SINULLE LUKIOLAINEN... 2 VINKKEJÄ LUKIOSSA JATKAVALLE OPISKELIJALLE... 3 PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT... 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SINULLE LUKIOLAINEN... 2 VINKKEJÄ LUKIOSSA JATKAVALLE OPISKELIJALLE... 3 PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT... 6"

Transkriptio

1 SISÄLLYS SINULLE LUKIOLAINEN... 2 VINKKEJÄ LUKIOSSA JATKAVALLE OPISKELIJALLE... 3 PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT... 6 SYVENTÄVIEN KURSSIEN VALINNASTA YLIOPPILASKIRJOITUSTEN NÄKÖKULMASTA... 9 JATKO-OPISKELUMAHDOLLISUUKSIA LUKION JÄLKEEN ESIMERKKEJÄ MILLÄ ALOILLA JA MISSÄ AINEISSA OPINNOISSA OPPIAINEISTA VOI OLLA HYÖTYÄ OPPAASSA KÄYTETYT LÄHTEET... 21

2 SINULLE LUKIOLAINEN Tämä lukuvuosi on saatu jo hyvään vaiheeseen ja on aika siirtää ajatuksia tulevaan lukuvuoteen. Takana on monenlaisia tehtäviä, kokeita, esseitä ja läksyjä. Jossain vaiheessa olet saattanut pohtia, onko tämän se minun juttuni? Minä vertaan lukiota urheilijoiden valmennukseen. Lukion ja kirjoitukset läpi käytyäsi sinulla on palkkana lukion päättötodistus ja ylioppilastutkintotodistus. Näiden lisäksi olet saanut hyvän huippuvalmennuksen tulevan jatkoopiskelupaikkasi valinta- tai pääsykokeisiin. Opiskelun vaikeina hetkinä voitkin itseäsi motivoida, tsempata, ajatuksella huippuvalmennusjaksosta, jonka päättyessä sinulla on hyvät valmiudet jatkaa opintojasi eteenpäin saadessasi haluamasi jatko-opiskelupaikan. Ihan kuin huippuvalmennuksessa yleensä sinun tulee muistaa pitää itsestäsi hyvää huolta. Opiskelu vaatii sinulta paljon aikaa ja henkisiä resursseja. Muistathan nukkua riittävästi, syödä monipuolisesti ja huolehtia myös fyysisestä jaksamisestasi sinulle mielekkäällä liikunnalla. Ethän unohda myöskään aikaa ystävien ja läheisten kanssa. sinua auttamassa ja tukemassa. Puhu rohkeasti heidän kanssaan, sillä keskustelut ovat luottamuksellisia. Kun opiskelupolullasi tuntuu elämä haastavalta, jo pelkkä vaikeuden jakaminen toisen kanssa helpottaa. Ja jaettu murhe on enää vain puolet isosta huolesta. Lähiaikoina teet tulevan lukuvuoden kurssivalintasi. Tämä opas on sinulle tueksi tähän tehtävään. Olen koonnut tähän ajatuksia, joista toivon sinun saavan tukea sekä kurssivalintoihin että myös tulevan jatko-opiskelupaikan mietintään. Osa asioista on varmaan jo tuttuja, mutta kertaushan on opintojen äiti. Malta istahtaa oppaan kanssa hetkeksi ja perehtyä siihen, saat varmasti monia ajatuksia lukioopintojesi tueksi. Opiskeluterveisin, Maarit ja kaikki lukion opettajat Jos sinusta tuntuu näiden kaikkien asioiden yhdistäminen tasapainoiseksi kokonaisuudeksi vaikealta, niin muistathan että lukiossamme on monia henkilöitä juuri sinua varten. Ryhmänohjaaja, opettajat, vararehtori, rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja ja kuraattori ovat kaikki tarvittaessa

3 VINKKEJÄ LUKIOSSA JAT- KAVALLE OPISKELIJALLE Lukio avaa sinulle ovet jatkoopintojen Supermarkettiin. Esimerkiksi Suomessa voit valita seuraavista opiskelumahdollisuuksista: Yliopistoja 16 -koulutusaloja 16, jokaisessa 1 18 koulutusohjelmaa tai pääainevaihtoehtoa -lisäksi sotilasalan korkea-asteen tutkintoja voi suorittaa Maanpuolustuskorkeakoulussa -lisäksi ulkomailla olevat yliopistot Ammattikorkeakouluja 25 -koulutusaloja 8 -koulutusohjelmia 90 -lisäksi Ahvenanmaalla toimii oma ammattikorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulussa huolehditaan poliisipäällystön koulutuksesta. Ammatillisia oppilaitoksia 457 -koulutusaloja 9 -perustutkintoja 59 Lukion ainevalinnoilla ja suoritetuilla ylioppilaskokeilla voit edistää pääsyäsi jatko-opintoihin. Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun sinun kannattaa keskittyä huolellisesti, sillä äidinkielen arvosanasta annetaan alkupisteitä kaikilla koulutusaloilla. Opiskele mahdollisimman syvällisesti sitä ainetta, jota aiot pyrkiä opiskelemaan. Silloin sinulla on hyvä mahdollisuus menestyä ylioppilaskokeessa, ja on helpompi valmistautua jatko-opiskelupaikan pääsykokeisiin. Edellä mainittujen lisäksi valitse niitä aineita, jotka sinua kiinnostavat ja jotka tukevat jatkoopintoihin hakeutumistasi. Ammatillisessa peruskoulutuksessa (toisen asteen tutkinto) on varattu lukion käyneille hakijoille koulutusohjelmittain yokiintiöpaikkoja. Lukionkin jälkeen voi siis hakeutua opiskelemaan ammatillista perustutkintoa. Opiskelijaksi valintaan vaikuttavat hakutoivejärjestys ja valintapisteet (yleinen koulumenestys, mahdollinen työkokemus (vähintään 3kk. ja vähintään 1 kk. mittaisia), mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet). Ammatillisen perustutkinto opiskellaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti, jolloin lukion opinnot lyhentävät opiskeluaikaa pääsääntöisesti vuodella. Ammattikorkeakoulut päättävät itsenäisesti opiskelijavalinnan perusteista, valintakokeen järjestämisestä sekä opiskelijavalinnasta. Ammattikorkeakouluun hakiessa saa pääsääntöisesti alkupisteitä koulumenestyksestä (keskiarvo) ja äidinkielen, vieraan kielen, matematiikan ja reaalin kokeesta. Hakupisteitä saa myös ensimmäisestä hakutoiveesta ja työkokemuksesta. Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmiin järjestetään valintakoe, johon hakija kutsutaan. Joillakin koulutusohjelmilla on ennakkotehtäviä, jotka tulee lähettää ennen valintakoetta koulutuksen järjestäjälle. Kevään 2012 haussa pisteitä saa seuraavasti. Huomioi, että näihin saattaa tulla muutoksia, eli ne tarkentuvat opintojesi edetessä. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Abiturienttien ei tarvitse merkitä hakemukseensa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoja, sillä ne kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Lukion päättötodistuksesta huomioidaan keskiarvo. Yksittäiset arvosanat huomioidaan yo-todistuksesta Yo-todistuksesta huomioidaan o humanistinen ja kasvatusala (AI, paras kili pitkä, paras reaali)

4 o kulttuuriala (AI) o luonnontieteiden ala (AI, paras pitkä/lyhyt kieli, MAB/MAA) o luonnonvara- ja ympäristöala (AI, paras (kieli pitkä/lyhyt) ja matematiikka tai paras reaali) o matkailu-, ravitsemis- ja matkailuala (AI, paras kieli ja matematiikka tai paras reaali) o sosiaali-, terveys- ja likunta-ala (AI, paras (kieli pitkä/lyhyt) ja matematiikka tai paras reaali) Bioanalytiikan, hammastekniikan, optometrian sekä radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmiin hakevilla kuitenkin aina matematiikk.a o tekniikka ja liikenne (äidinkieli, matematiikka, fysiikka tai kemia sekä paras pitkänä kirjoitettu kieli ylioppilastutkintotodistuksesta) o yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala (ympäristöala (AI, paras (kieli pitkä/lyhyt) ja matematiikka tai paras reaali) Yliopistossa haun alkupisteiden antamisessa noudatetaan kirjavaa käytäntöä. Alkupisteiden antamisen pääsääntönä on kuitenkin se, että laajan oppimäärän ylioppilaskokeen suorituksesta saa enemmän pisteitä kuin lyhyen tai keskipitkän oppimäärän ylioppilaskokeen suorituksesta. Myös yliopistot päättävät itsenäisesti opiskelijavalinnan perusteista, keskeisessä roolissa olevien pääsykokeiden järjestämisestä sekä opiskelijavalinnasta. Ylioppilaskokeista annettavat alkupisteet kannattaa aina tarkistaa siitä yliopistosta, jonne aikoo hakea. Yksityiskohtaiset tiedot alkupisteistä saat parhaiten oppilaitosten ja tiedekuntien kotisivuilta sekä osoitteesta Lukion ainevalinnoilla ja suoritetuilla ylioppilastutkinnon kokeilla voit helpottaa pääsyäsi jatko-opintoihin. Tämän oppaan lopusta voit katsoa mistä aineista on sinulle hyötyä jatko-opinnoissasi ja työelämässäsi. Sivuille on koottu taulukkoihin eri koulutusasteiden koulutusalat/ tutkinnot/ tutkintonimikkeet sekä tietoa siitä, mitkä ainevalinnat auttavat sinua eri jatko-opintoihin hakeutuessasi. Hakeminen jatko-opintoihin tapahtuu keväästä 2009 alkaen sähköisesti osoitteissa (toisen asteen koulutus), (ammattikorkeakouluunhaku) ja (lähes kaikkiin yliopistoihin haku). Hakuajan ulkopuolella näillä sivuilla on käytettävissä harjoitusdemot. Opinto-ohjelman suunnittelu ja laatiminen Juniori ja seniorivuosien keväällä teet omaan opiskelusuunnitelmaasi tarkennuksia. Olet opiskellut kaikkia aineita ainakin pakollisten kurssien osalta ja näin sinulle on syntynyt mielikuva omista mielenkiinnon kohteistasi sekä vahvuuksistasi. Tee kurssivalintasi päivitykset huolella ja harkiten. Suunnittele opintoohjelmastasi sellainen, että opiskelusta tulee sinulle sopivaa ja mielekästä. Apua kurssivalintoihin ja ylioppilaskirjoitussuunnitelmaan saat apulaisrehtorilta. ryhmänohjaajaltasi, opettajilta ja opinto-ohjaajalta.

5 Muistathan tarkistaa, että kursseja kertyy riittävästi. Lukion päättötodistukseen vaaditaan vähintään 75 kurssin suoritus hyväksytysti. Kurssimäärän ylärajaa ei ole. Kertauksena: ovat nimensä mukaisesti pakollisia. Näihin kursseihin on koottu kunkin aineen keskeinen sisältö. Valintakortissa pakolliset kurssit on merkitty tummennetuilla numeroilla. ovat pakollisiin opintoihin välittömästi liittyviä kursseja ja ne on merkitty valintakorttiin harmaalle väripohjalle. Yo-tutkinnon kokeiden tehtävät perustuvat kunkin aineen pakollisiin ja syventäviin kursseihin! Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista, menetelmäkursseja, muita koulukohtaisia kursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. Soveltavat kurssit arvostellaan hyväksymismerkinnöin. Opinto-ohjausta on koko lukion aikana yksi pakollinen kurssi. Montako kurssia? Seuraavassa on ehdotuksia sopivista vuosittaisista kurssimääristä lukion suoritusajan vaihdellessa. Lähtökohtana näissä esimerkeissä on, että opiskelija suorittaa vain minimikurssimäärän eli 75 kurssia lukion aikana: Yllä olevat luvut ovat ohjeellisia. Mikäli aiot suorittaa lukion kolmessa vuodessa ja kurssimääräsi jää ensimmäisenä lukiovuotena kovin paljon alle 30, toisena ja kolmantena opiskeluvuotena on suoritettava kursseja vastaavasti enemmän. Vieläkin voit tehdä muutoksia ja tarkennuksia opiskeluaikaasi. Huomioithan samalla suunnitelmasi ylioppilaskirjoituksiin osallistumisesta. Kursseista jokunen sana Valinnaisesta vieraasta kielestä, jos oppimääräsi sisältää korkeintaan kaksi kurssia, voit ottaa halutessasi lukion päättötodistukseen numeroarvostelun asemesta pelkän suoritusmerkinnän. Kaikista kieliin liittyvistä asioista kannattaa neuvotella kielenopettajasi kanssa. Matematiikassa olet valinnut joko lyhyen tai pitkän oppimäärän. Olet mahdollisesti muuttanut pitkän matematiikan lyhyen. Muistathan tarkistaa, että kursseja tulee riittävästi muutoksen jälkeen. Opinlakeus yhteistyöverkosto laajentaa myös mahdollisuuksiasi kurssivalintoihin. Opinlakeuden kurssivalinnoista saat lisätietoa syksyllä ja sivulta Huomioithan Opinlakeuden tarjoaman oivan mahdollisuuden lisätä kurssimäärääsi! Vuosittainen kurssimäärä 2,5 vuodessa (yotutkinto syksyllä) 3 vuodessa ,5 vuodessa (yotutkinto syksyllä) 4 vuodessa

6 PAKOLLISET JA SYVENTÄ- VÄT KURSSIT Tarkat selostukset jokaisesta kurssista löydät seuraavasti: Opetus Opetussuunnitelma 2005 Äidinkieli ja kirjallisuus 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus 2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 4. Tekstit ja vaikuttaminen 5. Teksti, tyyli ja konteksti 6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti 7. Puheviestinnän taitojen syventäminen 8. Tekstitaitojen syventäminen 9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Englanti A1 1. Nuori ja hänen maailmansa 2. Viestintä ja vapaa-aika 3. Opiskelu ja työ 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 5. Kulttuuri 6. Tiede, talous ja tekniikka 7. Luonto ja kestävä kehitys 8. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Ruotsi B1 1. Koulu ja vapaa-aika 2. Arkielämää Pohjoismaissa 3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa 4. Elämää yhdessä ja erikseen 5. Elinympäristömme 6. Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä 7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Ranska / Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset 2. Meillä ja muualla 3. Ennen ja nyt 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 5. Kulttuuri 6. Yhteinen maapallomme 7. Tiede ja tekniikka 8. Luonto ja kestävä kehitys Ranska / Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua 2. Näin asiat hoituvat 3. Vapaa-aika ja harrastukset 4. Meillä ja muualla 5. Ennen ja nyt 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 7. Kulttuuri 8. Yhteinen maapallomme Matematiikan pitkä oppimäärä 1. Funktiot ja yhtälöt 2. Polynomifunktiot 3. Geometria 4. Analyyttinen geometria 5. Vektorit 6. Todennäköisyys ja tilastot 7. Derivaatta 8. Juuri- ja logaritmifunktiot 9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot 10. Integraalilaskenta 11. Lukuteoria ja logiikka 12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Matematiikan lyhyt oppimäärä 1. Lausekkeet ja yhtälöt 2. Geometria 3. Matemaattisia malleja I 4. Matemaattinen analyysi

7 5. Tilastot ja todennäköisyys 6. Matemaattisia malleja II 7. Talousmatematiikka 8. Matemaattisia malleja III Biologia 1. Eliömaailma 2. Solu ja perinnöllisyys 3. Ympäristöekologia 4. Ihmisen biologia 5. Bioteknologia Maantiede 1. Sininen planeetta 2. Yhteinen maailma 3. Riskien maailma 4. Aluetutkimus Fysiikka Pakollinen kurssi 1. Fysiikka luonnontieteenä 2. Lämpö 3. Aallot 4. Liikkeen lait 5. Pyöriminen ja gravitaatio 6. Sähkö 7. Sähkömagnetismi 8. Aine ja säteily Kemia Pakollinen kurssi 1. Ihmisen ja elinympäristön kemia Uskonto 1. Uskonnon luonne ja merkitys 2. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta 3. Ihmisen elämä ja etiikka 4. Uskontojen maailmat 5. Mihin suomalainen uskoo? Filosofia Pakollinen kurssi 1. Johdatus filosofiseen ajatteluun 2. Filosofinen etiikka 3. Tiedon ja todellisuuden filosofia 4. Yhteiskuntafilosofia Historia 1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri 2. Eurooppalainen ihminen 3. Kansainväliset suhteet 4. Suomen historian käännekohtia 5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan 6. Kulttuurien kohtaaminen Yhteiskuntaoppi 1. Yhteiskuntatieto 2. Taloustieto 3. Kansalaisen lakitieto 4. Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni 2. Kemian mikromaailma 3. Reaktiot ja energia 4. Metallit ja materiaalit 5. Reaktiot ja tasapaino

8 Psykologia Pakollinen kurssi 1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus 2. Ihmisen psyykkinen kehitys 3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet 4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta 5. Persoonallisuus ja mielenterveys 6. Sosiaalipsykologia Musiikki 1. Musiikki ja minä 2. Moniääninen Suomi 3. Ovet auki musiikille 4. Musiikki viestii ja vaikuttaa 5. Musiikkiprojekti Kuvataide 1. Minä, kuva ja kulttuuri 2. Ympäristö, paikka ja tila 3. Media ja kuvien viestit 4. Taiteen kuvista omiin kuviin 5. Nykytaiteen työpaja Liikunta 1. Taitoa ja kuntoa 2. Liikuntaa yhdessä ja erikseen 3. Virkisty liikunnasta 4. Yhdessä liikkuen 5. Kuntoliikunta Terveystieto Pakollinen kurssi 1. Terveyden perusteet 2. Nuoret, terveys, ja arkielämä 3. Terveys ja tutkimus Opinto-ohjaus Pakollinen kurssi 1. Koulutus, työ ja tulevaisuus Syventävä kurssi 2. Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta Muistathan, että opintotukea voi hakea kansliasta saatavalla lomakkeella (tai netissä täytettävällä lomakkeella, täytettyäsi 17 vuotta. Muistathan anoa koulumatkatukea. Lukiolaiset saavat käyttää varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen mukaan peruskoululaisten kyytejä mikäli tilaa on. Lukiolaisen tulee anoa kyytien käyttöoikeutta etukäteen. Kuukausimaksut vaihtelevat sen mukaan onko kyyti tilausajoa vai reittiliikennettä. Lisätietoja antaa lukion kanslia (tilanne ).

9 SYVENTÄVIEN KURSSIEN VALINNASTA YLIOPPILASKIRJOITUSTEN NÄKÖKULMASTA Kun valitset syventäviä kursseja, niin muista niiden vaikutus ylioppilaskokeisiin! Käytännössä kirjoitettavan aineen KAIKKI syventävät kurssit on valittava, koska koe laaditaan kaikkien pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta. Valitsematta syventävät kurssit useista eri aineista säilytät itselläsi mahdollisuuden valita kirjoittamasi aineen useista eri vaihtoehdoista. Sinun on valittava syventäviä kursseja vähintään niin, että voit kirjoittaa 4 pakollista ainetta! PAKOLLISET KOKEET ÄIDINKIELI kaikille pakollinen! Lisäksi on valittava 3 seuraavista pakollisiksi kokeiksi (mutta vain 1 per laatikko) VIERAS KIELI RUOTSI MATEMATIIKKA REAALIAINE Ainakin yhden (vieras kieli, ruotsi, matematiikka) on oltava PITKÄ koe! YLIMÄÄRÄISET KOKEET Ylimääräisiä kokeita voit kirjoittaa haluamasi määrän aineista, joita ei ole valinnut pakolliseksi. Vieraista kielistä on valittavana pitkä tai lyhyt kieli. Pitkiä kieliä voit samalla kirjoituskerralla kirjoittaa vain yhden, mutta lyhyitä kaksi. Huomaa kuitenkin, että ruotsi ei ole vieras kieli vaan toinen kotimainen. REAALIAINEIDEN KOKEET Reaaliaineiden kokeita valitessasi muista, että samalla kirjoituskerralla sinulla on käytettävissäsi vain 2 reaaliaineen kirjoituspäivää. Valinta ei ole täysin vapaata, vaan voit valita samalla kirjoituskerralla yhden reaaliaineen 1 koepäivänä ja yhden 2 koepäivänä. Jos siis haluat kirjoittaa saman koepäivän aineista kaksi, sinun on kirjoitettava ne kahdella eri kirjoituskerralla (esim. syksyllä ja keväällä). 1 KOEPÄIVÄ 2 KOEPÄIVÄ PSYKOLOGIA FILOSOFIA HISTORIA FYSIIKKA BIOLOGIA USKONTO YHTEISKUNTAOPPI KEMIA MAANTIEDE TERVEYSTIETO HUOM! Toisen lukiovuoden aikana pidetään ylioppilaskokeista useita oppitunteja, joissa asiat käydään tarkemmin läpi ja voit myös kysyä lisää

10 JATKO-OPISKELUMAHDOLLISUUKSIA LUKION JÄLKEEN Ammatillinen perustutkinto Koulutusala ja tutkintonimike (tutkintonimikkeet uusiutumassa ) Humanistinen ja kasvatusala Kulttuuriala 120 ov (3 vuotta, lukion jälkeen noin 80 ov./ 2 v.) Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto, viittomakielenohjaaja Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja Nuoriso- ja vapaaajanohjauksen perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, mediaassistentti Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuva-artesaani Tanssialan perustutkinto, tanssija Sirkusalan perustutkinto, sirkusartisti Musiikkialan perustutkinto, muusikko tai musiikkiteknologi, pianonvirittäjä Ammattikorkeakoulun perustutkinto, tutkintonimike (AMK/ ylempi AMK) op./ op. (3-4/+työkokemus+ 1-1,5 vuotta) Viittomakielentulkki Yhteisöpedagogi Artenomi Muotoilija Konservaattori Kulttuurituottaja Medianomi Kuvataiteilija Tanssinopettaja Teatteri-ilmaisun ohjaaja Musiikkipedagogi Muusikko Yliopiston alempi korkeakoulututkinto/ ylempi korkeakoulututkinto (kandidaatti/ maisteri) 180 op /+120 op (3+ 2 vuotta) Humanistiset tieteet: Humanististen tieteiden kandidaatti Filosofian maisteri Kasvatustiede: Kasvatustieteen kandidaatti Kasvatustieteen maisteri Psykologia: Psykologian kandidaatti Psykologian maisteri Teologia: Teologian kandidaatti Teologian maisteri Taideteollinen ala: Taiteen kandidaatti Taiteen maisteri Kuvataideala: Kuvataiteen kandidaatti Kuvataiteen maisteri Teatteri- ja tanssiala: Teatteritaiteen kandidaatti Teatteritaiteen maisteri Tanssitaiteen kandidaatti Tanssitaiteen maisteri Musiikkiala: Musiikin kandidaatti Musiikin maisteri

11 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Luonnontieteiden ala Tekniikan ja liikenteen ala Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi Jalkinealan perustutkinto, suutari Tekstiilialan perustutkinto, tekstiilin valmistaja Vaatetusalan perustutkinto, modisti tai vaatetusompelija tai turkkuri tai vaatturi Painoviestinnän perustutkinto, painotuotantoassistentti Säilytä tämä opas koko lukio-opiskelusi ajan. Tradenomi Tradenomi Kulttuuriala: artenomi, vestonomi Tekniikan ala: insinööri Kulttuuriala: artenomi, vestenomi Tekniikan ala: painoviestintä, insinööri Kauppatiede: Kauppatieteiden kandidaatti Kauppatieteiden maisteri Oikeustiede: Oikeusnotaari Oikeustieteen maisteri Yhteiskuntatieteet: Filosofian maisteri Hallintotieteiden kandidaatti Hallintotieteiden maisteri Humanististen tieteiden kandidaatti Luonnontieteiden kandidaatti Taiteen kandidaatti Taiteen maisteri Valtiotieteiden kandidaatti Valtiotieteiden maisteri Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Yhteiskuntatieteiden maisteri Bio- ja ympäristötieteet, biokemia, fysikaaliset tieteet, geologia, kemia, maantiede, matemaattiset aineet, tietojen käsittelytiede ja tietotekniikka: Luonnontieteiden kandidaatti Filosofian maisteri Tekstiili- ja vaatetustekniikka Tekniikan kandidaatti Diplomi-insinööri

12 Kone- ja metallialan perustutkinto, automaatioasentaja, kunnossapitoasentaja tai valaja, valumallinvalmistaja tai hienomekaanikko, koneasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja Talotekniikan perustutkinto, kiinteistönhoitaja tai LVIasentaja tai tekninen eristäjä Autoalan perustutkinto, autokorinkorjaaja tai automaalari tai automyyjä tai ajoneuvoasentaja tai varaosamyyjä Lentokoneasennuksen perustutkinto, lentokoneasentaja Lennonjohdon perustutkinto, lennonjohtaja Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja, linjaautonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja tai lentoasemahuoltaja tai varastonhoitaja Sähköalan perustutkinto, automaatioasentaja, tai elektroniikka-asentaja tai sähköasentaja Rakennusalan perustutkinto, maarakentaja tai maarakennuskoneen kuljettaja tai talonrakentaja Maanmittausalan perustutkinto, kartoittaja Tekniikan ala: kone- ja tuotantotekniikka, insinööri Tekniikan ala: talotekniikka, insinööri Tekniikan ala: auto- ja kuljetustekniikka, insinööri Tekniikan ja liikenteen koulutusohjelmat Tekniikan ala: logistiikka, insinööri Tekniikan ala: sähkötekniikka, tietotekniikka, automaatiotekniikka, elektroniikka; insinööri Tekniikan ala: rakennustekniikka, insinööri, mestari Tekniikan ala: maanmittaustekniikka, insinööri Konetekniikka Tekniikan kandidaatti Diplomi-insinööri Sähkö- ja elektroniikka, Energiatekniikka, Automaatiotekniikka Tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka. Informaatioverkostot, tietojohtaminen, Rakennustekniikka Tekniikan kandidaatti Diplomi-insinööri Maanmittaustekniikka

13 Tekniikan ja liikenteen ala Puualan perustutkinto, levyprosessihoitaja tai puuseppä tai sahaprosessinhoitaja Veneenrakennuksen perustutkinto, veneenrakentaja Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, verhoilija tai sisustaja Pintakäsittelyalan perustutkinto, lattiapäällystäjä, maalari tai pintakäsittelijä tai korroosionestomaalari, pintakäsittelijä Kemiantekniikan perustutkinto, prosessinhoitaja Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Paperiteollisuuden perustutkinto, paperiprosessinhoitaja, paperinjalostaja Elintarvikealan perustutkinto, elintarvikkeiden valmistaja tai leipuri-kondiittori, lihatuotteiden valmistaja tai meijeristi Merenkulkualan perustutkinto, korjaaja tai laivasähköasentaja tai vahtikonemestari tai vahtiperämies Säilytä tämä opas koko lukio-opiskelusi ajan. Puutekniikan, verhoiluja veneenrakennusala Venealan koulutusohjelma, insinööri Kulttuuriala: artenomi Kulttuuriala: konservaattori Tekniikan ala: prosessitekniikka, insinööri kemiantekniikka, insinööri bioprosessitekniikka, insinööri Tekniikan ala: laboratorioanalyytikko Tekniikan ala: paperitekniikka, insinööri Tekniikan ala: bio- ja elintarviketekniikka, insinööri Tekniikan ala: merikapteeni Puunjalostustekniikka Tekniikan kandidaatti Diplomi-insinööri Materiaalitekniikka: Prosessitekniikka, Teknillinen fysiikka ja matematiikka, teknisluonnontieteellinen koulutusohjelma Tekniikan kandidaatti Diplomi-insinööri Biotekniikka ja bioinformaatioteknologia, Kemian tekniikka, Tuotantotalous ja Ympäristötekniikka: Tekniikan kandidaatti Diplomi-insinööri Arkkitehtuuri ja maisemaarkkitehtuuri Tekniikan kandidaatti, Arkkitehti, Maisema-arkkitehti Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto, kelloseppä tai

14 Luonnonvara- ja ympäristöala Sosiaali-, terveysja liikunta-ala Sosiaali-, terveysja liikunta-ala Säilytä tämä opas koko lukio-opiskelusi ajan. mikromekaanikko Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto, kumituotevalmistaja tai muovituotevalmistaja Suunnitteluassistentin perustutkinto, suunnitteluassistentti Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja Maatalousalan perustutkinto, Agrologi maaseutuyrittäjä tai hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja tai turkistarhaaja tai eläintenhoitaja Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri Hortonomi Kalatalouden perustutkinto, Iktyonomi kalanjalostaja, kalanviljelijä, kalastaja, kalastuksenohjaaja Metsäalan perustutkinto, Metsätalousinsinööri metsuri tai metsäkoneenkuljettaja, metsäluonnonhoitaja Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, ympäristönhoitaja Ympäristösuunnittelija tai luontoyrittäjä tai porotalousyrittäjä/ luontaisyrittäjä Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Apuvälineteknikko Ensihoitaja Fysioterapeutti Jalkaterapeutti Kuntoutuksen ohjaaja Kätilö Naprapaatti Optometristi Osteopaatti Röntgenhoitaja Sairaanhoitaja Elintarvike- ja ravitsemustieteet: Elintarviketieteiden kandidaatti Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Elintarviketieteiden maisteri Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Maataloustieteet, metsätieteet, ympäristötieteet: Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Lääketiede: Lääketieteen lisensiaatti (opintopistemäärä laajempi kuin muissa ylemmissä korkeakoulututkinnoissa) Eläinlääketiede: Eläinlääketieteen kandidaatti Eläinlääketieteen lisensiaatti Terveystieteet:

15 Terveydenhoitaja Toimintaterapeutti Geronomi Sosionomi Hallintotieteiden kandidaatti Hallintotieteiden maisteri Terveystieteiden kandidaatti Terveystieteiden maisteri Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti Suuhygienisti Hammasteknikko Hammaslääketiede: Hammaslääketieteen lisensiaatti Lääkealan perustutkinto, farmanomi tai lääketeknikko Bioanalyytikko Farmasia: Farmaseutti Proviisori Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi Liikuntaohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja tai matkailuvirkailija Catering-alan perustutkinto, palveluvastaava tai suurtalouskokki Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, hotellivirkailija tai ravintolakokki tai tarjoilija Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto, kotitalousyrittäjä tai tuoteneuvoja Puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja tai tekstiilihuoltaja Kotitalousopetus (Talouskoulu Estenomi Liikunnanohjaaja Restonomi (AMK/ ylempi AMK) Liikuntatieteet: Liikuntatieteiden kandidaatti Liikuntatieteiden maisteri Matkailuala: Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Yhteiskuntatieteiden maisteri

16 Suojeluala 5 kk.= 20 ov.) Säilytä tämä opas koko lukio-opiskelusi ajan. Poliisin perustutkinto, vanhempi konstaapeli (165 op.) Poliisipäällystön tutkinto, ylikonstaapeli (+45 op.) Poliisipäällystön tutkinnon A-osa, komisario (+126 op.) Poliisipäällystön tutkinto, ylikomisario (+54 op.) Vankeinhoidon perustutkinto, vankeinhoitolaitoksen vartija (79,5 op.) Rikosseuraamusalan koulutusohjelma, (sosionomi, AMK) Pelastusala: Pelastajatutkinto (90op.) Alipäällystötutkinto(+60op.) Hätäkeskuspäivystäjätutkinto (90op.) Palopäällystön ko., Insinööri AMK (240 op.) Poliisiala: Hallintotieteiden maisteri Valtiotieteiden maisteri (poliisipäällikkö) Sotilasala: Sotatieteiden kandidaatti Sotatieteiden maisteri päivitetty / mpa

17 ESIMERKKEJÄ MILLÄ ALOILLA JA MISSÄ AINEISSA OPINNOISSA OPPIAINEISTA VOI OLLA HYÖTYÄ ESIMERKKEJÄ MISTÄ AINEISTA ON HYÖTYÄ ERI KOULUTUSALOILLA ÄIDINKIELI Kaikissa opinnoissa Kaikkialla työelämässä TOINEN KOTIMAINEN KIELI (ruotsi) Valtion virkaan aikoville Joissakin työtehtävissä Joissakin opinnoissa Asiakaspalvelutehtävissä Liike- ja elinkeinoelämässä Kunnallishallinnossa Monissa muissa työtehtävissä ENGLANTI (vieras kieli) Kaikissa korkeakouluopinnoissa Monissa ammatillisissa opinnoissa Monissa työtehtävissä MUUT VIERAAT KIELET Kansainvälisissä tehtävissä Joissakin muissa työtehtävissä Monissa opinnoissa Monissa työtehtävissä Kaikissa opinnoissa PITKÄ MATEMATIIKKA Insinööriopinnoissa, diplomi-insinööriopinnoissa Matemaattisluonnontieteellisissä opinnoissa Arkkitehtuurissa Liiketalouden ja kaupanalalla Maa- ja metsätieteissä Lääketieteessä ja farmasiassa Yhteiskunta- ja valtiotieteessä Ihmistieteissä Sotilasalalla Teologiassa LYHYT MATEMATIIKKA (riittävä) Humanistisella alalla Oikeustieteissä Yhteiskuntatieteissä Liiketalouden ja kaupan alalla

18 ESIMERKIT JATKUVAT BIOLOGIA Lääketieteessä Terveydenhoitoalalla ja farmasiassa Biologian opiskelussa Biologiaa soveltavissa tieteissä (mm. biokemia, biotekniikka, biofysiikka) Liikunta- ja terveystieteissä Maa- ja metsätieteissä Ympäristötieteissä Geologiassa Meteorologiassa Psykologiassa MAANTIEDE Maantieteissä ja teknisellä alalla Aluesuunnittelussa Meteorologiassa Avaruustutkimuksessa Liiketalouden ja kaupan alalla Oikeustieteissä Yhteiskuntatieteissä Tekniikan alla FYSIIKKA Insinööriopinnoissa Biotekniikassa ja teknologiassa Fysiikassa Fysikaalisissa tieteissä (mm. geofysiikka, meteorologia, tähtitiede) Arkkitehtuurissa Matematiikasta kiinnostuneilla Kemiassa Biologiassa Lääketieteessä ja farmasiassa Maa- ja metsätieteisiin Muissa luonnontieteissä LIIKUNTA Liikunta-alalla Turvallisuus- ja suojelualalla Terveysalalla Kaikilla aloilla KEMIA Farmasiassa Insinööriopinnoissa Lääketieteessä Terveydenhoitoalalla Kemian opiskelussa Kemiaa soveltavissa tieteissä (mm. biokemia, biotekniikka, biofysiikka, elintarviketieteet, ravitsemustiede) Muissa luonnontieteissä Maa- ja metsätieteissä Liikunta- ja terveystieteissä TERVEYSTIETO Liikunta- ja terveystieteissä Lääketieteessä Opetus- ja kasvatusalalla

19 ESIMERKIT JATKUVAT USKONTO / ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Teologisella alalla Uskontotieteissä Ihmistieteissä Oikeustieteissä Yhteiskuntatieteissä Monissa humanistisissa tieteissä FILOSOFIA Ihmistieteissä (mm. kasvatustiede) Oikeustieteissä Teologisella alalla Yhteiskuntatieteissä PSYKOLOGIA Käyttäytymistieteissä Opetusalalla Luonnontieteissä Psykologiatieteissä Sotilasalalla Liiketalouden ja kaupan alalla Media- ja viestintäalalla Lääketieteessä Terveydenhoitoalalla Oikeustieteissä Turvallisuusalalla Poliisialalla Sotilasalalla Teologisella alalla YHTEISKUNTAOPPI Liiketalouden ja kaupan alalla Oikeustieteissä Yhteiskunta- ja valtiotieteissä Ihmistieteissä Humanistisella alalla Lääketieteissä Terveydenhuoltoalalla Teknisellä alalla Insinööriopinnoissa Työtehtävissä lähetystöissä HISTORIA Humanistisella alalla Yhteiskuntatieteissä Kauppa- ja taloustieteissä Oikeustieteessä Viestintäalalla

20 ESIMERKIT JATKUVAT KUVATAIDE Arkkitehtuurissa Kuvataidealoilla Käsi- ja taideteollisuusalalla Kaikilla taidealoilla Opetus- ja kasvatusalalla Suunnittelu- ja markkinointitehtävissä MUSIIKKI Musiikkialalla Kaikilla taidealoilla Opetus- ja kasvatusalalla Kaikille vapaa-ajalla LISÄTIETOA AMMATTIKORKEAKOULUJEN JA YLIOPISTOJEN KOTISIVUILTA SEKÄ OPETUSHALLITUKSEN YLLÄPITÄMÄLTÄ -sivulta. päivitetty / mpa

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Joidenkin perustutkintojen alta saattaa löytyä vielä erilaisia koulutusohjelmia. Voit tarkistaa koulutusohjelmat sekä paikkakunnat osoitteesta www.opintopolku.fi. Siellä etene seuraavasti: ammatillinen

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

TIETO. Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN

TIETO. Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN TIETO Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN 044 4972 615 2014 2015 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 2 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri 050 316 9593 rehtori 050 568 1915 apulaisrehtori 050 316 9592

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi. Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30.

Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi. Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30. Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi KERTTULIN LUKIO Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2015 klo 18.30

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen

OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen OPPISOPIMUS Joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen NÄYTTÖTUTKINNOT: Perustutkinto Raision oppisopimustoimisto Purokatu 1, 21200 Raisio puh. 02 437 7607, fax 02 435 4361 oppisopimuskoulutus@raseko.fi

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Opinto-opas 2014 2015 Sisällys Yhteystietoja... 2 Kansliassa asiointi... 3 Opiskelijatodistukset ja -kortit... 4 Tiedottaminen... 6 Yhteystietojen päivittäminen...

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Oriveden lukio Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Sisällysluettelo OPISKELIJANA ORIVEDEN LUKIOSSA... 5 KOULUN KANSLIA... 6 KOULUN JOHTOKUNTA... 7 ORIVEDEN LUKION OPETTAJAKUNTA 2014 2015... 7 OPISKELIJAKUNTA...

Lisätiedot

Yhteishakuopas Kevät 2015

Yhteishakuopas Kevät 2015 Yhteishakuopas Kevät 2015 2 Yhteishakuopas 2015, sähköinen julkaisu Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Toteutus: OSAO Kuvat: OSAOn kuvapankki OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO OSAO Yhteishakuopas Kevät

Lisätiedot

LUKION OPINTO-OPAS 2014 2015

LUKION OPINTO-OPAS 2014 2015 TÖÖLÖN YHTEISKOULU LUKION OPINTO-OPAS 2014 2015 LUKION OPINTO-OPAS 2014 2015 Kädessäsi on Töölön yhteiskoulun lukion opinto-opas. Opinto-opas on karttasi lukio-opintojesi suunnittelussa. Opas sisältää

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh.

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh. HAKUOPAS 2015 1 KAJAANIN LUKIO Vuorikatu 2, 87100 Kajaani kajaaninlukio@kailu.fi www.kajaaninlukio.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@kailu.fi Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201 Apulaisrehtori Liisa

Lisätiedot

pintoja yli oppilaitosrajojen Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö

pintoja yli oppilaitosrajojen Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Juankosken lukio Kuopion konservatorio Kuopion lukiot Kuopion talouskoulu Leppävirran lukio Pohjois-Savon opisto Savon ammatti- ja aikuisopisto Siilinjärven

Lisätiedot

TUTKINTOLUETTELO. Valittavana yli 380 tutkintoa. Keudan oppisopimuskeskus. Tartu tilaisuuteen ja kouluttaudu unelmiesi ammattiin!

TUTKINTOLUETTELO. Valittavana yli 380 tutkintoa. Keudan oppisopimuskeskus. Tartu tilaisuuteen ja kouluttaudu unelmiesi ammattiin! Valittavana yli 380 tutkintoa Tutkinnot Keudan oppisopimuskeskus TUTKINTOLUETTELO Oppisopimuskoulutuksella on mahdollista suorittaa ammatillinen tutkinto työn ohessa, työssä oppien. Voit suorittaa perus-,

Lisätiedot

1 AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN LUKIO

1 AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN LUKIO LUKION OPINTO-OPAS 2012 2013 1 AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN LUKIO Käyntiosoite Avda Finlandia 6-8 29640 Fuengirola (SPAIN) Opinto-ohjaaja, apulaisrehtori Maarit Paaso opo@suomalainenkoulu.net Aurinkorannikon

Lisätiedot

AMMATINVALINNASTA. Mitä iloa on hyvästä palkasta / statuksesta, jos aamuisin ei ole mukava mennä töihin?

AMMATINVALINNASTA. Mitä iloa on hyvästä palkasta / statuksesta, jos aamuisin ei ole mukava mennä töihin? 1. AMMATINVALINNASTA Nykyisin ihminen voi toimia elämänsä aikana vaikkapa viidessä eri ammatissa. Aivan sama mistä aloitat. Aloita vaikka siitä, mikä sinua kiinnostaa. "En koe tekeväni niin paljon töitä.

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS 2015 2016 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2015 2016... 3 1.1 Jaksotus ja loma-ajat... 3 1.2 Juhlat ja tapahtumat... 3 2. OPETTAJAT... 5 2.1 Ryhmänohjaajat... 5 2.2 Opettajien yhteystiedot...

Lisätiedot

Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas

Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas Minne PERUSKOULUN jälkeen? 2004 www.edu.vantaa.fi www.vantaa.fi EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas 1 Minne peruskoulun jälkeen? SISÄLLYSLUETTELO Koulutusväylät... 4 Koulutukseen hakeminen...

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Juvan lukio on viestintää ja tutkimusta painottava yleislukio. Se tarjoaa opiskelijoilleen laadukkaan ja kodikkaan oppimisympäristön, vahvat jatko-opintovalmiudet

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot