Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / 152 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 11/ 2012 Aika Maanantai klo Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x var. Varpu Lindberg jäs. Eeva Heurlin - var. Tuula Kurki x jäs. Anne Kuparinen x var. Anna-Liisa Järvinen jäs. Arimo Lähdeniitty x var. Pasi Pöri jäs. Liisa Pajala x var. Hilkka Hutanen jäs. Seppo Santala x var. Janne Tranberg jäs. Janne Suominen x var. Kimmo Valkonen jäs. Tommi Yöntilä - var. Timo Sjöblom x Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x Asiat Pykälät Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 158 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Tuula Kurki ja Anne Kuparinen. 159 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Allekirjoitus ja varmennus Vesa Tuominen puheenjohtaja, kirkkoherra Terhi Saari sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Tuula Kurki Anne Kuparinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä taloustoimistossa

2 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Laiterlan säätiön tilintarkastajan valinta vuodelle 2013 Kn 160 / Laiterlan säätiön sääntöjen 9 :n mukaan säätiölle valitsee Paimion Maataloustuottaja ry vuosikokouksessaan yhden tilintarkastajan ja tälle varamiehen. Toisen tilintarkastajan ja tälle varamiehen valitsee vuosittain Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan vuoden 2012 tilintarkastajiksi Jaana Hölsön ja varalle Markku Määttäsen. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto nimeää edelleen, seurakunnan puolesta, Laiterlan säätiölle toiseksi tilintarkastajaksi Markku Määttäsen ja varatilintarkastajaksi Jaana Hölsön varainhoitovuodelle Kolehtisuunnitelma Kn 162 / Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle liite 1

3 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Talouspäällikön työt vuonna 2012 ja lisätyökorvaus Kn 162/ Talouspäällikölle on kertynyt vuodelta 2012 ( ) 75 tuntia lisätöitä Keskimääräinen työviikon pituus on n. 38 tuntia. Virkaehtosopimuksen mukaan toimistotyöaika on 36 tuntia ja 15 minuuttia viikossa. Työmäärä vaihtelee kuukausittain riippuen meneillään olevista työtehtävistä. Tilinpäätöksen ja talousarvion valmistelu kasvattaa työmäärää. Isot rakennusprojektit tai henkilöstö ym. hallinnon kehitystyöt kasvattavat työmäärää. Lisätöitä on pidetty vapaana työn salliessa esim. kesällä, jolloin viikkotyömäärä on ollut pienempi kuin 36,25 tuntia. Työmäärää kasvattaa erityisesti se, että Paimion seurakunnassa ei ole muita talous-kiinteistöhallinnon johtavia viranhaltijoita esim. kiinteistöpäällikköä tai henkilöstöpäällikköä vaan talouspäällikön toimenkuvaan kuuluvat laaja-alaisesti talous-, kiinteistö- ja henkilöstöhallinnon johtamiseen liittyviä tehtäviä. Talouspäällikön lisätöiden määrä on laskenut huomattavasti vuodesta 2008 lähtien hallintosihteerin palkkaamisen myötä. Lisätöitä oli v n. 250 tuntia. Asian käsittely: Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto päättää talouspäällikön lisätyökorvauksesta KirVesTes:n pykälien 140 ja 202 mukaan. Talouspäällikkö poistui kokouksesta pykälän 162 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esitetyt lisätyötunnit 75 tuntia yksimielisesti. Lisätyökorvaukset maksetaan KirVesTes:n pykälien 140 ja 202 mukaan.

4 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Lastenohjaajan työsopimus Kn 163/ Katri Laine valittiin (Kn ) vastaavan lastenohjaaja Sirkku Nymanin sijaiseksi hoitamaan päiväkerhoryhmiä sekä toimimaan Sirkku Nymanin työparina perhekerhossa ajalla Työvoimatarve päiväkerho- ja perhetyössä jatkuu samanlaisena kuin syksyllä Syksyllä 2012 alkaneet, Katri Laineen vetämät, kerhoryhmät tarvitset ohjaajan myös keväällä Tämän vuoksi on perusteltua jatkaa Katri Laineen työsopimusta kerhokauden loppuun asti Katri Laineen työaika on ollut n. 27 h / vko (71 % työsuhde) ja palkkaus vaativuusryhmän 302 mukaan tuntipalkkana 10,89 e (tuntipalkka sisältää vuosisidonnaisen osan 4 %) Todelliset viikkotyötunnit ovat vahvistuneet vastaavan lastenohjaajan tekemän työvuorosuunnitelman mukaan. Talouspäällikkö esittää, että 1. Katri Laineelle tehdään määräaikainen työsopimus ajalle Päivä- ja perhekerhotyön työvoiman tarve jatkossa selvitetään kevään 2013 aikana. 3. Katri Laineen palkkaus perustuu vaativuusryhmän 302 mukaan. Tuntipalkkana 10,89 e. Tuntipalkka sisältää vuosisidonnaisen osan 4 %. 4. Todelliset viikkotyötunnit vahvistuvat perhetyönohjaajan tekemän työvuorosuunnitelman mukaan.

5 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Toimituspalkkiosopimus ajalle Kn 164 / Toimituspalkkiosopimusta sovelletaan ja toimituspalkkioita maksetaan, kun seurakunta järjestää papin tai kanttorien tehtävien hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta. liite 2 Toimituspalkkiosopimus on voimassa liite 2a ja 2b Uuden sopimuksen keskeisimmät uudistukset Uuden suositussopimuksen sisältämä toimitusten ja tehtävien hinnoittelu on kaksiosainen. Liitettä 2a sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla on voimassa oleva palvelussuhde johonkin muuhun kirkkotyönantajaan (srk, srk-yhtymä, tuomiokapituli ja kirkkohallitus) kuin siihen joka on toimitusta tai tehtävää pyytänyt suorittamaan. Liitteen 2a mukaisen toimituspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija suorittaa sovitun toimituksen tai tehtävän vapaapäivänään. Lisäksi edellytetään, että viranhaltijalla on oman esimiehensä lupa toimituksen tai tehtävän suorittamiseen. Liitettä 2b sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla ei ole voimassa olevaa palvelussuhdetta kirkkotyönantajaan. Heitä ovat esim. eläkeläiset ja koululaitoksen palvelussa olevat henkilöt. Liitteen 2a toimitusten hinnoittelussa on otettu huomioon se, että kirkkotyönantajan palveluksessa oleva toimituksen suorittaja voi valmistautua toimitukseen tai tehtävään työpäivänään. Sen taksat ovat matalampia kuin liitteen 2b. Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään ns. muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan (C-kanttori). Seurakunta voi vahvistaa sopimuksen palkkioita alemmat taksat sellaisia toimituksen suorittajia varten, joilta sopimuksen tarkoittama kelpoisuus puuttuu. Toimituspalkkiohinnoittelun lisäksi on tullut muutoksia matkakustannusten korvaamiseen. Matkakorvaus kotoa toimituksen suorittamispaikalle voi olla tuloverolain 71 :n nojalla verotettavaa tuloa. Käytännössä matkakorvaus on verovapaata tuloa vain, jos toimituksen suorittaja on muualla töissä. Mm. eläkeläiselle ja työttömälle työnhakijalle matkakustannusten korvaus on veronalaista tuloa. liite 3 Paimion seurakunnassa on ollut käytäntönä, että toimituspalkkioita on maksettu samansuuruisena, vaikka pätevyysvaatimukset eivät täyttyisi. Taloustoimisto selvittää matkakorvausten maksamisperusteita loppuvuonna Toimituspalkkioiden korvauksissa käytetään liitteen 3 mukaista lomaketta. Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy toimituspalkkiosopimuksen ajalle liitteen 2 mukaisesti. Toimituspalkkiosopimusta toteutetaan takautuvasti alkaen. Toimituspalkkiosopimus annetaan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

6 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Sijoitussuunnitelma Kn 165/ Paimion seurakunnan sijoitusvarallisuus on yhteensä n. 4,5 miljoonaa euroa Sijoituksia tarkastellaan n. kaksi kertaa vuodessa, jolloin keskustellaan lähinnä siitä millaisiin kohteisiin srk:n tulisi sijoittaa ja millaista tuottotasoa tavoitellaan. Viimeksi sijoituksia on käsitelty kirkkoneuvostossa ja liite 4 Vuoden takaiseen tilanteeseen nähden on seurakunnan sijoitusvarallisuus kasvanut n euroa. Sijoitusten vuosituotto on noussut 2,4 %:sta 3,7 %:iin. Sijoitusten tuotot ovat kasvaneet, koska vuosi sitten sijoitettiin kassavaroja enemmän korkeampikorkoisiin määräaikaistalletuksiin ja rahastosijoitukset arvot ovat nousseet vuonna 2012 pörssikurssien noustessa. Seurakunnan ja lahjoitusrahastojen sijoituksista suurin osa on määräaikaistalletuksissa n. 3,4 miljoonaa. Näiden talletusten korko on ollut 3,00 prosenttia. Talletukset erääntyvät Talletuksia tarvitaan vuonna 2012 hautausmaa ym. investointeihin n euroa. Lahjoitusvaroista on siirrettävä n euroa käyttötilille, jotta diakonia-avustuksia voidaan jakaa loppuvuonna 2012 ja vuonna Käytännössä on päätettävä millaisiin kohteisiin sijoitetaan seurakunnan varoja n. 1,6 miljoonaa ja lahjoitus-hautainhoitorahaston varoja n. 1,4 miljoonaa. Marraskuussa 2011 päätettiin, että sijoitukset tehdään määräaikaistalletustileille, koska sijoitusten pääoman turvallinen säilyminen oli tärkeämpi kuin riskipitoinen suurempi tuottoa ja inflaatio-hävikki. Maaliskuussa 2012 päätettiin, että varat pidetään edelleen määräaikaistalletuksissa, koska haluttiin selvittää olisiko suunnitellun senioritalon asunto-osakkeiden ostamien sijoitusmielessä järkevää. Tällöin sijoitusvalikoimaa olisi laajennettu asuntoosakkeisiin ja asuntoja vuokraamalla olisi saatu n. 3 prosentin vuosituotto. Senioritalo-hanke on edelleen kesken eikä taloa tule ainakaan vuoteen. liite 5 Talouspäällikkö pyytää pankeilta korkotarjoukset ja tuo asiasta kokoukseen tiedon. Samalla talouspäällikkö esittelee muita vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Liite 5 annetaan kokouksessa. Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto keskustelee sijoituskohteista ja tekee päätöksen millaisiin kohteisiin seurakunnan varat sijoitetaan 6 12 kuukauden ajaksi. Asian käsittely: Leena Erälinna jääväsi itsensä ja poistui pykälän 165 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

7 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / 158 Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että Paimion seurakunta sijoittaa varoja seuraavasti; 1. Kassavaroina pidetään euroa euroa sijoitetaan 24 kk:n määräaikaistilille Lounais-Suomen Osuuspankkiin, 2.15 % korolla. Tililtä nostetaan tarvittaessa varoja asuntoosakkeiden hankintaa varten euroa. 3. Ostetaan osakkeita seuraavista yhtiöistä: Fortum e, Elisa e, Sanoma e ja Capman e. 4. Ostetaan osakerahastoja Lounais-Suomen osuuspankin kautta eurolla. 5. Seurakunta pitää edelleen olemassa olevat osake- ja joukkovelkakirjarahastot. Merivuoren rahasto 1. Merivuoren rahaston kassavaroina pidetään avustusten maksamista varten noin euroa euroa sijoitetaan 24 kk:n määräaikaistilille Lounais-Suomen osuuspankkiin 2.15 % korolla. Tililtä nostetaan tarvittaessa varoja asuntoosakkeiden hankintaa varten euroa. 3. Ostetaan osakerahastoja Lounais-Suomen osuuspankin kautta eurolla. 4. Merivuoren rahasto pitää edelleen olemassa olevat osake- ja joukkovelkakirjarahastot. Diakoniarahasto euroa sijoitetaan 24 kk:n määräaikaistilille Lounais-Suomen osuuspankkiin 2.15 % korolla. Hautainhoitorahasto euroa sijoitetaan 24 kk:n määräaikaistilille Lounais-Suomen osuuspankkiin 2.15 % korolla.

8 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Johtoalueen käyttöoikeussopimus / Kaaritien ja junaradan välinen alue Kn 166/ Fortum Sähkönsiirto Oy on ehdottanut Paimion seurakunnalle sähkölinjan vetämisestä tulevan Tarjoustalon läheisyyteen pyörätien reunaan. liite 6 Koska Paimion kaupunki ei ole erottanut vielä puistoaluetta seurakunnan Paltta Rno 2:8 tilasta, on seurakunta paperissa vielä alueen maanomistaja. Tämän vuoksi Fortum Sähkönsiirto Oy esittää Paimion seurakunnalle johtoalueen käyttöoikeussopimuksen hyväksymistä. Tilanne on sama kuin Kaaritien puistomuuntamon sijoitusasiassa, jota kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan Myös tuolloin seurakunta kysyi kaupungilta lupaa puistomuuntamon sijoittamiselle. Talouspäällikkö on lähettänyt Paimion kaupungille sähköpostin , jossa hän on kertonut asian ja kysynyt hyväksyykö Paimion kaupunki sähköjohdon asentamisen esitettyyn paikkaan. Tekninen johtaja Markku Kylén vastasi ja kertoi, että Paimion kaupungin puolesta asia on kunnossa. Paimion seurakunnalle ei makseta korvauksia Paltta , koska maakaapeli vedetään pyörätien yhteyteen ja näin ollen korvattavaa vahinkoa ei synny maa-alueen omistajalle. Tämän vuoksi seurakunta ei välitä korvaussummia Paimion kaupungille, kuten puistomuuntamon sijoittamisluvan yhteydessä tehtiin. Talouspäällikkö esittää, että Paimion seurakunta tekee liitteen 6 mukaisen johtoalueen käyttöoikeussopimuksen.

9 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Senioritalotontti Kn 167/ Paimion Palvelukeskussäätiön hallitus kokoontui ma Säätiö käsitteli mm. senioritalon rakentamista. Palvelukeskussäätiön hallitus oli esittelemässä talouspäällikölle säätiön ajatusta siitä, että senioritalotontin ostaisi Palvelukeskussäätiö. Tällöin puhuttiin sekä arkisto-pappilan tontista että entisen Ehtookonnun rivitalon rakennusten maapohjasta. Säätiö on käynyt esittelemässä ajatuksiaan myös Paimion kaupungille. Säätiön hallitus päätti tarjota Paimion seurakunnalle vanhan puistoalueen uudelleenkaavoitetusta tontista euroa, sekä nyt säätiön ja seurakunnan vuokrasopimuksen alaisesta Paltanpuisto I ja Paltanpuisto II maa-alueista euroa. Puisto- ja arkisto-pappilan tontin alueelle kaavoitetun seurakunnan omistaman maa-alan koko on n m 2. Palvelukeskussäätiön tarjous on n. 35 e / m 2. Paimion seurakunta neuvotteli keväällä 2012 Paimion kaupungin kanssa senioritalotontin myynnistä. Tällöin seurakunnan hintapyyntö oli euroa (n. 41 e/m 2 ). Alkuperäinen hintapyyntö syksyllä 2011 oli euroa. Paltanpuisto I ja Paltanpuisto II maa-ala on n m 2. Tarjous on siten n. 11 e / m 2. Seurakunta saa tällä hetkellä vuokratuloja Paltanpuisto I ja II tonteista vuodessa n euroa. Tämän hetken korkotasolla seurakunta saisi euron talletukselle n. 2,0 % tuoton eli n euroa vuodessa. Jotta seurakunta saisi euron vuosituoton nykyisellä korkotasolla, pitäisi tarjouksen olla euroa. Neliöhinnan pitäisi siten olla n. 15 e, jotta seurakunta saisi nykytason mukaisen tuoton pääomalle. Asian käsittely: Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto keskustelee ja tekee tarvittaessa päätöksen Paimion Palvelukeskussäätiön tarjouksesta. Seppo Santala jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta pykälän 167 päätöksenteon ajaksi. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että asiaa jää pöydälle ja uudelleen valmisteluun.

10 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Vanhan hautausmaan kunnostustöiden (maanrakennus ja sadevesijärjestelmä) urakkalaskijoiden valinta Kn 168/ Vanhan hautausmaan kunnostustöiden kilpailuttamisessa on käytetty hankintalaissa olevaa ns. rajoitettua menettelyä. Ensi vaiheessa on laitettu kansalliseen hankintailmoitukseen (Hilma) tieto hankkeesta ja kerrottu hankkeen laajuus sekä urakoitsijaehdokkaiden valintakriteerit. Toisessa vaiheessa seurakunta valitsee ne urakoitsijat, joilla se katsoo olevan riittävästi edellytyksiä hoitaa urakan. Näille urakoitsijoille lähetetään tarjouspyyntö. Kolmannessa vaiheessa seurakunta valitsee tarjousten perusteella urakoitsijan. Hankintailmoituksessa ilmoitettiin, että kunnostustyöt tehdään vuonna 1689 valmistuneen Paimion Pyhän Mikaelin kirkon ja vanhan hautausmaan ympäristössä. Kirkko ja kirkkoa ympäröivä hautausmaa ovat kirkkolain mukaan suojeltu kohde. Rakennuskohde on tästä johtuen erittäin vaativa ja urakoitsijoilta pyydettiin siksi selvitystä toimimisesta vastaavissa, vaativissa kohteissa. Ilmoittautuminen urakkakilpailuun tuli tehdä klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä tuli ilmoituksia kymmeneltä (10) urakoitsijalta. Urakoitsijoiden asiapapereiden tutkinnan ja urakkalaskijoiden valintaehdotuksen kirkkoneuvostolle suoritti talouspäällikkö Tapio Yliluoma, rakennuttajakonsultti Ari Reunanen ja srk-puutarhuri Seppo Pekola. liite 7 Urakkalaskijoista tehty kooste ja ehdotus kirkkoneuvostolle Talouspäällikkö esittää, että tarjouspyyntö lähetetään seuraaville urakoitsijaehdokkaille (maanrakennus- ja sadevesijärjestelmätyöt): Viherpalvelu Ettala & Co Oy, Turku Maanrakennus Kivelä Oy, Paimio MRL Isomäki Oy, Paimio Maisemaurakointi Mäkinen Oy, Paimio Destia Oy / Lounais-Suomi, Tampere Turun Seudun Kuntatekniikka Oy, Turku Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy, Salo Urakkatarjoukset tulee jättää viimeistään ma klo mennessä. Kirkkoneuvosto valitsee urakoitsijan näillä näkymin ma pidettävässä kokouksessa.

11 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Vanhan hautausmaan kunnostustöiden (valaistus- ja sähkötyöt) urakkalaskijoiden valinta Kn 169/ Vanhan hautausmaan kunnostustöiden kilpailuttamisessa on käytetty hankintalaissa olevaa ns. rajoitettua menettelyä. Ensi vaiheessa on laitettu kansalliseen hankintailmoitukseen (Hilma) tieto hankkeesta ja kerrottu hankkeen laajuus sekä urakoitsijaehdokkaiden valintakriteerit. Toisessa vaiheessa seurakunta valitsee ne urakoitsijat, joilla se katsoo olevan riittävästi edellytyksiä hoitaa urakan. Näille urakoitsijoille lähetetään tarjouspyyntö. Kolmannessa vaiheessa seurakunta valitsee tarjousten perusteella urakoitsijan. Hankintailmoituksessa ilmoitettiin, että valaistus- ja sähkötyöt tehdään vuonna 1689 valmistuneen Paimion Pyhän Mikaelin kirkon ja vanhan hautausmaan ympäristössä. Kirkko ja kirkkoa ympäröivä hautausmaa ovat kirkkolain mukaan suojeltu kohde. Rakennuskohde on tästä johtuen erittäin vaativa ja urakoitsijoilta pyydettiin siksi selvitystä toimimisesta vastaavissa, vaativissa kohteissa. Ilmoittautuminen urakkakilpailuun tuli tehdä klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä tuli ilmoituksia 13:ltaurakoitsijalta. Urakoitsijoiden asiapapereiden tutkinnan ja urakkalaskijoiden valintaehdotuksen kirkkoneuvostolle suoritti talouspäällikkö Tapio Yliluoma, rakennuttajakonsultti Ari Reunanen, Pasi Sainio ja srk-puutarhuri Seppo Pekola. liite 8 Urakkalaskijoista tehty kooste ja ehdotus kirkkoneuvostolle Talouspäällikkö esittää, että tarjouspyyntö lähetetään seuraaville urakoitsijaehdokkaille (valaistus- ja sähkötyöt): YIT Kiinteistötekniikka Oy, Turku Turun LaatuSähkö Oy, Turku Lemminkäinen Talotekniikka Oy, Turku Turun Sähkötukku Oy / Humaliston sähkö, Turku Destia Oy / Lounais-Suomi, Tampere Ratatek Oy, Tuusula AM-Sähkö Oy, Muurla Eltel Networks Oy, Paimio/Salo Salon Aluesähkö Oy, Salo ART-Sähkö Oy, Lieto Urakkatarjoukset tulee jättää viimeistään ma klo mennessä. Kirkkoneuvosto valitsee urakoitsijan näillä näkymin ma pidettävässä kokouksessa.

12 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Muistolehdon uuden, yhteisen nimikiven ohjeet Kn 170/ Hautamuistomerkkiohjeet hyväksyy kirkkovaltuusto (Mikaelinlehdon hautausmaan käyttösuunnitelma 15, ). liite 9 nimikiviohje Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy Muistolehdon uuden, yhteisen nimikiven ohjeet liitteen 9 mukaan ja antaa ohjeet kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 171 Paimion Teurastamo Oy:n ympäristölupahakemus Kn 171/ Paimion Teurastamo Oy on toimittanut Paimion kaupungin ympäristönsuojelu viranomaiselle ympäristölupahakemuksen koskien jo olemassa olevaa toimintaa. liite 10 Ympäristösuojelulain mukaan niillä, joiden oikeutta ja etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, on oikeus muistutusten tekemiseen. Paimion seurakunta on saanut tiedonannon asiasta todennäköisesti siksi, että Räpälän vanha kirkkopaikka, jossa pidetään kesäisin seurakunnan tilaisuuksia, sijaitsee lähellä teurastamo. Mahdollinen muistutus tai mielipide tulee toimittaa kirjallisesti tai sähköpostitse mennessä. Talouspäällikkö esittää, että Paimion seurakunnalla ei ole huomautettavaa Paimion Teurastamo Oy:n ympäristölupahakemukseen.

13 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Seurakunnan työryhmien päivitys Kn 172 / Paimion seurakunnassa toimii edelleen seuraavat työryhmät (Kn ) Esteettömyystyöryhmä (Kn ) Antti Syrjälä luottamushenkilö Elina Muntola diakonissa Pertti Arola keva-pastori Anneli Koskinen suntio Jörgen Hämäläinen vammaisneuvoston edustaja (varalla Jorma Kakkonen). Ympäristötyöryhmä (Kn ) Satu Tuominen luottamushenkilö Sisko Ranta emäntä Virva Kangas toimistosihteeri Seppo Pekola srk-puutarhuri Päivi Nurmi II srk-pastori Yhteisvastuukeräystoimikunta Tuulikki Harittu luottamushenkilö Margit Tuomola Tuula Kurki Hanneli Salo vs. nuorisotyönohjaaja Antti Aro erityisdiakoni Urkutyöryhmä (Kn ) Vesa Tuominen kirkkoherra Tapio Yliluoma talouspäällikkö Petri Kopponen kanttori Armi Laakso kanttori Leena Erälinna luottamushenkilö Eeva Heurlin Kirkon ja Mikaelintalon äänentoiston parantamiseen liittyvä työryhmä ( ) Vesa Tuominen kirkkoherra Tapio Yliluoma talouspäällikkö Armi Laakso kirkkomusiikin Anneli Koskinen suntio työalavastaava Tonttityöryhmä (Kn ) Tapio Yliluoma talouspäällikkö Leena Erälinna luottamushenkilö Seppo Santala luottamushenkilö Tommi Yöntilä Haastattelutyöryhmä vuosille Leena Erälinna luottamushenkilö Vesa Tuominen kirkkoherra Liisa Pajala Tapio Yliluoma talouspäällikkö Seppo Santala Terhi Saari ryhmän sihteeri Leila Tiilikka Jorma Kakkonen luottamushenkilö (varajäsen)

14 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / 165 Rakennemuutostyöryhmä (Kn ) Vesa Tuominen kirkkoherra Jorma Kakkonen (kv pj) Tapio Yliluoma talouspäällikkö Leena Erälinna (kn vpj) Asko Mäentaka (kv vpj) Havan valmistelun ohjausryhmä (Kn ) Vesa Tuominen kirkkoherra Tapio Yliluoma talouspäällikkö Sirkku Nyman vastaava lastenohjaaja Antti Aro erityisdiakoni Tuija Mäkivalli I srk-pastori Armi Laakso B-kanttori Mika Ahtola kappalainen Seppo Pekola srk-puutarhuri Anneli Koskinen suntio Heikki Miettinen ay-edustaja ( asti) Pertti Arola ay-edustaja Kirkkoherra esittää, että 1. Seuraavat työryhmä lakkautetaan lukien: - Kirkon ja Mikaelintalon äänentoiston parantamiseen liittyvät työryhmä (hanke on valmistunut) - Tonttityöryhmä (asiat voidaan käsitellä suoraan kirkkoneuvostossa tai hallinto- ja tukipalvelun vastuuryhmässä, päiväkokoukset työesteiden takia vaikeita) - Urkutyöryhmä (urkuhanke siirtynyt tulevaisuuteen) 2. Ympäristötyöryhmän nykyiset jäsenet jatkavat edelleen. (ympäristödiplomin hankinta vielä kesken). liite Esteettömyystyöryhmän nykyiset jäsenet jatkavat vuoden 2013 loppuun. 4. Haastattelutyöryhmä jatkaa entisellä kokoonpanolla Kirkkoneuvosto valitsee yhteisvastuukeräystoimikunnan luottamushenkilöjäsenet vuosiksi Kirkkoneuvosto nimeää yhteisvastuukeräyspäälliköksi Antti Aron vuosiksi Muina työntekijäedustajina toimikunnassa ovat Elina Muntola ja Hanna-Leena Posti. 6. Rakennemuutostyöryhmä jatkaa entisellä kokoonpanolla toistaiseksi. 7. Havan valmistelun ohjausryhmä jatkaa entisellä kokoonpanolla toistaiseksi. Heikki Miettinen toimii alkaen toimistojen työntekijöiden edustajana, koska talouspäällikkö toimii työnantajan edustajana neuvotteluissa. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti sillä muutoksella, että urkutyöryhmää ei tässä vaiheessa lakkauteta. Kanttori Armi Laakso nimetään urkutyöryhmän sihteeriksi ja kokouksen koollekutsujaksi. Yhteisvastuukeräystoimikunnassa jatkavat luottamushenkilöjäseninä Tuula Kurki ja Tuulikki Harittu. Margit Tuomolan tilalle valittiin Liisa Pajala Leena Erälinnan esityksestä.

15 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Eronpyyntö luottamustoimesta ja luottamustoimen täydennys Kn 173/ Varpu Lindberg anoo eroa kirkkoneuvoston varajäsenen luottamustoimesta paikkakunnalta muuton vuoksi. liite 12 eroanomus liitteenä Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto antaa Varpu Lindbergin eroanomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto valitsee tammikuussa 2013 uudet jäsenet ja varajäsenet kirkkoneuvostoon ja vastuuryhmiin vuosille Teoston musiikkilupa Kn 174/ Teosto edustaa koti- ja ulkomaisia säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikin kustantajia sekä myöntää heidän puolestaan luvat musiikin käyttöön. Paimion seurakunnalla on ollut voimassa vuodesta 2008 sopimus Teoston kanssa musiikin esittämisluvasta ja korvauksista. Maksut perustuvat jäsenmäärään. Vuonna 2008 maksu oli 7,62 snt / seurakunnan jäsen (n. 690 e /vuosi). Vuonna 2013 maksu on 9,08 snt / seurakunnan jäsen (n. 830 e/vuosi). liite 13 Kattava musiikkilupa seurakunnalle Yksityiskohtaiset sopimusehdot ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkomusiikin työalavastaavan kanttori Armi Laakson kanta annetaan tiedoksi kokouksessa. Talouspäällikkö esittää, että Paimion seurakunta hyväksyy liitteen 13 mukaisen sopimuksen ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen hinnoittelu otetaan huomioon vuosittain talousarviossa. Kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi sopimus tuodaan uudelleen vain, mikäli sopimusehdoissa tapahtuu oleellisia muutoksia.

16 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosille Kn 175/ Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee v ensimmäisessä kokouksessaan KJ 8 luvun 2 :n mukaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2013 ja Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali sekä varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten varajäsenten vaali Kn 176/ Paimion seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden 1. ja 3. vuoden tammikuussa. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 :n mukaisesti ensin valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 :n mukaan sen jälkeen kun em. vaalit on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkolain 25 luvun 10a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta mm. kirkkovaltuustoa, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. (40 % 8:sta on 3,2. Pyöristys ylöspäin eli 4 naista ja 4 miestä). Kirkkoherra esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee, vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan, vuosiksi ensin kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja sitten muut jäsenet ja näiden vaalien jälkeen eri vaalilla jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet edellä selostettujen säännösten mukaisesti.

17 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / OP-Areenan (jäähalli) kaiuttimet Kn 177/ OP-Areenan kaiuttimet eivät enää vastaa tarvittavaa äänentoistolaatua ja mainokset, kuulutukset ja jopa musiikki soi huonosti. Paimion seurakunta on osakkaana jäähalliyhtiössä ja tarjoaa ilmaista yleisöluistelua osana seurakunnan perhe- ja varhaisnuorisotyötä. Kimmo Arvisto Haka Hockey ry:stä kysyy, onko seurakunnan mahdollista tukea uusien kaiuttimien hankintaa. Uudet laitteet maksavat n euroa. Asian käsittely: Talouspäällikkö esittää, että Paimion seurakunta tukee hanketta eurolla. Seppo Santala esitti, että asia jätetään pöydälle jatkoselvittelyjä varten. Timo Sjöblom kannatti esitystä. Suoritettiin käsiäänestys, jossa talouspäällikön esitystä kannattivat Janne Suominen, Tuula Kurki, Arimo Lähdeniitty, Liisa Pajala, Anne Kuparinen ja Leena Erälinna. Seppo Santalan esitystä kannattivat Timo Sjöblom ja Seppo Santala. Kirkkoherra Vesa Tuominen ei osallistunut äänestykseen. Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön esityksen äänin 6-2. Seppo Santala ja Timo Sjöblom jättivät eriävän mielipiteen.

18 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Tiedoksi Kn 178/ Kevään 2013 kokouskalenteri kokous päivä luottamuselin/ asiat mm. työryhmä ym. ti kirkkovaltuusto kirkkovaltuuston pj ja vpj, kirkkoneuvoston vpj ja jäsenet sekä varajäsenet su Missiotyöryhmä työryhmän aloituskokous ma kirkkoneuvosto vastuuryhmien jäsenet hautausmaaurakoitsijoiden valinnat ti ti kirkkoneuvosto hallinto- ja tukipalvelut ti 5.3. kirkkoneuvosto tilinpäätös ja toimintakertomus ti kirkkovaltuusto ti kirkkoneuvosto palkkojen järjestelyerät, kiinteistöasiat ke 3.4. tilintarkastus ti kirkkoneuvosto tilintarkastuskertomus, vuosilomat ti kirkkoneuvosto toiminta- ja taloussuunnitelmat tuloveroprosentti ti 4.6. kirkkovaltuusto tilinpäätös ja toimintakertomus tuloveroprosentti toiminta- ja taloussuunnitelmat Kn 178/ liite 14 JUKO:n luottamusmiesvaali Paimion seurakunnan JUKO:n jäsenet ovat toimitetussa luottamusmiesvaalissa valinneet toimikaudeksi luottamusmieheksi Pertti Arolan ja varaluottamusmieheksi Hannu Nurmen.

19 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Tiedoksi Kn 178/ Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet sekä tuomiokapitulin kiertokirjeet Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 14 / Vuoden 2013 talousarvion valmistelun perusteita 15 / Pistevirsikirja julkaistu 16 / Vuoden 2013 kirkkokolehdit 17 / Vuoden 2013 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle 18 / Väestö- ja toimintatilastot / Ajankohtaista kirkon palvelukeskuksesta 20 / Seurakuntien maksut kirkon keskusrahastolle Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet: A12/ Kevan Kaari-palvelut seurakunnille A13/ Suositussopimus toimituspalkkioista Yllä olevat yleiskirjeet ovat luettavissa internetissä osoitteessa Tuomiokapitulin kiertokirjeet nro 2419 / Piispantarkastukset v Pappisasessorin vaali Tuomiokapitulin maallikkojäsen Hiippakuntavaltuuston uusi varsinainen jäsen Hiippakuntavaltuuston kokous marraskuussa 2012 ja aloitteiden tekoaika nro 2420 / Piispojen ohjeistus kirkkorakennuksen ja seurakunnan tilojen antamisesta muiden yhteisöjen käyttöön Tuomiokapitulille alistettavat asiat Asiakirjojen lähettäminen tuomiokapituliin ja kirkkohallitukseen Osoitteenmuutoksesta ilmoittaminen Hiippakunnalliset kolehdit 2013 Tuomiokapitulin kiertokirjeet ovat luettavissa internetissä osoitteessa Kn 178/ liite 15 Kehitysvammaistyön pastorin osittainen virkavapaus Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on päätöksellään myöntänyt kehitysvammaistyönpastori Pertti Arolalle osittaista virkavapautta ajalle %:n viranhoitovelvollisuudella. Julkisuuslain (621/1999) 24 :n, kohta 32 mukaan kirkkoneuvoston pöytäkirjan 177 liite nro 15 on salassa pidettävä asiakirja.

20 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Tiedoksi Kn 178/ Seurakuntarakenteen kehittämisen päälinjat Uusi seurakuntayhtymä 2015-rakennemalli Kirkolliskokous käsitteli Kirkko mietintöä ja kirkkohallituksen ehdottamaa seurakuntayhtymämallia alettaneen valmistella. Seurakuntayhtymämallissa olisi yksi keskusyksikkö; jossa on talous ja hallinto. Yhteinen kirkkovaltuusto vastaisi yhtymän päätöksistä, jakaisi määrärahat yhtymän seurakunnille. Seurakunnat olisivat alueellisesti rajattuja, kirkon jäsenistä muodostuvia kuulumisyhteisöjä, joissa on oma kirkko ja kirkkoherra. Toiminnallinen painopiste olisi yhtymän paikallisseurakunnissa. Kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto toteuttaisivat alueellaan kirkon perustehtävää. Paikallistason seurakuntien kirkkoherrojen esimiehenä toimisi lääninrovasti. Seurakuntayhtymän seurakunnilla olisi seurakuntaneuvostot, joita johtaa kirkkoherra tai maallikkopuheenjohtaja. Uuden mallin käyttöönotossa seurataan kuntauudistuksen aikataulua. Mallin käyttöönotto on vielä epäselvä, koska isot seurakunnat kuten Jyväskylä, Salo ja Savonlinna ovat yhden seurakunnan -mallin säilyttämisen kannalla. Kirkkoherra tiedustelee ympäristöseurakunnilta, (Sauvo-Karuna, Lieto, Aura, Tarvasjoki) niiden halukkuudesta kokoontua pohtiman yhteisen seurakuntayhtymä -mallin kehittämistä. Mikäli yhteistyöhalukkuutta löytyy, järjestetään seurakuntien kesken yhteinen palaveri aiheesta. Seurataan kirkolliskokouksen valmistelua asiasta ja ollaan valmiit toimimaan heti, kun asia eli uusi seurakuntamalli on ajankohtainen. Kn 178/ liite 16 Hautaustoimessa käyttöön otettavat uudet lomakkeet Talouspäällikkö selvitti kokouksessa uusia, hautapaikan hallintaan ja muistotilaisuuksien tilanvuokraukseen liittyvien lomakkeiden sisältöä sekä niiden tarkoitusta.

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen x kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen x kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JS TS PÖYTÄKIRJA 7/ 5.6.2012/ 93 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7/ 2012 Aika Tiistai 5.6.2012 klo 17.30 17.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Mika Ahtola, vs. kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 AIKA MAANANTAI 28.04.2014

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 27.3.2013 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

17 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä olleet jäsenet 21 valtuutettua. Luettelo sivulla 2.

17 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä olleet jäsenet 21 valtuutettua. Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: TV TV PÖYTÄKIRJA 3 /27.11.2014/ 23 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2014 Aika 27.11.2014 klo 18.10-18.50 Paikka Ravintola Hus Lindman (Ekman-kabinetti), Turku Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Aika Paikka 3.2.2016 klo 17:00 18:21 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013 1 (15) Kokouspäivä Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 4, Seurakunnantie 1, 22.1.2013 klo 18.00 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti Kaurila Tuija Lumijärvi Johanna Nieminen

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2013

KIRKKONEUVOSTO 4/2013 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2013 AIKA MAANANTAI 27.5.2013

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala INARIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2014 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 9.12.2014. klo 17.30 17.37 Paikka: Ivalon kirkon alakerrassa Kirkkokuja 1, 99800 Ivalo Läsnä: Varsinainen jäsen Varajäsen X Jouko

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hirvonen Sini, varajäsen (Heikkinen-Rummukainen

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Aika keskiviikko 29.1.2014 klo 17:30-18:15 Paikka Härmälän kirkko, Talvitie 26 Osallistujat Jäsenet Jussi Mäkinen puheenjohtaja Jarno Parviola Sirpa

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika: ma 11.6.2012 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) PÖYTÄKIRJA 29201 Harjavalta 2/2013 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKONEUVOSTO AIKA MAANANTAI 11.3.2013

Lisätiedot

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen 355/2014 71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto päättää 1) merkitä tiedoksi vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/2014

KIRKKONEUVOSTO 8/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 8/2014 AIKA MAANANTAI 3.11.2014

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(8) Aika 28.9.2014klo 16.00-18.15 Paikka Osallistujat Lielahden kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen, Asko Järvinen,

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 11.11.2013. Aika maanantaina 11.11.2013 klo 18.30 19.16

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 11.11.2013. Aika maanantaina 11.11.2013 klo 18.30 19.16 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/13 Sivu 1 Aika maanantaina 11.11.2013 klo 18.30 19.16 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj, poissa, varalla Inkeri Vyyryläinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 18-18.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Haapsaari Tuula

Lisätiedot

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 AIKA Maanantai 24.11.2014

Lisätiedot

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden.

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden. Helsingin seurakuntayhtymä Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 14.04.2016 klo 18:05-19:25 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Pakarinen, puheenjohtaja Salli Ahtiainen Tiina Hieta

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja. - Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen X Aarre Vilponen. - Pekka Pekkala, jäsen X Kai Jentala

X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja. - Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen X Aarre Vilponen. - Pekka Pekkala, jäsen X Kai Jentala KIRKKONEUVOSTO 1/2016 Sivu 1 Aika: 26.1.2016. klo 17.00 17.20 Paikka: Puhelinkokous Kutsuttu: Varsinainen jäsen Varajäsen X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja X Kari Tammela, varapuheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

varajäsen (Hakala Taina)

varajäsen (Hakala Taina) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 78 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.09.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Lammi Tiina Majalahti Auli Mattila

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17.00 18.20 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) 24.4.2015 Aika Torstai 23.4.2015 klo 16.30 17.15 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

Hannamari Kekkonen vs. talouspäällikkö, sihteeri poissa 30. Esko Mattila Hannamari Kekkonen Miikka Salo puheenjohtaja sihteeri poissa 30 sihteeri 30

Hannamari Kekkonen vs. talouspäällikkö, sihteeri poissa 30. Esko Mattila Hannamari Kekkonen Miikka Salo puheenjohtaja sihteeri poissa 30 sihteeri 30 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22 KOKOUSAIKA: Torstai 05.03..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Härkki Leena varajäsen (Alanen Margit)

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 7. päivänä marraskuuta n. klo 17.00 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. 105 Kokouksen avaus 106 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Seurakuntatalo, PIENI SALI

Seurakuntatalo, PIENI SALI HARJAVALLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356 761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi (poissaolot) www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2013 AIKA

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 29-38 :t 3/2015

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 29-38 :t 3/2015 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 29-38 :t 3/2015 KOKOUSAIKA: torstai 25.6.2015 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: Osallistujat seurakuntakoti Rajala Juhani Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 17.9.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika: ma 25.2.2013 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 1/2015

KIRKKONEUVOSTO 1/2015 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2015 AIKA Maanantai 2.2.2015 KLO 17.30-18.30 PAIKKA

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 6/2015

KIRKKONEUVOSTO 6/2015 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 6/2015 AIKA Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-18:15 PAIKKA

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 06.10.2015 17.00 18.21 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Aika 19.12.2012 klo 11:00 11:45 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vaara-Karjalan seurakunta 1 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika 12.12.2012 klo 18.00-18.55 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Angervo Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jeskanen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(14) Kirkkoneuvosto 5/ OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(14) Kirkkoneuvosto 5/ OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(14) KOKOUSTIEDOT Aika 8.9.2015 klo 18-19.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Jyrki Vaaramo vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen Elina

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00-18.25 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

32 Määräaikaisen vapaaehtoistoiminnan kehittäjän työsuhteen perustaminen

32 Määräaikaisen vapaaehtoistoiminnan kehittäjän työsuhteen perustaminen 419/2013 32 Määräaikaisen vapaaehtoistoiminnan kehittäjän työsuhteen perustaminen Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Päätetään perustaa määräaikainen enintään kahden vuoden vapaaehtoistoiminnan kehittäjän

Lisätiedot

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2.

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2. ESITYSLISTA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18 - Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi Klemetti

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja

Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja INARIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 9/2016 Sivu 1 ESITYSLISTA Aika: 21.12.2016. klo 17.00 Paikka: puhelinkokous (ohjeet nimilistan alla) Kutsuttu: Varsinainen jäsen Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: TK AL PÖYTÄKIRJA 2/ 27.2.2014/ 15 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2014 Aika Torstai 27.2.2014 klo 18.00 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 7/2014

KIRKKONEUVOSTO 7/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2014 AIKA TIISTAI 7.10.2014

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 1/2016 18.5.2016 1-10 / sivut 1-8

Kirkkovaltuusto 1/2016 18.5.2016 1-10 / sivut 1-8 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 18.5.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 18 /19: Alanen Margit Heiska Virve Härkki Leena Järvi Raili vara (Kauppila Eero) Karjalainen Anni Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2-12 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Aika: Paikka: ma 13.2.2012 klo 19.00 alkavan kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 2/2015

KIRKKONEUVOSTO 2/2015 1 s ( 12 ) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 2/2015 AIKA Tiistai 24.2.2015 klo 17.30-19.55

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 6/2015 17.12.2015 52-62 / sivut 41-50

Kirkkovaltuusto 6/2015 17.12.2015 52-62 / sivut 41-50 KOKOUSAIKA: Torstai 17.12.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8) AIKA Torstai 17.12.2015 klo 17.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO. Seurakuntatalo, pieni sali. Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto AIKA MAANANTAI KLO

KIRKKONEUVOSTO. Seurakuntatalo, pieni sali. Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto AIKA MAANANTAI KLO HARJAVALLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA PL 59 (Kirkkokatu 3) 1/2013 29201 Harjavalta 044-7356 761 www.harjavallanseurakunta.fi evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi KIRKKONEUVOSTO AIKA MAANANTAI 4.2.2013

Lisätiedot

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 29.5.2014 12.6.2014 välisen ajan.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 29.5.2014 12.6.2014 välisen ajan. KOKOUSAIKA: Keskiviikko 28.5.2014 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Ikaalisten kirkko, sakasti Läsnä: Haveri Juhani jäsen Lammi Tiina jäsen Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha jäsen Mattila Esko

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 15-23 :t 2/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 15-23 :t 2/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 15-23 :t 2/2014 KOKOUSAIKA: torstai 9.10.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: seurakuntakoti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Jokela Satu Koivunen

Lisätiedot

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 17.2.2016

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 17.2.2016 17.2.2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika keskiviikko 17.2.2016 klo 16.30 18.31 Paikka Pielisensuun kirkko, yläsali Läsnä Nuutinen Tapani puheenjohtaja Auvinen Päivi Karvinen Tarmo Matti Kososen varahenkilö Ketonen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu 10.12.2015 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirja on tarkastettu 10.12.2015 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkovaltuusto Aika 09.12.2015 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntatalo, Pyhän Ristin Sali, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Ahonen Minna Ahonen Paavo Grün

Lisätiedot

15 varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä eli yhteensä olleet jäsenet 21 valtuutettua. Luettelo sivulla 2.

15 varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä eli yhteensä olleet jäsenet 21 valtuutettua. Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: AM HH PÖYTÄKIRJA 1 /11.3.2014/ 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1 / 2014 Aika 11.3.2014 klo 18.00 18.43 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti alkuhartauden.

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

kirkkovaltuuston vpj. (poistui pykälän 13 käsittelyn jälkeen)

kirkkovaltuuston vpj. (poistui pykälän 13 käsittelyn jälkeen) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA: torstai 21.01.2016 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mansoniemi Juha jäsen

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Aika Paikka 8.6.2016 klo 17:00 18:10 Suurella Sydämellä -klubi Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa Karintaus,

Lisätiedot

/ 2016 / 2016. Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 3.3. 17.3.2016 välisen ajan. Todistaa: Heidi Pirttijoki, talouspäällikkö

/ 2016 / 2016. Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 3.3. 17.3.2016 välisen ajan. Todistaa: Heidi Pirttijoki, talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 KOKOUSAIKA: keskiviikko 2.3.2016 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Koivikon rantasauna (Epen tupa) Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mansoniemi

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot