Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Sähköverkko 8. Kaukolämpö 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Sähköverkko 8. Kaukolämpö 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14."

Transkriptio

1 2006 Vuosikertomus

2

3 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johtokunta 4 Organisaatio 5 Sähkön myynti 6 Sähköverkko 8 Kaukolämpö 10 Tuotanto 12 Tunnuslukuja 14 Energiatase 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Rahoituslaskelma 18 Sähkön myynti ja siirto 19 Tilastotietoja 21 1

4 Toimitusjohtajan katsaus Sadan vuoden huki Kuopion Energian edeltäjän, Kuopion Kaupungin Sähkölaitoksen perustamispäätöksestä tuli kuluneeksi 100 vuotta Juhlavuosi näkyi monin tavoin Kuopion katukuvassa. Vuoden päätapahtumat olivat henkilöstöjuhla, juhlaseminaari yhteistyökumppaneille sekä taidelahjoitus kuopiolaisille. Erinomainen tulos Kuopion Energian tulokseksi muodostui 13,6 miljoonaa euroa, mikä ylittää talousarvion 2,9 miljoonalla. Vuoden 2005 tulos ylitettiin 1,9 miljoonalla eurolla. Tuloksen nousua edesauttoivat erityisesti oman tuotannon kilpailukyvyn paraneminen syksyn markkinahintapiikin aikana, sähkökaupan tason säilyttäminen sekä onnistuminen sähkö- ja päästökaupan hintasuojauksissa. Kuopion Energian liikevaihto nousi ennätykselliseen 63 miljoonaan euroon. Sähköliiketoiminnat eriytyivät Sähkömarkkinalain edellyttämä sähkön siirtoliiketoiminnan eriyttäminen sähkön myynnistä ja tuotannosta toteutettiin yhtiöittämällä osa toiminnoista. Kunnalliseen liikelaitokseen jäivät sähkön siirto ja kaukolämpö entisessä laajuu- dessaan. Osakeyhtiöön siirrettiin sähkön myynti, tuotanto sekä talous-, tieto- ja henkilöstöhallintoon liittyvät palvelut. Järjestely astui voimaan , mutta siihen liittyvästä kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu Kuopion hallinto-oikeuteen. Eriyttämisellä ei ollut vaikutusta Kuopion Energian myymien tuotteiden hintoihin tai toimitusehtoihin. Voimalaitossuunnittelu käyntiin Haapaniemi 1-voimalaitosyksikön korvaavan laitoksen suunnittelu aloitettiin laatimalla hankkeelle soveltuvuusselvitys. Selvityksessä haettiin optimaalista laitoskokoa, polttoaine- ja polttotekniikkavaihtoehtoja, alustavia investointi- ja käyttökustannuksia, kyseeseen tulevien sijoituspaikkavaihtoehtojen kustannuseroja sekä mahdollisuutta liittää kierrätyspolttoaineen käyttö voimalaitoskonseptiin. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi aloitettiin syksyllä. Loppuvuodesta pyydettiin tarjoukset laitoksen esi- ja perussuunnittelusta sekä toteutuksesta. Laitosprojekti toteutetaan EPCMprojektinhoitomallilla, missä tehtävään valittu konsultti vastaa suunnitelmien ja hankinta-asiakirjojen laadinnasta sekä sovittavassa laajuudes- 2

5 sa toteutuksen valvonnasta. Kuopion Energian vastuulle kuuluu lähtötietojen toimittaminen, suunnitelmien hyväksyminen, hankinnat ja toteutuksen valvonta. Kaukolämmön kilpailukyky hyvä Öljyn hinnan nousu paransi kaukolämmityksen kilpailukykyä entisestään. Uusia asiakkaita liitettiin asiakasmäärällä mitattuna enemmän kuin koskaan Kuopion Energian historiassa, 199 kpl. Viidennes asiakaslisäyksestä oli lämmitysmuodon vaihtajia. Kilpailuvirasto tutki, onko Kuopion kaupungin tontinvuokraehdoissa ollut liittämisvelvoite kaukolämpöön kilpailunrajoituslain vastainen. Kaupunki poisti liittämisvelvoitteen vuokraehdoista, vaikka Kilpailuvirasto ei vuoden aikana ehtinyt ottaa lainmukaisuuteen kantaa. Kaukolämpöverkon rakentaminen kaupungin reuna-alueilla sijaitseville pientaloalueille saattaa vuokraehtomuutoksen vuoksi muuttua kannattamattomaksi. Henkilökunnan määrä kääntyi kasvuun Vakinaista henkilöstöä on useamman vuoden ajan ollut alle 200, mutta myös rekrytoinnissa alkoi suureen eläkkeelle lähtijöiden määrään ja voimalaitosinvestointiin varautuminen. Vakinaisia oli vuoden vaihteessa 202, määräaikaisia 16 äitiys- ja sairauslomansijaisina, oppisopimuskoulutuksessa ja harjoittelijoina. Satavuotisjuhlallisuuksien yhteydessä jaettiin 53 kultaista ja 62 hopeista Kuopion kaupungin ansiomerkkiä 30 ja 20 vuoden palveluksesta. Edellisestä merkkien jakotilaisuudesta oli kulunut 10 vuotta, joten saajien joukossa oli monta jo eläkkeelle ehtinyttä työntekijää. Erinomainen turvetuotantokesä Kuiva kesä edesauttoi turvetuotantoa. Kuopion Energian oman turvetuotannon tavoitteena oli nostaa noin m 3 turvetta. Toteutunut määrä oli noin m 3. Voimalaitosyhteistyötä selvitettiin Kuopion Energia selvitti yhdessä Savon Voima Oyj:n ja Powerflute Oy:n kanssa mahdollisuutta korvata Powerfluten Savon Sellun tehtaan voimalaitos uudella yhteislaitoksella. Vaihtoehdot, joissa yhteislaitos tulisi korvaamaan Kuopion Energian omaa kaukolämmön tuotantoa, todettiin kannattamattomiksi. Lähiajan näkymiä Haapaniemi 1-voimalaitoksen korvausinvestointi on Kuopion Energian tulevaisuuden kannalta merkittävin yksittäinen hanke sitten Haapaniemi 2-projektin. Laitosprojekti jatkuu konsulteiksi valittujen ÅF-Enprima Oy:n ja Sweco PIC Oy:n kanssa yhteistyössä. Vuoden 2007 aikana on tarkoitus saada valmiiksi laitoksen esisuunnittelu. Siirryttäessä esisuunnittelusta varsinaiseen laitossuunnitteluun on tehtävä lopulliset päätökset laitoksen sijoituspaikasta, polttoaineista, kokoluokasta, sähkön erillistuotantomahdollisuudesta ja kierrätyspolttoaineiden polttamisesta. Nämä päätökset on tehtävä vuoden 2007 aikana. Suunnitelman mukaan uusi laitos on käytössä vuoden 2011 lopulla. Tavoitteena on vakiinnuttaa eriytetty toimintamalli vuoden 2007 aikana. Toiminta on käynnistynyt hyvin, mutta se on aiheuttanut lisätyötä erityisesti taloushallinnolle. Osakeyhtiöön siirtyneen henkilöstön työehtosopimukset vaihtuvat kunta-alalta energia-alan sopimuksiin. Tämän sopimusmuutoksen työstäminen vaatii merkittävän ponnistuksen. Liiketoimintastrategioiden uusiminen sekä liikelaitokselle että uudelle osakeyhtiölle tehdään vuoden aikana. Kaukolämmön ja sähköverkon uudisrakentamisen painopiste on jatkossakin Saaristokaupungissa. Kiitokset Haluan kiittää asiakkaitamme kuluneesta vuodesta. Vaikka Kuopion Energian toiminta on jakautunut jatkossa liikelaitokseen ja osakeyhtiöön, ei perustehtävämme muutu miksikään. Huolehdimme edelleen sähkön ja lämmön varmasta toimittamisesta asiakkaillemme sekä kilpailukykyisistä energiapalveluista. Henkilöstöämme kiitän kaiken edellä kerrotun mahdolliseksi tekemisestä. Esa Lindholm Eriyttämisellä ei ollut vaikutusta Kuopion Energian myymien tuotteiden hintoihin tai toimitusehtoihin. 3

6 Johtokunta Johtokunnan jäsenet 2006 (varajäsenet suluissa) Puheenjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Pulkkinen Jukka (Ohjaaja Roine Martti) Varapuheenjohtaja Yrittäjä Miettinen Aarno (Konemestari, eläkeläinen Siira Vesa) Jäsenet Ekonomi, toiminnanjohtaja Lind Pirjo (Insinööri Korhonen Kirsi) Sisustussuunnittelija, toimitusjohtaja Michael Airi (Opiskelija Mertanen Janne) Erityisopettaja Paajanen Riitta (Yhteiskunt. maist., suunnittelija Rissanen Elvi) Toiminnanjohtaja Nuutinen Jouko (Eduskunta-avustaja, sähköasentaja Hoffren Jari) Sekatyömies Martikainen Veijo (FM, assistentti Laatikainen Tarja) 4

7 Organisaatio Puheenjohtaja Jukka Pulkkinen JOHTOKUNTA Varapuheenjohtaja Aarno Miettinen TOIMITUSJOHTAJA Esa Lindholm JOHDON SIHTEERI Kirsti Hartikainen HALLINTO- PALVELUT Hallintojohtaja Merja Ruuskanen SÄHKÖNMYYNTI- PALVELUT Myyntijohtaja Ari Sormunen SÄHKÖVERKKO- PALVELUT Verkkojohtaja Kari Väänänen KAUKOLÄMPÖ- PALVELUT Kaukolämpöjohtaja Seppo Partanen TUOTANTO- PALVELUT Tuotantojohtaja Eljas Koskela KIRJANPITO JA KASSA LASKUTUS HENKILÖSTÖASIAT TOIMISTOPALVELUT TIETOHALLINTO ENERGIAN HANKINTA JA YLEIS- SUUNNITTELU MYYNTI JA MARKKINOINTI SUUNNITTELU RAKENTAMINEN MATERIAALI- PALVELUT SIIRTO TEKNISET PALVELUT SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖ KUNNOSSAPITO MYYNTI KÄYTTÖ KUNNOSSAPITO 5

8 Tilanne muuttui väliaikaisesti toukokuussa, kun EU:n jäsenmaat raportoivat vuoden 2005 toteutuneista päästöistään. Raporttien julkistamisen jälkeen päästöoikeuksien hinnat putosivat 30 euron tasolta lähes puoleen. Markkinoilla vahvistui näkemys, että annetut päästöoikeudet EU:ssa riittävät hyvin ensimmäiselle päästökauppajaksolle. Sähköjohdannaisten hinnat tipahtivat tämän vaikutuksesta runsaat 20 prosenttia. Vähäsateinen kesä Pohjoismaissa käänsi sähkön hinnat kuitenkin pian uudelleen nousuun. Vesivarastojen tilanne oli alimmillaan loppukesällä liki 30 terawattituntia normaalin alapuolella. Ruotsin ydinvoimaloiden huoltoseisokit lisäsivät hintojen nousua entisestään ja markkinahinnat olivat elokuun lopussa prosenttia alkuvuotta korkeammalla. Sähkön myynti Sähkön markkinahinnat vaihtelivat voimakkaasti Vuosi 2006 alkoi vahvalla sähkön hinnan nousulla suuren energiankysynnän vuoksi. Pohjois-Euroopassa oli poikkeuksellisen kylmä talvi ja Venäjän energiantoimitusvaikeudet kärjistivät osaltaan tilannetta. Öljyn, maakaasun ja päästöoikeuksien hinnat olivat ennätyksellisen korkeita. Pohjoismainen vesitilanne heikkeni kevään aikana vähäisten sademäärien vuoksi ja sähköjohdannaisten hinnat nousivat koko alkuvuoden toukokuulle saakka. Syksyllä sääolosuhteet muuttuivat oleellisesti, sillä sää jatkui lämpimänä ja sademäärät lisääntyivät huomattavasti. Vesivarastotilanne alkoi vähitellen parantua ja sähkön hinnat kääntyivät laskuun. Laskua tukivat omalta osaltaan öljyn, maakaasun ja päästöoikeuksien hintojen aleneminen. Vuoden lopulla vesitilanne oli jo palautunut lähelle ajankohdan normaaliarvoa. Sähkön markkinahinnat olivat enää prosenttia vuoden alun tilannetta korkeampia. Nordpoolin fyysisen sähkön spot-hinta oli vuonna 2006 Suomen hinta-alueella keskimäärin 48,57 euroa megawattitunnilta (30,53 euroa vuonna 2005), jossa nousua edellisvuoteen on peräti 59 prosenttia. Sähkön myynnin liikevaihto kasvoi 16 % Kuopion Energian sähkön myynnin liikevaihto oli 25,8 M (22,2 M vuonna 2005). Liikevaihdon kasvu johtui sähkön myynnin keskihinnan noususta. Kuopion Energia myi sähköä vuonna 2006 yhteensä 704 gigawattituntia (GWh), mikä oli 1,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Myynnin pieneneminen johtui pääosin poikkeuksellisen lämpimästä loppuvuodesta. 6

9 Haapaniemen voimalaitoksilla tuotettiin sähköä 448,2 GWh, mikä on 18 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuosi 2006 oli Kuopion seudulla 1,1 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Sähkön vastapainetuotanto oli melko tarkalleen vuoden 2005 tasolla, mutta lauhdesähkön tuotanto nousi peräti 75,8 GWh:iin, missä on kasvua 827 prosenttia. Lauhdesähkön tuotanto oli jälleen kannattavaa sähkön markkinahintojen nousun vuoksi. Kuopion Energian sähkön osto aleni 255,8 GWh:iin, missä on laskua 23 prosenttia vuodesta Sähkön myynnin liikevoitto oli 1,9 M (0,9 M vuonna 2005). Liikevoiton kasvu perustui onnistuneeseen riskienhallintaan ja salkunhoitoon sähkönhankinnassa sekä päästökaupassa. Kuopion Energian sähkön hankintakustannukset nousivat oikea-aikaisten hintasuojausten ansiosta keskimäärin vain 13 % edellisvuoteen verrattuna, joka on pieni nousu markkinahintojen nousuun nähden. Vähittäismyyntihinnat nousussa Sähkön markkinahintojen voimakkaan nousun vuoksi energiayhtiöt korottivat vuoden aikana vähittäismyyntihintojaan. Markkinahintojen nousuun nähden korotukset olivat Suomessa kuitenkin maltillisia toisin kuin Ruotsissa ja Norjassa. Kuopion Energian sähkön julkisia vähittäismyyntihintoja korotettiin helmikuussa ja marraskuussa. Helmikuun korotus oli keskimäärin 8,5 prosenttia ja marraskuun korotus keskimäärin 15 prosenttia. Näistä korotuksista huolimatta Kuopion Energian julkiset vähittäismyyntihinnat olivat vuoden lopussa edelleen valtakunnan edullisimpien joukossa. Kotitalouksien ja yritysasiakkaiden määräaikaiset sopimukset hinnoiteltiin markkinaehtoisesti ja niiden hinnat nousivat vuoden aikana selvästi julkisia hintoja enemmän. Markkinaosuus omalla jakeluverkkoalueella oli noin 67 %. Oman verkkoalueen ulkopuolelle suuntautuva myynti pysyi jotakuinkin ennallaan. Kokonaismyynnistä 42 % kohdistui oman alueen ulkopuolella. Datasähkön asiakasmäärä kasvoi Kuopion Energian laajakaistatuotteen, Datasähkön, asiakasmäärä lisääntyi edellisvuodesta. Kuopion Energialla oli vuoden lopussa noin 850 datasähköasiakasta. Datasähkön liikevaihto oli euroa ( euroa vuonna 2005). Asiakasmäärän pienuuden ja palvelun keskihinnan alenemisen vuoksi toiminta oli edelleen tappiollista. Korotuksista huolimatta Kuopion Energian julkiset vähittäismyyntihinnat olivat vuoden lopussa edelleen valtakunnan edullisimpien joukossa. 7

10 Sähköverkko Sähkön siirtomäärä kasvussa Sähköä siirrettiin asiakkaille 563 GWh, joka on noin prosentin suurempi kuin edellisenä vuonna. Käyttöpaikkoja oli vuoden lopussa ja liittymissopimuksia Siirtotulot kasvoivat 10,3 miljoonasta eurosta 10,6 miljoonaan euroon. Tulos kasvoi 3,2 miljoonasta eurosta 3,9 miljoonaan euroon. Sähköverkon ja viestiverkon rakentaminen Vuoden aikana aloitettiin myös 110 kv Haapaniemi-Iloharju -johdon ja Savilahden sähköaseman saneerauksen suunnittelu. 110 kv ilmajohdon uusimisesta on tehty yleissuunnitelma. Savilahden sähköasema uudistetaan niin, että sinne rakennetaan uudet kojeistotilat ja hankitaan 20 kv ja 10 kv:n kojeistot. Päämuuntajista uusitaan tässä vaiheessa yksi. Nykyiset maasulkuvirran sammutuslaitteet ja kompensointikondensaattori siirretään niille rakennettaviin tiloihin, joihin sijoittuu myös uusi sammutuslaitteisto. 8 Oman sähköverkon rakentaminen oli edellisvuosien tapaan vilkasta ja lähes kaikki sähköverkon rakennuskohteet toteutettiin omalla henkilöstöllä. Kaikki investointipanokset kohdistettiin uudisalueiden sähköistämiseen ja verkostosaneerauksiin. Lisäksi syksyllä rakennettiin nopeasti Kuopion Energia suurimmat pienjänniteliittymät Kelloniemeen ja Siikarantaan. Valtakunnallisessa, 30 kunnan yhdyskuntateknisten palveluiden asiakastyytyväisyystutkimuksessa Kuopion kaupungin katuvalaistuksen laatutaso todettiin parhaaksi.

11 Ulkoinen toiminta muodostui laajan oman verkon investointiohjelman takia lähinnä Kuopion kaupungin ulkovaloverkon huollosta ja rakentamisesta. Uusi kolmivuotinen sopimus kahdella optiovuodella allekirjoitettiin Kuopion Energian viestiverkkoa laajennettiin kehityssuunnitelman mukaan rakentamalla valokuituyhteys Jalkasenkadulta Rautaniemen lämpökeskukselle ja siitä Tervapuron alueelle. Valtakunnallisessa, 30 kunnan yhdyskuntateknisten palveluiden asiakastyytyväisyystutkimuksessa Kuopion kaupungin katuvalaistuksen laatutaso todettiin parhaaksi. Asiakastyytyväisyyttä kysyttiin keskustan katujen, asuntokatujen sekä jalankulku- ja pyöräteiden osalta. Ulkovalopisteitä oli vuoden lopussa kpl. Sähkön laatu Vuosi 2006 oli keskeytyksiltään poikkeuksellinen aikaisempiin vuosiin verrattuna. Heinäkuun 10. päivän iltana Kuopion yli kulki voimakas myrskyrintama, joka katkoi sähköjä myös Kuopion Energian jakelualueella. Muut viat saatiin korjattua yön aikana, mutta Neulaniemen alueella varsinaiseen viankorjaukseen päästiin vasta seuraavana aamuna. Vaikka korjaustöihin saatiin riittävästi henkilökuntaa, keskeytykset ylittivät 12 tunnin rajan. Tästä syystä Kuopion Energia joutui maksamaan ensimmäiset sähkömarkkinalain mukaiset vakiokorvaukset noin sadalle asiakkaalle. Sähköhäiriöiden yhteispituus asiakasta kohden oli 36 minuuttia. Ilman heinäkuun 10. päivän keskeytyksiä kokonaiskeskeytysaika olisi 21 minuuttia. Varautumisen suunnittelu Kuopion Energia Muut taajamayhtiöt Keskeytykset (minuuttia/vuosi) Kuopion Energian varautumis- ja pelastussuunnitelmta on pidetty ajan tasalla. Uutena asiana tuli esille tele- ja sähköyhtiöiden yhteistoiminnan kehittäminen Pohjois-Savossa. Tavoitteena on kartoittaa sähkölaitosten kannalta tärkeät teleyhteydet ja teleoperaattoreiden sähkönsaannin kannalta tärkeät kohteet ja tehdä yhteistyömuistiot toiminnasta häiriö- sekä keskeytystilanteissa. 9

12 Kaukolämpö Lämmin vuosi vaikutti tulokseen Lämmön myynti 827 GWh oli 6,5 % budjetoitua pienempi, mutta 2,4 % edellistä vuotta suurempi. Lämpöenergiaa tuotettiin 911 GWh, josta noin 96 % voimalaitoksella ja loput öljykäyttöisillä lämpökeskuksilla ja kaatopaikkakaasulla. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 2 % 24,8 miljoonaan euroon. Vuoden keskilämpötila (4,0 astetta) oli normaalivuotta (2,9 astetta) korkeampi, mutta hieman alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Maaliskuussa oli yhtä kylmää kuin yleensä tammikuussa ja helmikuu oli huomattavasti normaalia kylmempi. Vuoden kylmin päivä oli 21. tammikuuta, -28,3 astetta. Syksy, erityisesti joulukuu, oli erittäin lämmin. Uusia asiakkaita kaikkien aikojen ennätysmäärä Uusia asiakkaita liitettiin kaukolämmityshistorian suurin määrä 199 kpl. Pientaloja näistä oli 162 kpl, joista vanhoja omakotitaloja 38 kpl. Vanhojen kiinteistöjen kaukolämmityksen kasvaneeseen kysyntään vaikutti erityisesti öljyn voimakas hinnan nousu. Pääosa uusista liittymistä tuli Saaristokaupunkiin. Yksi suurimmista kohteista oli entisen UPM:n tehdasalueen liittäminen kaukolämpöön. Lämmitettävä rakennustilavuus kasvoi 0,6 milj. m 3. Vuoden lopussa asiakkaiden kokonaismäärä oli kpl ja rakennustilavuus noin 21,1 milj. m 3. Käyttökeskeytysajat lyhenivät Lämmön toimitus sujui koko vuoden normaalisti. Talven pakkashuiput olivat suuret, joten tunnin maksimiteho 325 MW oli kaik- 10

13 kien aikojen toiseksi suurin. Keskimääräinen asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli 45 minuuttia, josta lämmityskaudella noin 15 minuuttia. Keskeytykset johtuivat paikallisista verkoston korjaustöistä ja uusien asiakkaiden liittämisistä. Vanhojen kiinteistöjen kaukolämmityksen kasvaneeseen kysyntään vaikutti erityisesti öljyn voimakas hinnan nousu. Valtakunnallisessa vertailussa Kuopio on halvimpien joukossa. Lämmön hinta ennallaan Kaukolämpöverkon rakentaminen Lämmön hinnat pysyivät koko vuoden ennallaan. Valtakunnallisessa vertailussa Kuopio on halvimpien joukossa. Kallis öljy ja päästökiintiöiden pienentäminen seuraavan päästökauppakauden kansallisessa jakosuunnitelmassa tuovat lämmön hintaankin korotuspaineita. Kaukojäähdytystä selvitettiin Etelä-Suomessa ja Ruotsissa laajentuneen kaukojäähdytyksen kannattavuutta selvitettiin myös Kuopiossa koskien Savilahden alueen suuria toimisto- ja sairaalakiinteistöjä sekä yliopistorakennuksia. Kaukojäähdytyksessä keskitetysti tuotettu jäähdytetty vesi johdetaan kiinteistöihin kaukolämpöverkoston tapaan. Vaikka selvityskohde oli Kuopion laajin jäähdytystä tarvitsema kiinteistömassa, ei investointia saatu kannattavaksi verrattuna kiinteistökohtaisiin jäähdytyslaitteisiin. Kaukolämmön rakentamisvuosi oli ennätysvilkas. Verkostoa rakennettiin lähes 15 km. Rakentamisen painopiste oli edelleen Saaristokaupungissa. Saaristokatuun tulevan kaukolämmön siirtolinjan rakentaminen aloitettiin Kumpusaaren päästä. Verkoston kokonaispituus vuoden lopussa oli 350 km. Iloharjun lämpökeskuksen vanhempi kattila uusittiin ja öljysäiliö suurennettiin kaksinkertaiseksi. Vanha Iloharjun öljysäiliö siirrettiin Päivärannan lämpökeskukselle, jolloin sen säiliötilavuus yli kaksinkertaistui. Syksyllä rakennettiin vielä Särkilahteen uusi pumppaamo varmistamaan eteläisen alueen kasvanutta lämmön jakelua. Kaukolämpöliiketoiminnan kokonaisinvestoinnit kertomusvuonna olivat ennätykselliset 4,5 miljoonaa euroa. Lämmityskausi Kaukolämmön keskeytysaika (minuuttia/asiakas/vuosi) Energiateollisuus ry perusti kaukolämpöalalle laatumerkin Reilu kaukolämpö, joka myönnetään tiukat kriteerit täyttävälle, avoimelle ja laadukkaalle kaukolämpöliiketoiminnalle. Kesä Yhteensä Kuopion Energia sai laatumerkin ensimmäisten joukossa joulukuussa

14 Tuotanto Voimalaitoksen käyttö ja kunnossapito Haapaniemen voimalaitoksen käytettävyys oli normaalilla tasolla. Voimalaitoksen vuosihuollot sujuivat suunnitelmien mukaan. Sähköä tuotettiin Haapaniemen voimalaitoksella yhteensä 448 GWh, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 18 %. Kasvun selittää oma lauhdetuotanto, kun taas vastapainetuotanto pysyi edellisvuoden tasolla. Haapaniemen voimalaitos toimi kohtuullisen hyvin koko vuoden. Käyttökeskeytyksen aiheutti muun muassa 2-kattilan seinäputken repeämä ja vuoto, kun laitosta oltiin käynnistämässä huoltoseisokin jälkeen. Vika korjattiin ja laitos saatiin käyttöön kaksi vuorokautta myöhemmin kuin oli suunniteltu. Muuten voimalaitosten vuosihuollot sujuivat suunnitelmien mukaan. Kaukolämpöä tuotettiin voimalaitoksilla hieman edellisvuotta vähemmän, noin 876 GWh. Polttoaineet Polttoaineita käytettiin yhteensä gigawattituntia. Turvetta siitä oli 1 515, sahanpurua 48,4, ruokohelpiä 1,2 ja öljyä 164,4 Markkinatilanteen muututtua lauhdesähkön tuotanto tuli syksyllä pitkästä aikaa kannattavaksi ja lauhdetta tuotettiin kapasiteetin sallimissa rajoissa. 12

15 gigawattituntia. Sahanpurun määrä väheni 25 % edelliseen vuoteen nähden. Öljyn osuus voimalaitoksen polttoaine-energiasta oli kymmenesosa, mikä on noin 4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Öljyn käyttöä oli mahdollista vähentää hyvän turvetuotantokesän ansiosta. Oman turvetuotannon osuus kiinteän polttoaineen kokonaismäärästä oli ennätykselliset 19,4 %. Polttoaineiden käyttö kasvoi vain vajaan prosentin edellisestä vuodesta. Päästökauppa ja päästöjen varmentaminen Päättynyt vuosi oli toinen päästökauppavuosi. Päästöoikeuksia myytiin alkuvuodesta, kun niitä jäi yli sähkön tuotannon vaatimasta määrästä. Markkinatilanteen muututtua lauhdesähkön tuotanto tuli syksyllä pitkästä aikaa kannattavaksi ja lauhdetta tuotettiin kapasiteetin sallimissa rajoissa. Lauhdetuotantoa varten markkinoilta ostettiin päästöoikeuksia huomattavasti alkuvuotta halvemmalla. Päästöjen mittaus, rekisteröinti, tallennus ja raportointi suoritettiin asetuksessa määrätyllä tavalla. Laissa määritettynä päästöjen varmentajana toimi Enprima Oy. Uuden voimalaitoksen suunnittelu käyntiin Haapaniemen 1-yksikköä korvaavan voimalaitoksen suunnittelu käynnistettiin laatimalla hankkeelle soveltuvuusselvitys. Selvityksessä määriteltiin uuden voimalaitoksen teho, polttoaine- ja sijoituspaikkavaihtoehdot. Selvityksessä oli mukana myös kierrätyspolttoaine. Syksyllä aloitettiin korvaushankkeen ympäristövaikutusten arviointi, YVA-prosessi, joka valmistuu kesään 2007 mennessä. 13

16 Tunnuslukuja Tunnusluvut (laskentakaavat Tilastotietoja -sivulla) Käyttökate (%) 31, ,2 34,5 31,8 Investointien omarahoitus (%) Käyttöomaisuuden poistoaika (v) 4,8 8,7 9,7 8,7 8,4 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 20,4 14,6 15,6 18,8 15,4 Oman pääoman tuotto (%) 31,8 20,4 21,7 26,1 21,6 Vuoden 2006 käyttöomaisuuden poistoaika, sijoitetun pääoman ja oman pääoman tuotto-% eivät ole tehdyn liiketoimintakaupan takia vertailukelpoiset edellisten vuosien lukuihin. Liikevaihdon ja käyttökatteen kehitys (milj. euroa/vuosi) 70 Liikevaihto Käyttökate Liikevoitto Liikevoiton kehitys (milj. euroa/vuosi)

17 Energiatase 2006 puu 49,5 sähkön osto 256,4 (GWh) öljy 194,4 biokaasu 7,8 turve 1516,3 energian kokonaishankinta 2024,4 vesikattilat/ öljy 30,8 puu 49,5 turve 1516,3 Haapaniemen voimalaitos käytetyt polttoaineet 1729,5 öljy 163,7 sähkön tuotantohäviöt 246,7 sähkön kokonaistuotanto 492,9 tuotanto 448,2 kaukolämmön kokonaistuotanto 916,1 Voimalaitos 881,0 Vesikattilat 35,2 kaukolämmön tuotantohäviöt/ voimalaitos 108,9 kaukolämmön tuotantohäviöt/ vesikattilat 3,4 omakäyttö 44,7 sähkön hankinta 704,6 kaukolämmön hankinta 910,9 (100 %) tukkumyynti 19,3 vähittäismyynti 685,3 kulutus 831,2 (91,3 %) myynti 828,4 (90,9 %) omakäyttö 5,2 verkostohäviöt 79,7 (8,7 %) käyttö omaan toimintaan 2,8 asuinrakennukset 511,6 (61,8 %) julkiset- ja liikerakennukset 272,1 (32,8 %) teollisuusrakennukset 44,7 (5,4 %) 15

18 Tuloslaskelma (1000 ) Myyntituotot Sähkön myynti Sähkön siirto Lämmön myynti Turpeen myynti 1 0 Datasähkön myynti Muut myyntitulot L I I K E V A I H T O Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot Kantaverkkomaksut Polttoaineiden ostot Polttoainevaraston lisäys(-)/vähennys(+) Muut aineet ja tarvikkeet Tarvikevaraston lisäys(-)/vähennys(+) Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Lakisääteiset henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut L I I K E V O I T T O Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Tuloutus kaupungille/peruspääoman korko T I L I K A U D E N Y L I J Ä Ä M Ä

19 Tase (1000 ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Johtoalueiden kertakaikk. korvaukset Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Sähköverkosto Lämpöverkosto Tuotannolliset koneet ja laitteet Muut koneet ja kalustot Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat Sijoitukset Muut saamiset 0 38 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Öljyvarasto Turvevarasto Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Liittymismaksusaamiset Saamiset kaupungilta Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Kassavarat ja pankkisaamiset Pitkäaikaiset pankkisaamiset Muut rahoitusvarat VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muu oma pääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut Lyhytaikainen Saadut ennakkomaksut Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat 1 35 Velat valtiolle Siirtovelat

20 Rahoituslaskelma (1000 ) Liikelaitoksen toiminta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos Edellisten tilikausien virheen oikaisu -461 Muun oman pääoman muutokset Vieraan pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutokset muilta Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat

21 Sähkön myynti ja siirto Sähkön myynnin ja siirron eriytetyt tuloslaskelmat Sähkön myynti Sähkön siirto Myyntitulot Sähkön myynti Sähkön siirto Muut myyntitulot Myyntitulot yhteensä Sisäinen myynti LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot ja kantaverkkomaksut Muut aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Sisäiset ostot LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Peruspääoman korko VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

22 Sähkön siirto Eriytetty sähkön siirron tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Johtoalueiden kertakorvaukset Aineettomat oikeudet/atk-ohjelmat Aineettomat hyödykkeet yht Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Sähköverkosto Tuotannolliset koneet ja laitteet Muut koneet ja kalustot Aineelliset hyödykkeet yht VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Liittymismaksusaamiset Saamiset kaupungilta Muut saamiset 1 0 Siirtosaamiset 9 4 Rahat ja pankkisaamiset Pitkäaikaiset pankkisaamiset Muut rahoitusvarat 2 2 Saamiset yht VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muu oma pääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä (KEOY:n osuus) 971 Tilikauden ylijäämä/alijäämä PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut Lyhytaikainen Saadut ennakkomaksut Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat 1 3 Velat valtiolle Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

23 Tilastotietoja ENERGIAN HANKINTA Voimalaitokset, sähkö/lämpö MW 93/225 93/225 Lämpökeskukset MW 335,5 335,5 Sähkön tuotanto GWh 448,2 379,7 Vastapaine-energia GWh 372,3 371,6 Lauhdutusenergia GWh 75,8 8,2 Sähkön osto GWh 255,8 332,3 Sähkön hankinta GWh Sähkön tukkumyynti GWh 19,3 19,4 Sähkön vähittäismyynti GWh 684,7 692,6 Huipputeho MW 111,6 104,8 Lämmön hankinta GWh 910,9 903,0 Turbiinit GWh 872,6 871,6 Reduktio GWh 3,6 5,4 Lämpökeskukset GWh 34,8 26,0 Polttoaineiden kulutus GWh 1 767, ,0 Polttoöljy t Turve m Hake m Oma turvetuotanto m Biokaasu 1000Nm Tuulisähkö MWh SÄHKÖN VÄHITTÄISMYYNTI GWh ,5 Asiakkaat kpl Yksityiset kpl/gwh /260, /254,7 Maataloudet kpl/gwh 89/9,3 95/7,6 Jalostus kpl/gwh 414/173,1 410/184,7 Palvelu kpl/gwh 2 667/126, /120,6 Julkiset kpl/gwh 417/92, /104,9 Tuulisähkö MWh LÄMMÖN MYYNTI GWh 828,4 808,8 Asiakkaat kpl Asuinrakennukset kpl/gwh 3 862/510, /499,0 Liike- ja julkiset rak. kpl/gwh 484/272,1 473/266,2 Teollisuusrakennukset kpl/gwh 92/44,7 90/43,6 Liitetty rak. tilavuus milj m 3 21,1 20,5 Kaukolämmitysaste % Suurin tuntiteho MW 325,5 261,7 SÄHKÖVERKOSTO Sähköasemat kpl/mva 6/266 6/266 Jakelumuuntamot kpl/mva 683/ /350 Johdot 110 kv km Keskijännitejohdot km Pienjännitejohdot km Siirretty sähkömäärä GWh 563,4 558 Siirron huipputeho MW 111,6 104,8 Siirtoasiakkaiden määrä kpl Keskeytysaika asiakkaalle min/v 36,5 23,9 KAUKOLÄMPÖVERKKO Kiinteät lämpökeskukset kpl/mw 7/322 7/322 Siirrettävät lämpökeskukset kpl/mw 3/14,8 3/14,8 Kaukolämpöverkon pituus km 349,4 335,2 Liittymisjohdot km 155,2 149,3 Siirto- ja jakelujohdot km 194,1 185,9 Keskeytysaika min/asiakas TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Käyttökate% 100x (liikevoitto + poistot) = liikevaihto Investointien 100x (ylijäämä + peruspääoman korko + poistot + liitt.maksut) omarahoitus = tilikauden investoinnit Käyttöomaisuuden käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo vuoden lopussa poistoaika = tilivuoden poistot Sijoitetun pääoman 100x (tulos ennen satunn. eriä + peruspääoman korko + korkokulut) tuotto = koroll. velat + oma pääoma + liitt. maksut Oman pääoman 100x (tulos ennen satunnaisia eriä + peruspääoman korko) tuotto = oma pääoma Sekä sijoitetun että oman pääoman laskemisessa on käytetty vuoden alku- ja loppusaldon keskiarvoa. TALOUS Liikevaihto milj. 63,0 58,4 Sähkön myynti milj. 25,8 22,2 Sähkön siirto milj. 10,6 10,3 Lämmön myynti milj. 24,8 24,3 Käyttökate milj. 19,9 17,5 Liikeylijäämä milj. 13,0 11,1 Tuloutus kaupungille milj. 9,3 9,3 Ylijäämä milj. 4,3 2,4 Investoinnit milj. 7,7 9,3 Pysyvät vastaavat milj. 33,9 55,9 Palkat milj. 6,8 7,1 Vakinainen henkilökunta kpl

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Kaukolämpö 8. Sähköverkko 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14.

Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Kaukolämpö 8. Sähköverkko 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14. Vuosikertomus 2005 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johtokunta 4 Organisaatio 5 Sähkön myynti 6 Kaukolämpö 8 Sähköverkko 10 Tuotanto 12 Tunnuslukuja 14 Energiatase 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Kaukolämpö 8. Sähköverkko 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14.

Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Kaukolämpö 8. Sähköverkko 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14. Vuosikertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johtokunta 4 Organisaatio 5 Sähkön myynti 6 Kaukolämpö 8 Sähköverkko 10 Tuotanto 12 Tunnuslukuja 14 Energiatase 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2009 Kuopion Energia

4 5 Vuosikertomus 2009 Kuopion Energia Vuosikertomus 29 Vuosikertomus 29 4 5 Vuosikertomus 29 Kuopion Energia Sisältö Yritysrakenne 1.9.29 alkaen Yritysrakenne...5 Kuopion Energia Oy Hallituksen jäsenet... 6 Organisaatio...7 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 1 (8) 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 oli Wiitaseudun Energia Oy:n kolmas toimintavuosi sen jälkeen kun Viitasaaren Vesi Oy sulautui Viitasaaren Lämpö

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot