Osavuosikatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Hallitus

2 1 VAPO OY OSAVUOSIKATSAUS Tammi-kesäkuu Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 418,1 milj. euroa (387,6 milj. euroa vastaavana aikana vuonna 2010). Liikevoitto oli 30,8 milj. euroa, 7,4 % liikevaihdosta (31,1 milj. euroa, 8,0 %). Voitto ennen veroja oli 21,0 milj. euroa (29,1 milj. euroa). Energiaturvetta toimitettiin 10,9 TWh:a (10,4 TWh). Turpeen tuotanto määrä oli kesäkuun lopussa noin 30 % (50 %) tavoitteesta Pellettimarkkinoilla vallitsi edelleen ylitarjontatilanne. Kannattavuus pysyi epätyydyttävällä tasolla, liiketappio oli -6,0 milj. euroa (-2,2 milj. euroa). Biolämmössä jatkui positiivinen tuloskehitys. Liikevoitto oli 9,5 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Sahateollisuudessa kohonneita raaka-ainehintoja ei saatu täysin siirrettyä myyntihintoihin, mistä johtuen liiketulos oli -0,1 milj. euroa (4,0 millj. euroa). Ympäristöliiketoiminnassa kyettiin varmistamaan asiakastoimitukset huolimatta Eurajoen ja Virossa Niibin tehtaan tulipaloista aiheutuneista tuotannon uudelleen järjestelyistä. Konsernin keskeiset tunnusluvut Milj. eur 4-6/ / / / /2010 Liikevaihto, milj. euroa 175,7 168,5 418,1 387,6 719,5 Liikevoitto, milj. euroa 7,2 6,4 30,8 31,1 39,1 Voitto ennen veroja, milj. euroa 0,0 6,3 21,0 29,1 40,2 Tulos/osake, euroa -2,22 161,40 519,27 735,62 966,44 Oma pääoma/osake, euroa , , ,89 Sijoitetun pääoman tuotto % 7,8 9,1 9,5 Oman pääoman tuotto % 6,8 8,8 8,9 Omavaraisuusaste % 37,5 41,3 38,3 Nettovelkaantumisaste % 101,4 99,7 119,5 Korolliset nettovelat (kauden lopussa), milj. euroa 351,9 337,3 422,2 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 22,1 22,0 46,1 37,6 80,9 Henkilöstö, keskimäärin Osakkeiden lukumäärä keskimäärin Kehitys liiketoimintasegmenteittäin Liikevaihto segmenteittäin Milj.eur 4-6/ /2010 Muutos % 1-6/ /2010 Muutos % 1-12/2010 Biopolttoaineet 78,3 74,6 4,9 233,6 215,0 8,7 404,8 Biolämpö 21,9 17,2 27,3 64,9 53,5 21,1 101,9 Timber 38,6 39,6-2,6 69,0 68,8 0,3 135,4 Ympäristö 44,9 40,3 11,4 66,0 58,6 12,6 93,8 Muut toiminnot -3,1 0,1-2,6 0,2 0,4

3 2 Segmenttien välinen liikevaihto -4,9-3,3-12,8-8,4-16,7 Konserni yhteensä 175,7 168,5 4,1 418,1 387,6 7,9 719,5 Liikevoitto/-tappio segmenteittäin Milj.eur 4-6/ /2010 Muutos % 1-6/ /2010 Muutos % 1-12/2010 Biopolttoaineet 6,2 4,9 26,5 25,4 24,5 3,7 36,1 Biolämpö 0,4-0,7 9,5 6,8 39,7 8,3 Timber 0,9 3,0-70,0-0,1 4,0-102,5 4,7 Ympäristö 4,4 5,6-21,4 5,4 6,4-15,6 7,9 Muut toiminnot -4,9-6,2-9,4-10,2-17,0 Eliminoinnit 0,2-0,2-0,1-0,4-0,9 Konserni yhteensä 7,2 6,4 12,5 30,8 31,1-1,0 39,1 Vapon toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny vuoden 2011 toisesta neljänneksestä: Vuoden 2011 toisen neljänneksen tulos jäi hiukan odotuksistamme, vaikka sekä liikevaihto että liikevoitto kasvoivat viimevuoteen verrattuna. Myönteistä oli, että kaikki Vapon liiketoiminta-alueet ylsivät positiiviseen tulokseen vuoden toisella neljänneksellä. Maailmantalouden tila ja energiapoliittinen asenneympäristö ovat herättäneet epävarmuutta liiketoimintaympäristössä, sillä investoinnit lämmön ja sähkön tuotantoon ovat hyvin pääomavaltaisia. Vapolle ja Vapon paikallisia polttoaineita käyttävälle asiakaskunnalle ennakoitavissa oleva ja johdonmukainen energiapolitiikka on ensiarvoisen tärkeää. Suomen uusi hallitus julkisti ohjelmansa kesäkuussa. EU:n tavoitteen mukaisen uusiutuvien energiamuotojen osuuden saavuttamiseksi hallitus aikoo arvioida uusiutuvan energian tukimalleja. Hallitus esittää myös, että turpeen käyttöä vähennetään suunnitelmallisesti sen aiheuttamien päästöjen ja muiden ympäristöhaittojen vuoksi siten, ettei turve korvaudu hiilellä. Asiakkaille toimitettavien paikallisten biopolttoaineiden lisäksi Vapon strategiana on tuottaa biopolttoaineilla energiaa paikallisesti. Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja panostaa voimakkaasti turvetuotannon ympäristöhaittojen poistamiseen. Muutokset organisaatiossa Vapon uudeksi toimitusjohtajaksi valittu dipl.ins. Tomi Yli-Kyyny aloitti toimitusjohtajana Toimitusjohtajana ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuonna 2011 toimi dipl.ins. Matti Hilli. Vapon viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaavaksi johtajaksi nimitetty FK Ahti Martikainen aloitti tehtävässään Jyrki Vainionpää, KTM, CFA on nimitty Vapo Oy:n talousjohtajaksi alkaen. Keski-Suomen alueellisen jätteenkäsittely-yhtiön, Mustankorkea Oy:n, uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetty FT Esko Martikainen aloitti tehtävässään

4 3 Toimintaan sisältyvä luontainen kausivaihtelu Vapon liiketoiminta-alueista Biopolttoaineiden sekä Biolämmön myyntimäärät ovat voimakkaasti vuodenaikojen lämpötilakehityksestä riippuvia, mikä tuo toimintaan myynnin kausivaihtelua. Toteutunut alkuvuosi 2011 on suosinut lämpötilakehitykseltään biopolttoaineiden ja lämpöenergian kauppaa ja tuotteiden kysyntä on ollut hyvä. Turveperäisten polttoaineiden ja ympäristötuotteiden tuotanto edellyttää parhaiten onnistuakseen vähäsateisuutta. Kesän 2010 turvetuotanto onnistui pitkän aikavälin keskimääräistä tasoa vastaavasti varmistaen lämmityskaudelle sovitut toimitukset. Tuotantokausi ei parantanut edellisten tuotantokesien jälkeistä varastotilannetta, ja lisäksi alueelliset erot tuotannon onnistumisessa olivat suuria. Ympäristötuotteissa alhainen varastotaso rajoitti myyntiä edelleen. Kuluvan kesän turvetuotanto käynnistyi touko-kesäkuussa jääden pitkän aikavälin keskimääräisestä. Tuotantotavoitteesta on saavutettu kesäkuun loppuun mennessä keskimäärin kolmannes, kun yleensä vastaavana aikana on saavutettu puolet. Keväällä 2011 valtakunnallisten turvevarastojen määrä (2 TWh) oli vain viidennes tavoitellusta tasosta. Turvetuotannon onnistuminen loppuvuodesta keskimääräistä paremmin on tärkeää syyskauden toimitusten ja turpeen varastotason turvaamiseksi. Pitkällä aikavälillä tasausvarastojen kasvattaminen edellyttää useampana tuotantokesänä keskimääräisiä sääolosuhteita ja riittäviä tuotantopinta-aloja. Keskeiset liiketoimintatapahtumat Vapo Biopolttoaineet Liiketoiminta-alueen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 233,6 milj. euroa (215,0 milj. euroa). Kauden liikevoitto oli 25,4 milj. euroa (24,5 milj. euroa). Energiaturpeesta kertyi liikevaihtoa 126,2 milj. euroa (117,5 milj. euroa) ja liikevoittoa 29,6 milj. euroa (25,9 milj. euroa). Turpeen kysyntä säilyi hyvänä koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Kylmät talvikuukaudet lisäsivät lämmityksen polttoainetarvetta ja sähkön markkinatilanteen seurauksena turpeen käyttö sähkön lauhdetuotannossa kasvoi. Uusiutuvan energian kansallisten tukipäätösten EU-käsittelyn viivästyminen pienensi alkuvuoden metsäpolttoaineiden kysyntää kasvattaen samalla turpeen myyntiä. Energiaturvetoimitukset Suomessa olivat yhteensä 10,9 TWh (10,4 TWh). Ruotsissa energiaturvetta toimitettiin 0,8 TWh:a (0,8 TWh). Kaikkien polttoaineiden toimituskustannukset kohosivat alkuvuonna heikentäen kannattavuutta. Keskeisiä tekijöitä kohonneisiin kustannuksiin olivat merkittävästi nousseet moottoripolttonesteiden hinnat ja pidentyneet kuljetusmatkat. Kuljetusmatkojen kasvua selittävät turpeen alhainen varastotaso sekä suuret alueelliset erot vuoden 2010 turvetuotannon onnistumisessa.

5 4 Puu- ja peltoenergiasta kertyi alkuvuonna liikevaihtoa 34,9 milj. euroa (29,9 milj. euroa). Verotukien puuttuessa voimalaitokset suosivat Suomessa polttoaineenaan turvetta puun sijaan. Puupolttoaineiden toimitukset olivat Suomessa 1,0 TWh (1,1 TWh) ja Ruotsissa 0,8 TWh (0,7 TWh). Kannattavuutta heikensivät toimitettujen varastojen korkeat raaka-aineen hankintahinnat lopputalven ja kevään myyntihintoihin verrattuna sekä kohonneet toimitusketjun kustannukset. Puu- ja peltoenergian alkuvuoden liiketappio oli -1,5 milj. euroa (-1,3 milj. euroa). Pelletin liikevaihto oli 53,4 milj. euroa (52,7 milj. euroa) ja liiketappio -6,0 milj. euroa (-2,2 milj. euroa). Euroopan pellettimarkkinoilla on edelleen merkittävästi ylitarjontaa. Ruotsin ja Tanskan kuluttajamarkkinat ovat olleet haasteellisia laskevien myyntihintojen vuoksi. Raaka-aineen hinnan nousu, kylmän talven haastavat kuljetusolosuhteet sekä kapasiteetin alhainen käyttöaste nostivat tuotantokustannuksia niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Vapon alkuvuoden pellettituotanto oli yhteensä tn ( tn). Ruotsin markkinoilla kotitaloussegmentissä markkinajohtajuus säilyi kiristyneestä hintakilpailusta huolimatta. Puolan markkinoilla kysyntä säilyi hyvänä. Suomessa pelletin kilpailukyvyn arvioidaan hieman parantuvan vuoden alussa voimaan astuneen energiaverouudistuksen myötä. Ympäristöturpeesta kertyi liikevaihtoa yhteensä 19,4 milj. euroa (14,9 milj. euroa) ja 3,4 milj. euron liikevoitto (2,1 milj. euroa). Ympäristöturpeen kysyntä säilyi hyvällä tasolla, mutta vähäiset raaka-aine- ja kuivikevarastot sekä alkuvuoden kylmä sää rajoittivat myyntiä erityisesti Suomessa. Liiketoiminta-alueen alkuvuoden investoinnit olivat yhteensä 21,3 milj. euroa (28,8 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat turvemaiden hankintaan, tuotantoon kunnostukseen sekä tuotantokoneisiin. Vapo Biolämpö Liiketoiminta-alueen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 64,9 milj. euroa (53,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 9,5 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Alkuvuoden lämmön ja höyryn toimitukset asiakkaille olivat yhteensä 1054 GWh (1074 GWh). Sähkön myynti oli 236 GWh (166 GWh). Energiatuotteiden myynnin kasvuun vaikuttivat suotuisat sääolosuhteet lämmityskaudella, teollisten asiakkaiden lisääntynyt energian tarve sekä sähkötuotteiden ja sähkön korkeat markkinahinnat ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Sähkönmyyntiliiketoiminta Suomessa siirtyi joulukuussa 2010 tehdyn liiketoimintakaupan seurauksena Forssan Energia Oy:lle. Samassa yhteydessä sähkön johdannaissopimukset muutettiin uutta tilannetta vastaaviksi ja toimenpiteistä realisoituneet tulokset kirjattiin Vapo Oy:n rahoituseriin. Sähkön kuluttajakaupasta luopumisen jälkeen Vapon omien laitosten tuottama sähkö sekä Jyväskylän Voima Oy:ltä hankittava osakkuussähkö myydään suoraan sähkömarkkinoille.

6 5 Alkuvuoden investoinnit olivat yhteensä 3,0 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Uusia lämpökeskuksia otettiin kaupalliseen käyttöön viisi Suomessa ja yksi Puolassa. Rakenteilla on kaksi lämpölaitosta Suomessa, kaksi Ruotsissa sekä kolme Puolassa. Vapo Timber Liiketoiminta-alueen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 69,0 milj. euroa (68,8 milj. euroa). Liiketulos oli -0,1 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Vuoden 2010 aikana voimakkaasti lisääntynyt sahatavaran tuotanto johti ylitarjontaan, mikä painoi vuoden viimeisellä neljänneksellä myyntihinnat laskuun ja johti myös varastojen kasvuun. Myyntihinnat kääntyivät lievään nousuun vuoden 2011 toisella neljänneksellä, mutta myös raaka-aineen hinnat nousivat selvästi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Sahatavaran ja tukkien hintaeron kaventuminen ja nousseet tehdaskustannukset johtivat heikkoon kannattavuuteen vuoden 2011 alkupuoliskolla. Vaikeasta tilanteesta huolimatta sahatavaran toimitusmäärä m³ nousi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna, kun keskimääräinen myyntihinta puolestaan aleni 3 %. Puukaupan määrä nousi kesäkuun lopussa tyydyttävälle tasolle. Vastaavasti tukkien kantohinnat nousivat alkuvuoden aikana tasaisesti heikentäen merkittävästi kannattavuutta. Tukkien arvioidaan riittävän toisella vuosipuoliskolla sahatavaran kysyntää vastaavaan tuotantoon. Sahojen investoinnit olivat alkuvuoden aikana 4,0 milj. euroa (0,1 milj. euroa), josta suurin osa kohdistui syksyllä 2011 uusittavaan Hankasalmen sahan sahalinjaan. Peuravuononsahan myynti saatiin päätökseen kesäkuun lopussa. Vapo Ympäristö Liiketoiminta-alueen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 66,0 milj. euroa (58,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 5,4 milj. euroa (6,4 milj. euroa). Ammattiviljelijäliiketoiminnassa kysyntä jatkoi myönteistä kehitystä vuoden alkupuoliskolla. Eurajoen kasvuturvetehtaalla huhtikuussa 2010 tapahtuneen tulipalon vuoksi vähentynyt tuotantokapasiteetti rajoitti ammattiviljelijätuotteiden myyntiä alkuvuonna, mutta huhtikuussa 2011 uusi kasvualustehdas saavutti normaalin kapasiteetin. Touko-kesäkuun myyntiä rajoitti Niibin tehtaan seulontayksikön osittainen tuhoutuminen tulipalossa toukokuussa Kesäkuussa tehdas toimi jo lähes normaalilla kapasiteetilla. Kuluttajaliiketoiminnassa puutarha-alan kokonaiskasvu ei vastannut odotuksia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kotipuutarhatuotteiden kysyntään vaikutti myöhään alkanut kevät, jonka vuoksi kesän puutarhasesonki jäi toivottua lyhyemmäksi. Suomen markkinoilla säilytettiin markkinajohtajuus kiristyneestä kilpailusta huolimatta. Koti & Piha tuotesarjan uutuustuotteista keväällä 2011 parhaiten onnistuivat Vihervitriini sekä uudet markkinoille tuodut luonnonmukaiset lannoitteet.

7 6 Ympäristöhuoltoliiketoiminnassa markkina säilyi alkuvuonna vakaana. Laitoksissa käsiteltävät jätemäärät sekä kompostin myynti ovat pysyneet viimevuotisella tasolla. Viherrakentamisliiketoiminnassa myöhästyneen kevään jälkeen kysyntä kehittyi myönteisesti ja suurimmilla markkina-alueilla saavutettiin edellistä vuotta parempi liikevaihto. Kehitys on ollut positiivista sekä Suomessa että Ruotsissa. Liiketoiminta-alueen alkuvuoden investoinnit olivat yhteensä 5,5 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Henkilöstö Tammi-kesäkuussa konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1272 (1301) henkilöä. Vuoden 2010 lopussa konsernin henkilöstömäärä oli Henkilöstö segmenteittäin, keskimäärin 1-6/ /2010 Biopolttoaineet Biolämpö Timber Ympäristö Muut toiminnot Yhteensä Henkilöstö Suomessa ja muissa maissa 1-6/ /2010 Suomi Muut maat Yhteensä Investoinnit ja rahoitus Alkuvuoden investoinnit olivat 46,1 milj. euroa (37,6 milj. euroa), josta Biopolttoaineiden osuus oli 21,3 milj. euroa, Biolämmön 3,0 milj. euroa, Timberin 4,0 milj.euroa ja Ympäristön 5,5 milj. euroa. Konsernin muut investoinnit olivat 12,3 milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta kehittyi positiivisesti tammi-kesäkuussa vaihto-omaisuusvarastojen supistuessa ja oli 119,8 milj. euroa (88,6 milj. euroa). Rahavirta investointien jälkeen oli 76,1 milj. euroa (47,1 milj. euroa). Korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 351,9 milj. euroa (337,3 milj. euroa). Vuoden 2010 lopussa korolliset nettovelat olivat 422,2 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 37,5 prosenttia (41,3) ja nettovelkaantumisaste 101,4 prosenttia (99,7). Konsernin taseen loppusumma oli 941,6 milj. euroa (836,7 milj. euroa).

8 7 Vapo Oy laski onnistuneesti liikkeelle historiansa ensimmäisen joukkovelkakirjalainan määrältään 100 miljoonaa euroa. Lainan pituus on kuusi vuotta ja kuponkikorko 4,25 prosenttia. Lainalla rahoitetaan konsernin yleisiä käyttöpääomatarpeita. Kesäkuun lopussa nostetusta lainasta oli sijoituksina ja velkana noin 75 miljoonaa euroa, joka huomioon ottaen omavaraisuusaste olisi 40,7 prosenttia. Riskienhallinta Riskien tarkastelu ja hallinta on perustunut tilinpäätöksessä 2010 esitettyihin tietoihin. Jaksolla ei ole toteutunut tai tunnistettu merkittäviä muita uusia riskejä. Vapon liiketoimintaan, toimintaympäristöön ja taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavia merkittävimpiä riskejä ovat Energiaturpeen verokohtelu/käytön vähentyminen Turvetuotannon sääriski/alhainen varmuusvarastotaso Turpeen imago/ympäristövaikutukset/uusien tuotantoalueiden saatavuus ja luvitus Puun hintakehitys/raaka-aine kustannuksen nousu Yleisen talouskehityksen johdosta mahdollisesti heikentyvää yritysrahoitusmarkkina riskiä on pienennetty sekä vastapuolia että rahoitusinstrumentteja lisäämällä. Tilikauden näkymät Metsäenergian kysynnän lämmöntuotannossa arvioidaan kasvavan tulevalla lämmityskaudella merkittävästi. Turpeen kiristyvä verotus yhdessä uusiutuvan energian EU tavoitteita toteuttavan velvoitepaketin kanssa vähentää turpeen kysyntää lämmöntuotannossa loppuvuonna. Talouden epävarmuus voi aiheuttaa teollisten asiakkaiden polttoainekäyttöön huomattavia muutoksia. Pohjoismaiden vesivarannot ovat ylittäneet keskimääräisen tason, mikä vaikuttaa sähkön hintaan ja lauhdetuotannon määrään sekä voimalaitosten polttoainetarpeeseen laskevasti. Velvoitepaketti yhdessä tuontipolttoaineiden verotuksen kiristymisen kanssa lisää asiakkaiden kotimaisten biopolttoaineiden kokonaiskäyttöä. Turpeen varastot ovat edelleen alhaiset tulevan lämmityskauden kysyntäennusteeseen verrattuna. Seuraavan lämmityskauden toimitusten turvaaminen ja tasausvarastojen kasvattaminen edellyttävät loppukesän turvetuotannon keskimääräistä parempaa onnistumista. On mahdollista, että tulevalla lämmityskaudella joudutaan rajoittamaan asiakastoimituksia. Loppuvuoden 2011 toimintaan ja tulokseen merkittävimmin vaikuttavat tekijät ovat tehtyjen turpeen ja muiden polttoaineiden verokohtelupäätösten vaikutus turpeen ja puun kysyntään sekä loppukesän sään vaikutus turpeen tuotantomäärään. Pellettiliiketoiminnassa Euroopan markkinoilla vallitsee edelleen merkittävä ylitarjontatilanne, minkä seurauksena tuotantoa jouduttaneen rajoittamaan joillakin tuotantolaitoksilla. Vapon pellettiliiketoiminnan tulos on aiemmin ennakoitua heikompi ja selvästi tappiollinen. Euroopan ylitarjontatilanteen arvioidaan jatkuvan useamman vuoden ajan. Pidemmällä aikavälillä kysynnän odotetaan kasvavan tasaisesti EU:n energiapoliittisten linjausten myötä ja siten kysynnän ja tuotannon hakeutuvan lähemmäksi tasapainotilaa. Vapon pääpaino pellettiliiketoiminnassa on keskittyä jatkossa erityisesti Suomen ja Ruotsin keskisuureen asiakassegmenttiin. Tavoitteena on myydä kunkin maan pellettituotanto jatkossa paikallisille pellettimarkkinoille joko polttoaineena tai lämpönä.

9 8 Globaalin taloudellisen epävarmuuden ilmapiirissä myös Euroopan asuinrakentamisen ja sahatavaran kulutuksen kasvu on lähes pysähtynyt. Tästä johtuen myös toisen vuosipuoliskon myyntihintaodotukset ovat heikentyneet tarjontapaineen vuoksi. Loppuvuoden osalta suurimman riskin sahateollisuuden kannattavuudelle muodostaa epäsuotuisa hintakehitys niin sahatavaran kuin tukkipuunkin osalta. Timberissä on varauduttu sekä raaka-aineen puutteesta että heikosta kysynnästä tai huonosta kannattavuudesta johtuviin tuotannon rajoituksiin. Muiden liiketoimintojen, Biolämmön ja Ympäristön, odotetaan jatkavan positiivista markkinakehitystään. Kokonaisuutena Vapo-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta mutta konsernin tuloksen olevan heikompi kuin edellisenä vuonna. Helsingissä Vapo Oy Hallitus Lisätietoja antaa CEO Tomi Yli-Kyyny puh

10 9 Osavuosikatsauksen taulukot Vapo Oy:n osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus-standardin vaatimuksia. Osavuosikatsauksen laadinta IFRS:n mukaisesti edellyttää konsernin johdolta arvioiden ja oletusten käyttämistä. Nämä arviot ja oletukset vaikuttavat tase-erien arvoon, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä raportointikauden tuottojen ja kulujen määriin. Arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen, mutta lopulliset toteutumat saattavat poiketa tehdyistä arvioista. Tämän osavuosikatsauksen laadinnassa käytetyt arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

11 10 Konsernin laaja tuloslaskelma MEUR 4-6/ / / /2010 Muutos % 1-12/2010 LIIKEVAIHTO 175,7 168,5 418,1 387,6 7,9 % 719,5 Liiketoiminnan muut tuotot 2,6 5,9 5,6 7,2 14,1 Liiketoiminnan kulut -159,3-153,9-369,6-340,3-644,3 Poistot ja arvonal. -11,8-14,1-23,3-23,4-50,2 LIIKEVOITTO 7,2 6,4 30,8 31,1-1,0 % 39,1 Rahoitustuotot ja -kulut -7,4-0,1-10,7-2,2 0,8 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,2 0,7 0,3 0,3 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 0,0 6,3 21,0 29,1-27,8 % 40,2 Tuloverot 0,2-1,2-5,0-6,6-10,1 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 0,2 5,1 16,0 22,5-28,9 % 30,1 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -0,6 1,4 2,6 Myytävissä olevat sijoitukset 0,8 0,1 1,2 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,2-0,3 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,0 1,5 3,5 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 16,0 24,0 33,6 Tilikauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille 15,6 22,0 29,0 Määräysvallattomille omistajille 0,4 0,5 1,1 16,0 22,5 30,1 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille 15,6 23,5 32,5 Määräysvallattomille omistajille 0,4 0,5 1,1 16,0 24,0 33,6 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos Tulos/osake, euroa -2,22 161,40 519,27 735,62 966,44 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

12 11 Konsernin tase MEUR VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 11,9 10,3 11,5 Liikearvo 18,2 19,5 18,3 Aineelliset hyödykkeet 535,6 507,6 527,1 Sijoitukset 28,8 21,2 21,5 Pitkäaikaiset saamiset 5,1 6,1 5,1 Laskennallinen verosaaminen 2,2 0,9 1,2 PITKÄAIKAISET VARAT 601,8 565,6 584,7 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 158,3 157,7 186,1 Muut saamiset 102,5 111,4 147,4 Rahat ja pankkisaamiset 79,0 2,0 3,8 LYHYTAIKAISET VARAT 339,8 271,1 337,3 MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT 0,7 VARAT 941,6 836,7 922,7 OMA JA VIERAS PÄÄOMA OMA PÄÄOMA Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 343,5 333,9 342,9 Määräysvallattomat omistajat 3,7 4,4 4,1 OMA PÄÄOMA 347,2 338,3 347,0 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 36,7 34,7 38,3 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 372,1 225,1 285,0 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 9,6 10,7 10,2 Pitkäaikaiset varaukset 12,6 11,3 12,1 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 431,0 281,8 345,6 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 62,8 118,5 137,1 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 100,6 98,0 92,6 Lyhytaikaiset varaukset 0,1 0,4 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 163,4 216,6 230,1 OMA JA VIERAS PÄÄOMA 941,6 836,7 922,7

13 12 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma MEUR MEUR Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Yht. Osakepääoma Muuntoerot Voittovarat Määräysvallattomat omistajat OMA PÄÄOMA ,5 6,0 29,9-0,8 257,3 342,9 4,1 347,0 Oman pääoman muutokset Osingonjako -15,0-15,0-0,7-15,7 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,6-0,6 15,6 15,6 0,3 15,9 Muut muutokset 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 06 / ,5 6,6 29,9-1,4 257,9 343,5 3,7 347,2 YHT. MEUR Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Yht. Osakepääoma Muuntoerot Voittovarat Määräysvallattomat omistajat OMA PÄÄOMA ,5 5,1 30,0-3,4 240,0 322,2 4,4 326,6 Oman pääoman muutokset Osingonjako -12,0-12,0-0,4-12,4 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,1 1,4 22,1 23,6 0,4 24,0 Muut muutokset 0,1 0,1 0,1 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 06 / ,5 5,2 30,0-2,0 250,2 333,9 4,4 338,3 YHT.

14 13 Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma MEUR 1-6/ / /2010 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto/tappio 16,0 22,5 30,1 Oikaisut tilikauden tulokseen 37,1 31,0 56,8 Käyttöpääoman muutos 66,7 34,5-20,4 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 119,8 88,0 66,5 Nettorahoituskulut -3,0-4,3-10,6 Maksetut verot liiketoiminnasta -2,6-2,2-6,8 Liiketoiminnan rahavirta 114,2 81,5 49,1 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -40,5-37,4-80,2 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 7,9 3,0 6,3 Yrityshankinnat -5,6 Luovutustulot muista sijoituksista 0,2 2,5 Lainasaamisten muutos 0,1-0,2-0,2 Saadut osingot 1,1 Investointien rahavirta -38,1-34,4-70,5 Rahavirta ennen rahoitusta 76,1 47,1-21,4 Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen ja muiden rahoituserien muutos 14,4-31,5 42,9 Maksetut osingot -15,8-12,4-13,3 Rahoituksen rahavirta -1,4-43,9 29,6 Rahavarojen muutos 74,7 3,2 8,2 Avaavan taseen mukaiset rahavarat 3,8 1,5 1,5 Rahavarojen muutos 74,7 3,2 8,2 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,5-2,7-5,9 Rahavarat tilikauden lopussa 79,0 2,0 3,8

15 14 Osavuosikatsauksen liitetiedot SEGMENTTITIEDOT MEUR Biopolttoaineet Biolämpö Timber Ympäristö Muut toiminnot Eliminoinnit Konserni yhteensä Ulkoinen liikevaihto 227,5 62,3 65,5 65,5-3,0 0,0 417,8 Sisäinen liikevaihto 6,0 2,6 3,5 0,5 0,4-12,8 0,0 Liikevaihto 233,6 64,9 69,0 66,0-2,6-12,8 418,1 Segmentin liikevoitto / tappio 25,4 9,5-0,1 5,4-9,4-0,1 30,8 Rahoitustuotot ja -kulut -10,7 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,0 0,3 0,4 0,0 0,0 0,7 Tuloverot -5,0 Tilikauden tulos 25,4 9,8 0,4 5,4-9,4-0,1 16,0 ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT MEUR Annetut vakuudet Vastuut omista sitoumuksista Kiinnitykset 2,7 2,7 2,7 Takaukset 19,6 17,8 20,8 Yhteensä 22,3 20,5 23,5 Rahoitusleasing- ja muut vuokravastuut Rahoitusleasingvastuut Alkaneella tilikaudella maksettavat 0,1 0,1 0,1 Myöhempinä tilikausina maksettavat 1,2 1,3 1,2 Muut vuokravastuut Alkaneella tilikaudella maksettavat 6,5 6,6 6,6 Myöhempinä tilikausina maksettavat 20,6 24,0 22,0 Yhteensä 28,4 32,0 29,9 Konserni on vuokrannut koneita ja laitteita, ajoneuvoja sekä atk-laitteita. Merkittävimmän osan sopimuksista muodostavat vuokratut tuotantokoneet ja -laitteet, joiden pääoma-arvot tilinpäätöshetkellä ovat 32,4 milj. euroa. Hankinta-ajalla olevia sopimuksia ei ole. Vuokrasopimusten pituudet ovat kymmenen vuotta. Sopimuksiin sisältyy mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Muiden puolesta annetut takaukset Takaukset 2,3 3,1 3,1

16 15 AVOIN JOHDANNAISSOPIMUSKANTA MEUR Nimellisarvo Nimellisarvo Nimellisarvo Käypä arvo Käypä arvo Käypä arvo Korkojohdannaiset 400,8 206,3 226,2-2,1-3,8-0,8 Valuuttajohdannaiset 57,5 47,9 70,3-0,1-0,1-0,3 Sähköjohdannaiset 3,7 18,3 22,2-0,4 0,9 6,0 Yhteensä nimellisarvot 462,0 272,5 318,7 Yhteensä käyvät arvot -2,6-3,0 4,9

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Hallitus 27.10.2011 1 VAPO OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Tammi-syyskuu Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 530,7 milj. euroa (512,3 milj. euroa vastaavana aikana

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2011

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2011 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2011 Hallitus 4.5.2011 Sisällysluettelo VAPO OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011...1 Pakkastalvi kasvatti Vapon liikevaihtoa...1 Konsernin keskeiset tunnusluvut...1 Kehitys liiketoimintasegmenteittäin...1

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2010

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2010 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2010 Hallitus 10.8.2010 Sisällysluettelo VAPO OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2010...1 Vapon liikevaihto kasvoi ja suhteellinen kannattavuus säilyi...1 Konsernin keskeiset tunnusluvut...1

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010 TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ajalta 1.9.2006-28.2.2007 Pulp & Paper Machinery Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery ryhmän katsauskauden myynti onnistui

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.08.2004 KLO 08.30 1(8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2004 Liikevaihto laski 4,4 % ja oli 46,8 milj. euroa (49,0). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot