KUNTOTARKASTUS. Simonkylän koulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOTARKASTUS. Simonkylän koulu"

Transkriptio

1 KUNTOTARKASTUS Simonkylän koulu Simonkylän Rantatie LILLANDET

2 Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, LILLANDET 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen kohteena on 1930-luvun lopussa rakennettu, 2-kerroksinen, entinen koulurakennus, jonka yhteydessä on asuntosiipi, jossa on yksi pienehkö asuinhuoneisto. Rakennuspaikka on lähinnä tasamaata. Rakennuksen 1.kerroksessa yksi luokkahuone, voimistelusali, keittiö ja ruokasali sekä kaksi wc-tilaa porrashuoneen yhteydessä. 2.kerroksessa on luokkahuone, kaksi käsityöluokkaa, opettajan huone ja kylpyhuone sekä kaksi pukuhuonetta, joiden yhteydessä on suihkutilat. Rakennuksessa on vähäisellä osalla kellari, jossa on mm. kattilahuone. Rakennuksen on tehty merkittäviä korjauksia ja uusintoja eri vaiheissa. Mm. vesikaton peltikate on uusittu, kouluosan ulkoseinät on lisälämmöneristetty ulkopuolelta sekä julkisivuverhous ja ikkunat on uusittu. Korjausten ja uusintojen toteutusaikoja ei saatu selvitettyä tarkalleen. Rakennuksen kouluosaan on asennettu koneellinen ilmanvaihto vuonna Rakennus on perustettu betoniperustuksilla pohjamaan varaan. Kellarikerroksen lattia on maanvarainen betonilattia. 1.kerroksen lattia on kellarittomalla osalla puurakenteinen alapohja, ns. rossipohja, jonka alla on tuuletettu alustatila. Rakennuksen ulkoseinät ovat puurunkoisia, lautarakenteisia ja todennäköisesti alun perin sahanpurulla lämmöneristettyjä. Seinien sisäpinnat on myöhemmin levytetty lastulevyllä ja kouluosan seinien ulkopuolelle on asennettu lisälämmöneristeeksi mineraalivillaa. Julkisivuverhouksena on lautapaneeliverhous, asuntosiiven osalla alkuperäinen rimalautaverhous. Rakennuksen välipohja, 1.kerroksen katto, on puurakenteinen ja siinä on todennäköisesti kutterinlastu- tai vastaava täyte. Yläpohja on puurakenteinen ja sen lämmöneristeenä on kutterinlastua. Vesikatto on harjakatto, jonka vesikatteena on saumattu peltikate. Rakennuksessa on öljykeskuslämmitys. Huonetilojen lämmitys tapahtuu vesikiertopattereilla. Kiinteistöllä on oma kaivo, josta on vesijohto rakennukseen. Viemäröinti tapahtuu kahden saostuskaivon kautta maastoon. Koulutiloissa on koneellinen ilmanvaihto, jossa sekä sisään puhallus että poisto tapahtuvat koneellisesti. Asunto-osan ilmanvaihto on painovoimainen. Rakennus on ikäisekseen pääosin tyydyttävässä kunnossa ja kunnostuskelpoinen. Rakennuksessa ja sen ympäristössä on jonkin verran ikääntymisestä ja puutteellisesta toteutustavasta aiheutuneita korjaus- ja uusimistarpeita. Rakennuksen vierustan kallistuksissa havaittiin puutteita mm. itäsivulla ja pohjoispäädyssä. Katolta syöksytorvien kautta tulevien sadevesien ohjaus pois rakennuksen vierustasta on puutteellinen. Rakennuksen vierustan kuivana pysymiseen tulee kiinnittää huomiota muuttamalla vierustan kallistuksia tarvittavilta osilta rakennuksesta poispäin viettäviksi sekä viemäröimällä tai johtamalla kiinteillä kouruilla katolta syöksytorvien kautta tulevat sadevedet pois rakennuksen läheisyydestä. Rakennuksen perustusten salaojituksesta ei saatu tarkastuksessa riittävää kuvaa. Kellarikerroksen kosteustilanteesta voidaan päätellä, ettei salaojitus toimi enää tarkoituksen mukaisella tavalla. Salaojitus voidaan harkinnan mukaan uusia ainakin kellarikerroksen osalta. Rakennuksen läheisyydessä on muutamia pensaita sekä puiden vesoja. Lähivierustassa olevat pensaat ja puiden vesat tulee poistaa, koska niistä saattaa aiheutua haittaa rakennukselle ja sen huollolle. Rakennuksessa ei havaittu perustusten huonoon kuntoon viittaavia merkittäviä halkeamia tai muuta merkittävää perustusten huonoon kuntoon viittaavaa, joten voidaan olettaa, että perustukset ovat pääosin kunnossa. Myös puurakenteinen alapohja on tyydyttävässä kunnossa eikä merkittävämpiä korjaustarpeita havaittu. Alustatilan tuuletus on pääosalla tyydyttävä. Tuuletusaukoissa on pidetty talvisin Styrox-levyjä. Levyt tulee poistaa kesäajaksi. Tuuletusta tulee tarkkailla ja sitä on suositeltavaa parantaa tarvittaessa. Kouluosan ulkoseinät ja julkisivut ovat tyydyttävässä kunnossa. Myöskään ulkomaalaustarvetta ei ole aivan lähitulevaisuudessa. Asunto-osan julkisivuverhouksena on alkuperäinen rimalautaverhous. Rimalautaverhouksessa havaittiin ikääntymisen vaikutuksia. Myös maalipinta on irtoamassa. Asunto-osan julkisivuverhous on suositelta-

3 Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, LILLANDET 3 vaa uusia lähitulevaisuudessa. Samalla seinät voidaan lisälämmöneristää ulkopuolelta. 2.kerroksen tilojen hätäpoistumismahdollisuus on hieman puutteellinen ja hätäpoistumismahdollisuutta on suositeltavaa parantaa. Ikkunat ovat puurakenteisia, MSE-tyyppisiä ikkunoita. Ikkunat on uusittu tyypistä päätellen 1980-luvun lopussa tai 1990-luvun alussa. Ikkunat ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Ikkunoiden vähäinen kunnostus ja ainakin ulk o- puolinen huoltomaalaus on suositeltavaa tehdä lähitulevaisuudessa. Myös ulko-ovet vaativat vähäistä kunnostamista. Ullakkotilojen tuuletus on hieman vähäinen. Tuuletusta on suositeltavaa parantaa tekemällä rakennuksen päätyihin säleiköin varustettavat tuuletusaukot. Vesikaton peltikate on uusittu jossain vaiheessa ja kate on hyväkuntoinen. Myös katteen maalaus on kunnossa. Talo- ja lapetikkaat ovat pääosin kunnossa. Keskuslämmityskattilan savupiipulle ei ole kulkutietä. Sitä, miten piippu on päästy nuohoamaan, ei saatu selville. Talotikkaat on suositeltavaa siirtää piipun läheisyyteen, jotta nuohous voidaan tehdä säännöllisesti. Keskuslämmityskattila on 1970-luvun loppupuolella asennettu, joten se on lähestymässä elinkaarensa loppupäätä ja sen uusimiseen tulee varautua. Samalla on suositeltavaa uusia myös mm. öljypoltin ja paisunta-astia. Öljysäiliön puhdistus- ja tarkastusajankohtia ei saatu selvitettyä. Öljysäiliön mahdolliset puhdistus- ja tarkastusajankohdat tulee selvittää sekä arvioida säiliön puhdistus- ja tarkastustarve. Lämpöpatterien termostaattiventtiilit ovat tyypistä päätellen 1980-luvulta ja niiden uusimistarpeeseen tulee varautua. Talousvesikaivosta ja sen sijainnista ei ollut tietoja käytössä. Vesijärjestelmän painesäiliö sijaitsee kellarissa. Painesäiliö vieressä havaittiin olevan vedenpuhdistin/sterilisaattori. Kaivoveden laatua ja puhdistuslaitteen toimintaa ei saatu selvitettyä. Kaivoveden laatu sekä puhdistuslaitteen tarve ja toimivuus tulee selvittää erikseen. Jätevesien viemäröinti tapahtuu rakennuksen länsipuolella olevien, kahden saostuskaivon kautta maastoon. Kaivot ovat melko iäkkäitä. Kaivojen ja niiden viemärien kunto on suositeltavaa selvittää. Jätevesien tehokkaampaan puhdistukseen tulee varautua siirtymäkauden aikana. Rakennuksen sisäiset vesijohdot ja viemärit on uusittu jossain vaiheessa. Uusimisajasta ei ollut saatavissa tietoja. Uusiminen on voinut tapahtua 1980-luvulla. Rakennuksen ja saostuskaivojen välinen viemäri on havaintojen mukaan vanhempi. Rakennuksen koulutiloihin on asennettu koneellinen ilmanvaihto vuonna Keittiössä ja joissakin muissa tiloissa on käytössä vanhempi koneellinen poistoilmanvaihto. 1.kerroksen luokassa ja voimistelusalissa on jäljellä poistoilmapuhaltimet, jotka on asennettu aikaisemmassa vaiheessa. Ilmanvaihto ei ollut tarkastushetkellä päällä, joten ilmanvaihtoa ei voitu tarkastaa tarkemmin. Ilmanvaihto ja sen säädöt on suositeltavaa tarkastuttaa rakennuksen käyttöönoton yhteydessä. Asunto-osan ilmanvaihto on painovoimainen. Asunnon keittiössä on todennäköisesti ollut jossain vaiheessa liesituuletin, joka on poistettu. Rakennuksen sähköasennukset on uusittu jossain vaiheessa. Sähköasennuksissa ei havaittu välttämättömiä korjaustarpeita. Sähköasennuksia tulee uusia ja täydentää tulevien käyttötarkoitusten vaatimusten mukaan. Koulutilojen pinnat ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Mm. 2.kerroksen lattian päällysteissä havaittiin kulumaa, jonka vuoksi lattian päällysteitä voidaan joutua uusimaan. Asunnon pinnat ja kiintokalusteet ovat ikääntyneitä, joten niiden kokonaisvaltainen uusiminen on suositeltavaa. Muiden tilojen pintojen uusiminen tulee harkita erikseen tulevien käyttötarkoitusten vaatimusten mukaan. Rakennuksissa havaittiin lisäksi joitakin vähäisempiä kunnostustarpeita, joista osa kuuluu määräajoin tehtäviin huoltotoimenpiteisiin. Kaikkia rakenteiden sisällä mahdollisesti piilevien vaurioiden mahdollisuutta ei tarkastuksen pintapuolisuuden vuoksi voida pois sulkea. Raportissa on lisäksi mainittu joitakin rakennuksen huoltoon liittyviä ohjeita, joita on suositeltavaa noudattaa rakennuksen pitkäaikaiskestävyyden varmistamiseksi. Merkittävimmät korjaus-, huolto- ja lisätutkimustarpeet on koottu kohtaan 1.2. Oleellisimmat havainnot.

4 Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, LILLANDET OLEELLISIMMAT HAVAINNOT Viite Havainto Huollon tarve Lisätutkimustarve Korjaus/ uusiminen 5.1 Alustatilan tuuletus vaatii säännöllistä tarkkailua x 5.1 Puutteet alustatilassa olevien putkien lämmöneristyksissä x 5.1 Salaojan olemassaoloa ja kuntoa ei voitu tarkastaa x * 5.1 Puutteet katolta syöksytorvien kautta tulevien sadevesien ohjauksessa x 5.1 Paikoittaiset puutteet vierustan kallistuksissa ja pintavesien x ohjauksessa 5.1 Ulkoportaiden kunnostustarpeet x 5.2 Asunto-osan julkisivujen ikääntyminen x (x) 5.2 Puutteet 2.kerroksen tilojen hätäpoistumismahdollisuudessa x 5.3 Ikkunoiden ja ulko-ovien vähäinen kunnostustarve x 5.5 Ullakon tuuletusta on suositeltavaa parantaa hieman x 5.5 Räystäskourujen ja syöksytorvien paikoittaiset kunnostustarpeet x 5.5 Keskuslämmityskattilan piipulle ei ole kulkutietä x 5.6 Asunnon wc/suihkutilan pintojen ikääntyminen x x 5.7 Siivouskomeron pintojen ikääntyminen x 5.7 Asunnon pintojen ja kiintokalusteiden ikääntyminen x 5.8 Keskuslämmityskattila on ikääntymässä x 5.8 Öljysäiliön puhdistus- ja tarkastusajat tulee selvittää x * 5.8 Termostaattiventtiilit ovat ikääntymässä (x) 5.9 Kaivoa ja kaivoveden laatua ei saatu selvitettyä x * 5.9 Lämpimän käyttöveden varaajan ikääntyminen x 5.9 Saostuskaivojen ja niiden viemäröinnin tarkempi selvitys x * 5.9 Varautuminen jätevesien tehokkaampaan puhdistukseen siirtymäkauden x x aikana 5.9 Ilmanvaihtolaitteiden yksityiskohtainen tarkastus ja säätöjen x * selvittäminen on suositeltavaa tehdä käyttöönoton yhteydessä * mahdollinen korjaustarve riippuu lisätutkimuksissa esille tulevista asioista Taulukkoon on koottu olennaisimmat lisätutkimusta, huoltoa, korjausta tai uusimista vaativat kohdat. Kohteen käytön ja kunnossapidon kannalta vähäisemmät asiat on käsitelty ainoastaan havaintojen yhteydessä, kohdassa 5.

5 Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, LILLANDET 5 2. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Tarkastuksen tilaaja Länsi-Turunmaan kaupunki Peter Lindgren Rantatie PARAINEN Kohteen omistaja Länsi-Turunmaan kaupunki Rantatie PARAINEN Tarkastuspäivä Tarkastaja Ismo Lehtonen, rak.ins. gsm Pinta-ala Kerrosala noin 504 m 2 (Ei tarkemitattu) Tilavuus Rakennusvuosi 1939 Kerrosluku 2 + vähäisellä osalla kellari Asunto-osa 1 Kohdetyyppi Käyttötarkoitus Omistushistoria Tarkastuksen syy Läsnä olleet Koulurakennus Koulun toiminta rakennuksessa on päättynyt noin vuosi sitten. Koulun tiloissa on ollut tämän jälkeen jonkin verran harrastuskäyttöä. Rakennus on kouluksi rakennettu ja se on ollut alusta saakka Nauvon kunnan omistuksessa ja siirtynyt Länsi-Turunmaan kaupungin omistukseen kuntaliitoksen vuoksi. Rakennuksen kunnon selvittäminen kiinteistökauppaa varten Peter Lindgren tarkastuksen alkuosan ajan Tarkastushetken sää Vaihteleva, ajoittain hieman sadetta, ulkoilman suhteellinen kosteus tarkastuksen alussa 50% RH lämpötilassa +17 C (ilman vesihöyrypitoisuus 7.2 g/m 3 ). Sisäilman suhteellinen kosteus 1.kerroksen luokkahuoneessa 32% RH lämpötilassa +23 C (ilman vesihöyrypitoisuus 6.7 g/m 3 ). Tarkastuksessa käytetyt apuvälineet Rajaukset kohteessa Muuta Puun kosteusmittari Tramex Moisture Meter, kosteudentunnistimet Tramex Moisture Encounter ja Gann Hydromette Uni 1 sekä suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittalaite Vaisala HMI41 ja HMP42 (kalibroitu 9/2010). Lisäksi käytettiin maadoitettujen pistorasioiden koestinta. Rakennuksen alustatiloja ei voitu tarkastaa aivan kattavasti kulkuvaikeuksien vuoksi. Asunto-osan yläpohjatilaa ei voitu tarkastaa, koska kohteessa ei ollut tikkaita, joilla olisi päästy tarkastusluukulle. Tarkastus voitiin tehdä kohteeseen muilta osin ilman poikkeuksellisia rajoittavia tekijöitä. Tontilla on koulurakennuksen lisäksi erillinen ulkorakennus. Tämä tarkastus koskee ainoastaan koulurakennusta. Rakennepiirustusten ja muiden rakenneselvitysten puuttuminen vaikeutti hieman rakennetyyppien määrittämistä ja rakenteiden arviointia. Myöskään LVI-piirustuksia ei ollut käytössä vuonna 2005 laadittuja koneellisen ilmanvaihdon suunnitelmia lukuun ottamatta.

6 Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, LILLANDET 6 3. PÄÄASIALLISET RAKENNETYYPIT JA LVI-TEKNIIKKA Rakennustapa Perustukset Alapohjarakenteet Ulkoseinärakenteet Julkisivupinnoite Väliseinät Yläpohja Välipohjat Kattomuoto Vesikate Lämmöntuotto Lämmönjako Kouluosan osalla lautapaneeliverhous, asunto-osan osalla alkuperäinen rimalautaverhous Ilmanvaihtojärjestelmä Kunnallistekniikka Loppukatselmus Käytettävissä olleet asiakirjat Rakennus on paikalla rakennettu. Rakennukseen on tehty korjauksia ja muutoksia eri vaiheissa. Rakennus on perustettu betoniperustuksilla pohjamaan varaan. Keskiperustukset ovat pilariperustuksia. Perusmuurit ja pilarit ovat betonirakenteisia. Rakennuksen alapohja, 1.kerroksen lattia, on puurakenteinen alapohja, ns. rossipohja, jonka alla on tuuletettu alustatila. Alapohjarakennetta ei voitu selvittää yksityiskohtaisesti kantavien rakenteiden ja mm. lämmöneristyksen materiaalin ja paksuuden osalta. Kellaritilojen lattiat ovat maanvaraisia betonilattioita. Rakennuksen ulkoseinät ovat puurunkoisia, lautarakenteisia ja todennäköisesti sahanpurulla lämmöneristettyjä. Seinien sisäpinnat on levytetty myöhemmässä vaiheessa lastulevyllä. Kouluosan ulkoseinien ulkopuolelle on asennettu myöhemmässä vaiheessa lisälämmöneristys ja julkisivupinnat paneloitu. Puurunkoisia, lautarakenteisia seiniä, jotka on levytetty pinnoistaan myöhemmässä vaiheessa lastulevyllä Puurakenteinen, lämmöneristeenä kutterinlastua, lisälämmöneristeenä paikoitellen mineraalivillaa Välipohjat ovat pääosin puurakenteisia. Harjakatto Saumattu peltikate Öljykeskuslämmitys Vesikiertopattereilla Koulutiloissa koneellinen ilmanvaihto, jossa sekä sisään puhallus että poisto tapahtuu koneellisesti. Koulun keittiössä sekä 2.kerroksen suihkutiloissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Asunnon ilmanvaihto on painovoimainen. Kiinteistöllä on oma kaivo, josta on vesijohto rakennukseen. Kaivon sijaintia ja tyyppiä ei saatu selvitettyä. Viemäröinti tapahtuu kahden saostuskaivon kautta maastoon. Loppukatselmuspöytäkirjoja ei ollut tarkastuksessa käytössä. Myöskään rakennuslupatietoja ei ollut käytössä. Vuonna 2005 laaditut pohjapiirustukset, ilmanvaihtopiirustukset myös vuodelta 2005 Kappaleen 3 tiedot on arvioitu pääosin paikan päällä tehtyjen havaintojen perusteella, koska rakennuksesta ei ollut rakennepiirustuksia tai muita rakenneselvityksiä käytössä. Rakennetyyppien arvioinnissa saattaa olla tämän vuoksi jonkin verran virheitä ja epätäsmällisyyttä, koska rakenteita ei avattu rakennetyyppien selvittämistä varten.

7 Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, LILLANDET 7 1. Pohjoispääty ja länsisivu 2. Länsisivu 3. Eteläpääty 4. Eteläpääty ja itäsivu 5. Itäsivu 6. Koulun pääsisäänkäynti ja asunnon sisäänkäynti

8 Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, LILLANDET 8 4. KÄYTTÄJIEN HAVAINNOT JA TIEDOT KORJAUKSISTA Rakennuksen käyttäjiä ei voitu haastatella. 5. HAVAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET NIMIKE HAVAINNOT Otsikon alle on kirjattu havainnot, johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset perusteet suositellulle toimenpiteelle. Raportti on toteava ja ohjaa jatkotoimenpiteitä mutta ei ole työselitys. Johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset ja perusteet on kirjoitettu kursivoituna ja lihavoituna. 5.1 Perustukset, alapohja ja rakennuksen vierusta Rakennus on perustettu todennäköisesti betoniperustuksilla pohjamaan varaan. Keskiperustukset ovat pilariperustuksia. Perustamistapaa ei voitu määrittää yksityiskohtaisesti, koska perustuspiirustuksia tai muita selvityksiä perustuksista ei ollut käytössä. Perusmuurit ja pilarit ovat betonirakenteisia. Koska perustusten yläpuolisissa rakenteissa, kuten perusmuureissa ja kellarin väliseinissä, ei havaittu perustusten huonoon kuntoon viittaavia merkittäviä halkeamia tai muuta merkittävää perustusten huonoon kuntoon viittaavaa, voidaan päätellä, että perustukset ovat pääosin kunnossa. Rakennusajan rakennustapa huomioiden voidaan olettaa, että perustaminen on tehty routimattomaan syvyyteen ja ettei perustuksia ole routasuojattu mitenkään. Routasuojauksen puuttumisesta ei havaittu aiheutuneen vaurioita rakenteisiin. Rakennuspaikka on lähinnä tasamaata. Sokkelikorkeus ja alimpien puurakenteiden etäisyys maanpinnasta on riittävä ja vastaa nykyisten ohjeiden vaatimuksia (> 300 mm). Rakennuksen alapohja, 1.kerroksen lattia, on puurakenteinen alapohja, ns. rossipohja, jonka alla on alustatila (kuvat 7-12). Alapohjassa on todennäköisesti rakennusajan rakennustavan mukaan kutterinlastu- tai vastaava täyte/lämmöneristys. Alapohjan alapinta on laudoitettu. 1.kerroksen tilojen lattioissa ei havaittu merkittäviä taipumia, painumia tai muita rakenteellisiin vaurioihin viittaavaa. Alapohjan alapinta on nähdyillä osilla pääosin tyydyttävässä kunnossa eikä alapohjassa havaittu merkittäviä korjauksia vaativia vaurioita. Alapohjan alapintaa ei voitu kuitenkaan tarkastaa aivan kattavasti. Alustatilan tuuletus on järjestetty sokkelissa olevien tuuletusaukkojen kautta. Tuuletus on pääosalla tyydyttävä. Alapohjan alapinnan puurakenteissa ei havaittu merkittäviä tuuletuksen puutteellisuuteen viittaavia vaurioita. Länsipuolisissa tuuletusaukoissa oli Styrox-levyt. Aukkoja on todennäköisesti pidetty kesäisin avoimina ja niitä on suljettu levyillä talvikausiksi. Puutteellinen tuuletus saattaa aiheuttaa kosteusvaurioita alapohjan alaosiin. Nykyisten ohjeiden, Suomen Rakentamismääräyskokoelma, osa C2, Kosteus 1998,

9 Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, LILLANDET 9 mukaan rossipohjan alustatilan tuuletusaukkojen nettoyhteispinta-alan tulee olla vähintään 0.4 % tuuletustilan pohjan alasta ja tuuletusaukkojen koon tulee olla vähintään 150 cm 2. Alustatilan tuuletusaukot tulee avata aina kesäkausiksi perinteiseen tapaan. Talvisin aukkoja voidaan sulkea osittain vähäisemmän tuuletustarpeen ja putkien jäätymisvaaran vuoksi. Alustatilan kosteustilannetta on suositeltavaa tarkkailla ajoittain. Alustatilassa olevien putkistojen lämmöneristys on paikoitellen puutteellinen ja eristyksissä havaittiin paikoittaisia vaurioita (kuva 12). Alustatilassa olevien putkien lämmöneristykset tulee tarkastaa yksityiskohtaisesti sekä parantaa eristyksiä tarvittavilta osiltaan. Kellarin lattiat ovat maanvaraisia betonilattioita. Lattioissa ei ole todennäköisesti lämmöneristystä. Kellarikerroksen lattiat ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa tilojen käyttötarkoitukset huomioiden. Kellarin lattioissa ja seinien alaosissa havaittiin koholla olevaa kosteutta kosteudentunnistimella tarkastettaessa. Lattia ja seinät kestävät kiviaineisina lievää kosteusrasitusta melko hyvin, joten niihin ei ole tullut kosteuden vaikutuksesta merkittävämpiä vaurioita. Kellarikerroksen lattioita tulee kunnostaa tulevien käyttötarkoitusten vaatimusten mukaan. Rakennuksen perustusten salaojituksessa ei saatu tarkastuksessa minkäänlaista kuvaa, koska salaojan tarkastuskaivoja ei havaittu rakennuksen nurkissa eikä salaojitusta voitu näin ollen tarkastaa mitenkään. Rakennusajan rakennustapa huomioiden, voidaan olettaa, että salaojitus tiilisalaojaputkesta tehty eikä sitä ole varustettu tarkastuskaivoilla. Salaojitus voi puuttua myös kokonaan tai osittain. Kellarin kosteustilanteesta voidaan päätellä, että mikäli salaojitus on olemassa, ei se enää vastaa tarkoitustaan kaikilta osiltaan. Salaoja on voinut tukkeutua maan hienoaineksista. Salaojaputket ovat voineet myös rapautua. Salaoja voidaan harkinnan mukaan uusia ainakin kellarin perustusten osalta. Mikäli salaoja asennetaan, tulee se tehdä muovisalaojaputkesta, jonka halkaisija on Ø 100 mm tai suurempi. Salaojan kallistuksen tulee olla vähintään 0.5 % (0.5 cm/metri). Salaojaputken ympäristö tulee täyttää salaojasepelillä tai vastaavasti. Salaoja tulee varustaa rakennuksen nurkkiin sijoitettavilla, riittävillä lietepesillä varustetuilla tarkastuskaivoilla (muoviputki Ø 300 mm), joista salaojan toimivuutta ja vedenpinnan tasoa voidaan myöhemmin seurata. Perusmuurin ulkopinta tulee varustaa salaojituksen yhteydessä perusmuurilevytyksellä (esim. System Platon). Salaojitus tulee suunnitella huolellisesti ennen sen toteuttamista. Salaojan toimivuutta on suositeltavaa seurata tarkastuskaivoista eri vuodenaikoina. Katolta syöksytorvien kautta tuleville sadevesille ei ole erityistä ohjausta pois rakennuksen läheisyydestä. Katolta tulevia sadevesiä imeytyy rakennuksen vierustäyttöön lisäten vierustäytön kosteutta sekä maanvastaisten rakenteiden ja alusta- ja kellaritilojen kosteusrasitusta. Syöksytorvien alle tulee asentaa nykyaikaiset muovirakenteiset sadevesikaivot/suppilot, joista vesi viemäröidään pois rakennuksen läheisyydestä maastoon. Sadevesiviemäreinä tulee käyttää viemäriputkia (ei reiällisiä salaojaputkia). Vaihtoehtoisesti kattovedet voidaan johtaa kiinteillä sadevesikouruilla pois rakennuksen läheisyydestä. Sadevesiviemärien tai kourujen toimivuutta tulee seurata kovalla sateella ja talviaikoina (mahdollinen jäätyminen). Sadevesikaivot/suppilot ja kourut tulee puhdistaa aina tarvittaessa. Mikäli sadevesikaivot/suppilot ja niiden viemärit jäätyvät

10 Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, LILLANDET 10 joissakin olosuhteissa, tulee vesi johtaa irtokouruilla tai -putkilla pois rakennuksen välittömästä vierustasta. Rakennuksen vierustan maanpinta on länsisivulla ja eteläpäädyssä pääosin rakennuksesta poispäin viettävä. Itäpuolisen vierustan maanpinta on vaakasuora, paikoitellen jopa rakennusta kohti viettävä. Myös pohjoispäädyssä maanpinta viettää paikoitellen rakennusta kohti. Nykyisten ohjeiden (Suomen Rakentamismääräyskokoelma, osa C 2, Kosteus 1998) mukaan rakennuksen vierustan tulee olla rakennuksesta poispäin viettävä vähintään kolmen metrin matkalla ja vähimmäiskaltevuuden tulee olla 1:20 (5cm/metri). Rakennuksen lähivierustan maanpinnan kallistuksia tulee lisätä nykyisiä ohjeita vastaaviksi, jotta sade- ja sulamisvedet saadaan ohjautumaan mahdollisimman hyvin pois rakennuksen vierustasta ja maanläheisten rakenteiden sekä alustatilan kosteusrasitus saadaan vähäisemmäksi. Kallistuksen muutokset tulee tehdä lähinnä maata poistamalla, jotta sokkelikorkeus ja puurakenteiden etäisyys maanpinnasta saadaan pysymään riittävänä. Rakennuksen lähivierustassa on joitakin pensaita. Vierustaan on kasvanut myös puiden vesoja. Lähivierustassa olevat pensaat ja vesakot saattavat vaurioittaa rakennusta ja ne haittaavat rakennuksen huoltotöitä. Lähivierustassa olevat puut ja pensaat on suositeltavaa poistaa. Rakennuksen ulkoportaat ovat betonirakenteisia. Länsipuolella olevissa koulun pääsisäänkäynnin portaassa ja asunnon portaassa havaittiin vähäistä rapautumista. Välttämättömiä korjaustarpeita ei kuitenkaan vielä ole. Portaita voidaan harkinnan mukaan kunnostaa. Pohjoispäädyssä olevat portaat (kuva 13) ovat olleet vähemmällä huollolla ja portaissa on alkavaa sammaloitumista. Keittiön portaassa havaittiin lisäksi lohkeamia ja rapautumista. Portaat tulee puhdistaa ja kunnostaa. Keittiön porras tulee korjata paikkausvalulla. Rapautumassa oleva betoni tulee poistaa ennen korjausta, jotta korjaus saadaan tehtyä riittävältä laajuudelta. Ulkoportaiden kaiteissa havaittiin ruostumista ja vähäisiä vaurioita. Kaiteet tulee kunnostaa ja ruostesuojamaalata. 5.2 Ulkoseinät ja julkisivut Rakennuksen ulkoseinät ovat puurunkoisia ja lautarakenteisia seiniä, joiden alkuperäisenä lämmöneristeenä on todennäköisesti rakennusajan rakennustavan mukaan sahanpurua. Seinien sisäpinnat on levytetty myöhemmässä vaiheessa lastulevyllä. Koulutilojen sisäverhouslevytyksen takana on koolaus. Pistokoeluonteisesti rasiaporauksella tarkastettaessa sisäpuolista lisälämmöneristystä ei havaittu. Kouluosan ulkoseinien ulkopuolelle on asennettu 100 mm paksuinen lisälämmöneristys, todennäköisesti mineraalivillaa. Eristyksen ulkopintaan tuulensuojalevyksi on asennettu Bituliitti- tai vastaava levytys. Asunto-osan seinissä ei ole lisälämmöneristystä. Ulkoseinien runkorakenteiden kuntoa ei voida tarkastaa rakenteita purkamatta. Ulkoseinien pinnoissa ei havaittu merkittäviä vaurioita tai rakenteellisiin vaurioihin viittaavaa. Kouluosan julkisivuverhouksena on lisälämmöneristyksen yhteydessä asennettu lautapaneeliverhous. Paneeliverhous on asennettu 1.kerroksen osalla pystyyn ja 2.kerroksen osalla vaakaan. Paneeliverhouksen takana on ilmarako. Vaakakoolaus katkaisee kuitenkin 1.kerroksen pystypaneloinnin osalla pystysuoran ilman kierron paneelien takana, joten julkisivuverhouksen taustan tuuletus ei ole paras mahdollinen. Voidaan kuitenkin olettaa, et-

11 Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, LILLANDET 11 tä julkisivuverhouksen taustan tuuletus toimii tyydyttävästi. Julkisivuverhous on tyydyttävässä kunnossa eikä välttämättömiä korjaustarpeita havaittu. Muutamissa kohdissa paneeli oli tullut pontista paneloinnin kutistumisen vuoksi. Asunto-osan julkisivuverhouksena on alkuperäinen rimalautaverhous. Joitakin rimoja on uusittu. Julkisivuverhouksen takana ei ole tuuletusrakoa. Tämä on ollut yleinen rakentamistapa rakennuksen rakentamisaikana eikä siitä ole yleensä havaittu aiheutuneen suurempaa haittaa purueristeisten seinien yhteydessä. Rimalautaverhous on ikäisekseen tyydyttävässä kunnossa eikä välittömiä korjaustarpeita havaittu. Lautojen alaosissa havaittiin vähäisiä halkeamia, jotka ovat tavanomaisia rimalautaverhouksen yhteydessä. Vähäisillä osilla havaittiin alkavaa lautojen pehmenemistä. Julkisivuverhous on suositeltavaa uusia lähitulevaisuudessa. Mikäli asunto-osan julkisivuverhous uusitaan, on seinät suositeltavaa lisälämmöneristää samalla. Kouluosan ulkomaalaus on tyydyttävässä kunnossa. Vähäistä haalistumista havaittiin. Ikkunoiden pielilaudoissa havaittiin alkavaa maalauksen irtoamista ja vähäistä kunnostustarvetta. Asunto-osan ulkomaalaus on irtoamassa (kuva 14). Irtoaminen saattaa johtua maalikerrosten yhteensopimattomuudesta ja/tai tuuletusraon puuttumisesta. Lautaverhotut julkisivut tulee yleensä huoltomaalata noin vuoden välein ilmansuunnasta ja muista olosuhteista riippuen niiden pitkäaikaiskestävyyden varmistamiseksi. Aikaisemmin käytetyn maalin tyyppi tulee selvittää ennen uudelleen maalausta ja käyttää uudelleen maalauksessa aikaisemmin käytetyn maalin kanssa yhteensopivaa maalia. Rakennuksen pohjoispäädyssä on 2.kerroksen puurakenteinen ulokeparveke (kuvat 15-16). Parvekkeen lattia on pellitetty. Pellitys suojaa parvekkeen puurakenteita kastumiselta. Kaiteet ovat puurakenteiset. Parvekkeen ulokkeiden kunto on suositeltavaa selvittää rakenteita hieman avaamalla. Pääsisäänkäynnin katos (kuva 6) on puurakenteinen ja bitumikermikatteella katettu. Katos tukeutuu ulkoseiniin ja yhdellä puupilarilla portaasta. Katoksen etureunassa on räystäskouru. Katoksessa ei havaittu korjaustarpeita. Katteen ikää ei saatu selvitettyä. Katteen kuntoa tulee tarkkailla ajoittain. Rakennuksen 2.kerroksesta poistuminen voi tapahtua pääportaan lisäksi pohjoispäädyssä olevan portaikon kautta. Eteläpäädyssä on lisäksi palotikkaat (kuva 17) hätäpoistumista varten ja itäsivulla hätäpoistuminen on suunniteltu katolle johtavien talotikkaiden kautta. Pääsy ikkunoista eteläpäädyn palotikkaille on hieman vaikeaa eikä hätäpoistuminen todennäköisesti onnistu kaikilta. Myös ikkunasta pääsy itäsivulla oleville talotikkaille on vaikeaa. Tikkaille johtavia käsi- ja jalkajohteita tulee parantaa. Hätäpoistumisikkunoissa tulee pitää painikkeet jatkuvasti paikoillaan, jotta ikkunat voidaan tarvittaessa avata nopeasti. Mikäli 2.kerrokseen suunnitellaan makuutiloja, tulee hätäpoistumismahdollisuuteen kiinnittää erityistä huomiota. Hätäpoistumisteitä tulee kokeilla käytännössä, jotta hätäpoistuminen voidaan tarvittaessa tehdä hallitusti. Räystäiden alapintoja voitiin tarkastella vain maanpinnalta. Kouluosan räystäiden ulottuma on pienentynyt, kun ulkoseinät on lisälämmöneristetty ulkopuolelta. Räystäiden alapinnat ovat tyydyttävässä kunnossa. Räystäiden alapinnat tulee kunnostaa tarvittavilta osiltaan julkisivujen muiden kunnostusten yhteydessä.

12 Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, LILLANDET Ikkunat ja ulkoovet Rakennuksen ikkunat ovat MSE-tyyppisiä, 3-lasisia ja 2-puitteisia puuikkunoita, joiden sisäpuitteiden lasituksena on 2-lasinen eristyslasielementti (kuva 18). Ulkopuitteiden alaosien lasilistat ovat muovilistoja. Ikkunoiden tarkkaa ikää ei saatu selvitettyä. Ikkunatyypistä päätellen ikkunat on uusittu 1980-luvun lopussa tai 1990-luvun alussa. Ikkunoiden eristyslasielementeissä ei havaittu tiiviyden puutteen aiheuttamaa harmaantumista. Ikkunoiden puuosat ovat tyydyttävässä kunnossa. Ikkunoiden puuosien vähäinen kunnostus ja huoltomaalaus tulee yleensä tehdä noin 10 vuoden välein ikkunoiden pitkäaikaiskestävyyden varmistamiseksi. Ikkunoiden tiivisteet, salvat ja saranat tulee kunnostaa aina tarvittaessa. Ikkunoiden vähäinen kunnostus ja ainakin ulkopuolinen huoltomaalaus on suositeltavaa tehdä lähitulevaisuudessa. Kunnostuksen yhteydessä tulee tutkia ikkunoiden puuosat, lasilistat, tiivisteet yms. sekä kunnostaa niitä tarvittavilta osiltaan. Ikkunat on varustettu vesipelleillä normaaliin tapaan (kuva 19). Vesipelleissä on päätynostot. Vesipeltien kallistus on hieman vähäinen. Vesipellit ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Vesipeltien tarkoituksena on suojata julkisivupintaa sekä estää veden pääsy seinärakenteeseen. Ikkunoiden vesipeltien kunto ja tiiveys tulee tarkastaa säännöllisesti sekä kunnostaa ja tiivistää vesipeltejä tarvittaessa. Ullakon päätyikkunat ovat alkuperäisiä, rakennusvaiheessa asennettuja. Ikkunoiden sijaintia on muutettu ulommaksi ulkoseinien lisälämmöneristäminen ja julkisivumuutoksen yhteydessä. Ullakon ikkunoiden kunnostustarpeisiin tulee varautua. Rakennuksen ulko-ovet ovat paneelipintaisia puuovia. Ovet on uusittu jossain vaiheessa. Ovet ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Niissä on havaittavissa jonkin verran ikääntymisen vaikutuksia ja käytön aiheuttamaa kulumaa. Ulko-ovien vähäinen kunnostus on suositeltavaa tehdä yleensä noin viiden vuoden välein ovien pitkäaikaiskestävyyden varmistamiseksi. Ovien vähäinen kunnostus ja huoltomaalaus on suositeltavaa tehdä lähitulevaisuudessa. Ulko-ovien lukot ja saranat tulee huoltaa säännöllisesti sekä ovien käynti säätää tarvittaessa. 2.kerroksen parvekkeelle johtava ovi on puuovi, joka muodostuu kahdesta lasitetusta ovilevystä. Sisemmän ovilevyn lasituksena on 2-lasinen eristyslasielementti. Ovi on asennettu todennäköisesti samaan aikaan ikkunoiden kanssa. Ovi on tyydyttävässä kunnossa. Käynti on tiukka. Oven vähäinen kunnostus on suositeltavaa tehdä samaan aikaan ikkunoiden kunnostuksen kanssa. 5.4 Välipohja Rakennuksen välipohja, 1.kerroksen katto, on puurakenteinen. Välipohjan rakennetta ei saatu selvitettyä yksityiskohtaisesti, koska rakennepiirustuksia tai muita rakenneselvityksiä ei ollut käytössä. Eteläpäädyssä olevan luokkahuoneen katon alapuolella havaittiin teräsrakenteiset vetotangot. Voidaan olettaa, että välipohjassa on kutterinlastu- tai vastaava täyte. Välipohjassa ei havaittu merkittäviä taipumia tai painumia tai muuta rakenteellisiin vaurioihin viittaavaa. Kerrosten väliset portaat ovat puurakenteisia (kuvat 20-21). Portaiden askelmissa havait-

13 Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, LILLANDET Yläpohja ja vesikatto tiin käytön aiheuttamaa kulumaa. Portaita tulee kunnostaa vaatimustason mukaan. Portaiden kaiteet ovat puurakenteisia. Kaiteiden korkeus on noin 75 cm. Kaiteet eivät täytä nykyisten määräysten vaatimuksia korkeutensa ja avoimuutensa vuoksi. Kaiteiden puutteet tulee huomioida pienten lasten käyttäessä portaita. Kaiteet voidaan muuttaa turvallisemmiksi asentamalla kaiteen yläpuolelle uusi käsijohde sekä muuttamalla kaiteita umpinaisemmiksi. Rakennuksen yläpohjat ovat puurakenteisia. Rakennetta ei voitu selvittää yksityiskohtaisesti, koska rakennepiirustuksia tai muita rakenneselvityksiä ei ollut käytössä. Silmämääräisessä tarkastelussa ei havaittu rakenteellisiin vaurioihin viittaavaa. Kouluosan yläpohjan lämmöneristeenä on havaitun mukaan kutterinlastua, jonka päälle on asennettu paikoitellen lisälämmöneristeeksi mineraalivillaa. Lisälämmöneristeet sijaitsevat hieman puutteellisesti. Lisälämmöneristeet tulee levittää tasaisemmin. Lämmöneristystä voidaan haluttaessa lisätä yläpohjaan esimerkiksi puhallusvillaa käyttämällä. Vesikaton ja yläpohjan väliin jää ullakkotila, jossa on varastoitu kevyttä tavaraa (kuvat 22-24). Ullakon keskialueella on laudoitusta lattiana. Ilmanvaihtokanavat on asennettu osittain ullakolle, joten ne rajoittavat hieman ullakon käyttöä varastotilana. Ullakko tuulettuu lähinnä satunnaisten rakojen kautta. Vesikaton puurakenteissa ei havaittu puutteelliseen tuulettumiseen viittaavaa merkittävää tummumaa, joiden voidaan olettaa, että tuuletus on ollut tyydyttävä. Ullakon tuuletusta on suositeltavaa parantaa tekemällä rakennuksen päätyihin säleiköillä varustettavat tuuletusaukot. Ullakon pohjoispäässä on vanha, käytöstä poistettu lämmitysjärjestelmän avopaisunta-astia (kuva 25) omassa tilassaan. Paisunta-astia voidaan poistaa tarpeettomana. Asunto-osalla on matala, poikkileikkaukseltaan kolmion muotoinen yläpohjatila lämmöneristeen ja vesikaton välissä. Yläpohjatilaan on luukku asunto-osan länsipäädyssä. Kohteessa ei ollut tikkaita, joten asunto-osan yläpohjatilaa ei voitu tarkastaa. Yläpohjatila tulee tarkastaa sopivassa vaiheessa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tilan tuulettuvuuteen ja vesikaton vedenpitävyyteen. Kattomuoto on molemmissa osissa harjakatto. Vesikaton vesikatteena on saumattu peltikate (kuvat 26-28). Vesikate on uusittu joissain vaiheessa. Peltikatteen asennusaikaa ei saatu selvitettyä. Peltikatteen alustana on umpilaudoitus. Aluskatetta ei ole. Peltikate on havaintojen mukaan hyväkuntoinen. Myös katon maalaus on kunnossa eikä huoltomaalaustarvetta ole lähitulevaisuudessa. Piiput ovat vesikaton yläpuolisilta osilta pellitettyjä. Piippuja ei voitu tarkastaa lähietäisyydeltä, koska kulkukäytäviä ei ole piipuille. Piippujen pellityksissä ei havaittu vaurioita. Myös viemärin tuuletusputket ovat vesikaton yläpuolisilta osiltaan pellitettyjä. Katolle johtavat talotikkaat ovat alumiinirakenteiset. Katolla on harjalle johtavat lapetikkaat. Keskuslämmityskattilan savupiipulle ei ole lapetikkaita tai kulkukäytävää (kuva 28). Sitä, miten savuhormi on nuohottu, ei saatu selville. Talotikkaat ja lapetikkaat on suositeltavaa siirtää savupiipun läheisyyteen, jotta piippu päästään nuohoamaan tavanomaiseen tapaan. Piipun taakse on suositeltavaa asentaa nuohoustaso.

14 Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, LILLANDET 14 Räystäskourut ja syöksytorvet on uusittu todennäköisesti peltikatteen kanssa samaan aikaan. Räystäskourut ja syöksytorvet ovat tyydyttävässä kunnossa. Vähäisiä kunnostustarpeita havaittiin (kuva 29). Räystäskourut ja syöksytorvet tulee tutkia yksityiskohtaisesti sekä tehdä niihin tarvittavat korjaukset. Räystäskourut ja syöksytorvien yläpäät tulee tarkastaa ja puhdistaa ainakin kerran vuodessa, syksyisin. Katoilla ei ole lumiesteitä. Koulun sisäänkäynnin katoksen ja asunnon sisäänkäynnin kohdille on suositeltavaa asentaa lumiesteet, koska putoavasta lumesta saattaa aiheutua tapaturmavaaraa. Myös sisäänkäyntikatos voi rikkoutua putoavasta lumesta. 5.6 Märkätilat 2.kerros, pukuhuoneiden yhteydessä olevat suihkutilat (kuvat 30-31) 2.kerroksessa on kaksi pukuhuonetta, joiden molempien yhteydessä on kaksi suihkutilaa. Suihkutilat on erotettu ovilla muusta pukuhuoneesta. Tilojen lattiat ja seinät ovat levyrakenteisia. Lattian päällysteenä ja vedeneristeenä on muovimatto, jossa on nosto seinille. Suihkutilojen seinät ovat laatoitettuja. Seinien vedeneristysratkaisuja ei saatu selvitettyä. Pukuhuoneiden muiden seinien päällysteenä on muovipäällyste. Lattioiden muovimaton ja seinien laatoitusten ja päällysteiden ikää ei saatu selvitettyä. Yhden suihkutilan lattiassa on putkiläpivientejä. Lattian ja seinien välisissä nurkissa havaittiin muovimaton vähäistä pyöristymistä, joten voidaan olettaa, että muovimatot ovat ikääntymässä. Suihkutiloissa ei kuitenkaan havaittu vaurioita, joiden vuoksi tiloja ei voisi käyttää suihkutiloina. Märkätilojen muovimattojen tekninen käyttöikä on noin vuotta. Muovimatot kutistuvat ikääntyessään ja niiden nurkat pyöristyvät ja hitsatut saumat saattavat revetä. Lattioiden muovimattojen kuntoa tulee tarkkailla. Pintarakenteissa ei havaittu kosteudentunnistimella tarkastettaessa normaalista poikkeavaa kosteutta. Mittaustulosta arvioitaessa tulee huomioida, ettei tilassa ole todennäköisesti ollut myöskään säännöllistä suihkun käytön aiheuttamaa kosteusrasitusta pitkään aikaan. Suihkutilojen roiskevedelle altistuvat laatoitetut seinäpinnat on suositeltavaa kuivata lastalla tai vastaavalla aina suihkussa käynnin jälkeen. Näin suihkuveden imeytyminen laattasaumojen kautta laattojen kiinnityslaastiin vähenee ja rakenteet pysyvät kuivempina. Puu- / levyrakenteisten märkätilojen tekninen käyttöikä on noin 15 vuotta ja kiviainesrakenteisten noin 20 vuotta. Tekniset käyttöiät kuvaavat rakenteen tyypillistä kestoikää, jonka jälkeen rakenne on normaalisti uusittava. 2.kerros wc/kylpyhuone (kuvat 32-33) Kylpyhuoneen lattia on todennäköisesti ohut betonilaatta. Seinät ovat levyrakenteisia. Lattian päällysteenä ja vedeneristeenä on muovimatto, jossa on nosto seinille. Suihkun kohdalla olevat seinät ovat laatoitettuja. Muiden seinien päällysteenä on muovipäällyste. Lattian muovimatossa on useita putkiläpivientejä. Läpiviennit eivät ole kuitenkaan aivan suihkun läheisyydessä.

15 Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, LILLANDET 15 Tilassa on vesikalusteina suihkun lisäksi wc-istuin, käsienpesuallas ja käsisuihku. Tilassa on lisäksi vesijohto- ja viemäriliittymät pesukoneelle. Kylpyhuoneen pinnat ovat ikääntymässä. Pinnoissa ei havaittu kuitenkaan normaalista kulumisesta poikkeavaa vaurioitumista, joten tila on vielä käyttökelpoinen. Tilan pintojen kuntoa tulee tarkkailla. Pintarakenteissa ei havaittu kosteudentunnistimella tarkastettaessa normaalista poikkeavaa kosteutta. Mittaustulosta arvioitaessa tulee huomioida, ettei tilassa ole todennäköisesti ollut myöskään säännöllistä suihkun käytön aiheuttamaa kosteusrasitusta pitkään aikaan. Suihkutilojen roiskevedelle altistuvat laatoitetut seinäpinnat on suositeltavaa kuivata lastalla tai vastaavalla aina suihkussa käynnin jälkeen. Näin suihkuveden imeytyminen laattasaumojen kautta laattojen kiinnityslaastiin vähenee ja rakenteet pysyvät kuivempina. Puu- / levyrakenteisten märkätilojen tekninen käyttöikä on noin 15 vuotta ja kiviainesrakenteisten noin 20 vuotta. Tekniset käyttöiät kuvaavat rakenteen tyypillistä kestoikää, jonka jälkeen rakenne on normaalisti uusittava. Asunnon wc/suihkutila (kuvat 34-35) Lattian päällysteenä ja vedeneristeenä on muovimatto, jossa on nosto seinille. Suihkutila on erotettu kynnyksellä muusta tilasta. Tilan ainoa lattiakaivo sijaitsee suihkutilassa. Seinät ovat laatoitettuja. Seinien laatoitus on tyypistä ja kunnosta päätellen melko vanha. Seinien vedeneristysratkaisuja ei saatu selvitettyä. Tilan lämmön lähteenä on vesikiertopatteri. Kylpyhuoneen lattiassa on putkiläpivientejä, joiden lattian vedenpitävyys on epävarma. Kylpyhuoneen suihkutilan lattian reuna-alueilla havaittiin kosteudentunnistimella lievästi koholla olevaa kosteutta. Muualla pintarakenteissa ei havaittu normaalista poikkeavaa kosteutta. Mittaustulosta arvioitaessa tulee huomioida, ettei tilassa ole todennäköisesti ollut säännöllistä suihkun käytön aiheuttamaa kosteusrasitusta pitkään aikaan. Kylpyhuoneen pinnat ovat ikääntymässä ja pintarakenteiden vedenpitävyys on epävarmaa. Kylpyhuone tulee saneerata ensitilassa etenkin, mikäli sitä käytetään suihkutilana. Rakenteita tulee avata saneerauksenyhteydessä riittävästi, jotta mahdolliset kosteusvauriot voidaan havaita ja korjata. Kylpyhuoneessa on vesikalusteita suihkun lisäksi wc-istuin, käsienpesuallas ja käsisuihku. Vesikalusteet ovat vanhoja ja huonokuntoisia, joten on suositeltavaa uusia tilan saneerauksen yhteydessä kokonaan. Puu- / levyrakenteisten märkätilojen tekninen käyttöikä on noin 15 vuotta. Tekniset käyttöiät kuvaavat rakenteen tyypillistä kestoikää, jonka jälkeen rakenne on normaalisti uusittava. 5.7 Muut sisätilat 1.kerros, wc-tilat (kuvat 36-37) 1.kerroksen eteisaulan yhteydessä on kaksi wc-tilaa. Wc-tilojen lattiat ovat todennäköisesti ohuita, puurakenteiden päälle valuttuja betonilaattoja. Seinät ovat levyrakenteisia. Lattia- ja seinäpinnat ovat laatoitettuja. Tilojen pinnat ovat uudehkoja. Lattioiden ja seinien ve-

16 Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, LILLANDET 16 deneristysratkaisuja ei saatu selvitettyä varmuudella. Molemmissa wc-tiloissa on lattiakaivo, joten voidaan olettaa, että ainakin lattioissa on vedeneristys. Lattioiden ja seinien välisten nurkkien sekä seinänurkkien laattasaumoissa on silikonisaumaus. Tilojen lämmön lähteenä ovat vesikiertopatterit. Tilojen pinnoissa ei havaittu normaalista kulumisesta poikkeavaa vaurioitumista. Tilojen pintarakenteissa ei havaittu normaalista poikkeavaa kosteutta kosteudentunnistimella tarkastettaessa. Wc-tiloissa on vesikalusteita wc-istuin, käsienpesuallas ja käsisuihku. Vesikalusteet ovat uudehkoja. Vesikalusteita ei voitu kokeilla, koska vesi ei ollut päällä. Tiloissa on poistoilmaventtiilit, jotka on liitetty koneelliseen ilmanvaihtoon. Kynnysraot ovat vähäisiä, joten korvausilma saanti on hieman puutteellinen. Kynnysrakoja on suositeltavaa suurentaa. 1.kerroksen muut tilat (kuvat 38-43) Kouluosan 1.kerroksessa luokkahuone, voimistelusali, koulun keittiö ja ruokasali sekä kaksi wc-tilaa. 1.kerroksen lattiat puurakenteisia lattioita, joiden päällysteenä on muovimatto. Keittiössä muovimatto on ulotettu seinien alaosaan. Seinäpinnat ja osittain myös kattopinnat on levytetty jossain vaiheessa lastulevyllä. Keittiön tiskipöydän, työpöytien ja liesien taustaseinissä on laatoitusta. Luokkahuoneessa ja ruokasalissa on vesikalusteina käsienpesualtaat. Ilmanvaihtokanavat on asennettu kattojen alapuolelle. Tilojen pinnoissa ei havaittu normaalista kulumisesta poikkeavaa vaurioitumista. Tilojen pintarakenteissa ei havaittu normaalista poikkeavaa kosteutta kosteudentunnistimella pistokoeluonteisesti tarkastettaessa. Tilojen kunnostus tulee tehdä tulevien käyttötarkoitusten vaatimusten mukaan. Siivouskomeron (kuva 43) lattian päällysteenä on muovimatto, jossa on nosto seinille. Tilassa on lattiakaivo. Seinät ovat levytettyjä. Siivouskomerossa on vesikalusteena ruostumaton pesuallas. Siivouskomeron pinnat ovat ikääntyneitä ja mm. lattian vedenpitävyys saattaa olla puutteellinen. Siivouskomero on suositeltavaa saneerata. Saneerauksen yhteydessä tulee tutkia rakenteiden kunto rakenteita riittävästi avaamalla sekä tehdä niihin mahdollisesti tarvittavat korjaukset. 2.kerroksen tilat (kuvat 47-51) Kouluosan 2.kerroksessa yksi luokkahuone, käsityöluokat, opettajan huone, varastohuone, kaksi pukuhuonetta, joissa on suihkutilat sekä kylpyhuone. Rakennuksen pohjoispäässä on varaporras, joka toimii 2.kerroksen hätäpoistumistienä. 2.kerroksessa on lisäksi ilmanvaihtokonehuoneena toimiva tila. 2.kerroksen lattiat puurakenteisia lattioita, joiden päällysteenä on pääosin muovimatto. Veistosalissa on lautalattia. Myös porrashuoneen lattia on lautalattia. Seinäpinnat ja pääosin myös kattopinnat on levytetty jossain vaiheessa lastulevyllä. Tilojen pinnoissa ei havaittu normaalista kulumisesta poikkeavaa vaurioitumista. Tilojen pintarakenteissa ei havaittu normaalista poikkeavaa kosteutta kosteudentunnistimella pistokoeluonteisesti tarkastettaessa. Tilojen kunnostus tulee tehdä tulevien käyttötarkoitusten vaatimusten mukaan.

17 Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, LILLANDET 17 Asuinhuoneisto (kuvat 44-46) Asunnon (kuvat 44-46) lattiat ovat puulattioita, joiden päällysteenä on muovimatto. Seinäja kattopinnat on levytetty jossain vaiheessa lastulevyllä. Asunnon pinnat ja keittiön kiintokalusteet ovat kuluneita. Tilojen pintarakenteissa ei havaittu normaalista poikkeavaa kosteutta kosteudentunnistimella pistokoeluonteisesti tarkastettaessa. Asunto on suositeltavaa saneerata pintojen ja kiintokalusteiden osalta. Kellarikerroksen tilat Kellarikerroksessa on kattilahuoneen lisäksi komero vedenkäsittelylaitteita varten sekä pieni varastotila. Kellarikerroksen tilat ovat vaatimattomassa kunnossa. Lattioissa ja seinien alaosissa havaittiin koholla olevaa kosteutta kosteudentunnistimella tarkastettaessa. Tilat on suositeltavaa kunnostaa ainakin jossain määrin. 5.8 Lämmitys Rakennuksessa on öljykeskuslämmitys. Huonetilojen lämmitys tapahtuu vesikiertopattereilla. Keskuslämmityskattila on Högfors-kattila (kuva 52), jonka valmistusvuosi on tyyppikilven mukaan Öljypoltin on Oilon. Polttimen ikää ei saatu selvitettyä. Öljykeskuslämmityskattilan tekninen käyttöikä on noin 30 vuotta (KH ). Kattiloiden todelliset käyttöiät ovat yksilöllisiä, noin vuotta, joten jäljellä olevaa käyttöikää on vaikea ennustaa. Kattilan uusimistarpeeseen tulee varautua. Öljypolttimien tekninen käyttöikä on noin 15 vuotta, mutta ne saattavat kestää huolellisesti huollettuina huomattavasti pitempään. Toinen öljyputki on poistettu käytöstä ja kattilan yhteyteen on asennettu suodatin. Öljysäiliö sijaitsee maassa, lähellä rakennuksen koillisnurkkaa. Öljysäiliön mahdollisia puhdistus- ja tarkastusajankohtia ei saatu selvitettyä. Öljysäiliöt tulee puhdistuttaa ja tarkastuttaa yleensä noin 10 vuoden välein. Öljysäiliön tarkastusvälit on syytä tarkastaa myös kiinteistövakuutuksen suojeluehdoista ja noudattaa niiden ohjeita. Öljysäiliö on suositeltavaa puhdistuttaa ja tarkastuttaa lähitulevaisuudessa mm. vakuutusturvan säilymiseksi. Kattilan savuhormin mahdollista sisäputkitusta ei saatu selvitettyä, koska piippua ei voitu tarkastaa kulkuvaikeuksien vuoksi lähietäisyydeltä. Voidaan olettaa, että sisäputki puuttuu ainakin kellarissa olevasta vaakakanavasta. Savuhormin ja kanavan kunto ja mahdollinen sisäputkitus tulee selvittää seuraavan nuohouksen yhteydessä. Kunnostustarpeisiin tulee varautua. Paisunta-astia on kalvopaisunta-astia, joka sijaitsee kattilahuoneessa. Paisunta-astian valmistusvuosi on Paisunta-astioiden tekninen käyttöikä on noin vuotta (KH ), joten paisunta-astia on elinkaarensa loppupäässä. Paisuntaastian uusimistarpeeseen tulee varautua. Lämmitysjärjestelmä on varustettu Ouman-lämmönsäätöautomatiikalla. Kouluosan lämpöpatterit on uusittu tyypistä päätellen jossain vaiheessa. Asunnon läm-

18 Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, LILLANDET 18 pöpatterit ovat todennäköisesti alkuperäisiä, rakennusvaiheessa asennettuja. Lämpöjohdot ovat teräsputkia. Lämpöjohdot ne sijaitsevat osittain rakenteissa sisällä. Osittain lämpöputket sijaitsevat alustatilassa. Lämpöputkien ja -patterien tekninen käyttöikä on yli 50 vuotta (KH ), mikäli ne ovat normaalirasituksessa eikä ulkopuolista kosteusrasitusta ole. Asunto-osan lämpöjohdot ja patterit on suositeltavaa tutkia yksityiskohtaisesti sekä tehdä niihin mahdollisesti tarvittavat korjaukset ja uusinnat. Myös alustatilassa olevien lämpöjohtojen kunto tarkastaa poistokoeluonteisesti. Kylmässä alustatilassa olevien lämpö- ja vesijohtojen lämmöneristys on osittain puutteellinen ja vaurioitunut. Alustatilassa olevien putkistojen lämmöneristykset tulee tarkastaa yksityiskohtaisesti ja parantaa lämmöneristyksiä tarvittavilta osilta. Patterit on varustettu pääosin termostaattiventtiileillä (kuva 54). Kouluosan termostaattiventtiilit ovat tyyppiä Oras Termostar ja asunto-osassa on Danfoss-venttiilit. Kouluosan venttiilit ovat tyypistä päätellen 1980-luvulta. Termostaattiventtiilien tekninen käyttöikä on noin vuotta (KH ), joten venttiilit ovat käyttöikänsä loppupäässä ka niiden uusimistarpeeseen tulee varautua. Termostaattiventtiilit tulee tarkastaa yksityiskohtaisesti sekä huoltaa ja uusia venttiilejä tarvittaessa, mikäli niiden toimivuudessa havaitaan puutteita. Lämmitysverkosto on suositeltavaa säätää venttiilien uusimisen ja kunnostamisen yhteydessä. Lämmitysjärjestelmässä ei havaittu silmämääräisessä tarkastelussa ja arvioinnissa muita puutteita tai vaurioita, jotka vaatisivat välittömiä korjauksia. Lämmityslaitteiden toimivuuden testaaminen ei kuulu tarkastuksen sisältöön. 5.9 Vesi ja viemärilaitteet Kohteella on saatujen tietojen mukaan oma kaivo, josta on vesijohto rakennukseen. Kaivon sijaintia ei saatu selville, joten kaivoa ei voitu arvioida mitenkään. Kaivo tulee arvioida erikseen. Nykyisten suositusten mukaan talousvetenä käytettävä kaivovesi tulee tutkituttaa kolmen vuoden välein. Painesäiliö (kuva 55) sijaitsee kellarikerroksessa. Painesäiliön tilavuus on 300 litraa ja sen valmistusvuosi on Pumppua ei havaittu, joten se saattaa sijaita kaivossa. Painesäiliön kanssa samassa tilassa vedenpuhdistuslaite/sterilisaattori. Laitteen tarkoituksen mukaisuutta ja kuntoa ei voitu arvioida tässä yhteydessä. Laite tulee arvioida erikseen. Samalla tulee selvittää laitteen tarvitsema huolto. Lämpimän käyttöveden varaaja on vanha, keskuslämmityskattilalla lämmitettävä varaaja. Varaaja on lämmöneristetty todennäköisesti mineraalivillalla, joten sen kuntoa ja ikää ei saatu selvitettyä. Lämpimän käyttöveden varaajan uusimistarpeeseen tulee varautua. Jätevedet on viemäröity kahden saostuskaivon (kuva 56) kautta maastoon. Kaivot sijaitsevat rakennuksen länsipuolella. 1.kaivon kansi (kuva 57) avattiin. Kaivot ovat vanhoja ja niiden uusimistarpeeseen tulee varautua. Kaivojen kunto tulee tutkia tarkemmin seuraavat tyhjennyksen yhteydessä, kun kaivot ovat tyhjiä myös vedestä. Jätevesien tehokkaampaan puhdistukseen tulee varautua siirtymäkauden aikana. Jätevesiasiois-

19 Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, LILLANDET 19 sa on suositeltavaa olla yhteydessä kunnan viranomaisiin, jotta tulevat muutostarpeet saadaan selvitettyä yksityiskohtaisesti. Kylmävesijohdot ovat nähdyiltä osiltaan kupariputkia. Lämmin käyttövesi on varustettu kiertovesijohdolla ja pumpulla. Viemärit ovat nähdyiltä osiltaan muoviputkia, joten ne on uusittu joissain vaiheessa. Putkistot on uusittu jossain vaiheessa. Putkistojen ikää ei saatu selvitettyä. Rakennuksesta saostuskaivoihin johtava viemäri on vanha. Putkistot sijaitsevat osittain rakenteissa sisällä, joten niitä ei voitu tarkastaa kaikilta osiltaan. Sekä kouluosan että asunto-osan katoilla havaittiin viemärin tuuletusputket. Vesijohtojen tekninen käyttöikä on KH-kortin KH mukaan noin 40 vuotta ja viemärien noin 50 vuotta. Rakennustietosäätiön julkaisemien KH-korttien mukaiset tekniset käyttöiät kuvaavat tyypillistä uusimisväliä, todellinen käyttöikä vaihtelee runsaasti käytettyjen materiaalien ja olosuhteiden mukaan. Vesikalusteet ovat eri-ikäisiä. Asunnon vesikalusteet ovat iäkkäitä. Vesi- ja viemärikalusteiden tekninen käyttöikä on noin vuotta. Vesikalusteita tulee huoltaa ja uusia tarpeen mukaan. Vanhimpien vesikalusteiden uusiminen on suositeltavaa tehdä ennen rakennuksen käyttöönottoa. Hanojen veden virtaamia ja lämpimän käyttöveden lämpötilaa ei voitu mitata, koska vesi ei ollut tarkastushetkellä päällä. Veden virtaaman tulee olla keittiön ja suihkusekoittajista noin 12 l/min ja pesualtaiden hanoista noin 6 l/min. Asumisterveysohjeen (s. 91, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1) mukaan lämpimän vesijohtoveden tyydyttävä lämpötila on +55 C. Välttävä lämpötila on +50 C. Välttävän lämpötilan alittuessa on ryhdyttävä korjaustoimiin alhaisen lämpötilan aiheuttaman mahdollisen terveyshaitan poistamiseksi. Tapaturmien välttämiseksi lämminvesikalusteista saatavan veden lämpötila ei saa olla yli +65 C Ilmanvaihto Kouluosassa on pääosalla koneellinen ilmanvaihto, jossa sisään puhallus ja poisto tapahtuvat koneellisesti. Ilmanvaihto on asennettu vuonna Ilmanvaihtokonehuone (kuva 59) sijaitsee rakennuksen 2.kerroksessa. Ilmanottosäleikkö sijaitsee rakennuksen itäsivulla (kuva 60). Ilmanvaihto ei ollut tarkastushetkellä päällä. Ilmanvaihto palvelee 1.kerroksen luokkatilaa, voimistelusalia, ruokasalia ja wc-tiloja sekä 2.kerroksen luokkatilaa, käsityöluokkia ja opettajan huonetta. 1.kerroksessa olevaa keittiötä ja siivouskomeroa sekä 2.kerroksessa sijaitsevia puku/suihkutiloja ja kylpyhuonetta ei ole piirustusten mukaan liitetty tähän järjestelmään. Katolla havaittiin yksi huippuimuri, joten voidaan olettaa, että keittiön, siivouskomeron, suihkutilojen ja kylpyhuoneen poistoilmaventtiilit on yhdistetty huippuimurin poistoilmakanavistoon. Tätä ei voitu kuitenkaan varmistaa. Luokkahuoneessa ja voimistelusalissa on koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon lisäksi poistoilmapuhaltimet (kuvat 62-63), jotka on asennettu aikaisemmassa vaiheessa ja niitä on käytetty ennen koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon asentamista. Luokkahuoneen poistoilmaventtiili sijaitsee ulkoseinässä. Voimistelusalin poistoilmapuhallin on liitetty todennäköisesti piipun hormiin. Puhaltimet toimivat kokeiltaessa. Puhaltimien tarpeellisuus tulee selvittää tulevan käyttötarkoituksen mukaan. Ilmanvaihto ja sen säädöt tulee tutkia myöhemmin yksityiskohtaisesti. Venttiilien

20 Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, LILLANDET 20 ilmamäärät tulee tarvittaessa säätää. Ilmanvaihtokoneen suodattimet tulee puhdistaa ja vaihtaa koneen valmistajan ohjeiden mukaan. Kanavat tulee puhdistaa tilojen käyttötarkoituksesta riippuen, kuitenkin enintään 10 vuoden välein. Huonetilojen väliovien kynnysraot ovat osittain puutteellisia, joten ilman siirtyminen huonetilasta toiseen on puutteellista ovien ollessa suljettuina. Kynnysrakoja on havaitun mukaan parannettu osittain. Väliovissa tulee olla riittävät kynnysraot (siirtoilmaraot), jotta ilma pääsee siirtymään huonetilasta toiseen (tuloilmaventtiileiltä poistoilmaventtiileille) ovien ollessa suljettuna. Erityisen tärkeitä kynnysraot ovat mm. wc- ja pesutilojen ovissa, joita lisäksi pidetään yleensä suljettuina. Väliovien kynnysrakoja on suositeltavaa parantaa tarvittavilta osilta, jotta ilmanvaihdolle saadaan toimintaedellytykset. Kylmässä ullakkotilassa olevat ilmanvaihtokanavat on lämmöneristetty asianmukaisesti eikä eristyksissä havaittu korjaustarpeita. Rakennuksen asunto-osassa on painovoimainen ilmanvaihto. Keittiössä on ollut todennäköisesti liesituuletin, joka on poistettu. Painovoimainen ilmanvaihto perustuu sisä- ja ulkoilman väliseen lämpötilaeroon sekä tuulen vaikutukseen. Ilmanvaihto tarvitsee toimiakseen pystysuoria poistoilmahormeja. Lisäksi tulee korvausilman saanti olla järjestetty. Painovoimaisen ilmanvaihdon toimivuus on lämpiminä vuodenaikoina heikohko. Kesäaikana tulee yleensä käyttää ikkunatuuletusta. Keittiössä on poistoilmaventtiili piipun hormiin. Wc/suihkutilassa on poistoilmaventtiili, josta on todennäköisesti kanava piipun hormiin. Asuinhuoneissa ei ole korvausilmaventtiilejä, joten asuintilojen ilmanvaihto jää todennäköisesti puutteelliseksi. Korvausilmaa tulee ikkunoiden rakojen sekä rakenteissa olevien satunaisten rakojen kautta. Rakenteissa olevien satunnaisten rakojen kautta saattaa tulla epäpuhtauksia sisäilmaan. Asuinhuoneiden ulkoseiniin on suositeltavaa asentaa korvausilmaventtiilit Sähköistys Talokaapeli on maakaapeli tolpasta rakennukseen. Sähkömittari ja -pääkeskus (kuva 64) sijaitsevat 2.kerroksen käytävän yhteydessä. Pääsulakkeet ovat 3x35A. 2-tariffimittaus, yö/päivä. Keittiössä, kattilahuoneessa ja asuinhuoneistossa havaittiin lisäksi ryhmäkeskukset. Asunnon ryhmäkeskus sijaitsee hieman hankalasti wc-tilan yläpuolella. Ryhmäkeskusten sulakkeet ovat tulppasulakkeita. Sähköasennukset on asennettu pääosin pinta-asennuksina, joten sähköasennuksia on uusittu tilojen seinien levyttämisen jälkeen. Valaisimet ovat pääosin loisteputkivalaisimia. Sähköasennusten ikää ei saatu selvitettyä. Sähköasennuksissa ja -laitteissa ei havaittu silmämääräisessä tarkastuksessa käyttöturvallisuuteen vaikuttavia vaurioita tai puutteita, jotka vaatisivat välittömiä toimenpiteitä. Suihkutilojen, wc-tilojen ja keittiöiden maadoitettujen pistorasioiden toimintaa tarkastettiin pistorasiakoestimella. Tarkastettujen pistorasioiden maadoituksissa ei havaittu puutteita. Myös pääoven vieressä olevien ulkopistorasioiden maadoitukset havaittiin olevan kunnossa. Sähköasennuksia voidaan nykyaikaistaa sekä tehdä niihin tulevien käyttötarkoi-

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu KUNTOTARKASTUS Lielahden koulu Rövarnäsintie 13 21630 LIELAX KUNTOTARKASTUS LIELAHDEN KOULU, RÖVARNÄSINTIE 13, 21630 LIELAX 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen kohteena

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Liite kuntotarkastusraporttiin

Liite kuntotarkastusraporttiin Liite kuntotarkastusraporttiin Tarkastuspäivä 19.2.2014 Liite kuntotarkastusraporttiin 2 LIITE RS-3 RAPORTTIIN Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Päivitys: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Pasi Saarenheimo

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00 1 9 Kurikantie 7, 61300 Kurikka Liikerakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 10.00 2 9 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien. KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30 1 7 Knuuttilantie 5 B, 61600 Jalasjärvi Rivitalorakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 12.30 2 7 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8 Honkiniementie 79, 62295 Kauhajärvi Omakotitalon kuntokartoitus 16.6.2017 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 2/8 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS Svapa Oy Muurarinkatu 2, 92120 Paavo Koskela p. 050 529 0012, paavo.koskela@svapa.fi www.svapa.fi 1(4) Pikku Soini Tontti 1,, kuntoarvio hinnan määritystä varten

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 2. Lämpökameran mittauspisteet Lämpökameran mittauspisteet, 1-kerros Lämpökameran mittauspisteet, 2-kerros Lämpökameran mittauspisteet, kellari LIITE 3. Lämpökamerakuvat

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Kinnunen Vesa PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN. TYÖKOHDE Kukkula Koulutie Eura

Kinnunen Vesa PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN. TYÖKOHDE Kukkula Koulutie Eura PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 17.04.13 7522 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Pl 22 27511 Eura TYÖKOHDE Kukkula Koulutie 2 27510 Eura VAKUUTUSYHTIÖ ISÄNNÖITSIJÄ KIINTEISTÖVÄLITYS

Lisätiedot

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo - 1 - 1 Yleistietoa tarkastuksesta Kohde Kohteen pinta-ala: 161 / 113 m 2 Omakotitalo Kohteen tilavuus: Kaskistentie 386 Kerrosluku: 1 64700 Teuva Rakennusvuosi:

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero:

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Tutkimusraportti Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI Tarkastaja: Jani Streng 040 827 7549 Tarkastuspvm: 4.12.2007 KTS-05, Tarkastuspöytäkirja

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 1(28) LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 2(28) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA KOHTEESTA... 3 2 YLEISTIETOA KUVAUKSESTA JA KUVAUSOLOSUHTEET... 3 2.1 Yleistietoa kuvauksesta... 3 2.2 Kuvausolosuhteet... 4 3

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00 1 8 Knuuttilantie 5 C, 61600 Jalasjärvi Asuinrakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 15.00 2 8 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 Tattikuja 3, 62510 Evijärvi Omakotitalon kuntokartoitus 14.10.2015 klo 14.30 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 2/9 Tilaus 6.10.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto /

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

Katriinankuja 4 01760 VANTAA

Katriinankuja 4 01760 VANTAA Rakenteiden kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Katriinan sairaala, vanha osa Katriinankuja 4 01760 VANTAA Tilaaja: Tstoarkkit. Mikko Krohn Vantaan Kaupunki Vahinkonumero: Tarkastaja: Jani Streng 040-827

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4009/2017 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4009/2017 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4009/2017 1/8 Kauppatie 36, 61850 Kauhajoki as. Liikerakennuksen kuntokatselmus 4.10.2017 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4009/2017 2/8 Tilaus 25.9.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012 Kosteusvaurioiden korjaaminen Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Köyliöntie 48 32810 Peipohja

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Köyliöntie 48 32810 Peipohja PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 22.09.15 10043 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen juho.ristila@oikeus.fi TYÖKOHDE Köyliöntie 48 32810 Peipohja

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

192-0200-9701 1 (5) Jouni Räsänen, RI (09) 887 9265 jor@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

192-0200-9701 1 (5) Jouni Räsänen, RI (09) 887 9265 jor@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä 1 (5) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö SIMONKYLÄN KOULU Koivukyläntie 52

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY OMAKOTITALON SYYSHUOLTO 22.9.2010 Rakennusmestari Esa Kinnarinen Rakennus NAVA Oy Miksi taloa kannattaa huoltaa? Säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla talo säilyy paremmassa

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 940 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI

KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI Sivu 1 / 41 Sisällys 1. Yhteystiedot... 3 2. Yleistä... 4 3. Rakennus... 5 3.1 Kellarikerros... 5 3.2 Ensimmäinen kerros... 5 3.3 Toinen kerros...

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Tommi Riippa Tiimi- ja laatupäällikkö, RTA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 3.10.2017 Page 1 HUOM! Aineisto ei ole tarkoitettu pihan kuivatuksen ja salaoja-asennusten

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Rakennuksen kuntotarkastus

Rakennuksen kuntotarkastus Rakennuksen kuntotarkastus Kohde: Laatija: Tonttula, Tonttulantie 15, 92180 Lapaluoto Jyrki Määttä, tarkastusarkkitehti Raahen kaupunki, Rakennusvalvonta Ruskatie 1, 90240 Pattijoki puh. 040-830 3153 jyrki.maatta@raahe.fi

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4103/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4103/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4103/2016 1/8 Koskenrannantie 50, 62800 Vimpeli Omakotitalon kuntokartoitus 12.4.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4103/2016 2/8 Tilaus 23.3.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Tilaaja: Elina Väänänen Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy PL 5202 70701 Kuopio Tarkastaja: Mika Holm 040-760 2737

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo Lammenkuja 9, Turku 1/6 KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kohteen pinta-aloja ei mitattu Kerrosluku: Rakennusvuosi: Käyttötarkoitus: YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 1,5 + kellarikerros 1900- luvun

Lisätiedot

Omistushistoria: Nykyiset omistajat ovat ostaneet kiinteistön vuonna 2007. Jukka Tolvanen, Mervi Pirinen ja Janne Juntunen.

Omistushistoria: Nykyiset omistajat ovat ostaneet kiinteistön vuonna 2007. Jukka Tolvanen, Mervi Pirinen ja Janne Juntunen. 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Kuhmontie 174, 75500 Nurmes. Kiinteistötunnus: 541-416-15-19 Kohteen pinta-ala: 97 m 2 (huoneistoala) 113 m² (kerrosala) Kerrosluku: 1 Rakennusvuosi: 1934 sekä laajennus

Lisätiedot

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennuslupanumero 201 - Rakennettavat rakennukset. Kylä Tilan nimi

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennuslupanumero 201 - Rakennettavat rakennukset. Kylä Tilan nimi Laitilan kaupunki RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista Rakennusluvassa vaadittujen työnjohtajien tulee kunkin oman vastuualueensa osalta merkitä tähän tarkistuslistaan suorittamansa

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 1(8) Kuntotarkastus asuntokauppaa varten OK-TALO MÄKIPIRTINKATU 18 KUOPIO MIKKELIN RAKENNUSASINTUNTIJAKESKUS Kuntotarkastus asuntokauppaa varten: MÄKIPIRTINKATU 18 2(8)

Lisätiedot

31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN

31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE. Karhiniementie 22 32730

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Pakkahuoneenkatu 17 B 9 90100 Oulu 11.04.2017 Paavo Havaksentie 5 F 90570 Oulu p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Kiinteiden kalusteiden ja laitteiden

Lisätiedot

Omistushistoria: Nykyiset omistajat ovat ostaneet rakennuksen vuonna 1999, jolloin on siirtynyt myös tontin vuokraoikeus.

Omistushistoria: Nykyiset omistajat ovat ostaneet rakennuksen vuonna 1999, jolloin on siirtynyt myös tontin vuokraoikeus. 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Simo Hurtankatu 14, 81700 Lieksa Kiinteistötunnus: 422-1-2-13-L1 Kohteen pinta-ala: 158 m² (huoneistoala) 110 m² (rakennusala) n. 195 m² (kerrosala) Tilavuus: 830

Lisätiedot

1920 luvulla rakennettujen vuokratalojen kuntotutkimus ja korjausehdotuksia MAURI PIHLAJAVIITA

1920 luvulla rakennettujen vuokratalojen kuntotutkimus ja korjausehdotuksia MAURI PIHLAJAVIITA 1920 luvulla rakennettujen vuokratalojen kuntotutkimus ja korjausehdotuksia MAURI PIHLAJAVIITA Johdanto Tämän kuntotutkimuksen lähtökohtana oli selvittää Porin kaupungin omistamien Sahamäenkadun 1-3, 5-7

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot