(2) Kategoria: Action! Toiminta ja tapahtumat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(2) Kategoria: Action! Toiminta ja tapahtumat"

Transkriptio

1 Keskustakirjaston asiakkailta saatujen unelmien jatkokehitys suunnittelun tueksi (2) Kategoria: Action! Toiminta ja tapahtumat Yleiskuvaus Toiveiden perusteella asiakkaat haluavat keskustakirjastosta kaikille avoimen tapahtumisen ja tekemisen paikan. Keskustakirjastosta toivotaan tilaa, jonne niin harrastajayhteisö, paikallisyhdistys, kansalaisaktivistiporukka kuin järjestökin voivat helposti tuoda tapahtumatoimintaa. Asiakkaat haluavat keskustakirjastoon joustavia ja muunneltavia tiloja, jotta siellä olisi mahdollisuus toteuttaa monenlaisia tekemisiä luennoista keskusteluihin, elokuvailloista tanssiaisiin, työpajoista kuntademokratialaboratorioihin sekä vertaisoppimisilloista kirjallisuusverstaisiin. Keskustakirjastosta halutaan siis luova kaupunki pienoiskoossa (tärkeimmät esiin tulleet asiat/teemat). Keskustakirjaston toivottiin myös sekoittavan yleisöjä, tuovan yhteen eri ikäpolvia ja kohderyhmiä: noviisin ja ammattilaisen, hetkestä nauttijan ja keskittyjän, kaupunkilaisen ja turistin, satunnaisen ohikulkijan ja varta vasten ohjelmaa katsomaan tulleen fanin. Nähtiin, että keskustakirjaston synnyttäminen on mahdollista vain, jos mukaan saadaan monia toimijoita (miten toiminnan pitäisi olla organisoitu). Monissa kommenteissa toivottiin myös lisää yhteistyötä ja verkottumista eri kulttuurin toimijoiden ja tekijätahojen kanssa (muut toimijat). Nähtiin, että kirjaston olisi helpompi toteuttaa moninaistuvat työmuotonsa yhdessä kumppaneiden kanssa. Kaikkea ei tarvitse osata itse (miten toiminnan pitäisi olla organisoitu). Tämän kategorian kohdalla asiakkaiden ideat ja mielipiteet olivat hyvin konkreettisia ja havainnollisia. Ehdotettiin paljon uusia tapahtumakonsepteja. Toiveissa nousi esiin myös sellainen tapahtumatoimintaa, jota kirjastosta jo löytyy ja jota asiakkaat eivät ehkä tunne vielä (kritiikki). Kirjallisuustapahtumat nousivat ehdottomaksi ykköstoiveeksi, hyvänä kakkosena olivat musiikkitapahtumat (toistuva palaute). Muuten teemojen vaihteluväli oli laaja: I Oppiminen tietystä teemasta ja vertaisoppiminen, tieto o Mainittuja teemoja mm. kädentaidot, medialukutaito, terveys, hyvinvointi, musiikki II Viihteelliset ja mukavat tapahtumat III Kansalaisaktiivisuus ja vuorovaikutteiset tapahtumat o Kirjasto rohkaisee kaupunkilaisia osallistumaan paremman kaupungin kehittämiseen yhteisöllisin keinoin IV Uudentyyppiset kirjallisuustapahtumat ja konseptit: Tarinatalo kaiken ikäisille, auki 365/7. o Uusia tapoja, epämuodollisuutta, rentoutta ja ulkokirjallista otetta kirjallisuuden harrastamiseen ja kirjallisuussisältöjen avaamiseen V Musiikkitapahtumat VI Tapahtumat erilaisille, spesifeille kohderyhmille (mm. lapset & perheet, seniorit, maahanmuuttajat, nuoret) VII Ihmisläheiset tapahtumat & kohtaaminen

2 o Kirjasto tuo yksinäiset sydämet yhteen. Tapahtumia, joissa pääsee kohtaamaan ja tilaisuuksia, joissa voi tutustua muihin asiakkaisiin, esim. sinkkutapahtumat VIII Tekemiseen ja tuunaamiseen liittyvät tapahtumat Paitsi monipuolisia sisältöjä ja ohjelmaa, toivottiin myös keskustakirjaston ohjelman ja valikoiman jakamista helposti sulateltaviin osiin. Ohjelman tulisi olla toisaalta selkeästi rakennettu ja teemoitettu, toisaalta siinä tulisi olla tilaa uusille ideoille/ ajankohtaisten teemojen esiin nostamiselle. Toivottiin, että paketoinnin ja paloittelun avulla kirjasto kommunikoisi sisältöjä tehokkaammin ulospäin. Esim. kirjaston ohjelmasta kertovien teemakategorioiden avulla saisi nopeasti käsityksen siitä, mitä talossa tapahtuu (miten toiminnan pitäisi olla organisoitu). Asiakkaat toivoivat, että uusi kirjastotalo sivistää vahingossa. Palautteen perusteella asiakkaat eivät aina halua etukäteen päättää, osallistuako ohjelmaan ja tapahtumiin vai ei. Kynnys osallistumiseen ei saa kasvaa liian korkeaksi. Toivottiin, että ohjelmaan voisi osallistua pienen etäisyyden päästä ja sitten päättää lähteäkö todella mukaan vai ei. (miten toiminnan pitäisi olla organisoitu). Asiakkaat toivoivat, että kirjastossa voisi tehdä vapaaehtoistyötä satutätinä, tarinakummina, vertaisoppaana Voisiko kirjasto tarjota malleja ja mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön, joista asiakkaat voisivat valita itselleen sopivat? (uusi konsepti). Asiakkaat toivoivat, että kirjasto tarttuu ja ottaa kantaa sisällöissään, ohjelmassaan ja tapahtumissaan ajankohtaisiin teemoihin (toistuva palaute). Kirjasto nähdään eri taiteenlajien sateenvarjo-toimijana, jonka on mahdollista saattaa yhteen taiteen alakulttuureja ja saada ne vuoropuheluun keskenään (toistuva palaute). Asiakkaat pitivät tärkeinä, että tapahtumiin voi osallistua myös etänä striimausten ja livetaltiointien kautta (toistuva palaute). Yksittäiset kiinnostavat mielipiteet ja ideat I Oppiminen tietystä teemasta ja vertaisoppiminen, tieto o Ammattilainen opettaa noviisia -konsepti o Kauniskieliset seniorit opettamaan suomea maahanmuuttajille o Kirjaston tulisi opettaa kriittiseksi tiedontulvaa kohtaan. Googlettamalla ei aina löydä aiheen ytimeen o Tiedon tuottamisen, keräämisen ja jakamisen keskus. Mitä tietoja ja taitoja käyttäjät haluaisivat jakaa toisilleen? o Tieteeseen pohjautuvan aktivismin keskus. Mahtavista kirjastotyöntekijöistä olisi apua kaupungin pop-up-aktivistien työlle. Vertaisneuvot liikkeelle, ohjekirjat jakoon!

3 o Tietokirjallisuuden kukoistuspaikka: esim. purjehtijat voisivat yhdessä perehtyä purjehduskirjallisuuteen, puutarhurit puutarhakirjoihin, kuntoilijat, joogaajat etc. o Vertaisoppimiskeskus. Tila, jossa jakaa tietotaitoa vapaasti, resurssit opetukseen tilan puolesta. o Ihmisiä joiden kautta löytää uusia uria kirjoihin. o Voisiko esim. kerran viikossa tai kuussa olla papin, juristin, kasvatusneuvojan, perheterapeutin, lastensuojelun jne. neuvonta saatavilla? Teemaan liittyvää aineistoa ja tapahtumia myös. o Asiantuntija päivystää. Avoimia asiantuntijatyöpajoja, joissa asian x asiantunija päivystää ja paikalle voi tulla ongelman/ kysymyksen kanssa. Aiheet kaikkea neulonnasta talouteen. II Viihteelliset ja mukavat o Kaupunkiin järjestettävä urbaani juhannus! Sukupolvet kohtaavat, turistit ja nuoret tutustuvat kansallisiin juhannusperinteisiin. Kokkotuli ja taikoja Töölönlahden rannalla o Tapahtumaluonteisesti kirjastojen öitä, jolloin kirjastoon pääsisi myöhemminkin ja tapahtumassa olisi jokin teema. o Kanta-asiakasillat o Väri- ja tyylineuvontaa: ständi, jonka ääressä harmaat helsinkiläiset voisivat rohkaistua ottamaan vastaan värilisiä neuvoja ja vinkkejä. o Kirjastosta voisi lainata elämyksiä ja sen toteutusohjeet. Esim. tarinakierros Helsingissä III Kansalaisaktiivisuus ja vuorovaikutteiset tapahtumat o Kunnallinen demokratia uudistuu, Helsingistä ja keskustakirjastosta tulee laboratorio, jossa kansalaisraadit tekevät suosituksia ja kehittävät poliitikkojen ja virkamiesten kanssa uusia ratkaisumalleja o On nimikoitu pöytä, minkä tunnistaa keskustelupöydäksi. Pöydän ääreen istuva on valmis keskustelemaan muiden kirjaston käyttäjien kanssa kirjoista tai muista ajankohtaisista teemoista. o Kollektiivisen älyn noodi. Veloituksetonta, monenkokoista tilaa kansalaistoiminnalle, WDCpaviljonki siirtyy uuteen keskustakirjastoon, ja Demoksen Koulu-konseptia toteutetaan nonstoppina. o Keskustakirjastolla voisi olla tuotteistettuna My-Pop-Up-Library-palvelu, jossa se voisi tehdä pikkukirjastoja niitä haluaville. IV Uudentyyppiset kirjallisuustapahtumat ja konseptit o Kirjailijavierailut uusiksi: ei aina julkkiksia, vaan esim. 3-4 mielenkiintoista tekijää yhtä aikaa kertomaan heille yhteisestä teemasta o Kirjallisuustapahtumiin ulkokirjallista nostetta o Opastusta pöytälaatikkokirjoitusten työstämiseksi omaksi novelliksi/kirjaksi o Vapaamuotoiset lukemistreffit kirjaston kahvilassa o Kirjailijavierailuja, jotka ovat syvällisempiä kuin kirjakauppojen kaupalliset tilaisuudet.

4 o Aamukahvibrunssi kirjailijan johdolla. Teemana esim. rakkauskirjat, kirjat, joista on tehty kotimaisia elokuvia, saaristoa käsittelevät kirjat, kirjat 1950-luvulla etc. o Kirjallisuuspiirejä kahvin tai teen äärellä. Epämuodollisuutta kirjallisuuden harrastamiseen, rentoutta. o Kirjailijat voisivat kertoa omista teoksistaan performanssina tai muuten jonkin toisen taidelajin tyylillä o Kirjailijatapaamisia Runoraatityyliin, mediasta tunnetut henkilöt, yliopistolaiset, eri ammattikuntien edustajat puhuisivat lempikirjoistaan o Novelli-tunteja kirjastoon o Kirjasto voisi perustaa runokioskeja, joista voisi tilata tai ostaa runon. Lahjaksi, ohjeeksi, tuliaiseksi, Suomeen tai ulkomaille, paikan päällä kuultavaksi tai jaettavaksi eteenpäin. o Kirjallisuuden brändääminen kiinnostavaksi, myös nuorille ja vähemmän koulutetuille matalan kynnyksen tapahtumien kautta. o Romaani muuttuu olemiseksi. Kulkea jonkin kirjailijan teoksen jalanjäljissä Helsingin kaduilla, toreilla, rannoilla. Olla kuin itse teoksessa. o Kirjailijanurasta haaveilevien julkinen lukufoorumi keskustakirjastoon. Kirjastonhoitajien pitäisi toimi harrastajakirjoittajien esilukijoina ja sparraajina kustantajiin päin. V Musiikkitapahtumat o Kirjastossa voisi olla esiintymislava, josta voisi esim. tiettynä ilta-aikana kerran viikossa varata esiintymisajan esim. unplugged konserteille o Soittimia lainaan. Koska monesti ei ole mahdollisuutta kokeilla uusia nuotteja, koska ei omista soitinta, niin olisi todella hauskaa saada kokeilla uusimpia nuotteja ja vain hieman rentoutua soittamalla vaikka kuutamosonaattia. o Kirjasto voisi tehdä yhteistyötä musiikkioppilaitosten kanssa ja järjestää matineoita esim. 1/kk. VI Tapahtumat erilaisille, spesifeille kohderyhmille o Senioreille baari, jossa ikääntyneiden digitaalista lukutaitoa voidaan kehittää o Miten kirjasto voisi olla kielen oppimisen paikka? Kielikylpyjä! Kuinka mahdollistetaan suomalaisten ja kielenoppijoiden välinen vapaaehtoistoiminta, kansalainen kansalaiselle toiminta o Kirjasto voisi toimia World Design Capital vuoden Paviljongin tavoin o Hyde Park Corner vapaa puhefoorumi, joka olisi auki tiettyinä päivinä ja tiettyyn aikaan, sitä voisi käyttää sekä spontaanisti että suunnitelmallisesti VII Ihmisläheiset tapahtumat & kohtaaminen o Sinkkujen lukemistreffit, teemana esim. rakkauskirjat o Tilaisuuksia, joissa voisi tutustua muihin asiakkaisiin o Voisi pitää synttärijuhlat kirjastossa

5 VIII Tekemiseen ja tuunaamiseen liittyvät tapahtumat o Kaupunginosakohtaisia valokuvaskilpailuja/-tapahtumia o Kirjasto hakkereille. Havking tarkoittaa asioiden oppimista ja rakentamista purkamalla, kasaamalla, muuttamalla ja kokeilemalla

Verkkoaivoriihen loppuraportin liite: Kaikki verkoaivoriihen aikana tuotetut uudet unelmat aakkosjärjestyksessä

Verkkoaivoriihen loppuraportin liite: Kaikki verkoaivoriihen aikana tuotetut uudet unelmat aakkosjärjestyksessä Helsingin kaupunki Keskustakirjastohanke Verkkoaivoriihen loppuraportin liite: Kaikki verkoaivoriihen aikana tuotetut uudet unelmat aakkosjärjestyksessä Fountain Park 2012 Aalto-yliopiston rooli aamukahvibrunssit

Lisätiedot

KIRJASTO MAHDOLLISTAJANA, IHMISET TEKIJÖINÄ Keskustakirjaston pelisäännöt

KIRJASTO MAHDOLLISTAJANA, IHMISET TEKIJÖINÄ Keskustakirjaston pelisäännöt KIRJASTO MAHDOLLISTAJANA, IHMISET TEKIJÖINÄ Keskustakirjaston pelisäännöt Keskustakirjaston kaverit/ Teemaryhmä 2 Keskustakirjasto yhteisöjen yhteinen kirjasto Keskustakirjaston halutaan olevan paitsi

Lisätiedot

Miten löydän sisältöjä keskustakirjastossa & Varjokirjasto -konseptiaihio

Miten löydän sisältöjä keskustakirjastossa & Varjokirjasto -konseptiaihio Miten löydän sisältöjä keskustakirjastossa & Varjokirjasto -konseptiaihio Keskustakirjaston kaverit/ Teemaryhmä 3 Kirjat, pelit, elokuvat, musiikki kuinka tarinat liikuttavat meitä KIRJASTON UUSIA PALVELUJA

Lisätiedot

Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa?

Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa? Nuorten aikuisten käsityksiä museoista Suomen käsityön museo on kartoittanut nuorten aikuisten mielipiteitä ja kokemuksia museoista työpajoissa, joita on kuvattu aikaisemmissa blogikirjoituksissa. Tässä

Lisätiedot

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho Toiveiden kirkko Marjukka Laiho Kirkko Helsingissä -julkaisuja 1. 2013 toimitus: ulkoasu: piirrokset: Marjukka Laiho Rik Poppius / Mainostoimisto Poppius & Co Dynamo Advertising Oy julkaisija: Helsingin

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

(7) Kategoria: Koko päivän palvelut

(7) Kategoria: Koko päivän palvelut Keskustakirjaston asiakkailta saatujen unelmien jatkokehitys suunnittelun tueksi (7) Kategoria: Koko päivän palvelut Yleiskuvaus Tähän kategoriaan olemme koonneet kommentit, jotka koskevat keskustakirjaston

Lisätiedot

KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI. Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen

KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI. Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen Merja Timonen Taito Lappi ry Maaliskuu 2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Käsityön opetus Suomessa... 4

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

TULOKSET TEHTÄVÄ. VAIKUTTAJAVERKOSTO Keskustakirjasto kaiken maailman helsinkiläisille Työpaja 7.5.2015, klo 8.30 12.30 Rikhardinkadun kirjasto OSIO I

TULOKSET TEHTÄVÄ. VAIKUTTAJAVERKOSTO Keskustakirjasto kaiken maailman helsinkiläisille Työpaja 7.5.2015, klo 8.30 12.30 Rikhardinkadun kirjasto OSIO I VAIKUTTAJAVERKOSTO Keskustakirjasto kaiken maailman helsinkiläisille Työpaja 7.5.2015, klo 8.30 12.30 Rikhardinkadun kirjasto TULOKSET OSIO I TEHTÄVÄ Kirjoita lyhyesti ideoita post-it-lapuille: Mitä palveluita,

Lisätiedot

Kahvila & ravintola. Sivu 3 / 4

Kahvila & ravintola. Sivu 3 / 4 Helsingin kaupunki Keskustakirjastohanke Verkkoaivoriihen loppuraportin liite: Unelmat teemaluokittain sisältää kaikki verkkoaivoriihessa tuotetut sekä unelmapuusta arviointiin valitut unelmat. Lukuohje:

Lisätiedot

Kirjasto tervehdyttää

Kirjasto tervehdyttää 0 2013 Kirjasto tervehdyttää Projekti erilaisten asiakasryhmien kohtaamisesta, hakeutuvasta kirjastotyöstä sekä toiminnan ja palveluiden kehittämisestä erityisryhmien ehdoilla Johanna Jyrkinen Porin kaupunginkirjasto

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Prosessi ja toimintamalli KESKUSTAKIRJASTON KAVERIT - kehittäjäyhteisö

Prosessi ja toimintamalli KESKUSTAKIRJASTON KAVERIT - kehittäjäyhteisö Prosessi ja toimintamalli KESKUSTAKIRJASTON KAVERIT - kehittäjäyhteisö Vaihe I / Pilotti 2014-2015 Keskustakirjaston kaverit kehittäjäyhteisö Keskustakirjaston kaverit -kehittäjäyhteisö TAUSTAA Keskustakirjasto

Lisätiedot

TERVETULOA KESKUSTAKIRJASTOON. Keskustakirjastohankkeen tilannekatsaus. Kaupunginhallitus 17.6.2013

TERVETULOA KESKUSTAKIRJASTOON. Keskustakirjastohankkeen tilannekatsaus. Kaupunginhallitus 17.6.2013 TERVETULOA KESKUSTAKIRJASTOON Keskustakirjastohankkeen tilannekatsaus Kaupunginhallitus 17.6.2013 Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja Pirjo Lipasti, projektisuunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

OPPI KIRJA. Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA

OPPI KIRJA. Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA OPPI KIRJA Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA OPPIKIRJA Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu Toimittaneet Pauliina Jalonen & Noora Jokinen OTAVAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4 Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki ... Nuorten Helsinki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Kuvat: Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

VÄLITTÄVÄT VALITTAVAT VERKOSTOT Tutkimushanke 2013 2015

VÄLITTÄVÄT VALITTAVAT VERKOSTOT Tutkimushanke 2013 2015 Asukastyöpajojen yhteenveto 1 VÄLITTÄVÄT VALITTAVAT VERKOSTOT Tutkimushanke 2013 2015 Espoon keskus on arjen tarinoita, kulttuurien kirjoa ja kehittyvää kaupunkielämää kulttuurimaisemassa. Se on koti yli

Lisätiedot