SINULLE LUKIOLAINEN... 2 VINKKEJÄ LUKIOSSA JATKAVALLE OPISKELIJALLE... 3 PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT... 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SINULLE LUKIOLAINEN... 2 VINKKEJÄ LUKIOSSA JATKAVALLE OPISKELIJALLE... 3 PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT... 6"

Transkriptio

1 SISÄLLYS SINULLE LUKIOLAINEN... 2 VINKKEJÄ LUKIOSSA JATKAVALLE OPISKELIJALLE... 3 PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT... 6 SYVENTÄVIEN KURSSIEN VALINNASTA YLIOPPILASKIRJOITUSTEN NÄKÖKULMASTA... 9 JATKO-OPISKELUMAHDOLLISUUKSIA LUKION JÄLKEEN ESIMERKKEJÄ MILLÄ ALOILLA JA MISSÄ AINEISSA OPINNOISSA OPPIAINEISTA VOI OLLA HYÖTYÄ OPPAASSA KÄYTETYT LÄHTEET... 21

2 SINULLE LUKIOLAINEN Tämä lukuvuosi on saatu jo hyvään vaiheeseen ja on aika siirtää ajatuksia tulevaan lukuvuoteen. Takana on monenlaisia tehtäviä, kokeita, esseitä ja läksyjä. Jossain vaiheessa olet saattanut pohtia, onko tämän se minun juttuni? Minä vertaan lukiota urheilijoiden valmennukseen. Lukion ja kirjoitukset läpi käytyäsi sinulla on palkkana lukion päättötodistus ja ylioppilastutkintotodistus. Näiden lisäksi olet saanut hyvän huippuvalmennuksen tulevan jatkoopiskelupaikkasi valinta- tai pääsykokeisiin. Opiskelun vaikeina hetkinä voitkin itseäsi motivoida, tsempata, ajatuksella huippuvalmennusjaksosta, jonka päättyessä sinulla on hyvät valmiudet jatkaa opintojasi eteenpäin saadessasi haluamasi jatko-opiskelupaikan. Ihan kuin huippuvalmennuksessa yleensä sinun tulee muistaa pitää itsestäsi hyvää huolta. Opiskelu vaatii sinulta paljon aikaa ja henkisiä resursseja. Muistathan nukkua riittävästi, syödä monipuolisesti ja huolehtia myös fyysisestä jaksamisestasi sinulle mielekkäällä liikunnalla. Ethän unohda myöskään aikaa ystävien ja läheisten kanssa. sinua auttamassa ja tukemassa. Puhu rohkeasti heidän kanssaan, sillä keskustelut ovat luottamuksellisia. Kun opiskelupolullasi tuntuu elämä haastavalta, jo pelkkä vaikeuden jakaminen toisen kanssa helpottaa. Ja jaettu murhe on enää vain puolet isosta huolesta. Lähiaikoina teet tulevan lukuvuoden kurssivalintasi. Tämä opas on sinulle tueksi tähän tehtävään. Olen koonnut tähän ajatuksia, joista toivon sinun saavan tukea sekä kurssivalintoihin että myös tulevan jatko-opiskelupaikan mietintään. Osa asioista on varmaan jo tuttuja, mutta kertaushan on opintojen äiti. Malta istahtaa oppaan kanssa hetkeksi ja perehtyä siihen, saat varmasti monia ajatuksia lukioopintojesi tueksi. Opiskeluterveisin, Maarit ja kaikki lukion opettajat Jos sinusta tuntuu näiden kaikkien asioiden yhdistäminen tasapainoiseksi kokonaisuudeksi vaikealta, niin muistathan että lukiossamme on monia henkilöitä juuri sinua varten. Ryhmänohjaaja, opettajat, vararehtori, rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja ja kuraattori ovat kaikki tarvittaessa

3 VINKKEJÄ LUKIOSSA JAT- KAVALLE OPISKELIJALLE Lukio avaa sinulle ovet jatkoopintojen Supermarkettiin. Esimerkiksi Suomessa voit valita seuraavista opiskelumahdollisuuksista: Yliopistoja 16 -koulutusaloja 16, jokaisessa 1 18 koulutusohjelmaa tai pääainevaihtoehtoa -lisäksi sotilasalan korkea-asteen tutkintoja voi suorittaa Maanpuolustuskorkeakoulussa -lisäksi ulkomailla olevat yliopistot Ammattikorkeakouluja 25 -koulutusaloja 8 -koulutusohjelmia 90 -lisäksi Ahvenanmaalla toimii oma ammattikorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulussa huolehditaan poliisipäällystön koulutuksesta. Ammatillisia oppilaitoksia 457 -koulutusaloja 9 -perustutkintoja 59 Lukion ainevalinnoilla ja suoritetuilla ylioppilaskokeilla voit edistää pääsyäsi jatko-opintoihin. Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun sinun kannattaa keskittyä huolellisesti, sillä äidinkielen arvosanasta annetaan alkupisteitä kaikilla koulutusaloilla. Opiskele mahdollisimman syvällisesti sitä ainetta, jota aiot pyrkiä opiskelemaan. Silloin sinulla on hyvä mahdollisuus menestyä ylioppilaskokeessa, ja on helpompi valmistautua jatko-opiskelupaikan pääsykokeisiin. Edellä mainittujen lisäksi valitse niitä aineita, jotka sinua kiinnostavat ja jotka tukevat jatkoopintoihin hakeutumistasi. Ammatillisessa peruskoulutuksessa (toisen asteen tutkinto) on varattu lukion käyneille hakijoille koulutusohjelmittain yokiintiöpaikkoja. Lukionkin jälkeen voi siis hakeutua opiskelemaan ammatillista perustutkintoa. Opiskelijaksi valintaan vaikuttavat hakutoivejärjestys ja valintapisteet (yleinen koulumenestys, mahdollinen työkokemus (vähintään 3kk. ja vähintään 1 kk. mittaisia), mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet). Ammatillisen perustutkinto opiskellaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti, jolloin lukion opinnot lyhentävät opiskeluaikaa pääsääntöisesti vuodella. Ammattikorkeakoulut päättävät itsenäisesti opiskelijavalinnan perusteista, valintakokeen järjestämisestä sekä opiskelijavalinnasta. Ammattikorkeakouluun hakiessa saa pääsääntöisesti alkupisteitä koulumenestyksestä (keskiarvo) ja äidinkielen, vieraan kielen, matematiikan ja reaalin kokeesta. Hakupisteitä saa myös ensimmäisestä hakutoiveesta ja työkokemuksesta. Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmiin järjestetään valintakoe, johon hakija kutsutaan. Joillakin koulutusohjelmilla on ennakkotehtäviä, jotka tulee lähettää ennen valintakoetta koulutuksen järjestäjälle. Kevään 2012 haussa pisteitä saa seuraavasti. Huomioi, että näihin saattaa tulla muutoksia, eli ne tarkentuvat opintojesi edetessä. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Abiturienttien ei tarvitse merkitä hakemukseensa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoja, sillä ne kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Lukion päättötodistuksesta huomioidaan keskiarvo. Yksittäiset arvosanat huomioidaan yo-todistuksesta Yo-todistuksesta huomioidaan o humanistinen ja kasvatusala (AI, paras kili pitkä, paras reaali)

4 o kulttuuriala (AI) o luonnontieteiden ala (AI, paras pitkä/lyhyt kieli, MAB/MAA) o luonnonvara- ja ympäristöala (AI, paras (kieli pitkä/lyhyt) ja matematiikka tai paras reaali) o matkailu-, ravitsemis- ja matkailuala (AI, paras kieli ja matematiikka tai paras reaali) o sosiaali-, terveys- ja likunta-ala (AI, paras (kieli pitkä/lyhyt) ja matematiikka tai paras reaali) Bioanalytiikan, hammastekniikan, optometrian sekä radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmiin hakevilla kuitenkin aina matematiikk.a o tekniikka ja liikenne (äidinkieli, matematiikka, fysiikka tai kemia sekä paras pitkänä kirjoitettu kieli ylioppilastutkintotodistuksesta) o yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala (ympäristöala (AI, paras (kieli pitkä/lyhyt) ja matematiikka tai paras reaali) Yliopistossa haun alkupisteiden antamisessa noudatetaan kirjavaa käytäntöä. Alkupisteiden antamisen pääsääntönä on kuitenkin se, että laajan oppimäärän ylioppilaskokeen suorituksesta saa enemmän pisteitä kuin lyhyen tai keskipitkän oppimäärän ylioppilaskokeen suorituksesta. Myös yliopistot päättävät itsenäisesti opiskelijavalinnan perusteista, keskeisessä roolissa olevien pääsykokeiden järjestämisestä sekä opiskelijavalinnasta. Ylioppilaskokeista annettavat alkupisteet kannattaa aina tarkistaa siitä yliopistosta, jonne aikoo hakea. Yksityiskohtaiset tiedot alkupisteistä saat parhaiten oppilaitosten ja tiedekuntien kotisivuilta sekä osoitteesta Lukion ainevalinnoilla ja suoritetuilla ylioppilastutkinnon kokeilla voit helpottaa pääsyäsi jatko-opintoihin. Tämän oppaan lopusta voit katsoa mistä aineista on sinulle hyötyä jatko-opinnoissasi ja työelämässäsi. Sivuille on koottu taulukkoihin eri koulutusasteiden koulutusalat/ tutkinnot/ tutkintonimikkeet sekä tietoa siitä, mitkä ainevalinnat auttavat sinua eri jatko-opintoihin hakeutuessasi. Hakeminen jatko-opintoihin tapahtuu keväästä 2009 alkaen sähköisesti osoitteissa (toisen asteen koulutus), (ammattikorkeakouluunhaku) ja (lähes kaikkiin yliopistoihin haku). Hakuajan ulkopuolella näillä sivuilla on käytettävissä harjoitusdemot. Opinto-ohjelman suunnittelu ja laatiminen Juniori ja seniorivuosien keväällä teet omaan opiskelusuunnitelmaasi tarkennuksia. Olet opiskellut kaikkia aineita ainakin pakollisten kurssien osalta ja näin sinulle on syntynyt mielikuva omista mielenkiinnon kohteistasi sekä vahvuuksistasi. Tee kurssivalintasi päivitykset huolella ja harkiten. Suunnittele opintoohjelmastasi sellainen, että opiskelusta tulee sinulle sopivaa ja mielekästä. Apua kurssivalintoihin ja ylioppilaskirjoitussuunnitelmaan saat apulaisrehtorilta. ryhmänohjaajaltasi, opettajilta ja opinto-ohjaajalta.

5 Muistathan tarkistaa, että kursseja kertyy riittävästi. Lukion päättötodistukseen vaaditaan vähintään 75 kurssin suoritus hyväksytysti. Kurssimäärän ylärajaa ei ole. Kertauksena: ovat nimensä mukaisesti pakollisia. Näihin kursseihin on koottu kunkin aineen keskeinen sisältö. Valintakortissa pakolliset kurssit on merkitty tummennetuilla numeroilla. ovat pakollisiin opintoihin välittömästi liittyviä kursseja ja ne on merkitty valintakorttiin harmaalle väripohjalle. Yo-tutkinnon kokeiden tehtävät perustuvat kunkin aineen pakollisiin ja syventäviin kursseihin! Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista, menetelmäkursseja, muita koulukohtaisia kursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. Soveltavat kurssit arvostellaan hyväksymismerkinnöin. Opinto-ohjausta on koko lukion aikana yksi pakollinen kurssi. Montako kurssia? Seuraavassa on ehdotuksia sopivista vuosittaisista kurssimääristä lukion suoritusajan vaihdellessa. Lähtökohtana näissä esimerkeissä on, että opiskelija suorittaa vain minimikurssimäärän eli 75 kurssia lukion aikana: Yllä olevat luvut ovat ohjeellisia. Mikäli aiot suorittaa lukion kolmessa vuodessa ja kurssimääräsi jää ensimmäisenä lukiovuotena kovin paljon alle 30, toisena ja kolmantena opiskeluvuotena on suoritettava kursseja vastaavasti enemmän. Vieläkin voit tehdä muutoksia ja tarkennuksia opiskeluaikaasi. Huomioithan samalla suunnitelmasi ylioppilaskirjoituksiin osallistumisesta. Kursseista jokunen sana Valinnaisesta vieraasta kielestä, jos oppimääräsi sisältää korkeintaan kaksi kurssia, voit ottaa halutessasi lukion päättötodistukseen numeroarvostelun asemesta pelkän suoritusmerkinnän. Kaikista kieliin liittyvistä asioista kannattaa neuvotella kielenopettajasi kanssa. Matematiikassa olet valinnut joko lyhyen tai pitkän oppimäärän. Olet mahdollisesti muuttanut pitkän matematiikan lyhyen. Muistathan tarkistaa, että kursseja tulee riittävästi muutoksen jälkeen. Opinlakeus yhteistyöverkosto laajentaa myös mahdollisuuksiasi kurssivalintoihin. Opinlakeuden kurssivalinnoista saat lisätietoa syksyllä ja sivulta Huomioithan Opinlakeuden tarjoaman oivan mahdollisuuden lisätä kurssimäärääsi! Vuosittainen kurssimäärä 2,5 vuodessa (yotutkinto syksyllä) 3 vuodessa ,5 vuodessa (yotutkinto syksyllä) 4 vuodessa

6 PAKOLLISET JA SYVENTÄ- VÄT KURSSIT Tarkat selostukset jokaisesta kurssista löydät seuraavasti: Opetus Opetussuunnitelma 2005 Äidinkieli ja kirjallisuus 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus 2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 4. Tekstit ja vaikuttaminen 5. Teksti, tyyli ja konteksti 6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti 7. Puheviestinnän taitojen syventäminen 8. Tekstitaitojen syventäminen 9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Englanti A1 1. Nuori ja hänen maailmansa 2. Viestintä ja vapaa-aika 3. Opiskelu ja työ 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 5. Kulttuuri 6. Tiede, talous ja tekniikka 7. Luonto ja kestävä kehitys 8. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Ruotsi B1 1. Koulu ja vapaa-aika 2. Arkielämää Pohjoismaissa 3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa 4. Elämää yhdessä ja erikseen 5. Elinympäristömme 6. Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä 7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Ranska / Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset 2. Meillä ja muualla 3. Ennen ja nyt 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 5. Kulttuuri 6. Yhteinen maapallomme 7. Tiede ja tekniikka 8. Luonto ja kestävä kehitys Ranska / Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua 2. Näin asiat hoituvat 3. Vapaa-aika ja harrastukset 4. Meillä ja muualla 5. Ennen ja nyt 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 7. Kulttuuri 8. Yhteinen maapallomme Matematiikan pitkä oppimäärä 1. Funktiot ja yhtälöt 2. Polynomifunktiot 3. Geometria 4. Analyyttinen geometria 5. Vektorit 6. Todennäköisyys ja tilastot 7. Derivaatta 8. Juuri- ja logaritmifunktiot 9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot 10. Integraalilaskenta 11. Lukuteoria ja logiikka 12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Matematiikan lyhyt oppimäärä 1. Lausekkeet ja yhtälöt 2. Geometria 3. Matemaattisia malleja I 4. Matemaattinen analyysi

7 5. Tilastot ja todennäköisyys 6. Matemaattisia malleja II 7. Talousmatematiikka 8. Matemaattisia malleja III Biologia 1. Eliömaailma 2. Solu ja perinnöllisyys 3. Ympäristöekologia 4. Ihmisen biologia 5. Bioteknologia Maantiede 1. Sininen planeetta 2. Yhteinen maailma 3. Riskien maailma 4. Aluetutkimus Fysiikka Pakollinen kurssi 1. Fysiikka luonnontieteenä 2. Lämpö 3. Aallot 4. Liikkeen lait 5. Pyöriminen ja gravitaatio 6. Sähkö 7. Sähkömagnetismi 8. Aine ja säteily Kemia Pakollinen kurssi 1. Ihmisen ja elinympäristön kemia Uskonto 1. Uskonnon luonne ja merkitys 2. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta 3. Ihmisen elämä ja etiikka 4. Uskontojen maailmat 5. Mihin suomalainen uskoo? Filosofia Pakollinen kurssi 1. Johdatus filosofiseen ajatteluun 2. Filosofinen etiikka 3. Tiedon ja todellisuuden filosofia 4. Yhteiskuntafilosofia Historia 1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri 2. Eurooppalainen ihminen 3. Kansainväliset suhteet 4. Suomen historian käännekohtia 5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan 6. Kulttuurien kohtaaminen Yhteiskuntaoppi 1. Yhteiskuntatieto 2. Taloustieto 3. Kansalaisen lakitieto 4. Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni 2. Kemian mikromaailma 3. Reaktiot ja energia 4. Metallit ja materiaalit 5. Reaktiot ja tasapaino

8 Psykologia Pakollinen kurssi 1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus 2. Ihmisen psyykkinen kehitys 3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet 4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta 5. Persoonallisuus ja mielenterveys 6. Sosiaalipsykologia Musiikki 1. Musiikki ja minä 2. Moniääninen Suomi 3. Ovet auki musiikille 4. Musiikki viestii ja vaikuttaa 5. Musiikkiprojekti Kuvataide 1. Minä, kuva ja kulttuuri 2. Ympäristö, paikka ja tila 3. Media ja kuvien viestit 4. Taiteen kuvista omiin kuviin 5. Nykytaiteen työpaja Liikunta 1. Taitoa ja kuntoa 2. Liikuntaa yhdessä ja erikseen 3. Virkisty liikunnasta 4. Yhdessä liikkuen 5. Kuntoliikunta Terveystieto Pakollinen kurssi 1. Terveyden perusteet 2. Nuoret, terveys, ja arkielämä 3. Terveys ja tutkimus Opinto-ohjaus Pakollinen kurssi 1. Koulutus, työ ja tulevaisuus Syventävä kurssi 2. Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta Muistathan, että opintotukea voi hakea kansliasta saatavalla lomakkeella (tai netissä täytettävällä lomakkeella, täytettyäsi 17 vuotta. Muistathan anoa koulumatkatukea. Lukiolaiset saavat käyttää varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen mukaan peruskoululaisten kyytejä mikäli tilaa on. Lukiolaisen tulee anoa kyytien käyttöoikeutta etukäteen. Kuukausimaksut vaihtelevat sen mukaan onko kyyti tilausajoa vai reittiliikennettä. Lisätietoja antaa lukion kanslia (tilanne ).

9 SYVENTÄVIEN KURSSIEN VALINNASTA YLIOPPILASKIRJOITUSTEN NÄKÖKULMASTA Kun valitset syventäviä kursseja, niin muista niiden vaikutus ylioppilaskokeisiin! Käytännössä kirjoitettavan aineen KAIKKI syventävät kurssit on valittava, koska koe laaditaan kaikkien pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta. Valitsematta syventävät kurssit useista eri aineista säilytät itselläsi mahdollisuuden valita kirjoittamasi aineen useista eri vaihtoehdoista. Sinun on valittava syventäviä kursseja vähintään niin, että voit kirjoittaa 4 pakollista ainetta! PAKOLLISET KOKEET ÄIDINKIELI kaikille pakollinen! Lisäksi on valittava 3 seuraavista pakollisiksi kokeiksi (mutta vain 1 per laatikko) VIERAS KIELI RUOTSI MATEMATIIKKA REAALIAINE Ainakin yhden (vieras kieli, ruotsi, matematiikka) on oltava PITKÄ koe! YLIMÄÄRÄISET KOKEET Ylimääräisiä kokeita voit kirjoittaa haluamasi määrän aineista, joita ei ole valinnut pakolliseksi. Vieraista kielistä on valittavana pitkä tai lyhyt kieli. Pitkiä kieliä voit samalla kirjoituskerralla kirjoittaa vain yhden, mutta lyhyitä kaksi. Huomaa kuitenkin, että ruotsi ei ole vieras kieli vaan toinen kotimainen. REAALIAINEIDEN KOKEET Reaaliaineiden kokeita valitessasi muista, että samalla kirjoituskerralla sinulla on käytettävissäsi vain 2 reaaliaineen kirjoituspäivää. Valinta ei ole täysin vapaata, vaan voit valita samalla kirjoituskerralla yhden reaaliaineen 1 koepäivänä ja yhden 2 koepäivänä. Jos siis haluat kirjoittaa saman koepäivän aineista kaksi, sinun on kirjoitettava ne kahdella eri kirjoituskerralla (esim. syksyllä ja keväällä). 1 KOEPÄIVÄ 2 KOEPÄIVÄ PSYKOLOGIA FILOSOFIA HISTORIA FYSIIKKA BIOLOGIA USKONTO YHTEISKUNTAOPPI KEMIA MAANTIEDE TERVEYSTIETO HUOM! Toisen lukiovuoden aikana pidetään ylioppilaskokeista useita oppitunteja, joissa asiat käydään tarkemmin läpi ja voit myös kysyä lisää

10 JATKO-OPISKELUMAHDOLLISUUKSIA LUKION JÄLKEEN Ammatillinen perustutkinto Koulutusala ja tutkintonimike (tutkintonimikkeet uusiutumassa ) Humanistinen ja kasvatusala Kulttuuriala 120 ov (3 vuotta, lukion jälkeen noin 80 ov./ 2 v.) Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto, viittomakielenohjaaja Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja Nuoriso- ja vapaaajanohjauksen perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, mediaassistentti Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuva-artesaani Tanssialan perustutkinto, tanssija Sirkusalan perustutkinto, sirkusartisti Musiikkialan perustutkinto, muusikko tai musiikkiteknologi, pianonvirittäjä Ammattikorkeakoulun perustutkinto, tutkintonimike (AMK/ ylempi AMK) op./ op. (3-4/+työkokemus+ 1-1,5 vuotta) Viittomakielentulkki Yhteisöpedagogi Artenomi Muotoilija Konservaattori Kulttuurituottaja Medianomi Kuvataiteilija Tanssinopettaja Teatteri-ilmaisun ohjaaja Musiikkipedagogi Muusikko Yliopiston alempi korkeakoulututkinto/ ylempi korkeakoulututkinto (kandidaatti/ maisteri) 180 op /+120 op (3+ 2 vuotta) Humanistiset tieteet: Humanististen tieteiden kandidaatti Filosofian maisteri Kasvatustiede: Kasvatustieteen kandidaatti Kasvatustieteen maisteri Psykologia: Psykologian kandidaatti Psykologian maisteri Teologia: Teologian kandidaatti Teologian maisteri Taideteollinen ala: Taiteen kandidaatti Taiteen maisteri Kuvataideala: Kuvataiteen kandidaatti Kuvataiteen maisteri Teatteri- ja tanssiala: Teatteritaiteen kandidaatti Teatteritaiteen maisteri Tanssitaiteen kandidaatti Tanssitaiteen maisteri Musiikkiala: Musiikin kandidaatti Musiikin maisteri

11 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Luonnontieteiden ala Tekniikan ja liikenteen ala Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi Jalkinealan perustutkinto, suutari Tekstiilialan perustutkinto, tekstiilin valmistaja Vaatetusalan perustutkinto, modisti tai vaatetusompelija tai turkkuri tai vaatturi Painoviestinnän perustutkinto, painotuotantoassistentti Säilytä tämä opas koko lukio-opiskelusi ajan. Tradenomi Tradenomi Kulttuuriala: artenomi, vestonomi Tekniikan ala: insinööri Kulttuuriala: artenomi, vestenomi Tekniikan ala: painoviestintä, insinööri Kauppatiede: Kauppatieteiden kandidaatti Kauppatieteiden maisteri Oikeustiede: Oikeusnotaari Oikeustieteen maisteri Yhteiskuntatieteet: Filosofian maisteri Hallintotieteiden kandidaatti Hallintotieteiden maisteri Humanististen tieteiden kandidaatti Luonnontieteiden kandidaatti Taiteen kandidaatti Taiteen maisteri Valtiotieteiden kandidaatti Valtiotieteiden maisteri Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Yhteiskuntatieteiden maisteri Bio- ja ympäristötieteet, biokemia, fysikaaliset tieteet, geologia, kemia, maantiede, matemaattiset aineet, tietojen käsittelytiede ja tietotekniikka: Luonnontieteiden kandidaatti Filosofian maisteri Tekstiili- ja vaatetustekniikka Tekniikan kandidaatti Diplomi-insinööri

12 Kone- ja metallialan perustutkinto, automaatioasentaja, kunnossapitoasentaja tai valaja, valumallinvalmistaja tai hienomekaanikko, koneasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja Talotekniikan perustutkinto, kiinteistönhoitaja tai LVIasentaja tai tekninen eristäjä Autoalan perustutkinto, autokorinkorjaaja tai automaalari tai automyyjä tai ajoneuvoasentaja tai varaosamyyjä Lentokoneasennuksen perustutkinto, lentokoneasentaja Lennonjohdon perustutkinto, lennonjohtaja Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja, linjaautonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja tai lentoasemahuoltaja tai varastonhoitaja Sähköalan perustutkinto, automaatioasentaja, tai elektroniikka-asentaja tai sähköasentaja Rakennusalan perustutkinto, maarakentaja tai maarakennuskoneen kuljettaja tai talonrakentaja Maanmittausalan perustutkinto, kartoittaja Tekniikan ala: kone- ja tuotantotekniikka, insinööri Tekniikan ala: talotekniikka, insinööri Tekniikan ala: auto- ja kuljetustekniikka, insinööri Tekniikan ja liikenteen koulutusohjelmat Tekniikan ala: logistiikka, insinööri Tekniikan ala: sähkötekniikka, tietotekniikka, automaatiotekniikka, elektroniikka; insinööri Tekniikan ala: rakennustekniikka, insinööri, mestari Tekniikan ala: maanmittaustekniikka, insinööri Konetekniikka Tekniikan kandidaatti Diplomi-insinööri Sähkö- ja elektroniikka, Energiatekniikka, Automaatiotekniikka Tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka. Informaatioverkostot, tietojohtaminen, Rakennustekniikka Tekniikan kandidaatti Diplomi-insinööri Maanmittaustekniikka

13 Tekniikan ja liikenteen ala Puualan perustutkinto, levyprosessihoitaja tai puuseppä tai sahaprosessinhoitaja Veneenrakennuksen perustutkinto, veneenrakentaja Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, verhoilija tai sisustaja Pintakäsittelyalan perustutkinto, lattiapäällystäjä, maalari tai pintakäsittelijä tai korroosionestomaalari, pintakäsittelijä Kemiantekniikan perustutkinto, prosessinhoitaja Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Paperiteollisuuden perustutkinto, paperiprosessinhoitaja, paperinjalostaja Elintarvikealan perustutkinto, elintarvikkeiden valmistaja tai leipuri-kondiittori, lihatuotteiden valmistaja tai meijeristi Merenkulkualan perustutkinto, korjaaja tai laivasähköasentaja tai vahtikonemestari tai vahtiperämies Säilytä tämä opas koko lukio-opiskelusi ajan. Puutekniikan, verhoiluja veneenrakennusala Venealan koulutusohjelma, insinööri Kulttuuriala: artenomi Kulttuuriala: konservaattori Tekniikan ala: prosessitekniikka, insinööri kemiantekniikka, insinööri bioprosessitekniikka, insinööri Tekniikan ala: laboratorioanalyytikko Tekniikan ala: paperitekniikka, insinööri Tekniikan ala: bio- ja elintarviketekniikka, insinööri Tekniikan ala: merikapteeni Puunjalostustekniikka Tekniikan kandidaatti Diplomi-insinööri Materiaalitekniikka: Prosessitekniikka, Teknillinen fysiikka ja matematiikka, teknisluonnontieteellinen koulutusohjelma Tekniikan kandidaatti Diplomi-insinööri Biotekniikka ja bioinformaatioteknologia, Kemian tekniikka, Tuotantotalous ja Ympäristötekniikka: Tekniikan kandidaatti Diplomi-insinööri Arkkitehtuuri ja maisemaarkkitehtuuri Tekniikan kandidaatti, Arkkitehti, Maisema-arkkitehti Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto, kelloseppä tai

14 Luonnonvara- ja ympäristöala Sosiaali-, terveysja liikunta-ala Sosiaali-, terveysja liikunta-ala Säilytä tämä opas koko lukio-opiskelusi ajan. mikromekaanikko Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto, kumituotevalmistaja tai muovituotevalmistaja Suunnitteluassistentin perustutkinto, suunnitteluassistentti Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja Maatalousalan perustutkinto, Agrologi maaseutuyrittäjä tai hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja tai turkistarhaaja tai eläintenhoitaja Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri Hortonomi Kalatalouden perustutkinto, Iktyonomi kalanjalostaja, kalanviljelijä, kalastaja, kalastuksenohjaaja Metsäalan perustutkinto, Metsätalousinsinööri metsuri tai metsäkoneenkuljettaja, metsäluonnonhoitaja Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, ympäristönhoitaja Ympäristösuunnittelija tai luontoyrittäjä tai porotalousyrittäjä/ luontaisyrittäjä Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Apuvälineteknikko Ensihoitaja Fysioterapeutti Jalkaterapeutti Kuntoutuksen ohjaaja Kätilö Naprapaatti Optometristi Osteopaatti Röntgenhoitaja Sairaanhoitaja Elintarvike- ja ravitsemustieteet: Elintarviketieteiden kandidaatti Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Elintarviketieteiden maisteri Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Maataloustieteet, metsätieteet, ympäristötieteet: Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Lääketiede: Lääketieteen lisensiaatti (opintopistemäärä laajempi kuin muissa ylemmissä korkeakoulututkinnoissa) Eläinlääketiede: Eläinlääketieteen kandidaatti Eläinlääketieteen lisensiaatti Terveystieteet:

15 Terveydenhoitaja Toimintaterapeutti Geronomi Sosionomi Hallintotieteiden kandidaatti Hallintotieteiden maisteri Terveystieteiden kandidaatti Terveystieteiden maisteri Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti Suuhygienisti Hammasteknikko Hammaslääketiede: Hammaslääketieteen lisensiaatti Lääkealan perustutkinto, farmanomi tai lääketeknikko Bioanalyytikko Farmasia: Farmaseutti Proviisori Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi Liikuntaohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja tai matkailuvirkailija Catering-alan perustutkinto, palveluvastaava tai suurtalouskokki Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, hotellivirkailija tai ravintolakokki tai tarjoilija Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto, kotitalousyrittäjä tai tuoteneuvoja Puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja tai tekstiilihuoltaja Kotitalousopetus (Talouskoulu Estenomi Liikunnanohjaaja Restonomi (AMK/ ylempi AMK) Liikuntatieteet: Liikuntatieteiden kandidaatti Liikuntatieteiden maisteri Matkailuala: Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Yhteiskuntatieteiden maisteri

16 Suojeluala 5 kk.= 20 ov.) Säilytä tämä opas koko lukio-opiskelusi ajan. Poliisin perustutkinto, vanhempi konstaapeli (165 op.) Poliisipäällystön tutkinto, ylikonstaapeli (+45 op.) Poliisipäällystön tutkinnon A-osa, komisario (+126 op.) Poliisipäällystön tutkinto, ylikomisario (+54 op.) Vankeinhoidon perustutkinto, vankeinhoitolaitoksen vartija (79,5 op.) Rikosseuraamusalan koulutusohjelma, (sosionomi, AMK) Pelastusala: Pelastajatutkinto (90op.) Alipäällystötutkinto(+60op.) Hätäkeskuspäivystäjätutkinto (90op.) Palopäällystön ko., Insinööri AMK (240 op.) Poliisiala: Hallintotieteiden maisteri Valtiotieteiden maisteri (poliisipäällikkö) Sotilasala: Sotatieteiden kandidaatti Sotatieteiden maisteri päivitetty / mpa

17 ESIMERKKEJÄ MILLÄ ALOILLA JA MISSÄ AINEISSA OPINNOISSA OPPIAINEISTA VOI OLLA HYÖTYÄ ESIMERKKEJÄ MISTÄ AINEISTA ON HYÖTYÄ ERI KOULUTUSALOILLA ÄIDINKIELI Kaikissa opinnoissa Kaikkialla työelämässä TOINEN KOTIMAINEN KIELI (ruotsi) Valtion virkaan aikoville Joissakin työtehtävissä Joissakin opinnoissa Asiakaspalvelutehtävissä Liike- ja elinkeinoelämässä Kunnallishallinnossa Monissa muissa työtehtävissä ENGLANTI (vieras kieli) Kaikissa korkeakouluopinnoissa Monissa ammatillisissa opinnoissa Monissa työtehtävissä MUUT VIERAAT KIELET Kansainvälisissä tehtävissä Joissakin muissa työtehtävissä Monissa opinnoissa Monissa työtehtävissä Kaikissa opinnoissa PITKÄ MATEMATIIKKA Insinööriopinnoissa, diplomi-insinööriopinnoissa Matemaattisluonnontieteellisissä opinnoissa Arkkitehtuurissa Liiketalouden ja kaupanalalla Maa- ja metsätieteissä Lääketieteessä ja farmasiassa Yhteiskunta- ja valtiotieteessä Ihmistieteissä Sotilasalalla Teologiassa LYHYT MATEMATIIKKA (riittävä) Humanistisella alalla Oikeustieteissä Yhteiskuntatieteissä Liiketalouden ja kaupan alalla

18 ESIMERKIT JATKUVAT BIOLOGIA Lääketieteessä Terveydenhoitoalalla ja farmasiassa Biologian opiskelussa Biologiaa soveltavissa tieteissä (mm. biokemia, biotekniikka, biofysiikka) Liikunta- ja terveystieteissä Maa- ja metsätieteissä Ympäristötieteissä Geologiassa Meteorologiassa Psykologiassa MAANTIEDE Maantieteissä ja teknisellä alalla Aluesuunnittelussa Meteorologiassa Avaruustutkimuksessa Liiketalouden ja kaupan alalla Oikeustieteissä Yhteiskuntatieteissä Tekniikan alla FYSIIKKA Insinööriopinnoissa Biotekniikassa ja teknologiassa Fysiikassa Fysikaalisissa tieteissä (mm. geofysiikka, meteorologia, tähtitiede) Arkkitehtuurissa Matematiikasta kiinnostuneilla Kemiassa Biologiassa Lääketieteessä ja farmasiassa Maa- ja metsätieteisiin Muissa luonnontieteissä LIIKUNTA Liikunta-alalla Turvallisuus- ja suojelualalla Terveysalalla Kaikilla aloilla KEMIA Farmasiassa Insinööriopinnoissa Lääketieteessä Terveydenhoitoalalla Kemian opiskelussa Kemiaa soveltavissa tieteissä (mm. biokemia, biotekniikka, biofysiikka, elintarviketieteet, ravitsemustiede) Muissa luonnontieteissä Maa- ja metsätieteissä Liikunta- ja terveystieteissä TERVEYSTIETO Liikunta- ja terveystieteissä Lääketieteessä Opetus- ja kasvatusalalla

19 ESIMERKIT JATKUVAT USKONTO / ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Teologisella alalla Uskontotieteissä Ihmistieteissä Oikeustieteissä Yhteiskuntatieteissä Monissa humanistisissa tieteissä FILOSOFIA Ihmistieteissä (mm. kasvatustiede) Oikeustieteissä Teologisella alalla Yhteiskuntatieteissä PSYKOLOGIA Käyttäytymistieteissä Opetusalalla Luonnontieteissä Psykologiatieteissä Sotilasalalla Liiketalouden ja kaupan alalla Media- ja viestintäalalla Lääketieteessä Terveydenhoitoalalla Oikeustieteissä Turvallisuusalalla Poliisialalla Sotilasalalla Teologisella alalla YHTEISKUNTAOPPI Liiketalouden ja kaupan alalla Oikeustieteissä Yhteiskunta- ja valtiotieteissä Ihmistieteissä Humanistisella alalla Lääketieteissä Terveydenhuoltoalalla Teknisellä alalla Insinööriopinnoissa Työtehtävissä lähetystöissä HISTORIA Humanistisella alalla Yhteiskuntatieteissä Kauppa- ja taloustieteissä Oikeustieteessä Viestintäalalla

20 ESIMERKIT JATKUVAT KUVATAIDE Arkkitehtuurissa Kuvataidealoilla Käsi- ja taideteollisuusalalla Kaikilla taidealoilla Opetus- ja kasvatusalalla Suunnittelu- ja markkinointitehtävissä MUSIIKKI Musiikkialalla Kaikilla taidealoilla Opetus- ja kasvatusalalla Kaikille vapaa-ajalla LISÄTIETOA AMMATTIKORKEAKOULUJEN JA YLIOPISTOJEN KOTISIVUILTA SEKÄ OPETUSHALLITUKSEN YLLÄPITÄMÄLTÄ -sivulta. päivitetty / mpa

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET pvm 15.9.2006 dnro 423/530/2006 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2006 LUKIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT UUDET RAJOITUKSET Opetusministeriö

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys. tulkki (AMK) Diak Humak

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys. tulkki (AMK) Diak Humak AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto tulkki (AMK) yhteisöpedagogi (AMK) Diak Humak Centria Humak esittää luopumista 1

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN!

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2011-12

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta tulee isona? Mitkä ovat vahvuuteni? Missä olen hyvä? Kiinnostavatko minua enemmän teoreettiset vai käytännönläheiset ammatit

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2016-2017 Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille Galleri grammatik

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS Valintaryhmät 1 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus 30.11. - taustatilastoja Ammattiasema - maisterin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen ammattiluokituksen mukaan 2014 - yksi vuosi valmistumisesta Kasvatusalat

Lisätiedot

PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET

PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET Alla on lueteltu tutkintojen perusteiden pohjalta tutkintokohtaisesti ne terveyteen liittyvät vaatimukset, jotka voivat vaikuttaa opiskelijaksi ottamiseen.

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 Kulttuuriala Medianomi (AMK), 42 23.5. ja 24.5. (2 pv) päivät Valintakokeeseen kutsuttavien määrä yhteistyö Kaikki hakukelpoiset etukäteisnäytön hyväksytysti suorittaneet hakijat

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja: 1 of 11 2011-04-27 10:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 15.5.2003/352 15.5.2003/352 Seurattu SDK 323/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

pk yo pk yo TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA

pk yo pk yo TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA 1 OPETUSHALLITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAKENNEVERTAILU 13.2.2003 TUTKINTO KOULUTUSOHJELMA TUTKINTONIMIKE ALKUTUOTANTO LUONNONVARA-ALA MAATILATALOUS MAATILATALOUS MAATILATALOUS Alkaen 1.8.2001 Toisen

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tieteenalaryhmittely

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1409. Laki. säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1409. Laki. säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1409 1414 SISÄLLYS N:o Sivu 1409 Laki säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta... 5311 1410 Valtioneuvoston

Lisätiedot

2 YLEMPI PERUSASTE 2011 PERUSKOULU 4146 63 2012 KESKIKOULU 429 3 2019 MUU YLEISSIV. KOUL., YL. PERUSASTE 113 0 YHT 4688 66

2 YLEMPI PERUSASTE 2011 PERUSKOULU 4146 63 2012 KESKIKOULU 429 3 2019 MUU YLEISSIV. KOUL., YL. PERUSASTE 113 0 YHT 4688 66 1220. Työnhakijat koulutuksen mukaan ja heistä vastavalmistuneet Lähde: TEM, työnvälitystilastot 2013 Maaliskuu 12 POHJOIS-POHJANMAA Työttömät yhteensä Työnhakijoita laskentapäivänä Kaikki yhteensä Vastavalmistuneet

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Oppikirjat lv

Oppikirjat lv Oppikirjat lv 2016-2017 ÄIDINKIELI OTAVA Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, Haapala, Hellström ym. Kurssi 1 Särma, Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 1 Kurssi 2 Särma, Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen? 14-ryhmien vanhempainilta 21.4.2016

Mitä lukion jälkeen? 14-ryhmien vanhempainilta 21.4.2016 Mitä lukion jälkeen? 14-ryhmien vanhempainilta 21.4.2016 Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Puhuttujen kielten tulkkaus Viittomakielentulkki Elokuva ja televisio Journalismi Konservointi Kulttuurituotanto

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45 Kurssivalinnat 2016 Kurssivalinnat tehdään Wilman tarjottimeen (2016-17). Tarjotin tulee nettiin maaliskuun lopulla. Ainevalintoja ensi vuodelle tehdessä tulisi tietää, mitä kursseja kannattaisi valita,

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 26.5.2016 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Lisätiedot

Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla.

Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla. LUOSTARIVUOREN LUKION OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT lukuvuosi 2016-2017 Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala, Hellström ym. Särmä:

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot