EU:[ta. Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:[ta. Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto"

Transkriptio

1 Hakemusnumero: Hankekoodi: 1(14) Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Hakemusnumero Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero Hankekoodi Tila Keskeneräinen 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Viranomainen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 Hakijan perustiedot Hakijan virallinen nimi Jyväskylän yliopisto Organisaatiotyyppi Y-tunnus Yliopisto Jakeluosoite Puhelinnumero Kirjaamo, PL 35, Jyväskylän yliopisto (toteutuspaikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) Postinumero (keskus) Postitoimipaikka Kokkola Tilinumero (IBAN) BIC F WWW-osoite Hankkeen yhteyshenkilön nimi Matthies Aila-Leena DABAFIHH Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa professori Yhteyshenkilön puhelinnumero Yhteyshenkilön sähköpostiosoite aila-leena.matthieschydenius.fi Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely D Vain yksi hakija l1 Hakijoita on useampi kuin yksi D Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai (yhteishanke) useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto) lsatoteuttajat Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi Centria-ammattikorkeakoulu Oy Ammattikorkeakoulu Vipuvoimaa EU:[ta

2 - yliopiston Hakemusnumero: Hankekoodi: 2 (14) Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) ja Centria ammattikorkeakoulu täydentävät toisiaan hankkeessa tarvittavan tietämyksen ja asiantuntijuuden osalta sekä varmistavat yhdessä konkreettisen yhteistyön ruohonjuuritason kattavuuden hankkeen toimialueen paikallisissa palveluissa. Yliopistokeskus tuo hankkeeseen laajan yhteiskuntatieteellisen tutkimustiedon sekä sosiaalityön käytäntötutkimuksen osaamisen toimintamallin, jonka käyttökelpoisuutta KYC on kokeillut kuntien kanssa TIPS-hankkeen esiselvitysvaiheessa Centria ammattikorkeakoulun opettajat tuovat jalkautuvaan malliin työelämän kehittämisen soveltavaa prosessi-ja yhteiskehittämisen tietoa. Lisäksi hankkeessa kehitetään sellaisia palveluja, joissa työskentelee sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun kouluttamia työntekijöitä. Molempien hanketoimijoiden opiskelijat voivat kohdistaa hankkeeseen käytännön opintojaksoja sekä opinnäytetöitä. Näin yhteishanke mahdollistaa tehokkaampien moniammatillisten palvelumallien kehittämisen uudenlaisella asiakaslähtöisellä otteella. Sosionomiopiskelijat alueelta osallistuvat opintojensa puitteissa hankkeessa syntyvien uudenlaisten toiminnallisten ideoiden konkreettiseen toteutukseen eri paikkakunnilla opettajiensa ohjaamana. Opiskelijat harjaantuvat monialaiseen ammatilliseen yhteistyöhön ja pystyvät hahmottamaan kokonaisvaltaisten palvelujen kehittämisen osana työkenttää. Molemmat oppilaitokset saavat hankkeesta uudenlaisen autenttisen toimintaympäristön hyödynnettäväksi opetuksessa, tutkimuksessa ja kehittämisessä. Hankkeen toteuttaminen yliopiston ja ammaifikorkeakoulun yhteishankkeena vahvistaa eri ammattiryhmien tietoon perustuvaa osaamista sekä varmistaa molempien tavoitteiden - monialaisen ammatillisen yhteistyön sekä osallistumista vahvistavien toiminnallisten käytäntöjen kehittämisen - saavuttamista. Lisäksi hankkeessa luotava jalkautuva toimintamalli edellyttää molempien osaamista (tutkimukselliseen tietoon perustuva sosiaalityö/yliopisto; asiakkaiden osallisutta vahvistamien omaehtoisten toimintamallien käytännön toteutus! AMK:n opiskelijat) 3 Hankkeen perustiedot Hankkeen julkinen nimi Tietoon perustuva sosiaalityö osallisuuden vahvistajana (TIPS) Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Erityistavoite Työelämän ulkopuolella olevien työ-ja toimintakyvyn parantaminen Hanketyyppi Hanke, jossa ei ole henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä 4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa) 4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Hankkeessa kehitetään sosiaalityöhön uudenlaista tietoon perustuvaa ja osallisuutta vahvistavaa monialaisten palvelujen toimintamallia,jossa yhdistyvät tutkimustieto, ammatillinen tieto, asiakkaiden kokemustieto ja kansalaisten paikallistieto. Yhteisöllisen toimintamallin tavoitteena on edistää sellaista sosiaalityön osaamista monialaisissa palveluissa, joka vahvistaa työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden omaehtoista osallistumista ja omia voimavaroja erityisesti aikuissosiaalityössä. Hankkeen toimenpiteitä ovat sosiaalityön opettajien (5) säännöllinen ja tiivis jalkautuminen käytännön palvelujen kehittämiseen yhdessä AMK:n opettajaparin kanssa tukemaan osallisuutta vahvistavia uusia palvelujen toimintamalleja viiden eri kunnan/kuntayhtymän alueella. - yliopistokeskuksen opettajat tuottavat kentälle käytännön tarpeisiin vastaavaa tutkimustietoa, jota yhdistetään säännöllisissä kokoontumisissa työntekijöiden ammatilliseen tietoon ja palvelunkäyttäjien kokemus- ja paikallistietoon. Hanke hyödyntää tässä yliopistokeskuksen pitkäaikaista ja kansainvälisesti verkostoitunutta osaamista osallistumistutkimuksessa ja sosiaalityön käytännön kehittämisessä sekä marginalisoitujen ryhmien palveluissa. - yliopistokeskuksen sekä Centria AMK:n opettajat ja opiskelijat tukevat viiden kunnan/kuntayhtymän alueella työelämän ulkopuolella olevien ryhmien kanssa heidän omaehtoisia osallisuutta vahvistavia käytännön toimintamalleja. Hanke hyödyntää tässä AMK:n mahdollisuutta opiskelijoiden toiminnallisiin projekteihin sekä opettajien osaamista työelämälähtöisessä toiminnallisessa kehittämisessä.

