YKSITYISILLE HENKILÖILLE TARKOITETUT TULLISÄÄNNÖT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSITYISILLE HENKILÖILLE TARKOITETUT TULLISÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 YKSITYISILLE HENKILÖILLE TARKOITETUT TULLISÄÄNNÖT Tämä tiedote on laadittu voimassaolevan tullilain pohjalta ja siinä on käytetty myös Tulliliiton tullirajan ylittäville kansainvälisten lentojen matkailijoille tarkoitettu tiedote (Venäjän Tullilaitoksen kirje/ nro 16-26/55640), Tulliliiton tullirajan ylittäville kansainvälisten junien matkailijoille tarkoitettu tiedote, sekä Tulliliiton tullirajan autoilla ylittäville yksityisille henkilöille tarkoitettu tiedote (Venäjän Tullilaitoksen kirje/ nro 04-30/34327). Omaan käyttöön tarkoitettujen tavaroiden kuljetus säädetään Tulliliiton Tullilain artiklassa 49) sekä 18. kesäkuuta 2010 allekirjoitetussa sopimuksessa nimeltään Yksityisten henkilöiden omaan käyttöön tarkoitettujen tavaroiden kuljetus Tulliliiton tullirajan yli ja niiden päästöluvasta johtuvat tullin toimenpiteet. Yksityiset henkilöt kuljettavat käteisrahaa ja (tai) rahavälineitä Tulliliiton tullirajan yli sen mukaan, kun on säädetty 5. heinäkuulle 2010 päivätyssä sopimuksessa nimeltään Yksityisten henkilöiden käteisrahan ja (tai) rahavälineiden kuljetus Tulliliiton tullirajan yli. Tullisäännöt on yksityiskohtaisesti selitetty Tulliliiton lautakunnan virallisessa sivustossa (www.tsouz.ru). Mikäli säännöt muuttuvat tämän asiakirjan julkaisupäivän jälkeen, niin me ilmoitamme muutokset välittömästi CASTO:n sivustossa (www.castospb.ru tai касто.рф). YLEISET TIEDOT Venäjän Federaatio on Tulliliiton jäsen. Seuraavat valtiot muodostavat Tulliliiton yhtenäisen alueen: Valko-Venäjän tasavalta, Kazakstanin tasavalta ja Venäjän Federaatio. Tulliliiton alueen rajat ovat Tulliliiton tulliraja. Tavaroiden kuljetus Tulliliiton tullirajan yli säädetään Tulliliiton tullilaissa. Tulliliiton tullilaissa käytetään seuraavat käsitteet. Tavara on mikä tahansa tullirajan yli kuljetettava irtain omaisuus, mukaan lukien tietovälineet, Tulliliiton jäseninä olevien valtioiden valuutat, arvopaperit ja (tai) valuutta-arvot, matkashekit, yms. Omaan käyttöön tarkoitetut tavarat ovat yksityisten henkilöiden yksityisten, perhe- arki- ja muiden tarpeiden toteuttamiseen tarkoitettuja tavaroita, joiden tarkoitus ei liity liikeasioiden hoitamiseen, ja jotka kuljetetaan tullirajan yli matkatavaroissa matkustajan mukana tai erikseen tai toisella tavalla. Matkustajan mukana kuljetettava matkatavara on omaan käyttöön tarkoitettu tavara, mukaan lukien käsimatkatavarat, jotka yksityinen henkilö kuljettaa mukana tullirajan ylittäessään. Erikseen kuljetettava matkatavara on matkustajan omaan käyttöön tarkoitettu tavara, jonka matkustaja on antanut kuljetusyhtiölle kuljetettavaksi kansainvälistä kuljetusta koskevan sopimuksen (huolintasopimuksen) mukaan johtuen tämän matkustajan tulosta Tulliliiton tullialueelle tai poistumisen Tulliliiton tulialueelta. Jakamaton omaan käyttöön tarkoitettu tavara on omaan käyttöön tarkoitettu tavara, jonka paino on yli 35 kg ja joka koostuu yhdestä yksiköstä tai yhdestä setistä, mukaan lukien samanlainen tavara, joka kuljetetaan kasattaviksi tarkoitettuina osina, puutteellisesti koottuna tai keskeneräisenä sillä ehdolla että tällä tavaralla on kasatun, kaikista osista koostuvan tai valmiin tavaran pääominaisuudet. Omaan käyttöön tarkoitettu kuljetusneuvo on moottoroitu ajoneuvo, perävaunu, ilma- tai vesialus sis. kaikki sen varaosat ja tavallisesti käytössä olevat laitteet ja välineet, sekä ko. ajoneuvojen tankeissa olevat polttoaineet, jonka omistaja on ko. ajoneuvoa kuljettava yksityinen henkilö, joka kuljettaa ko. ajoneuvon tullirajan yli pelkästään omaan tarkoitukseen, eikä kuljeta muita henkilöitä tai tavaroita palkkiota vastaan tai ilmaiseksi. Omaan käyttöön tarkoitetut tavarat kuljetetaan Tulliliiton tullirajan yli matkustajan mukana tai erikseen kuljetettavina matkatavaroina, kuljetusyhtiön kuljettamina, sekä kansainvälisenä postipakettina. Omaan käyttöön tarkoitetun tavaran tullaus toteutuu riippuen kuljetustavasta paikassa, jonka kautta tavara saapuu Tulliliiton tullialueelle tai lähtee tullialueelta, tai tulliviranomaisella Tulliliiton jäsenvaltiossa, jossa ko. tavaran tulliselvityksen laatimaan oikeutettu yksityinen henkilö asuu pysyvästi (tai tilapäisesti). KAHDEN KÄYTÄVÄN JÄRJESTELMÄ Paikassa, jonka kautta matkustaja ja tavara saapuvat Tulliliiton tullialueelle tai lähtevät tullialueelta, voi olla käytössä omaan käyttöön tarkoitetun tavaran tullaukseen tarkoitettujen kahden käytävän järjestelmä. Tämän järjestelmän mukaan tullirajan yli menevä yksityinen henkilö itse valitsee omaan käyttöön tarkoitettuja tavaroita koskevan tulliselvityksen laatimisen muodon ja tullaukseen tarkoitetun vastaavan käytävän (vihreän tai punaisen). Vihreä käytävä on erikseen merkitty rajanylityspaikassa. Yksityinen henkilö valitsee vihreän käytävän, jos rajanylityspaikassa hänellä on mukana matkatavara, joista ei tarvitse laatia tulliselvitystä, sillä ehdolla että ko. henkilöllä ei ole erikseen kuljetettavia matkatavaroita. Vihreä käytävä on erikseen merkitty rajanylityspaikassa. Yksityinen henkilö valitsee punaisen käytävän, jos rajanylityspaikassa hänellä on mukana matkatavara, joista on laadittava tulliselvitys tai jonka ko. yksityinen henkilö itse halua tullata. 1

2 KIRJALLINEN TULLAUS Tulliliiton tullirajan yli kuljetuksen yhteydessä seuraavat tavarat on tullattava (eli on laadittava tulliselvitys): 1) tullialueelle saapuvat tavarat, joiden arvo on yli 1500 euroa paikallisessa valuutassa ja (tai) joiden kokonaispaino on yli 50 kg; 2) tullialueelle ja tullialueella kuljetettava käteinen raha (setelit, pankkisetelit, kolikot, pois lukien jalometalleista tehdyt kolikot, ja (tai) matkashekit, joiden kokonaisarvo ylittää USD; 3) tullialueelle ja tullialueelta kuljetettavat rahavälineet (vekselit, pankkishekit, arvopaperit); 4) jalometallit: tilapäisesti tullialueelle saapuvat ja tullialueelta lähtevät (pois lukien tilapäisesti lähtevät); 5) jalokivet: tilapäisesti saapuvat, tullialueelta pois lähtevät smaragdit, rubiinit, safiirit, aleksandriitit, luonnonhelmet raakoina tai käsiteltyinä, ainutlaatuiset meripihkamuodostumat; 6) kulttuuriarvot; 7) tullialueelta lähtevät Venäjän Federaation valtion kunniamerkit; 8) uhanalaiset eläimet ja kasvit, niiden osat, sekä niistä valmistetut tuotteet; 9) aseet ja ammukset; 10) tullialueelle saapuvat alkoholijuomat yli 3 litraa; 11) huumeet ja psykotrooppiset aineet lääkkeinä, jos esitetään vastaava todistus; 12) radioelektroniset ja (tai) korkeataajuiset siviililaitteet, sis. toiseen tavaraan sisäänrakennetut tai toisen tavaran osana olevat; 13) koodaukseen tarkoitetut tekniset välineet; 14) perityt omaan käyttöön tarkoitetut tavarat, jos esitetään ko. tavaran perimistä todistava asiakirja; 15) yksityisen henkilön mukana kuljetettavat matkatavarat, jos samalla matkustajalla on erikseen kuljetettava matkatavara; 16) omaan käyttöön tarkoitetut ajoneuvot, pois lukien Tulliliiton jäsenvaltiossa rekisteröidyt ajoneuvot, jotka viedään Tulliliiton alueelta tilapäisesti ja tuodaan takaisin Tulliliiton tullialueelle; 17) muut Tulliliiton tullilaissa määrätyt tavarat. Yksityisellä henkilöllä on oikeus tullata myös tavarat, joista ei tarvitse laatia tulliselvitystä. Tulliselvityksen tullirajan yli kuljetettavasta tavarasta voi laatia sekä Tulliliiton jäsenvaltion kansalainen että ulkomaalainen. Alle 16-vuotiaan henkilön tavarat tullaa tämän henkilön saattaja (hänen vanhempansa, ottovanhempansa tai huoltaja tai, mikäli kyseessä on saapuva tai lähtevä alaikäisten ryhmä, ryhmän johtaja). Mikäli yksityinen henkilö ei laadi tulliselvitystä em. tavaroista, niin se on merkki siitä, ettei hänellä ole tullattavia tavaroita mukana. Mikäli pistotarkastuksen yhteydessä ko. matkustajalta löydetään tullattavia tavaroita, niin ko. matkustaja vastaa tästä Tulliliiton jäsenvaltion tullilain mukaan. Mikäli matkustaja täyttää tulliselvitykseen vääriä tietoja, hän vastaa tästä Tulliliiton jäsenvaltion tullilain mukaan. ASIAKIRJOJEN ESITTÄMINEN Tulliselvityksen mukana matkustajan on esitettävä myös tulliselvityksessään olevien tietojen oikeellisuutta todistavat asiakirjat. Näihin asiakirjoihin kuuluvat: 1) henkilöllisyystodistukset (mukaan lukien alaikäisen henkilön henkilöllisyystodistus); 2) alaikäisen henkilön adoptointia tai holhousta todistava asiakirja; 3) omaan käyttöön tarkoitettujen tullattavien tavaroiden hintaa todistavat asiakirjat; 4) rahtikirjat (tai muut kuljetusta todistavat asiakirjat); 5) tullietuuksia todistavat asiakirjat, sis. asiakirjat, jotka todistavat yksityisen henkilön omaan käyttöön tarkoitettujen tavaroiden tilapäisen tuonnin (viennin), sekä yksityisen henkilön pakolaisen statusta todistavat asiakirjat, sekä asiakirjat, jotka todistavat yksityisen henkilön pysyvää muuttoa; 6) rajoitusten noudattamista todistavat asiakirjat, lukuun ottamatta tariffien ulkopuolisen ja tekniset säädön toimenpiteet; 7) omaan käyttöön tarkoitetun ajoneuvon identifiointiasiakirjat; 8) omaan käyttöön tarkoitetun ajoneuvon omistus- ja (tai) hallintaoikeutta todistavat asiakirjat; 9) muut asiakirjat ja tiedot, joiden esittämistä Tulliliiton tullilaki vaatii. Mikäli matkustajalla ei ole tullattavaa, tulliviranomaisella on kuitenkin oikeus vaatia ko. asiakirjojen esittämistä. 2

3 SEURAAVAT MATKUSTAJAN MUKANA JA ERIKSEEN KULJETETTAVAT TAVARAT EIVÄT VAADI TULLIN MAKSUA Tulliliiton tullialueelle tullittomasti voidaan tuoda seuraavat omaan käyttöön tarkoitetut tavarat: 1) joiden hinta on alle 1500 euroa (lentokoneella kuljetettavat tavarat, joiden hinta on alle euroa) paikallisessa valuutassa ja (tai) joiden kokonaispaino on alle 50 kg; 2) alkoholijuomat ja oluet, joiden määrä on alle 3 litraa per 18 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö; 3) tupakka ja tupakkatuotteet: 200 savuketta tai 50 sikaria (sigarillaa) tai 250 g tupakkaa, tai erilaisia edellä mainittuja tuotteita kokonaispainoltaan 250 g per 18 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö; 4) pakolaisten tai maahanmuuttajien tuomat käytetyt tavarat, sekä ko. henkilöiden omistamat yksi auto ja yksi peräkärry; 5) perityt tavarat, sekä yksi auto ja yksi peräkärry sillä ehdolla, että esitetään kirjallinen todistus tällaisten tavaroiden, auton ja peräkärryn perimisestä; 6) diplomaattien tai diplomaattisen edustuston tai konsulaatin hallinto- ja teknisen henkilökunnan ja heidän perheenjäsentensä tuomat tavarat; 7) valtion viranomaisten ulkomaan valtioon töihin lähetettyjen henkilöiden tuomat tavarat, sillä ehdolla että he työskentelivät Tulliliiton ulkopuolella vähintään 11 kuukautta (todistus esitettävä); 8) tilapäisesti vähintään vuoden ulkomailla asuneiden (todistus esitettävä) yksityisten henkilöiden tuomat tavarat, joiden hinta on alle 5000 euroa (lentokoneella kuljetettavat tavarat, joiden hinta on alle euroa) paikallisessa valuutassa; 9) Tulliliiton tullialueelle muuttumattomana takaisin kuljetettavat tavarat, mikäli esitetään todistus niiden viennistä Tulliliiton alueelta; 10) Tulliliiton jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan kulttuuriarvoihin kuuluvat esineet; 11) kuolleiden tuhkaa sisältävät uurnat tai ruumiin (jäännökset) sisältävät arkut; 12) Tulliliiton jäsenvaltioiden kansalaisten tuomat omaan käyttöön tarkoitetut Tulliliiton ulkopuolella rekisteröidyt ajoneuvot korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi, sillä ehdolla että kaikki tullit ja maksut on maksettu; 13) ulkomaan kansalaisen omaan käyttöön tilapäisesti tuoma ulkomaan valtiossa rekisteröity ajoneuvo ko. ulkomaan kansalaisen Tulliliiton alueella oleskelun ajaksi, mutta korkeintaan vuodeksi; 14) ulkomaan kansalaisen tilapäisesti Tulliliiton alueelle tuomat käytetyt tavarat: - jalokivi- ja jalometallikorut (joiden määrä vastaa - henkilökohtaiset hygieniatavarat (joiden määrä vastaa - valokuva-, video- ja elokuvakamerat (yksi kappale) ja niihin liittyvät laitteet (joiden määrä vastaa - kannettavat elokuva- ja diaprojektorit (yksi kappale) ja niihin liittyvät laitteet (joiden määrä vastaa - kannettavat videonauhurit (yksi kappale); - kannettavat äänentallennus- ja toistolaitteet (sis. sanelukoneet), DVD-soittimet (yksi kappale) ja niihin liittyvät laitteet (joiden määrä vastaa - kannettavat levysoittimet (yksi kappale) ja levyjä (joiden määrä vastaa tarvetta tilapäisen oleskelun aikana); - äänilevyt tallenteen kanssa tai ilman (joiden määrä vastaa - kannettavat radiovastaanottimet, flash playerit (yksi kappale) ja niihin liittyvät laitteet (joiden määrä vastaa - televisiot, joiden kuvaruudun halkaisija on korkeintaan 42 cm (yksi kappale); - kannettavat kirjoituskoneet (yksi kappale); - kiikarit (yksi kappale); - kännykät (korkeintaan kaksi kappaletta); - kannettavat tietokoneet (notebook) (yksi kappale) ja niihin liittyvät laitteet (joiden määrä vastaa - kannettavat soittimet (joiden määrä vastaa - lastenvaunut (joiden määrä vastaa - autoon asennetut lasten turvaistuimet (joiden määrä vastaa - pyörätuolit (joiden määrä vastaa - urheilu-, matkailu- ja metsästysvälineet, (joiden määrä vastaa - kannettavat dialyysilaitteet ja vastaavat hoitolaitteet ja niiden varaosat (joiden määrä vastaa - lemmikit, mukaan lukien metsästyksessä ja urheilemisen yhteydessä käytetyt eläimet (joiden määrä vastaa tarvetta tilapäisen oleskelun aikana). Mikäli em. tavarat kuljettaa yksityiselle henkilölle kuljetusliike tai ne tulevat kansainvälisinä postilähetyksinä, niin ko. henkilö voi saada tullittomasti omaan käyttöön kalenterikuukauden sisällä tavarat, joiden hinta on alle 1000 euroa ja paino on alle 31 kg (ei koske etyylialkoholia, alkoholijuomia, olutta, eikä jakamattomia tavaroita). 3

4 TULLIN MAKSU TAVARAN TUONNIN YHTEYDESSÄ Omaan käyttöön tarkoitettujen tavaroiden Tulliliiton tullialueelle tuonnin yhteydessä yksityisen henkilön on maksettava tulli seuraavien tariffien mukaan: 1) yhtenäinen tullikanta on 30% tavaran hinnasta, kuitenkin vähintään 4 euroa painokiloa kohtaan, mikäli tavaran hinta ylittää 1500 euroa (lentokoneella kuljetettavat tavarat, joiden hinta on yli euroa) paikallisessa valuutassa ja (tai) paino ylittää 50 kg, jos yksityinen henkilö tuo omaan käyttöön tarkoitettuja tavaroita, joiden hinta ylittää 1500 euroa (lentokoneella kuljetettavia tavaroita, joiden hinta on yli euroa) paikallisessa valuutassa ja (tai) paino ylittää 50 kg; 2) yhdistetty tulli, jos kyseessä on omaan käyttöön tarkoitetun jakamattoman tavaran tuonti; 3) yhtenäinen tullikanta 22 euroa litrasta, mikäli tuodaan etyylialkoholi, jonka määrä on alle 5 litraa; 4) yhtenäinen tullikanta 10 euroa litrasta, mikäli 3 l normi ylitetään ja tuodaan alkoholijuomia tai olutta, joiden määrä on 3 5 litraan; 5) yhtenäinen tullikanta on 30% tavaran hinnasta, kuitenkin vähintään 4 euroa painokiloa kohtaan, mikäli tilapäisesti vähintään vuoden ulkomailla (todistus esitettävä) asunut yksityinen henkilö tuo tavarat, joiden hinta ylittää 5000 euroa (lentokoneella kuljetettavat tavarat, joiden hinta on alle euroa) paikallisessa valuutassa. Mikäli em. tavarat kuljettaa yksityiselle henkilölle kuljetusliike tai ne tulevat kansainvälisinä postilähetyksinä, niin yhtenäinen tullikanta on 30% tavaran hinnasta, kuitenkin vähintään 4 euroa painokiloa kohtaan, mikäli tavaroiden hinta on yli 1000 euroa paikallisessa valuutassa ja (tai) paino on yli 31 kg, mikäli tuodaan omaan käyttöön tarkoitettuja tavaroita, joiden hinta ylittää 1000 euroa paikallisessa valuutassa ja (tai) paino on yli 31 kg. TAVAROIDEN VIENTI Yksityisen henkilön Tulliliiton tullialueelta viemistä tavaroista ei tarvitse maksaa tulleja, yhtenäistä veroa eikä yhtenäistä tullimaksua. EI SAA VIEDÄ Yksityinen henkilö ei voi viedä omaan käyttöön Tulliliiton tullialueelta: 1) kalaa ja meriantimia (pois lukien sampikaviaari) yli 5 kg; 2) sampikaviaaria yli 250 g; 3) erillisessä säiliössä olevia polttoaineita yli 10 litraa. Huom.! Asetus Tulliliiton tullialueelle Euraasian talousyhteisön rajoissa jalometallien, jalokivien ja jalometalleja sisätävien raaka-aineiden tuonti- ja Tulliliton tullialueelta vientijärjestyksestä (k. 36b) edellyttää, että jalometallien ja jalokivien hinta (pois lukien tilapäinen vienti) on oltava alle USD paikallisessa valuutassa. Mutta Tulliliiton tullilautakunnan päätöksen (nro 689/ , kohta 25) mukaan yksityiset henkilöt saavat viedä omaan käyttöön tarkoitettuja jalokiviä ja jalometalleja ilman määrää tai hintaa koskevia rajoituksia. PERUSTELUT, JOIDEN MUKAAN TAVAROITA PIDETÄÄN OMAAN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUINA TAVAROINA Tulliviranomainen tekee päätöksen siitä, kuuluvatko yksityisen henkilön tullirajan yli kuljettamat tavarat omaan käyttöön tarkoitettuihin tavaroihin johtuen seuraavasta: - ykstyisen henkilön oma suullinen tai kirjallinen ilmoitus (tulliselvitys) kuljetettavista tavaroista; - tavaroiden luonne ja määrä; - kuinka usein yksityinen henkilö ylittää rajan ja (tai) kuljettaa tavaroita rajan yli. Omaan käyttöön tarkoitettuihin tavaroihin eivät kuulu: 1) luonnon timantit; 2) maasta pois kuljetettavat tavarat, joista on maksettava vientitulli; 3) keskuslämmityskattilat; 4) leikkurit (pois lukien ruohonleikkurit), heinäkoneet, yms.; 5) solariumit; 6) terveydenhoitolaitteisto ja -välineet (pois lukien matkalla tarvittavat tai lääkärin määräämät laitteet), yms. Mikäli tulliviranomainen päättää, että yksityisen henkilön rajan yli kuljettama tavara ei kuulu omaan käyttöön tarkoitettuihin tavaroihin, niin ko. tavaroita koskevat tulliviranomaisten toimenpiteet (sis. tullaus) toteutetaan ulkomaankauppaosapuolille tarkoitetussa järjestyksessä. 4

5 LUPA TAVARAN KULJETUKSEEN RAJAN YLI Yksityinen henkilö saa kuljettaa Venäjän Federaation rajan yli vain valtionviranomaisten luvalla seuraavat omaan käyttöön tarkoitetut tavarat: - aseet ja aseiden pääosat, sekä ammukset sisäasiainviranomaisen luvalla; - kulttuuriarvot kulttuuriarvojen ostoa ja myyntiä valvovan valtionviranomaisen luvalla; - uhanalaiset eläimet ja kasvit, niiden osat ja niistä valmistetut tuotteet Rosprirodnadzorin (Luonnonvarojen käyttöä valvova federatiivinen palvelu) antamalla CITES:n luvalla; - siviilikäyttöön tarkoitetut radioelektroniset laitteet ja/tai korkeataajuiset laitteet Roskomnadzorin (Yhteydenpito-, informaatiotekniikkojen ja media-alueen federatiivinen valvontapalvelu) luvalla; - koodaukseen tarkoitetut tekniset välineet: tarvitaan Venäjän FSB:n yhteydessä olevan lisensiointi-, sertifiointi- ja valtion salaisuuksien suojelukeskuksen rekisteröimä ilmoitus. Tuotteiden valmistajan tai tuotteen valmistajan valtuutetun henkilön täytetyt ilmoitukset ks. sivustossa KÄTEISEN RAHAN JA (TAI) RAHAVÄLINEIDEN KULJETUS Käteiseen rahaan kuuluvat setelit ja pankkisetelit, sekä kolikot, pois lukien jalometalleista valmistetut kolikot, jotka ovat käytössä ja ovat lainmukainen maksuväline Tulliliiton jäsenvaltioissa tai ulkomaan valtioissa (valtioryhmissä), mukaan lukien käytöstä poistetut tai poistumassa olevat, jotka voi vaihtaa pankissa käytössä olevaan rahaan. Rahavälineisiin kuuluvat matkashekit, vekselit, shekit (pankkishekit), sekä liikkeellelaskijan (velallisen) maksuvelvoitetta todistavat arvopaperit, joissa ei ole mainittu henkilöä, jolle maksu on suoritettava. Yksityinen henkilö saa tuoda Tulliliiton tullialueelle käteistä rahaa ja (tai) rahavälineitä rajoituksetta seuraavassa järjestyksessä: - mikäli yksityinen henkilö tuo käteisrahaa ja (tai) matkashekkejä, joiden yhteisarvo ei ylitä USD missä tahansa valuutassa, niin ko. käteisrahasta ja (tai) matkashekeistä ei tarvitse laatia kirjallista tulliselvitystä; - mikäli yksityinen henkilö tuo käteisrahaa ja (tai) matkashekkejä, joiden yhteisarvo ylittää USD missä tahansa valuutassa, niin ko. käteisrahasta ja (tai) metkashekeistä kokonaisuudessa on laadittava kirjallinen tulliselvitys. Yksityinen henkilö saa tuoda muita kuin matkashekit rahavälineitä vain kirjallisen tulliselvityksen laatimisen ehdolla. Yksityinen henkilö saa viedä Tulliliiton tullialueelta käteistä rahaa ja (tai) rahavälineitä rajoituksetta seuraavassa järjestyksessä: - mikäli yksityinen henkilö vie käteisrahaa tai matkashekkejä, joiden yhteisarvo ei ylitä USD missä tahansa valuutassa, niin ko. käteisrahasta ja (tai) matkashekeistä ei tarvitse laatia kirjallista tulliselvitystä; - mikäli yksityinen henkilö vie käteisrahaa ja (tai) matkashekkejä, joiden yhteisarvo ylittää USD missä tahansa valuutassa, niin ko. käteisrahasta ja (tai) metkashekeistä kokonaisuudessa on laadittava kirjallinen tulliselvitys. Yksityinen henkilö saa viedä muita kuin matkashekit rahavälineitä vain kirjallisen tulliselvityksen laatimisen ehdolla. Rikollisella tavalla saatujen tulojen laillistamisen (rahanpesun) estämiseksi ja terrorismin rahoituksen estämiseksi tullattavien käteisrahan tai rahavälineiden rajan yli kuljettavan yksityisen henkilön on merkittävä tulliselvitykseen seuraavat lisätiedot: 1) yksityisen henkilön syntymäaika ja -paikka, ulkomaan kansalaisen tai ilman kansalaisuutta olevan henkilön oikeutta oleskella (asua) Tulliliiton jäsenvaltiossa todistavan asiakirjan tiedot, asuinpaikan (rekisteröintipaikan) osoite Tulliliiton jäsenvaltiossa; 2) tiedot rahavälineistä (rahavälineen laji, liikkeellelaskija, liikkeellelaskun päivämäärä ja mahdollinen identifiointinumero); 3) tiedot käteisrahan ja (tai) rahavälineiden lähteestä, niiden omistajista (mikäli tulliselvityksen laatija ei ole käteisrahan ja (tai) rahavälineiden omistaja), sekä oletettavasta käytöstä; 4) tiedot käteisrahan ja/tai rahavälineiden kuljetusreitistä ja (tai) -tavasta (kuljetusneuvon lajista). LIIKENNEVAKUUTUS Venäjän Federaatioon tulevalla ja Venäjän Federaatiosta muihin valtioihin, joissa on käytössä kansainvälinen vakuutusjärjestelmä, menevällä ajoneuvolla on oltava omistajan ostama liikennevakuutus. Tulliviranomaiset tarkistavat liikennevakuutukset ajoneuvon Venäjän Federaation tulon ja Venäjän Federaatiosta poiston yhteydessä. Mikäli ajoneuvon omistaja ei esitä vastaavia asiakirjoja ( vihreä kortti -vakuutusta tai ajoneuvon liikennevakuutusta), niin tällaiset ajoneuvot päästään Venäjän Federaatioon 5

6 ja omistajaa velvoitetaan ostamaan tarvittavat asiakirjat vakuutusyhtiöltä, jolla on oikeus myydä liikennevakuutuksia. AJONEUVON REKISTERIOTTEEN LAADINTA Venäjän Federaation hallituksen Asetuksella nro 609/ hyväksyttyjen Venäjän Federaatiossa käytössä olevien ajoneuvojen vaarallisten (saastuttavien) aineiden päästöjä koskevien teknisten normien mukaan valvotaan Venäjän Federaatiossa käytössä olevien ajoneuvojen ja ko. ajoneuvojen polttomoottorien päästöt. Venäjän sisäasiainministeriön, energiaministeriön ja taloudellisen kehityksen ministeriön hyväksymän ajoneuvojen päästötodistuksia ja alustapäästötodistuksia koskevan Asetuksen ( nro 496/192/134) mukaan tulliviranomainen myöntää ajoneuvon päästötodistuksen. Ko. päästötodistuksen tarkoitus on saattaa järjestykseen ajoneuvon käyttöluvat Venäjän Federaatiossa, parantaa ajoneuvojen Venäjän Federaation tullirajan yli kuljetuksen sekä ajoneuvojen Venäjän Federaatioon tuonnin yhteydessä suoritettavan tullin suorituksen valvontaa. Asetuksen kohdan 70 mukaan, mikäli ajoneuvon (alustan) ekologinen luokka ei vastaa Venäjän Federaation hallituksen Asetuksella nro 609/ hyväksyttyjä Venäjän Federaatiossa käytössä olevien ajoneuvojen vaarallisten (saastuttavien) aineiden päästöjä koskevia teknisiä normeja, päästötodistusta ei myönnetä. 1. tammikuuta 2010 on astunut voimaan ajoneuvojen tekninen päästönormi, joka vastaa ekologista luokkaa 4 (Euro-4). Tulliviranomainen päästötodistuksen myötämisen yhteydessä tarkistaa ajoneuvon ekologista luokkaa käyttäen hyväksi Venäjän energiaministeriön antamat tiedot. Mikäli ko. tiedot puuttuvat, niin tulliviranomainen kehottaa asianmukaista henkilöä todistamaan ajoneuvon ekologisen luokan Rostehregulirovanijen hyväksymien sertifiointiviranomaisen antamilla vastaavuussertifikaateilla. Vastaavuussertifikaattien, tyyppihyväksyntätodistusten ja Alustan vastaavuussertifikaattien sisältämät tiedot (jäljempänä Tietokannat) ylläpidetään ja jatkuvasti täydennetään Venäjän Tullilaitoksen sivustossa Ulkomaankaupan osapuolet-osiossa. Venäjän Tullilaitoksen sivustossa olevat tietokannat vastaavat Federatiivisen teknisen valvonnan ja metrologiatoimiston (Rostehregulirovanije) tietokantoja, jotka voidaan katsoa Voimassa olevat tekniset säännöt-osiossa. Kaikkiin ajoneuvon ekologista luokkaa koskeviin kysymyksiin vastaa Rostehregulirovanije. Laatinut I.V. Petrov, Asianajajatoimisto CASTO 6

MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS Perusmuoto

MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS Perusmuoto MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS Perusmuoto * On täytettvää henkilöitä, jotka ovat täyttäneet 16 * Valitut ilmoittajan vastaus ilmestyy oikeaan ruutuun x * Suoritetaan jäljennös, joka on luonnollinen henkilöllä,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltamisesta Venäjän federaatiossa säädetään Tulliliiton tullilainsäädännössä ja Venäjän federaation tullitoiminnasta annetussa

Lisätiedot

Asiakirja on tallennettu Venäjän Consultant Plus-asiakirjajärjestelmään. www.consultant.ru

Asiakirja on tallennettu Venäjän Consultant Plus-asiakirjajärjestelmään. www.consultant.ru Venäjän federaation hallituksen asetus nro 927, päivätty 14. syyskuuta 2012. Todistusten myöntämisestä Venäjän federaation alueelle tuotavien tavaroiden käytöstä rajat ylittävän yhteistyön (yhdessä asiakirjan

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Kilpailukyky ja kasvu/kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet Timo Laukkanen 16.8.2013 1 (6)

Kilpailukyky ja kasvu/kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet Timo Laukkanen 16.8.2013 1 (6) Timo Laukkanen 16.8.2013 1 (6) VENÄJÄN TULLIN TIR-KULJETUSTEN LISÄVAKUUSVAATIMUS 14.9.2013 ALKAEN 1 Reaktiot päätökseen Venäjän federaation tullilaitos teki 4.7.2013 päätöksen, jonka mukaan TIR tulliyleissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

1985 vp. - HE n:o 206

1985 vp. - HE n:o 206 1985 vp. - HE n:o 206 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tulliverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että aluksen palveluksessa olevan henkilön oikeus tuoda

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

AIKATAULU 01.04.- 31.12.81 HELSINKI-TALLINNA-HELSINKI

AIKATAULU 01.04.- 31.12.81 HELSINKI-TALLINNA-HELSINKI AIKATAULU 01.04.- 31.12.81 HELSINKI-TALLINNA-HELSINKI AIKATAULU MS GEORG ÜTS 1981 HELSINKI-TALLINNA-HELSINKI 01.04-30.04.1981 MA Tl KE TO RE LA SU Helsinki 10.30 10.30 - - 10.30 10.30 - Tallinna 15.30

Lisätiedot

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta OMA YRITYS 19.-20.3.2014 TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta Kirsi Azaize Tulliylitarkastaja Tulli 4.4.2014 Tullin koulutus 1 Tullin tehtävät turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Syksy 2008 Katsastustoimipaikat Rekisterikilpi ja siirtolupa K: Kun ulkomaiset kilvet palautetaan Suomeen rekisteröinnin yhteydessä, historiatietoihin jää vain merkintä "Muu muutos".

Lisätiedot

Miten estää nuuskan laiton kauppa?

Miten estää nuuskan laiton kauppa? Miten estää nuuskan laiton kauppa? Seuraamukset nuuskan laittomasta maahantuonnista ja myynnistä Seppo Raitolahti Tulliylitarkastaja Valmisteverotus Ulkomaankauppa- ja verotusosasto 1 Veroseuraamukset

Lisätiedot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Ansarauta-asetus 1 Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Yleistä Joulukuun 1. päivänä 1997 tuli voimaan neuvoston asetus 3254/91 (komission asetus 35/97 sekä neuvoston päätös 97/602/EY), joka asettaa

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 Laki kansalaisuuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan 28 päivänä

Lisätiedot

Matkustajatuonti kurittaa ravintoloita

Matkustajatuonti kurittaa ravintoloita Matkustajatuonti kurittaa ravintoloita Tiedotustilaisuus 2.2.2015 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Matkustajatuonti kurittaa ravintoloita ravintoloiden

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

LIITE. komission täytäntöönpanopäätökseen

LIITE. komission täytäntöönpanopäätökseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.10.2014 C(2014) 7594 final ANNEX 1 LIITE komission täytäntöönpanopäätökseen täytäntöönpanopäätöksen K(2011) 5500 lopullinen muuttamisesta otsikon ja niiden asiakirjojen luettelon

Lisätiedot

Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu

Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu Valmisteverotuksen asiakasohje 27 Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu www.tulli.fi Helmikuu 2013 Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu

Lisätiedot

Prosentti- ja korkolaskut 1

Prosentti- ja korkolaskut 1 Prosentti- ja korkolaskut 1 Prosentti on sadasosa jostakin, kuten sentti eurosta ja senttimetri metristä. Yksi ruutu on 1 prosentti koko neliöstä, eli 1% Kuinka monta prosenttia on vihreitä ruutuja neliöstä?

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä

HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Liikenne- ja viestintävaliokunta 18.2.2016 - Hallitusneuvos Silja Ruokola - Hallitusneuvos Hannu Pennanen

Lisätiedot

Itsenäiseen elämään HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN. Joona-Vuorenmaa, Eeva-Maija & Ruotonen, Leena

Itsenäiseen elämään HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN. Joona-Vuorenmaa, Eeva-Maija & Ruotonen, Leena Itsenäiseen elämään 2 HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN Joona-Vuorenmaa, Eeva-Maija & Ruotonen, Leena Sisällys 1. MIKÄ HENKILÖLLISYYSTODISTUS ON?... 3 2. MITÄ HENKILÖLLISYYSTODISTUS KERTOO?... 3 3. MIHIN TARVITSET

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy?

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Pankit ovat velvollisia tuntemaan asiakkaansa Suomen lainsäädännön mukaan pankkien tulee tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Pankilla tulee olla asiakkaan henkilötietojen

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 1.12.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0229 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 1. joulukuuta 2016 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tullilakiin lisättäväksi saatavien suoritusjärjestystä koskeva säännös. Maksuvelvolliselta

Lisätiedot

XIV JAKSO 71 RYHMÄ. a) luonnonhelmistä, viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä, tai

XIV JAKSO 71 RYHMÄ. a) luonnonhelmistä, viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä, tai XIV JAKSO LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALO- JA PUOLIJALOKIVET, JALOMETALLIT, JALO- METALLILLA PLETEROIDUT METALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; EPÄAIDOT KORUT; METALLIRAHAT 71 RYHMÄ LUONNONHELMET

Lisätiedot

Kuljetusehtojen liite 11.3

Kuljetusehtojen liite 11.3 Kuljetusehtojen liite 11.3 Tavaroiden kuljetusmääräykset Suomesta Venäjän kautta maihin, joiden rautatiet eivät sovella Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen määräyksiä ja ehtoja eivätkä Sopimusta

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET 3178 N:o 1193 Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.10.2001 KOM(2001) 604 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta yhteisen tullitariffin tullien yksipuoliseksi suspendoinniksi

Lisätiedot

4 Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen Kuljetusehdoissa. Kuljetusehtojen liite 11.2

4 Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen Kuljetusehdoissa. Kuljetusehtojen liite 11.2 Kuljetusehtojen liite 11.2 Tavaroiden kuljetusmääräykset Suomesta Venäjän kautta maihin, joiden rautatiet kuuluvat Sopimukseen kansainvälisestä rautatietavaraliikenteestä (SMGS) tai soveltavat sitä, ja

Lisätiedot

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut 3538 N:o 900 OSA II Eri kuljetusluokat 201a (3) - Luokka 2. Kaasut Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa sovelletaan lisäksi seuraavaa määräystä, jollei asianosaiset maat ole allekirjoittaneet määräyksistä

Lisätiedot

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Viennin asiakasohje 33 www.tulli.fi versio 1.1, 27.2.2014 korvaa version 1.0 14.12.2010 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Asiakasohjeen 33 versio 1.0 on kokonaisuudessaan päivitetty. 1 Alustoimituksesta

Lisätiedot

Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti

Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti Valmisteverotuksen ohje 6 Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti www.tulli.fi Huhtikuu 2014 Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja 24.11.2016 A8-0329/2016/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU)

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Romutuspalkkiokokeilun käytännön toimet maahantuojan ja jälleenmyyjän näkökulmasta Koulutus- ja kehittämispäällikkö Jari Ketola Autoalan Keskusliitto ry Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Kuluttaja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 360 lopullinen 2011/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käytön jatkamista Saint-Barthélemyn saarella sen jälkeen, kun sen asema Euroopan unioniin nähden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

AIKATAULU HELSINKI TALLINNA HELSINKI

AIKATAULU HELSINKI TALLINNA HELSINKI AIKATAULU HELSINKI TALLINNA HELSINKI MS GEORG ÜTS AIKATAULU 02.01.1987 01.01.1988 02.01.1987 30.03.1987 MA Tl KE TO PE LA SU Helsinki 10.30 10.30 Tallinna 15.30 15.30 Tallinna 19.30 19.30 Helsinki 22.30

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO Merja Mattila ALV ALV tavaroissa ja palveluissa Välillinen voi olla - lain mukaan - hakeutumalla itse (vapaaehtoinen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ.

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. OLETKO SUOJAUTUNUT KATTAVASTI? Rahdinkuljettajilla on rajoitettu vastuu tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta kansainvälisiä kuljetuksia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Lisäksi Venäjän tulli hyväksyy carnet n vain, jos seuraavat ehdot on täytetty:

Lisäksi Venäjän tulli hyväksyy carnet n vain, jos seuraavat ehdot on täytetty: 1 (5) ATA CARNET VENÄJÄLLÄ Venäjän Federaatiosta tuli ATA carnet -järjestelmän jäsen 15.5.2000. Järjestelmä on voimassa Venäjän koko tullialueella, lukuun ottamatta Venäjän ja Valko-Venäjän välisen tulliliiton

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

Otteita Viron taloudesta

Otteita Viron taloudesta Otteita Viron taloudesta Jaanus Varu Suurlähetystöneuvos 05.03.2015 Viron talouden kehitys Viron talous nyt ja lähivuosina Sähköiset palvelut Virossa Viron talouden kehitys (1) BKT per capita vuonna 2012

Lisätiedot

I OSA. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. koskee. uudelle ajoneuvotyypille. M, N M 1 -luokka:

I OSA. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. koskee. uudelle ajoneuvotyypille. M, N M 1 -luokka: N:o 382 1117 I OSA Liite 1 15. Istuinten ja niiden kiinnityspisteiden lujuus 43a 74/408/ETY 44 17, 80 (M 2 - ja M 3 - luokka) M, N 1.1. - 81/577/ETY 14 (jos turvavyön kiinnityspisteet istuimessa) 43a Ei

Lisätiedot

EU:n vientivalvonta ja pakotteet globaaleilla markkinoilla Tullin toiminta

EU:n vientivalvonta ja pakotteet globaaleilla markkinoilla Tullin toiminta EU:n vientivalvonta ja pakotteet globaaleilla markkinoilla Tullin toiminta Suomen Tulli Edistää ulkomaankaupan sujuvuutta, varmistaa säännösten noudattamisen ja turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi

VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi VA-järjestelmän käyttöohje Käyttäjän kirjauduttua Va-järjestelmään palvelun etusivulla näkyy oman yrityksen ilmoitukset 14 vuorokauden ajalta.

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat KUN TARVITSET APUA Hätätilanne Kun tarvitset apua, soita hätäkeskuksen hätänumeroon 112. Kun soitat hätänumeroon, et tarvitse suuntanumeroa. Yleisestä puhelimesta voit soittaa hätänumeroon ilman rahaa

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Vakuutustiedot REKIssä

Vakuutustiedot REKIssä Vakuutustiedot REKIssä Vakuutusalan prosessi-info 29.3.2006 Hanna Hakanen Vakuutus REKIssä Voimassaoleva liikennevakuutus todennetaan rekisteröinnin yhteydessä kolmella vaihtoehtoisella tavalla automaattinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011. 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011. 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012 Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta Jätehuoltopäivät 2012 Jätteiden siirtoja maasta toiseen valvotaan, koska jätteet saattavat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 17.2.2010 18.2.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Kela saa maistraatilta tiedon vakituisen

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 VENEPAIKKOJEN VUOKRAUSSÄÄNNÖT, PIENVENESATAMASÄÄNNÖT JA KARTAT Muutettu 19.10.2005 75 Hyväksytty liikuntalautakunnassa 17.11.2004 66 KIRKKONUMMEN KUNNAN

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 1 KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 2 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI KAN_5 1 *1209901* KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu 12 vuotta täyttäneelle ottolapselle, jonka ottovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen.

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 16.1.2004 L 10/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2005 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2005 N:o 16 19 SISÄLLYS N:o Sivu 16 Laki Kroatian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Päästökaupan ajankohtaispäivä Piia Kähkölä

Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Päästökaupan ajankohtaispäivä Piia Kähkölä Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen Päästökaupan ajankohtaispäivä 14.4.2015 Piia Kähkölä Päästöluvan peruuttaminen Päästölupien peruutukset: Yleistä Päästöluvan peruuttamisen

Lisätiedot