PRT-Forest konserni ,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833"

Transkriptio

1 211

2 PRT-Forest konserni 211 Liikevaihto 147,1 Milj. euroa Vienti 22,9 Milj. euroa Liikevoitto 1,7 Milj. euroa Investoinnit 5,6 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 7,5 % Henkilöstö 833

3 PRT-Forest konserni Konsernirakenne PRT-FOREST OY toimitusjohtaja Risto Mätäsaho talousjohtaja Sauli Sydänmetsä kehitysjohtaja Jouni Limma PYHÄNNÄN RAKENNUSTUOTE OY toimitusjohtaja Esko Ovaskainen alkaen JOKERI TALOT OY toimitusjohtaja Krister Kaisanlahti LAPPLI-TALOT OY toimitusjohtaja Jouni Anttila alkaen KONTIOTUOTE OY toimitusjohtaja Jalo Poijula MELLANO OY toimitusjohtaja Janne Lehtonen alkaen PIKLAS OY toimitusjohtaja Jouni Limma alkaen PRT-LAMI OY toimitusjohtaja Risto Mätäsaho PRT-WOOD OY toimitusjohtaja Jarkko Pylväs 3

4 PRT-Forest konserni PRT-Forest -konserni (entinen Pyhännän Rakennustuote Oy) on 1968 toimintansa aloittanut perheomisteinen mekaaniseen puunjalostukseen erikoistunut konserni. Konsernin toimialoja ovat puutaloteollisuus, valmistaloteollisuus, hirsitaloteollisuus, kalusteteollisuus, ikkunateollisuus ja sahateollisuus. Konsernin emoyhtiö PRT-Forest Oy on konsernin hallintoyhtiö. Liiketoiminta on organisoitu seitsemälle tytäryhtiölle, joilla on tehdasteollisuutta seitsemällä eri paikkakunnalla. Lappli-Talot Oy Kontiotuote Oy Pyhännän Rakennustuote Oy Piklas Oy PRT-Wood Oy Jokeri Talot Oy Mellano Oy Liiketoiminnan kehitys VUOSI LIIKEVAIHTO HENKILÖSTÖ (1 euroina) Historiaa 1968 Toiminta alkoi loma-asuntojen valmistuksella Kirkkoniemen teollisuusalueella Pyhännällä 197 Ensimmäiset omakotitalot toimitettiin 1972 Omakotitaloista päätuote, nimeksi Jukka-talot 1973 Sahateollisuusyhtiö Viiskasi Oy perustettiin tytäryhtiöksi turvaamaan raaka-aineen saantia 1975 Pyhännän Einestuote Oy tulee tytäryhtiöksi osakepääoman korotuksella 1976 Rakennuskartio Oy perustetaan rakennusurakointia harjoittavaksi tytäryhtiöksi 1981 Pyhännän Einestuote Oy myytiin Oy Gustav Paulig Ab:lle 1981 Viiskasi Oy fuusioitiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ön 1981 Leiviskänkankaan teollisuusalueen rakentaminen Pyhännällä alkoi 1982 Rakennuskartio Oy myytiin toimivalle johdolle 1982 Ostettiin hirsirakenteita valmistava Kontiotuote Oy Pudasjärveltä 1985 Uusi pienelementtitehdas rakennettiin Pyhännälle 1986 Uusi saha rakennettiin Pyhännälle 1989 Ostettiin Nordbergin sahan käyttöomaisuus Pyhäjärveltä 1989 Liimapuutehdas ja suurelementtitehdas rakennettiin Pyhännälle 1992 Mellano Oy aloitti toimintansa Lapinlahdella ostamalla Mellamino Oy:n oviliiketoiminnan ja käyttöomaisuuden 1994 Ostettiin Lappli-Talot Oy Torniosta 1998 Taloteollisuus yhtiöitettiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ksi ja sahateollisuus sekä liimapuuteollisuus PRT-Wood Oy:ksi. Emoyhtiön uudeksi nimeksi otettiin PRT-Forest Oy 2 Ostettiin Kaluste Nuorikko Ky:n liiketoiminta ja käyttöomaisuus Pieksämäeltä ja fuusioitiin se Mellano Oy:ön 24 PRT-Wood Oy:ön kuulunut liimapuuteollisuus yhtiöitettiin PRT-Lami Oy:ksi 25 Pyhännän Rakennustuote Oy:ön kuuluva ikkunateollisuus yhtiöitettiin Piklas Oy:ksi 27 PRT-Forest Oy osti Piklas Oy:n osakekannan Pyhännän Rakennustuote Oy:ltä 29 Pyhännän Rakennustuote Oy osti Jokeri Talot Oy:n Vieremältä 212 PRT-Lami Oy:n liimapuuliiketoiminta lakkautettiin ja yhtiö fuusioitiin Pyhännän Rakennustuote Oy:hyn. 4

5 Konsernijohdon katsaus Kuluneena vuotena Suomen bruttokansantuote kasvoi vajaat kolme prosenttia. Kasvu perustui pääosin investointeihin ja kotimaiseen kulutuskysyntään. Kulutuskysyntää ylläpitivät alhaisella tasolla säilynyt työttömyys sekä matala korkotaso. Taloudellisen toimeliaisuuden säilyminen kohtuullisen vireällä tasolla asuntorakentamisessa ja korjauksessa oli konsernin liiketoiminnan kannalta ilahduttavaa. Yleisen taloustilanteen suotuisasta kehityksestä huolimatta konsernin liikevaihto laski hieman kuluneen vuoden aikana. Liiketoiminnallisesti lähdimme hakemaan selkeää positiivista tulosta. Konsernin toteutunut tulos jäi merkittävästi tavoitteesta, mutta oli kuitenkin parempi kuin edellisenä vuotena. Tulosparannukseen merkittävimmin vaikuttivat onnistumiset Kontiotuote Oy:ssä, Lappli-Talot Oy:ssä ja Mellano Oy:ssä. Näistä menestymisistä ja onnistumisista saamme olla aidosti iloisia. Muut konserniyhtiöt jäivät selkeästi tavoitteistaan. Muutosten vuosi Konsernissa kulunut vuosi on monella tapaa muutosten vuosi. Liikevaihdon lasku aiheutti luontaisesti tarpeita sopeuttaa toimenpiteitä vallitsevaan markkinatilanteeseen. Sopeuttamistoimia on tarvittu lähes kaikissa konserniyhtiöissä. Toinen merkittävä muutos on ollut etenkin Pyhännällä toimivissa yhtiöissä toteutetut liiketoiminnalliset ja rakenteelliset järjestelyt. Erityisen voimakkaat tervehdyttämistoimenpiteet aloitettiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ssä. Yhtiössä lopetettiin pienelementtiin pohjautuva liiketoiminta ja tämän myötä koko toiminta rakenteineen ja resursseineen supistettiin jäljelle jäävän suurelementtiliiketoiminnan mukaiseksi. Yhtiön höyläämöliiketoiminta siirrettiin vuoden lopussa PRT-Wood Oy:ön. Lisäksi PRT-Lami Oy:n liimapuuliiketoiminta lakkautettiin vuoden lopussa ja yhtiö sulautettiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ön Näissä muutoksissa ja järjestelyissä on pohjimmiltaan kysymys liiketoiminnan, rakenteiden ja resurssien kuntoon laittamisesta. Tavoitteena on ollut varmistaa elinkelpoisen liiketoiminnan jatkuminen ja lopettaa sellainen toiminta, jolla ei ole ollut nähtävissä tulevaisuutta. Samalla on voitu rationalisoida toiminta ja sen mukaiset resurssit kilpailukykyiselle tasolle. Pyhännän Rakennustuote Oy:n osalta tehdyt järjestelyt mahdollistivat omalta osaltaan myös yhtiön voimavarojen uudelleen kohdistamisen avaimet käteen-liiketoiminnan aloittamisessa. Kolmas muutosten kohde on ollut konsernin yhtiöiden johto. Tytäryhtiöistä toimitusjohtaja on vaihtunut Lappli-Talot Oy:ssä, Mellano Oy:ssä, Piklas Oy:ssä sekä Pyhännän Rakennustuote Oy:ssä. Kahdessa ensimmäisessä on kysymys ollut toimitusjohtajan siirtymisestä konsernin ulkopuolelle toisiin tehtäviin. Kahdessa jälkimmäisessä tapauksessa perusteluna on ollut liiketoiminnan tervehdyttämisen tuoma tarve vaihtaa toimitusjohtajaa. Yhtenä vuotena näin monen toimitusjohtajan vaihtuminen on epätavanomaista. Kaikkien toteutuneiden vaihdosten osalta kuitenkin koen, että muutokset ovat olleet sekä yksittäisten yhtiöiden että konsernikokonaisuuden osalta enemmän tulevaisuuden mahdollisuus kuin epäjatkuvuuskohta. Konsernina voimme tältäkin osin katsoa tulevaan luottavaisesti. Tuloksellisuus, kasvuhakuisuus ja rehellisyys Alkanut vuosi merkitsee tyrehtyvän talouskasvun vuoksi kasvavia haasteita liiketoiminnoillemme. Vaikka korkotaso ja työttömyysaste näyttävät säilyvän alhaisina, omakoti- ja vapaa-ajan rakentamisen odotetaan laskevan jonkin verran. Korjausmarkkinoiden odotetaan pysyvän kuitenkin jo saavutetulla tasolla. Kun kysyntä supistuu keskeisimmillä liiketoiminta-alueillamme, olemme varautuneet tähän voimakkailla resurssien sopeuttamistoimenpiteillä. Ne yhdessä jo toteutettujen rakenteellisten muutosten kanssa luovat edellytykset tulokselliselle toiminnalle tiukemmissakin olosuhteissa. Lisäksi meneillään olevat toiminnan laatua ja tehokkuutta parantavat hankkeet luovat pidemmän aikavälin tulospotentiaalia. Tuloksenteko on jatkossa konsernissamme korostuneesti esillä viime vuosien heikon kehityksen jälkeen. Tuloksellisuus on ja on ollut konsernimme yksi kolmesta omistajien asettamasta perusarvosta. Ilman liiketoiminnan kestävää kannattavuutta ei ole olemassaolon edellytyksiä eikä siten mahdollisuuksia kasvaa, kehittyä ja työllistää ihmisiä tehdaspaikkakunnillamme. Muut arvomme ovat jo vuosikymmenien ajan olleet: kasvuhakuisuus, tavoitteellisuus, vastuullisuus ja rehellisyys. Asiakkaiden palvelemiseen perustuva kannattava kasvu on aidosti voimavara toiminnassamme. Tavoitteellisuus toteutuu tuloksellisuudessa ja kasvuhakuisuudessa. Rehellisyys ja vastuullisuus punnitaan arjessa ne ovat luovuttamattomia perusarvoja, joista emme halua poiketa vaikeissakaan tilanteissa tai lyhyen aikavälin pikavoittojen saamiseksi. Arvojen esille tuomisella on ollut aivan oma merkityksensä. Olemme ensinnäkin ymmärtäneet, että tarvitsemme muutosta. Toiseksi olemme aloittaneet näiden muutosten toteuttamisen. Käytännössä toteutuvien arvojen varassa on turvallista rakentaa tulevaisuutta ja vahvempaa yrityskulttuuria. Kuluneesta varsin koettelevasta vuodesta haluan antaa parhaat kiitokset kaikille sidosryhmillemme. Erityinen kiitos henkilöstölle, joka on joutunut monien muutosten alla luottamaan parempaan tulevaisuuteen. Risto Mätäsaho Konsernin toimitusjohtaja 5

6 Konsernin avainluvut TUNNUSLUKU Liikevaihto, milj. eur 177,5 152,6 119,7 15,5 147,1 Liikevaihdon muutos, % 6, -14, -21,6 25,7-2,3 Liikevoitto, milj. eur 13,5 2,5 -,6,7 1,7 % liikevaihdosta 7,6 1,6 -,5,4 1,1 Tulos rahoituserien jälkeen, milj. eur 13,3 2,1-1,,3 1,4 % liikevaihdosta 7,5 1,4 -,9,2 1, Investoinnit, milj. eur 11, 11,8 3,7 6,3 5,6 Taseen loppusumma, milj. eur 91,8 95,4 91,9 91,7 8,6 Sijoitetun pääoman tuottoaste, % 23,4 3,8 -,7 1,2 2,9 Omavaraisuusaste, % 64,3 61,6 62,8 62,8 7,5 Henkilöstön lukumäärä Konsernin liikevaihdon kehitys milj. euroa Konsernin liikevoiton kehitys milj. euroa Liikevaihdon jakautuminen yhtiöittäin 211 Pyhännän Rakennustuote Oy 2% Jokeri Talot Oy 2% Lappli-Talot Oy 11% Kontiotuote Oy 37% Mellano Oy 9% Piklas Oy 5% PRT-Lami Oy 3% PRT-Wood Oy 13% Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain 211 Konsernin investointien kehitys milj. euroa Oma pääoma / osake (euroa) Konsernin sijoitetun pääoman tuottoasteen kehitys % Osakekohtainen tulos ja osinko (euroa) Valmistaloteollisuus 2% Puutaloteollisuus 34% Hirsitaloteollisuus 36% Kalusteteollisuus 1% Ikkunateollisuus 1% Liimapuuteollisuus 2% Sahateollisuus 15% Liikevaihdon jakautuminen markkina-alueittain tulos/osake osinko/osake Kotimaa 85% Vienti 1% Yhteisömyynti 5% 6

7 Hallituksen toimintakertomus TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suomen talouden kasvu hidastui kuluneena vuotena edellisvuoteen verrattuna. Bruttokansantuote parani tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 2,9 prosenttia. Siitä merkittävin osa syntyi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Talous kasvoi investointitoiminnan sekä yksityisen kulutuskysynnän ansiosta. Kuluttajien luottamus talouteen laski etenkin toisella vuosipuoliskolla yleisen taloustilanteen heikkenemisen vuoksi. Luottamuksen laskusta huolimatta kulutuskysyntä kestokulutushyödykkeissä laski varsin maltillisesti. Asuntorakentaminen supistui hieman edellisestä vuodesta päätyen 32 aloitukseen. Korjausrakentaminen kasvoi maltillisesti. Kotimaan omakotirakentaminen, johon konsernin liiketoiminta on pääosin sidoksissa, supistui hieman kuluneen vuoden aikana. Omakotialoitukset laskivat ennakkotietojen mukaan 12 1 aloituksesta 11 2 aloitukseen eli 7 prosenttia. Valmisosatalojen määrä laski 8 6 talosta 8 taloon eli 7 prosenttia. Niiden osuus koko omakotirakentamisesta laski edellisvuoden 71 prosentista 68 prosenttiin. Koko valmisosataloteollisuuden liikevaihto nousi 565 miljoonasta eurosta 575 miljoonaan euroon. Euromääräinen kasvu kappalemääräisten toimitusten laskiessa johtui avaimet käteen toimitusten osuuden hienoisesta kasvusta. Perinteisillä talopakettimarkkinoilla jatkui kireä kilpailutilanne. Avaimet käteen toimitusten kasvu näyttää toimialatilastojen mukaan pysähtyneen. Tulosedellytykset olivat edelleen varsin kohtuulliset, vaikka materiaalien hinnat nousivat etenkin toisella vuosipuoliskolla. Kotimaan vapaa-ajanrakentaminen supistui 16 prosenttia. Uusia loma-asuntohankkeita aloitettiin 4 8, kun edellisenä vuonna aloituksia oli 5 7. Vientikysyntä kuitenkin kasvoi enemmän kuin kotimaan kysyntä supistui. Toimialan liikevaihdon ennakoidaan kasvaneen 27 miljoonaan euroon edellisvuoden 267 miljoonasta eurosta. Kasvun myönteistä vaikutusta tulosedellytyksiin heikensi etenkin toisella vuosipuoliskolla tapahtunut puuraaka-aineen voimakas hinnan nousu. Kodin kiintokalusteteollisuuden liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla. Asuntorakentamisessa tapahtunutta kiintokalustekysynnän laskua kompensoi vilkkaana jatkunut korjausrakentaminen. Asuntokorjaamisen ennakoidaan kasvaneen edellisestä vuodesta. Kiintokalustemarkkinoiden hyvä kysyntätilanne edesauttoi toimialan toiminta- ja tulosedellytysten jatkumista kohtuullisen hyvinä. Ikkunateollisuuden kysyntätilanne heikkeni hieman, kun uudisrakentaminen supistui. Korjausrakentamisessa kysynnän säilyminen ennallaan lievensi laskua ikkunatoimialalla. Ikkunatoimiala supistui 3 prosenttia. Toiminta- ja tulosedellytykset säilyivät kuitenkin lähes edellisen vuoden tasolla. Liimapuuteollisuudessa toimialan ylitarjontatilanne pysyi ennallaan ja piti tulosedellytykset heikkoina. Sahatavaramarkkinoilla alkukevään markkinakehityksen perusteella oli vahvat odotukset kesäkauden hintatason nousulle. Nämä odotukset eivät kuitenkaan toteutuneet kasvaneiden sahausmäärien ja heikkona säilyneen kysynnän vuoksi. Loppuvuodesta hintataso vielä laski kesän tasosta. Sahausmäärä kasvoi kotimaassa edellisvuodesta 7 prosenttia 1,1 miljoonaan kuutiometriin. Tukkipuun tarjonta oli kohtuullisen hyvä läpi vuoden. Tukkipuun hinnannousu heikensi tulosedellytyksiä vuoden loppupuolella. Koko vuoden tulos oli toimialalla lievästi negatiivinen. TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA Vuoden 211 tulos muodostui konsernissa heikoksi. Vaatimaton tulos johtui pääosin Pyhännän Rakennustuote Oy:n ja PRT-Wood Oy:n liiketoiminnan syvästä tappiollisuudesta. Kuluneena vuotena aloitettiin molemmissa yhtiöissä tervehdyttämistoimenpiteet. Niiden tavoitteena on rakenteellisin, organisaatiollisin ja yhteistoiminnallisin järjestelyin yksinkertaistaa yhtiöiden liiketoimintaa sekä laskea oleellisesti toiminnan kustannustasoa. Tervehdyttämistoimenpiteiden myönteiset tulosvaikutukset alkavat näkyä vasta kuluvana tilikautena. Osana tervehdyttämisohjelmaa toteutettiin rakenteellisia järjestelyjä. Höyläämöliiketoiminta siirrettiin osittaisjakautumisella Pyhännän Rakennustuote Oy:ltä PRT-Wood Oy:lle. Pyhännän Rakennustuote Oy luopui vuoden 211 loppuun mennessä pienelementtiliiketoiminnasta. Järjestelyjen tuloksena PRT-Wood Oy voi keskittää aiempaa merkittävämmin toimintansa painopistettä kotimaahan jatkojalostamalla sahatavaraa valmiimmiksi tuotteiksi. Yhtiö kykenee tällöin palvelemaan pidemmälle meneviä asiakastarpeita sekä saavuttamaan myös omissa toiminnoissaan tehokkuussynergioita. Höyläämön kapasiteetti saadaan järjestelyllä aiempaa suurempaan ja tehokkaampaan käyttöön. Pyhännän Rakennustuote Oy keskittyy järjestelyjen tuloksena tuotannollisesti lähes yksinomaan suurelementtivalmistukseen ja pystyy tällä parantamaan merkittävästi tuotannollista tehokkuuttaan ja toimintansa laatua. Omakotirakentamisen kehitys aloitukset vv

8 Konserni luopui kuluneen tilikauden aikana liimapuuliiketoiminnasta sen pitkäaikaisen kannattamattomuuden ja toimialan kroonisen ylikapasiteetin vuoksi. Toiminnan jatkaminen olisi myös edellyttänyt lähivuosina merkittäviä uusinvestointeja. PRT-Lami Oy:n liimapuutuotanto lakkautettiin ja yhtiö sulautui Pyhännän Rakennustuote Oy:hyn tilikauden päättymisen jälkeen Sulautumisessa jäljelle jäänyttä I-palkkiliiketoimintaa jatketaan siten, että Pyhännän Rakennustuote Oy vastaa tuotteen valmistuksesta ja PRT-Wood Oy sen myynnistä. Kuluneen tilikauden aikana vaihtui toimitusjohtaja kolmessa konserniyhtiössä. DI Esko Ovaskainen aloitti Pyhännän Rakennustuote Oy:n toimitusjohtajana. Lappli-Talot Oy:n toimitusjohtajaksi valittiin alkaen insinööri Jouni Anttila. Piklas Oy:n toimitusjohtajana on toiminut alkaen insinööri Jouni Limma. Lisäksi tilikauden päättymisen jälkeen vaihtui Mellano Oy:n toimitusjohtaja ja uutena toimitusjohtajana aloitti DI Janne Lehtonen. TALOUDELLINEN KEHITYS Liikevaihto Konsernin liikevaihto pieneni edellisestä vuodesta 2 prosenttia ja oli 147,1 miljoonaa euroa (21 15,5 milj. euroa; ,7 milj. euroa). Yhtiöittäin liikevaihdon kehitys oli seuraava (1 euroina): muutos PRT-Forest Oy % Pyhännän Rakennustuote Oy % Jokeri Talot Oy % Lappli-Talot Oy % Kontiotuote Oy % Mellano Oy % Piklas Oy % PRT-Lami Oy % PRT-Wood Oy %./. sisäinen laskutus Konserniliikevaihto % Konsernin vienti oli yhteensä 22,9 miljoonaa euroa (21 23,2 milj. euroa; 29 19,6 milj. euroa). Viennin osuus liikevaihdosta oli 15,6 prosenttia (21 15,4 %; 29 16,4 %). Vienti koostui Kontiotuote Oy:n hirsitalojen viennistä, Lappli-Talot Oy:n taloviennistä ja PRT-Wood Oy:n sahatavaraviennistä. Tulos Konsernin liiketulos oli 1,7 miljoonaa euroa (21,7 milj. euroa; 29 -,6 milj. euroa) eli 1,1 prosenttia liikevaihdosta (21,4 %; 29 -,5 %). Liiketulos parani hieman edellisvuodesta, mutta se oli edelleen heikko. Yhtiöittäin liikevoitot sekä liikevoiton osuudet liikevaihdosta olivat seuraavat (1 euroina): Pyhännän Rakennustuote Oy (-4, %) (-6, %) (-7,1 %) Jokeri Talot Oy -251 (-14, %) -294 (-14,8 %) -184 (-7, %) Lappli-Talot Oy -34 (-3,6 %) (8,8 %) (9,3 %) Kontiotuote Oy (5,1 %) (4,1 %) (5,9 %) Mellano Oy 25 (1,9 %) 269 (2,3 %) 7 (4,8 %) Piklas Oy 1 (, %) 312 (3,9 %) 23 (,3 %) PRT-Lami Oy -26 (-6,1 %) -145 (-3,1 %) -225 (-5,9 %) PRT-Wood Oy (-6,8 %) -64 (-2,9 %) (-7,9 %) PRT-Forest konserni -593 (-,5 %) 669 (,4 %) (1,1 %) Taloteollisuusyhtiöistä Lappli-Talot Oy ja Kontiotuote Oy tekivät voittoa. Lappli- Talot Oy:n liiketulos oli hyvä ja Kontiotuote Oy:n liiketulos tyydyttävä. Pyhännän Rakennustuote Oy:n ja Jokeri Talot Oy:n liiketulokset olivat selkeästi tappiollisia. Kalusteteollisuusyhtiö Mellano Oy paransi liikevoittoaan ja tulostaso oli tyydyttävä. Ikkunateollisuudessa toimiva Piklas Oy:n liiketulos romahti ja tulos oli heikko. Liimapuuta valmistavan PRT-Lami Oy:n liiketulos jäi tappiolliseksi. Sahateollisuusyhtiö PRT-Wood Oy:n liiketappio syveni edellisestä vuodesta. Konsernin oman pääoman tuottoaste oli heikko: 2,3 prosenttia (21,3 %; 29-1,5 %). Sijoitetun pääoman tuottoaste oli myös heikko: 2,9 prosenttia (21 1,2 %; 29 -,7 %). 8

9 Rahavirta, tase ja rahoitus Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 6,3 miljoonaa euroa (21 5,4 milj. euroa; 29 13,1 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta parani hieman edellisvuodesta. Pitkäaikaisia lainoja konsernissa lyhennettiin 6, miljoonaa euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat,7 milj. euroa (21: 6,7 milj. euroa; 29: 11,2 milj. euroa). Konsernilla on käytettävissä 5, milj. euron pankkitililimiitti, josta tilikauden lopussa oli käyttämättä 4,6 milj. euroa. Lisäksi lokakuussa 211 sovittiin 1, milj. euron lainalimiitistä, joka on voimassa neljä vuotta. Lainalimiitti oli tilikauden lopussa kokonaan käyttämättä. Konsernin nettorahoituskulut laskivat edellisvuodesta ollen,2 miljoonaa euroa, joka on,1 prosenttia liikevaihdosta. Korollisten velkojen määrä konsernitaseessa oli 3,7 miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat kasvoivat hieman ja ne olivat 3, miljoonaa euroa (21 2,6 milj. euroa; 29 1,1 milj. euroa). Konsernitaseen loppusumma oli 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste parani edellisvuodesta ja se oli tilivuoden päättyessä 7,5 prosenttia (21 62,8 %; 29 62,8 %). Maksuvalmius säilyi kaikissa konserniyhtiöissä hyvänä. Konserniyhtiöittäin keskimääräinen henkilöstö oli seuraava: PRT-Forest Oy Pyhännän Rakennustuote Oy Jokeri Talot Oy Lappli-Talot Oy Kontiotuote Oy Mellano Oy Piklas Oy PRT-Lami Oy PRT-Wood Oy Konserni yhteensä Konserniyhtiöistä Kontiotuote Oy:n, Mellano Oy:n, PRT-Lami Oy:n ja PRT-Wood Oy:n toiminta on ympäristöluvanvaraista. Näiden yhtiöiden luvanvaraisilla toimipaikoilla on voimassa oleva ympäristölupa. Yhtiöt ovat toimineet lupaehtojensa mukaisesti. INVESTOINNIT Konsernin investoinnit olivat yhteensä 5,6 miljoonaa euroa (21 6,3 milj. euroa; 29 2,2 milj. euroa). Merkittävin investointi oli Kontiotuote Oy:n hirsituotantolinja ja halli-investoinnin loppuunsaattaminen. Muita merkittäviä investointeja olivat Pyhännän Rakennustuote Oy:n sormijatkoslinja sekä Mellano Oy:n laiteinvestoinnit runkotuotantokapasiteetin kasvattamiseksi Pieksämäen tehtaalla. HENKILÖSTÖ JA YMPÄRISTÖ Konsernin palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli keskimäärin 833 (21 862; 29 88). Toimihenkilöiden lukumäärä oli 35 (21 316; ) ja työntekijöiden 528 (21 546; ). Tilikauden lopussa henkilökunnan lukumäärä oli 767. Palkkojen yhteismäärä konsernissa oli 25,6 miljoonaa euroa (21 25, milj. euroa; 29 21,3 milj. euroa). ALKANEEN VUODEN NÄKYMÄT Kuluvan vuoden talousennusteet ovat ennakoineet maltillista kasvua. Se tulisi ennusteiden mukaan pääosin yksityisestä kulutuksesta. Kulutuskysynnän säilyminen hyvällä tasolla perustuu matalana säilyvään korkotasoon sekä hyvänä jatkuvaan työllisyyskehitykseen. Uudisrakentamisessa asuntotuotannon on ennakoitu toimialatilastojen perusteella laskevan 32 2 aloituksesta 29 aloitukseen eli 1 prosenttia. Konsernille keskeisen omakotirakentamisen odotetaan supistuvan 11 2 aloituksesta 1 3 aloitukseen. Omakotilupien liukuva kehitys on lievästi laskeva. Toimialan tilauskanta oli vuodenvaihteessa 9 prosenttia edellisvuotta pienempi. Kotimaan vapaa-ajan rakentamisen odotetaan supistuvan. Vapaa-ajan lupien liukuva kehitys on laskeva. Viennissä hirsitaloteollisuuden odotukset ovat myönteisemmät. Toimialan tilauskanta oli vuodenvaihteessa noin 9 prosenttia edellisvuotta pienempi. 9

10 Sekä kaluste- että ikkunateollisuudessa odotetaan kysynnän laskevan, koska uudisrakentaminen supistuu enemmän kuin korjausrakentaminen kasvaa. Sahateollisuudessa toimintaympäristö kääntyi heikommaksi loppuvuodesta 211. Kysynnän suhteen epävarmuus jatkuu koko alkuvuoden 212. Vaikka sahatavarakysynnän odotetaan piristyvän loppukeväästä lähtien, merkittävää sahatavaran hintojen nousua ei ole kuitenkaan odotettavissa. Riskinä on tukkipuun hinnan nousu heikosti käyneen puukaupan sekä kesäkorjuuleimoihin kohdistuvan ylikysynnän vuoksi. Sahatavaran jatkojalostustoiminnan uskotaan säilyttävän kannattavan liiketoiminnan edellytykset perussahausta paremmin. Vuoden vaihteessa konserniyhtiöitten tilauskanta oli 23 prosenttia edellisvuotta pienempi, yhteensä 37,8 miljoonaa euroa (21 48,9 milj. euroa; 29 43,8 milj. euroa). Pienentynyt tilauskanta ja kysynnän suhteen laskevat markkinat tekevät konsernissa tavoitteeksi asetetun merkittävän tulosparannuksen haasteelliseksi. KONSERNIRAKENNE Konsernin emoyhtiönä on hallintoyhtiö PRT-Forest Oy. Se vastaa konsernin talous-, tieto- ja henkilöstöhallinnon palveluista, ja sen kotipaikkana on Pyhäntä. Tytäryhtiöitä ovat: Pyhännän Rakennustuote Oy, Lappli-Talot Oy, Kontiotuote Oy, Mellano Oy, Piklas Oy sekä PRT-Wood Oy. Emoyhtiön omistusosuus kaikista tytäryhtiöistä on 1 prosenttia. Pyhännän Rakennustuote Oy omistaa 1 prosenttisesti tytäryhtiönsä Jokeri Talot Oy:n. PRT-Lami Oy:n itsenäinen toiminta lakkasi , kun se sulautettiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ön. Pyhännän Rakennustuote Oy:n päätuotteita ovat elementtirakenteiset omakotitalot ja valmistalot. Sen toimipaikkana on Pyhäntä. Jokeri Talot Oy:n liiketoiminta käsittää valmistalojen tuotannon Vieremällä sijaitsevalla tehtaalla. Lappli-Talot Oy sijaitsee Torniossa ja myös sen liiketoiminta koostuu elementtirakenteisten omakotitalojen valmistuksesta. Pudasjärvellä sijaitseva Kontiotuote Oy valmistaa hirsirakenteisia loma-asuntoja sekä omakotitaloja. Konsernin investoinnit tulevat vuonna 212 olemaan edellistä vuotta pienemmät. Investoinnit yhteensä ovat noin 2,2 miljoonaa euroa. Mellano Oy valmistaa Lapinlahdella ja Pieksämäellä kodin kiintokalusteita alan teollisuudelle. Piklas Oy valmistaa ikkunoita ja ovia Pyhännän tehtaalla. PRT-Wood Oy:n liiketoiminta koostuu sahateollisuudesta ja sahatavaran jatkojalostuksesta. Sen toimipaikat sijaitsevat Pyhännällä ja Pyhäjärvellä. PRT-Forest Oy:n hallitus ja toimiva johto yhteiskuvassa (vasemmalta oikealle): Risto Mätäsaho, Sauli Sydänmetsä, Pekka Pystynen, Hannu Linna, Kyösti Karjula ja Mikko Tahkola. 1

11 KONSERNIHALLINTO PRT-Forest Oy:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut DI Hannu Linna. Hallituksen jäseninä ovat toimineet kansanedustaja, agronomi Kyösti Karjula, varatuomari Pekka Pystynen, tradenomi Sauli Sydänmetsä ja KTM Mikko Tahkola. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut KTM, YTM Risto Mätäsaho. Kaikilla tytäryhtiöillä on omat hallituksensa. Tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana on toiminut emoyhtiön toimitusjohtaja Risto Mätäsaho. Pyhännän Rakennustuote Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet DI Petri Heinonen, rakennusneuvos Pentti Pajulampi ja KTM Mikko Tahkola. Lappli-Talot Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet DI Tapio Kalliola, kauppaneuvos Kalle Lähdesmäki ja emba Marko Niskanen. Jokeri Talot Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet DI Tapio Kalliola ja rakennusneuvos Pentti Pajulampi. Kontiotuote Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet tradenomi Juha Laakkonen, merkonomi Jalo Paananen sekä DI Markku Tynkkynen. Mellano Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet Leevi Koskelo, KTM Martin Lilius ja HM Antti Vuonokari. Piklas Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet DI Antti Hintikka, sähköteknikko Martti Jokelainen ja KTM Martin Lilius. PRT-Lami Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet tradenomi Sauli Sydänmetsä ja KTM Mikko Tahkola. PRT-Wood Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet DI Ismo Heinonen, sähköinsinööri Kyösti Salo sekä metsänhoitaja Seppo Vainio. Tilintarkastajana on ollut KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana KHT Tapio Raappana. Konsernin riskienhallinta on rahoitus- ja vahinkoriskien osalta keskitetty konsernihallintoon. Operatiivisten ja strategisten riskien hallinnasta vastaa kukin tytäryhtiö omalta osaltaan. Konsernin vahinkovakuutuksilla on pyritty kattamaan kaikki merkittävät onnettomuudet ja näistä aiheutuvat toiminnalliset keskeytymisvahingot. VOITONJAKOEHDOTUS Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat ,72 euroa, josta tilikauden voitto on ,73 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille ja osinkona jaetaan , euroa eli 2 euroa/osake. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön maksukykyä. 11

12 Tuloslaskelmat KONSERNI KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ LIIKEVAIHTO , , , ,26 Valmistevarastojen muutos 43 55, ,11 Valmistus omaan käyttöön , ,65 Liiketoiminnan muut tuotot , , , , Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , , , , , , , ,12 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,71 Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut , , , , , , , , , , , ,17 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , 16 23,72 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,87 LIIKEVOITTO , , , ,5 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista konsernista 2 5, Muut korko ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta , , , , , ,61 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille , , , , , , , , , ,38 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ JA VEROJA , , , ,88 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 3 4, -2 9, 5, 3 4, -3, 4, VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,12 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,83 Tuloverot Tilikaudelta Aikaisemmilta tilikausilta Laskennalliset verot ,13-38, , ,56-1 8, , , -, ,39 TILIKAUDEN VOITTO , , , ,56 12

13 Taseet VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ KONSERNI , , , , , , , , , , , ,91 KONSERNI , , , , , , , , , , , ,59 EMOYHTIÖ , , , , , ,52 831, , ,44 EMOYHTIÖ , , , , , ,52 831, , ,97 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 3 5, 2 447, , , , , ,55 4, 3 264, , , , , ,6 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,57 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , ,83 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Kertynyt poistoero ,6 782,85 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Laskennalliset velat Laskennallinen verovelka Rahalaitoslainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , , , ,8 3, , , , , , , , , ,7 216, , , , , , ,83 3, 3, 6, , , , , , ,89 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,57 13

14 Rahoituslaskelmat KONSERNI 211 KONSERNI 21 EMOYHTIÖ 211 EMOYHTIÖ 21 Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , , , , , , , , , , , , , , , ,22 Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden lisäys(-) vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , , , , , , , , , , , , , ,75 Maksetut korot ja maksut Saadut korot liiketoiminnasta Välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta , , , , , , , , , , , , , , , ,52 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta , , , , , , , , , ,81 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Saadut osingot Maksetut osingot Konserniavustus Konsernirahoituksen muutos Rahoituksen rahavirta , , , , , , , ,7-6, 2 5, , 5, , ,19-3, , 4, , ,44 Rahavarojen muutos , , , ,77 Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa , , , , , , , , , , , ,77 14

15 Tilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniin kuuluvat liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt. Liiketoiminnan muut tuotot Saadut avustukset kirjataan tilikauden tulokseen liiketoiminnan muihin tuottoihin, paitsi silloin kun ne kohdistuvat investointeihin, jolloin ne vähentävät hankintamenoa. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Keskinäinen osakkeenomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Tilinpäätössiirrot Tilinpäätössiirrot ovat poistoerojen muutoksia. Konsernitaseessa kertyneiden tilinpäätössiirtojen määrä on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Tilinpäätössiirtojen muutos tilikaudelta on vastaavasti tuloslaskelmassa jaettu tilikauden tulokseen ja laskennallisen verovelan muutokseen. Laskennalliset verovelat Laskennallinen verovelka tai saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fi fo-periaatteen tai painotetun keskihankintahinnan menetelmää käyttäen hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty valmistuksesta ja hankinnasta aiheutuneet muuttuvat menot. Valuuttamääräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Tunnuslukujen laskentaperusteet Sijoitetun pääoman tuotto, % = Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut x 1 Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero lykätyllä verovelalla vähennettynä x 1 Taseen loppusumma - saadut ennakot 15

16 KONSERNI 211 KONSERNI 21 EMOYHTIÖ 211 EMOYHTIÖ 21 LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Valmistaloteollisuus Puutaloteollisuus Hirsitaloteollisuus Kalusteteollisuus Ikkunateollisuus Liimapuuteollisuus Sahateollisuus Yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , ,15 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN Kotimaa Vienti Yhteisömyynti Yhteensä , , , , , , , , , , , ,26 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vuokratuotot Työpaikkaruokalan tuotot Vakuutuskorvaukset Saadut avustukset Muut Yhteensä , , , , , ,28 667, , , , , , , , , , 1 62, , HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Keskimäärin Vuoden lopussa HENKILÖSTÖKULUT Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Tuloslaskelman henkilöstökulut Luontoisedut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 JOHDON PALKAT JA PALKKIOT Toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet , , , TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastus Verotus Muut palvelut , , , , , , 937, , , 2 84, 9 232, ,5 1 53, 872, ,5 POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeittäin tai -ryhmin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Jokeri Talot Oy:n konserniliikearvon poistoaika on 1 vuotta ja sen poistoaika perustuu yhtiön strategiasuunnitelmaan. Poistoajat ovat seuraavat: Rakennukset Koneet ja kalusto Atk-laitteet ja ohjelmat Liikearvo SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Koneet ja kalusto Yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 POISTOERON MUUTOS Aineettomat oikeudet Maa- ja vesialueet Rakennukset Koneet ja kalusto Yhteensä 8 542, , ,75-948, , ,83 16

17 KONSERNI KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOJEN MUUTOKSET AINEETTOMAT OIKEUDET JA LIIKEARVO Hankintameno , , , ,5 Lisäykset , , , ,9 Vähennykset Hankintameno , , , ,4 Poistot , , , ,9 Kirjanpitoarvo , , , ,5 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Hankintameno , , , ,62 Lisäykset , , ,67 Vähennykset Hankintameno , , , ,62 Poistot , , , ,17 Kirjanpitoarvo , , , ,45 MAA-ALUEET Hankintameno , ,47 Lisäykset ,55 7 3, Vähennykset Hankintameno , ,47 Poistot , ,57 Kirjanpitoarvo , ,9 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Hankintameno , ,26 Lisäykset , ,93 Vähennykset -4 25,85 Hankintameno , ,34 Poistot , ,5 Kirjanpitoarvo , ,84 KONEET JA KALUSTOT Hankintameno , , , ,85 Lisäykset , , , ,91 Vähennykset , , Hankintameno , , , ,76 Poistot , , , ,88 Kirjanpitoarvo , , , ,88 VEROTUSARVOT Maa-alueet , ,71 Rakennukset , ,2 Osakkeet ja osuudet 9 25, , , ,31 Yhteensä , , , ,31 Mikäli verotusarvoa ei ole, on esitetty kirjanpitoarvo. TUOTANNON KONEIDEN JA LAITTEIDEN OSUUS KONEISTA JA LAITTEISTA , ,82 PITKÄAIKAISET VELAT Viiden vuoden jälkeen erääntyvät velat , ,2 17

18 ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Omasta ja konserniyhtiöiden puolesta Annetut takaukset ja muut sitoumukset Pantattu käyttötili KONSERNI 211 KONSERNI 21 EMOYHTIÖ , ,73 EMOYHTIÖ , ,1 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä 37 75,4 8 2, , , , ,62 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Vapaa oma pääoma 1.1. Osingonjako Tilikauden tulos Vapaa oma pääoma , , , , , , , , , , , , , , , ,99 Jakokelpoiset varat , ,99 SAAMISET JA VELAT KONSERNIYHTIÖILTÄ Myyntisaamiset Pitkäaikaiset lainasaamiset Muut saamiset Ostovelat Muut velat ,55 3 5, , , ,31 4, ,87 216, ,6 Osakkeet ja osuudet Emoyhtiö Kpl Omistusosuus % Nimellisarvo Kirjanpitoarvo Pyhännän Rakennustuote Oy , ,85 Lappli-Talot Oy , ,96 Kontiotuote Oy , ,32 Mellano Oy , ,76 PRT-Lami Oy , 3, Piklas Oy , 2 32, PRT-Wood Oy , ,63 Muut osakkeet ja osuudet 831,62 831,62 Yhteensä , ,14 Konsernin Emoyhtiön Konserniyhtiöt omistusosuus % omistusosuus % Oma pääoma Kirjanpidon tulos Pyhännän Rakennustuote Oy ,45 2, Lappli-Talot Oy , ,54 Kontiotuote Oy , ,76 Mellano Oy , ,3 PRT-Lami Oy , ,11 Piklas Oy , , PRT-Wood Oy ,13 2, Jokeri Talot Oy , ,44 Höyläämöliiketoiminnan osittaisjakautuminen Pyhännän Rakennustuote Oy:ltä PRT-Wood Oy:lle näkyy näiden yhtiöiden oman pääoman muutoksena 1,96 milj.euroa. 18

19 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Pyhännällä 21. päivänä maaliskuuta 212 Hannu Linna hallituksen puheenjohtaja Kyösti Karjula Tilintarkastuskertomus PRT-Forest Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet PRT-Forest Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Pekka Pystynen Mikko Tahkola Sauli Sydänmetsä Risto Mätäsaho toimitusjohtaja Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Pyhännällä 3. päivänä maaliskuuta 212 KPMG Oy Ab KHT-yhteisö Tapio Raappana KHT Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Pyhännällä 3. maaliskuuta 212 KPMG Oy Ab Tapio Raappana KHT 19

20 Liiketoimintakatsaukset Pyhännän Rakennustuote Oy Toimitusjohtaja: Esko Ovaskainen Liikevaihto: 32,251 Milj. euroa Liikevaihdon muutos: -23 % Osuus konsernin bruttoliikevaihdosta: 2 % Liikevoitto: -2,289 Milj. euroa Investoinnit:,546 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste: neg. Henkilöstö keskimäärin: Pyhännän Rakennustuote Oy:n liikevaihdon kehitys Milj. euroa Pyhännän Rakennustuote Oy:n liikevaihto laski ja syvä tappiollisuus jatkui Jukka- ja Aitotalojen yhteenlaskettu toimitusmäärä laski edellisvuoden 777 talosta 576 taloon eli 26 prosenttia. Koko vuoden liikevaihto laski 23 prosenttia edellisestä vuodesta. Tulos rahoituserien jälkeen oli -2,3 miljoonaa euroa tappiollinen, kun tappio edellisenä vuotena oli -2,2 miljoonaa euroa. Tappiollisuus oli seurausta sekä liikevaihdon laskusta että yhtiön liian raskaasta kulurakenteesta. Sijoitetun pääoman tuottoaste oli negatiivinen (neg.). Liiketoiminnan kehitys jäi tavoitteista. Tulosta on pidettävä erittäin huonona. Henkilöstön määrä laski toteutettujen sopeuttamistoimien vuoksi 19 henkilöstä 175 henkilöön. Kuluvan vuoden tavoitteeksi asetettiin toiminnan hallinnan palauttaminen sekä positiivinen tulos. Näistä ensimmäinen saavutettiin, mutta tulos jäi edelleen raskaasti tappiolliseksi. Kuluneen vuoden aikana aloitettiin toimintaasteen laskusta sekä pitkään raskaana olleen kulurakenteen johdosta laajat ja syvälliset tervehdyttämistoimet. Keskeisenä tavoitteena on saneerata yhtiön tuote ja toiminta mahdollisimman yksinkertaiseksi sekä kustannuksiltaan kilpailukykyiseksi. Tervehdyttämistoimenpiteet jatkuvat ja niiden vaikutukset alkavat näkyä vasta kuluvana vuotena. Pyhännän Rakennustuote Oy aloitti kuluneen vuoden aikana yhteistyön S-ryhmän kanssa Aitotalo-tuotemerkillä valmistettujen elementtitalojen liiketoiminnasta. Yhtiö omistaa tuotemerkin ja vastaa myynnistä, valmistuksesta ja perusasennuksesta. Yhtiön toimitusjohtajana on alkaen toiminut DI Esko Ovaskainen. Rakenteelliset järjestelyt Osana yhtiön tervehdyttämistoimia toteutettiin rakenteelliset järjestelyt: höyläämöliiketoiminta siirtyi PRT-Wood Oy:lle ja pienelementtiliiketoiminta lakkautettiin. Näillä järjestelyillä varmistettiin yhtiön toiminnan ja resurssien fokusoituminen suurelementtipohjaiseen talopaketti- ja valmistaloliiketoimintaan. Järjestelyt ovat tehtyjen päätösten tuloksena vähentäneet yhtiön palveluksessa olevan henkilöstön määrää. Yhtiön investoinnit olivat yhteensä,5 miljoonaa euroa ja ne kohdistuivat sormijatkoslinja- ja halli-investoinnin loppuunsaattamiseen. Tulevaisuuden näkymät Omakotilupakehitys ja toimialan tilauskantatilanne ennakoivat kuluvalle vuodelle omakotirakentamisen laskua. Taloteollisuudessa lasku on suurempi perinteisissä talopaketeissa, kun valmistalojen kysyntä säilynee ennallaan. Yhtiö aloittaa valmistalotoimitukset kuluvan vuoden aikana, mikä yhdessä aloitettujen tehostamistoimenpiteiden kanssa mahdollistaa terveemmän liiketoiminnan kuluvana vuotena. 2

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31 VUOSIKERTOMUS 2014 Sivu 1/31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osakemarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tällä hetkellä on erityisen vaikea tehdä ennusteita talouden ja markkinoiden kehittymisestä.

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2012 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU Hämeen Kuljetus Oy VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Osuuskunnan kokous. Sisällys

Osuuskunnan kokous. Sisällys V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 23. päivänä toukokuuta 2014 Raahen Liikuntahallissa, osoite Kummatinkatu 3, Raahe. Sisällys

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2012 1 Ekokem-konserni Tuloslaskelma 5 tase 6 rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 tase 10 rahoituslaskelma 12 Ekokem-konsernin liitetiedot

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus V U O S I K A T S A U S 2012 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallinto ja toimiva johto...s. 4 Itikka osuuskunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina 2011 2012...s. 5 Keskeisiä tunnuslukuja Itikka

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus. Perlos. Kyro. GWS Systems. GWS Pikval. Tase 31.12.2002. Rahoituslaskelma. Konsernin liitetiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus. Perlos. Kyro. GWS Systems. GWS Pikval. Tase 31.12.2002. Rahoituslaskelma. Konsernin liitetiedot Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Vuosi 2002 lyhyesti, tunnuslukuja 4 Hallitus, johto ja tilintarkastajat 6 Perlos 8 Kyro 10 GWS Systems 12 GWS Pikval 14 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2002 16

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 212 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212 Hallituksen toimintakertomus 212 1 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 Tase 1 Rahoituslaskelma 12

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 1 Toimitusjohtajan katsaus Osuuskunnan 112. toimintavuosi jää historiaan merkittävänä vuotena. Tuloksellisesti tilivuosi 2010 oli menestyksellinen liiketuloksen yltäessä

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ SISÄLTÖ 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA 4 HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 6 GWS SYSTEMS 8 GWS PIKVAL 10 GWS FINNCONT 12 PERLOS OYJ 14 KYRO OYJ 16 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan

Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSIKERTOMUS 2012 Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSI 2012 OLI RESTELILLE KOHTUULLINEN HUOLIMATTA LOPPU VUODEN VAIKEASTA YLEISESTÄ TALOUS- JA MARKKINA- TILANTEESTA. RESTELIN TOIMINNASSA

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot