Oyj Leo Longlife Plc VUOSIKERTOMUS 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oyj Leo Longlife Plc VUOSIKERTOMUS 2004"

Transkriptio

1 Oyj Leo Longlife Plc VUOSIKERTOMUS 2004 Julkaisupaikka:

2 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 3 Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus Liiketoiminnan tunnusluvut 12 Tunnuslukujen laskentaperusteet 13 Tunnusluvut graafisena esityksenä 14 Historiaa Leo Longlifestä 17 Leo Longlife toimintayksiköissä 20 Tuloslaskelma 21 Tase 22 Rahoituslaskelma 23 Tuloslaskelman liitetiedot 24 Taseen liitetiedot 26 Tiedot osakkeenomistajista ja Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 32 Ehdotus voittovarojen käytöstä 34 Tilintarkastuskertomus 35 Emoyhtiön hallinto 36 Yhteystiedot 36 Liitteet. Poikkeuslupa 37 Osakeanti Osakeanti 11/ Yhtiöjärjestys: Leo Longlife Oyj 40 Varsinainen yhtiökokous Leo Longlife Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina huhtikuun 28. päivänä 2005 kello Helsingissä, Handelsgilletin Donator-kabinetissa, osoite Kasarminkatu 23, 3 krs, Helsinki. Mahdollisten valtakirjojen tarkastaminen alkaa kello Osinko Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2004 maksetaan osinkoa 0,30 euroa A- ja K-osakkeille. Hallitus esittää osingonjaon täsmäytyspäiväksi ja osingon maksupäiväksi Suomen Arvopaperikeskus Oy on antanut tälle esitykselle ja järjestelylle poikkeusluvan ja OMX Helsingin Pörssi on asiasta tietoinen. Hallituksen ehdotuksen toteutuessa osinko maksetaan siis osakkaalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on

3 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Leo Longlife Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina huhtikuun 28. päivänä 2005 kello 12:00 Helsingissä, Handelsgilletin Donator-kabinetissa, osoite Kasarmikatu 23, 3 krs, Helsinki. Mahdollisten valtakirjojen tarkastaminen alkaa kello 11:00. Kokousasiat 1. Yhtiöjärjestyksen 12 :ssä mainitut asiat. 2. Lisäksi ne asiat, jotka varsinaisen yhtiökokouksen virallisessa kutsussa mainitaan. Tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä 20. huhtikuuta 2005 alkaen yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. Osakkeenomistaja voi hankkia tilinpäätöstiedot myös yhtiön internetsivuilta ja pyydettäessä ne lähetetään postitse. Osallistuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 :n mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 25. päivä huhtikuuta 2005 kello 12:00 joko puhelimitse numeroon (09) tai faksilla numeroon (09) tai sähköpostitse osoitteeseen Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2004 maksetaan osinkoa 0,30 euroa A- ja K- osakkeille. Hallitus esittää osingonjaon täsmäytyspäiväksi ja osingon maksupäiväksi Suomen Arvopaperikeskus Oy on antanut tälle esitykselle ja järjestelylle poikkeusluvan ja OMX Helsingin Pörssi on asiasta tietoinen. Hallituksen ehdotuksen toteutuessa osinko maksetaan siis osakkaalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on Vuosikertomus 2004 ja osavuosikatsaukset 2005 Tämä vuosikertomus julkaistaan suomenkielisenä myös Leo Longlifen kotisivuilla internetissä, jossa myös muu informaatio yhtiöstä on julkaistuna. Yhtiö julkaisee vuonna 2005 kolme osavuosikatsausta seuraavasti: Tammi-maaliskuulta keskiviikkona , tammi-kesäkuulta perjantaina ja tammi-syyskuulta perjantaina Osakeyhtiölain mukainen tilinpäätös poikkeaa vuosikertomuksesta esitystarkkuuden suhteen. Tilinpäätöstiedot vuosikertomuksessa ovat tuhansina euroina ellei muuta todeta. 3

4 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus Mennyt vuosi oli varsin moni-ilmeinen. Markkinat ovat globaalit ja tästä johtuen sijoitukset etsivät parasta tuottoa. Tämä ilmeni Suomessa teollisen työvoiman vähenemisenä. Oyj Leo Longlife Plc toimii allamainituilla toimialoilla: toimitamme tuotteita vaateteollisuudelle ja komponentteja huonekaluteollisuudelle, valmistamme liike- ja mainoslahjoja sekä toimistotarvikkeita ja harjoitamme sijoitustoimintaa sekä projektiluontoista huoneistosaneerausta. Yrityksen harjoittamassa liiketoiminnassa kilpailu on edelleen haasteellista. Tarjonta halvan kustannustason maista on myös kasvanut tuntuvasti. Niinpä alalla on monentasoisia yrityksiä. Markkinoille tulee uusia yrittäjiä vuosittain, joista osa pysyy markkinoilla vain yhden sesongin. Markkinoiden koko pysyy kuitenkin vakiona. Merkittävä asia talouselämässä vuonna 2004 oli keskustelu yritysverotuksen muuttumisesta. Leo Longlifessä merkittävää oli toimitusjohtajan vaihtuminen vuodenvaihteessa Alamme vaatii myyntityön ja sijoitustoiminnan osaamista, jotta tämäntyylistä liiketoimintaa voi johtaa. Toimitusjohtajana on tällä hetkellä hallituksen jäsen Klaus Kiilamo siihen asti kunnes rekrytoimme ja valmennamme uuden henkilön hänen tilalleen. Valinnan onnistuminen on tärkeämpää kuin rekrytointiin ja valmennukseen käytetty aika. Omaa designia vahvistimme ostamalla Animal design-tuotteet ja tuotannon. Vuoden aikana Leo Longlifen osakaskunta on laajentunut. Kotitalouksien osuus on kasvanut siten, koko osakekannasta kotitaloudet omistavat n. 80 %, instituutiot omistavat n.15 % ja muut n. 5 %. Yrityksen perustajat ovat säilyttäneet omistuksen n. 50 % osakkeista. Henkilökunnan osuus on n. 1 %. Omistajien kokonaismäärä oli 1702 ja Yrityksen henkilökunta nuorentuu, kun yhtiöön rekrytoidaan uusia henkilöitä. Yrityksessä on käynnissä monella tavalla sukupolvenvaihdos. Useat henkilöt, kuten yrityksen perustajat siirtyvät tai ovat siirtyneet eläkkeelle. Uutta nuorta henkilöstöä koulutetaan ottamaan heidän paikkansa. Tällä hetkellä yritys valitsee hyvin huolellisesti uudet työntekijät. Nyt on kuitenkin jo tehty valmistelevia toimia, että nuorentunut henkilöstö ja johto voivat sitoutua uuteen menestyskonseptiin. Tätä varten yrityksen hallitusta kasvatetaan ja nuoremmille annetaan tilaa löytää uusia strategioita Leo Longlifen saattamiseksi kasvu-uralle. Nämä toimet saanemme valmiiksi tänä vuonna. Henkilöstön koulutus, valmentaminen ja työn omaksuminen vaatii aikaa. Tämä lisää henkilökuluja muutaman seuraavan vuoden aikana. Samanaikaisesti panostetaan uuteen tuotantoon ja myyntiin. Valmennuspäivät ovat kuitenkin maksettava, vaikka niistä ei tule heti kassavirtaa. Yhtiömme on velaton ja kassassa on rahaa, joten voimme hyvin toteuttaa konseptissa tapahtuvat muutokset. Uskomme, että voimme maksaa omistajille kohtuullisen tuoton vuosittain kuten 17 edellisenäkin vuotena. 4

5 Myyjien työtä kannustetaan v ns. huippumyyjäpalkkiolla. Tähän on varattu riittävästi varoja. Kannustuspalkkiolla palkitaan Leo Longlifellä menestyneitä myyntihenkilöitä ja tulevina vuosina myyjille ja muille avainhenkilöille tarjotaan optio-osakkeita (hallituksen esitys yhtiökokoukselle). Mielestämme optioetu toteutuessaan parhaimmillaan antaa myynnin, tuotannon ja hallinnon avainhenkilöille noin yhden vuoden palkkaa vastaavan lisäansion vuonna Jotta tämä onnistuisi, kannattaa kaikkien työskennellä järkiperäisesti liikevaihdon ja liikevoiton nostamiseksi. Optiot perustuvat ns. osakemerkintämahdollisuuteen v välisenä aikana. Hallitus esittää uutta optio-ohjelmaa henkilöstön sitouttamiseksi yrityksen arvoihin ja tavoitteisiin. Osakemerkintäehdot ovat haasteelliset mutta realistiset. Kun lopulliset optioehdot hyväksytään varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen esittämässä muodossa, uskomme sen lisäävän henkilökunnan työmotivaatiota entisestään. Optio-oikeuksia ei saa luovuttaa kolmannelle eikä pantata ilman yhtiön lupaa. Luvan antamisesta päättää yhtiön hallitus. Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä siitä lähtien, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Näin tehty kannustinpalkkio on myös osakkeenomistajien etujen mukainen Kun ehdot täyttyvät, avainhenkilöstöllä on oikeus merkitä Leo Longlife Oyj:n osakkeita kpl (n. 3 % yhtiön osakekannasta) hintaan, joka on keskihinta huhtikuun 2005 hinnasta kuitenkin siten, että optiolla merkittävän osakkeen merkintähinta alenee vuosittain maksettujen osinkojen määrällä. Merkintähintaa voidaan myös alentaa, jos osakekauppaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Hallitus vahvistaa osakkeen merkintähinnan ennen osakemerkinnän alkamista. Sitouttamisjärjestelmä on yrityksen kehittämisen kannalta tärkeä. Tälle kannustinjärjestelylle haemme hyväksyntää pidettävältä varsinaiselta yhtiökokoukselta. Luotamme vakaasti siihen, että Leo Longlife on hyvässä lennossa jo ennen optiokannusten laukeamista. Tästä järjestelystä hyötyvät kaikki. Leo Longlife toimii edelleen tulevaisuuteen uskoen ja tulee valmentamaan myös uuden sukupolven yrityksen arvoihin. Leo Longlifen arvomaailma perustuu työhön ja yrittämiseen. Leo Longlifen monet asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita tuotteistamme jo vuosikymmenien ajan. Näin toivomme myös jatkossa asian olevan. Kiitämme kaikkia asiakkaita ja muita yhteistyökumppaneita. Jotta yhteiskunta, asiakkaat ja omistajat olisivat tyytyväisiä toimintaamme, kiitämme meidän suurinta voimavaraamme, henkilöstöä, hyvästä ja tuloksellisesta työstä. Kiitämme osakkeenomistajiamme osoittamastanne luottamuksesta. Klaus Kiilamo Hallituksen jäsen Toimitusjohtaja Mikko Myllylä Hallituksen puheenjohtaja 5

6 Hallituksen toimintakertomus 2004 Vuosi 2004 oli haasteellinen monessa mielessä: kansantalouden kasvu jatkui nousu-uralla, mutta samanaikaisesti yhtiöt saneerasivat liiketoimintojaan Suomessa. Vuosi 2004 jäikin mieleen lomautusten ja lopputilien vuotena, vaikka kansantalouden kasvu oli yli 3,0 % (bkt). Keskustelua uudistuvasta yritysverotuksesta käytiin jopa ylilyönnein. Aikaisemman yhteisöverolain mukaan kaikki pääomatulot pääsääntöisesti olivat yhtiöveron piirissä 29/71. Uusi yhtiöverolaki ei kohtele kaikkia yritystuloja samalla neutraliteetilla. Uusi yhtiöverolaki vaatii enemmän verosuunnittelua, mutta palkitsee tästä yrityksiä. Niinpä voimmekin olla toivossa, että yritysten osingonmaksukyky paranee. Tämä on hyvä asia ainakin yksityissijoittajalle, vaikka hän joutuu maksamaan v n. 16 %:n veron ja jatkossa 19,6 %, mutta tärkeintä kaiketi on käteen jäävä raha. Jos yritykset menestyvät, ne pystyvät uuden verolain ansiosta maksamaan parempaa osinkoa. Mennyt vuosi oli Leo Longlifen kohdalla jo toinen peräkkäinen, jolloin maksettiin lisäosinkoja. Yrityksen tavoite ei kuitenkaan ole maksimoida verohyötyä vaan tuottaa pitkällä tähtäimellä tulosta omistajille, tarjota haasteellista työtä työntekijöille ja maksaa verot yhteiskunnalle. Niinpä pysyimme kohtuudessa myös osinkojen suhteen, vaikka yhtiön maksamia veroylijäämiä jäikin käyttämättä. Viime vuonna yritys osti Animal Oy:n liiketoiminnan, jonka uskotaan lisäävän Leo Longlifen design-tuotteiden myyntiä vuodesta 2005 lähtien. Tuotekehitystoimintaa jatkettiin tehostetusti ja uusia tuotteita tuotiin markkinoille. Investoinnit kasvoivat lähes nelinkertaisiksi, mutta olivat maltillisia ja suuntautuivat pääosin projektisijoittamiseen. Sijoitustoiminta jakautuu kahdelle pääalueelle, arvopaperisijoittamiseen ja projektisijoittamiseen. Projektisijoittamisen pääkohde v.2004 ja vielä v.2005 on Asunto Oy Kokkolan Grand. Sijoittaminen on liiketoimintaa, joka sisältää myös riskejä. Arvopaperikauppa on tietenkin moninverroin riskipitoisempaa kuin asuntotuotanto. Riskit minimoimme keskittämällä vähiten riskiä sisältäviin osakkeisiin ja markkinakelpoisiin lainapapereihin. Samalla tietenkin menetämme paremman tuottomahdollisuuden. Velkavipua emme ole käyttäneet sijoitustoiminnassa. Henkilöstöpolitiikka Osa tuotanto- ja hallinto- kuin myös osa kokeneesta myyntihenkilöstöstä on jäänyt tai jäämässä eläkkeelle vuosina 2004 ja Monilla on yli 30 vuoden ura Leolla takanaan. Uutta hyvää nuorta henkilöstöä on kuitenkin tällä hetkellä riittävästi tarjolla. Asiakasystävällisestä myyntihenkilöstöstä on normaali tarjonta ja kysyntä. Asiakaslähtöisyys Leo Longlifessä teemme aina parhaamme asiakastyytyväisyyden säilyttämiseksi ja panostamme tuotantomme kykyyn vastata asiakastarpeisiin. Lienemme ainoa teollista tuotantoa harjoittava valmistaja Suomessa, joka kykenee valmistamaan asiakkaan tilaaman mainostuotteen asiakkaan antamien design-vaatimusten mukaan jopa yhdessä viikossa. 6

7 Olemme Leo Longlifessä jo yli 40 vuoden ajan määrätietoisesti luoneet ja tuottaneet omia kotimaisia menestystuotteita. Leo Longlife panostaa jatkossakin tähän tärkeään voimavaraansa omaan tuotekehitykseen. Strategiset päämäärät Leo Longlife tekee vain kannattavaa liiketoimintaa. Teemme yrityksessä parhaamme ja näin vaalimme osakkeenomistajien omaisuutta huolellisesti. Tämä koskee kaikkea toimintaamme. Leo Longlifen tuotanto ja toiminta ovat kilpailukykyistä kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Pyrimme siihen, että jokaisen työntekijämme työn tulee tuottaa positiivista kassavirtaa. Toiminnan tuloksellisuus Olemme toimineet 40 vuotta kannattavasti ilman tappiollisia vuosia ja näin uskomme jatkavamme. Yhtiömme on jakanut osinkoa omistajilleen vuodesta 1988 lähtien joka vuosi. Osingonjaosta löydätte tarkempaa tietoa toisaalta tästä vuosikertomuksesta. Liikevaihdon ja tuloksen kehitys Konsernin liikevaihto vaihtelee vuosittain huomattavastikin johtuen projekteista, sijoitustoiminnasta ja arvopaperikaupasta. Leo Longlife-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 80,9 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 43,1 milj. euroa. Oman tuotannon liikevaihto on laskenut kolmen viime vuoden ajan, tästä syystä etsimme osaajien joukosta toimitusjohtajaksi henkilöä, joka saa liikevaihdon kasvuun. Vuoden 2004 kokonaisvoitto oli 2,1 miljoonaa euroa eli hiukan pienempi kuin vuonna 2003 (2,4). Alan markkinatilanteeseen nähden pidämme kokonaistulosta kohtalaisen hyvänä. Oman tuotannon tulos säilyi tyydyttävällä tasolla, vaikka orgaaninen liikevaihto on alentunut viime vuosien aikana. Myynnin kustannustehokkuutta on edelleen parannettu. Uskomme oman orgaanisen toiminnan liikevaihdon kääntyvän kasvuun. Yhtiön A-osakkeet Helsingin pörssin päälistalla noteerattavia A-osakkeita vaihdettiin viime vuonna kappaletta (vuonna kpl) ja kokonaisvaihdoksi muodostui euroa ( ). Eri vuosien vaihtoluvut eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia, johtuen rahastoanneista sekä myös verolain muutoksista ja niiden vaikutuksista osakekaupan kysyntään ja tarjontaan. Joulukuussa 2004 toteutettiin rahastoanti. Rahastoannissa A-sarjan osakkeiden suhteellinen osuus lisääntyi verrattuna K-sarjan osakkeisiin. Kaupantekokurssi ennen rahastoantia vaihteli 6,89 ja 9,50 euron välillä ja rahastoannin jälkeen 5,54 ja 4,20 euron välillä (4,50 9,59 vuonna 2003). Päätöskurssi oli 4,33 euroa (vuoden 2003 päätöskurssi oli 6,85 euroa) ja yhtiön A-osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 24,4 MEUR (23,6). Rahastoannista johtuva Leo Longlifen A-osakkeen likvidiys todennäköisesti jatkossa vielä paranee. Rahastoannin seurauksena A- ja K-sarjojen äänivaltaerot tasoittuivat. Rahastoannissahan sekä A- että K-sarjan vanhoilla osakkeilla annettiin uusia A-sarjan osakkeita. 7

8 Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa A-osakkeella on yksi (1) ääni ja K-osakkeella kaksikymmentä (20) ääntä. Ennen osakepääoman korotusta ja rahastoantia A-osakkeita oli kpl (78,2 % osakepääomasta) ja niillä ääntä (15,2 % äänivallasta). Osakepääoman korotuksen ja rahastoannin jälkeen A-osakkeita on kpl (85,5 % osakepääomasta) ja niillä ääntä (22,7 % äänivallasta). Ennen osakepääoman korotusta ja rahastoantia K-osakkeita oli kpl (21,8 % osakepääomasta) ja niillä ääntä (84,8 % äänivallasta). Osakepääoman korotuksen ja rahastoannin jälkeen K-osakkeita on kpl (14,5 % osakepääomasta) ja niillä ääntä (77,3 % äänivallasta). K-sarjan äänimäärä aleni 7,5 %-yksikköä. Näin Leo Longlifen pääomistajat (K-sarja) dilutoivat omaa omistustaan ja äänivaltaansa rahastoannissa 7,5 %-yksikkoä. Osakkaita tilikauden lopussa oli 1702 kpl (1390). Sijoitukset ja osingot Konsernin likvidit varat olivat vuoden lopussa 11,4 MEUR rahana ja 4,6 MEUR suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeina. Konserni on käytännössä täysin velaton. Konsernin omavaraisuusaste nousi hieman edellisen vuoden 92,9 %:sta 94,7 %:iin. Oman pääoman tuotto parani 9,4 %:sta 10,1 %:iin ja sijoitetun pääoman tuotto nousi 13,3 %:sta 14,3 %:iin. Leo Longlifella on riittävä kassa ja tästä johtuen oman pääoman tuotto pysyy kohtuullisena. Maksetut osingot ja lisäosingot paransivat oman pääoman tuottoa. Leo Longlife Oyj on maksanut osinkoja joka vuosi koko pörssihistoriansa ajan vuodesta 1988 lähtien. Osinkopolitiikkamme on tuottanut yhtiön koko pörssihistorian ajan omistajille hyvää osinkotuottoa (ks.s.19). Yhtiö on uuden kasvun kynnyksellä ja uuden konseptimme mukaan toiminta tulee olemaan kannattavaa. Tämä mahdollistaa hyvän osinkopolitiikan säilymisen. Kun ensin turvataan kasvu ja koko yhtiön rahoituksen riittävyys ja omavaraisuus, nettotuotosta voidaan käyttää jopa 50 % joko osingon maksuun tai omien osakkeiden ostamiseen tai kumpaankin. Tavoite säilyttää osakkeelle vähintään 5 %:n efektiivinen tuotto tulee aina pitää mielessä. Niinpä v.2004 tuotosta maksamme 0,30 euroa osinkoa (hallituksen esitys yhtiökokoukselle) eli lähes 7 %:n efektiivisen tuoton, kun vuoden 2004 päätöskurssi oli 4,33 euroa. Hallituksen valtuudet pidetty varsinainen yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita (enintään 5 % osakekannasta). Osakkeita voidaan käyttää mahdollisissa yritysjärjestelyissä, investoinneissa, henkilöstön kannustamiseksi tai muusta merkittävästä syystä. Hallitus ei ole käyttänyt näitä valtuuksia, jotka ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lähtien. Ylimääräinen yhtiökokous ja rahastoanti 2,2 milj.osaketta 2004 joulukuussa. Leo Longlife Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous joulukuussa päätti lisäosingosta ja osakepääoman korottamisesta rahastoannilla. Osakepääoman korotus, 2,2 milj. euroa, katettiin ylikurssirahastosta (1,0 MEUR) ja vapaasta omasta pääomasta (1,2 MEUR). 8

9 Rahastoannissa kahdella vanhalla A-osakkeella ja kahdella vanhalla K-osakkeella sai yhden uuden A-osakkeen. Järjestely tullee lisäämään A-osakkeen likvidiyttä. Investoinnit ja henkilöstö Bruttoinvestoinnit tilikauden aikana olivat 1,42 MEUR (0,38). Konsernin henkilökunnan määrä oli vuonna 2004 kokoaikaisiksi henkilöiksi muutettuna 70 henkilöä. Leo Longlife Oyj:n toimitusjohtaja vaihtui vuoden vaihteessa. Vuoden 2005 alusta Leo Longlifen toimitusjohtajana aloitti Klaus Kiilamo (47). Hän on kokenut leolainen (tytäryhtiön toimitusjohtaja vuosina ) ja luotamme siihen, että hän saa oman orgaanisen tuotantomme kasvuun. Parhaillaan haemme uutta toimitusjohtajaa. Sisäpiirisäännökset, IFRS ja Corporate Governance Yhtiössä on sovellettu Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta lukien. Lisäksi sovelletaan yhtiön omia sisäpiiriohjetta täsmentäviä määräyksiä. Leo Longlife Oyj siirtyi IFRS-standardin mukaiseen raportointiin. Vuoden 2004 tilinpäätös ja osavuosikatsaukset perustuvat vanhaan laskentakäytäntöön (FAS), mutta vertailutietojen laskentaa varten tase sekä vuoden 2004 tilinpäätös ja osavuosikatsaukset laaditaan myös IFRS-standardin mukaan. Julkaisemme kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaisen avaavan taseen ja vertailutiedot vuodelta 2004 ennen vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen julkistusta. Käsityksemme mukaan IFRS:n käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta yhtiön tulokseen ja taseeseen. Yhtiö noudattaa pääkohdiltaan soveltuvin osin Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton julkaisemaa suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance). Yhtiön hallituksen neljästä (4) jäsenestä v kaksi oli yhtiöstä riippumattomia. Myös uudessa hallituksessa, jos se valitaan ehdotuksen mukaan, kaksi jäsentä on edelleen yhtiöstä riippumattomia. Marianne ja Mikko Myllylä, jotka ovat yhtiön suurimpia osakkeenomistajia ja Klaus Kiilamo toimitusjohtajana eivät ole yhtiöstä riippumattomia. Hallituksen kokouspalkkiot ovat olleet 300 euroa kokoukselta sekä matkakulukorvaukset. Hallitus Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön toiminnasta vastaa hallitus. Hallitus työskentelee hyväksytyn työjärjestyksen mukaisesti yhtenäisenä eikä jakaudu erillisiin toimikuntiin. Hallituksessa on tällä hetkellä ( saakka) neljä jäsentä ja hallitus kokoontui 7 kertaa vuodessa. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja sopii hänen tehtävästään. Hallitus päättää konsernistrategiasta, käsittelee ja hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja osavuosikatsaukset. Lisäksi hallitus päättää mahdollisista liiketoiminnan laajentamisista, investoinneista, disinvestoinneista sekä kannustinjärjestelmistä yhtiökokouksen antamin valtuuksin. Edelleen hallitus päättää turvallisuus- ja toimialastrategioista, vahvistaaa vuositavoitteet ja hyväksyy ympäristöohjelman sekä rahoituspolitiikan. Kaiken kaikkiaan hallitus päättää sellaisista asioista, jotka yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen ovat merkittäviä. 9

10 Toimitusjohtaja Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan, jonka työsuhteen ehdot on määritelty kulloinkin kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa lainsäädännön mukaisesti ja ennen kaikkea yhtiön myyntitoimintaa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Tj:n eläke-edut määräytyvät normaalin TEL:n mukaan. Sisäpiiri Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin sisäpiiriohjeita ja määräyksiä. Sisäpiiriin kuuluvien kaupankäyntirajoite yhtiön osakkeilla on 14 pv ennen tulos- ym. tiedotteita. Kaupankäyntirajoite koskee myös muuta tilannetta, jossa sisäpiiriläisellä on sellaista tietoa, joka vaikuttaa osakkeen arvoon. Sisäinen valvonta Konsernin sisäinen valvonta on järjestetty siten, että toiminta ja rahaliikenne tarkastetaan kolmessa pisteessä eri henkilöiden toimesta. Toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisuutta sekä tulosta valvotaan säännöllisesti. Sijoittajasuhteet Yhtiön vuosikertomukset, osavuosikatsaukset ja muut tärkeimmät tiedotteet julkaistaan pörssitiedotteina Helsingin Pörssissä sekä yhtiön internet-sivuilla Tiedotteet annetaan välittömästi myös keskeisimmille tiedotusvälineille. Ehdotus voittovarojen käytöstä Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat taseen mukaan 12,3 miljoonaa euroa, jossa on tilikauden voittoa 2,1 miljoonaa euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat taseen mukaan 10,9 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voittovaroista jaetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta osakkeelle, yhteensä euroa ja loput jätetään voittovarojen tilille. Hallitus esittää yhtiökokoukselle osingon täsmäytyspäiväksi ja osingon maksupäiväksi Tälle järjestelylle on saatu poikkeuslupa Suomen Arvopaperikeskus Oy:ltä ja OMX Helsingin Pörssi on asiasta tietoinen. Tulevaisuuden näkymiä Oyj Leo Longlife Plc toimii seuraavilla toimialoilla: Toimitamme tuotteita vaateteollisuudelle ja komponentteja huonekaluteollisuudelle, valmistamme liike- ja mainoslahjatuotteita sekä toimistotarvikkeita ja harjoitamme sijoitustoimintaa sekä projektiluontoista kiinteistösaneerausta. Markkinanäkymät ovat edelleen haasteelliset, sillä meneillään oleva yritysten saneerauskausi hidastaa vieläkin yritysten investointeja ja ostoja. Yhtiön operatiivisessa toiminnassa keskitytään entistäkin enemmän asiakaslähtöiseen myyntityöhön ja toiminnan tehostamiseen. Tuontitavaran myyntiä, tuontia Kiinasta ja välityskauppaa on supistettu tietoisesti viime vuosina, vaikka se on pienentänyt liikevaihtoa. Tulos on kuitenkin tärkeintä ja se on pysynyt hyvin tyydyttävänä. Vuonna 2004 aloitettiin kiinteistösaneeraus, kun yhtiö osti Leo Longlifen eläkesäätiön omistaman 5-kerroksisen hotellikäytössä olleen n neliömetrin kokoisen liikerakennuksen Kokkolan keskustasta. Kiinteistöön tulee 31 kpl korkeatasoisia asuinhuoneistoja ja 3-5 kpl liiketiloja. 10

11 Kiinteistösaneeraus ei ole uutta Leo Longlifella. Vuosikymmenien varrella yritykselle on kertynyt osaamista myös tällä alalla. Uskomme, että kiinteistösaneeraus tuottaa kohtalaisen hyvin, kun huoneistot myydään vv aikana. Luonnollisesti rakennustoimintaan on sitoutunut pääomia ja sitoutuu vielä lisää kuluvalla puolivuotiskaudella. Arvopaperikauppa supistuu ja se alentanee liikevaihtoa vuonna 2005 vuoden 2003 tasolle. Leo Longlife Oyj:n tuloskehitys on alkaneenakin vuotena kuitenkin paljolti riippuvainen kansantalouden kehityksen suunnasta ja vuositulokseen vaikuttaa se, kuinka pääomat osataan allokoida muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Sijoitustoiminta, arvopaperikauppa ja kiinteistöjalostus sitovat yhtiön varoista noin puolet ja sijoitusten toivotaan tuottavan vastaavasti liikevoittoa. Yhtiön vakavaraisuus perustuu pääomien tuottavaan kohdentamiseen sen mukaan, missä ne parhaiten tuottavat. Kokonaistulos riippuu yrityksen johdon ammattitaidosta. Ensimmäinen neljännes 2005 tullee olemaan edellisvuoden tasoa. Vuoden 2005 kolmen ensimmäisen kuukauden tulos julkaistaan toukokuun alussa. Näyttää siltä, että tulos tullee olemaan hyvin tyydyttävä. Tämän hetken hyvinkin haasteellisesta markkinatilanteesta sekä kansantalouden hitaahkosta kasvusta johtuen koko vuoden 2005 tuloksen odotetaan säilyvän edellisten vuosien keskimääräisellä tasolla kuitenkin huomioiden arvopaperisijoittamisen arvojen heilahtelun vuosineljänneksestä toiseen. Leo Longlifen strategiassa tehty muutos eli välityskaupan voimakas supistaminen ja siitä johtuva liikevaihdon aleneminen on tarkkailussa. Tarvittaessa sen kasvattaminen on hyvin yksinkertaista. Kysymys on siitä, onko uniikkeja designtuotteita valmistavan yrityksen tarkoituksenmukaista tuoda Kiinasta vanhojen eurooppalaisten tuotteiden kopioita. Voidaan kysyä, onko Euroopasta muodostumassa toinen Amerikka, jossa mainos- ja liikelahjat ovat Kiinassa valmistettuja feikkituotteita. Huomautus Tässä vuosikertomuksessa esitetyt muut kuin historialliset tosiseikat voivat sisältää tulevaisuuteen liittyviä arviointeja ja odotuksia. Nämä arvioinnit saattavat olla erotettavissa esim. seuraavanlaisesta terminologiasta: uskotaan, odotetaan, oletetaan, pyritään, on todennäköistä, arvioidaan tai jatkunee, samankaltaisista termeistä, niiden negaatioista tai muunnelmista, vastaavasta terminologiasta, taikka strategioita, suunnitelmia tai aikomuksia koskevista pohdinnoista. Tällaiset arvioinnit ja/tai odotukset sisältävät riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja ovat riippuvaisia tulevista olosuhteista. On lukuisia tekijöitä, jotka voivat johtaa siihen, että tosiasialliset tulokset ja tuleva kehitys eroavat oleellisestikin siitä, mitä tässä vuosikertomuksessa on annettu ymmärtää. Neither this annual report release nor any of it may be taken, transmitted into or distributed in the United States of America or its territories or possessions. 11

12 Liiketoiminnan tunnusluvut TIETOJA TULOSLASKELMASTA JA TASEESTA Liikevaihto yhteensä, tuhat EUR Liikevoitto, tuhat EUR % liikevaihdosta 20,7 % 17,4 % 3,2 % 6,3 % 3,3 % Voitto ennen satunnaiseriä, tuhat EUR % liikevaihdosta 26,0 % 26,2 % 4,3 % 7,7 % 3,7 % Voitto ennen veroja, tuhat EUR % liikevaihdosta 26,0 % 26,2 % 4,3 % 7,7 % 3,7 % Tilikauden tulos, tuhat EUR 1) % liikevaihdosta 1) 18,5 % 18,6 % 3,0 % 5,5 % 2,7 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 1) 9,5 % 9,0 % 8,6 % 9,4 % 10,1 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1) 13,4 % 12,7 % 12,1 % 13,3 % 14,3 % Omavaraisuusaste, % 1) 93,3 % 95,1 % 95,6 % 92,9 % 94,7 % Taseen loppusumma, milj. EUR 27,2 28,1 29,2 24,0 21,2 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, tuhat EUR % liikevaihdosta 1,6 % 0,3 % 0,04 % 0,90 % 1,76 % Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Tulos/osake (EPS), EUR 1) 0,35 0,35 0,35 0,36 0,32 Oma pääoma/osake, EUR 1,2) 3,84 4,05 4,22 3,38 3,04 Osinko/osake, EUR, osakeantikorjatut 2,3,4) 0,14 0,14 1,20 0,67 0,30 Osinko/osake, EUR, ilman osakeantikorjausta 0,42 0,42 1,80 1,00 0,30 Osakemäärät, ilman osakeantikorjausta Osinko/tulos, osakeantikorjatut, % 1,2) 39,5 % 39,5 % 342,8 % 186,1 % 92,4 % Hinta/voitto-suhde (P/E) 1) 7,8 7,8 9,7 12,7 13,3 Efektiivinen osinkotuotto, % 5,1 % 5,1 % 34,7 % 14,7 % 6,9 % TIETOJA OSAKKEISTA A-osakkeen kurssikehitys - ylin kurssi, EUR 2) 3,17 2,99 3,67 6,39 5,79 - alin kurssi, EUR 2) 2,42 2,37 2,67 3,00 4,20 - keskikurssi, EUR 2) 2,74 2,67 3,00 4,63 5,04 - tilinpäätöspäivän kurssi, EUR 2) 2,75 2,77 3,45 4,57 4,33 Osakekannan markkina-arvo, A-os., milj. EUR 15,5 15,6 19,5 25,8 24,4 Osakekannan markkina-arvo, kaikki milj. EUR 18,1 18,3 22,8 30,1 28,6 Osakkeiden vaihto tkpl, A-osakkeet 2) Osakkeiden vaihdon kehitys %, A-osakkeet 16,6 % 13,5 % 22,7 % 47,5 % 34,3 % Osakkeenomistajien lukumäärä Osakkeiden määrä keskimäärin, tkpl, osakeantikorjatut 2) Osakkeiden määrä tilikauden lopussa, tkpl, osakeantikorjatut 2) A-osakkeita tilikauden lopussa, tkpl, osakeantikorjatut 2) K-osakkeita tilikauden lopussa, tkpl, osakeantikorjatut 2) ) Laskennalliset verovelat huomioitu kaikilta vuosilta. 2) Osakemäärät ja kurssit osakeanti-korjattu kaikilta vuosilta, rahastoannit 1:1, ja 2:1, ) Vuosien 2002 ja 2003 lisäosingot huomioitu. 4) Osingonjako 2004 ehdotus. 12

13 Tunnuslukujen laskentaperusteet Oman pääoman tuotto (ROE), % Voitto ennen satunnaisia eriä./. verot x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % Voitto ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut x 100 Taseen loppusumma./. korottomat velat (keskiarvo) Omavaraisuusaste, % Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100 Taseen loppusumma./. saadut ennakot Tulos/osake (EPS), euro Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot +/- vähemmistöosuus Osakkeiden split-korjattu lukumäärä keskimäärin tilikaudella Oma pääoma/osake, euro Oma pääoma Osakkeiden split-korjattu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/osake, euro Osinko Osakkeiden split-korjattu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/tulos, % Osakekohtainen osinko x 100 Tulos / osake Hinta/voitto-suhde (P/E) Split-korjattu osakekurssi tilikauden lopussa Tulos / osake Efektiivinen osinkotuotto, % Split-korjattu osinko/osake x 100 Tilikauden viimeinen kaupantekokurssi Osakkeen keskikurssi Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto tilikaudella Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden split-korjattu lukumäärä Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 13

14 Tunnusluvut graafisena esityksenä 14

15 Tunnusluvut graafisena esityksenä Liikevaihto, tuhat EUR Pysyvät vastaavat, tuhat EUR Lyhytaikaiset saamiset, tuhat EUR Lyhytaikaiset korottomat velat, tuhat EUR Lyhytaikaiset liikesaamiset, tuhat EUR Rahat ja pankkisaamiset, tuhat EUR Pääoman kiertonopeus Sijoitettu pääoma, tuhat EUR 4, , , , ,

16 Tunnusluvut graafisena esityksenä Omavaraisuusaste-% Voitto ennen veroja, tuhat EUR 100 % % 60 % 40 % 20 % % Oman pääoman tuotto-% (ROE) Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 15 % 15 % 12 % 12 % 9 % 9 % 6 % 6 % 3 % 3 % 0 % % Oma pääoma / osake, EUR Efektiivinen osinkotuotto-% % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Tulos / osake, EUR Liikevoitto, tuhat EUR 1, ,00 0,75 0,50 0, ,

17 Historia Tietoa Leo Longlifestä ennen listautumista Yhtiö on perustettu Napite Oy:n nimellä vuonna Yhtiön perusti liikemies Mikko Myllylä Pietarsaaressa. Yhtiö muutettiin osakeyhtiöksi v Perustajan lisäksi yhtiön omistajiksi tulivat Marianne Myllylä 20 %:n, Olavi Vaskivuo 20 %:n ja Mauno Myllylä 10 %:n osuuksilla. Alussa vuosina yhtiö valmisti vaatetusteollisuudelle design-koruja, nappeja ja solkia. Vuonna 1974 perustettiin uusia yhtiöitä, joiden tuotelajitelma laajeni muuhun muovituotantoon. Vuonna 1987 näistä yhtiöistä muodostettiin Leo Longlife Oyj. Yhtenä omistajana oli tytäryhtiöt, joiden osakkeet myytiin sijoittajille. Rahat jäivät kaikki yhtiölle. Huhtikuussa 1988 ylläkuvattu osakemyynti (liite; sivu 13 sijoitusmuistiosta ) Oy Leo-Longlife Ltd:n omistuspohjan laajentamiseksi ovat sen tytäryhtiöt Leo-Longlife Export Oy ja New-Product Oy päättäneet pidetyssä yhtiökokouksissa tarjota yleisön ostettavaksi omistamansa Oy Leo-Longlife Ltd:n A-osaketta jäljempänä mainituin ehdoin: 1. Yleisön ostettavaksi tarjotaan kappaletta 10 markan nimellisarvoisia A-osakkeita. 2. Osakkeiden myyntihinta on 100 markkaa osakkeelta. 3. Sitovan ostotarjouksen vähimmäismäärä on 25 osaketta ja osake-erän on oltava tasan jaollinen viidellä. Osakeannista saatu emissiovoitto 100 mk x , yhteensä markkaa kirjattiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan investointeja varten. Marraskuu 1988 kuponkianti (liite; sivu 11, ) Oy Leo Longlife Ltd:n ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt, että yhtiön osakepääoma korotetaan markalla markasta markkaan. Osakeannissa annetaan uutta 10 markan nimellisarvoista A-osaketta seuraavin ehdoin: Osakkeenomistaja on oikeutettu kolmella vanhalla K-sarjan tai A-sarjan osakkeella merkitsemään yhden uuden A-sarjan osakkeen kahdeksankymmenen (80)markan kappalehintaan luovuttamalla vanhoihin osakkeisiin kuuluvan osakelipun numero 1 eli kolmella merkintäoikeudella 1 uusi osake hintaan 80 mk kappale. Osakeannista tuloutuneista varoista käytettiin osakepääoman korotukseen markkaa ja loput markkaa kirjattiin yhtiön ylikurssirahastoon. Tässä kuponkiannissa saatiin runsaasti uusia omistajia. Osakeannin jälkeen: Lkm kpl Osakkeista Tmk Ääniä Äänistä K-osakkeet ,5% ,3% A-osakkeet ,5% ,7% Yhteensä % % 17

18 Optioanti, suunnattu avainhenkilöstölle vuonna Emoyhtiö korotti osakepääomaansa pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Uusia osakkeita laskettiin liikkeelle suunnattuna osakeantina (optiot avainhenkilöille ja loput Leon eläkesäätiölle) kpl. Merkintähinta oli 75 mk per osake. Osakepääoman korotus tuli merkityksi, vaikka merkintähinta oli sama kuin silloinen pörssikurssi. Osakepääoman korotukseen käytettiin markkaa ja ylikurssirahastoon markkaa. Leo Longlife A-osakkeet merkittiin arvo-osuusrekisteriin Nimellisarvoksi 1 euro tehtiin nimellisarvon puolitus (splittaus) ja rahastoanti ylikurssirahastosta maksamalla 0,16 euroa per osake, yht ,81 euroa. Tällä määrällä korotettiin osakepääomaa, jolloin osakepääomaksi muodostui 2.2 M ja osakkeen nimellisarvoksi tasan 1 euro. Osakemääräksi tuli K- ja A-osakkeet yhteensä kappaletta. K- ja A-sarjojen suhteellinen osuus pysyi muuttumattomana. Rahastoanti Ylikurssirahastosta siirrettiin osakepääomaan korotus 2,2 M. Osakkeita saatiin yhdella A- tai K- osakkeella yksi uusi A- tai K-osake. Osakkeita tämän jälkeen kappaletta ia osakepääoma euroa. Rahastoanti Rahastoannissa sai kahdella A-tai K-osakkeella yhden A-osakkeen. Osakepääoman korotus kirjattiin ylikurssirahastosta ja vapaasta omasta pääomasta. Kaikki annetut osakkeet olivat A-osakkeita. Osakkeita K-osakkeet kappaletta ja A- osakkeita kappaletta, osakepääoma euroa. Keskeisiä tiedotteita vuoden 2004 ajalta Osavuosikatsaukset 4Q/2003, 1Q/2004, 2Q/2004, 3Q/2004. Pörssitiedote Leo Longlife ostanut Animal-liiketoiminnan solmitulla kaupalla Leo Longlife Oyj:n tytäryhtiö Oy Leo Longlife Group Ltd osti Animal Design Factory Oy:n ks. Pörssitiedote Leo Longlife Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti maksaa lisäosinkoa 0,50 euroa/osake tilivuodelta 2003 ja korottaa osakepääomaa rahastoannilla 2:1. Taloussanomat ilmoitus tammikuu 2005, osakeinformaatiota 18

19 Leo Longlife uusille osakkaille Yhtiö ei ole vuoden 1988 jälkeen kerännyt uutta osakepääomaa markkinoilta. Poikkeus 1994 avainhenkilöstölle suunnattua kappaleen optioantia, joka merkittiin päivän pörssikurssiin Osinkohistoria Leo Longlife Oyj:n maksamat osingot Vuosi Osakemäärä Osinko Osinko Yhteensä kpl mk euroa euroa ,00 mk 0, , ,00 mk 0, , ,00 mk 0, , ,20 mk 0, , ) ,00 mk 0, , ) ,00 mk 0, , ) mk 1, , ,00 mk 0, , ,00 mk 0, , ,00 mk 0, , ,00 mk 0, , ,50 mk 0, , ,50 mk 0, , , , lisäosinko 2002 yhteensä osingot 2002 (0,30+1,50) 1, , lisäosinko 2003 yhteensä osingot 2003 (0,50+0,50) 1, , ) , ,00 1-3) muutettu kalenterivuosiksi 4) hallituksen esitys osingoksi Osinkoja on maksettu välisenä aikana yhteensä ,42 Vuosina on osaketta kohti maksettu osinkoa 3,86 euroa laskettuna nykyiselle osakemäärälle Tätä laskelmaa voi hyödyntää, kun laskette Leo Longlife A-osakkeiden hankinta-aikaa ja arvoa ja mietitte verotusta. Leo Longlife on yksi niistä harvoista Helsingissä noteeratuista yhtiöistä, joka on vuosittain koko pörssihistoriansa ajan maksanut osinkoa omistajilleen jo 17 vuoden ajan (hallituksen esitys mukana). Mielestämme, yhtiö, joka maksaa 20:ssä vuodessa markkina-arvonsa verran osinkoa omistajilleen voi sanoa olevansa arvoyhtiö. Tällöin tuotto on ollut keskimäärin 5 % efektiivistä tuottoa. 19

20 Leo Longlife toimintayksiköissä Leo Longlife Oyj Helsinki omistukset Emoyhtiö Oy Leo Longlife Group Ltd Helsinki Operatiivinen yhtiö As Oy Kokkolan Grand (x) Rakennusjalostekohde Kiinteistö ja kaksi tonttia Kokkola 100 % Kiinteistö Oy Osuuskunnantie 30 Helsinki 100 % Tontti/pääkonttori rakennus Kiinteistö Oy (x) Tontti 1 Tinasepäntie 6 Helsinki 100 % vierekkäiset tontit Kiinteistö Oy (x) Tontti 2 Niittyläntie 2 Helsinki 100 % Kiinteistö Oy (x) Koulutuskeskus Hietahaka Kokkola 100 % Kiinteistö Ruka (x) Kelolinna 336 m2 Länsilinna Vapaa-ajan asunto Kuusamo 100 % Kiinteistö Tehdas, Ahertajantie 2 Kokkola 100 % Tehdaskiinteistö Huoneisto 84 m2 Nevskin varrella Fontanka River emb., 29/66, 41 Pietari 100 % Myyntikonttori Tuotesampo Oy Operatiivinen yhtiö Helsinki 100 % (x) näistä toiminnoista pyritään irtautumaan. 20

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Leo Longlife Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 5.5.2006 LEO LONGLIFE OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.5.2006

Leo Longlife Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 5.5.2006 LEO LONGLIFE OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.5.2006 Leo Longlife Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 5.5.2006 LEO LONGLIFE OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.5.2006 LEO LONGLIFE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006 (IFRS) Leo Longlife Oyj:n tulos kaksinkertaistui ensimmäisellä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 SSK-konsernin tulos tilikaudella 2007 muodostui edellisvuotta pienemmäksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 31.5.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005 31.5.2006 aikana kolme huutokauppaa, yhden huutokaupan vähemmän kuin

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Panostaja Oyj Pörssitiedote 20.3.2003 klo 11.30 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-31.1.2003 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 9,9 milj. euroa (ed. tilikauden

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Oyj Leo Longlife Plc VUOSIKERTOMUS 2003. Julkaisupaikka: www.leolonglife.fi

Oyj Leo Longlife Plc VUOSIKERTOMUS 2003. Julkaisupaikka: www.leolonglife.fi Oyj Leo Longlife Plc VUOSIKERTOMUS 2003 Julkaisupaikka: www.leolonglife.fi Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...3 Konsernijohtajan katsaus...4 Leo Longlife Oyj ennen ja nyt...5 Leo Longlifen

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot