Mä aattelin et jatkan tolla DJ-koulutuksella, et saisin joitain tyyppejä koulutettua, et ne vois soittaa jossain koulun diskoissa, et joutuu vähän uskaltaa ja skarppaa ja esiintyä ja kaikkee. Siihen liittyy aika paljon semmosii elementtejä, mitä ite huomasin silloin kakarana, et se oli kova paikka mennä, mut sitte toisaalta se antaa; sitä kautta pystyy ehkä vahvistumaan tai löytää vahvuuksia itsestään, tai uusia puolia. Vapaaehtoistyöntekijän mielipide DJ- koulusta: DJ- koulut on ollu hyvä. Mä oon kokenu nää hyvin tärkeäksi osaksi toimintaa, ja sen kulttuurin tuomista esiin. Palaute nuorisotloilt ja Tuukalata ja Villeltä on ollut hyvää... Projektityöntekijän mielipide DJ- koulusta: Noin 90 nuorta DJ-koulujen kautta tavoitettu. Se on hyvä..ei enempään olisi pystynytkään. 6 nuorta kerrallaan maksimi yhdessä koulussa Nämä tavoitetut nuoret on olleet tosi motivoituneita v. välillä olevia nuoria. Toivon, että DJkoulun käyneet nuoret ovat saaneet joitain uusia voimavaroja itsellensä. DJ-koulusta oon saanut tosi paljon palautetta ammattilaisilta, ja jotkut on kyselly toiminnan jatkoja Määrällisesti DJ- koulussa jäi kaksi tavoitteesta se ei ole heikkous koska laadullisesti on olleet hyviä. Ajatus että nuoret DJ-koulutuksen jälkeen järj. itse koulutuksen jälkeen oman tapahtuman, se ei välttämättä käy helposti..ehkä liian paineinen heille 5-6 viikon koulutuksen jälkeen, mutta sitä on kuitenkin tapahtunut: ovat nuorisotaloilla illoissa toimineet DJ:nä 4. S]DEFFECT-musiikkitapahtumat Päihteettömien S]DEFFECT-konemusiikkitapahtumien järjestämistä kokeiltiin projektin aikana, mutta osallistujamäärän jäädessä vähäiseksi niihin uhrattujen resursseihin nähden niiden järjestäminen jatkossa herätti paljon kysymyksiä, kuten kannattaako jatkossa enää uhrata voimavaroja tämäntyyppiseen tapahtumaan. Eräänä syynä vähäiseen määrään nähtiin vallitsevat olosuhteet, paikan muutos ja kylmä sää. Mutta toisaalta esitettiin, että vaikka viimeinen tapahtuma toteutettiin nuorisotalolla, ei nuorisotalon oma ala-ikäinen porukka kokenut tapahtumaa omakseen. Vapaaehtoistyöntekijöille heräsi ajatus, että toimiakseen hyvin, tällainen tapahtuma täytyisi lähteä nuorista itsestään, jolloin he voisivat saada paikalle vertaisikäisiään helpommin. S]deffectissä voisiko päteä..pitäsikö ikäluokasta saada veturi? Sijainti..jos ympäristön pitäisikin olla tutumpi..et nuorisotalojen sijainti voi olla hankala toisille. Hajauttaminen.. Ihminen on laumaeläin. Vois kokeilla, esim. viedä se nuorisotaloon, jossa olis valmis porukka kuten DJ-koulussa.. Sen jälkeen kokeilla jossain isommassa paikassa..kun on tutumpaa.. Kaksi kirjainta ja luku (DW2)ei oikein puhuttele, ennen kuin oppii.. Se menestyy paremmin jos se tulee sielt jutun sisältä. Et se on samaa porukkaa, vertaisporukkaa järjestetään itelle ja kavereille bileet ettei järjestävä taho tule jostain toiseudesta. (Vastakohtana sille et on oma porukka ja jotkut muut). 5

6 5. Jalkautuva ensiaputoiminta DanceWise tiimin vapaaehtoiset toimivat kohdennetusti elektronisen tanssimusiikin tapahtumissa, jalkautuvan päihde ensiapu-tiimin muodossa tai infopisteellä. Perustelut sille, miksi jalkautuva tiimi menee juuri metsäfestivaaleille on YAD:n vs. toiminnanjohtaja Janne Paanasen mukaan se, että ko. tapahtumissa oletettavasti käytetään huumeita enemmän kuin peruskotibileissä, eivätkä viralliset tahot välttämättä mene tai edes tiedä tapahtumista. Myös sillä, että jalkautuvan tiimin vapaaehtoiset ovat itse sisällä skenessä ja osaavat sen vuoksi toimia tapahtumissa tilanteen sopivalla tavalla on merkitystä. Vapaaehtoiset ovat sitoutuneet ja motivoituneet hyvin vahvasti toimintaan, ja vaikka aktiivisten ydinjoukko onkin pieni; noin 6 hengen ydinjoukko, on se ollut hyvin toimiva ryhmä esim. festivaaleilla. Maksaessaan YADIN jäsenmaksun, vapaaehtoistyöntekijä saa ilmaisen EA-kurssin. Tämä koettiin hyvin motivoivana seikkana, samoin kuin itse jalkautuva ensi-aputyö ja mahdollisuus auttaa. Projektityöntekijöiden haastatteluista käy ilmi, että jalkautuva tiimi on kehittynyt vuosi vuodelta paremmaksi ja toimivammaksi työmuodoksi, joka jää elämään. Vapaaehtoisten mielestä on hyvä, että tiimin toiminta jatkuu osana YADIN perustoimintaa projektin jälkeenkin. Mun mielestä meistä on ollu enemmän kuin hyötyä noissa tapahtumisissa, ollaan varmasti useita tulehdustilanteita ja tartuntatilanteita onnistuttu välttämään, kun miettii et ihmiset kävelee paljain jaloin ja teloo jalkansa festarialueella, ja tulee avohaavoja ja epähygieeniset olosuhteet..kun on päihtyneenä sekoillu jossain, niin siinhän on tosi iso riski tulehtua sen haavan ja sehän voi pahimmassa tapauksessa johtaa antibioottikuuriin tai johonkin muuhun vastaavaan. Ollaan vältytty niiltä,se on ennalta ehkässy tulevaisuudessa asioita, sen lisäks et ihmiset on ollu huonoilla matkoilla ni kun me hoidettu niitäkin, psyykkisesti. Varmaan monen ihmisen psyykettä on voitu pitää kasassa. Me ollaan oltu niin tuttuja niille ja ihmiset on voinu luottaa meihin, on ohjattu eteenpäin, soitettu hätänumeroon tai muun avun pariin. Jalkautuva ensiaputoiminta saattaa herkästi olla ainoa ensi-aputoiminta pienillä festareilla, joita konemusiikkitapahtumat yleensä edustavat. Tapahtuman järjestäjillä ei aina ole varaa palkata SPR:n ensi-apu henkilöstöä paikalle, joten YAD:n ilmainen ensi-aputiimi on haluttu vieras näissä tapahtumissa. Kysyttäessä vapaaehtoisilta, mikä heidän mielestään jalkautuvan tiimin työssä on ollut onnistunutta, saatiin samansuuntaisia merkityksiä, kuin seuraavissa haastattelu osioissa: Tiesin että ihmiset voi olla huonossa kunnossa, mutta kun eka sammunut nuori tyyppi kannettiin teltalle sammuneena ja se lähti ambulanssilla, kun sillä oli hypotermia niin oma rooli vahvistui, nyt sit tosissaan. Oppii vaan tekemällä. Oikea tilanne on paljon sotkusempi kuin ea-kurssilla, kun ne on päihtyneitä, ne ei välttämättä suostu siihen, että niitä autetaan. Haavan sitomisia ei ollu kauheesti, en kaikkea päässyt oppimaan ja kokeilemaan. Juhlijat ovat vähän fiksumpia vuosi vuodelta Ihmiset osaa jo juhlia vähän fiksummin kuin alussa. Toiset vapaaehtoiset kertoivat että aiemmin on ollut pelkkää paikkaamista. Kyllä jonkun pitää olla konefestareillakin mukana Ylipäänsä itse asia. mitä on lähdetty tekemään:päihteettömyyden, erityisesti huumeettomuuden tuominen esiin et sekin on mahdollinen vaihtoehto. Siitä on Moni ihan shokissa kysyny, että et oottekste oikeesti selvin päin+ Se on aika yleinen kysymys, Multakin pyydetään bileissä tosi usein ostaa huumeita, koska mä biletän reippaasti ja ne luulee et mä käytän ekstaasia,, mut se on yks olleellinen asia saada se viesti perille, se on pääasia. Mut on siin paljon muutakin: esim. et ittellä ollu hauskaa,niinku muillakin vapaaehtoisilla, mikä on ollu omalla tavalla tärkee homma, onnistuminen kanssa. Sen homman lanseeraminen, ensiapukeikalla on ensimmäisellä kerralla on kuulunut selän takana kytittelyä, et vitun kytät, kun on oltu ensiapukeikoilla valppaana. Joku saattaa olla pikkusen vainoissa, ja herranpelkoinen ni kattoo et joku on skarppina siellä, et kattoo et kytät! Nykyään ne suorastaan rakastaa meitä kun on oltu siellä ensiapukeikoilla auttamassa niitä. Eli mun mielestä se on aika iso onnistuminen kanssa. Se mikä ennen on ollu selän takana huutelua, on muuttunu siihen että, joku tyyppi on sanonu vaikka et sillä on haava jalassa, se ei tunnistanu meitä vielä, et se oli vähä 6

7 ettemä tiedä läheksmä teiän kaa sinne ensiaputeltalle sen kaverit on siinä et mene mene ne on ihanii et ne auttaa sua.mun mielestä se on aika hyvin. Välillä vapaaehtoiset joutuivat kohtaamaan myös haastavia tilanteita: Haastavammaksi koin tapauksen, jossa melkoisen sfääreissä tiloissa oleva mies makasi "tanssilattialla" melko keskeisellä paikalla. Mies koki tilansa silminnähden positiivisesti mutta häneen ei kuitenkaan saanut mitään asiallista puheyhteyttä vaan jutut olivat sekavia ja ainoa vastaus joka oli mitenkään selvä oli että tuolille nouseminen tai siirtyminen ei tule natsaamaan. Hänellä ei sinänsä vaikuttanut olevan mitään hätää mutta tuntui bileiden fiiliksen kannalta irvokkaalta että sekava mies jätettäisiin tanssilattialle kiemurtelemaan. Kynnys alkaa nostamaan häntä ylös vastoin hänen tahtoaan oli paljon suurempi kuin sammuneiden kohdalla koska hän oli kuitenkin sen verran tajuissaan että pystyi ilmaisemaan hieman suurempaa itsenäisyyttä ja vaikutti kuitenkin sisältävän sen verran potentiaalienergiaa että ei voinut olla täysin varma tulisiko turpaan jos lähtisi väkisin nostelemaan. Sillä hetkellä tilanteessa olevista tiimin kokenein teki päätöksen että laitetaan hänelle viltti ja jätetään makaamaan vaikka se ei kivalta tuntunutkaan. Samassa hetkessä taka-alalta tuli kuitenkin eräs vanhempi ja kookkaampi mies joka tuntui omasta aloitteestan toimivan festareilla jonkinlaisena epävirallisena järjestysmiehenä. Hän nappasi tyypin kummempia kyselemättä ylös ja siinä samassa mies virkosikin kuin vettä päälle heitettynä. Tämä oli paljon parempi ratkaisu tilanteeseen ja hieman nolostutti ettei meiltä ollut löytynyt vastaavanlaista tomeruutta ratkaista tilannetta. Vapaaehtoisten asenne auttamistilanteissa oli ratkaisevan tärkeä. He eivät moralisoineet huumeiden käyttäjiä, vaan olivat paikalla auttaakseen niitä, jotka tarvitsivat apua. Kiinnostaa haittoja vähentävä päihdetyö. Toi on just semmosta mitä aattelin et tää on hyvä juttu ja meen tekemäään tätä, niinku harrastustoimintana. Mä oon seurannut mediassa ja oon käyny paljon konemusa bileissä, yleensähän siellä menee kaikki ihan hyvin, niissä tilanteissa ei näytä olevan hengen hätää..tai tällasta..mun mielestä parempi siihen on suhtautua terveyteen liittyvänä asiana kuin jonain rikosasiana. Parempi pitää huolta niistä ihmisistä. 6. Info-pisteet ja materiaali YAD:n infopiste on keskusteleva, tietoa ja materiaaleja tarjoava ehkäisevän huumetyön kohtaamispaikka, joka voidaan toteuttaa erilaisissa nuorten tapahtumissa. Info-pisteellä on vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia, jotka ovat halukkaita lisäämään huumeisiin liittyvää tiedostavuutta sekä pohtimaan omia päihdeasenteitaan ja keskustelemaan niistä infopisteellä vertaisvaikuttajina. Vapaaehtoiset koulutetaan infopistekoulutuksessa ja heille järjestetään myös festarityön purku-ja kiitos viikonloppu, jolla on tarkoitus tukea vapaaehtoisten jaksamista ja yhteisöllisyyttä valtakunnallisesti. Mä olin siellä kokoajan valmis keskustelemaan ihmisten kanssa jokseenkin eriävistä mielipiteistä, esim. pitäiskö kannabis laillistaa vai ei..tarjoan siellä tietoa ja tukea se on ollu eräänlaista palveluohjaamista joidenkin ihmisten kanssa siellä infopisteellä, on osannu ohjata joko lähimmälle terveysasemalle aa-klinikalle tai stop-huumeille tai muulle vastaavalle järjestölle, mikä tukis enemmän hänen tarpeitaan. Jokainen tilanne on eräänlainen palvelutilanne. Myös vaihtoehtoisesti että hänen Omassa tuttavapiirissä on ollut huolenaihe, ja siitä ne on kyselly, kaverit, perheenjäsenet tutut..mitkä on heidän elämässään jotenkin aktiivisesti olleet osana et me ollaan niin matalankynnyksen..et me ollaan paikalla läsnä juuri kaikkia varten. ja me hyväksytään jokainen ihminen sellaisena kuin on mielipiteineen uskonnollisista tai poliittisista asioista huolimatta; et jokainen ihminen on ollu arvokas kontakti tai ehkä se on helpottanu sitä kontaktia, tulla meijän kanssa juttelemaan 7

8 Info-piste materiaaleista vapaaehtoiset kokivat eniten keskustelua herättäneen ns. Myth-busterstiedotteen Kannabiksesta- tarua vai totta He toivoivat, että saman tyyppinen esite tehtäisiin myös joistakin muista suosituista huumeista jatkossa. Ne on hyvin suunnattu kohderyhmälle, ulkonäöllisistä seikoista et näähän luo sen kiinnostuksen visuaalisesti. Se tieto mitä siihen on tiivistetty on tosi hyvää ja helppolukusta. Kannabis-myth buster esite mikä on nimenomaan suunnattu nuoremmille: tuo niitä faktoja esiin tosi hyvin :siinä on esim. totta vai tarua -vaihtoehdot? esim. kun uskotaan että kannabis voi olla viinaa terveellisempää nii se on totta mutta pitkäaikaisessa käytössä siitä on enemmän haittaa. Niitä mun mielestä sais olla lisää esim. amfetamiinista- ja ekstaasista ja varsinkin nyt kun aakkoset on ollu tosi suosiossa, ni niistä varsinkin. Kannabis saattaa olla niille jotka on yläasteella kokeillu tupakkaa ja siideriä, saattaa madaltaa kynnystä kokeilla kannabista. Info-kortit olivat suosittuja, ja niiden ulko-asu ja tyyli oli houkutteleva. Kortti oli kaksi jakoinen, jossa kerrottiin, miten huumausaine vaikuttaa ja miten huumeen käytön haitat voi minimoida. Kortti herätti keskustelua siitä, pitäisikö eri tilaisuuksissa jakaa kahdenlaisia kortteja; ennaltaehkäiseviä ja haittoja lieventäviä tai myth-buster tyyppisiä tietoiskuja: Käyttäjillä on monesti itselläänkin paljon tietoa, ei heitä kauheesti voi enää opettaa.. Emmä tiiä pitäskö olla kahenlasita opetusta: toisaalta ennaltaehkäisevää, ettei edes lähtäs kokeilee ja jos joku kuitenkin käyttää ja kokeilee, niin miten välttää haitat.. Sen takia erilliset et vois keskittyä ja antaa enemmän molemmissa. Semmonen erikoistuminen- Miten niinku kohdata eri ryhmät eri tavalla. Kyllä se pitää ilmaista se asia niin, ettei oo mitään haitatonta käyttöä, vähän niinku alkoholinkin kanssa, juokaa fiksusti kuin liikaa ja pitäkää kavereista huolta. 7. Pohdintaa Projektityöntekijöiden mielestä projekti on ollut haastava, mutta mielenkiintoinen. Kumpikin projektityöntekijöistä lähtisi uudestaan vastaavanlaiseen projektiin mukaan. Kysymykseen, mitä tekisit toisin, vastattiin näin: Jos nyt aloittaisi alusta, olis aika erilainen. Nyt 2,5 v. jälkeen olen fiksumpi- olis pitäny tehdä selkeämmät budjetit, pystyis paremmin suunnittelemaan. Jakais myös työajan selkeämmin, selkeät vastuu alueet; ja aikatauluttais työtä enemmän. Asettais selkeitä tavoitteita. Nyt on ollut isot työt ja dead linet, siinä välissä tulee kaikkea pientä, joka pitää tehdä, Priorisointi olisi tarpeen. Ne on sellasia muuttujia joita ei pystyny ennakoimaan, esim. toimiston muutto tuli yllätyksenä. Kolme toiminnanjohtajaa projektin aikana, meijän pomo loppuviimein päättää hankkeen suunnista. Samalla jakkaralla kolme eri tyyppiä..ei sille mitään voi. Ehkä ois voinu systemaattisesti infopistetoimintaa järjestää ei olla siihen pantu niin paljon resursseja kuin oltais voitu, esim. aktiivisesti tarjota palveluja. Ollaan kyllä menty pyydettäessä paikalle. Projektityöntekijät kävivät Skotlannissa tutustumassa paikalliseen päihdetyöhön. Kokemukset päihdetyöstä muualla Euroopassa auttoivat DJ-koulujen suunnittelussa: Suomessa ei ole paljon DJ-kouluja. Saatiin Skotlannista vahvistusta ajatukselle, koska, ovat tehneet samalla tyylillä v. Nuorisotalot on ottaneet sen (DJ-koulun) tosi hyvin vastaan Se on saanu kiitos tosi paljon, nuoret ottanut sen tosi hyvin vastaa. 8

9 Eräs vapaaehtoisista oli myös tutustunut Euroopan tilanteeseen, ja pohti syitä, miksi Suomessa ei ole helppo järjestää vastaavia massatapahtumia: siellä se meininki ja käyttö on kreisiä verrattuna meidän käyttöön että niihin verrattuna tämä meidän käyttö on paljon marginaalista. Euroopassa huumeiden käyttö ja biletyskulttuuri on joita Suomessa ei viel oo. koska siellä on enemmän konemusiikin ystäviäkin ja populaatiota niissä. Voi olla suomessa tosi vaikeaa järjestää marginaaliselle porukalle palveluja Kysyttäessä projektin hyötynäkökulmia, nähtiin tärkeänä se, että on voitu vaikuttaa pieneenkiin määrään ihmisiä, ja heidän tulevaisuuden valintoihin. Yksittäisen nuoren kohdalla kyse on kuitenkin koko elämään vaikuttavista asioista ja ennaltaehkäisystä, jota on vaikea laajassa mittakaavassa mitata tai yleistää. YAD:n työ on kahden vuoden aikana tässä projektissa kantanut hedelmää. Kyl mä näkisin, mä uskon siihen että jokaisella tällasella projektilla on merkitys edes muutaman ihmisen elämässä ja jollain tavalla ollaan vaikutettu niihin muutamaan ihmiseen, jotenkin hyvällä tavalla silleen että me ollaan autettu tekemään tiettyjä valintoja elämässä, ilman että se on kokenu että on tullu pakotetuksi, et me ollaan istutettu se ajatus, joka on lähteny itämään. (Vapaaehtoistyöntekijä jalkautuvassa tiimissä) Yleisesti itestä tuntuu että päihdekasv. kenttä on muuttunu ehkä vähän tänä aikana kun oon ite ollu mukana: uskalletaan puhua vähän avoimemmin asioistai uskalletaan esittää myös erilaisia mielipiteitä; ettei se sellasta jumahtanutta: peruskuvio et laitetaan kouluille poliisi ja entinen huumeiden käyttäjä, ja näytetään kuvia..ettei se olis enää semmosta järkytysmentalitetttiä,mitä ite on kokenu enne. Minusta tuntuu et se alkaa lyödä itteään läpi; et semmonen keskusteleva tyyli alkais ottaa valtaa. (Projektityöntekijä) Asenne ei oo mustavalkoinen..täytyy olla realistinen jos tekee päihdevalistusta, ei huumeetonta Suomea tule ikinä olemaan, se on fakta se että miten niitä päihteitä käytetään, miten osataan ottaa eri asioita sen käytön ohessa yleensäkin että saadaan ihmiset pohtimaan et miksi tekee niitä tiettyjä valintoja Pohdittaessa, mitä projektista jää elämään jatkossa, todettiin, että jalkautuva tiimityö ja DJ-koulu ovat ehdottomasti kaikkien mielestä se osa projektia, jota YAD:n kannattaa jatkaa osana omaa työtään. Toivon, että DJ-koulun käyneet nuoret ovat saaneet joitain uusia voimavaroja itsellensä. Jalkautuvan tiimin vap.ehtoset on auttanut oikeasti avun tarpeessa olleita ihmisiä ne on saaneet auttaa esim. metsäfestareilla..useampia satoja tyyppejä Lähteet ja taustainformaatio Dancewise2-projektin arviointisuunnitelma, versio Ritva Saartoala Dancewise2-projektin arviointimuistio, Ritva Saartoala Dancewise2-projektin arviointisuunnitelma, Ritva Saartoala Dancewise2-projektin ohjausryhmän tapaamiset vuosina 2011 ja 2012 Dancewise2-projektin ja YAD ry:n henkilöstön kommentit 9

10 Dancewise2-projektin projektityöntekijöiden ja projektiin osallistuneiden vapaaehtoisten ja yhteistyötahon haastattelumateriaali 2013 DW-Crew henkilökohtainen raportti 2013 Laine, Timo Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. Teoksessa Ikkunoita tutkimusmetodeihin II näkökulmia aloittelevalle tutlkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimentelmiin. Toim. Juhani Aaltola ja Raine Valli. Jyväskylä: PS-Kustannus Lehtovaara, Maija Fenomenologinen näkökulma ihmisen tutkimisen metodologiaan. Teoksessa Kohti Elämismaailman ja ihmisen laadullista tutkimimista. Toim. Juha Varto. Tampere: Tampereen yliopisto jäljennepalvelu Pylkkänen, Sanna 2011: Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen kokonaisuus. Preventiimi. Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus %20NEPT%20esitys% pdf Strand, Teija 2011: DanceWise-hankkeen ( ) ulkoinen arviointi YAD Youth Against Drugs ry: Toimintasuunnitelma YAD Youth Against Drugs ry:n verkkosivusto 8/

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Kaupunkitutkimuksen päivät, 28.-29.4.2016, Helsinki Jenna Taajamo, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat

Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat Harri Raisio & Alisa Puustinen DDI T&K-päivä 9.11.2016, Vantaa TURVALLISUUSKAHVILA Ketterä tapa osallistaa laaja joukko ihmisiä yhteiseen keskusteluun

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kyselytutkimus Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kysyimme Lappeenrantalaisilta lapsilta, nuorilta ja aikuisilta heidän mielikuvia nuorisotoimesta (painottaen nuoria). Näin he vastasivat. Lapset Lapset

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom. Mikun koekuvausmateriaali

PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom. Mikun koekuvausmateriaali PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom Mikun koekuvausmateriaali MUSTA RUUTU. Kuulemme musiikkia. Ruudun oikeaan ala-laitaan ilmestyy grafiikkaa: SANNA on POKEttanut sinua. S0 INT.

Lisätiedot

Nuoruus. - haittaks se? Nuorten foorumi Tampere Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi

Nuoruus. - haittaks se? Nuorten foorumi Tampere Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi Nuoruus - haittaks se? Nuorten foorumi Tampere 17.3.2012 Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi Millainen nuori olen? Pienryhmäkeskustelujen yhteenveto Mitä itsestäni ajattelen? Ahdistusta ja kamppailua itsensä

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

20.11.2012 Anna Seppänen Nuorisosihteeri, kulttuurinen nuorisotyö Vaasan kaupunki, nuoriso-osasto

20.11.2012 Anna Seppänen Nuorisosihteeri, kulttuurinen nuorisotyö Vaasan kaupunki, nuoriso-osasto 20.11.2012 Anna Seppänen Nuorisosihteeri, kulttuurinen nuorisotyö Vaasan kaupunki, nuoriso-osasto Mikä Sober Truth? 13 17 vuotiallle suunnattu ehkäisevän päihdetyön hanke Alko Pohjanmaa hanke VAMK, SEAMK

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus

Lisätiedot

Lapsen/Nuoren kysymykset

Lapsen/Nuoren kysymykset PALAUTE LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESTÄ 2015 Lastensuojelun työntekijät ovat selvittäneet perheenne mahdollista lastensuojelun tarvetta. Lastensuojeluntarpeen selvityksen tavoitteena on arvioida lapsen

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51)

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet) 25 % Elämäntavat (esim.

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Suora sitaatti niinkö tosiaan?

Suora sitaatti niinkö tosiaan? @MagSymp16 Suora sitaatti niinkö tosiaan? Lauri Haapanen viittä vaille tohtori toimittaja lauri.haapanen@helsinki.fi www.laurihaapanen.fi Twitter: @LauriHaapanen Esimerkki 1: Kulutusvalinnat Kulttuurilehti,

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA

ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA Tietoisesti pyrkien vai sattumalta edeten? LitM, KK Väitös 19.2.2016 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Golfliiton liittokokousseminaari 13.2.2016 LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA Case: Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 1.2.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 TOIMEKSIANTAJASTA Hyvinkään-Riihimäen Seudun

Lisätiedot

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse?

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse? 1 LAKI JA KADONNEEN JUONEN ARVOITUS LAKI kertojaääni Nimeni on Larry Laki, ja sanani on laki. Laki on myös sukunimeni, ja lakia pitää noudattaa. Laki ei ole mikään Lucky Luke (=Lakki Laki), vaan se on

Lisätiedot

Kokemuksia kerhotoiminnasta

Kokemuksia kerhotoiminnasta Kokemuksia kerhotoiminnasta Kerhopäivinä koulussa on aina myönteinen sutina. Ovat oppilaat ja ohjaajat sama hehku kasvoillaan touhottamassa sinne tänne. Siinä tulee rehtorinakin tunne, että tämähän toimii!

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ Opinnäytetöiden kehittäminen - valtakunnallinen verkostohanke Seminaari 11.2.2005, Oulu Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulu TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ OPISKELIJA

Lisätiedot

Käsitteitä omasta työstä omaan työhön

Käsitteitä omasta työstä omaan työhön Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Käsitteitä omasta työstä omaan työhön 1 LÄHTÖKOHTAINEN LUOTTAMUS LAPSEN TODELLISTUMINEN 2 Lähtökohtainen luottamus Luottamusta asiakkaaseen ja siihen, että

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

1. HYVÄ YSTÄVÄ. Ystävällinen Iloinen Luotettava Avulias Rehellinen Reipas Ei juorua Osaa pitää salaisuudet

1. HYVÄ YSTÄVÄ. Ystävällinen Iloinen Luotettava Avulias Rehellinen Reipas Ei juorua Osaa pitää salaisuudet 1. HYVÄ YSTÄVÄ Ystävällinen Iloinen Luotettava Avulias Rehellinen Reipas Ei juorua Osaa pitää salaisuudet 2 2. HYVÄ YSTÄVÄ Oletko itse ystävänä sellainen, minkä ominaisuuden kirjoitit? a. En koskaan 0

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Tuula Mattila/ Uudet Tuumat 6.5.2014 1 Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ikääntyvien palomiesten pelkoja ja pelkojen vaikutusta

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI. kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä

ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI. kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä Tärkeimpiä asioita luennon osallistujalle. M IELEENPAINUVA ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä M ITÄ ON MIELEENPAINUVA ASIAKASPALVELU? Mieleenpainuvan asiakaspalvelun

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Projekti... 3 1.1 Asiakas ja kartoitus... 3 1.2 Asiakastapaaminen ja suunnittelu... 3 1.3 Toteutus... 5 1.4

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Kyllä minä tästä selviän aikuisopiskelijan minäpystyvyysuskomukset ohjauksen lähtökohtana

Kyllä minä tästä selviän aikuisopiskelijan minäpystyvyysuskomukset ohjauksen lähtökohtana Kyllä minä tästä selviän aikuisopiskelijan minäpystyvyysuskomukset ohjauksen lähtökohtana Anne Partanen Minäpystyvyyskouluttaja, KT annpartanen@gmail.com http://sites.google.com/site/annpartanen/ 040-7023678

Lisätiedot

Päätöksenteon mallit

Päätöksenteon mallit Prosesseja! Mitä luvattiin? Prosessi on helposti tapahtumanjärjestäjälle kirosana, mutta kelvollista työtä on helvetin vaikea tehdä ilman ainakin jonkinlaista prosessia. Käymme läpi mielestämme tärkeimpiä

Lisätiedot

RuBu ja merkityksellisen osallisuuden kokemus. Georg Boldt, VTM

RuBu ja merkityksellisen osallisuuden kokemus. Georg Boldt, VTM RuBu ja merkityksellisen osallisuuden kokemus Georg Boldt, VTM georgmboldt@gmail.com Tausta Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus käynnisti osallistuvan budjetoinnin kokeilun keväällä 2013 Eroaa merkittävästi

Lisätiedot

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja Seinäjoki 17. 18.2.2016 Jari Pirhonen, Elisa Tiilikainen, Marjut Lemivaara Taustaa Tieteellinen artikkeli, jonka aiheena

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Työnjaon merkitys fysioterapeutille

Työnjaon merkitys fysioterapeutille Työnjaon merkitys fysioterapeutille Tutkimus tutuksi tapaaminen 29.5.2015: Terveydenhuollon ammattien työnjaon johtamisen vaikutus työn mielekkyyteen ja tuottavuuteen Heli Kangas UEF // University of Eastern

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Tilli Toukka -ohjaajien tuki

Tilli Toukka -ohjaajien tuki Tilli Toukka -ohjaajien tuki Itsetyöskentelymateriaali MLL Hyvinkää / NEro-hanke paula.valiaho@mll.fi Itsetyöskentelymateriaali - aluksi Sinulla on edessäsi Tilli Toukka -ohjaajien avuksi kehitetty itsetyöskentelymateriaali.

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Asiakkaiden ajatuksia laadusta ja arvioinnista. kelä

Asiakkaiden ajatuksia laadusta ja arvioinnista. kelä laadusta ja arvioinnista päihdetyössä Kimmo MäkelM kelä Asenne ratkaisee! Tää on työtä sydämell mellä Laadun ominaisuuksien jaottelu (Outinen ym. 1994) Toiminnan edellytysten laatu Toiminnan laatu Toiminnan

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Nuorisotyön auditointi ja itsearviointimalli

Nuorisotyön auditointi ja itsearviointimalli Auditointikoulutus II Tampere 16. 17.11.2010 Nuorten osallistuminen auditointeihin Pks kokemukset ja vinkit 15.11.2010 P.Mäkelä 1 Taustaa Lähtökohta: Auditointi ja itsearviointi > nuorisotyön kehittäminen

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Kuvio 1 Tasapaino (Equilibrium) on suljettujen ja avointen tietorakenteiden dynaaminen suhde

Kuvio 1 Tasapaino (Equilibrium) on suljettujen ja avointen tietorakenteiden dynaaminen suhde Kuvio 1 Tasapaino (Equilibrium) on suljettujen ja avointen tietorakenteiden dynaaminen suhde Suljetut skeemat eivät muutu prosessin kuluessa Tasapaino Avoimet skeemat voivat muuttua prosessin kuluessa

Lisätiedot

Mulla on aivan ihana se työntekijä

Mulla on aivan ihana se työntekijä Sanna VTT, dos, erikoistutkija Mulla on aivan ihana se työntekijä nuorten kokemuksia palvelujärjestelmästä Pohjois-Suomen Kumppanuusfoorumi Työpajojen matalan kynnykset palvelut ja nuorten palvelujärjestelmän

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja ja tarinoita sukupuolesta ja vallasta

Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja ja tarinoita sukupuolesta ja vallasta Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja ja tarinoita sukupuolesta ja vallasta Outi Ylitapio-Mäntylä Lapin yliopisto Varhaiskasvatustutkimusseminaari 15.11.2010 15/11/2010 OYM Lastentarhaopettajien tarinoita

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

KOOSTE SORA- TOIMINNASTA

KOOSTE SORA- TOIMINNASTA October 27, 2014 KOOSTE SORA- TOIMINNASTA Erja Saurama/Jonna Vanhanen 1 2 Huomiopeilien heikot signaalit (Erja Saurama) Ylisukupolvinen asiakkuus ja näkymättömät lapset Traumatisoituneet vanhemmat: miten

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

NOPSA -toimintamallissa perheen osallisuus on monialaisen verkostotyön lähtökohta

NOPSA -toimintamallissa perheen osallisuus on monialaisen verkostotyön lähtökohta Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013 NOPSA -toimintamallissa perheen osallisuus on monialaisen verkostotyön lähtökohta KAPSERI II Osallisuuden helmet

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Kulttuuritapahtumien kuluttajat ja ei-kuluttajat: näkemyksiä, taustoja, toiveita

Kulttuuritapahtumien kuluttajat ja ei-kuluttajat: näkemyksiä, taustoja, toiveita Kulttuuritapahtumien kuluttajat ja ei-kuluttajat: näkemyksiä, taustoja, toiveita Lippupisteen seminaari Korjaamo, Helsinki 27.5.2008 Timo Cantell Sibelius-Akatemia timo.cantell@siba.fi Suomalaisten konserteissa

Lisätiedot

Kasvattajan rooli leikkiä edistävissä ja rajoittavissa tekijöissä

Kasvattajan rooli leikkiä edistävissä ja rajoittavissa tekijöissä Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Kasvattajan rooli leikkiä edistävissä ja rajoittavissa tekijöissä Saija Turunen, tutkija, Ph.D. 1 Esityksen rakenne Tutkimuksen esittely Tutkimustulokset Aikuisen

Lisätiedot

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan!

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Miten tarkastelemme oppimisvaikeutta? 1. Medikaalinen tarkastelukulma Esim. luki vaikeuden lääketieteelliset piirteet: hahmotus, muisti, silmänliikkeet, aivopuoliskojen

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

TOPSIDE. Opas taustatuelle. Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa. www.peer-training.eu. Inclusion Europe

TOPSIDE. Opas taustatuelle. Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa. www.peer-training.eu. Inclusion Europe TOPSIDE Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa Opas taustatuelle Inclusion Europe www.peer-training.eu Tekijät: TOPSIDE kumppanit Hugh Savage, ENABLE Skotlanti Petra Nováková, Inclusion

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Kouluyhteistyö Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingissä Hankkeen tavoitteena on: Saada tietoa laadukkaan vapaaajan vaikutuksesta nuoren

Lisätiedot

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA Vuorentaan koulun vanhempainyhdistys toteutti yhteistyössä Vuorentaan koulun, Lasten Liikunnan Tuen sekä liikunta-alan toimijoiden kanssa Kaveri liikuttaa hankkeen. Hämeenlinnan

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia

Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia 29.11.2016 Tupakoinnin suosio on laskenut. Vanha tapa saa uusia muotoja sähkösavuke, vesipiippu, nuuska Yhteinen nimittäjä? Nikotiini

Lisätiedot

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland ZA5563 Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland EUROBAROMETER 2011 Youth attitudes on drugs D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY MERKITSE SOPIVIN] Mies... 1 Nainen... 2 D2. Minkä

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot