perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet"

Transkriptio

1 perustietoa eurooppa tietoa No kunskap europa basfakta EU-rahoituksen opas ulkoasiainministeriö utrikesministeriet

2 EU-rahoituksen OPAS EU-RAHOITUKSEN OPAS 1

3 2 EU-RAHOITUKSEN OPAS

4 EU-rahoituksen opas Julkaisija: eurooppatiedotus.fi e u r o p a i n f o r m a t i o n e n ULKOASIAINMINISTERIÖ EU-RAHOITUKSEN OPAS 3

5 Ulkoasiainministeriö, Eurooppatiedotus Toimitus Eurooppatiedotuksen työryhmä: Kanerva Kuisma, Janina von Landwüst, Sari Matinaho, Martti Ruokolainen, Heli Sariola Ulkoasu Mika Launis Paino J-Paino Oy, Helsinki 2007 ISBN EU-RAHOITUKSEN OPAS

6 Sisältö Lukijalle 7 Johdanto rahoitusoppaaseen 9 EU:n rahoitus vuosina Budjettineuvos Rauno Lämsä, Valtiovarainministeriö EU:n varainkäytön valvontaa kehitetään ja yksinkertaistetaan 10 - Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Olavi Ala-Nissilä Yhteiset politiikat 13 Alue- ja rakennepolitiikka 13 Tavoiteohjelmat 14 Maaseudun kehittämispolitiikka 18 Audiovisuaaliala 20 Energia 21 Kansalaisosallistuminen 21 Kansanterveys 23 Kauppapolitiikka 24 Koulutus 24 Kulttuuri 31 Kuluttajat 31 Liikenne 32 EU-RAHOITUKSEN OPAS 5

7 Nuoriso 32 Oikeus- ja sisäasiat 33 Pelastusala 40 Pk-yritykset 41 Sosiaalipolitiikka 42 TEN Euroopan laajuiset verkot 42 Tietoyhteiskunta, tutkimus ja kehitys 43 Työllisyys 48 Ympäristö 49 Ystävyyskuntatoiminta 50 Ulkosuhteet 51 Aasia 51 Afrikka, Karibia, Tyynimeri (AKT-maat) 52 Euroopan unionin lähialueet 52 Latinalainen Amerikka 53 Pohjois-Amerikka 54 Tuki EU-jäsenyyttä hakeville maille 55 Kehitysyhteistyö 56 Muita rahoitusmuotoja 57 Hakemisto 60 6 EU-RAHOITUKSEN OPAS

8 Lukijalle Suuri osa Eurooppatiedotukselle esitetyistä kysymyksistä koskee Euroopan unionin rahoituslähteitä. Tämä rahoitusopas sisältää perustiedot Euroopan unionin rakennerahastoista ja keskeisistä rahoitusohjelmista. Osa EU-tuesta maksetaan kansallisten viranomaisten välityksellä, osaa haetaan suoraan Euroopan komissiolta. Kansallisten viranomaisten kautta maksetaan esimerkiksi kaikki yhteiseen maatalouspolitiikkaan kuuluvat tuet sekä rakennerahastoista alueiden ja inhimillisten voimavarojen kehittämisen tuet. Komissiolta haettava rahoitus liittyy EU:n eri toimintalohkoilla esimerkiksi koulutuksessa ja työllisyydessä toteutettaviin toimiin. Hankkeet edellyttävät useimmiten eurooppalaista ulottuvuutta, toisin sanoen niissä tulee olla yhteistyökumppaneita useammasta maasta. Ajankohtaiset rahoituksenhakuilmoitukset eli niin kutsutut ehdotuspyynnöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä Eur- Lexissä. Ne löytyvät myös Eurooppatiedotuksen internet-sivuilta, jonne ehdotuspyyntöjä päivitetään säännöllisesti. Helsingissä elokuussa 2007 EUROOPPATIEDOTUS EU-RAHOITUKSEN OPAS 7

9 8 EU-RAHOITUKSEN OPAS

10 Johdannoksi rahoitusoppaaseen Euroopan unionin rahoitus vuosina Euroopan unioni on muuttunut viime vuosina voimakkaasti, mutta sen budjetin rakenne on pysynyt toimintaympäristön muutoksista huolimatta lähes samana vuosikymmeniä. Tällä hetkellä EU:n budjetin varoista merkittävä osa kohdistuu sellaisten toimintojen ylläpitämiseen, joiden varaan yhteisön tulevaisuutta ei voi pelkästään rakentaa. Vuonna 1988 maatalousmenojen osuus oli noin 60 prosenttia. Tällä hetkellä määrä on runsaat 40 prosenttia. Rakennetoimien varat ovat vastaavasti kaksinkertaistuneet. Vielä kaudella näihin perinteisiin toimintalohkoihin kului yli 80 prosenttia unionin varoista. Suunta on kuitenkin hiljalleen muuttumassa. Tätä esipuhetta kirjoitettaessa keväällä 2007 osoituksena muutoksesta on vuoden 2008 budjettiesitys, jossa kilpailykyky-otsakkeen alla olevat määrärahat ovat ensi kertaa suuremmat kuin yhteisen maatalouden määrärahat. Suomi on hyötynyt selvästi tällaisesta maatalous- ja aluepolitiikkapainoitteisesta budjettirakenteesta. Jatkossa Suomi tulee kuitenkin saamaan aiempaa vähemmän alue- ja maataloustukia. Siksi unionin budjetin tarjoamia mahdollisuuksia on pystyttävä hyödyntämään laajemmin maakuntien ja valtioiden rajojen yli. EU:n budjetti on unionin politiikan toimeenpanoa. Rahoituksen kohdentamisessa olennaista on rahoituskehysten valmisteluvaihe. Suomalaisten tahojen ja eri edunsaajaryhmien tulisikin kehittää vaikuttamistaan valmisteluvaiheessa. EU:n budjetti ei tarjoa automaattisesti rahoitusta eri jäsenmaiden kohteille. Tarvitaan oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta, jotta unionin eri politiikka- ja toimintaohjelmat sekä projektit saadaan hyödynnettyä. Erityisesti aktiivisuutta pitää lisätä sisäisten politiikkojen ja ulkosuhdeohjelmien toteuttamisessa. Tarvitaan siis verkostoitumista unionitasolla, kotimaiset ympyrät eivät enää riitä. Aktiivisuutta lisää oikeaan osunut tiedottaminen. Hankkeisiin on saatava mukaan uusia toimijoita. Jatkossa kilpailu EU-rahoista ki- EU-RAHOITUKSEN OPAS 9

11 ristyy ja Suomen saamat tulot tulevat vähenemään unionin ohjelmakaudella Suomi on jo nyt unionin rikkaisiin maihin kuuluva nettomaksaja unionin budjettiin eikä tilanne muutu lähivuosina. Tämä ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen kokoama jo perinteinen EU-rahoituksen opas on hyvä työväline ja tiedon lisääjä. Se toivottavasti auttaa eri tahoja koko Suomessa hyödyntämään EU:n budjetin sisältämiä rahoitusmahdollisuuksia entistä paremmin. Rahoitusopas antaa viitteitä siitä, mitä eri EU-ohjelmat sisältävät. Toivottavasti tämä kannustaa suomalaisia toimijoita aktiivisuuteen ja laajaan eurooppalaiseen yhteistyöhön. Rauno Lämsä EU-yksikön päällikkö, budjettineuvos valtiovarainministeriö, budjettiosasto EU:n varainkäytön valvontaa kehitetään ja yksinkertaistetaan Euroopan unionin tarjoamat rahoitusmahdollisuudet vuosille ovat laajemmat kuin koskaan ennen. Pitkien ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen 27 jäsenmaan päämiehet pääsivät joulukuussa 2005 ratkaisuun lähes 900 miljardin euron kohdentamisesta unionin tavoitteiden toteuttamiseksi vuosina Ratkaisu vahvistettiin neuvoston, komission ja Euroopan parlamentin kesken toimielinten välisellä sopimuksella 17. toukokuuta Kasvavista rahoitusmahdollisuuksista on kilpailemassa yhä suurempi joukko jäsenmaita. Ja yhä suurempi osa erityisesti maatalouden sekä alue-ja rakennepolitiikan määrärahoista kohdentuu ennalta sovitun mukaisesti uusille jäsenmaille. Myös Suomi voi hyödyntää merkittävästi EU:n määrärahoja uudella rahoituskaudella. Kuten julkiseen varainkäyttöön yleensäkin, myös unionin varainkäyttöön liittyy valvonta. Varainkäytön valvonnassa useilla eri toimijoilla on oma roolinsa. Komission tulee perustamissopimuksen mukaisesti toteuttaa talousarviota omalla vastuullaan ja annettujen määrärahojen rajoissa. Jäsenmaiden tehtävänä on olla yhteistyössä komission kanssa var- 10 EU-RAHOITUKSEN OPAS

12 mistaakseen, että määrärahat käytetään moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti. Tehostaakseen sisäistä valvontaa komissio hyväksyi vuonna 2006 yhdennetyn sisäisen valvonnan toimintasuunnitelman. Sen yksi tavoite on valvonnan yksinkertaistaminen. Luxemburgissa sijaitseva Euroopan tilintarkastustuomioistuin, joka vuonna 2007 juhlii 30-vuotista taivaltaan, on saanut tehtäväkseen toimia EU:n varainkäytön ulkoisena tarkastajana. Tässä tehtävässä tilintarkastustuomioistuimen jäsenten yksi kustakin jäsenmaasta on toimittava täysin riippumattomasti. Tilintarkastustuomioistuimen työhön kuuluu kaikkien EU:n toimielinten tilinpäätösten tarkastaminen. Tuomioistuin tarkastaa kaikkien EU:n tulojen ja menojen laillisuuden ja asianmukaisuuden sekä varainhoidon moitteettomuuden. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin antaa lainsäätäjille neuvostolle ja Euroopan parlamentille lausuntonsa tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tämä ns. DAS-lausuma (declaration d assurance) on kohonnut julkisessa keskustelussa merkittävään asemaan. Edellä mainittujen tarkastusten tulokset esitellään vuosittain tilintarkastustuomioistuimen päätuotteessa eli vuosikertomuksessa. Sen pohjalta jäsenmaista koostuva neuvosto ja Euroopan parlamentti ottavat kantaa siihen, voidaanko komissiolle myöntää talousarvion toteuttamista koskeva vastuuvapaus. Vuosikertomuksen ohella tilintarkastustuomioistuin julkaisee joka vuosi tarkastustensa pohjalta useita erityiskertomuksia aloista, joiden rahallinen tai poliittinen vaikutus on merkittävä. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin antaa lainsäätäjille neuvostolle ja Euroopan parlamentille lausuntonsa varainhoitoon liittyvissä lainsäädäntöaloitteissa. Ulkoisen tarkastajan työ on tärkeää ja takaa osaltaan sen, että eurooppalaisten veronmaksajien varoja käytetään yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Olavi Ala-Nissilä Kirjoittaja on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen EU-RAHOITUKSEN OPAS 11

13 12 EU-RAHOITUKSEN OPAS

14 Yhteiset politiikat Alue- ja rakennepolitiikka Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan avulla pyritään vähentämään kehityseroja EU:n eri alueiden ja jäsenvaltioiden välillä ja edistämään taloudellista ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta. Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikassa keskitytään kilpailukykyä ja kestävää kehitystä edistäviin toimenpiteisiin sekä taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden uudistamiseen. Tuen painopiste on kaikkein heikoimmin kehittyneissä maissa ja alueissa, erityisesti uusissa jäsenmaissa. EU:n koheesiopolitiikalla pyritään siihen, että kaikilla jäsenvaltioiden kansalaisilla olisi samanlaiset lähtökohdat asuinpaikasta riippumatta. Koheesiopolitiikka on olennainen osa EU:n alue-ja rakennepolitiikkaa. Koheesiolla tarkoitetaan sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Koheesiopolitiikka perustuu rakennerahastoista (rahoitusvälineistä) annettavaan tukeen, johon on yhdistettävä kansallista julkista rahoitusta ja yksityistä rahoitusta. Rakennerahastoista tuetaan EU:n vähemmän kehittyneillä alueilla sijoituksia infrastruktuuriin, kuten liikenne- ja tietoliikenneverkkoihin, tuotantotoimintaan, inhimillisiin voimavaroihin sekä pieneen ja keskisuureen yritystoimintaan. Koheesiopolitiikan osuus EU:n budjetista on noin 36%, mikä tarkoittaa seitsemän vuoden aikana (v ) noin 308 miljardia euroa. Rahoituksesta noin 51,3 prosenttia kohdistuu uusiin jäsenvaltioihin. EU:n koheesiopolitiikkaa toteutetaan toimenpideohjelmien avulla. Toimenpideohjelmat on laadittu yhteistyössä Euroopan komission sekä kansallisten ja alueellisten viranomaisten kesken. Toimenpidohjelmien laadinta on toteutettu koheesiopolitiikan strategisten suuntaviivojen sekä kansallisen alue- ja rakennepolitiikkastrategian tavoitteiden mukaisesti. Euroopan unionilla on kolme koheesiopolitiikkaa rahoittavaa rakennerahastoa: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR, perustettu 1975) on suurin rahastoista ja sen nimenomaisena EU-RAHOITUKSEN OPAS 13

15 tehtävänä on tasoittaa alueiden välisiä kehityseroja. EAKR rahoittaa kaikkia kolmea tavoiteohjelmaa. Aluekehitysrahastosta tuetaan aluekehitystä, talouden muutosta, kilpailukyvyn tehostamista ja alueellista yhteistyötä koskevia ohjelmia. Suomessa EAKR:n vastuutaho on sisäasiainministeriö. Euroopan sosiaalirahasto (ESR, perustettu 1960) on tärkein väline Euroopan unionin muuttaessa työllisyysstrategiansa käytännön toimenpiteiksi jäsenmaissa. Suomessa ESR-toiminnalla etsitään, kokeillaan, tuotetaan ja toteutetaan uusia ratkaisuja kansalliseen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikkaan sekä levitetään hyviä käytäntöjä. ESR:n varoilla rahoitetaan uusien toimintamallien kehittämistä inhimillisten voimavarojen lisäämiseksi ja työllisyyden turvaamiseksi. ESR rahoittaa lähentymis- ja konvergenssitavoiteohjelmaa sekä alueiden ja kilpailukyvyn tavoiteohjelmaa sekä osallistuu pilottihankkeiden ja teknisen avun rahoitukseen. Suomessa ESR:n vastuuviranomainen on työministeriö. Koheesiorahasto (perustettu 1993) rahoittaa ympäristöhankkeita sekä Euroopan laajuisia liikenneverkkohankkeita. Koheesiorahastosta voivat saada tukea ne jäsenvaltiot, joiden bruttokansantuote on alle 90 prosenttia Euroopan unionin jäsenmaiden keskiarvosta. Tavoiteohjelmat Euroopan unionin rakennerahastoista osarahoitettavia alue- ja rakennepoliittisia hankkeita toteutetaan tavoiteohjelmien mukaisesti. EU:n tavoiteohjelmissa painotetaan erityisesti kilpailukyvyn ja työpaikkojen lisäämistä sekä alueellista yhteistyötä. Nykyisellä alue- ja rakennepoliittisella ohjelmakaudella (v ) on kolme tavoiteohjelmaa: Lähentymis- eli konvergenssitavoite (tavoite 1) Konvergenssitavoitteen tarkoitus on kasvun ja työllisyyden tukeminen Euroopan unionin vähiten kehittyneillä alueilla ja vähentää siten alueellisia kehityseroja. Noin 82 % koheesiopolitiikan rahoituksesta kohdistuu tähän tavoitteeseen. Lähentymistavoite tukee sellaisia investointeja, jotka lisäävät alueiden kilpailukykyä ja vaikuttavat eurooppalaiseen talouskehitykseen sekä edistävät työllisyyttä. Tavoitteen tärkeimpiä aiheita ovat kestävä kehitys, alueiden tuotantorakenteen uudistaminen, perusinfrastruktuurin ja -palveluiden kehittäminen, työntekijöiden ja työttömien osaamistason kehittäminen ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy. 14 EU-RAHOITUKSEN OPAS

16 Ohjelma kohdistuu uusiin jäsenmaihin sekä vanhojen jäsenmaiden kehityksessä jälkeen jääneisiin alueihin. Tukikelpoisia ovat (1) ne alueet, joilla bruttokansantulo on henkeä kohden laskettuna alle 75 % yhteisön keskiarvosta. Väliaikaista tukea voivat saada (2) tilastovaikutusalueet (phasing out), joilla bruttokansantuote henkeä kohden olisi ollut alle 75 prosenttia 15 jäsenmaan unionin bruttokansantuotteeseen verrattuna. Tukea saavat myös (3) ne jäsenvaltiot, joiden bruttokansantulo jää alle 90 prosenttiin yhteisön keskiarvosta. Konvergenssitavoitteen tukikelpoisia alueita ovat 17 jäsenvaltion alueella 84 aluetta, joilla elää 154 miljoonaa asukasta. Tilastovaikutusalueita on yhteensä 16 ja niillä on 16,4 miljoonaa asukasta. Koheesiorahaston piiriin kuuluvia jäsenvaltioita on 15. Konvergenssitavoitetta rahoitetaan kaikista kolmesta rahastosta (EAKR, ESR, koheesiorahasto). Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite (tavoite 2) Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen tarkoitus on lisätä alueiden kilpailukykyä ja houkuttelevuutta sekä parantaa työllisyyttä. Noin 16 % koheesiopolitiikan rahoituksesta kohdistuu tähän tavoitteeseen. Tavoite jakautuu alueellisiin EAKR-ohjelmiin sekä kansallisiin ESR-ohjelmiin. Alueellisilla ohjelmilla autetaan alueita ennakoimaan ja edistämään taloudellista muutosta. Keinoja ovat muun muassa innovoinnin tukeminen, osaamisyhteiskunnan, yrittäjyyden, ympäristönsuojelun ja yhteyksien parantaminen sekä alueiden kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden vahvistaminen. Kansallisten ohjelmien kautta pyritään auttamaan ihmisiä talouden muutoksien ennakoinnissa ja niihin sopeutumisessa. Työvoimaa sopeuttamalla ja investoimalla henkilöresursseihin pyritään saamaan aikaan lisää työpaikkoja sekä parantamaan työpaikkojen laatua. Ohjelma kohdistuu pääasiassa vanhoihin jäsenmaihin. Tukikelpoisia alueita on yhteensä 168 ja niillä elää 314 miljoonaa kansalaista. Näistä alueista 13 ovat ns. kasvuvaikutusalueita (phasing in -alueet), jotka saavat erityistä siirtymäkauden tukea entisen tavoite 1 -asemansa perusteella. Suomen alueista Itä- Suomi on ns. kasvuvaikutusalue. Koko Suomi kuuluu alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen piiriin. Suomella on viisi alueellista kilpailukykyohjelmaa manner- Suomen neljällä suuralueella Pohjois-Suomi, Etelä-Suomi, Itä- Suomi ja Länsi-Suomi on omat ohjelmansa sekä Ahvenanmaalla omansa. Suomeen tulee tavoitteen kautta rahoitusta noin 1,4 miljardia EU-RAHOITUKSEN OPAS 15

17 euroa (vuosina ), josta Itä-Suomen osuus on noin 489 miljoonaa euroa, muiden alueiden noin 932 miljoonaa euroa. Alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitetta rahoitetaan EAKR:sta ja ESR:sta. Euroopan alueellisen yhteistyön tavoite (tavoite 3) Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteena on rajaseutujen ja rajat ylittävien suuralueiden sekä eurooppalaisten alueiden välisen yhteistyön edistäminen. Alueellisen yhteistyön tavoite tukee (1) rajat ylittävää yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimien avulla, (2) jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pyrkien integroituun aluekehitykseen sekä (3) alueiden välistä yhteistyötä ja kokemustenvaihtoa. Noin 2,5 prosenttia koheesiopolitiikan rahoituksesta kohdistuu tähän tavoitteeseen. Suomen osuus on noin 107 miljoonaa euroa. Rajat ylittävän yhteistyön ohjelmilla tuetaan erityisesti yritystoimintaan, matkailun, ympäristöön, kulttuuriin ja infrastruktuuriin liittyviä toimia sekä koulutuksen, kulttuurin ja terveyden alojen välistä yhteistyötä. EU:n jäsenvaltiot ovat sopineet keskenään ohjelma-alueista, joiden lähtökohtana ovat kauden Interreg IIIA -ohjelmat. Vuosina suomalaisia maakuntia on mukana seuraavissa ohjelmissa: Pohjoinen (FI, SE, NO), Botnia-Atlantica (FI, SE, NO) sekä Keskinen Itämeri (FI, SE, EE, LV). Jäsenvaltioiden välisen yhteistyön ohjelmat tukevat innovaatioihin, ympäristöön, saavutettavuuteen ja kestävään kaupunkikehitykseen liittyviä toimia. Suomi on mukana kahdessa ohjelmassa, jotka ovat Itämeren ja Pohjoisen periferian ohjelmat. Alueiden välisen yhteistyön, tiedon vaihdon ja tutkimuksen ohjelmat kattavat laajuudeltaan koko Euroopan unionin alueen. Taustalla ovat kauden Interreg IIIC, Interact, Urbact ja Espon -ohjelmat. Toiminta-aloja ovat mm. teknologiset innovaatiot, tutkimus ja kehitys, yrittäjyys, ympäristö, riskien ehkäiseminen ja energiatehokkuus. Interreg IVC -ohjelma kattaa 27 jäsenmaata, Norjan ja Sveitsin. Ohjelman tavoitteena on parantaa aluekehitystoiminnan tehokkuutta ja osallistua taloudelliseen uudistamiseen. Ohjelma on tärkeä väline aloitteen Alueet talousmuutoksen edistäjinä (Regions for Economic Change) toimeenpanossa. 16 EU-RAHOITUKSEN OPAS

18 Alueet talousmuutoksen edistäjinä -aloite: policy/cooperation/interregional/ ecochange/index_en.cfm Verkosto-ohjelmat: Interact II on Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteen ohjelmien sekä ENPI-ohjelmien toteuttamista ja toiminnan kehittämistä tukeva kokemustenvaihto-ohjelma. Kohderyhmänä on alueellisen yhteistyön ohjelmien hallintoelimet. Uudet aluepolitiikan toteuttamisvälineet ja rahoitusjärjestelyt Jäsenvaltioilla ja alueilla on vuosina käytettävissään kolme uutta aluepolitiikan toteuttamisvälinettä, jotka auttavat niitä järjestämään varojen hallinnoinnin moitteettomasti ja tehokkaasti samoin kuin parantamaan rahoitusjärjestelyvälineiden käyttöä. Euroopan komission, Euroopan investointipankin EIP:n ja muiden rahoituslaitosten tiiviimpi yhteistyö vahvistaa valmiuksien kehittämistä kansallisissa ja alueellisissa laitoksissa. JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions Euroopan alueiden hankkeille annettava yhteinen apu) on aloite, jolla Euroopan komissio, EIP ja Euroopan jälleenrakennusja kehityspankki pyrkivät yhteistyössä kokoamaan asiantuntemusta ja auttamaan jäsenvaltioita ja alueita suurten hankkeiden valmistelussa. JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Euroopan yhteiset resurssit mikro- ja keskikokoisten yritysten tukemiseksi) on Euroopan komission, EIP:n ja Euroopan investointirahaston yhteinen aloite, jolla pyritään lisäämään rahoitusmahdollisuuksia mikro-, pien- ja keskisuurten yritysten kehittämiseen EU:n alueilla. JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Euroopan yhteinen tuki kaupunkialueiden kestäviä investointeja varten) on Euroopan komission yhteistyössä EIP:n ja Euroopan neuvoston kehityspankin kanssa toteuttama hanke, jolla edistetään kestäväpohjaisia investointeja kaupunkialueille. Lisatietoja: regional_policy Lisätietoja rakennerahastoista ja tavoiteohjelmista kansallisilta vastuuviranomaisilta: Maakuntien liitot (www.reg.fi) Työvoima- ja elinkeinokeskukset (www.te-keskus.fi) EU-RAHOITUKSEN OPAS 17

19 Maa- ja metsätalousministeriö (www.mmm.fi) Työ- ja elinkeinoministeriö Sisäasiainministeriö (www.intermin.fi) Työministeriö (www.mol.fi)(www.esr.fi) Kauppa- ja teollisuusministeriö (www.ktm.fi) Opetusministeriö (www.minedu.fi) Ympäristöministeriö (www.ymparisto.fi) Lääninhallitukset (www.laaninhallitus.fi) Suomen kansallinen ESR-ohjelma: Alueelliset EAKR-ohjelmat Suomessa: Sisäasiainministeriö Aluekehitysosasto Puh. (09) (vaihde) euohjelmatyo Maaseudun kehittämispolitiikka Maaseudun kehittämispolitiikka ( ) Kaudella maaseudun kehittämispolitiikassa keskitytään kolmeen alaan, jotka vastaavat uudessa maaseudun kehittämisasetuksessa määriteltyjä kolmea toimintalinjaa: maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen, ympäristö ja maaseutu, elämänlaatu maaseutualueilla ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen. Neljäs toimintalinja on niin sanottu Leader-toimintalinja. Se perustuu Leader-yhteisöaloitteista saatuihin kokemuksiin, ja siinä annetaan mahdollisuus soveltaa maaseudun kehittämiseen paikallistasolta lähtevää toimintamallia. EU:n strategisissa suuntaviivoissa ehdotetaan kullekin ensisijaisten tavoitteiden ryhmälle avaintoimia. Jäsenvaltiot laativat kansalliset maaseudun kehittämisstrategiansa EU:n asettamien kuuden strategisen suuntaviivan perusteella. Näiden suuntaviivojen avulla voidaan määritellä alat, joilla maaseudun kehittämistuen käyttäminen luo eniten lisäarvoa EU:n tasolla, luoda yhteys EU:n ensisijaisiin tavoitteisiin (Lissabon ja Göteborg), 18 EU-RAHOITUKSEN OPAS

20 varmistaa johdonmukaisuus muiden EU-politiikkojen ja erityisesti koheesio- ja ympäristöpolitiikan kanssa, tukea uuden markkinasuuntautuneen yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanoa ja siihen liittyvää rakenneuudistusta vanhoissa ja uusissa jäsenvaltioissa. Kuusi strategista suuntaviivaa ovat seuraavat: 1. Maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen 2. Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen 3. Maaseutualueiden asukkaiden elämänlaadun parantaminen ja elinkeinoelämän monipuolistaminen 4. Paikallisten valmiuksien kehittäminen työllisyyden parantamiseksi ja elinkeinoelämän _ monipuolistamiseksi 5. Ohjelmien laatiminen ensisijaisten tavoitteiden pohjalta 6. Yhteisön välineiden keskinäinen täydentävyys Leader + -yhteisöaloitteella tuetaan paikallistason toimintoja maaseudun kehittämiseksi, paikallisen maaseututalouden elpymiseksi sekä työpaikkojen säilymiseksi ja luomiseksi maaseutualueilla. Hankkeiden suunnittelusta ja täytäntöönpanosta vastaavat maaseudun paikallisista yhteisöistä ja kuntien edustajista muodostuvat toimintaryhmät. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Ohjelman tavoitteita ovat elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyminen, ympäristön tilan parantaminen ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön varmistaminen. Maaseudun kehittäminen keskitetään yhteen ohjelmaan. Ohjelmassa on neljä toimintalinjaa: Ensimmäiseen toimintalinjan toimenpiteitä ovat mm. nuorten viljelijöiden tuet, maa- ja metsätaloustuottajien koulutus, maatalouden investoinnit sekä elintarvike-, puu- ja bioenergia-alan kehittäminen. Toiseen toimintalinjaan kuuluvat mm. epäsuotuisten alueiden tuet, NATURA alueille maksettavat tuet (LFA), maatalouden ympäristötuet sekä eläinten hyvinvoinnin edistäminen. Kolmanteen toimintalinjaan kuuluvat mm. maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen ja kehittäminen maatiloilla ja muissa maaseudun mikroyrityksissä, maaseutumatkailun kehittäminen EU-RAHOITUKSEN OPAS 19

21 ja maaseudun palveluiden ja kylien kehittäminen. Neljänteen toimintalinjaan kuuluu paikallisten toimintaryhmien toiminta em. linjojen mukaisesti sekä ryhmien alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö. Täysin uusia toimenpiteitä ohjelmassa ovat muun muassa tuet elintarvikkeiden jalostukseen, eläinten hyvinvointiin sekä maaseudun mikroyritysten kehittämiseen. Ohjelmakaudella maaseudun kehittämistä rahoitetaan EU:n uudesta maaseuturahastosta eli Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (EMR). Maaseudun kehittämisen tuen yleiset säännöt tulevalle ohjelmakaudelle määrittelee neuvoston maaseutuasetus (N:o 1698/2005). Maa- ja metsätalousministeriö Maatalousosasto Puh. (09) (vaihde) Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelma Ahvenanmaalla on oma maaseudun kehittämisohjelmansa. Se sisältää neljänlaisia toimia: maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen, ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen, elämänlaatu ja monipuolinen talous maaseudulla sekä Leader-ohjelman toteuttaminen. Ahvenanmaan maakuntahallitus (Ålands landskapsregering) Sölve Högman Puh (0 ) Audiovisuaaliala Media 2007 Media 2007 on Euroopan unionin audiovisuaalisen alan tukiohjelma. Ohjelmassa tuetaan eurooppalaisten elokuvien, televisio-ohjelmien ja uusmediatuotantojen tekemistä, levittämistä ja markkinointia sekä alan koulutusta. Tavoitteena on vahvistaa Euroopan kilpailukykyä kansainvälisilllä markkinoilla. Rahoituspuitteet vuosille ovat 755 miljoonaa euroa. Media 2007 sisältää viisi toimintalinjaa: Koulutus (käsikirjoitusten laatimistekniikat; taloushallinto; digitaalitekniikat) (7 %); Kehittäminen (yksittäiset hankkeet, luettelot, uudet kyvyt, yhteistuotanto, muu rahoitus) (20 %); 20 EU-RAHOITUKSEN OPAS

22 Levitys (jakelijat, myyntiagentit, lähetystoiminnan harjoittajat, elokuvateatterit, teosten digitointi) (55 %); Myynninedistäminen (pääsy markkinoille, festivaalit, tapahtumat, kulttuuriperintö) (9 %); Horisontaaliset toimet (5 %) sekä pilottihankkeet (4 %). Media ohjelmaan voivat osallistua toimijat EU- ja ETA-maista ( Norja,Islanti, Sveitsi ja Liechtenstein). Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Energia Ks. myös tutkimuksen 7. puiteohjelma ja CIP-ohjelma Älykäs energiahuolto Euroopassa ohjelma Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma sisältää erityisesti seuraavat toimet: tuetaan energiatehokkuutta ja energian järkevää käyttöä; edistetään uusien ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja tuetaan energiansaannin monipuolistamista; edistetään energiatehokkuutta sekä uusien ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä liikenteen alalla. Kauppa- ja teollisuusministeriö Yli-insinööri Pentti Puhakka Puh. (09) (vaihde) Kansalaisosallistuminen Kansalaisten Eurooppa -ohjelma (Europe for citizens) Ohjelman tarkoituksena on edistää aktiivista Euroopan kansalaisuutta, keskinäistä suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua. Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalla pyritään lisäämään osallistujamaiden kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen välistä vuorovaikutusta sekä edistetään yhteisiin arvoihin ja yhteiseen historiaan ja kulttuuriin liittyvää toimintaa ja keskustelua. Ohjelman tukimuodot: Toimi 1: Aktiiviset kansalaiset. Toimella tuetaan kansalaisten osallistumista ystävyyskuntatoimintaan ja muunlaisiin suoraan kansalaisia koskettaviin projekteihin. Toimi 2: Aktiivinen kansalaisyhteiskunta. Toimella tuetaan eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen toimintaa ja yhteistyöhankkeita. EU-RAHOITUKSEN OPAS 21

23 Toimi 3: Yhdessä Euroopan puolesta. Toimella tuetaan erilaisia tapahtumia, tutkimuksia ja tiedotusta. Toimi 4: Euroopan aktiivisen muistiperinnön säilyttäminen. Toimella tuetaan hankkeita, jotka liittyvät fasismin ja stalinismin uhrien muiston vaalimiseen. Kansalaisten Eurooppa -ohjelman budjetti on 190 miljoonaa euroa. Kansalaisten Euroopan yhteyspiste Suomessa: Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Vastaava asiantuntija Mauri Uusilehto Puh PL 343, Helsinki, käyntiosoite: Säästöpankinranta 2 A Puh (keskus)www. cimo.fi Ohjelman internetsivut Euroopan komission verkkopalvelussa: Kansalaisten Eurooppa-ohjelmaopas Ystävyyskuntatoiminta (Town Twinning) Euroopan komissio avustaa vuosittain käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa ystävyyskuntatoimintaa vuonna 1989 käynnistyneellä Town Twinning -ohjelmalla. Ohjelmalla tuetaan olemassa olevan ystävyyskaupunkitoiminnan syventämistä ja uusien ystävyyskaupunkisuhteiden luomista. Uudella ohjelmakaudella ystävyyskuntaohjelma on osa uutta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa. Ystävyyskuntatoiminnan vuosittain julkaistuista ehdotuspyynnöistä luovutaan, ja jatkossa eri hanketyyppien hakuajat ovat vuosittain samat, mikä helpottaa ystävyyskuntatapahtumien pitkän aikavälin suunnittelua. Ystävyyskuntatoiminnan osalta uudessa ohjelmassa jatkavat tukitoimet 1) kansalaisten tapaamisille ja 2) ystävyyskuntien välisille konferensseille ja seminaareille. Uutta ovat tukitoimet 3) organisoitujen ystävyyskuntaverkostojen monivuotisille hankkeille ja 4) komission valitsemille kumppaneille koulutus- ja informaatiotarkoituksiin. Näistä tukitoimet 1 ja 2 käynnistyvät vuonna 2007 ja toimet 3 ja 4 vuonna EU-RAHOITUKSEN OPAS

24 Suomen Kuntaliitto Kansainvälisten asiain sihteeri Eeva Rautiainen Puh. (09) action1/measure1_en.html Kansanterveys Kansanterveysalan toimintaohjelma ( ) Ohjelma korvaa entiset kahdeksan kansanterveyden alan toimintaohjelmaa. Ohjelma täydentää kansallista politiikkaa ja sen päämääränä on myötävaikuttaa fyysisen terveyden, mielenterveyden ja hyvinvoinnin korkean tason saavuttamiseen sekä entistä parempaan terveysasioita koskevaan tasa-arvoon. Ohjelmaan voivat osallistua EU:n jäsenvaltioiden lisäksi EFTA/ETAmaat ja Turkki. Tuettavia toimia ovat: Terveyteen liittyvän tiedotuksen ja tietämyksen parantaminen kehittämällä terveydenhuollon valvontajärjestelmiä ja luomalla järjestelmiä, joiden avulla voidaan tutkia, neuvoa, raportoida, tiedottaa ja kuulla eri tahoja terveyteen liittyvissä asioissa Nopea reagointi terveysuhkiin lisäämällä valmiutta torjua tartuntatauteja ja muita terveysuhkia Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäiseminen kiinnittämällä huomiota terveyden taustatekijöihin kaikkien politiikkojen ja toimintojen yhteydessä. Rahoituspuitteet ohjelman toteuttamiseksi ovat 353,77 miljoonaa euroa. Nykyinen ohjelma tulee päättymään suunnitellusti vuonna 2007 ja uusi, vuoteen 2013 jatkuva ohjelma, käynnistynee vuoden 2008 alusta. Sosiaali- ja terveysministeriö Ylitarkastaja Satu Koskenkorva Puh. (09) Terveysalan toimintaohjelma Ohjelman tavoitteena on parantaa kansalaisten terveysturvaa edistää terveyttä hyvinvoinnin ja solidaarisuuden parantamiseksi hankkia ja levittää terveystietoa EU-RAHOITUKSEN OPAS 23

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

Toimintakertomus ja yritysvastuu

Toimintakertomus ja yritysvastuu Vuosikertomus 2007 Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Osa I Toimintakertomus ja yritysvastuu Vuosikertomus

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Toimintakertomus. Osa I. Vuosikertomus 2010

Toimintakertomus. Osa I. Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Osa I Toimintakertomus Vuosikertomus 2010 Euroopan investointipankkiryhmä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen EAY/ENPI 2007 2013 Yhteistyö yli rajojen Sisältö Yhteistyö yli rajojen... 3 EAY... 4 Pohjoinen... 7 Botnia-Atlantica... 8 Keskinen Itämeri... 9 Itämeri...10 Pohjoinen periferia...11 Interreg IV C, INTERACT...12

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat

OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat OECD:n maaseutupolitiikan OECD:n maatutkinnat maaseutupolitiikan maatutkinnat Suomi S U O MI I tekstiä OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat Suomi OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat: Suomi 1 OECD

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2009) 248/3 KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Euroopan unionin strategia

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

Nyt kuudennen kerran järjestetty vuotuinen ElP-foorumi käsitteli aluekehitystä, joka on pankin ensisijainen

Nyt kuudennen kerran järjestetty vuotuinen ElP-foorumi käsitteli aluekehitystä, joka on pankin ensisijainen Euroopan investointi pankki 3-2000 Ν 106 ISSN 1025-0905 Sisältö Aluekehitys EIP:n toiminnan keskipis- \:V EIP-Foorumi 2000: Aluekehitys - TaloudellJset resurssit käyttöön tuloksellisesti 6 EIP isännöi

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot