Tekniikan ja liikenteen alan yhteinen opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniikan ja liikenteen alan yhteinen opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 päivitetty LIITE 2: Yh asia 6 50 Tekniikan ja liikenteen alan yhteinen opetussuunnitelma Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

2 2 Sisällysluettelo 9. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimialan tavoitteet ja visio... 5 A) Kone-, metalli- ja muoviala Toimialat ja toimijat Koulutustarve ja siihen vaikuttavat tekijät Toimialan SWOT Alan osaamisvaatimusten kehittyminen... 6 B) Sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikka Toimialat ja toimijat Koulutustarve ja siihen vaikuttavat tekijät Toimialan SWOT Alan osaamisvaatimusten kehittyminen... 9 C) Elintarvike-, prosessi- ja laboratorioala Toimialat ja toimijat Koulutustarve ja siihen vaikuttavat tekijät Toimialan SWOT Alan osaamisvaatimusten kehittyminen D) Auto- ja kuljetusala Toimialat ja toimijat Koulutustarve ja siihen vaikuttavat tekijät Toimialan SWOT Alan osaamisvaatimuksien kehittyminen E) Puu-, verhoilu- ja sisustusala Toimialat ja toimijat Koulutustarve ja siihen vaikuttavat tekijät Toimialan SWOT Alan osaamisvaatimusten kehittyminen F) Kiviala Toimialat ja toimijat Koulutustarve ja siihen vaikuttavat tekijät Toimialan SWOT Alan osaamisvaatimusten kehittyminen G) Talotekniikka-, rakennus-, pintakäsittely- ja maanmittausala Toimialat ja toimijat Koulutustarve ja siihen vaikuttavat tekijät Toimialan SWOT Alan osaamisvaatimusten kehittyminen H) Tekstiili- ja vaatetusala Toimialat ja toimijat Koulutustarve ja siihen vaikuttavat tekijät Toimialan SWOT Alan osaamisvaatimusten kehittyminen TOIMINNAN PERIAATTEET Koulutusalan toiminta-ajatus Koulutusvisio... 25

3 10.3. Yhteistyö A) Kone-, metalli- ja muoviala Yhteistyö Opintoalan toimijat PKKY:ssä Opintoalan koulutustarjonnan nykytila, SWOT Opintoalan kehittämisen suuntaaminen tulevaisuudessa Osaamisen kehittämisen periaatteet B) Sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikka Yhteistyö Opintoalan toimijat PKKY:ssä Opintoalan koulutustarjonnan nykytila, SWOT Opintoalan kehittämisen suuntaaminen tulevaisuudessa Opintoalan osaamisen kehittämisen periaatteet C) Elintarvike-, prosessi- ja laboratorioala Yhteistyö Opintoalan toimijat PKKY:ssä Opintoalan koulutustarjonnan nykytila, SWOT Koulutustarjonnan kehittämisen suuntaaminen tulevaisuudessa Opintoalan osaamisen kehittämisen periaatteet D) Auto- ja kuljetusala Yhteistyö Opintoalan toimijat PKKY:ssä Opintoalan koulutustarjonnan nykytila, SWOT Koulutustarjonnan kehittämisen suuntaaminen tulevaisuudessa Osaamisen kehittämisen periaatteet E) Puu-, verhoilu- ja sisustusala Yhteistyö Opintoalan toimijat PKKY:ssä Opintoalan koulutustarjonnan nykytila, SWOT Opintoalan kehittämisen suuntaaminen tulevaisuudessa Opintoalan osaamisen kehittämisen periaatteet F) Kiviala Yhteistyö Opintoalan toimijat PKKY:ssä Opintoalan koulutustarjonnan nykytila, SWOT Opintoalan kehittämisen suuntaaminen tulevaisuudessa Opintoalan osaamisen kehittämisen periaatteet G) Talotekniikka-, rakennus-, pintakäsittely- ja maanmittausala Yhteistyö Opintoalan toimijat PKKY:ssä Opintoalan koulutustarjonnan nykytila, SWOT Opintoalan kehittämisen suuntaaminen tulevaisuudessa Opintoalan osaamisen kehittämisen periaatteet H) Tekstiili- ja vaatetusala Yhteistyö Opintoalan toimijat PKKY:ssä Opintoalan koulutustarjonnan nykytila, SWOT Opintoalan kehittämisen suuntaaminen tulevaisuudessa

4 Opintoalan osaamisen kehittämisen periaatteet Koulutusala-/opintoalatiimit ja niiden tehtävät KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN Koulutusalan/opintoalojen tutkinnot Muu perustehtävää tukeva toiminta Kehittämishankkeet Maksullinen palvelutoiminta Osallistuminen muuhun kehittämiseen YHTEISTYÖ Työelämäyhteistyö Maakunnalliset ohjausryhmät/toimielimet Sidosryhmäyhteistyö Kansainvälisyys

5 5 9. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 9.1. Toimialan tavoitteet ja visio Tekniikan ja liikenteen koulutusalaan liittyvät teollisuuden toimialat ovat maakunnan tulevaisuuden kannalta keskeisiä. Niiden tavoitteena on varmistaa osaavan työvoiman saatavuus ikärakenteen muutoksessa sekä saada toimialalleen kansainvälistä kilpailukykyä korkeatasoisella osaamisella ja innovaatioilla. Toimialojen yritysten teknologiset puitteet on oltava maailmanlaajuisesti edistyksellisiä. Koulutusalan toimintaan liittyvien toimi-/opintoalojen tavoitteet ja visiot löytyvät maakunnallisista ja seutukunnallisista kehittämisohjelmista, erityisesti maakunnan kehittämisohjelmasta POKAT 2010 ja osaamiskeskusohjelmista. Koulutusalan laajuuden vuoksi tarkemmat toimiala-/opintoalakohtaiset tavoitteet ja visiot ovat erikseen esitetty opintoaloittain: A) Kone-, metalli- ja muoviala B) Sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikka C) Elintarvike-, prosessi- ja laboratorioala D) Auto- ja kuljetusala E) Puu-, verhoilu- ja sisustusala F) Kiviala G) Talotekniikka-, rakennus-, pintakäsittely- ja maanmittausala H) Tekstiili- ja vaatetusala Lisätietoja: A) Kone-, metalli- ja muoviala 9.2. Toimialat ja toimijat Kone-, metalli- ja muovialalla toimii maakunnassa muutamia suuria ns. kärkiyrityksiä, joiden ympärille on syntynyt merkittävä alihankintayritysten verkosto. Lisäksi maakunnassa on em. alalla lopputuotteita valmistavia pk-yrityksiä, joiden tuotteet menevät pääosin kotimarkkinoille, mutta myös vientiin. Merkittäviä yrityksiä kone-, metalli- ja muovialalta: Abloy Oy Perlos Oyj John Deere Forestry Oy Mantsinen Oy Exel Oyj Outokumpu Technology Oy Thermo Electron Oy Kesla Oyj Amcor Flexibles Oy Joptek Oy New Steel Oy

6 Koulutustarve ja siihen vaikuttavat tekijät Pohjois-Karjalassa on tällä hetkellä enemmän teollisia työpaikkoja kuin koskaan aikaisemmin. Uusia työpaikkoja on syntynyt metalli- ja muovialoille, metsäteollisuuteen sekä kivi ja kaivannaisteollisuuteen. Kymmenessä vuodessa teollisten työpaikkojen määrä on kasvanut yli 3000 työpaikalla. Työpaikkojen kokonaismäärän ei odoteta kasvavan lähivuosina huippuvuosien tahtiin. Lähivuosien kannalta merkittävä työmarkkinoiden kehitykseen vaikuttava asia on eläkkeelle siirtyvän väestön määrän kasvaminen ja työikäisen väestön määrän pieneneminen. Maakuntaohjelmakaudella työikäisen väestön määrä pienenee 2000 hengellä ja seuraavina vuosina pieneneminen jatkuu kiihtyvällä vauhdilla. Ennakko 2010-hankkeen yritysten haastattelussa ilmoittama työvoiman kokonaistarve (sekä uudet rekrytoitavat että eläkkeelle siirtyviltä vapautuvat) seuraavan viiden vuoden aikana on 818 henkilöä. Ammatillisen koulutuksen pitää pystyä reagoimaan maakunnan väestörakenteen muutokseen ja työvoimantarpeeseen niin, että nykyiset työpaikat säilyvät maakunnassa ja että pystytään luomaa uusia työpaikkoja. Vuosina opiskelunsa aloittaneet ovat työmarkkinoiden käytettävissä seuraavan viiden vuoden aikana. Aloituspaikkoja on kone- ja metallitekniikassa em. ajanjaksona 550, mikä ei riitä täyttämään nyt ilmoitettuja rekrytointitarpeita (Ennakko 2010-hanke). Työvoimapoliittisella koulutuksella pitää edistää ja ylläpitää kysynnän ja tarjonnan tasapainoa. Työelämässä olevien henkilöiden osaamisen tasoa pitää parantaa siten, että osaaminen täyttää globalisaation uudet vaatimukset Toimialan SWOT ALAN SISÄISET VAHVUUDET: vahvat suuret yritykset ammattitaitoinen työvoima monipuolinen koulutustarjonta koulutuksen ja työelämän yhteistyö alan vetovoima TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET: globalisaation hyödyntäminen Venäjän potentiaalin hyödyntäminen osaaminen, koulutus paluumuutto luonto ja ympäristö kilpailutekijänä ALAN SISÄISET HEIKKOUDET: vähäinen yrityskanta työväestön ikärakenne nuorten poismuutto syrjäinen sijainti TOIMINTAYMPÄRISTÖN UHAT: suurten yritysten tuotannon siirtyminen (Kiina-ilmiö) pula osaavasta työvoimasta työikäisen väestön muuttaminen julkisen rahoituksen ja verotulojen väheneminen 9.5. Alan osaamisvaatimusten kehittyminen Ennakko 2010-hankkeen Metallialan työvoima- ja osaamistarpeet Pohjois-Karjalassa julkaisussa todetaan, että tulevaisuuden menestyvien organisaatioiden yksi keskeisimmistä kilpailueduista on osaaminen. Perinteiset strategianäkemykset, jotka perustuvat hintaan, kustannuksiin tai erikoistumiseen eivät riitä takaamaan kilpailuedun säilymistä. Osaaminen on investointi yritykseen. Myös kone-, metalli- ja muovialojen yrityksissä osaamisen merkitys kilpailutekijänä lisääntyy.

7 7 Tutkimuksen mukaan yritykset tuntevat erittäin hyvin nykyiset osaamistarpeet. Tulevaisuuden osaamistarpeiden arvioinnissa oli eroja riippuen yritysten koosta. Pienissä yrittäjävetoisissa yrityksissä tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen ja yksilöiminen oli vaikeaa. Yrityksissä, joissa työskentelee työntekijää, tunnistetaan osaamistarpeiden muuttuvan 70 %:ssa tutkituista yrityksistä. Yli 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä 80 % vastanneista ilmoitti osaamistarpeiden muuttuvan tulevaisuudessa. Tulevaisuuden työntekijöiltä edellytetään laaja-alaisempaa ammatillista osaamista, joka ei kaikissa tapauksissa ole perinteistä kone-, metalli- ja muovialan osaamista. Työtehtävät monipuolistuvat ja niiden vaatimustaso kasvaa. Automaation merkitys tulee lisääntymään osaamistarpeiden muutoksissa. Muita merkittäviä osaamistarpeita tulevaisuudessa ovat projektiosaaminen, vaativa koneistus, muovikomposiittiosaaminen, tiimiosaaminen, ATK-osaaminen, asennus- ja huoltoosaaminen, sähköalan osaaminen, kielellinen osaaminen ja kansainvälisyysosaaminen. B) Sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikka 9.2. Toimialat ja toimijat Sähkö-, automaatio-, tietokone- ja tietoliikennetekniikan ammattilaisia työskentelee kaikilla teknologiateollisuuden sekä energiatekniikan aloilla asentamassa ja ylläpitämässä tuotantolaitteita sekä infrastruktuuria. Myös rakentaminen ja palvelut työllistää paljon sähköalan henkilöitä. Kunnat ja kuntayhtymät sekä oppilaitokset ovat myös merkittäviä työllistäjiä. Joensuun tiedepuistossa toimii suuri joukko innovatiivisia IT yrityksiä, joiden henkilöstöllä on korkea-asteen koulutus. Merkittäviä yrityksiä sähkö-, tieto- ja tietoliikennealalla ovat mm: PKS OY / Enerke Oy ABB Oy Service Enocell Oy Fortum Service Elisa Oyj Relacom Finland Oy YIT Primatel Oy Blancco Oy Isoworks Oy JDL palvelut Oy Abloy Oy Perlos Oyj Jotwire Oy Gossutek Oy Pielisen omakeskus Oy Sekä suuri määrä sähkö- ja teleurakointiliikkeitä, joissa työskentelee merkittävä osa maakunnan sähköalan henkilöstöstä 9.3. Koulutustarve ja siihen vaikuttavat tekijät Sähköasennus- ja sähkölaitosalalla työskentelevien asentajien keski-ikä on varsin korkea ja eläkkeelle siirtyvien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Teollisuudessa tarvitaan sähkö- ja automaatiotekniikan ammattilaisia pitämään tuotantolaitteet toimintakunnossa. Nämä tehtävät pysyvät tulevaisuudessakin Suomessa ja työpaikkojen määrä on kasvussa. Eläkkeelle siirtyvien

8 8 määrä on suurta ja pelkästään vapautuvien työpaikkojen täyttäminen edellyttää runsaasti uutta koulutettua työvoimaa. Tietoliikenneala on ollut voimakkaan muutoksen alla viime vuosien aikana. Operaattorit ovat ulkoistaneet verkonrakennus- ja ylläpitotehtäviä valtakunnallisille ja kansainvälisille yrityksille. Vuosituhannen vaihteeseen asti tietoliikennealan työpaikat lisääntyivät voimakkaasti ja nyt yritykset joutuvat sopeuttamaan toimintojaan kiristyvän kilpailun olosuhteissa. Tästä johtuen tietoliikennealan työpaikat vähenevät jossakin määrin perinteisessä puhelinoperaattoritoiminnassa. Tietoliikennealalla kasvava toimiala on turvatekniikan ja asumisturvallisuuden järjestelmien kasvava kysyntä. Väestön ikääntyessä erilaisten tukipalvelujen tarve kasvaa. Uusien elektroniikkateollisuuden ja tietoliikennetekniikan kehittämien sovellutuksien avulla voidaan parantaa ikäihmisten asumisturvallisuutta ja mahdollistaa itsenäinen asuminen omassa kodissa tai palvelukodissa mahdollisimman pitkään. Turvatekniikan järjestelmien avulla voidaan lisätä hoivapalvelujen tehokkuutta ja laatua sekä osittain vähentää uusien hoitohenkilöiden palkkaamisen tarvetta. Elektroniikka ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelmassa opiskelevat hakeutuvat suuressa määrin jatko-opintoihin. Tästä kertoo se, että he valitsevat muita useammin kahden tutkinnon opinnot. Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto suoritetaan samanaikaisesti. Valtakunnallisessa työvoimatarveselvityksessä ITC ala palkkaa vuosittain suuren joukon uusia työntekijöitä. Yli puolet palkattavista henkilöistä on joko AMK- tai yliopistotutkinnon suorittaneita. Vuoteen 2015 mennessä Pohjois-Karjalassa siirtyy eläkkeelle sähkö- ja elektroniikkatöissä työskentelevistä 36,2 % vuoden 2000 työntekijämäärän tasoon verrattuna (Maakunnassa työssä käyvät työlliset toimialoittain ja ennuste vuodelle 2015) Suomessa teknologiateollisuuteen palkataan vuosittain n vakituista työntekijää. Heistä sähkö- ja elektroniikkateollisuuteen palkataan n Lisäksi kone- ja metallituoteteollisuuteen palkattavista toisen asteen suorittaneista viidesosalla on sähkö- ja elektroniikka-alan koulutus, insinööreistä ja diplomi-insinööreistä neljäsosa on sähkö-, tieto- tai automaatioalan tutkinnon suorittaneita. Teknologiateollisuuteen palkattavista sähkö- ja tietotekniikka-alan henkiöistä yli puolet on elektroniikka- ja tietoliikennetekniikan tutkinnon suorittaneita. (EK:n raportti Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin. Osaavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2005 ) Ammatillisesta perustutkinnosta on muodostunut todellinen vaihtoehto lukiolle väylänä korkean asteen opintoihin. Opiskelu ammatillisen väylän kautta insinööriksi tuottaa usein lukioväylää paremmat valmiudet insinöörin tehtäviin. Joensuun tiedepuistossa on suuri joukko innovatiivisia ITC yrityksiä joista voi kasvaa Blancco Oy:n kaltaisia kansainvälisiä huippuyrityksiä.

9 Toimialan SWOT ALAN SISÄISET VAHVUUDET: sähköalan hyvä imago nuorten keskuudessa, vetovoimaisuus työpaikat sijoittuvat monille eri toimialoille joten suhdanneriippuvuus on vähäistä. työpaikat ovat pääosin rakentamisen ja palvelujen piirissä, joten työt pysyvät Suomessa myös jatkossa. tiivis yhteistyö ammattiopiston kanssa ALAN SISÄISET HEIKKOUDET: sähköalan toiminta on suurelta osin sidoksissa muuhun teknologiateollisuuteen sekä rakentamisen. Tämän vuoksi näiden alojen suhdannevaihtelut ja myös rakennemuutokset vaikuttavat sähköalan työpaikkojen kehitykseen. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET: uusien innovaatioiden hyödyntäminen elinkeinoelämän eri alueilla antaa uusia mahdollisuuksia. Uudet tuotteet ja palvelut perustuvat suurelta osin elektroniikan ja tietotekniikan soveltamiseen. Tämä mahdollistaa uusien yritysten syntymisen sekä jo toimivien yritysten kehittymisen. hyvinvointipalvelujen kasvava tarve luo uutta työtä. Venäjän läheisyys. Suomalaisten yritysten rakennusvienti Venäjälle kasvaa voimakkaasti ja tämä luo työtilaisuuksia myös sähköalalle. TOIMINTAYMPÄRISTÖN UHAT: ikäluokkien pieneneminen lisää kilpailua eri koulutusalojen kesken. Uhkana on motivoituneen opiskelija-aineksen riittävyys. kilpailukyvyn säilyminen. Teollisuustuotannon kilpailukyvyn heikkeneminen voi lisätä tuotannon siirtymistä pois Suomesta. tietotyön siirtyminen Intiaan 9.5. Alan osaamisvaatimusten kehittyminen Sähköalalla tarvitaan entistä laaja-alaisempaa osaamista. Sähköasennus sekä automaatio- ja kunnossapidon töissä asentajan pitää hallita niin vahvavirta kuin automaatio- ja ohjausjärjestelmien asennustyöt. Elektroniikka ja tietoliikennetekniikan alueelle palkattavilta työntekijöiltä edellytetään usein AMKtai yliopistotutkintoa. Tämän vuoksi on tärkeätä tarjota kaksoistutkinnon suorittamisen mahdollisuus ja näin varmistaa onnistuminen jatko-opinnoissa. Kielitaidon merkitys kasvaa entisestään. Vieraskielisen tekstin ymmärtäminen on tärkeätä, sillä usein laitteiden asennus- ja huoltodokumentit ovat englanninkielisiä. Euroopan yhdentymisen syventyessä töitä tehdään usein erikielisten työporukoiden kanssa ja asioita pitää pystyä hoitamaan vieraalla kielellä. Käytetty vieras kieli on useimmiten englanti. Koulutuksessa kannattaakin panostaa vieraan kielen opiskeluun. Sähköalan työt ovat usein palvelutuotannossa ja näissä töissä tarvitaan hyvät yhteistyö ja asiakaspalvelutaidot. Töissä tarvitaan myös entistä enemmän hyvää tietotekniikan välineiden ja järjestelmien hallintaa.

10 10 Elektroniikka- ja tietoliikennealalla menestyminen edellyttää innovatiivisuutta ja uusien teknikoiden ja teknologioiden nopeaa soveltamista. Alan henkilöstöltä edellytetään innovatiivisuutta, ongelmanratkaisutaitoja, jatkuvaa kouluttautumista, ryhmätyötaitoja, hyvää kommunikaatio-osaamista ja kielitaitoa. C) Elintarvike-, prosessi- ja laboratorioala 9.2. Toimialat ja toimijat Elintarviketuotanto työllistää maakunnassa runsaat 900 henkilöä, mikä on noin kahdeksan prosenttia teollisista työpaikoista. Elintarviketuotannon liikevaihdossa on ollut viime vuosina kasvava trendi. Toimiala on jakaantunut selvästi suuriin yrityksiin, jotka toimivat maakuntaa laajemmilla markkinoilla aina vientiin saakka ja lähinnä paikallisilla markkinoilla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Elintarvikealan pk-yritysten keskeiset liiketoiminnalliset vahvuudet liittyvät paikallisten markkinoiden tuntemiseen, omasta maakunnasta saatavien raaka-aineiden käyttöön ja asiakkaan lähellä toimimiseen. Keskeiset kilpailutekijät ovat ammattitaitoinen henkilöstö, yrityksen hyvä maine sekä palvelun nopeus ja joustavuus. (Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2004; Savonia amk D8/2004). Elintarviketuotannon suhteellinen kehitys liikevaihdolla mitattuna on ollut koko maata myönteisempi. Maatalous ja jalostus mukaan luettuina lähes 5000 henkeä saa elantonsa elintarvikealasta. Pohjois-Karjalassa toimii kaikkiaan 144 elintarvikkeiden jalostusta harjoittavaa yritystä, joista on muutama suurempi yli 20 henkilöä työllistävä yritys, mutta pääosa yrityksistä on alle 20 henkilöä työllistäviä. Eniten yrityksiä toimii leipomoalalla, mutta myös lihan- ja kalanjalostuksessa sekä vihannesten ja marjojen jalostuksessa toimii useita elintarvikeyrityksiä. Merkittäviä yrityksiä elintarvikealalta: Valio Oy HK Ruokatalo Oy Puljonki Oy Vaasa & Vaasan Oyj Karelian Lihajaloste Oy Pielispakari Oy Porokylän Leipomo Oy Leipomo Immonen Ky Merkittäviä yrityksiä Paperiteollisuuden alalla: Enocell Oy Pankaboard Oy Amcor flexibles Oy Koli-Print Oy Puunjalostuksen teollinen toiminta paperin valmistuksen osalta on keskittynyt Pohjois-Karjalassa olevien vesistöjen varrelle Lieksaan ja Enoon. Alan koulutuksella on hyvät yhteistyösuhteet em. yrityksiin. Lisäksi järjestämme lyhytkurssitoimintaa ja koulutamme alan yrityksissä olevia työntekijöitä.

11 11 Laboratorioala on keskittynyt Joensuuhun ja sen lähiympäristöön. Toimijoina voidaan mainita Joensuun kaupungin ympäristövirasto, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, metsäntutkimuslaitos sekä Joensuun yliopisto, joka on suurin laboranttien työllistäjä Pohjois-Karjalassa. Laborantteja työskentelee myös Abloylla, Exelillä, Perloksella ja Thermo Fisher Scientificillä, Valiolla sekä Enocellillä Enossa ja Geologian tutkimuskeskuksella sekä Mondo Mineralsilla Outokummussa Koulutustarve ja siihen vaikuttavat tekijät Pohjois-Karjalassa on tällä hetkellä enemmän teollisia työpaikkoja kuin koskaan aikaisemmin. Uusia työpaikkoja on syntynyt erityisesti elintarvikealalle uusien yritysten syntymisen mukana. Työvoiman ikääntymisen myötä laboranttien työllisyysnäkymät ovat hyvät ja valtaosa valmistuvista laboranteista pystyy työllistymään omaan maakuntaan. Osa laboratorioalalta valmistuneista jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, mihin laboratorioalan koulutus antaa hyvän pohjan. Ammatillisen koulutuksen pitää pystyä reagoimaan maakunnan väestörakenteen muutokseen ja työvoimantarpeeseen niin, että nykyiset työpaikat säilyvät maakunnassa ja että pystytään luomaa uusia työpaikkoja. Vuosina opiskelunsa aloittaneet ovat työmarkkinoiden käytettävissä seuraavan viiden vuoden aikana. Vuotuiset perustutkintopaikat n. 60 uutta aloituspaikkaa antavat hyvän perustan työvoimantarpeen tyydyttämiseksi. Lisäksi työvoimapoliittisella koulutuksella pitää edistää ja ylläpitää kysynnän ja tarjonnan tasapainoa Toimialan SWOT Elintarvikealan SWOT ALAN SISÄISET VAHVUUDET: monipuolinen yritysrypäs ammattitaitoinen työvoima monipuolinen koulutustarjonta koulutuksen ja työelämän yhteistyö matkailun hyödyntäminen TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET: rikas raaka-ainetarjonta Pietarin ja Petroskoin alueen kasvun hyödyntäminen osaaminen, koulutus uusia innovaatioita terveyden ja ravinnon toimialalla ALAN SISÄISET HEIKKOUDET: vähäinen yrityskanta työväestön ikärakenne nuorten poismuutto syrjäinen sijainti pääomien vähyys investoidaan heikosti TOIMINTAYMPÄRISTÖN UHAT: puute vetovoimaisista veturiyrityksistä pula osaavasta työvoimasta yrittäjäpolven vaihdokset globalisaation tuomat uhat ympäristön muutokset

12 12 Laboratorioalan SWOT ALAN SISÄISET VAHVUUDET: vahvat suuret yritykset ammattitaitoinen työvoima monipuolinen koulutustarjonta koulutuksen ja työelämän yhteistyö TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET: globalisaation hyödyntäminen uusien yritysten perustaminen osaaminen, koulutus ammattitaitoista työvoimaa saatavilla ALAN SISÄISET HEIKKOUDET: vähäinen laboratoriopalvelujen tarve jokapäiväisessä elämässä työväestön ikärakenne TOIMINTAYMPÄRISTÖN UHAT: suurten yritysten tuotannon siirtyminen (Kiina-ilmiö) laboratorioiden yhdistäminen ja alan työpaikkojen väheneminen julkisen rahoituksen ja verotulojen väheneminen Paperiteollisuuden ja jalostuksen toimialan SWOT ALAN SISÄISET VAHVUUDET: vahvat suuret yritykset ammattitaitoinen työvoima monipuolinen koulutustarjonta koulutuksen ja työelämän yhteistyö TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET: globalisaation hyödyntäminen Venäjän potentiaalin hyödyntäminen osaaminen, koulutus luonto ja ympäristö kilpailutekijänä ALAN SISÄISET HEIKKOUDET: vähäinen yrityskanta työväestön ikärakenne nuorten poismuutto syrjäinen sijainti TOIMINTAYMPÄRISTÖN UHAT: suurten yritysten tuotannon siirtyminen puu raaka-aineen saatavuus heikkenee pula osaavasta työvoimasta työikäisen väestön muuttaminen julkisen rahoituksen ja verotulojen väheneminen 9.5. Alan osaamisvaatimusten kehittyminen Laboratorioalan yleisvaatimuksia ovat tietotekniset perustaidot, yhteistyötaidot, asiakaspalvelu, tietoisuus kestävän kehityksen ja ympäristön suojelun vaatimuksista sekä kierrätyksen toteutuksesta. Yhä tärkeämpään asemaan ovat nousemassa ongelmanratkaisu- ja tiimityötaidot sekä kyky tuottaa julkaisukelpoisia raportteja. Keskeisiä ammatillisia taitoja ovat laatu ja tiedonhallinta, peruslaitteet ja niiden huolto sekä laiteanalytiikka. Tietotekniikan monipuolinen käyttö, tiedonhankinnan taidot, kielitaito sekä taito itsenäiseen työskentelyyn mahdollistavat jatkuvan itsensä ammatillisen kehittämisen. Työturvallisuusohjeiden tinkimätön noudattaminen on myös olennainen osa ammattitaitoa. Leipomoalan yleistä osaamista ovat yhteistyökyky, ryhmätyökyky ja oma-aloitteisuus. Alalla vaaditaan myös kykyä itsenäiseen päätöksentekoon, viestintätaitoja sekä asiakaspalvelutaitoa. Työtekijätason osaamisessa korostuvat laatu, tuotantotoiminnot ja henkilökohtainen osaaminen. Toisaalta leipomotyötekijältä/leipurilta vaaditaan teollisen leivonnan osaamista (isot leipomot) ja toisaalta kädentaitoja (pienet leipomot). Osaamisvaatimuksissa korostuu myös monipuolisuus eli ei tehdä vain yhtä työvaihetta.

13 13 Liha-alalla teurastamotoiminta ja lihanjalostus ovat keskittyneet viimeisten vuosikymmenien aikana voimakkaasti. Alalle on syntynyt paikallisilla ja alueellisilla markkinoilla toimivia pienimuotoisia teurastamoita sekä lihankäsittely- ja jalostuslaitoksia. Osa laitoksista toimii maatilan yhteydessä ja osa erillään itsenäisinä yksiköinä. Pienissä tuotantolaitoksissa työn luonne on erilainen kuin suurissa yksiköissä. Pienissä yksiköissä käsitellään laaja-alaisesti yrityskohtaisesti tuotantosuunnan mukaan vaihtelevia teuras- ja riistaeläinlajeja. Liha-alalla riistankasvatus on uusi ja nouseva elinkeinoala, johon kohdistuu paljon mielenkiintoa. Sen suurimmat haasteet ovat ammattimaisuuden lisääminen, riista- ja riistantarhauskäsitteen selkiyttäminen kuluttajille asti ja markkinoinnin lisääminen. Riistankasvatus sopii yrittäjille, jotka etsivät uusia toimeentulomahdollisuuksia hyödyntäen maatilan rakennuskapasiteettia, koneistusta ja maa-alaa. Riistatalous tarjoaa uusia mahdollisuuksia ammattina, yrittäjänä, liitännäis- tai sivuelinkeinoina Työelämän keskeinen kehityspiirre on nopeasti uudistuva tieto ja sen soveltaminen käytäntöön. Suoritettavan työn luonne muuttuu ja työvälineistö kehittyy, mikä asettaa jatkuvia kehitysvaatimuksia henkilöstön osaamiselle. Monipuolisella ammatin osaamisella on ratkaiseva vaikutus toiminnan kannattavuuteen. Tuotekehitys on jatkuva, asiakkaan toiveista lähtevä prosessi. Omavalvonta takaa lihatuotteiden ja jalosteiden turvallisuuden ja hyvän laadun. Tarvitaan jatkuvaa tuotantovaiheiden kriittisten pisteiden valvontaa, jotta tuotannon häiriöt voidaan välttää tai korjata välittömästi. Kasvisten ja marjan viljelyllä on vahvat perinteet Pohjois-Karjalassa. Perinteisten herukoiden ja mansikan rinnalle on noussut myös uusia viljeltäviä marjalajikkeita. Marjojen jalostuksessa pakasteiden, hillojen ja mehujen rinnalle on vahvasti nousemassa uusia jalosteita, kuten kuivatuotteet, marjaviinietikat. Kasvisten osalta jalostus on ollut vähäistä ja niitä on aiemmin toimitettu pääasiassa pestynä ja pakattuna kuluttajille. Nyt kuitenkin kasvisten jalostusastetta on lähdetty viemään muutamissa pk-yrityksissä jalostetumpaan suuntaan. Luonnontuotteiden osalta Pohjois-Karjala on suomen mittakaavassa erittäin merkittävä luonnonmarjojen ja sienten tuottajamaakunta. Luonnontuotteiden jalostuksessa toimii useita pkyrityksiä ja erityisesti sienten vienti ulkomaille on määrällisesti ollut jatkuvasti kasvussa. Järvikalalla on raaka-aineena ekologinen ja puhdas imago, jonka vuoksi sen kysyntä on ollut kasvussa. Kalanjalostusyrityksiä Pohjois-Karjalassa toimii useita, osa puhtaasti kalanjalostustoiminnassa ja osa kalastuselinkeinoon kytkettynä. Tuoreella, pakastetulla järvikalalla ja kalatäyssäilykkeillä olisi kysyntää enemmänkin, kuin mitä maakunta sitä pystyy tällä hetkellä tuottamaan. Mädin talteen otto ja jalostus on kalastajille merkittävä osa elinkeinoa. Jalostusasteen nostamiseen ja elintarvikeketjun laadun takaamiseen tarvitaan jatkuvaa kouluttamista. Elintarvikealalla yleisesti elintarvikejalostajien mahdollisuus on erikoistumisessa. Yleisinä elintarvikealan osaamisvaatimuksina voidaan mainita laatu-, omavalvonta-, tuotantoprosessi-, tuotekehitys- liiketoiminta- ja markkinointiosaaminen, yhteistyötaidot ja oma-aloitteellisuus (mm. yritysten välinne yhteistyö, tuoteperheiden rakentaminen) ja erilaisissa verkostoissa toimimisen hallinta. Prosessiteollisuuden tulevaisuuden osaamishaasteissa korostuu monitaitoisuus. Hyvän prosessituntemuksen lisäksi työtekijöiltä vaaditaan myös kunnossapidon perusteiden osaamista. Automaatiojärjestelmien (perusteiden) tunteminen on myös keskeistä osaamista.

14 14 Oma-aloitteisuus, kyky työskennellä ryhmässä sekä oikea asenne ympäristö- ja työturvallisuusasioihin ovat osa tarvittavia henkilökohtaisia ominaisuuksia. D) Auto- ja kuljetusala 9.2. Toimialat ja toimijat Auto- ja kuljetusalan keskeisimmät toiminnat liittyvät autoon ja ajoneuvotekniikkaan sekä logistiikkaan. Ajoneuvotekniikan ympärille rakentuu yksityis- ja ammattikäytössä olevien ajoneuvojen, työkoneiden, moottorikäyttöisten laitteiden ja pienkoneiden myynnistä, huollosta, korjauksesta, varustelusta ja palvelutoiminnasta huolehtiva valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen yritysverkosto. Logistiikan piiriin kuuluu niin henkilö- kuin tavaraliikenne varasto- ja jakelutoimintoineen. Kuljetukset ovat niin paikallisia, alueellisia, valtakunnallisia kuin myös kansainvälisiä. Kuljetuksen kohteina ovat niin ihmiset, eläimet, elintarvikkeet, kappaletavara, maa-aineet, teollisuuden erilaiset raaka-aineet ja valmistuotteet kuin myös kemikaalit. Lisäksi puutavarakuljetukset ovat Pohjois- Karjalassa merkityksellisessä asemassa. Ajoneuvotekniikan keskeisimpiä toimijoita ovat monimerkkiset alueellisesti kattavat autoliikkeet. Myös pienemmät erilaisia palveluja maakunnassa tuottavat yritykset ovat ihmisten jokapäiväisen elämän ja alan työllisyyden kannalta merkittäviä. Logistiikan tehtäviä hoitavat suuret kuljetusyritykset, mutta myös pienillä paikallisilla ja erikoiskuljetuksiin keskittyneillä yrityksillä on oma merkittävä roolinsa kansantalouden ja yritystoiminnan joustavan käynnissä pidon turvaamiseksi Koulutustarve ja siihen vaikuttavat tekijät Autotekniikka on elektroniikan kehittyneisyyden myötä tullut vuosi vuodelta huollon, diagnosoinnin ja korjauksen osalta entistä vaativammaksi. Muuttuvat ja kehittyvät tekniikat vaativat asentajilta ja huoltohenkilöstöltä entistä laajempaa ja monipuolisempaa osaamista ja taitoja. Erityisesti päästönormien nopea tiukkeneminen, autojen turvajärjestelmien ja ajovakausjärjestelmien kehittyminen sekä polttoaineiden kalleus ja rajallisuus ovat vauhdittaneet ja vauhdittavat teknistä kehitystä. Myös korikorjauksen ja maalauksen tieto-taito vaatimukset uudistuvat uusien materiaalien, rakenteiden, suojakäsittelyjen ja turvalaitteiden myötä. Oman haasteensa koulutukseen tuo alan monimerkkisyys erilaisine tekniikoineen. Kuljetuksia sääntelevän asetusten ja säädösten muuttumiset, kuljetusten ja kuljetusohjauksen teknistyminen ja kuluttajansuojaan ja asiakaspalveluun sekä kansainvälistymiseen liittyvät seikat lisäävät koulutustarvetta logistiikassa. Kaiken edellä olevan lisäksi runsas eläköityminen aloilla ja siirtymiset aloja sivuaviin ja tukeutuviin ammatteihin tuovat ongelmia koulutetun työvoiman riittävään saatavuuteen. Auto- ja kuljetusalan vuosittaiseksi koulutustarpeeksi maakunnassa on arvioitu 194 henkilöä. Vuosittaisia aloituspaikkoja on ollut käytettävissä ammattiopistojen tekniikassa ja liikenteessä Näiden lisäksi on ammattiopisto Valtimon koulutuksena puutavaran kuljetukseen yhden ryhmän verran ja Liperissä varastotehtäviin saman verran.

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet. k emia EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA

Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet. k emia EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet k emia l i s ä ä v e t o v o i m a a EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA SISÄLTÖ KEMIANTEOLLISUUS MURROSVAIHEESSA 3 JOTTA KYSYNTÄ

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 1 2 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET SISÄLLYS ESIPUHE 5 YHTEENVETO 7 KATSAUKSET Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta 13 Elintarvikealan

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 1 VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. VILJATUOTTEEN ARVOKETJU 1.1. Yhtenäinen ja tehokas

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 MAAKUNTASTRATEGIA Pohjois-Savon liiton julkaisu A:63 Painosmäärä: 300 kpl Pohjois-Savon liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa Tietoa työstä Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESTÄVÄ KEHITYS JA TURVALLISUUS Ulla Perhonen Pia Houni Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESÄTÄVÄ

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan laadullisen ennakoinnin selvitys

Tekstiili- ja vaatetusalan laadullisen ennakoinnin selvitys Tekstiili- ja vaatetusalan laadullisen ennakoinnin selvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Tekstiili- ja vaatetusalan koulutustoimikunnalle kuuluvien tutkintojen ennakoinnin selvitystyö

Lisätiedot

KESU KYSELY 10.2.2014 VASTAUS 12.3.2015 VARSINAIS-SUOMI

KESU KYSELY 10.2.2014 VASTAUS 12.3.2015 VARSINAIS-SUOMI 1 KESU KYSELY 10.2.2014 VASTAUS 12.3.2015 VARSINAIS-SUOMI 1. Alueen elinkeinorakenteen kehitysnäkymät ja niihin liittyvät osaamistarpeet (tutkintokoulutus ja sitä täydentävä koulutus) a) Miten arvioitte

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖALAN TYÖVOIMARAKENNE JA OSAAMISTARPEET

KAUKOLÄMPÖALAN TYÖVOIMARAKENNE JA OSAAMISTARPEET KAUKOLÄMPÖALAN TYÖVOIMARAKENNE JA OSAAMISTARPEET Energiateollisuus ry Työmarkkinatoimiala/Kortet Toukokuu 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 KAUKOLÄMPÖALAN HENKILÖSTÖ JA OSAAMISTARPEET...

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 Ohjausryhmä: Tauno Matomäki, pj Pertti Asunmaa, UPM Ari Eklund, Prizztech Oy Esa Mäki, HK Ruokatalo Kari Ollila, CimSolar Oy Risto Salo, Hollming Oy Timo Suistio, STX Europe ASA 1.12.2008 Petri Merisaari

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Raportteja 32 2013 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun Ahlgren-Holappa Johanna Andolin Mikael Joutsensaari Riikka Niskanen Annamari Niskavirta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO REAGOINNISTA RAKENNEMUUTOKSEN ENNAKOINTIIN...

Lisätiedot

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuus www.toimialaraportit.fi Elintarviketeollisuus Toimialaraportti 2/2007 Kari Välimäki Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL

Lisätiedot

Liiketalousalan osaamistarveselvitys

Liiketalousalan osaamistarveselvitys 1 Liiketalousalan osaamistarveselvitys Kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutuksen kehittämistarpeisiin laadittu osaamistarveselvitys olemassa olevan ennakointitiedon

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

Menestyvä alihankkija 2015

Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot