Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2013-2014"

Transkriptio

1 40 v. Toimintakertomus

2 Kannen kuva: Jousiorkesteri kevätkonsertissa, Katariina Virtanen 2 2

3 Perustettu vuonna 1973 Keikyän musiikkiopisto Keikyän musiikkikoulu Äetsän musiikkikoulu Sastamalan musiikkiopisto 2009 alkaen Osastot: Varhaisiän musiikkikasvatus Musiikin perustaso Musiikkiopistotaso Musiikin perustason avoin osasto 3

4 Sisällysluettelo Musiikkiopiston 41. toimintavuosi... 5 Opetusvuosi... 6 Hallinto... 7 Opetustoiminta... 8 Muskari... 8 Musiikin perustaso... 8 Musiikkiopistotaso... 9 Musiikkiopiston avoin osasto... 9 Musiikin perusteet, mupe Opetushenkilökunta Oppilaat Solistiset tasosuoritukset Yleisten aineiden tasosuoritukset Perustason päättötodistuksen saivat Stipendit Lahjoitukset Oppilasluettelo Orkesterit Tapahtumakalenteri Sastamalan musiikkiopisto 40 vuotta juhlaviikko Konserttiohjelmat lukuvuonna Käytännön tietoja musiikkiopiston toiminnasta Yhteystiedot Lukukausimaksut Pääsykokeet

5 MUSIIKKIOPISTON 41. TOIMINTAVUOSI Lukuvuosi oli juhlavuosi Sastamalan musiikkiopistossa; tulihan täydet 40 toimintavuotta täyteen. Palataanpa ajassa taaksepäin: Keikyän kunnanhallitus kokoontui kokoukseen ja päätti esittää yksimielisesti musiikkiopiston perustamista. Musiikkiopiston perustaminen ei ollut lakisääteinen velvollisuus vaan merkittävää kunnan omaa taloudellista satsausta edellyttävä toimi. Kyse oli jostakin muusta kuin kunnan pelkkien peruspalvelujen tarjoamisesta. Päätös omasta musiikkioppilaitoksen perustamisesta osoitti ennakkoluulotonta halua kehittää kotipaikkakuntaa, tarjota lapsille ja nuorille jotakin parempaa kuin mihin ei itsellä ehkä ollut aikanaan mahdollisuutta. Rohkeasti käytettiin kunnan varoja jälkikasvuun mikä onkin paras sijoituskohde. Aluksi päästiin varsin niukan harkinnanvaraisen valtionosuuden piiriin ja lopulta vuonna 2009 myönnettiin musiikkiopistolle tuntiperustaisen valtionosuus. Kaikki nämä vaiheet ovat edellyttäneet sinnikästä työtä ja yhteen hiileen puhaltamista. Musiikkiopiston perustaminen oli eittämättä todellinen kulttuuriteko. Perustamispäätöksen takana oli arvoja, joita meidän tulisi edelleenkin vaalia: ylpeys kotiseudusta ja halu tehdä työtä sen hyväksi sekä lasten ja nuorten kasvattaminen aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi hyvien harrastusten kautta. Musiikissa kyse on paljolti jakamisesta: muusikko jakaa konsertissa oman elämyksensä kuulijan kanssa, opettaja jakaa oman tietämyksensä oppilaan kanssa, jousiorkesterin soittaja jakaa yhteisen ilon soittamisesta muiden soittajien kanssa. Elämän merkillisiä ilmiöitä on itselle saadun hyvän moninkertaistaminen sen eteenpäin välittämisen ja jakamisen kautta. Monet henkilöt musiikkiopiston tien varrella ovat ymmärtäneet tämän ja raivanneet omalla esikuvallisella työllään reitin tähän päivään. Te kaikki olette esikuvia meille tämän päivän musiikkiopistolaisille! Lukuvuosi piti sisällään monia hetkiä musiikin parissa. Osa niistä oli mieleenpainuvia juhlahetkiä - osa rutiininomaista puurtamista. Kumpaakin tarvitaan: arkipäivän työllä rakennetaan pohja niille taidoille, joilla pystytään tuottamaan hienoja elämyksiä itselle ja kuulijoille. Musiikki ilmiönä on niin monitahoinen, että sen kokeminen vaatii monta katsantokantaa. Näitä ovat soittotunnit, oma harjoittelu, musiikin perusteet, yhdessä soittaminen sekä musiikin monipuolinen kuuntelu. Näitä kaikkia perspektiivejä vaalimalla voi päästä yhä syvemmälle musiikin olemukseen ja saada koko elämänkaarta rikastuttavia aineksia itselleen. Lopuksi haluan kiittää antoisasta lukuvuodesta kaikkia oppilaita, heidän kotijoukkojaan, henkilökuntaa ja muita Sastamalan musiikkiopiston toimintaan osallistuneita ihmisiä ja yhteistyötahoja. Jukka Rajala, rehtori 5

6 OPETUSVUOSI Syyslukukausi Kevätlukukausi Loma-ajat lukuvuonna Syysloma vk 42 ( ) Itsenäisyyspäivä to Talviloma vk 9 ( ) Pitkäperjantai Pääsiäispäivä ma Vappu ke Helatorstai Opetustuntimäärä Syyslukausi Kevätlukausi Laura Kares ja Jonne Suutari opettajansa Simo Rantasen kanssa joulukonsertissa. Kuva: Katariina Virtanen 6 6

7 HALLINTO Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä, joista valitaan puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Lautakunnan toimialana on kirjasto- ja tietopalvelut, kulttuuripalvelut sisältäen museotoimen ja musiikkiopiston, liikuntapalvelut, vapaa sivistystyö (kansalaisopisto) sekä kuntalaisten kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnan edistäminen ja tukeminen. Sastamalan musiikkiopiston laajan oppimäärän mukainen opetussuunnitelma on hyväksytty Sastamalan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa Opetussuunnitelma tuli voimaan Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: Jäsen Mauri Tuominen, pj. Sari Bamberg, vpj. Hepokorpi Annika Jaakola Birgit Karmala Sami Kinnari Samuli Lahtinen Pentti Mäkinen Anne-Mari Tenhunen Maija-Liisa Kaaja Taru, kaupunginhallituksen edustaja Vuorinen Sonja, nuorisovaltuuston edustaja Arja Valtonen, kulttuurijohtaja, esittelijä Varajäsen Sivonen Reijo Rudanko Markku Piiroinen Maria Seurala Raija Ristimäki Sami Hukkanen Jani Nieminen Noora Lylynperä Tarja Virtanen Teijo Pelttari Päivi Koskinen Antti Opetusministeriö on taiteen perusopetuksesta annetun lain nojalla päättänyt tehdystä hakemuksesta myöntää Sastamalan kaupungille oikeuden saada taiteen perusopetukseen valtionosuutta laskennallisten opetustuntien määrän mukaan lukien. Musiikin opetus annetaan laajan oppimäärän mukaan. Valtionosuuden peruste vuodelle 2013 oli 8231 opetustuntia 74,66 euroa/h. Irkkupoppoo Kuulolla! tapahtumassa Tampereen konservatoriolla. Kuva: Katariina Virtanen 7

8 OPETUSTOIMINTA Sastamalan musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuslain ( /633) mukaista musiikin perusopetusta. Taiteen perusopetus on tavoitteellisesti etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Taiteen perusopetuksen tarkoituksena on antaa oppilaille valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteiseen koulutukseen. Sastamalan musiikkiopiston laajan oppimäärän mukainen opetus jakaantuu neljään tasoon: varhaisiän musiikkikasvatus, musiikin perustaso, musiikkiopistotaso ja musiikin perustason avoin osasto. Musiikin perustasolle ja musiikkiopistotasolle pyritään pääsykokeiden kautta. Solistisen aineen oppituntien lisäksi musiikin saloihin perehdytään musiikin perusteiden eli mupen sekä yhteismusisoinnin tunneilla. Musiikkiopistopalvelujen tehtävänä on luoda edellytyksiä elinikäiselle musiikin harrastamiselle sekä antaa mahdollisuudet hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Tavoitteena on itseilmaisun valmiudet saanut itsenäinen ja sosiaalinen nuori sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen ja tyytyväinen asiakas. Muskari Varhaisiän musiikkikasvatus eli muskari kuuluu taiteen perusopetukseen. Muskari -tunneilla tutustutaan musiikkiin laulaen, leikkien, soittaen, kuunnellen, liikkuen ja soittimiin tutustuen. Opetus etenee ikätasoittain: - Vauvamuskari - Vanhempi lapsi 1-vuotiaat -ryhmä - Vanhempi lapsi 2-vuotiaat -ryhmä - Muskari 3-vuotiaat - Muskari 4-vuotiaat - Muskari 5-vuotiaat - Soitinvalmennus 6-vuotiaat Musiikin perustaso Jokaisella oppilaalla on pääaine, jota musiikin perutasolla opiskellaan viikoittain pääsääntöisesti 45 minuutin soittotunnilla. Musiikin perustasolla ja musiikkiopistotasolla solistisia aineita ovat: Jousisoittimet: Viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso Puupuhaltimet: Huilu, oboe, klarinetti, saksofoni, nokkahuilu Vaskipuhaltimet: Trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritonitorvi, tuuba Muut instrumentit: Harmonikka, kantele, klassinen laulu, klassinen kitara, sähkökitara, sähköbasso, rummut, piano, pianon vapaa säestys Solistisen aineen oheen kuuluvat musiikin perusteet sekä yhteismusisointi tarkoittaen bändiä, kuoroa, orkesterisoittoa ja kamarimusiikkia. Nämä oppitunnit ovat pituudeltaan pääsääntöisesti minuuttisia. 8 8

9 Musiikin perustasolla tavoitteena on, että oppilas oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja, oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia sekä kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan. Musiikkiopistotaso Musiikin perustason opinnot suorittaneet voivat halutessaan jatkaa musiikkiopistotason opintoihin. Opetusta annetaan samoissa oppiaineissa ja oppiaineryhmissä kuin musiikin perustasoilla. Musiikkiopistotasolla tavoitteena on opittujen taitojen kehittäminen niin, että oppilaalla on edellytykset musiikinharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai musiikin ammatti- ja korkeakouluopintoihin. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan ikä, aikaisemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävä opetusmenetelmä. Musiikkiopistotasolla oppilas laajentaa musiikin eri tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin. Musiikkiopistotasolla viikottainen soittotunti on 60 minuuttinen. Musiikkiopistotason opintojen aikana pääaineesta suoritetaan niin kutsuttu D-kurssi sekä musiikin perusteista jatko-opinnot. Ryhmäaineiden tunnit ovat kestoltaan minuuttia. Musiikkiopistotasolla oppilas kehittää musiikillista ajattelua, pääinstrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta, tottuu omaksumaan ja hallitsemaan musiikillisia kokonaisuuksia sekä syventää kykyään musiikin tulkintaan ja oppii hahmottamaan musiikkia sekä kuullun että luetun pohjalta ja kykenee soveltamaan historian ja tyylien tuntemusta musiikin esittämisessä. Musiikkiopiston avoin osasto Avoimen osaston opiskelu on tarkoitettu musiikkia harrastaville lapsille, nuorille ja aikuisille. Oppilaaksi otetaan hakija, joka ei halua opiskella musiikkiopiston varsinaisen opetussuunnitelman mukaan tai joka ei ole saanut pääsykokeissa opiskelupaikkaa. Tunnit pidetään pääasiassa ryhmäopetuksena ja oppituntien kestot ovat noin minuuttisia. Opetusta annetaan kitaran- ja viulunsoitossa, vaski- ja puupuhaltimissa sekä harmonikan- ja kanteleensoitossa. Viulu-Suzuki -ryhmä esiintymässä joulukonsertissa. Kuva: Katariina Virtanen 9

10 Musiikin perusteet, mupe Taidon ja tiedon sulautumisesta soiva säveltaide Sastamalan musiikkiopistossa opiskellaan solistisen aineen ja yhteismusisoinnin ohessa musiikin perusteet, tuttavallisemmin mupe -ryhmissä. Opetus uudistui syyslukukaudesta 2009 alkaen ja se kuuluu nyt toteutukseltaan valtakunnan musiikin perusteiden opetuksen edelläkävijöihin. Opetus on yhdenmukainen Tampereen konservatorion musiikkiopistossa annettavan musiikin perusteiden opetuksen kanssa. Musiikin perustasolla ryhmätasoja on neljä, musiikkiopistotasolla kolme. Musiikin perusteiden tunnit ovat ryhmätunteja, joissa perehdytään musiikkiin laaja-alaisesti ja yleistiedollisesti. Mupe tutustuttaa oppilaat musiikin saloihin monipuolisesti ja tarkoituksena on aktivoida oppilaiden mielikuvitusta ja tukea kunkin oppilaan omaa soittoharrastusta sekä antaa musiikillista yleissivistystä. Kukapa ei haluasi tietää enemmän ja päästä kurkistamaan mitä tapahtuu backstagella? Jokainen oppilas on tärkeä osa ryhmää, jossa lukuvuoden ajan yhteistuumin muiden musiikkiopistossa opiskelevien kanssa musiikin saloja opiskellaan. Tuntisisältöjen ohella tärkeää on siis myös ryhmässä toimiminen ja muihin musiikinopiskelijoihin tutustuminen. Tunneilla käymisen säännöllisyys tukee opeltavien ja opittujen asioiden mielessä pysymistä. Mupe -tuntien lukuvuoden toteutuksen kokonaisuus on suunniteltu kronologisesti tasolta toiselle eteneväksi. Sastamalan musiikkiopiston opetussuunnitelmaan kuuluvat yleiset aineet, joita opiskellaan solistisen aineen ja yhteismusisoinnin ohessa musiikin perusteet eli mupe ryhmissä: Musiikin perustaso Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet 7-vuotiaille Musiikin perusteet 5 Musiikin perusteet 8-vuotiaille Musiikin perusteet 6 Musiikin perusteet 1 Musiikin perusteet 7 Musiikin perusteet 2 Musiikin perusteet 2 täydentävä Musiikin perusteet 3 Musiikin perusteet 4 Musiikin perusteet 4 täydentävä Musiikin perusteet rumpaleille Musiikin perusteet aikuisille 10 10

11 OPETUSHENKILÖKUNTA Nimi Rehtori Rajala Jukka Opetusaine vaskipuhaltimet Opettajat Ahjo Sandy Koskiluoma Mirjami Koskinen Siru Kujanpää Kaisa Kuosa Virpi Lipasti Sakari Mattelmäki Vera Mattinen Mirja Mõisnik Hanna-Mari Natunen Emilia Neuvonen Sampo Rantanen Simo Turu Marja Varjoranta Kimmo Viitaniemi Miila Világi Livia Virtanen Katariina huilu, puhallinorkesteri viulu, viuluryhmät oboe piano, säestys piano piano, säestys viulu, viulu-suzuki sello laulu, piano musiikin varhaiskasvatus lyömäsoittimet, yhtyeet kitara, sähkökitara, sähköbasso, yhtyeet kantele klarinetti, saksofoni harmonikka piano musiikin perusteet, kitara, sähkökitara, yhtyeet, pianon vapaa säestys 11

12 OPPILAAT Musiikin perustasolla, musiikkiopistotasolla, varhaiskasvatuksessa sekä perustason avoimella osastolla opiskeli yhteensä 329 oppilasta. Osasto Musiikin perustaso 184 Musiikkiopistotaso 5 Musiikin varhaiskasvatus 123 Avoin osasto ja viulu-suzuki 15 Oppilaitoksen ulkopuoliset kurssisuorittajat 2 YHTEENSÄ 329 Musiikin perustason ja opistotason solististen pääaineiden opiskelu: Oppiaine f m Yht. Harmonikka Huilu Kantele Kitara (akustinen) Kitara (sähkökitara) Klarinetti Käyrätorvi Laulu Nokkahuilu Pasuuna Piano Piano, vapaa säestys Rummut Saksofoni Sello Sähköbasso Trumpetti / kornetti Viulu YHTEENSÄ Musiikin perustason solistisia sivuaineita opiskeltiin seuraavasti: Oppiaine f m Yht. Huilu Kitara (akustinen) Kitara (sähkökitara) Laulu Piano, vapaa säestys Rummut Saksofoni Sello Trumpetti / kornetti YHTEENSÄ

13 Avoimen osaston toimintaan osallistui lukuvuoden aikana solistisen aineen opiskelijoita sekä ainoastaan ryhmäopetukseen osallistuvia opiskelijoita. Pääsykokeissa musiikkiopistoon pyrki ja sisään otettiin uusia oppilaita eri aineisiin seuraavasti: Oppiaine Pyrkijöitä Sisään otettuja f m Yht. f m Yht. Huilu Kitara (akustinen) Klarinetti Käyrätorvi Laulu Nokkahuilu Piano Rummut Trumpetti Viulu YHTEENSÄ Jousiorkesteri aloittamassa Sastamalan musiikkiopiston 40 vuotisjuhlassa. Orkesteria johtaa Mirjami Koskiluoma ja säestämässä Sakari Lipasti. Kuva: Arja Valtonen 13

14 SOLISTISET TASOSUORITUKSET (*) ulkopuolinen suorittaja) Nimi Opettaja Harmonikka, perustaso 1 Koivuniemi Pauliina Orpana Amanda Viitaniemi Miila Viitaniemi Miila Huilu, perustaso 1 Ahava Taika Kuja-Aro Kaisa Rantanen Martta Saari Kaisa Ahjo Sandy Ahjo Sandy Ahjo Sandy Ahjo Sandy Kantele, perustaso 1 Mäkilä Sinna Rusama Sanni Saari Sanni Turu Marja Turu Marja Turu Marja Kantele, D-tutkinto Mikkola Iina Turu Marja Kitara, perustaso 1 Kares Laura Rantanen Simo Kitara, perustaso 2 Mäkilä Niki Tabell Sonja Virtanen Katariina Virtanen Katariina Laulu, perustaso 1 Marjamäki Tarmo Mõisnik Hanna-Mari Oboe, perustaso 1 Bäckman Liina Koskinen Siru Piano, perustaso 1 Kuusisto Eetu-Oskari Lehtimäki Elsa Vainiomäki Judit Kujanpää Kaisa Kuosa Virpi Lipasti Sakari 14 14

15 Piano, perustaso 2 Halme Alina Mäkelä Roosa Kuosa Virpi Lipasti Sakari Piano, perustaso 3 Koski Heta Mäkelä Roosa Lipasti Sakari Lipasti Sakari Piano vapaa säestys, perustaso 2 Laitala Leena Sandroos Aleksi Siuko Viivi Virtanen Katariina Virtanen Katariina Virtanen Katariina Rummut, perustaso 1 Lindroos Eetu Neuvonen Sampo Rummut, perustaso 3 Jalo Aapo Syrén Jaakko Neuvonen Sampo Neuvonen Sampo Sello, perustaso 1 Jukarainen Amanda Mattinen Mirja Sähköbasso, perustaso 1 Koski-Vähälä Saku Rantanen Simo Sähkökitara, perustaso 2 Alhosaari Aapo Kuja-Aro Samuli Rantanen Simo Rantanen Simo Viulu, perustaso 1 Lee Sharon Penkkimäki Heli Pyhälä Sanni Koskiluoma Mirjami Koskiluoma Mirjami Koskiluoma Mirjami Viulu, perustaso 2 Koivula Linda Koskinen Aurora Liljeström Sara Koskiluoma Mirjami Mattelmäki Vera Koskiluoma Mirjami Viulu, perustaso 3 Kinnanen Matleena Koskiluoma Mirjami 15

16 YLEISTEN AINEIDEN TASOSUORITUKSET Musiikin perusteet 1 Opettaja: Katariina Virtanen Hanhisalo Maiju Jalo Sampo Jukarainen Aata Kiikala Anniina Koivuniemi Pauliina Kraapo Julius Kuja-Aro Kaisa Lehto Siiri Lindroos Eetu Mäkelä Noora Penkkimäki Heli Pouru Vilma Rainio Viia Rantala Aino Rantanen Martta Ryyppä Lyyti Saari Kaisa Saari Sanni Stenroos Olivia Tamminen Veera Toiviainen Toni Toiviainen Veli Vainiomäki Judit Musiikin perusteet 2 Opettaja: Katariina Virtanen Aarnio Natalia Halme Torsti Hyttinen Eelis Hyttinen Topias Järvinen Melina Kares Laura Karvo Vilhelmiina Koivula Essi Kuusisto Eetu-Oskari Lehtinen Anette Orpana Amanda Penkkimäki Minna Tuomi Saaga Musiikin perusteet 3 Opettaja: Katariina Virtanen Bäckman Liina Haapaniemi Veera Hakala Roosa 16 16

17 Järvinen Elina Kiikala Annika Kopi Henna Mäkelä Anniina Pajuranta Tuuli Ylipaino Hilda Musiikin perusteet 4 (perustason päättösuoritus) Opettaja: Katariina Virtanen Finska Adalmiina Halme Alina Inna Siiri Jalo Alli Junnila Vilma Kolisoja Sofia Linnainmaa Paula Malmi Johanna Ratia Aini Ylipekkala Siiri Musiikin perusteet 6 Opettaja: Katariina Virtanen Kinnari Mikko Mikkola Iina Tabell Suvi Tokola Linnea Tokola Tuulia Elina and the boys vappuparaatissa Vammalan torilla. Kuva: Katariina Virtanen 17

18 PERUSTASON PÄÄTTÖTODISTUKSEN SAIVAT Jalo Aapo Koski Heta Mäkelä Roosa Syrén Jaakko STIPENDIT Sastamalan musiikkiopiston oppilasyhdistys ry:n kannatusstipendit saivat: Taika Ahava, huilu Matleena Kinnanen, viulu Aurora Koskinen, viulu Sara Liljeström, viulu Paula Linnainmaa, viulu Juuso-Pekka Siivonen, sähkökitara Jaakko Syrén, rummut Aleksi Sandroos jakoi stipendit oppilasyhdistyksen puolesta kevätkonsertin yhteydessä. LAHJOITUKSET 40 vuotiaalle Sastamalan musiikkiopistolle oppilasyhdistyksen stipendirahastoon lahjoituksen tekivät: Jorma Nuotio perheineen, Päivi Pelttari perheineen, Huittisten musiikkiopisto, Kankaanpään kaupunki, Keikyän Kyläseura, Laitilan kaupunki, Tampereen musiikkiopiston säätiö, Virtain kaupunki, Ylöjärven kaupunki

19 OPPILASLUETTELO Nimi Pääaine Sivuaine Syntymä- Kouluuntulovuosi vuosi (*siirtynyt toisesta musiikkiopistosta) Aarinen Pirita vl Aarnio Natalia pf Ahava Taika fl Aho Hilda ac-g Alhosaari Aapo el-g dr * Bäckman Liina vl ob Finska Adalmiina pf Gutiérrez Pohjala Ella rec Haapaniemi Juho vl * Haapaniemi Veera pf * Haapaniemi Mikko cl Haavisto Elias dr Hakala Roosa tp * Halme Alina pf * Halme Torsti acc Halonen Tuomas pf Hanhisalo Maiju vl Hirvonen Heidi pf Hyttinen Eelis acc Hyttinen Topias pf Inkinen Aleksi p v-s Inna Siiri pf Jalo Aapo dr Jalo Alli vl Jalo Sampo el-g Jukarainen Aata vl Jukarainen Amanda vl vc Junnila Vappu fl Junnila Viljo ac-g Junnila Vilma pf * Juvela Arttu el-b Juvela Jori dr Järvelä Eveliina vl Järvenpää Antti tb * Järvinen Elina pf ac-g Järvinen Linnea vl Järvinen Melina pf Kallionsivu Kaisa dr Kankaanpää Lauri el-g Kares Laura ac-g Karvo Vilhelmiina pf Kautto Emily pf Kautto Laura vl Keljo Riina voc Kiikala Anniina pf Kiikala Annika pf * 19

20 Kimpanpää Amanda pf Koivula Essi vl Koivula Linda vl Koivuniemi Pauliina acc Kolisoja Maria pf Kolisoja Sofia pf Kopi Henna pf Koski Heta pf tp * Koskinen Aurora vl Koski-Vähälä Saku el-b Kraapo Julius ac-g Kuikka Hille pf Kuja-Aro Kaisa fl Kuja-Aro Samuli el-g Kulju Eemil dr Kulo Maria pf Kulonpää Waltteri el-g Kursi Ville p v-s Kuusela Aapeli vl Kuusela Lydia fp Kuusisto Eetu-Oskari pf Kylväjä Salla-Maaria p v-s Kyröjoki Vilma fl Lahdenniemi Päivi p v-s Laine Eeli el-g * Laine Rebekka vc el-g * Laitala Elias dr * Laitala Leena p v-s * Lakkonen Rebecca vl * Laukkanen Viivi p v-s Lee Daniel pf Lee Sharon vl Lehtimäki Elsa pf Lehtimäki Helka pf Lehtinen Anette pf Lehto Siiri pf Lemmetyinen Annamaria voc Liljeström Saga vl Liljeström Sara vl Lindroos Eetu dr Linnainmaa Paula vl Luukkonen Elli ac-g Lähde Santra vl Malmi Camilla pf fl Malmi Henrika pf fl Malmi Johanna pf Mansikkamäki Severi el-b Marjamäki Tarmo voc Marttila Iida pf Matikainen Onni pf Meriläinen Onni dr Mikola Eemeli cl Mironyceva Emilija vl

21 Mäenpää Vivian p v-s * Mäkelä Aleksi tp Mäkelä Anniina vl Mäkelä Noora fl Mäkelä Roosa pf Mäki-Kerttula Iida vl Mäkilä Niki ac-g Mäkilä Sinna kantele Mäkinen Antti dr Mäkinen Eetu el-g p v-s Mäkinen Katariina pf Mäkinen Miia-Maria ac-g Mäkinen Suvi vl Nummi Vilhelmiina pf Ojala Heikki pf Oksanen Rasmus pf Orpana Amanda acc Pajuranta Tuuli pf Penkkimäki Heli vl Penkkimäki Minna el-g Perttula Konsta dr Perttula Lotta pf Piiroinen Maria vl voc Pouru Vilma vl Puhakka Miko el-g Pyhälä Sanni vl Rainio Viia pf Raittinen Johannes el-g Rajala Roosa ac-g Rantala Aino-Maria vl Rantanen Martta fl Rantanen Vilho tp Rasinperä Sanni pf Ratia Aini fl Reunanen Kalle dr Riutta Christian el-g Riutta Eemil el-g Roschlau Julia pf Roschlau Oskar el-g Rusama Saara fl * Rusama Sanni kantele Ryyppä Lyyti pf Saari Kaisa fl Saari Sanni kantele Sandroos Aleksi p v-s voc Selin Benjamin el-g Selin Säde vl Seppänen Evert vl Siivonen Juuso-Pekka el-g Siuko Viivi p v-s voc Siuko Vili sax Suoniemi Juho ac-g Suutari Jonne ac-g

22 Syrén Jaakko dr Tamminen Fanni tp Tamminen Veera fr-h Tammisalo Veikko el-g dr Tammisalo Vuokko pf Tanninen Elisa pf Tervo Olli dr Tiensuu Marika pf Tirkkonen Loviisa cl sax * Toiviainen Jimi el-g Toiviainen Toni dr Toiviainen Veli tp Toivonen Ella vl Tokola Topias el-g Tuomi Iida vl Tuomi Saaga acc Tuovinen Janna pf Turri Anna pf Vainiomäki Judit pf Vilmunen Erika pf Wolff Ella vl Vuorinen Anniina pf Vuorio Ilona pf Vähäkoski Miska dr Ylipaino Hilda pf Ylipekkala Siiri pf Yli-Vainio Enni p v-s Äijälä Liisa pf Musiikkiopistotaso Hakanen Jani pf Kinnanen Matleena vl Kinnari Mikko pf Mikkola Iina kantele Tabell Suvi pf Musiikin varhaiskasvatus (muskari) Ahjo Amalia Ahonen Julia Ahonen Matias Alamäki Alisa Algaier Niklas Antila Santtu Anttila Elviira Anttila Julius Anttila Justiina Aronoja Leevi Ei nimeä julk. Forström Essi Hakanurmi Elmeri Halme Ville Hautamäki Venla Heikkilä Katriina Henttonen Jusa Hiljanen Vilhelmiina Huju Olivia Hänninen Otto Jalava Fiona Jalava Sofia 22 22

23 Jalonen Melina Junttila Aino Junttila Anniina Järvinen Pihla Järvinen Sampo Järvinen Sonja Kankaanpää Aura Kerkkänen Miihkali Kiiskinen Aleksi Kimpanpää Aino Koivu Toivo Koivu Väinö Koivuniemi Justiina Koivuniemi Nestori Kopi Hanna Korhonen Valpuri Krapi Senni Kulmala Eetu Kulmala Minttu Kulonpää Iida Kuusisto Fanni Kylväjä Jasmine Kärki Elma Kärki Tilda Laakso Aava-Aurora Laakso Julius Laaninen Tuomas Laitinen Daniel Lehtimäki Luukas Lehtimäki Neea Lehtinen Minea Lehtinen Verneri Liimatta Viljo Lounasvuori Senni Lähde Elias Lähdekorpi Oona Lähteenmäki Tony Matintalo Minttu Matintalo Peppi Melkas Mio Meriluoto Aatos Meriluoto Luukas Metsäpelto Aleksi Murtagh Aava Mäkelä Kalle Nieminen Rasmus Nieminen Sara Nisula Viljami Nurmi Vili Nuutila Alisa Nykänen Sonja Oittinen Bertta Ollila Anniina Pajala Iiro Pajala Meeri Pakkala Pinja Passi Annika Passi Antti Peltonen Aaron Peltonen Petra Peltonen Ronja Perttuli Sara Piirainen Leia-Liisa Puntalo Eelis Pyykkö Aino Pärssinen Leevi Rantala Martta Rantanen Rasmus Ravantti Aliina Ravantti Elli Rinne Niklas Salminen Moona Schär Matti Siivonen Roope Siivonen Santtu Silvan Jooa Sisättö Seere Siuko Osku Siuko Senni Sulasuo Joel Sulasuo Mikael Suominen Siiri Teittinen Sofi Toivola Aino Toivola Emily Toivola Nea Toivonen Anni Tuominen Emilia Tuominen Niklas Vahela Olivia Vainio Riku Vaittinen Veera Valkeapää Menna Viitamäki Jenny Vilen Jere Virkkala Roope Virtanen Topias Vuorenoja Topias Vuorinen Saaga Ylikomi Alma Ylikomi Sanni 23

24 Avoin osasto Fisher Thomas Haapanen Aada Haapaniemi Saima Jernman Jenni Piirainen Widfelt Suonpää Reetta Tuomisto Mauri Viulu-Suzuki Hirvonen Jutta Juvela Aleksi Kerkkänen Miihkali Kulmala Ilari Kulonpää Wilma Laakso Silja Matikainen Julia Pajala Iiro ORKESTERIT Elina and the Boys Johtaa: Katariina Virtanen Saku Koski-Vähälä, Eetu Mäkinen, Christian Riutta, Aleksi Sandroos, Elina Seppä. Irkkupoppoo Johtaa: Katariina Virtanen Alpertti Aalto, Matleena Kinnanen, Saku Koski-Vähälä, Sara Liljeström, Elina Seppä, Sonja Tabell, Veikko Tammisalo Jemma Johtaa: Katariina Virtanen Alpertti Aalto, Aleksi Inkinen, Matleena Kinnanen, Eeli Laine, Johanna Malmi, Minna Penkkimäki Kanteleyhtye Johtaa: Marja Turu Sinna Mäkilä, Sanni Rusama, Sanni Saari Mikropopparit Johtaa: Katariina Virtanen Sampo Jalo, Niki Mäkilä, Heikki Ojala, Konsta Perttula, Eemil Riutta Puhallinorkesteri Sastamalan Opiston* ja musiikkiopiston yhteistyössä Johtaa: Sandy Ahjo Taika Ahava, Mikko Haapaniemi, Terhi Haapaniemi*, Veera Haapaniemi, Jukka Hakala*, Roosa Hakala, Ville-Matti Kartano*, Elisa Kujansuu*, Eetu Lindroos, Camilla Malmi, Henrika Malmi, Vilhelmiina Nummi*, Eeva Pusa*,Tuomas Raunio*, Kalle Reunanen, Kaisa Saari, Jaakko Syrén, Fanni Tamminen, Veera Tamminen, Loviisa Tirkkonen, Veli Toiviainen 24

25 The Soda / Unicorns Johtaa: Katariina Virtanen Amanda Jukarainen, Saku Koski-Vähälä, Rebekka Laine, Vivian Mäenpää, Veikko Tammisalo Rumpuryhmä 1 Johtaa: Sampo Neuvonen Elias Laitala, Eetu Lindroos Rumpuryhmä 2 Johtaa: Sampo Neuvonen Eemil Kulju, Aapo Alhosaari Surfin Sastamala Johtaa: Simo Rantanen Severi Mansikkamäki, Miko Puhakka, Johannes Raittinen Viuluryhmä Skyhigh Strings Johtaa: Mirjami Koskiluoma Liina Bäckman, Juho Haapaniemi, Alli Jalo, Amanda Jukarainen, Eveliina Järvelä, Matleena Kinnanen, Linda Koivula, Aurora Koskinen, Rebecca Lakkonen, Paula Linnainmaa, Saga Liljeström, Sara Liljeström, Maria Piiroinen, Iida Tuomi Viuluryhmä Star Strings Johtaa: Mirjami Koskiluoma Linnea Järvinen, Emilija Mironyceva, Evert Seppänen, Ella Toivonen, Wilfred Piirainen Viuluryhmä Sun Strings Aata Jukarainen, Essi Koivula, Milena Koskiluoma, Aapeli Kuusela, Sharon Lee, Vilma Pouru, Säde Selin Äetsä Jazz Connection Johtaa: Sampo Neuvonen Thomas Fisher, Juuso Siivonen, Jaakko Syrén Lisäksi erilaisia tapahtuma- ja konserttikohtaisia kokoonpanoja. 25

26 TAPAHTUMAKALENTERI Syksy Opettajien kokous ja ilmoittautumistilaisuus opetuksen järjestämiseksi Marttilan koululla Syyslukukauden opetus alkaa Musiikin varhaiskasvatuksen lukukauden opetus alkaa 4.9. Pirkanmaan musiikkioppilaitosten koulutuspäivä Tampere-talon Studiossa Oppilasmatinea Sylvään koulun auditoriossa Oppilasmatinea Mouhijärven kirjastossa Kirjaset tapahtuma Sylvään koululla Yllätysten Yö tapahtuma Äetsässä Häijään ja Karkun muskariryhmien jouluinen yhteislaulutilaisuus Mouhijärven kirjastossa Joulukonsertti Vammalan lukion salissa Kevät Kevätlukukausi alkaa Musiikin varhaiskasvatuksen lukukauden opetus alkaa Huilu- ja vaskipuhallinoppilaiden sekä puhallinorkesterin vanhempainilta Oppilaskonsertti Kulttuuritalo Jaatsilla 6.3. Soitinesittely, viulu Rumpuoppilaiden vanhempainilta Miesseminaari Minä itte Sylvään koululla, oppilaita esiintymässä Kitara- sähkökitara- ja basso-oppilaiden vanhempainilta Oppilaskonsertti Sylvään koululla Marianpäivän kirkko Kiikassa, Opiston ja musiikkiopiston puhallinorkesteri Viuluoppilaiden vanhempainilta Kuulolla! Pirkanmaan musiikkioppilaitosten kamarimusiikkikatselmus Tampereen musiikkiakatemian Pyynikki-salissa 2.4. Piano-oppilaiden vanhempainilta Pääsykokeet lukuvuodelle Marttilan koululla Sastamalan musiikkiopisto 40 vuotta, juhlaviikko Veteraanipäivän juhla Vammalan seurakuntatalolla, puhallinorkesteri ja Irkkupoppoo esiintyivät Oppilaskonsertti Sylvään koululla 1.5. Sastamalan Opiston ja musiikkiopiston puhallinorkesterin vapputervehdys Presidentille Mäntyniemessä ja esiintyminen Linnanmäellä Musiikin varhaiskasvatuksen kevätjuhla Vammalan lukion salissa Musiikkiopiston kevätkonsertti Vammalan lukion salissa 26 26

27 Sastamalan Opiston ja musiikkiopiston puhallinorkesterin vapputervehdys Presidenttiparille. Kuvat: Johanna Malmi 27

28 SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTO 40 VUOTTA JUHLAVIIKKO Yleisöluento Sylvään koulun auditoriossa: Musiikkiharrastukset, merkitys lapsen kehitykselle ja harrastuksen tukeminen. Musiikkiterapeutti, MuM Päivi Jordan-Kilkki 8.4. Pianistien oppilaskonsertti Kulttuuritalo Jaatsilla 9.4. Pianotaiteilija, musiikkiopiston pianonsoiton lehtori Sakari Lipastin konsertti Kulttuuritalo Jaatsilla: Näyttelykuvat Ohjelmassa: Musorgski, Schubert, Tsaikovski, Brahms Sastamalan musiikkiopiston pianistit vierailivat esiintymässä Hopun palvelutalossa Lastentapahtuma Vammalan lukion salissa, esiintyjinä Mimi ja Kuku 13.4 Sastamalan musiikkiopisto 40 vuotisjuhla Vammalan lukion salissa Pianisti Anne Kaupin Ligeti -konsertti Tyrvään kirkossa yhteistyössä Sastamalan seurakunnan kanssa. Tukijoina: Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Valtion musiikkitoimikunta ja Musiikinedistämissäätiö

Kannen kuva: Sambaorkesteri esiintyy Tampere-talossa, Suvi Kukkonen

Kannen kuva: Sambaorkesteri esiintyy Tampere-talossa, Suvi Kukkonen 1 Kannen kuva: Sambaorkesteri esiintyy Tampere-talossa, Suvi Kukkonen 2 2 Perustettu vuonna 1973 Keikyän musiikkiopisto 1973-1978 Keikyän musiikkikoulu 1978-1980 Äetsän musiikkikoulu 1981 2008 Sastamalan

Lisätiedot

Kunta ja elämänhallinnan vahvistaminen

Kunta ja elämänhallinnan vahvistaminen Kunta ja elämänhallinnan vahvistaminen Raportti perhepalveluverkoston design-prosessista asukkaiden oman elämänhallinnan vahvistamiseksi Sastamalassa Paavo Salli TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan liitto

Lisätiedot

Kuva Katariina Virtanen

Kuva Katariina Virtanen Kuva Katariina Virtanen Perustettu vuonna 1973 Keikyän musiikkiopisto 1973-1978 Keikyän musiikkikoulu 1978-1980 Äetsän musiikkikoulu 1981 alkaen Osastot: Varhaisiän musiikkikasvatus Musiikin perustaso

Lisätiedot

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 1. YLEISTÄ 1.1 TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULUN TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 OPPIMISKÄSITYS 2.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO LAITILAN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 11.3.2014 Voimassa 1.8.2014 alkaen 1 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT...

Lisätiedot

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston toiminta-ajatus 1.1. Musiikin laajan oppimäärän tehtävä ja yleiset tavoitteet...3 1.2. Ylivieskan seudun musiikkiopiston

Lisätiedot

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 10.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS 4 1.1 SIBELIUS-OPISTON ARVOT 4 1.2 OPPIMISKÄSITYS 4 1.3 OPISKELUYMPÄRISTÖ 5 2 OPETUKSEN RAKENNE 5 2.1 VARHAISIÄN

Lisätiedot

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta.

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta. SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.2.2014 8 Voimaantulo: 1.8.2014 Sastamalan Musiikkiopiston arvot ja yleiset tavoitteet Sastamalan Musiikkiopiston

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS... 4 2. PALMGREN-KONSERVATORION

Lisätiedot

Pakilan musiikkiopisto 30 vuotta

Pakilan musiikkiopisto 30 vuotta Rakkaus näkyy... ja kuuluu... Pakilan musiikkiopisto 30 vuotta 1 2 Rakkaus näkyy... ja kuuluu... Pakilan musiikkiopisto 30 vuotta Julkaisija Pakilan musiikkiopisto Toimitus Arja Ahlajoki Kuvat Pakilan

Lisätiedot

Pikalirinä. Lahden musiikkiopiston lehti 2 2006

Pikalirinä. Lahden musiikkiopiston lehti 2 2006 Pikalirinä Lahden musiikkiopiston lehti 2 2006 Pikalirinä Lahden musiikkiopiston Kalevi Aho -sali (225 paikkaa) Hämeenkatu 4 Kokoukset, konsertit, näytökset, koulutustilaisuudet, perhejuhlat. Tilaisuuksiin

Lisätiedot

Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti

Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve Toive Osaraportti 6 Ulla Pohjannoro Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti Musiikkioppilaitosten kehitysnäkymiä rehtoreiden arvioimana Ulla Pohjannoro

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä SISÄLLYS 1 TOIMINTA-AJATUS 3 2 MUSIIKIN LAAJAN

Lisätiedot

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää niitä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä, joita Opetushallituksen

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän tehtävät ja arvot Lauttasaaren musiikkiopisto antaa musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 3.4.2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO 1 TAUSTATIETOA 1.1 VIITASALO-OPISTO 1.1.1 Henkilökunta

Lisätiedot

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2015 Siiville!

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2015 Siiville! www.khmusiikki.fi Trioli Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2015 Siiville! II Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät 11. 14.11.2015 Helsingissä Päivillä esitellään musiikkikasvatustoimintaa sen monissa

Lisätiedot

Järvenpää / Tuusula. www.kum.fi. Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston lehti. lv. 2012 2013

Järvenpää / Tuusula. www.kum.fi. Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston lehti. lv. 2012 2013 Järvenpää / Tuusula Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston lehti lv. 2012 2013 www.kum.fi Kielotie 4, Tikkurila Puh. 010 439 3730, ma-pe: 10-18, la 10-14. www.vantaanmusiikki.fi Lääkärikeskus Aava Orto-Lääkärit

Lisätiedot

Ope-kulta, ope-kulta, herää jo!

Ope-kulta, ope-kulta, herää jo! Ammatillinen opettajakorkeakoulu Taideakatemia Musiikinopettajaopintojen yleispedagogiikan opintojen Ope-kulta, ope-kulta, herää jo! -verkkojulkaisu 2011 Opettaja oman työnsä kehittäjänä ja tutkijana -kurssi

Lisätiedot

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2014 Sisimmät sävelet

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2014 Sisimmät sävelet www.khmusiikki.fi Trioli Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2014 Sisimmät sävelet Soitonopen työkalupakki kristiina jääskeläinen jarkko kantala Vivo piano + cd 35,00 Vivo piano 18,00 kristiina jääskeläinen

Lisätiedot

NOKIAN LUKION VUOSIKERTOMUS

NOKIAN LUKION VUOSIKERTOMUS NOKIAN LUKION VUOSIKERTOMUS 2014 2015 Etukannen työ: Noora Virtanen, sekatekniikka SISÄLLYSLUETTELO REHTORIN KATSAUS LUKUVUOTEEN 2014 2015... 2 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 3 OPISKELIJAT OHJANTARYHMITTÄIN...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 1.8.2011 SISÄLTÖ sivu 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 3 1 Musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 Turun kaupungin kulttuurilautakunnan hyväksymä 31.8.2011 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS 2 2 ARVOT, YLEISET TAVOITTEET,

Lisätiedot

EMO Elävän musiikin oma

EMO Elävän musiikin oma EMO Elävän musiikin oma OPS Espoon musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.1.2011 (Päivitetty 1.8.2012) Espoon musiikkiopisto puhelin: 09-816 57260/09-816 57262 Kotisivut: www.emo.fi fax: 09-816 57261 Käyntiosoite:

Lisätiedot

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Tämä opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti (määräys 41/011/2002) ja

Lisätiedot

ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2012. Kilpailujen kevät Jatkoilmoittautumiset Mitä muskarin jälkeen?

ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2012. Kilpailujen kevät Jatkoilmoittautumiset Mitä muskarin jälkeen? ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2012 Kilpailujen kevät Jatkoilmoittautumiset Mitä muskarin jälkeen? HUHTIKUU 2012 SISÄLTÖ: Rehtorin puheenvuoro 3 Yleistä 4 Konsertteja 5 Jatkoilmoitukset

Lisätiedot

Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 1/13-14

Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 1/13-14 Kapula Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 1/13-14 Kapula Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 1/13-14 Kanslia tiedottaa... Rehtorin palsta... Virvatuli - itsearvioinnin projekti käynnistyy... Suzukipalsta:

Lisätiedot

MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN KOKONAISUUDEN SELVITYSTYÖ ASIKKALASSA JA PADASJOELLA 2007 2009

MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN KOKONAISUUDEN SELVITYSTYÖ ASIKKALASSA JA PADASJOELLA 2007 2009 PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN KOKONAISUUDEN SELVITYSTYÖ ASIKKALASSA JA PADASJOELLA 2007 2009 Lahdessa 29.1.2010 Frans Winstén SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU Vuosikertomus 2010 2011 Kansi: Vappunaamiaiset kuva Tuula Savola 2 3 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro, Arto Nykänen 4 Vastuunkantoa elämään, Vesa-Heikki Mikkola

Lisätiedot

MUUSIKKO EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA

MUUSIKKO EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA MUSIIKKIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖT JA OSAAMISTARVE TOIVE, LOPPURAPORTTI SIBELIUS-AKATEMIAN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 13/2011 Minna Muukkonen, Mirka Pesonen ja Ulla Pohjannoro (toim.) MUUSIKKO EILEN, TÄNÄÄN

Lisätiedot