NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO ASIALISTA 1/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012"

Transkriptio

1 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) ASIALISTA 1/ Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen tilinpäätökset Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston tilanne 9 Kiinteistöjen myynti Naantalin kaupungille 10 Ostotarjous määräalasta kiinteistöstä Pappila Muut asiat 12 Ilmoitusasiat 13 Valitusosoitus 14 Kokouksen päättäminen KOKOUSTIEDOT Aika: Torstaina klo 18:30 19:50 Paikka: Naantalin seurakuntakeskus, pääsali, Piispantie 2, Naantali Pykälät: 1 14 Kokoukseen kutsutut: JÄSENET: Merimaskun seurakunta: Rusi Eeva-Riitta yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Seulanto Matti (läsnä 18:30 18:55 ja 19:38 19:50) Vainio Irmeli Naantalin seurakunta: Saarela Raimo Aimonen Lasse Alho Riitta Björkskog Teija Brück Paul Kaskinen Jouko Keihäs Marketta Koskinen Ritva Lehtilä Risto Leino Elina Lindroos Risto Orrela Pirjo Paasikivi Jari Neuvonen Teija Hautala Isabella Ritvanen Pekka Räsänen Osmo yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kerttu Pietikäisen varajäsen Erkki Rantasen varajäsen

2 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 2(26) Rönnemaa Olli Taskinen Hannu Tavio Tiia Vänttinen Rauno (läsnä 18:30 19:38 ja 19:41 19:50) Rymättylän seurakunta: Aho Pertti Hellman Erkki Peltola Sini MUUT KUTSUTUT: Sirén Petri Rautiainen Jyrki Huovinen Matti Koivula Jorma Läksy Merja Kallio Heli yhteisen kirkkoneuvoston pj; kirkkoherra, Rymättylän seurakunta kirkkoherra, Naantalin seurakunta kirkkoherra, Merimaskun seurakunta talousjohtaja pääkirjanpitäjä hallintosihteeri POISSA: SYY: Ihalin Reijo jäsen muu syy Rantanen Erkki jäsen muu syy Pietikäinen Kerttu jäsen muu syy Jaanto Martti jäsen muu syy Tähti Jussi jäsen muu syy Vienonen Hannele jäsen muu syy Salo Leena yhteisen kirkkoneuvoston jäsen muu syy Raimo Saarela yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heli Kallio sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Marketta Keihäs pöytäkirjan tarkastaja Risto Lehtilä pöytäkirjan tarkastaja Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa perjantaista alkaen kolmenkymmenen (30) päivän ajan. Ilmoitus tästä on asetettu nähtäväksi seurakuntayhtymän ja seurakuntien ilmoitustauluille torstaina Pöytäkirja on ollut nähtävissä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa seurakuntayhtymän ja seurakuntien ilmoitustauluilla olleiden ilmoitusten mukaisesti. Naantalissa / 2012 yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

3 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 3(26) 1 KOKOUKSEN AVAUS Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Raimo Saarela avasi kokouksen ja laulettiin virsi numero KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Yhteiseen kirkkovaltuustoon ja yhteiseen kirkkoneuvostoon sekä asioiden käsittelyyn niissä sovelletaan, mitä kirkkovaltuustosta ja kirkkoneuvostosta säädetään ja määrätään, ellei kirkkolaista tai - järjestyksestä muuta johdu (KL 11:11 ). KJ 8:5 2 mom Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KJ 23:2 1 ja 3 mom Jollei seurakunnan jäsenen tietoon saatettavasta hallinnollisesta kuulutuksesta ole muuta määrätty, se pannaan julki seurakunnan ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi. Jos kuulutus koskee useita seurakuntia, se on julkistettava jokaisessa seurakunnassa. Kokousta koskeva kuulutus on asetettu nähtäväksi Naantalin seurakuntayhtymän sekä Naantalin, Merimaskun ja Rymättylän seurakuntien ilmoitustauluille torstaina Kutsut esityslistoineen on lähetetty yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille ja muille kutsutuille keskiviikkona KL 7:4 1 mom Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtajan päätösehdotus: Suoritetaan nimenhuuto. Todetaan läsnä olevien jäsenten lukumäärä. Läsnä on yhteensä 25/31 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua, yhteensä 27 päätöksentekijää. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. YKV päätös: Yhteisen kirkkovaltuuston kokous todettiin lailliseksi ja päätös valtaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Puheenjohtajan päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Tarkastajiksi ehdotetaan Marketta Keihästä ja Risto Lehtilää. Pöytäkirja tarkastetaan välittö-

4 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 4(26) mästi kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa perjantaista alkaen kolmenkymmenen (30) päivän ajan. YKV päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marketta Keihäs ja Risto Lehtilä, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Puheenjohtajan päätösehdotus: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. YKV päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 5 NAANTALIN, RYMÄTTYLÄN JA MERIMASKUN HAUTAINHOITORAHASTO- JEN TILINPÄÄTÖKSET 2011 Viite: Ark Laskentatoimi/Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2011 Ark Talouden suunnittelu ja ohjaus/naantalin seurakuntayhtymän taloussääntö 21 Kirkkohallitus (2009)/ Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous /24 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous /43 KL 17:5, 2 mom Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastuun haudan hoidosta. Seurakunta voi tehdä sopimuksia hautojen hoidosta myös siten, että hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. Naantalin seurakuntayhtymän taloussääntö 21 Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahastoja hoidetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien sääntöjen mukaan. Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältää oman, seurakunnan tilinpäätöksestä erillisen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Hautainhoitorahastojen taseen loppusummat merkitään seurakunnan taseeseen kohtiin Toimeksiantojen varat ja toimeksiantojen pääomat. Hautausmaiden yleiset alueet hoidetaan verovaroin. Verovaroja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon. Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakunnilla on omat hautainhoitorahastot, joihin hoitomaksut sijoitetaan ja joiden varoilla kyseiset haudat hoidetaan.

5 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 5(26) Hautainhoitorahastojen kirjanpito hoidetaan erillisenä osakirjanpitona ja tilinpäätökset tehdään seurakuntayhtymän taloussäännön 21 :n mukaisesti. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus /43 : Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy 1) Naantalin seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta ) Rymättylän seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta ) Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta YKV päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi päätösehdotukset 1, 2 ja Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2011 Viite: Ark Laskentatoimi/Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2011 Naantalin seurakunnan toimintakertomus 2011 Rymättylän seurakunnan toimintakertomus 2011 Merimaskun seurakunnan toimintakertomus 2011 Kirkkohallitus (2009)/ Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet Rymättylän seurakuntaneuvoston kokous / 7 Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous / 7 Naantalin seurakuntaneuvoston kokous / 7 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 24 Ark Laskentatoimi/ Oy Audiator Ab/ Tilintarkastuskertomus Ark Laskentatoimi/ Oy Audiator Ab/ Tilintarkastusmuistio Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous /44 Naantalin seurakuntayhtymän taloussääntö 24 Tilinpäätös Seurakuntayhtymän tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen, kirkkohallituksen ja yhteisen kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä tämän säännön määräysten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirja arkistoidaan sidottuna. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat sisältävät tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt. Tilintarkastuskertomus liitetään yhteisen kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin.

6 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 6(26) Kts. Tilinpäätösohje (kkh yleiskirje 17/2003) ja konsernitase-ohje (Kkh yleiskirje 30/2003) Tilinpäätöksestä kts. KJ 15:9, KPL 3. Toimintakertomuksesta kts. KJ 9:6. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua. Naantalin seurakuntayhtymän taloussääntö 21 Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahastoja hoidetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien sääntöjen mukaan. Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältää oman, seurakunnan tilinpäätöksestä erillisen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Hautainhoitorahastojen taseen loppusummat merkitään seurakunnan taseeseen kohtiin Toimeksiantojen varat ja toimeksiantojen pääomat. Ote Rymättylän seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta (7 ) Ote Merimaskun seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta (7 ) Ote Naantalin seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta (7 ) Yhteisen kirkkoneuvoston kokous /24 : Talousjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa Naantalin seurakuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksen, joka sisältää myös Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen tilinpäätökset, ja luovuttaa tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajille. YKN päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Oy Audiator Ab suoritti tilintarkastuksen Vastuullisena tilintarkastajana toimi JHTT, HTM Sinikka Niitynperä ja toisena tilintarkastajana JHTT Anne Arvola. Vastuullinen tilintarkas-

7 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 7(26) taja antoi tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastusmuistion Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus /44 : Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta YKV päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2011 Viite: Ark Laskentatoimi/ Oy Audiator Ab/ Tilintarkastuskertomus Ark Laskentatoimi/ Oy Audiator Ab/ Tilintarkastusmuistio Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous /45 [ ] Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus /45 : Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää vastuuvapauden myöntämisestä Naantalin seurakuntayhtymän tilivelvollisille vuodelta YKV päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto päätti myöntää vastuuvapauden Naanta lin seurakuntayhtymän tilivelvollisille vuodelta Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh MERIMASKUN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTON TILANNE (YKV) Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous / 31 Ark Lausunnot/ Oy Audiator Ab/ Lausunto Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahastosta Ark Lausunnot/ Kirkkohallitus/ Kannanottopyyntönne Merimaskun hautainhoitorahastosta Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 30/2005, , liite 1: Hoitosopimushautojen hallinnointi ja kirjanpito Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 94 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 107 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous / 50

8 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 8(26) Ark Haudan hoito/ Rauhala Yhtiöt Oy/ Merimaskun hautainhoitoselvitys ja hoitosopimuskohtaiset laskelmat Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous /46 Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan /31 pyytää tilintarkastusyhteisö Audiator Oy:ltä lausunnon Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston asioiden hoidosta, hautainhoitorahaston alikatteisuudesta, sen määrästä ja siihen johtaneista syistä. Lisäksi päätettiin pyytää Kirkkohallitukselta kannanotto siitä, kuka vastaa Merimaskun seurakunnassa ennen vuotta 2009 tehtyjen haudanhoitosopimusten sitovuudesta haudanhoitosopimuksen tehneisiin asiakkaisiin nähden, sekä miten hautainhoitorahaston alikatteisuus tulisi hoitaa ja kuka vastaa käytännön toimien toteuttamisesta. Audiator Oy:n antaman lausunnon sekä Kirkkohallituksen kannanoton perusteella seurakuntayhtymä alkoi selvittää Merimaskun hautainhoitorahaston tilannetta Rauhala Yhtiöt Oy:n avustuksella Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Tilintarkastusyhteisö Oy Audiator Ab antoi lausunnon Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahastosta: Naantalin seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkovaltuusto MERIMASKUN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTO Toimeksianto Naantalin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan pyytänyt Audiator Oy:ltä lausunnon Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston asioiden hoidosta, hautainhoitorahaston alikatteisuudesta, sen määrästä ja siihen johtaneista syistä. Asian aiempi hallinnollinen käsittely Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätöstä 2008 on käsitelty Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa Tuolloin on velvoitettu Merimaskun seurakunta selvittämään haudanhoitoasiakkaiden kanssa hoitosopimustilanne Edelleen on päätetty, että pitkäaikaisia sopimushautoja hoidetaan sopimuskohtaisesti jäljellä olevan pääoman mukaan. Sopimusasiakkaille ilmoitetaan, kun sopimuskohtainen pääoma ei riitä vuosihoitoon. Yhden haudan vuosihoito maksaa keskimäärin euroa hoitoajasta, hoitotasosta ja kukkien määrästä riippuen. Pöytäkirjassa todetaan edelleen, että Me-

9 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 9(26) rimaskun seurakunnan hautainhoitorahasto on vuoden 2008 tilinpäätöksen mukaan noin alikatteinen. Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätöksen 2010 mukaan Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston alikatteisuus on noin (Naantalin seurakunnan noudattaman minimihoitotason mukaan). Merimaskun seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan :ssä 35 Hautainhoitosopimusten sopimusosapuolille lähetettävä julkinen tiedote. Hautainhoitorahaston sanotaan olevan alijäämäinen hyväksynyt Merimaskun kirkkoherran antaman vastauksen yhteiselle kirkkovaltuustolle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle koskien hautainhoitorahaston alikatteisuutta. Merimaskun seurakunnan haudanhoitorahasto Merimaskun seurakunnan pitkäaikaiset haudanhoitosopimukset on tehty Merimaskun seurakunnan ja hautapaikan haltijan välisinä. Aivan kaikkia sopimuksia ei ole kirjallisessa muodossa. Vuodesta 2009 lukien (kun yhtymä muodostettiin) ei ole enää tehty pitkäaikaisia haudanhoitosopimuksia Merimaskun seurakunnan haudanhoitorahastoon alikatteisuuden vuoksi. Seurakuntayhtymän taloustoimistoon on laadittu luettelo kaikista hoitosopimuksista ja ne on myös siirretty Status-ohjelmaan. Sopimuksista on lisäksi excel-listaus, johon on rekisteröity alkuperäinen maksettu summa, hoidon alkamis- ja päättymisajankohta sekä hoitoon käytettävissä oleva euromäärä vuotta kohti. Kirjanpidollisesti hautainhoitorahaston rahavarojen ( yhteensä ,51 ja yhteensä ,11 ) ja hoitovastuiden (joita on nyt ,19 ) välinen erotus on viety taseen edellisten tilikausien alijäämä tilille. Näin pääkirjanpidon ja hautainhoitorahaston status-ohjelman loppusummat täsmäävät keskenään. Lisäksi kirjanpidollisesti seurataan erikseen kolmea myöhemmin alkavaksi sovittua hoitosopimusta. Kirkkohallituksen ohjeistus Kirkkolain 15 luvun 1 :n mukaan seurakunnan varoja ja tuloja saa käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Kirkkohallituksen antaman ohjeistuksen mukaan, mikäli hautainhoitorahastolla on varoja olennaisesti vähemmän kuin jäljellä olevia laskennallisia hoitovastuita, seurakunnan tulee 1) tarkistaa, kohdennetaanko tulot sekä välittömät että välilliset menot aiheuttamisperiaatteen mukaan seurakunnan ja hautainhoitorahaston kesken ja onko hintataso oikea 2) harkita hautainhoidon tason alentamista 3) harkita ainaishoitosopimusten purkamista tai määräaikaistamista

10 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) 4) harkita pitkäaikaisten (usean vuosikymmenen mittaisten) hoitosopimusten purkamista tai lyhentämistä Hautainhoitorahaston varat saattavat olla olennaisesti pienemmät kuin jäljellä olevat laskennalliset hoitovastuut myös sen vuoksi, että haudanhoitosopimuksista perityt maksut eivät ole aikanaan olleet riittävän suuria hautojen hoitamiseen aiheutuneisiin kuluihin verrattuna. Mikäli seurakunnassa tehdään päätös hautainhoidon tason alentamisesta taikka hoitoajan lyhentämisestä taikka ainaishoitosopimusten tai hyvin pitkien hoitosopimusten purkamisesta, päätöksen perusteluna on oltava laskelmat, miten saatu pääoma tuottoineen on riittänyt sopimushautojen hoitokustannuksiin vuosien / vuosikymmenten aikana. Lisäksi kirkkohallitus on suositellut, että seurakuntien yhdistymistilanteessa niiden hautainhoitorahastoja ei yhdistetä esimerkiksi silloin, kun niistä joku on alikatteinen. Lopuksi Tilinpäätöksen liitetietona ei vielä kovin monta vuotta ole laskettu hautainhoitorahaston yli/alikatteisuutta. Hautainhoitorahaston ja seurakunnan välinen kirjanpidollinen kustannusten jako ei aina perustu täydelliseen aiheuttamisperiaatteen noudattamiseen. Hoitosopimukset saattavat olla hyvin vanhoja ja pitkäaikaisia, esimerkiksi Merimaskun seurakunnassa vanhimmat hoitosopimukset on tehty 1970-luvulla. Seurakuntayhtymän taloustoimistossa laaditun Merimaskun seurakunnan haudanhoitosopimuksia koskevan päivätyn taulukon mukaan sopimuksia on kaikkiaan 109 kappaletta. Näistä seitsemän päättyy vuonna 2011 ja kuusi vuonna Sellaisia sopimuksia, joissa on hoitopääomaa vuotta kohti alle viisi euroa, on yhteensä viisitoista kappaletta. Hoitosopimusten jäljellä oleva pääoma tulisi selvittää sopimuskohtaisesti kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaisesti. Alkuperäiselle pääomalle lasketaan tuotoksi korko ja haudan hoitokulut lasketaan yhden kesän hoitosopimushintojen mukaan. Tässä laskelmamallissa ei ole ratkaisevaa tilinpäätöksen liitetietona oleva hautainhoitorahaston ali/ylijäämä tai sovituille hoitovuosille jaksotettu alkuperäinen hoitopääoma ja siitä nyt jäljellä oleva pääoma. Alkuperäistä maksettua hoitosummaa lähdetään vähentämään vuosittaisilla hoitokustannuksilla. Tällaiset laskelmat tulee pystyä esittämään asiakkaille, mikäli hoidon tasoa päätetään alentaa. Alustavan karkean koelaskelman mukaan näyttää siltä, että Merimaskun seurakunnan haudanhoitosopimusten pääomat ovat useiden sopimusten osalta lähes lopussa myös tältä näkökannalta tarkastellen. Aikanaan Merimaskun seurakunnassa perityt hoitohinnat ovat olleet liian alhaiset.

11 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) Naantalissa Oy Audiator Ab JHTT-yhteisö Kirkkohallitus antoi kannanoton Merimaskun hautainhoitorahastosta, asianro Kannanotossa todetaan seuraavaa: Kysymys (1): Kuka vastaa Merimaskun seurakunnassa ennen vuotta 2009 tehtyjen haudanhoitosopimusten sitovuudesta haudanhoitosopimuksen tehneisiin asiakkaisiin nähden? Kirkkolain 11 luvun 3 :n ja Naantalin seurakuntayhtymän perussäännön 3 :n mukaisesti Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakuntien omaisuus on siirtynyt Naantalin seurakuntayhtymälle, joka myös vastaa yhtymän seurakuntien veloista, muista sitoumuksista ja velvoitteista. Seurakuntayhtymän perussäännön 2 :n mukaisesti seurakuntayhtymän tehtäviin kuuluu hoitaa hautaustoimi. Näin myös Merimaskun seurakunnan hautausmaista, hautainhoitorahastosta sekä Merimaskun seurakunnan ennen vuotta 2009 tekemistä haudanhoitosopimuksista ja sopimusten sitovuudesta vastuu ja päätöksentekovalta on nyt seurakuntayhtymällä ja sen toimielimillä eikä enää Merimaskun seurakunnalla. Kysymys (2): Miten hautainhoitorahaston alikatteisuus tulisi hoitaa? Kirkkohallitus on yleiskirjeellään 30/2005 antanut ohjeita hoitosopimushautojen hallinnoinnista ja kirjanpidosta. Yleiskirjeessä on ohjeita myös tilanteesta, jos hautainhoitorahastossa on varoja olennaisesti vähemmän kuin jäljellä olevia laskennallisia hoitovastuita sekä ohjeita liittyen hautainhoitosopimuksien varojen yli/alikatteisuuden laskemisesta, ainaishoitosopimusten ja/tai hyvin pitkien hoitosopimusten purkamisesta sekä ainaishoitosopimusten ja hyvin pitkien hoitosopimusten pääomien ja niiden tuottojen riittävyyden laskemisesta haudanhoitokuluihin. Kysymys (3): Kuka vastaa käytännön toimien toteuttamisesta? Tämän kysymyksen osalta voi viitata kysymyksessä (1) sanottuun eli vastuu tarvittavien päätösten ja toimien tekemisestä on seurakuntayhtymän toimielimillä. Seurakuntayhtymä toteuttaa käytännön toimet kirkkolainsäädännön, yhtymän perussäännön ja muiden sääntöjen mukaisesti

12 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi ohjeen hautainhoitosopimusten hallinnoinnista ja kirjanpidosta. Ohje on annettu yleiskirjeen nro 30/2005 ( ) liitteenä 1. Yhteinen kirkkoneuvosto totesi kokouksessaan /91, että Merimaskun hautainhoitorahaston varat loppuvat vuonna Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti hautainhoitorahaston ollessa huomattavasti alijäämäinen, yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen, miten alijäämäisten hautainhoitosopimusten kanssa toimitaan. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan /107, että asian valmistelua jatketaan Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella ja sopimuskohtaiset laskelmat pyritään saamaan valmiiksi mennessä. Rauhala Yhtiöt Oy on tehnyt Kirkkohallituksen antaman ohjeistuksen (Ohje hautainhoitosopimusten hallinnoinnista ja kirjanpidosta, yleiskirje 30/2005, liite 1) mukaiset laskelmat kunkin hautainhoitosopimuksen pääoman riittämisestä haudan hoitoon. Rauhala Yhtiöt Oy antoi seuraavan selvityksen Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahastosta : Naantalin seurakuntayhtymä Merimaskun hautainhoitoselvitys Merimaskun hautainhoitorahaston alikatteisuuden selvittäminen Merimaskun haudanhoitosopimuksia on tehty vuodesta 1969 alkaen. Ensimmäisinä vuosina hoitosopimuksia on tehty muutamia vuosittain, ja ne on tehty 20 vuodeksi, 25 vuodeksi sekä 50 vuodeksi. Kirjanpito löytyy vuosilta sekä vuodesta 1980 alkaen, jolloin hautainhoitorahastolle on avattu oma pankkitili. Vuodesta 1980 alkaen on pystytty selvittämään kirjanpidon tapahtumat vuosittain uusien hoitosopimusten osalta. Merimaskun haudanhoitorahaston taseen mukaan on rahaa jäljellä ,06 euroa. Hoitomaksuna on käytetty vuoteen 2008 saakka Kirkkohallitukselta saatujen tilastotietojen mukaista Turun arkkihiippakunnan keskimääräistä yhden kesän hoitomaksua. Vuodesta 2009 alkaen on käytetty Naantalin seurakuntayhtymän hintaa. Koska Merimaskun seurakunnan haudanhoitorahastoon ei ole otettu yhden kesän hoitoja, emme voi tehdä laskelmaa niiden perusteella. Hoitohinta leveämmille kuin yhden hautapaikan levyisille haudoille on laskettu

13 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) käyttämällä kertoimena määräaikaisten hoitojen leveyskertoimen suhdetta. LIITE 1 Vuonna 2011 ja sitä myöhemmin voimassa olevista hoitosopimuksista on tehty laskelmat vuosittain siten, että alkupääomaan lisätään kunkin vuoden viimeisen päivän (31.12.) Suomen pankin peruskorko ja saadusta yhteensä -summasta on vähennetty vuodesta 1980 alkaen vuosittainen yhden kesän hoitomaksu. Ennen vuotta 1980 emme pysty selvittämään yhden kesän hoitomaksua. Vuodesta 2009 alkaen hautainhoitorahaston rahavaroja ei ole ollut sijoitettuna talletustileille, ja näin ollen korkoprosenttina on käytetty 0,25 %, joka on käyttötilille maksettava korko. LIITE 2 Laskelmat on laadittu Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 30/2005, liite 1, Hoitosopimushautojen hallinnointi ja kirjanpito - ohjeen mukaan. Selvitystyössä on käytetty Merimaskun kirkkovaltuuston hyväksymää Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston sääntöä. Kirjanpitoaineistosta ei pysty selvittämään tarkalleen, paljonko kunakin vuonna ovat hoitojen hoitokustannukset. Vuosilaskelmien mukaan näyttäisi siltä, että hoitosopimukset on tehty liian pitkiksi ajoiksi (esim. 20 vuotta) liian alhaisilla hinnoilla. Yhteenveto Yhteenvetona on laadittu erilliset taulukot tai sen jälkeen voimassaolevista määräaikaishoidoista. Taulukko 1 on esitetty hoidot, joissa pääoma riittää joko sopimuskauden loppuun tai vähintään 3 vuotta vuoden 2012 alusta lukien haudan hoitoon kukilla. (Sopimusnumerot 118, 116, 117, 38 ja 47, 86, 100, 36, 66, 75, 53, 80, 84, 72, 77, 99, 107, 126, 91, 98, 87, 103, 112, 106, 41) Taulukko 2 on esitetty hoidot (22 hautaa), joissa pääoma riittää vuonna 2012 haudan hoitoon kukilla. Näistä hoidoista kolme päättyy vuonna (Sopimusnumerot 114, 115, 119, 85, 88, 125, 102, 133, 95, 93, 97, 132, 105, 52, 61, 44, 50, 49, 56, 63, 67, 69, 71, 83, 131, 104, 124, 130, 65, 45 ja 46) Taulukko 3 on esitetty hoidot (51 hautaa, joista 8 haudan hoitosopimus päättyi vuoden 2011 lopussa), joissa ei ole enää pääomaa jäljellä. (Sopimusnumerot 22, 64, 110, 108, 109, 111, 68, 70, 27, 25, 24, 28, 26, 74, 76, 73, 31, 30, 29, 32, 33, 34, 35, 94, 122, 37, 39, 40, 3, 6, 7, 8, 42, 2, 43, 81, 57, 1, 62, 9, 10, 11, 12.

14 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) Lisäksi seuraavat haudat, joista ei löytynyt hoitosopimusta: 2-154, , , 2-251, 2-049, , 3-198b, ). Taulukko 4, etukäteen maksetut haudanhoitosopimukset. (Sopimusnumerot 79, 113, 82) Naantalissa [ ]sovellusasiantuntija Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston tilannetta /46. Sovellusasiantuntija Rauhala Yhtiöt Oy:stä esitteli yhteiselle kirkkoneuvostolle Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston haudanhoitosopimuksia koskevia laskelmia ennen kokousta klo 17 17:30. Kirkkoherra Matti Huovinen sekä yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Matti Seulanto ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyssä ja poistuivat kirkkoneuvoston kokouksesta tämän asian käsittelyn alussa, Matti Huovinen klo 18:18 ja Matti Seulanto klo 18:21. He palasivat kokoukseen asian käsittelyn päätyttyä klo 18:35. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus /46 : Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavaa: 1) Yhteinen kirkkovaltuusto päättää irtisanoa päättyväksi seuraavat Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston haudanhoitosopimukset: sopimusnumerot 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 57, 62, 63 ja 81. Lisäksi seuraavat haudat, joista ei löytynyt hoitosopimusta Merimaskun seurakunnan arkistosta: 2-251, 2-049, , 3-198b ja Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto päättää irtisanoa päättyväksi seuraavat Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston haudanhoitosopimukset: sopimusnumerot 44, 49, 50, 52, 56, 61, 67, 69 ja 71. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto päättää irtisanoa päättyväksi seuraavat Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston haudanhoitosopimukset: sopimusnumerot 66 ja 75. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto päättää irtisanoa päättyväksi seuraavan Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston haudanhoitosopimuksen: sopimusnumero 99. Hauta-alueita pidetään jatkossakin siistinä hautausmaan yleishoidon puitteissa.

15 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) Perustelu: Rauhala Yhtiöiden tekemien laskelmien mukaan hoitosopimusten pääomat ovat tulleet kokonaisuudessaan käytetyksi. Hoitosopimukset on tehty liian pitkiksi ajoiksi liian alhaisilla hinnoilla. Irtisanottavat sopimukset on tehty vuoden ajaksi. 2) Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että Merimaskun hautainhoitorahaston tilannetta seurataan jatkossa vuosittain tilinpäätöksien yhteydessä, jolloin tarkistetaan haudanhoitosopimusten pääomien riittävyys ja tehdään tarvittavat päätökset. Kaikkien sopimushautojen hoitotaso järjestetään jatkossa jäljellä olevan pääoman mukaisesti. 3) Yhteisen kirkkovaltuuston päätös annetaan tiedoksi kirjeellä niille hautaoikeuden haltijoille, jotka ovat seurakuntayhtymän tiedossa tai ilman kohtuutonta vaivaa selvitettävissä. Päätöksestä tiedotetaan myös yleisellä kuulutuksella Virallisessa lehdessä sekä haudalle asetettavalla ilmoituksella. Käsittely: Valtuutettu Matti Seulanto ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyssä, koska oli Merimaskun seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen vuosina , ja poistui paikaltaan tämän pykälän käsittelyn alkaessa klo 18:55. YKV päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että asian käsit tely siirretään seuraavaan kokoukseen ja sitä ennen selvitetään erilaisia vaihtoehtoja alikatteisuuden hoitamiseen. Valtuutettu Matti Seulanto palasi paikalleen tämän pykälän käsittelyn päätyttyä klo 19:38. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh , 9 KIINTEISTÖJEN MYYNTI NAANTALIN KAUPUNGILLE Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 19 Ark Kiinteistön ostaminen, luovuttaminen ja vuokraus/ Catella Property Oy/ Lausunto/ Maaalue, Hakapellonkallio, Naantali Ark Kiinteistön ostaminen, luovuttaminen ja vuokraus/ Catella Property Oy/ Lausunto/ Maa- Ark alue, Soininen, Naantali Kiinteistön ostaminen, luovuttaminen ja vuokraus/ Catella Property Oy/ Lausunto/ Maaalue, Kartanonpuisto, Naantali Naantalin kaupungin kaupunkisuunnittelujaoston kokous / 21 Naantalin kaupunginhallituksen kokous / 165 Kauppakirjaluonnos/ Naantali-Soininen-Vähäniemi sekä omakotitontit /2/3 ja /2/3, luonnos Kauppakirjaluonnos/ Naantali-Vadjo-Hakapellonkallio , luonnos Kauppakirjaluonnos/ Naantali-Soininen-Peltosaunio , luonnos Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous /48

16 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan /19 edustajat Naantalin kaupungin kanssa käytäviin kiinteistöjen myyntiä koskeviin neuvotteluihin. Kaupungin kanssa on neuvoteltu seuraavien kiinteistöjen myymisestä: Kiinteistö Naantali-Vadjo- Hakapellonkallio Naantali-Soininen- Peltosaunio Naantali-Soininen- Vähäniemi Naantali (Välskärinkuja 5) Naantali (Välskärinkuja 3) Naantali (Välskärinkuja 1) Naantali (Välskärinkuja 6) Naantali (Välskärinkuja 4) Naantali (Välskärinkuja 2) Kiinteistötunnus Pinta-ala ,2520 ha m² alue Kartanonpuisto m² m² m² m² m² m² m² Catella Property Oy on suorittanut kiinteistöjen arvioinnin ja antanut lausunnot edellä mainittujen maa-alueiden arvosta (lausunnot Hakapellonkallio ja Soininen , Kartanonpuisto ). Naantalin kaupungin Vadjon kylässä sijaitsevalla Hakapellonkallion kiinteistöllä on heikkokuntoinen vuonna 1946 rakennettu asuinrakennus ja kaksi siihen liittyvää piharakennusta. Kaikki rakennukset ovat purettavassa kunnossa. Rekisteriyksikön alueella on yleiskaava. Kiinteistö sijaitsee Hakapellon hautausmaan välittömässä läheisyydessä. Naantalin kaupungin kaupunkisuunnittelujaosto on todennut kokouksessaan /21, että Alustavasti maa-alueen vuokraamisesta ja rakennuksen myynnistä/ vuokrauksesta on neuvoteltu läheisen ratsastusalan yrittäjän kanssa. Rakennustarkastajan ilmoituksen mukaan kiinteistölle on myönnettävä peruskorjaus-/laajennuslupa (lupa uudisrakentamiseen) omistajan niin hakiessa. Catella Property Oy:n arvion mukaan alueella sijaitsevilla rakennuksilla ei ole taloudellista arvoa. Maa-alueen arvo asuinrakennuspaikkana on Catellan mukaan luokkaa 12 /m² eli kokonaisuudessaan luokkaa Mikäli maa-aluetta ei otettaisi asuinkäyttöön vaan säilytettäisiin pelkkänä puistoalueena, Catella arvioi sen arvoksi 2 6 /m² eli kokonaisuudessaan Naantalin kaupunginhallituksen kokouksessa / 165 hyväksytty kauppahinta on 4,5 / m² eli yhteensä (kauppakirjaluonnos ).

17 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) Naantalin kaupungin Soinisten kylässä sijaitseva Peltosaunion kiinteistö on asemakaavan mukaan lähivirkistysaluetta. Kiinteistö on m²:n kokoinen metsäinen puistoalue, joka on osa nk. Kartanonpuistoa. Kiinteistöstä on aikaisemmin myyty Naantalin kaupungille kaksi määräalaa eli myytiin 3,27 ha ja myytiin 2,037 ha. Määräaloja ei ole vielä erotettu Peltosaunion kiinteistöstä. Catella Property Oy toteaa lausunnossaan, että maa-alueen arvo on hyvin vähäinen johtuen sen pienestä koosta ja näin ollen hyödynnettävyydestä. Maa-alue on jyrkästi nousevaa, metsäistä rinnettä. Catella arvioi maa-alueen arvoksi 2 5 /m² eli kokonaisuudessaan Naantalin kaupunginhallituksen kokouksessa /165 hyväksytty kauppahinta on 2 / m² eli yhteensä (kauppakirjaluonnos ). Naantalin kaupungin Soinisten kylässä sijaitseva Vähäniemen kiinteistö on kaavan mukaan lähivirkistysaluetta. Kiinteistö ympäröi tontteja /2/3 ja /2/3. Kiinteistöstä on jo myyty Naantalin kaupungille 0,107 ha:n määräala, johon on kaavoitettu tonteille menevä Välskärinkuja. Määräalaa ei ole vielä erotettu Vähäniemen kiinteistöstä. Kun maaalueen arvoksi katsotaan 2 /m², hinta on kokonaisuudessaan Naantalin 30. kaupunginosassa sijaitsevat tontit 33-1/2/3 ovat kaavan mukaan erillispientalojen korttelialuetta. Jokaiselle kiinteistölle saa rakentaa yhden 1-asuntoisen asuinrakennuksen. Rakennusoikeuden määrä: tontti 1: 300 kem² + autotalli 50 kem² tontti 2: 260 kem² + autotalli 50 kem² tontti 3: 260 kem² + autotalli 45 kem² Naantalin 30. kaupunginosassa sijaitsevat tontit 32-1/2/3 ovat kaavan mukaan erillispientalojen korttelialuetta. Jokaiselle kiinteistölle saa rakentaa yhden 1-asuntoisen asuinrakennuksen. Rakennusoikeuden määrä: tontti 1: 300 kem² tontti 2: 300 kem² tontti 3: 300 kem² + autotalli 45 kem² Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1967 rakennettu heikkokuntoinen asuinrakennus, joka on tällä hetkellä vuokrattu. Catella Property Oy arvioi tonttien hinnoiksi /tontti eli yhteensä Naantalin kaupungin kaupunkisuunnittelujaoston kokouksessa /21 esitetty kauppahinta kuudelle tontille on , jossa on otettu huomioon kulut. Kaupunkisuunnittelujaoston kokouksessa todettiin myös, että kaupunki voisi myydä tontit 33-1/2/3 ja 32-1/2 keväällä 2013 ja tontista 32-3 todetaan Yhdellä tontilla sijaitsee omakotitalo, joka on tällä hetkellä vuokrattuna ja lähtökohta olisi, että tuolta osin kaupunki myisi tontin vasta 2015 keväällä. Kaupunginhallitus on lisäksi kokouksessaan /165 hyväksynyt tontteja ympäröivän Vähäniemen kiinteistön kauppahinnaksi seurakuntayhtymän esittämän 2 /m², jol-

18 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) loin hinnaksi muodostuu kokonaisuudessaan Kauppakirjassa, joka koskee kuutta tonttia sekä Vähäniemi-kiinteistöä, kauppahinta on yhteensä (kauppakirjaluonnos ). Ote Naantalin seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta (31 ): Kirkkoherran päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy lausuntonaan, että Naantalin seurakuntayhtymä myy sille kuuluvat tontit, kiinteistötunnus (Hakapellonkallio), määräala 1,2520 ha, kiinteistötunnus (Kartanonpuisto), määräala 0,3300 ha kiinteistötunnus ; /2/3; /2/3 (Soininen), määräala m² ja m². SN päätös : Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. KORJAUS: Päätöksessä mainittu Kartanonpuiston määräala 0,3300 ha sijaitsee kiinteistöllä Naantali-Soininen-Peltosaunio ja oikea pinta-ala on m². Kiinteistöstä myydään seurakuntayhtymän omistuksessa oleva alue. Tämän lisäksi kiinteistöön kuuluu kaksi määräalaa, joihin Naantalin kaupungilla on ennestään lainhuuto. Naantalin kaupunki on laatinut kauppakirjaluonnokset, jotka yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee. Naantalin kaupunginhallitus käsitteli kauppakirjaluonnokset Naantalin kaupunginvaltuusto käsittelee kauppakirjoja ja asia tuodaan yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus /48 : 1) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä Naantalin kaupungille seuraavat maa-alueet: - tontit , ja , pintaalaltaan yhteensä m², sekä tontit , ja , pinta-alaltaan yhteensä m², sekä kiinteistö Naantali-Soininen-Vähäniemi , pinta-alaltaan m², kaikki yhteenlaskettuun hintaan Naantali-Soininen-Peltosaunio , pinta-alaltaan m², hintaan Naantali-Vadjo-Hakapellonkallio , pintaalaltaan 1,2520 ha, hintaan

19 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) Päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi ) Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin kaupungin laatimat kauppakirjaluonnokset päätösehdotuksessa 1 mainituista kiinteistöistä. Käsittely: Valtuutettu Rauno Vänttinen ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyssä, ja poistui paikaltaan tämän pykälän käsittelyn alkaessa klo 19:38. YKV päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen Rauno Vänttinen palasi paikalleen tämän asian käsittelyn päätyttyä klo 19:41. Kirkollisvalitus Kirkkohallitukselle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA KIINTEISTÖSTÄ PAPPILA Viite: [ ] OSTOTARJOUS [ ] Ote Naantalin seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta / 8 : Kirkkoherran päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy lausuntonaan, että Naantalin seurakuntayhtymä myy sille kuuluvan tontin, kiinteistötunnus (Pappila), määräalan, n 61 m². SN päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. [ ] Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus / 30 : Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä Anne Leinolle määräalan n. 61 m 2 Naantalin kaupungin (529) Pappilan kylästä (421) sijaitsevasta kiinteistöstä Pappila (1:24). Kauppahinta on euroa ja ostaja maksaa lisäksi arviolausunnosta, kauppakirjasta, tontin erottamisesta sekä muista kauppaa koskevista tehtävistä syntyvät kulut. Päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Käsittely: Talousjohtaja Jorma Koivula toi julki, että Kristian Leinolta on saatu ilmoitus, että Anne Leino on myynyt kiinteistön (Yrjölä) Kristian ja Jonna

20 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (26) Leinolle. Täten nyt myytävän määräalan ostavat Anne Leinon sijasta Kristian ja Jonna Leino. YKV päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää myydä määräalan n. 61 m Naantalin kaupungin (529) Pappilan kylästä (421) sijaitsevasta kiinteistöstä Pappila (1:24) Kristian ja Jonna Leinolle yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti. Kirkollisvalitus Kirkkohallitukselle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula, puh MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 12 ILMOITUSASIAT 12 : 1 VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMINEN PAIKKAKUN- NALTA MUUTON VUOKSI KL 7: 3, 1 mom Vaalikelpoisuus Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä seurakuntavaaleissa viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä ja muussa vaalissa viimeistään vaalin toimittamispäivänä. ( /689) Naantalin seurakunnalta saadun ilmoituksen mukaan yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen Hanna Bergström Naantalin seurakunnan ehdokaslistalta I (Majakka) on menettänyt vaalikelpoisuuden paikkakunnalta muuton vuoksi. 12 : 2 VEROTULOVERTAILURAPORTTI 4/2012 (Nähtävänä kokouksessa). 12 : 3 NAANTALIN KIRKON KORJAUKSEN KOKONAISKUS- TANNUKSET Ote yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjasta (47 ): Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Naantalin kirkon korjauksen tehdyn kustannusarvion noin euroa. Taloudellinen loppuselvitys pidetään toukokuussa. Lopulliset kustannukset käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa ja esitetään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi YKN

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 43 Kokouksen avaaminen 44 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12) Aika: Keskiviikko 31.10.2012 kello 18.00-18.30 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Ulla-Maija von

Lisätiedot

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2.

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: HH S S-S PÖYTÄKIRJA 2 /26.5.2015/ 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika tiistai 26.5.2015 klo 18.00 19.32 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot