NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO ASIALISTA 1/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012"

Transkriptio

1 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) ASIALISTA 1/ Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen tilinpäätökset Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston tilanne 9 Kiinteistöjen myynti Naantalin kaupungille 10 Ostotarjous määräalasta kiinteistöstä Pappila Muut asiat 12 Ilmoitusasiat 13 Valitusosoitus 14 Kokouksen päättäminen KOKOUSTIEDOT Aika: Torstaina klo 18:30 19:50 Paikka: Naantalin seurakuntakeskus, pääsali, Piispantie 2, Naantali Pykälät: 1 14 Kokoukseen kutsutut: JÄSENET: Merimaskun seurakunta: Rusi Eeva-Riitta yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Seulanto Matti (läsnä 18:30 18:55 ja 19:38 19:50) Vainio Irmeli Naantalin seurakunta: Saarela Raimo Aimonen Lasse Alho Riitta Björkskog Teija Brück Paul Kaskinen Jouko Keihäs Marketta Koskinen Ritva Lehtilä Risto Leino Elina Lindroos Risto Orrela Pirjo Paasikivi Jari Neuvonen Teija Hautala Isabella Ritvanen Pekka Räsänen Osmo yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kerttu Pietikäisen varajäsen Erkki Rantasen varajäsen

2 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 2(26) Rönnemaa Olli Taskinen Hannu Tavio Tiia Vänttinen Rauno (läsnä 18:30 19:38 ja 19:41 19:50) Rymättylän seurakunta: Aho Pertti Hellman Erkki Peltola Sini MUUT KUTSUTUT: Sirén Petri Rautiainen Jyrki Huovinen Matti Koivula Jorma Läksy Merja Kallio Heli yhteisen kirkkoneuvoston pj; kirkkoherra, Rymättylän seurakunta kirkkoherra, Naantalin seurakunta kirkkoherra, Merimaskun seurakunta talousjohtaja pääkirjanpitäjä hallintosihteeri POISSA: SYY: Ihalin Reijo jäsen muu syy Rantanen Erkki jäsen muu syy Pietikäinen Kerttu jäsen muu syy Jaanto Martti jäsen muu syy Tähti Jussi jäsen muu syy Vienonen Hannele jäsen muu syy Salo Leena yhteisen kirkkoneuvoston jäsen muu syy Raimo Saarela yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heli Kallio sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Marketta Keihäs pöytäkirjan tarkastaja Risto Lehtilä pöytäkirjan tarkastaja Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa perjantaista alkaen kolmenkymmenen (30) päivän ajan. Ilmoitus tästä on asetettu nähtäväksi seurakuntayhtymän ja seurakuntien ilmoitustauluille torstaina Pöytäkirja on ollut nähtävissä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa seurakuntayhtymän ja seurakuntien ilmoitustauluilla olleiden ilmoitusten mukaisesti. Naantalissa / 2012 yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

3 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 3(26) 1 KOKOUKSEN AVAUS Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Raimo Saarela avasi kokouksen ja laulettiin virsi numero KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Yhteiseen kirkkovaltuustoon ja yhteiseen kirkkoneuvostoon sekä asioiden käsittelyyn niissä sovelletaan, mitä kirkkovaltuustosta ja kirkkoneuvostosta säädetään ja määrätään, ellei kirkkolaista tai - järjestyksestä muuta johdu (KL 11:11 ). KJ 8:5 2 mom Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KJ 23:2 1 ja 3 mom Jollei seurakunnan jäsenen tietoon saatettavasta hallinnollisesta kuulutuksesta ole muuta määrätty, se pannaan julki seurakunnan ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi. Jos kuulutus koskee useita seurakuntia, se on julkistettava jokaisessa seurakunnassa. Kokousta koskeva kuulutus on asetettu nähtäväksi Naantalin seurakuntayhtymän sekä Naantalin, Merimaskun ja Rymättylän seurakuntien ilmoitustauluille torstaina Kutsut esityslistoineen on lähetetty yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille ja muille kutsutuille keskiviikkona KL 7:4 1 mom Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtajan päätösehdotus: Suoritetaan nimenhuuto. Todetaan läsnä olevien jäsenten lukumäärä. Läsnä on yhteensä 25/31 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua, yhteensä 27 päätöksentekijää. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. YKV päätös: Yhteisen kirkkovaltuuston kokous todettiin lailliseksi ja päätös valtaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Puheenjohtajan päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Tarkastajiksi ehdotetaan Marketta Keihästä ja Risto Lehtilää. Pöytäkirja tarkastetaan välittö-

4 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 4(26) mästi kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa perjantaista alkaen kolmenkymmenen (30) päivän ajan. YKV päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marketta Keihäs ja Risto Lehtilä, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Puheenjohtajan päätösehdotus: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. YKV päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 5 NAANTALIN, RYMÄTTYLÄN JA MERIMASKUN HAUTAINHOITORAHASTO- JEN TILINPÄÄTÖKSET 2011 Viite: Ark Laskentatoimi/Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2011 Ark Talouden suunnittelu ja ohjaus/naantalin seurakuntayhtymän taloussääntö 21 Kirkkohallitus (2009)/ Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous /24 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous /43 KL 17:5, 2 mom Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastuun haudan hoidosta. Seurakunta voi tehdä sopimuksia hautojen hoidosta myös siten, että hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. Naantalin seurakuntayhtymän taloussääntö 21 Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahastoja hoidetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien sääntöjen mukaan. Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältää oman, seurakunnan tilinpäätöksestä erillisen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Hautainhoitorahastojen taseen loppusummat merkitään seurakunnan taseeseen kohtiin Toimeksiantojen varat ja toimeksiantojen pääomat. Hautausmaiden yleiset alueet hoidetaan verovaroin. Verovaroja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon. Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakunnilla on omat hautainhoitorahastot, joihin hoitomaksut sijoitetaan ja joiden varoilla kyseiset haudat hoidetaan.

5 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 5(26) Hautainhoitorahastojen kirjanpito hoidetaan erillisenä osakirjanpitona ja tilinpäätökset tehdään seurakuntayhtymän taloussäännön 21 :n mukaisesti. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus /43 : Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy 1) Naantalin seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta ) Rymättylän seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta ) Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta YKV päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi päätösehdotukset 1, 2 ja Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2011 Viite: Ark Laskentatoimi/Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2011 Naantalin seurakunnan toimintakertomus 2011 Rymättylän seurakunnan toimintakertomus 2011 Merimaskun seurakunnan toimintakertomus 2011 Kirkkohallitus (2009)/ Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet Rymättylän seurakuntaneuvoston kokous / 7 Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous / 7 Naantalin seurakuntaneuvoston kokous / 7 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 24 Ark Laskentatoimi/ Oy Audiator Ab/ Tilintarkastuskertomus Ark Laskentatoimi/ Oy Audiator Ab/ Tilintarkastusmuistio Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous /44 Naantalin seurakuntayhtymän taloussääntö 24 Tilinpäätös Seurakuntayhtymän tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen, kirkkohallituksen ja yhteisen kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä tämän säännön määräysten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirja arkistoidaan sidottuna. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat sisältävät tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt. Tilintarkastuskertomus liitetään yhteisen kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin.

6 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 6(26) Kts. Tilinpäätösohje (kkh yleiskirje 17/2003) ja konsernitase-ohje (Kkh yleiskirje 30/2003) Tilinpäätöksestä kts. KJ 15:9, KPL 3. Toimintakertomuksesta kts. KJ 9:6. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua. Naantalin seurakuntayhtymän taloussääntö 21 Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahastoja hoidetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien sääntöjen mukaan. Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältää oman, seurakunnan tilinpäätöksestä erillisen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Hautainhoitorahastojen taseen loppusummat merkitään seurakunnan taseeseen kohtiin Toimeksiantojen varat ja toimeksiantojen pääomat. Ote Rymättylän seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta (7 ) Ote Merimaskun seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta (7 ) Ote Naantalin seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta (7 ) Yhteisen kirkkoneuvoston kokous /24 : Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa Naantalin seurakuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksen, joka sisältää myös Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen tilinpäätökset, ja luovuttaa tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajille. YKN päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Oy Audiator Ab suoritti tilintarkastuksen Vastuullisena tilintarkastajana toimi JHTT, HTM Sinikka Niitynperä ja toisena tilintarkastajana JHTT Anne Arvola. Vastuullinen tilintarkas-

7 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 7(26) taja antoi tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastusmuistion Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus /44 : Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta YKV päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2011 Viite: Ark Laskentatoimi/ Oy Audiator Ab/ Tilintarkastuskertomus Ark Laskentatoimi/ Oy Audiator Ab/ Tilintarkastusmuistio Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous /45 [ ] Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus /45 : Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää vastuuvapauden myöntämisestä Naantalin seurakuntayhtymän tilivelvollisille vuodelta YKV päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto päätti myöntää vastuuvapauden Naanta lin seurakuntayhtymän tilivelvollisille vuodelta Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh MERIMASKUN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTON TILANNE (YKV) Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous / 31 Ark Lausunnot/ Oy Audiator Ab/ Lausunto Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahastosta Ark Lausunnot/ Kirkkohallitus/ Kannanottopyyntönne Merimaskun hautainhoitorahastosta Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 30/2005, , liite 1: Hoitosopimushautojen hallinnointi ja kirjanpito Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 94 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 107 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous / 50

8 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 8(26) Ark Haudan hoito/ Rauhala Yhtiöt Oy/ Merimaskun hautainhoitoselvitys ja hoitosopimuskohtaiset laskelmat Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous /46 Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan /31 pyytää tilintarkastusyhteisö Audiator Oy:ltä lausunnon Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston asioiden hoidosta, hautainhoitorahaston alikatteisuudesta, sen määrästä ja siihen johtaneista syistä. Lisäksi päätettiin pyytää Kirkkohallitukselta kannanotto siitä, kuka vastaa Merimaskun seurakunnassa ennen vuotta 2009 tehtyjen haudanhoitosopimusten sitovuudesta haudanhoitosopimuksen tehneisiin asiakkaisiin nähden, sekä miten hautainhoitorahaston alikatteisuus tulisi hoitaa ja kuka vastaa käytännön toimien toteuttamisesta. Audiator Oy:n antaman lausunnon sekä Kirkkohallituksen kannanoton perusteella seurakuntayhtymä alkoi selvittää Merimaskun hautainhoitorahaston tilannetta Rauhala Yhtiöt Oy:n avustuksella Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Tilintarkastusyhteisö Oy Audiator Ab antoi lausunnon Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahastosta: Naantalin seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkovaltuusto MERIMASKUN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTO Toimeksianto Naantalin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan pyytänyt Audiator Oy:ltä lausunnon Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston asioiden hoidosta, hautainhoitorahaston alikatteisuudesta, sen määrästä ja siihen johtaneista syistä. Asian aiempi hallinnollinen käsittely Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätöstä 2008 on käsitelty Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa Tuolloin on velvoitettu Merimaskun seurakunta selvittämään haudanhoitoasiakkaiden kanssa hoitosopimustilanne Edelleen on päätetty, että pitkäaikaisia sopimushautoja hoidetaan sopimuskohtaisesti jäljellä olevan pääoman mukaan. Sopimusasiakkaille ilmoitetaan, kun sopimuskohtainen pääoma ei riitä vuosihoitoon. Yhden haudan vuosihoito maksaa keskimäärin euroa hoitoajasta, hoitotasosta ja kukkien määrästä riippuen. Pöytäkirjassa todetaan edelleen, että Me-

9 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 9(26) rimaskun seurakunnan hautainhoitorahasto on vuoden 2008 tilinpäätöksen mukaan noin alikatteinen. Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätöksen 2010 mukaan Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston alikatteisuus on noin (Naantalin seurakunnan noudattaman minimihoitotason mukaan). Merimaskun seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan :ssä 35 Hautainhoitosopimusten sopimusosapuolille lähetettävä julkinen tiedote. Hautainhoitorahaston sanotaan olevan alijäämäinen hyväksynyt Merimaskun kirkkoherran antaman vastauksen yhteiselle kirkkovaltuustolle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle koskien hautainhoitorahaston alikatteisuutta. Merimaskun seurakunnan haudanhoitorahasto Merimaskun seurakunnan pitkäaikaiset haudanhoitosopimukset on tehty Merimaskun seurakunnan ja hautapaikan haltijan välisinä. Aivan kaikkia sopimuksia ei ole kirjallisessa muodossa. Vuodesta 2009 lukien (kun yhtymä muodostettiin) ei ole enää tehty pitkäaikaisia haudanhoitosopimuksia Merimaskun seurakunnan haudanhoitorahastoon alikatteisuuden vuoksi. Seurakuntayhtymän taloustoimistoon on laadittu luettelo kaikista hoitosopimuksista ja ne on myös siirretty Status-ohjelmaan. Sopimuksista on lisäksi excel-listaus, johon on rekisteröity alkuperäinen maksettu summa, hoidon alkamis- ja päättymisajankohta sekä hoitoon käytettävissä oleva euromäärä vuotta kohti. Kirjanpidollisesti hautainhoitorahaston rahavarojen ( yhteensä ,51 ja yhteensä ,11 ) ja hoitovastuiden (joita on nyt ,19 ) välinen erotus on viety taseen edellisten tilikausien alijäämä tilille. Näin pääkirjanpidon ja hautainhoitorahaston status-ohjelman loppusummat täsmäävät keskenään. Lisäksi kirjanpidollisesti seurataan erikseen kolmea myöhemmin alkavaksi sovittua hoitosopimusta. Kirkkohallituksen ohjeistus Kirkkolain 15 luvun 1 :n mukaan seurakunnan varoja ja tuloja saa käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Kirkkohallituksen antaman ohjeistuksen mukaan, mikäli hautainhoitorahastolla on varoja olennaisesti vähemmän kuin jäljellä olevia laskennallisia hoitovastuita, seurakunnan tulee 1) tarkistaa, kohdennetaanko tulot sekä välittömät että välilliset menot aiheuttamisperiaatteen mukaan seurakunnan ja hautainhoitorahaston kesken ja onko hintataso oikea 2) harkita hautainhoidon tason alentamista 3) harkita ainaishoitosopimusten purkamista tai määräaikaistamista

10 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) 4) harkita pitkäaikaisten (usean vuosikymmenen mittaisten) hoitosopimusten purkamista tai lyhentämistä Hautainhoitorahaston varat saattavat olla olennaisesti pienemmät kuin jäljellä olevat laskennalliset hoitovastuut myös sen vuoksi, että haudanhoitosopimuksista perityt maksut eivät ole aikanaan olleet riittävän suuria hautojen hoitamiseen aiheutuneisiin kuluihin verrattuna. Mikäli seurakunnassa tehdään päätös hautainhoidon tason alentamisesta taikka hoitoajan lyhentämisestä taikka ainaishoitosopimusten tai hyvin pitkien hoitosopimusten purkamisesta, päätöksen perusteluna on oltava laskelmat, miten saatu pääoma tuottoineen on riittänyt sopimushautojen hoitokustannuksiin vuosien / vuosikymmenten aikana. Lisäksi kirkkohallitus on suositellut, että seurakuntien yhdistymistilanteessa niiden hautainhoitorahastoja ei yhdistetä esimerkiksi silloin, kun niistä joku on alikatteinen. Lopuksi Tilinpäätöksen liitetietona ei vielä kovin monta vuotta ole laskettu hautainhoitorahaston yli/alikatteisuutta. Hautainhoitorahaston ja seurakunnan välinen kirjanpidollinen kustannusten jako ei aina perustu täydelliseen aiheuttamisperiaatteen noudattamiseen. Hoitosopimukset saattavat olla hyvin vanhoja ja pitkäaikaisia, esimerkiksi Merimaskun seurakunnassa vanhimmat hoitosopimukset on tehty 1970-luvulla. Seurakuntayhtymän taloustoimistossa laaditun Merimaskun seurakunnan haudanhoitosopimuksia koskevan päivätyn taulukon mukaan sopimuksia on kaikkiaan 109 kappaletta. Näistä seitsemän päättyy vuonna 2011 ja kuusi vuonna Sellaisia sopimuksia, joissa on hoitopääomaa vuotta kohti alle viisi euroa, on yhteensä viisitoista kappaletta. Hoitosopimusten jäljellä oleva pääoma tulisi selvittää sopimuskohtaisesti kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaisesti. Alkuperäiselle pääomalle lasketaan tuotoksi korko ja haudan hoitokulut lasketaan yhden kesän hoitosopimushintojen mukaan. Tässä laskelmamallissa ei ole ratkaisevaa tilinpäätöksen liitetietona oleva hautainhoitorahaston ali/ylijäämä tai sovituille hoitovuosille jaksotettu alkuperäinen hoitopääoma ja siitä nyt jäljellä oleva pääoma. Alkuperäistä maksettua hoitosummaa lähdetään vähentämään vuosittaisilla hoitokustannuksilla. Tällaiset laskelmat tulee pystyä esittämään asiakkaille, mikäli hoidon tasoa päätetään alentaa. Alustavan karkean koelaskelman mukaan näyttää siltä, että Merimaskun seurakunnan haudanhoitosopimusten pääomat ovat useiden sopimusten osalta lähes lopussa myös tältä näkökannalta tarkastellen. Aikanaan Merimaskun seurakunnassa perityt hoitohinnat ovat olleet liian alhaiset.

11 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) Naantalissa Oy Audiator Ab JHTT-yhteisö Kirkkohallitus antoi kannanoton Merimaskun hautainhoitorahastosta, asianro Kannanotossa todetaan seuraavaa: Kysymys (1): Kuka vastaa Merimaskun seurakunnassa ennen vuotta 2009 tehtyjen haudanhoitosopimusten sitovuudesta haudanhoitosopimuksen tehneisiin asiakkaisiin nähden? Kirkkolain 11 luvun 3 :n ja Naantalin seurakuntayhtymän perussäännön 3 :n mukaisesti Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakuntien omaisuus on siirtynyt Naantalin seurakuntayhtymälle, joka myös vastaa yhtymän seurakuntien veloista, muista sitoumuksista ja velvoitteista. Seurakuntayhtymän perussäännön 2 :n mukaisesti seurakuntayhtymän tehtäviin kuuluu hoitaa hautaustoimi. Näin myös Merimaskun seurakunnan hautausmaista, hautainhoitorahastosta sekä Merimaskun seurakunnan ennen vuotta 2009 tekemistä haudanhoitosopimuksista ja sopimusten sitovuudesta vastuu ja päätöksentekovalta on nyt seurakuntayhtymällä ja sen toimielimillä eikä enää Merimaskun seurakunnalla. Kysymys (2): Miten hautainhoitorahaston alikatteisuus tulisi hoitaa? Kirkkohallitus on yleiskirjeellään 30/2005 antanut ohjeita hoitosopimushautojen hallinnoinnista ja kirjanpidosta. Yleiskirjeessä on ohjeita myös tilanteesta, jos hautainhoitorahastossa on varoja olennaisesti vähemmän kuin jäljellä olevia laskennallisia hoitovastuita sekä ohjeita liittyen hautainhoitosopimuksien varojen yli/alikatteisuuden laskemisesta, ainaishoitosopimusten ja/tai hyvin pitkien hoitosopimusten purkamisesta sekä ainaishoitosopimusten ja hyvin pitkien hoitosopimusten pääomien ja niiden tuottojen riittävyyden laskemisesta haudanhoitokuluihin. Kysymys (3): Kuka vastaa käytännön toimien toteuttamisesta? Tämän kysymyksen osalta voi viitata kysymyksessä (1) sanottuun eli vastuu tarvittavien päätösten ja toimien tekemisestä on seurakuntayhtymän toimielimillä. Seurakuntayhtymä toteuttaa käytännön toimet kirkkolainsäädännön, yhtymän perussäännön ja muiden sääntöjen mukaisesti

12 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi ohjeen hautainhoitosopimusten hallinnoinnista ja kirjanpidosta. Ohje on annettu yleiskirjeen nro 30/2005 ( ) liitteenä 1. Yhteinen kirkkoneuvosto totesi kokouksessaan /91, että Merimaskun hautainhoitorahaston varat loppuvat vuonna Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti hautainhoitorahaston ollessa huomattavasti alijäämäinen, yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen, miten alijäämäisten hautainhoitosopimusten kanssa toimitaan. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan /107, että asian valmistelua jatketaan Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella ja sopimuskohtaiset laskelmat pyritään saamaan valmiiksi mennessä. Rauhala Yhtiöt Oy on tehnyt Kirkkohallituksen antaman ohjeistuksen (Ohje hautainhoitosopimusten hallinnoinnista ja kirjanpidosta, yleiskirje 30/2005, liite 1) mukaiset laskelmat kunkin hautainhoitosopimuksen pääoman riittämisestä haudan hoitoon. Rauhala Yhtiöt Oy antoi seuraavan selvityksen Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahastosta : Naantalin seurakuntayhtymä Merimaskun hautainhoitoselvitys Merimaskun hautainhoitorahaston alikatteisuuden selvittäminen Merimaskun haudanhoitosopimuksia on tehty vuodesta 1969 alkaen. Ensimmäisinä vuosina hoitosopimuksia on tehty muutamia vuosittain, ja ne on tehty 20 vuodeksi, 25 vuodeksi sekä 50 vuodeksi. Kirjanpito löytyy vuosilta sekä vuodesta 1980 alkaen, jolloin hautainhoitorahastolle on avattu oma pankkitili. Vuodesta 1980 alkaen on pystytty selvittämään kirjanpidon tapahtumat vuosittain uusien hoitosopimusten osalta. Merimaskun haudanhoitorahaston taseen mukaan on rahaa jäljellä ,06 euroa. Hoitomaksuna on käytetty vuoteen 2008 saakka Kirkkohallitukselta saatujen tilastotietojen mukaista Turun arkkihiippakunnan keskimääräistä yhden kesän hoitomaksua. Vuodesta 2009 alkaen on käytetty Naantalin seurakuntayhtymän hintaa. Koska Merimaskun seurakunnan haudanhoitorahastoon ei ole otettu yhden kesän hoitoja, emme voi tehdä laskelmaa niiden perusteella. Hoitohinta leveämmille kuin yhden hautapaikan levyisille haudoille on laskettu

13 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) käyttämällä kertoimena määräaikaisten hoitojen leveyskertoimen suhdetta. LIITE 1 Vuonna 2011 ja sitä myöhemmin voimassa olevista hoitosopimuksista on tehty laskelmat vuosittain siten, että alkupääomaan lisätään kunkin vuoden viimeisen päivän (31.12.) Suomen pankin peruskorko ja saadusta yhteensä -summasta on vähennetty vuodesta 1980 alkaen vuosittainen yhden kesän hoitomaksu. Ennen vuotta 1980 emme pysty selvittämään yhden kesän hoitomaksua. Vuodesta 2009 alkaen hautainhoitorahaston rahavaroja ei ole ollut sijoitettuna talletustileille, ja näin ollen korkoprosenttina on käytetty 0,25 %, joka on käyttötilille maksettava korko. LIITE 2 Laskelmat on laadittu Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 30/2005, liite 1, Hoitosopimushautojen hallinnointi ja kirjanpito - ohjeen mukaan. Selvitystyössä on käytetty Merimaskun kirkkovaltuuston hyväksymää Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston sääntöä. Kirjanpitoaineistosta ei pysty selvittämään tarkalleen, paljonko kunakin vuonna ovat hoitojen hoitokustannukset. Vuosilaskelmien mukaan näyttäisi siltä, että hoitosopimukset on tehty liian pitkiksi ajoiksi (esim. 20 vuotta) liian alhaisilla hinnoilla. Yhteenveto Yhteenvetona on laadittu erilliset taulukot tai sen jälkeen voimassaolevista määräaikaishoidoista. Taulukko 1 on esitetty hoidot, joissa pääoma riittää joko sopimuskauden loppuun tai vähintään 3 vuotta vuoden 2012 alusta lukien haudan hoitoon kukilla. (Sopimusnumerot 118, 116, 117, 38 ja 47, 86, 100, 36, 66, 75, 53, 80, 84, 72, 77, 99, 107, 126, 91, 98, 87, 103, 112, 106, 41) Taulukko 2 on esitetty hoidot (22 hautaa), joissa pääoma riittää vuonna 2012 haudan hoitoon kukilla. Näistä hoidoista kolme päättyy vuonna (Sopimusnumerot 114, 115, 119, 85, 88, 125, 102, 133, 95, 93, 97, 132, 105, 52, 61, 44, 50, 49, 56, 63, 67, 69, 71, 83, 131, 104, 124, 130, 65, 45 ja 46) Taulukko 3 on esitetty hoidot (51 hautaa, joista 8 haudan hoitosopimus päättyi vuoden 2011 lopussa), joissa ei ole enää pääomaa jäljellä. (Sopimusnumerot 22, 64, 110, 108, 109, 111, 68, 70, 27, 25, 24, 28, 26, 74, 76, 73, 31, 30, 29, 32, 33, 34, 35, 94, 122, 37, 39, 40, 3, 6, 7, 8, 42, 2, 43, 81, 57, 1, 62, 9, 10, 11, 12.

14 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) Lisäksi seuraavat haudat, joista ei löytynyt hoitosopimusta: 2-154, , , 2-251, 2-049, , 3-198b, ). Taulukko 4, etukäteen maksetut haudanhoitosopimukset. (Sopimusnumerot 79, 113, 82) Naantalissa [ ]sovellusasiantuntija Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston tilannetta /46. Sovellusasiantuntija Rauhala Yhtiöt Oy:stä esitteli yhteiselle kirkkoneuvostolle Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston haudanhoitosopimuksia koskevia laskelmia ennen kokousta klo 17 17:30. Kirkkoherra Matti Huovinen sekä yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Matti Seulanto ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyssä ja poistuivat kirkkoneuvoston kokouksesta tämän asian käsittelyn alussa, Matti Huovinen klo 18:18 ja Matti Seulanto klo 18:21. He palasivat kokoukseen asian käsittelyn päätyttyä klo 18:35. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus /46 : Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavaa: 1) Yhteinen kirkkovaltuusto päättää irtisanoa päättyväksi seuraavat Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston haudanhoitosopimukset: sopimusnumerot 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 57, 62, 63 ja 81. Lisäksi seuraavat haudat, joista ei löytynyt hoitosopimusta Merimaskun seurakunnan arkistosta: 2-251, 2-049, , 3-198b ja Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto päättää irtisanoa päättyväksi seuraavat Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston haudanhoitosopimukset: sopimusnumerot 44, 49, 50, 52, 56, 61, 67, 69 ja 71. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto päättää irtisanoa päättyväksi seuraavat Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston haudanhoitosopimukset: sopimusnumerot 66 ja 75. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto päättää irtisanoa päättyväksi seuraavan Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston haudanhoitosopimuksen: sopimusnumero 99. Hauta-alueita pidetään jatkossakin siistinä hautausmaan yleishoidon puitteissa.

15 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) Perustelu: Rauhala Yhtiöiden tekemien laskelmien mukaan hoitosopimusten pääomat ovat tulleet kokonaisuudessaan käytetyksi. Hoitosopimukset on tehty liian pitkiksi ajoiksi liian alhaisilla hinnoilla. Irtisanottavat sopimukset on tehty vuoden ajaksi. 2) Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että Merimaskun hautainhoitorahaston tilannetta seurataan jatkossa vuosittain tilinpäätöksien yhteydessä, jolloin tarkistetaan haudanhoitosopimusten pääomien riittävyys ja tehdään tarvittavat päätökset. Kaikkien sopimushautojen hoitotaso järjestetään jatkossa jäljellä olevan pääoman mukaisesti. 3) Yhteisen kirkkovaltuuston päätös annetaan tiedoksi kirjeellä niille hautaoikeuden haltijoille, jotka ovat seurakuntayhtymän tiedossa tai ilman kohtuutonta vaivaa selvitettävissä. Päätöksestä tiedotetaan myös yleisellä kuulutuksella Virallisessa lehdessä sekä haudalle asetettavalla ilmoituksella. Käsittely: Valtuutettu Matti Seulanto ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyssä, koska oli Merimaskun seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen vuosina , ja poistui paikaltaan tämän pykälän käsittelyn alkaessa klo 18:55. YKV päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että asian käsit tely siirretään seuraavaan kokoukseen ja sitä ennen selvitetään erilaisia vaihtoehtoja alikatteisuuden hoitamiseen. Valtuutettu Matti Seulanto palasi paikalleen tämän pykälän käsittelyn päätyttyä klo 19:38. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh , 9 KIINTEISTÖJEN MYYNTI NAANTALIN KAUPUNGILLE Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 19 Ark Kiinteistön ostaminen, luovuttaminen ja vuokraus/ Catella Property Oy/ Lausunto/ Maaalue, Hakapellonkallio, Naantali Ark Kiinteistön ostaminen, luovuttaminen ja vuokraus/ Catella Property Oy/ Lausunto/ Maa- Ark alue, Soininen, Naantali Kiinteistön ostaminen, luovuttaminen ja vuokraus/ Catella Property Oy/ Lausunto/ Maaalue, Kartanonpuisto, Naantali Naantalin kaupungin kaupunkisuunnittelujaoston kokous / 21 Naantalin kaupunginhallituksen kokous / 165 Kauppakirjaluonnos/ Naantali-Soininen-Vähäniemi sekä omakotitontit /2/3 ja /2/3, luonnos Kauppakirjaluonnos/ Naantali-Vadjo-Hakapellonkallio , luonnos Kauppakirjaluonnos/ Naantali-Soininen-Peltosaunio , luonnos Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous /48

16 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan /19 edustajat Naantalin kaupungin kanssa käytäviin kiinteistöjen myyntiä koskeviin neuvotteluihin. Kaupungin kanssa on neuvoteltu seuraavien kiinteistöjen myymisestä: Kiinteistö Naantali-Vadjo- Hakapellonkallio Naantali-Soininen- Peltosaunio Naantali-Soininen- Vähäniemi Naantali (Välskärinkuja 5) Naantali (Välskärinkuja 3) Naantali (Välskärinkuja 1) Naantali (Välskärinkuja 6) Naantali (Välskärinkuja 4) Naantali (Välskärinkuja 2) Kiinteistötunnus Pinta-ala ,2520 ha m² alue Kartanonpuisto m² m² m² m² m² m² m² Catella Property Oy on suorittanut kiinteistöjen arvioinnin ja antanut lausunnot edellä mainittujen maa-alueiden arvosta (lausunnot Hakapellonkallio ja Soininen , Kartanonpuisto ). Naantalin kaupungin Vadjon kylässä sijaitsevalla Hakapellonkallion kiinteistöllä on heikkokuntoinen vuonna 1946 rakennettu asuinrakennus ja kaksi siihen liittyvää piharakennusta. Kaikki rakennukset ovat purettavassa kunnossa. Rekisteriyksikön alueella on yleiskaava. Kiinteistö sijaitsee Hakapellon hautausmaan välittömässä läheisyydessä. Naantalin kaupungin kaupunkisuunnittelujaosto on todennut kokouksessaan /21, että Alustavasti maa-alueen vuokraamisesta ja rakennuksen myynnistä/ vuokrauksesta on neuvoteltu läheisen ratsastusalan yrittäjän kanssa. Rakennustarkastajan ilmoituksen mukaan kiinteistölle on myönnettävä peruskorjaus-/laajennuslupa (lupa uudisrakentamiseen) omistajan niin hakiessa. Catella Property Oy:n arvion mukaan alueella sijaitsevilla rakennuksilla ei ole taloudellista arvoa. Maa-alueen arvo asuinrakennuspaikkana on Catellan mukaan luokkaa 12 /m² eli kokonaisuudessaan luokkaa Mikäli maa-aluetta ei otettaisi asuinkäyttöön vaan säilytettäisiin pelkkänä puistoalueena, Catella arvioi sen arvoksi 2 6 /m² eli kokonaisuudessaan Naantalin kaupunginhallituksen kokouksessa / 165 hyväksytty kauppahinta on 4,5 / m² eli yhteensä (kauppakirjaluonnos ).

17 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) Naantalin kaupungin Soinisten kylässä sijaitseva Peltosaunion kiinteistö on asemakaavan mukaan lähivirkistysaluetta. Kiinteistö on m²:n kokoinen metsäinen puistoalue, joka on osa nk. Kartanonpuistoa. Kiinteistöstä on aikaisemmin myyty Naantalin kaupungille kaksi määräalaa eli myytiin 3,27 ha ja myytiin 2,037 ha. Määräaloja ei ole vielä erotettu Peltosaunion kiinteistöstä. Catella Property Oy toteaa lausunnossaan, että maa-alueen arvo on hyvin vähäinen johtuen sen pienestä koosta ja näin ollen hyödynnettävyydestä. Maa-alue on jyrkästi nousevaa, metsäistä rinnettä. Catella arvioi maa-alueen arvoksi 2 5 /m² eli kokonaisuudessaan Naantalin kaupunginhallituksen kokouksessa /165 hyväksytty kauppahinta on 2 / m² eli yhteensä (kauppakirjaluonnos ). Naantalin kaupungin Soinisten kylässä sijaitseva Vähäniemen kiinteistö on kaavan mukaan lähivirkistysaluetta. Kiinteistö ympäröi tontteja /2/3 ja /2/3. Kiinteistöstä on jo myyty Naantalin kaupungille 0,107 ha:n määräala, johon on kaavoitettu tonteille menevä Välskärinkuja. Määräalaa ei ole vielä erotettu Vähäniemen kiinteistöstä. Kun maaalueen arvoksi katsotaan 2 /m², hinta on kokonaisuudessaan Naantalin 30. kaupunginosassa sijaitsevat tontit 33-1/2/3 ovat kaavan mukaan erillispientalojen korttelialuetta. Jokaiselle kiinteistölle saa rakentaa yhden 1-asuntoisen asuinrakennuksen. Rakennusoikeuden määrä: tontti 1: 300 kem² + autotalli 50 kem² tontti 2: 260 kem² + autotalli 50 kem² tontti 3: 260 kem² + autotalli 45 kem² Naantalin 30. kaupunginosassa sijaitsevat tontit 32-1/2/3 ovat kaavan mukaan erillispientalojen korttelialuetta. Jokaiselle kiinteistölle saa rakentaa yhden 1-asuntoisen asuinrakennuksen. Rakennusoikeuden määrä: tontti 1: 300 kem² tontti 2: 300 kem² tontti 3: 300 kem² + autotalli 45 kem² Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1967 rakennettu heikkokuntoinen asuinrakennus, joka on tällä hetkellä vuokrattu. Catella Property Oy arvioi tonttien hinnoiksi /tontti eli yhteensä Naantalin kaupungin kaupunkisuunnittelujaoston kokouksessa /21 esitetty kauppahinta kuudelle tontille on , jossa on otettu huomioon kulut. Kaupunkisuunnittelujaoston kokouksessa todettiin myös, että kaupunki voisi myydä tontit 33-1/2/3 ja 32-1/2 keväällä 2013 ja tontista 32-3 todetaan Yhdellä tontilla sijaitsee omakotitalo, joka on tällä hetkellä vuokrattuna ja lähtökohta olisi, että tuolta osin kaupunki myisi tontin vasta 2015 keväällä. Kaupunginhallitus on lisäksi kokouksessaan /165 hyväksynyt tontteja ympäröivän Vähäniemen kiinteistön kauppahinnaksi seurakuntayhtymän esittämän 2 /m², jol-

18 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) loin hinnaksi muodostuu kokonaisuudessaan Kauppakirjassa, joka koskee kuutta tonttia sekä Vähäniemi-kiinteistöä, kauppahinta on yhteensä (kauppakirjaluonnos ). Ote Naantalin seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta (31 ): Kirkkoherran päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy lausuntonaan, että Naantalin seurakuntayhtymä myy sille kuuluvat tontit, kiinteistötunnus (Hakapellonkallio), määräala 1,2520 ha, kiinteistötunnus (Kartanonpuisto), määräala 0,3300 ha kiinteistötunnus ; /2/3; /2/3 (Soininen), määräala m² ja m². SN päätös : Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. KORJAUS: Päätöksessä mainittu Kartanonpuiston määräala 0,3300 ha sijaitsee kiinteistöllä Naantali-Soininen-Peltosaunio ja oikea pinta-ala on m². Kiinteistöstä myydään seurakuntayhtymän omistuksessa oleva alue. Tämän lisäksi kiinteistöön kuuluu kaksi määräalaa, joihin Naantalin kaupungilla on ennestään lainhuuto. Naantalin kaupunki on laatinut kauppakirjaluonnokset, jotka yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee. Naantalin kaupunginhallitus käsitteli kauppakirjaluonnokset Naantalin kaupunginvaltuusto käsittelee kauppakirjoja ja asia tuodaan yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus /48 : 1) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä Naantalin kaupungille seuraavat maa-alueet: - tontit , ja , pintaalaltaan yhteensä m², sekä tontit , ja , pinta-alaltaan yhteensä m², sekä kiinteistö Naantali-Soininen-Vähäniemi , pinta-alaltaan m², kaikki yhteenlaskettuun hintaan Naantali-Soininen-Peltosaunio , pinta-alaltaan m², hintaan Naantali-Vadjo-Hakapellonkallio , pintaalaltaan 1,2520 ha, hintaan

19 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) Päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi ) Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin kaupungin laatimat kauppakirjaluonnokset päätösehdotuksessa 1 mainituista kiinteistöistä. Käsittely: Valtuutettu Rauno Vänttinen ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyssä, ja poistui paikaltaan tämän pykälän käsittelyn alkaessa klo 19:38. YKV päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen Rauno Vänttinen palasi paikalleen tämän asian käsittelyn päätyttyä klo 19:41. Kirkollisvalitus Kirkkohallitukselle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA KIINTEISTÖSTÄ PAPPILA Viite: [ ] OSTOTARJOUS [ ] Ote Naantalin seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta / 8 : Kirkkoherran päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy lausuntonaan, että Naantalin seurakuntayhtymä myy sille kuuluvan tontin, kiinteistötunnus (Pappila), määräalan, n 61 m². SN päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. [ ] Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus / 30 : Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä Anne Leinolle määräalan n. 61 m 2 Naantalin kaupungin (529) Pappilan kylästä (421) sijaitsevasta kiinteistöstä Pappila (1:24). Kauppahinta on euroa ja ostaja maksaa lisäksi arviolausunnosta, kauppakirjasta, tontin erottamisesta sekä muista kauppaa koskevista tehtävistä syntyvät kulut. Päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Käsittely: Talousjohtaja Jorma Koivula toi julki, että Kristian Leinolta on saatu ilmoitus, että Anne Leino on myynyt kiinteistön (Yrjölä) Kristian ja Jonna

20 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) Leinolle. Täten nyt myytävän määräalan ostavat Anne Leinon sijasta Kristian ja Jonna Leino. YKV päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää myydä määräalan n. 61 m Naantalin kaupungin (529) Pappilan kylästä (421) sijaitsevasta kiinteistöstä Pappila (1:24) Kristian ja Jonna Leinolle yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti. Kirkollisvalitus Kirkkohallitukselle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 12 ILMOITUSASIAT 12 : 1 VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMINEN PAIKKAKUN- NALTA MUUTON VUOKSI KL 7: 3, 1 mom Vaalikelpoisuus Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä seurakuntavaaleissa viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä ja muussa vaalissa viimeistään vaalin toimittamispäivänä. ( /689) Naantalin seurakunnalta saadun ilmoituksen mukaan yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen Hanna Bergström Naantalin seurakunnan ehdokaslistalta I (Majakka) on menettänyt vaalikelpoisuuden paikkakunnalta muuton vuoksi. 12 : 2 VEROTULOVERTAILURAPORTTI 4/2012 (Nähtävänä kokouksessa). 12 : 3 NAANTALIN KIRKON KORJAUKSEN KOKONAISKUS- TANNUKSET Ote yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjasta (47 ): Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Naantalin kirkon korjauksen tehdyn kustannusarvion noin euroa. Taloudellinen loppuselvitys pidetään toukokuussa. Lopulliset kustannukset käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa ja esitetään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi YKN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 27.3.2013 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Seurakuntatalo, PIENI SALI

Seurakuntatalo, PIENI SALI HARJAVALLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356 761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi (poissaolot) www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2013 AIKA

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 AIKA Maanantai 24.11.2014

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 19.3.2013 klo 18-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka Ulla Maija

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hirvonen Sini, varajäsen (Heikkinen-Rummukainen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2017 1(14) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2017 1(14) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2017 1(14) ASIALISTA 1/2017 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika Tiistai 10.1.2017 klo 18.00-18.55. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Lavikainen Tuula Lehikoinen Tarja Makkonen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1 LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/ Seurakuntaneuvosto 1 AIKA 24.10. klo 18.30 PAIKKA Lohtajan pappila Kokousasiat 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Aika 3.11.2016 klo 17.30-17.58 Paikka Messukylän seurakuntakoti, Messukylänkatu 36 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2-12 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Aika: Paikka: ma 13.2.2012 klo 19.00 alkavan kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Aika Paikka 3.2.2016 klo 17:00 18:21 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11 Kasvun johtokunta 14.01.2016 Aika 14.01.2016 klo 18:00-19:38 Paikka Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala)

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala) Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11 Kasvun johtokunta 31.05.2016 Aika 31.05.2016 klo 18:00-19:32 Paikka Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, 36200 Kangasala) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 18-18.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Haapsaari Tuula

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika: ma 11.6.2012 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2013

KIRKKONEUVOSTO 4/2013 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2013 AIKA MAANANTAI 27.5.2013

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 4/ (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO ASIALISTA 4 / 2011

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 4/ (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO ASIALISTA 4 / 2011 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 4/2011 1 (11) ASIALISTA 4 / 2011 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 76 Pöytäkirjantarkastajien valinta 77 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 AIKA MAANANTAI 28.04.2014

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 1/2016 18.5.2016 1-10 / sivut 1-8

Kirkkovaltuusto 1/2016 18.5.2016 1-10 / sivut 1-8 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 18.5.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 18 /19: Alanen Margit Heiska Virve Härkki Leena Järvi Raili vara (Kauppila Eero) Karjalainen Anni Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1(14) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO ASIALISTA 1/2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1(14) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO ASIALISTA 1/2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1(14) ASIALISTA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Aika Keskiviikko 2.5.2012 klo 17.00 18.10 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heikura Kauko Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija

Lisätiedot

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) PÖYTÄKIRJA 29201 Harjavalta 2/2013 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKONEUVOSTO AIKA MAANANTAI 11.3.2013

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Aika 19.12.2012 klo 11:00 11:45 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17.00 18.20 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu 10.12.2015 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirja on tarkastettu 10.12.2015 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkovaltuusto Aika 09.12.2015 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntatalo, Pyhän Ristin Sali, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Ahonen Minna Ahonen Paavo Grün

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/2014

KIRKKONEUVOSTO 8/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 8/2014 AIKA MAANANTAI 3.11.2014

Lisätiedot

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden.

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden. Helsingin seurakuntayhtymä Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 14.04.2016 klo 18:05-19:25 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Pakarinen, puheenjohtaja Salli Ahtiainen Tiina Hieta

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) 24.4.2015 Aika Torstai 23.4.2015 klo 16.30 17.15 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht.

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, TUUPOVAARA

Seurakuntaneuvosto /2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, TUUPOVAARA 1 Pöytäkirja 6/2015 Aika Ti 22.9.2015 klo 18.00-18.22. Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Uimonen Jari puheenjohtaja Meriläinen Anne Piipponen Jorma Röning Mirja Sagulin

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 5/2016

KIRKKOVALTUUSTO 5/2016 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 5/2016 AIKA Tiistai 13.12.2016 klo 18.00-19.21 PAIKKA

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika: ma 25.2.2013 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vaara-Karjalan seurakunta 1 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika 12.12.2012 klo 18.00-18.55 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Angervo Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jeskanen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2016 Seurakuntaneuvosto (8) 49 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2016 Seurakuntaneuvosto (8) 49 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/ Seurakuntaneuvosto 13.7. 1 (8) AIKA Keskiviikko 20.7. klo 17.00 PAIKKA Lohtajan pappila, Alaviirteentie 105 KOKOUSASIAT 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto :t 2/2015

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto :t 2/2015 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 18-28 :t 2/2015 KOKOUSAIKA: keskiviikko 3.6.2015 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: Osallistujat seurakuntakoti Rajala Juhani Henttinen Martti Koivunen Leena Kotaoja

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 ESITYSLISTA 3/2013 Aika Keskiviikko 17.4.2013 klo 17.00 17.50 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2.

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2. ESITYSLISTA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18 - Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi Klemetti

Lisätiedot

X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja. - Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen X Aarre Vilponen. - Pekka Pekkala, jäsen X Kai Jentala

X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja. - Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen X Aarre Vilponen. - Pekka Pekkala, jäsen X Kai Jentala KIRKKONEUVOSTO 1/2016 Sivu 1 Aika: 26.1.2016. klo 17.00 17.20 Paikka: Puhelinkokous Kutsuttu: Varsinainen jäsen Varajäsen X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja X Kari Tammela, varapuheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 6/2015 17.12.2015 52-62 / sivut 41-50

Kirkkovaltuusto 6/2015 17.12.2015 52-62 / sivut 41-50 KOKOUSAIKA: Torstai 17.12.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 17.2.2016

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 17.2.2016 17.2.2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika keskiviikko 17.2.2016 klo 16.30 18.31 Paikka Pielisensuun kirkko, yläsali Läsnä Nuutinen Tapani puheenjohtaja Auvinen Päivi Karvinen Tarmo Matti Kososen varahenkilö Ketonen

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 25.2.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015. Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 25.2.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015. Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali 25.2.2015 1 PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali Läsnä Nuutinen Tapani puheenjohtaja Alakärppä Tommi Auvinen Päivi Hokkanen Atte Hälli Sinikka

Lisätiedot

varajäsen (Hakala Taina)

varajäsen (Hakala Taina) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 78 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.09.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Lammi Tiina Majalahti Auli Mattila

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14. Kasvun johtokunta

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14. Kasvun johtokunta Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14 Kasvun johtokunta 23.02.2016 Aika 23.02.2016 klo 17:30-19:24 Paikka Nuorisotila Parkki Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Esityslista 6/2016 Seurakuntaneuvosto. Keskiviikko klo (kahvitus klo alkaen)

LOHTAJAN SEURAKUNTA Esityslista 6/2016 Seurakuntaneuvosto. Keskiviikko klo (kahvitus klo alkaen) LOHTAJAN SEURAKUNTA Esityslista 6/ Seurakuntaneuvosto AIKA PAIKKA Keskiviikko 24.8. klo 19.00 (kahvitus klo 18.30 alkaen) Lohtajan pappila Kokousasiat 56 Kokouksen avaus 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 1/2014

KIRKKONEUVOSTO 1/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 AIKA TIISTAI 4.2.2014

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Johanna Juntunen varajäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Johanna Juntunen varajäsen Köngäs Martti 1(6) Aika Tiistaina 23.2.2016 klo 17 Paikka Seurakuntasali, Puolanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri Moilanen Erkki varapuheenjohtaja Herukka Terttu Johanna

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 6/2015

KIRKKONEUVOSTO 6/2015 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 6/2015 AIKA Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-18:15 PAIKKA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Seurakuntatalo, PIENI SALI

Seurakuntatalo, PIENI SALI HARJAVALLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356 761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi (poissaolot) www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 4/2013 AIKA

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8) AIKA Torstai 17.12.2015 klo 17.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot