Oyj Leo Longlife Plc VUOSIKERTOMUS 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oyj Leo Longlife Plc VUOSIKERTOMUS 2004"

Transkriptio

1 Oyj Leo Longlife Plc VUOSIKERTOMUS 2004 Julkaisupaikka:

2 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 3 Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus Liiketoiminnan tunnusluvut 12 Tunnuslukujen laskentaperusteet 13 Tunnusluvut graafisena esityksenä 14 Historiaa Leo Longlifestä 17 Leo Longlife toimintayksiköissä 20 Tuloslaskelma 21 Tase 22 Rahoituslaskelma 23 Tuloslaskelman liitetiedot 24 Taseen liitetiedot 26 Tiedot osakkeenomistajista ja Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 32 Ehdotus voittovarojen käytöstä 34 Tilintarkastuskertomus 35 Emoyhtiön hallinto 36 Yhteystiedot 36 Liitteet. Poikkeuslupa 37 Osakeanti Osakeanti 11/ Yhtiöjärjestys: Leo Longlife Oyj 40 Varsinainen yhtiökokous Leo Longlife Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina huhtikuun 28. päivänä 2005 kello Helsingissä, Handelsgilletin Donator-kabinetissa, osoite Kasarminkatu 23, 3 krs, Helsinki. Mahdollisten valtakirjojen tarkastaminen alkaa kello Osinko Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2004 maksetaan osinkoa 0,30 euroa A- ja K-osakkeille. Hallitus esittää osingonjaon täsmäytyspäiväksi ja osingon maksupäiväksi Suomen Arvopaperikeskus Oy on antanut tälle esitykselle ja järjestelylle poikkeusluvan ja OMX Helsingin Pörssi on asiasta tietoinen. Hallituksen ehdotuksen toteutuessa osinko maksetaan siis osakkaalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on

3 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Leo Longlife Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina huhtikuun 28. päivänä 2005 kello 12:00 Helsingissä, Handelsgilletin Donator-kabinetissa, osoite Kasarmikatu 23, 3 krs, Helsinki. Mahdollisten valtakirjojen tarkastaminen alkaa kello 11:00. Kokousasiat 1. Yhtiöjärjestyksen 12 :ssä mainitut asiat. 2. Lisäksi ne asiat, jotka varsinaisen yhtiökokouksen virallisessa kutsussa mainitaan. Tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä 20. huhtikuuta 2005 alkaen yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. Osakkeenomistaja voi hankkia tilinpäätöstiedot myös yhtiön internetsivuilta ja pyydettäessä ne lähetetään postitse. Osallistuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 :n mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 25. päivä huhtikuuta 2005 kello 12:00 joko puhelimitse numeroon (09) tai faksilla numeroon (09) tai sähköpostitse osoitteeseen Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2004 maksetaan osinkoa 0,30 euroa A- ja K- osakkeille. Hallitus esittää osingonjaon täsmäytyspäiväksi ja osingon maksupäiväksi Suomen Arvopaperikeskus Oy on antanut tälle esitykselle ja järjestelylle poikkeusluvan ja OMX Helsingin Pörssi on asiasta tietoinen. Hallituksen ehdotuksen toteutuessa osinko maksetaan siis osakkaalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on Vuosikertomus 2004 ja osavuosikatsaukset 2005 Tämä vuosikertomus julkaistaan suomenkielisenä myös Leo Longlifen kotisivuilla internetissä, jossa myös muu informaatio yhtiöstä on julkaistuna. Yhtiö julkaisee vuonna 2005 kolme osavuosikatsausta seuraavasti: Tammi-maaliskuulta keskiviikkona , tammi-kesäkuulta perjantaina ja tammi-syyskuulta perjantaina Osakeyhtiölain mukainen tilinpäätös poikkeaa vuosikertomuksesta esitystarkkuuden suhteen. Tilinpäätöstiedot vuosikertomuksessa ovat tuhansina euroina ellei muuta todeta. 3

4 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus Mennyt vuosi oli varsin moni-ilmeinen. Markkinat ovat globaalit ja tästä johtuen sijoitukset etsivät parasta tuottoa. Tämä ilmeni Suomessa teollisen työvoiman vähenemisenä. Oyj Leo Longlife Plc toimii allamainituilla toimialoilla: toimitamme tuotteita vaateteollisuudelle ja komponentteja huonekaluteollisuudelle, valmistamme liike- ja mainoslahjoja sekä toimistotarvikkeita ja harjoitamme sijoitustoimintaa sekä projektiluontoista huoneistosaneerausta. Yrityksen harjoittamassa liiketoiminnassa kilpailu on edelleen haasteellista. Tarjonta halvan kustannustason maista on myös kasvanut tuntuvasti. Niinpä alalla on monentasoisia yrityksiä. Markkinoille tulee uusia yrittäjiä vuosittain, joista osa pysyy markkinoilla vain yhden sesongin. Markkinoiden koko pysyy kuitenkin vakiona. Merkittävä asia talouselämässä vuonna 2004 oli keskustelu yritysverotuksen muuttumisesta. Leo Longlifessä merkittävää oli toimitusjohtajan vaihtuminen vuodenvaihteessa Alamme vaatii myyntityön ja sijoitustoiminnan osaamista, jotta tämäntyylistä liiketoimintaa voi johtaa. Toimitusjohtajana on tällä hetkellä hallituksen jäsen Klaus Kiilamo siihen asti kunnes rekrytoimme ja valmennamme uuden henkilön hänen tilalleen. Valinnan onnistuminen on tärkeämpää kuin rekrytointiin ja valmennukseen käytetty aika. Omaa designia vahvistimme ostamalla Animal design-tuotteet ja tuotannon. Vuoden aikana Leo Longlifen osakaskunta on laajentunut. Kotitalouksien osuus on kasvanut siten, koko osakekannasta kotitaloudet omistavat n. 80 %, instituutiot omistavat n.15 % ja muut n. 5 %. Yrityksen perustajat ovat säilyttäneet omistuksen n. 50 % osakkeista. Henkilökunnan osuus on n. 1 %. Omistajien kokonaismäärä oli 1702 ja Yrityksen henkilökunta nuorentuu, kun yhtiöön rekrytoidaan uusia henkilöitä. Yrityksessä on käynnissä monella tavalla sukupolvenvaihdos. Useat henkilöt, kuten yrityksen perustajat siirtyvät tai ovat siirtyneet eläkkeelle. Uutta nuorta henkilöstöä koulutetaan ottamaan heidän paikkansa. Tällä hetkellä yritys valitsee hyvin huolellisesti uudet työntekijät. Nyt on kuitenkin jo tehty valmistelevia toimia, että nuorentunut henkilöstö ja johto voivat sitoutua uuteen menestyskonseptiin. Tätä varten yrityksen hallitusta kasvatetaan ja nuoremmille annetaan tilaa löytää uusia strategioita Leo Longlifen saattamiseksi kasvu-uralle. Nämä toimet saanemme valmiiksi tänä vuonna. Henkilöstön koulutus, valmentaminen ja työn omaksuminen vaatii aikaa. Tämä lisää henkilökuluja muutaman seuraavan vuoden aikana. Samanaikaisesti panostetaan uuteen tuotantoon ja myyntiin. Valmennuspäivät ovat kuitenkin maksettava, vaikka niistä ei tule heti kassavirtaa. Yhtiömme on velaton ja kassassa on rahaa, joten voimme hyvin toteuttaa konseptissa tapahtuvat muutokset. Uskomme, että voimme maksaa omistajille kohtuullisen tuoton vuosittain kuten 17 edellisenäkin vuotena. 4

5 Myyjien työtä kannustetaan v ns. huippumyyjäpalkkiolla. Tähän on varattu riittävästi varoja. Kannustuspalkkiolla palkitaan Leo Longlifellä menestyneitä myyntihenkilöitä ja tulevina vuosina myyjille ja muille avainhenkilöille tarjotaan optio-osakkeita (hallituksen esitys yhtiökokoukselle). Mielestämme optioetu toteutuessaan parhaimmillaan antaa myynnin, tuotannon ja hallinnon avainhenkilöille noin yhden vuoden palkkaa vastaavan lisäansion vuonna Jotta tämä onnistuisi, kannattaa kaikkien työskennellä järkiperäisesti liikevaihdon ja liikevoiton nostamiseksi. Optiot perustuvat ns. osakemerkintämahdollisuuteen v välisenä aikana. Hallitus esittää uutta optio-ohjelmaa henkilöstön sitouttamiseksi yrityksen arvoihin ja tavoitteisiin. Osakemerkintäehdot ovat haasteelliset mutta realistiset. Kun lopulliset optioehdot hyväksytään varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen esittämässä muodossa, uskomme sen lisäävän henkilökunnan työmotivaatiota entisestään. Optio-oikeuksia ei saa luovuttaa kolmannelle eikä pantata ilman yhtiön lupaa. Luvan antamisesta päättää yhtiön hallitus. Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä siitä lähtien, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Näin tehty kannustinpalkkio on myös osakkeenomistajien etujen mukainen Kun ehdot täyttyvät, avainhenkilöstöllä on oikeus merkitä Leo Longlife Oyj:n osakkeita kpl (n. 3 % yhtiön osakekannasta) hintaan, joka on keskihinta huhtikuun 2005 hinnasta kuitenkin siten, että optiolla merkittävän osakkeen merkintähinta alenee vuosittain maksettujen osinkojen määrällä. Merkintähintaa voidaan myös alentaa, jos osakekauppaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Hallitus vahvistaa osakkeen merkintähinnan ennen osakemerkinnän alkamista. Sitouttamisjärjestelmä on yrityksen kehittämisen kannalta tärkeä. Tälle kannustinjärjestelylle haemme hyväksyntää pidettävältä varsinaiselta yhtiökokoukselta. Luotamme vakaasti siihen, että Leo Longlife on hyvässä lennossa jo ennen optiokannusten laukeamista. Tästä järjestelystä hyötyvät kaikki. Leo Longlife toimii edelleen tulevaisuuteen uskoen ja tulee valmentamaan myös uuden sukupolven yrityksen arvoihin. Leo Longlifen arvomaailma perustuu työhön ja yrittämiseen. Leo Longlifen monet asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita tuotteistamme jo vuosikymmenien ajan. Näin toivomme myös jatkossa asian olevan. Kiitämme kaikkia asiakkaita ja muita yhteistyökumppaneita. Jotta yhteiskunta, asiakkaat ja omistajat olisivat tyytyväisiä toimintaamme, kiitämme meidän suurinta voimavaraamme, henkilöstöä, hyvästä ja tuloksellisesta työstä. Kiitämme osakkeenomistajiamme osoittamastanne luottamuksesta. Klaus Kiilamo Hallituksen jäsen Toimitusjohtaja Mikko Myllylä Hallituksen puheenjohtaja 5

6 Hallituksen toimintakertomus 2004 Vuosi 2004 oli haasteellinen monessa mielessä: kansantalouden kasvu jatkui nousu-uralla, mutta samanaikaisesti yhtiöt saneerasivat liiketoimintojaan Suomessa. Vuosi 2004 jäikin mieleen lomautusten ja lopputilien vuotena, vaikka kansantalouden kasvu oli yli 3,0 % (bkt). Keskustelua uudistuvasta yritysverotuksesta käytiin jopa ylilyönnein. Aikaisemman yhteisöverolain mukaan kaikki pääomatulot pääsääntöisesti olivat yhtiöveron piirissä 29/71. Uusi yhtiöverolaki ei kohtele kaikkia yritystuloja samalla neutraliteetilla. Uusi yhtiöverolaki vaatii enemmän verosuunnittelua, mutta palkitsee tästä yrityksiä. Niinpä voimmekin olla toivossa, että yritysten osingonmaksukyky paranee. Tämä on hyvä asia ainakin yksityissijoittajalle, vaikka hän joutuu maksamaan v n. 16 %:n veron ja jatkossa 19,6 %, mutta tärkeintä kaiketi on käteen jäävä raha. Jos yritykset menestyvät, ne pystyvät uuden verolain ansiosta maksamaan parempaa osinkoa. Mennyt vuosi oli Leo Longlifen kohdalla jo toinen peräkkäinen, jolloin maksettiin lisäosinkoja. Yrityksen tavoite ei kuitenkaan ole maksimoida verohyötyä vaan tuottaa pitkällä tähtäimellä tulosta omistajille, tarjota haasteellista työtä työntekijöille ja maksaa verot yhteiskunnalle. Niinpä pysyimme kohtuudessa myös osinkojen suhteen, vaikka yhtiön maksamia veroylijäämiä jäikin käyttämättä. Viime vuonna yritys osti Animal Oy:n liiketoiminnan, jonka uskotaan lisäävän Leo Longlifen design-tuotteiden myyntiä vuodesta 2005 lähtien. Tuotekehitystoimintaa jatkettiin tehostetusti ja uusia tuotteita tuotiin markkinoille. Investoinnit kasvoivat lähes nelinkertaisiksi, mutta olivat maltillisia ja suuntautuivat pääosin projektisijoittamiseen. Sijoitustoiminta jakautuu kahdelle pääalueelle, arvopaperisijoittamiseen ja projektisijoittamiseen. Projektisijoittamisen pääkohde v.2004 ja vielä v.2005 on Asunto Oy Kokkolan Grand. Sijoittaminen on liiketoimintaa, joka sisältää myös riskejä. Arvopaperikauppa on tietenkin moninverroin riskipitoisempaa kuin asuntotuotanto. Riskit minimoimme keskittämällä vähiten riskiä sisältäviin osakkeisiin ja markkinakelpoisiin lainapapereihin. Samalla tietenkin menetämme paremman tuottomahdollisuuden. Velkavipua emme ole käyttäneet sijoitustoiminnassa. Henkilöstöpolitiikka Osa tuotanto- ja hallinto- kuin myös osa kokeneesta myyntihenkilöstöstä on jäänyt tai jäämässä eläkkeelle vuosina 2004 ja Monilla on yli 30 vuoden ura Leolla takanaan. Uutta hyvää nuorta henkilöstöä on kuitenkin tällä hetkellä riittävästi tarjolla. Asiakasystävällisestä myyntihenkilöstöstä on normaali tarjonta ja kysyntä. Asiakaslähtöisyys Leo Longlifessä teemme aina parhaamme asiakastyytyväisyyden säilyttämiseksi ja panostamme tuotantomme kykyyn vastata asiakastarpeisiin. Lienemme ainoa teollista tuotantoa harjoittava valmistaja Suomessa, joka kykenee valmistamaan asiakkaan tilaaman mainostuotteen asiakkaan antamien design-vaatimusten mukaan jopa yhdessä viikossa. 6

7 Olemme Leo Longlifessä jo yli 40 vuoden ajan määrätietoisesti luoneet ja tuottaneet omia kotimaisia menestystuotteita. Leo Longlife panostaa jatkossakin tähän tärkeään voimavaraansa omaan tuotekehitykseen. Strategiset päämäärät Leo Longlife tekee vain kannattavaa liiketoimintaa. Teemme yrityksessä parhaamme ja näin vaalimme osakkeenomistajien omaisuutta huolellisesti. Tämä koskee kaikkea toimintaamme. Leo Longlifen tuotanto ja toiminta ovat kilpailukykyistä kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Pyrimme siihen, että jokaisen työntekijämme työn tulee tuottaa positiivista kassavirtaa. Toiminnan tuloksellisuus Olemme toimineet 40 vuotta kannattavasti ilman tappiollisia vuosia ja näin uskomme jatkavamme. Yhtiömme on jakanut osinkoa omistajilleen vuodesta 1988 lähtien joka vuosi. Osingonjaosta löydätte tarkempaa tietoa toisaalta tästä vuosikertomuksesta. Liikevaihdon ja tuloksen kehitys Konsernin liikevaihto vaihtelee vuosittain huomattavastikin johtuen projekteista, sijoitustoiminnasta ja arvopaperikaupasta. Leo Longlife-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 80,9 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 43,1 milj. euroa. Oman tuotannon liikevaihto on laskenut kolmen viime vuoden ajan, tästä syystä etsimme osaajien joukosta toimitusjohtajaksi henkilöä, joka saa liikevaihdon kasvuun. Vuoden 2004 kokonaisvoitto oli 2,1 miljoonaa euroa eli hiukan pienempi kuin vuonna 2003 (2,4). Alan markkinatilanteeseen nähden pidämme kokonaistulosta kohtalaisen hyvänä. Oman tuotannon tulos säilyi tyydyttävällä tasolla, vaikka orgaaninen liikevaihto on alentunut viime vuosien aikana. Myynnin kustannustehokkuutta on edelleen parannettu. Uskomme oman orgaanisen toiminnan liikevaihdon kääntyvän kasvuun. Yhtiön A-osakkeet Helsingin pörssin päälistalla noteerattavia A-osakkeita vaihdettiin viime vuonna kappaletta (vuonna kpl) ja kokonaisvaihdoksi muodostui euroa ( ). Eri vuosien vaihtoluvut eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia, johtuen rahastoanneista sekä myös verolain muutoksista ja niiden vaikutuksista osakekaupan kysyntään ja tarjontaan. Joulukuussa 2004 toteutettiin rahastoanti. Rahastoannissa A-sarjan osakkeiden suhteellinen osuus lisääntyi verrattuna K-sarjan osakkeisiin. Kaupantekokurssi ennen rahastoantia vaihteli 6,89 ja 9,50 euron välillä ja rahastoannin jälkeen 5,54 ja 4,20 euron välillä (4,50 9,59 vuonna 2003). Päätöskurssi oli 4,33 euroa (vuoden 2003 päätöskurssi oli 6,85 euroa) ja yhtiön A-osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 24,4 MEUR (23,6). Rahastoannista johtuva Leo Longlifen A-osakkeen likvidiys todennäköisesti jatkossa vielä paranee. Rahastoannin seurauksena A- ja K-sarjojen äänivaltaerot tasoittuivat. Rahastoannissahan sekä A- että K-sarjan vanhoilla osakkeilla annettiin uusia A-sarjan osakkeita. 7

8 Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa A-osakkeella on yksi (1) ääni ja K-osakkeella kaksikymmentä (20) ääntä. Ennen osakepääoman korotusta ja rahastoantia A-osakkeita oli kpl (78,2 % osakepääomasta) ja niillä ääntä (15,2 % äänivallasta). Osakepääoman korotuksen ja rahastoannin jälkeen A-osakkeita on kpl (85,5 % osakepääomasta) ja niillä ääntä (22,7 % äänivallasta). Ennen osakepääoman korotusta ja rahastoantia K-osakkeita oli kpl (21,8 % osakepääomasta) ja niillä ääntä (84,8 % äänivallasta). Osakepääoman korotuksen ja rahastoannin jälkeen K-osakkeita on kpl (14,5 % osakepääomasta) ja niillä ääntä (77,3 % äänivallasta). K-sarjan äänimäärä aleni 7,5 %-yksikköä. Näin Leo Longlifen pääomistajat (K-sarja) dilutoivat omaa omistustaan ja äänivaltaansa rahastoannissa 7,5 %-yksikkoä. Osakkaita tilikauden lopussa oli 1702 kpl (1390). Sijoitukset ja osingot Konsernin likvidit varat olivat vuoden lopussa 11,4 MEUR rahana ja 4,6 MEUR suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeina. Konserni on käytännössä täysin velaton. Konsernin omavaraisuusaste nousi hieman edellisen vuoden 92,9 %:sta 94,7 %:iin. Oman pääoman tuotto parani 9,4 %:sta 10,1 %:iin ja sijoitetun pääoman tuotto nousi 13,3 %:sta 14,3 %:iin. Leo Longlifella on riittävä kassa ja tästä johtuen oman pääoman tuotto pysyy kohtuullisena. Maksetut osingot ja lisäosingot paransivat oman pääoman tuottoa. Leo Longlife Oyj on maksanut osinkoja joka vuosi koko pörssihistoriansa ajan vuodesta 1988 lähtien. Osinkopolitiikkamme on tuottanut yhtiön koko pörssihistorian ajan omistajille hyvää osinkotuottoa (ks.s.19). Yhtiö on uuden kasvun kynnyksellä ja uuden konseptimme mukaan toiminta tulee olemaan kannattavaa. Tämä mahdollistaa hyvän osinkopolitiikan säilymisen. Kun ensin turvataan kasvu ja koko yhtiön rahoituksen riittävyys ja omavaraisuus, nettotuotosta voidaan käyttää jopa 50 % joko osingon maksuun tai omien osakkeiden ostamiseen tai kumpaankin. Tavoite säilyttää osakkeelle vähintään 5 %:n efektiivinen tuotto tulee aina pitää mielessä. Niinpä v.2004 tuotosta maksamme 0,30 euroa osinkoa (hallituksen esitys yhtiökokoukselle) eli lähes 7 %:n efektiivisen tuoton, kun vuoden 2004 päätöskurssi oli 4,33 euroa. Hallituksen valtuudet pidetty varsinainen yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita (enintään 5 % osakekannasta). Osakkeita voidaan käyttää mahdollisissa yritysjärjestelyissä, investoinneissa, henkilöstön kannustamiseksi tai muusta merkittävästä syystä. Hallitus ei ole käyttänyt näitä valtuuksia, jotka ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lähtien. Ylimääräinen yhtiökokous ja rahastoanti 2,2 milj.osaketta 2004 joulukuussa. Leo Longlife Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous joulukuussa päätti lisäosingosta ja osakepääoman korottamisesta rahastoannilla. Osakepääoman korotus, 2,2 milj. euroa, katettiin ylikurssirahastosta (1,0 MEUR) ja vapaasta omasta pääomasta (1,2 MEUR). 8

9 Rahastoannissa kahdella vanhalla A-osakkeella ja kahdella vanhalla K-osakkeella sai yhden uuden A-osakkeen. Järjestely tullee lisäämään A-osakkeen likvidiyttä. Investoinnit ja henkilöstö Bruttoinvestoinnit tilikauden aikana olivat 1,42 MEUR (0,38). Konsernin henkilökunnan määrä oli vuonna 2004 kokoaikaisiksi henkilöiksi muutettuna 70 henkilöä. Leo Longlife Oyj:n toimitusjohtaja vaihtui vuoden vaihteessa. Vuoden 2005 alusta Leo Longlifen toimitusjohtajana aloitti Klaus Kiilamo (47). Hän on kokenut leolainen (tytäryhtiön toimitusjohtaja vuosina ) ja luotamme siihen, että hän saa oman orgaanisen tuotantomme kasvuun. Parhaillaan haemme uutta toimitusjohtajaa. Sisäpiirisäännökset, IFRS ja Corporate Governance Yhtiössä on sovellettu Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta lukien. Lisäksi sovelletaan yhtiön omia sisäpiiriohjetta täsmentäviä määräyksiä. Leo Longlife Oyj siirtyi IFRS-standardin mukaiseen raportointiin. Vuoden 2004 tilinpäätös ja osavuosikatsaukset perustuvat vanhaan laskentakäytäntöön (FAS), mutta vertailutietojen laskentaa varten tase sekä vuoden 2004 tilinpäätös ja osavuosikatsaukset laaditaan myös IFRS-standardin mukaan. Julkaisemme kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaisen avaavan taseen ja vertailutiedot vuodelta 2004 ennen vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen julkistusta. Käsityksemme mukaan IFRS:n käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta yhtiön tulokseen ja taseeseen. Yhtiö noudattaa pääkohdiltaan soveltuvin osin Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton julkaisemaa suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance). Yhtiön hallituksen neljästä (4) jäsenestä v kaksi oli yhtiöstä riippumattomia. Myös uudessa hallituksessa, jos se valitaan ehdotuksen mukaan, kaksi jäsentä on edelleen yhtiöstä riippumattomia. Marianne ja Mikko Myllylä, jotka ovat yhtiön suurimpia osakkeenomistajia ja Klaus Kiilamo toimitusjohtajana eivät ole yhtiöstä riippumattomia. Hallituksen kokouspalkkiot ovat olleet 300 euroa kokoukselta sekä matkakulukorvaukset. Hallitus Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön toiminnasta vastaa hallitus. Hallitus työskentelee hyväksytyn työjärjestyksen mukaisesti yhtenäisenä eikä jakaudu erillisiin toimikuntiin. Hallituksessa on tällä hetkellä ( saakka) neljä jäsentä ja hallitus kokoontui 7 kertaa vuodessa. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja sopii hänen tehtävästään. Hallitus päättää konsernistrategiasta, käsittelee ja hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja osavuosikatsaukset. Lisäksi hallitus päättää mahdollisista liiketoiminnan laajentamisista, investoinneista, disinvestoinneista sekä kannustinjärjestelmistä yhtiökokouksen antamin valtuuksin. Edelleen hallitus päättää turvallisuus- ja toimialastrategioista, vahvistaaa vuositavoitteet ja hyväksyy ympäristöohjelman sekä rahoituspolitiikan. Kaiken kaikkiaan hallitus päättää sellaisista asioista, jotka yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen ovat merkittäviä. 9

10 Toimitusjohtaja Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan, jonka työsuhteen ehdot on määritelty kulloinkin kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa lainsäädännön mukaisesti ja ennen kaikkea yhtiön myyntitoimintaa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Tj:n eläke-edut määräytyvät normaalin TEL:n mukaan. Sisäpiiri Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin sisäpiiriohjeita ja määräyksiä. Sisäpiiriin kuuluvien kaupankäyntirajoite yhtiön osakkeilla on 14 pv ennen tulos- ym. tiedotteita. Kaupankäyntirajoite koskee myös muuta tilannetta, jossa sisäpiiriläisellä on sellaista tietoa, joka vaikuttaa osakkeen arvoon. Sisäinen valvonta Konsernin sisäinen valvonta on järjestetty siten, että toiminta ja rahaliikenne tarkastetaan kolmessa pisteessä eri henkilöiden toimesta. Toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisuutta sekä tulosta valvotaan säännöllisesti. Sijoittajasuhteet Yhtiön vuosikertomukset, osavuosikatsaukset ja muut tärkeimmät tiedotteet julkaistaan pörssitiedotteina Helsingin Pörssissä sekä yhtiön internet-sivuilla Tiedotteet annetaan välittömästi myös keskeisimmille tiedotusvälineille. Ehdotus voittovarojen käytöstä Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat taseen mukaan 12,3 miljoonaa euroa, jossa on tilikauden voittoa 2,1 miljoonaa euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat taseen mukaan 10,9 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voittovaroista jaetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta osakkeelle, yhteensä euroa ja loput jätetään voittovarojen tilille. Hallitus esittää yhtiökokoukselle osingon täsmäytyspäiväksi ja osingon maksupäiväksi Tälle järjestelylle on saatu poikkeuslupa Suomen Arvopaperikeskus Oy:ltä ja OMX Helsingin Pörssi on asiasta tietoinen. Tulevaisuuden näkymiä Oyj Leo Longlife Plc toimii seuraavilla toimialoilla: Toimitamme tuotteita vaateteollisuudelle ja komponentteja huonekaluteollisuudelle, valmistamme liike- ja mainoslahjatuotteita sekä toimistotarvikkeita ja harjoitamme sijoitustoimintaa sekä projektiluontoista kiinteistösaneerausta. Markkinanäkymät ovat edelleen haasteelliset, sillä meneillään oleva yritysten saneerauskausi hidastaa vieläkin yritysten investointeja ja ostoja. Yhtiön operatiivisessa toiminnassa keskitytään entistäkin enemmän asiakaslähtöiseen myyntityöhön ja toiminnan tehostamiseen. Tuontitavaran myyntiä, tuontia Kiinasta ja välityskauppaa on supistettu tietoisesti viime vuosina, vaikka se on pienentänyt liikevaihtoa. Tulos on kuitenkin tärkeintä ja se on pysynyt hyvin tyydyttävänä. Vuonna 2004 aloitettiin kiinteistösaneeraus, kun yhtiö osti Leo Longlifen eläkesäätiön omistaman 5-kerroksisen hotellikäytössä olleen n neliömetrin kokoisen liikerakennuksen Kokkolan keskustasta. Kiinteistöön tulee 31 kpl korkeatasoisia asuinhuoneistoja ja 3-5 kpl liiketiloja. 10

11 Kiinteistösaneeraus ei ole uutta Leo Longlifella. Vuosikymmenien varrella yritykselle on kertynyt osaamista myös tällä alalla. Uskomme, että kiinteistösaneeraus tuottaa kohtalaisen hyvin, kun huoneistot myydään vv aikana. Luonnollisesti rakennustoimintaan on sitoutunut pääomia ja sitoutuu vielä lisää kuluvalla puolivuotiskaudella. Arvopaperikauppa supistuu ja se alentanee liikevaihtoa vuonna 2005 vuoden 2003 tasolle. Leo Longlife Oyj:n tuloskehitys on alkaneenakin vuotena kuitenkin paljolti riippuvainen kansantalouden kehityksen suunnasta ja vuositulokseen vaikuttaa se, kuinka pääomat osataan allokoida muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Sijoitustoiminta, arvopaperikauppa ja kiinteistöjalostus sitovat yhtiön varoista noin puolet ja sijoitusten toivotaan tuottavan vastaavasti liikevoittoa. Yhtiön vakavaraisuus perustuu pääomien tuottavaan kohdentamiseen sen mukaan, missä ne parhaiten tuottavat. Kokonaistulos riippuu yrityksen johdon ammattitaidosta. Ensimmäinen neljännes 2005 tullee olemaan edellisvuoden tasoa. Vuoden 2005 kolmen ensimmäisen kuukauden tulos julkaistaan toukokuun alussa. Näyttää siltä, että tulos tullee olemaan hyvin tyydyttävä. Tämän hetken hyvinkin haasteellisesta markkinatilanteesta sekä kansantalouden hitaahkosta kasvusta johtuen koko vuoden 2005 tuloksen odotetaan säilyvän edellisten vuosien keskimääräisellä tasolla kuitenkin huomioiden arvopaperisijoittamisen arvojen heilahtelun vuosineljänneksestä toiseen. Leo Longlifen strategiassa tehty muutos eli välityskaupan voimakas supistaminen ja siitä johtuva liikevaihdon aleneminen on tarkkailussa. Tarvittaessa sen kasvattaminen on hyvin yksinkertaista. Kysymys on siitä, onko uniikkeja designtuotteita valmistavan yrityksen tarkoituksenmukaista tuoda Kiinasta vanhojen eurooppalaisten tuotteiden kopioita. Voidaan kysyä, onko Euroopasta muodostumassa toinen Amerikka, jossa mainos- ja liikelahjat ovat Kiinassa valmistettuja feikkituotteita. Huomautus Tässä vuosikertomuksessa esitetyt muut kuin historialliset tosiseikat voivat sisältää tulevaisuuteen liittyviä arviointeja ja odotuksia. Nämä arvioinnit saattavat olla erotettavissa esim. seuraavanlaisesta terminologiasta: uskotaan, odotetaan, oletetaan, pyritään, on todennäköistä, arvioidaan tai jatkunee, samankaltaisista termeistä, niiden negaatioista tai muunnelmista, vastaavasta terminologiasta, taikka strategioita, suunnitelmia tai aikomuksia koskevista pohdinnoista. Tällaiset arvioinnit ja/tai odotukset sisältävät riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja ovat riippuvaisia tulevista olosuhteista. On lukuisia tekijöitä, jotka voivat johtaa siihen, että tosiasialliset tulokset ja tuleva kehitys eroavat oleellisestikin siitä, mitä tässä vuosikertomuksessa on annettu ymmärtää. Neither this annual report release nor any of it may be taken, transmitted into or distributed in the United States of America or its territories or possessions. 11

12 Liiketoiminnan tunnusluvut TIETOJA TULOSLASKELMASTA JA TASEESTA Liikevaihto yhteensä, tuhat EUR Liikevoitto, tuhat EUR % liikevaihdosta 20,7 % 17,4 % 3,2 % 6,3 % 3,3 % Voitto ennen satunnaiseriä, tuhat EUR % liikevaihdosta 26,0 % 26,2 % 4,3 % 7,7 % 3,7 % Voitto ennen veroja, tuhat EUR % liikevaihdosta 26,0 % 26,2 % 4,3 % 7,7 % 3,7 % Tilikauden tulos, tuhat EUR 1) % liikevaihdosta 1) 18,5 % 18,6 % 3,0 % 5,5 % 2,7 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 1) 9,5 % 9,0 % 8,6 % 9,4 % 10,1 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1) 13,4 % 12,7 % 12,1 % 13,3 % 14,3 % Omavaraisuusaste, % 1) 93,3 % 95,1 % 95,6 % 92,9 % 94,7 % Taseen loppusumma, milj. EUR 27,2 28,1 29,2 24,0 21,2 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, tuhat EUR % liikevaihdosta 1,6 % 0,3 % 0,04 % 0,90 % 1,76 % Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Tulos/osake (EPS), EUR 1) 0,35 0,35 0,35 0,36 0,32 Oma pääoma/osake, EUR 1,2) 3,84 4,05 4,22 3,38 3,04 Osinko/osake, EUR, osakeantikorjatut 2,3,4) 0,14 0,14 1,20 0,67 0,30 Osinko/osake, EUR, ilman osakeantikorjausta 0,42 0,42 1,80 1,00 0,30 Osakemäärät, ilman osakeantikorjausta Osinko/tulos, osakeantikorjatut, % 1,2) 39,5 % 39,5 % 342,8 % 186,1 % 92,4 % Hinta/voitto-suhde (P/E) 1) 7,8 7,8 9,7 12,7 13,3 Efektiivinen osinkotuotto, % 5,1 % 5,1 % 34,7 % 14,7 % 6,9 % TIETOJA OSAKKEISTA A-osakkeen kurssikehitys - ylin kurssi, EUR 2) 3,17 2,99 3,67 6,39 5,79 - alin kurssi, EUR 2) 2,42 2,37 2,67 3,00 4,20 - keskikurssi, EUR 2) 2,74 2,67 3,00 4,63 5,04 - tilinpäätöspäivän kurssi, EUR 2) 2,75 2,77 3,45 4,57 4,33 Osakekannan markkina-arvo, A-os., milj. EUR 15,5 15,6 19,5 25,8 24,4 Osakekannan markkina-arvo, kaikki milj. EUR 18,1 18,3 22,8 30,1 28,6 Osakkeiden vaihto tkpl, A-osakkeet 2) Osakkeiden vaihdon kehitys %, A-osakkeet 16,6 % 13,5 % 22,7 % 47,5 % 34,3 % Osakkeenomistajien lukumäärä Osakkeiden määrä keskimäärin, tkpl, osakeantikorjatut 2) Osakkeiden määrä tilikauden lopussa, tkpl, osakeantikorjatut 2) A-osakkeita tilikauden lopussa, tkpl, osakeantikorjatut 2) K-osakkeita tilikauden lopussa, tkpl, osakeantikorjatut 2) ) Laskennalliset verovelat huomioitu kaikilta vuosilta. 2) Osakemäärät ja kurssit osakeanti-korjattu kaikilta vuosilta, rahastoannit 1:1, ja 2:1, ) Vuosien 2002 ja 2003 lisäosingot huomioitu. 4) Osingonjako 2004 ehdotus. 12

13 Tunnuslukujen laskentaperusteet Oman pääoman tuotto (ROE), % Voitto ennen satunnaisia eriä./. verot x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % Voitto ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut x 100 Taseen loppusumma./. korottomat velat (keskiarvo) Omavaraisuusaste, % Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100 Taseen loppusumma./. saadut ennakot Tulos/osake (EPS), euro Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot +/- vähemmistöosuus Osakkeiden split-korjattu lukumäärä keskimäärin tilikaudella Oma pääoma/osake, euro Oma pääoma Osakkeiden split-korjattu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/osake, euro Osinko Osakkeiden split-korjattu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/tulos, % Osakekohtainen osinko x 100 Tulos / osake Hinta/voitto-suhde (P/E) Split-korjattu osakekurssi tilikauden lopussa Tulos / osake Efektiivinen osinkotuotto, % Split-korjattu osinko/osake x 100 Tilikauden viimeinen kaupantekokurssi Osakkeen keskikurssi Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto tilikaudella Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden split-korjattu lukumäärä Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 13

14 Tunnusluvut graafisena esityksenä 14

15 Tunnusluvut graafisena esityksenä Liikevaihto, tuhat EUR Pysyvät vastaavat, tuhat EUR Lyhytaikaiset saamiset, tuhat EUR Lyhytaikaiset korottomat velat, tuhat EUR Lyhytaikaiset liikesaamiset, tuhat EUR Rahat ja pankkisaamiset, tuhat EUR Pääoman kiertonopeus Sijoitettu pääoma, tuhat EUR 4, , , , ,

16 Tunnusluvut graafisena esityksenä Omavaraisuusaste-% Voitto ennen veroja, tuhat EUR 100 % % 60 % 40 % 20 % % Oman pääoman tuotto-% (ROE) Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 15 % 15 % 12 % 12 % 9 % 9 % 6 % 6 % 3 % 3 % 0 % % Oma pääoma / osake, EUR Efektiivinen osinkotuotto-% % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Tulos / osake, EUR Liikevoitto, tuhat EUR 1, ,00 0,75 0,50 0, ,

17 Historia Tietoa Leo Longlifestä ennen listautumista Yhtiö on perustettu Napite Oy:n nimellä vuonna Yhtiön perusti liikemies Mikko Myllylä Pietarsaaressa. Yhtiö muutettiin osakeyhtiöksi v Perustajan lisäksi yhtiön omistajiksi tulivat Marianne Myllylä 20 %:n, Olavi Vaskivuo 20 %:n ja Mauno Myllylä 10 %:n osuuksilla. Alussa vuosina yhtiö valmisti vaatetusteollisuudelle design-koruja, nappeja ja solkia. Vuonna 1974 perustettiin uusia yhtiöitä, joiden tuotelajitelma laajeni muuhun muovituotantoon. Vuonna 1987 näistä yhtiöistä muodostettiin Leo Longlife Oyj. Yhtenä omistajana oli tytäryhtiöt, joiden osakkeet myytiin sijoittajille. Rahat jäivät kaikki yhtiölle. Huhtikuussa 1988 ylläkuvattu osakemyynti (liite; sivu 13 sijoitusmuistiosta ) Oy Leo-Longlife Ltd:n omistuspohjan laajentamiseksi ovat sen tytäryhtiöt Leo-Longlife Export Oy ja New-Product Oy päättäneet pidetyssä yhtiökokouksissa tarjota yleisön ostettavaksi omistamansa Oy Leo-Longlife Ltd:n A-osaketta jäljempänä mainituin ehdoin: 1. Yleisön ostettavaksi tarjotaan kappaletta 10 markan nimellisarvoisia A-osakkeita. 2. Osakkeiden myyntihinta on 100 markkaa osakkeelta. 3. Sitovan ostotarjouksen vähimmäismäärä on 25 osaketta ja osake-erän on oltava tasan jaollinen viidellä. Osakeannista saatu emissiovoitto 100 mk x , yhteensä markkaa kirjattiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan investointeja varten. Marraskuu 1988 kuponkianti (liite; sivu 11, ) Oy Leo Longlife Ltd:n ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt, että yhtiön osakepääoma korotetaan markalla markasta markkaan. Osakeannissa annetaan uutta 10 markan nimellisarvoista A-osaketta seuraavin ehdoin: Osakkeenomistaja on oikeutettu kolmella vanhalla K-sarjan tai A-sarjan osakkeella merkitsemään yhden uuden A-sarjan osakkeen kahdeksankymmenen (80)markan kappalehintaan luovuttamalla vanhoihin osakkeisiin kuuluvan osakelipun numero 1 eli kolmella merkintäoikeudella 1 uusi osake hintaan 80 mk kappale. Osakeannista tuloutuneista varoista käytettiin osakepääoman korotukseen markkaa ja loput markkaa kirjattiin yhtiön ylikurssirahastoon. Tässä kuponkiannissa saatiin runsaasti uusia omistajia. Osakeannin jälkeen: Lkm kpl Osakkeista Tmk Ääniä Äänistä K-osakkeet ,5% ,3% A-osakkeet ,5% ,7% Yhteensä % % 17

18 Optioanti, suunnattu avainhenkilöstölle vuonna Emoyhtiö korotti osakepääomaansa pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Uusia osakkeita laskettiin liikkeelle suunnattuna osakeantina (optiot avainhenkilöille ja loput Leon eläkesäätiölle) kpl. Merkintähinta oli 75 mk per osake. Osakepääoman korotus tuli merkityksi, vaikka merkintähinta oli sama kuin silloinen pörssikurssi. Osakepääoman korotukseen käytettiin markkaa ja ylikurssirahastoon markkaa. Leo Longlife A-osakkeet merkittiin arvo-osuusrekisteriin Nimellisarvoksi 1 euro tehtiin nimellisarvon puolitus (splittaus) ja rahastoanti ylikurssirahastosta maksamalla 0,16 euroa per osake, yht ,81 euroa. Tällä määrällä korotettiin osakepääomaa, jolloin osakepääomaksi muodostui 2.2 M ja osakkeen nimellisarvoksi tasan 1 euro. Osakemääräksi tuli K- ja A-osakkeet yhteensä kappaletta. K- ja A-sarjojen suhteellinen osuus pysyi muuttumattomana. Rahastoanti Ylikurssirahastosta siirrettiin osakepääomaan korotus 2,2 M. Osakkeita saatiin yhdella A- tai K- osakkeella yksi uusi A- tai K-osake. Osakkeita tämän jälkeen kappaletta ia osakepääoma euroa. Rahastoanti Rahastoannissa sai kahdella A-tai K-osakkeella yhden A-osakkeen. Osakepääoman korotus kirjattiin ylikurssirahastosta ja vapaasta omasta pääomasta. Kaikki annetut osakkeet olivat A-osakkeita. Osakkeita K-osakkeet kappaletta ja A- osakkeita kappaletta, osakepääoma euroa. Keskeisiä tiedotteita vuoden 2004 ajalta Osavuosikatsaukset 4Q/2003, 1Q/2004, 2Q/2004, 3Q/2004. Pörssitiedote Leo Longlife ostanut Animal-liiketoiminnan solmitulla kaupalla Leo Longlife Oyj:n tytäryhtiö Oy Leo Longlife Group Ltd osti Animal Design Factory Oy:n ks. Pörssitiedote Leo Longlife Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti maksaa lisäosinkoa 0,50 euroa/osake tilivuodelta 2003 ja korottaa osakepääomaa rahastoannilla 2:1. Taloussanomat ilmoitus tammikuu 2005, osakeinformaatiota 18

19 Leo Longlife uusille osakkaille Yhtiö ei ole vuoden 1988 jälkeen kerännyt uutta osakepääomaa markkinoilta. Poikkeus 1994 avainhenkilöstölle suunnattua kappaleen optioantia, joka merkittiin päivän pörssikurssiin Osinkohistoria Leo Longlife Oyj:n maksamat osingot Vuosi Osakemäärä Osinko Osinko Yhteensä kpl mk euroa euroa ,00 mk 0, , ,00 mk 0, , ,00 mk 0, , ,20 mk 0, , ) ,00 mk 0, , ) ,00 mk 0, , ) mk 1, , ,00 mk 0, , ,00 mk 0, , ,00 mk 0, , ,00 mk 0, , ,50 mk 0, , ,50 mk 0, , , , lisäosinko 2002 yhteensä osingot 2002 (0,30+1,50) 1, , lisäosinko 2003 yhteensä osingot 2003 (0,50+0,50) 1, , ) , ,00 1-3) muutettu kalenterivuosiksi 4) hallituksen esitys osingoksi Osinkoja on maksettu välisenä aikana yhteensä ,42 Vuosina on osaketta kohti maksettu osinkoa 3,86 euroa laskettuna nykyiselle osakemäärälle Tätä laskelmaa voi hyödyntää, kun laskette Leo Longlife A-osakkeiden hankinta-aikaa ja arvoa ja mietitte verotusta. Leo Longlife on yksi niistä harvoista Helsingissä noteeratuista yhtiöistä, joka on vuosittain koko pörssihistoriansa ajan maksanut osinkoa omistajilleen jo 17 vuoden ajan (hallituksen esitys mukana). Mielestämme, yhtiö, joka maksaa 20:ssä vuodessa markkina-arvonsa verran osinkoa omistajilleen voi sanoa olevansa arvoyhtiö. Tällöin tuotto on ollut keskimäärin 5 % efektiivistä tuottoa. 19

20 Leo Longlife toimintayksiköissä Leo Longlife Oyj Helsinki omistukset Emoyhtiö Oy Leo Longlife Group Ltd Helsinki Operatiivinen yhtiö As Oy Kokkolan Grand (x) Rakennusjalostekohde Kiinteistö ja kaksi tonttia Kokkola 100 % Kiinteistö Oy Osuuskunnantie 30 Helsinki 100 % Tontti/pääkonttori rakennus Kiinteistö Oy (x) Tontti 1 Tinasepäntie 6 Helsinki 100 % vierekkäiset tontit Kiinteistö Oy (x) Tontti 2 Niittyläntie 2 Helsinki 100 % Kiinteistö Oy (x) Koulutuskeskus Hietahaka Kokkola 100 % Kiinteistö Ruka (x) Kelolinna 336 m2 Länsilinna Vapaa-ajan asunto Kuusamo 100 % Kiinteistö Tehdas, Ahertajantie 2 Kokkola 100 % Tehdaskiinteistö Huoneisto 84 m2 Nevskin varrella Fontanka River emb., 29/66, 41 Pietari 100 % Myyntikonttori Tuotesampo Oy Operatiivinen yhtiö Helsinki 100 % (x) näistä toiminnoista pyritään irtautumaan. 20

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLLYSLUETTELLO Toimitusjohtajan katsaus... 2 Efore konserni... 4 Oma osaaminen ja aito kumppanuus tulevaisuuden takuina... 6 Tuotteet...7 Hallituksen toimintakertomus... 8 Hallinto...12 Tuloslaskelma...13

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS. Kuopiossa, osoite Ankkuritie 2, 70460 Kuopio. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

YHTIÖKOKOUS. Kuopiossa, osoite Ankkuritie 2, 70460 Kuopio. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Tilinpäätös 2005 2 TIETOA SIJOITTAJILLE YHTIÖKOKOUS Atria Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 3. toukokuuta 2006 alkaen klo 14.00 Kuopiossa,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 24 SISÄLLYSLUETTELO 2 Tietoja osakkeenomistajille 14 Tuloslaskelma 4 Toimitusjohtajan katsaus 15 Tase 5 Toimintaympäristö 24 17 Rahoituslaskelma 7 Konsernirakenne 18 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p. Elecster Oyj

S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p. Elecster Oyj S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 7 Elecster Oyj Sisällys Tietoja osakkeenomistajille 3 Vuosikooste 2007 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elecster Oyj:n hallinnointi 5

Lisätiedot

Rocla Vuosikertomus 1998

Rocla Vuosikertomus 1998 Rocla Vuosikertomus 1998 Varastotrukit Kotimaan asiakaspalvelu Rocla Dealers Sopimusvalmistus TOIMINTA-AJATUS Asiakkaan lähisiirtotarpeista huolehtiminen korkealaatuisilla materiaalinkäsittelyalan tuotteilla

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 24 Tilintarkastuskertomus 32 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Hallituksen toimintakertomus 4 6 Tietoja sijoittajille 7 Osakkeet ja osakkeenomistajat 8 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 10 Tunnuslukujen

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 20 Tilintarkastuskertomus 27 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Varaukset... 57 Eläkejärjestelyt... 57 Ulkomaanrahanmääräiset erät... 57 Verot... 57 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot... 58 Tilinpäätöksen ja

Varaukset... 57 Eläkejärjestelyt... 57 Ulkomaanrahanmääräiset erät... 57 Verot... 57 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot... 58 Tilinpäätöksen ja 2014 Vuosikertomus Sisällys Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille... 4 Taloudelliset julkaisut... 4 Yhtiökokous... 4 Osingonmaksu... 4 Muutokset yhteystiedoissa... 4 Sisäpiirirekisteri... 4 Vuosikooste

Lisätiedot

OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 ei makseta osinkoa.

OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 ei makseta osinkoa. Vuosikertomus 2011 Tietoja osakkeenomistajille TALOUDELLISET JULKAISUT Aspocomp Group Oyj julkaisee osavuosikatsaukset vuonna 2012 seuraavasti: - Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta torstaina 26.4.2012

Lisätiedot

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002 Power on Land and at Sea Vuosikertomus 2002 TILINPÄÄTÖS 2002 Sisältö Tilinpäätös 2002 3 Wärtsilä lyhyesti 4 Viisivuotiskatsaus 5 Tunnuslukujen laskentakaavat 6 Hallituksen toimintakertomus 14 Konsernin

Lisätiedot

Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009

Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009 Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 21 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

TELESTE ONNISTUMISEN MITTARIT Omistajien tyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys Henkilöstön tyytyväisyys

TELESTE ONNISTUMISEN MITTARIT Omistajien tyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys Henkilöstön tyytyväisyys TELESTE ONNISTUMISEN MITTARIT Omistajien tyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys Henkilöstön tyytyväisyys TELESTE 4 6 7 8 10 14 16 18 22 23 24 25 26 28 34 35 Toimitusjohtajan kirje Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.11.2006 31.10.2007

VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.11.2006 31.10.2007 VUOSIKERTOMUS Takoma lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Takoman arvot ja tavoitteet... 8 Strategia... 9 Liiketoiminta... 10 Hallinnointiperiaatteet... 12 Hallitus ja johto... 15 Yhteystiedot...

Lisätiedot

Sisältö. www.amandacapital.fi. Yritysesittely. Vuosi 2006 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus.

Sisältö. www.amandacapital.fi. Yritysesittely. Vuosi 2006 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Sisältö Yritysesittely Vuosi 2006 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Hallinnointi Konsernin tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Verot... 57 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot... 58 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset... 65 Tilintarkastuskertomus...

Verot... 57 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot... 58 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset... 65 Tilintarkastuskertomus... 2013 Vuosikertomus Sisällys Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille... 4 Taloudelliset julkaisut... 4 Yhtiökokous... 4 Osingonmaksu... 4 Muutokset yhteystiedoissa... 4 Vuosikooste... 5 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1997 Sisältö Atria Oyj lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot