Raamin ylittävä osuus,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raamin ylittävä osuus,"

Transkriptio

1 Talousarvion 2015 budjettiraamin (4 %) ylittävä osa sekä perustelut tilikohtaisesti YLEISHALLINTO Hallinto Keskustoimisto 400 Henkilöstökulut Tukiplavelujen kahden työntekijän palkka, jota vuonna 2013 ei ole ollut ollenkaan Kuntarakenneselvitysten Eurajoen osuus 470 Avustukset Elinkeinotoimen avustuksissa yritysavustukset sekä avustus matkahuollon hoitamisesta 480 Muut toimintakulut Weeneriläisten vierailu Talous- ja henkilöstöhallinto Taloustukipalvelut Kuntapron maksut euroa suuremmat Työhyvinvointi Opetus- ja kulttuuripalvelut Henkilöstöjuhlan kustannukset varataan koko henkilöstölle Muut palvelut Smartumin kunnan osuus varataan koko henkilöstölle. 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Elintarvikkeet Jouluruokailu varataan koko henkilöstölle Merkkipäivälahjat Ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn ylläpito 470 Avustukset Avustukset kotitalouksille Omaehtoisen koulutuksen tukeminen

2 Kunnan kehittäminen Suunnittelu 430 Palvelujen osto Asukaskyselyä ei ole tehty 2013 Määräraha Atk 430 Palvelujen osto Uusien hallintokuntien esittämien ohjelmien käyttö- ja ylläpitomaksut: Atena vakiointisopimus, Webropol, Buildercom, Titania, Pegasos, Dynasty, Raki. Kuituyhteyksien kulut: Päiväkodit, koulut, Toimari, Jokisimpukka 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kalusto Atk-laitteiden uusiminen Yhteistoimintaelimet Muu yhteistoiminta 430 Palvelujen osto 4340 Muiden palvelujen ostot Muut yhteistoimintaosuudet Kuntaliiton ja Satakuntaliiton jäsenosuudet ao. tahojen talousarvion mukaan Pelastustoimi Alueellinen pelastuslaitos 4340 Muiden palvelujen ostot Muut yhteistoimintaosuudet Satakunnan pelastuslaitoksen maksuosuus ao. tahon ilmoituksen mukaan

3 16111 TARK.LTK Tarkastustoimi Tarkastustoimi 4340 Muiden palvelujen ostot Uusi tarjouskausi MAASEUTULTK Maaseututoimi Maaseututoimi 470 Avustukset Hukkakaura- ja lomitusavustukset säilytetty vuoden 2014 tasolla SOSIAALILTK Vanh.huolto Asiakaspalvelujen osto muilta Attendo lääkäripalvelut, määrärahavaraus yhdelle lisäpaikalle Dagmaariakodista josta Työnohjaus Pesulapalvelut Lyhytaikaishoidettavien määrä kasvanut Vuokratyövaate kustannukset Koneiden, kaluston ja laitteiden rak.ja kp Potilassänkyjen huoltosopimus Matkustus- ja kuljetuspalvelut Asiakas/potilaskuljetukset Toimisto- ja koulutarvikkeet Mustepatruunat tulostimiin Elintarvikkeet Sotainvalidien ateriapalvelu kasvanut Kalusto Apuvälineitä, kalustoa, kuntopyöriä ym Omaishoidontuki Omaishoidontuen korotus Kotihoidon palveluseteli Omaishoitajien lakisääteisten vapaiden korvaaminen palvelusetelillä Leasing-vuokrat Kotipalveluun uusi leasing-auto TP:ssä kotisairaanhoidon laskuja kirjautunut elo-joulukuun ajalta Kotisairaanhoidon ei kuulu olla Vanhustenhuollon budjetissa.

4 Muu sosiaalitoimi josta hallinto ja sostyö Hallinto ja sosiaalityö olivat samaa kp tp ja josta asiakaspalv ostot ky psykosos aspalv 8 asiakasta (7 v hinnan nousu + palvelutarpeen muutos kalliimpaan asumismuotoon) asiantuntijapalvelut psykologipalvelun osto Attendolta osa-aikatyön vuoksi matkustus ja kulj uusi sosohjaaja + koulutuksen tarve hlöstön vaihtuessa muut yhteistoimintaosuudet Ankkurpaikan, sospäivystyksen ja TYP:n osuudet lastensuojelu Lisäys : tarvitaan sijoituksiin lisää josta asiakaspalv ostot muilta avohuollon tukitoimissa ostopalveluna ( tp13) (tae14 ja tp13: ) (27 lasta ja laitoskuntoutus/perhearviointi varaus laitossijoituksissa ( tp 13) laitossijoitukissa varaus 5 lapselle (3 v 2013 ) -> varaus 6 HO:n pts 2 Eurassa huostaanotettua lasta Ejoen maksettava LISÄKSI varaus 2 lapsen ammatilliseen perhehoitoon nyt perhehoidossa 3 lasta kehitysvammahuolto Kustannuspaikkojen välillä tehty siirtoja + kuntoutusohjaaja josta asiakaspalv ostot ky e (15) pitkäaik asukasta + 7(5) tilapäistä + 2 tuettua e asumispalveluissa ja e laitospalv hoitoisuus lisännyt avustajien tarvetta ja kustannuksia asiakaspalv ostot muilta e 7 (6) pitkäaik as + 6 (3) tilap + 2 päiväh + leirit = tstotarv Toimarin ja kuntoutusohjaan käyttöö työosuusraha Toimarin asiakkaiden työosuusrahan korottaminen

5 päihdehuolto palvelujen ostot muutamien asiakkaiden osuus vaihtelee suuresti vuosittain Terveydenhuolto josta asiakaspalv ostot ky ksthky:n sairaalapaikkojen käyttö lisääntynyt omien vanhuspaikkojen kierron vähäisyyden vuoksi kotisairaanhoidon kustannusten siirto vanhustyön kotihoidosta hammashuollon kysynnän kasvu ja palvelun tarjonnan kasvu eläinlääkinnän menojen kuntajaon kohdennus erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu KOULULTK Uusia menoja Metsätähden takia: Päivähoito Esiopetus: esiopetus:metsätähden kuljetus e Metsätähden oppilaskuljetukset 8850 e Päiväkoti Metsätähti 4340 muiden palvelujen ostot euroa 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat euroa joka sisältää kalustoa euroa (vielä puuttuva kalustus) esiopetus: 450 aineet, tarvikkeet ja tavarat e päiväkoti Majakka työnohjaus 7000 euroa, josta Majakan osuus 5000 euroa 470 avustukset euroa: realistisempi arvio lasten kotihoidon tukeen Peruskoulutus Henkilöstökulut: Kulujen nousu vrt. TA 2014/ ,48 % ( ) Linnamaan kouluun esiopettaja koko vuodeksi (v ½ vuotta), resurssiopettaja koko vuodeksi (v ½ vuotta), Yhteiskoulussa tilapäisesti 3 koulunkäyntiavustaja, varaus yhdelle koulunkäyntiavustajalle, kerhotoiminnan erilliskorvaukset, sijaisvaran lisäys toteutuneiden kulujen mukaan, sivistysjohtaja

6 43030 Asiakaspalvelujen osto muilta: Vakituisen psykologin osa-aikaisuuden vuoksi tarvitaan ostopalvelua Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. Kunnilta: ei kulua kirjattu 2013 / opetussuunnitelmatyö: opetussuunnitelmatyö Painatukset ja ilmoitukset ja Painatukset ja kopiointi yht. : 120 v. historiikki Ilmoitukset: Juhlien lehti-ilmoituskulut Koneiden ja laitteiden rak. Ja kp: ja Matkustus- ja kuljetuspal-velut ja Oppilaskuljetukset yht. : Linja-autohinnat, taksihinnat, ip-kuljetukset Metsätähteen Koulutuspalvelut: Tablettihankkeen käyttäjäkoulutukset tarj. mukaan Koulujen työaineet: Sähköinen kirjallisuus: Tablettien käyttö edellyttää sähköistä kirjallisuutta Elintarvikkeet: Lapijoen koulun 120-vuotisjuhlat Kalusto: Keskustan koulu: Uudet työtuolit henkilöstölle (3500), uudet toimistokalustot kanslioihin (5000), salin uudet äänentoistolaitteet (6000), luokallinen pulpetteja ja tuoleja (6000) Rakennusmateriaali ja muu materiaali yht.: Keskiasteen koulutus Ohjelmalisenssit: Koneiden, kaluston ja laiteiden rak. Ja kp : Matkustus- ja kuljetuspalvelut ja Oppilaskuljetukset yht: Toteuma osoittaa tarpeen aiemmin budjetoitua suuremmaksi Opetus- ja kulttuuripalvelut: Koulujen työaineet:

7 45050 Oppikirjojen korvaaminen oppilaille aloitettu v Tähän budjetoitu euroa: Kirjallisuus:ja Lehdet yht Koneiden ja laitteiden vuokrat: Aikuiskoultus Muu aikuiskoulutus Muut avustukset yhteisölle: Eurajoen kristillisen opiston avustus anotun mukaisena KIRJASTO- JA KULTT.LTK Kirjastotoimi Kirjastotoiminta Vakinaisten palkat Uuden kirjastovirkailijan toimen perustaminen alkaen (4kk) euroa Lisäksi 2014 talousarviossa kirjastotoimen henkilöstökulut näyttäisivät olevan toteutuman 1-8/2014 mukaan n euroa ylibudjetoituja Kultt.toimi Varsinainen kulttuuritiominta Asiantuntijapalvelut/ palkat: Kartanon tornikellon kunnostus juhlavuodeksi Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspal-velut:uusi määräraha,kulttuurin tapahtumien logistiikkapalvelut nyt ostopalveluna LIIKUNTA- JA NUORISOLTK Työllisyysmäärärahoista johtuvaa: Nuorisotoimi Avustukset liikelaitoksille; (20 000,- ) avustusta korotettu KH:n päätöksellä 8000,- vuodelle 2014 vuodesta : ,- nämä on lisätty työllisyysmäärärahoihin v Henkilöstökulut ,- yli raamin Työllistämismäärärahojen suuruus on päätetty henkilöstökulujen osalta vastaavalle taholle

8 16150 TEKNINEN LTK KV:n päätöksellä v Määrahoilla voidaan työllistää n henkilöä riippuen työvoimahallinnon päätöksistä. Määrärahaa ei viimevuonna pystytty käyttämään, mutta mahdollisuutta työllistää ei tule pienentää määrärahoja pienentämällä. Yllä mainitut summat tekevät yhteensä ,- eli yli raamin ylittävän osuuden Kunnallinen liiketoiminta Vesilaitos Kartoittaminen (paikkatieto) Kalusto Vesikärry Viemärilaitos 40000Vakinaisten kk-palkat Vesihuoltolaitoksen asentaja KuEL palkkaperusteinen Vesihuoltolaitoksen asentaja Kartoittaminen (paikkatieto) Muut palvelut Jäteveden puhdistaminen Sähkö Jätevesiverkoston laajentuminen ja liittyjien määrän kasvu Kalusto Työkaluja Kiinteistönhuolto kiinteistöjen hoito, Vakuutukset Vakuutuskustannusten nousu Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Tupalan fuusio ja Metsätähti Lämmitys Tupala Sähkö Tupala ja Metsätähti

9 Siivous- ja ruokahuolto Ruokahuollon tuotanto 4000 Palkat ja palkkiot Metsätähti , projektityöntekijä , lomittajat, jo vuonna 2014 olleet työntekijät Jokisimpukka 4100 Henkilösivukulut Metsätähti, projektityöntekijä, lomittajat, jo vuonna 2014 olleet työntekijät Jokisimpukka 4101 Eläkekulut Metsätähti, projektityöntekijä, lomittajat, jo vuonna 2014 olleet työntekijät Jokisimpukka 4200 Muut henkilösivukulut Metsätähti, projektityöntekijä, lomittajat, jo vuonna 2014 olleet työntekijät Jokisimpukka Omavalvonnan laboratorionäytteet, keittiöiden hygieniaohjelmat Elintarvikkeet Metsätähti Siivoustoimen tuotanto 4000 Palkat ja palkkiot Metsätähti 4100 Henkilösivukulut Metsätähti 4101 Eläkekulut Metsätähti Siivous- ja puhtaanapitopalvelut Jokisimpukka , Tupala Pesulapalvelut Jokisimpukka Vaatteisto Keskustan koulun sohvat 5000, Yhteiskoulun rs verhot paloturvallisiksi 5000, ryhmisten verhot Muu materiaali viraston kahviastiasto 2000

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 kaupunginhallitus 7.12.2010 kaupunginvaltuusto 13.12.2010 ÄÄNEKOSKEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2015 Maankäyttöpalvelut Rakennuttaminen Tukipalvelut Jätehuoltopalvelut Tekninen lautakunta 27.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Käyttösuunnitelmaohjeet...

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 TAMPR Kirjausohje 2012 1 (51) Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 Sisällysluettelo TULOSTILIT... 8 TOIMINTATUOTOT... 8 MYYNTITUOTOT... 8 MAKSUTUOTOT... 9 TUT JA AVUSTUKST...

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Vuonna 2014 tulee rakennustoiminnan piiriin uusi asuntoalue Säkkimäessä. NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 9.12.2013/78 1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO

JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 200-20 2 Sisällysluettelo. YLEISPERUSTELUT... 3 2. KÄYTTÖTALOUSOSA... 0 Keskusvaalilautakunta/Vaalit... 0 2 2 Tarkastuslautakunta/Tilintarkastus...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA

VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA 2005 2008...2 2.1. Arvot...2 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 2005-2008 painopisteet...2 2.3. Toteutus ja seuranta...5 3. WIITAUNIONIN

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013

EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013 EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2013 1 TOIMINTAKERTOMUS 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Viime vuosien aikana odotukset euroalueen talouskasvun viriämisestä osoittautuivat

Lisätiedot

Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 1 2014 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Valtionosuudet... 4 Lomautukset... 4 muutokset...

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TALOUSARVIO VUODELLE SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 3 Yleinen taloudellinen tilanne 3 Kuntatalous 4 Kaupungin taloudellinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 KUNNANHALLITUS 1.12.2014 102 KUNNANVALTUUSTO 16.12.2014 25 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N

K A L A J O E N K A U P U N G I N K A L A J O E N K A U P U N G I N T A L O U S A R V I O 2 0 1 5 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma RAKENTAMISOHJELMA 2015-2019 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Valtuusto 16.12.2014

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Koko kunnan toteuma 1-7 2014.xlsx. Sivu 1 (1)

Koko kunnan toteuma 1-7 2014.xlsx. Sivu 1 (1) Koko kunnan toteuma 1-7 2014.xlsx null Tuloslaskelma Tammikuu-Heinäkuu 2014 922 Vesilahti 15.9.2014 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatuotot 6 314 590 6 416 447 441

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013 TAMPR Konsernimääräys 1 (53) Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013 TUOSTIIT... 9 TOIMINTATUOTOT... 9 MYYNTITUOTOT... 9 MAKSUTUOTOT... 10 TUT JA AVUSTUKST... 10 MUUT TOIMINTATUOTOT...

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS I / 2014

OSAVUOSIKATSAUS I / 2014 1 LUUMÄEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS I / 2014 30.4.2014 Kh 26.5.2014 145 Kv 9.6.2014 32 2 Sisällysluettelo: Yleistä...3 Tuloslaskelma..4 Käyttötalousosa Kunnanhallitus 8 Perusturvalautakunta 15 Koululautakunta.17

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3/2013

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3/2013 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3/2013 Haapaveden kaupungin talous on heikentynyt edelleen kuluvan vuoden aikana. Kolmannessa osavuosikatsauksessa tulos on vain noin 40 000 euroa ylijäämäinen, mikä ennakoi alijäämäistä

Lisätiedot

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.08.2014

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.08.2014 TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.08.2014 Talousarvio 2014 Raportti I ajalta 1.1. 31.8.2014 Yleistä Kuluva vuosi on jälleen kerran ollut kuntasektorilla toimintojen muutoksen suunnittelun aikaa. Valtionosuusmuutokset

Lisätiedot