Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Sähköverkko 8. Kaukolämpö 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Sähköverkko 8. Kaukolämpö 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14."

Transkriptio

1 2006 Vuosikertomus

2

3 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johtokunta 4 Organisaatio 5 Sähkön myynti 6 Sähköverkko 8 Kaukolämpö 10 Tuotanto 12 Tunnuslukuja 14 Energiatase 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Rahoituslaskelma 18 Sähkön myynti ja siirto 19 Tilastotietoja 21 1

4 Toimitusjohtajan katsaus Sadan vuoden huki Kuopion Energian edeltäjän, Kuopion Kaupungin Sähkölaitoksen perustamispäätöksestä tuli kuluneeksi 100 vuotta Juhlavuosi näkyi monin tavoin Kuopion katukuvassa. Vuoden päätapahtumat olivat henkilöstöjuhla, juhlaseminaari yhteistyökumppaneille sekä taidelahjoitus kuopiolaisille. Erinomainen tulos Kuopion Energian tulokseksi muodostui 13,6 miljoonaa euroa, mikä ylittää talousarvion 2,9 miljoonalla. Vuoden 2005 tulos ylitettiin 1,9 miljoonalla eurolla. Tuloksen nousua edesauttoivat erityisesti oman tuotannon kilpailukyvyn paraneminen syksyn markkinahintapiikin aikana, sähkökaupan tason säilyttäminen sekä onnistuminen sähkö- ja päästökaupan hintasuojauksissa. Kuopion Energian liikevaihto nousi ennätykselliseen 63 miljoonaan euroon. Sähköliiketoiminnat eriytyivät Sähkömarkkinalain edellyttämä sähkön siirtoliiketoiminnan eriyttäminen sähkön myynnistä ja tuotannosta toteutettiin yhtiöittämällä osa toiminnoista. Kunnalliseen liikelaitokseen jäivät sähkön siirto ja kaukolämpö entisessä laajuu- dessaan. Osakeyhtiöön siirrettiin sähkön myynti, tuotanto sekä talous-, tieto- ja henkilöstöhallintoon liittyvät palvelut. Järjestely astui voimaan , mutta siihen liittyvästä kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu Kuopion hallinto-oikeuteen. Eriyttämisellä ei ollut vaikutusta Kuopion Energian myymien tuotteiden hintoihin tai toimitusehtoihin. Voimalaitossuunnittelu käyntiin Haapaniemi 1-voimalaitosyksikön korvaavan laitoksen suunnittelu aloitettiin laatimalla hankkeelle soveltuvuusselvitys. Selvityksessä haettiin optimaalista laitoskokoa, polttoaine- ja polttotekniikkavaihtoehtoja, alustavia investointi- ja käyttökustannuksia, kyseeseen tulevien sijoituspaikkavaihtoehtojen kustannuseroja sekä mahdollisuutta liittää kierrätyspolttoaineen käyttö voimalaitoskonseptiin. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi aloitettiin syksyllä. Loppuvuodesta pyydettiin tarjoukset laitoksen esi- ja perussuunnittelusta sekä toteutuksesta. Laitosprojekti toteutetaan EPCMprojektinhoitomallilla, missä tehtävään valittu konsultti vastaa suunnitelmien ja hankinta-asiakirjojen laadinnasta sekä sovittavassa laajuudes- 2

5 sa toteutuksen valvonnasta. Kuopion Energian vastuulle kuuluu lähtötietojen toimittaminen, suunnitelmien hyväksyminen, hankinnat ja toteutuksen valvonta. Kaukolämmön kilpailukyky hyvä Öljyn hinnan nousu paransi kaukolämmityksen kilpailukykyä entisestään. Uusia asiakkaita liitettiin asiakasmäärällä mitattuna enemmän kuin koskaan Kuopion Energian historiassa, 199 kpl. Viidennes asiakaslisäyksestä oli lämmitysmuodon vaihtajia. Kilpailuvirasto tutki, onko Kuopion kaupungin tontinvuokraehdoissa ollut liittämisvelvoite kaukolämpöön kilpailunrajoituslain vastainen. Kaupunki poisti liittämisvelvoitteen vuokraehdoista, vaikka Kilpailuvirasto ei vuoden aikana ehtinyt ottaa lainmukaisuuteen kantaa. Kaukolämpöverkon rakentaminen kaupungin reuna-alueilla sijaitseville pientaloalueille saattaa vuokraehtomuutoksen vuoksi muuttua kannattamattomaksi. Henkilökunnan määrä kääntyi kasvuun Vakinaista henkilöstöä on useamman vuoden ajan ollut alle 200, mutta myös rekrytoinnissa alkoi suureen eläkkeelle lähtijöiden määrään ja voimalaitosinvestointiin varautuminen. Vakinaisia oli vuoden vaihteessa 202, määräaikaisia 16 äitiys- ja sairauslomansijaisina, oppisopimuskoulutuksessa ja harjoittelijoina. Satavuotisjuhlallisuuksien yhteydessä jaettiin 53 kultaista ja 62 hopeista Kuopion kaupungin ansiomerkkiä 30 ja 20 vuoden palveluksesta. Edellisestä merkkien jakotilaisuudesta oli kulunut 10 vuotta, joten saajien joukossa oli monta jo eläkkeelle ehtinyttä työntekijää. Erinomainen turvetuotantokesä Kuiva kesä edesauttoi turvetuotantoa. Kuopion Energian oman turvetuotannon tavoitteena oli nostaa noin m 3 turvetta. Toteutunut määrä oli noin m 3. Voimalaitosyhteistyötä selvitettiin Kuopion Energia selvitti yhdessä Savon Voima Oyj:n ja Powerflute Oy:n kanssa mahdollisuutta korvata Powerfluten Savon Sellun tehtaan voimalaitos uudella yhteislaitoksella. Vaihtoehdot, joissa yhteislaitos tulisi korvaamaan Kuopion Energian omaa kaukolämmön tuotantoa, todettiin kannattamattomiksi. Lähiajan näkymiä Haapaniemi 1-voimalaitoksen korvausinvestointi on Kuopion Energian tulevaisuuden kannalta merkittävin yksittäinen hanke sitten Haapaniemi 2-projektin. Laitosprojekti jatkuu konsulteiksi valittujen ÅF-Enprima Oy:n ja Sweco PIC Oy:n kanssa yhteistyössä. Vuoden 2007 aikana on tarkoitus saada valmiiksi laitoksen esisuunnittelu. Siirryttäessä esisuunnittelusta varsinaiseen laitossuunnitteluun on tehtävä lopulliset päätökset laitoksen sijoituspaikasta, polttoaineista, kokoluokasta, sähkön erillistuotantomahdollisuudesta ja kierrätyspolttoaineiden polttamisesta. Nämä päätökset on tehtävä vuoden 2007 aikana. Suunnitelman mukaan uusi laitos on käytössä vuoden 2011 lopulla. Tavoitteena on vakiinnuttaa eriytetty toimintamalli vuoden 2007 aikana. Toiminta on käynnistynyt hyvin, mutta se on aiheuttanut lisätyötä erityisesti taloushallinnolle. Osakeyhtiöön siirtyneen henkilöstön työehtosopimukset vaihtuvat kunta-alalta energia-alan sopimuksiin. Tämän sopimusmuutoksen työstäminen vaatii merkittävän ponnistuksen. Liiketoimintastrategioiden uusiminen sekä liikelaitokselle että uudelle osakeyhtiölle tehdään vuoden aikana. Kaukolämmön ja sähköverkon uudisrakentamisen painopiste on jatkossakin Saaristokaupungissa. Kiitokset Haluan kiittää asiakkaitamme kuluneesta vuodesta. Vaikka Kuopion Energian toiminta on jakautunut jatkossa liikelaitokseen ja osakeyhtiöön, ei perustehtävämme muutu miksikään. Huolehdimme edelleen sähkön ja lämmön varmasta toimittamisesta asiakkaillemme sekä kilpailukykyisistä energiapalveluista. Henkilöstöämme kiitän kaiken edellä kerrotun mahdolliseksi tekemisestä. Esa Lindholm Eriyttämisellä ei ollut vaikutusta Kuopion Energian myymien tuotteiden hintoihin tai toimitusehtoihin. 3

6 Johtokunta Johtokunnan jäsenet 2006 (varajäsenet suluissa) Puheenjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Pulkkinen Jukka (Ohjaaja Roine Martti) Varapuheenjohtaja Yrittäjä Miettinen Aarno (Konemestari, eläkeläinen Siira Vesa) Jäsenet Ekonomi, toiminnanjohtaja Lind Pirjo (Insinööri Korhonen Kirsi) Sisustussuunnittelija, toimitusjohtaja Michael Airi (Opiskelija Mertanen Janne) Erityisopettaja Paajanen Riitta (Yhteiskunt. maist., suunnittelija Rissanen Elvi) Toiminnanjohtaja Nuutinen Jouko (Eduskunta-avustaja, sähköasentaja Hoffren Jari) Sekatyömies Martikainen Veijo (FM, assistentti Laatikainen Tarja) 4

7 Organisaatio Puheenjohtaja Jukka Pulkkinen JOHTOKUNTA Varapuheenjohtaja Aarno Miettinen TOIMITUSJOHTAJA Esa Lindholm JOHDON SIHTEERI Kirsti Hartikainen HALLINTO- PALVELUT Hallintojohtaja Merja Ruuskanen SÄHKÖNMYYNTI- PALVELUT Myyntijohtaja Ari Sormunen SÄHKÖVERKKO- PALVELUT Verkkojohtaja Kari Väänänen KAUKOLÄMPÖ- PALVELUT Kaukolämpöjohtaja Seppo Partanen TUOTANTO- PALVELUT Tuotantojohtaja Eljas Koskela KIRJANPITO JA KASSA LASKUTUS HENKILÖSTÖASIAT TOIMISTOPALVELUT TIETOHALLINTO ENERGIAN HANKINTA JA YLEIS- SUUNNITTELU MYYNTI JA MARKKINOINTI SUUNNITTELU RAKENTAMINEN MATERIAALI- PALVELUT SIIRTO TEKNISET PALVELUT SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖ KUNNOSSAPITO MYYNTI KÄYTTÖ KUNNOSSAPITO 5

8 Tilanne muuttui väliaikaisesti toukokuussa, kun EU:n jäsenmaat raportoivat vuoden 2005 toteutuneista päästöistään. Raporttien julkistamisen jälkeen päästöoikeuksien hinnat putosivat 30 euron tasolta lähes puoleen. Markkinoilla vahvistui näkemys, että annetut päästöoikeudet EU:ssa riittävät hyvin ensimmäiselle päästökauppajaksolle. Sähköjohdannaisten hinnat tipahtivat tämän vaikutuksesta runsaat 20 prosenttia. Vähäsateinen kesä Pohjoismaissa käänsi sähkön hinnat kuitenkin pian uudelleen nousuun. Vesivarastojen tilanne oli alimmillaan loppukesällä liki 30 terawattituntia normaalin alapuolella. Ruotsin ydinvoimaloiden huoltoseisokit lisäsivät hintojen nousua entisestään ja markkinahinnat olivat elokuun lopussa prosenttia alkuvuotta korkeammalla. Sähkön myynti Sähkön markkinahinnat vaihtelivat voimakkaasti Vuosi 2006 alkoi vahvalla sähkön hinnan nousulla suuren energiankysynnän vuoksi. Pohjois-Euroopassa oli poikkeuksellisen kylmä talvi ja Venäjän energiantoimitusvaikeudet kärjistivät osaltaan tilannetta. Öljyn, maakaasun ja päästöoikeuksien hinnat olivat ennätyksellisen korkeita. Pohjoismainen vesitilanne heikkeni kevään aikana vähäisten sademäärien vuoksi ja sähköjohdannaisten hinnat nousivat koko alkuvuoden toukokuulle saakka. Syksyllä sääolosuhteet muuttuivat oleellisesti, sillä sää jatkui lämpimänä ja sademäärät lisääntyivät huomattavasti. Vesivarastotilanne alkoi vähitellen parantua ja sähkön hinnat kääntyivät laskuun. Laskua tukivat omalta osaltaan öljyn, maakaasun ja päästöoikeuksien hintojen aleneminen. Vuoden lopulla vesitilanne oli jo palautunut lähelle ajankohdan normaaliarvoa. Sähkön markkinahinnat olivat enää prosenttia vuoden alun tilannetta korkeampia. Nordpoolin fyysisen sähkön spot-hinta oli vuonna 2006 Suomen hinta-alueella keskimäärin 48,57 euroa megawattitunnilta (30,53 euroa vuonna 2005), jossa nousua edellisvuoteen on peräti 59 prosenttia. Sähkön myynnin liikevaihto kasvoi 16 % Kuopion Energian sähkön myynnin liikevaihto oli 25,8 M (22,2 M vuonna 2005). Liikevaihdon kasvu johtui sähkön myynnin keskihinnan noususta. Kuopion Energia myi sähköä vuonna 2006 yhteensä 704 gigawattituntia (GWh), mikä oli 1,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Myynnin pieneneminen johtui pääosin poikkeuksellisen lämpimästä loppuvuodesta. 6

9 Haapaniemen voimalaitoksilla tuotettiin sähköä 448,2 GWh, mikä on 18 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuosi 2006 oli Kuopion seudulla 1,1 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Sähkön vastapainetuotanto oli melko tarkalleen vuoden 2005 tasolla, mutta lauhdesähkön tuotanto nousi peräti 75,8 GWh:iin, missä on kasvua 827 prosenttia. Lauhdesähkön tuotanto oli jälleen kannattavaa sähkön markkinahintojen nousun vuoksi. Kuopion Energian sähkön osto aleni 255,8 GWh:iin, missä on laskua 23 prosenttia vuodesta Sähkön myynnin liikevoitto oli 1,9 M (0,9 M vuonna 2005). Liikevoiton kasvu perustui onnistuneeseen riskienhallintaan ja salkunhoitoon sähkönhankinnassa sekä päästökaupassa. Kuopion Energian sähkön hankintakustannukset nousivat oikea-aikaisten hintasuojausten ansiosta keskimäärin vain 13 % edellisvuoteen verrattuna, joka on pieni nousu markkinahintojen nousuun nähden. Vähittäismyyntihinnat nousussa Sähkön markkinahintojen voimakkaan nousun vuoksi energiayhtiöt korottivat vuoden aikana vähittäismyyntihintojaan. Markkinahintojen nousuun nähden korotukset olivat Suomessa kuitenkin maltillisia toisin kuin Ruotsissa ja Norjassa. Kuopion Energian sähkön julkisia vähittäismyyntihintoja korotettiin helmikuussa ja marraskuussa. Helmikuun korotus oli keskimäärin 8,5 prosenttia ja marraskuun korotus keskimäärin 15 prosenttia. Näistä korotuksista huolimatta Kuopion Energian julkiset vähittäismyyntihinnat olivat vuoden lopussa edelleen valtakunnan edullisimpien joukossa. Kotitalouksien ja yritysasiakkaiden määräaikaiset sopimukset hinnoiteltiin markkinaehtoisesti ja niiden hinnat nousivat vuoden aikana selvästi julkisia hintoja enemmän. Markkinaosuus omalla jakeluverkkoalueella oli noin 67 %. Oman verkkoalueen ulkopuolelle suuntautuva myynti pysyi jotakuinkin ennallaan. Kokonaismyynnistä 42 % kohdistui oman alueen ulkopuolella. Datasähkön asiakasmäärä kasvoi Kuopion Energian laajakaistatuotteen, Datasähkön, asiakasmäärä lisääntyi edellisvuodesta. Kuopion Energialla oli vuoden lopussa noin 850 datasähköasiakasta. Datasähkön liikevaihto oli euroa ( euroa vuonna 2005). Asiakasmäärän pienuuden ja palvelun keskihinnan alenemisen vuoksi toiminta oli edelleen tappiollista. Korotuksista huolimatta Kuopion Energian julkiset vähittäismyyntihinnat olivat vuoden lopussa edelleen valtakunnan edullisimpien joukossa. 7

10 Sähköverkko Sähkön siirtomäärä kasvussa Sähköä siirrettiin asiakkaille 563 GWh, joka on noin prosentin suurempi kuin edellisenä vuonna. Käyttöpaikkoja oli vuoden lopussa ja liittymissopimuksia Siirtotulot kasvoivat 10,3 miljoonasta eurosta 10,6 miljoonaan euroon. Tulos kasvoi 3,2 miljoonasta eurosta 3,9 miljoonaan euroon. Sähköverkon ja viestiverkon rakentaminen Vuoden aikana aloitettiin myös 110 kv Haapaniemi-Iloharju -johdon ja Savilahden sähköaseman saneerauksen suunnittelu. 110 kv ilmajohdon uusimisesta on tehty yleissuunnitelma. Savilahden sähköasema uudistetaan niin, että sinne rakennetaan uudet kojeistotilat ja hankitaan 20 kv ja 10 kv:n kojeistot. Päämuuntajista uusitaan tässä vaiheessa yksi. Nykyiset maasulkuvirran sammutuslaitteet ja kompensointikondensaattori siirretään niille rakennettaviin tiloihin, joihin sijoittuu myös uusi sammutuslaitteisto. 8 Oman sähköverkon rakentaminen oli edellisvuosien tapaan vilkasta ja lähes kaikki sähköverkon rakennuskohteet toteutettiin omalla henkilöstöllä. Kaikki investointipanokset kohdistettiin uudisalueiden sähköistämiseen ja verkostosaneerauksiin. Lisäksi syksyllä rakennettiin nopeasti Kuopion Energia suurimmat pienjänniteliittymät Kelloniemeen ja Siikarantaan. Valtakunnallisessa, 30 kunnan yhdyskuntateknisten palveluiden asiakastyytyväisyystutkimuksessa Kuopion kaupungin katuvalaistuksen laatutaso todettiin parhaaksi.

11 Ulkoinen toiminta muodostui laajan oman verkon investointiohjelman takia lähinnä Kuopion kaupungin ulkovaloverkon huollosta ja rakentamisesta. Uusi kolmivuotinen sopimus kahdella optiovuodella allekirjoitettiin Kuopion Energian viestiverkkoa laajennettiin kehityssuunnitelman mukaan rakentamalla valokuituyhteys Jalkasenkadulta Rautaniemen lämpökeskukselle ja siitä Tervapuron alueelle. Valtakunnallisessa, 30 kunnan yhdyskuntateknisten palveluiden asiakastyytyväisyystutkimuksessa Kuopion kaupungin katuvalaistuksen laatutaso todettiin parhaaksi. Asiakastyytyväisyyttä kysyttiin keskustan katujen, asuntokatujen sekä jalankulku- ja pyöräteiden osalta. Ulkovalopisteitä oli vuoden lopussa kpl. Sähkön laatu Vuosi 2006 oli keskeytyksiltään poikkeuksellinen aikaisempiin vuosiin verrattuna. Heinäkuun 10. päivän iltana Kuopion yli kulki voimakas myrskyrintama, joka katkoi sähköjä myös Kuopion Energian jakelualueella. Muut viat saatiin korjattua yön aikana, mutta Neulaniemen alueella varsinaiseen viankorjaukseen päästiin vasta seuraavana aamuna. Vaikka korjaustöihin saatiin riittävästi henkilökuntaa, keskeytykset ylittivät 12 tunnin rajan. Tästä syystä Kuopion Energia joutui maksamaan ensimmäiset sähkömarkkinalain mukaiset vakiokorvaukset noin sadalle asiakkaalle. Sähköhäiriöiden yhteispituus asiakasta kohden oli 36 minuuttia. Ilman heinäkuun 10. päivän keskeytyksiä kokonaiskeskeytysaika olisi 21 minuuttia. Varautumisen suunnittelu Kuopion Energia Muut taajamayhtiöt Keskeytykset (minuuttia/vuosi) Kuopion Energian varautumis- ja pelastussuunnitelmta on pidetty ajan tasalla. Uutena asiana tuli esille tele- ja sähköyhtiöiden yhteistoiminnan kehittäminen Pohjois-Savossa. Tavoitteena on kartoittaa sähkölaitosten kannalta tärkeät teleyhteydet ja teleoperaattoreiden sähkönsaannin kannalta tärkeät kohteet ja tehdä yhteistyömuistiot toiminnasta häiriö- sekä keskeytystilanteissa. 9

12 Kaukolämpö Lämmin vuosi vaikutti tulokseen Lämmön myynti 827 GWh oli 6,5 % budjetoitua pienempi, mutta 2,4 % edellistä vuotta suurempi. Lämpöenergiaa tuotettiin 911 GWh, josta noin 96 % voimalaitoksella ja loput öljykäyttöisillä lämpökeskuksilla ja kaatopaikkakaasulla. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 2 % 24,8 miljoonaan euroon. Vuoden keskilämpötila (4,0 astetta) oli normaalivuotta (2,9 astetta) korkeampi, mutta hieman alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Maaliskuussa oli yhtä kylmää kuin yleensä tammikuussa ja helmikuu oli huomattavasti normaalia kylmempi. Vuoden kylmin päivä oli 21. tammikuuta, -28,3 astetta. Syksy, erityisesti joulukuu, oli erittäin lämmin. Uusia asiakkaita kaikkien aikojen ennätysmäärä Uusia asiakkaita liitettiin kaukolämmityshistorian suurin määrä 199 kpl. Pientaloja näistä oli 162 kpl, joista vanhoja omakotitaloja 38 kpl. Vanhojen kiinteistöjen kaukolämmityksen kasvaneeseen kysyntään vaikutti erityisesti öljyn voimakas hinnan nousu. Pääosa uusista liittymistä tuli Saaristokaupunkiin. Yksi suurimmista kohteista oli entisen UPM:n tehdasalueen liittäminen kaukolämpöön. Lämmitettävä rakennustilavuus kasvoi 0,6 milj. m 3. Vuoden lopussa asiakkaiden kokonaismäärä oli kpl ja rakennustilavuus noin 21,1 milj. m 3. Käyttökeskeytysajat lyhenivät Lämmön toimitus sujui koko vuoden normaalisti. Talven pakkashuiput olivat suuret, joten tunnin maksimiteho 325 MW oli kaik- 10

13 kien aikojen toiseksi suurin. Keskimääräinen asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli 45 minuuttia, josta lämmityskaudella noin 15 minuuttia. Keskeytykset johtuivat paikallisista verkoston korjaustöistä ja uusien asiakkaiden liittämisistä. Vanhojen kiinteistöjen kaukolämmityksen kasvaneeseen kysyntään vaikutti erityisesti öljyn voimakas hinnan nousu. Valtakunnallisessa vertailussa Kuopio on halvimpien joukossa. Lämmön hinta ennallaan Kaukolämpöverkon rakentaminen Lämmön hinnat pysyivät koko vuoden ennallaan. Valtakunnallisessa vertailussa Kuopio on halvimpien joukossa. Kallis öljy ja päästökiintiöiden pienentäminen seuraavan päästökauppakauden kansallisessa jakosuunnitelmassa tuovat lämmön hintaankin korotuspaineita. Kaukojäähdytystä selvitettiin Etelä-Suomessa ja Ruotsissa laajentuneen kaukojäähdytyksen kannattavuutta selvitettiin myös Kuopiossa koskien Savilahden alueen suuria toimisto- ja sairaalakiinteistöjä sekä yliopistorakennuksia. Kaukojäähdytyksessä keskitetysti tuotettu jäähdytetty vesi johdetaan kiinteistöihin kaukolämpöverkoston tapaan. Vaikka selvityskohde oli Kuopion laajin jäähdytystä tarvitsema kiinteistömassa, ei investointia saatu kannattavaksi verrattuna kiinteistökohtaisiin jäähdytyslaitteisiin. Kaukolämmön rakentamisvuosi oli ennätysvilkas. Verkostoa rakennettiin lähes 15 km. Rakentamisen painopiste oli edelleen Saaristokaupungissa. Saaristokatuun tulevan kaukolämmön siirtolinjan rakentaminen aloitettiin Kumpusaaren päästä. Verkoston kokonaispituus vuoden lopussa oli 350 km. Iloharjun lämpökeskuksen vanhempi kattila uusittiin ja öljysäiliö suurennettiin kaksinkertaiseksi. Vanha Iloharjun öljysäiliö siirrettiin Päivärannan lämpökeskukselle, jolloin sen säiliötilavuus yli kaksinkertaistui. Syksyllä rakennettiin vielä Särkilahteen uusi pumppaamo varmistamaan eteläisen alueen kasvanutta lämmön jakelua. Kaukolämpöliiketoiminnan kokonaisinvestoinnit kertomusvuonna olivat ennätykselliset 4,5 miljoonaa euroa. Lämmityskausi Kaukolämmön keskeytysaika (minuuttia/asiakas/vuosi) Energiateollisuus ry perusti kaukolämpöalalle laatumerkin Reilu kaukolämpö, joka myönnetään tiukat kriteerit täyttävälle, avoimelle ja laadukkaalle kaukolämpöliiketoiminnalle. Kesä Yhteensä Kuopion Energia sai laatumerkin ensimmäisten joukossa joulukuussa

14 Tuotanto Voimalaitoksen käyttö ja kunnossapito Haapaniemen voimalaitoksen käytettävyys oli normaalilla tasolla. Voimalaitoksen vuosihuollot sujuivat suunnitelmien mukaan. Sähköä tuotettiin Haapaniemen voimalaitoksella yhteensä 448 GWh, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 18 %. Kasvun selittää oma lauhdetuotanto, kun taas vastapainetuotanto pysyi edellisvuoden tasolla. Haapaniemen voimalaitos toimi kohtuullisen hyvin koko vuoden. Käyttökeskeytyksen aiheutti muun muassa 2-kattilan seinäputken repeämä ja vuoto, kun laitosta oltiin käynnistämässä huoltoseisokin jälkeen. Vika korjattiin ja laitos saatiin käyttöön kaksi vuorokautta myöhemmin kuin oli suunniteltu. Muuten voimalaitosten vuosihuollot sujuivat suunnitelmien mukaan. Kaukolämpöä tuotettiin voimalaitoksilla hieman edellisvuotta vähemmän, noin 876 GWh. Polttoaineet Polttoaineita käytettiin yhteensä gigawattituntia. Turvetta siitä oli 1 515, sahanpurua 48,4, ruokohelpiä 1,2 ja öljyä 164,4 Markkinatilanteen muututtua lauhdesähkön tuotanto tuli syksyllä pitkästä aikaa kannattavaksi ja lauhdetta tuotettiin kapasiteetin sallimissa rajoissa. 12

15 gigawattituntia. Sahanpurun määrä väheni 25 % edelliseen vuoteen nähden. Öljyn osuus voimalaitoksen polttoaine-energiasta oli kymmenesosa, mikä on noin 4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Öljyn käyttöä oli mahdollista vähentää hyvän turvetuotantokesän ansiosta. Oman turvetuotannon osuus kiinteän polttoaineen kokonaismäärästä oli ennätykselliset 19,4 %. Polttoaineiden käyttö kasvoi vain vajaan prosentin edellisestä vuodesta. Päästökauppa ja päästöjen varmentaminen Päättynyt vuosi oli toinen päästökauppavuosi. Päästöoikeuksia myytiin alkuvuodesta, kun niitä jäi yli sähkön tuotannon vaatimasta määrästä. Markkinatilanteen muututtua lauhdesähkön tuotanto tuli syksyllä pitkästä aikaa kannattavaksi ja lauhdetta tuotettiin kapasiteetin sallimissa rajoissa. Lauhdetuotantoa varten markkinoilta ostettiin päästöoikeuksia huomattavasti alkuvuotta halvemmalla. Päästöjen mittaus, rekisteröinti, tallennus ja raportointi suoritettiin asetuksessa määrätyllä tavalla. Laissa määritettynä päästöjen varmentajana toimi Enprima Oy. Uuden voimalaitoksen suunnittelu käyntiin Haapaniemen 1-yksikköä korvaavan voimalaitoksen suunnittelu käynnistettiin laatimalla hankkeelle soveltuvuusselvitys. Selvityksessä määriteltiin uuden voimalaitoksen teho, polttoaine- ja sijoituspaikkavaihtoehdot. Selvityksessä oli mukana myös kierrätyspolttoaine. Syksyllä aloitettiin korvaushankkeen ympäristövaikutusten arviointi, YVA-prosessi, joka valmistuu kesään 2007 mennessä. 13

16 Tunnuslukuja Tunnusluvut (laskentakaavat Tilastotietoja -sivulla) Käyttökate (%) 31, ,2 34,5 31,8 Investointien omarahoitus (%) Käyttöomaisuuden poistoaika (v) 4,8 8,7 9,7 8,7 8,4 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 20,4 14,6 15,6 18,8 15,4 Oman pääoman tuotto (%) 31,8 20,4 21,7 26,1 21,6 Vuoden 2006 käyttöomaisuuden poistoaika, sijoitetun pääoman ja oman pääoman tuotto-% eivät ole tehdyn liiketoimintakaupan takia vertailukelpoiset edellisten vuosien lukuihin. Liikevaihdon ja käyttökatteen kehitys (milj. euroa/vuosi) 70 Liikevaihto Käyttökate Liikevoitto Liikevoiton kehitys (milj. euroa/vuosi)

17 Energiatase 2006 puu 49,5 sähkön osto 256,4 (GWh) öljy 194,4 biokaasu 7,8 turve 1516,3 energian kokonaishankinta 2024,4 vesikattilat/ öljy 30,8 puu 49,5 turve 1516,3 Haapaniemen voimalaitos käytetyt polttoaineet 1729,5 öljy 163,7 sähkön tuotantohäviöt 246,7 sähkön kokonaistuotanto 492,9 tuotanto 448,2 kaukolämmön kokonaistuotanto 916,1 Voimalaitos 881,0 Vesikattilat 35,2 kaukolämmön tuotantohäviöt/ voimalaitos 108,9 kaukolämmön tuotantohäviöt/ vesikattilat 3,4 omakäyttö 44,7 sähkön hankinta 704,6 kaukolämmön hankinta 910,9 (100 %) tukkumyynti 19,3 vähittäismyynti 685,3 kulutus 831,2 (91,3 %) myynti 828,4 (90,9 %) omakäyttö 5,2 verkostohäviöt 79,7 (8,7 %) käyttö omaan toimintaan 2,8 asuinrakennukset 511,6 (61,8 %) julkiset- ja liikerakennukset 272,1 (32,8 %) teollisuusrakennukset 44,7 (5,4 %) 15

18 Tuloslaskelma (1000 ) Myyntituotot Sähkön myynti Sähkön siirto Lämmön myynti Turpeen myynti 1 0 Datasähkön myynti Muut myyntitulot L I I K E V A I H T O Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot Kantaverkkomaksut Polttoaineiden ostot Polttoainevaraston lisäys(-)/vähennys(+) Muut aineet ja tarvikkeet Tarvikevaraston lisäys(-)/vähennys(+) Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Lakisääteiset henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut L I I K E V O I T T O Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Tuloutus kaupungille/peruspääoman korko T I L I K A U D E N Y L I J Ä Ä M Ä

19 Tase (1000 ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Johtoalueiden kertakaikk. korvaukset Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Sähköverkosto Lämpöverkosto Tuotannolliset koneet ja laitteet Muut koneet ja kalustot Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat Sijoitukset Muut saamiset 0 38 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Öljyvarasto Turvevarasto Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Liittymismaksusaamiset Saamiset kaupungilta Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Kassavarat ja pankkisaamiset Pitkäaikaiset pankkisaamiset Muut rahoitusvarat VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muu oma pääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut Lyhytaikainen Saadut ennakkomaksut Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat 1 35 Velat valtiolle Siirtovelat

20 Rahoituslaskelma (1000 ) Liikelaitoksen toiminta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos Edellisten tilikausien virheen oikaisu -461 Muun oman pääoman muutokset Vieraan pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutokset muilta Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat

21 Sähkön myynti ja siirto Sähkön myynnin ja siirron eriytetyt tuloslaskelmat Sähkön myynti Sähkön siirto Myyntitulot Sähkön myynti Sähkön siirto Muut myyntitulot Myyntitulot yhteensä Sisäinen myynti LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot ja kantaverkkomaksut Muut aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Sisäiset ostot LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Peruspääoman korko VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

22 Sähkön siirto Eriytetty sähkön siirron tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Johtoalueiden kertakorvaukset Aineettomat oikeudet/atk-ohjelmat Aineettomat hyödykkeet yht Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Sähköverkosto Tuotannolliset koneet ja laitteet Muut koneet ja kalustot Aineelliset hyödykkeet yht VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Liittymismaksusaamiset Saamiset kaupungilta Muut saamiset 1 0 Siirtosaamiset 9 4 Rahat ja pankkisaamiset Pitkäaikaiset pankkisaamiset Muut rahoitusvarat 2 2 Saamiset yht VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muu oma pääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä (KEOY:n osuus) 971 Tilikauden ylijäämä/alijäämä PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut Lyhytaikainen Saadut ennakkomaksut Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat 1 3 Velat valtiolle Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

23 Tilastotietoja ENERGIAN HANKINTA Voimalaitokset, sähkö/lämpö MW 93/225 93/225 Lämpökeskukset MW 335,5 335,5 Sähkön tuotanto GWh 448,2 379,7 Vastapaine-energia GWh 372,3 371,6 Lauhdutusenergia GWh 75,8 8,2 Sähkön osto GWh 255,8 332,3 Sähkön hankinta GWh Sähkön tukkumyynti GWh 19,3 19,4 Sähkön vähittäismyynti GWh 684,7 692,6 Huipputeho MW 111,6 104,8 Lämmön hankinta GWh 910,9 903,0 Turbiinit GWh 872,6 871,6 Reduktio GWh 3,6 5,4 Lämpökeskukset GWh 34,8 26,0 Polttoaineiden kulutus GWh 1 767, ,0 Polttoöljy t Turve m Hake m Oma turvetuotanto m Biokaasu 1000Nm Tuulisähkö MWh SÄHKÖN VÄHITTÄISMYYNTI GWh ,5 Asiakkaat kpl Yksityiset kpl/gwh /260, /254,7 Maataloudet kpl/gwh 89/9,3 95/7,6 Jalostus kpl/gwh 414/173,1 410/184,7 Palvelu kpl/gwh 2 667/126, /120,6 Julkiset kpl/gwh 417/92, /104,9 Tuulisähkö MWh LÄMMÖN MYYNTI GWh 828,4 808,8 Asiakkaat kpl Asuinrakennukset kpl/gwh 3 862/510, /499,0 Liike- ja julkiset rak. kpl/gwh 484/272,1 473/266,2 Teollisuusrakennukset kpl/gwh 92/44,7 90/43,6 Liitetty rak. tilavuus milj m 3 21,1 20,5 Kaukolämmitysaste % Suurin tuntiteho MW 325,5 261,7 SÄHKÖVERKOSTO Sähköasemat kpl/mva 6/266 6/266 Jakelumuuntamot kpl/mva 683/ /350 Johdot 110 kv km Keskijännitejohdot km Pienjännitejohdot km Siirretty sähkömäärä GWh 563,4 558 Siirron huipputeho MW 111,6 104,8 Siirtoasiakkaiden määrä kpl Keskeytysaika asiakkaalle min/v 36,5 23,9 KAUKOLÄMPÖVERKKO Kiinteät lämpökeskukset kpl/mw 7/322 7/322 Siirrettävät lämpökeskukset kpl/mw 3/14,8 3/14,8 Kaukolämpöverkon pituus km 349,4 335,2 Liittymisjohdot km 155,2 149,3 Siirto- ja jakelujohdot km 194,1 185,9 Keskeytysaika min/asiakas TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Käyttökate% 100x (liikevoitto + poistot) = liikevaihto Investointien 100x (ylijäämä + peruspääoman korko + poistot + liitt.maksut) omarahoitus = tilikauden investoinnit Käyttöomaisuuden käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo vuoden lopussa poistoaika = tilivuoden poistot Sijoitetun pääoman 100x (tulos ennen satunn. eriä + peruspääoman korko + korkokulut) tuotto = koroll. velat + oma pääoma + liitt. maksut Oman pääoman 100x (tulos ennen satunnaisia eriä + peruspääoman korko) tuotto = oma pääoma Sekä sijoitetun että oman pääoman laskemisessa on käytetty vuoden alku- ja loppusaldon keskiarvoa. TALOUS Liikevaihto milj. 63,0 58,4 Sähkön myynti milj. 25,8 22,2 Sähkön siirto milj. 10,6 10,3 Lämmön myynti milj. 24,8 24,3 Käyttökate milj. 19,9 17,5 Liikeylijäämä milj. 13,0 11,1 Tuloutus kaupungille milj. 9,3 9,3 Ylijäämä milj. 4,3 2,4 Investoinnit milj. 7,7 9,3 Pysyvät vastaavat milj. 33,9 55,9 Palkat milj. 6,8 7,1 Vakinainen henkilökunta kpl

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 HKLjk 13.8.2015 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot