LAPIN SOTE-SAVOTTA / SOTE-PALVELUTUOTANNON INTEGRAATIO LUONNOS LAPIN SOTE-SAVOTTA 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN SOTE-SAVOTTA / SOTE-PALVELUTUOTANNON INTEGRAATIO LUONNOS 6.9.2014 LAPIN SOTE-SAVOTTA 1"

Transkriptio

1 1

2 Lappi-sopimuksen neljästä painopisteestä ensimmäinen kokonaisuus on Hyvinvoiva Lappi (sote-palvelut, hyvinvoinnin kokonaisuus, arjen turvaa-toimintamalli, järjestötyö, sähköiset palvelut ). Sen mukaisesti Lapin sote-tuotannon uudistamista koordinoidaan Hyvinvoiva Lappi-sateenvarjohankkeella. Tämän sateenvarjon alle sijoittuvat eri toiminnallisia kokonaisuuksia uudistavat ja kehittävät hankkeet. Maakuntaliiton, Lapin liiton, koordinointitehtävän tavoitteena on saada eri toiminnallisten kokonaisuuksien ja eri toimijoiden työskentelyn suuntautuvan yhteisiin tavoitteisiin. Kunnat ovat uudistuksen keskeisiä toimijoita. Siksi kunnat ohjaavat uudistamista sekä suoraan että välillisesti maakuntaliiton ja muiden kuntayhtymien kautta. Varsinainen uudistuksen suunnittelu ja toimeenpano on käytännön toimijoiden tehtävä. Sote-palveluiden osalta tämä tarkoittaa kuntien ja kuntayhtymien sote-palveluiden ja tukipalveluiden sekä toimialan tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen parissa työskenteleviä. Järjestöt ja yritykset toimivat tärkeinä kumppaneina. Asiakas on pidettävä kaiken toiminnan keskiössä. 2

3 HYVINVOIVA LAPPI-sateenvarjo Järjestöstrategia, Arjen turvaa toimintamalli, sähköiset palvelut LAPIN SOTE- SAVOTTA Sote-palveluiden tuotannon integraatio-hanke Lappi/Länsi-Pohja Tutkimus- ja koulutushankkeet Muita sateenvarjon alle sijoittuvia kehittämishankkeita Muita sateenvarjon alle sijoittuvia kehittämishankkeita 3

4 Työpaketit: Työpaketti 1. Johto ja koordinaatio Työpaketti 2. Lapin sote-tuotantoalueen integraatio Työpaketti 3. Länsi-Pohjan sote-tuotantoalueen integraatio 4

5 LAPIN SOTE-MALLIN MUKAISET PALVELUVERKKO- JA PALVELUTASOMALLIT TYÖN POHJAKSI Kuntakeskuksissa tuotettavien palveluiden saavutettavuus todellisella kulkemisajalla mitaten 15, 30, 60, 90, 120, 150 ja 180 minuutin etäisyyksillä. E-taso sisältää myös A- ja L-tasojen palveluvalikon. A-taso sisältää myös L-tason palveluvalikon. Integraatiota on tavoiteltava paitsi eri sosiaali- ja terveys-palveluiden välillä niin myös eri tasojen (E, A, L) välillä. 5

6 MERI-LAPIN SOTE-SELVITYKSEN (LEVÄSVIRTA-PARVIAINEN) MUKAISET PALVELUPISTEET JA ORGANISAATIOMALLI - Lapin osalta päivitys samalle tasolle. Se ei vielä riitä, muuten jää vain hallinnon uudistamiseksi. - Suurin työ on vasta edessä, se kestää kauan ja täytyy ulottaa toimintamalleihin ja tapoihin. 6

7 Työpaketti 1. Johto ja koordinaatio: Tehtäväkokonaisuudet - Uudistamishankkeiden koordinointi, - yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen edistäminen asukkaiden, henkilöstön, johdon, poliittisten päättäjien ja yhteistyökumppaneiden kesken, - viestintä, - osallistuminen Pohjois-Suomen Sote-alueen suunnitteluun, - tuotantoalueiden välinen integraatio, - omaisuusjärjestelyt. 7

8 Työpaketti 1. Johto ja koordinaatio: Periaatteet Osallistuvien tahojen hankkeen alussa keskenään sovittava (esim. asiakaslähtöisyys, lappilaisten yhdenvertaisuus, rakentava luottamus, tasapuolisuus, keskinäinen arvostus, uudistumishalu ja kyky ) Tavoitteet Osallistuvien tahojen hankkeen alussa keskenään täsmennettävä tavoitteet (asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, sote-palveluiden ja tuotantoalueiden välinen integraatio, kustannustehokkuus, lähipalveluiden turvaaminen, ammattitaitoisen osaamisen saatavuus ) 8

9 Työpaketti 1. Johto ja koordinaatio: Keinot Palveluprosessien uudistaminen, hallinnon ja tukipalvelujen yhteen-sovittaminen, toimivien käytäntöjen monistaminen, uusien ratkaisujen hyödyntäminen, yhdenmukaiset ja ammattimaiset toimintamallit käyttöön, virtuaalisuuden entistä parempi hyödyntäminen, palvelutarve-selvityksen palveluverkko- ja palvelutasomallien hyödyntäminen, Perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyödyntäminen, tutkimus ja kehitys (Poske, Lyo, AMK, Oyo) Foorumit Koordinaatiohankkeen ohjausryhmä (maakunta), poliittiset ohjausryhmät (Lappi/Länsipohja), operatiivisena ohjausryhmänä Lapin kuntajohtajakokoukset, käytännön selvitystyö organisoidaan Lapissa pth-toimintamallilla (Järjestämissuunnitelman sopimisen malli) ja Länsi-Pohjassa Meri-Lapin kehittämiskeskuksen palvelutiimin ja johtotiimin kautta. 9

10 KOORDINAATIO - OHJAUSMALLI - FOORUMIT Poliittinen koordinaatioryhmä: Peruskuntien poliittinen johto 3/kunta Mkj+ Lapin liiton hallitus Ohjaus- ja koordinaatiotyöryhmä: kuntajohtajat, shp ja Kolpene johtajat Yhteistyö-/sparraus-ryhmä: saamelaiset, henkilöstö, järjestöt, yritykset, Avi, Sote-alue, tutkimus, koulutus Lapin integraatio: Pth-yksikön ohry+sosiaalihuolto+ erikoissairaanhoito Länsi-Pohjan integraatio: Palvelutiimi/Kehittämiskeskus Hallinto, talous, säännöt, ohjeet Ydinprosessi perheet Ydinprosessi ikäihmiset Ydinprosessi erityisryhmät Henkilöstö, koulutus 10

11 Työpaketit 2 ja 3. Lapin ja Länsi-Pohjan tuotantoalueiden integraatio: A. Palveluprosessien uudistaminen (esim. Lapissa PTH järjestämissuunnitelman palveluketjujen mukaisesti, Länsi-Pohjassa oman selvitystyön mukaisesti, molemmissa samalla tavoin?) - keskeiset palveluprosessit / ydinprosessit - laitoshoito, vuodeosastot (erillisselvityksen tarve?) B. Tukipalvelut (ICT, talous- ja palkkahallinto yms.) Pohjois-Suomen sotealueen perustamisen kanssa yhteistyössä. Järjestäjällä vastuu strategiasta, tuotantoalueilla mahdollisuus tukipalvelutuotantoon. C. Tilaratkaisut, investointien tarve D. Henkilöstöasiat, yhdenmukaiset käytännöt, muutosvalmennus, prosessikoulutus E. Organisaatiorakenne ja johtaminen, talous, säännöt ja ohjeet 11

12 12

13 Prosessien kehittäminen ja johtaminen (Hannu Vierimaa, 2013) Pieni Asiakkaan näkemä muutos Suuri Suuri JOHTAMISEN FOKUS: VIRTAUS (=arvoa lisäämättömän ajan eliminointi) % % Toiminnan johtaminen prosessin kautta Suuri Funktiorajat ylittävän ydinprosessin johtaminen Panos Riski Hyöty + 20 % + 80 % Prosessin uudelleensuunnittelu Johdon sitoutumisaste Pieni + 3 % Prosessin kehittäminen Sisäisen yhteistyön kehittäminen JOHTAMISEN FOKUS: TEHOKKUUS (=arvoa lisäävän ajan tehokas käyttö) Pieni Halu prosessin kehittämiseen Kyky prosessin kehittämiseen Kyky ja sitoutuneisuus prosessin johtamiseen Perusterveydenhuollon yksikkö 13

14 Mitä integraatiolla tarkoitetaan? Integraatio eli yhdentyminen tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon kaikkien tehtävien ja palvelujen kokoamista yhden toimijan vastuulle. Uudessa järjestämislaissa tämä toimija on sote-alue. Sote-alue vastaa niin sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon ja muiden erityistason palvelujen päätöksenteosta, johtamisesta ja rahoituksesta. Asiakkaan näkökulmasta sote-integraatio tarkoittaa, että palvelut on mahdollista saada sujuvana hoito- tai palveluketjuna, eikä asiakas putoa palvelujen väliin. Sotealueen järjestämispäätöksessä sovitaan, miten kuntien, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden tuottamat palvelut sovitetaan yhteen siten, että asiakkaalle ei ole merkitystä sillä, käyttääkö hän yhden tai useamman organisaation tuottamia palveluja. 14

15 Erityishuomioita Lapin ja Länsi-Pohjan tuotantoalueiden toiminnan käynnistäminen - Tuotantoalueiden toiminnan aloittamisen edellyttämät valmistelut tehtyjen suunnitelmien mukaan. - Toiminnan käynnistäminen laadittavien suunnitelmien pohjalta on laaja ja vaativa operaatio, johon tulee varata riittävästi resursseja ja aikaa. Lapin ja Länsi-Pohjan tuotantoalueiden yhteistyö ja koordinaatio - Kahden tuotantoalueen toimintaprosessien yhteensovittaminen, yhteistyö- ja työnjakokysymykset. - Yhteistyö kuntien ja Pohjois-Suomen sote-alueen kanssa. - Yhteistyö valtion viranomaisten, järjestöjen ja yritysten kanssa Kolpeneen integroiminen osaksi perustettavaa Lapin tuotantoaluetta. - Palveluiden tuottaminen myös Länsi-Pohjan tuotantoalueelle. 15

16 Kustannusarvio, rahoitussuunnitelma: Työpaketti 1. Johto, koordinointi, verkosto, yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen edistäminen, hanke-hallinnointi, arviointi, Pohjois-Suomen sote-alueen suunnitteluun osallistuminen, viestintä. Palkkakulut 1,7 htv x 2,5 v Ostopalvelut Matkakulut, toimistokulut, kokouskulut, muut kulut Työpaketit 2 ja 3. Tuotantoalueiden integraatio: toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen Palkkakulut 5 htv x 2,5 v Ostopalvelut Matkakulut, toimistokulut, kokouskulut, muut kulut Lisäksi STM tulee osoittamaan resursseja Sote-kuntayhtymälle n. 5 htv. sis. ICT? 16

17 Kustannuserä Kokonaisuus yht. Henkilöstökustannukset , , , ,00 Ostopalvelut , , , ,00 Muut kulut , , , ,00 Yhteensä , , , ,00 Rahoitus EAKR ESR, Kaste kunnat ja shp:t, Lapin liitto 80 % mahd. lisärahoitus 20 % 17

18 Resurssit, työnjako: Työpaketti 1. Koordinointi, verkosto, yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen edistäminen, hanke-hallinnointi, arviointi, Pohjois-Suomen sote-alueen suunnitteluun osallistuminen, viestintä. - vastuutaho Lapin liitto, 1,7 htv Työpaketit 2 ja 3. Tuotantoalueiden integraatio: toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen - vastuutahoina tuotantoalueiden kunnat ja kuntayhtymät - operaattorina Lapissa sos.toimella laajennettu pth-ohry, Länsi-Pohjassa kehittämiskeskuksen palvelutiimi - Lappi ja Länsi-Pohja yht. 5 htv prosessiohjaajia jako esim. perhepalvelut, lapset ja nuoret/ikäihmiset/muut erityisryhmät, akuutti, kuntoutus, elektiivinen tai ehkäisevä, korjaava, kuntoutus tai pth, sospalv, esh - ostopalveluina tarvittaessa asiantuntemus esim. tilaratkaisuanalyysi, prosessianalyysi, taloudelliset laskelmat 18

19 Aikataulutus työpaketit pääkohdittain Organisoituminen Työsuunnitelma Forumien käynnistäminen Periaatteista sopiminen Viestintäsuunnitelma Muutosvalmennus Prosessikoulutus Ydinprosessien mallintaminen Lähipalvelurakenteesta sopiminen Ydinprosessien pilotoiminen Sote-alueet aloittavat 2016 Tuotantoalueiden ilmoitukset 01/ kk Ostopalveluiden kilpailutus Suunnitelmien täydentäminen Lappi/Länsipohja Hallinto-, rahoitus- ja organisaatiomallit Tilaratkaisujen analysointi/ investoinnit Sairaanhoitopiirien hallinnan vaihtoehdot Juurruttamisvaihe Käyttöönotto Tuotantoalueiden tuotanto 2017 Prosessityö ja käytäntöjen yhdenmukaistaminen jatkuvat 19

20 SOTE-Uudistuksen keskeinen sisältö (STM) 1. Järjestämisvastuu 2. Sote-alueen järjestämispäätös 3. Palvelujen tuottamisvastuu 4. Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, lähipalvelut 5. Hallinto 6. Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen 7. Rahoitus 8. Voimaanpano 20

21 Palvelujen tuottamisvastuu (STM) Tuottamisvastuu on kunnalla tai kuntayhtymällä Tuottamisvastuun edellytykset laissa Tehtävän edellyttämä oma henkilöstö ja muut voimavarat Kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista, hoitavista, kuntouttavista ja muista sotepalveluista yhtenäisenä kokonaisuutena Kattava ympärivuorokautinen päivystys voi olla vain osalla tuottamisvastuullisilla teemalliset kuntayhtymät mahdollisia erityisistä syistä Valmistelussa ei ole määritelty tuottamisvastuussa olevia kuntia ja kuntayhtymiä Muodostamisprosessi kuntalähtöisesti Sote-alue päättää tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät edellytyksenä kriteerien täyttyminen Tuottaminen omana toimintana, ostopalveluna, palvelusetelillä tai yhteistoiminnassa 21

22 Järjestämispäätöksen sisältöä (STM) Valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteutus Integraation toteutus Määritellään tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät sekä niiden tehtävät Rahoituksen ja voimavarojen kohdentaminen Keskeiset periaatteet ostopalveluille Laatu- ja palvelutaso ja yhtenäiset käytännöt Kielellisten oikeuksien toteuttaminen Lähipalvelujen varmistaminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueella Sote-alueen tuottamisvastuulle kuuluvat palvelut 22

23 SUDENKUOPAT I/II Toimintaprosessien uudistaminen jää toteuttamatta ja taloudellisen liikkumavaran kaventuessa säästöjä haetaan palveluja leikkaamalla ja keskittämällä Työntekijöiden osallistuminen prosessien uudistamiseen vajaata. Tuotannon eri tasojen integraatio jää tekemättä, jolloin kilpailukykyä ei turvata. Pienten organisaatioiden hyvä paikallis- ja asiakastuntemus, toiminta ketterää ja joustavaa, mutta haavoittuvaa (saatavuus joko 100 tai 0%). Käytännöt, kustannustehokkuus sekä erityisosaamisen saatavuus vaihtelevat. Kirjavuutta kehittämisessä, koulutuksessa, hoitosuosituksissa. Virtuaalipalveluiden hyödyntäminen vielä liian vähäistä. Suurissa organisaatiossa monenlaista erityisosaamista, mutta asiakasvastuun kannalta kokonaisuus voi sirpaloitua. Lisäksi selkeä paisutustaudin vaara. Integraation ja kustannushyötyjen saavuttaminen mahdollista, jos poliittista tahtoa, operatiivista kykyä ja moniammatillista osaamista. Pelkoina palveluiden liiallinen harmonisointi, jolloin mm. tiukka sektorijaottelu voi tuhota toimivia käytäntöjä. Kokemukset ensihoidosta ja pelastustoimesta luoneet epäluuloja yhteistoiminnan kustannusten hallinnasta. Kuormitetaanko yhteistoimintaorganisaatiot lian raskaalla kiinteistökannalla, vieraalla pääomalla ja ylisuurella henkilöstöllä. Kuntaliitosten tavoin järjestämisvastuussa Vallan keskittymisen problematiikka; valta, raha, palvelut ja asukkaat Lepojärvi Tommi

24 SUDENKUOPAT II/II Muutoskustannukset, palkkojen ja työaikojen harmonisointi, syövät integraatiolla saavutettavat hyödyt. Erikoissairaanhoidon kustannukset eivät pysy kenenkään hanskassa, jos kunnat toimivat maksuautomaatteina. Omistajaohjaus heikkenee entisestään. PTH:n ja ESH:n rajapinnat, työnjako ja integraatio olennaisia kustannusten hallinnan kannalta. Sosiaalitoimi uhkaa jäädä terveydenhoidon jalkoihin: Sosiaalipalveluissa kohdataan ihminen, hänen läheis-, työ- ja yhteisösuhteensa ja elämänhistoriansa ongelmakimppuina, joiden selvittämiseen ei ole käypiä hoito-suosituksia, tilanteiden ratkomisessa on paljon ainutkertaisuutta. Miten yhdistää pienten organisaatioiden ketteryys ja paikallistuntemus sekä suurten organisaatioiden laaja erityisosaamisen tarjonta ja mahdollisuudet integraation syventämiseen sekä skaalaetuihin? Miten päästä haavoittuvuudesta eroon ja välttää paisutustauti? Sote-investointien ja rakennemuutosten kannattavuusarviot ja vaikutukset yksikköhintoihin jäävät liian usein tekemättä tai liian pinnallisiksi. Asiakas unohtuu - muut seikat ohjaavat uudistusta Lepojärvi Tommi

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Sote-uudistus ja ICT. vaikutus IT-palveluihin ja. Sote-uudistus ja sen. tietohallinnon järjestämiseen. 9.12.2014 Maritta Korhonen

Sote-uudistus ja ICT. vaikutus IT-palveluihin ja. Sote-uudistus ja sen. tietohallinnon järjestämiseen. 9.12.2014 Maritta Korhonen Sote-uudistus ja ICT Sote-uudistus ja sen vaikutus IT-palveluihin ja tietohallinnon järjestämiseen 9.12.2014 Maritta Korhonen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI. LUONNOS v.1

KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI. LUONNOS v.1 KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI LUONNOS v.1 TAUSTAA Hankkeelle asetettiin sen ensimmäisessä ohjausryhmässä 26.3.2014 tuotantomallityöryhmä pohtimaan tulevan järjestämislain oloihin sopivaa Keski-Suomen

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2

TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2 TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2 Perusturvalautakunta 11.2.2015 Liite 1 2 RAPORTTI OSA 2 ERIYTETYISTÄ PALVELUISTA INTEGROITUIHIN PALVELUIHIN 10.1.2015 JOHDANTO Tämä raportti täydentää

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA 17.12.2004 Keski-Suomen liitto 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS. Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS. Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Hankesuunnitelmassa luvattua 1. Selvityksen lähtökohtana on sosiaali- ja

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntatilaisuus 26.8.2014. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Keski-Suomen maakuntatilaisuus 26.8.2014. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Keski-Suomen maakuntatilaisuus 26.8.2014 varatoimitusjohtaja Muutoksen aika on täällä Kuntarakenneuudistus, kuntalaki, valtionosuusuudistus ja sote-uudistus ovat yksi kokonaisuus Kuntarakenneuudistus,

Lisätiedot

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus

Lisätiedot

LAUSUNTO 14.10.2014. Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013)

LAUSUNTO 14.10.2014. Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013) 1 (5) LAUSUNTO 14.10.2014 Sosiaali - ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013) Lausunto sosiaali - ja terveydenhuollon järjestämislain

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot