Taustatukena bisnesenkeli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taustatukena bisnesenkeli"

Transkriptio

1 2 / MultiTouch osui kasvutrendiin Kaivosklusteri tarvitsee uusia avauksia Taustatukena bisnesenkeli S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i

2 Pääkirjoitus Sisältö 2/2011 Kuva: Susa Junnola Kuva: Kari Ylitalo Sijoitamme kasvuyritysten uuteen aaltoon Talous elpyi finanssikriisin jälkeisestä taantumasta viime vuoden lopulle asti. Tämän vuoden alkupuolella kasvu on lähes pysähtynyt Yhdysvalloissa ja monessa Euroopan maassa. Epävarmuus on liittynyt erityisesti EU:n kykyyn vakauttaa kriisimaiden julkisen sektorin rahoitus. Pääomasijoitusmarkkinat Suomessa kehittyivät alkuvuonna myönteisesti. Teollisuussijoitus on tehnyt uusia sijoituksia noin 70 miljoonalla eurolla ja hankevirta on edelleen hyvällä tasolla. Talouden epävarmuus heijastuu kuitenkin nyt pääomasijoitusmarkkinoihin, pysäyttää monia hankkeita ja laskee sijoitusten arvostustasoja. Ellei luottamuksen ilmapiiri markkinoilla palaudu, Teollisuussijoituksen tuloskehitys heikkenee myönteisen alkuvuoden jälkeen. Teollisuussijoitus käynnisti Vakautuksen rahoitusohjelman kolme vuotta sitten. Kun ohjelmaan varatusta 100 miljoonasta eurosta osa on vielä sijoittamatta, valtioneuvosto päätti jatkaa ohjelmaa vuoden 2012 loppuun. Näin varaudumme rahoittamaan hyviä suomalaisia yrityksiä, jotka mahdollisessa taantumassa tarvitsevat riskirahoitusta. Hallitusohjelmassa on kirjattu kunnianhimoinen tavoite: Suomi Euroopan johtavaksi kaivosteollisuusmaaksi. Teollisuussijoitus on kehittänyt sijoitusosaamista kaivossektorille monen vuoden ajan ja voi osaltaan tukea tavoitteen toteutumista. Jotta uusia kaivoshankkeita saadaan ripeästi eteenpäin, kehitysvaiheen riskirahoitukseen tarvitaan lähivuosina 150 miljoonaa euroa kotimaista rahoitusta. Teollisuussijoituksen osuus tästä olisi kolmannes. Tässä lehdessä esittelemme kasvuyritysten uudesta aallosta verensokerimittausyhtiö Mendorin. Tutustumme myös OpenOcean Capitalin uuteen rahastoon sekä Aidonin, Design-Talon ja MultiTouchin kasvutarinoihin. Toivotan yhteistyökumppaneillemme menestyksekästä syksyn jatkoa! Juha Marjosola Toimitusjohtaja Kansikuva: Susanna Kekkonen istockphoto Kuva: MultiTouch Sanoma Kareline istockphoto Kuva: Design-Talo Oy Kuva: Susanna Kekkonen pääkirjoitus KAiVosKLustEri KAipAA rahoittajia helsingin pörssiin tarvitaan kaivosalan varhaisen vaiheen hankkeitten yhtiöitä, sanovat teollisuussijoituksen johtaja Kimmo Viertola ja neuvonantaja tuomo Mäkelä. äly VALtAA EuroopAn sähköverkot älykkäät sähköverkot avaavat jyväskyläläiselle Aidonille tietä sähkömittauksen miljardimarkkinoille. MEnDor VAKuutti risto siilasmaan terveysteknologian nouseva tähti, Mendor oy, sai taustavoimakseen arvostetun bisnesenkelin. MuLtitouch VALitsEE tarkoin KuMppAnit Kansainväliseen kasvuun tarrannut monikosketusnäyttöjen valmistaja näkee tehokkaan verkottumisen ja oikein valitut kumppanit menestyksensä kivijalkana. open ocean sparraa uuden AjAn ohjelmistoyrityksiä uusi varhaisen vaiheen pääomarahasto poimii kohteikseen ohjelmistoyrityksiä, joiden bisnestä ovat suurten käyttäjäyhteisöjen palvelut. VAstuuLLisuus Korostuu teollissuussijoitus liittyi vastuullsita sijoittamista edistävän FinsiFin jäseneksi. VALMistALoMArKKinAn YKKÖnEn pohjolan Design-talo kuuntelee herkällä korvalla omakotitalosta haaveilevien toiveita. teollisuussijoitus VAhVistAA suoraa sijoitustoimintaa uutiset 14 JULKAISIJA suomen teollisuussijoitus oy, KALEVAnKAtu 9 A, pl 685, helsinki, puh. (09) , PÄÄTOIMITTAJAT juha MArjosoLA, AnnA KiLpELäinEn KUSTANTAJA sanoma MAgAzinEs FinLAnD oy TOIMITUS pia hyvönen ULKOASU Anu pyykkö PAINO painoyhtymä oy 2011 ISSN OSOITEMUUTOKSET 2 Teollisuussijoitus 02/2011 3

3 teksti: Risto Pennanen kuvat: Susa Junnola kaivosten vetovoima jatkuu Teollisuussijoituksen johtaja Kimmo Viertola Suomalaisessa kaivostoiminnassa on tyhjä aukko niin sanottujen junioriyhtiöiden kohdalla. Näitä ovat yritykset, jotka ovat keskittyneet mineraalien etsintään ja varhaisen vaiheen kehityshankkeisiin. Hankkeiden jatkokehityksen ja investointien rahoitustarpeen vuoksi junioriyritysten esiintymät usein päätyvät osittain tai kokonaan suuremmille yrityksille, jotka hoitavat tuotannon. Investoinnit ja kasvu tuottajaksi onnistuvat junioreiltakin, kunhan hankkeen mittakaava ja tuotteiden markkinatilanne mahdollistavat rahoitettavuuden. Junioriyhtiöiden puute johtuu muun muassa siitä, että pääomasijoittajat eivät ole ottaneet kaivosalaa omakseen. Ruotsissa junioriyhtiöitä on paljon, ja suurin osa niistä on listattu pörssiin. Muutamilla näistä on tuotantovaiheeseen edenneitä hankkeita Suomessa. Jos Teollisuussijoitus saa hallitusohjelmassa luvatut 30 miljoonaa euroa, se auttaa osaltaan tyhjän aukon täyttöä. Tavoitteemme on, että saisimme Suomen pörssilistalle yhden tai kaksi junioriyhtiötä, Viertola kertoo. Teollisuussijoitus on jo merkittävä omistaja muutamassa ulkomaisessa junioriyhtiössä. Uusien rahoituskierrosten yhteydessä suurella omistajalla olisi mahdollisuus kannustaa yrityksiä harkitsemaan listautumista myös Helsinkiin. Junioriyhtiöiden saaminen Suomeen voisi houkutella myös uusia sijoittajia alalle. Se puolestaan olisi tärkeää sikteollisuussijoitus haluaa vahvistaa ja monipuolistaa suomalaista kaivosklusteria. Yksi askel olisi alan ensimmäinen junioriyhtiön listaus Helsingin pörssiin. Suomi Euroopan johtavaksi kaivosteollisuuden maaksi. Teollisuussijoitus vie tätä uuden hallituksen kunnianhimoista tavoitetta määrätietoisesti askeleen eteenpäin. Yleisen taloustilanteen heikkeneminen tosin saa pohtimaan, löytävätkö hallitusohjelmassa kaivosteollisuuden investointeihin varatut 30 miljoonaa euroa tiensä Teollisuussijoituksen kassaan. Sijoitukset alalle jatkuvat nyt Teollisuussijoituksen nykyisistä varoista. Jatkamme sijoitustoimintaa kaivossektorille yhtä vahvasti kuin aiemminkin, sanoo johtaja Kimmo Viertola. Osassa kaivosklusteria suomalaisyrityksillä on jo johtava asema Euroopassa ja koko maailmassakin. Kaivosteknologian alalla menestyneitä yhtiöitä ovat Metso ja Outotec. Myös hiipumassa ollut metallikaivostoiminta on saanut vauhtia viime vuosien kaivosbuumista. Alan kotimainen rahoitusosaaminen on kovin kapeaa. Instituutiot ovat alkaneet vasta hiljattain ymmärtää alan dynamiikkaa. Pääomasijoittajien puolelta voidaan laskea yhden tai kahden käsin sormin henkilöt, jotka ovat hankkineet alan tuntemusta niin, että voisivat toimia varhaisen vaiheen sijoittajina, pohtii Outokumpu Miningin toimitusjohtaja Tuomo Mäkelä, joka toimii Teollisuussijoituksen kaivossijoitustoiminnan neuvonantajana syksystä 2011 lähtien. Kaivosalan tilanne on tuttu monilta aloilta. Kotimaista pääomaa on tarjolla kypsän vaiheen yrityksille, mutta kehityskaaren alkupäässä olevat yritykset joutuvat etsimään rahoitusta julkiselta sektorilta ja ulkomailta. Tavoite rakentaa Euroopan johtava kaivosteollisuusmaa voisi edistyä tasaisemmin, jos kotimaista pääomaa löytyisi monipuolisemmin koko kehityskaarelle. Suomalaiset sijoittavat alalle varhaisvaiheessa luonnottoman vähän, kun ajattelee, kuinka suuri volyymi alalla on, Mäkelä sanoo. Ulkomainen pääoma piristää Ulkomainen pääoma on onneksi paikannut kotimaisen pääoman puutteen myös varhaisvaiheen hankkeissa. Muutoin kaivoshankkeiden eteneminen olisi ollut äärettömän hidasta. Kaivosteollisuudessa riski vikkeläliikkeisen ulkomaisen pääoman nopeasta häipymisestä on pienempää kuin monilla muilla aloilla. Kaivoksia ei voi siirtää minnekään, joten pääoman kotimaisuus ei ole keskeistä. Kaivoshankkeisiin tuleva ulkomainen pääoma tuo maahan paljon työtä myös piristäessään paikallista elinkeinoelämää, Viertola muistuttaa. Maailman kaivosteollisuuden myynnin arvo on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa. Vuonna 2010 kyseessä oli noin 500 miljardin dollarin liiketoiminta. Suomessa kaivostoiminta synnytti vuonna 2010 liikevaihtoa noin 800 miljoonaa euroa ja työllisti henkeä. Vuosikymmenen puoliväliin mennessä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 2,5 miljardiin ja työllisten määrän henkeen. Suomessa on tuotantoa 22 kaivosyrityksellä. Etsintä- ja kehitysyhtiöitä maassa toimii kymmeniä. JUnioreita pörssilistalle» Teollisuussijoituksen neuvonantaja Tuomo Mäkelä 4 Teollisuussijoitus 02/2011 Teollisuussijoitus 02/2011 5

4 Aidon ottaa mittaa EuroopAStA Sähkönmittausteknologian taitaja Aidon tavoittelee isoa siivua Euroopan sähkönmittausmarkkinoista. teksti: Olli Manninen Kuvat: Eeva Anundi, Petteri Kivimäki ja istockphoto Tulossa toinen aalto Suomessa etenevän uuden kaivosbuumin ensimmäinen aalto käynnistyi nopeasti, koska hankkeet hyödynsivät jo kymmenien vuosien aikana tehtyä pohjatyötä. varannoista oli valmiiksi tietoa tai mittavan tutkimusaineiston ansiosta ainakin vahva käsitys. nyt on käynnistymässä toinen aalto, joka lähtee liikkeelle joko malminetsinnän kautta tai tunnettujen kohteiden osalta varhaisen kehitysvaiheen tasolta. siksi vauhti ei ole aivan yhtä rivakkaa kuin ensimmäisessä aallossa. alkuvaiheen aikajännettä on pidentänyt myös käsittelyä ja lainvoimaisuutta vuosia odottaneiden lupahakemusten ruuhka. Hankkeiden etenemisessä on paljon epävarmuuksia kuten malmin määrä ja laatu sekä teknologian kehitys. myös yritysten ja rahoittajien näkemys sääntely-ympäristöstä ja maailmanmarkkinahintojen liikkeistä pitkän kehitysvaiheen aikana voi hidastaa investointeja. alkuvaiheessa hankkeisiin tarvitaan pääomia kohtuullisia määriä, mutta jatkossa pääomatarve kasvaa roimasti. Toisen aallon odotetaan tuovan vähintään kolmen miljardin euron investoinnit, kun nykyisiin hankkeisiin on investoitu noin 1,3 miljardia. si, että suuria pääomia hallitseville eläkeyhtiöille aloitusvaiheen hankkeiden suora rahoitus on joskus liian pientä toimintaa. Salkunhoitajien aika ei yksinkertaisesti riitä muutaman miljoonan euron hankkeiden hallinnointiin. Uusia yrityksiä alalle syntyy myös irtaantumisten kautta. Kansainväliset kaivosyhtiöt järjestelevät ajoittain omistuksiaan, sillä harvalla on voimavaroja hoitaa kaikkia menossa olevia kaivoshankkeita. Yhtiö saattaa Suomessakin irtautua kehityskelpoisesta hankkeesta tai kaivoksesta, joka ei täytä ison konsernin ydinprojektin kriteerejä. Olen odottanut jo jonkin aikaa, että tällaisia irtaantumisia alkaisi tulla. Sitä kautta saattaisi syntyä yrityksiä, jotka olisivat hyvin nopeasti listauskelpoisia myös Helsinkiin, Mäkelä pohtii. pääomia TarviTaan Tällä hetkellä Teollisuussijoitus on mukana viidessä suomalaisessa kaivoshankkeessa yhteensä 36 miljoonan euron sijoituksilla. Kolmesta sijoituksesta Teollisuussijoitus on jo irtautunut. Pääomia tarvitaan myös jatkossa, sillä jo toteutuneen ja nähtävillä olevan kehityksen pohjalta voidaan vuosina odottaa kymmenien miljoonien sijoituksia suomalaisiin kehitysvaiheen kaivoshankkeisiin. Lisäksi huomattavasti suurempia summia tarvitaan rakennusvaiheeseen. Teollisuussijoitus on tehnyt vuosittain kahdesta neljään sijoitusta, jotka ovat vaihdelleet 4-10 miljoonan euron välillä. Teollisuussijoituksen merkitys on kuitenkin numeroita suurempi, sillä se on mukana hankkeissa tärkeässä korkean riskin aloitus- ja kehitysvaiheissa. J yväskylä joulukuussa Joukko sähkönmittausteknologian ammattilaisia perustaa yrityksen. Joulun alla medialle lähtee lehdistötiedote, joka on otsikoitu Aidonista vahva haastaja energianmittaukseen. Etäluettavien sähkömittareitten sekä niihin liittyvien ohjelmistojen ja palvelujen tekijä Aidon syntyy tilanteeseen, jossa Euroopan energiamarkkinat ovat vapautumassa. Lisäksi EU:lla on kovat ympäristötavoiteet. Kasvihuonekaasupäästöjä on kaikin keinoin vähennettävä. Yksi keino on tehostaa sähköntuotannon ja -kulutuksen hallintaa. Esimerkiksi siirtymällä älykkäisiin, etäluettaviin sähkömittareihin EU:n päätöksellä, vuoteen 2013 mennessä. Aidonin oivallukset markkinoiden muuttumisesta ja näkemys liiketoimintansa potentiaalista herättävät jo alkuvaiheessa luottamusta rahoittajissa. Suomen Teollisuussijoitus ottaa yrityksen sijoituskohteekseen vuonna Tätä nykyä Aidonin muita rahoittajia ovat pääomasijoittaja Midinvest ja norjalainen 2VK Invest, bisnesenkeli Alpo Ikonen sekä henkilöstö, jolla on 42 prosenttia osakkeista. Aluksi muutama vuosi kului tuotekehityksen parissa. Markkinaosuutemme alkoi kasvaa toden teolla vuonna 2007, kun saimme ensimmäiset suuret tilaukset, toimitusjohtaja Timo Chrons kertoo. Siitä lähtien kasvu on ollut ripeää. Reilun 30 miljoonan euron liikevaihtoon yltävä Aidon on markkinajohtaja Suomessa, Äly valtaa sähköverkon Älykäs sähköverkko tarkoittaa verkkoja, joita täydennetään tietoliikenneverkolla ja älykkäällä energiankäytön seurannalla. Etäluettava, älykäs energiamittari on tärkeä osa älykästä sähköverkkoa. Hajautettu sähköntuotanto ja kysynnän vaihtelut edellyttävät sähköverkoilta ja asiakkaiden sähkönmittaukselta etäluettavuutta. Näin saadaan tietoa muun muassa sähköverkkojen hallinnan, vikapalvelun ja sähkömarkkinoiden toimivuuden parantamiseen. missä se on myynyt energiayhtiöille yli sähkömittaria. Tänä syksynä käydään kisaa Norjan 2,6 miljoonan sähkömittarin markkinoista. Euroopassa tarjolla on noin 25 miljardin euron arvoiset markkinat, mikä tarkoittaa arvolta 250 miljoonan mittarin tarvetta. Jos olemme riittävän nälkäisiä, haukkaamme noista markkinoista viidenneksen ensi vuosikymmenellä, Chrons arvioi. Aidonin kilpailuvaltteja ovat asiakaslähtöinen toimintatapa ja omat innovaatiot. Kehittämämme uudet teknologiat ja toimintamallit erottavat meidät suurista kansainvälisistä kilpailijoista, jotka ovat alkaneet kopioida meitä, Chrons sanoo. Sähkömittarien sijasta Chrons puhuu mieluummin energiapalvelulaitteista, joihin voidaan yhdistää useita erilaisia toimintoja. Aidon toimii verkostoperiaatteella. Yhtiön pääkonttorissa Jyväskylässä työskentelee 46 henkilöä, jotka vastaavat laitteiden ohjelmistoista ja tuotekehityksestä. Elektroniikan valmistus on ulkoistettu partnereille Kiinaan, Viroon ja Liettuaan. Ripeä kasvu merkitsee lisää työpaikkoja sekä yrityksellemme että verkostoillemme, Chrons toteaa. Aidonin kehittämillä teknologioilla riittää toimitusjohtaja Timo Chronsin mukaan kopioijia. 6 Teollisuussijoitus 02/2011 Teollisuussijoitus 02/2011 7

5 Teksti: Olli Manninen Kuva: Susanna Kekkonen Komeetta ja KonKari yhdistävät VoimanSa Kasvuyritysten uusi aalto virkistää Suomen elinkeinoelämää ja kiinnostaa pääomasijoittajia. Verensokerimittareita valmistavan mendorin into ja taidot herättivät arvostetun bisnesenkelin, risto Siilasmaan, kiinnostuksen. Kristian Ranta (vas.) on nuoren yrittäjäpolven menestyjä, Risto Siilasmaa on jo urallaan ehtinyt hallitusammattilaisen rooliin. Voimien yhdistämisestä hyötyvät molemmat. Nuori sukupolvi perustaa rohkeasti kansainvälisille markkinoille tähtääviä kasvuyrityksiä, jotka luovat kansantaloudelle elintärkeitä uusia työpaikkoja. Yksi niistä, Mendor, syntyi käytännön tarpeista. Halusimme tarjota diabeetikoille kätevän, helposti mukana kulkevan laitteen, jolla mitata verensokeri huomaamattomasti, kertoo yrityksen toimitusjohtaja ja perustajajäsen Kristian Ranta. Taskukokoisen laitteenmittaustulokset puretaan web-sovellukseen, josta niitä voi seurata ja tulkita. Yksi laite korvaa perinteiset mukana kulkevat verensokerin mittauksessa käytettävät tarvikkeet. Laite on kehitetty erityisesti diabeetikoille, jotka tarvitsevat verensokerin säännöllistä mittaamista. Muotoilultaan verensokerimittareiden iphoneksi ristitty laite kerää kehuja käyttäjiltä. Tammikuussa 2011 myyntiin tullut mittari on saanut vauhdikkaan alun ja Mendorin tulevaisuus näyttää lupaavalta. Yhtiö on solminut merkittäviä sopimuksia kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja edennyt jo Euroopan markkinoille. Verensokerin mittauksella on EU:ssa yli kahden miljardin euron ja globaalisti yli seitsemän miljardin euron markkinat, jotka kasvavat noin kymmenen prosenttia vuodessa. HalliTus Kumppanina Kansainvälinen rahoituskierros Mendor julkisti kesäkuussa 8,1 miljoonan euron venture Capital -rahoituskierroksen, jonka avulla rahoitetaan yrityksen kansainvälistä kasvua. johtavana sijoittajana toimii yrittäjä ja enkelisijoittaja Risto Siilasmaa. muita sijoittajia ovat hollantilainen life sciences partners, suomen Teollisuussijoitus oy, eläkevakuutusyhtiö ilmarinen ja yksityinen suomalainen sijoitusyritys Biothom. Finnveran pääomasijoitusyhtiö veraventure osallistuu kierrokseen jo aiemmin mukana olleena sijoittajana. Yrityksen perustaja Kristian Ranta on yrittäjävanhempien kasvatti. Energinen, innostunut nuori yrittäjä perusti Mendorin neljän muun opiskelijakaverinsa kanssa vuonna Meillä jokaisella on hieman erilainen opiskelutausta, mikä tuo yritykseen osaamista useasta eri näkökulmasta. Se on tärkeää, kun halutaan luoda uutta ja kyseenalaistaa vanha, hän sanoo. Viisikolla on myös jalat maassa. Ymmärsimme aika pian, että meillä on paljon nuoruuden intoa, mutta meiltä puuttuu bisneksen tajua. Siksi lähdimme etsimään yrityksen hallitukseen arvostettua senioriteettia, jonka avulla vahvistaa liiketoiminnan kehittämistä, Ranta sanoo. Lisää muskelia Mendorin toimintaan tuovat yhtiön hallituksessa istuvat liike-elämän vaikuttajat. Mukana ovat lääketeollisuuden tuntijat Olli Riikkala ja Matti Vaheri, hollantilaisen pääomasijoittajan Life Science Partnersin partneri Anne Portwich, Finnveran pääomasijoittaja Mikko-Jussi Suonenlahti sekä arvostettu bisnesenkeli, kasvuyrittäjä ja hallitusammattilainen Risto Siilasmaa. Siilasmaa myöntää aluksi empineensä lähtöä mukaan Mendorin toimintaan. Olen tähän asti ollut mukana bisnesenkelinä ainoastaan ICTalan yrityksissä. Olen halunnut keskittyä vain toimialaan, jonka hallitsen hyvin, Siilasmaa kertoo. Hän tunnustaa kuitenkin olleensa vaikuttunut Kristian Rannan sinnikkyydestä. Nuori yrittäjä oli aktiivisesti yhteydessä Siilasmaahan, antoi lisätietoa ja vakuutti innostuneisuudellaan sekä myyntitaidoillaan. Mendorin liiketoiminnan tekee kiinnostavaksi siihen liittyvä potentiaali. Yrityksen tulevaisuuden lisäarvosta suuri osa perustuu verensokerimittarin avulla kerättävään tietoon potilaista. Mendorin palvelun avulla syntyy aineistoa, jota voidaan jalostaa tutkimustyössä ja potilaiden itsehoidossa. Sijoittamalla yritykseen pääsen tutustumaan myös uuteen kiinnostavaan kasvuyritykseen ja lääketeknologian toimialaan, Siilasmaa sanoo. KasvuyriTTäjyys nosteessa Kasvuyrittäjät ovat kansantalouden sankareita luodessaan Suomen kipeästi kaipaamia uusia työpaikkoja. Rannan mukaan nuoret ovat innostuneet yrittäjyydestä. Nuorten yrittäjien piirissä on hyvä meno päällä. Puhutaan Helsingin keväästä, opiskelijoiden startup-huumasta, joka on tehnyt Helsingistä yhden kansainvälisesti kiinnostavimmista startup-keskuksista. Aalto-yliopisto on lyhyessä ajassa ehtinyt saada aikaan paljon hyvää yrittäjyyden edistämiseksi. Mielestäni julkisuudessa pitäisi nostaa vielä vahvemmin esiin onnistuneita yrittäjiä. He ovat esikuvia, joihin on helpompaa samastua kuin pelkkiin yrityksiin, Ranta sanoo. Myös Siilasmaa näkee uutta myönteistä virettä kasvuyrittäjyyttä kohtaan. Asenne on muuttunut suotuisammaksi viime vuosina. On silti väärin kuvitella, että kaikki olisi jo saavutettu. Hyviä avauksia on tehty, mutta tarvitsemme lisää kannustavia esimerkkejä kansainvälisesti menestyvistä kasvuyrityksistä. Kasvuyritysten alkuvaiheen rahoituksen haasteisiin on Siilasmaan mukaan onnistuttu luomaan viime aikoina hyviä ratkaisuja. Yhtenä onnistumisista hän mainitsee Vigo-kiihdyttämöohjelman. Sen avulla on kahdessa vuodessa perustettu kuusi yrityskiihdyttämöä. Niissä on kerätty rahaa 60 miljoonaa euroa 40 yhtiöön. Kaksikolmasosaa rahasta on yksityistä ja siitä valtaosa kansainvälistä. Se on uskomaton saavutus, Siilasmaa sanoo. Hän arvioi menestyksen perustuvan laadukkaisiin yritysportfolioihin ja toiminnan fiksumpaan kohdentamiseen. Siilasmaa toivoo Suomeen lisää Vigon kaltaisia rahoitusratkaisuja kasvuyritysten toiminnan kehittämiseksi. Esimerkkinä hän mainitsee asymmetriset rahastot, joissa valtio ja yksityiset sijoittaisivat varhaisen vaiheen yrityksiin erilaisin riskein. Se voisi aktivoida sijoitustoimintaan mukaan myös eläkerahastoja. 8 Teollisuussijoitus 02/2011 Teollisuussijoitus 02/2011 9

6 Kasvuyrityksen rahoitus kuntoon Kosketusnäyttö koukuttaa Kteksti: Matti Remes Kuvat: MultiTouch ansainvälisillä markkinoilla menestyvä tuote syntyy usein puolivahingossa. Näin kävi suomalaiselle tutkijaryhmälle, joka muutama vuotta sitten rakensi erääseen tapahtumaan videoprojektorilla seinälle heijastettavan kosketusnäytön. Hauskasta kehitelmästä YouTubeen laitettu video nostatti kyselyjen vyöryn: voisiko ryhmä tehdä vastaavia monikosketusnäyttöjä muillekin maksaville asiakkaille. Vielä varsin raakileasteella olevan innovaation kaupallistamiseksi perustettiin vuonna 2007 MultiTouch Oy. Sen suojissa jokaiselle asiakkaalle erikseen räätälöity hanke lähti kehittymään tuotteeksi, jota voitaisiin myydä suuremmassa mittakaavassa. Runsaan vuoden kehitystyön tuloksena syntyi laite, 46 tuuman monikosketusnäyttö, jota voi joustavasti käyttää useisiin eri tarkoituksiin. Siitä alkoi varsinainen vauhti, MultiTouchin toimitusjohtaja Petri Martikainen kuvailee. multitouchin monikosketusnäyttöjen suosio kasvaa maailmalla, sillä niistä löytyvät käyttäjien kaipaamat ominaisuudet ja hintakin on kohdallaan.» MultiTouchin toimitusjohtaja Petri Martikainen korostaa, että keksinnön kaupallistamisen ohella kasvuyrityksessä pitää kiinnittää paljon huomiota kasvun mahdollistavan rahoituksen järjestämiseen. multitouchin kaltainen laitteita myyvä yritys tarvitsee runsaasti käyttöpääomaa. Rahoitus on syytä laittaa kuntoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. multitouch on saanut tekesiltä tuotekehitysrahaa sekä nuorille innovatiivisille kasvuyrityksille alusta asti maailmalle Ylivoimainen osuus MultiTouchin asiakkuuksista on tullut alusta lähtien ulkomailta. Suomen osuus myynnistä on vain viitisen prosenttia. Laitteita on toimitettu nyt jo yli 40 maahan lähes 200 loppuasiakkaalle. Joukossa on telekommunikaatioalan yhtiöitä, kauppaketjuja, autonvalmistajia, museoita ja yliopistoja, Martikainen luettelee. Suomalaisyrityksen monikosketusnäytöt ovat ihastuttaneet kävijöitä muun muassa Shanghain maailmanmultitouchin tarkoitettua rahoitusta markkinoinnin ja muun liiketoiminnan kehittämiseen. toiminnan käynnistämisvaiheessa vuonna 2008 multitouchin osakkaaksi tuli perustajajäsenten ohella Finnveran aloitusrahasto Vera. elokuussa 2011 suomen teollisuussijoitus ja eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas osallistuivat yhtiön seuraavaan rahoituskierrokseen ja sijoittivat siihen yhteensä kaksi miljoonaa euroa. sijoitus kohdistuu nyt kasvun kiihdyttämiseen vahvistamalla yhtiön myynti- ja markkinointiresursseja sekä kansainvälisiä toimintoja. sijoituspäällikkö Juha Lehtola sanoo, että kyse on teollisuussijoituksen tyypillisestä pääomasijoituksesta kasvuvaiheen yritykseen. multitouch on lyhyessä ajassa luonut kansainväliset jakelukanavat ja lisännyt asiakkaidensa määrää. mahdollisuuksia kasvuun on jatkossakin runsaasti. samaan aikaan liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittäminen edellyttää yhtiöltä lisäinvestointeja, lehtola sanoo. Veritaksen sijoitusjohtaja Staffan Sevón huomauttaa, että multitouchin monikosketusnäyttö mullistaa tietojen ja kokemusten jaon. Yrityksen kansainvälinen menestystarina on vasta alkuvaiheessa, ja odotuksemme ovat korkealla, hän sanoo. Petri martikaisen mukaan multitouch voi hankkia toimintansa kehittämiseen myös normaalia pankkirahoitusta. Yhtiön tulos on ollut voitollinen lähes toiminnan alusta lähtien, ja tase on hyvässä kunnossa. Viime vuonna liikevaihto oli 2,7 miljoonaa euroa. 10 Teollisuussijoitus 02/2011 Teollisuussijoitus 02/

7 näyttelyssä ja Geneven autonäyttelyssä sekä monissa suurissa taidemuseoissa ja kansallismuseoissa. Yrityksen tunnetuimpia referenssejä on Yhdysvaltain avaruusvirasto Nasa, jonka Space Center -vierailukeskuksessa Houstonissa kävijät voivat tutustua avaruuden valloitukseen MultiTouchin interaktiiviselta seinältä. KOsKetusNÄYttÖ taipuu moneksi MultiTouchin ratkaisu taipuu moneen eri käyttötarkoitukseen. Siitä voidaan rakentaa suuria yhtenäisiä kuvapintoja seinälle tai pöytätasossa toimivia näyttöjä. Yrityksen kosketusnäyttöjen juju on, että niitä voivat käyttää samanaikaisesti useat käyttäjät. Tavanomaiset näytöt menevät sekaisin, jos niitä yrittää kosketella useampi ihminen. Laitteiden mukana toimitetaan MultiTouchin kehittämä ohjelmistoalusta. Sille asiakas voi rakentaa itse tai teettää haluamansa käyttöliittymän. Yksi vahvuuksistamme on, että käyttöliittymä ei ole sidottu mihinkään ohjelmistomaailmaan. Työssä voidaan käyttää yhtä hyvin Windows- kuin Linux-työkaluja. isoista toimijoista VetOaPua Monikosketusnäyttöjen kysyntää maailmalla vauhdittaa se, että älypuhelimia ja ipadeja näpelöivät ihmiset ovat oppineet käyttämään kosketusnäyttöjä. Nopeasti kasvavat markkinat houkuttelevat useita laite- ja ohjelmistovalmistajia. Esimerkiksi Microsoft markkinoi globaalisti omaa ratkaisuaan monikosketusnäytöissä. Isot pelurit eivät Martikaista pelota, päinvastoin. On hyvä, että monikosketusnäytöistä ovat kiinnostuneet myös Microsoftin kaltaiset jätit. Ne pystyvät valtavilla resursseillaan tekemään asiaa tunnetuksi maailmalla. Kaikki Liiketoimintamallimme perustuu tehokkaaseen verkostoitumiseen ja kumppaneiden huolelliseen valintaan. eivät päädy ostamaan Microsoftin omiin ohjelmistoihin rajattuja tuotteita, vaan asiakkaat löytävät googlaamalla meidät. usa:ssa Ja aasiassa NOPeiN KasVu Nopeimmin monikosketusnäyttöjen myynti kasvaa Yhdysvalloissa ja Aasiassa, joissa kuluttajat ovat ottaneet kosketusnäytöt omikseen Eurooppaa vikkelämmin. Yhdysvalloissa MultiTouchilla on myynnistä vastaava tytäryhtiö. Vastaavanlainen toimipiste on perusteilla Singaporeen, josta on tarkoitus hoitaa myynti ja markkinointi Aasiassa. Epävarma taloustilanne näkyy myös MultiTouchin toimialalla. Monikosketusnäytön ominaisuuksiin kuuluu, että siitä voi rakentaa suuria kokonaisuuksia, joita usea henkilö voi käyttää yhtäaikaa. Houston Space Centerissä, Yhdysvalloissa, MultiTouchin interaktiivinen seinä opastaa vierailijoita avaruuden saloihin. Haastavin tilanne on Euroopassa, jossa euroalueen ongelmien vatvominen hiljensi markkinat kesän jälkeen. Sen sijaan muilla alueilla voimakas kasvu jatkuu. KumPPaNit ValittaVa HuOlella MultiTouchilla on 25 omaa työntekijää. Liiketoimintamalli perustuu tehokkaaseen verkostoitumiseen ja kumppaneiden huolelliseen valintaan. Yritys vastaa itse kokonaisuuden hallinnasta, johtamisesta ja tuotekehityksestä. Laitteet teetetään ulkopuolisella sopimuskumppanilla Suomessa. Myynnistä vastaavat jälleenmyyjät, joiden verkostojen kautta loppuasiakkaat löytävät tarvittaessa myös tekijän haluamalleen käyttöliittymälle. Jälleenmyyjiä on löytynyt alan messuilla. Meillä on tietty prosessi, jonka mukaan jälleenmyyjät valitaan ja koulutetaan. Martikainen on havainnut, että liiketoimintaa edistävien kumppanuuksien rakentaminen tahtoo olla suomalaisille yrityksille vaikeaa. Hän korostaa, että kumppaneiden on oltava luotettavia ja heiltä on myös vaadittava paljon. Näin syntyy yhteistyötä, joka vie liiketoimintaa eteenpäin. itseluottamusta Ja tuloksia MultiTouchin tulevien vuosien tavoitteena on kasvaa kannattavasti ja nousta näkyväksi peluriksi monikosketusnäyttöjen kansainvälisillä markkinoilla. Martikaisen menestysresepti on yksinkertainen. Teemme sellaisia tuotteita, joissa on käyttäjien tarvitsemat ominaisuudet ja hinta on sellainen, että asiakkailla on varaa niitä ostaa. Paljon puhutussa asiakaslähtöisyydessä ei kuitenkaan kannata mennä liiallisuuksiin, Martikainen huomauttaa. Jos asiakkaan ehdoilla mennään liikaa, tuote voi latistua. Omat ratkaisut ja aitous tuovat menestystä. Kilpailijoista kannattaa ottaa mallia, mutta matkimisen sijaan on oleellista kehittää oman näköisiään tuotteita. Martikainen sanoo törmäävänsä Suomessa usein sellaiseen ajatteluun, ettei täällä osata eikä pystytä tekemään mitään isoa. Ainakin meillä itseluottamusta riittää. Ja tekemisen on oltava hauskaa, sillä se synnyttää lisää itseluottamusta ja tuloksia. Martikaisen mielestä Suomessa on totuttu tekemään liiankin hyviä ja pitkälle hiottuja laitteita. Multi Touch ei tyytynyt pelkkään kehitystyöhön, vaan toi ensimmäiset tuotteet mahdollisimman nopeasti myyntiin. Uusi, entistä hiotumpi tuotesukupolvi tulee markkinoille loppuvuodesta. Uusien tuotteiden myötä pääsemme kiinni entistä suurempiin volyymeihin. Martikainen uskoo, että merkittävä osa tulevasta kasvusta tulee oikeista kumppanuuksista. Yksi sellainen voisi löytyä koulutusalalta, jossa monikosketusnäyttöjen käytön uskotaan kasvavan nopeasti. Martikaisen mielestä suomalaisten opetusalan toimijoiden tulisi hyödyntää Suomen koulutusjärjestelmän erinomainen maine maailmalla ja tuotteistaa alan osaaminen vientituotteiksi ja -palveluiksi. Tämä edellyttää yhteistyötä ja ennen muuta vahvaa edelläkävijäyritystä, joka toimisi viennin veturina. 12 Teollisuussijoitus 02/2011 Teollisuussijoitus 02/

8 palveluyritys on sijoittajan kannalta kiinnostava, jos sen ympärille voi rakentaa suuren käyttäjäkunnan. Silloin yhteisölle voi kehittää myös kiinnostavia tuotteita, sanoo Open Ocean Capital Oy:n pääosakkaisiin kuuluva Michael Monty Widenius. Jos yhteisö ja kaupallinen toiminta tukevat toisiaan ja kasvavat nopeasti, on suureen kansainväliseen menestykseen edellytykset. Resepti kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sen noudattaminen vaatii kokemusta. Suomen ehkä merkittävimmän it-menestyksen, MySQL:n isänä Wideniuksella kokemusta epäilemättä on. Siksi Widenius perusti kollegoineen varhaisen vaiheen pääomarahaston, joka sijoittaa ohjelmistoyrityksiin, jotka hyödyntävät suuria käyttäjäyhteisöjä. Vaikka Michael Widenius on tunnettu avoimen lähdekoodin puolestapuhuja, ei koodin avoimuus ole ehdoton edellytys sijoitukselle. Avoin koodi oli hyvin hyödyllistä vielä muutama vuosi sitten, kun käyttäjät ottivat ohjelmiston fyysisesti omalle koneelleen. Nyt useimmat uudet ohjelmistot ovat pilvipalvelussa, jolloin käyttäjien tarve muokata koodia omiin tarpeisiin vähenee. Avoimuus tarkoittaa muutakin kuin lähdekoodia. Kyse on siitä, että muun muassa suunnitelmat, ohjelmiston rajapinnat ja keskustelut ovat avoimia. Samoin avoin yritys itse kommunikoi aktiivisesti ja inspiroi käyttäjiä osallistumaan. Oikein hallittuna luodaan yhteisö, joka on aloittaville yrityksille valtava voimavara ja, jonka päälle voi rakentaa kansainvälistä nopeaa kasvua, sanoo Open Ocean Capitalin toimitusjohtaja Patrik Backman. Mullistus vaatii pääomia Internet on yritteliäiden innovaattorien kannalta mainio kanava siksi, että hyvät liikeideat voidaan käynnistää melko pienellä rahalla. Wideniuksen ja Backmanin eteen» erityisen vahva toimialakokemus open ocean Fund three on yrittäjävetoinen rahasto, jossa pääosakkailla on poikkeuksellisen vahva alan osaaminen. Pääosakkaista Monty Widenius, patrik Backman ja Ralf Wahlsten olivat mukana MySQL-yhtiössä, joka myytiin Sun Microsystemsille vuonna 2008 miljardilla dollarilla. Neljäs keskeinen henkilöomistaja on tom Henriksson, joka on toiminut pitkään Nokialla uusien liiketoimintojen johtotehtävissä sekä MySQL:n ensimmäisiin sijoittajiin kuuluneessa Holtron Venturessa. Pääosakkaat ovat mukana rahastossa yhteensä viiden miljoonan sijoituksella. Suomen Teollisuussijoitus on sijoittanut hankkeeseen viisi miljoonaa euroa sekä hallinnoimansa Kasvurahastojen Rahaston pääomia 10 miljoonaa euroa. Euroopan investointirahasto on kolmas suuri sijoittaja uudessa rahastossa. Lisäksi mukana on parikymmentä kotimaista yksityissijoittajaa. Jos aluillaan olevalla ohjelmistotuotteella tai internetpalvelulla on valmis käyttäjäyhteisö, on sillä usein myös hyödyntämättömiä bisnesmahdollisuuksia. silloin apuun voi tulla open ocean Fund. aavan Meren tällä puolen teksti: Risto Pennanen Kuvat: Susanna Kekkonen 14 Teollisuussijoitus 02/2011 Teollisuussijoitus 02/

9 tulee usein kiinnostavia palveluhankkeita, jotka ovat parin kolmen hengen työn tuloksia. Pienistä lihaksista huolimatta palveluilla voi olla jo lupaavan kokoisia käyttäjämääriä. Idean voi todistaa pienillä voimilla, mutta jättimenestyksen tekeminen vaatii todennäköisesti kymmenien miljoonien eurojen pääoman. Rahaa kuluu sekä kehitystyöhön että markkinointiin. Kehitys ei tarkoita pelkästään alkuperäisen palvelun hiomista. Enemmänkin kyse on lisäpalveluista, jotka tekevät alkuperäisestä palveluideasta käyttäjän kannalta ylivoimaisen. Backman ottaa vertauskuvan kahvikauppiaasta, joka ottaa kahvin rinnalle valikoimaan keittimet, kupit ja muut kahvinjuojan tarpeet, joista muodostuu palvelukokonaisuus. Kehitystyöhön ja myyntihenkilöstön palkkoihin tarvitaan rahaa. Myyntivoimiin täytyy investoida aika paljon, ennen kuin toiminta pääsee vahvaan kasvuun. Kaupallistaminen nielee paljon pääomia erityisesti siksi, että pääomasijoittajaa kiinnostavat hankkeet ovat kansainvälisiä. Yksittäinen yrittäjä voi tehdä hyvää liiketoimintaa kotimaisella palvelulla. Hän voi olla tyytyväinen, kun saa tuplattua miljoonan kahdeksi. Riskiraha hakeutuu kohteisiin, joissa on realistinen edellytys ainakin kymmenkertaistaa sijoitus, Backman sanoo. TiuKKa Seula Kiinnostavia verkkopalveluideoita sikiää Euroopassa tiuhaan, mutta kansainvälisesti lupaavat menestysideat ovat harvassa. Open Ocean on käynyt läpi jo noin 180 mahdollista sijoituskohdetta uuden rahaston sulkemisen jälkeen. Näistä pari saattaa johtaa sijoitukseen tämän vuoden puolella. Monet muut kaipaavat apua tai aikaa ennen kuin ovat valmiita sijoituskohteeksi. Open Ocean Fund Three -rahastoon on kertynyt pääomaa 40 miljoonaa euroa, mutta tavoite on kasvattaa rahastoa vielä 20 miljoonalla. Nykyiset pääomat rahasto voi hajauttaa noin 15 kohteeseen. Rahoitusaskeleet etenevät niin, että ensimmäisellä kierroksella yritykset saavat parista sadasta tuhannesta miljoonaan euroon. Toiselle kierrokselle valikoituvat yritykset saavat parin miljoonan euron lisäruiskeen ja kolmannelle kierrokselle nousevat kenties jopa kolme miljoonaa lisää Opean Oceanilta. Uusia rahoittajia tulee yleensä matkan aikana lisää. Wideniuksen ja Backmanin luotsaama täsmärahasto on erikoisuus myös siksi, että se sijoittaa ohjelmistoyrityksiin koko Euroopan laajuisesti. Alalla on näkemys, että ainoa tapa tehdä rahaa on muuttaa aikaisessa vaiheessa Yhdysvaltoihin. Me haluamme saada sijoittajat ymmärtämään, että tähän teollisuuteen ja yrittäjyyteen voi satsata myös Euroopassa, Widenius sanoo. OSaamiSTa yrittäjien TueKSi Hyvät ideat tarvitsevat rahoituksen lisäksi reilua sparrausta, uskovat Open Ocean Capitalin Michael Widenius (vas.) ja Patrik Backman. Opean Oceanin sijoitusalueena on koko Eurooppa. Suomalaisten kohteiden löytäminen on rahastolle tärkeää. Kotimaassa on kiinnostavia kohteita ja menestymisen edellytyksiä. Työ Suomessa on huomattavasti halvempaa kuin Piilaaksossa, mutta sijoittajan verotus menee väärään suuntaan. Verotuksen pitäisi olla lievempää, kun rahat sijoitetaan uudelleen ja tehdään hyvää Suomelle, Widenius pohtii. Widenius ja Backman näkevät, että heidän arvokkain panoksensa yhtiöön ei aina ole raha, vaan osaaminen. Monet ehdokkaat ovatkin saaneet ilmaista konsultointia pidemmän ajan, vaikka sijoitusajatus on vasta kypsymässä. Tyypillisesti kehitystarpeet liittyvät näkökulman laajentamiseen. Liiketoimintaa kannattaa ajatella heti globaalina. Lisäksi monissa hankkeissa pitää olla enemmän asiakkaan näkökulmaa. Monet kehittävät ideoita omassa hiljaisuudessa, jopa samassa huoneessa istuen, vaikka pitäisi keskustella enemmän asiakkaiden kanssa ja kerätä heiltä informaatiota, Backman kannustaa. Open Ocean pysyttelee pitkäjänteisessä tukiroolissa myös omistajana. Yhdysvalloissa monet rahastot vaativat heti alussa täyden kontrollin yrityksestä. Yrittäjinä näemme, että se on väärin. Me pysyttelemme vähemmistöomistajina ja huolehdimme, että yrittäjät ovat tyytyväisiä, sanoo Widenius. Vastuullisuus sijoitustoiminnassa Teollisuussijoitus on tänä vuonna määritellyt vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteensa ja liittynyt vastuullista sijoittamista edistävän FINSIFin jäseneksi. Miten FINSIF toimii, Teollisuussijoituksen sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen? FINSIF edistää vastuullista sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat sijoituspäätöksiä tehtäessä ja varainhoidossa. Yhdistyksen jäseninä on suomalaisia institutionaalisia sijoittajia. Tämän vuoden keväällä Teollisuussijoituksen hallitus määritteli nämä periaatteet yhtiölle. Miten Teollisuussijoituksen vastuullisuus sijoittajana ilmenee? Teollisuussijoitus edellyttää, että sen sijoituskohteet ottavat toiminnassaan huomioon yritysvastuuasiat. Tämä tarkoittaa, että yritykset toimivat vastuullisesti sosiaalisissa, ympäristöön vaikuttavissa sekä talouteen ja hallintoon liittyvissä asioissa. Teollisuussijoitus tukee parhaansa mukaan sijoituskohteitaan yritysvastuuasioiden hoitamisessa sekä siihen liittyvän tietoisuuden lisäämisessä. Mahdollisuus vaikuttaa eri osa-alueisiin vaihtelee paljon yrityskohtaisesti, sillä eri toimialojen ja eri maantieteellisillä alueilla toimivien yritysten kohdalla korostuvat eri asiat. Millä tavoin sijoittajat reagoivat, jos sijoituskohteiden vastuullisuudessa on puutteita? Ensisijainen tavoite on saada yritykset muuttamaan epätyydyttäviä toimintatapoja käyttäen kannustimia, ei rangaistuksia. Pääsääntöisesti selvitetään ensin keskustelemalla, mitä on tällaisen toiminnan taustalla. Yleensä sijoituskohde ryhtyy korjaamaan toimintatapaansa, ja parhaimmillaan sijoittaja voi olla apuna omalla kokemuksellaan. Mikäli tilannetta ei haluta korjata ja sijoittaja kokee puutteen vakavaksi, sijoittaja usein äänestää jaloillaan eli luopuu sijoituskohteesta. Onko suomalainen sijoitustoiminta yleisesti vastuullista? Mielestäni suomalainen sijoittaja on aina toiminut vastuullisesti. Viimeaikainen kehitys on lisännyt vastuullisen sijoittamisen näkyvyyttä ja merkitystä. Yhä useampi sijoittaja on tiedostanut vastuullisen sijoitustoiminnan merkityksen, ja vahvistanut erikseen periaatteet, joita se noudattaa. Tämä näkyy myös FINSIF-yhdistyksen perustamisena sekä yhä uusien jäsenien liittymisenä yhdistykseen. Yhdistyksen jäsenten yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus on tällä hetkellä 565 miljardia euroa. Taitava sijoittaja reagoi ripeästi mahdollisuuksiin. Epäkohdat tulee kuitenkin sijoituskohteen arvioinnissa nostaa esiin ja puuttumiseen tulee olla nopeaa. 16 Teollisuussijoitus 02/

10 teksti: Matti Remes kuvat: pohjolan Design-Talo Oy valmiiksi parempi talo kilpailijoita aktiivisempi tuotekehitys ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastaavat ratkaisut ovat tehneet Design-talosta muuttovalmiiden pientalojen markkinajohtajan suomessa. Asukkaiden toiveiden mukaan muunneltu, muuttovalmis ja mahdollisimman vähän energiaa kuluttava koti. Tällaisista asioista unelmoi yhä useampi uuden omakotitalon hankkija. Pohjolan Design-Talo Oy:ssä asiakkaiden jatkuvasti muuttuvia ja kovenevia vaatimuksia kuunnellaan herkällä korvalla. Se on nostanut yrityksen markkinajohtajaksi muuttovalmiiden pientalojen suunnittelussa ja valmistamisessa Suomessa. Muuttovalmis talo on entistä useamman asiakkaan toive. Itse rakentamiseen on aiempaa vähemmän intoa. Toisaalta halutaan valita huoneratkaisut ja pintamateriaalit, Design-Talon toimitusjohta ja Saku Sipola sanoo. AsiAkkAAlle AvAimet käteen Design-Talo Oy perustettiin vuonna Vuosituhannen vaihteessa yritys päätti keskittyä kokonaan muuttovalmiiden talojen tuotantoon. Talomallit suunnitellaan Oulunsalossa, seinäelementit valmistetaan tehdasolosuhteissa Nivalassa ja talot rakennetaan avaimet käteen -periaatteella valmiiksi työmaalla. Asiakkaan vastuulle jäävät perustusten teon ohella pihatyöt ja ulkomaalaus. Asiakaskohtaisen muuntelun mahdollistavat ratkaisut yritys otti käyttöön vuonna Seuraava virstanpylväs tuotekehityksessä olivat matalaenergiatalot, jotka tulivat myyntiin vuonna Tänä vuonna lanseerattiin passiivitalot, joissa on entistä parempi lämmöneristys, tiiviit rakenteet ja energiatehokas ilmanvaihto. Lämmitysenergian tarve on vain kolmannes normaalitaloon verrattuna. VTT myönsi meille heinäkuussa Suomen ensimmäisen muuttovalmiita passiivitaloja koskevan sertifikaatin. Talojen myynti on lähtenyt hyvin liikkeelle. Tulevaisuudessa kiristyviin rakennus- ja energiamääräyksiin varautuminen hyvissä ajoin on Sipolan mielestä keskeinen kilpailuvaltti. Muutoksiin kannattaa reagoida hyvissä ajoin eikä vasta pakon edessä, kuten rakennusalalla on tyypillistä. Yritämme pysyä jatkossakin aidosti mukana alan kehityksessä. epävarmuus vielä taka-alalla Design-Talon liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu ovat olleet viime vuosina toimialan nopeimpia. Kesä 2011 oli ennätysmäisen vilkas. Syksyn tilauskirjat näyttävät, että synkistä talousnäkymistä huolimatta pientalorakentaminen kiinnostaa edelleen suomalaisia. Viime kuukaudet ovat poikenneet selkeästi syksyn 2008 taantuman alusajoista. Tuolloin kiinnostus hiipui, mutta nyt suunta on ollut päinvastainen. Asuntolainojen korot ovat matalalla. Se helpottaa rakennusprojektin aloittamista, Sipola sanoo. Tilastokeskuksen mukaan pientalojen uudisrakentamisen volyymi oli kesällä kasvussa, samoin rakennuslupien määrä. Pientaloteollisuudessa on kuitenkin ennakoitu talopakettien myynnin notkahtavan lähikuukausien aikana. Mahdollinen talouden alamäki rokottaisi erityisesti sellaisia talotoimittajia, joiden taloudellinen tilanne on heikko. Design-Talo on luokiteltu korkeimpaan luottoryhmään AAA. kilpailtu kasvumarkkina Kilpailu kiristyy joka tapauksessa myös muuttovalmiissa omakotitaloissa, Sipola arvioi. Suurimmilla talontekijöillä painopiste on ollut muualla. Nyt kaikki alan toimijat lisäävät kuitenkin osaamistaan tällä alueella. Toisaalta tarjonnan lisääntyminen kasvattaa myös kysyntää. Uskon, että markkina kasvaa Suomessa vielä jonkin aikaa. Design-Talo on toistaiseksi keskittynyt kotimaan markkinoihin. Sipolan mukaan yrityksen toimintamalli on sellainen, että ulkomaille lähtö edellyttäisi huolellista etabloitumista kuhunkin toimimaahan. Myös kansainvälistymisen mahdollisuutta on syytä tutkia, sillä kasvun rajat tulevat jossakin vaiheessa vastaan Suomessa. teollisuussijoitus osakkaaksi Design-Talon osakkaita ovat CapMan Oyj ja yhtiön toimiva johto. Kesäkuussa Suomen Teollisuussijoitus tuli omistajaksi noin 16 prosentin osuudella. Sijoitusjohtaja Heikki Vesterinen Teollisuussijoituksesta sanoo, että kasvuhakuinen ja kannattava yhtiö on sijoituksena erittäin kiinnostava. "Muuttovalmiiden talojen kysyntä kasvaa vahvasti lähitulevaisuudessa yksityishenkilöiden varallisuuden kasvaessa sekä kiireen lisääntyessä. Yhä harvemmalla omakotitalosta haaveilevalla on aikaa ja osaamista rakentaa kotinsa itse, hän toteaa. kohta 3000 omaa kotia Toimiala: puurakenteisten, muuttovalmiiden omakotitalojen suunnittelu ja valmistus. Perustettu: 1989 Pääkonttori: oulunsalossa Liikevaihto 2010: 56,2 miljoonaa euroa Liikevoitto 2010: 12 miljoonaa euroa Työntekijöitä: 175 Valmistuneet kodit 2011 loppuun mennessä: Teollisuussijoitus 02/2011 Teollisuussijoitus 02/

11 Kuvat: Kari Ylitalo, Wilma Hurskainen ja Juha Salminen Nimitykset Teollisuussijoitus vahvistaa suoraa sijoitustoimintaa Sijoitustoiminnan volyymin ja sijoitussalkkujen kasvaessa Teollisuussijoitus jakaa suoran sijoitustoimintansa kolmeen tiimiin. Muutos varmistaa sijoituskohteiden tehokkaan hallinnoinnin ja uusien sijoitushankkeitten aktiivisen toteuttamisen. Anne Riekki OTK, KTM Johtaja, Rahastosijoitukset Anne Riekki toimii Teollisuussijoituksen rahastotiimin vetäjänä alkaen. Hän sijaistaa tehtävässään Jouni Hakalaa, joka toimii nyt työ- ja elinkeinoministeriössä valtiosihteerinä. Riekki jatkaa johtoryhmän jäsenenä. Rahastotiimin vetäjänä Riekki vastaa suomalaisiin ja ulkomaisiin pääomasijoitusrahastoihin tehtävistä sijoituksista. Riekki on työskennellyt Teollisuussijoituksessa sijoitusjohtajana ja sijoituspäällikkönä vuodesta Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa EqvitecPartnersilla ja Euroopan investointirahastossa Luxemburgissa. Jussi Hattula DI Johtaja, Kasvusijoitukset ja StartFund I Ky Jussi Hattula toimii Teollisuussijoituksen kasvusijoitustiimin vetäjänä ja johtoryhmän jäsenenä. Hattula vastaa Teollisuussijoituksen suorista sijoituksista kasvuvaiheen yrityksiin. Hän vastaa myös StartFund I Ky:n hallinnoinnista. Hattula on työskennellyt Teollisuussijoituksessa sijoitusjohtajana vuodesta 2008 ja sitä ennen sijoitusjohtajana EqviteqPartnersilla sekä teknologiajohtajana Soneralla Suomessa ja Yhdysvalloissa. Antti Kummu KTM, CFA Johtaja, Yritysjärjestelyt Antti Kummu toimii Teollisuussijoituksen yritysjärjestelytiimin vetäjänä ja johtoryhmän jäsenenä. Kummu vastaa Teollisuussijoituksen suorista sijoituksista yritysjärjestelyiden yhteydessä. Kummu on työskennellyt Teollisuussijoituksessa sijoitusjohtajana ja sijoituspäällikkönä vuodesta Ennen tätä Kummu on työskennellyt Finnverassa sekä yrittäjänä. Kimmo Viertola KTM Johtaja, Rahoitusohjelmat Kimmo Viertola toimii Teollisuussijoituksen rahoitusohjelmien vetäjänä. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat vakautuksen rahoitusohjelma, kaivosrahoitusohjelma sekä sijoitukset julkisesti noteerattuihin yhtiöihin. Viertola jatkaa johtoryhmän jäsenenä. Viertola on ollut Teollisuussijoituksen johtoryhmän jäsen vuodesta Hän on vastannut yhtiössä muun muassa yritysjärjestelysijoituksista. Ennen Teollisuussijoitusta hän on toiminut rahoitus- ja neuvonantajatehtävissä kotimaassa ja ulkomailla. Henri Grundstén TkT Johtaja, Uudet sijoitusmahdollisuudet ja innovaatioyhteistyö Henri Grundstén on nimitetty johtajaksi vastuualueenaan uudet sijoitusmahdollisuudet, innovaatioyhteistyö ja kansainvälinen verkosto. Grundstén jatkaa johtoryhmän jäsenenä. Grundstén on ollut Teollisuussijoituksen palveluksessa vuodesta 2004 ja työskennellyt tiimin johtajana vastuualueenaan suorat sijoitukset kasvuyrityksiin. Ennen Teollisuussijoitusta Grundstén vastasi Tekesissä teknologialiiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä palveluista. Juuso Puolanne KTM Sijoitusjohtaja e, Juuso Puolanne on nimitetty sijoitusjohtajaksi alkaen. Hänen tehtäväalueenaan Teollisuussijoituksessa on sijoituskohteiden analysointi, sijoitusesitysten valmistelu sekä kohdeyhtiöiden hallinnointi läheisessä yhteistyössä kohdeyhtiöiden, kanssasijoittajien ja muiden rahoittajien kanssa. Puolanteella on yli kahdeksan vuoden kokemus yrityskauppaprojekteista sekä liikkeenjohdon konsultoinnista hänen työskenneltyään aikaisemmin Ernst & Youngilla sekä Corporate Advisor Groupilla. 20 Teollisuussijoitus 02/2011 Teollisuussijoitus 02/

12 Uutisia Kuva: Beneq Kuva: Valmet Automotive Suomi vahvasti cleantech-finaalissa Suomalainen ympäristöteknologia on saanut tunnustusta maailmalla. Neljä suomalaista cleantech-yritystä on päässyt 30 finalistin joukkoon Later Stage Award -kilpailussa. Kilpailun järjestää maailman eturivin cleantech-klustereiden yhdistys Global Cleantech Cluster Association (GCCA). Suomella on finaalissa USA:n jälkeen toiseksi vahvin edustus. Valinnan kriteereinä olivat muun muassa liiketoimintamalli, markkina-asema, kannattavuus sekä kyky luoda ja vallata markkinaosuuksia. Suomalaisfinalistit ovat Akkuser Oy, Beneq Oy, Chempolis Ltd ja Moventas Oy. Näistä Beneq kuuluu Teollisuussijoituksen sijoitussalkkuun. Finalistien joukkoon pääsy on osoitus siitä, että yrityksen liiketoiminnassa on tehty oikeita ratkaisuja jo vuosia sitten, kiteyttää Beneqin markkinointipäällikkö Joe Pimenoff. Valmet Automotive työllistää lisää Valmet Automotive hakee Uudenkaupunkiin noin 200 työntekijää loppuvuoden 2011 aikana. Tuotantohenkilöstön lisätarpeen taustalla on ennen kaikkea Fisker Karma -mallin tuotantomäärien nopea kasvu. Työpaikkoja on tarjolla autojen kokoonpanossa, maalaamossa ja logistiikkatoiminnoissa. Valmet Automotive rekrytoi jatkuvasti myös toimihenkilöitä. Osa tehtävistä liittyy tuotannon kehittämiseen, osa puolestaan yrityksen strategiaan, joka painottaa autoteollisuudelle tarjottavia suunnittelupalveluja, joiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Uudenkaupungin tehtaalla työskentelee 850 henkilöä. Teollisuussijoitukselle Suomisen osakkeita Suominen Yhtymä on ostanut Ahlstrom Oyj:ltä tämän Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan noin 170 miljoonalla eurolla. Kauppa rahoitetaan velkarahoituksella ja osakeannilla. Suomen Teollisuussijoitus on uutena osakkeenomistajana sitoutunut merkitsemään osakkeita yhdessä suurimpien nykyisten ja muiden uusien osakkeenomistajien kanssa, yhteensä noin 80 miljoonalla eurolla. Suomisen tuotantoyksiköt sijaitsevat Pohjois-Amerikassa, Italiassa, Espanjassa ja Brasiliassa. Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2010 oli 291 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,1 miljoonaa euroa. Yrityskauppa tekee Suominen Yhtymästä pyyhintäkuitukankaiden globaalin markkinajohtajan. Kuva: Suominen Joustopakkaukset Oy Kuva: Pöyry Architects Oy Sijoitus ekotehokkaaseen Academicaan Suomen Teollisuussijoitus ja eläkevakuutusyhtiö Etera ovat merkinneet suunnatussa osakeannissa noin 25 prosentin osuuden IT- ja tietoliikenneratkaisuja yrityksille tarjoavan Academica Oy:n emoyhtiön osakekannasta. Yhtiön muina omistajina jatkavat suomalaiset yksityiset sijoittajat sekä yhtiön työntekijät. Viime vuosina Academica on panostanut erityisesti laitesaliliiketoimintaan ja palveluiden virtualisointiin rakentamalla Helsingin keskustaalueelle ekotehokkaita konesaleja. Konesalien palvelinten hukkalämpö johdetaan kaukolämpöverkkoon lämmittämään helsinkiläisiä koteja. Academican ratkaisu energiatehokkaaseen tietotekniikan hyödyntämiseen on edistyksellinen. Sijoituksen avulla yhtiö pystyy vastaamaan kasvavaan asiakastarpeeseen, sanoo sijoitusjohtaja Jussi Hattula Teollisuussijoituksesta. Holiday Club Saimaa avautuu Lokakuussa avautuva Holiday Club Saimaa -kylpylähotelli ja lomakeskus on merkittävä työllistäjä matkailualalla. Paikallisten osaajien lisäksi työvoimaa on peräti 12 maasta. Saimaalle on palkattu 122 ihmistä, ja jatkossa tullaan palkkaamaan vielä henkilöä lisää. Alihankintakumppanuudet moninkertaistavat kohteen työllistämisvaikutukset, kertoo Holiday Clubin henkilöstöpäällikkö Merja Kolehmainen. Holiday Club Saimaalla on kolme, profiililtaan erilaista hotellia, elämyskylpylä, jääareena ja useita ravintoloita. Alueelle nousee lisäksi loma-asuntoja, 63 Villas-huoneistoa sekä 18-reikäinen golfkenttä. Holiday Club Saimaa -kylpylähotellihanke on alansa suurin Pohjoismaissa. Holiday Club Resorts Oy:n omistavat toimiva johto, työeläkevakuutusyhtiö Varma, Teollisuussijoitus ja ryhmä suomalaisia yksityissijoittajia. Kuva: Academica Oy Kuva: FEM Kuva: Sanna Liimatainen teollisuussijoitus irtautui Pekkaniska oy:stä Teollisuussijoituksen laina nostureita ja henkilönostimia vuokraavalle ja myyvälle Pekkaniska Oy:lle on kesällä 2011 maksettu kokonaisuudessaan takaisin. Teollisuussijoitus sijoitti alkuvuonna 2010 yhdessä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja yhtiön pääomistajan kanssa Pekkaniskaan yhteensä 14,5 miljoonaa euroa. Rahoitus oli tarkoitettu kasvattamaan ja kehittämään Pekkaniskan toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa. Yhtiön kansainvälistyminen etenee suunnitelmien mukaan. Levin kaivoskonferenssiin ennätysyleisö Fennoskandian malminetsintä- ja kaivannaisteollisuuskonferenssi kokoaa marraskuun alussa Leville ennätyksellisen osanottajajoukon. Joka toinen vuosi järjestettävään tapahtumaan osallistuu tänä vuonna noin 900 henkeä 20 maasta. Näytteilleasettajia on liki 90. Näiden joukossa on useita Teollisuussijoituksen sijoituskohteina olevia kaivosalan yrityksiä. Konferenssin pääpuhujat tulevat Australiasta, Kanadasta ja Ruotsista. Konferenssin järjestävät kaivosalan keskeiset asiantuntijatahot Suomesta ja Ruotsista. Lisätietoja: fem.lappi.fi 22 Teollisuussijoitus 2/2011 Teollisuussijoitus 2/

13 ENTERPRISE FINLAND VENTURE FORUM January 26, 2012 Espoo, Finland Showcasing the most promising growth companies in Finland. Enterprise Finland Venture Forum is back! The splendid premier of the new growth company event Enterprise Finland Venture Forum took place on January 2011 in Espoo. Focusing on showcasing the stars of the Finnish entrepreneurial community to a wide and respected audience of international and local investors, the first edition turned out to be a huge success nearly 40 investors were linked with 25 entrepreneurs and some 150 pre-booked meetings were arranged during the day! Following the successful landing of the first Enterprise Finland Venture Forum, Finnish Industry Investment, Tekes and Finnvera in collaboration with Technopolis are proud to announce the second edition of the event that will be organized on January 26th 2012 at Technopolis Innopoli 2 in Otaniemi, Espoo, Finland. Enterprise Finland Venture Forum 2012 provides a proven platform for international and Finnish investors to meet with a hand-picked group of Finland s most promising growth companies. The day starts with keynote speeches and company pitches that will be followed by pre-qualified, pre-scheduled one-to-one meetings and an evening networking reception in downtown Helsinki. During the first half of the year we ve seen the rise of Venture Capital investments in Finnish growth companies. Despite the cheerful news the challenge is still there, and now it s time to continue opening the doors even wider and creating stronger linkages between Finnish entrepreneurs, growth companies and the international investor community. Join us! Please visit the event website at for more information. Powered by:

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Yrityksen kassavirta ja riski Riski Kumulatiivinen kassavirta Aika Aikainen kasvu Nopea kasvu

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta 1 ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP Valtiovarainvaliokunta 12.4.2016 12/2010 3/2011 6/2011 9/2011 12/2011 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012 3/2013 6/2013 9/2013

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset H1/

Toimintamme ja tulokset H1/ Toimintamme ja tulokset H1/2016 H1/2016 kohokohdat 103m Uusia sijoituksia 118m Kansainvälisen pääoman kanavointi suomalaisiin kasvuyrityksiin 20% Kohdeyritysten kasvu 11m Taloudellinen tulos (verojen jälkeen)

Lisätiedot

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus ESIR-seminaari 8.12.2016 Henri Grundsten 1 Tesi lyhyesti MISSIO Sijoitamme yritysten kasvuun ja kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa VISIO Olemme kansainvälisesti tunnustettu

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN Juha Kurkinen Hall.pj., tj. Rastor YKSITYISEN RAHOITUKSEN VAIHEET BISNESENKELIN LISÄARVO Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan Paikallisesta keksinnöstä urakointialan mullistajaksi: Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan 30 vuotta sitten syntyi tuote, joka sittemmin muutti koko alaa. 80-luvun puolivälissä keksittiin

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015

Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015 Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015 1 Sijoitamme kasvuun Suomalaisen kasvutarinan mahdollistaja Pääomasijoitusmarkkinan kehittäjä Elinkeinorakenteiden uudistaja Kannattavan sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Mistä investoitien vaimeus johtuu?

Mistä investoitien vaimeus johtuu? Kommenttipuheenvuoro esitykseen Mistä investoitien vaimeus johtuu? Talousneuvoston kokouksessa 19.10.2015 Seija Ilmakunnas Johtaja, j, Palkansaajien tutkimuslaitos Tässä ä puheenvuorossa Julkinen valta

Lisätiedot

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta?

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Toimitusjohtaja Jussi Aho (DI) 3.10.2014 Rakentamisen heikko tuottavuuskehitys painaa kansantaloutta 500 450 Koko talous Julkinen sektori

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA.

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2015 ja osavuosikatsaus Q4/2015 Juha Varelius 4.2.2016 Digia lyhyesti Suomalainen ohjelmisto-

Lisätiedot

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen Wulff-Yhtiöt - markkinajohtaja Suomessa 2009 myynti tuotteet toimisto atk-oheis yritysimago NASDAQ OMX alkaen 2000 WUF1V ainoa toimistomaailman alan listattu yritys

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Risto Jämsén Elintarvikepäivä 2016 Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Oppia neljällä vuosikymmenellä 12.5.2016 2 Hallintoa ja hallituspaikkoja 12.5.2016 3 Makua Foods Oy käynnistyy Kotimainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus!

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Kuka?! Timo Haanpää, COO, The Curious AI Company! Markkinointi, rahoitus, projekti- ja liiketoimintakehitys! Teknologia-alalla v. 1999,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri syksy 201 Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj 1..201 Keskeisiä havaintoja Näkymät aiempaa positiivisemmat: kasvuhalukkuus odotukset viennin suhteen investoinnit Finnverassa

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Hallitusohjelman maininnat

Hallitusohjelman maininnat Hallitusohjelman maininnat Esa Halme Mitä hallitusohjelma kertoo? Tulkintani mukaan 3 viestiä. Maailmalle: Suomi laittaa asiansa kuntoon Kotimaisille johtajille: Investoikaa parikymmentä ylimääräistä miljardia

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset

Toimintamme ja tulokset Toimintamme ja tulokset 2015 Vuoden 2015 kohokohdat 93m Uusia sijoituksia >20% 15 nopeimmin kasvaneen salkkuyhtiön liikevaihdon kasvu 156m Erinomainen irtautumisvuosi Pääomasijoituksista palautui v. 2015

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot