YKSITYISILLE HENKILÖILLE TARKOITETUT TULLISÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSITYISILLE HENKILÖILLE TARKOITETUT TULLISÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 YKSITYISILLE HENKILÖILLE TARKOITETUT TULLISÄÄNNÖT Tämä tiedote on laadittu voimassaolevan tullilain pohjalta ja siinä on käytetty myös Tulliliiton tullirajan ylittäville kansainvälisten lentojen matkailijoille tarkoitettu tiedote (Venäjän Tullilaitoksen kirje/ nro 16-26/55640), Tulliliiton tullirajan ylittäville kansainvälisten junien matkailijoille tarkoitettu tiedote, sekä Tulliliiton tullirajan autoilla ylittäville yksityisille henkilöille tarkoitettu tiedote (Venäjän Tullilaitoksen kirje/ nro 04-30/34327). Omaan käyttöön tarkoitettujen tavaroiden kuljetus säädetään Tulliliiton Tullilain artiklassa 49) sekä 18. kesäkuuta 2010 allekirjoitetussa sopimuksessa nimeltään Yksityisten henkilöiden omaan käyttöön tarkoitettujen tavaroiden kuljetus Tulliliiton tullirajan yli ja niiden päästöluvasta johtuvat tullin toimenpiteet. Yksityiset henkilöt kuljettavat käteisrahaa ja (tai) rahavälineitä Tulliliiton tullirajan yli sen mukaan, kun on säädetty 5. heinäkuulle 2010 päivätyssä sopimuksessa nimeltään Yksityisten henkilöiden käteisrahan ja (tai) rahavälineiden kuljetus Tulliliiton tullirajan yli. Tullisäännöt on yksityiskohtaisesti selitetty Tulliliiton lautakunnan virallisessa sivustossa (www.tsouz.ru). Mikäli säännöt muuttuvat tämän asiakirjan julkaisupäivän jälkeen, niin me ilmoitamme muutokset välittömästi CASTO:n sivustossa (www.castospb.ru tai касто.рф). YLEISET TIEDOT Venäjän Federaatio on Tulliliiton jäsen. Seuraavat valtiot muodostavat Tulliliiton yhtenäisen alueen: Valko-Venäjän tasavalta, Kazakstanin tasavalta ja Venäjän Federaatio. Tulliliiton alueen rajat ovat Tulliliiton tulliraja. Tavaroiden kuljetus Tulliliiton tullirajan yli säädetään Tulliliiton tullilaissa. Tulliliiton tullilaissa käytetään seuraavat käsitteet. Tavara on mikä tahansa tullirajan yli kuljetettava irtain omaisuus, mukaan lukien tietovälineet, Tulliliiton jäseninä olevien valtioiden valuutat, arvopaperit ja (tai) valuutta-arvot, matkashekit, yms. Omaan käyttöön tarkoitetut tavarat ovat yksityisten henkilöiden yksityisten, perhe- arki- ja muiden tarpeiden toteuttamiseen tarkoitettuja tavaroita, joiden tarkoitus ei liity liikeasioiden hoitamiseen, ja jotka kuljetetaan tullirajan yli matkatavaroissa matkustajan mukana tai erikseen tai toisella tavalla. Matkustajan mukana kuljetettava matkatavara on omaan käyttöön tarkoitettu tavara, mukaan lukien käsimatkatavarat, jotka yksityinen henkilö kuljettaa mukana tullirajan ylittäessään. Erikseen kuljetettava matkatavara on matkustajan omaan käyttöön tarkoitettu tavara, jonka matkustaja on antanut kuljetusyhtiölle kuljetettavaksi kansainvälistä kuljetusta koskevan sopimuksen (huolintasopimuksen) mukaan johtuen tämän matkustajan tulosta Tulliliiton tullialueelle tai poistumisen Tulliliiton tulialueelta. Jakamaton omaan käyttöön tarkoitettu tavara on omaan käyttöön tarkoitettu tavara, jonka paino on yli 35 kg ja joka koostuu yhdestä yksiköstä tai yhdestä setistä, mukaan lukien samanlainen tavara, joka kuljetetaan kasattaviksi tarkoitettuina osina, puutteellisesti koottuna tai keskeneräisenä sillä ehdolla että tällä tavaralla on kasatun, kaikista osista koostuvan tai valmiin tavaran pääominaisuudet. Omaan käyttöön tarkoitettu kuljetusneuvo on moottoroitu ajoneuvo, perävaunu, ilma- tai vesialus sis. kaikki sen varaosat ja tavallisesti käytössä olevat laitteet ja välineet, sekä ko. ajoneuvojen tankeissa olevat polttoaineet, jonka omistaja on ko. ajoneuvoa kuljettava yksityinen henkilö, joka kuljettaa ko. ajoneuvon tullirajan yli pelkästään omaan tarkoitukseen, eikä kuljeta muita henkilöitä tai tavaroita palkkiota vastaan tai ilmaiseksi. Omaan käyttöön tarkoitetut tavarat kuljetetaan Tulliliiton tullirajan yli matkustajan mukana tai erikseen kuljetettavina matkatavaroina, kuljetusyhtiön kuljettamina, sekä kansainvälisenä postipakettina. Omaan käyttöön tarkoitetun tavaran tullaus toteutuu riippuen kuljetustavasta paikassa, jonka kautta tavara saapuu Tulliliiton tullialueelle tai lähtee tullialueelta, tai tulliviranomaisella Tulliliiton jäsenvaltiossa, jossa ko. tavaran tulliselvityksen laatimaan oikeutettu yksityinen henkilö asuu pysyvästi (tai tilapäisesti). KAHDEN KÄYTÄVÄN JÄRJESTELMÄ Paikassa, jonka kautta matkustaja ja tavara saapuvat Tulliliiton tullialueelle tai lähtevät tullialueelta, voi olla käytössä omaan käyttöön tarkoitetun tavaran tullaukseen tarkoitettujen kahden käytävän järjestelmä. Tämän järjestelmän mukaan tullirajan yli menevä yksityinen henkilö itse valitsee omaan käyttöön tarkoitettuja tavaroita koskevan tulliselvityksen laatimisen muodon ja tullaukseen tarkoitetun vastaavan käytävän (vihreän tai punaisen). Vihreä käytävä on erikseen merkitty rajanylityspaikassa. Yksityinen henkilö valitsee vihreän käytävän, jos rajanylityspaikassa hänellä on mukana matkatavara, joista ei tarvitse laatia tulliselvitystä, sillä ehdolla että ko. henkilöllä ei ole erikseen kuljetettavia matkatavaroita. Vihreä käytävä on erikseen merkitty rajanylityspaikassa. Yksityinen henkilö valitsee punaisen käytävän, jos rajanylityspaikassa hänellä on mukana matkatavara, joista on laadittava tulliselvitys tai jonka ko. yksityinen henkilö itse halua tullata. 1

2 KIRJALLINEN TULLAUS Tulliliiton tullirajan yli kuljetuksen yhteydessä seuraavat tavarat on tullattava (eli on laadittava tulliselvitys): 1) tullialueelle saapuvat tavarat, joiden arvo on yli 1500 euroa paikallisessa valuutassa ja (tai) joiden kokonaispaino on yli 50 kg; 2) tullialueelle ja tullialueella kuljetettava käteinen raha (setelit, pankkisetelit, kolikot, pois lukien jalometalleista tehdyt kolikot, ja (tai) matkashekit, joiden kokonaisarvo ylittää USD; 3) tullialueelle ja tullialueelta kuljetettavat rahavälineet (vekselit, pankkishekit, arvopaperit); 4) jalometallit: tilapäisesti tullialueelle saapuvat ja tullialueelta lähtevät (pois lukien tilapäisesti lähtevät); 5) jalokivet: tilapäisesti saapuvat, tullialueelta pois lähtevät smaragdit, rubiinit, safiirit, aleksandriitit, luonnonhelmet raakoina tai käsiteltyinä, ainutlaatuiset meripihkamuodostumat; 6) kulttuuriarvot; 7) tullialueelta lähtevät Venäjän Federaation valtion kunniamerkit; 8) uhanalaiset eläimet ja kasvit, niiden osat, sekä niistä valmistetut tuotteet; 9) aseet ja ammukset; 10) tullialueelle saapuvat alkoholijuomat yli 3 litraa; 11) huumeet ja psykotrooppiset aineet lääkkeinä, jos esitetään vastaava todistus; 12) radioelektroniset ja (tai) korkeataajuiset siviililaitteet, sis. toiseen tavaraan sisäänrakennetut tai toisen tavaran osana olevat; 13) koodaukseen tarkoitetut tekniset välineet; 14) perityt omaan käyttöön tarkoitetut tavarat, jos esitetään ko. tavaran perimistä todistava asiakirja; 15) yksityisen henkilön mukana kuljetettavat matkatavarat, jos samalla matkustajalla on erikseen kuljetettava matkatavara; 16) omaan käyttöön tarkoitetut ajoneuvot, pois lukien Tulliliiton jäsenvaltiossa rekisteröidyt ajoneuvot, jotka viedään Tulliliiton alueelta tilapäisesti ja tuodaan takaisin Tulliliiton tullialueelle; 17) muut Tulliliiton tullilaissa määrätyt tavarat. Yksityisellä henkilöllä on oikeus tullata myös tavarat, joista ei tarvitse laatia tulliselvitystä. Tulliselvityksen tullirajan yli kuljetettavasta tavarasta voi laatia sekä Tulliliiton jäsenvaltion kansalainen että ulkomaalainen. Alle 16-vuotiaan henkilön tavarat tullaa tämän henkilön saattaja (hänen vanhempansa, ottovanhempansa tai huoltaja tai, mikäli kyseessä on saapuva tai lähtevä alaikäisten ryhmä, ryhmän johtaja). Mikäli yksityinen henkilö ei laadi tulliselvitystä em. tavaroista, niin se on merkki siitä, ettei hänellä ole tullattavia tavaroita mukana. Mikäli pistotarkastuksen yhteydessä ko. matkustajalta löydetään tullattavia tavaroita, niin ko. matkustaja vastaa tästä Tulliliiton jäsenvaltion tullilain mukaan. Mikäli matkustaja täyttää tulliselvitykseen vääriä tietoja, hän vastaa tästä Tulliliiton jäsenvaltion tullilain mukaan. ASIAKIRJOJEN ESITTÄMINEN Tulliselvityksen mukana matkustajan on esitettävä myös tulliselvityksessään olevien tietojen oikeellisuutta todistavat asiakirjat. Näihin asiakirjoihin kuuluvat: 1) henkilöllisyystodistukset (mukaan lukien alaikäisen henkilön henkilöllisyystodistus); 2) alaikäisen henkilön adoptointia tai holhousta todistava asiakirja; 3) omaan käyttöön tarkoitettujen tullattavien tavaroiden hintaa todistavat asiakirjat; 4) rahtikirjat (tai muut kuljetusta todistavat asiakirjat); 5) tullietuuksia todistavat asiakirjat, sis. asiakirjat, jotka todistavat yksityisen henkilön omaan käyttöön tarkoitettujen tavaroiden tilapäisen tuonnin (viennin), sekä yksityisen henkilön pakolaisen statusta todistavat asiakirjat, sekä asiakirjat, jotka todistavat yksityisen henkilön pysyvää muuttoa; 6) rajoitusten noudattamista todistavat asiakirjat, lukuun ottamatta tariffien ulkopuolisen ja tekniset säädön toimenpiteet; 7) omaan käyttöön tarkoitetun ajoneuvon identifiointiasiakirjat; 8) omaan käyttöön tarkoitetun ajoneuvon omistus- ja (tai) hallintaoikeutta todistavat asiakirjat; 9) muut asiakirjat ja tiedot, joiden esittämistä Tulliliiton tullilaki vaatii. Mikäli matkustajalla ei ole tullattavaa, tulliviranomaisella on kuitenkin oikeus vaatia ko. asiakirjojen esittämistä. 2

3 SEURAAVAT MATKUSTAJAN MUKANA JA ERIKSEEN KULJETETTAVAT TAVARAT EIVÄT VAADI TULLIN MAKSUA Tulliliiton tullialueelle tullittomasti voidaan tuoda seuraavat omaan käyttöön tarkoitetut tavarat: 1) joiden hinta on alle 1500 euroa (lentokoneella kuljetettavat tavarat, joiden hinta on alle euroa) paikallisessa valuutassa ja (tai) joiden kokonaispaino on alle 50 kg; 2) alkoholijuomat ja oluet, joiden määrä on alle 3 litraa per 18 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö; 3) tupakka ja tupakkatuotteet: 200 savuketta tai 50 sikaria (sigarillaa) tai 250 g tupakkaa, tai erilaisia edellä mainittuja tuotteita kokonaispainoltaan 250 g per 18 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö; 4) pakolaisten tai maahanmuuttajien tuomat käytetyt tavarat, sekä ko. henkilöiden omistamat yksi auto ja yksi peräkärry; 5) perityt tavarat, sekä yksi auto ja yksi peräkärry sillä ehdolla, että esitetään kirjallinen todistus tällaisten tavaroiden, auton ja peräkärryn perimisestä; 6) diplomaattien tai diplomaattisen edustuston tai konsulaatin hallinto- ja teknisen henkilökunnan ja heidän perheenjäsentensä tuomat tavarat; 7) valtion viranomaisten ulkomaan valtioon töihin lähetettyjen henkilöiden tuomat tavarat, sillä ehdolla että he työskentelivät Tulliliiton ulkopuolella vähintään 11 kuukautta (todistus esitettävä); 8) tilapäisesti vähintään vuoden ulkomailla asuneiden (todistus esitettävä) yksityisten henkilöiden tuomat tavarat, joiden hinta on alle 5000 euroa (lentokoneella kuljetettavat tavarat, joiden hinta on alle euroa) paikallisessa valuutassa; 9) Tulliliiton tullialueelle muuttumattomana takaisin kuljetettavat tavarat, mikäli esitetään todistus niiden viennistä Tulliliiton alueelta; 10) Tulliliiton jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan kulttuuriarvoihin kuuluvat esineet; 11) kuolleiden tuhkaa sisältävät uurnat tai ruumiin (jäännökset) sisältävät arkut; 12) Tulliliiton jäsenvaltioiden kansalaisten tuomat omaan käyttöön tarkoitetut Tulliliiton ulkopuolella rekisteröidyt ajoneuvot korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi, sillä ehdolla että kaikki tullit ja maksut on maksettu; 13) ulkomaan kansalaisen omaan käyttöön tilapäisesti tuoma ulkomaan valtiossa rekisteröity ajoneuvo ko. ulkomaan kansalaisen Tulliliiton alueella oleskelun ajaksi, mutta korkeintaan vuodeksi; 14) ulkomaan kansalaisen tilapäisesti Tulliliiton alueelle tuomat käytetyt tavarat: - jalokivi- ja jalometallikorut (joiden määrä vastaa - henkilökohtaiset hygieniatavarat (joiden määrä vastaa - valokuva-, video- ja elokuvakamerat (yksi kappale) ja niihin liittyvät laitteet (joiden määrä vastaa - kannettavat elokuva- ja diaprojektorit (yksi kappale) ja niihin liittyvät laitteet (joiden määrä vastaa - kannettavat videonauhurit (yksi kappale); - kannettavat äänentallennus- ja toistolaitteet (sis. sanelukoneet), DVD-soittimet (yksi kappale) ja niihin liittyvät laitteet (joiden määrä vastaa - kannettavat levysoittimet (yksi kappale) ja levyjä (joiden määrä vastaa tarvetta tilapäisen oleskelun aikana); - äänilevyt tallenteen kanssa tai ilman (joiden määrä vastaa - kannettavat radiovastaanottimet, flash playerit (yksi kappale) ja niihin liittyvät laitteet (joiden määrä vastaa - televisiot, joiden kuvaruudun halkaisija on korkeintaan 42 cm (yksi kappale); - kannettavat kirjoituskoneet (yksi kappale); - kiikarit (yksi kappale); - kännykät (korkeintaan kaksi kappaletta); - kannettavat tietokoneet (notebook) (yksi kappale) ja niihin liittyvät laitteet (joiden määrä vastaa - kannettavat soittimet (joiden määrä vastaa - lastenvaunut (joiden määrä vastaa - autoon asennetut lasten turvaistuimet (joiden määrä vastaa - pyörätuolit (joiden määrä vastaa - urheilu-, matkailu- ja metsästysvälineet, (joiden määrä vastaa - kannettavat dialyysilaitteet ja vastaavat hoitolaitteet ja niiden varaosat (joiden määrä vastaa - lemmikit, mukaan lukien metsästyksessä ja urheilemisen yhteydessä käytetyt eläimet (joiden määrä vastaa tarvetta tilapäisen oleskelun aikana). Mikäli em. tavarat kuljettaa yksityiselle henkilölle kuljetusliike tai ne tulevat kansainvälisinä postilähetyksinä, niin ko. henkilö voi saada tullittomasti omaan käyttöön kalenterikuukauden sisällä tavarat, joiden hinta on alle 1000 euroa ja paino on alle 31 kg (ei koske etyylialkoholia, alkoholijuomia, olutta, eikä jakamattomia tavaroita). 3

4 TULLIN MAKSU TAVARAN TUONNIN YHTEYDESSÄ Omaan käyttöön tarkoitettujen tavaroiden Tulliliiton tullialueelle tuonnin yhteydessä yksityisen henkilön on maksettava tulli seuraavien tariffien mukaan: 1) yhtenäinen tullikanta on 30% tavaran hinnasta, kuitenkin vähintään 4 euroa painokiloa kohtaan, mikäli tavaran hinta ylittää 1500 euroa (lentokoneella kuljetettavat tavarat, joiden hinta on yli euroa) paikallisessa valuutassa ja (tai) paino ylittää 50 kg, jos yksityinen henkilö tuo omaan käyttöön tarkoitettuja tavaroita, joiden hinta ylittää 1500 euroa (lentokoneella kuljetettavia tavaroita, joiden hinta on yli euroa) paikallisessa valuutassa ja (tai) paino ylittää 50 kg; 2) yhdistetty tulli, jos kyseessä on omaan käyttöön tarkoitetun jakamattoman tavaran tuonti; 3) yhtenäinen tullikanta 22 euroa litrasta, mikäli tuodaan etyylialkoholi, jonka määrä on alle 5 litraa; 4) yhtenäinen tullikanta 10 euroa litrasta, mikäli 3 l normi ylitetään ja tuodaan alkoholijuomia tai olutta, joiden määrä on 3 5 litraan; 5) yhtenäinen tullikanta on 30% tavaran hinnasta, kuitenkin vähintään 4 euroa painokiloa kohtaan, mikäli tilapäisesti vähintään vuoden ulkomailla (todistus esitettävä) asunut yksityinen henkilö tuo tavarat, joiden hinta ylittää 5000 euroa (lentokoneella kuljetettavat tavarat, joiden hinta on alle euroa) paikallisessa valuutassa. Mikäli em. tavarat kuljettaa yksityiselle henkilölle kuljetusliike tai ne tulevat kansainvälisinä postilähetyksinä, niin yhtenäinen tullikanta on 30% tavaran hinnasta, kuitenkin vähintään 4 euroa painokiloa kohtaan, mikäli tavaroiden hinta on yli 1000 euroa paikallisessa valuutassa ja (tai) paino on yli 31 kg, mikäli tuodaan omaan käyttöön tarkoitettuja tavaroita, joiden hinta ylittää 1000 euroa paikallisessa valuutassa ja (tai) paino on yli 31 kg. TAVAROIDEN VIENTI Yksityisen henkilön Tulliliiton tullialueelta viemistä tavaroista ei tarvitse maksaa tulleja, yhtenäistä veroa eikä yhtenäistä tullimaksua. EI SAA VIEDÄ Yksityinen henkilö ei voi viedä omaan käyttöön Tulliliiton tullialueelta: 1) kalaa ja meriantimia (pois lukien sampikaviaari) yli 5 kg; 2) sampikaviaaria yli 250 g; 3) erillisessä säiliössä olevia polttoaineita yli 10 litraa. Huom.! Asetus Tulliliiton tullialueelle Euraasian talousyhteisön rajoissa jalometallien, jalokivien ja jalometalleja sisätävien raaka-aineiden tuonti- ja Tulliliton tullialueelta vientijärjestyksestä (k. 36b) edellyttää, että jalometallien ja jalokivien hinta (pois lukien tilapäinen vienti) on oltava alle USD paikallisessa valuutassa. Mutta Tulliliiton tullilautakunnan päätöksen (nro 689/ , kohta 25) mukaan yksityiset henkilöt saavat viedä omaan käyttöön tarkoitettuja jalokiviä ja jalometalleja ilman määrää tai hintaa koskevia rajoituksia. PERUSTELUT, JOIDEN MUKAAN TAVAROITA PIDETÄÄN OMAAN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUINA TAVAROINA Tulliviranomainen tekee päätöksen siitä, kuuluvatko yksityisen henkilön tullirajan yli kuljettamat tavarat omaan käyttöön tarkoitettuihin tavaroihin johtuen seuraavasta: - ykstyisen henkilön oma suullinen tai kirjallinen ilmoitus (tulliselvitys) kuljetettavista tavaroista; - tavaroiden luonne ja määrä; - kuinka usein yksityinen henkilö ylittää rajan ja (tai) kuljettaa tavaroita rajan yli. Omaan käyttöön tarkoitettuihin tavaroihin eivät kuulu: 1) luonnon timantit; 2) maasta pois kuljetettavat tavarat, joista on maksettava vientitulli; 3) keskuslämmityskattilat; 4) leikkurit (pois lukien ruohonleikkurit), heinäkoneet, yms.; 5) solariumit; 6) terveydenhoitolaitteisto ja -välineet (pois lukien matkalla tarvittavat tai lääkärin määräämät laitteet), yms. Mikäli tulliviranomainen päättää, että yksityisen henkilön rajan yli kuljettama tavara ei kuulu omaan käyttöön tarkoitettuihin tavaroihin, niin ko. tavaroita koskevat tulliviranomaisten toimenpiteet (sis. tullaus) toteutetaan ulkomaankauppaosapuolille tarkoitetussa järjestyksessä. 4

5 LUPA TAVARAN KULJETUKSEEN RAJAN YLI Yksityinen henkilö saa kuljettaa Venäjän Federaation rajan yli vain valtionviranomaisten luvalla seuraavat omaan käyttöön tarkoitetut tavarat: - aseet ja aseiden pääosat, sekä ammukset sisäasiainviranomaisen luvalla; - kulttuuriarvot kulttuuriarvojen ostoa ja myyntiä valvovan valtionviranomaisen luvalla; - uhanalaiset eläimet ja kasvit, niiden osat ja niistä valmistetut tuotteet Rosprirodnadzorin (Luonnonvarojen käyttöä valvova federatiivinen palvelu) antamalla CITES:n luvalla; - siviilikäyttöön tarkoitetut radioelektroniset laitteet ja/tai korkeataajuiset laitteet Roskomnadzorin (Yhteydenpito-, informaatiotekniikkojen ja media-alueen federatiivinen valvontapalvelu) luvalla; - koodaukseen tarkoitetut tekniset välineet: tarvitaan Venäjän FSB:n yhteydessä olevan lisensiointi-, sertifiointi- ja valtion salaisuuksien suojelukeskuksen rekisteröimä ilmoitus. Tuotteiden valmistajan tai tuotteen valmistajan valtuutetun henkilön täytetyt ilmoitukset ks. sivustossa KÄTEISEN RAHAN JA (TAI) RAHAVÄLINEIDEN KULJETUS Käteiseen rahaan kuuluvat setelit ja pankkisetelit, sekä kolikot, pois lukien jalometalleista valmistetut kolikot, jotka ovat käytössä ja ovat lainmukainen maksuväline Tulliliiton jäsenvaltioissa tai ulkomaan valtioissa (valtioryhmissä), mukaan lukien käytöstä poistetut tai poistumassa olevat, jotka voi vaihtaa pankissa käytössä olevaan rahaan. Rahavälineisiin kuuluvat matkashekit, vekselit, shekit (pankkishekit), sekä liikkeellelaskijan (velallisen) maksuvelvoitetta todistavat arvopaperit, joissa ei ole mainittu henkilöä, jolle maksu on suoritettava. Yksityinen henkilö saa tuoda Tulliliiton tullialueelle käteistä rahaa ja (tai) rahavälineitä rajoituksetta seuraavassa järjestyksessä: - mikäli yksityinen henkilö tuo käteisrahaa ja (tai) matkashekkejä, joiden yhteisarvo ei ylitä USD missä tahansa valuutassa, niin ko. käteisrahasta ja (tai) matkashekeistä ei tarvitse laatia kirjallista tulliselvitystä; - mikäli yksityinen henkilö tuo käteisrahaa ja (tai) matkashekkejä, joiden yhteisarvo ylittää USD missä tahansa valuutassa, niin ko. käteisrahasta ja (tai) metkashekeistä kokonaisuudessa on laadittava kirjallinen tulliselvitys. Yksityinen henkilö saa tuoda muita kuin matkashekit rahavälineitä vain kirjallisen tulliselvityksen laatimisen ehdolla. Yksityinen henkilö saa viedä Tulliliiton tullialueelta käteistä rahaa ja (tai) rahavälineitä rajoituksetta seuraavassa järjestyksessä: - mikäli yksityinen henkilö vie käteisrahaa tai matkashekkejä, joiden yhteisarvo ei ylitä USD missä tahansa valuutassa, niin ko. käteisrahasta ja (tai) matkashekeistä ei tarvitse laatia kirjallista tulliselvitystä; - mikäli yksityinen henkilö vie käteisrahaa ja (tai) matkashekkejä, joiden yhteisarvo ylittää USD missä tahansa valuutassa, niin ko. käteisrahasta ja (tai) metkashekeistä kokonaisuudessa on laadittava kirjallinen tulliselvitys. Yksityinen henkilö saa viedä muita kuin matkashekit rahavälineitä vain kirjallisen tulliselvityksen laatimisen ehdolla. Rikollisella tavalla saatujen tulojen laillistamisen (rahanpesun) estämiseksi ja terrorismin rahoituksen estämiseksi tullattavien käteisrahan tai rahavälineiden rajan yli kuljettavan yksityisen henkilön on merkittävä tulliselvitykseen seuraavat lisätiedot: 1) yksityisen henkilön syntymäaika ja -paikka, ulkomaan kansalaisen tai ilman kansalaisuutta olevan henkilön oikeutta oleskella (asua) Tulliliiton jäsenvaltiossa todistavan asiakirjan tiedot, asuinpaikan (rekisteröintipaikan) osoite Tulliliiton jäsenvaltiossa; 2) tiedot rahavälineistä (rahavälineen laji, liikkeellelaskija, liikkeellelaskun päivämäärä ja mahdollinen identifiointinumero); 3) tiedot käteisrahan ja (tai) rahavälineiden lähteestä, niiden omistajista (mikäli tulliselvityksen laatija ei ole käteisrahan ja (tai) rahavälineiden omistaja), sekä oletettavasta käytöstä; 4) tiedot käteisrahan ja/tai rahavälineiden kuljetusreitistä ja (tai) -tavasta (kuljetusneuvon lajista). LIIKENNEVAKUUTUS Venäjän Federaatioon tulevalla ja Venäjän Federaatiosta muihin valtioihin, joissa on käytössä kansainvälinen vakuutusjärjestelmä, menevällä ajoneuvolla on oltava omistajan ostama liikennevakuutus. Tulliviranomaiset tarkistavat liikennevakuutukset ajoneuvon Venäjän Federaation tulon ja Venäjän Federaatiosta poiston yhteydessä. Mikäli ajoneuvon omistaja ei esitä vastaavia asiakirjoja ( vihreä kortti -vakuutusta tai ajoneuvon liikennevakuutusta), niin tällaiset ajoneuvot päästään Venäjän Federaatioon 5

6 ja omistajaa velvoitetaan ostamaan tarvittavat asiakirjat vakuutusyhtiöltä, jolla on oikeus myydä liikennevakuutuksia. AJONEUVON REKISTERIOTTEEN LAADINTA Venäjän Federaation hallituksen Asetuksella nro 609/ hyväksyttyjen Venäjän Federaatiossa käytössä olevien ajoneuvojen vaarallisten (saastuttavien) aineiden päästöjä koskevien teknisten normien mukaan valvotaan Venäjän Federaatiossa käytössä olevien ajoneuvojen ja ko. ajoneuvojen polttomoottorien päästöt. Venäjän sisäasiainministeriön, energiaministeriön ja taloudellisen kehityksen ministeriön hyväksymän ajoneuvojen päästötodistuksia ja alustapäästötodistuksia koskevan Asetuksen ( nro 496/192/134) mukaan tulliviranomainen myöntää ajoneuvon päästötodistuksen. Ko. päästötodistuksen tarkoitus on saattaa järjestykseen ajoneuvon käyttöluvat Venäjän Federaatiossa, parantaa ajoneuvojen Venäjän Federaation tullirajan yli kuljetuksen sekä ajoneuvojen Venäjän Federaatioon tuonnin yhteydessä suoritettavan tullin suorituksen valvontaa. Asetuksen kohdan 70 mukaan, mikäli ajoneuvon (alustan) ekologinen luokka ei vastaa Venäjän Federaation hallituksen Asetuksella nro 609/ hyväksyttyjä Venäjän Federaatiossa käytössä olevien ajoneuvojen vaarallisten (saastuttavien) aineiden päästöjä koskevia teknisiä normeja, päästötodistusta ei myönnetä. 1. tammikuuta 2010 on astunut voimaan ajoneuvojen tekninen päästönormi, joka vastaa ekologista luokkaa 4 (Euro-4). Tulliviranomainen päästötodistuksen myötämisen yhteydessä tarkistaa ajoneuvon ekologista luokkaa käyttäen hyväksi Venäjän energiaministeriön antamat tiedot. Mikäli ko. tiedot puuttuvat, niin tulliviranomainen kehottaa asianmukaista henkilöä todistamaan ajoneuvon ekologisen luokan Rostehregulirovanijen hyväksymien sertifiointiviranomaisen antamilla vastaavuussertifikaateilla. Vastaavuussertifikaattien, tyyppihyväksyntätodistusten ja Alustan vastaavuussertifikaattien sisältämät tiedot (jäljempänä Tietokannat) ylläpidetään ja jatkuvasti täydennetään Venäjän Tullilaitoksen sivustossa Ulkomaankaupan osapuolet-osiossa. Venäjän Tullilaitoksen sivustossa olevat tietokannat vastaavat Federatiivisen teknisen valvonnan ja metrologiatoimiston (Rostehregulirovanije) tietokantoja, jotka voidaan katsoa Voimassa olevat tekniset säännöt-osiossa. Kaikkiin ajoneuvon ekologista luokkaa koskeviin kysymyksiin vastaa Rostehregulirovanije. Laatinut I.V. Petrov, Asianajajatoimisto CASTO 6

Tullin ohjeita matkustajille

Tullin ohjeita matkustajille Voimassa 1.7.2014 lähtien Tullin ohjeita matkustajille Kaupallinen tuonti on aina verollista Jos matkustajan tuomat tuotteet ovat määrältään tai luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan käsittää kaupallisesti

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Falck Oy. 00700 Helsinki Suomi

Falck Oy. 00700 Helsinki Suomi FLYING BLUE-MATKAVAKUUTUS VAKUUTUSERITTELY Saadaksenne apua välittömästi sairaus- tai kuolemantapauksissa tai Suomeen kuljettamisessa olkaaa hyvä ja ottakaa heti yhteys: Falck Oy, puh + 358 9 37 47 72

Lisätiedot

MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS Perusmuoto

MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS Perusmuoto MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS Perusmuoto * On täytettvää henkilöitä, jotka ovat täyttäneet 16 * Valitut ilmoittajan vastaus ilmestyy oikeaan ruutuun x * Suoritetaan jäljennös, joka on luonnollinen henkilöllä,

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero:

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero: Tärkeät yhteystiedot Asiakaspalvelu: (kyselyt matkavakuutuksestasi): Puhelinnumero: +35 306 22 75 75 Sähköpostiosoite: info@nazar.fi 2 tunnin hätäpalvelu: Puhelinnumero: +35 9 37 7 7 30 Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27. Työsuojeluhallinto. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27. Työsuojeluhallinto. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27 Työsuojeluhallinto Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2014 ISBN 978-952-479-097-0

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ Seuraava kappale tulee lukea yhteenvedon johdantona jos asianomainen jäsenvaltio ei ole implementoinut 2010 Esitedirektiivin Täydennysdirektiivin Tiivistelmä vaatimuksien muutoksia

Lisätiedot

Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910017

Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910017 KÄÄNNÖS Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910017 Eurooppalainen YLEISSOPIMUS kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi Euroopan neuvoston

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF AJONEUVOVAKUUTUS Sisällys Perusasiat, jotka on hyvä tietää........... 3 Valitse ajoneuvollesi paras turva...

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien

Lisätiedot

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutuksen kokonaisuus muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. SISÄLTÖ Vakuutusehdoissa

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot