PRT-Forest konserni ,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833"

Transkriptio

1 211

2 PRT-Forest konserni 211 Liikevaihto 147,1 Milj. euroa Vienti 22,9 Milj. euroa Liikevoitto 1,7 Milj. euroa Investoinnit 5,6 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 7,5 % Henkilöstö 833

3 PRT-Forest konserni Konsernirakenne PRT-FOREST OY toimitusjohtaja Risto Mätäsaho talousjohtaja Sauli Sydänmetsä kehitysjohtaja Jouni Limma PYHÄNNÄN RAKENNUSTUOTE OY toimitusjohtaja Esko Ovaskainen alkaen JOKERI TALOT OY toimitusjohtaja Krister Kaisanlahti LAPPLI-TALOT OY toimitusjohtaja Jouni Anttila alkaen KONTIOTUOTE OY toimitusjohtaja Jalo Poijula MELLANO OY toimitusjohtaja Janne Lehtonen alkaen PIKLAS OY toimitusjohtaja Jouni Limma alkaen PRT-LAMI OY toimitusjohtaja Risto Mätäsaho PRT-WOOD OY toimitusjohtaja Jarkko Pylväs 3

4 PRT-Forest konserni PRT-Forest -konserni (entinen Pyhännän Rakennustuote Oy) on 1968 toimintansa aloittanut perheomisteinen mekaaniseen puunjalostukseen erikoistunut konserni. Konsernin toimialoja ovat puutaloteollisuus, valmistaloteollisuus, hirsitaloteollisuus, kalusteteollisuus, ikkunateollisuus ja sahateollisuus. Konsernin emoyhtiö PRT-Forest Oy on konsernin hallintoyhtiö. Liiketoiminta on organisoitu seitsemälle tytäryhtiölle, joilla on tehdasteollisuutta seitsemällä eri paikkakunnalla. Lappli-Talot Oy Kontiotuote Oy Pyhännän Rakennustuote Oy Piklas Oy PRT-Wood Oy Jokeri Talot Oy Mellano Oy Liiketoiminnan kehitys VUOSI LIIKEVAIHTO HENKILÖSTÖ (1 euroina) Historiaa 1968 Toiminta alkoi loma-asuntojen valmistuksella Kirkkoniemen teollisuusalueella Pyhännällä 197 Ensimmäiset omakotitalot toimitettiin 1972 Omakotitaloista päätuote, nimeksi Jukka-talot 1973 Sahateollisuusyhtiö Viiskasi Oy perustettiin tytäryhtiöksi turvaamaan raaka-aineen saantia 1975 Pyhännän Einestuote Oy tulee tytäryhtiöksi osakepääoman korotuksella 1976 Rakennuskartio Oy perustetaan rakennusurakointia harjoittavaksi tytäryhtiöksi 1981 Pyhännän Einestuote Oy myytiin Oy Gustav Paulig Ab:lle 1981 Viiskasi Oy fuusioitiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ön 1981 Leiviskänkankaan teollisuusalueen rakentaminen Pyhännällä alkoi 1982 Rakennuskartio Oy myytiin toimivalle johdolle 1982 Ostettiin hirsirakenteita valmistava Kontiotuote Oy Pudasjärveltä 1985 Uusi pienelementtitehdas rakennettiin Pyhännälle 1986 Uusi saha rakennettiin Pyhännälle 1989 Ostettiin Nordbergin sahan käyttöomaisuus Pyhäjärveltä 1989 Liimapuutehdas ja suurelementtitehdas rakennettiin Pyhännälle 1992 Mellano Oy aloitti toimintansa Lapinlahdella ostamalla Mellamino Oy:n oviliiketoiminnan ja käyttöomaisuuden 1994 Ostettiin Lappli-Talot Oy Torniosta 1998 Taloteollisuus yhtiöitettiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ksi ja sahateollisuus sekä liimapuuteollisuus PRT-Wood Oy:ksi. Emoyhtiön uudeksi nimeksi otettiin PRT-Forest Oy 2 Ostettiin Kaluste Nuorikko Ky:n liiketoiminta ja käyttöomaisuus Pieksämäeltä ja fuusioitiin se Mellano Oy:ön 24 PRT-Wood Oy:ön kuulunut liimapuuteollisuus yhtiöitettiin PRT-Lami Oy:ksi 25 Pyhännän Rakennustuote Oy:ön kuuluva ikkunateollisuus yhtiöitettiin Piklas Oy:ksi 27 PRT-Forest Oy osti Piklas Oy:n osakekannan Pyhännän Rakennustuote Oy:ltä 29 Pyhännän Rakennustuote Oy osti Jokeri Talot Oy:n Vieremältä 212 PRT-Lami Oy:n liimapuuliiketoiminta lakkautettiin ja yhtiö fuusioitiin Pyhännän Rakennustuote Oy:hyn. 4

5 Konsernijohdon katsaus Kuluneena vuotena Suomen bruttokansantuote kasvoi vajaat kolme prosenttia. Kasvu perustui pääosin investointeihin ja kotimaiseen kulutuskysyntään. Kulutuskysyntää ylläpitivät alhaisella tasolla säilynyt työttömyys sekä matala korkotaso. Taloudellisen toimeliaisuuden säilyminen kohtuullisen vireällä tasolla asuntorakentamisessa ja korjauksessa oli konsernin liiketoiminnan kannalta ilahduttavaa. Yleisen taloustilanteen suotuisasta kehityksestä huolimatta konsernin liikevaihto laski hieman kuluneen vuoden aikana. Liiketoiminnallisesti lähdimme hakemaan selkeää positiivista tulosta. Konsernin toteutunut tulos jäi merkittävästi tavoitteesta, mutta oli kuitenkin parempi kuin edellisenä vuotena. Tulosparannukseen merkittävimmin vaikuttivat onnistumiset Kontiotuote Oy:ssä, Lappli-Talot Oy:ssä ja Mellano Oy:ssä. Näistä menestymisistä ja onnistumisista saamme olla aidosti iloisia. Muut konserniyhtiöt jäivät selkeästi tavoitteistaan. Muutosten vuosi Konsernissa kulunut vuosi on monella tapaa muutosten vuosi. Liikevaihdon lasku aiheutti luontaisesti tarpeita sopeuttaa toimenpiteitä vallitsevaan markkinatilanteeseen. Sopeuttamistoimia on tarvittu lähes kaikissa konserniyhtiöissä. Toinen merkittävä muutos on ollut etenkin Pyhännällä toimivissa yhtiöissä toteutetut liiketoiminnalliset ja rakenteelliset järjestelyt. Erityisen voimakkaat tervehdyttämistoimenpiteet aloitettiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ssä. Yhtiössä lopetettiin pienelementtiin pohjautuva liiketoiminta ja tämän myötä koko toiminta rakenteineen ja resursseineen supistettiin jäljelle jäävän suurelementtiliiketoiminnan mukaiseksi. Yhtiön höyläämöliiketoiminta siirrettiin vuoden lopussa PRT-Wood Oy:ön. Lisäksi PRT-Lami Oy:n liimapuuliiketoiminta lakkautettiin vuoden lopussa ja yhtiö sulautettiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ön Näissä muutoksissa ja järjestelyissä on pohjimmiltaan kysymys liiketoiminnan, rakenteiden ja resurssien kuntoon laittamisesta. Tavoitteena on ollut varmistaa elinkelpoisen liiketoiminnan jatkuminen ja lopettaa sellainen toiminta, jolla ei ole ollut nähtävissä tulevaisuutta. Samalla on voitu rationalisoida toiminta ja sen mukaiset resurssit kilpailukykyiselle tasolle. Pyhännän Rakennustuote Oy:n osalta tehdyt järjestelyt mahdollistivat omalta osaltaan myös yhtiön voimavarojen uudelleen kohdistamisen avaimet käteen-liiketoiminnan aloittamisessa. Kolmas muutosten kohde on ollut konsernin yhtiöiden johto. Tytäryhtiöistä toimitusjohtaja on vaihtunut Lappli-Talot Oy:ssä, Mellano Oy:ssä, Piklas Oy:ssä sekä Pyhännän Rakennustuote Oy:ssä. Kahdessa ensimmäisessä on kysymys ollut toimitusjohtajan siirtymisestä konsernin ulkopuolelle toisiin tehtäviin. Kahdessa jälkimmäisessä tapauksessa perusteluna on ollut liiketoiminnan tervehdyttämisen tuoma tarve vaihtaa toimitusjohtajaa. Yhtenä vuotena näin monen toimitusjohtajan vaihtuminen on epätavanomaista. Kaikkien toteutuneiden vaihdosten osalta kuitenkin koen, että muutokset ovat olleet sekä yksittäisten yhtiöiden että konsernikokonaisuuden osalta enemmän tulevaisuuden mahdollisuus kuin epäjatkuvuuskohta. Konsernina voimme tältäkin osin katsoa tulevaan luottavaisesti. Tuloksellisuus, kasvuhakuisuus ja rehellisyys Alkanut vuosi merkitsee tyrehtyvän talouskasvun vuoksi kasvavia haasteita liiketoiminnoillemme. Vaikka korkotaso ja työttömyysaste näyttävät säilyvän alhaisina, omakoti- ja vapaa-ajan rakentamisen odotetaan laskevan jonkin verran. Korjausmarkkinoiden odotetaan pysyvän kuitenkin jo saavutetulla tasolla. Kun kysyntä supistuu keskeisimmillä liiketoiminta-alueillamme, olemme varautuneet tähän voimakkailla resurssien sopeuttamistoimenpiteillä. Ne yhdessä jo toteutettujen rakenteellisten muutosten kanssa luovat edellytykset tulokselliselle toiminnalle tiukemmissakin olosuhteissa. Lisäksi meneillään olevat toiminnan laatua ja tehokkuutta parantavat hankkeet luovat pidemmän aikavälin tulospotentiaalia. Tuloksenteko on jatkossa konsernissamme korostuneesti esillä viime vuosien heikon kehityksen jälkeen. Tuloksellisuus on ja on ollut konsernimme yksi kolmesta omistajien asettamasta perusarvosta. Ilman liiketoiminnan kestävää kannattavuutta ei ole olemassaolon edellytyksiä eikä siten mahdollisuuksia kasvaa, kehittyä ja työllistää ihmisiä tehdaspaikkakunnillamme. Muut arvomme ovat jo vuosikymmenien ajan olleet: kasvuhakuisuus, tavoitteellisuus, vastuullisuus ja rehellisyys. Asiakkaiden palvelemiseen perustuva kannattava kasvu on aidosti voimavara toiminnassamme. Tavoitteellisuus toteutuu tuloksellisuudessa ja kasvuhakuisuudessa. Rehellisyys ja vastuullisuus punnitaan arjessa ne ovat luovuttamattomia perusarvoja, joista emme halua poiketa vaikeissakaan tilanteissa tai lyhyen aikavälin pikavoittojen saamiseksi. Arvojen esille tuomisella on ollut aivan oma merkityksensä. Olemme ensinnäkin ymmärtäneet, että tarvitsemme muutosta. Toiseksi olemme aloittaneet näiden muutosten toteuttamisen. Käytännössä toteutuvien arvojen varassa on turvallista rakentaa tulevaisuutta ja vahvempaa yrityskulttuuria. Kuluneesta varsin koettelevasta vuodesta haluan antaa parhaat kiitokset kaikille sidosryhmillemme. Erityinen kiitos henkilöstölle, joka on joutunut monien muutosten alla luottamaan parempaan tulevaisuuteen. Risto Mätäsaho Konsernin toimitusjohtaja 5

6 Konsernin avainluvut TUNNUSLUKU Liikevaihto, milj. eur 177,5 152,6 119,7 15,5 147,1 Liikevaihdon muutos, % 6, -14, -21,6 25,7-2,3 Liikevoitto, milj. eur 13,5 2,5 -,6,7 1,7 % liikevaihdosta 7,6 1,6 -,5,4 1,1 Tulos rahoituserien jälkeen, milj. eur 13,3 2,1-1,,3 1,4 % liikevaihdosta 7,5 1,4 -,9,2 1, Investoinnit, milj. eur 11, 11,8 3,7 6,3 5,6 Taseen loppusumma, milj. eur 91,8 95,4 91,9 91,7 8,6 Sijoitetun pääoman tuottoaste, % 23,4 3,8 -,7 1,2 2,9 Omavaraisuusaste, % 64,3 61,6 62,8 62,8 7,5 Henkilöstön lukumäärä Konsernin liikevaihdon kehitys milj. euroa Konsernin liikevoiton kehitys milj. euroa Liikevaihdon jakautuminen yhtiöittäin 211 Pyhännän Rakennustuote Oy 2% Jokeri Talot Oy 2% Lappli-Talot Oy 11% Kontiotuote Oy 37% Mellano Oy 9% Piklas Oy 5% PRT-Lami Oy 3% PRT-Wood Oy 13% Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain 211 Konsernin investointien kehitys milj. euroa Oma pääoma / osake (euroa) Konsernin sijoitetun pääoman tuottoasteen kehitys % Osakekohtainen tulos ja osinko (euroa) Valmistaloteollisuus 2% Puutaloteollisuus 34% Hirsitaloteollisuus 36% Kalusteteollisuus 1% Ikkunateollisuus 1% Liimapuuteollisuus 2% Sahateollisuus 15% Liikevaihdon jakautuminen markkina-alueittain tulos/osake osinko/osake Kotimaa 85% Vienti 1% Yhteisömyynti 5% 6

7 Hallituksen toimintakertomus TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suomen talouden kasvu hidastui kuluneena vuotena edellisvuoteen verrattuna. Bruttokansantuote parani tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 2,9 prosenttia. Siitä merkittävin osa syntyi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Talous kasvoi investointitoiminnan sekä yksityisen kulutuskysynnän ansiosta. Kuluttajien luottamus talouteen laski etenkin toisella vuosipuoliskolla yleisen taloustilanteen heikkenemisen vuoksi. Luottamuksen laskusta huolimatta kulutuskysyntä kestokulutushyödykkeissä laski varsin maltillisesti. Asuntorakentaminen supistui hieman edellisestä vuodesta päätyen 32 aloitukseen. Korjausrakentaminen kasvoi maltillisesti. Kotimaan omakotirakentaminen, johon konsernin liiketoiminta on pääosin sidoksissa, supistui hieman kuluneen vuoden aikana. Omakotialoitukset laskivat ennakkotietojen mukaan 12 1 aloituksesta 11 2 aloitukseen eli 7 prosenttia. Valmisosatalojen määrä laski 8 6 talosta 8 taloon eli 7 prosenttia. Niiden osuus koko omakotirakentamisesta laski edellisvuoden 71 prosentista 68 prosenttiin. Koko valmisosataloteollisuuden liikevaihto nousi 565 miljoonasta eurosta 575 miljoonaan euroon. Euromääräinen kasvu kappalemääräisten toimitusten laskiessa johtui avaimet käteen toimitusten osuuden hienoisesta kasvusta. Perinteisillä talopakettimarkkinoilla jatkui kireä kilpailutilanne. Avaimet käteen toimitusten kasvu näyttää toimialatilastojen mukaan pysähtyneen. Tulosedellytykset olivat edelleen varsin kohtuulliset, vaikka materiaalien hinnat nousivat etenkin toisella vuosipuoliskolla. Kotimaan vapaa-ajanrakentaminen supistui 16 prosenttia. Uusia loma-asuntohankkeita aloitettiin 4 8, kun edellisenä vuonna aloituksia oli 5 7. Vientikysyntä kuitenkin kasvoi enemmän kuin kotimaan kysyntä supistui. Toimialan liikevaihdon ennakoidaan kasvaneen 27 miljoonaan euroon edellisvuoden 267 miljoonasta eurosta. Kasvun myönteistä vaikutusta tulosedellytyksiin heikensi etenkin toisella vuosipuoliskolla tapahtunut puuraaka-aineen voimakas hinnan nousu. Kodin kiintokalusteteollisuuden liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla. Asuntorakentamisessa tapahtunutta kiintokalustekysynnän laskua kompensoi vilkkaana jatkunut korjausrakentaminen. Asuntokorjaamisen ennakoidaan kasvaneen edellisestä vuodesta. Kiintokalustemarkkinoiden hyvä kysyntätilanne edesauttoi toimialan toiminta- ja tulosedellytysten jatkumista kohtuullisen hyvinä. Ikkunateollisuuden kysyntätilanne heikkeni hieman, kun uudisrakentaminen supistui. Korjausrakentamisessa kysynnän säilyminen ennallaan lievensi laskua ikkunatoimialalla. Ikkunatoimiala supistui 3 prosenttia. Toiminta- ja tulosedellytykset säilyivät kuitenkin lähes edellisen vuoden tasolla. Liimapuuteollisuudessa toimialan ylitarjontatilanne pysyi ennallaan ja piti tulosedellytykset heikkoina. Sahatavaramarkkinoilla alkukevään markkinakehityksen perusteella oli vahvat odotukset kesäkauden hintatason nousulle. Nämä odotukset eivät kuitenkaan toteutuneet kasvaneiden sahausmäärien ja heikkona säilyneen kysynnän vuoksi. Loppuvuodesta hintataso vielä laski kesän tasosta. Sahausmäärä kasvoi kotimaassa edellisvuodesta 7 prosenttia 1,1 miljoonaan kuutiometriin. Tukkipuun tarjonta oli kohtuullisen hyvä läpi vuoden. Tukkipuun hinnannousu heikensi tulosedellytyksiä vuoden loppupuolella. Koko vuoden tulos oli toimialalla lievästi negatiivinen. TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA Vuoden 211 tulos muodostui konsernissa heikoksi. Vaatimaton tulos johtui pääosin Pyhännän Rakennustuote Oy:n ja PRT-Wood Oy:n liiketoiminnan syvästä tappiollisuudesta. Kuluneena vuotena aloitettiin molemmissa yhtiöissä tervehdyttämistoimenpiteet. Niiden tavoitteena on rakenteellisin, organisaatiollisin ja yhteistoiminnallisin järjestelyin yksinkertaistaa yhtiöiden liiketoimintaa sekä laskea oleellisesti toiminnan kustannustasoa. Tervehdyttämistoimenpiteiden myönteiset tulosvaikutukset alkavat näkyä vasta kuluvana tilikautena. Osana tervehdyttämisohjelmaa toteutettiin rakenteellisia järjestelyjä. Höyläämöliiketoiminta siirrettiin osittaisjakautumisella Pyhännän Rakennustuote Oy:ltä PRT-Wood Oy:lle. Pyhännän Rakennustuote Oy luopui vuoden 211 loppuun mennessä pienelementtiliiketoiminnasta. Järjestelyjen tuloksena PRT-Wood Oy voi keskittää aiempaa merkittävämmin toimintansa painopistettä kotimaahan jatkojalostamalla sahatavaraa valmiimmiksi tuotteiksi. Yhtiö kykenee tällöin palvelemaan pidemmälle meneviä asiakastarpeita sekä saavuttamaan myös omissa toiminnoissaan tehokkuussynergioita. Höyläämön kapasiteetti saadaan järjestelyllä aiempaa suurempaan ja tehokkaampaan käyttöön. Pyhännän Rakennustuote Oy keskittyy järjestelyjen tuloksena tuotannollisesti lähes yksinomaan suurelementtivalmistukseen ja pystyy tällä parantamaan merkittävästi tuotannollista tehokkuuttaan ja toimintansa laatua. Omakotirakentamisen kehitys aloitukset vv

8 Konserni luopui kuluneen tilikauden aikana liimapuuliiketoiminnasta sen pitkäaikaisen kannattamattomuuden ja toimialan kroonisen ylikapasiteetin vuoksi. Toiminnan jatkaminen olisi myös edellyttänyt lähivuosina merkittäviä uusinvestointeja. PRT-Lami Oy:n liimapuutuotanto lakkautettiin ja yhtiö sulautui Pyhännän Rakennustuote Oy:hyn tilikauden päättymisen jälkeen Sulautumisessa jäljelle jäänyttä I-palkkiliiketoimintaa jatketaan siten, että Pyhännän Rakennustuote Oy vastaa tuotteen valmistuksesta ja PRT-Wood Oy sen myynnistä. Kuluneen tilikauden aikana vaihtui toimitusjohtaja kolmessa konserniyhtiössä. DI Esko Ovaskainen aloitti Pyhännän Rakennustuote Oy:n toimitusjohtajana. Lappli-Talot Oy:n toimitusjohtajaksi valittiin alkaen insinööri Jouni Anttila. Piklas Oy:n toimitusjohtajana on toiminut alkaen insinööri Jouni Limma. Lisäksi tilikauden päättymisen jälkeen vaihtui Mellano Oy:n toimitusjohtaja ja uutena toimitusjohtajana aloitti DI Janne Lehtonen. TALOUDELLINEN KEHITYS Liikevaihto Konsernin liikevaihto pieneni edellisestä vuodesta 2 prosenttia ja oli 147,1 miljoonaa euroa (21 15,5 milj. euroa; ,7 milj. euroa). Yhtiöittäin liikevaihdon kehitys oli seuraava (1 euroina): muutos PRT-Forest Oy % Pyhännän Rakennustuote Oy % Jokeri Talot Oy % Lappli-Talot Oy % Kontiotuote Oy % Mellano Oy % Piklas Oy % PRT-Lami Oy % PRT-Wood Oy %./. sisäinen laskutus Konserniliikevaihto % Konsernin vienti oli yhteensä 22,9 miljoonaa euroa (21 23,2 milj. euroa; 29 19,6 milj. euroa). Viennin osuus liikevaihdosta oli 15,6 prosenttia (21 15,4 %; 29 16,4 %). Vienti koostui Kontiotuote Oy:n hirsitalojen viennistä, Lappli-Talot Oy:n taloviennistä ja PRT-Wood Oy:n sahatavaraviennistä. Tulos Konsernin liiketulos oli 1,7 miljoonaa euroa (21,7 milj. euroa; 29 -,6 milj. euroa) eli 1,1 prosenttia liikevaihdosta (21,4 %; 29 -,5 %). Liiketulos parani hieman edellisvuodesta, mutta se oli edelleen heikko. Yhtiöittäin liikevoitot sekä liikevoiton osuudet liikevaihdosta olivat seuraavat (1 euroina): Pyhännän Rakennustuote Oy (-4, %) (-6, %) (-7,1 %) Jokeri Talot Oy -251 (-14, %) -294 (-14,8 %) -184 (-7, %) Lappli-Talot Oy -34 (-3,6 %) (8,8 %) (9,3 %) Kontiotuote Oy (5,1 %) (4,1 %) (5,9 %) Mellano Oy 25 (1,9 %) 269 (2,3 %) 7 (4,8 %) Piklas Oy 1 (, %) 312 (3,9 %) 23 (,3 %) PRT-Lami Oy -26 (-6,1 %) -145 (-3,1 %) -225 (-5,9 %) PRT-Wood Oy (-6,8 %) -64 (-2,9 %) (-7,9 %) PRT-Forest konserni -593 (-,5 %) 669 (,4 %) (1,1 %) Taloteollisuusyhtiöistä Lappli-Talot Oy ja Kontiotuote Oy tekivät voittoa. Lappli- Talot Oy:n liiketulos oli hyvä ja Kontiotuote Oy:n liiketulos tyydyttävä. Pyhännän Rakennustuote Oy:n ja Jokeri Talot Oy:n liiketulokset olivat selkeästi tappiollisia. Kalusteteollisuusyhtiö Mellano Oy paransi liikevoittoaan ja tulostaso oli tyydyttävä. Ikkunateollisuudessa toimiva Piklas Oy:n liiketulos romahti ja tulos oli heikko. Liimapuuta valmistavan PRT-Lami Oy:n liiketulos jäi tappiolliseksi. Sahateollisuusyhtiö PRT-Wood Oy:n liiketappio syveni edellisestä vuodesta. Konsernin oman pääoman tuottoaste oli heikko: 2,3 prosenttia (21,3 %; 29-1,5 %). Sijoitetun pääoman tuottoaste oli myös heikko: 2,9 prosenttia (21 1,2 %; 29 -,7 %). 8

9 Rahavirta, tase ja rahoitus Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 6,3 miljoonaa euroa (21 5,4 milj. euroa; 29 13,1 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta parani hieman edellisvuodesta. Pitkäaikaisia lainoja konsernissa lyhennettiin 6, miljoonaa euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat,7 milj. euroa (21: 6,7 milj. euroa; 29: 11,2 milj. euroa). Konsernilla on käytettävissä 5, milj. euron pankkitililimiitti, josta tilikauden lopussa oli käyttämättä 4,6 milj. euroa. Lisäksi lokakuussa 211 sovittiin 1, milj. euron lainalimiitistä, joka on voimassa neljä vuotta. Lainalimiitti oli tilikauden lopussa kokonaan käyttämättä. Konsernin nettorahoituskulut laskivat edellisvuodesta ollen,2 miljoonaa euroa, joka on,1 prosenttia liikevaihdosta. Korollisten velkojen määrä konsernitaseessa oli 3,7 miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat kasvoivat hieman ja ne olivat 3, miljoonaa euroa (21 2,6 milj. euroa; 29 1,1 milj. euroa). Konsernitaseen loppusumma oli 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste parani edellisvuodesta ja se oli tilivuoden päättyessä 7,5 prosenttia (21 62,8 %; 29 62,8 %). Maksuvalmius säilyi kaikissa konserniyhtiöissä hyvänä. Konserniyhtiöittäin keskimääräinen henkilöstö oli seuraava: PRT-Forest Oy Pyhännän Rakennustuote Oy Jokeri Talot Oy Lappli-Talot Oy Kontiotuote Oy Mellano Oy Piklas Oy PRT-Lami Oy PRT-Wood Oy Konserni yhteensä Konserniyhtiöistä Kontiotuote Oy:n, Mellano Oy:n, PRT-Lami Oy:n ja PRT-Wood Oy:n toiminta on ympäristöluvanvaraista. Näiden yhtiöiden luvanvaraisilla toimipaikoilla on voimassa oleva ympäristölupa. Yhtiöt ovat toimineet lupaehtojensa mukaisesti. INVESTOINNIT Konsernin investoinnit olivat yhteensä 5,6 miljoonaa euroa (21 6,3 milj. euroa; 29 2,2 milj. euroa). Merkittävin investointi oli Kontiotuote Oy:n hirsituotantolinja ja halli-investoinnin loppuunsaattaminen. Muita merkittäviä investointeja olivat Pyhännän Rakennustuote Oy:n sormijatkoslinja sekä Mellano Oy:n laiteinvestoinnit runkotuotantokapasiteetin kasvattamiseksi Pieksämäen tehtaalla. HENKILÖSTÖ JA YMPÄRISTÖ Konsernin palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli keskimäärin 833 (21 862; 29 88). Toimihenkilöiden lukumäärä oli 35 (21 316; ) ja työntekijöiden 528 (21 546; ). Tilikauden lopussa henkilökunnan lukumäärä oli 767. Palkkojen yhteismäärä konsernissa oli 25,6 miljoonaa euroa (21 25, milj. euroa; 29 21,3 milj. euroa). ALKANEEN VUODEN NÄKYMÄT Kuluvan vuoden talousennusteet ovat ennakoineet maltillista kasvua. Se tulisi ennusteiden mukaan pääosin yksityisestä kulutuksesta. Kulutuskysynnän säilyminen hyvällä tasolla perustuu matalana säilyvään korkotasoon sekä hyvänä jatkuvaan työllisyyskehitykseen. Uudisrakentamisessa asuntotuotannon on ennakoitu toimialatilastojen perusteella laskevan 32 2 aloituksesta 29 aloitukseen eli 1 prosenttia. Konsernille keskeisen omakotirakentamisen odotetaan supistuvan 11 2 aloituksesta 1 3 aloitukseen. Omakotilupien liukuva kehitys on lievästi laskeva. Toimialan tilauskanta oli vuodenvaihteessa 9 prosenttia edellisvuotta pienempi. Kotimaan vapaa-ajan rakentamisen odotetaan supistuvan. Vapaa-ajan lupien liukuva kehitys on laskeva. Viennissä hirsitaloteollisuuden odotukset ovat myönteisemmät. Toimialan tilauskanta oli vuodenvaihteessa noin 9 prosenttia edellisvuotta pienempi. 9

10 Sekä kaluste- että ikkunateollisuudessa odotetaan kysynnän laskevan, koska uudisrakentaminen supistuu enemmän kuin korjausrakentaminen kasvaa. Sahateollisuudessa toimintaympäristö kääntyi heikommaksi loppuvuodesta 211. Kysynnän suhteen epävarmuus jatkuu koko alkuvuoden 212. Vaikka sahatavarakysynnän odotetaan piristyvän loppukeväästä lähtien, merkittävää sahatavaran hintojen nousua ei ole kuitenkaan odotettavissa. Riskinä on tukkipuun hinnan nousu heikosti käyneen puukaupan sekä kesäkorjuuleimoihin kohdistuvan ylikysynnän vuoksi. Sahatavaran jatkojalostustoiminnan uskotaan säilyttävän kannattavan liiketoiminnan edellytykset perussahausta paremmin. Vuoden vaihteessa konserniyhtiöitten tilauskanta oli 23 prosenttia edellisvuotta pienempi, yhteensä 37,8 miljoonaa euroa (21 48,9 milj. euroa; 29 43,8 milj. euroa). Pienentynyt tilauskanta ja kysynnän suhteen laskevat markkinat tekevät konsernissa tavoitteeksi asetetun merkittävän tulosparannuksen haasteelliseksi. KONSERNIRAKENNE Konsernin emoyhtiönä on hallintoyhtiö PRT-Forest Oy. Se vastaa konsernin talous-, tieto- ja henkilöstöhallinnon palveluista, ja sen kotipaikkana on Pyhäntä. Tytäryhtiöitä ovat: Pyhännän Rakennustuote Oy, Lappli-Talot Oy, Kontiotuote Oy, Mellano Oy, Piklas Oy sekä PRT-Wood Oy. Emoyhtiön omistusosuus kaikista tytäryhtiöistä on 1 prosenttia. Pyhännän Rakennustuote Oy omistaa 1 prosenttisesti tytäryhtiönsä Jokeri Talot Oy:n. PRT-Lami Oy:n itsenäinen toiminta lakkasi , kun se sulautettiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ön. Pyhännän Rakennustuote Oy:n päätuotteita ovat elementtirakenteiset omakotitalot ja valmistalot. Sen toimipaikkana on Pyhäntä. Jokeri Talot Oy:n liiketoiminta käsittää valmistalojen tuotannon Vieremällä sijaitsevalla tehtaalla. Lappli-Talot Oy sijaitsee Torniossa ja myös sen liiketoiminta koostuu elementtirakenteisten omakotitalojen valmistuksesta. Pudasjärvellä sijaitseva Kontiotuote Oy valmistaa hirsirakenteisia loma-asuntoja sekä omakotitaloja. Konsernin investoinnit tulevat vuonna 212 olemaan edellistä vuotta pienemmät. Investoinnit yhteensä ovat noin 2,2 miljoonaa euroa. Mellano Oy valmistaa Lapinlahdella ja Pieksämäellä kodin kiintokalusteita alan teollisuudelle. Piklas Oy valmistaa ikkunoita ja ovia Pyhännän tehtaalla. PRT-Wood Oy:n liiketoiminta koostuu sahateollisuudesta ja sahatavaran jatkojalostuksesta. Sen toimipaikat sijaitsevat Pyhännällä ja Pyhäjärvellä. PRT-Forest Oy:n hallitus ja toimiva johto yhteiskuvassa (vasemmalta oikealle): Risto Mätäsaho, Sauli Sydänmetsä, Pekka Pystynen, Hannu Linna, Kyösti Karjula ja Mikko Tahkola. 1

11 KONSERNIHALLINTO PRT-Forest Oy:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut DI Hannu Linna. Hallituksen jäseninä ovat toimineet kansanedustaja, agronomi Kyösti Karjula, varatuomari Pekka Pystynen, tradenomi Sauli Sydänmetsä ja KTM Mikko Tahkola. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut KTM, YTM Risto Mätäsaho. Kaikilla tytäryhtiöillä on omat hallituksensa. Tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana on toiminut emoyhtiön toimitusjohtaja Risto Mätäsaho. Pyhännän Rakennustuote Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet DI Petri Heinonen, rakennusneuvos Pentti Pajulampi ja KTM Mikko Tahkola. Lappli-Talot Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet DI Tapio Kalliola, kauppaneuvos Kalle Lähdesmäki ja emba Marko Niskanen. Jokeri Talot Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet DI Tapio Kalliola ja rakennusneuvos Pentti Pajulampi. Kontiotuote Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet tradenomi Juha Laakkonen, merkonomi Jalo Paananen sekä DI Markku Tynkkynen. Mellano Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet Leevi Koskelo, KTM Martin Lilius ja HM Antti Vuonokari. Piklas Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet DI Antti Hintikka, sähköteknikko Martti Jokelainen ja KTM Martin Lilius. PRT-Lami Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet tradenomi Sauli Sydänmetsä ja KTM Mikko Tahkola. PRT-Wood Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet DI Ismo Heinonen, sähköinsinööri Kyösti Salo sekä metsänhoitaja Seppo Vainio. Tilintarkastajana on ollut KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana KHT Tapio Raappana. Konsernin riskienhallinta on rahoitus- ja vahinkoriskien osalta keskitetty konsernihallintoon. Operatiivisten ja strategisten riskien hallinnasta vastaa kukin tytäryhtiö omalta osaltaan. Konsernin vahinkovakuutuksilla on pyritty kattamaan kaikki merkittävät onnettomuudet ja näistä aiheutuvat toiminnalliset keskeytymisvahingot. VOITONJAKOEHDOTUS Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat ,72 euroa, josta tilikauden voitto on ,73 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille ja osinkona jaetaan , euroa eli 2 euroa/osake. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön maksukykyä. 11

12 Tuloslaskelmat KONSERNI KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ LIIKEVAIHTO , , , ,26 Valmistevarastojen muutos 43 55, ,11 Valmistus omaan käyttöön , ,65 Liiketoiminnan muut tuotot , , , , Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , , , , , , , ,12 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,71 Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut , , , , , , , , , , , ,17 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , 16 23,72 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,87 LIIKEVOITTO , , , ,5 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista konsernista 2 5, Muut korko ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta , , , , , ,61 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille , , , , , , , , , ,38 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ JA VEROJA , , , ,88 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 3 4, -2 9, 5, 3 4, -3, 4, VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,12 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,83 Tuloverot Tilikaudelta Aikaisemmilta tilikausilta Laskennalliset verot ,13-38, , ,56-1 8, , , -, ,39 TILIKAUDEN VOITTO , , , ,56 12

13 Taseet VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ KONSERNI , , , , , , , , , , , ,91 KONSERNI , , , , , , , , , , , ,59 EMOYHTIÖ , , , , , ,52 831, , ,44 EMOYHTIÖ , , , , , ,52 831, , ,97 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 3 5, 2 447, , , , , ,55 4, 3 264, , , , , ,6 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,57 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , ,83 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Kertynyt poistoero ,6 782,85 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Laskennalliset velat Laskennallinen verovelka Rahalaitoslainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , , , ,8 3, , , , , , , , , ,7 216, , , , , , ,83 3, 3, 6, , , , , , ,89 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,57 13

14 Rahoituslaskelmat KONSERNI 211 KONSERNI 21 EMOYHTIÖ 211 EMOYHTIÖ 21 Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , , , , , , , , , , , , , , , ,22 Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden lisäys(-) vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , , , , , , , , , , , , , ,75 Maksetut korot ja maksut Saadut korot liiketoiminnasta Välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta , , , , , , , , , , , , , , , ,52 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta , , , , , , , , , ,81 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Saadut osingot Maksetut osingot Konserniavustus Konsernirahoituksen muutos Rahoituksen rahavirta , , , , , , , ,7-6, 2 5, , 5, , ,19-3, , 4, , ,44 Rahavarojen muutos , , , ,77 Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa , , , , , , , , , , , ,77 14

15 Tilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniin kuuluvat liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt. Liiketoiminnan muut tuotot Saadut avustukset kirjataan tilikauden tulokseen liiketoiminnan muihin tuottoihin, paitsi silloin kun ne kohdistuvat investointeihin, jolloin ne vähentävät hankintamenoa. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Keskinäinen osakkeenomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Tilinpäätössiirrot Tilinpäätössiirrot ovat poistoerojen muutoksia. Konsernitaseessa kertyneiden tilinpäätössiirtojen määrä on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Tilinpäätössiirtojen muutos tilikaudelta on vastaavasti tuloslaskelmassa jaettu tilikauden tulokseen ja laskennallisen verovelan muutokseen. Laskennalliset verovelat Laskennallinen verovelka tai saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fi fo-periaatteen tai painotetun keskihankintahinnan menetelmää käyttäen hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty valmistuksesta ja hankinnasta aiheutuneet muuttuvat menot. Valuuttamääräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Tunnuslukujen laskentaperusteet Sijoitetun pääoman tuotto, % = Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut x 1 Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero lykätyllä verovelalla vähennettynä x 1 Taseen loppusumma - saadut ennakot 15

16 KONSERNI 211 KONSERNI 21 EMOYHTIÖ 211 EMOYHTIÖ 21 LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Valmistaloteollisuus Puutaloteollisuus Hirsitaloteollisuus Kalusteteollisuus Ikkunateollisuus Liimapuuteollisuus Sahateollisuus Yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , ,15 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN Kotimaa Vienti Yhteisömyynti Yhteensä , , , , , , , , , , , ,26 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vuokratuotot Työpaikkaruokalan tuotot Vakuutuskorvaukset Saadut avustukset Muut Yhteensä , , , , , ,28 667, , , , , , , , , , 1 62, , HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Keskimäärin Vuoden lopussa HENKILÖSTÖKULUT Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Tuloslaskelman henkilöstökulut Luontoisedut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 JOHDON PALKAT JA PALKKIOT Toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet , , , TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastus Verotus Muut palvelut , , , , , , 937, , , 2 84, 9 232, ,5 1 53, 872, ,5 POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeittäin tai -ryhmin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Jokeri Talot Oy:n konserniliikearvon poistoaika on 1 vuotta ja sen poistoaika perustuu yhtiön strategiasuunnitelmaan. Poistoajat ovat seuraavat: Rakennukset Koneet ja kalusto Atk-laitteet ja ohjelmat Liikearvo SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Koneet ja kalusto Yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 POISTOERON MUUTOS Aineettomat oikeudet Maa- ja vesialueet Rakennukset Koneet ja kalusto Yhteensä 8 542, , ,75-948, , ,83 16

17 KONSERNI KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOJEN MUUTOKSET AINEETTOMAT OIKEUDET JA LIIKEARVO Hankintameno , , , ,5 Lisäykset , , , ,9 Vähennykset Hankintameno , , , ,4 Poistot , , , ,9 Kirjanpitoarvo , , , ,5 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Hankintameno , , , ,62 Lisäykset , , ,67 Vähennykset Hankintameno , , , ,62 Poistot , , , ,17 Kirjanpitoarvo , , , ,45 MAA-ALUEET Hankintameno , ,47 Lisäykset ,55 7 3, Vähennykset Hankintameno , ,47 Poistot , ,57 Kirjanpitoarvo , ,9 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Hankintameno , ,26 Lisäykset , ,93 Vähennykset -4 25,85 Hankintameno , ,34 Poistot , ,5 Kirjanpitoarvo , ,84 KONEET JA KALUSTOT Hankintameno , , , ,85 Lisäykset , , , ,91 Vähennykset , , Hankintameno , , , ,76 Poistot , , , ,88 Kirjanpitoarvo , , , ,88 VEROTUSARVOT Maa-alueet , ,71 Rakennukset , ,2 Osakkeet ja osuudet 9 25, , , ,31 Yhteensä , , , ,31 Mikäli verotusarvoa ei ole, on esitetty kirjanpitoarvo. TUOTANNON KONEIDEN JA LAITTEIDEN OSUUS KONEISTA JA LAITTEISTA , ,82 PITKÄAIKAISET VELAT Viiden vuoden jälkeen erääntyvät velat , ,2 17

18 ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Omasta ja konserniyhtiöiden puolesta Annetut takaukset ja muut sitoumukset Pantattu käyttötili KONSERNI 211 KONSERNI 21 EMOYHTIÖ , ,73 EMOYHTIÖ , ,1 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä 37 75,4 8 2, , , , ,62 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Vapaa oma pääoma 1.1. Osingonjako Tilikauden tulos Vapaa oma pääoma , , , , , , , , , , , , , , , ,99 Jakokelpoiset varat , ,99 SAAMISET JA VELAT KONSERNIYHTIÖILTÄ Myyntisaamiset Pitkäaikaiset lainasaamiset Muut saamiset Ostovelat Muut velat ,55 3 5, , , ,31 4, ,87 216, ,6 Osakkeet ja osuudet Emoyhtiö Kpl Omistusosuus % Nimellisarvo Kirjanpitoarvo Pyhännän Rakennustuote Oy , ,85 Lappli-Talot Oy , ,96 Kontiotuote Oy , ,32 Mellano Oy , ,76 PRT-Lami Oy , 3, Piklas Oy , 2 32, PRT-Wood Oy , ,63 Muut osakkeet ja osuudet 831,62 831,62 Yhteensä , ,14 Konsernin Emoyhtiön Konserniyhtiöt omistusosuus % omistusosuus % Oma pääoma Kirjanpidon tulos Pyhännän Rakennustuote Oy ,45 2, Lappli-Talot Oy , ,54 Kontiotuote Oy , ,76 Mellano Oy , ,3 PRT-Lami Oy , ,11 Piklas Oy , , PRT-Wood Oy ,13 2, Jokeri Talot Oy , ,44 Höyläämöliiketoiminnan osittaisjakautuminen Pyhännän Rakennustuote Oy:ltä PRT-Wood Oy:lle näkyy näiden yhtiöiden oman pääoman muutoksena 1,96 milj.euroa. 18

19 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Pyhännällä 21. päivänä maaliskuuta 212 Hannu Linna hallituksen puheenjohtaja Kyösti Karjula Tilintarkastuskertomus PRT-Forest Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet PRT-Forest Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Pekka Pystynen Mikko Tahkola Sauli Sydänmetsä Risto Mätäsaho toimitusjohtaja Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Pyhännällä 3. päivänä maaliskuuta 212 KPMG Oy Ab KHT-yhteisö Tapio Raappana KHT Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Pyhännällä 3. maaliskuuta 212 KPMG Oy Ab Tapio Raappana KHT 19

20 Liiketoimintakatsaukset Pyhännän Rakennustuote Oy Toimitusjohtaja: Esko Ovaskainen Liikevaihto: 32,251 Milj. euroa Liikevaihdon muutos: -23 % Osuus konsernin bruttoliikevaihdosta: 2 % Liikevoitto: -2,289 Milj. euroa Investoinnit:,546 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste: neg. Henkilöstö keskimäärin: Pyhännän Rakennustuote Oy:n liikevaihdon kehitys Milj. euroa Pyhännän Rakennustuote Oy:n liikevaihto laski ja syvä tappiollisuus jatkui Jukka- ja Aitotalojen yhteenlaskettu toimitusmäärä laski edellisvuoden 777 talosta 576 taloon eli 26 prosenttia. Koko vuoden liikevaihto laski 23 prosenttia edellisestä vuodesta. Tulos rahoituserien jälkeen oli -2,3 miljoonaa euroa tappiollinen, kun tappio edellisenä vuotena oli -2,2 miljoonaa euroa. Tappiollisuus oli seurausta sekä liikevaihdon laskusta että yhtiön liian raskaasta kulurakenteesta. Sijoitetun pääoman tuottoaste oli negatiivinen (neg.). Liiketoiminnan kehitys jäi tavoitteista. Tulosta on pidettävä erittäin huonona. Henkilöstön määrä laski toteutettujen sopeuttamistoimien vuoksi 19 henkilöstä 175 henkilöön. Kuluvan vuoden tavoitteeksi asetettiin toiminnan hallinnan palauttaminen sekä positiivinen tulos. Näistä ensimmäinen saavutettiin, mutta tulos jäi edelleen raskaasti tappiolliseksi. Kuluneen vuoden aikana aloitettiin toimintaasteen laskusta sekä pitkään raskaana olleen kulurakenteen johdosta laajat ja syvälliset tervehdyttämistoimet. Keskeisenä tavoitteena on saneerata yhtiön tuote ja toiminta mahdollisimman yksinkertaiseksi sekä kustannuksiltaan kilpailukykyiseksi. Tervehdyttämistoimenpiteet jatkuvat ja niiden vaikutukset alkavat näkyä vasta kuluvana vuotena. Pyhännän Rakennustuote Oy aloitti kuluneen vuoden aikana yhteistyön S-ryhmän kanssa Aitotalo-tuotemerkillä valmistettujen elementtitalojen liiketoiminnasta. Yhtiö omistaa tuotemerkin ja vastaa myynnistä, valmistuksesta ja perusasennuksesta. Yhtiön toimitusjohtajana on alkaen toiminut DI Esko Ovaskainen. Rakenteelliset järjestelyt Osana yhtiön tervehdyttämistoimia toteutettiin rakenteelliset järjestelyt: höyläämöliiketoiminta siirtyi PRT-Wood Oy:lle ja pienelementtiliiketoiminta lakkautettiin. Näillä järjestelyillä varmistettiin yhtiön toiminnan ja resurssien fokusoituminen suurelementtipohjaiseen talopaketti- ja valmistaloliiketoimintaan. Järjestelyt ovat tehtyjen päätösten tuloksena vähentäneet yhtiön palveluksessa olevan henkilöstön määrää. Yhtiön investoinnit olivat yhteensä,5 miljoonaa euroa ja ne kohdistuivat sormijatkoslinja- ja halli-investoinnin loppuunsaattamiseen. Tulevaisuuden näkymät Omakotilupakehitys ja toimialan tilauskantatilanne ennakoivat kuluvalle vuodelle omakotirakentamisen laskua. Taloteollisuudessa lasku on suurempi perinteisissä talopaketeissa, kun valmistalojen kysyntä säilynee ennallaan. Yhtiö aloittaa valmistalotoimitukset kuluvan vuoden aikana, mikä yhdessä aloitettujen tehostamistoimenpiteiden kanssa mahdollistaa terveemmän liiketoiminnan kuluvana vuotena. 2

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

PRT-Forest konserni 2013. 4,0 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste -7 % Omavaraisuusaste 75 % Henkilöstö 751

PRT-Forest konserni 2013. 4,0 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste -7 % Omavaraisuusaste 75 % Henkilöstö 751 213 PRT-Forest konserni 213 Liikevaihto 13,8 Milj. euroa Vienti 18,8 Milj. euroa Liiketulos -3,8 Milj. euroa Investoinnit 4, Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste -7 % Omavaraisuusaste 75 % Henkilöstö

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

PRT-Forest konserni 2012. 1,4 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 0,9 % Omavaraisuusaste 75,7 % Henkilöstö 788

PRT-Forest konserni 2012. 1,4 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 0,9 % Omavaraisuusaste 75,7 % Henkilöstö 788 212 PRT-Forest konserni 212 Liikevaihto 134,7 Milj. euroa Vienti 17,1 Milj. euroa Liikevoitto,4 Milj. euroa Investoinnit 1,4 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste,9 % Omavaraisuusaste 75,7 % Henkilöstö

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

PRT-Forest konserni 2010. 6,3 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 1,2 % Omavaraisuusaste 62,8 % Henkilöstö 862

PRT-Forest konserni 2010. 6,3 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 1,2 % Omavaraisuusaste 62,8 % Henkilöstö 862 2 PRT-Forest konserni 2 Liikevaihto 15,5 Milj. euroa Vienti 23,2 Milj. euroa Liikevoitto,7 Milj. euroa Investoinnit 6,3 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste 1,2 % Omavaraisuusaste 62,8 % Henkilöstö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille.

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26 LOKAKUUTA 2004 MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.2004 30.09.2004 Martela-konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja kolmannelta vuosineljännekseltä nousi voitolliseksi

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.08.2004 KLO 08.30 1(8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2004 Liikevaihto laski 4,4 % ja oli 46,8 milj. euroa (49,0). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot