Osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Hallitus

2 1 VAPO OY OSAVUOSIKATSAUS Tammi-kesäkuu Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 418,1 milj. euroa (387,6 milj. euroa vastaavana aikana vuonna 2010). Liikevoitto oli 30,8 milj. euroa, 7,4 % liikevaihdosta (31,1 milj. euroa, 8,0 %). Voitto ennen veroja oli 21,0 milj. euroa (29,1 milj. euroa). Energiaturvetta toimitettiin 10,9 TWh:a (10,4 TWh). Turpeen tuotanto määrä oli kesäkuun lopussa noin 30 % (50 %) tavoitteesta Pellettimarkkinoilla vallitsi edelleen ylitarjontatilanne. Kannattavuus pysyi epätyydyttävällä tasolla, liiketappio oli -6,0 milj. euroa (-2,2 milj. euroa). Biolämmössä jatkui positiivinen tuloskehitys. Liikevoitto oli 9,5 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Sahateollisuudessa kohonneita raaka-ainehintoja ei saatu täysin siirrettyä myyntihintoihin, mistä johtuen liiketulos oli -0,1 milj. euroa (4,0 millj. euroa). Ympäristöliiketoiminnassa kyettiin varmistamaan asiakastoimitukset huolimatta Eurajoen ja Virossa Niibin tehtaan tulipaloista aiheutuneista tuotannon uudelleen järjestelyistä. Konsernin keskeiset tunnusluvut Milj. eur 4-6/ / / / /2010 Liikevaihto, milj. euroa 175,7 168,5 418,1 387,6 719,5 Liikevoitto, milj. euroa 7,2 6,4 30,8 31,1 39,1 Voitto ennen veroja, milj. euroa 0,0 6,3 21,0 29,1 40,2 Tulos/osake, euroa -2,22 161,40 519,27 735,62 966,44 Oma pääoma/osake, euroa , , ,89 Sijoitetun pääoman tuotto % 7,8 9,1 9,5 Oman pääoman tuotto % 6,8 8,8 8,9 Omavaraisuusaste % 37,5 41,3 38,3 Nettovelkaantumisaste % 101,4 99,7 119,5 Korolliset nettovelat (kauden lopussa), milj. euroa 351,9 337,3 422,2 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 22,1 22,0 46,1 37,6 80,9 Henkilöstö, keskimäärin Osakkeiden lukumäärä keskimäärin Kehitys liiketoimintasegmenteittäin Liikevaihto segmenteittäin Milj.eur 4-6/ /2010 Muutos % 1-6/ /2010 Muutos % 1-12/2010 Biopolttoaineet 78,3 74,6 4,9 233,6 215,0 8,7 404,8 Biolämpö 21,9 17,2 27,3 64,9 53,5 21,1 101,9 Timber 38,6 39,6-2,6 69,0 68,8 0,3 135,4 Ympäristö 44,9 40,3 11,4 66,0 58,6 12,6 93,8 Muut toiminnot -3,1 0,1-2,6 0,2 0,4

3 2 Segmenttien välinen liikevaihto -4,9-3,3-12,8-8,4-16,7 Konserni yhteensä 175,7 168,5 4,1 418,1 387,6 7,9 719,5 Liikevoitto/-tappio segmenteittäin Milj.eur 4-6/ /2010 Muutos % 1-6/ /2010 Muutos % 1-12/2010 Biopolttoaineet 6,2 4,9 26,5 25,4 24,5 3,7 36,1 Biolämpö 0,4-0,7 9,5 6,8 39,7 8,3 Timber 0,9 3,0-70,0-0,1 4,0-102,5 4,7 Ympäristö 4,4 5,6-21,4 5,4 6,4-15,6 7,9 Muut toiminnot -4,9-6,2-9,4-10,2-17,0 Eliminoinnit 0,2-0,2-0,1-0,4-0,9 Konserni yhteensä 7,2 6,4 12,5 30,8 31,1-1,0 39,1 Vapon toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny vuoden 2011 toisesta neljänneksestä: Vuoden 2011 toisen neljänneksen tulos jäi hiukan odotuksistamme, vaikka sekä liikevaihto että liikevoitto kasvoivat viimevuoteen verrattuna. Myönteistä oli, että kaikki Vapon liiketoiminta-alueet ylsivät positiiviseen tulokseen vuoden toisella neljänneksellä. Maailmantalouden tila ja energiapoliittinen asenneympäristö ovat herättäneet epävarmuutta liiketoimintaympäristössä, sillä investoinnit lämmön ja sähkön tuotantoon ovat hyvin pääomavaltaisia. Vapolle ja Vapon paikallisia polttoaineita käyttävälle asiakaskunnalle ennakoitavissa oleva ja johdonmukainen energiapolitiikka on ensiarvoisen tärkeää. Suomen uusi hallitus julkisti ohjelmansa kesäkuussa. EU:n tavoitteen mukaisen uusiutuvien energiamuotojen osuuden saavuttamiseksi hallitus aikoo arvioida uusiutuvan energian tukimalleja. Hallitus esittää myös, että turpeen käyttöä vähennetään suunnitelmallisesti sen aiheuttamien päästöjen ja muiden ympäristöhaittojen vuoksi siten, ettei turve korvaudu hiilellä. Asiakkaille toimitettavien paikallisten biopolttoaineiden lisäksi Vapon strategiana on tuottaa biopolttoaineilla energiaa paikallisesti. Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja panostaa voimakkaasti turvetuotannon ympäristöhaittojen poistamiseen. Muutokset organisaatiossa Vapon uudeksi toimitusjohtajaksi valittu dipl.ins. Tomi Yli-Kyyny aloitti toimitusjohtajana Toimitusjohtajana ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuonna 2011 toimi dipl.ins. Matti Hilli. Vapon viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaavaksi johtajaksi nimitetty FK Ahti Martikainen aloitti tehtävässään Jyrki Vainionpää, KTM, CFA on nimitty Vapo Oy:n talousjohtajaksi alkaen. Keski-Suomen alueellisen jätteenkäsittely-yhtiön, Mustankorkea Oy:n, uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetty FT Esko Martikainen aloitti tehtävässään

4 3 Toimintaan sisältyvä luontainen kausivaihtelu Vapon liiketoiminta-alueista Biopolttoaineiden sekä Biolämmön myyntimäärät ovat voimakkaasti vuodenaikojen lämpötilakehityksestä riippuvia, mikä tuo toimintaan myynnin kausivaihtelua. Toteutunut alkuvuosi 2011 on suosinut lämpötilakehitykseltään biopolttoaineiden ja lämpöenergian kauppaa ja tuotteiden kysyntä on ollut hyvä. Turveperäisten polttoaineiden ja ympäristötuotteiden tuotanto edellyttää parhaiten onnistuakseen vähäsateisuutta. Kesän 2010 turvetuotanto onnistui pitkän aikavälin keskimääräistä tasoa vastaavasti varmistaen lämmityskaudelle sovitut toimitukset. Tuotantokausi ei parantanut edellisten tuotantokesien jälkeistä varastotilannetta, ja lisäksi alueelliset erot tuotannon onnistumisessa olivat suuria. Ympäristötuotteissa alhainen varastotaso rajoitti myyntiä edelleen. Kuluvan kesän turvetuotanto käynnistyi touko-kesäkuussa jääden pitkän aikavälin keskimääräisestä. Tuotantotavoitteesta on saavutettu kesäkuun loppuun mennessä keskimäärin kolmannes, kun yleensä vastaavana aikana on saavutettu puolet. Keväällä 2011 valtakunnallisten turvevarastojen määrä (2 TWh) oli vain viidennes tavoitellusta tasosta. Turvetuotannon onnistuminen loppuvuodesta keskimääräistä paremmin on tärkeää syyskauden toimitusten ja turpeen varastotason turvaamiseksi. Pitkällä aikavälillä tasausvarastojen kasvattaminen edellyttää useampana tuotantokesänä keskimääräisiä sääolosuhteita ja riittäviä tuotantopinta-aloja. Keskeiset liiketoimintatapahtumat Vapo Biopolttoaineet Liiketoiminta-alueen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 233,6 milj. euroa (215,0 milj. euroa). Kauden liikevoitto oli 25,4 milj. euroa (24,5 milj. euroa). Energiaturpeesta kertyi liikevaihtoa 126,2 milj. euroa (117,5 milj. euroa) ja liikevoittoa 29,6 milj. euroa (25,9 milj. euroa). Turpeen kysyntä säilyi hyvänä koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Kylmät talvikuukaudet lisäsivät lämmityksen polttoainetarvetta ja sähkön markkinatilanteen seurauksena turpeen käyttö sähkön lauhdetuotannossa kasvoi. Uusiutuvan energian kansallisten tukipäätösten EU-käsittelyn viivästyminen pienensi alkuvuoden metsäpolttoaineiden kysyntää kasvattaen samalla turpeen myyntiä. Energiaturvetoimitukset Suomessa olivat yhteensä 10,9 TWh (10,4 TWh). Ruotsissa energiaturvetta toimitettiin 0,8 TWh:a (0,8 TWh). Kaikkien polttoaineiden toimituskustannukset kohosivat alkuvuonna heikentäen kannattavuutta. Keskeisiä tekijöitä kohonneisiin kustannuksiin olivat merkittävästi nousseet moottoripolttonesteiden hinnat ja pidentyneet kuljetusmatkat. Kuljetusmatkojen kasvua selittävät turpeen alhainen varastotaso sekä suuret alueelliset erot vuoden 2010 turvetuotannon onnistumisessa.

5 4 Puu- ja peltoenergiasta kertyi alkuvuonna liikevaihtoa 34,9 milj. euroa (29,9 milj. euroa). Verotukien puuttuessa voimalaitokset suosivat Suomessa polttoaineenaan turvetta puun sijaan. Puupolttoaineiden toimitukset olivat Suomessa 1,0 TWh (1,1 TWh) ja Ruotsissa 0,8 TWh (0,7 TWh). Kannattavuutta heikensivät toimitettujen varastojen korkeat raaka-aineen hankintahinnat lopputalven ja kevään myyntihintoihin verrattuna sekä kohonneet toimitusketjun kustannukset. Puu- ja peltoenergian alkuvuoden liiketappio oli -1,5 milj. euroa (-1,3 milj. euroa). Pelletin liikevaihto oli 53,4 milj. euroa (52,7 milj. euroa) ja liiketappio -6,0 milj. euroa (-2,2 milj. euroa). Euroopan pellettimarkkinoilla on edelleen merkittävästi ylitarjontaa. Ruotsin ja Tanskan kuluttajamarkkinat ovat olleet haasteellisia laskevien myyntihintojen vuoksi. Raaka-aineen hinnan nousu, kylmän talven haastavat kuljetusolosuhteet sekä kapasiteetin alhainen käyttöaste nostivat tuotantokustannuksia niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Vapon alkuvuoden pellettituotanto oli yhteensä tn ( tn). Ruotsin markkinoilla kotitaloussegmentissä markkinajohtajuus säilyi kiristyneestä hintakilpailusta huolimatta. Puolan markkinoilla kysyntä säilyi hyvänä. Suomessa pelletin kilpailukyvyn arvioidaan hieman parantuvan vuoden alussa voimaan astuneen energiaverouudistuksen myötä. Ympäristöturpeesta kertyi liikevaihtoa yhteensä 19,4 milj. euroa (14,9 milj. euroa) ja 3,4 milj. euron liikevoitto (2,1 milj. euroa). Ympäristöturpeen kysyntä säilyi hyvällä tasolla, mutta vähäiset raaka-aine- ja kuivikevarastot sekä alkuvuoden kylmä sää rajoittivat myyntiä erityisesti Suomessa. Liiketoiminta-alueen alkuvuoden investoinnit olivat yhteensä 21,3 milj. euroa (28,8 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat turvemaiden hankintaan, tuotantoon kunnostukseen sekä tuotantokoneisiin. Vapo Biolämpö Liiketoiminta-alueen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 64,9 milj. euroa (53,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 9,5 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Alkuvuoden lämmön ja höyryn toimitukset asiakkaille olivat yhteensä 1054 GWh (1074 GWh). Sähkön myynti oli 236 GWh (166 GWh). Energiatuotteiden myynnin kasvuun vaikuttivat suotuisat sääolosuhteet lämmityskaudella, teollisten asiakkaiden lisääntynyt energian tarve sekä sähkötuotteiden ja sähkön korkeat markkinahinnat ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Sähkönmyyntiliiketoiminta Suomessa siirtyi joulukuussa 2010 tehdyn liiketoimintakaupan seurauksena Forssan Energia Oy:lle. Samassa yhteydessä sähkön johdannaissopimukset muutettiin uutta tilannetta vastaaviksi ja toimenpiteistä realisoituneet tulokset kirjattiin Vapo Oy:n rahoituseriin. Sähkön kuluttajakaupasta luopumisen jälkeen Vapon omien laitosten tuottama sähkö sekä Jyväskylän Voima Oy:ltä hankittava osakkuussähkö myydään suoraan sähkömarkkinoille.

6 5 Alkuvuoden investoinnit olivat yhteensä 3,0 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Uusia lämpökeskuksia otettiin kaupalliseen käyttöön viisi Suomessa ja yksi Puolassa. Rakenteilla on kaksi lämpölaitosta Suomessa, kaksi Ruotsissa sekä kolme Puolassa. Vapo Timber Liiketoiminta-alueen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 69,0 milj. euroa (68,8 milj. euroa). Liiketulos oli -0,1 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Vuoden 2010 aikana voimakkaasti lisääntynyt sahatavaran tuotanto johti ylitarjontaan, mikä painoi vuoden viimeisellä neljänneksellä myyntihinnat laskuun ja johti myös varastojen kasvuun. Myyntihinnat kääntyivät lievään nousuun vuoden 2011 toisella neljänneksellä, mutta myös raaka-aineen hinnat nousivat selvästi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Sahatavaran ja tukkien hintaeron kaventuminen ja nousseet tehdaskustannukset johtivat heikkoon kannattavuuteen vuoden 2011 alkupuoliskolla. Vaikeasta tilanteesta huolimatta sahatavaran toimitusmäärä m³ nousi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna, kun keskimääräinen myyntihinta puolestaan aleni 3 %. Puukaupan määrä nousi kesäkuun lopussa tyydyttävälle tasolle. Vastaavasti tukkien kantohinnat nousivat alkuvuoden aikana tasaisesti heikentäen merkittävästi kannattavuutta. Tukkien arvioidaan riittävän toisella vuosipuoliskolla sahatavaran kysyntää vastaavaan tuotantoon. Sahojen investoinnit olivat alkuvuoden aikana 4,0 milj. euroa (0,1 milj. euroa), josta suurin osa kohdistui syksyllä 2011 uusittavaan Hankasalmen sahan sahalinjaan. Peuravuononsahan myynti saatiin päätökseen kesäkuun lopussa. Vapo Ympäristö Liiketoiminta-alueen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 66,0 milj. euroa (58,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 5,4 milj. euroa (6,4 milj. euroa). Ammattiviljelijäliiketoiminnassa kysyntä jatkoi myönteistä kehitystä vuoden alkupuoliskolla. Eurajoen kasvuturvetehtaalla huhtikuussa 2010 tapahtuneen tulipalon vuoksi vähentynyt tuotantokapasiteetti rajoitti ammattiviljelijätuotteiden myyntiä alkuvuonna, mutta huhtikuussa 2011 uusi kasvualustehdas saavutti normaalin kapasiteetin. Touko-kesäkuun myyntiä rajoitti Niibin tehtaan seulontayksikön osittainen tuhoutuminen tulipalossa toukokuussa Kesäkuussa tehdas toimi jo lähes normaalilla kapasiteetilla. Kuluttajaliiketoiminnassa puutarha-alan kokonaiskasvu ei vastannut odotuksia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kotipuutarhatuotteiden kysyntään vaikutti myöhään alkanut kevät, jonka vuoksi kesän puutarhasesonki jäi toivottua lyhyemmäksi. Suomen markkinoilla säilytettiin markkinajohtajuus kiristyneestä kilpailusta huolimatta. Koti & Piha tuotesarjan uutuustuotteista keväällä 2011 parhaiten onnistuivat Vihervitriini sekä uudet markkinoille tuodut luonnonmukaiset lannoitteet.

7 6 Ympäristöhuoltoliiketoiminnassa markkina säilyi alkuvuonna vakaana. Laitoksissa käsiteltävät jätemäärät sekä kompostin myynti ovat pysyneet viimevuotisella tasolla. Viherrakentamisliiketoiminnassa myöhästyneen kevään jälkeen kysyntä kehittyi myönteisesti ja suurimmilla markkina-alueilla saavutettiin edellistä vuotta parempi liikevaihto. Kehitys on ollut positiivista sekä Suomessa että Ruotsissa. Liiketoiminta-alueen alkuvuoden investoinnit olivat yhteensä 5,5 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Henkilöstö Tammi-kesäkuussa konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1272 (1301) henkilöä. Vuoden 2010 lopussa konsernin henkilöstömäärä oli Henkilöstö segmenteittäin, keskimäärin 1-6/ /2010 Biopolttoaineet Biolämpö Timber Ympäristö Muut toiminnot Yhteensä Henkilöstö Suomessa ja muissa maissa 1-6/ /2010 Suomi Muut maat Yhteensä Investoinnit ja rahoitus Alkuvuoden investoinnit olivat 46,1 milj. euroa (37,6 milj. euroa), josta Biopolttoaineiden osuus oli 21,3 milj. euroa, Biolämmön 3,0 milj. euroa, Timberin 4,0 milj.euroa ja Ympäristön 5,5 milj. euroa. Konsernin muut investoinnit olivat 12,3 milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta kehittyi positiivisesti tammi-kesäkuussa vaihto-omaisuusvarastojen supistuessa ja oli 119,8 milj. euroa (88,6 milj. euroa). Rahavirta investointien jälkeen oli 76,1 milj. euroa (47,1 milj. euroa). Korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 351,9 milj. euroa (337,3 milj. euroa). Vuoden 2010 lopussa korolliset nettovelat olivat 422,2 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 37,5 prosenttia (41,3) ja nettovelkaantumisaste 101,4 prosenttia (99,7). Konsernin taseen loppusumma oli 941,6 milj. euroa (836,7 milj. euroa).

8 7 Vapo Oy laski onnistuneesti liikkeelle historiansa ensimmäisen joukkovelkakirjalainan määrältään 100 miljoonaa euroa. Lainan pituus on kuusi vuotta ja kuponkikorko 4,25 prosenttia. Lainalla rahoitetaan konsernin yleisiä käyttöpääomatarpeita. Kesäkuun lopussa nostetusta lainasta oli sijoituksina ja velkana noin 75 miljoonaa euroa, joka huomioon ottaen omavaraisuusaste olisi 40,7 prosenttia. Riskienhallinta Riskien tarkastelu ja hallinta on perustunut tilinpäätöksessä 2010 esitettyihin tietoihin. Jaksolla ei ole toteutunut tai tunnistettu merkittäviä muita uusia riskejä. Vapon liiketoimintaan, toimintaympäristöön ja taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavia merkittävimpiä riskejä ovat Energiaturpeen verokohtelu/käytön vähentyminen Turvetuotannon sääriski/alhainen varmuusvarastotaso Turpeen imago/ympäristövaikutukset/uusien tuotantoalueiden saatavuus ja luvitus Puun hintakehitys/raaka-aine kustannuksen nousu Yleisen talouskehityksen johdosta mahdollisesti heikentyvää yritysrahoitusmarkkina riskiä on pienennetty sekä vastapuolia että rahoitusinstrumentteja lisäämällä. Tilikauden näkymät Metsäenergian kysynnän lämmöntuotannossa arvioidaan kasvavan tulevalla lämmityskaudella merkittävästi. Turpeen kiristyvä verotus yhdessä uusiutuvan energian EU tavoitteita toteuttavan velvoitepaketin kanssa vähentää turpeen kysyntää lämmöntuotannossa loppuvuonna. Talouden epävarmuus voi aiheuttaa teollisten asiakkaiden polttoainekäyttöön huomattavia muutoksia. Pohjoismaiden vesivarannot ovat ylittäneet keskimääräisen tason, mikä vaikuttaa sähkön hintaan ja lauhdetuotannon määrään sekä voimalaitosten polttoainetarpeeseen laskevasti. Velvoitepaketti yhdessä tuontipolttoaineiden verotuksen kiristymisen kanssa lisää asiakkaiden kotimaisten biopolttoaineiden kokonaiskäyttöä. Turpeen varastot ovat edelleen alhaiset tulevan lämmityskauden kysyntäennusteeseen verrattuna. Seuraavan lämmityskauden toimitusten turvaaminen ja tasausvarastojen kasvattaminen edellyttävät loppukesän turvetuotannon keskimääräistä parempaa onnistumista. On mahdollista, että tulevalla lämmityskaudella joudutaan rajoittamaan asiakastoimituksia. Loppuvuoden 2011 toimintaan ja tulokseen merkittävimmin vaikuttavat tekijät ovat tehtyjen turpeen ja muiden polttoaineiden verokohtelupäätösten vaikutus turpeen ja puun kysyntään sekä loppukesän sään vaikutus turpeen tuotantomäärään. Pellettiliiketoiminnassa Euroopan markkinoilla vallitsee edelleen merkittävä ylitarjontatilanne, minkä seurauksena tuotantoa jouduttaneen rajoittamaan joillakin tuotantolaitoksilla. Vapon pellettiliiketoiminnan tulos on aiemmin ennakoitua heikompi ja selvästi tappiollinen. Euroopan ylitarjontatilanteen arvioidaan jatkuvan useamman vuoden ajan. Pidemmällä aikavälillä kysynnän odotetaan kasvavan tasaisesti EU:n energiapoliittisten linjausten myötä ja siten kysynnän ja tuotannon hakeutuvan lähemmäksi tasapainotilaa. Vapon pääpaino pellettiliiketoiminnassa on keskittyä jatkossa erityisesti Suomen ja Ruotsin keskisuureen asiakassegmenttiin. Tavoitteena on myydä kunkin maan pellettituotanto jatkossa paikallisille pellettimarkkinoille joko polttoaineena tai lämpönä.

9 8 Globaalin taloudellisen epävarmuuden ilmapiirissä myös Euroopan asuinrakentamisen ja sahatavaran kulutuksen kasvu on lähes pysähtynyt. Tästä johtuen myös toisen vuosipuoliskon myyntihintaodotukset ovat heikentyneet tarjontapaineen vuoksi. Loppuvuoden osalta suurimman riskin sahateollisuuden kannattavuudelle muodostaa epäsuotuisa hintakehitys niin sahatavaran kuin tukkipuunkin osalta. Timberissä on varauduttu sekä raaka-aineen puutteesta että heikosta kysynnästä tai huonosta kannattavuudesta johtuviin tuotannon rajoituksiin. Muiden liiketoimintojen, Biolämmön ja Ympäristön, odotetaan jatkavan positiivista markkinakehitystään. Kokonaisuutena Vapo-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta mutta konsernin tuloksen olevan heikompi kuin edellisenä vuonna. Helsingissä Vapo Oy Hallitus Lisätietoja antaa CEO Tomi Yli-Kyyny puh

10 9 Osavuosikatsauksen taulukot Vapo Oy:n osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus-standardin vaatimuksia. Osavuosikatsauksen laadinta IFRS:n mukaisesti edellyttää konsernin johdolta arvioiden ja oletusten käyttämistä. Nämä arviot ja oletukset vaikuttavat tase-erien arvoon, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä raportointikauden tuottojen ja kulujen määriin. Arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen, mutta lopulliset toteutumat saattavat poiketa tehdyistä arvioista. Tämän osavuosikatsauksen laadinnassa käytetyt arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

11 10 Konsernin laaja tuloslaskelma MEUR 4-6/ / / /2010 Muutos % 1-12/2010 LIIKEVAIHTO 175,7 168,5 418,1 387,6 7,9 % 719,5 Liiketoiminnan muut tuotot 2,6 5,9 5,6 7,2 14,1 Liiketoiminnan kulut -159,3-153,9-369,6-340,3-644,3 Poistot ja arvonal. -11,8-14,1-23,3-23,4-50,2 LIIKEVOITTO 7,2 6,4 30,8 31,1-1,0 % 39,1 Rahoitustuotot ja -kulut -7,4-0,1-10,7-2,2 0,8 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,2 0,7 0,3 0,3 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 0,0 6,3 21,0 29,1-27,8 % 40,2 Tuloverot 0,2-1,2-5,0-6,6-10,1 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 0,2 5,1 16,0 22,5-28,9 % 30,1 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -0,6 1,4 2,6 Myytävissä olevat sijoitukset 0,8 0,1 1,2 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,2-0,3 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,0 1,5 3,5 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 16,0 24,0 33,6 Tilikauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille 15,6 22,0 29,0 Määräysvallattomille omistajille 0,4 0,5 1,1 16,0 22,5 30,1 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille 15,6 23,5 32,5 Määräysvallattomille omistajille 0,4 0,5 1,1 16,0 24,0 33,6 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos Tulos/osake, euroa -2,22 161,40 519,27 735,62 966,44 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

12 11 Konsernin tase MEUR VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 11,9 10,3 11,5 Liikearvo 18,2 19,5 18,3 Aineelliset hyödykkeet 535,6 507,6 527,1 Sijoitukset 28,8 21,2 21,5 Pitkäaikaiset saamiset 5,1 6,1 5,1 Laskennallinen verosaaminen 2,2 0,9 1,2 PITKÄAIKAISET VARAT 601,8 565,6 584,7 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 158,3 157,7 186,1 Muut saamiset 102,5 111,4 147,4 Rahat ja pankkisaamiset 79,0 2,0 3,8 LYHYTAIKAISET VARAT 339,8 271,1 337,3 MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT 0,7 VARAT 941,6 836,7 922,7 OMA JA VIERAS PÄÄOMA OMA PÄÄOMA Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 343,5 333,9 342,9 Määräysvallattomat omistajat 3,7 4,4 4,1 OMA PÄÄOMA 347,2 338,3 347,0 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 36,7 34,7 38,3 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 372,1 225,1 285,0 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 9,6 10,7 10,2 Pitkäaikaiset varaukset 12,6 11,3 12,1 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 431,0 281,8 345,6 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 62,8 118,5 137,1 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 100,6 98,0 92,6 Lyhytaikaiset varaukset 0,1 0,4 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 163,4 216,6 230,1 OMA JA VIERAS PÄÄOMA 941,6 836,7 922,7

13 12 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma MEUR MEUR Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Yht. Osakepääoma Muuntoerot Voittovarat Määräysvallattomat omistajat OMA PÄÄOMA ,5 6,0 29,9-0,8 257,3 342,9 4,1 347,0 Oman pääoman muutokset Osingonjako -15,0-15,0-0,7-15,7 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,6-0,6 15,6 15,6 0,3 15,9 Muut muutokset 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 06 / ,5 6,6 29,9-1,4 257,9 343,5 3,7 347,2 YHT. MEUR Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Yht. Osakepääoma Muuntoerot Voittovarat Määräysvallattomat omistajat OMA PÄÄOMA ,5 5,1 30,0-3,4 240,0 322,2 4,4 326,6 Oman pääoman muutokset Osingonjako -12,0-12,0-0,4-12,4 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,1 1,4 22,1 23,6 0,4 24,0 Muut muutokset 0,1 0,1 0,1 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 06 / ,5 5,2 30,0-2,0 250,2 333,9 4,4 338,3 YHT.

14 13 Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma MEUR 1-6/ / /2010 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto/tappio 16,0 22,5 30,1 Oikaisut tilikauden tulokseen 37,1 31,0 56,8 Käyttöpääoman muutos 66,7 34,5-20,4 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 119,8 88,0 66,5 Nettorahoituskulut -3,0-4,3-10,6 Maksetut verot liiketoiminnasta -2,6-2,2-6,8 Liiketoiminnan rahavirta 114,2 81,5 49,1 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -40,5-37,4-80,2 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 7,9 3,0 6,3 Yrityshankinnat -5,6 Luovutustulot muista sijoituksista 0,2 2,5 Lainasaamisten muutos 0,1-0,2-0,2 Saadut osingot 1,1 Investointien rahavirta -38,1-34,4-70,5 Rahavirta ennen rahoitusta 76,1 47,1-21,4 Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen ja muiden rahoituserien muutos 14,4-31,5 42,9 Maksetut osingot -15,8-12,4-13,3 Rahoituksen rahavirta -1,4-43,9 29,6 Rahavarojen muutos 74,7 3,2 8,2 Avaavan taseen mukaiset rahavarat 3,8 1,5 1,5 Rahavarojen muutos 74,7 3,2 8,2 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,5-2,7-5,9 Rahavarat tilikauden lopussa 79,0 2,0 3,8

15 14 Osavuosikatsauksen liitetiedot SEGMENTTITIEDOT MEUR Biopolttoaineet Biolämpö Timber Ympäristö Muut toiminnot Eliminoinnit Konserni yhteensä Ulkoinen liikevaihto 227,5 62,3 65,5 65,5-3,0 0,0 417,8 Sisäinen liikevaihto 6,0 2,6 3,5 0,5 0,4-12,8 0,0 Liikevaihto 233,6 64,9 69,0 66,0-2,6-12,8 418,1 Segmentin liikevoitto / tappio 25,4 9,5-0,1 5,4-9,4-0,1 30,8 Rahoitustuotot ja -kulut -10,7 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,0 0,3 0,4 0,0 0,0 0,7 Tuloverot -5,0 Tilikauden tulos 25,4 9,8 0,4 5,4-9,4-0,1 16,0 ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT MEUR Annetut vakuudet Vastuut omista sitoumuksista Kiinnitykset 2,7 2,7 2,7 Takaukset 19,6 17,8 20,8 Yhteensä 22,3 20,5 23,5 Rahoitusleasing- ja muut vuokravastuut Rahoitusleasingvastuut Alkaneella tilikaudella maksettavat 0,1 0,1 0,1 Myöhempinä tilikausina maksettavat 1,2 1,3 1,2 Muut vuokravastuut Alkaneella tilikaudella maksettavat 6,5 6,6 6,6 Myöhempinä tilikausina maksettavat 20,6 24,0 22,0 Yhteensä 28,4 32,0 29,9 Konserni on vuokrannut koneita ja laitteita, ajoneuvoja sekä atk-laitteita. Merkittävimmän osan sopimuksista muodostavat vuokratut tuotantokoneet ja -laitteet, joiden pääoma-arvot tilinpäätöshetkellä ovat 32,4 milj. euroa. Hankinta-ajalla olevia sopimuksia ei ole. Vuokrasopimusten pituudet ovat kymmenen vuotta. Sopimuksiin sisältyy mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Muiden puolesta annetut takaukset Takaukset 2,3 3,1 3,1

16 15 AVOIN JOHDANNAISSOPIMUSKANTA MEUR Nimellisarvo Nimellisarvo Nimellisarvo Käypä arvo Käypä arvo Käypä arvo Korkojohdannaiset 400,8 206,3 226,2-2,1-3,8-0,8 Valuuttajohdannaiset 57,5 47,9 70,3-0,1-0,1-0,3 Sähköjohdannaiset 3,7 18,3 22,2-0,4 0,9 6,0 Yhteensä nimellisarvot 462,0 272,5 318,7 Yhteensä käyvät arvot -2,6-3,0 4,9

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 1 Sisältö Toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö... 3 Konsernin keskeiset tunnusluvut... 3 Kehitys liiketoimintasegmenteittäin... 4 Liikevaihto segmenteittäin... 4

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.5.2014-30.4.2015 Sisällysluettelo Toimintakertomus... 4 Toimintaympäristö... 4 Konsernin keskeiset tunnusluvut... 6 Kehitys liiketoimintasegmenteittäin... 7 Liikevaihto

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013, 6.11.2013, klo 8.00-1- HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat * Tammi-syyskuun liikevaihto oli

Lisätiedot

Metsä Groupin vuoden 2012 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 252 miljoonaa euroa

Metsä Groupin vuoden 2012 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 252 miljoonaa euroa Metsä Group tilinpäätöstiedote Pörssitiedote 1 (28) Metsä Groupin vuoden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 252 miljoonaa euroa Loka joulukuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 71 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2010 1 (22) Tikkurila Oyj Pörssitiedote 11.8.2010 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 Tulos parani, valuuttakurssit vauhdittivat liikevaihdon

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella neljänneksellä

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3 Tammi-syyskuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 27.10.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT VIIME VUODESTA JA KONSERNIN STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN EDISTYI

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT VIIME VUODESTA JA KONSERNIN STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN EDISTYI PÖRSSITIEDOTE 1 (13) 27.7. klo 12.00 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU LKEVAIHTO JA LKEVOITTO KASVOIVAT VME VUODESTA JA KONSERNIN STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN EDISTYI Toisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi

Lisätiedot

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 Hyvä vuosi - Fortumin hallitus esittää 1,35 euron osinkoa osaketta kohden Vuosi lyhyesti Vertailukelpoinen liikevoitto 1 564

Lisätiedot

Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon

Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon Tilinpäätöstiedote 6.2.2008 1 (20) Metsäliitto-konsernin vuoden tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon Vuoden tulos Liikevaihto 7 669 miljoonaa euroa (8

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Elecster kiri ja saavutti tavoitteensa Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 12,1 MEUR

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.8.2015 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 Aspo: Alkuvuoden tulos hyvä (Suluissa esitetty vuoden 2014 vastaavan ajanjakson luvut.) Tammi-kesäkuu 2015 - Aspon

Lisätiedot

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Q3 OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2011 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2013 1.11.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q3/2013 1.11.2013, klo 8.00 1 (16) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Atrian Venäjän järjestelyt painoivat tulosta 1.1. 30.9.2013 - Atria Venäjä luopuu sianlihan alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista

Lisätiedot

HKScan Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2014, klo 08.00

HKScan Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2014, klo 08.00 1 HKScan Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2014, klo 08.00 HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013: Vahva rahavirta * Tammi-joulukuun liikevaihto oli 2 478,6 (2 503,1) miljoonaa euroa ja neljännellä

Lisätiedot

Markkinoilla vakautumisen merkkejä useiden heikkenevien vuosineljännesten jälkeen

Markkinoilla vakautumisen merkkejä useiden heikkenevien vuosineljännesten jälkeen OSAVUOSIKATSAUS 2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2009 Markkinoilla vakautumisen merkkejä useiden heikkenevien vuosineljännesten jälkeen Uponorin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 559,7 (750,3) miljoonaa euroa,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ENNÄTYSLIIKEVAIHTO SEKÄ VAHVA KANNATTAVUUS JA RAHAVIRTA

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ENNÄTYSLIIKEVAIHTO SEKÄ VAHVA KANNATTAVUUS JA RAHAVIRTA PÖRSSITIEDOTE 1 (13) OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ENNÄTYSLIIKEVAIHTO SEKÄ VAHVA KANNATTAVUUS JA RAHAVIRTA Toisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 15 % uuteen kvartaaliennätykseen ja oli 77,6 MEUR

Lisätiedot

Uusi strategia etenee hyvin, liikevoitto kasvoi toisella vuosineljänneksellä

Uusi strategia etenee hyvin, liikevoitto kasvoi toisella vuosineljänneksellä Osavuosikatsaus Q2 2015 2 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS Q2 2015 STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 12.8.2015 klo 8.00 EET Uusi strategia etenee hyvin, liikevoitto kasvoi toisella vuosineljänneksellä Huhti

Lisätiedot

OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2009 OSAVUOSIKATSAUS VAIKEILLA MARKKINOILLA JOITAKIN MERKKEJÄ PAREMMASTA, LIIKETAPPIO PIENENI

OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2009 OSAVUOSIKATSAUS VAIKEILLA MARKKINOILLA JOITAKIN MERKKEJÄ PAREMMASTA, LIIKETAPPIO PIENENI OUTOKUMPU OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.7.2009 klo 9.00. 1 (26) OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2009 OSAVUOSIKATSAUS VAIKEILLA MARKKINOILLA JOITAKIN MERKKEJÄ PAREMMASTA, LIIKETAPPIO PIENENI Toinen neljännes 2009

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus TAMMI KESÄKUU 2008

Osavuosikatsaus TAMMI KESÄKUU 2008 SERVICE LIGHT LIFTING INDUSTRIAL CRANES PROCESS CRANES PORT AND SHIPYARD CRANES LIFT TRUCKS YARD INFORMATION TECHNOLOGY Osavuosikatsaus TAMMI KESÄKUU 2008 Tilaukset ennätystasolla, vahva tulosparannus

Lisätiedot