ALKOHOLIONGELMA TYÖPAIKALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALKOHOLIONGELMA TYÖPAIKALLA"

Transkriptio

1 ALKOHOLIONGELMA TYÖPAIKALLA Tärkeätä työpaikan / yrityksen tietää? Onko tärkeää että niin moni kuin mahdollista työpaikalla omaa tiedon alkoholista ja alkoholismista? KYLLÄ, siksi että alkoholi yhteiskuntailmiönä ja työympäristötekijänä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Mitä tiedämme ongelmasta tällä hetkellä? Tarvitaanko alkoholi / päihdeohjelmaa? On tärkeää kuunnella henkilökunnan ongelmia sekä ottaa selvää, mikä on tilanne kun työntekijä tulee ja haluaa keskustella alkoholiongelmasta työpaikallaan. (Millä tavalla alkoholisti eroaa suurkuluttajasta?) ALKOHOLISTI SUURKULUTTAJA - Juo sosiaalisesti - Juo sosiaalisesti - Juo paljon - Juo paljon - Sosiaalisia ja fyysisiä ongelmia - EI sosiaalisia ja fyysisiä ongelmia - Ei pysty vähentämään kulutusta - Pystyy vähentämään kulutusta - Ei pysty lopettamaan omasta - Pystyy vaikuttamaan lopettamistahdostaan päätökseen itse - Juomisesta vain kielteisiä - Juomisesta vain myönteisiä seurauksia seurauksia

2 SUURKULUTUS Epäselvästi määritelty termi, jossa on mukana mielivaltaisuutta. Tarkoittaa kulutusta, jonka ajatellaan olevan suurempaa kuin mitä SOSIAALISELLA JUOMISELLA tietyssä kulttuurissa käsitetään. Termiä voidaan käyttää vain jos sen merkitys on selvillä kaikilla. Sitä siis tulisi välttää asiallisissa esitelmissä ja keskusteluissa, koska se ei käsitä KEMIALLISTA RIIPPUVUUTTA, joka on olennaisin asia. ALKOHOLISTI Nimitys potilaalle, jolla on sairaus nimeltä ALKOHOLISMI. Hänen ei tarvitse olla aktiivinen juomisessaan. RIIPPUVUUS kestää koko elämän ja sairaus on aina olemassa LATENTTINA (piilevänä, lepovaiheessa). Jos henkilö alkaa juoda, sairaus HERÄÄ taas henkiin täysissä voimissaan, vaikka henkilöllä olisi vuosikymmenien raittius takanaan. RAPPIOALKOHOLISTI Nimi alkoholistille, jonka sairaus on edennyt pitkälle (amerikkalaisen alkoholilääkäri Jellinekin jaottelun mukaan) ja joka ei enää yritä kätkeä riippuvuuttaan, vaan käyttää alkoholia avoimesti puistoissa, kadulla ja toreilla. SOSIAALISESTI ULKOPUOLELLA, elää sosiaaliavustusten tai sairaseläkkeen varassa( Spurgu, Pultsari ). Nämä eivät kuitenkaan eräiden tutkimusten mukaan aina ole KEMIALLISESTI RIIPPUVAISIA, vaan voivat halutessaan lopettaa juomisen. He voivat olla PROTESTIJUOMAREITA, jotka ovat päättäneet jättäytyä yhteiskunnan ulkopuolelle. Kuinka asian laita on suomalaisten rappioalkoholistien suhteen ei tiedetä. Monilla on NEUROLOGISIA vammoja sekä muita SOMAATTISIA (ruumiillisia) ja psyykkisiä komplikaatioita. Useimpien sietokyky on alentunut maksakirroosin ym. takia ja he humaltuvat siksi suhteellisen pienistäkin alkoholimääristä. Lähde: LARS SÖDERLING, Alkoholismin aakkoset

3 ALKOHOLISTIN ERI VAIHEET TYÖPAIKALLA Yhdysvalloissa on tehty tutkimusluonteinen luokittelu määrätyistä merkeistä, kun ne tulevat esiin toistuvasti ja muodostavat kaavan ja palaavat yhdelle ja samalle henkilölle, tarkoittaa se sitä, että kyseessä olevalla on alkoholiongelma. Vähentynyt kiinnostus työhön, ja heikentynyt suorituskyky: nykivä työtahti, virhearviointeja, virhekäsittelyjä, hajamielisyydestä johtuvia vahinkoja, muistikatkoja, heikko kestävyys, hermostunut, äreä, vaikuttaa poissaolevalta ja tasapainotonta käyttäytymistä. Välttelee johtajia, työnjohtajia ja työkavereita. Epäileväinen työkavereiden suhteen, ärtyisä ja helposti loukkaantuva.

4 ERI VAIHEET TYÖELÄMÄSSÄ AIKAINEN VAIHE Poissaolo Yleistä Työ Taukojen ja ruokailujen yhteydessä, esimerkiksi lounaan jälkeen. Lopettaa työt aikaisemmin, jättää työpaikan välinpitämättömänä hetkittäin. Valituksia työkavereilta. Yliherkkä vastaanottamaan todellista tai kuviteltua (luultua) arvostelua. Jatkuvia valituksia erinäisistä kivuista. Valheita esimerkiksi myöhästymisistä. Alku heikentyneelle työpanokselle, ei saa töitä ajoissa valmiiksi, tekee virhearviointeja.

5 AIKAINEN KESKIVAIHE Poissaolo Yleistä Työ Toistuvat puolen tai koko päivän tai pitempiaikaiset poissaolot erilaisten kipujen ja epätavallisten syiden takia. Epäluotettavia väitteitä, välttelee ystäviä, lainaa rahaa työkavereilta. Käy keskimääräistä useammin lääkärin vastaanotolla. Työssä ja työn ulkopuolella tapahtuu toistuvia vahinkoja. Perusteettomia epäilyjä ja yliherkkyyttä, on huolimaton ja näyttää epäsiistiltä, kerskaileva sekä voimakkaasti punoittavat kasvot. Liioittelee työtulostaan, epäsäännöllinen työtahti. Tarkkaavaisuus ja keskittymiskyky alkaa horjua. Krapulan oireet. Haisee viinalle tai kurkkupastillille.

6 MYÖHÄINEN KESKIVAIHE Poissaolo Yleistä Työ Toistuvat poissaolot, joskus useita päiviä. Lounaan jälkeiset poissaolot. Ongelmia kotona, jotka vaikuttavat työhön (esim. avioeron uhka). Heikentynyt arvostelukyky, taloudellisia ongelmia, ei suostu puhumaan ongelmasta. Lailliset vaikeudet, epänormaalia käyttäytymistä. Yhä useammin sairausoireita. Työteho laskee jatkuvasti. Erimielisyyksiä työpaikalla. Alkaa vältellä työjohtajaa, pudottelee työvälineitä, laiminlyö yksityiskohtia työssä.

7 MYÖHÄINEN VAIHE Poissaolo Yleistä Työ Ennakolta arvaamattomia poissaoloja. Juo työpaikalla, toistuvia sairaalakäyntejä, huomattava fyysinen rapistuminen, lisääntyvät taloudelliset ongelmat, vakavia perheongelmia, avioero. Yleinen epäpätevyys. Työ häiritsee juomista. Näiden merkkien lisäksi tulevat suoranaiset lääketieteelliset tai psykososiaaliset vaivat, jotka voidaan yhdistää alkoholismin kehitykseen.

8 ALKOHOLIRIIPUVUUDEN / KEMIALLISEN RIIPUVUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ -SIETOKYKY KASVAA - VIINA MIELESSÄ - MUISTINMENETYKSIÄ - VOIMATTOMUUS - KONTROLLINMENETYS - KRAPULARYYPYN TARVE - PIILOTTAA VIINAA - JUOMAKAUSIA - ARKA PUHEENAIHE - PAKONOMAISTA JUOMISTA - VAIKEUKSIA TYÖSSÄ - SIETOKYKY HEIKKENEE

9 KYMMENEN OHJETTA ASIANOMAISILLE - HANKI TIETOA - KIINITÄ HUOMIOTA AINOASTAAN TYÖPAIKKAKÄYTTÄYTYMISEEN - ÄLÄ TEE DIAGNOOSIA - SELVÄT SÄÄNNÖT ALKOHOLIN SUHTEEN - PÄÄTÖS SIITÄ KUKA ON VASTUUSSA - KIRJOITA YLÖS MITÄ TAPAHTUU - TYÖSTÄ OMA ASENTEESI VÄÄRINKÄYTTÖÄ VASTAAN

10 TYÖKAVERIN TUKI - VALMISTAUDU - AJATTELE PÄÄMÄÄRÄ - KAKSI KAVERIA MIELUITEN - OTA ESIIN KONKREETTISIA TAPAHTUMIA - ÄLÄ HERMOSTU - ÄLÄ KESKUSTELE HUMALAISEN KANSSA - NÄYTTÄKÄÄ, ETTÄ VÄLITÄTTE - PUHU HÄNELLE, ÄLÄ HÄNESTÄ

11 TAKAISIN TYÖHÖN - OLE LUONNOLLINEN - NÄYTÄ KIINNOSTUKSESI - HANKI TIETOA - ÄLÄ MUUTA OMIA TAPOJASI - ANNA HÄNEN KYPSYÄ

12 MÄÄRÄLLINEN KATSONTATAPA KUINKA PALJON KUINKA USEIN HUMALAKÄYTTÄYTYMINEN SOSIAALISIDONNAISUUS KERSKAILU HAUSKAA PÄÄTTÄÄ ITSE MÄÄRÄN VÄÄRINKÄYTTÖ PIENANNOSRIIPPUVUUS SUURKULUTUS KÄYTTÖ JOHTAA RIIPPUVUUTEEN (OPITTU TAPA) VÄHENTÄÄ ALKOHOLISOITUNUT LAADULLINEN KATSONTATAPA MILLÄ TAVOIN MITEN ASKARRUTTAA MIELTÄ KÄYTTÄYTYMINEN ILMAN PÄIHTEITÄ KÄYTTÖ YKSIKSEEN KIELTÄMINEN EPÄMIELLYTTÄVÄÄ EI ENNALTA MÄÄRÄTTYÄ KÄYTTÖÄ KONTROLLINMENETYS RIIPPUVUUS KASVANUT SIETOKYKY RIIPPUVUUS AIHEUTTAA KÄYTÖN (PERINNÖLLISYYS+ PÄIHDE) LOPETTAA KEMIALLISTA RIIPPUVUUTTA KÄYTTÄYTYMISHÄIRIÖ RIIPPUVUUDEN OIREITA HOITOTULOS 0-2% HOITOTULOS 93% (PERINTEISET HUOLTO (MINNESOTA-HOITO) LAITOKSET)

13 EHDOTUS HOITOONOHJAUSMALLIKSI JOHDANTO Päihteiden ( alkoholi, huumeet ja lääkkeet) käyttö on huomattava terveydellinen, taloudellinen ja sosiaalinen ongelma, joka aiheuttaa moninaisia haittoja sekä työ että yksityiselämässä. Työelämässä päihdeongelmat aiheuttavat haittaa paitsi yksilön terveydelle myös koko työyhteisön toiminalle. Päihteiden käyttö aiheuttaa mm. työtapaturmia, poissaoloja ja myöhästymisiä sekä tuotannollisia häiriöitä ja ristiriitoja ihmissuhteissa Sosiaalisesta juomatavasta saattaa herkästi kehittyä riippuvuus päihteistä. Riippuvuuden kehittymisnopeuteen vaikuttavat yksilölliset, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Riippuvuuden synnyttyä ei päihteiden käyttö ole enää omassa hallinnassa. Perheen ja työyhteisön jäsenet tunnistavat yleensä päihdeongelman ensimmäisenä. Heidän tulisi väärän suvaitsevuuden ja epätodellisen ymmärtämisen sijaan oppia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puuttumaan toteamiinsa haittoihin ja samalla tukea päihdeongelmaisen hoitoon hakeutumista ja hoitotapahtumaa. Hoitoonohjaustapahtumaan liittyvät keskustelut, neuvottelut ja tukitoimenpiteet ovat täysin luottamuksellisia ja asiat joita niissä käsitellään, keskustellaan kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin. Päihdehaittojen vähentämiseksi tehdään ennalta ehkäisevää työtä tiedottamalla, kouluttamalla ja valistamalla. Näitä toteutetaan tietoiskuina, tiedotustilaisuuksina sekä alan asiantuntijoita apuna käyttäen. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla pyritään mm. työelämän kannalta suotuisten asenteiden edistämiseen ja avoimen keskustelun käynnistämiseen. Työpaikoilla pidetään aina nähtävillä hoitopaikkojen ajanmukainen osoiteluettelo. Hoitoonohjauksen käytännön järjestelystä antaa tarvittaessa lisätietoja työterveys- ja työsuojeluhenkilöstö.

14 PÄIHDERIIPPUVUUDEN HAVAITSEMINEN, PUHEEKSIOTTO JA HOITOONOHJAUS Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä esimiehen tulee puuttua heti ensimmäisiin tilanteisiin järjestämällä KAHDENKESKINEN KESKUSTELU työntekijänsä kanssa, kun hän havaitsee tai saa viestejä työntekijänsä alkoholin tai muiden päihteiden käytöstä. Ongelma voi ilmetä työhaluttomuutena, epämääräisinä poissaoloina sekä krapulaisuutena ym. Lievissäkin päihdetapauksissa tulee asiaan kiinnittää huomiota ja tavoitteeksi asettaa että henkilö saisi asianmukaista tietoa päihdeongelmista. Esimiehen tulee kertoa myös työntekijälleen millaisia hoitomahdollisuuksia on tarjolla ja korostaa sitä, että mitä varhaisemmassa vaiheessa hakee itselleen apua sitä helpommin on päihteiden käyttö saatavissa hallintaan.

15 VÄLIINTULO ELI TODELLINEN VÄLITTÄMINEN Mikäli varhaisvaiheen keskustelun jälkeen ongelma pysyy ennallaan tai pahenee tulisi järjestää VÄLIINTULO. Tilaisuuden järjestäminen on selkein antaa konsultin tehtäväksi, joka työterveyshuollon ja esimiehen myötävaikutuksella kutsuu koolle seuraavat tahot hoitoneuvotteluun: päihdeongelmainen työntekijä lähin esimies työsuojeluvaltuutetun työterveyshuollon edustajan ongelmaisen läheiset hoitopaikan edustajat Tässä tilaisuudessa toteutetaan TODELLINEN VÄLITTÄMINEN ja kerrotaan työntekijälle hänen todellinen tilansa sekä yhdessä suunnitellaan ja järjestetään hoitoonohjaus ja hoidon suunnittelu sekä aloitetaan sen toteutus. Tässä vaiheessa esimies antaa työntekijälleen kirjallisen hoitoonohjaus kehotuksen, josta kopio lähetetään työterveyshuoltoon. Annettu kehotus ei ole rangaistustoimenpide vaan välittävä hoitoon ohjaava toimenpide. Tässä tilaisuudessa laaditaan myös kirjallinen hoitosopimus 12 kuukauden ajaksi. Hoitosopimuksessa henkilö sitoutuu suunnitelman mukaiseen hoitoon sopimuksessa osoitetussa hoitopaikassa. Asiaomaiselta edellytetään myöskin suostumista siihen, että työantajalla ja työterveyshuollon edustajalla on oikeus saada tietoja hoidon edistymisestä. Kirjallinen varoitus on voimassa kaksi vuotta. Varoitukset taltioidaan henkilöstöhallinnon toimesta. Hoitosopimukset taltioidaan henkilöstöhallinnon sekä työterveyshuollon toimesta.

16 ESIMIESTEN POMOJEN ONGELMAT Yksinäisyys: On harvoin ketään kenen kanssa puhua, kun kysymyksessä on alkoholiongelma. Yleensä on niin, että esimies ei halua ottaa asiaa esille ylemmällä taholla, koska uskoo itse epäonnistuneensa. Hän ei pysty ratkaisemaan yksikkönsä ongelmaa Tiedon puute: Esimiehillä ei ole tietoa sairaudesta kemiallinen riippuvuus/alkoholismi. Hän ei tiedä, kuinka auttaa alkoholistia, että apua on. Epävarma suhteessa alkoholiin. Ei ehkä koskaan ole ollut syytä miettiä sitä. Jotkut esimiehet saattavat kokea alkoholi-puheenaiheen olevan uhka omalle elämäntavalleen. Esimies, joka on saanut alkoholistin vaivakseen, kokee usein pettymyksiä. Yleensä ensimmäinen ajatus on päästä eroon hänestä tai sijoittaa hänet johonkin toiseen yksikköön. Jos esimies itse on suurkuluttaja, voi tuntua raskaalta miettiä omia alkoholitottumuksia ja suhdettaan alkoholiin. Vaatimus ratkaisun löytymiseen: Hyvän esimiehen täytyy ratkaista ongelmat. Esimies, joka ei pysty ratkomaan ongelmia, ei voi olla pitkäaikainen esimies. On olemassa joitakin eroja esimiehen rooleissa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Pohjimmiltaan esimiesten ongelmat ovat samanlaisia. Julkinen sektori alkaa yhä enemmän muistuttaa yksityistä sektoria. Hyvän esimiehen on pystyttävä tänä päivänä käsittelemään ja puuttumaan alkoholiongelmaan työpaikalla. Jos hän ei siihen pysty, niin hän ei enää ole hyvä esimies.

17 TYÖSUHTEEN PURKAMINEN Päihteiden väärinkäyttöön liittyvän kirjallisen varoituksen voimassaoloaikana todetun toistuvan päihteiden väärinkäytöstä johtuvan syyn ilmaantuessa työsuhde puretaan välittömästi. Kuitenkin hoitosopimuksen voimassaolon aikana (12 kk) todetuissa ja työsuhteen velvoitteita rikkovassa päihteiden väärinkäyttötapauksissa työantaja kuulee työterveyshuollon edustajaa ennen työsuhteen purkamista. UUSIUTUVAT VÄÄRINKÄYTTÖTILANTEET Kirjallisen varoituksen voimassaolon päättymisestä kahden vuoden kuluessa uusiutuvissa päihteiden väärinkäyttötapauksissa henkilöltä edellytetään välittömästi sitoutumista 12 kuukauden hoitosopimukseen. Lisäksi henkilö saa kirjallisen varoituksen. Ellei henkilö sitoudu hoitosopimukseen, suoritetaan varoituksen asemesta työsuhteen purku.

18 HOITOONOHJAUKSEN VAIHEET HAITTATAPAUKSIA HAVAITTU PÄIHTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖSTÄ Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä esimiehen tulee puuttua heti ensimmäisiin tilanteisiin järjestämällä kahdenkeskinen keskustelu. Mikäli ongelma pysyy ennallaan tai pahenee tulisi järjestää VÄLIINTULO. Tilaisuuden järjestää konsultti yhdessä työterveyshoitajan ja työnantajan edustajan kanssa. Tässä tilaisuudessa toteutetaan hoitoonohjaus sekä laaditaan 12 kk hoitosuunnitelma ja aloitetaan sen toteutus. Tässä vaiheessa esimies antaa työtekijälle kirjallisen hoitoonohjauskehotuksen sekä kirjallisen varoituksen. Hoitosopimuksessa henkilö sitoutuu suunnitelman mukaiseen hoitoon sovitussa hoitopaikassa. Kirjallinen varoitus on voimassa kaksi vuotta. Kirjallisen varoituksen voimassaoloaikana toistuvasta päihteiden väärinkäytöstä työsuhde puretaan välittömästi. Kirjallisen varoituksen voimassaolon päättymisestä kahden vuoden kuluessa uusiutuvassa päihteiden väärinkäyttötapauksessa henkilöltä edellytetään välitöntä sitoutumista 12 kuukauden hoitosopimukseen. Lisäksi hän saa kirjallisen varoituksen. Ellei hän sitoudu suoritetaan työsuhteen purku. HENKILÖ ESIINTYY TYÖPAIKALLA PÄIHTYNEENÄ TAI NAUTTII SIELLÄ PÄIHTEITÄ Annetaan kirjallinen varoitus sekä edellytetään tekemään kirjallinen hoitosopimus. Hoitosopimus on voimassa 12 kk ja kirjallinen varoitus kaksi vuotta. Kirjallisen varoituksen voimassaolon päättymisestä kahden vuoden kuluessa uusiutuvassa päihteiden väärinkäyttötapauksessa henkilöltä edellytetään välittömästi sitoutumista 12 kk:n hoitosopimukseen, lisäksi hän saa kirjallisen varoituksen. Ellei henkilö sitoudu hoitosopimukseen suoritetaan varoituksen asemesta työsuhteen purku.

pysyminen raittiina terence t. gorski merlene miller käsikirja uusiutumisen ehkäisystä kemiallisessa riippuvuudessa

pysyminen raittiina terence t. gorski merlene miller käsikirja uusiutumisen ehkäisystä kemiallisessa riippuvuudessa terence t. gorski merlene miller pysyminen raittiina käsikirja uusiutumisen ehkäisystä kemiallisessa riippuvuudessa Oppimisessa on pikemminkin kysymys asenteesta kuin lahjakkuudesta SISÄLTÖ ESIPUHE JOHDANTO

Lisätiedot

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle 1 Julkaisija Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 aa 00250 Helsinki www.ttl.fi Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2013 Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke

Lisätiedot

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA VUOROVAIKUTUS, RAKENTAVA OSALLISTUMINEN JA SEN EDELLYTTÄMÄT TAIDOT

TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA VUOROVAIKUTUS, RAKENTAVA OSALLISTUMINEN JA SEN EDELLYTTÄMÄT TAIDOT PSYKOLOGI, RYHMÄTYÖ RY:N KOULUTTAJA JA TYÖNOHJAAJA ANITA ANKKURI-IKONEN TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA VUOROVAIKUTUS, RAKENTAVA OSALLISTUMINEN JA SEN EDELLYTTÄMÄT TAIDOT HANKALUUKSIA OLISI PALJON VÄHEMMÄN JOS...

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Maritta Itäpuisto Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä OPAS Rahapeliongelmien

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE Kaisa Meriö-Mielonen Uusperheneuvojakoulutus 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. LAPSET JA VANHEMPIEN ERO... 2 3. LAPSET JA UUSPERHE... 4 4. PERHEASIOIDEN

Lisätiedot

OPAS AA:N KAHTEENTOISTA ASKELEESEEN. Johdanto

OPAS AA:N KAHTEENTOISTA ASKELEESEEN. Johdanto OPAS AA:N KAHTEENTOISTA ASKELEESEEN Johdanto Opas AA:n kahteentoista askeleeseen on tarkoitettu yksinkertaiseksi, lyhyeksi ja suppeaksi opasteeksi raittiin elämän periaatteisiin tulkittuna siten kuin AA:n

Lisätiedot

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry.

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. 2012 Itsetuhoisuus- ja väkivaltariskin arviointi Itsemurhaa yrittäneet kaikki tulisi ohjata psykiatriseen arvioon ja heille

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

AGGREDI. Toim. Tuula Kekki ja Petri Salakka

AGGREDI. Toim. Tuula Kekki ja Petri Salakka AGGREDI Toim. Tuula Kekki ja Petri Salakka Aggredi Väkivalta ei ole mulle mikään ongelma Tekijät: Tuula Kekki ja Petri Salakka (toim.) Kuvat: Tapani Aulis ja Sami Keski-Nisula Kannen suunnittelu: Aggredin

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty.

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty. 1 LIITE 4: KARTOITUS KANNATELLEN I -HANKE: työntekijävastauksista koottu matriisi 31.1.2011 Prosessi Työvoiman palvelukeskus Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE-

Lisätiedot