Kirkkoneuvosto Nro 7/2013 sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto Nro 7/2013 sivu 1"

Transkriptio

1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 7/2013 sivu 1 Kokousaika: Ti klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 86 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 88 Pöytäkirjantarkastajat 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Päätöksiä ja muistioita tiedoksi 91 Seurakunnalle osoitettu kirje 92 Pappilan myynti 93 Pankkitilien muutokset 94 Tietoturvapolitiikka ja henkilöstön tietoturvaopas 95 Salassapitositoumukset 96 Sisäisen valvonnan ohje 97 Puun hakkuumäärät Metso-ohjelmaan hakemus 99 Lisätalousarviot 100 Muut asiat 101 Kokouksen päätös Lopella Tuomas Hynynen, puheenjohtaja Kokouskutsu ja asialista on lähetetty jäsenille postitse Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina (ma-ti ja to-pe klo ja ma, ke ). Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla Pirjo Kuuluvainen

2 LOPEN SEURAKUNTA Nro 7/2013 Kirkkoneuvosto sivu 2 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Jäsenet läsnä poissa Varajäsenet Läsnä Poissa puheenjohtaja varapuheenjohtaja Tuomas Hynynen Marja-Leena Kuparinen Juho Aarnio Aimo Alho Minna Auvinen Jarmo Kuparinen* Arja Niemi Riitta Suonurmi Sakari Vuorinen Maria Leino Kari Koukku Jarmo Nikkola Eva-Liisa Laakso Elis Väänänen Satu Myllykoski Anne Lukana Joni Lähde Muut osallistujat Jarno Hatakka KV:n vpj *Jarmo Kuparinen sekä kirkkoneuvoston jäsen että valtuuston pj Pirjo Kuuluvainen, sihteeri Asiat Allekirjoitus Tuomas Hynynen puheenjohtaja Pirjo Kuuluvainen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Lopella Allekirjoitukset Muutoksenhaku Sakari Vuorinen Marja-Leena Kuparinen Kirkkolain 24. lukuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakuohjeet liitteenä

3 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 7/ Sivu 3/10 86 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 88 Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sakari Vuorinen ja Marja-Leena Kuparinen. 89 Työjärjestyksen hyväksyminen Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena. 90 Päätöksiä ja muistioita tiedoksi Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen seuraavat kokouksessa esillä olevat päätökset ja muistiot: Kirkkoherran päätökset 7-13 Talouspäällikön päätökset 14-22

4 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 7/ Sivu 4/10 91 Seurakunnalle osoitettu kirje Lopella asuva yksityishenkilö on lähettänyt seurakunnalle kirjeen, jossa hän ehdottaa, että pappilan myymisen sijasta pappilaa käytettäisiin jatkossa paikkakunnalla tehtävässä lapsija nuorisotyössä (liite 91a). Kirkkoneuvosto merkitsee kirjeen tiedokseen ja toteaa, että kirjeessä esitetyt asiat eivät anna aihetta toimenpiteisiin. 92 Pappilan myynti Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan / 21 pappilan myynnin valmistelusta. Riihimäen Habita Oy on esitellyt pappilaa kesän aikana kiinnostuneille. Kaupan kohde on Lopen pappila ja sitä ympäröivä seurakunnan omistama maa-alue peltoineen osoitteessa Halmelantie 9, Loppi. Pappila on määräala kiinteistöstä Ostotarjouksia voi tehdä valtuuston päätöksen mukaisesti joko: a. Pappilasta sisältäen rakennukset ja seurakunnan omistaman noin m2 määräalan Pappilan ympärillä. b. pelkästään pappilan mäestä rakennuksineen, eli n m2 alueesta c. pelkästään pinta-alaltaan noin m2 määräalasta, josta suurin osa on peltoa. d. pelkästään noin 5400 m2 määräalasta. Seurakunta on saanut Pappilasta tai em. määräaloista yhteensä viisi ostotarjousta, joka ovat nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa. Korkeimman tarjouksen tekivät [ostajien nimet julkisia mutta ei internetiin] koko m2 määräalasta [euromäärä ei internetiin] (liite 92a). Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy ostotarjouksen, ostaja ja myyjä laativat kaupasta esisopimuksen ja ostaja maksaa seurakunnalle käsirahan suuruudeltaan 8% kauppahinnasta ennen kaupan alistamista kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Käsirahaa ei palauteta, mikäli ostaja myöhemmin peruu voimassa olevan ostotarjouksensa. Mikäli kauppa peruuntuu seurakunnasta tai kirkkohallituksen alistuspäätöksestä tai muutoksenhausta johtuen, seurakunta palauttaa käsirahan euromääräisen summan ilman korkoja. Seurakunnan kiinteistön myynnistä päättää Kirkkolain 9.luvun 1 ja 3 perusteella kirkkovaltuusto. Päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö. Kirkkolaki 9:1 (pykälä osittain) Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille. Päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää [ ] 2) asioissa, joissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö tai joissa päätös on alistettava;

5 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 7/ Sivu 5/10 Kirkkolaki 9:3 Määräenemmistö (pykälä osittain) Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, jotka koskevat [ ] 2) kiinteän omaisuuden luovuttamista; [ ] Seurakunnan kiinteistökauppa on alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkolaki 14:4 Muun kiinteistön luovuttaminen (pykälä osittain) Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. [ ] Kirkkolaki 24: 1 Alistaminen (pykälä osittain) Milloin seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranomaisen päätös on alistettava, alistamisen toimittaa ja asiakirjat lähettää tuomiokapitulille seurakunnan viranomaisen päätöksen osalta kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto ja seurakuntayhtymän päätöksen osalta yhteinen kirkkoneuvosto. Jos alistettavan asian tutkiminen kuuluu kirkkohallitukselle tai opetusministeriölle, tuomiokapituli lähettää asiakirjat ja oman lausuntonsa kirkkohallitukselle. [ ] Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto 1. hyväksyy [nimet] ostotarjouksen (liite 92a) ja päättää myydä [nimet] karttaliitteeseen 92b kuvatun m2 määräalan rakennuksineen kiinteistöstä osoitteessa Halmelantie 9, Loppi [euromäärä] euron kauppahintaan. Kaupan mukana ostajalle siirtyy alueen peltoihin liittyvät kaksi pellonvuokrasopimusta yhteensä noin 1,6 hehtaarin alalle. Sopimukset päättyvät Kaupan mukana ostajalle ei siirry kiinteistölle kuuluvia oikeuksia yhteisiin alueisiin tai erityisiin etuuksiin. Määräalan lohkomisesta aiheutuvat kulut maksaa ostaja. Kauppakirjan laatimisesta aiheutuvat kulut ja kaupan vahvistajan palkkion maksavat myyjä ja ostaja puoliksi. Päätöksen tekeminen edellyttää kirkkovaltuustossa Kirkkolain 9:3 tarkoittamaa määräenemmistöä. 2. valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön yhdessä allekirjoittamaan kauppaan liittyvän esisopimuksen ja kauppakirjan Lopen seurakunnan puolesta. 3. alistaa myyntipäätöksen Kirkkolain 14:4 perusteella Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Päätös: Jarmo Kuparinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Kari Koukku teki päätösehdotuksen, että pappilaa ei myydä. Kari Koukun ehdotus raukesi, koska sitä ei kannatettu. Päätös on ehdotuksen mukainen. Kari Koukku jätti päätökseen eriävän mielipiteen, jonka mukaan pappilaa ei pitäisi myydä.

6 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 7/ Sivu 6/10 93 Pankkitilien muutokset Nordean konttorin toiminta Lopella lakkaa syyskuussa. Seurakunnan asiointi Nordean tileillä tapahtuu pääasiassa sähköisesti. Lähetystyön vapaiden varojen käsittelyä varten on Nordeassa erillinen pankkitili no [tilinumero]. Ns. vapaiden varojen kirjanpitokäytäntö on muuttunut niin, että lähetystyön keräys- yms. tuotot sekä niiden tilitys lähetysjärjestöille ja keräyskohteille merkitään kirjanpitoon työmuodolle 260, Lähetystyö. Erillistä pankkitiliä ei tarvita. Kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa Nordeassa olevan tilin no [tilinumero]. Tilillä olevat rahat siirretään Lopen seurakunnan käyttötilille no [tilinumero] ja tilitetään sieltä eteenpäin kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti. 94 Tietoturvapolitiikka ja henkilöstön tietoturvaopas Ev.lut. kirkon tietoturvamääräykset 2012 (säädöskokoelma 109, ) edellyttävät, että sopimuspohjaisilla IT-alueilla on hyväksytty tietoturvapolitiikka ja tietoturvan organisointi. Tampereen IT-yhteistyöalueen johtokunta hyväksyi tietoturvapolitiikan, käyttäjän tietoturvaohjeet ja salassapitositoumukset. Tampereen IT-yhteistyöalue on lähettänyt yhteistyöalueen seurakunnille johtokuntansa hyväksymän Tietoturvapolitiikan (liite 94a). Tietoturvallisuuden tavoitteena on mahdollistaa kirkossa määritellyn ja IT-alueella sovitun tietoturvan saavuttaminen luomalla menettelyt ja hallintaprosessit palveluiden turvalliseen ylläpitoon, kehittämiseen sekä hankintaan. Tietoturvan ja muiden tietohallinnon riskien hallinnan tulee olla osa seurakunnan kokonaisvaltaista riskienhallintaa ja johtamisjärjestelmää. Riskienhallinnassa on kyse järjestelmällisestä seurakunnan tavoitteisiin ja toimintaan vaikuttavien epävarmuus- ja uhkatekijöiden tunnistamisesta ja niihin varautumisesta. Tietoturvapolitiikka, tietoturvamääräykset ja IT-yhteistyöalueen toiminnassa sovellettavat tietoturvakäytännöt perustuvat Kirkkohallituksen tietoturvapolitiikkaan ja tietoturvamääräyksiin sekä säädöksiin ja määräyksiin, toiminnan riskiarviointeihin ja julkishallinnon JHS-suosituksiin. Samalla on laadittu Tampereen IT-yhteistyöalueen seurakuntien Henkilöstön tietoturvaopas (liite nro 94b), joka sisältää keskeisimmät tietoturvallisuuden perusasiat toteutettavaksi työtehtävissä ja muissa käytännön tilanteissa. Opas toimii myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Kirkkoneuvosto hyväksyy IT-yhteistyöalueen Tietoturvapolitiikan (liite 94a) ja Henkilöstön tietoturvaoppaan (liite 94b).

7 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 7/ Sivu 7/10 95 Salassapitositoumukset Edellisessä pykälässä mainittuun tietoturvallisuuteen liittyen jokaisen seurakunnan työntekijän ja vapaaehtoisen tulee allekirjoittaa salassapitositoumus, jos hänen tehtävää hoitaessaan on mahdollista saada salassapidon piiriin kuuluvia tietoja. Ohessa on Tampereen IT-yhteistyöalueen laatimat salassapitolomakkeet seurakunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille (liite 95a) sekä vapaaehtoisille (liite 95b). Kirkkoneuvosto päättää ottaa käyttöön liitteinä 95a ja 95b olevat salassapitolomakkeet. 96 Sisäisen valvonnan ohje Taloussääntö 28 Sisäinen valvonta: Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on suunnittelun ja johtamisen apuväline. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti sekä suojautua vahinkojen ja väärinkäytösten varalta. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista ja ohje onkin tarkoitettu ensisijaisesti esimiestehtävissä oleville ja luottamushenkilöille. Valvonnan tehtävänä seurakunnassa on luoda toimintaedellytyksiä hyvälle suunnittelulle, päätöksenteolle ja toteutukselle. Valvonnan päätarkoituksena on varmistaa, että asiat sujuvat niin kuin pitäisi. Tarkkailun ja havaintojen tekemisen lisäksi myös tarvittaessa suoritettavat korjaavat toimenpiteet kuuluvat valvontaan. Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat kirkkovaltuuston valitsemat tilintarkastajat, jotka ovat riippumattomia seurakunnan toimivasta johdosta. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkistaa, että myös seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Sisäinen valvonta on suunnittelun ja johtamisen apuväline, jonka toteuttaminen on jokaisen esimiesasemassa olevan tehtävä. Sisäinen valvonta tapahtuu kirkkoneuvoston alaisuudessa ja sen tarkoitus on varmistaa toiminnan tehokkuus, taloudellisuus, oikeellisuus ja laillisuus sekä omaisuuden suojaaminen vahinkojen ja väärinkäytösten varalta. Sisäisen valvonta jaetaan: - sisäiseen tarkkailuun - luottamushenkilöiden suorittamaan seurantaan - mahdolliseen sisäiseen tarkastukseen.

8 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 7/ Sivu 8/10 Talouspäällikkö ja kirkkoherra ovat laatineet Lopen seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet (liite 96a). Ohjeet on tarkoitettu apuvälineeksi esimiehille sisäisen valvonnan toteuttamisessa sekä ohjeeksi muulle henkilökunnalle, kuinka sisäistä valvontaa seurakunnassa suoritetaan. Kirkkoneuvosto käsittelee Lopen seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet (liite 96a) ja hyväksyy ne. 97 Puun hakkuumäärät Lopen seurakunnalle on laadittu metsäsuunnitelma vuosille Metsäsuunnitelman mukainen vuosittaisen puun hakkuumäärä on vuodelle 2014 n m3. Vuosina on hakattu suunnitelmaa enemmän talouden sopeuttamissuunnitelmaan perustuen. Viimeistään v tulee palata suunnitelman mukaisiin hakkuumääriin pitkäaikaisen metsän tuoton turvaamiseksi. Suunnitelluista maisemanhoitotöistä mm. Kesijärven leirikeskuksen ympäristössä kertyy n. 300 m3 hakkuumäärä. Lisäksi ensiharvennushakkuita olisi hyvä toteuttaa tulevan talven aikana n. 500 m3 puun kasvun parantamiseksi niillä aluilla. Kirkkoneuvosto päättää, että talven aikana myytävästä puusta pyydetään tarjouksia n m3 määrälle. Lisäksi toteutetaan maisemahakkuita n. 300 m3 sekä ensiharvennushakkuita n. 500 m3 myöhemmin erikseen päätettävällä tavalla. 98 Metso-ohjelmaan hakemus Liitteenä 98a olevan kartan mukainen Kesijärveen ja rauhoitettuun alueeseen rajoittuva metsäalue (kuvio 311) on vanhaa puustoa ja talousmetsänä uudistamisen tarpeessa. Ko. alue on vaikeakulkuista ja hyvä vaihtoehto puuston uudistamiselle olisi metsäalueen rauhoittaminen Metso-ohjelman kautta. Hämeen ELY-keskuksesta ylitarkastaja Rauni Itkonen on vastannut talouspäällikön kyselyyn asiasta, että ELY-keskus on kiinnostunut alueen rauhoittamisesta. Seurakunnalle maksettava korvaus selviää mahdollisen Metso-ohjelmaan liittämishakemuksen käsittelyssä. Kirkkoneuvosto tekee liitteeseen 98a merkittyä Kittilä-nimisen tilan (Rno 5:33) osaa kuvio 311 koskevan hakemuksen ELY-keskukselle ko. alueen liittämiseksi Metsoohjelmaan. Alueen liittämisestä Metso-ohjelmaan päätetään erikseen.

9 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 7/ Sivu 9/10 99 Lisätalousarviot Palvelujen ostoihin v. 2013varatuissa määrärahoissa on oleellisia ylityksiä työaloilla 107 Kirkonkirjojenpito ja 242 Perheneuvonta. Lisäksi talousarvion tekemisen yhteydessä ei tiedetty, että kalustomäärärahaa tarvitaan diakoniatyön, taloustoimiston ja musiikkityön lisähankintoihin. Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy yhteensä euron lisätalousarvion vuodelle 2013: Kirkonkirjojen pito (tili 4400/107) mikrofilmauksen ja digitoinnin kustannukset, lisätalousarvio Perheneuvonta (tili 4400/242) palvelujen ostot lisätalousarvio 5000 Virastotalon kalusteet kolmeen työhuoneeseen ja kolikkolaskuri yht Talouspäällikkö selvittää perheneuvonnan kustannusten perusteita valtuuston kokoukseen mennessä. 100 Muut asiat ei ollut. 101 Kokouksen päätös Puheenjohtaja liitti muutoksenhakuohjeet pöytäkirjaan ja päätti kokouksen klo 19.23

10 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 7/ Sivu 10/10 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 86-90, 92, Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 91, Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Kirkkolaki 24 luvun 14 johtuva valituskielto Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät: - Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Pilpalantie 3 Postiosoite: PL 44, Loppi Telekopio: (019) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 91, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Muutoksenhakuajan laskeminen Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kirkkoneuvosto Nro 2/2013 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 2/2013 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 2/2013 sivu 1 Kokousaika: Ti 26.2.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 18 Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 24 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 1/2013 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 1/2013 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 1/2013 sivu 1 Kokousaika: Ti 22.1.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 2/2015 sivu 1. Kokousaika: Ti 10.3.2015 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 2/2015 sivu 1. Kokousaika: Ti 10.3.2015 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 2/2015 sivu 1 Kokousaika: Ti 10.3.2015 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 17 Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 7 / 2011 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 7 / 2011 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 7 / 2011 sivu 1 Kokousaika: ti 6.9.2011 Klo 17.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 97 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. 60 Kokouksen avaus 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 6 / 2011 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 6 / 2011 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 6 / 2011 sivu 1 Kokousaika: ma 15.8.2011 Klo 18.30 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 84 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot