LUETTELO LÄÄKEAINEISTA JA -VALMISTEISTA, JOITA SAA TOIMITTAA AINOASTAAN LÄÄKEMÄÄRÄYKSELLÄ. Luettelo on voimassa lukien toistaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO LÄÄKEAINEISTA JA -VALMISTEISTA, JOITA SAA TOIMITTAA AINOASTAAN LÄÄKEMÄÄRÄYKSELLÄ. Luettelo on voimassa 10.2.2003 lukien toistaiseksi."

Transkriptio

1 LL Dnro 15/01/2003 LUETTELO LÄÄKEAINEISTA JA -VALMISTEISTA, JOITA SAA TOIMITTAA AINOASTAAN LÄÄKEMÄÄRÄYKSELLÄ Lääkelaitos vahvistaa oheisen luettelon niistä lääkeaineista ja -valmisteista, joita saa toimittaa ainoastaan lääkemääräyksellä. Luettelo on voimassa lukien toistaiseksi. Ylijohtaja Hannes Wahlroos Yliproviisori Sami Paaskoski Mannerheimintie Helsinki PL Helsinki Puh. (09) Fax (09) Sähköposti

2 2 JAKELU Apteekit Sivuapteekit Sotilasapteekki Sairaala-apteekit Lääkekeskukset Kansanterveyslaitos Lääketehtaat Lääketukkukaupat Myyntiluvan haltijat Suomen Punainen Risti Veripalvelu TIEDOKSI Eduskunnan oikeusasiamies Valtioneuvoston oikeuskansleri Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Terveydenhuollon oikeusturvakeskus Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto Pääesikunnan terveydenhuolto-osasto Tullilaitos Kuluttajavirasto Elintarvikevirasto Helsingin yliopiston farmasian laitos Kuopion yliopiston farmaseuttinen tiedekunta Åbo Akademi Yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Suomen Proviisoriyhdistys Suomen Lääkäriliitto Suomen Hammaslääkäriliitto Suomen Eläinlääkäriliitto Palvelualojen ammattiliitto, apteekkialan osasto Kansaneläkelaitos Lääketeollisuus Apteekkitavaratukkukauppiaat Suomen Kuntaliitto Lääketietokeskus

3 3 Luettelo lääkeaineista ja -valmisteista, joita saa toimittaa ainoastaan lääkemääräyksellä Alla lueteltuja lääkeaineita ja -valmisteita tai vaikutukseltaan niihin rinnastettavia aineita ja näitä sisältäviä valmisteita saadaan kohdassa III mainituin poikkeuksin toimittaa apteekista ainoastaan lääkemääräyksellä. Rinnastettavalla aineella tarkoitetaan luettelossa mainitun aineen suoloja, estereitä tai muuta johdosta tai ainetta, jolla on samankaltainen vaikutus kuin luettelon aineella. Jos lääkevalmiste on reseptilääke, niin koostumukseltaan vastaava tai rinnastettava Ex tempore valmiste on myös reseptilääke. Epäselvissä tapauksissa asia ratkaistaan Neuvoston direktiivin 92/26/ETY mukaan. I Varsinaisiksi huumausaineiksi luettavat lääkeaineet Lääkeaineet, joiden kohdalla on merkintä H. Lääkeaineet, joiden kohdalla on merkintä HE, saadaan toimittaa vain Lääkelaitoksen jokaisella kerralla erikseen myöntämällä luvalla. Kun lääkäri haluaa määrätä näitä aineita potilaalleen, lääkärin on toimitettava perusteltu hakemus asiasta Lääkelaitokselle. II PKV-lääkeaineet Lääkeaineet tai lääkeaineryhmät, joiden kohdalla on merkintä Z tai P. Lääkeaineet tai lääkeaineryhmät, joiden kohdalla on merkintä ZA tai PA, saadaan toimittaa vain säilytettävällä, alkuperäisellä lääkemääräyksellä. Lääkemääräykset jäävät apteekkiin, jossa ne on säilytettävä kymmenen vuotta. III Lääkeaineita, joiden kohdalla on merkintä d, saadaan tietyin ehdoin toimittaa myös ilman lääkemääräystä (Luettelo lääkeaineista ja -valmisteista, joita saa toimittaa määrätyin ehdoin ilman lääkemääräystä) Abakaviiri Absiksimabi Adapaleeni Adenosiini Adonisyrttivalmisteet Adrenaliini Agalsidaasialfa Agalsidaasibeeta Akarboosi Aklarubisiini d Akrivastiini Alatrofloksasiini Albumiini Aldesleukiini Alemtutsumabi Alendronaatti Alfakalsidoli H Alfentaniili Alfutsosiini Alitretinoiini Alklometasoni Allopurinoli Almotriptaani Z Alpratsolaami Alprostadiili Alteplaasi Alvejuuriuute Leveälehtisen alvejuuren uutteen maahantuonti, varastossa pito ja myynti on kielletty. Amantadiini Ambutonium HE Amfetamiini Amfoterisiini Amifostiini Amikasiini Amiloridi Aminofylliini Amiodaroni Amitriptyliini Amlodipiini Amoksisilliini Amorolfiini Ampisilliini Amprenaviiri Amsakriini Anaboliset steroidit Anakinra Anastrotsoli Androgeenit Antitrombiini Apomorfiini Apraklonidiini Aprotiniini

4 4 Arekansiemen Arseeniyhdisteet Artemeetteri Artikaiini Asebutololi Aseklofenaakki Asetatsoliamidi Asetyylikoliini d Asetyylikysteiini d Asetyylisalisyylihappo d Asikloviiri Asipimoksi Asitretiini Atenololi Atorvastatiini Atosibaani Atrakurium Atropiini Atsatiopriini Atselaiinihappo Atselastiini Atsitromysiini Atstreonaami Auranofiini Baklofeeni P Barbituraatit Basiliksimabi d Basitrasiini Beetametasoni Bekaplermiini d Beklometasoni Beksaroteeni d Belladonnavalmisteet d Bentsoehappoinen oopiumitinktuura Z Bentsodiatsepiinit d Bentsokaiini d Bentsoyyliperoksidi Bentsyylipenisilliini Betahistiini Betaksololi Betanekoliini Betsafibraatti Bikalutamidi Bimatoprosti Biperideeni Bisoprololi Bleomysiini d Booraksi d Boorihappo Bosentaani Botuliinitoksiini Brimonidiini Brintsolamidi d Broksikinoliini d Bromheksiini P Bromisovaali Bromokriptiini Budesonidi Bumetanidi Bupivakaiini ZA Buprenorfiini Busereliini Buspironi Butenafiini Butyyliskopolamiini Cayenne-pippurin etanoliuute Dakarbatsiini Daklitsumabi Daktinomysiini Daltepariini Danaparoidi Danatsoli Darbepoetiinialfa Daunorubisiini Deferiproni d Deksametasoni PA Deksfenfluramiini d Deksibuprofeeni Deksketoprofeeni Dekstraani Dekstriferroni d Dekstrometorfaani H Dekstropropoksifeeni d Dekvaliini Desferoksamiini Desfluraani Desirudiini Desloratadiini Desmopressiini Desogestreeli Desoksimetasoni Desonidi Z Diatsepaami Didanosiini Dienestroli Diflunisaali Digitalisvalmisteet Digoksiini Dihydroepiandrosteroni (DHEA) Dihydroergotamiini H Dihydrokodeiini Dihydrotakysteroli d Diklofenaakki Dikloksasilliini Diksyratsiini Diltiatseemi Dimetyylisulfoksidi Dinoprostoni Dipivefriini Diprofylliini Dipyridamoli Disopyramidi Distigmiini Disulfiraami Ditranoli Dobutamiini Dofetilidi Doksapraami Doksepiini Doksisykliini Doksorubisiini Dolasetroni Donepetsiili Dopamiini Dopeksamiini Dornaasialfa Dortsolamidi Dosetakseeli

5 5 Drotrekogiinialfa Droperidoli Dropropitsiini Drospirenoni Dydrogesteroni d Ebastiini Efavirentsi Efedriini Efedriiniä ja kodeiinia tai kodeiinifosfaattia sisältävää yskänlääkettä saadaan toimittaa vain säilytettävällä, erillisellä alkuperäisellä lääkemääräyksellä. Lääkemääräys jää apteekkiin, jossa se säilytetään 10 vuotta. Valmiste on PKV-lääke (PA). Eflorinitiini Ekonatsoli Ekotiopaatti Eksemestaani Eletriptaani Elohopeayhdisteet Emedastiini Emeproni Enalapriili Enfluraani Enoksapariini Entakaponi Epirubisiini Epoetiini Eprosartaani Eptakogialfa, aktivoitu Erdosteiini d Ergokalsiferoli Ergoloidimesylaatit Ergotamiini Ertapeneemi Erytromysiini Eseriini (fysostigmiini) Esmololi Esomepratsoli Espanjan kärpänen ja -valmisteet Estradioli Estramustiini d Estrioli Estroni Etambutoli Etanersepti Etidronaatti Etilefriini Etodolaakki Etonogestreeli Etoposidi Etorikoksibi Etosuksimidi H Etyylimorfiini d Famotidiini Famsikloviiri Feksofenadiini Felodipiini d Fenasetiini PA Fenfluramiini Feniramiini Fenofibraatti Fenoksimetyylipenisilliini Fenoldopaami d Fenoli Fenoteroli H Fentanyyli ZA Fentermiini Fenytoiini Fenyylibutatsoni d Fenyyliefriini Fenyylipropanoliamiini Ferumoksiili Fibrinogeeni Filgrastiimi Finasteridi Flekainidi Fludarabiini Fludrokortisoni Flufenatsiini Flukonatsoli Flumatseniili Flumetasoni Fluokortoloni Fluoksetiini Fluoreskeiini Fluorometoloni Fluorourasiili Flupentiksoli Flutamidi Flutikasoni Fluvastatiini Fluvoksamiini Hd Folkodiini Follitropiinit Fomepitsoli Fomivirseeni Fondaparinuuksi Foolihappo, parenteraalivalmiste Formestaani Formoteroli Fosfenytoiini Fosfomysiini Fosinopriili Foskarnetti d Framysetiini Frovatriptaani Fumagilliinidisykloheksyyliamiini Furosemidi Fusidiinihappo Fysostigmiini (eseriini) Fytomenadioni, parenteraalivalmiste Gabapentiini Galantamiini Gammahydroksibutyraatti (GHB) Gammabutyrolaktoni (GBL) Ganireliksi Gansikloviiri Gatifloksasiini Gemeprosti Gemfibrotsiili Gemsitabiini Gentamisiini Gestodeeni Glatirameeriasetaatti Glibenklamidi Glimepiridi Glipitsidi Glukagoni

6 6 Glykopyrroni Glyseryylitrinitraatti Gosereliini d Gramisidiini Granisetroni Grepafloksasiini Griseofulviini Haloperidoli Heksaklorofeeni Heksisidi Histapyrrodiini Hopea ja -yhdisteet Hopeasulfadiatsiini Hulluruohovalmisteet Hydroklooritiatsidi d Hydrokortisoni Hydrokortisonibutyraatti Hydroksikarbamidi Hydroksiklorokiini P Hydroksitsiini Hydroksokobalamiini H Hydromorfoni Hyoskyamiini Hyytymistekijät Ibandronaatti d Ibuprofeeni Ibutilidi Idarubisiini Ifosfamidi Ikodekstriini Iloprosti Imatinibi Imidapriili Imigluseraasi Imikimodi Imipeneemi Immunoglobuliinit Indapamidi Indinaviiri Indometasiini Infliksimabi Infuusioina annettavat lääkevalmisteet Injektioina annettavat lääkevalmisteet lukuun ottamatta insuliinia Inomax-typpioksidivalmiste d Insuliinit Interferonit Intrifibaani Ipratropiinibromidi Irbesartaani Irinotekaani Isofluraani Isoniatsidi Isosorbididinitraatti Isosorbidimononitraatti Isotretinoiini Isradipiini Itrakonatsoli Ivermektiini Jobitridoli d Jodi d Jodidit Johimbiini Kabergoliini Kadeksomeerijodi d Kaliumjodidi Kaliumkanrenoaatti d Kaliumpermanganaatti Kalomeli Kalsipotrioli Kalsitoniini Kalsitrioli Kalsium, parenteraalivalmiste Kalsiumfolinaatti Kalsiumlevofolinaatti d Kamferi Kandesartaani Kapesitabiini Kaptopriili Karbakoliini Karbamatsepiini Karbimatsoli Karboplatiini d Karbosisteiini Karisoprodoli Karmofuuri Karmustiini Karteololi Karvediloli Kaspofungiini Kefadroksiili Kefaklori Kefaleksiini Kefalotiini Kefamandoli Kefdiniiri Kefepiimi Kefiksiimi Kefoksitiini Kefotaksiimi Kefpiromi Kefpodoksiimi Kefprotsiili Keftatsidiimi Keftibuteeni Keftitsoksiimi Keftriaksoni Kefuroksiimi PA Ketamiini Ketiapiini d Ketokonatsoli d Ketoprofeeni Ketorolaakki Ketotifeeni Ketunkakkuvalmisteet Kielovalmisteet Kinagolidi Kinapriili Kinidiini Kiniini Kivihiiliterva Kladribiini Klaritromysiini Klavulaanihappo Klidinium Klindamysiini Kliokinoli Z Klobatsaami

7 7 Klobetasoli Klobetasoni d Klobutinoli Klodronaatti Kloksasilliini P Klometiatsoli Klomifeeni Klomipramiini Z Klonatsepaami Klonidiini Z Klooridiatsepoksidi Klooripromatsiini Klooriprotikseeni Klooritetrasykliini Klooritsoksatsoni Klopidogreeli Kloraalihydraatti Klorambusiili Kloramfenikoli Kloroformi d Klorokiini Klostridiopeptidaasi d Klotrimatsoli Klotsapiini d Kobolttiyhdisteet Hd Kodeiini ja kodeiinifosfaatti Kodeiinia tai kodeiinifosfaattia ja efedriiniä sisältävää yskänlääkettä saadaan toimittaa vain säilytettävällä erillisellä alkuperäisellä lääkemääräyksellä. Lääkemääräys jää apteekkiin, jossa se säilytetään 10 vuotta. Valmiste on PKV-lääke (PA). d Kofeiini H Kokaiini d Kokillaanan nesteuute d Kolekalsiferoli Kolestipoli Kolestyramiini Kolfoskeriilipalmitaatti Kolkisiini Koriongonadotropiini d Kromiyhdisteet d Ksylometatsoliini Kultayhdisteet d Kupariyhdisteet Labetaloli Lamivudiini Lamotrigiini Lanreotidi Lansopratsoli Latanoprosti Leflunomidi Lenograstiimi Lepirudiini Lerkanidipiini Letrotsoli Leuproreliini H Levasetyylimetadoli Levetirasetaami Levobupivakaiini Levodopa Levofloksasiini d Levokabastiini Levomepromatsiini d Levonorgestreeli Levosetiritsiini Levosimendaani Levotyroksiininatrium d Lidokaiini Linetsolidi Lisinopriili Litium Lobeliatinktuura d Lodoksamidi Lomefloksasiini Lomustiini d Loperamidi Lopinaviiri Lorakarbefi d Loratadiini Z Loratsepaami Lornoksikaami Losartaani Lovastatiini Lumefantriini Lutropiinit Lyijy-yhdisteet Lymesykliini Lynestrenoli H Lääkeoopiumi d Malationi d Mangaaniyhdisteet Mangafodipiiri Medroksiprogesteroni Mefenaamihappo Meflokiini Megestroli d Meklotsiini Meksiletiini Melatoniini Melfalaani Meloksikaami Melperoni Memantiini Menotropiini Z Meprobamaatti Mepyramiini Merisipulivalmisteet Merkaptamiini Merkaptopuriini Meropeneemi Mesalatsiini Mesna Mesteroloni H Metadoni Metenamiini Metformiini P Metoheksitaali Metokarbamoli Metoklopramidi Metoksaleeni Sellaisenaan saa määrätä vain iho- ja sukupuolitautien erikoislääkärit Metoprololi Metotreksaatti Metronidatsoli Metyyliaminolevulinaatti Metyylidopa Metyyliergometriini

8 8 HE Metyylifenidaatti Metyyliprednisoloni Metyyliprednisoloniaseponaatti d Metyylirosaniliini d Metyylitioniini Mianseriini Z Midatsolaami Saa toimittaa vain 20 tablettia kerrallaan Mifepristoni Miglitoli d Mikonatsoli Milnasipraani Miltefosiini d Minoksidiili Mirtatsapiini Misoprostoli Mitoksantroni Mitomysiini Mitsolastiini Mivakuriumkloridi Moeksipriili Moklobemidi Moksifloksasiini Moksisylyytti Moksonidiini Molgramostiimi Mometasoni Montelukasti H Morfiini Mupirosiini Muromonabi-CD3 Mykofenolihappo Nabumetoni Nadropariini Nafareliini Nafatsoliini Naloksoni Naltreksoni Nandroloni Naprokseeni Naratriptaani d Natamysiini Nateglinidi Natriumaurotiomalaatti Natriumfenyylibutyraatti d Natriumfluoridi d Natriumkromoglikaatti Nebivololi Nedokromiili Nefatsodoni Nelfinaviiri d Neomysiini Neostigmiini Netilmisiini Nevirapiini Nifedipiini Niketamidi d Nikotiini Nilutamidi Nilvadipiini Nimesulidi Nimodipiini Nisoldipiini Z Nitratsepaami Nitrofurantoiini Nitsatidiini Nonakogialfa Noretisteroni Norfloksasiini Norgestimaatti Nortriptyliini d Noskapiini Nystatiini Ofloksasiini Z Oksatsepaami d Oksetusjuurivalmisteet Oksibuprokaiini Oksibutiniini H Oksikodoni d Oksimetatsoliini d Oksitetrasykliini Oksitosiini Oksitropiinibromidi Okskarbatsepiini Oktreotidi Olantsapiini Olopatadiini Olsalatsiini Omepratsoli Ondansetroni Hd Oopiumvalmisteet Orfenadriini Orlistaatti Oseltamiviiri Ouabaiini (G-Strofantiini) Paklitakseeli Palivitsumabi Pamidronaatti Pankuroni Pantopratsoli Papaveriini d Parasetamoli Parekoksibi Parenteraalivalmisteet Paroksetiini Pegfilgrastiimi Penisillamiini d Pensikloviiri Pentamidiini-isetionaatti ZA Pentatsosiini Pentoksifylliini, parenteraalivalmisteena d Pentoksiveriini Perfenatsiini Pergolidi Perindopriili Perisiatsiini H Petidiini Pilokarpiini Pimobendaani Pindololi Pioglitatsoni Piperasilliini Piperatsiini Pirasetaami Piroksikaami Pitofenoni Pivampisilliini Pivmesillinaami

9 9 Plasmaproteiinit Podofyllotoksiini Polidokanoli Polikresuleeni Polyestradiolifosfaatti Polymyksiini Polystyreenisulfonaatti Porfimeerinatrium Pramipeksoli Pratsosiini Pravastatiini d Prednisoloni Prednisoni d Prilokaiini Primidoni Probenesidi Progesteroni Proguaniili Prokaiinipenisilliini Proklooriperatsiini Proksifylliini Promatsiini Propafenoni Propasetamoli Propofoli Propranololi Proskillaridiini Protamiini Pseudoefedriini Pyratsiiniamidi Pyridostigmiini Pärskäjuurivalmisteet Rabepratsoli Radioaktiiviset lääkevalmisteet Raloksifeeni Raltitreksidi Ramipriili d Ranitidiini Ranitidiinivismuttisitraatti Rasburikaasi Rautaoksidi, sokeripitoinen Reboksetiini Remifentaniili Repaglinidi Reserpiini Reteplaasi d Retinoli Revipariini Ribaviriini Rifabutiini Rifampisiini Rilutsoli Rimeksoloni Risperidoni Ritonaviiri Ritsatriptaani Rituksimabi Rivastigmiini Rofekoksibi Rokotteet Roksitromysiini Rokuroniumbromidi Ropivakaiini Rosiglitatsoni Röntgenvarjoaineet, parenteraalivalmisteet Saccharomyces boulardii Sakinaviiri Salbutamoli Salmeteroli d Seleeniyhdisteet Selegiliini Selekoksibi Seliprololi Serivastatiini Sermoreliini Sertindoli Sertraliini d Setiritsiini Sevelameeri Sevofluraani Sibutramiini Sidofoviiri Siklosporiini Sildenafiili Simetidiini Simvastatiini d Sinkkiyhdisteet d Sinkokaiini (sinkaiini) Sinnaritsiini Siprofloksasiini Sirolimuusi Sisapridi Sisatrakuuri Sisplatiini Sitalopraami Skopolamiini Somatropiini Sotaloli Sparfloksasiini Spironolaktoni Stavudiini d Streptodornaasi d Streptokinaasi Strofantuksen siemen valmisteet Strykniini H Sufentaniili Suksametoni Sulfadiatsiini Sulfadikramidi Sulfametoksatsoli Sulfasalatsiini Sulpiridi Sulprostoni Sumatriptaani Syanokobalamiini, parenteraalivalmiste Syklandelaatti d Syklitsiini Syklofosfamidi Syklopentolaatti Syproteroni Sytarabiini Tadalafiili Takriini Takrolimuusi Tamoksifeeni Tamsulosiini Tatsaroteeni Tegafuuri

10 10 Teikoplaniini Telitromysiini Telmisartaani Z Tematsepaami Temokapriili Temoporfiini Temotsolomidi Tenekteplaasi Tenofoviiri Tenoksikaami Teofylliini d Terbinafiini Terbutaliini Terfenadiini Terlipressiini Testosteroni Tetrakaiini Tetrasykliini d Tetrytsoliini Tiagabiini Tiaprofeenihappo Tiboloni Tiludronaatti Timololi Tintsapariini d Tiokonatsoli P Tiopentaali Tioproperatsiini Tioridatsiini Tiotropiumbromidi Tirilatsadi Tirofibaani Titsanidiini Tobramysiini d Tokoferoli Tolfenaamihappo Tolkaponi Tolterodiini Topiramaatti Topotekaani Torajyvävalmisteet Toremifeeni PA Tramadoli Trandolapriili Traneksaamihappo Trastutsumabi Tratsodoni Travoprosti Tretinoiini Triamsinoloni Triamtereeni Z Triatsolaami Saa toimittaa vain 20 tablettia kerrallaan. Triheksifenidyyli Trikloorimetiatsidi Trimegestoni Trimetopriimi Trimipramiini Trioksisaleeni Sellaisenaan saa määrätä vain iho- ja sukupuolitautien erikoislääkärit. d Tripelennamiini Triptoreliini Trombiini Tropikamidi Tropisetroni Trospium Trovafloksasiini l-tryptofaani Tsafirlukasti P Tsaleploni Tsalsitabiini Tsanamiviiri Tsidovudiini Tsofenopriili Tsoledronihappo Tsolmitriptaani Z Tsolpideemi P Tsopikloni Tsuklopentiksoli Tuberkuliini Tyrotropiini d Tärpätti Ukonhattutinktuura Ultraäänikuvantamisaineet Urasiili Ursodeoksikoolihappo Valasikloviiri Valgansikloviiri Valproiinihappo Valsartaani Vanadiiniyhdisteet Vankomysiini Varfariini Varjoaineet, parenteraalivalmisteet Vedaprofeeni Vekuroni Venlafaksiini Verapamiili Verteporfiini Vigabatriini Villikaalivalmisteet Vinblastiini Vindesiini Vinkristiini Vinorelbiini d Vismuttisubsalisylaatti Vitamiinit, parenteraalivalmisteet Vorikonatsoli

LUETTELO LÄÄKEAINEISTA JA -VALMISTEISTA, JOITA SAA TOIMITTAA MÄÄRÄTYIN EHDOIN ILMAN LÄÄKEMÄÄRÄYSTÄ

LUETTELO LÄÄKEAINEISTA JA -VALMISTEISTA, JOITA SAA TOIMITTAA MÄÄRÄTYIN EHDOIN ILMAN LÄÄKEMÄÄRÄYSTÄ 5.2.2003 LL Dnro 16/01/2003 LUETTELO LÄÄKEAINEISTA JA -VALMISTEISTA, JOITA SAA TOIMITTAA MÄÄRÄTYIN EHDOIN ILMAN LÄÄKEMÄÄRÄYSTÄ Lääkelaitos vahvistaa oheisen luettelon niistä lääkeaineista ja -valmisteista,

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klotriptyl: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

Johan se myrkyn lykkäs! Perustietoa myrkytyksistä

Johan se myrkyn lykkäs! Perustietoa myrkytyksistä Johan se myrkyn lykkäs! Perustietoa myrkytyksistä Markus Lyyra LL, erikoislääkäri, ensihoitolääketieteen erityispätevyys HYKS Akuutti HUS ensihoito, lääkärihelikopteri FinnHEMS 10 Myrkytystietokeskus Avoinna

Lisätiedot

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES SLT FSM 2011 SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES Keskeisiä lukuja lääkkeiden myynnistä ja lääkekorvauksista vuonna 2011 Milj. Muutos vuodesta 2010 Lääkkeiden kokonaismyynti 2 682 2,2 %

Lisätiedot

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. Martta Palttila-Pulli 14.5.2013

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. Martta Palttila-Pulli 14.5.2013 Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet Martta Palttila-Pulli 14.5.2013 HIEMAN HISTORIAA Vuosisatoja: alkoholi opium kannabis 1800-luku: kloraalihydraatti bromiyhdisteet Hoffmanin tipat: morfiini+kodeiini+alkoholi+eetteri

Lisätiedot

Myrkytyskuolemien määrä on kääntynyt laskuun

Myrkytyskuolemien määrä on kääntynyt laskuun KATSAUS tieteessä Erkki Vuori LKT, professori, emeritus erkki.o.vuori@helsinki.fi Ilkka Ojanperä FT, professori Terhi Launiainen FT, tutkijatohtori Jari Nokua FK, oikeuskemisti Riitta-Leena Ojansivu FK,

Lisätiedot

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä.

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dormicum 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Dormicum 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Midatsolaamimaleaatti 10,20 mg vastaten 7,5 mg midatsolaamia.

Lisätiedot

OSVAREN. PAKKAUSELOSTE OsvaRen 435 mg / 235 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kalsiumasetaatti / Magnesiumsubkarbonaatti, raskas

OSVAREN. PAKKAUSELOSTE OsvaRen 435 mg / 235 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kalsiumasetaatti / Magnesiumsubkarbonaatti, raskas OSVAREN PAKKAUSELOSTE OsvaRen 435 mg / 235 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kalsiumasetaatti / Magnesiumsubkarbonaatti, raskas Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti peruskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 3. päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) suositukseen liittyvistä eroista 1

Lisätiedot

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin Lääkevaaka Sirpa Hartikainen Monilääkitys on yleistä iäkkäillä, erityisesti iäkkäillä naisilla. Alhainen sosiaaliluokka, huonoksi koettu terveys, sydän- ja verenkiertosairaudet sekä diabetes ovat yhteydessä

Lisätiedot

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä 1.2004 L Ä Ä K E I N F O R M A A T I O T A L Ä Ä K E L A I T O K S E L T A LÄKEMEDELSINFORMATION FRÅN LÄKEMEDELSVERKET, FINLAND DRUG INFORMATION FROM THE NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES, FINLAND Politiikasta

Lisätiedot

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta tehnyt Professori C. Heather Ashton, D.M., F.R.C.P. School of Neurosciences

Lisätiedot

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä.

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä. 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

Tunne ihosi auringossa - opas

Tunne ihosi auringossa - opas 1 Tunne ihosi auringossa - opas Sisältö: 3 4 6 7 8 Auringon vaikutus ihoon Susanna Virolainen, ihotautien ja patologian erikoislääkäri Ihon suojaaminen auringolta - Iho kunnossa kaiken ikää Sirpa Pajunen,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AMITRID -tabletti ja AMITRID MITE -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Amitrid-tabletti sisältää 5,68 mg amiloridihydroklorididihydraattia (vastaa

Lisätiedot

Gynekomastian syy ei aina selviä

Gynekomastian syy ei aina selviä kättä pidempää tieteessä Varpu Ranta LKT, erikoislääkäri HYKS, naistenklinikka, hormonipoliklinikka varpu.ranta@hus.fi Gynekomastian syy ei aina selviä Gynekomastialla tarkoitetaan miehen rintarauhaskudoksen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä "H/OD" ja toisella "2,5".

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä H/OD ja toisella 2,5. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Unimax mite 2,5 mg/2,5 mg depottabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kukin tabletti sisältää 2,5 mg felodipiinia ja 2,5 mg ramipriilia. Kukin tabletti

Lisätiedot

ENDOKRINOLOGISTEN LABORATORIOTUTKIMUSTEN KARIKKOJA. Pia Jaatinen ja Tapani Ebeling Endopäivät 2010

ENDOKRINOLOGISTEN LABORATORIOTUTKIMUSTEN KARIKKOJA. Pia Jaatinen ja Tapani Ebeling Endopäivät 2010 ENDOKRINOLOGISTEN LABORATORIOTUTKIMUSTEN KARIKKOJA Pia Jaatinen ja Tapani Ebeling Endopäivät 2010 Endokriininen laboratoriodiagnostiikka hormonitasoihin vaikuttavia tekijöitä vuorokausivaihtelu, kuukautiskierto,

Lisätiedot

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. PAKKAUSSELOSTE Gestinyl 20 mikrog/75 mikrog tabletti, päällystetty Gestinyl 30 mikrog/75 mikrog tabletti, päällystetty Etinyyliestradioli / gestodeeni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Plavix 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia,

Lisätiedot

Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia).

Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duodart 0,5 mg/0,4 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia).

Lisätiedot

Valmisteyhteenveto totuus ja vain totuus?

Valmisteyhteenveto totuus ja vain totuus? Lääketutkimus Pekka Eränkö Valmisteyhteenveto totuus ja vain totuus? Reseptiopin täydennystä Valmisteyhteenveto on lääkevalmisteen myyntiluvan haltijan esittämä ja viranomaisen yleensä korjauksin hyväksymä

Lisätiedot

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen.

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio. metyyliprednisoloniasetaatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio. metyyliprednisoloniasetaatti kansallinen IIx3 336937-9/2014 FAKO Karri Penttilä hyv. 16.2.15 /27.2.2015 TAK Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio metyyliprednisoloniasetaatti Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot