Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / 152 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 11/ 2012 Aika Maanantai klo Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x var. Varpu Lindberg jäs. Eeva Heurlin - var. Tuula Kurki x jäs. Anne Kuparinen x var. Anna-Liisa Järvinen jäs. Arimo Lähdeniitty x var. Pasi Pöri jäs. Liisa Pajala x var. Hilkka Hutanen jäs. Seppo Santala x var. Janne Tranberg jäs. Janne Suominen x var. Kimmo Valkonen jäs. Tommi Yöntilä - var. Timo Sjöblom x Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x Asiat Pykälät Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 158 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Tuula Kurki ja Anne Kuparinen. 159 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Allekirjoitus ja varmennus Vesa Tuominen puheenjohtaja, kirkkoherra Terhi Saari sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Tuula Kurki Anne Kuparinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä taloustoimistossa

2 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Laiterlan säätiön tilintarkastajan valinta vuodelle 2013 Kn 160 / Laiterlan säätiön sääntöjen 9 :n mukaan säätiölle valitsee Paimion Maataloustuottaja ry vuosikokouksessaan yhden tilintarkastajan ja tälle varamiehen. Toisen tilintarkastajan ja tälle varamiehen valitsee vuosittain Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan vuoden 2012 tilintarkastajiksi Jaana Hölsön ja varalle Markku Määttäsen. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto nimeää edelleen, seurakunnan puolesta, Laiterlan säätiölle toiseksi tilintarkastajaksi Markku Määttäsen ja varatilintarkastajaksi Jaana Hölsön varainhoitovuodelle Kolehtisuunnitelma Kn 162 / Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle liite 1

3 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Talouspäällikön työt vuonna 2012 ja lisätyökorvaus Kn 162/ Talouspäällikölle on kertynyt vuodelta 2012 ( ) 75 tuntia lisätöitä Keskimääräinen työviikon pituus on n. 38 tuntia. Virkaehtosopimuksen mukaan toimistotyöaika on 36 tuntia ja 15 minuuttia viikossa. Työmäärä vaihtelee kuukausittain riippuen meneillään olevista työtehtävistä. Tilinpäätöksen ja talousarvion valmistelu kasvattaa työmäärää. Isot rakennusprojektit tai henkilöstö ym. hallinnon kehitystyöt kasvattavat työmäärää. Lisätöitä on pidetty vapaana työn salliessa esim. kesällä, jolloin viikkotyömäärä on ollut pienempi kuin 36,25 tuntia. Työmäärää kasvattaa erityisesti se, että Paimion seurakunnassa ei ole muita talous-kiinteistöhallinnon johtavia viranhaltijoita esim. kiinteistöpäällikköä tai henkilöstöpäällikköä vaan talouspäällikön toimenkuvaan kuuluvat laaja-alaisesti talous-, kiinteistö- ja henkilöstöhallinnon johtamiseen liittyviä tehtäviä. Talouspäällikön lisätöiden määrä on laskenut huomattavasti vuodesta 2008 lähtien hallintosihteerin palkkaamisen myötä. Lisätöitä oli v n. 250 tuntia. Asian käsittely: Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto päättää talouspäällikön lisätyökorvauksesta KirVesTes:n pykälien 140 ja 202 mukaan. Talouspäällikkö poistui kokouksesta pykälän 162 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esitetyt lisätyötunnit 75 tuntia yksimielisesti. Lisätyökorvaukset maksetaan KirVesTes:n pykälien 140 ja 202 mukaan.

4 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Lastenohjaajan työsopimus Kn 163/ Katri Laine valittiin (Kn ) vastaavan lastenohjaaja Sirkku Nymanin sijaiseksi hoitamaan päiväkerhoryhmiä sekä toimimaan Sirkku Nymanin työparina perhekerhossa ajalla Työvoimatarve päiväkerho- ja perhetyössä jatkuu samanlaisena kuin syksyllä Syksyllä 2012 alkaneet, Katri Laineen vetämät, kerhoryhmät tarvitset ohjaajan myös keväällä Tämän vuoksi on perusteltua jatkaa Katri Laineen työsopimusta kerhokauden loppuun asti Katri Laineen työaika on ollut n. 27 h / vko (71 % työsuhde) ja palkkaus vaativuusryhmän 302 mukaan tuntipalkkana 10,89 e (tuntipalkka sisältää vuosisidonnaisen osan 4 %) Todelliset viikkotyötunnit ovat vahvistuneet vastaavan lastenohjaajan tekemän työvuorosuunnitelman mukaan. Talouspäällikkö esittää, että 1. Katri Laineelle tehdään määräaikainen työsopimus ajalle Päivä- ja perhekerhotyön työvoiman tarve jatkossa selvitetään kevään 2013 aikana. 3. Katri Laineen palkkaus perustuu vaativuusryhmän 302 mukaan. Tuntipalkkana 10,89 e. Tuntipalkka sisältää vuosisidonnaisen osan 4 %. 4. Todelliset viikkotyötunnit vahvistuvat perhetyönohjaajan tekemän työvuorosuunnitelman mukaan.

5 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Toimituspalkkiosopimus ajalle Kn 164 / Toimituspalkkiosopimusta sovelletaan ja toimituspalkkioita maksetaan, kun seurakunta järjestää papin tai kanttorien tehtävien hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta. liite 2 Toimituspalkkiosopimus on voimassa liite 2a ja 2b Uuden sopimuksen keskeisimmät uudistukset Uuden suositussopimuksen sisältämä toimitusten ja tehtävien hinnoittelu on kaksiosainen. Liitettä 2a sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla on voimassa oleva palvelussuhde johonkin muuhun kirkkotyönantajaan (srk, srk-yhtymä, tuomiokapituli ja kirkkohallitus) kuin siihen joka on toimitusta tai tehtävää pyytänyt suorittamaan. Liitteen 2a mukaisen toimituspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija suorittaa sovitun toimituksen tai tehtävän vapaapäivänään. Lisäksi edellytetään, että viranhaltijalla on oman esimiehensä lupa toimituksen tai tehtävän suorittamiseen. Liitettä 2b sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla ei ole voimassa olevaa palvelussuhdetta kirkkotyönantajaan. Heitä ovat esim. eläkeläiset ja koululaitoksen palvelussa olevat henkilöt. Liitteen 2a toimitusten hinnoittelussa on otettu huomioon se, että kirkkotyönantajan palveluksessa oleva toimituksen suorittaja voi valmistautua toimitukseen tai tehtävään työpäivänään. Sen taksat ovat matalampia kuin liitteen 2b. Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään ns. muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan (C-kanttori). Seurakunta voi vahvistaa sopimuksen palkkioita alemmat taksat sellaisia toimituksen suorittajia varten, joilta sopimuksen tarkoittama kelpoisuus puuttuu. Toimituspalkkiohinnoittelun lisäksi on tullut muutoksia matkakustannusten korvaamiseen. Matkakorvaus kotoa toimituksen suorittamispaikalle voi olla tuloverolain 71 :n nojalla verotettavaa tuloa. Käytännössä matkakorvaus on verovapaata tuloa vain, jos toimituksen suorittaja on muualla töissä. Mm. eläkeläiselle ja työttömälle työnhakijalle matkakustannusten korvaus on veronalaista tuloa. liite 3 Paimion seurakunnassa on ollut käytäntönä, että toimituspalkkioita on maksettu samansuuruisena, vaikka pätevyysvaatimukset eivät täyttyisi. Taloustoimisto selvittää matkakorvausten maksamisperusteita loppuvuonna Toimituspalkkioiden korvauksissa käytetään liitteen 3 mukaista lomaketta. Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy toimituspalkkiosopimuksen ajalle liitteen 2 mukaisesti. Toimituspalkkiosopimusta toteutetaan takautuvasti alkaen. Toimituspalkkiosopimus annetaan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

6 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Sijoitussuunnitelma Kn 165/ Paimion seurakunnan sijoitusvarallisuus on yhteensä n. 4,5 miljoonaa euroa Sijoituksia tarkastellaan n. kaksi kertaa vuodessa, jolloin keskustellaan lähinnä siitä millaisiin kohteisiin srk:n tulisi sijoittaa ja millaista tuottotasoa tavoitellaan. Viimeksi sijoituksia on käsitelty kirkkoneuvostossa ja liite 4 Vuoden takaiseen tilanteeseen nähden on seurakunnan sijoitusvarallisuus kasvanut n euroa. Sijoitusten vuosituotto on noussut 2,4 %:sta 3,7 %:iin. Sijoitusten tuotot ovat kasvaneet, koska vuosi sitten sijoitettiin kassavaroja enemmän korkeampikorkoisiin määräaikaistalletuksiin ja rahastosijoitukset arvot ovat nousseet vuonna 2012 pörssikurssien noustessa. Seurakunnan ja lahjoitusrahastojen sijoituksista suurin osa on määräaikaistalletuksissa n. 3,4 miljoonaa. Näiden talletusten korko on ollut 3,00 prosenttia. Talletukset erääntyvät Talletuksia tarvitaan vuonna 2012 hautausmaa ym. investointeihin n euroa. Lahjoitusvaroista on siirrettävä n euroa käyttötilille, jotta diakonia-avustuksia voidaan jakaa loppuvuonna 2012 ja vuonna Käytännössä on päätettävä millaisiin kohteisiin sijoitetaan seurakunnan varoja n. 1,6 miljoonaa ja lahjoitus-hautainhoitorahaston varoja n. 1,4 miljoonaa. Marraskuussa 2011 päätettiin, että sijoitukset tehdään määräaikaistalletustileille, koska sijoitusten pääoman turvallinen säilyminen oli tärkeämpi kuin riskipitoinen suurempi tuottoa ja inflaatio-hävikki. Maaliskuussa 2012 päätettiin, että varat pidetään edelleen määräaikaistalletuksissa, koska haluttiin selvittää olisiko suunnitellun senioritalon asunto-osakkeiden ostamien sijoitusmielessä järkevää. Tällöin sijoitusvalikoimaa olisi laajennettu asuntoosakkeisiin ja asuntoja vuokraamalla olisi saatu n. 3 prosentin vuosituotto. Senioritalo-hanke on edelleen kesken eikä taloa tule ainakaan vuoteen. liite 5 Talouspäällikkö pyytää pankeilta korkotarjoukset ja tuo asiasta kokoukseen tiedon. Samalla talouspäällikkö esittelee muita vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Liite 5 annetaan kokouksessa. Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto keskustelee sijoituskohteista ja tekee päätöksen millaisiin kohteisiin seurakunnan varat sijoitetaan 6 12 kuukauden ajaksi. Asian käsittely: Leena Erälinna jääväsi itsensä ja poistui pykälän 165 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

7 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / 158 Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että Paimion seurakunta sijoittaa varoja seuraavasti; 1. Kassavaroina pidetään euroa euroa sijoitetaan 24 kk:n määräaikaistilille Lounais-Suomen Osuuspankkiin, 2.15 % korolla. Tililtä nostetaan tarvittaessa varoja asuntoosakkeiden hankintaa varten euroa. 3. Ostetaan osakkeita seuraavista yhtiöistä: Fortum e, Elisa e, Sanoma e ja Capman e. 4. Ostetaan osakerahastoja Lounais-Suomen osuuspankin kautta eurolla. 5. Seurakunta pitää edelleen olemassa olevat osake- ja joukkovelkakirjarahastot. Merivuoren rahasto 1. Merivuoren rahaston kassavaroina pidetään avustusten maksamista varten noin euroa euroa sijoitetaan 24 kk:n määräaikaistilille Lounais-Suomen osuuspankkiin 2.15 % korolla. Tililtä nostetaan tarvittaessa varoja asuntoosakkeiden hankintaa varten euroa. 3. Ostetaan osakerahastoja Lounais-Suomen osuuspankin kautta eurolla. 4. Merivuoren rahasto pitää edelleen olemassa olevat osake- ja joukkovelkakirjarahastot. Diakoniarahasto euroa sijoitetaan 24 kk:n määräaikaistilille Lounais-Suomen osuuspankkiin 2.15 % korolla. Hautainhoitorahasto euroa sijoitetaan 24 kk:n määräaikaistilille Lounais-Suomen osuuspankkiin 2.15 % korolla.

8 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Johtoalueen käyttöoikeussopimus / Kaaritien ja junaradan välinen alue Kn 166/ Fortum Sähkönsiirto Oy on ehdottanut Paimion seurakunnalle sähkölinjan vetämisestä tulevan Tarjoustalon läheisyyteen pyörätien reunaan. liite 6 Koska Paimion kaupunki ei ole erottanut vielä puistoaluetta seurakunnan Paltta Rno 2:8 tilasta, on seurakunta paperissa vielä alueen maanomistaja. Tämän vuoksi Fortum Sähkönsiirto Oy esittää Paimion seurakunnalle johtoalueen käyttöoikeussopimuksen hyväksymistä. Tilanne on sama kuin Kaaritien puistomuuntamon sijoitusasiassa, jota kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan Myös tuolloin seurakunta kysyi kaupungilta lupaa puistomuuntamon sijoittamiselle. Talouspäällikkö on lähettänyt Paimion kaupungille sähköpostin , jossa hän on kertonut asian ja kysynyt hyväksyykö Paimion kaupunki sähköjohdon asentamisen esitettyyn paikkaan. Tekninen johtaja Markku Kylén vastasi ja kertoi, että Paimion kaupungin puolesta asia on kunnossa. Paimion seurakunnalle ei makseta korvauksia Paltta , koska maakaapeli vedetään pyörätien yhteyteen ja näin ollen korvattavaa vahinkoa ei synny maa-alueen omistajalle. Tämän vuoksi seurakunta ei välitä korvaussummia Paimion kaupungille, kuten puistomuuntamon sijoittamisluvan yhteydessä tehtiin. Talouspäällikkö esittää, että Paimion seurakunta tekee liitteen 6 mukaisen johtoalueen käyttöoikeussopimuksen.

9 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Senioritalotontti Kn 167/ Paimion Palvelukeskussäätiön hallitus kokoontui ma Säätiö käsitteli mm. senioritalon rakentamista. Palvelukeskussäätiön hallitus oli esittelemässä talouspäällikölle säätiön ajatusta siitä, että senioritalotontin ostaisi Palvelukeskussäätiö. Tällöin puhuttiin sekä arkisto-pappilan tontista että entisen Ehtookonnun rivitalon rakennusten maapohjasta. Säätiö on käynyt esittelemässä ajatuksiaan myös Paimion kaupungille. Säätiön hallitus päätti tarjota Paimion seurakunnalle vanhan puistoalueen uudelleenkaavoitetusta tontista euroa, sekä nyt säätiön ja seurakunnan vuokrasopimuksen alaisesta Paltanpuisto I ja Paltanpuisto II maa-alueista euroa. Puisto- ja arkisto-pappilan tontin alueelle kaavoitetun seurakunnan omistaman maa-alan koko on n m 2. Palvelukeskussäätiön tarjous on n. 35 e / m 2. Paimion seurakunta neuvotteli keväällä 2012 Paimion kaupungin kanssa senioritalotontin myynnistä. Tällöin seurakunnan hintapyyntö oli euroa (n. 41 e/m 2 ). Alkuperäinen hintapyyntö syksyllä 2011 oli euroa. Paltanpuisto I ja Paltanpuisto II maa-ala on n m 2. Tarjous on siten n. 11 e / m 2. Seurakunta saa tällä hetkellä vuokratuloja Paltanpuisto I ja II tonteista vuodessa n euroa. Tämän hetken korkotasolla seurakunta saisi euron talletukselle n. 2,0 % tuoton eli n euroa vuodessa. Jotta seurakunta saisi euron vuosituoton nykyisellä korkotasolla, pitäisi tarjouksen olla euroa. Neliöhinnan pitäisi siten olla n. 15 e, jotta seurakunta saisi nykytason mukaisen tuoton pääomalle. Asian käsittely: Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto keskustelee ja tekee tarvittaessa päätöksen Paimion Palvelukeskussäätiön tarjouksesta. Seppo Santala jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta pykälän 167 päätöksenteon ajaksi. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että asiaa jää pöydälle ja uudelleen valmisteluun.

10 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Vanhan hautausmaan kunnostustöiden (maanrakennus ja sadevesijärjestelmä) urakkalaskijoiden valinta Kn 168/ Vanhan hautausmaan kunnostustöiden kilpailuttamisessa on käytetty hankintalaissa olevaa ns. rajoitettua menettelyä. Ensi vaiheessa on laitettu kansalliseen hankintailmoitukseen (Hilma) tieto hankkeesta ja kerrottu hankkeen laajuus sekä urakoitsijaehdokkaiden valintakriteerit. Toisessa vaiheessa seurakunta valitsee ne urakoitsijat, joilla se katsoo olevan riittävästi edellytyksiä hoitaa urakan. Näille urakoitsijoille lähetetään tarjouspyyntö. Kolmannessa vaiheessa seurakunta valitsee tarjousten perusteella urakoitsijan. Hankintailmoituksessa ilmoitettiin, että kunnostustyöt tehdään vuonna 1689 valmistuneen Paimion Pyhän Mikaelin kirkon ja vanhan hautausmaan ympäristössä. Kirkko ja kirkkoa ympäröivä hautausmaa ovat kirkkolain mukaan suojeltu kohde. Rakennuskohde on tästä johtuen erittäin vaativa ja urakoitsijoilta pyydettiin siksi selvitystä toimimisesta vastaavissa, vaativissa kohteissa. Ilmoittautuminen urakkakilpailuun tuli tehdä klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä tuli ilmoituksia kymmeneltä (10) urakoitsijalta. Urakoitsijoiden asiapapereiden tutkinnan ja urakkalaskijoiden valintaehdotuksen kirkkoneuvostolle suoritti talouspäällikkö Tapio Yliluoma, rakennuttajakonsultti Ari Reunanen ja srk-puutarhuri Seppo Pekola. liite 7 Urakkalaskijoista tehty kooste ja ehdotus kirkkoneuvostolle Talouspäällikkö esittää, että tarjouspyyntö lähetetään seuraaville urakoitsijaehdokkaille (maanrakennus- ja sadevesijärjestelmätyöt): Viherpalvelu Ettala & Co Oy, Turku Maanrakennus Kivelä Oy, Paimio MRL Isomäki Oy, Paimio Maisemaurakointi Mäkinen Oy, Paimio Destia Oy / Lounais-Suomi, Tampere Turun Seudun Kuntatekniikka Oy, Turku Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy, Salo Urakkatarjoukset tulee jättää viimeistään ma klo mennessä. Kirkkoneuvosto valitsee urakoitsijan näillä näkymin ma pidettävässä kokouksessa.

11 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Vanhan hautausmaan kunnostustöiden (valaistus- ja sähkötyöt) urakkalaskijoiden valinta Kn 169/ Vanhan hautausmaan kunnostustöiden kilpailuttamisessa on käytetty hankintalaissa olevaa ns. rajoitettua menettelyä. Ensi vaiheessa on laitettu kansalliseen hankintailmoitukseen (Hilma) tieto hankkeesta ja kerrottu hankkeen laajuus sekä urakoitsijaehdokkaiden valintakriteerit. Toisessa vaiheessa seurakunta valitsee ne urakoitsijat, joilla se katsoo olevan riittävästi edellytyksiä hoitaa urakan. Näille urakoitsijoille lähetetään tarjouspyyntö. Kolmannessa vaiheessa seurakunta valitsee tarjousten perusteella urakoitsijan. Hankintailmoituksessa ilmoitettiin, että valaistus- ja sähkötyöt tehdään vuonna 1689 valmistuneen Paimion Pyhän Mikaelin kirkon ja vanhan hautausmaan ympäristössä. Kirkko ja kirkkoa ympäröivä hautausmaa ovat kirkkolain mukaan suojeltu kohde. Rakennuskohde on tästä johtuen erittäin vaativa ja urakoitsijoilta pyydettiin siksi selvitystä toimimisesta vastaavissa, vaativissa kohteissa. Ilmoittautuminen urakkakilpailuun tuli tehdä klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä tuli ilmoituksia 13:ltaurakoitsijalta. Urakoitsijoiden asiapapereiden tutkinnan ja urakkalaskijoiden valintaehdotuksen kirkkoneuvostolle suoritti talouspäällikkö Tapio Yliluoma, rakennuttajakonsultti Ari Reunanen, Pasi Sainio ja srk-puutarhuri Seppo Pekola. liite 8 Urakkalaskijoista tehty kooste ja ehdotus kirkkoneuvostolle Talouspäällikkö esittää, että tarjouspyyntö lähetetään seuraaville urakoitsijaehdokkaille (valaistus- ja sähkötyöt): YIT Kiinteistötekniikka Oy, Turku Turun LaatuSähkö Oy, Turku Lemminkäinen Talotekniikka Oy, Turku Turun Sähkötukku Oy / Humaliston sähkö, Turku Destia Oy / Lounais-Suomi, Tampere Ratatek Oy, Tuusula AM-Sähkö Oy, Muurla Eltel Networks Oy, Paimio/Salo Salon Aluesähkö Oy, Salo ART-Sähkö Oy, Lieto Urakkatarjoukset tulee jättää viimeistään ma klo mennessä. Kirkkoneuvosto valitsee urakoitsijan näillä näkymin ma pidettävässä kokouksessa.

12 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Muistolehdon uuden, yhteisen nimikiven ohjeet Kn 170/ Hautamuistomerkkiohjeet hyväksyy kirkkovaltuusto (Mikaelinlehdon hautausmaan käyttösuunnitelma 15, ). liite 9 nimikiviohje Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy Muistolehdon uuden, yhteisen nimikiven ohjeet liitteen 9 mukaan ja antaa ohjeet kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 171 Paimion Teurastamo Oy:n ympäristölupahakemus Kn 171/ Paimion Teurastamo Oy on toimittanut Paimion kaupungin ympäristönsuojelu viranomaiselle ympäristölupahakemuksen koskien jo olemassa olevaa toimintaa. liite 10 Ympäristösuojelulain mukaan niillä, joiden oikeutta ja etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, on oikeus muistutusten tekemiseen. Paimion seurakunta on saanut tiedonannon asiasta todennäköisesti siksi, että Räpälän vanha kirkkopaikka, jossa pidetään kesäisin seurakunnan tilaisuuksia, sijaitsee lähellä teurastamo. Mahdollinen muistutus tai mielipide tulee toimittaa kirjallisesti tai sähköpostitse mennessä. Talouspäällikkö esittää, että Paimion seurakunnalla ei ole huomautettavaa Paimion Teurastamo Oy:n ympäristölupahakemukseen.

13 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Seurakunnan työryhmien päivitys Kn 172 / Paimion seurakunnassa toimii edelleen seuraavat työryhmät (Kn ) Esteettömyystyöryhmä (Kn ) Antti Syrjälä luottamushenkilö Elina Muntola diakonissa Pertti Arola keva-pastori Anneli Koskinen suntio Jörgen Hämäläinen vammaisneuvoston edustaja (varalla Jorma Kakkonen). Ympäristötyöryhmä (Kn ) Satu Tuominen luottamushenkilö Sisko Ranta emäntä Virva Kangas toimistosihteeri Seppo Pekola srk-puutarhuri Päivi Nurmi II srk-pastori Yhteisvastuukeräystoimikunta Tuulikki Harittu luottamushenkilö Margit Tuomola Tuula Kurki Hanneli Salo vs. nuorisotyönohjaaja Antti Aro erityisdiakoni Urkutyöryhmä (Kn ) Vesa Tuominen kirkkoherra Tapio Yliluoma talouspäällikkö Petri Kopponen kanttori Armi Laakso kanttori Leena Erälinna luottamushenkilö Eeva Heurlin Kirkon ja Mikaelintalon äänentoiston parantamiseen liittyvä työryhmä ( ) Vesa Tuominen kirkkoherra Tapio Yliluoma talouspäällikkö Armi Laakso kirkkomusiikin Anneli Koskinen suntio työalavastaava Tonttityöryhmä (Kn ) Tapio Yliluoma talouspäällikkö Leena Erälinna luottamushenkilö Seppo Santala luottamushenkilö Tommi Yöntilä Haastattelutyöryhmä vuosille Leena Erälinna luottamushenkilö Vesa Tuominen kirkkoherra Liisa Pajala Tapio Yliluoma talouspäällikkö Seppo Santala Terhi Saari ryhmän sihteeri Leila Tiilikka Jorma Kakkonen luottamushenkilö (varajäsen)

14 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / 165 Rakennemuutostyöryhmä (Kn ) Vesa Tuominen kirkkoherra Jorma Kakkonen (kv pj) Tapio Yliluoma talouspäällikkö Leena Erälinna (kn vpj) Asko Mäentaka (kv vpj) Havan valmistelun ohjausryhmä (Kn ) Vesa Tuominen kirkkoherra Tapio Yliluoma talouspäällikkö Sirkku Nyman vastaava lastenohjaaja Antti Aro erityisdiakoni Tuija Mäkivalli I srk-pastori Armi Laakso B-kanttori Mika Ahtola kappalainen Seppo Pekola srk-puutarhuri Anneli Koskinen suntio Heikki Miettinen ay-edustaja ( asti) Pertti Arola ay-edustaja Kirkkoherra esittää, että 1. Seuraavat työryhmä lakkautetaan lukien: - Kirkon ja Mikaelintalon äänentoiston parantamiseen liittyvät työryhmä (hanke on valmistunut) - Tonttityöryhmä (asiat voidaan käsitellä suoraan kirkkoneuvostossa tai hallinto- ja tukipalvelun vastuuryhmässä, päiväkokoukset työesteiden takia vaikeita) - Urkutyöryhmä (urkuhanke siirtynyt tulevaisuuteen) 2. Ympäristötyöryhmän nykyiset jäsenet jatkavat edelleen. (ympäristödiplomin hankinta vielä kesken). liite Esteettömyystyöryhmän nykyiset jäsenet jatkavat vuoden 2013 loppuun. 4. Haastattelutyöryhmä jatkaa entisellä kokoonpanolla Kirkkoneuvosto valitsee yhteisvastuukeräystoimikunnan luottamushenkilöjäsenet vuosiksi Kirkkoneuvosto nimeää yhteisvastuukeräyspäälliköksi Antti Aron vuosiksi Muina työntekijäedustajina toimikunnassa ovat Elina Muntola ja Hanna-Leena Posti. 6. Rakennemuutostyöryhmä jatkaa entisellä kokoonpanolla toistaiseksi. 7. Havan valmistelun ohjausryhmä jatkaa entisellä kokoonpanolla toistaiseksi. Heikki Miettinen toimii alkaen toimistojen työntekijöiden edustajana, koska talouspäällikkö toimii työnantajan edustajana neuvotteluissa. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti sillä muutoksella, että urkutyöryhmää ei tässä vaiheessa lakkauteta. Kanttori Armi Laakso nimetään urkutyöryhmän sihteeriksi ja kokouksen koollekutsujaksi. Yhteisvastuukeräystoimikunnassa jatkavat luottamushenkilöjäseninä Tuula Kurki ja Tuulikki Harittu. Margit Tuomolan tilalle valittiin Liisa Pajala Leena Erälinnan esityksestä.

15 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Eronpyyntö luottamustoimesta ja luottamustoimen täydennys Kn 173/ Varpu Lindberg anoo eroa kirkkoneuvoston varajäsenen luottamustoimesta paikkakunnalta muuton vuoksi. liite 12 eroanomus liitteenä Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto antaa Varpu Lindbergin eroanomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto valitsee tammikuussa 2013 uudet jäsenet ja varajäsenet kirkkoneuvostoon ja vastuuryhmiin vuosille Teoston musiikkilupa Kn 174/ Teosto edustaa koti- ja ulkomaisia säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikin kustantajia sekä myöntää heidän puolestaan luvat musiikin käyttöön. Paimion seurakunnalla on ollut voimassa vuodesta 2008 sopimus Teoston kanssa musiikin esittämisluvasta ja korvauksista. Maksut perustuvat jäsenmäärään. Vuonna 2008 maksu oli 7,62 snt / seurakunnan jäsen (n. 690 e /vuosi). Vuonna 2013 maksu on 9,08 snt / seurakunnan jäsen (n. 830 e/vuosi). liite 13 Kattava musiikkilupa seurakunnalle Yksityiskohtaiset sopimusehdot ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkomusiikin työalavastaavan kanttori Armi Laakson kanta annetaan tiedoksi kokouksessa. Talouspäällikkö esittää, että Paimion seurakunta hyväksyy liitteen 13 mukaisen sopimuksen ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen hinnoittelu otetaan huomioon vuosittain talousarviossa. Kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi sopimus tuodaan uudelleen vain, mikäli sopimusehdoissa tapahtuu oleellisia muutoksia.

16 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosille Kn 175/ Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee v ensimmäisessä kokouksessaan KJ 8 luvun 2 :n mukaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2013 ja Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali sekä varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten varajäsenten vaali Kn 176/ Paimion seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden 1. ja 3. vuoden tammikuussa. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 :n mukaisesti ensin valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 :n mukaan sen jälkeen kun em. vaalit on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkolain 25 luvun 10a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta mm. kirkkovaltuustoa, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. (40 % 8:sta on 3,2. Pyöristys ylöspäin eli 4 naista ja 4 miestä). Kirkkoherra esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee, vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan, vuosiksi ensin kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja sitten muut jäsenet ja näiden vaalien jälkeen eri vaalilla jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet edellä selostettujen säännösten mukaisesti.

17 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / OP-Areenan (jäähalli) kaiuttimet Kn 177/ OP-Areenan kaiuttimet eivät enää vastaa tarvittavaa äänentoistolaatua ja mainokset, kuulutukset ja jopa musiikki soi huonosti. Paimion seurakunta on osakkaana jäähalliyhtiössä ja tarjoaa ilmaista yleisöluistelua osana seurakunnan perhe- ja varhaisnuorisotyötä. Kimmo Arvisto Haka Hockey ry:stä kysyy, onko seurakunnan mahdollista tukea uusien kaiuttimien hankintaa. Uudet laitteet maksavat n euroa. Asian käsittely: Talouspäällikkö esittää, että Paimion seurakunta tukee hanketta eurolla. Seppo Santala esitti, että asia jätetään pöydälle jatkoselvittelyjä varten. Timo Sjöblom kannatti esitystä. Suoritettiin käsiäänestys, jossa talouspäällikön esitystä kannattivat Janne Suominen, Tuula Kurki, Arimo Lähdeniitty, Liisa Pajala, Anne Kuparinen ja Leena Erälinna. Seppo Santalan esitystä kannattivat Timo Sjöblom ja Seppo Santala. Kirkkoherra Vesa Tuominen ei osallistunut äänestykseen. Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön esityksen äänin 6-2. Seppo Santala ja Timo Sjöblom jättivät eriävän mielipiteen.

18 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Tiedoksi Kn 178/ Kevään 2013 kokouskalenteri kokous päivä luottamuselin/ asiat mm. työryhmä ym. ti kirkkovaltuusto kirkkovaltuuston pj ja vpj, kirkkoneuvoston vpj ja jäsenet sekä varajäsenet su Missiotyöryhmä työryhmän aloituskokous ma kirkkoneuvosto vastuuryhmien jäsenet hautausmaaurakoitsijoiden valinnat ti ti kirkkoneuvosto hallinto- ja tukipalvelut ti 5.3. kirkkoneuvosto tilinpäätös ja toimintakertomus ti kirkkovaltuusto ti kirkkoneuvosto palkkojen järjestelyerät, kiinteistöasiat ke 3.4. tilintarkastus ti kirkkoneuvosto tilintarkastuskertomus, vuosilomat ti kirkkoneuvosto toiminta- ja taloussuunnitelmat tuloveroprosentti ti 4.6. kirkkovaltuusto tilinpäätös ja toimintakertomus tuloveroprosentti toiminta- ja taloussuunnitelmat Kn 178/ liite 14 JUKO:n luottamusmiesvaali Paimion seurakunnan JUKO:n jäsenet ovat toimitetussa luottamusmiesvaalissa valinneet toimikaudeksi luottamusmieheksi Pertti Arolan ja varaluottamusmieheksi Hannu Nurmen.

19 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Tiedoksi Kn 178/ Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet sekä tuomiokapitulin kiertokirjeet Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 14 / Vuoden 2013 talousarvion valmistelun perusteita 15 / Pistevirsikirja julkaistu 16 / Vuoden 2013 kirkkokolehdit 17 / Vuoden 2013 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle 18 / Väestö- ja toimintatilastot / Ajankohtaista kirkon palvelukeskuksesta 20 / Seurakuntien maksut kirkon keskusrahastolle Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet: A12/ Kevan Kaari-palvelut seurakunnille A13/ Suositussopimus toimituspalkkioista Yllä olevat yleiskirjeet ovat luettavissa internetissä osoitteessa Tuomiokapitulin kiertokirjeet nro 2419 / Piispantarkastukset v Pappisasessorin vaali Tuomiokapitulin maallikkojäsen Hiippakuntavaltuuston uusi varsinainen jäsen Hiippakuntavaltuuston kokous marraskuussa 2012 ja aloitteiden tekoaika nro 2420 / Piispojen ohjeistus kirkkorakennuksen ja seurakunnan tilojen antamisesta muiden yhteisöjen käyttöön Tuomiokapitulille alistettavat asiat Asiakirjojen lähettäminen tuomiokapituliin ja kirkkohallitukseen Osoitteenmuutoksesta ilmoittaminen Hiippakunnalliset kolehdit 2013 Tuomiokapitulin kiertokirjeet ovat luettavissa internetissä osoitteessa Kn 178/ liite 15 Kehitysvammaistyön pastorin osittainen virkavapaus Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on päätöksellään myöntänyt kehitysvammaistyönpastori Pertti Arolalle osittaista virkavapautta ajalle %:n viranhoitovelvollisuudella. Julkisuuslain (621/1999) 24 :n, kohta 32 mukaan kirkkoneuvoston pöytäkirjan 177 liite nro 15 on salassa pidettävä asiakirja.

20 Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ / Tiedoksi Kn 178/ Seurakuntarakenteen kehittämisen päälinjat Uusi seurakuntayhtymä 2015-rakennemalli Kirkolliskokous käsitteli Kirkko mietintöä ja kirkkohallituksen ehdottamaa seurakuntayhtymämallia alettaneen valmistella. Seurakuntayhtymämallissa olisi yksi keskusyksikkö; jossa on talous ja hallinto. Yhteinen kirkkovaltuusto vastaisi yhtymän päätöksistä, jakaisi määrärahat yhtymän seurakunnille. Seurakunnat olisivat alueellisesti rajattuja, kirkon jäsenistä muodostuvia kuulumisyhteisöjä, joissa on oma kirkko ja kirkkoherra. Toiminnallinen painopiste olisi yhtymän paikallisseurakunnissa. Kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto toteuttaisivat alueellaan kirkon perustehtävää. Paikallistason seurakuntien kirkkoherrojen esimiehenä toimisi lääninrovasti. Seurakuntayhtymän seurakunnilla olisi seurakuntaneuvostot, joita johtaa kirkkoherra tai maallikkopuheenjohtaja. Uuden mallin käyttöönotossa seurataan kuntauudistuksen aikataulua. Mallin käyttöönotto on vielä epäselvä, koska isot seurakunnat kuten Jyväskylä, Salo ja Savonlinna ovat yhden seurakunnan -mallin säilyttämisen kannalla. Kirkkoherra tiedustelee ympäristöseurakunnilta, (Sauvo-Karuna, Lieto, Aura, Tarvasjoki) niiden halukkuudesta kokoontua pohtiman yhteisen seurakuntayhtymä -mallin kehittämistä. Mikäli yhteistyöhalukkuutta löytyy, järjestetään seurakuntien kesken yhteinen palaveri aiheesta. Seurataan kirkolliskokouksen valmistelua asiasta ja ollaan valmiit toimimaan heti, kun asia eli uusi seurakuntamalli on ajankohtainen. Kn 178/ liite 16 Hautaustoimessa käyttöön otettavat uudet lomakkeet Talouspäällikkö selvitti kokouksessa uusia, hautapaikan hallintaan ja muistotilaisuuksien tilanvuokraukseen liittyvien lomakkeiden sisältöä sekä niiden tarkoitusta.

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ 29.10.2012/ 139 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/ 2012 Aika Maanantai 29.10.2012 klo 18.00 20.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS JK PÖYTÄKIRJA 4/ 24.4.2014/ 39 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4 / 2014 Aika Torstai 24.4.2014 klo 18.00 19.18 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: TY EH PÖYTÄKIRJA 4/ 27.3.2012/ 40 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4/ 2012 Aika Tiistai 27.3.2012 klo 18.06-19.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Mika Ahtola, vs. kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2.

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: HH S S-S PÖYTÄKIRJA 2 /26.5.2015/ 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika tiistai 26.5.2015 klo 18.00 19.32 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti

Lisätiedot

104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ 28.8.2012/ 100 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 8/ 2012 Aika Tiistai 28.8.2012 klo 18.00 21.15 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 9.1.2013 kello 16.30-17.35 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) AIKA Tiistai 24.4.2012 klo 15.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Aika 20.5.2015 klo 17:15-18:05 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot