Työtön. Matti Kortteinen ja Hannu Tuomikoski. Tutkimus pitkäaikaistyöttömien. selviytymisestä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työtön. Matti Kortteinen ja Hannu Tuomikoski. Tutkimus pitkäaikaistyöttömien. selviytymisestä"

Transkriptio

1

2

3 Työtön

4 Matti Kortteinen ja Hannu Tuomikoski Työtön Tutkimus pitkäaikaistyöttömien selviytymisestä Julkaistu yhteistyössä STAKESin ja Kansaneläkelaitoksen kanssa KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ TAMMI HELSINKI

5 Tämän teoksen julkaisemiseen on saatu Suomen Kirjasäätiön myöntämää valikoivaa tuotantotukea HANKI JA JÄÄ -sarja Taitto: Kustannus Oy Tamara Press Matti Kortteinen & Hannu Tuomikoski, 1998 ISBN X Painettu Karisto Oy:n kirjapainossa Hämeenlinna 1998

6 Esipuhe T ämän kirjan juuret ovat 1990-luvun alussa. Taloudellinen lama nosti työttömyyden äkillisesti historiallisiin ennätyslukuihin. Samalla hyvinvointivaltion rahoitusperusta ajautui vaikeuksiin. Tilanne pakotti pohtimaan uudella tavalla kansakunnan strategisia valintoja. Samalla syntyi pelkoja ja uhkakuvia siitä, millaista tulevaisuutta kohden olemme menossa. Tämä tutkimus kuvaa osaltaan tuolloisten strategisten valintojen seurauksia. Tutkimuksessa selvitetään, millä tavalla työttömät - erityisesti pitkäaikaistyöttömät - ovat Suomessa selviytyneet. Aineistot kattavat ajan eri tavoin vuodesta 1987 vuoteen Tutkimus on syntynyt läheisessä yhteistyössä molempien kirjoittajien kesken. Matti Kortteinen on kantanut päävastuun tarina-aineistojen ja Hannu Tuomikoski tilastollisten aineistojen analyysista. Vuoden 1996 kysely on suunniteltu ja suoritettu yhdessä. Tutkimus perustuu Suomen Akatemian, Kansaneläkelaitoksen ja STAKESin (Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen) yhteiseen rahoitukseen. Kiitämme myös Suomen tietokirjailijoiden liittoa apurahasta. Teoksen tai osia siitä ovat lukeneet Marko Elovainio, Matti Heikkilä, Katri Hellsten, Teela Jyrkinen-Pakkasvirta, Jouko Karjalainen, Antero Kiianmaa, Marketta Rajavaara, JP Roos, Juha Siltala, Jussi Simpura ja Matti Virtanen. Haluamme kiittää heitä monista huomautuksista, jotka ovat pakottaneet tutkimuksen perus-

7 linjan ja useiden erillisten kohtien aiheellisiin selventämisyrityksiin. Kiitämme lämpimästi Marjo Janssonia, Allan Tuomaalaa, Leila Hölttää ja Jaana Mäki-Tikkalaa avusta isojen ja vaikeiden aineistojen käsittelyssä. Helsingissä Tekijät

8 Sisällys Esipuhe JOHDANTO II TERVEYS Irtisanominen, nöyryytys ja häpeä Työttömyys ja sairastavuus Sairastavuus ja sosiaalinen epäluottamus Yhteenveto: kysymys sosiaalisen epäluottamuksen taustasta IHMISSUHTEET Sosiaalinen ankkuroituminen: yhteiskunnalliset vs. yhteisölliset suhteet Yhteisöllinen ankkuroituminen vs. yksilöitynyt kulttuuri Markkinalogiikasta lahjan logiikkaan Yhteenveto: ajatus sosiaalisen syrjäytymisen sisällöstä IV TALOUS Johdanto Yksinpärjäämisen ongelma Yhteisöllisen selviytymisen ongelma Yhteenveto V JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Työttömien selviytyminen Huono-osaisuuden kasautuminen Sosiaalipoliittinen ongelma Viitteet Liite: Tutkimuksen menetelmät ja aineistot Kirjallisuus

9

10 1 Johdanto "Toivottavasti saan rahaa pääsiäiseksi. Jääkaapissa on kaksi perunaa ja 1 lihaliemikuutio, purkki persikoita ja kukkarossa 70 penniä rahaa. Seuraava käyntini Pelastusarmeijassakin on vasta kahden viikon kuluttua." "Me olemme kyllä nähneet todellista nälkää, lapset ovat kyllä saaneet ruokaa koulussa, mutta kun sielläkin on vähennetty ruokakuluja niin ei sielläkään saa enää vatsaansa täyteen, monta kertaa ei lämmintä ruokaa ole riittänyt vaan on täytynyt tyytyä maitoon ja pariin leipäpalaan. Meidän perheen ruoka koostuu pääasiassa perunasta, kauraryynistä, lenkkimakkarastakin tehdään 4 ateriaa. Lihaa ei pysty ostamaan, silloin tällöin tarjousjauhelihaa. Maitoa jatkamme vedellä. Leipää pyrin leipomaan itse. Monta kertaa ei ole mitään keitettäväksi kuin kauraryyniä. Tämä on kyllä hyvää laihdutuskuuria, mieskin painaa enää vain 52 kg, itse olen laihtunut 1 0 kg. Onneksi olen saanut ystävi Itä marjoja ja sieniä ja mehu ja. Äitini, joka saa itse pientä eläkettä on joskus maksanut puhelinlaskun ja tuonut ruokaa, kun on kuullut, että taas on kaapit tyhjät. Nyt kun vuoden alusta kiristyi toimeentulotuki, niin enää ei oteta huomioon menoksi puh.kuluja, ei vaateostoja, ei

11 10 TYÖTÖN lehden vuosikertaa (meille ei kyllä ole lehteä tullutkaan), ei tv-lupaa, ei tiehoitomaksuja. Ainoat mitkä otetaan huomioon on sähkölasku. Lääkärikulujakaan ei enää huomioida. Miten tästä voi jatkaa eteenpäin? Ruoka ei ole kovin monipuolista, on varmaan puutetta vitamiineista yms:sta. Meidän perheellä kaikilla on huimausta, pahoinvointia, päänsärkyä ja väsymystä, joka ei ole normaalia." (nimim. Kuinka kauan tämmöinen voi jatkua?) "Menetimme työpaikkamme mieheni kanssa noin vuotta sitten, minä ensin ja mieheni 112 vuotta myöhemmin. Nyt saamme toimeentulotukea ja mieheni saa työttömyyskorvausta. Saamme ruokaa vaatteisiin ja laskuihin mk kuukaudessa. Vuokran ja sähkön maksaa sos.toimisto. Puhelin- ym. laskut joudumme maksamaan tuosta mk:sta. Ruokaan jää hyvin vähän rahaa. Yöt kierrämme kauppojen roskalaatikoita. Sieltä löydämme aika paljon syötävää ruokaa, mm. kaikki leivät. Meillä on pakastin, johon voimme pakastaa. joskus joudun monta tuntiakin yöllä paistamaan lihaa pakkaseen, sillä roskisruoka on heti valmistettava. Mutta kyllä joskus löytyy mikropakkauksia, joissa on myyntiaikaakin jäljellä." (nimim. Emme ole ronkeleita) Tällä tavoin suomalaisten työttömien arkea kuvataan teoksessa "Kirjeitä nälästä" (Hänninen ja Karjalainen 1994). Julkaisu on kooste 200 kirjeestä, jotka on saatu nälkää kokeneilta. Teosta seuranneessa julkisessa keskustelussa tekstiä arvosteltiin mm. esittämällä, että kirjeet eivät edusta suomalaisia työttömiä ja että niiden perustalta syntyy tämän vuoksi harhaanjohtava yleiskuva. Tutkijat puolustautuivat korostamalla, että puheenvuorot ovat itsessään tärkeitä sen ymmärtämiseksi, kuinka vakavia ongelmat pahimmillaan ovat. Avoimeksi kuitenkin jäi se, kuinka syvää ja laajaa inhimillistä hätää lama ja työttömyys on Suomessa synnyttänyt.

12 1 Johdanto 11 Yhteiskunnallinen tausta Lama kymmenkertaisti pitkäaikaistyöttömyyden Suomessa (Santamäki-Vuori 1996, 11). Vaikka taloudellinen nousu on vuoden 1994 jälkeen kääntänyt kokonaistyöttömyyden laskuun, pitkäaikaistyöttömien määrässä ei ole tapahtunut suurtakaan alenemista (ks. kuvio 1). Yli vuoden työttöminä olleita on vuonna 1997 jo reilusti yli 30 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Lisäksi on otettava huomioon, että tosiasiallinen pitkäaikaistyöttömyys on Santamäki-Vuoren mukaan kuitenkin vielä tätäkin suurempi ongelma. "Jos yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrään lisätään [ työllistämis ]toimenpiteiden piirissä olevat pitkäaikaistyöttömät sekä ne pitkäaikaistyöttömät, joiden työttömyys on al- Kuvio 1. Kokonaistyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden kehitys , Kokonaistyöttömyys Pitkäaikaistyöttömät

13 12 TYÖTÖN kanut uudelleen tukityön tai muun tilapäistyön jälkeen, päädytään normaalimäärittelyyn nähden arviolta ehkä kaksinkertaiseen pitkäaikaistyöttömien määrään" (Santamäki-Vuori 1996, 58). Kirjoittajan mukaan "tämä arvio on ehkä jopa liian maltillinen, jos sen suhteuttaa Ruotsin tilanteeseen". Täsmällistä arviota on vaikea esittää, mutta olennaista on, että useamman vuoden ajan työttömyyttä poteneita on paljon suurempi osuus kuin, mitä pelkkä yhtäjaksoiseen yli vuoden työttömyyteen perustuva laskenta osoittaa. "Voidaan arvioida, että tästä löyhemmin määritellystä pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuva työttömyysaste on Suomessa kymmenen prosentin tuntumassa" (mt., 58). Santamäki Vuoren arvion mukaan tässä mielessä pitkäaikaistyöttömiä on siis jo noin puolet kaikista työttömistä eli karkeasti arvioituna ihmistä. Santamäki-Vuoren tutkimuksen ydinkysymys on siinä, "missä määrin pitkäaikaistyöttömyydestä on ylipäätään pystytty irtautumaan" (mt., 11). Tulos on synkkä: kiertoa on hyvin niukalti. "Tulosten mukaan alle 1/10 pitkäaikaistyöttömistä onnistui kestävämmin irtautumaan työttömyydestä [vuosien aikana] ja oli pääosin normaalityössä vuoden 1994 jälkipuoliskolla. Sen sijaan melkein 2/3 oli myös tuolloin pääosin työttömänä altistuen suurelle riskille syrjäytyä pysyvästi työmarkkinoilta. Noin puolet heistä oli alle 40-vuotiaita ja 314 oli ollut töissä välittömästi ennen pitkäaikaistyöttömäksi tuloa" (mt., 3). Sama tulos on vahvistunut myöhemmissä tutkimuksissa: mm. erilaisten työllistämistoimien vaikutukset ovat olleet varsin vähäisiä. Pitkäaikaistyöttömyys uhkaa muuttua pysyväistyöttömyydeksi (ks. esim. Mustonen 1998). Mittasuhteiltaan 1990-luvun tilanne muistuttaa suuresti ja 70-lukujen taitetta. Myös tuolloin työmarkkinoille syntyi voimakas epätasapaino, kun työvoiman kysyntä maataloudessa

14 ! _J?hdanto 13 supistui. Työmarkkinat kuitenkin tasapainottuivat voimakkaan maassa- ja maastamuuton kautta. Yli suomalaista muutti pysyvästi Ruotsiin. Nyt tällaista mahdollisuutta ei ole. Maan sisällä ei ole sellaista voimakasta kasvualaa, joka vetäisi pitkäaikaistyöttömät töihin. Korkea työttömyys on lisäksi yleiseurooppalainen ongelma. Tässä on tilanteen rakenteellinen erikoisuus, joka näyttää patoavan työttömyyden aiempaa pysyvämmin korkealle tasolle. Kysymys on siitä, miten tämä ns. ylijäämäväestö selviytyy ja mikä olisi viisasta sosiaalipolitiikkaa. Tämä on lähiajan keskeisimpiä sosiaalisia ja sosiaalipoliittisia ongelmia. Ellei sen ratkaisemisessa onnistuta, on pelättävissä, että suomalaiseen yhteiskuntaan on syntymässä uudenlaisia luokkajakaja ja halkeamia. Kysymys sosiaalisista seur auksista Työttömyyden seurauksia koskevissa tutkimuksissa 1980-luvun lopulla havaittiin, että työttömyys laskee psyykkistä hyvinvointia, mutta kehitys ei ole kasautuvaa: pahoinvointi ei kasva määrättä työttömyyden jatkuessa vaan vakiintuu tietylle tasolle palautuakseen ennalleen uudelleen työllistymisen yhteydessä (ks. Lahelma 1989). Tulosten pohjalta alettiin arvostella sitä ideaalityyppiä, joka tuoiloisessa julkisessa keskustelussa oli työttömistä rakentunut (surkea, uloslyöty, huono-osainen). Tällainen mielikuva oli tutkimusten mukaan empiirisesti väärä (Tuomikoski 1992) ja työttömiä vahingollisesti leimaava. (Ks. Vähätalo 1996.) Nyt voi kysyä, voiko nämä aiemmat tulokset ja päätelmät yleistää ja siirtää 1990-luvun pitkittyneen joukkotyöttömyyden oloihin. Matti Heikkilä on tutkinut sosiaalisten ongelmien ja taloudellisen muutoksen välistä yhteyttä Suomessa (Heikkilä 1995). Heikkilän mukaan on järkevää olettaa, että taloudellinen kasvu - yhdessä hyvinvointivaltion harjoittaman tulontasauksen kanssa - luo edellytyksiä yksilölliselle elintasolle. "Tämä mikrotason elintaso tarjoaa puolestaan välineitä hallita tai välttää aineellista ahdinkoa sekä psykososiaalisia ongelmia." (Mt., 3) Päin-

15 14 TYÖTÖN vastaisen muutoksen voi olettaa tuottavan päinvastaisia tuloksia: taloudellinen turvattomuus ja ahdinko (mm. työttömyys) todennäköisesti tuottaa erilaisia psykososiaalisia ongelmia, jotka sittemmin vaativat sosiaalipoliittisia toimia. Heikkilän tutkimus perustuu tilastollisiin aikasarjoihin. Osa muuttujista kuvaa kotitalouksien toimeentulovaikeuksia 1, osa psykososiaalisia ongelmia2 ja osa kansalaisten suhdetta hyvinvointivaltioon3. Selittävinä muuttujina olivat henkeä kohti laskettu bruttokansantuote vuoden 1990 rahan arvossa sekä työttömyysaste. (Mt.,4.) Heikkilän tiivistyksen mukaan "[u]seimpien ongelmien kehitys tarkastelukaudella on nouseva. Osan kohdalla määrällinen lisäys ajoittuu vuosikymmenen alun ns. lamavuosiin (esim. ulosotot, konkurssit, pakkohuutokaupat, häädöt ja panttilainat). Kuitenkin monen ongelman kohdalla kehitys on koko vuosikymmenen ollut nouseva ja tässä mielessä riippumaton yleisestä talouskehityksestä (esim. toimeentulotuki, osa häädöistä, verojen ulosperinnät, alkoholikuolemat ja huostaanotot)." (Mt., 5.) Psykososiaalisten ongelmien määrällinen muutos oli kuitenkin päinvastainen kuin oletettiin: sikäli kuin muutosta lamavuosina on ilmennyt, ongelmat ovat vähentyneet. "Psykososiaaliset ongelmat ovat lisääntyneet trendinomaisesti taloudellisen kasvun myötä. Tämä tulos käy yksiin niin Raunion (1983) kuin Narisenkin (1993) päätulosten kanssa. Riippuvuus on vahvimmillaan viivästettynä. Kysymys ei ole kausaalisesta yhteydestä. Tätä vahvistaa yhteyksien heikkeneminen trendipuhdistetussa aineistossa erityisesti itsemurhien ja avioerojen kohdalla. Kuitenkin trendipuhdistettu osa aineistosta antaa tukea sille havainnolle, että (makro)talouden kääntyessä alamäkeen myös eräät psykososiaaliset ongelmat (alkoholikuolemat, huostaanotot, henkirikokset) kääntyvät laskuun." (Mt., 9.) Psykososiaaliset ongelmat ovat lisäksi varsin vähän riippuvaisia työttömyysasteen muutoksista. "Työttömyyden... muutos... se-

16 1 Johdanto 15 littää yllättävän huonosti yksilötason psykososiaalisten ongelmien esiintyvyyttä." (Mt., 10.) Tältä osin tutkimuksen päätulos on, että "taloudellinen kasvu lisää ja lasku vähentää psykososiaalisia ongelmia vaikutuksen ollessa yleensä viivytetty." (Mt., 11.) Työttömyyden sosiaalisia seurauksia ajatellen tulos näyttää saavan tukea myöhemmistä, samaa ajanjaksoa koskevista tutkimuksista. Pekka Martikaisen ja Tapani Valkosen mukaan "kuolleisuuden kehitys on ollut laman aikana jonkin verran myönteisempää kuin sitä ennen" (1995, 73). Edelleen: "Laman vaikutusten arvioinnin kannalta on erityisen merkittävää, että kuolleisuus itsemurhiin on vähentynyt vuodesta Laman vaikutusten olisi pitänyt ilmetä nopeimmin ja selvimmin juuri itsemurhakuolleisuudessa." Heikkilä on korostetun varovainen vetäessään johtopäätöksiä ja pohtiessaan tulostensa merkitystä. Ennen sosiaalisia tai sosiaalipoliittisia päätelmiä tulos pitäisi Heikkilän mukaan kyetä tulkitsemaan, so. pitäisi pystyä arvioimaan, mitkä ovat aitoja syy-seuraus-yhteyksiä ja mitä kautta ne lyövät itsensä lävitse. Yksi tulkinnallinen mahdollisuus on viitata tulonjakoa koskeviin tutkimuksiin. Niiden mukaan mitään varsinaista repeämää yhteiskunnallisessa eriarvoisuudessa ei ole toistaiseksi päässyt syntymään. Lama on näkynyt ihmisten tuloissa niitä vähentäen, mutta lasku on ollut - karkein piirtein - tasaista. Tulonjakorakenne on säilynyt suurin piirtein ennallaan, tulotaso on vain laskenut kautta linjan. (Uusitalo 1997.) Jo valmiiksi alimmilla portailla olevat luonnollisesti laskevat alimmiksi, mutta olennaista on, että mitään isoa yhteiskunnallista haikeamaa tai luokkajakoa ei tulotilastojen valossa ole ilmennyt. Tulkintaa voisi vielä täydentää viittaamalla uusimpiin tuloksiin suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän muutoksista. Laajan, leikkauksien vaikutuksia koskevan tutkimuksen perustulos on selvä: kaikista supistuksista huolimatta suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä toimii vielä varsin hyvin. Se on - poikkeukset poislukien - kyennyt tarjoamaan kohtalaisen tai väittävän toimeentulon niillekin, joita lama on kohdellut kaltoin. (Ks. Heikkilä ym ) Näiden tulosten mukaan suomalainen yhteiskunta on siis sel-

17 16 TYÖTÖN vinnyt lamasta varsin tyydyttävästi. Tältä perustalta näyttää myös siltä, ettei ainakaan toistaiseksi ole vakavia perusteita puhua suomalaisen yhteiskunnan halkeamisesta tai uuden köyhälistön syntymisestä. Tällainen päätelmä on kuitenkin mahdollista kiistää. Tarkastelujen ja aineistojen luonne estää täysin tuotettavien johtopäätösten tekemistä. Heikkilä varoittaa viisaasti: "Tuloksia arvioitaessa on syytä pitää alati mielessä muuttujien eritasoisuus. Sosiaaliset ongelmat ovat pääsääntöisesti yksilötason havaintoihin perustuvia, kun taas mm. kansantuote ja työttömyysaste ovat aggregoituja suureita. Niin sanotun ekologisen virhepäätelmän välttäminen merkitseekin, että yhteiskuntatason riippuvuuksista ei johdeta vastaavia riippuvuuksia yksilötasolla." (Heikkilä 1995, 4.) Ongelman voi ilmaista myös konkreettisemmin. Kuvatuissa tutkimuksissa työttömyyden vaikutuksia on tutkittu mittaamalla työttömyysastetta tiettynä aikana ja tutkimalla sen yhteyttä erilaisten ongelmien määrään vastaavana aikana. Tarkastelut osoittavat, että työttömyysprosentin noustessa psykososiaaliset ongelmat vähentyvät. On kuitenkin täysin mahdollista, että työttömyys tuottaa pahentuvia vaikeuksia siitä kärsiville. Kun työttömät muodostavat vähemmistön ja ongelmien määrää kuvataan summaamalla kaikki yhteen, työttömien tilanne voi peittyä työllisen enemmistön tilanteen alle. Tämä on kuitenkin mahdollista vain jos työllisen enemmistön kehitys on myönteistä ja työttömän vähemmistön kielteistä. Tämä tuo esiin toisen loogisen tulkinnan edellä esitetyille tuloksille. Sen mukaan suomalainen yhteiskunta on polarisoitumassa: työllisen enemmistön tilanne voi kohentua, samalla kun pitkittyvä työttömyys lisää vähemmistön vaikeuksia ja kasaa heille sosiaalisia ongelmia. Halkeaminen ei vain ilmene, jos tutkimuksissa käytetään sellaisia muuttujia, jotka on saatu summaamalla kaikkien tilanne yhteen. Myös tämän tulkinnan tueksi on mahdollista viitata joihinkin empiirisiin, nimenomaan työttömiä koskeviin tuloksiin. Esimerkiksi Martikainen ja Valkonen toteavat em. tutkimuksessaan, että "[v]uosina työttömyyttä kokeneiden miesten kuolleisuus,

18 --- 1 Johdanto 17 ikä, koulutus, sosiaaliryhmä ja sukupuoli vakioituina oli jaksolla ,4-kertainen vuosina työssä olleisiin verrattuna" (mt., 74). Martikainen ja Vaikanen tulkitsevat tulostaan mm. viittaamalla työttömien mahdolliseen valikoitumiseen: keskimääräistä useammin työttömiksi päätyvät sellaiset ihmiset, jotka ovat jo valmiiksi sairaita ja joiden kuolleisuus on tästä syystä korkeampaa. Jos näin on, työttömyys ei sinällään tuota kasvavaa kuolleisuutta, se vain valikoi heikommat syrjään. Tekijöiden mukaan ainakin osa työttömien ylikuolleisuudesta selittyy tältä perustalta. Ongelma jää kuitenkin avoimeksi: "on tärkeää seurata työttömyyden ja laman vaikutusta pitemmällä aikavälillä" (mt., 76). On myös mahdollista viitata työttömyystutkimuksen pitkään kansainväliseen perinteeseen, jossa on suurin piirtein riidatta päätelty, että "[t]yöttömille kasaantuu terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Mielenterveyden häiriöt, fyysiset sairaudet, itsemurhat ja laaja-alainen henkinen pahoinvointi ovat työttömille yleisempiä kuin työssä käyvillä." (Kalimo ja Vuori 1992, 29) Vastaavanlaisiin tuloksiin työttömyyteen liittyvistä taloudellisista, sosiaalisista ja terveydellisistä ongelmista on päädytty myös useissa suomalaisissa tutkimuksissa (Koskela ym. 1993, Vähätalo 1996, Marski 1996, Huuhka ym. 1996). Tältä perustalta on myös vakavia syitä pelätä suomalaisen yhteiskunnan olevan polarisoitumassa väestön hyvinvoinnin osalta. Ainakin voi liioittelematta sanoa, että kysymys 1990-luvun joukkotyöttömyyden sosiaalisista seurauksista on vielä monella tapaa avoin. Kysymys sosiaalipolit iikan sisällöstä Julkisen talouden päädyttyä rahoituskriisiin 1990-luvun alussa keskeisimmät sosiaalipoliittiset keskustelut ovat koskeneet supistuksia. Sikäli kuin kysymys ei ole ollut yksin taloudellisesta

19 18 TYÖTÖN argumentaatiosta, leikkauksia on perusteltu viittaamalla mm. "sosiaalipolitiikan epäsuotuisiin kannustinvaikutuksiin". 4 Keskeinen ajatus on se, että "palkkatyön ulkopuolella olevien toimeentuloturva on mitoitettu niin hyväksi, että siirtyminen ansiotyöhön ei ole kannattavaa keskitasoa alemmilla palkoilla" (Heikkilä 1997, 4). Tämän pelätään johtavan siihen, että työttömät jäävät elämään ylimitoitetun sosiaaliturvan varaan sen sijaan, että tarttuisivat tarjolla oleviin töihin. Tämäntyyppiset pelot ovat tuottaneet yrityksiä epäsuotuisten kannustinvaikutusten poistamiseksi. Tämä on "jä*stelmien monimutkaisista kytkennöistä johtuen hankalaa. Lisäksi voidaan... olettaa, että mikäli keinoksi valitaan sosiaaliturvan saantiehtojen kiristäminen, syntyy muutoshetkellä aina nettomenetyksiä joidenkin väestöryhmien tai kotitalouksien kohdalla. Mikäli toimenpiteet vielä kohdistuvat suojaverkon alimpiin tasoihin, on riskinä köyhien määrän lisääntyminen ainakin väliaikaisesti." (Heikkilä mt.) Linjauksen perusteiksi on viitattu työmarkkinoiden joustavoittamisen tarpeeseen. Joko avoimena tai piilevänä vertailukohtana on Yhdysvallat, jossa työttömyysaste on merkittävästi eurooppalaista alempi. Tämä -näin ajattelutapa etenee -liittyy sikäläisten työmarkkinoiden ominaispiirteisiin: kun miniidipalkkoja ei ole ja työttömyysturva on heikko, ihmisten on selvitäkseen pakko tarttua myös matalapalkkaisiin ja tilapäisiin töihin. Näitä löytyy ennen muuta kasvavalta palvelualalta. Hyvinvointivaltion ylläpitoon liittyvät säädökset ja hyvä sosiaaliturva estävät- tämän tulkinnan mukaan -saman positiivisen kehityksen Suomessa. Saattaa siis olla, että taloudellinen nousu ja siihen liittyvä kotimarkkinoiden vilkastuminen on jo nyt tuottanut tilanteen, jossa töitä on kasvavasti tarjolla, varsinkin palvelualoilla. Tarjolla olevat tehtävät ovat palkkatasoltaan varsin heikkoja. Myös työsuhdeturva ja tehtävien pysyvyys on huonompi kuin mihin on Suomessa totuttu. Vaarana on, että uusi kasvuala ei saa tarvitsemaansa työvoimaa, koska väki saa paremmat edut muualta. Toiseksi sosiaalipoliittisessa keskustelussa on viitattu siihen, millaisia ovat pysyvöityvän työttömyyden sosiaaliset seuraukset pidemmällä aikavälillä. Jos osa väestä tottuu elämään ilman palk-

20 1 Johdanto 19 katyötä, heidän keskuuteensa todennäköisesti syntyy sellaisia ajattelu- ja käyttäytymistapoja, jotka oikeuttavat ja normaalistavat heidän poikkeavan elämäntapansa. Kun toisaalta tiedämme, että työttömyys on keskittynyt alueellisesti, on vaarana, että tällainen elämäntapa kehittyy paikoin hallitsevaksi. Asuinseudun korkea työttömyys saattaa ohjata uusien sukupolvien kasvamista ao. alueella. Tätä kautta kyseinen elämäntapa voi vähitellen muuttua ylisukupolviseksi, so. aidoksi osakulttuuriksi, joka eroaa virallisesta palkkatyöeetoksesta ja sen tausta-arvoista. Jos näin käy, on vakavia perusteita puhua suomalaisen yhteiskunnan kulttuurisesta halkeamisesta ja kokonaan uudentyyppisten sosiaalipoliittisten ongelmien synnystä. Oli ajattelutavasta mitä mieltä hyvänsä, se joka tapauksessa näyttää viime vuosina nousseen yhä tärkeämmäksi. Linjaus yrittää ratkaista ns. ylijäämäväestön ongelman tavalla, joka on yhteensopiva julkisen rahoituskriisin kanssa. Lisäksi ajattelutavalla on oma rakennepoliittinen perustelunsa. Näistä syistä se on vähitellen noussut myös virallista keskustelua ja politiikkaa hallitsevaksi näkemykseksi.5 Peter Taylor-Goobyn (1992) mukaan Isossa-Britanniassa käytiin merkittävä keskustelu juuri tästä teemasta ns. riippuvuuskulttuurin nimikkeen alla ja 1980-luvuilla. Tuloksena sosiaaliturvan saantiehtoja tiukennettiin ja tasoa laskettiin. Politiikka perustui oletukseen siitä, että julkisten sosiaalietuuksien kaventaminen pakottaa ihmiset joko hakemaan töitä tai ajaa perheet ja suvut pitämään huolta omistaan. Kyseinen politiikka on Taylor-Goobyn mukaan kuitenkin suurelta osin toiminut tavoitteidensa vastaisesti. Sen perustana on ollut ideaalityyppinen käsitys kansalaisyhteiskunnasta. Oletettiin, että on olemassa p rhe tai suku, joka voi kantaa sosiaalipoliittista vastuuta. Kun tämä oletus ei osunut oikeaan, kun perheet olivatkin heikkoja tai hajonneita, politiikka toimi pahimmillaan tavoitteidensa vastaisesti tai suorastaan pahensi niitä ongelmia, joiden ratkaisemiseen oli alun perin pyritty. Tätä kautta Taylor-Gooby esimerkiksi selittää katulasten ja -nuorten määrän kasvua Isossa Britanniassa.

21 20 TYÖTÖN Työmarkkinoiden joustavuutta korostava kannustava sosiaalipolitiikka ei näytä myöskään Suomessa nojaavan kunnolliseen empiiriseen näyttöön. Matti Heikkilä on käynyt lävitse leikkausten perusteluita ja toteaa, että kysymys on 'aidosta aatteesta' ainakin siinä mielessä, että "argurnentaatiotapojen lähtökohtaiset olettamukset ovat vaikeasti toteennäytettävissä" (1997, 27). Leikkauksia ja kannustavuuteen tähtääviä muutoksia "onkin viety lävitse muulla tavalla kuin tutkimuksellisesti perustellen" (sama). Perusteluina käytetään yksittäisiä esimerkkejä, joiden yleinen kantavuus on kyseenalainen. Koko keskustelu kantaa voimakkaasti uusklassisen talousteorian tai sosiaaliliberaalin yhteiskuntafilosofian leimaa. On jopa mahdollista epäillä ja kysyä, eikö tällaisen filosofian tai aatteellisen virtauksen valta-asema jo sinällään kuvaa suomalaisen yhteiskunnan halkeamista. Ainakin muutos hyvinvointivaltion rakentamisen ja laajentamisen aikaan on selvä (vrt. Kuusi 1961, ks. Karisto ym. 1998). On mahdollista kysyä, voisiko kannustavuuspuhe olla hyväosaisten aate, jonka avulla he - tai heidän edustajansa -perustelevat itsellensä edullista politiikkaa, so. säästöjen kohdistamista heikompiin. Jos yhteiskunta on samalla polarisoitumassa, kuvatun poliittisen linjauksen valta-asema jo itsessään kuvaa suomalaisen - tai laajemmin eurooppalaisen - yhteiskunnan halkeamista. Kysymys on-tämän ajattelutavan mukaan -sen sosioekonomisen halkeamisen aatteellisesta ja poliittisesta vastinparista, jota edellä on kuvattu. Kokoavasti voi sanoa, ettei nyt tarjolla olevan tutkimustiedon nojalla ole mahdollista sanoa, miten asia on, kumpi tai mikä käsitys osuu oikeaan. Vaarana on, että tärkeitä sosiaalipoliittisia ratkaisuja tehdään pääosin aatteellisten uskomusten varassa. Tutkimusongelma ja aineistot Edellä esitetyn keskustelun voi vetää yhteen toteamalla, että on ainakin kaksi perustavaa ongelmaa. Ensimmäinen koskee sitä, onko pitkittyvä työttömyys tuottamassa huono-osaisuuden uu-

22 1 Johdanto = denlaista kasautumista vaiko ei. Toinen liittyy kysymykseen kansalaisyhteiskunnan toimintatavasta, so. siitä, millä tavoin pitkäaikais- tai pysyväistyöttömät osaansa sopeutuvat, millaista arvo- tai asenneilmastoa he asettuvat kantamaan. Se, millaista sosiaalipolitiikkaa pidetään parhaana, riippuu ratkaisevasti siitä, miten näihin kysymyksiin vastataan. Tutkimuksen kannalta olennaista on havaita, että peruskysymykset ovat - tavatlomasta poliittisuudestaan huolimatta - empiirisiä ongelmia, so. kysymyksiä, joihin on mahdollista vastata keräämällä ja analysoimalla havaintoaineistoja. Tässä on tämän tutkimuksen keskeinen tavoite. Ongelmana on selvittää, millä tavalla luvun suomalaiset työttömät - ennen muuta pitkäaikaistyöttömät - selviytyvät. Jo kysymyksenasettelu kertoo siitä, että tutkimuksen näkökulma on toinen kuin mihin sosiaalipoliittisissa arviointitutkimuksissa yleisimmin on totuttu. Tavallista on, että työttömyyttä koskevat tutkimukset jäsentyvät tavalla tai toisella tietyn sosiaalipoliittisen järjestelmän näkökulmasta. Kysytään esimerkiksi työttömyysturvajärjestelmän muutoksen vaikutuksia. Tässä tutkimusta jäsentävä ajattelu lähtee kansalaisten näkökulmasta. Tutkimuksessa kysytään sitä, millaisia selviytymistapoja ihmiset itse arjessaan rakentavat ja tältä perustalta arvioidaan, millaista apua he tarvitsevat. Sikäli kuin sosiaalipoliittisia järjestelmiä lainkaan arvioidaan, niitä tarkastellaan tästä näkökulmasta. Lähestymistapa soveltuu hyvin sellaiseen sosiaalipoliittiseen ajatteluun, joka korostaa, että parhaimmillaan sosiaalipolitiikka voi auttaa ihmisiä auttamaan itseään. Näkökulman perusta on ennen muuta eettinen. Tässä tutkimuksessa lähdetään siitä, että sosiaalitutkimuksen tehtävänä on auttaa inhimillisten kärsimysten vähentämisessä. Keinona on tutkia sitä, mistä ihmiset kärsivät. Keskustelu politiikan arvoista ja keinoista voidaan perustaa myös tähän. Tällaisessa tutkimuksessa Työttömän tarina -aineisto on tärkeä. Vuosina työttömille järjestettiin kirjoituskilpailu, jossa heiltä tiedusteltiin, miten he ovat selvinneet (Laaksonen ja Piela 1993). Aineistossa on vastausta tähän kysymykseen.

23 22 TYÖTÖN Aineisto tarjoaa rikkaan kuvauksen työttömien arjesta, mutta samalla sen käyttöön liittyy ongelmia. Kun kysymys on kirjoituskilpailusta, osallistujat eivät muodosta edustavaa otosta työttömistä. Tämä merkitsee, että aineiston perustalta ei ole mahdollista tehdä päätelmiä ilmiöiden yleisyydestä. Sen perustalta on kuitenkin mahdollista erottaa toistuvuutta ja tätä kautta rakentaa erilaisten selviytymistapojen malleja. Niiden esiintyvyyttä ja yleisyyttä on mahdollista tarkastella muunlaisten aineistojen avulla. Vuonna 1996 suoritettiin tässä tarkoituksessa erillinen kyselytutkimus (N = 4 134, ks.liite 1). Sen avulla koeteltiin tarina-aineiston ja seuranta-aineistojen perustalta syntyneitä kysymyksiä ja teorioita. Kyselytutkimuksen etuna on aineiston edustavuus, jolloin yleisyyttä koskevat päätelmät ovat suhteellisen luotettavia. Ongelmat liittyvät aineiston poikkileikkaukselliseen luonteeseen. Tiettynä hetkenä tehdyn mittauksen nojalla on hankala arvioida ajan ylitse tapahtunutta muutosta. Tämä vaikeuttaa varsinkin luotettavia, syy-yhteyksiä koskevia päätelmiä. Tästä syystä tutkimusaineistoja on täydennetty seurantatutkimuksella, joka perustuu vuonna 1987 suoritetun haastattelututkimuksen väestöotoksen seurantatietoihin. Tätä kautta on syntynyt monipuolinen tutkimusaineisto, jossa eri aineistotyypit täydentävät toisiaan ja paikkaavat toistensa puutteita. Aineistojen analyysi, raportin rakenne ja sisältö perustuvat näkökulmaan, jonka tarkempi sisältö on raportoitu toisaalla (Kortteinen 1992 ). Tässä riittää, kun nostetaan esiin keskeinen tulos: tulokseksi on syntynyt yksi iso työttömien selviytymistä kuvaava tarina, jossa on monia eri versioita. Luvuissa 2-5 tämä tarina esitetään rinnan kahdella eri kielellä: toisaalta työttömien itsensä kirjoittamien tarinoiden kautta ja toisaalta kvantitatiivisena analyysina. Liikkeelle lähdetään siitä mistä työttömätkin, so. irtisanomisesta.

24 II Terveys 1. Irtisanominen, nöyryytys ja häpeä Irtisanotuksi tuleminen on nöyryyttävää. Tämä koskee yhtäläisesti kaikkia, sukupuolesta ja sosioekonomisesta ryhmästä riippumatta. Kysymys on niin vallitsevasta kokemistavasta, että jopa sellaiset kertojat, jotka oman arvionsa mukaan ovat suoriutuneet töistään huonosti, saattavat nousta irtisanomistilanteessa ankaraan vastarintaan. Pohjana on nimenomaan tilanteen tai kohtelun nöyryyttävyys. Luottoneuvottelija, yksinäinen mies, 34 v., ei lapsia "Kului kuukausi ja sitten tulikin vakava paikka. To imitusjohtaja pyysi minua huoneeseensa. Paikalla olivat myös lähin esimieheni eli tuotantopäällikkö, sekä luottamusmies. Minä olin läsnä syytetyn ominaisuudessa. Kerrattiin minun tekemisiäni. Johtaja luki työtehotilastoja tulkiten niitä minulle epäedulliseen suuntaan juuri sen verran kuin tilastot antavat myöten. Olin kuulemma muodostunut yhdistykselle niin raskaaksi kiviriipaksi että minut oli laitettava pois. Yhdistyksen talous ei kestäisi minun jatkuvaa läsnäoloa. Suorasukaisesti toimitusjohtaja T kyseli minulta, että 'eikö minua hävetä', miksi minä 'pelleilen' tällä tavoin ja niin edespäin... Sitten hän sanoin, että minun on irtisanouduttava välittömästi. Muuten asia vietäisiin oikeuteen. Va ikka asia

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon.

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. ääripäistä tasapainoon Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. Tekemisestä saa nauttia. Oikeasti. mutta jos rentoutuminen ja "vain oleminen" ahdistaa, voi olla että suorittamisen

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde työn ydin on asiakkaan ja työntekijän kohtaamisessa

Lisätiedot

Yksinhuoltajana monikkoperheessä

Yksinhuoltajana monikkoperheessä Yksinhuoltajana monikkoperheessä J A N N A R A N T A L A L A S T E N P S Y K I A T R I A N E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I P A R I - JA P E R H E P S Y K O T E R A P E U T T I 4. 9. 2 0 1 5 w w w. j a n n

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Työllisyysaste Pohjoismaissa

Työllisyysaste Pohjoismaissa BoF Online 2008 No. 8 Työllisyysaste Pohjoismaissa Seija Parviainen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi ESIINTYMINEN Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi Jännitys hyvä renki huono isäntä Kumpi kuvaa sinua? Jännitys auttaa minua. Jännitys lamaannuttaa ja vaikeuttaa esillä oloani. Jännitys

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014 Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille Henry ry 21.10.2014 Kuka minä olen? Heikki Syrjämäki Tampereen perheasiain neuvottelukeskus http://www.tampereenseurakunnat.fi/perheneuvonta http://www.city.fi/blogit/suhdeklinikka

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus!

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Onneksi olkoon odottava isä! Missä olit kun kuulit että sinusta tulee isä? Mitä toiveita / odotuksia / haaveita / pelkoja sinulla on lapseen liittyen? Millainen

Lisätiedot

9.1. Mikä sinulla on?

9.1. Mikä sinulla on? 9.kappale (yhdeksäs kappale) 9.1. Mikä sinulla on? Minulla on yskä. Minulla on nuha. Minulla on kuumetta. Minulla on kurkku kipeä. Minulla on vesirokko. Minulla on flunssa. Minulla on vatsa kipeä. Minulla

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Elämän mullistavat muutokset Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Miksi haluan puhu muutoksista? Muutos lisää stressiä yksilölle, parille ja perheelle Stressi voi olla niin suuri, ettei meidän opitut

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

TAIKURI VERTAISRYHMÄT

TAIKURI VERTAISRYHMÄT TAIKURI VERTAISRYHMÄT C LAPSILLE JOIDEN VANHEMMAT OVAT ERONNEET Erofoorumi 3.11.15 Tina Hav erinen Suom en Kasv atus- ja perheneuvontaliitto Kenelle ja miksi? Alakouluikäisille kahden kodin lapsille joiden

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

MAAILMAN NAPA. Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008. apa_mv_a7.indd 1 4.6.

MAAILMAN NAPA. Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008. apa_mv_a7.indd 1 4.6. MAAILMAN NAPA Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008 apa_mv_a7.indd 1 4.6.2007 22:32:08 Ketä sinä kosketit viimeksi? Miltä tuntui koskettaa? Miten

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate 2011. Marking Scheme. Finnish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate 2011. Marking Scheme. Finnish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2011 Marking Scheme Finnish Higher Level VASTAUKSET I Tehtävä: Vastaa kaikkiin kysymyksiin. 1. Selitä omin sanoin seuraavat

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9. Monikkoperheet kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.2014 Monikkoraskauksien lukumäärät Tilasto vuonna 2012 794

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Uusavuttomuus - uusi ilmiö Jorma Lehtojuuri Wikipedia määrittelee uusavuttomuuden varsinkin nuorten aikuisten

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Struktuurista vuorovaikutukseen. Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti

Struktuurista vuorovaikutukseen. Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti Struktuurista vuorovaikutukseen Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti Termeistä Ihminen, jolla on puhevamma = ei pärjää arjessa puhuen, tarvitsee kommunikoinnissa puhetta

Lisätiedot

ARJESSA VAI SYRJÄSSÄ - ryhmässä vai ei? Antti Maunu erityissuunnittelija AMIS - Arjen ammattilaiset/ Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 3.10.

ARJESSA VAI SYRJÄSSÄ - ryhmässä vai ei? Antti Maunu erityissuunnittelija AMIS - Arjen ammattilaiset/ Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 3.10. ARJESSA VAI SYRJÄSSÄ - ryhmässä vai ei? Antti Maunu erityissuunnittelija AMIS - Arjen ammattilaiset/ Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 3.10.2013 Esitys 1) Pahoinvoinnin syyt vai hyvinvoinnin? 2) Miten nuorten

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Maria Ohisalo, VTM, köyhyystutkija, Itä-Suomen yliopisto. Ovatko leipäjonot ratkaisu ruokahävikkiin?

Maria Ohisalo, VTM, köyhyystutkija, Itä-Suomen yliopisto. Ovatko leipäjonot ratkaisu ruokahävikkiin? Maria Ohisalo, VTM, köyhyystutkija, Itä-Suomen yliopisto Ovatko leipäjonot ratkaisu ruokahävikkiin? Keskeiset paradoksit 1. HUONO-OSAISUUS: Suomalaisten suuri enemmistö voi paremmin kuin koskaan Silti

Lisätiedot

Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus

Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi 8. 9. 2015 Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus Vanhenemisen tutkimusta (elämäkerta- ja sukupolvitutkimusta) yhteiskuntapolitiikan oppiaineessa Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Turvallisuus osana hyvinvointia

Turvallisuus osana hyvinvointia Turvallisuus osana hyvinvointia Päijät-Hämeen sosiaalipoliittinen foorumi 12.5.2009 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@helsinki.fi Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi =

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Isyyttä arjessa ja ihanteissa. KT Johanna Mykkänen & FM Ilana Aalto

Isyyttä arjessa ja ihanteissa. KT Johanna Mykkänen & FM Ilana Aalto Isyyttä arjessa ja ihanteissa KT Johanna Mykkänen & FM Ilana Aalto Mitä on tehty ja miksi? Tilannekatsaus tämän hetken isyyden tutkimuksen sisältöihin ja menetelmiin Tarkoituksena vastata kysymyksiin mitä

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi R RAPORTTEJA Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Tutkimuksessa arvioitiin, mitä muutoksia henkilön tuloissa ja

Lisätiedot

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi.

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. FT Katja Koski 2 lapsen äiti SELÄTÄ UHMA Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. Arkea Ilman Taistelua Millaista arkesi olisi, jos sinun ei tarvisi

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Väkivaltaa Kokeneet Miehet Miksi mies jää väkivaltaiseen suhteeseen?

Väkivaltaa Kokeneet Miehet Miksi mies jää väkivaltaiseen suhteeseen? Väkivaltaa Kokeneet Miehet Miksi mies jää väkivaltaiseen suhteeseen? Jussi Pekkola Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi Miten yleistä miesten kokema

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN MISSÄ IÄSSÄ SUOMESSA JÄÄDÄÄN ELÄKKEELLE? Ne, joilla on töitä ja jotka jaksavat, jäävät suoraan vanhuuseläkkeelle keskimäärin vähän yli 64-

Lisätiedot

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen Matti Sarvimäki (yhdessä Laura Ansalan, Essi Eerolan, Kari Hämäläisen, Ulla Hämäläisen, Hanna Pesolan ja Marja Riihelän kanssa) Viesti Maahanmuutto voi parantaa

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Raportti. TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen

Raportti. TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen Raportti TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen Selvityksen tausta Tavoitteena oli verkkoaivoriihen avulla saada kuva ihmisten näkemyksistä vanhuuteen ja eläköitymiseen

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Yksin asuvien köyhyys. Yksin asuvat köyhät tilastoissa

Yksin asuvien köyhyys. Yksin asuvat köyhät tilastoissa Yksin asuvien köyhyys Anna-Maria Isola 10.12.2008 Kuuleeko kukaan yksinelävää köyhää? Yksin asuvat köyhät tilastoissa Tarkastelussa minimituilla (sairauspäivärahat, toimeentulotuki, työmarkkinatuki) elävät

Lisätiedot

MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN

MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN 1 MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN MUUTOSREITTI - Pohdintaa: Mikä elämässä on arvokasta? - Tahtoa - Uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin - Uskoa omiin kykyihin ja taitoihin - Päätöksentekoa - Tavoitteita - Aikaa

Lisätiedot

Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta

Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta Vinkkejä kalvosarjan käyttöön Kalvosarjassa käsitellään istumisen määrää ja hyvää istumisergonomiaa. Kalvosarjan sisältö sopii alakoulun 5. 6. luokille

Lisätiedot

Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus - tutkimuskavalkadi. J.P. Roosin Suomalainen elämä (1987)

Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus - tutkimuskavalkadi. J.P. Roosin Suomalainen elämä (1987) Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi 8.11.2016 Moni-ilmeinen vanhenemisen tutkimus - tutkimuskavalkadi J.P. Roosin Suomalainen elämä (1987) toi sukupolvet suomalaiseen yhteiskuntatutkimukseen Aineistona

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Tuula Mattila/ Uudet Tuumat 6.5.2014 1 Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ikääntyvien palomiesten pelkoja ja pelkojen vaikutusta

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

Puhtia hyvästä itsetunnosta

Puhtia hyvästä itsetunnosta Puhtia hyvästä itsetunnosta Kaisu Ylikoski, koulutussihteeri Kolmen vartin aiheet JAKSAMISEEN VOIMIA! LISÄÄ ITSETUNTOA! MISTÄ SAA PUHTIA? JAKSAMISEEN VOIMIA Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

Nollatuntisopimusten kieltäminen. Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja

Nollatuntisopimusten kieltäminen. Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja Nollatuntisopimusten kieltäminen Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja 1 / 12 Johtopäätökset Nollatuntisopimusten kieltämisen vaikutukset ovat epäselviä talousteorian perusteella. Empiiristä tutkimusta

Lisätiedot

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE Tieto isäksi tulemisesta Isän ja vauvan välinen suhde saa alkunsa jo silloin kun pariskunta suunnittelee vauvaa ja viimeistään silloin kun isä saa tiedon

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot