LUETTELO LÄÄKEAINEISTA JA -VALMISTEISTA, JOITA SAA TOIMITTAA AINOASTAAN LÄÄKEMÄÄRÄYKSELLÄ. Luettelo on voimassa lukien toistaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO LÄÄKEAINEISTA JA -VALMISTEISTA, JOITA SAA TOIMITTAA AINOASTAAN LÄÄKEMÄÄRÄYKSELLÄ. Luettelo on voimassa 10.2.2003 lukien toistaiseksi."

Transkriptio

1 LL Dnro 15/01/2003 LUETTELO LÄÄKEAINEISTA JA -VALMISTEISTA, JOITA SAA TOIMITTAA AINOASTAAN LÄÄKEMÄÄRÄYKSELLÄ Lääkelaitos vahvistaa oheisen luettelon niistä lääkeaineista ja -valmisteista, joita saa toimittaa ainoastaan lääkemääräyksellä. Luettelo on voimassa lukien toistaiseksi. Ylijohtaja Hannes Wahlroos Yliproviisori Sami Paaskoski Mannerheimintie Helsinki PL Helsinki Puh. (09) Fax (09) Sähköposti

2 2 JAKELU Apteekit Sivuapteekit Sotilasapteekki Sairaala-apteekit Lääkekeskukset Kansanterveyslaitos Lääketehtaat Lääketukkukaupat Myyntiluvan haltijat Suomen Punainen Risti Veripalvelu TIEDOKSI Eduskunnan oikeusasiamies Valtioneuvoston oikeuskansleri Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Terveydenhuollon oikeusturvakeskus Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto Pääesikunnan terveydenhuolto-osasto Tullilaitos Kuluttajavirasto Elintarvikevirasto Helsingin yliopiston farmasian laitos Kuopion yliopiston farmaseuttinen tiedekunta Åbo Akademi Yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Suomen Proviisoriyhdistys Suomen Lääkäriliitto Suomen Hammaslääkäriliitto Suomen Eläinlääkäriliitto Palvelualojen ammattiliitto, apteekkialan osasto Kansaneläkelaitos Lääketeollisuus Apteekkitavaratukkukauppiaat Suomen Kuntaliitto Lääketietokeskus

3 3 Luettelo lääkeaineista ja -valmisteista, joita saa toimittaa ainoastaan lääkemääräyksellä Alla lueteltuja lääkeaineita ja -valmisteita tai vaikutukseltaan niihin rinnastettavia aineita ja näitä sisältäviä valmisteita saadaan kohdassa III mainituin poikkeuksin toimittaa apteekista ainoastaan lääkemääräyksellä. Rinnastettavalla aineella tarkoitetaan luettelossa mainitun aineen suoloja, estereitä tai muuta johdosta tai ainetta, jolla on samankaltainen vaikutus kuin luettelon aineella. Jos lääkevalmiste on reseptilääke, niin koostumukseltaan vastaava tai rinnastettava Ex tempore valmiste on myös reseptilääke. Epäselvissä tapauksissa asia ratkaistaan Neuvoston direktiivin 92/26/ETY mukaan. I Varsinaisiksi huumausaineiksi luettavat lääkeaineet Lääkeaineet, joiden kohdalla on merkintä H. Lääkeaineet, joiden kohdalla on merkintä HE, saadaan toimittaa vain Lääkelaitoksen jokaisella kerralla erikseen myöntämällä luvalla. Kun lääkäri haluaa määrätä näitä aineita potilaalleen, lääkärin on toimitettava perusteltu hakemus asiasta Lääkelaitokselle. II PKV-lääkeaineet Lääkeaineet tai lääkeaineryhmät, joiden kohdalla on merkintä Z tai P. Lääkeaineet tai lääkeaineryhmät, joiden kohdalla on merkintä ZA tai PA, saadaan toimittaa vain säilytettävällä, alkuperäisellä lääkemääräyksellä. Lääkemääräykset jäävät apteekkiin, jossa ne on säilytettävä kymmenen vuotta. III Lääkeaineita, joiden kohdalla on merkintä d, saadaan tietyin ehdoin toimittaa myös ilman lääkemääräystä (Luettelo lääkeaineista ja -valmisteista, joita saa toimittaa määrätyin ehdoin ilman lääkemääräystä) Abakaviiri Absiksimabi Adapaleeni Adenosiini Adonisyrttivalmisteet Adrenaliini Agalsidaasialfa Agalsidaasibeeta Akarboosi Aklarubisiini d Akrivastiini Alatrofloksasiini Albumiini Aldesleukiini Alemtutsumabi Alendronaatti Alfakalsidoli H Alfentaniili Alfutsosiini Alitretinoiini Alklometasoni Allopurinoli Almotriptaani Z Alpratsolaami Alprostadiili Alteplaasi Alvejuuriuute Leveälehtisen alvejuuren uutteen maahantuonti, varastossa pito ja myynti on kielletty. Amantadiini Ambutonium HE Amfetamiini Amfoterisiini Amifostiini Amikasiini Amiloridi Aminofylliini Amiodaroni Amitriptyliini Amlodipiini Amoksisilliini Amorolfiini Ampisilliini Amprenaviiri Amsakriini Anaboliset steroidit Anakinra Anastrotsoli Androgeenit Antitrombiini Apomorfiini Apraklonidiini Aprotiniini

4 4 Arekansiemen Arseeniyhdisteet Artemeetteri Artikaiini Asebutololi Aseklofenaakki Asetatsoliamidi Asetyylikoliini d Asetyylikysteiini d Asetyylisalisyylihappo d Asikloviiri Asipimoksi Asitretiini Atenololi Atorvastatiini Atosibaani Atrakurium Atropiini Atsatiopriini Atselaiinihappo Atselastiini Atsitromysiini Atstreonaami Auranofiini Baklofeeni P Barbituraatit Basiliksimabi d Basitrasiini Beetametasoni Bekaplermiini d Beklometasoni Beksaroteeni d Belladonnavalmisteet d Bentsoehappoinen oopiumitinktuura Z Bentsodiatsepiinit d Bentsokaiini d Bentsoyyliperoksidi Bentsyylipenisilliini Betahistiini Betaksololi Betanekoliini Betsafibraatti Bikalutamidi Bimatoprosti Biperideeni Bisoprololi Bleomysiini d Booraksi d Boorihappo Bosentaani Botuliinitoksiini Brimonidiini Brintsolamidi d Broksikinoliini d Bromheksiini P Bromisovaali Bromokriptiini Budesonidi Bumetanidi Bupivakaiini ZA Buprenorfiini Busereliini Buspironi Butenafiini Butyyliskopolamiini Cayenne-pippurin etanoliuute Dakarbatsiini Daklitsumabi Daktinomysiini Daltepariini Danaparoidi Danatsoli Darbepoetiinialfa Daunorubisiini Deferiproni d Deksametasoni PA Deksfenfluramiini d Deksibuprofeeni Deksketoprofeeni Dekstraani Dekstriferroni d Dekstrometorfaani H Dekstropropoksifeeni d Dekvaliini Desferoksamiini Desfluraani Desirudiini Desloratadiini Desmopressiini Desogestreeli Desoksimetasoni Desonidi Z Diatsepaami Didanosiini Dienestroli Diflunisaali Digitalisvalmisteet Digoksiini Dihydroepiandrosteroni (DHEA) Dihydroergotamiini H Dihydrokodeiini Dihydrotakysteroli d Diklofenaakki Dikloksasilliini Diksyratsiini Diltiatseemi Dimetyylisulfoksidi Dinoprostoni Dipivefriini Diprofylliini Dipyridamoli Disopyramidi Distigmiini Disulfiraami Ditranoli Dobutamiini Dofetilidi Doksapraami Doksepiini Doksisykliini Doksorubisiini Dolasetroni Donepetsiili Dopamiini Dopeksamiini Dornaasialfa Dortsolamidi Dosetakseeli

5 5 Drotrekogiinialfa Droperidoli Dropropitsiini Drospirenoni Dydrogesteroni d Ebastiini Efavirentsi Efedriini Efedriiniä ja kodeiinia tai kodeiinifosfaattia sisältävää yskänlääkettä saadaan toimittaa vain säilytettävällä, erillisellä alkuperäisellä lääkemääräyksellä. Lääkemääräys jää apteekkiin, jossa se säilytetään 10 vuotta. Valmiste on PKV-lääke (PA). Eflorinitiini Ekonatsoli Ekotiopaatti Eksemestaani Eletriptaani Elohopeayhdisteet Emedastiini Emeproni Enalapriili Enfluraani Enoksapariini Entakaponi Epirubisiini Epoetiini Eprosartaani Eptakogialfa, aktivoitu Erdosteiini d Ergokalsiferoli Ergoloidimesylaatit Ergotamiini Ertapeneemi Erytromysiini Eseriini (fysostigmiini) Esmololi Esomepratsoli Espanjan kärpänen ja -valmisteet Estradioli Estramustiini d Estrioli Estroni Etambutoli Etanersepti Etidronaatti Etilefriini Etodolaakki Etonogestreeli Etoposidi Etorikoksibi Etosuksimidi H Etyylimorfiini d Famotidiini Famsikloviiri Feksofenadiini Felodipiini d Fenasetiini PA Fenfluramiini Feniramiini Fenofibraatti Fenoksimetyylipenisilliini Fenoldopaami d Fenoli Fenoteroli H Fentanyyli ZA Fentermiini Fenytoiini Fenyylibutatsoni d Fenyyliefriini Fenyylipropanoliamiini Ferumoksiili Fibrinogeeni Filgrastiimi Finasteridi Flekainidi Fludarabiini Fludrokortisoni Flufenatsiini Flukonatsoli Flumatseniili Flumetasoni Fluokortoloni Fluoksetiini Fluoreskeiini Fluorometoloni Fluorourasiili Flupentiksoli Flutamidi Flutikasoni Fluvastatiini Fluvoksamiini Hd Folkodiini Follitropiinit Fomepitsoli Fomivirseeni Fondaparinuuksi Foolihappo, parenteraalivalmiste Formestaani Formoteroli Fosfenytoiini Fosfomysiini Fosinopriili Foskarnetti d Framysetiini Frovatriptaani Fumagilliinidisykloheksyyliamiini Furosemidi Fusidiinihappo Fysostigmiini (eseriini) Fytomenadioni, parenteraalivalmiste Gabapentiini Galantamiini Gammahydroksibutyraatti (GHB) Gammabutyrolaktoni (GBL) Ganireliksi Gansikloviiri Gatifloksasiini Gemeprosti Gemfibrotsiili Gemsitabiini Gentamisiini Gestodeeni Glatirameeriasetaatti Glibenklamidi Glimepiridi Glipitsidi Glukagoni

6 6 Glykopyrroni Glyseryylitrinitraatti Gosereliini d Gramisidiini Granisetroni Grepafloksasiini Griseofulviini Haloperidoli Heksaklorofeeni Heksisidi Histapyrrodiini Hopea ja -yhdisteet Hopeasulfadiatsiini Hulluruohovalmisteet Hydroklooritiatsidi d Hydrokortisoni Hydrokortisonibutyraatti Hydroksikarbamidi Hydroksiklorokiini P Hydroksitsiini Hydroksokobalamiini H Hydromorfoni Hyoskyamiini Hyytymistekijät Ibandronaatti d Ibuprofeeni Ibutilidi Idarubisiini Ifosfamidi Ikodekstriini Iloprosti Imatinibi Imidapriili Imigluseraasi Imikimodi Imipeneemi Immunoglobuliinit Indapamidi Indinaviiri Indometasiini Infliksimabi Infuusioina annettavat lääkevalmisteet Injektioina annettavat lääkevalmisteet lukuun ottamatta insuliinia Inomax-typpioksidivalmiste d Insuliinit Interferonit Intrifibaani Ipratropiinibromidi Irbesartaani Irinotekaani Isofluraani Isoniatsidi Isosorbididinitraatti Isosorbidimononitraatti Isotretinoiini Isradipiini Itrakonatsoli Ivermektiini Jobitridoli d Jodi d Jodidit Johimbiini Kabergoliini Kadeksomeerijodi d Kaliumjodidi Kaliumkanrenoaatti d Kaliumpermanganaatti Kalomeli Kalsipotrioli Kalsitoniini Kalsitrioli Kalsium, parenteraalivalmiste Kalsiumfolinaatti Kalsiumlevofolinaatti d Kamferi Kandesartaani Kapesitabiini Kaptopriili Karbakoliini Karbamatsepiini Karbimatsoli Karboplatiini d Karbosisteiini Karisoprodoli Karmofuuri Karmustiini Karteololi Karvediloli Kaspofungiini Kefadroksiili Kefaklori Kefaleksiini Kefalotiini Kefamandoli Kefdiniiri Kefepiimi Kefiksiimi Kefoksitiini Kefotaksiimi Kefpiromi Kefpodoksiimi Kefprotsiili Keftatsidiimi Keftibuteeni Keftitsoksiimi Keftriaksoni Kefuroksiimi PA Ketamiini Ketiapiini d Ketokonatsoli d Ketoprofeeni Ketorolaakki Ketotifeeni Ketunkakkuvalmisteet Kielovalmisteet Kinagolidi Kinapriili Kinidiini Kiniini Kivihiiliterva Kladribiini Klaritromysiini Klavulaanihappo Klidinium Klindamysiini Kliokinoli Z Klobatsaami

7 7 Klobetasoli Klobetasoni d Klobutinoli Klodronaatti Kloksasilliini P Klometiatsoli Klomifeeni Klomipramiini Z Klonatsepaami Klonidiini Z Klooridiatsepoksidi Klooripromatsiini Klooriprotikseeni Klooritetrasykliini Klooritsoksatsoni Klopidogreeli Kloraalihydraatti Klorambusiili Kloramfenikoli Kloroformi d Klorokiini Klostridiopeptidaasi d Klotrimatsoli Klotsapiini d Kobolttiyhdisteet Hd Kodeiini ja kodeiinifosfaatti Kodeiinia tai kodeiinifosfaattia ja efedriiniä sisältävää yskänlääkettä saadaan toimittaa vain säilytettävällä erillisellä alkuperäisellä lääkemääräyksellä. Lääkemääräys jää apteekkiin, jossa se säilytetään 10 vuotta. Valmiste on PKV-lääke (PA). d Kofeiini H Kokaiini d Kokillaanan nesteuute d Kolekalsiferoli Kolestipoli Kolestyramiini Kolfoskeriilipalmitaatti Kolkisiini Koriongonadotropiini d Kromiyhdisteet d Ksylometatsoliini Kultayhdisteet d Kupariyhdisteet Labetaloli Lamivudiini Lamotrigiini Lanreotidi Lansopratsoli Latanoprosti Leflunomidi Lenograstiimi Lepirudiini Lerkanidipiini Letrotsoli Leuproreliini H Levasetyylimetadoli Levetirasetaami Levobupivakaiini Levodopa Levofloksasiini d Levokabastiini Levomepromatsiini d Levonorgestreeli Levosetiritsiini Levosimendaani Levotyroksiininatrium d Lidokaiini Linetsolidi Lisinopriili Litium Lobeliatinktuura d Lodoksamidi Lomefloksasiini Lomustiini d Loperamidi Lopinaviiri Lorakarbefi d Loratadiini Z Loratsepaami Lornoksikaami Losartaani Lovastatiini Lumefantriini Lutropiinit Lyijy-yhdisteet Lymesykliini Lynestrenoli H Lääkeoopiumi d Malationi d Mangaaniyhdisteet Mangafodipiiri Medroksiprogesteroni Mefenaamihappo Meflokiini Megestroli d Meklotsiini Meksiletiini Melatoniini Melfalaani Meloksikaami Melperoni Memantiini Menotropiini Z Meprobamaatti Mepyramiini Merisipulivalmisteet Merkaptamiini Merkaptopuriini Meropeneemi Mesalatsiini Mesna Mesteroloni H Metadoni Metenamiini Metformiini P Metoheksitaali Metokarbamoli Metoklopramidi Metoksaleeni Sellaisenaan saa määrätä vain iho- ja sukupuolitautien erikoislääkärit Metoprololi Metotreksaatti Metronidatsoli Metyyliaminolevulinaatti Metyylidopa Metyyliergometriini

8 8 HE Metyylifenidaatti Metyyliprednisoloni Metyyliprednisoloniaseponaatti d Metyylirosaniliini d Metyylitioniini Mianseriini Z Midatsolaami Saa toimittaa vain 20 tablettia kerrallaan Mifepristoni Miglitoli d Mikonatsoli Milnasipraani Miltefosiini d Minoksidiili Mirtatsapiini Misoprostoli Mitoksantroni Mitomysiini Mitsolastiini Mivakuriumkloridi Moeksipriili Moklobemidi Moksifloksasiini Moksisylyytti Moksonidiini Molgramostiimi Mometasoni Montelukasti H Morfiini Mupirosiini Muromonabi-CD3 Mykofenolihappo Nabumetoni Nadropariini Nafareliini Nafatsoliini Naloksoni Naltreksoni Nandroloni Naprokseeni Naratriptaani d Natamysiini Nateglinidi Natriumaurotiomalaatti Natriumfenyylibutyraatti d Natriumfluoridi d Natriumkromoglikaatti Nebivololi Nedokromiili Nefatsodoni Nelfinaviiri d Neomysiini Neostigmiini Netilmisiini Nevirapiini Nifedipiini Niketamidi d Nikotiini Nilutamidi Nilvadipiini Nimesulidi Nimodipiini Nisoldipiini Z Nitratsepaami Nitrofurantoiini Nitsatidiini Nonakogialfa Noretisteroni Norfloksasiini Norgestimaatti Nortriptyliini d Noskapiini Nystatiini Ofloksasiini Z Oksatsepaami d Oksetusjuurivalmisteet Oksibuprokaiini Oksibutiniini H Oksikodoni d Oksimetatsoliini d Oksitetrasykliini Oksitosiini Oksitropiinibromidi Okskarbatsepiini Oktreotidi Olantsapiini Olopatadiini Olsalatsiini Omepratsoli Ondansetroni Hd Oopiumvalmisteet Orfenadriini Orlistaatti Oseltamiviiri Ouabaiini (G-Strofantiini) Paklitakseeli Palivitsumabi Pamidronaatti Pankuroni Pantopratsoli Papaveriini d Parasetamoli Parekoksibi Parenteraalivalmisteet Paroksetiini Pegfilgrastiimi Penisillamiini d Pensikloviiri Pentamidiini-isetionaatti ZA Pentatsosiini Pentoksifylliini, parenteraalivalmisteena d Pentoksiveriini Perfenatsiini Pergolidi Perindopriili Perisiatsiini H Petidiini Pilokarpiini Pimobendaani Pindololi Pioglitatsoni Piperasilliini Piperatsiini Pirasetaami Piroksikaami Pitofenoni Pivampisilliini Pivmesillinaami

9 9 Plasmaproteiinit Podofyllotoksiini Polidokanoli Polikresuleeni Polyestradiolifosfaatti Polymyksiini Polystyreenisulfonaatti Porfimeerinatrium Pramipeksoli Pratsosiini Pravastatiini d Prednisoloni Prednisoni d Prilokaiini Primidoni Probenesidi Progesteroni Proguaniili Prokaiinipenisilliini Proklooriperatsiini Proksifylliini Promatsiini Propafenoni Propasetamoli Propofoli Propranololi Proskillaridiini Protamiini Pseudoefedriini Pyratsiiniamidi Pyridostigmiini Pärskäjuurivalmisteet Rabepratsoli Radioaktiiviset lääkevalmisteet Raloksifeeni Raltitreksidi Ramipriili d Ranitidiini Ranitidiinivismuttisitraatti Rasburikaasi Rautaoksidi, sokeripitoinen Reboksetiini Remifentaniili Repaglinidi Reserpiini Reteplaasi d Retinoli Revipariini Ribaviriini Rifabutiini Rifampisiini Rilutsoli Rimeksoloni Risperidoni Ritonaviiri Ritsatriptaani Rituksimabi Rivastigmiini Rofekoksibi Rokotteet Roksitromysiini Rokuroniumbromidi Ropivakaiini Rosiglitatsoni Röntgenvarjoaineet, parenteraalivalmisteet Saccharomyces boulardii Sakinaviiri Salbutamoli Salmeteroli d Seleeniyhdisteet Selegiliini Selekoksibi Seliprololi Serivastatiini Sermoreliini Sertindoli Sertraliini d Setiritsiini Sevelameeri Sevofluraani Sibutramiini Sidofoviiri Siklosporiini Sildenafiili Simetidiini Simvastatiini d Sinkkiyhdisteet d Sinkokaiini (sinkaiini) Sinnaritsiini Siprofloksasiini Sirolimuusi Sisapridi Sisatrakuuri Sisplatiini Sitalopraami Skopolamiini Somatropiini Sotaloli Sparfloksasiini Spironolaktoni Stavudiini d Streptodornaasi d Streptokinaasi Strofantuksen siemen valmisteet Strykniini H Sufentaniili Suksametoni Sulfadiatsiini Sulfadikramidi Sulfametoksatsoli Sulfasalatsiini Sulpiridi Sulprostoni Sumatriptaani Syanokobalamiini, parenteraalivalmiste Syklandelaatti d Syklitsiini Syklofosfamidi Syklopentolaatti Syproteroni Sytarabiini Tadalafiili Takriini Takrolimuusi Tamoksifeeni Tamsulosiini Tatsaroteeni Tegafuuri

10 10 Teikoplaniini Telitromysiini Telmisartaani Z Tematsepaami Temokapriili Temoporfiini Temotsolomidi Tenekteplaasi Tenofoviiri Tenoksikaami Teofylliini d Terbinafiini Terbutaliini Terfenadiini Terlipressiini Testosteroni Tetrakaiini Tetrasykliini d Tetrytsoliini Tiagabiini Tiaprofeenihappo Tiboloni Tiludronaatti Timololi Tintsapariini d Tiokonatsoli P Tiopentaali Tioproperatsiini Tioridatsiini Tiotropiumbromidi Tirilatsadi Tirofibaani Titsanidiini Tobramysiini d Tokoferoli Tolfenaamihappo Tolkaponi Tolterodiini Topiramaatti Topotekaani Torajyvävalmisteet Toremifeeni PA Tramadoli Trandolapriili Traneksaamihappo Trastutsumabi Tratsodoni Travoprosti Tretinoiini Triamsinoloni Triamtereeni Z Triatsolaami Saa toimittaa vain 20 tablettia kerrallaan. Triheksifenidyyli Trikloorimetiatsidi Trimegestoni Trimetopriimi Trimipramiini Trioksisaleeni Sellaisenaan saa määrätä vain iho- ja sukupuolitautien erikoislääkärit. d Tripelennamiini Triptoreliini Trombiini Tropikamidi Tropisetroni Trospium Trovafloksasiini l-tryptofaani Tsafirlukasti P Tsaleploni Tsalsitabiini Tsanamiviiri Tsidovudiini Tsofenopriili Tsoledronihappo Tsolmitriptaani Z Tsolpideemi P Tsopikloni Tsuklopentiksoli Tuberkuliini Tyrotropiini d Tärpätti Ukonhattutinktuura Ultraäänikuvantamisaineet Urasiili Ursodeoksikoolihappo Valasikloviiri Valgansikloviiri Valproiinihappo Valsartaani Vanadiiniyhdisteet Vankomysiini Varfariini Varjoaineet, parenteraalivalmisteet Vedaprofeeni Vekuroni Venlafaksiini Verapamiili Verteporfiini Vigabatriini Villikaalivalmisteet Vinblastiini Vindesiini Vinkristiini Vinorelbiini d Vismuttisubsalisylaatti Vitamiinit, parenteraalivalmisteet Vorikonatsoli

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 4540 Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun

Lisätiedot

LUETTELO LÄÄKEAINEISTA JA -VALMISTEISTA, JOITA SAA TOIMITTAA MÄÄRÄTYIN EHDOIN ILMAN LÄÄKEMÄÄRÄYSTÄ

LUETTELO LÄÄKEAINEISTA JA -VALMISTEISTA, JOITA SAA TOIMITTAA MÄÄRÄTYIN EHDOIN ILMAN LÄÄKEMÄÄRÄYSTÄ 5.2.2003 LL Dnro 16/01/2003 LUETTELO LÄÄKEAINEISTA JA -VALMISTEISTA, JOITA SAA TOIMITTAA MÄÄRÄTYIN EHDOIN ILMAN LÄÄKEMÄÄRÄYSTÄ Lääkelaitos vahvistaa oheisen luettelon niistä lääkeaineista ja -valmisteista,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 779. Valtioneuvoston asetus. ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 779. Valtioneuvoston asetus. ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2003 N:o 779 781 SISÄLLYS N:o Sivu 779 Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta... 3007 780 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 147. Laki. työntekijäin eläkelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 147. Laki. työntekijäin eläkelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2002 N:o 147 154 SISÄLLYS N:o Sivu 147 Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta... 433 148 Laki maatalousyrittäjien eläkelain 1 :n

Lisätiedot

Sydänlääkkeet ja liikunta

Sydänlääkkeet ja liikunta Sydänlääkkeet ja liikunta Beetasalpaajat S = selektiivinen (beeta-1-selektiivinen eli etupäässä sydämeen vaikuttava) V = vasodilatoiva eli verisuonia laajentava I = ISA (intrinsic sympathomimetic action)

Lisätiedot

Neurofarmakologian perusteita

Neurofarmakologian perusteita Neurofarmakologian perusteita Esa Korpi esa.korpi@helsinki.fi Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos, farmakologia Neuro- ja psykofarmakologia Neurofarmakologia käsittelee lääkeaineiden vaikutuksia

Lisätiedot

Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006

Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006 Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006 2 Lääkkeen ja alkoholin samanaikainen käyttö voi aiheuttaa ongelmia Lääkkeitä käytettäessä alkoholia tulisi nauttia vain, jos niillä ei ole haitallisia

Lisätiedot

KYSELY TYKS:IN YLIHOITAJILLE

KYSELY TYKS:IN YLIHOITAJILLE KYSELY TYKS:IN YLIHOITAJILLE Kerralla otettavien, suun kautta annosteltavien kapselien ja tablettien määrä on yksi sekä potilas- että lääketurvallisuus ja hoitomyöntyvyystekijä. Jos on monta (= enemmän

Lisätiedot

Oppimistavoitteet. Farmakokineettinen interaktio Inhibitio. Määritelmiä

Oppimistavoitteet. Farmakokineettinen interaktio Inhibitio. Määritelmiä Oppimistavoitteet Lääkeaineinteraktiot potilastapauksia Kliininen farmakologia L6s 2012 Tärkeimmät interaktiomekanismit farmakokineettinen inhibitio induktio farmakodynaaminen Yleiskäsitys tärkeimmistä

Lisätiedot

Kipulääkkeet kuolinsyytilastoissa Oikeuskemian professori, FT Ilkka Ojanperä Hjelt-instituutti, oikeuslääketieteen osasto

Kipulääkkeet kuolinsyytilastoissa Oikeuskemian professori, FT Ilkka Ojanperä Hjelt-instituutti, oikeuslääketieteen osasto Kipulääkkeet kuolinsyytilastoissa Oikeuskemian professori, FT Ilkka Ojanperä Hjelt-instituutti, oikeuslääketieteen osasto Kuolemansyyn selvitys Kuolemansyy selvitetään lääketieteellisesti tai oikeuslääketieteellisesti

Lisätiedot

Silmätautien lääkkeet. Salla Kalsi Proviisori

Silmätautien lääkkeet. Salla Kalsi Proviisori Silmätautien lääkkeet Salla Kalsi Proviisori Silmän paikallishoidoissa huomioitavaa Silmätipat ovat yleensä liuoksia, mutta osa on suspensioita (ravisteltava ennen annostusta) Silmätippojen tiputusjärjestys:

Lisätiedot

Lääkkeiden haittavaikutukset

Lääkkeiden haittavaikutukset Lääkkeiden haittavaikutukset Salla Kalsi Proviisori Ihoon ja ihonalaiskudokseen kohdistuvat haittavaikutukset Lääkeaineet voivat aiheuttaa erilaisia ihoreaktioita Esim. virukset voivat myös aiheuttaa samankaltaisia

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 28.8.2008/543

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 28.8.2008/543 Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 28.8.2008/543 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään

Lisätiedot

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

Lääkkeiden yhteisvaikutukset 65. Lääkkeiden yhteisvaikutukset Lääkkeiden yhteisvaikutukset Useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö on varsin yleistä ja joskus välttämätöntäkin. Potilaalla voi olla useita hoitoa vaativia sairauksia,

Lisätiedot

LUETTELO KANSANELÄKELAITOKSELLE ILMOITETUISTA KESKENÄÄN VAIHTOKELPOISTEN LÄÄKEVALMISTEIDEN HINNOISTA Neljännesvuosijakso 1.1.2007-31.3.

LUETTELO KANSANELÄKELAITOKSELLE ILMOITETUISTA KESKENÄÄN VAIHTOKELPOISTEN LÄÄKEVALMISTEIDEN HINNOISTA Neljännesvuosijakso 1.1.2007-31.3. LUETTELO KANSANELÄKELAITOKSELLE ILMOITETUISTA KESKENÄÄN VAIHTOKELPOISTEN LÄÄKEVALMISTEIDEN HINNOISTA Neljännesvuosijakso 1.1.2007-31.3.2007 21.12.2006 1/125 Johdanto Sosiaali- ja terveysministeriön antaman

Lisätiedot

Farmaseutti geriatrisella poliklinikalla ja iäkkäiden lääkitysongelmat. Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Susanna Lauroma Farmaseutti 5.2.

Farmaseutti geriatrisella poliklinikalla ja iäkkäiden lääkitysongelmat. Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Susanna Lauroma Farmaseutti 5.2. Farmaseutti geriatrisella poliklinikalla ja iäkkäiden lääkitysongelmat Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Susanna Lauroma Farmaseutti 5.2.2015 Työtehtävät Lääkityksen selvittäminen (potilas, omainen, muut

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

KIELLETTYJEN AINEIDEN JA MENETELMIEN LUETTELO Tammikuu 2016

KIELLETTYJEN AINEIDEN JA MENETELMIEN LUETTELO Tammikuu 2016 MAAILMAN ANTIDOPINGSÄÄNNÖSTÖ KANSAINVÄLINEN STANDARDI KIELLETTYJEN AINEIDEN JA MENETELMIEN LUETTELO Tammikuu Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon virallista tekstiä ylläpitää WADA, ja se julkaistaan

Lisätiedot

OPIOIDILÖYDÖKSET PALJASTAVAT LÄÄKKEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN

OPIOIDILÖYDÖKSET PALJASTAVAT LÄÄKKEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN OPIOIDILÖYDÖKSET PALJASTAVAT LÄÄKKEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN Erkki Vuori, professori 01.10.2009 Lääketieteellinen tiedekunta OIKEUSLÄÄKETIETEELLISEN KUOLEMAN- SYYNSELVITYKSEN KATTAVUUS v 2006 Ikäryhmä Kuolleet

Lisätiedot

KANSANTERVEYSLAITOS TEOREETTINEN LAUSUNTO 1(4) Huumelaboratorio 11.3.2002 Mannerheimintie 166 00300 Helsinki 30 Puh.: 09-47441; Fax: 09-4744 8553

KANSANTERVEYSLAITOS TEOREETTINEN LAUSUNTO 1(4) Huumelaboratorio 11.3.2002 Mannerheimintie 166 00300 Helsinki 30 Puh.: 09-47441; Fax: 09-4744 8553 KANSANTERVEYSLAITOS TEOREETTINEN LAUSUNTO 1(4) Huumelaboratorio 11.3.2002 Mannerheimintie 166 00300 Helsinki 30 Puh.: 09-47441; Fax: 09-4744 8553 Valtionsyyttäjä Petri Jääskeläinen Valtakunnansyyttäjän

Lisätiedot

Kivun lääkehoito. Salla Kalsi

Kivun lääkehoito. Salla Kalsi Kivun lääkehoito Salla Kalsi Kipu Nosiseptorit = kipua aistivat reseptorit vapaita hermopäätteitä, joita on runsaimmin iholla ja limakalvoilla Kemiallinen, mekaaninen tai termaalinen ärsyke Kipuaisti on

Lisätiedot

Lääke ja raskaus -pilottihanke: Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö

Lääke ja raskaus -pilottihanke: Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö Tiedosta hyvinvointia 1 Lääke ja raskaus -pilottihanke: Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö LÄÄKEHOITO JA RASKAUS -seminaari Lääkelaitos Tiedosta hyvinvointia 2 Tavoite Tarkastella raskaudenaikaisen lääkkeiden

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN INTERAKTIOT SYÖPÄPOTILAAN HOIDOSSA

LÄÄKKEIDEN INTERAKTIOT SYÖPÄPOTILAAN HOIDOSSA LÄÄKKEIDEN INTERAKTIOT SYÖPÄPOTILAAN HOIDOSSA Jouni Ahonen, proviisori, FaT, LHKA KYSin apteekki ja Lääkekoulutus ja Konsultaatio Jouni Ahonen Oy Suomen Syöpäsairaanhoitajat, Kuopio 2015 1 SYÖPÄPOTILAAT

Lisätiedot

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä Puheenjohtaja: Markus Färkkilä, LKT, professori Jäsenet: Hannele

Lisätiedot

Ajankohtaista huumeanalytiikasta Prof. Ilkka Ojanperä Hjelt-instituutti, oikeuslääketieteen osasto

Ajankohtaista huumeanalytiikasta Prof. Ilkka Ojanperä Hjelt-instituutti, oikeuslääketieteen osasto Ajankohtaista huumeanalytiikasta Prof. Ilkka Ojanperä Hjelt-instituutti, oikeuslääketieteen osasto Hjelt-instituutti 2010- Oikeuslääketieteen osasto Kansanterveystieteen osasto 31.10.2013 2 Toksikologian

Lisätiedot

Ruuansulatuskanavan sairauksien lääkehoito. Salla Kalsi

Ruuansulatuskanavan sairauksien lääkehoito. Salla Kalsi Ruuansulatuskanavan sairauksien lääkehoito Salla Kalsi Refluksitaudin lääkehoito Refluksitaudin tavallisin oire on närästys eli rintalastan takana tuntuva polttava tunne Antasidit Neutraloivat mahan suolahappoa

Lisätiedot

1/2015 YHTEISEN TUNNUKSEN KÄYTTÖ APTEEKIN VERKKOPALVELUSSA. Määräys 17.06.2015 Dnro Fimea 001783/00.01.02/2015

1/2015 YHTEISEN TUNNUKSEN KÄYTTÖ APTEEKIN VERKKOPALVELUSSA. Määräys 17.06.2015 Dnro Fimea 001783/00.01.02/2015 Määräys 17.06.2015 Dnro Fimea 001783/00.01.02/2015 1/2015 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys YHTEISEN TUNNUKSEN KÄYTTÖ APTEEKIN VERKKOPALVELUSSA Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Ritonaviiria saavat määrätä vain HIV-infektion hoitoon perehtyneet lääkärit.

Ritonaviiria saavat määrätä vain HIV-infektion hoitoon perehtyneet lääkärit. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Norvir 100 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 100 mg ritonaviiria. Täydellinen apuaineluettelo, ks.

Lisätiedot

LUETTELOT PKV-LÄÄKEVALMISTEISTA SEKÄ HUUMAUSAINEITA JA PSYKOTROOPPISIA AINEITA SISÄLTÄVISTÄ LÄÄKEVALMISTEISTA

LUETTELOT PKV-LÄÄKEVALMISTEISTA SEKÄ HUUMAUSAINEITA JA PSYKOTROOPPISIA AINEITA SISÄLTÄVISTÄ LÄÄKEVALMISTEISTA 1 (6) 5.6.2009 LL Dnro 3176/4.6.4./2009 LUETTELOT PKV-LÄÄKEVALMISTEISTA SEKÄ HUUMAUSAINEITA JA PSYKOTROOPPISIA AINEITA SISÄLTÄVISTÄ LÄÄKEVALMISTEISTA Lääkelaitos vahvistaa oheiset luettelot myyntiluvallisista

Lisätiedot

KIELLETTYJEN AINEIDEN JA MENETELMIEN LUETTELO 2010 KANSAINVÄLINEN STANDARDI. Maailman antidopingsäännöstö

KIELLETTYJEN AINEIDEN JA MENETELMIEN LUETTELO 2010 KANSAINVÄLINEN STANDARDI. Maailman antidopingsäännöstö Maailman antidopingsäännöstö KIELLETTYJEN AINEIDEN JA MENETELMIEN LUETTELO 2010 KANSAINVÄLINEN STANDARDI menetelmien luettelon virallista tekstiä ylläpitää WADA, ja se julkaistaan englanniksi ja ranskaksi.

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys LÄÄKKEIDEN TOIMITTAMINEN EUROOPPA- LAISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN PERUSTEELLA

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys LÄÄKKEIDEN TOIMITTAMINEN EUROOPPA- LAISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN PERUSTEELLA Määräys 23.1.2014 Dnro 000493/00.01.02/2013 1/2014 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys LÄÄKKEIDEN TOIMITTAMINEN EUROOPPA- LAISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN PERUSTEELLA Lääkealan turvallisuus- ja

Lisätiedot

Valmiste on käytännössä kirkas, oranssi liuos, joka on tarkoitettu annettavaksi suun kautta.

Valmiste on käytännössä kirkas, oranssi liuos, joka on tarkoitettu annettavaksi suun kautta. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Norvir 80 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml oraaliliuosta sisältää 80 mg ritonaviiria. Apuaineet: Alkoholi (43% v/v) Polyoksyyli-35-risiiniöljy Paraoranssi

Lisätiedot

Lääkkeiden aiheuttamat yliherkkyysreaktiot aikuisilla milloin tarvitaan altistuskoetta?

Lääkkeiden aiheuttamat yliherkkyysreaktiot aikuisilla milloin tarvitaan altistuskoetta? Alkuperäistutkimus EIJA NIEMINEN, HELI HYRY, ANTTI LAUERMA, HÅKAN GRANLUND JA TARI HAAHTELA Lääkkeiden aiheuttamat yliherkkyysreaktiot aikuisilla milloin tarvitaan altistuskoetta? Lääkkeiden aiheuttamista

Lisätiedot

LÄÄKEHOITO JA LIIKUNTA

LÄÄKEHOITO JA LIIKUNTA LÄÄKEHOITO JA LIIKUNTA Timo Kettunen Kandidaatintutkielma Liikuntalääketiede Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Toukokuu 2011 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos

Lisätiedot

Psyykenlääkkeet. Salla Kalsi. Proviisori

Psyykenlääkkeet. Salla Kalsi. Proviisori Psyykenlääkkeet Salla Kalsi Proviisori Ahdistuneisuus Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön taustalla voi olla päihteidenkäyttö, kielteiset elämäntapahtumat, aivojen toimintahäiriöt yms. Oireita mm. jännittyneisyys,

Lisätiedot

KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t

KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t NSAID:t, ASA, muut 1. PROSTANOIDIT 2. LEUKOTRIEENIT (1+2 = eikosanoidit) 3. NSAID:t 4. ASA 5. NABUMETONI 6. PARASETAMOLI EIKOSANOIDIT = prostanoidit +

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 2,750 mg paraoranssia (E110).

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 2,750 mg paraoranssia (E110). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PREZISTA 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 600 mg darunaviiria (etanolaattina). Apuaine, jonka

Lisätiedot

Vanhusten lääkehoidon tyypillisiä ongelmia. Kaisu Pitkälä, Yleislääketieteen professori, Helsingin yliopisto

Vanhusten lääkehoidon tyypillisiä ongelmia. Kaisu Pitkälä, Yleislääketieteen professori, Helsingin yliopisto Vanhusten lääkehoidon tyypillisiä ongelmia Kaisu Pitkälä, Yleislääketieteen professori, Helsingin yliopisto Mitä lääkkeitä välttäisit vanhuksilla? Dipyridamoli Oksibutyniini Fluoksetiini Diatsepaami Naprokseeni

Lisätiedot

HIV-lääkkeet ja lääkeaineiden interaktiot. Jussi Sutinen 15.02.2012

HIV-lääkkeet ja lääkeaineiden interaktiot. Jussi Sutinen 15.02.2012 HIV-lääkkeet ja lääkeaineiden interaktiot Jussi Sutinen 15.02.2012 Yleistä Potilaat vanhenevat Multifarmasiaa Luontaistuotteita Samalle potilaalle lääkkeitä määrää monta eri lääkäriä Metabolian inhibitio

Lisätiedot

MONIAMMATILLINEN LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIOINTI

MONIAMMATILLINEN LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIOINTI MONIAMMATILLINEN LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIOINTI - APUNA IÄKKÄIDEN RATIONAALISEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTUMISESSA Maininta u Esityksessä on hyödynnetty osin FaT Saija Leikolan materiaaleja, joita hän on käyttänyt

Lisätiedot

Sympatomimeetit ja sympatolyytit

Sympatomimeetit ja sympatolyytit Sympatomimeetit ja sympatolyytit 28.9.2012 Anni-Maija Linden, FaT, dosentti Biolääketieteen laitos Farmakologia Lääketieteellinen tiedekunta Luentorunko Sympaattisen hermoston välittäjäaineet ja reseptorit

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T070 Liite 1.07 / Appendix 1.07 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY YHTYNEET MEDIX LABORATORIOT OY UNITED MEDIX LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

KATSAUS. Lääkeaineiden ongelmalliset yhteisvaikutukset. Pertti J. Neuvonen ja Kari Kivistö

KATSAUS. Lääkeaineiden ongelmalliset yhteisvaikutukset. Pertti J. Neuvonen ja Kari Kivistö KATSAUS Lääkeaineiden ongelmalliset yhteisvaikutukset Pertti J. Neuvonen ja Kari Kivistö Lääkkeiden kliinisesti tärkeiden yhteisvaikutusten esiintymisessä on suuria potilaskohtaisia eroja. Vaarallisia

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON PURKAMINEN IKÄÄNTYNEELLÄ

LÄÄKEHOIDON PURKAMINEN IKÄÄNTYNEELLÄ LÄÄKEHOIDON PURKAMINEN IKÄÄNTYNEELLÄ - MILLOIN, MIKSI JA MITEN? Terhi Toivo, proviisori (LHKA-pätevyys) projektikoordinaattori, tohtorikoulutettava Helsingin yliopisto, kliinisen farmasian ryhmä Gerontologisen

Lisätiedot

PSYYKENLÄÄKKEIDEN HAITTA- JA YHTEISVAIKU- TUKSET IKÄÄNTYNEILLÄ Opas Siilinjärven kotihoitoon

PSYYKENLÄÄKKEIDEN HAITTA- JA YHTEISVAIKU- TUKSET IKÄÄNTYNEILLÄ Opas Siilinjärven kotihoitoon OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA PSYYKENLÄÄKKEIDEN HAITTA- JA YHTEISVAIKU- TUKSET IKÄÄNTYNEILLÄ Opas Siilinjärven kotihoitoon T E K I J Ä T : Sari Kalliokoski

Lisätiedot

Lääkkeellisen kaasun toimittaminen lääketehtaasta ja lääketukkukaupasta

Lääkkeellisen kaasun toimittaminen lääketehtaasta ja lääketukkukaupasta Määräys 1 (5) xx.xx.2010 Dnro 4531/03.01.01/2010 Lääkkeellisen kaasun toimittaminen lääketehtaasta ja lääketukkukaupasta Valtuutussäännökset Lääkelain (395/1987) 95 sellaisena kun se on muutettuna lailla

Lisätiedot

9.12.2010 Dnro 2712/03.01.01/2010

9.12.2010 Dnro 2712/03.01.01/2010 Ohje 2/2010 1 (5) 9.12.2010 Dnro 2712/03.01.01/2010 Lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittaminen Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika Ohje tulee voimaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tromboembolisten komplikaatioiden estohoito keinoläppäpotilailla INR 2,5 3,5. Muut indikaatiot INR 2,0 3,0.

VALMISTEYHTEENVETO. Tromboembolisten komplikaatioiden estohoito keinoläppäpotilailla INR 2,5 3,5. Muut indikaatiot INR 2,0 3,0. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Marevan 3 mg tabletti Marevan forte 5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 3 mg tai 5 mg varfariininatriumia. Apuaine, jonka

Lisätiedot

Mitä pitikään osata huumausaineista?

Mitä pitikään osata huumausaineista? Mitä pitikään osata huumausaineista? Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Evira Lainsäädäntö Huumausainelaki 373/2008 VNa huumausaineiden valvonnasta (548/2008)

Lisätiedot

Lääkkeiden silmiin kohdistuvat haittavaikutukset Koonnut Tarja Kuitunen, farmaseutti, optikko

Lääkkeiden silmiin kohdistuvat haittavaikutukset Koonnut Tarja Kuitunen, farmaseutti, optikko Lääkkeiden silmiin kohdistuvat haittavaikutukset Koonnut Tarja Kuitunen, farmaseutti, optikko Lukijalle Tässä liitteessä on listaus systeemisesti käytettävien lääkkeiden silmiin kohdistuvista haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi Syövän lääkehoito Salla Kalsi Syöpä Yleisnimitys maligneille (pahanlaatuisille) kasvaimille Karsinogeeninen = syöpää aiheuttava Syövän taustalla voi olla Ympäristötekijät, elintavat, perimä, eräät virus-

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 543. Valtioneuvoston asetus. huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista

SISÄLLYS. N:o 543. Valtioneuvoston asetus. huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2008 N:o 543 544 SISÄLLYS N:o Sivu 543 Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista... 1689

Lisätiedot

1/2012 APTEEKIN LÄÄKEKAAPPI. Ohje 13.12.2012 Dnro 3835/03.01.01/2012. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje. Kohderyhmät.

1/2012 APTEEKIN LÄÄKEKAAPPI. Ohje 13.12.2012 Dnro 3835/03.01.01/2012. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje. Kohderyhmät. Ohje 13.12.2012 Dnro 3835/03.01.01/2012 1/2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje APTEEKIN LÄÄKEKAAPPI Kohderyhmät Apteekit Voimaantulo Ohje tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2013 ja

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys. Lääkkeiden hyvät tuotantotavat. Lääkelaitoksen määräys 5/2007.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys. Lääkkeiden hyvät tuotantotavat. Lääkelaitoksen määräys 5/2007. Määräys pp.kk.2012 3824/03.01.01/2012 X/2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys Lääkkeiden hyvät tuotantotavat Valtuutussäännökset Lääkelain (395/1987) 9 :n 3 momentti, 10 :n 3 momentti

Lisätiedot

LÄÄKEAINEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET Interaktio ohjelman hyödyntäminen Helsingin XXXI Lauttasaaren Keskusapteekissa ja Kuusankosken I apteekissa

LÄÄKEAINEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET Interaktio ohjelman hyödyntäminen Helsingin XXXI Lauttasaaren Keskusapteekissa ja Kuusankosken I apteekissa LÄÄKEAINEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET Interaktio ohjelman hyödyntäminen Helsingin XXXI Lauttasaaren Keskusapteekissa ja Kuusankosken I apteekissa Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö

Lisätiedot

LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT

LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT KLIINISESTI MERKITTÄVÄ INTERAKTIO? Kriteerejä: Interaktoivien LA:n terapeuttinen leveys Populaatio, joka teoriassa voi altistua Yhteiskäytön todennäköisyys populaatiotasolla Onko

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Luentorunko. Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät. Lääkeaineinteraktiot. Polyfarmasia. Lääkkeiden yhteisvaikutukset. Lääkeaineinteraktiot

Luentorunko. Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät. Lääkeaineinteraktiot. Polyfarmasia. Lääkkeiden yhteisvaikutukset. Lääkeaineinteraktiot Luentorunko Yleistä lääkeaineiden yhteisvaikutuksista Lääkkeiden yhteisvaikutukset YMPESUPU Anni-Maija Linden, FaT Biolääketieteen laitos, Farmakologia Helsingin yliopisto Farmakokineettiset interaktiomekanismit

Lisätiedot

MITEN LÄÄKEHOITOA OHJATAAN JA KEHITETÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ JA KILPAILUTUS

MITEN LÄÄKEHOITOA OHJATAAN JA KEHITETÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ JA KILPAILUTUS MITEN LÄÄKEHOITOA OHJATAAN JA KEHITETÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ JA KILPAILUTUS Kerstin Carlsson Toimitusjohtaja, sairaanhoitopiirin apteekkari HUS-Apteekki liikelaitos KOHTI EDELLÄKÄVIJYYTTÄ HUS 2016 8.12.2015

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Nizoral 200 mg tabletti. ketokonatsoli. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

PAKKAUSSELOSTE. Nizoral 200 mg tabletti. ketokonatsoli. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. PAKKAUSSELOSTE Nizoral 200 mg tabletti ketokonatsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Depottabletti 175 mg: pyöreä, valkoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 175 ja toisella puolella T.

VALMISTEYHTEENVETO. Depottabletti 175 mg: pyöreä, valkoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 175 ja toisella puolella T. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nuelin Depot 175 mg depottabletit Nuelin Depot 250 mg depottabletit Nuelin Depot 350 mg depottabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 depottabletti sisältää

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Oikeuslääketieteellisten ruumiinavauksien

Oikeuslääketieteellisten ruumiinavauksien Oikeuslääketiede Lääke, myrkky, huume vai taasko viina? Erkki Vuori, Ilkka Ojanperä, Riitta-Leena Ojansivu ja Raija Nieminen Suomalainen kuolemansyyn selvitys on kattava ja perusteellinen. Oikeuskemiallisten

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää sakinaviirimesilaattia, joka vastaa 500 mg:aa sakinaviiria.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää sakinaviirimesilaattia, joka vastaa 500 mg:aa sakinaviiria. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI INVIRASE 500 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää sakinaviirimesilaattia, joka vastaa 500 mg:aa sakinaviiria.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KALETRA 133,3 mg/33,3 mg PEHMEÄT KAPSELIT. lopinaviiri/ritonaviiri

PAKKAUSSELOSTE. KALETRA 133,3 mg/33,3 mg PEHMEÄT KAPSELIT. lopinaviiri/ritonaviiri PAKKAUSSELOSTE KALETRA 133,3 mg/33,3 mg PEHMEÄT KAPSELIT lopinaviiri/ritonaviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

METROPOLIA FARMAKOLOGIA 2, JOHDANTOLUENTO SYKSY 2015

METROPOLIA FARMAKOLOGIA 2, JOHDANTOLUENTO SYKSY 2015 Kuvaa ei voi näyttää nyt. METROPOLIA FARMAKOLOGIA 2, JOHDANTOLUENTO SYKSY 2015 SANNA KANERVO OSASTOFARMASEUTTI, K6A MEILAHDEN KOLMIOSAIRAALA HUS APTEEKKI AIHEET SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO

Lisätiedot

Edellisen vuoden lääkekulutus (Kausi 201401-201412)

Edellisen vuoden lääkekulutus (Kausi 201401-201412) Sivu 1 A RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUKSIEN JA 297,76 6 1 278 052 9 6 AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET A01 SUUN JA HAMPAIDEN HOITOON 8,68 11-2 2 874 8 14 TARKOITETUT VALMISTEET A01A SUUN JA HAMPAIDEN HOITOON

Lisätiedot

Lääkeainepitoisuuden määrittämisen edellytyksenä

Lääkeainepitoisuuden määrittämisen edellytyksenä Katsaus KARI LAINE Lääkeaineiden pitoisuusmittaukset ovat valikoiduissa tapauksissa merkittävä apu lääkehoidon toteutuksessa. Jotta resurssit kohdistettaisiin oikein, tulee harkita tarkoin, mitä pitoisuusmittauksia

Lisätiedot

Määräys 1 (9) ja ohje 4/2009. 22.12.2009 Dnro 449/03.01.01/2009

Määräys 1 (9) ja ohje 4/2009. 22.12.2009 Dnro 449/03.01.01/2009 Määräys 1 (9) ja ohje 4/2009 22.12.2009 Dnro 449/03.01.01/2009 Tuotevirheet Valtuutussäännökset Lääkelaki (395/1987) 30 a sellaisena kuin se on muutettuna lailla 773/2009 Määräys sisältää myös ohjeellisen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. APTIVUS 100 mg/ml oraaliliuos Tipranaviiri

PAKKAUSSELOSTE. APTIVUS 100 mg/ml oraaliliuos Tipranaviiri PAKKAUSSELOSTE APTIVUS 100 mg/ml oraaliliuos Tipranaviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin lapsesi aloittaa lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Voimassa 1.1.2005 alkaen. Kaikkien lääkeaineiden käytön tulee rajoittua vain lääketieteellisiin käyttötarkoituksiin

Voimassa 1.1.2005 alkaen. Kaikkien lääkeaineiden käytön tulee rajoittua vain lääketieteellisiin käyttötarkoituksiin N:o 4 63 Liite 1 KIELLETTYJEN AINEIDEN JA MENETELMIEN LUETTELO 2005 MAAILMAN ANTIDOPINGSÄÄNNÖSTÖ Voimassa 1.1.2005 alkaen Kaikkien lääkeaineiden käytön tulee rajoittua vain lääketieteellisiin käyttötarkoituksiin

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN HYVÄT TUOTANTOTAVAT. Lääketehtaat Lääkkeitä kliinisiin lääketutkimuksiin valmistavat yksiköt. Lääkelaitoksen määräys 5/2007.

LÄÄKKEIDEN HYVÄT TUOTANTOTAVAT. Lääketehtaat Lääkkeitä kliinisiin lääketutkimuksiin valmistavat yksiköt. Lääkelaitoksen määräys 5/2007. Määräys 12.12.2012 3824/03.01.01/2012 5/2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys LÄÄKKEIDEN HYVÄT TUOTANTOTAVAT Valtuutussäännökset Lääkelain (395/1987) 9 :n 3 momentti, 10 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Neurologinen lääkehoito. Salla Kalsi Proviisori

Neurologinen lääkehoito. Salla Kalsi Proviisori Neurologinen lääkehoito Salla Kalsi Proviisori Neurologiset lääkkeet Epilepsialääkkeet Parkinsonin taudin lääkkeet Migreenin lääkkeet Dementian ja Alzheimerin taudin lääkkeet ADHD lääkkeet Epilepsia Joukko

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti.

PAKKAUSSELOSTE. Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti. PAKKAUSSELOSTE Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti Karvediloli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Johan se myrkyn lykkäs! Perustietoa myrkytyksistä

Johan se myrkyn lykkäs! Perustietoa myrkytyksistä Johan se myrkyn lykkäs! Perustietoa myrkytyksistä Markus Lyyra LL, erikoislääkäri, ensihoitolääketieteen erityispätevyys HYKS Akuutti HUS ensihoito, lääkärihelikopteri FinnHEMS 10 Myrkytystietokeskus Avoinna

Lisätiedot

Lääkeaineinteraktiot neuroanestesiologiassa

Lääkeaineinteraktiot neuroanestesiologiassa Lääkeaineinteraktiot neuroanestesiologiassa SAY/NEUROANESTESIA-JAOS 20-VUOTISJUHLASYMPOSIUM 24.05.2014,Turku Jori Ruuskanen, LT Neurologian el Kl. farmakologian ja lääkehoidon el TYKS Neurotoimialue Medbase

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. REYATAZ 200 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. REYATAZ 200 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI REYATAZ 200 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 200 mg atatsanaviiria (sulfaattina). Apuaine: yksi kapseli sisältää 109,57 mg laktoosia.

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 800 mg darunaviiria (etanolaattina) ja 150 mg kobisistaattia.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 800 mg darunaviiria (etanolaattina) ja 150 mg kobisistaattia. Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Geeli pidetään suussa mahdollisimman pitkään, jonka jälkeen se niellään. Suun voi tämän jälkeen haluttaessa huuhdella vedellä.

VALMISTEYHTEENVETO. Geeli pidetään suussa mahdollisimman pitkään, jonka jälkeen se niellään. Suun voi tämän jälkeen haluttaessa huuhdella vedellä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Daktarin 2 % oraaligeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma oraaligeeliä sisältää 20 mg mikonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Lisätiedot

Ruoan ja juoman vaikutukset lääkehoitoon

Ruoan ja juoman vaikutukset lääkehoitoon KATSAUS Veijo Saano Ruoka vaikuttaa lääkehoitoon hoitomyöntyvyydestä lääkeaineiden molekyylitason vaikutusmekanismeihin ja metaboliaan asti. Ruokailu voi edistää lääkehoidon onnistumista mm. siksi, että

Lisätiedot

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön määrättävissä olevat lääkkeet

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön määrättävissä olevat lääkkeet 3432 Liitteet Liite 1 Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön määrättävissä olevat lääkkeet Lääkityksen aloittaminen ATC-luokka Lääke Tautitila Rajaus N01BB20 Lidokaiini-prilokaiini laastari ihon

Lisätiedot

Kartoitus lääkeaineista yhdyskuntajätevedessä ja pintavedessä

Kartoitus lääkeaineista yhdyskuntajätevedessä ja pintavedessä Kartoitus lääkeaineista yhdyskuntajätevedessä ja pintavedessä Lauri Äystö, Jukka Mehtonen & Kirsti Kalevi Kulutuksen ja tuotannon keskus, Suomen ympäristökeskus Loppuraportti 8.9.214 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Pori 18.5.2015 Alli Puirava, Lääkehuollon lehtori www.proedu.fi Iäkkäillä paljon lääkkeitä ja suuret vaihtelut Vain n. 1% 75-vuotta täyttäneistä ei käytä mitään lääkettä

Lisätiedot

Neuropaattisen kivun lääkkeet

Neuropaattisen kivun lääkkeet Neuropaattisen kivun lääkkeet Migreenilääkkeet Esa Korpi esa.korpi@helsinki.fi Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos, farmakologia Kaavio portaittaisesta kivunhoidosta; mukaeltu WHO:n mallista.

Lisätiedot

1 (8) Määräys 1/2011. 22.2.2011 Dnro 6187/03.01.01/2010. Apteekin palvelupiste. Valtuutussäännökset

1 (8) Määräys 1/2011. 22.2.2011 Dnro 6187/03.01.01/2010. Apteekin palvelupiste. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (8) 22.2.2011 Dnro 6187/03.01.01/2010 Apteekin palvelupiste Valtuutussäännökset Lääkelaki (395/1987) 52 a :n 4 momentti ja 57 :n 3 momentti sellaisina kuin ne ovat laissa 1112/2010 Kohderyhmä

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI REYATAZ 100 mg kapseli, kova REYATAZ 150 mg kapseli, kova REYATAZ 200 mg kapseli, kova REYATAZ 300 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää atatsanaviirisulfaattia, joka vastaa 300 mg atatsanaviiria, ja 150 mg kobisistaattia.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää atatsanaviirisulfaattia, joka vastaa 300 mg atatsanaviiria, ja 150 mg kobisistaattia. Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

22.12.2006 Euroopan unionin virallinen lehti L 367/33

22.12.2006 Euroopan unionin virallinen lehti L 367/33 22.12.2006 Euroopan unionin virallinen lehti L 367/33 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1950/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, hevoseläinten hoidossa keskeisten aineiden luettelon laatimisesta eläinlääkkeitä

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. PREZISTA 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. PREZISTA 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PREZISTA 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 75 mg darunaviiria (etanolaattina). Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2009-2010

MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2009-2010 1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO I. SEPSIKSEN ALOITUSHOITO... 3 II. SEPSIKSEN HOITO KUN AIHEUTTAJA TIEDOSSA... 4 III. ERÄIDEN INFEKTIOIDEN ALOITUSHOITO AIKUISILLA...

Lisätiedot

ENSIHOIDON LÄÄKEHOITO - OPAS

ENSIHOIDON LÄÄKEHOITO - OPAS ENSIHOIDON LÄÄKEHOITO - OPAS Sisällysluettelo: 4 Adenosiini 19 Enoksapariini 5 Adrenaliini 20 Etilefriini 6 Adrenaliini-elvytys 21 Flumatseniili 7 Adrenaliini-anafylaksia 22 Furosemidi 8 Adrenaliini-muu

Lisätiedot

Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693

Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693 Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693 Tietoa kurssista Luentoja 20 h + tentit (2 x 2 h) Kurssi kahdessa osassa (1+2) Oppikirjana:

Lisätiedot

Määräys 2/2011. 10.5.2011 Dnro 1283/03.01.01/2011

Määräys 2/2011. 10.5.2011 Dnro 1283/03.01.01/2011 Määräys 2/2011 1 (9) 10.5.2011 Dnro 1283/03.01.01/2011 Apteekin verkkopalvelu Valtuutussäännökset Lääkelaki (395/1987) 52 b :n 4 momentti ja 57 :n 3 momentti sellaisina kuin ne ovat laissa 1112/2010 Kohderyhmä

Lisätiedot