VALINTAOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALINTAOPAS 2015 2016"

Transkriptio

1 VALINTAOPAS Opiskelijat kemian tunnilla Ikaalisten yhteiskoulun lukio

2 Tutorit 2014 Oppilaskunnan hallitus

3 SISÄLLYSLUETTELO Perustamisesta nykypäivään 4 Yhteystiedot 5 Opettajat ja oppiaineet Oppilaskunta 7 Tutortoiminta 7 Ilmoitusasiat 8 Opetussuunnitelman yleinen osa 9 Järjestyssäännöt 12 Arviointi 13 Suoritus- ja arvosteluohjeet 15 Aine- ja kurssikohtainen esittely 20 Äidinkieli ja kirjallisuus 20 Ruotsi 21 Englanti 22 Saksa 23 Ranska 24 Matematiikka 25 Biologia 29 Maantiede 30 Fysiikka 30 Kemia 31 Uskonto 32 Elämänkatsomustieto 33 Filosofia 33 Historia 34 Yhteiskuntaoppi 35 Psykologia 35 Musiikki 36 Kuvataide 38 Käsityö 39 Liikunta 40 Terveystieto 41 Opinto-ohjaus 41 Ilmaisutaito 42 Tietotekniikka 42 Wanhojen tanssiaiset 44 Ainevalintakortti 46 3

4 PERUSTAMISESTA NYKYPÄIVÄÄN Ikaalisten yhteiskoulu on perustettu vuonna 1902, ja lukio on aloittanut toimintansa Koulurakennus on valmistunut vuonna 1952 ja lisärakennus vuonna Ikaalisten yhteiskoulu on muutettu Ikaalisten kunnalliseksi keskikouluksi ja Ikaalisten yhteislukioksi. Ikaalisten yhteislukio on muutettu Ikaalisten kauppalan (nykyään kaupungin) koululaitokseen kuuluvaksi Ikaalisten lukioksi. Syksyllä 2002 lukion nimi muutettiin Ikaalisten yhteiskoulun lukioksi. Lukiorakennus peruskorjattiin lukuvuonna Syksyn 2014 ylioppilaat Paavo Salin ja Eero Hakala 4

5 IKAALISTEN YHTEISKOULUN LUKIO Postiosoite PL 25, Ikaalinen Käyntiosoite Poppelikatu 10, Ikaalinen Puhelin vaihde telefax Ohivalintanumerot kanslia rehtori opettajainhuone kiinteistönhoitaja www-osoite wilma Henkilökunnan sähköpostiosoitteet https://ikawilma.ikaalinen.fi:1443 (poissaoloseuranta) Rehtori Helena Korkeakoski puh Apulaisrehtori/ Niko Mäenpää opinto-ohjaaja puh Koulusihteeri Sirpa Sarin puh Kanslian palveluajat maanantai-perjantai klo Koulun virallinen ilmoitustaulu on ala-aulassa. Kanslian postilaatikko Postia/ilmoittautumisia voi jättää kanslian oven vieressä olevaan postilaatikkoon. Lomakkeita löytyy kansliakerroksen käytävässä olevalta palvelutiskiltä. Kuraattori Terveydenhoitaja Kiinteistönhoitaja Minttu Haveri puh Merja Jokinen puh Jorma Kalliomäki puh

6 OPETTAJAT JA OPPIAINEET lv Eivola Outi, matematiikka ja kemia Härmä Esa, maantiede ja biologia Karttunen Outi, ranska Latvala Riitta, liikunta ja terveystieto Mèlart Hanna, kuvataide Mäenpää Niko, historia ja yhteiskuntaoppi Pasanen Niina, tietotekniikka Patokorpi Varpu, englanti Peltoniemi Ilkka, musiikki Perälä Liisa, ruotsi ja saksa Rantanen Janne, liikunta ja terveystieto Rantavaara Hanna, ruotsi, sivutoiminen tuntiopettaja Rintakoski Yrjö, fysiikka Vuorela Timo, uskonto, psykologia ja filosofia Väisänen Anna, äidinkieli ja kirjallisuus sekä ilmaisutaito Samuli Kyrönviita/ KU1 6

7 OPPILASKUNNAN HALLITUS JA OHJAAVA OPETTAJA vuosi vuosikurssi Noora Iso-Oja, puheenjohtaja Annika Kujansuu, jäsen Miika Mäkelä, varapuheenjohtaja Vili Heikkilä, jäsen 2. vuosikurssi Arttu Aalto, jäsen Jani Haavisto, jäsen Oona Honkamaa, sihteeri Iida Mäkinen, rahastonhoitaja, opettajainkokousvastaava Ohjaava opettaja Esa Härmä TUTORTOIMINTA Ikaalisten yhteiskoulun lukiossa aloittivat lukuvuonna ensimmäiset tutorit. Tutortoiminta eli vertaisohjaus on oppilaanohjausta, jossa ohjaajina toimivat lukion toisen vuosikurssin opiskelijat. Tutorien pääasiallisena tehtävänä on auttaa uusia opiskelijoita pääsemään nopeasti perille koulun käytänteistä ja opiskelutavoista. Lisäksi tutorit osallistuvat koulun esittelytilaisuuksiin, tapahtumien järjestelyihin sekä uusien tutorien koulutukseen. Tutorit saavat työstään kurssimerkinnän sekä erillisen kirjallisen todistuksen. Suoritukseen sisältyy osallistuminen tutor-koulutukseen; järjestetään 5. jaksossa lukujärjestyspalkkien ulkopuolisena ajankohtana. ohjaustilaisuuksien pitäminen omalle ryhmälle. koulun esittely- ja edustustilaisuuksiin osallistuminen. osallistuminen uusien tutorien koulutukseen. tutorpäiväkirjan pitäminen. 7

8 ILMOITUSASIAT Opinto-ohjaus Ikaalisten yhteiskoulun lukiossa opiskelijan ohjaukseen osallistuu jokainen koulun henkilökuntaan kuuluva. Ohjauksen suunnittelusta, järjestämisestä ja toteuttamisesta vastaa opinto-ohjaaja Niko Mäenpää. Opinto-ohjauksen oppitunneilla perehdytään lukioopiskelun luonteeseen ja sen tavoitteisiin, opiskelutekniikkaan, nuoren kehitykseen sekä urasuunnittelun perusteisiin. Luokkatuntien lisäksi kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada opiskeluun ja urasuunnitteluun liittyvää ohjausta henkilökohtaisesti tai pienryhmissä. Henkilökohtaiseen ohjaukseen opiskelijan tulee itse varata aika opinto-ohjaajalta, jonka tavoittaa myös puhelinnumerosta tai sähköpostilla osoitteesta Opiskelijan ottamista kopioista peritään seuraavat maksut: A4 yksipuolisena 20 senttiä, A4 kaksipuolisena 40 senttiä, A3 yksipuolisena 40 senttiä ja A3 kaksipuolisena 80 senttiä. Kopiomaksu peritään kaikista opiskelijan ottamista omista kopioista. Koulumatkat ja koulumatkatukihakemus Ikaalisten yhteiskoulun opiskelijat ovat oikeutettuja koulumatkatukeen, jos koulumatkan pituus on yli 10 km. Koulumatkan kustannus on lisäksi oltava vähintään 54 /kk. Jos opiskelija linja-autoyhteyksien puuttumisen vuoksi joutuu itse järjestämään koulukuljetuksen, hänellä on mahdollisuus anoa korvausta KELA:lta näin aiheutuneista kuluista. Opiskelijan tulee täyttää koulumatkatukihakemus ja jättää se koulun kansliaan KELAan toimitettavaksi. Lukiossamme on siirrytty näyttölipusta opiskelijaseutulippuun. Opiskelijaseutulippu on voimassa 30 vrk rajatulla kuntien määrittelemällä seutulippualueella (meillä Parkano-Ikaalinen-Tampere). Opiskelija maksaa lipusta 20 /kerta ja koulu/kunta maksaa lopun 43 :n omavastuuosuudesta. Opiskelija huolehtii itse kortin lataamisen matkahuollon toimipisteessä Ikatalla. Opintotuki Lukiossa opintotukea voi saada lukion oppimäärän suorittamiseen. Päätoimisena pidetään lukion päiväopetuksena järjestettyjä opintoja. Opintotuen myöntämisen perusteina ovat hakijan opintomenestys ja taloudellisen tuen tarve. Opintojaan aloittavalle riittää oppilaitokseen hyväksyminen. Opiskelijan on tämän jälkeen edistyttävä opinnoissaan. Opintojen edistymistä ei pidetä riittävänä, jos opiskelija laiminlyö opintojaan. Lapsilisän saaja ei saa opintorahaa. Lapsilisää maksetaan viimeisen kerran kuukaudelta, jona lapsi täyttää 17 vuotta. Seuraavan kuukauden alusta lukien lapsi voi hakea opintotukea. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien. (Opintotukihakemuksen jättämisessä ratkaisevaa on saapumispäivämäärä ei postituspäivä!) Lisätietoja saa koulun kansliasta ja KELAn paikallistoimistosta, molemmista saa myös hakulomakkeita. Osoitetietojen muutokset on ilmoitettava kansliaan pikaisesti. Tietojen muutokset vaikuttavat opintotukietuuksiin. 8

9 OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA Lukiokoulutuksen tehtävä Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys. Sen tulee antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä. Lukion tulee antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoa tarkastella asioita eri näkökulmista. Opiskelijaa tulee ohjata toimimaan vastuuntuntoisena ja velvollisuuksistaan huolehtivana kansalaisena yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. Lukio-opetuksen tulee tukea opiskelijan itsetuntemuksen kehittymistä ja hänen myönteistä kasvuaan aikuisuuteen sekä kannustaa opiskelijaa elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Ikaalisten yhteiskoulun lukio tahtoo tukea nuorten kasvamista yksilöiksi, joilla on terve itsetunto ja halu itsensä monipuoliseen kehittämiseen ja jotka ovat sosiaalisesti ja eettisesti valveutuneita, ymmärtävät kansallisen kulttuurin merkityksen, ovat valmiita avoimeen ja suvaitsevaan kansainvälisyyteen ja kantavat vastuuta maailmasta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Arvoperusta Lukio-opetuksen arvoperusta rakentuu suomalaiseen sivistyshistoriaan, joka on osa pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuriperintöä. Lukiossa kulttuuriperintöä tulee oppia vaalimaan, arvioimaan ja uudistamaan. Opiskelijoita kasvatetaan suvaitsevaisuuteen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lukio-opetuksen lähtökohtana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus. Lukion sivistysihanteena on pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Lukiokoulutuksen tulee edistää avointa demokratiaa, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Opiskelija ymmärretään oman oppimisensa, osaamisensa ja maailmankuvansa rakentajaksi. Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että ihminen havainnoi ja jäsentää todellisuutta kaikkien aistiensa kautta. Kasvatustyössä korostetaan yhteistyötä, kannustavaa vuorovaikutusta ja rehellisyyttä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan oikeutensa ja velvollisuutensa sekä kasvaa aikuisen vastuuseen omista valinnoistaan ja teoistaan. Opiskelijan tulee saada lukioaikanaan kokemuksia siitä, miten tulevaisuutta rakennetaan yhteisillä päätöksillä ja työllä. Lukio-opetuksen tulee kannustaa tunnistamaan julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden välisiä ristiriitoja sekä pohtimaan kriittisesti suomalaisen yhteiskunnan ja kansainvälisen kehityksen epäkohtia ja mahdollisuuksia. Opiskelijan tulee saada lukioaikanaan jäsentynyt käsitys siitä, mitkä ovat kansalaisen perusoikeudet Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopan unionissa, mitä ne käytännössä merkitsevät sekä miten niitä ylläpidetään ja edistetään. Lukion tulee korostaa kestävän kehityksen periaatteita ja antaa valmiuksia kohdata muuttuvan maailman haasteet. Opetussuunnitelmassa arvoperustaa konkretisoidaan oman lukion kannalta olennaisissa asioissa. Arvoperustan tulee välittyä lukion toimintakulttuuriin, kaikkien oppiaineiden opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä koulutyön organisointiin. 9

10 1. Terve itsetunto itsensä tunteminen itsensä ja toisten arvostaminen halu kehittää itseään 2. Kriittinen ja humaani maailmankuva demokratian, tasa-arvon ja hyvinvoinnin edistäminen oman maailmankuvan kriittinen rakentaminen mahdollisimman monipuolisen maailmankuvan rakennusaineiden tarjoaminen ympäröivän maailman ja sen lainalaisuuksien kriittinen pohdinta 3. Oman kulttuuriperimän tunteminen suomalaisen, pohjoismaisen, eurooppalaisen ja koko maailman kulttuuriperimän vaaliminen paikkakunnan historian ja perinteiden vaaliminen 4. Kansainvälisyys suvaitsevaisuus avoimuus toisten kansojen ja kulttuurien arvostus kansainvälinen yhteistyö 5. Yhteistyökyky kestävän kehityksen korostaminen muuttuvassa maailmassa omien velvollisuuksien ja oikeuksien tunteminen OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Oppimiskäsitys Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajan ja ympäristön kanssa ja aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee vastaanottamaansa informaatiota. Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että vaikka oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla samat, se mitä opitaan, riippuu yksilön aikaisemmasta tiedosta ja hänen käyttämistään strategioista. Oppiminen on sidoksissa siihen toimintaan, tilanteeseen ja kulttuuriin, jossa se tapahtuu. Yhdessä tilanteessa opittu tieto tai taito ei automaattisesti siirry käytettäväksi toisenlaisissa tilanteissa. Oppiminen ymmärretään tilannesidonnaiseksi tapahtumaksi, jossa opiskelija käsittelee aktiivisesti ja päämäärätietoisesti tietoa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Oppiminen tapahtuu sekä itsenäisesti että opettajan ohjauksessa vertaisryhmän kanssa. Oppiminen on aina sidoksissa opiskelijan aiempiin tietorakenteisiin. Nämä ohjaavat uuden omaksuttavan tiedon käsittelyä, tulkintaa ja mieleen painamista. Oppimisessa korostuvat elinikäisen oppiminen ja oppimaan oppiminen. Uuden tiedon ohella oppimis- ja työskentelytavat ovat elinikäisen oppimisen edellytykset. Opetuksessa tulee huomioida erilaiset oppijat. Opiskelun tavoitteena on antaa valmiuksia toimia aktiivisena ja vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä. 10

11 Toimintakulttuuri Toimintakulttuuri on käytännön tulkinta lukion opetus- ja kasvatustehtävästä. Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki lukion viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Toimintakulttuuri tulee esiin yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. Lukiossa tavoitteena on opetussuunnitelmaan nojautuen toimintakulttuuri, joka korostaa koko yhteisön jäsenten vastuuta, avoimuutta yhteistyölle ja vuorovaikutukselle yhteiskunnan kanssa sekä maailmassa tapahtuville muutoksille. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osallistua oman työyhteisönsä kehittämiseen muun muassa oppilaskuntatoiminnan kautta. Opetussuunnitelma määrittelee tavoiteltavan toimintakulttuurin. Tavoitteena on, että lukion kaikki käytännöt rakennetaan johdonmukaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Myös aihekokonaisuuksien tulee konkretisoitua lukion toimintakulttuurissa. Tavoitellun ja toteutuneen toimintakulttuurin yhtäpitävyyden arviointi on perusedellytys lukion jatkuvalle kehittämiselle. Toimintakulttuurin pääpiirteet tulee kuvata opetussuunnitelmassa. Ikaalisten yhteiskoulun lukiossa on pitkät perinteet opetus- ja kasvatustyössä. Meillä keskitytään ammattitaitoisen henkilökunnan johdolla hyvään yleissivistävään perusopetukseen, joka takaa vertailukelpoiset ja hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Opiskelijan hyvinvoinnin ja opiskelun tukeminen tapahtuu yhdessä kotien kanssa. Erityisesti siirryttäessä perusopetuksesta lukioon opiskelua tuetaan tiiviillä yhteistyöllä yhteiskoulun opettajien kanssa. Lukion tutor-toiminnan tarkoitus on auttaa uusia opiskelijoita pääsemään nopeasti perille koulun käytänteistä ja opiskelutavoista. Tutor-toiminta eli vertaisohjaus on oppilaanohjausta, jossa ohjaajina toimivat lukion toisen vuosikurssin opiskelijat. Tutorit osallistuvat myös koulun esittelytilaisuuksiin, tapahtumien järjestelyihin sekä uusien tutorien koulutukseen. Ikaalisten yhteiskoulun lukion yhteistyökumppaneita ovat korkeakoulut, toisen asteen oppilaitokset, aikuiskoulutus, musiikkiopisto, perusopetuksen koulut, seurakunta, työvoimatoimisto, Pohjois-Satakunta -lehti, kansalaisopisto, paikalliset kulttuuri- ja liikuntajärjestöt ja -laitokset. Koulussamme toteutetaan vuotuinen kulttuuriretki, lukiodiplomit, suulliset kielikokeet; nivelkohdassa tukea antavat valmentavat kurssit sekä koulun juhlat työsuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen. Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja voi halutessaan osallistua opettajainkokouksiin ja koulun kehittämisryhmään. Hyvinvointia koulussamme edistävät yhteiset pelisäännöt ja sitoutuminen perustehtävään, oppimiseen, koulutukseen ja kasvatukseen. Hyvinvoinnin edellytys on koulun hyvä henki. Tähän sisältyy mm. työrauha, tasa-arvoisuus, toisten kuunteleminen, rehellinen palaute, oman edun tavoittelun vähentäminen, avoimuus, huumori, rehellisyys ja toisten huomioon ottaminen. Kunnioitamme toisten työntekoa arvostamalla jokaista ihmisenä, ymmärtämällä, ettei kukaan ole täydellinen. Hyvä yhteistyö edellyttää tehokasta tiedonkulkua, tiedotteiden lukemista, aikarajojen ja yhteisten sääntöjen noudattamista. 11

12 Järjestyssäännöt 1. Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen työpäivä. 2. Päivänavauksesta huolehtivat opiskelijat, opettajat ja seurakunta kukin vuorollaan. Päivänavaus alkaa klo 8.55 ja kestää n. viisi minuuttia. 3. Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti työjärjestyksen mukaisesti 4. Opiskelijat poistuvat luokasta opettajan kanssa tunnin loputtua ja tulevat luokkaan viivyttelemättä kellon ilmoittaessa tunnin alkamisesta. 5. Opiskelijan edellytetään käyttäytyvän asiallisesti ja noudattavan hyviä tapoja. Koulun omaisuutta käsiteltäessä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Opiskelija on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. Sattuneesta vahingosta on ilmoitettava koulun henkilökunnalle. 6. Yhteisen viihtyvyyden kannalta on välttämätöntä, että jokainen kouluyhteisön jäsen säilyttää koulun ja koulualueen siistinä. 7. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. 8. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (LL 25 ). 9. Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta määräajaksi kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi (LL 25 ) 10. Kouluyhteisön jäsen ei saa käyttää päihteitä eikä huumaavia aineita kouluaikana eikä koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja retkillä. 11. Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttäminen on kielletty koulurakennuksessa ja koulun alueella sekä sen välittömässä läheisyydessä. Samoin tupakointi on kielletty koulun ulkopuolella järjestettävien oppituntien aikana ja kaikissa koulun tapahtumissa. 12. Milloin opiskelijoiden vapaa-ajan toiminta tapahtuu koulun tiloissa tai koulun kerhojen puitteissa, tulee heidän noudattaa koulun järjestyssääntöjä soveltuvin osin. 13. Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen määrätä, noudatetaan voimassa olevia lukiota koskevia säännöksiä ja määräyksiä sekä rehtorin tai opettajien antamia ohjeita. Opiskelijan työpäivät ovat lukujärjestyksen mukaiset koulupäivät. Kurssit suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen. Opiskelijan anoessa poissaoloa on samalla esitettävä poissaoloaikainen opintosuunnitelma. Koeviikoille ei myönnetä poissaololupaa lomamatkoja varten. Poissaolojen merkityksestä kurssin suoritukseen kerrotaan tarkemmin kohdassa arviointi. 12

13 ARVIOINTI Opiskelijan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Palautteen tarkoituksena on kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajalle sekä jatko-opintojen järjestäjien, työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten. Opiskelijan arviointi auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Arvostelu, arvosanan antaminen, on yksi arvioinnin tulos. Keskeistä on, että arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen. Koulun itsearviointi Opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumisen ja toiminnan jatkuva arviointi on välttämätöntä koulun toiminnan tarkoituksenmukaiselle uudistamiselle. Tavoitteellisella ja yhdessä suunnitellulla arvioinnilla saadaan aikaan hyvät edellytykset koulun toimimiselle hyvänä oppimis- ja työympäristönä. Itsearviointi on osa opetussuunnitelman jatkuvaa kehittämistä. Siihen osallistuvat Ikaalisten yhteiskoulun lukiossa opettajat, opiskelijat, muut kouluyhteisön jäsenet, opiskelijoiden huoltajat ja yhteistyötahot. Arviointitietoa käytetään parantamaan koulun toimivuutta ja mitoitettaessa voimavaroja. Itsearviointi on syytä suunnata kullakin kerralla vain osaan määritellyistä tavoitteista. Ajan mittaan sen tulee kattaa kaikki toiminnan osa-alueet. Arvioinnin tulee olla monipuolista, joustavaa ja avointa. Arvioinnin palaute raportoidaan aina siinä mukana oleville ja tarvittaessa koulun ylläpitäjälle. Arviointi muodostaa myös pohjan koulun talouden voimavarojen suunnittelulle. Koulun työvuoden alussa määritellään alkavan vuoden arvioinnin kohdealue. Valitun osaalueen arviointi suoritetaan työvuoden kuluessa useissa erilaisissa yhteyksissä. Opiskelija-arviointi Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin arviointiperusteet on selvitettävä opiskelijalle kurssin alussa. Arviointia on kaikissa koulun vuorovaikutustilanteissa. Arvioinnin kautta opiskelija konkretisoi koulunsa toiminta-ajatuksen, toivotut tulokset ja opiskelunsa tavoitteet. Opiskelija-arvostelun ohella arviointi antaa palautetta opiskelijan edistymisestä, opiskelutaidoista ja oppimistuloksista. Arvioinnissa oppimisprosessi saa aikaisempaa merkittävämmän korostuksen. Opiskelijan realistiset käsitykset omista taidoistaan ja tavoitteistaan, oman työn merkityksestä, omista taidoistaan ja tiedoistaan auttavat terveen itsetunnon ja minäkuvan rakentumista. Opettajalle oman työn arviointi sekä opetuksen arviointi yhdessä opiskelijoiden kanssa antaa perusteet opetuksen jatkuvalle kehittämiselle. 13

14 KIELIOHJELMA Valtioneuvoston vahvistamassa lukion tuntijaossa esiintyy kaksi kielenopetuksen tasoa: A-taso ja B-taso. A1 tarkoittaa alakoulun 3. luokalla yhteisenä alkanutta kieltä ja A2 alakoulun 3. luokalla vapaaehtoisena alkanutta kieltä. B1 tarkoittaa yläkoulun 7. luokalla alkanutta yhteistä kieltä ja B2 yläkoulun 8. luokalla alkanutta valinnaista kieltä sekä B3 lukiossa alkanutta valinnaista kieltä. Lukion suorittaminen edellyttää opiskelijalta vähintään yhtä A-tason kieltä ja vähintään yhtä B-tason kieltä, joista jompikumpi on toinen kotimainen kieli. Ikaalisten yhteiskoulun lukion kieliohjelma määräytyy Ikaalisten kaupungin yleissivistävän opetuksen koulutussuunnitelman perusteella seuraavasti: A1 B1 B2 B3 englanti ruotsi ranska, saksa ranska, saksa Opettajat Anna Väisänen ja Liisa Perälä saksan opiskelijoiden kanssa Düsseldorfissa joulukuussa

15 SUORITUS- JA ARVOSTELUOHJEET Opiskeluaika ja opinto-ohjelma Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Lukiolain 24 :n mukaisesti suoritusaika on korkeintaan neljä vuotta, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusajan pidennystä. Pidennyksestä päättää rehtori. Opiskelijan opinto-ohjelma käsittää kaikki pakolliset kurssit, vähintään 10 syventävää kurssia sekä mahdollisesti soveltavia kursseja. Näiden yhteismäärän tulee olla vähintään 75. Koska lukion tulee totuttaa opiskelijansa pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn, opiskelijan opinto-ohjelmaan tulee kuulua kahtena ensimmäisenä vuotena vähintään 28 kurssia/lukuvuosi. Perustellusta syystä opiskelija voi lukion opinto-ohjaajan kanssa neuvoteltuaan laatia rehtorin luvalla opinto-ohjelmansa tästä poikkeavalla tavalla. Opiskelija valitsee opinto-ohjelmaansa kurssit aina lukuvuotta varten kerrallaan. Opiskelija voi kuitenkin tarkistaa opinto-ohjelmaansa kurssien vaihtuessa. Lukuvuoden aikana tapahtuvista tarkistuksista opiskelijan tulee neuvotella ensin opinto-ohjaajan kanssa. Rehtorille osoitetut kirjalliset opinto-ohjelman tarkistuspyynnöt perusteluineen on jätettävä kansliaan pääsääntöisesti viikkoa ennen kurssin alkamista. Yleensä aloitettua kurssia ei voi keskeyttää. Aineenopettajan kanssa neuvoteltuaan opiskelija voi erityisestä syystä keskeyttää kurssin opiskelun rehtorin luvalla. Arvosteltavaksi jätettyä kurssia ei voi poistaa opinto-ohjelmasta. Hyväksytysti suoritetun kurssin opiskelija voi ottaa uudelleen opinto-ohjelmaansa vain, jos opettajakunta myöntää siihen luvan erityisen painavasta syystä. Tällöin kurssin arvosanaksi tulee suorituksista parempi. Kurssien suoritus ja arvostelu Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Myös opiskelijan oma itsearviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen hyväksi muun muassa kurssin arviointikeskusteluja. Arviointiperusteista tiedottaminen parantaa opettajien ja opiskelijoiden oikeusturvaa ja motivoi opintoja. Arvioinnin yksityiskohdista sovitaan opiskelijoiden kanssa. Lukio-opinnot jakautuvat kursseihin, joiden laajuus on keskimäärin 38 oppituntia. Kurssit arvostellaan toisistaan riippumatta niiden päätyttyä. Kunkin oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin riippumatta siitä, annetaanko kurssista tai oppiaineen oppimäärästä suoritusmerkintä vai käytetäänkö muuta arviointitapaa. Numeroarviointi tallennetaan sen varalta, että opiskelija haluaa numeroarvosanan päättötodistukseen. Numeroarvosanat ovat 4 (hylätty), 5 (välttävä), 6 (kohtalainen), 7 (tyydyttävä), 8 (hyvä), 9 (kiitettävä) ja 10 (erinomainen). Muita arviointitapoja ovat suoritusmerkintä s = suoritettu, kesken = k, hylätty = h. 15

16 Numeroin arvioitavat oppiaineet Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. Muut valinnaiset opinnot arvioidaan siten, kuin kurssiselosteiden yhteydessä määrätään. Liikunta ja terveystieto ovat kaksi eri oppiainetta, jotka arvioidaan erillisinä. Äidinkieli ja kirjallisuus sekä historia ja yhteiskuntaoppi ovat kumpikin yksi oppiaine, joista annetaan vain yksi arvosana. Muutoin kuin numeroarvosanalla arvioiduista kursseista annetaan numeroarvosana päättötodistukseen, mikäli opiskelija sitä pyytää. Pyyntö on esitettävä, kun kaikki opintoohjelmaan kuuluvat ko. aineen kurssit on suoritettu. Suoritus Pääsääntöisesti kurssi suoritetaan niin, että opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa kurssiin kuuluvan kokeen, ns. kurssikokeen. Tällöin arviointi perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin myös opiskelijan tuotosten arviointiin. Kurssin suoritus lähiopetuksessa Poissaoloja 5 Poissaoloja yli 6 Poissa kokeesta hyväksyttävästä syystä Kurssikoe hylätty tai poissa kokeesta luvatta Kurssikoe hyväksytty tai jätetty arvostelematta hyväksyttävästä syystä Opiskelija selittää syyt opettajalle Ei arvostella Uusintakuulustelu jakson jälkeen Uusintakuulustelu jakson jälkeen Kurssin korotuskoe Kurssi suoritettava uudestaan Jos hylätty, mahdollisuus kerran kurssin suoritus-k. Jos hylätty, kurssi käytävä uudestaan Järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa Jos opiskelijalla on kurssin arviointiin liittyviä osasuorituksia palauttamatta tai tekemättä, kurssi arvioidaan merkinnällä k (kesken) ja opiskelijalla on mahdollisuus täydentää suorituksiaan myöhemmin opettajan kanssa sovittuun määräpäivään mennessä. Kaikki keskeneräiset kurssit raukeavat lukuvuoden päättyessä, ja ne on suoritettava uudestaan, paitsi viidennen jakson keskeneräinen kurssi, joka on suoritettava seuraavan lukuvuoden ensimmäisen jakson aikana. Opiskelijan suorittaessa kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Kurssin tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä on myös tällöin arvioitava riittävän laaja-alaisesti. 16

17 Jos opiskelija on poissa opetuksesta, se vaikuttaa alentavasti arviointiin. Jos poissaoloon on hyväksyttävä syy, opiskelijan tulee antaa tarvittavat näytöt opettajan kanssa sovittavalla tavalla. Aloitteen tästä tekee opiskelija. Jos hyväksyttävä pitempiaikainen poissaolo on etukäteen tiedossa (esim. leikkaus, orkesterin esiintymismatka, urheilijoiden kilpailut ja valmennusleirit, myönnetyt lomamatkat, inssiajo ja liukkaankelin harjoitukset), opiskelija sopii opettajien kanssa poissaoloajan opintosuunnitelmasta viikkoa ennen tai välittömästi tulevasta poissaolosta tiedon saatuaan. Hyväksyttyyn sairauspoissaoloon tulee olla lääkärin/kouluterveydenhoitajan todistus ja muihin poissaoloihin ao. vastuuhenkilön varmennus. Jos poissaoloja on yli kuusi tuntia, kurssi poistetaan opiskelijan opinto-ohjelmasta, ja se on käytävä uudestaan tai suoritettava kokonaan itsenäisesti. Lukioasetuksen 4 :n mukaan lukion opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opetukseen osallistumatta lukion opetussuunnitelmaan kuuluva kurssi tai oppimäärä. Luvan myöntää rehtori ao. aineen opettajia kuultuaan. Jos opiskelija aikoo suorittaa kurssin opetukseen osallistumatta, hänen tulee neuvotella siitä kurssin opettajan kanssa ja laatia opiskelusuunnitelma. Suoritus voi tapahtua pääsääntöisesti seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: - Opiskelija tekee sovitut opetukseen osallistumista korvaavat tehtävät ja osallistuu kurssikokeeseen. - Opiskelija suorittaa kurssikoetta laajemman kurssin korotuskokeen. Uusintakuulustelut Kurssin uusintakoe pidetään jokaisen jakson päättymisen jälkeen työsuunnitelmassa ilmoitettavana aikana. Kurssin korotuskoe pidetään kaksi kertaa lukuvuodessa työsuunnitelmassa määrättyinä päivinä. Opiskelijalla, joka on ollut hyväksyttävästä syystä poissa kurssikokeesta ja jolle ei siitä syystä ole annettu kurssiarvosanaa, on oikeus osallistua kurssikokeen uusintaan kurssin päättymisen jälkeen ensimmäisenä uusintakuulustelupäivänä. Tämä sama oikeus on opiskelijalla, joka on saanut hylätyn kurssiarvosanan. Kurssiarvosana määräytyy tämän kokeen ja opetuksen yhteydessä annettujen tai muiden näyttöjen perusteella. Opiskelijalla, joka on saanut kurssiarvosanan tai joka hyväksyttävien poissaolojen vuoksi on jätetty arvostelematta, on oikeus osallistua kerran korotuskokeeseen. Tämän kokeen arvosana on kurssin arvosana, jos se on aikaisemmin annettua arvosanaa parempi. Kurssin korotuskokeeseen voi kuulua myös suullinen osa. Opettaja voi harkintansa mukaan pitää tämän suullisen osan muulloinkin kuin koepäivänä. Opiskelijalla on saman kurssin osalta oikeus osallistua vain kurssikokeen uusintaan tai kurssin korotuskokeeseen. Samana päivänä opiskelija voi osallistua korkeintaan kahteen kokeeseen. Jos opiskelijan poissaolojen vuoksi kurssi on jätetty arvostelematta eikä poissaoloihin ole ollut hyväksyttäviä syitä, menettää opiskelija tältä osin myös oikeutensa osallistua kurssin korotuskokeeseen. Tällöin opiskelija voi suorittaa kurssin vain edellä suorituskohdassa mainitulla tavalla. Sama on tilanne, jos opiskelija on saanut hylätyn kurssiarvosanan ja hän kurssikokeen uusinnassa tai kurssin korotuskokeessa saa edelleen hylätyn kurssiarvosanan. 17

18 Kirjalliset ilmoittautumiset uusintakuulustelupäivien kokeisiin on jätettävä kansliaan annettuun määräaikaan mennessä. Jos opiskelija ilmoittautuu ja on poissa kuulustelusta ilman hyväksyttävää syytä, katsotaan uusintakuulustelun suoritus hylätyksi, eikä opiskelijalla ole siis enää oikeutta osallistua uusintakuulusteluun. Aineen oppimäärän suoritus Oppiaineen oppimäärä muodostuu pakollisista ja syventävistä kursseista sekä niihin läheisesti liittyvistä soveltavista kursseista. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja syventävien kurssien perusteella. Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista hyväksytysti. Tällöin jokainen opiskeltu pakollinen ja syventävä kurssi on mukana oppiaineen arvosanassa. Oppiaineen oppimäärän arvioinnin suorittajilla on mahdollisuus myös korottaa arvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat aineen opiskelun päättövaiheessa kurssiarvosanojen perustella määräytyvää arvosanaa paremmat. Oppimäärän arvosana on numeroarvosanoin arvosteltujen kurssiarvosanojen keskiarvo, soveltavat kurssit ovat keskiarvoon vaikuttava lisänäyttö. Opiskelija voi kuitenkin yrittää parantaa oppiaineen arvosanaa suorittamalla kyseisen aineen erillisen kuulustelun. Lukion oppimäärän suoritus Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Lukion kurssimäärässä ovat mukana kaikki hänen arvioidut kurssinsa, eikä mitään voi jälkikäteen enää poistaa. Erilliset kuulustelut Opiskelijalla on oikeus osallistua samassa oppiaineessa vain yhteen erilliseen kuulusteluun. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta. Mikäli opiskelija osoittaa tässä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. Opiskelijoita ohjataan käyttämään kuulusteluja hyväkseen ylioppilastutkinnon kokeisiin valmistautumisessa. Arvioinnin uusiminen ja oikaisu Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Muussa oppilaitoksessa suoritetut opinnot Muussa oppilaitoksessa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä yhden tai useamman lukion kurssin suoritukseksi, mikäli opinnot tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään vastaavat korvattavia lukion opetussuunnitelman mukaisia tai niitä täydentäviä opintoja. Rehtori ja hänen määräämänsä opettaja päättävät opintojen hyväksymisestä. Näistä opinnoista annetaan oppiaineen numeroarvosana, tai ne vaikuttavat oppiaineen arvosanaan lukiossa vain, jos kyseiset opinnot kuuluvat johonkin lukion opetussuunnitelman mukaiseen oppiaineeseen. Oppilaan edun mukaista on, että hän pyytää päätöstä opintojen hyväksymisestä lukion kurssin suoritukseksi ennen, kuin aloittaa opinnot toisessa oppilaitoksessa. 18

19 Hyväksyttyä kurssisuoritusta ei saa uusia muussa oppilaitoksessa. Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamassa arvioinnissa. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti: asteikko 1-5 lukioasteikko asteikko 1-3 hylätty 4 (hylätty) hylätty 1 5 (välttävä) (kohtalainen) (tyydyttävä) (hyvä) (kiitettävä), 10 (erinomainen) 3 Tapauksissa, joissa lukio ei voi määritellä kumpaa (ylempää vai alempaa) lukion arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suorittu kurssi vastaa, on vastaavuus määriteltävä opiskelijan eduksi. Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli ne luetaan hyväksi pakollisina tai syventävinä kursseina, niistä annetaan numeroarvosana. Arvioinnista tiedottaminen Jokaisen jakson jälkeen opiskelijalle annetaan jaksotodistus, johon edellytetään huoltajan allekirjoitusta. Anttoni Tornikoski/ KU1 19

20 AINE- JA KURSSIKOHTAINEN ESITTELY ÄIDINKIELI PAKOLLISET KURSSIT Kurssi 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) Kurssi 2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2) Kurssi 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) Kurssi 4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) Kurssi 5. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) Kurssi 6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) SYVENTÄVÄT KURSSIT Kurssi 7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) Kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan puheviestintään liittyviä tietoja ja taitoja. Kurssilla tehdään puheviestinnän harjoituksia sekä yksin että ryhmässä. Opitaan arvioimaan puheviestinnän merkitystä opiskelussa, ihmissuhteissa ja työelämässä. Kurssi 8. Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8) Kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan taitoja analysoida ja tuottaa tekstejä. Varmennetaan taitoja kirjoittaa sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä. Kurssi valmentaa opiskelijoita ylioppilaskokeen tekstitaidon kokeeseen. Kurssi 9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9) Kurssilla perehdytään yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Omien tekstien laatimisessa kiinnitetään erityistä huomiota tekstin viimeistelyyn ja muun muassa kielen ja tyyliasun hiomiseen. Kurssilla perehdytään ylioppilaskokeen esseekokeeseen. SOVELTAVAT KURSSIT Kurssi V. Asiatyyli ja viestintä (ÄIV) Kurssilla kehitetään lukio-opinnoissa tarvittavia kielellisiä perusvalmiuksia. Harjoitellaan oikeakielisyyttä ja asiatyyliä. Kurssi on tarkoitettu niille lukion aloittaneille opiskelijoille, jotka haluavat kerrata äidinkielen ja kirjallisuuden perusasioita. Kurssi 10. Luova kirjoittaminen (ÄI10) Kurssilla tutustutaan luovaan kirjoittamiseen kirjoittamalla ja analysoimalla erilaisia fiktiivisiä tekstejä. Tehdään runsaasti teksti- ja kirjoitusharjoituksia. Keskustellaan teksteistä ja harjoitellaan tekstien muokkausta. Teksteistä voidaan työstää ryhmän oma julkaisu. Kurssi 11. Lehtityön kurssi (ÄI11) Kurssilla tutustutaan lehden toimittamisen eri vaiheisiin sekä teoriassa että käytännössä. Harjoitellaan tuottamaan lehdessä julkaistavaksi sopivaa materiaalia. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan lehden toimituksessa tutustumassa toimittajan työhön. 20

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty sivistyslautakunnassa 17.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. HAUKIPUTAAN LUKION TEHTÄVÄT... 1 2. HAUKIPUTAAN LUKION ARVOPERUSTA JA TOIMINTA-AJATUS... 2 3. TOIMINTAKULTTUURIN

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen 222222 TEUVAN LUKIO Te OPINTO-OPAS 2 0 1 kahden tutkinnon suorittaminen 4 5 y h t e y s t i e d o t Teuvan lukion Kivislahti Veijo 040 120 1522 veijo.kivislahti@teuva.fi vs.rehtori Teuvan lukion Kivistö

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Juvan lukio on viestintää ja tutkimusta painottava yleislukio. Se tarjoaa opiskelijoilleen laadukkaan ja kodikkaan oppimisympäristön, vahvat jatko-opintovalmiudet

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

TERVETULOA PALTAMON LUKIOON!... 1 AIHEKOKONAISUUDET... 2 LUKIOIDEN HALLINTO... 3 FILIAALILUKIOT...

TERVETULOA PALTAMON LUKIOON!... 1 AIHEKOKONAISUUDET... 2 LUKIOIDEN HALLINTO... 3 FILIAALILUKIOT... Sisällys TERVETULOA PALTAMON LUKIOON!... 1 AIHEKOKONAISUUDET... 2 LUKIOIDEN HALLINTO... 3 FILIAALILUKIOT... 4 Suomussalmen lukio... 4 Paltamon lukio... 5 Puolangan lukio... 6 LUKIOVUODEN AIKATAULUTUS...

Lisätiedot

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2/172 2/172 SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA 5 Opetussuunnitelman sisältö 5 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 6 Lukiokoulutuksen tehtävä

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU Arkadian yhteislyseo Opinto-opas, yleinen osa Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI (PÄÄTTÖARVOSANA) LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

1 Hausjärven lukion opinto-opas

1 Hausjärven lukion opinto-opas 1 Hausjärven lukion opinto-opas YLEISTÄ... 3 OPPIMISKÄSITYS... 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA -MENETELMÄT... 3 TOIMINTAKULTTUURI... 3 OPINTOJEN RAKENNE JA ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET... 4 OPINTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle Kouvolan yhteiskoulun lukio Salpausselänkatu 36 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Oriveden lukio Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Sisällysluettelo OPISKELIJANA ORIVEDEN LUKIOSSA... 5 KOULUN KANSLIA... 6 KOULUN JOHTOKUNTA... 7 ORIVEDEN LUKION OPETTAJAKUNTA 2014 2015... 7 OPISKELIJAKUNTA...

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ:

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ: TIETOLAARI Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle 2015 2016 NIMI: RYHMÄ: 1. TIETOLAARI... 4 2. YHTEYSTIEDOT... 5 2.1. Opettajat... 8 2.2. ryhmänohjaajat... 9 2.3. Oppilaskunta... 10 3. OPISKELU F.E.

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi YHTEYSTIEDOT Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere Kotisivut: lukiot.tampere.fi/tammerkoski Tammerkosken lukio löytyy myös Facebookista. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Lisätiedot