3 - syvennetään - vakiinnutetaan Hakemusnumero: Hankekoodi: 3(14) Toimenpiteitä toteutetaan kolmen vuoden aikana toistuvana yhteisöllisenä monialaisena kehittämishankkeena, jossa opetus ja tutkimus yhdistyvät palvelukäytäntöjen kehittämiseen. Hankkeen tuloksena monialaisten palvelujen työntekijöiden tietoonperustuvaa osaamista osallisuutta ja työelämävalmiuksia vahvistavissa käytännöissä uudenlaisia omaehtoisen kansalaisosallistumisen toimintamalleja, jotka vahvistavat erityisesti työelämän ulkopuolisten henkilöiden sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta yhteiskunnassa - rakennetaan tutkimuksen, opetuksen ja käytännön palvelujen yhteistyön toimintamallia, joka voi olla osaltaan pohjana sosiaali-ja terveyspalvelujen kehittämisrakenteille, joissa yhdistyy tutkimustieto, ammatillinen tieto, kokemustieto ja paikallistieto. Toimintamallia voidaan jatkossa viedä eteenpäin myös lakisääteisten sosiaalialan osaamiskeskusten ja muiden sote-kehittämisrakenteiden kautta. Hankkeen toteuttavat Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Centria-ammattikorkeakoulu yhteistyössä alueen kuntien ja kuntayhtymien kanssa. 4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä KNOWLEDGE-BASED SOCIAL WORK EMPOWERING PARTICIPATION 4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä The objective of the TIPS-project is to create a new type of knowledge-based and participative practice model for the multi-agency services directed mainly to the citizens outside of labour market and increase the skills of practitioners in participative working methods. The project wiii take place in a systematic and tight cooperation between the university, the Centria University of Applied Studies and the social services in five different municipalities in the area. In doing this the project wiil combine different type of knowledge: research-based knowledge of the academics, professional practice knowledge of the front-line workers of services, experience-based knowledge of the service users as weii as the local knowledgebase. The TIPS-project wili be run as a community-oriented and multi-agency process which will be carried out three times during the academic teaching periods. The measures of the project wiii comprise: - five university teachers will dismount monthly together with a colleague from the university college to the grass-root level of municipal services in order to support the development work of the practitioners in knowledge-based participatory approach of services with the service users - academics wiii contribute to the development by providing research-based knowledge on the issues raised by the practitioners and especially related to the expertise of the university in research of participation and marginalisation - teachers and students of the university and the university of applied sciences wili support concretely the practice development of self-directed forms of participation of the service users outside of labour market. As outcomes of the TIPS-projectwill achieve - deepening of the knowledge-based skills of the practitioners in participatory multi-agency working approaches - establishment of new type of practice modeis enabling a better participation and involvement of service users outside of labour market, strengthening their social capabilities and empowering their role as citizens - build a new type of structure for knowledge-based collaborative practice development between various agencies. The project wili be run by the Kokkola University Consortium Chydenius and Centria University of Applied Studies in collaboration with the municipalities of the region. 5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset?

4 30.4. Hakemusnumero: Hankekoodi: 4(14) Hankkeen nimi: Tietoon perustuva sosiaalityö osallisuuden vahvistajana (TI PS) Sosiaali- ja terveyspalveluissa kaivataan suurten rakenteellisten ratkaisujen ohella uusia näkökulmia paikallistason osaamiseen ja yhteistyöhön, jotta kasvavaa huono-osaisuutta ja eriarvoisuutta voidaan torjua ennalta. ESR-ohjelman periaatteisiin kuuluvan sosiaalisesti kestävän kehityksen ydinajatuksiin kuuluvat tasa-arvoisuuden ohella osallisuus ja yhteisölähtöisyys. Tutkimusten mukaan palvelujärjestelmä itsessään voi kuitenkin toimia omaehtoista osallisuutta estävästi ja tarkastella huono-osaisuutta vain yksilön ongelmana. Sosiaalihuoltoon tarvitaan uudenlaisia yhteisöllisiä paikallisia toimintamalleja ja osaamista, jotka tukevat kaikkein heikossa asemassa olevien palveluntarvitsijoiden omia voimavaroja, vertaistukea ja kansalaisosallistumista. Juuri nämä muodostavat Kokkolan yliopistokeskuksen sosiaalityön tutkimuksen ja koulutuksen keskeiset osaamisvahvuudet, ja niihin on suuntautunut jo useita kehittämis- ja tutkimushankkeita, kuten Kansalaisosallistuminen ja hyvinvointipalvelut maaseudulla , (YTRJMMM/TEM, Kaste-ohjelma) ja Hyvinvointipalvelujen rooli marginalisoitujen ryhmien osallistuvalle kansalaisuudelle (Suomen Akatemia) sekä Participation, marginalisation and welfare services across Europe -julkaisu (Matthies/Uggerhoej 2014, Ashgate). TIPS-hankkeessa voidaan soveltaa suoraan Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen tuloksia siitä, miten hyvinvointipalvelut voivat edistää ja ehkäistä kaikkien heikoimmin osallistuvien ryhmien osallistumista. TIPS- hanke perustuu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön tutkimuksen ja opetuksen sekä Centria amk:n sosionomikoulutuksen pitkäaikaiseen yhteistyöhön alueen kuntien kanssa. TIPS-hanketta on valmisteltu Keski- Pohjanmaan maakunnan kehittämisrahoituksella (MKR) sekä alueen kuntien rahoituksella toteutettavassa TIPS esiselvitysvaiheen hankkeessa TIPS -esiselvitysvaiheessa luodaan toimintamallia, jossa yliopistokeskuksen sosiaalityön käytäntötutkimus jalkautuu säännöllisesti alueen kuntien sosiaalityön kehittämisen tueksi tuoden tutkimusperustaista tietoa käytännön sosiaalityön ammatillisen tiedon, asiakkaiden kokemustiedon ja kansalaisten paikallistiedon rinnalle. Esiselvitysvaiheen kehittämistapaamisissa on kokeiltu erilaisia työskentelymenetelmiä, joita työntekijät voivat hyödyntää myös asiakastyössä. Esiselvitysvaiheessa hankkeeseen osallistuneiden sosiaalityöntekijöiden arviot hankkeesta ovat positiivisia. Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu koetaan hedelmälliseksi, käytännön työhön toivotaan tutkittua tietoa päätösten ja työn kehittämisen tueksi. Asiakkaiden tietoa ja kokemuksia halutaan saada mukaan työn kehittämiseen. Hankkeesta on koettu olevan hyötyä suoraan sosiaalipalveluiden käytäntöön ja työntekijöiden sitoutuminen hankkeeseen on työpaineista huolimatta korkea. Lisäksi Centria amk:n hallinnoimassa maakunnan kehittämisrahahankkeessa Keskipohjalaista hyvinvointia on kehitetty ennaltaehkäiseviä hyviä käytäntöjä. 5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Hankkeen tavoitteet ovat ESR:n toimintalinja 5 mukaisia mutta niissä heijastuvat myös ESR:n ohjelman periaatteisiin kuuluvan kestävän kehityksen ajattelun mallin mukainen sosiaalisesti kestävän kehityksen tavoitteet kuten eriarvoisuuden vähentäminen, osallisuus ja demokratia sekä yhteisöllisyys ja paikallisuus. Konkreettisella tasolla hankkeen tavoitteena on vahvistaa monialaisissa sosiaalipalveluissa osaamista sellaisissa lähestymistavoissa, jotka tukevat työelämän ulkopuolella olevien kansalaisten sosiaalista toimintakykyä ja työllistämisedellytyksiä kehittämällä heille suuntautuvien moniammatillisten palveluprosessien toimintatapaa seuraavalla kahdella konkreettisella tavoitteella 1. kehittämällä sosiaalityöhön uudenlaista osallisuutta tukevaa monialaista tietoon perustuvaa toimintamallia, jossa yhdistyvät tutkimustieto, ammatillinen tieto, asiakkaiden kokemustieto ja kansalaisten paikallistieto. 2. suuntaamalla eritysesti työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden kanssa tehtävää sosiaalityötä tukemaan heidän sosiaalista toimintakykyään konkreettisilla osallistumismahdollisuuksilla. Lähtökohtana on palveluntarvitsijoiden omat voimavarat sekä oma näkemys elämäntilanteestaan, osallistumisintresseistään sekä oma sitoutuminen omaehtoisesti määriteltyihin osallistumismuotoihin. Tavoitteiden saavuttamista mitataan vuosittaisen prosessin lopussa toukokuussa kussakin kunnassa/kuntayhtymässä toteutettavalla ja kaikille osallistujille suunnatulla kyselyllä sekä kansalaisfoorumi-tyyppisellä, jokaisen osallistujan käsitystä kunnioittavalla moderaatiomenetelmällä, jonka vertailukohteena ovat yhdessä täsmennetyt tavoitteet liittyen

5 Hakemusnumero: Hankekoodi: 5(14) sekä osallisuuuta mahdollistaviin palvelujen työkäytäntöihin että itse osallisuuden kehittymiseen, sekä sosiaalisten toimintavalmiuksien erilaiseen asteittaiseen vahvistumiseen. 5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? TIPS-hankkeen uutuutena ja lisäarvona on - tietoon perustuva toimintamalli ja kehittämistyö, jossa yhdistyy tutkimuksellinen, ammatillinen, kokemuksellinen ja paikallinen tieto tukemaan yhteisöllisiä toimintamalleja - sosiaalisesti kestävän kehityksen periaatteita johdonmukaisesti soveltava, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa vahvistava suunnanmuutos työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien henkilöiden palveluissa - kohdistuminen kaikkein heikommin osallistuvien kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin - lähteminen kohderyhmän itse määrittelemistä osallistumisen muodoista ja omaehtoisista toiminnosta - osallistumistutkimuksen kriittisten ja lupaavien tulosten soveltaminen hankkeessa TIPS-hankkeella halutaan saada aikaan: 1. muutosta erityisesti työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden kanssa työskentelevien palvelujärjestelmien toimintatavoissa kohti yhteisöllisempää ja omaehtoista osallistumista tukevaa otetta 2. muutosta toimintatavoissa tutkimuksen ja käytännön kehittämisen välisessä yhteistyössä kentälle jalkautuvampaan suuntaan 3. mahdollisuuksia muutokseen työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien henkilöiden omissa toimintatavassa, jota nyt määrittele pitkälti sopeutuminen eri luukkujen edellyttämien ehtojen täyttämiseen. Sen sijasta etsitään mahdollisuuksia omaehtoisen hyvän elämän määrittelyyn ja toteuttamiseen paikallisyhteisössä. 5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? Hankealueen kuntien sosiaalityön ja sosiaalialan ammattilaiset sekä muut moniammatillisten verkostojen työntekijät (aikuissosiaalityö, terveydenhuolto, työvoimapalvelut, kuntoutus) Hankealueella asuvat työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, jotka useimmiten ovat aikuissosiaalityön asiakkaita ja aktivointitoimenpiteiden kohteita. 5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? Yliopistokeskuksen sosiaalityön opiskelijat ja Centria amk:n sosionomiopiskelijat 6 Toteutus ja tulokset 6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? TIPS-hanketta toteutetaan soveltamalla esiselvityshankkeessa alustavasti hahmotettua 7-vaiheista (toimenpiteet 1-7) toimintamallia vuosittain kolme kertaa toistuvana syklinä. Toimintamallia muokataan jokaisen syklin lopussa tehtävän osallistavan yhteisarvioinnin pohjalta. Toimenpide 1. Yliopistokeskuksen sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen asiantuntijoista ja Centria ammattikorkeakoulun sosiaalialan opettajista muodostuva pari jalkautuu säännöllisesti (1 xlkk) kohdealueen palveluihin vuorovaikutukseen käytännön tekijöiden ja asiakkaiden kanssa (eri toimijoista muodostuva paikallisyhteisön TIPS toimintaryhmä) kehittämään tietoon perustuvia monialaisia yhteistoiminnallisia palvelujen toimintamalleja sekä osallisuutta tukevia palvelujen toimintatapoja. Toimenpide 2. Vuorovaikutuksessa käytännön työntekijät ja asiakkaat määrittelevät arjestaan akuutteja osallisuudenja sosiaalisen toimintakyvyn kehittämistarpeita erityisesti työelämän ulkopuolisten kansalaisten näkökulmasta. Näihin vastaamiseksi paikannetaan tarvetta tutkimukselliselle tiedolle ammatillisen tiedon ja kansalaisten kokemustiedon sekä paikallistiedon ohella.

6 - verkkovälitteisesti - kehittämistyöhön Hakemusnumero: Hankekoodi: 6(14) Toimenpide 3. Yliopistokeskuksen edustajat hankkivat aiheesta saatavilla olevaa tutkimustietoa ja tuovat sitä kentälle ja pyrkivät yhdessä amk:n edustajien kanssa tukemaan työntekijöitä ja palvelunkäyttäjiä löytämään osallisuutta parhaiten tukevia sovellutuksia tiedolle. Toimenpide 4. Yliopistokeskuksen sekä Centria amk:n opettajat ja opiskelijat toteuttavat toiminnallisilla malleilla tiedonhankintaa paikallisyhteisössä, monialaisen osaamisen vahvistamiseksi. TIPS-toimintaryhmä kehittää ja soveltaa osallistumista tukevia toimintamalleja asiakkaiden kokemustiedon ja paikallistiedon tuomiseksi sosiaalipalvelujen käyttöön (vertaisryhmät, selvitykset, havainnoinnit, kyselyt, kansalaisfoorumit, matalan kynnyksen kohtaamispaikat). Toimenpide 5. TIPS- hanke tukeutuu myös monitieteiseen tietoon ja konsultoi esimerkiksi terveydenhuollon asiantuntijoita valitun konkreettisen kehittämistehtävän puitteissa. Yhdessä tuotettua moniäänistä tietoa jäsennetään vuorovaikutuksellisissa kokoontumisissa ja IT-teknologiaa hyödyntäen siten, että sitä voidaan soveltaa suoraan uudenlaisena osallisuutta vahvistavana sosiaalityön käytäntönä ja sosiaalipalvelujen kehittämisenä. Toimenpide 6. TIPS-toimintaryhmä arvioi IT-välitteisesti ja vuorovaikutuksellisissa kokoontumisissa sekä erityisten, asiakkaista koostuvan arviointiryhmän avulla yhdessä tuotetun tiedon soveltuvuutta ja näkyvyyttä palveluissa ja niiden vaikuttavuutta omaehtoiseen osallisuuden edellytyksiin ja sosiaaliseen toimintakykyyn paikallisyhteisöllisellä ja yksilöllisellä tasolla. Toimenpide 7. TI PS-toimintamallilla koottu tutkimukseen, osallistumiseen ja monitoimijuuteen perustuva tieto dokumentoidaan IT-teknologialla ja tuodaan reaaliaikaisesti hyödynnettäväksi tavalla, joka siirtää sosiaalityön painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja luo uusia tietoon perustuvia innovatiivisia ratkaisuja paikallisyhteisöjen sosiaalisiin ongelmiin. 6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? Toimenpiteitä toteutetaan kolmen vuoden aikana toistuvana yhteisöllisenä monialaisena kehittämishankkeena, jossa opetus ja tutkimus yhdistyvät palvelukäytäntöjen kehittämiseen. Hankkeen tuloksena - syvennetään monialaisten palvelujen työntekijöiden tietoonperustuvaa osaamista osallisuutta ja työelämävalmiuksia vahvistavissa käytännöissä - vakiinnutetaan palvelujärjestelmien välittömään yhteyteen uudenlaisia omaehtoisen kansalaisosallistumisen toimintamalleja, jotka vahvistavat erityisesti työelämän ulkopuolisten henkilöiden sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta yhteiskunnassa - rakennetaan tutkimuksen, opetuksen ja käytännön palvelujen yhteistyön toimintamallia, joka voi olla osaltaan pohjana sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenteille, joissa yhdistyy tutkimustieto, ammatillinen tieto, kokemustieto ja paikallistieto. Tuloksia tarkastellaan mm. hankkeen toteutusaikana kerättävien seurantatietojen avulla vuosittain sekä jokaisen kokoontumisen pikapalautemenetelmällä. Hankkeen konkreeffisena tuotoksena syntyy - hankkeen verkkopohjaisen toiminta-alustan kautta jaettavaa hankkeen sisäistä tiedontuotantoa (monialainen tietoonperustuva prosessointi), jota on mahdollista jalostaa yleiseen jakoon jaettavia tietopaketteja uudenlaisista konkreettisista osallisuutta vahvistavista toimintamalleista perustuvaa ja sitä tukevaa tutkimustyötä mm. opinnäytetöinä, jotka ovat verkkovälitteisesti saatavilla - monialaisen tietoonperustuvan sosiaalityön prototyyppinen laajemminkin varioitava mallennus - palvelunkäyttäjien kokemustietoon perustuva ohjeistus siitä, miten osallisuutta voidaan palvelujärjestelämässä aidosti mahdollistaa.

7 Hakemusnumero: Hankekoodi: 7(14) Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on mahdollista vakiinnuttaa kansalaisten laajempaakin vastuullista osallisuutta palvelujen kriittiseen kehittämiseen paikallisten TIPS-toimintaryhmein pohjalta (ns. deliberatiivinen demokratia). Tämä voi monialaisena, palvelujen käyttäjiä ja muita kansalaisina osallistavana foorumina osaltaan palkata sote-palvelujen rakenneuudistuksessa muutoin syntyvää lähidemokratian vajetta palveluja koskevissa asioissa erityisesti kaikkien heikoimmin osallistuvien kansalaisten vaikutusmahdilisuuksia silmälläpitäen. Toisena hankkeen pitkän aikavälin vaikutuksena luotavaa tietoonperustuvan kehittämisen toimintamallia voidaan jatkossa viedä eteenpäin myös lakisääteisten sosiaalialan osaamiskeskusten ja muiden sote-kehittämisrakenteiden kautta. 6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen? Hakemuksen kohteena olevaa kehittämisrakennetta eli tutkimustiedon ja palvelujen käytännön monialaista yhteistä kehittämistoimintaa on tarkoitus jatkaa hankkeen päättymisen jälkeen osana sote-kehittämisrakenteita. Tällä vahvistetaan erityisesti paikallistason ja lähipalvelujen kehittämistä sekä niihin liittyvää kansalaisvaikuttamista ja lähidemokratiaa. Hakemuksen kohteena olevaa sosiaalityön ja monialaisten palvelujen osaamista osallistamista vahvistavissa toimintamalleissa on tarpeen ylläpitää mm. sosiaalialan osaamiskeskusten toimesta ja muun sote-kehittämistoiminnan jatkuvana tehtävänä. Palvelujärjestelmään voidaan luoda hankkeessa kehitettävien mallien perustalta pysyviä käytäntöjä, joilla voidaan jatkuvasti päivittää ja ylläpitää kokemustietoon perustuvaa tietopohjaa (esim. kokemusasiantuntijuus, asiakasraadit, vertaistuki, sosiaalisen median kanavat, kansalaisfoorumit) Pitkän aikavälin tuloksia voidaan kytkeä tavoitteellisiksi osiksi hankealueen sote-tuotantoalueiden toimintaa. 7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä Hankkeelle haetaan ennakkoa D Kyllä ll Ei Kustannusmalli FIat rate 17 % palkkakustannuksista A Hankkeen kustannukset ja rahoitus Kustannukset Yhteensä 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset 0 4 FIat rate Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus nettokus tannuksista (%) 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus ,4 3 Muu julkinen rahoitus ,6 4 Yksityinen rahoitus 0 0 Rahoitus yhteensä B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset ja niiden rahoitus (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)

8 Hakemusnumero: Hankekoodi: 8(14) Kustannukset Yhteensä Rahoitus Yhteensä 6 Kunnat 0 5 Kuntien rahoitus 0 7 Muu julkinen 0 6 Muu julkinen rahoitus 0 Yhteensä 0 Yhteensä 0 Rahoitussuunnitelma Kustannusarvio yhteensä yhteensä Muilta rahoittajilta haettu rahoitus 8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? Kuntarahoitus koostuu hankkeeseen osallistuvien alueiden kuntien ja kuntayhtymien rahoituksesta. Kuntarahoitushakemukset lähetetään eri tahoille helmikuussa 2015 ja päätöksiä odotetaan saman kuun aikana, sillä kuntarahoituksesta on jo käyty neuvottelut osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Kuntarahoittajat ovat: Kokkola, Pietarsaari, Raahe, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta Omarahoitusosuus koostuu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen omarahoituksesta (muuta julkista rahoitusta) sekä Centria-ammattikorkeakoulun omarahoituksesta (kuntarahoitusta). Omarahoitusosuus hankkeessa jakautuu toteuttajien kustannusarvion mukaisessa suhteessa. 8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? ei ole haettu. 9 Yhteydet muihin hankkeisiin 9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) 9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) Haettavaa hanketta on suoraan edeltänyt Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toteuttama TIPS - tietoon perustuva sosiaalityö -esiselvityshanke ajalla Hanke on rahoitettu Keski-Pohjanmaan liiton maakunnan kehittämisrahalla. Fimosnro , hankenumero Hanke liittyy osallisuutta vahvistavan suuntautumisensa, sekä toiminta-alueen ja yliopistokeskuksen osaamispääoman kautta myös yliopistokeskuksen koordinoimaan hankkeeseen: Maaseudulle rakentuvat paikalliset palvelujärjestelmät - tutkimus arjen sujuvuutta tukevista lähipalvelumalleista Länsi- ja Itä-Suomessa / Rural Local Welfare Systems. Hanke on rahoitettu työ-ja elinkeinoministeriön myöntämällä maaseudun kehittämisen määrärahalla TEM/597/ /2014 STM:n rahoittamana, Pohjois-Suomen Kaste-alueella on käynnistymässä Paljon tukea tarvitsevat Paljon palveluita käyttävät hanke, joka mahdollistaa tiedonvaihtoa koskien toimintamalleja. 10 Maantieteellinen kohdealue EURA 2014-järjestelmä

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS)

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. Viranomaisen

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellinen kehittämisrakenne. Aila-Leena Matthies Keski-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 21.8.2014

Sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellinen kehittämisrakenne. Aila-Leena Matthies Keski-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 21.8.2014 Sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellinen kehittämisrakenne Aila-Leena Matthies Keski-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 21.8.2014 Sisältö Laki Nykyinen ja uudistuva lainsäädäntö Epäsuhta sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelma rahoitusasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 30.3.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla MINNE TÄTÄ HYVINVOINTIPALVE- LUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS

Lisätiedot

Kansalaisosallistuminen maaseudun hyvinvointipalveluissa

Kansalaisosallistuminen maaseudun hyvinvointipalveluissa Kansalaisosallistuminen maaseudun hyvinvointipalveluissa Projektitutkija, YTM Niina Rantamäki Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius KAMPA-hanke Maaseudun hyvinvointipalveluiden kehittäminen

Lisätiedot

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus 070514 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston rahoitusmahdollisuudet

Euroopan sosiaalirahaston rahoitusmahdollisuudet Euroopan sosiaalirahaston rahoitusmahdollisuudet Pääteemana toimintalinja 5 eli sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston rahoitusmahdollisuudet Euroopan

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot.

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot. EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN EAKR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. 1. Viranomainen,

Lisätiedot

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita 1 EURA 2014 -hakemuksen tekemisen ohjeita 10.8.2015 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Valitse viranomainen, jolta haet rahoitusta. Voita valita vain yhden viranomaisen. Hakuilmoituksessa on kerrottu

Lisätiedot

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 24.11.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämisen käynnistäminen Mikkelissä (1) Mitä tavoitellaan? Rakennerahasto-ohjelman

Lisätiedot

Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella

Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella Valtakunnalliset päihde- ja mielenterveyspäivät, Tampere 11.10.11 Aila-Leena Matthies Asiakasosallisuus kansalaisosallistuminen Orastava demokratisoitumisliike

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

ESR-haku Hakuinfo Rahoitusasiantuntija Antti Hänninen Rahoitusyksikkö, Keski-Suomen ELY-keskus

ESR-haku Hakuinfo Rahoitusasiantuntija Antti Hänninen Rahoitusyksikkö, Keski-Suomen ELY-keskus ESR-haku 1.10.2015 Hakuinfo Rahoitusasiantuntija Antti Hänninen Rahoitusyksikkö, Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Hanketoimijoiden verkostoitumispäivä Rovaniemi Liisa Irri

Hanketoimijoiden verkostoitumispäivä Rovaniemi Liisa Irri ESR:n TL 5 Hanketoimijoiden verkostoitumispäivä Rovaniemi 1.9.2016 Liisa Irri TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta: Erityistavoitteet ja rahoitus Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta", 300350 rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta, 300350 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 181 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta", 300350 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 181 Hankkeen julkinen nimi Yrittäjäksi

Lisätiedot

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300836 Hakemustyyppi

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

Seminaari Sote-palvelujen HB-mallia käyttävän asiakkaan digitaaliset asiointiyhteydet ja oman hyvinvoinnin muutoksen seuranta

Seminaari Sote-palvelujen HB-mallia käyttävän asiakkaan digitaaliset asiointiyhteydet ja oman hyvinvoinnin muutoksen seuranta Seminaari Sote-palvelujen HB-mallia käyttävän asiakkaan digitaaliset asiointiyhteydet ja oman hyvinvoinnin muutoksen seuranta TERVETULOA! Sirkka Rousu ja Mikael Soini Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus)

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Länsi-Suomen ESR-haku 21.12.2015 1.3.2016 20.1.2016 Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä,

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla MINNE TÄTÄ HYVINVOINTIPALVE- LUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS

Lisätiedot

Hankkeen esittely. Aikuissosiaalityön aamukahvit Kouvola Lappeenranta

Hankkeen esittely. Aikuissosiaalityön aamukahvit Kouvola Lappeenranta Hankkeen esittely Aikuissosiaalityön aamukahvit Kouvola 4.10.2017 Lappeenranta 6.10.2017 Pirkko Haikara PROSOS Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa hanke Hallinto Hanketta johtaa SoNet Botnia.

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

ESR: tuettava toiminta ja painotukset TL5. Oulu

ESR: tuettava toiminta ja painotukset TL5. Oulu ESR: tuettava toiminta ja painotukset TL5 Oulu 31.8.2016 Alueellinen ESR-rahoitus Pohjois-Pohjanmaalla vuositasolla (v. 2016) 2,7 M 20 % 6,6 M 48 % TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus TL 4 Koulutus,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Iisalmi 18.3.2014 Varkaus 19.3.2014 Kuopio 27.3.2014 Sisältö: Sähköinen asiointi Hakuprosessi EURA 2014 Ennakko, luontoissuoritukset

Lisätiedot

LAPE- päivät Kansallinen ja maakunnallinen kehittämistyö varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kokonaisuudessa

LAPE- päivät Kansallinen ja maakunnallinen kehittämistyö varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kokonaisuudessa LAPE- päivät 30.5.2017 Kansallinen ja maakunnallinen kehittämistyö varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kokonaisuudessa Kehittämistyön suuntaviivat Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Kaakkois-Suomen osahanke Twitter #uudenlaista sosiaalityötä OSA I Valtakunnallinen hanke PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 2

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-hakuinfo Tieteiden talo 13.1.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta ESR ohjelmakausi 2014-2020 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriö Rakennerahastot: valtakunnalliset teemat Rakennerahastojen (EAKR ja ESR) rahoitus

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA Luovaa osaamista VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku 15.8. - 30.11.2017 Hakijan ohje 2 ESR-HANKEHAKU Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena

LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Kehittämistyön suuntaviivat Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 1 (5) Hakijan tiedot Avustuksen hakija Y-tunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Yhteyshenkilö Puhelinnumero Faksi Yhteyshenkilön asema yhteisössä

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta 1 (5) Hakijan tiedot Avustuksen hakija Y-tunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Yhteyshenkilö Puhelinnumero Faksi

Lisätiedot

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua?

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua? ASSI-hanke Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa 1.10.2012 30.8.2014 Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella

Lisätiedot

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Vastaanottaja: Opetushallitus HAKEMUS Hakaniemenranta 6 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN 0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Hakijana toimivan koulutuksen järjestäjän/ylläpitäjän tiedot Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-hakuinfo OKM 7.9.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma Toimintalinja:

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

Hankkeen nimi: Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamal... Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hankkeen nimi: Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamal... Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 29.8.2016 Käsittelijä Diaarinumero EURA 2014/4256/09 02 01 01/2016/PSL Puhelinnumero

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle

Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle 30.9.2015 Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) esittää Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle yhteistyötä alueen osaamista ja tutkimusta tukevien professuurien

Lisätiedot

Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle

Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Tavoitteena parantaa työllisyyttä sekä lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen

Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

teemoihin PalKO hankkeessa

teemoihin PalKO hankkeessa Näkökulmia osallisuuden teemoihin PalKO hankkeessa Kati Närhi ja Tuomo Kokkonen Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Aikuissosiaalityön päivät 2012 Rovaniemi PalKO: palvelut ja kansalaisosallistuminen

Lisätiedot