YKSITYISILLE HENKILÖILLE TARKOITETUT TULLISÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSITYISILLE HENKILÖILLE TARKOITETUT TULLISÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 YKSITYISILLE HENKILÖILLE TARKOITETUT TULLISÄÄNNÖT Tämä tiedote on laadittu voimassaolevan tullilain pohjalta ja siinä on käytetty myös Tulliliiton tullirajan ylittäville kansainvälisten lentojen matkailijoille tarkoitettu tiedote (Venäjän Tullilaitoksen kirje/ nro 16-26/55640), Tulliliiton tullirajan ylittäville kansainvälisten junien matkailijoille tarkoitettu tiedote, sekä Tulliliiton tullirajan autoilla ylittäville yksityisille henkilöille tarkoitettu tiedote (Venäjän Tullilaitoksen kirje/ nro 04-30/34327). Omaan käyttöön tarkoitettujen tavaroiden kuljetus säädetään Tulliliiton Tullilain artiklassa 49) sekä 18. kesäkuuta 2010 allekirjoitetussa sopimuksessa nimeltään Yksityisten henkilöiden omaan käyttöön tarkoitettujen tavaroiden kuljetus Tulliliiton tullirajan yli ja niiden päästöluvasta johtuvat tullin toimenpiteet. Yksityiset henkilöt kuljettavat käteisrahaa ja (tai) rahavälineitä Tulliliiton tullirajan yli sen mukaan, kun on säädetty 5. heinäkuulle 2010 päivätyssä sopimuksessa nimeltään Yksityisten henkilöiden käteisrahan ja (tai) rahavälineiden kuljetus Tulliliiton tullirajan yli. Tullisäännöt on yksityiskohtaisesti selitetty Tulliliiton lautakunnan virallisessa sivustossa (www.tsouz.ru). Mikäli säännöt muuttuvat tämän asiakirjan julkaisupäivän jälkeen, niin me ilmoitamme muutokset välittömästi CASTO:n sivustossa (www.castospb.ru tai касто.рф). YLEISET TIEDOT Venäjän Federaatio on Tulliliiton jäsen. Seuraavat valtiot muodostavat Tulliliiton yhtenäisen alueen: Valko-Venäjän tasavalta, Kazakstanin tasavalta ja Venäjän Federaatio. Tulliliiton alueen rajat ovat Tulliliiton tulliraja. Tavaroiden kuljetus Tulliliiton tullirajan yli säädetään Tulliliiton tullilaissa. Tulliliiton tullilaissa käytetään seuraavat käsitteet. Tavara on mikä tahansa tullirajan yli kuljetettava irtain omaisuus, mukaan lukien tietovälineet, Tulliliiton jäseninä olevien valtioiden valuutat, arvopaperit ja (tai) valuutta-arvot, matkashekit, yms. Omaan käyttöön tarkoitetut tavarat ovat yksityisten henkilöiden yksityisten, perhe- arki- ja muiden tarpeiden toteuttamiseen tarkoitettuja tavaroita, joiden tarkoitus ei liity liikeasioiden hoitamiseen, ja jotka kuljetetaan tullirajan yli matkatavaroissa matkustajan mukana tai erikseen tai toisella tavalla. Matkustajan mukana kuljetettava matkatavara on omaan käyttöön tarkoitettu tavara, mukaan lukien käsimatkatavarat, jotka yksityinen henkilö kuljettaa mukana tullirajan ylittäessään. Erikseen kuljetettava matkatavara on matkustajan omaan käyttöön tarkoitettu tavara, jonka matkustaja on antanut kuljetusyhtiölle kuljetettavaksi kansainvälistä kuljetusta koskevan sopimuksen (huolintasopimuksen) mukaan johtuen tämän matkustajan tulosta Tulliliiton tullialueelle tai poistumisen Tulliliiton tulialueelta. Jakamaton omaan käyttöön tarkoitettu tavara on omaan käyttöön tarkoitettu tavara, jonka paino on yli 35 kg ja joka koostuu yhdestä yksiköstä tai yhdestä setistä, mukaan lukien samanlainen tavara, joka kuljetetaan kasattaviksi tarkoitettuina osina, puutteellisesti koottuna tai keskeneräisenä sillä ehdolla että tällä tavaralla on kasatun, kaikista osista koostuvan tai valmiin tavaran pääominaisuudet. Omaan käyttöön tarkoitettu kuljetusneuvo on moottoroitu ajoneuvo, perävaunu, ilma- tai vesialus sis. kaikki sen varaosat ja tavallisesti käytössä olevat laitteet ja välineet, sekä ko. ajoneuvojen tankeissa olevat polttoaineet, jonka omistaja on ko. ajoneuvoa kuljettava yksityinen henkilö, joka kuljettaa ko. ajoneuvon tullirajan yli pelkästään omaan tarkoitukseen, eikä kuljeta muita henkilöitä tai tavaroita palkkiota vastaan tai ilmaiseksi. Omaan käyttöön tarkoitetut tavarat kuljetetaan Tulliliiton tullirajan yli matkustajan mukana tai erikseen kuljetettavina matkatavaroina, kuljetusyhtiön kuljettamina, sekä kansainvälisenä postipakettina. Omaan käyttöön tarkoitetun tavaran tullaus toteutuu riippuen kuljetustavasta paikassa, jonka kautta tavara saapuu Tulliliiton tullialueelle tai lähtee tullialueelta, tai tulliviranomaisella Tulliliiton jäsenvaltiossa, jossa ko. tavaran tulliselvityksen laatimaan oikeutettu yksityinen henkilö asuu pysyvästi (tai tilapäisesti). KAHDEN KÄYTÄVÄN JÄRJESTELMÄ Paikassa, jonka kautta matkustaja ja tavara saapuvat Tulliliiton tullialueelle tai lähtevät tullialueelta, voi olla käytössä omaan käyttöön tarkoitetun tavaran tullaukseen tarkoitettujen kahden käytävän järjestelmä. Tämän järjestelmän mukaan tullirajan yli menevä yksityinen henkilö itse valitsee omaan käyttöön tarkoitettuja tavaroita koskevan tulliselvityksen laatimisen muodon ja tullaukseen tarkoitetun vastaavan käytävän (vihreän tai punaisen). Vihreä käytävä on erikseen merkitty rajanylityspaikassa. Yksityinen henkilö valitsee vihreän käytävän, jos rajanylityspaikassa hänellä on mukana matkatavara, joista ei tarvitse laatia tulliselvitystä, sillä ehdolla että ko. henkilöllä ei ole erikseen kuljetettavia matkatavaroita. Vihreä käytävä on erikseen merkitty rajanylityspaikassa. Yksityinen henkilö valitsee punaisen käytävän, jos rajanylityspaikassa hänellä on mukana matkatavara, joista on laadittava tulliselvitys tai jonka ko. yksityinen henkilö itse halua tullata. 1

2 KIRJALLINEN TULLAUS Tulliliiton tullirajan yli kuljetuksen yhteydessä seuraavat tavarat on tullattava (eli on laadittava tulliselvitys): 1) tullialueelle saapuvat tavarat, joiden arvo on yli 1500 euroa paikallisessa valuutassa ja (tai) joiden kokonaispaino on yli 50 kg; 2) tullialueelle ja tullialueella kuljetettava käteinen raha (setelit, pankkisetelit, kolikot, pois lukien jalometalleista tehdyt kolikot, ja (tai) matkashekit, joiden kokonaisarvo ylittää USD; 3) tullialueelle ja tullialueelta kuljetettavat rahavälineet (vekselit, pankkishekit, arvopaperit); 4) jalometallit: tilapäisesti tullialueelle saapuvat ja tullialueelta lähtevät (pois lukien tilapäisesti lähtevät); 5) jalokivet: tilapäisesti saapuvat, tullialueelta pois lähtevät smaragdit, rubiinit, safiirit, aleksandriitit, luonnonhelmet raakoina tai käsiteltyinä, ainutlaatuiset meripihkamuodostumat; 6) kulttuuriarvot; 7) tullialueelta lähtevät Venäjän Federaation valtion kunniamerkit; 8) uhanalaiset eläimet ja kasvit, niiden osat, sekä niistä valmistetut tuotteet; 9) aseet ja ammukset; 10) tullialueelle saapuvat alkoholijuomat yli 3 litraa; 11) huumeet ja psykotrooppiset aineet lääkkeinä, jos esitetään vastaava todistus; 12) radioelektroniset ja (tai) korkeataajuiset siviililaitteet, sis. toiseen tavaraan sisäänrakennetut tai toisen tavaran osana olevat; 13) koodaukseen tarkoitetut tekniset välineet; 14) perityt omaan käyttöön tarkoitetut tavarat, jos esitetään ko. tavaran perimistä todistava asiakirja; 15) yksityisen henkilön mukana kuljetettavat matkatavarat, jos samalla matkustajalla on erikseen kuljetettava matkatavara; 16) omaan käyttöön tarkoitetut ajoneuvot, pois lukien Tulliliiton jäsenvaltiossa rekisteröidyt ajoneuvot, jotka viedään Tulliliiton alueelta tilapäisesti ja tuodaan takaisin Tulliliiton tullialueelle; 17) muut Tulliliiton tullilaissa määrätyt tavarat. Yksityisellä henkilöllä on oikeus tullata myös tavarat, joista ei tarvitse laatia tulliselvitystä. Tulliselvityksen tullirajan yli kuljetettavasta tavarasta voi laatia sekä Tulliliiton jäsenvaltion kansalainen että ulkomaalainen. Alle 16-vuotiaan henkilön tavarat tullaa tämän henkilön saattaja (hänen vanhempansa, ottovanhempansa tai huoltaja tai, mikäli kyseessä on saapuva tai lähtevä alaikäisten ryhmä, ryhmän johtaja). Mikäli yksityinen henkilö ei laadi tulliselvitystä em. tavaroista, niin se on merkki siitä, ettei hänellä ole tullattavia tavaroita mukana. Mikäli pistotarkastuksen yhteydessä ko. matkustajalta löydetään tullattavia tavaroita, niin ko. matkustaja vastaa tästä Tulliliiton jäsenvaltion tullilain mukaan. Mikäli matkustaja täyttää tulliselvitykseen vääriä tietoja, hän vastaa tästä Tulliliiton jäsenvaltion tullilain mukaan. ASIAKIRJOJEN ESITTÄMINEN Tulliselvityksen mukana matkustajan on esitettävä myös tulliselvityksessään olevien tietojen oikeellisuutta todistavat asiakirjat. Näihin asiakirjoihin kuuluvat: 1) henkilöllisyystodistukset (mukaan lukien alaikäisen henkilön henkilöllisyystodistus); 2) alaikäisen henkilön adoptointia tai holhousta todistava asiakirja; 3) omaan käyttöön tarkoitettujen tullattavien tavaroiden hintaa todistavat asiakirjat; 4) rahtikirjat (tai muut kuljetusta todistavat asiakirjat); 5) tullietuuksia todistavat asiakirjat, sis. asiakirjat, jotka todistavat yksityisen henkilön omaan käyttöön tarkoitettujen tavaroiden tilapäisen tuonnin (viennin), sekä yksityisen henkilön pakolaisen statusta todistavat asiakirjat, sekä asiakirjat, jotka todistavat yksityisen henkilön pysyvää muuttoa; 6) rajoitusten noudattamista todistavat asiakirjat, lukuun ottamatta tariffien ulkopuolisen ja tekniset säädön toimenpiteet; 7) omaan käyttöön tarkoitetun ajoneuvon identifiointiasiakirjat; 8) omaan käyttöön tarkoitetun ajoneuvon omistus- ja (tai) hallintaoikeutta todistavat asiakirjat; 9) muut asiakirjat ja tiedot, joiden esittämistä Tulliliiton tullilaki vaatii. Mikäli matkustajalla ei ole tullattavaa, tulliviranomaisella on kuitenkin oikeus vaatia ko. asiakirjojen esittämistä. 2

3 SEURAAVAT MATKUSTAJAN MUKANA JA ERIKSEEN KULJETETTAVAT TAVARAT EIVÄT VAADI TULLIN MAKSUA Tulliliiton tullialueelle tullittomasti voidaan tuoda seuraavat omaan käyttöön tarkoitetut tavarat: 1) joiden hinta on alle 1500 euroa (lentokoneella kuljetettavat tavarat, joiden hinta on alle euroa) paikallisessa valuutassa ja (tai) joiden kokonaispaino on alle 50 kg; 2) alkoholijuomat ja oluet, joiden määrä on alle 3 litraa per 18 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö; 3) tupakka ja tupakkatuotteet: 200 savuketta tai 50 sikaria (sigarillaa) tai 250 g tupakkaa, tai erilaisia edellä mainittuja tuotteita kokonaispainoltaan 250 g per 18 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö; 4) pakolaisten tai maahanmuuttajien tuomat käytetyt tavarat, sekä ko. henkilöiden omistamat yksi auto ja yksi peräkärry; 5) perityt tavarat, sekä yksi auto ja yksi peräkärry sillä ehdolla, että esitetään kirjallinen todistus tällaisten tavaroiden, auton ja peräkärryn perimisestä; 6) diplomaattien tai diplomaattisen edustuston tai konsulaatin hallinto- ja teknisen henkilökunnan ja heidän perheenjäsentensä tuomat tavarat; 7) valtion viranomaisten ulkomaan valtioon töihin lähetettyjen henkilöiden tuomat tavarat, sillä ehdolla että he työskentelivät Tulliliiton ulkopuolella vähintään 11 kuukautta (todistus esitettävä); 8) tilapäisesti vähintään vuoden ulkomailla asuneiden (todistus esitettävä) yksityisten henkilöiden tuomat tavarat, joiden hinta on alle 5000 euroa (lentokoneella kuljetettavat tavarat, joiden hinta on alle euroa) paikallisessa valuutassa; 9) Tulliliiton tullialueelle muuttumattomana takaisin kuljetettavat tavarat, mikäli esitetään todistus niiden viennistä Tulliliiton alueelta; 10) Tulliliiton jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan kulttuuriarvoihin kuuluvat esineet; 11) kuolleiden tuhkaa sisältävät uurnat tai ruumiin (jäännökset) sisältävät arkut; 12) Tulliliiton jäsenvaltioiden kansalaisten tuomat omaan käyttöön tarkoitetut Tulliliiton ulkopuolella rekisteröidyt ajoneuvot korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi, sillä ehdolla että kaikki tullit ja maksut on maksettu; 13) ulkomaan kansalaisen omaan käyttöön tilapäisesti tuoma ulkomaan valtiossa rekisteröity ajoneuvo ko. ulkomaan kansalaisen Tulliliiton alueella oleskelun ajaksi, mutta korkeintaan vuodeksi; 14) ulkomaan kansalaisen tilapäisesti Tulliliiton alueelle tuomat käytetyt tavarat: - jalokivi- ja jalometallikorut (joiden määrä vastaa - henkilökohtaiset hygieniatavarat (joiden määrä vastaa - valokuva-, video- ja elokuvakamerat (yksi kappale) ja niihin liittyvät laitteet (joiden määrä vastaa - kannettavat elokuva- ja diaprojektorit (yksi kappale) ja niihin liittyvät laitteet (joiden määrä vastaa - kannettavat videonauhurit (yksi kappale); - kannettavat äänentallennus- ja toistolaitteet (sis. sanelukoneet), DVD-soittimet (yksi kappale) ja niihin liittyvät laitteet (joiden määrä vastaa - kannettavat levysoittimet (yksi kappale) ja levyjä (joiden määrä vastaa tarvetta tilapäisen oleskelun aikana); - äänilevyt tallenteen kanssa tai ilman (joiden määrä vastaa - kannettavat radiovastaanottimet, flash playerit (yksi kappale) ja niihin liittyvät laitteet (joiden määrä vastaa - televisiot, joiden kuvaruudun halkaisija on korkeintaan 42 cm (yksi kappale); - kannettavat kirjoituskoneet (yksi kappale); - kiikarit (yksi kappale); - kännykät (korkeintaan kaksi kappaletta); - kannettavat tietokoneet (notebook) (yksi kappale) ja niihin liittyvät laitteet (joiden määrä vastaa - kannettavat soittimet (joiden määrä vastaa - lastenvaunut (joiden määrä vastaa - autoon asennetut lasten turvaistuimet (joiden määrä vastaa - pyörätuolit (joiden määrä vastaa - urheilu-, matkailu- ja metsästysvälineet, (joiden määrä vastaa - kannettavat dialyysilaitteet ja vastaavat hoitolaitteet ja niiden varaosat (joiden määrä vastaa - lemmikit, mukaan lukien metsästyksessä ja urheilemisen yhteydessä käytetyt eläimet (joiden määrä vastaa tarvetta tilapäisen oleskelun aikana). Mikäli em. tavarat kuljettaa yksityiselle henkilölle kuljetusliike tai ne tulevat kansainvälisinä postilähetyksinä, niin ko. henkilö voi saada tullittomasti omaan käyttöön kalenterikuukauden sisällä tavarat, joiden hinta on alle 1000 euroa ja paino on alle 31 kg (ei koske etyylialkoholia, alkoholijuomia, olutta, eikä jakamattomia tavaroita). 3

4 TULLIN MAKSU TAVARAN TUONNIN YHTEYDESSÄ Omaan käyttöön tarkoitettujen tavaroiden Tulliliiton tullialueelle tuonnin yhteydessä yksityisen henkilön on maksettava tulli seuraavien tariffien mukaan: 1) yhtenäinen tullikanta on 30% tavaran hinnasta, kuitenkin vähintään 4 euroa painokiloa kohtaan, mikäli tavaran hinta ylittää 1500 euroa (lentokoneella kuljetettavat tavarat, joiden hinta on yli euroa) paikallisessa valuutassa ja (tai) paino ylittää 50 kg, jos yksityinen henkilö tuo omaan käyttöön tarkoitettuja tavaroita, joiden hinta ylittää 1500 euroa (lentokoneella kuljetettavia tavaroita, joiden hinta on yli euroa) paikallisessa valuutassa ja (tai) paino ylittää 50 kg; 2) yhdistetty tulli, jos kyseessä on omaan käyttöön tarkoitetun jakamattoman tavaran tuonti; 3) yhtenäinen tullikanta 22 euroa litrasta, mikäli tuodaan etyylialkoholi, jonka määrä on alle 5 litraa; 4) yhtenäinen tullikanta 10 euroa litrasta, mikäli 3 l normi ylitetään ja tuodaan alkoholijuomia tai olutta, joiden määrä on 3 5 litraan; 5) yhtenäinen tullikanta on 30% tavaran hinnasta, kuitenkin vähintään 4 euroa painokiloa kohtaan, mikäli tilapäisesti vähintään vuoden ulkomailla (todistus esitettävä) asunut yksityinen henkilö tuo tavarat, joiden hinta ylittää 5000 euroa (lentokoneella kuljetettavat tavarat, joiden hinta on alle euroa) paikallisessa valuutassa. Mikäli em. tavarat kuljettaa yksityiselle henkilölle kuljetusliike tai ne tulevat kansainvälisinä postilähetyksinä, niin yhtenäinen tullikanta on 30% tavaran hinnasta, kuitenkin vähintään 4 euroa painokiloa kohtaan, mikäli tavaroiden hinta on yli 1000 euroa paikallisessa valuutassa ja (tai) paino on yli 31 kg, mikäli tuodaan omaan käyttöön tarkoitettuja tavaroita, joiden hinta ylittää 1000 euroa paikallisessa valuutassa ja (tai) paino on yli 31 kg. TAVAROIDEN VIENTI Yksityisen henkilön Tulliliiton tullialueelta viemistä tavaroista ei tarvitse maksaa tulleja, yhtenäistä veroa eikä yhtenäistä tullimaksua. EI SAA VIEDÄ Yksityinen henkilö ei voi viedä omaan käyttöön Tulliliiton tullialueelta: 1) kalaa ja meriantimia (pois lukien sampikaviaari) yli 5 kg; 2) sampikaviaaria yli 250 g; 3) erillisessä säiliössä olevia polttoaineita yli 10 litraa. Huom.! Asetus Tulliliiton tullialueelle Euraasian talousyhteisön rajoissa jalometallien, jalokivien ja jalometalleja sisätävien raaka-aineiden tuonti- ja Tulliliton tullialueelta vientijärjestyksestä (k. 36b) edellyttää, että jalometallien ja jalokivien hinta (pois lukien tilapäinen vienti) on oltava alle USD paikallisessa valuutassa. Mutta Tulliliiton tullilautakunnan päätöksen (nro 689/ , kohta 25) mukaan yksityiset henkilöt saavat viedä omaan käyttöön tarkoitettuja jalokiviä ja jalometalleja ilman määrää tai hintaa koskevia rajoituksia. PERUSTELUT, JOIDEN MUKAAN TAVAROITA PIDETÄÄN OMAAN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUINA TAVAROINA Tulliviranomainen tekee päätöksen siitä, kuuluvatko yksityisen henkilön tullirajan yli kuljettamat tavarat omaan käyttöön tarkoitettuihin tavaroihin johtuen seuraavasta: - ykstyisen henkilön oma suullinen tai kirjallinen ilmoitus (tulliselvitys) kuljetettavista tavaroista; - tavaroiden luonne ja määrä; - kuinka usein yksityinen henkilö ylittää rajan ja (tai) kuljettaa tavaroita rajan yli. Omaan käyttöön tarkoitettuihin tavaroihin eivät kuulu: 1) luonnon timantit; 2) maasta pois kuljetettavat tavarat, joista on maksettava vientitulli; 3) keskuslämmityskattilat; 4) leikkurit (pois lukien ruohonleikkurit), heinäkoneet, yms.; 5) solariumit; 6) terveydenhoitolaitteisto ja -välineet (pois lukien matkalla tarvittavat tai lääkärin määräämät laitteet), yms. Mikäli tulliviranomainen päättää, että yksityisen henkilön rajan yli kuljettama tavara ei kuulu omaan käyttöön tarkoitettuihin tavaroihin, niin ko. tavaroita koskevat tulliviranomaisten toimenpiteet (sis. tullaus) toteutetaan ulkomaankauppaosapuolille tarkoitetussa järjestyksessä. 4

5 LUPA TAVARAN KULJETUKSEEN RAJAN YLI Yksityinen henkilö saa kuljettaa Venäjän Federaation rajan yli vain valtionviranomaisten luvalla seuraavat omaan käyttöön tarkoitetut tavarat: - aseet ja aseiden pääosat, sekä ammukset sisäasiainviranomaisen luvalla; - kulttuuriarvot kulttuuriarvojen ostoa ja myyntiä valvovan valtionviranomaisen luvalla; - uhanalaiset eläimet ja kasvit, niiden osat ja niistä valmistetut tuotteet Rosprirodnadzorin (Luonnonvarojen käyttöä valvova federatiivinen palvelu) antamalla CITES:n luvalla; - siviilikäyttöön tarkoitetut radioelektroniset laitteet ja/tai korkeataajuiset laitteet Roskomnadzorin (Yhteydenpito-, informaatiotekniikkojen ja media-alueen federatiivinen valvontapalvelu) luvalla; - koodaukseen tarkoitetut tekniset välineet: tarvitaan Venäjän FSB:n yhteydessä olevan lisensiointi-, sertifiointi- ja valtion salaisuuksien suojelukeskuksen rekisteröimä ilmoitus. Tuotteiden valmistajan tai tuotteen valmistajan valtuutetun henkilön täytetyt ilmoitukset ks. sivustossa KÄTEISEN RAHAN JA (TAI) RAHAVÄLINEIDEN KULJETUS Käteiseen rahaan kuuluvat setelit ja pankkisetelit, sekä kolikot, pois lukien jalometalleista valmistetut kolikot, jotka ovat käytössä ja ovat lainmukainen maksuväline Tulliliiton jäsenvaltioissa tai ulkomaan valtioissa (valtioryhmissä), mukaan lukien käytöstä poistetut tai poistumassa olevat, jotka voi vaihtaa pankissa käytössä olevaan rahaan. Rahavälineisiin kuuluvat matkashekit, vekselit, shekit (pankkishekit), sekä liikkeellelaskijan (velallisen) maksuvelvoitetta todistavat arvopaperit, joissa ei ole mainittu henkilöä, jolle maksu on suoritettava. Yksityinen henkilö saa tuoda Tulliliiton tullialueelle käteistä rahaa ja (tai) rahavälineitä rajoituksetta seuraavassa järjestyksessä: - mikäli yksityinen henkilö tuo käteisrahaa ja (tai) matkashekkejä, joiden yhteisarvo ei ylitä USD missä tahansa valuutassa, niin ko. käteisrahasta ja (tai) matkashekeistä ei tarvitse laatia kirjallista tulliselvitystä; - mikäli yksityinen henkilö tuo käteisrahaa ja (tai) matkashekkejä, joiden yhteisarvo ylittää USD missä tahansa valuutassa, niin ko. käteisrahasta ja (tai) metkashekeistä kokonaisuudessa on laadittava kirjallinen tulliselvitys. Yksityinen henkilö saa tuoda muita kuin matkashekit rahavälineitä vain kirjallisen tulliselvityksen laatimisen ehdolla. Yksityinen henkilö saa viedä Tulliliiton tullialueelta käteistä rahaa ja (tai) rahavälineitä rajoituksetta seuraavassa järjestyksessä: - mikäli yksityinen henkilö vie käteisrahaa tai matkashekkejä, joiden yhteisarvo ei ylitä USD missä tahansa valuutassa, niin ko. käteisrahasta ja (tai) matkashekeistä ei tarvitse laatia kirjallista tulliselvitystä; - mikäli yksityinen henkilö vie käteisrahaa ja (tai) matkashekkejä, joiden yhteisarvo ylittää USD missä tahansa valuutassa, niin ko. käteisrahasta ja (tai) metkashekeistä kokonaisuudessa on laadittava kirjallinen tulliselvitys. Yksityinen henkilö saa viedä muita kuin matkashekit rahavälineitä vain kirjallisen tulliselvityksen laatimisen ehdolla. Rikollisella tavalla saatujen tulojen laillistamisen (rahanpesun) estämiseksi ja terrorismin rahoituksen estämiseksi tullattavien käteisrahan tai rahavälineiden rajan yli kuljettavan yksityisen henkilön on merkittävä tulliselvitykseen seuraavat lisätiedot: 1) yksityisen henkilön syntymäaika ja -paikka, ulkomaan kansalaisen tai ilman kansalaisuutta olevan henkilön oikeutta oleskella (asua) Tulliliiton jäsenvaltiossa todistavan asiakirjan tiedot, asuinpaikan (rekisteröintipaikan) osoite Tulliliiton jäsenvaltiossa; 2) tiedot rahavälineistä (rahavälineen laji, liikkeellelaskija, liikkeellelaskun päivämäärä ja mahdollinen identifiointinumero); 3) tiedot käteisrahan ja (tai) rahavälineiden lähteestä, niiden omistajista (mikäli tulliselvityksen laatija ei ole käteisrahan ja (tai) rahavälineiden omistaja), sekä oletettavasta käytöstä; 4) tiedot käteisrahan ja/tai rahavälineiden kuljetusreitistä ja (tai) -tavasta (kuljetusneuvon lajista). LIIKENNEVAKUUTUS Venäjän Federaatioon tulevalla ja Venäjän Federaatiosta muihin valtioihin, joissa on käytössä kansainvälinen vakuutusjärjestelmä, menevällä ajoneuvolla on oltava omistajan ostama liikennevakuutus. Tulliviranomaiset tarkistavat liikennevakuutukset ajoneuvon Venäjän Federaation tulon ja Venäjän Federaatiosta poiston yhteydessä. Mikäli ajoneuvon omistaja ei esitä vastaavia asiakirjoja ( vihreä kortti -vakuutusta tai ajoneuvon liikennevakuutusta), niin tällaiset ajoneuvot päästään Venäjän Federaatioon 5

6 ja omistajaa velvoitetaan ostamaan tarvittavat asiakirjat vakuutusyhtiöltä, jolla on oikeus myydä liikennevakuutuksia. AJONEUVON REKISTERIOTTEEN LAADINTA Venäjän Federaation hallituksen Asetuksella nro 609/ hyväksyttyjen Venäjän Federaatiossa käytössä olevien ajoneuvojen vaarallisten (saastuttavien) aineiden päästöjä koskevien teknisten normien mukaan valvotaan Venäjän Federaatiossa käytössä olevien ajoneuvojen ja ko. ajoneuvojen polttomoottorien päästöt. Venäjän sisäasiainministeriön, energiaministeriön ja taloudellisen kehityksen ministeriön hyväksymän ajoneuvojen päästötodistuksia ja alustapäästötodistuksia koskevan Asetuksen ( nro 496/192/134) mukaan tulliviranomainen myöntää ajoneuvon päästötodistuksen. Ko. päästötodistuksen tarkoitus on saattaa järjestykseen ajoneuvon käyttöluvat Venäjän Federaatiossa, parantaa ajoneuvojen Venäjän Federaation tullirajan yli kuljetuksen sekä ajoneuvojen Venäjän Federaatioon tuonnin yhteydessä suoritettavan tullin suorituksen valvontaa. Asetuksen kohdan 70 mukaan, mikäli ajoneuvon (alustan) ekologinen luokka ei vastaa Venäjän Federaation hallituksen Asetuksella nro 609/ hyväksyttyjä Venäjän Federaatiossa käytössä olevien ajoneuvojen vaarallisten (saastuttavien) aineiden päästöjä koskevia teknisiä normeja, päästötodistusta ei myönnetä. 1. tammikuuta 2010 on astunut voimaan ajoneuvojen tekninen päästönormi, joka vastaa ekologista luokkaa 4 (Euro-4). Tulliviranomainen päästötodistuksen myötämisen yhteydessä tarkistaa ajoneuvon ekologista luokkaa käyttäen hyväksi Venäjän energiaministeriön antamat tiedot. Mikäli ko. tiedot puuttuvat, niin tulliviranomainen kehottaa asianmukaista henkilöä todistamaan ajoneuvon ekologisen luokan Rostehregulirovanijen hyväksymien sertifiointiviranomaisen antamilla vastaavuussertifikaateilla. Vastaavuussertifikaattien, tyyppihyväksyntätodistusten ja Alustan vastaavuussertifikaattien sisältämät tiedot (jäljempänä Tietokannat) ylläpidetään ja jatkuvasti täydennetään Venäjän Tullilaitoksen sivustossa Ulkomaankaupan osapuolet-osiossa. Venäjän Tullilaitoksen sivustossa olevat tietokannat vastaavat Federatiivisen teknisen valvonnan ja metrologiatoimiston (Rostehregulirovanije) tietokantoja, jotka voidaan katsoa Voimassa olevat tekniset säännöt-osiossa. Kaikkiin ajoneuvon ekologista luokkaa koskeviin kysymyksiin vastaa Rostehregulirovanije. Laatinut I.V. Petrov, Asianajajatoimisto CASTO 6

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Ansarauta-asetus 1 Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Yleistä Joulukuun 1. päivänä 1997 tuli voimaan neuvoston asetus 3254/91 (komission asetus 35/97 sekä neuvoston päätös 97/602/EY), joka asettaa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

AIKATAULU 01.04.- 31.12.81 HELSINKI-TALLINNA-HELSINKI

AIKATAULU 01.04.- 31.12.81 HELSINKI-TALLINNA-HELSINKI AIKATAULU 01.04.- 31.12.81 HELSINKI-TALLINNA-HELSINKI AIKATAULU MS GEORG ÜTS 1981 HELSINKI-TALLINNA-HELSINKI 01.04-30.04.1981 MA Tl KE TO RE LA SU Helsinki 10.30 10.30 - - 10.30 10.30 - Tallinna 15.30

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Romutuspalkkiokokeilun käytännön toimet maahantuojan ja jälleenmyyjän näkökulmasta Koulutus- ja kehittämispäällikkö Jari Ketola Autoalan Keskusliitto ry Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Kuluttaja

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.10.2001 KOM(2001) 604 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta yhteisen tullitariffin tullien yksipuoliseksi suspendoinniksi

Lisätiedot

HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä

HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Liikenne- ja viestintävaliokunta 18.2.2016 - Hallitusneuvos Silja Ruokola - Hallitusneuvos Hannu Pennanen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

XIV JAKSO 71 RYHMÄ. a) luonnonhelmistä, viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä, tai

XIV JAKSO 71 RYHMÄ. a) luonnonhelmistä, viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä, tai XIV JAKSO LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALO- JA PUOLIJALOKIVET, JALOMETALLIT, JALO- METALLILLA PLETEROIDUT METALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; EPÄAIDOT KORUT; METALLIRAHAT 71 RYHMÄ LUONNONHELMET

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2005 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2005 N:o 16 19 SISÄLLYS N:o Sivu 16 Laki Kroatian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Päästökaupan ajankohtaispäivä Piia Kähkölä

Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Päästökaupan ajankohtaispäivä Piia Kähkölä Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen Päästökaupan ajankohtaispäivä 14.4.2015 Piia Kähkölä Päästöluvan peruuttaminen Päästölupien peruutukset: Yleistä Päästöluvan peruuttamisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 16.1.2004 L 10/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille

Lisätiedot

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla 16.1.2015 L 10/19 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

AIKATAULU HELSINKI TALLINNA HELSINKI

AIKATAULU HELSINKI TALLINNA HELSINKI AIKATAULU HELSINKI TALLINNA HELSINKI MS GEORG ÜTS AIKATAULU 02.01.1987 01.01.1988 02.01.1987 30.03.1987 MA Tl KE TO PE LA SU Helsinki 10.30 10.30 Tallinna 15.30 15.30 Tallinna 19.30 19.30 Helsinki 22.30

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 762. Laki. Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta

SISÄLLYS. N:o 762. Laki. Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2001 N:o 762 771 SISÄLLYS N:o Sivu 762 Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1952 N:o 3 9-4 0 N:o 39. Kiertokirje Atlantic Cityssä v. 1947 tehdyn kansainvälisen radio-ohjesäännön eräiden määräysten voimaan tulemisesta. Täydennyksenä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Sveitsin,

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1993 vp - HE 245 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästysaseen kuljettamista, vierasperäisen eläimen

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT / LAKIMIES, ADOPTIOLAUTAKUNNAN SIHTEERI, JONNA SALMELA ADOPTIOKOULUTUS 26.1.2017 SÄÄTYTALO 1. ILMAN PALVELUNANTAJAA TAPAHTUVAT ADOPTIOT 2. ASUINPAIKKA 3. KOTONAOLON

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän Lahjansaajan opas Veronalaiset lahjat Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa (ennen 1.1.2017: 4 000 euroa) tai enemmän Veronalaisia lahjoja ovat samalta lahjanantajalta

Lisätiedot

Vientivalvonta, siviiliaseet. Poliisihallitus Asehallinto

Vientivalvonta, siviiliaseet. Poliisihallitus Asehallinto Vientivalvonta, siviiliaseet Poliisihallitus Asehallinto Asehallinnon tehtävät Poliisihallitus vastaa ampuma-aselaissa Poliisihallituksen tehtäväksi määrätyistä asioista, näiden tehtävien ohjauksesta ja

Lisätiedot

Kuinka ostaa verkkokaupasta

Kuinka ostaa verkkokaupasta Kuinka ostaa verkkokaupasta Verkkokaupan käyttäjäksi rekisteröityminen Pääset verkkokauppaan käyttäjänimen ja salasanan avulla. Voit rekisteröityä käyttäjäksi kassassa napsauttamalla painiketta Luo tili?.

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Suomen kansalaisuuden saamiset 2015

Suomen kansalaisuuden saamiset 2015 Väestö 2016 Suomen kansalaisuuden saamiset 2015 Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä väheni vuonna 2015 Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansalaisuuden sai vuoden 2015 aikana 7 921 Suomessa vakinaisesti

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Nousiaisten kunta Asunto Oy Nummenkartano

KAUPPAKIRJA. Nousiaisten kunta Asunto Oy Nummenkartano KAUPPAKIRJA Nousiaisten kunta luonnos 12.8.2016 1. MYYJÄ Nousiaisten kunta (jäljempänä Myyjä ) y-tunnus 0135821-5 Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen 2. OSTAJA y-tunnus 1680089-7 os. Torikuja, 21270 Nousiainen

Lisätiedot

Lähtöselvitys. Internetsivuiltamme online check-in.

Lähtöselvitys. Internetsivuiltamme  online check-in. Lähtöselvitys Internetsivuiltamme www.royalcaribbean.fi online check-in. Täältä voit tarkistaa mitä tarvitset lähtöselvitykseen ja sen jälkeen klikkaat: Klikkaa tästä aloittaaksesi Online lähtöselvityksen

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 737 744. Laki. N:o 737. arvonlisäverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 737 744. Laki. N:o 737. arvonlisäverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 737 744 SISÄLLYS N:o Sivu 737 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta... 2301 738 Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

Maahanmuutto Dokumentit

Maahanmuutto Dokumentit - Yleistä Mistä löydän lomakkeen varten? Kysyt, mistä löydät lomakkeen Milloin [dokumenttisi] on myönnetty? Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty Missä [dokumenttisi] on myönnetty? Kysyt, missä dokumentti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1615 1621 SISÄLLYS N:o Sivu 1615 Laki Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot