ÖRÖN VÄYLÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Turun yliopisto Saaristomeren tutkimuslaitos Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÖRÖN VÄYLÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Turun yliopisto Saaristomeren tutkimuslaitos Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Turun yliopisto Saaristomeren tutkimuslaitos Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Turku 2001

2 Kartat: Maanmittauslaitos, lupa nro 208/MYY/01 Aineiston kopiointi ilman Maanmittauslaitoksen lupaa on kielletty.

3 MISTÄ SAA LISÄTIETOJA HANKKEESTA? HANKKEESTA VASTAAVA: Merenkulkulaitos Saaristomeren merenkulkupiiri Uudenmaankatu 14 PL Turku puhelin: Insinööri Frank Eriksson puhelin: , s-posti: HANKKEEN YHTEYSVIRANOMAINEN: Lounais-Suomen ympäristökeskus Itsenäisyydenaukio 2 PL Turku puhelin: Ylitarkastaja Seija Savo puhelin: s-posti: YVA:N LAATIJAT: Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Veistämönaukio Turku puhelin Erikoistutkija Tiina Mäkynen puhelin: s-posti: Turun yliopisto Saaristomeren tutkimuslaitos Turun yliopisto Tutkija Tuula Kohonen puhelin: s-posti: Tutkija Petri Vahteri puhelin: s-posti:

4 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ SAARISTOMEREN MERILIIKENTEESTÄ TIEDOT HANKKEESTA...4 Väylän kuvaus MIKSI HANKETTA SUUNNITELLAAN Meriturvallisuuteen liittyvät syyt Taloudelliset ja ympäristöön liittyvät syyt HANKKEEN TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT Vaihtoehto 0: hankkeen toteuttamatta jättäminen Vaihtoehto 1: väylien A ja C avaaminen HANKKEEN TOTEUTTAMISEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Päästöt ilmaan ja veteen Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen Suhde suunniteltuun maankäyttöön Vaikutukset luontoon Suhde ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön VAIKUTUSALUE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Ympäristöministeriön päätös Organisaatiot ja sidosryhmät Arviointimenettelyprosessin eteneminen ja osallistumisen järjestäminen HANKKEEN TOTEUTTAMISAIKATAULU...20

5 1 1. YLEISTÄ SAARISTOMEREN MERILIIKENTEESTÄ Saaristomerellä tapahtuva kauppamerenkulun liikenne suuntautuu pääosin Turun, Naantalin, Uudenkaupungin ja Paraisten satamiin. Tonnimääräisesti mitattuna eniten kuljetuksia on Naantalin satamaan. Laivakäyntejä ja matkustajaliikennettä on eniten Turun satamaan. Taulukko 1. Lounais-Suomen satamien meriliikennetietoja vuodelta (Lähde: Merenkulkulaitoksen tilastot) Ulkomaan tavaraliikenne (tonnia) Matkustajaliikenne (matkustajaa) Saapuneita aluksia Uusikaupunki Turku Naantali Parainen yhteensä Saaristomeren merenkulkupiirin alueella kauppamerenkulun väyliä oli vuonna 1999 yhteensä kilometriä (=1 292 mpk) ja muita vesiväyliä kilometriä (=1 116 mpk). Nämä kattavat kaikista Suomen kauppamerenkulun väylistä 44,2 % ja muista väylistä noin 20 %. Vuonna 1999 Saaristomeren merenkulkupiirin alueella keskimääräinen luotsattu matka oli n. 26 kilometriä (=n. 14 mpk), mikä on pidempi kuin muilla Suomen merialueilla. Kauppamerenkulun lisäksi Saaristomeren alueella liikennöi kesäaikana suuri määrä huviveneilijöitä. Kasvavalla vapaa-ajan veneilyllä on omat vaikutuksensa väylien liikenteen sujuvuuteen ja meriturvallisuuteen. Veneilijät käyttävät yleensä mieluummin muita kuin kauppamerenkulun väyliä mm. turvallisuussyistä. Kauppamerenkulun väylät eivät ole useinkaan matkailumielessä houkuttelevia. Lounais-Suomen satamiin suuntautuvalla kauppamerenkulun liikenteellä on käytettävissään kolme väylää, joiden kautta liikenne ulkomereltä ohjataan saariston sisäväylille. Nämä ovat Isokarin, Utön ja Hangon väylät (Kartta 1). Nämä väylät haarautuvat edelleen Uudenkaupungin, Naantalin, Turun ja Paraisten satamiin. Eniten kauppamerenkulun liikennettä alusmäärillä mitattuna suuntautuu Ahvenanmaalle ja Utöseen meneville väylille. Kartassa 2 on esitettynä vuoden 1998 alusliikenteen jakautuminen Saaristomeren väylille. Örön väylän potentiaalisia käyttäjiä ovat tällä hetkellä Isokarista, Naantalista, Turusta ja Paraisilta Hangon väylän kautta liikennöivät alukset. Vuonna 1998 tällaisia aluksia oli 875. Lisäksi väylää tulisi käyttämään Mjösundiin ja Norrlångvikiin suuntautuva liikenne. Myös osa tällä hetkellä Utön kautta kulkevasta liikenteestä siirtyy todennäköisesti käyttämään Örön väylää.

6 2 Kartta 1. Örön väylän sijainti. (9.0) (7,5) (13,0) (7,5) (10,0) (9,0) (10,0) (13,0) (9,0) (9,0) (9,0) (9,0) (9,0) (9,0) (9,0) (9,0) (9,0) (3,2) (3,2) (3,2) (3,2) (3,2) (3,2) (3,2) (3,2) (3,2) (10,0) (8,0) SALO HANKO HANKO HANKO HANKO HANKO HANKO HANKO HANKO HANKO Norrlångvik Norrlångvik Norrlångvik Norrlångvik Norrlångvik Norrlångvik Norrlångvik Norrlångvik Norrlångvik SALO SALO SALO SALO SALO SALO SALO SALO SALO Kemiö Hiittinen Taalintehdas TURKU TURKU TURKU TURKU TURKU TURKU TURKU TURKU TURKU PARAINEN PARAINEN PARAINEN PARAINEN PARAINEN PARAINEN PARAINEN PARAINEN PARAINEN Mjösund Mjösund Mjösund Mjösund Mjösund Mjösund Mjösund Mjösund Mjösund Högsar Örö Utö Utö Utö Utö Utö Utö Utö Utö Utö Nauvo Korppoo Rymättylä Velkua Lövskär Lövskär Lövskär Lövskär Lövskär Lövskär Lövskär Lövskär Lövskär UUSIKAUPUNKI UUSIKAUPUNKI UUSIKAUPUNKI UUSIKAUPUNKI UUSIKAUPUNKI UUSIKAUPUNKI UUSIKAUPUNKI UUSIKAUPUNKI UUSIKAUPUNKI NAANTALI NAANTALI NAANTALI NAANTALI NAANTALI NAANTALI NAANTALI NAANTALI NAANTALI Isokari Isokari Isokari Isokari Isokari Isokari Isokari Isokari Isokari MAARIANHAMINA MAARIANHAMINA MAARIANHAMINA MAARIANHAMINA MAARIANHAMINA MAARIANHAMINA MAARIANHAMINA MAARIANHAMINA MAARIANHAMINA 0

7 3 Uusikaupunki Liikenteen kokonaismäärät väylittäin Alusten lukumäärät 7,500-10, to to to to to 200 Isokari Naantali Turku Parainen Ahvenanmaa Taalintehdas Utö km Hanko Kartta 2. Saaristomeren kauppamerenkulun alusliikenteen jakautuminen väylille vuonna (Lähde: Rintala, 2001)

8 4 Lökholmen (7,5 m) Storön 2. TIEDOT HANKKEESTA Väylän kuvaus GULLKRONA FJÄRD GULLKRONAN SELKÄ VÄYLÄ C (2,4 m) (7,5 m) Högland Helsingholmen (3,2 m) AIRISTO-JÄRNGRYNNAN VÄYLÄ (7,5 m) Sandskär Sandön Norstö Nämanön Långsidan Purunpää Suunniteltu Örön väylä sijaitsee suurelta osin Dragsfjärdin kunnan alueella. Ainoastaan väylän luoteisin osa sijaitsee noin 4 kilometrin matkalta Nauvon kunnan alueella. Suunnitellun väylän linjaus on nähtävissä kartasta 3. Tässä selvityksessä väylän esitetään koostuvan kolmesta osasta (A-C), jotka on merkitty karttaan. Eteläisin osa, väyläosa A, on pohjoiseteläsuuntainen väylä, joka sijaitsee Örön ja Snåldön saarten länsipuolella. Tällä hetkellä alueella on kalastajien käyttämä kulkusyvyydeltään 4,5 metrinen väylä. Väylä alkaa etelässä ulkomereltä ja päättyy pohjoisessa itä-länsisuuntaiseen Utö - Hanko 9,0 metriä syvään kauppamerenkulun väylään. Väyläosan A kulkusyvyydeksi on suunniteltu niin ikään 9,0 metriä. Avomereltä Utö-Hanko - väylälle on noin 15 kilometriä (=8 mpk). UTÖ-HANKO -väylä Norra Benskär VÄYLÄ B (7,5 m) (3,2 m) Högsåra (9,0 m) Söderön Holma (3,2 (3,2 (3,2 (3,2 (3,2 (3,2 (3,2 (3,2 (3,2 m) m) m) m) m) m) m) m) m) (4,2 (4,2 (4,2 (4,2 (4,2 (4,2 (4,2 (4,2 (4,2 m) m) m) m) m) m) m) m) m) Långholmen Kasnäs Örön saaren länsipuolella sijaitseva merialue olisi luonnollinen paikka uuden väylän sijainnille. Väylä on ollut merkittynä jo vuonna 1813 tehdyssä Gustaf af Klintin kartassa (Kartta 4.) sekä 1917 painetussa venäläisessä merikortissa (Viitanen, 2000). Suomen itsenäistymisen aikoihin alue, jonka halki meriväylä kulkee, määriteltiin sotilasalueeksi ja väylän käyttöä rajoitettiin maanpuolustuksellisista syistä. Väylä suljettiin kauppamerenkululta ja sen käyttöä jatkoivat kalastajat ja puolustusvoimat. (Viitanen, 2000). (9,0 m) Snåldön Rosala Uusi väylä Nykyinen väylä Storholmen VÄYLÄ A Örö Bodöarna Kartta 3. Örön väylän linjaus.

9 ÖRÖN VÄYLÄ Väyläosa A sijaitsee murroslinjassa, joka jatkuu pohjoisempana Paimionlahtena. Vesialue on luonnostaan riittävän syvä kulkusyvyydeltään 9,0 metrisen väylän merkitsemiseen, joten vesialueiden ruoppauksia alueella ei tarvitsisi tehdä. Väylän avaamista edeltävät toimenpiteet olisivat viitoituksen ja syvyyskartoitusten tekeminen kauppamerenkulun edellyttämällä tavalla. Väylän keskiosassa (väyläosa B) sijaitsee 7,5 metriä syvä kauppamerenkulun väylä. Väylä on otettu käyttöön vuonna Väylä jatkuu edelleen pohjoiseen Hamnholmenin ja Purunpään välistä Paraisten ja Turun suuntaan. Väyläosan B pituus on noin 11 kilometriä (=6 mpk). Suunnitellun väylän pohjoisin osa, väyläosa C, olisi jatke edellä kuvatulle väyläosuudelle. Väylä suuntautuu Norrstön saaren kohdalta luoteeseen, kääntyy Helsingholmenin kohdalla pohjoiseen Gullkronan selälle ja yhtyy Airisto-Järngrynnan väylään. Väylän kulkusyvyys tulisi olemaan 7,5 metriä. Uuden väylän pituus olisi noin 25 kilometriä (=13,5 mpk). Väyläosan C avaamisella halutaan korvata osa vanhaa kauppamerenkulun väylää, joka on kulkusyvyydeltään 7,5 metriä. Väylä kulkee suurelta osin vaikeakulkuisilla alueilla, kapeissa salmissa ja lähellä ranta-alueita. Suunniteltu väylä ohjaa liikenteen kauemmaksi rannikolta väljemmille vesialueille. Väylälle saataisiin riittävästi leveyttä ja väylä olisi vanhaa väylää helppokulkuisempi. Vesialue on luonnostaan riittävän syvä 7,5 metriä syvän väylän perustamiselle, eikä ruoppauksia tai maansiirtoja tarvitsisi tehdä. Mikäli korvaavan väylän rakentaminen on mahdollista, vanha väylä merkitään matalaväyläksi (3,2 m) ja väylän käyttöä voisivat jatkaa huviveneilijät ja kalastajat. Tämä parantaisi alueen liikenneturvallisuutta. Kartta 4. Gustaf av Klintin kartta vuodelta (Lähde: Farlederna berättar)

10 3. MIKSI HANKETTA SUUNNITELLAAN 6 Uusien väyläosuuksien suunnittelemiselle on useita syitä. Näistä tärkeimmät ovat meriturvallisuuteen liittyvät syyt sekä taloudelliset ja ympäristöön liittyvät syyt. Meriturvallisuuteen vaikuttavia osatekijöitä ovat mm. väylien helppokulkuisuus, ruuhkien syntymisen välttäminen sekä huviveneliikenteen ja kauppamerenkulun liikenteen eriyttäminen omille väylilleen. Taloudellisia syitä ovat uuden väylän avaamisen edullisuus verrattuna vanhojen väylien ylläpitoon sekä liikennöitävien matkojen lyheneminen ja tästä aiheutuvat kustannussäästöt kauppamerenkululle. Ympäristötekijöihin liittyy omalta osaltaan myös merimatkan lyheneminen, koska se pienentää laivaliikenteen päästöjä ja onnettomuusriskejä Meriturvallisuuteen liittyvät syyt Uuden väylän suunnittelemisen yksi tärkeimmistä motiiveista on meriturvallisuuden parantaminen. Tähän pyritään sekä edistämällä huviveneliikenteen ja kauppamerenkulun liikenteen eriytymistä omille väylilleen, että luomalla liikenteelle sellaiset olosuhteet, joilla voidaan välttää liikenteen ruuhkautuminen. Meriturvallisuuden yksi osatekijä on myös väylien helppokulkuisuus. Örön väylän avaaminen vaikuttaisi myönteisesti meriliikenteen turvallisuuteen monella eri väylällä. Näistä voidaan erityisesti mainita mm: Hangon väylä ja Airisto-Järngrynnan väylä Väyläosaa A lähinnä oleva sisääntuloväylä ulkomereltä tällä hetkellä on Hangon väylä (Kartta 5). Hangon väylä on merenkulullisesti vaativa väylällä sijaitsevien kapeikkojen ja mutkaisuuden vuoksi. Väylä on näin ollen riskialtis onnettomuuksille. Varustamojen edustajille tehtyjen haastattelujen mukaan väylää pidetään erittäin riskialttiina ja sopimattomana nykyaikaiselle merenkululle. Jotkut varustamot suosivatkin sisääntuloväylänä Utön väylää, vaikka sen käyttäminen idästä tultaessa lisää matkan pituutta noin 75 km (=n.40 mpk). (Viitanen, 2000). Örön väylä olisi linjaukseltaan melko suora ja myös lyhyempi reitti Turkuun ja Naantaliin. Hangosta Lounais-Suomen satamiin suuntautuva liikenne jatkaa matkaansa Airisto-Järngynnan väylää pitkin. Tämä nykyisin käytössä oleva väylä on myös paikoin vaikeakulkuinen. Uuden väylän avaamisen myötä liikenne voisi siirtyä käyttämään turvallisempaa väylää.

11 7 Kartta 5. Hangon läheisyydessä sijaitseva kauppamerenkulun väylä. Högholmen Högholmenin edustalla on alue, jossa risteävät 2,4 metriä syvä Taalintehtaan suunnasta tuleva väylä että Gullkronan selältä tuleva 5,0 metriä syvä väylä. Lisäksi alueella risteää Högsåran länsipuolelta kulkeva kauppamerenkulun väylä (7,5) sekä Kasnäsin suunnalta tuleva kulkusyvyydeltään 4,3 metrinen väylä (Kartta 6.). Kaikki väylät, kauppamerenkulun väylää lukuunottamatta, ovat suosittuja huviveneliikenteen väyliä. Itään suuntautuvaa Taalintehtaan väylää käyttävät mielellään myös ammattimaista tilausliikennettä vanhoilla purjelaivoilla harjoittavat alukset. Tämä väylä on heidän toiminnassaan yksi käytetyimmistä (Mäkynen 1999). Uuden väylän toteuttamisella saataisiin eriytettyä kauppamerenkulun liikenne ja huviveneliikenne omille väylilleen, mikä parantaa meriturvallisuutta.

12 m) ÖRÖN VÄYLÄ (3,2 m) Purunpää Taalintehd 8 Högholmen Norstö Brändön Nämanön Lövö Bisko Benskär (3,2 (3,2 (3,2 (3,2 (3,2 (3,2 (3,2 m) m) m) m) m) m) m) (3,2 m) (3,2 m) (7,5 m) Högsåra (3,2 m) Söderön Kartta 6. Högholmenin sijainti. Kasnäs 3.2. Taloudelliset ja ympäristöön liittyvät syyt Örön väylä lyhentäisi idästä Turkuun ja Naantaliin liikennöivien alusten merimatkaa noin 33 km (=n.18 mpk) verrattuna Hangon väylään. Utön väylään verrattuna uusi väylä lyhentäisi merimatkaa noin 75 km (=n. 40 mpk). Merimatkan lyheneminen tuottaisi aluksien polttoainekulutukseen säästöä. Säästöä syntyisi myös luotsausmaksujen pienenemisenä luotsausmatkan lyhentyessä sekä alusten päiväkustannusten pienenemisenä. Polttoainekulutuksen pieneneminen on paitsi taloudellinen myös ympäristöllinen tekijä päästöjen vähentyessä sekä ilmaan että veteen. Merimatkan lyhentyessä myös onnettomuusriski pienentyy ja aallokon aiheuttama eroosiovaikutus vähenee. Mjösundiin ja Norrlångvikiin suuntautuu pientonnistoliikennettä, joka palvelee Kemiössä sijaitsevia teollisuuslaitoksia. Tällä hetkellä tämä liikenne käyttää Hangon väylää. Myös heille avautuisi Örön väylän avaamisen myötä lyhyempi ja helppokulkuisempi reitti avomerelle.

13 (3,2 (3,2 (3,2 m) m) m) ÖRÖN VÄYLÄ 9 Lökholmen GULLKRONA FJÄRD GULLKRONAN SELKÄ (7,5 m) Högland AIRISTO-JÄRNGRYNNAN VÄYLÄ (7,5 m) Storön Långsidan 4. HANKKEEN TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT Arviointiohjelmaan on sisällytetty seuraavat kaksi vaihtoehtoa: - Vaihtoehto 0: hankkeen toteuttamatta jättäminen - Vaihtoehto 1: väyläosien A ja C avaaminen VÄYLÄ C (2,4 m) Helsingholmen (7,5 m) Norra Benskär Sandskär Sandön (3,2 m) Norstö Nämanön Purunpää 4.1. Vaihtoehto 0: hankkeen toteuttamatta jättäminen Vaihtoehdolla 0 tarkoitetaan tilannetta, jossa hanketta ei toteuteta. Käytännössä tästä todennäköisesti seuraisi ajan mittaan tarve väylän perusparannustöiden tekemiseen, koska väylä ei enää olisi Merenkulkulaitoksen väylänormiston mukainen. Tähän on syynä väylille asetettujen vaatimusten muuttuminen mm. aluskoon jatkuvasti kasvaessa sekä väylän mataloituminen ajan kuluessa. On todennäköistä, että tulevaisuudessa sekä väylän syvyyttä että leveyttä jouduttaisiin lisäämään. (3,2 (3,2 (3,2 (3,2 m) m) m) m) (3,2 m) (3,2 m) (7,5 m) Högsåra 4.2. Vaihtoehto 1: väylien A ja C avaaminen UTÖ-HANKO -väylä (9,0 m) VÄYLÄ A vaihtoehto 0 vaihtoehto 1 VÄYLÄ B Örö (3,2 m) (9,0 m) Snåldön Söderön Holma Långholmen Bodöarna Kartta 7. Hankkeen vaihtoehdot. Kasnäs Rosala Storholmen Vaihtoehdossa 1 toteutetaan sekä väyläosan A että väyläosan C merkitseminen. Väyläosa A, Örön saaren länsipuolelle sijoittuva väyläosa, merkitään kulkusyvyydeltään 9,0 metriä syväksi kauppamerenkulun väyläksi. Väylä on noin 15 kilometriä pitkä pohjoiseteläsuuntainen väylä, joka pohjoisessa yhtyy Utö- Hanko väylään. Väyläosa C erkanee väylästä B luoteeseen Norstön saaren kohdalla, kulkee Helsingholmenin saaren länsipuolitse ja yhtyy Airisto- Järngrynnan -väylään. Alueen luonnonolosuhteet mahdollistaisivat väylän avaamisen ilman, että alueella tarvitsee tehdä ruoppauksia. Väyläosat A, B ja C muodostaisivat yhdessä uuden väylän avomereltä Paraisten eteläosiin saakka jatkuen edelleen mm. Turun ja Naantalin satamiin. Väyläosalla C on tarkoitus korvata tällä hetkellä Purunpään ja Hamnholmenin välistä kulkeva väylän osa. Kyseinen väylä sijaitsee paikoin vaikeakulkuisilla alueilla, lähellä ranta-alueita ja kapeikoissa. Hankkeen toteuttamisella saataisiin Lounais-Suomen satamista itään suuntautuvalle meriliikenteelle uusi, nykyaikaisen merenkulun tarpeita vastaavaksi suunniteltu ja meriturvallisuuden kannalta nykyisiä väyliä huomattavasti parempi väylä.

14 5. HANKKEEN TOTEUTTAMISEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT 10 Väylänrakennusprosessissa voidaan erottaa eri vaiheita, joita on havainnollistettu alla olevassa kaaviokuvassa. Jokainen väylänrakennusprosessi noudattelee pääpiirteittäin kaaviossa esitettyä etenemistapaa. VÄYLÄSUUNNITTELUN VAIHEET: ALOITE ESIKÄSITTELY ESISUUNNITTELU TALOUDELLISUUSSELVITYS AIKA YLEISSUUNNITTELU YVA-PROSESSI VESIOIKEUDELLINEN SUUNNIT- TELU JA LUPAPROSESSI RAKENNUSSUUNNITTELU RAKENTAMINEN Keskustelu Örön väylän avaamisesta on jatkunut -60 -luvulta asti. Aloite uuden Örön väylän suunnittelun aloittamiselle on tullut kauppamerenkulun edustajilta. Merenkulkulaitokselle on esitetty toistuvasti pyyntöjä Lounais-Suomen satamista itään suuntautuvien meriliikenneyhteyksien parantamiseksi. Käytettävissä olevat väylät eivät vastaa nykyaikaisen meriliikenteen tarpeisiin ja uusien turvallisten väylien löytämiselle on tarvetta.

15 Esisuunnitelmissa potentiaaliseksi väylävaihtoehdoksi osoittautui niin kutsuttu Örön väylä, joka alkaisi Paraisten eteläosista jatkuen melko suorin linjauksin ulkomerelle asti. Väylä koostuu täysin uudesta väyläosasta ja vanhan jo luvun alussa karttoihin merkityn väylän paikalle sijoittuvasta osasta. Uudella väylällä voitaisiin korvata tällä hetkellä Purunpään ja Hamnholmenin välistä kulkeva väylän osa, joka on vaikeakulkuinen ja riskialtis. Kyseinen väylä sijaitsee paikoin lähellä ranta-alueita ja kapeikoissa.. Esisuunnitelmissa väylän linjaus suunniteltiin pääpiirteittäin. Vuonna 2000 väylästä teetettiin sekä taloudellisuusselvitys että vesistö- ja kalatalousselvitys. Taloudellisuusselvityksessä väylän avaamisesta tehtiin yhteiskuntataloudelliset laskelmat, jotka ottavat huomioon kestävän kehityksen kannalta oleelliset tekijät. Hankkeen toteuttamiselle laskettiin myös hyöty-kustannussuhde. Sekä yhteiskuntataloudelliset laskelmien että hyötykustannussuhdelaskelman tulokset puolsivat selkeästi Örön väylän avaamista. Myöskään vesi- ja kalatalousselvityksessä ei nähty väylän avaamisen vaikuttavan merkittävästi kalastuselinkeinon harjoittamiseen alueella. Yleissuunnittelulla on tarkennettu hankkeen yksityiskohtia ja toteuttamisen edellytyksiä. Väylän linjaukset määriteltiin ja liikenteen ohjauslaitteiden (linjataulut, poijut) paikat suunniteltiin. Rantaalueiden maanomistajien tiedot kerättiin ja hankittiin tietoa alueella olevista luonnonsuojelualueista. Yleissuunnitteluvaiheessa selvitettiin myös mahdollinen YVA-menettelyn tarve ympäristöministeriöstä. Ympäristöministeriö totesi lausunnossaan, että Örön väylän avaamiseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttaminen aloitettiin vuoden 2000 lopussa ja menettelyn toteuttaminen kestää loppusyksyyn 2001 saakka. Arviointimenettelyn tarkoituksena on selvittää hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ohjeistavat laki ympäristövaikutusten menettelystä (468/94 ja 267/1999) sekä asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (268/99) Vesioikeudellisella suunnittelulla ja lupaprosessilla tarkoitetaan vesilain mukaisten lupien hankkimista hankkeen toteuttamiselle. Vesilaissa (264/61 ja 88/2000) edellytetään luvan hakemista sekä rakentamistoimenpiteisiin (2. luku) että merenkulkuväylän avaamiseen julkiseksi kulkuväyläksi (4. luku). Vesilain mukaiset luvat haetaan Länsi-Suomen ympäristölupaviranomaiselta. Kun lupa on saatu, voidaan tehdä päätös hankkeen toteuttamisesta. Rakennussuunnittelulla viimeistellään hankkeen toteuttamisen edellyttämät suunnitelmat ja määritellään kaikki toteuttamiseen liittyvät yksityiskohdat. 11

16 12 6. ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia: a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön; sekä d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä e) a-d kohdissa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Arviointiselvityksessä tullaan arvioimaan ympäristön nykytilanne (0-vaihtoehto) sekä hankkeen rakentamisesta että toiminnasta ympäristölle aiheutuvat vaikutukset (1-vaihtoehto). Toisin sanoen hankkeen toteuttamisen vaikutuksia verrataan nykytilanteeseen. Ympäristön nykytilan arvioinnissa tukeudutaan suurelta osin olemassa oleviin kirjallisiin lähteisiin, joita täydennetään kenttätutkimuksilla. Arvioitavia rakentamistoimenpiteitä ovat väylän merkitsemistoimenpiteet eli poijujen ja linjataulujen asentaminen. Arvioitavia käytön aikaisia vaikutuksia ovat uuden väylän liikenteestä aiheutuvat vaikutukset Päästöt ilmaan ja veteen Alusliikenteestä aiheutuvia ilmapäästöjä ovat mm. typen oksidit (NOx), rikkidioksidi (SO 2 ), hiilivedyt (HC), hiukkaset, hiilimonoksidi (CO) ja hiilidioksidi (CO 2 ). Hiilidioksidi on kasvihuonekaasu ja muut ovat terveydelle ja ympäristölle haitallisia. Rikin ja typen oksidit ovat alusliikenteen aiheuttamat merkittävimmät ilmapäästöt. Vesipäästöjä koskevien määräysten mukaan Suomen aluevesille ei aluksista saa päästää minkäänlaisia jätevesiä. Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Porin yksikössä on meneillään selvitys alusliikenteen päästöistä Saaristomerellä. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa päästöjen jakautumisesta väylittäin. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa Örön väylän päästöjen määrää ja vaikutusta sekä luontoon että ihmisiin. Lisäksi selvittämisessä käytetään apuna muita aiheesta tehtyjä selvityksiä Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen Liikenteestä aiheutuva melu, potkurivirrat ja peräaallot, päästöt ilmaan ja vesiin voivat heikentää ranta-alueiden laatua asuinympäristönä ja virkistyskäyttöalueina. Viihtyvyyttä saattavat heikentää myös väylän merkitsemiseen käytettävien linjataulujen ja poijujen olemassaolo. Arviointiselostuksessa tullaan selvittämään ne ranta-alueet, joihin edellä mainituilla tekijöillä voi olla ihmisiä häiritsevä vaikutus. Melutason haitallisuuden määrittelyssä käytetään teoreettisia laskentamalleja ja aiheesta tehtyjä selvityksiä. Asukkaiden näkemyksiä elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvistä vaikutuksista saadaan yleisötilaisuuksista sekä arviointiohjelmasta ja -selostuksesta annettavista mielipiteistä.

17 Uuden laivaväylän avaaminen saattaa vaikuttaa kalastuselinkeinon harjoittamiseen. Hankkeesta vastaava on teettänyt vuonna 2000 selvityksen väylän vaikutuksesta kalastuselinkeinon harjoittamiseen. Kalastuselinkeinoon kohdistuvia vaikutuksia arvioitaessa tullaan tukeutumaan tämän selvityksen tuloksiin ja tietoja täydennetään tarvittaessa sidosryhmähaastatteluin. Vaikutukset meriliikenteeseen Örön väylän avaamisen ei oleteta lisäävän kauppamerenkulun liikenteen kokonaismäärää Saaristomerellä. Uuden väylän avaamisen myötä käytettävät reitit vaihtuisivat ja näin ollen liikenne jakautuisi uusille alueille. Arviointiselostuksessa esitetään arviot siitä, millä tavalla liikenne (liikenteen määrä ja alustyypit) tulisi jakautumaan eri väylille. Arviot perustuvat nykyisiin kauppamerenkulun liikenteestä oleviin tietoihin. Tärkeimmät tietolähteet ovat merenkulkulaitoksen liikennetilastot. Selostuksessa pyritään arvioimaan myös liikenteen kehittymisen tulevaisuudennäkymiä. Arviot perustuvat erilaisiin aiheista tehtyihin selvityksiin. Tähän liittyen myös haastatellaan satamien (Turku, Naantali, Parainen) edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmiä. Hankkeesta vastaava on kerännyt mielipiteitä väylän tarpeesta erilaisilta sidosryhmiltä vuonna Nämä tiedot hyödynnetään myös arviointiselostuksessa Suhde suunniteltuun maankäyttöön Suunnitellulla maankäytöllä tarkoitetaan tässä seutu- ja yleiskaavojen mukaista maankäyttöä. Alueelle on vahvistettu vuonna 1999 seutukaava. Ranta-alueet kuuluvat suurelta osin Dragsfjärdin kunnan yleiskaavoituksen piiriin. Osa alueesta kuuluu Nauvon kuntaan. Selostuksessa arvioidaan miten hankkeen toteuttamisvaihtoehdot sopivat yhteen suunniteltuun maankäyttöön ja sen toteuttamiseen Vaikutukset luontoon Arvioinnissa tullaan selvittämään väylähankkeen vaikutukset maaperään, veteen, eläimiin, kasvillisuuteen, ilmaan ja pienilmastoon olemassa olevien tietojen ja kenttätutkimusten avulla. Sekä 0- ja 1-vaihtoehtojen väylät sivuavat Saaristomeren Natura alueita ja myös kulkevat Natura verkoston vesialueen halki (Kartat 7 ja 8). Luonnonsuojelulain 65 mukaan on selvitettävä heikentääkö väylähanke merkityksellisesti Natura verkostoon kuuluvien alueiden luonnonarvoja. Uudella väylällä ei tehdä ruoppaus- eikä läjitystöitä, joten itse rakentamisella ei ole suuria haitallisia vaikutuksia luonnonoloihin. Laivaliikenteen aiheuttamien aaltojen ja virtausten vaikutukset kohdistuvat rantoihin ja meren pohjaan sekä niiden eliöstöön. Melu sekä ilmaan ja veteen tulevat päästöt vaikuttavat eliöstöön myös välitöntä rantavyöhykettä laajemmalla alueella. Laivaliikenteessä on lisäksi onnettomuusriski.

18 ÖRÖN VÄYLÄ 14 Helsingholmen Purunpää Purunpää Högsar Kartta 7. 0-vaihtoehtoon liittyvät Purunpään Natura-alueet (luontodirektiivi). Örö Kartta 8. Luontodirektiivin ja lintudirektiivin mukaisten Natura-alueiden sijainti.

19 Vaikutukset rantoihin ja meren pohjaan 15 Aiemmat selvitykset Geologian tutkimuskeskus on tehnyt selvityksen Gullkronan merenalaisista maa-ainesvaroista (Häkkinen 1990). Tutkimusta on tehty akustisten luotausten ja sedimenttinäytteiden avulla. Tuloksia voidaan hyödyntää laivaliikenteen eroosiovaikutusten arvioinnissa sekä kenttätutkimuskohteiden valinnassa. Saaristomeren virtaustutkimuksessa (Virtaustutkimuksen neuvottelukunta 1979) on mitattu veden pinta- ja pohjakerroksen päävirtaussuuntia Airiston ja Gullkronafjärdenin sekä Peimarin ja Gullkronafjärdenin välillä. Dragsfjärdin Vänön saaren koillispuolelta on veden virtaustietoa Kuuselan (1994) toimittamassa raportissa: "Dragsfjärdin merialueen myrkkytynnyriupotuksia selvittäneen työryhmän raportti". Samassa raportissa on tietoa myös pohjasedimentin raekokojakaumasta. Laivaliikenteestä johtuvia aalto- ja virtaushäiriöitä ei alueella ole tiettävästi tutkittu. Kenttätutkimukset Kesällä 2001 suoritetaan veden virtaustutkimuksia nykyisen väylän (0-vaihtoehto) ja suunnitellun uuden väylän (1-vaihtoehto) läheisyydessä. Luonnollisia virtauksia mitataan eri tuulioloissa seuraamalla sedimentaatio-oloissa ja veden laadussa tapahtuvia muutoksia. Laivojen aiheuttamia muutoksia veden virtausnopeuksiin ja ranta- sekä pohjaeroosioon arvioidaan nykyisen väylän vaikutusalueella. Pohjan eroosioherkkyyttä arvioidaan nykyisen ja suunnitellun uuden väylän läheisyydestä otettujen sedimenttinäytteiden avulla. Näytteitä otetaan sekä hiekka- että liejupohjilta. R/V Aurelian MD DSS- kaikuluotauslaitteistoa käytetään mittaus- ja näytteenottopaikkojen valintaan. Veden virtaustietoa kerätään kahdella laitteella. ADCP-virtausmittari mittaa veden virtausnopeuksia ja -suuntia vesipatsaassa 2 metriä pohjasta ja 2 metriä pinnasta väliin jäävällä alueella. UCM-50- tai Aanderaa -virtausmittaria käytetään täydentämään ADCP:llä kerättyä aineistoa, sillä niiden avulla voidaan mitata pohjan läheisiä veden virtauksia. Virtausmittausten kanssa samanaikaisesti kerätään tietoa kiintoainespitoisuuden, suolaisuuden ja lämpötilan muutoksista vesipatsaassa. Laivaliikenteen eroosiovaikutuksia tutkitaan pohjanläheiseen veteen suspendoituneesta aineksesta nykyisen laivaväylän läheisyydessä. Pohjan eroosiota tutkitaan ottamalla vesinäytteitä noin 1 m pohjan yläpuolelta ennen havaittavaa aallonmuodostusta, suurimpien aaltojen aikana ja aaltojen vaimentumisen jälkeen. Vesinäytteistä määritetään kiintoaineksen osuus ja raekokojakauma. Tulosten perusteella arvioidaan pohjaeroosion voimakkuutta ja määrää. Menetelmää on käytetty Pohjois-Airistolla Saaristomeren tutkimuslaitoksen ja VTT:n tutkijoiden yhteisprojektissa (Kohonen ym. 2001, Rytkönen ym. 2001) Vaikutukset eliöstöön Aiemmat selvitykset Saaristomeren kansallispuiston lajistosta ja biotyypeistä on tehty useita kartoituksia (mm. Niinimäki & Hindsberg 2000, Miettinen ym. 1997, Lehtinen 1996, Kiiski ym. 1994, Lindgren 1994, Mäkinen ym. 1994, Rajasilta 1982). Uuden suunnitellun väylän (1-vaihtoehto) ja jo olemassa olevan väylän (0-vaihtoehto) aiheuttamat muutokset vaikuttavat voimakkaimmin rantavyöhykkeen eliöstöön, jonka kautta muutokset heijastuvat myös muuhun eliöstöön. Näiden muutosten arviointiin käytetään sekä jo olemassa olevia tutkimuksia että suunnitellun väylän aiheuttamien ympäristövaikutusten selvittämiseen suunnattuja uusia kenttätutkimuksia. Näitä tietoja yhdistämällä arvioidaan sekä suunnitellun väylän (1-vaihtoehto) mahdollisesti aiheuttamia laji ja lajiston runsaussuhteiden muu-

20 toksia alueen eri biotoopeissa, että jo olemassa olevan väylän (0-vaihtoehto) vaikutuksia ympäristölle. Pääpaino tulee olemaan rantavyöhykkeen kasvillisuuden ja selkärangattomien eläinten muutoksien arvioinnissa. Näiden muutosten avulla arvioidaan muulle eliöstölle tapahtuvia muutoksia. Rantavyöhykkeen lisäksi muita painopisteitä Saaristomeren kansallispuiston eliöstön tarkastelussa tulevat olemaan alueen linnusto ja kalasto. Tutkimuksissa pyritään ensisijaisesti hyödyntämään kaikki alueelta jo kerätty tutkimusaineisto. 16 Kenttätutkimukset Aikaisemmin kerätyn aineiston lisäksi tullaan tutkimuksissa suorittamaan rantavyöhykkeiden kartoituksia suunnitellulla väyläalueella (1-vaihtoehto), jo olemassa olevalla väyläalueella (0- vaihtoehto) että myös Utön väylän vaikutusalueella. Näiden alueiden rantojen eliöstöjä verrataan sekä toisiinsa että aikaisempiin tutkimuksiin alueella (Mäkinen ym. 1994). Uusien kenttätutkimusten avulla pyritään selvittämään laivaväylien vaikutuksia rantojen kasvillisuuteen ja eliöstöön. Kenttätutkimukset suoritetaan Pohjoismaisen ministerineuvoston ohjeiden mukaisesti (Bäck ym. 1998) siten, että tulokset ovat vertailukelpoisia myös alueella aikaisemmin suoritettujen tutkimusten kanssa Suhde ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin. Viranomainen ei saa myöntää lupaa eikä hyväksyä suunnitelmaa, jos vaikutusten arviointi- ja lausuntomenettely osoittavat, että hanke tai suunnitelma merkityksellisesti heikentää Natura-alueen luonnonarvoja (LsL 66 ). Tarkastelu tehdään niiden luontotyyppien ja lajien kannalta, joiden vuoksi alue on otettu Natura 2000-verkostoon. Suojelutoimenpiteet rajoittavat siten vain sellaisia hankkeita, jotka heikentäisivät alueella olevia yhteisön tärkeinä pitämiä luontotyyppejä tai lajienelinympäristöjä. Alueiden valinnan ja rajausten perusteena ovat lintudirektiivin (79/409/ETY) ja luontodirektiivin (92/43/ETY) määräykset. Luontotyyppien ja lajien suotuisan suojelun tason saavuttaminen em. direktiivien määräysten mukaisesti on perusteena sille, miten suojelu alueilla toteutetaan. Valtioneuvoston päätöksestä astuivat voimaan Naturaa koskevat oikeusvaikutukset. Suomessa ehdotuksen runkona ovat olleet jo perustetut luonnonsuojelualueet ja hyväksytyt valtakunnalliset suojeluohjelmat. Niiden suojelutavoitteet ovat lähes yhtenevät Natura 2000-verkoston tavoitteiden kanssa. Saaristomeren Natura verkostoon kuuluu sekä luontodirektiivin (92/43/ETY) että lintudirektiivin (79/409/ETY) perusteella rajattuja alueita Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön Väylän merkitsemiseen tarvittavat linjataulut ja poijut muuttavat joiltakin osin maisemaa. Maisemallinen tekijä on myös alusten liikennöinti väylällä. Hankkeen toteuttamisesta aiheutuu edellä mainittuja vaikutuksia sekä uusiin että vanhoihin väyläosiin liittyen. Uusiin väyläosiin väylämerkinnät tultaisiin lisäämään ja vanhalta väylältä osittain poistamaan. Selostuksessa tullaan esittelemään kohteet, joihin väylämerkinnöillä on maisemallista vaikutusta (katso myös kappale 6.2.). Maiseman kokeminen on suurelta osin subjektiivinen kokemus ja esimerkiksi juuri alusliikenne voidaan kokea monella eri tavalla. Mielipiteitä hankkeen maisemallisista vaikutuksista saadaan yleisötilaisuuksista ja lausunnoista. Hankkeella voi olla vaikutusta muinaismuistolain mukaan suojeltuihin kulttuuriperintökohteisiin, mikäli maalle sijoitettavat väylämerkit sijoittuvat näille alueille. Tällaisten suojelukohteiden ja

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

WWF Suomen raportteja 32

WWF Suomen raportteja 32 RAPORTTI 2014 WWF Suomen raportteja 32 Saaristomme on suojeltava Esitys Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen suojelun kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 47 48 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Hankkeen yva-menettelyn tarve

Hankkeen yva-menettelyn tarve Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 21.3.2006 UUS-2005-R-7-53 YTV Jätehuoltolaitos Opastinsilta 6 00520 Helsinki Viite / Hänvisning Arviointiselostus 9.11.2005 Asia / Ärende Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta,

Lisätiedot

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003.

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. TURUN YLIOPISTO Geologian laitos HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. Pro gradu tutkielma, 70 s., 32 liites.

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTA SAARISTON ERITYISOLOSUHTEISSA

ÖLJYNTORJUNTA SAARISTON ERITYISOLOSUHTEISSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 201 TUTKIMUKSIA Marika Karulinna, Anna Lipsanen, Katariina Kiviluoto & Jari Alanen ÖLJYNTORJUNTA SAARISTON ERITYISOLOSUHTEISSA ARCHOIL-hankkeen loppuraportti TURUN

Lisätiedot

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 ISSN 2341-8885 ISBN 978-952-448-372-8 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA - KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ VAI VASTUUTONTA VALLANKÄYTTÖÄ?

SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA - KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ VAI VASTUUTONTA VALLANKÄYTTÖÄ? Teknillisen korkeakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen julkaisuja 14 Helsinki University of Technology Water Resources Publications 14 Espoo 2007 TKK-VTR-14 SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA - KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan 13. 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan Länsi-Toholammin tuulivoimapuistoa lähin maakuntakaavaehdotuksen mukainen tuulivoimapuisto on Toholampi- Lestijärven tuulivoimapuisto noin 6 kilometrin etäisyydellä.

Lisätiedot

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot