Tornion yhteislyseon lukio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tornion yhteislyseon lukio"

Transkriptio

1 Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite

2 TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ 5 TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI 8 Perusopetuksen vuosiluokalla 5 alkanut oppimäärä (A2) 8 Perusopetuksen vuosiluokalla 7 alkanut oppimäärä (B1) 9 ENGLANTI 11 ESPANJA (EA), RANSKA (RA), SAKSA (SA), VENÄJÄ (VE) 13 Perusopetuksen vuosiluokalla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) 14 Lukiossa alkava oppimäärä (B3) 15 MATEMATIIKKA 17 Matematiikan pitkä oppimäärä 17 Matematiikan lyhyt oppimäärä 20 BIOLOGIA 22 MAANTIEDE 25 FYSIIKKA 27 KEMIA 29 USKONTO 31 Evankelis-luterilainen uskonto 31 Ortodoksinen uskonto 32 Muut uskonnot 33 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 34 FILOSOFIA 35 HISTORIA 36 YHTEISKUNTAOPPI 37 PSYKOLOGIA 38 MUSIIKKI 40 KUVATAIDE 42 LIIKUNTA 44 TERVEYSTIETO 45 OPINTO-OHJAUS 46 DRAAMA 47 ITALIAN KIELI 48 LATINAN KIELI 49 LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN TAITOJEN KEHITTÄMINEN 50 NUORTEN IHMISSUHDE- JA VUOROVAIKUTUSKURSSI 51 TIETOTEKNIIKKA 52 EUROLINJAN KANSAINVÄLISYYSOPINNOT 53 TORNION YHTEISLYSEON LUKION VALINTAKORTTI LUKION YHTEYSTIEDOT

3 1 TORNION YHTEISLYSEON LUKIO OPISKELIJALLE T ästä koulumme kurssiesitteestä löydät kaikkien koulumme opetussuunnitelman mukaisten kurssien esittelyt, tiedot kurssien arvostelusta sekä suoritusjärjestyksestä. Tilan säästämisen takia kurssiesittelyt ovat varsin lyhyitä. Mikäli haluat tarkempaa tietoa jonkin kurssin sisällöstä, auttaa sinua opinto-ohjaaja tai asianomaisen aineen opettaja. Opetussuunnitelman mukaiset täydet kurssisisällöt jokaisen oppiaineen osalta löytyvät koulumme kotisivuilta osoitteesta Eurolinjalla ei ole omaa kurssiesitettä. Kurssit ovat samat kuin muillakin lukiolaisilla, lukuun ottamatta kansainvälisyysopintoja, jotka ovat eurolinjan opiskelijoille tietyltä määrin pakollisia. Näiden kansainvälisyysopintojen tarkat kurssisisällöt löytyvät myös tästä esitteestä. Tämä opas jaetaan jokaiselle lukioon hakevalle yhdeksäsluokkalaiselle ja ammattilukiotoiminnan aloittavalle maksutta. Lisäkappaleita saa kansliasta 2 /kpl. Rehtori Jari Pitkänen

4 2 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssi päättyy viimeistään kurssia seuraavana uusintapäivänä. Opettajan on viimeistään tällöin arvioitava kurssi. - Jokaisen kurssin alussa annetaan opiskelijoille kurssin arviointiohjeet, jolloin niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa. Kurssin arviointi perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin. - Suoritusmerkinnällä arvioitavista oppiainekursseista voi halutessaan saada myös numeroarvioinnin, lukuun ottamatta opinto-ohjauksen, tietotekniikan ja draaman suoritusmerkinnällä arvioitavia kursseja. Opiskelijan on ennen kurssiarvosanan antamista ilmoitettava, mikäli hän haluaa kurssista numeroarvioinnin. - Päättötodistukseen tulevista oppiaineen päättöarvosanoista määrätään erikseen. OPPIAINE KURSSIEN ARVIOINTI numero suoritusmerk. joko tai Äidinkieli ja kirjallisuus 1 6, 8 9, Ruotsi A kieli Ruotsi B kieli 1 7 0, 8 10 Englannin kieli 1 8 0, 9 11 B2 kielet B3 kielet Matematiikka, pitkä 1 15 Matematiikka, lyhyt 1 9 Biologia Maantiede Fysiikka 1 8, 10 9 Kemia Uskonto Elämänkatsomustieto 1 5 Filosofia 1 4 Historia Yhteiskuntaoppi Psykologia 1-5, Musiikki Kuvataide Liikunta Terveystieto 1 3 Opinto-ohjaus 1 4 Draama 1 2 Italian kieli 1 2 Latinan kieli 1 2 Lue 1 Nuisku 1 Tietotekniikka

5 3 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 Jos oppiainetta tai kurssia ei ole alla, siinä on suoritusjärjestys vapaa Lukuohje: Tarkastelu aloitetaan oppiaineittain vasemmalta. Esimerkiksi ao. äidinkieli ja kirjallisuus Oppiaineen opiskelu aloitetaan ÄI1-kurssilla, jonka jälkeen opiskelija voi jatkaa vapaassa järjestyksessä kursseille ÄI2-ÄI4. Mutta ennen kuin opiskelija voi aloittaa ÄI5 tai ÄI6 - kurssin, hänellä täytyy olla koko edellinen pystypaketti (ÄI2-ÄI4) käytynä. Äidinkieli ja ÄI1 ÄI2 ÄI5 ÄI8 ÄI10 ÄI1:n jälkeen kirjallisuus ÄI3 ÄI6 ÄI9 ÄI11 ÄI1:n jälkeen ÄI4 ÄI12 ÄI1+ÄI2+ÄI3:n jälkeen Ruotsin kieli RU1 RU3 RU4 RU6 RU0 Ensimmäisenä vuonna RU2 RU5 RU7 RU9-10 RU3:n jälkeen RU8 Englannin kieli EN1 EN2 EN4 EN7 EN9&11 EN1+EN2+EN3:n jälkeen EN3 EN5 EN8 EN10 pakollisten jälkeen EN6 B2- ja B3-kieli Matemat. pitkä Numerojärjestys tarjotussa järjestyksessä Matemat. lyhyt MAB1 MAB3 MAB4 MAB8 MAB2 MAB1:n jälkeen MAB6 MAB9 MAB5 MAB1:n jälkeen MAB7 MAB1+MAB6:n jälkeen Biologia BI1 BI5 muut vapaasti ykkösen jälkeen BI2 BI8 Maantiede GE1 GE3 muut vapaasti ykkösen jälkeen GE2 GE6 Fysiikka FY1 FY4 FY5 FY9 FY6:n jälkeen FY7 FY6:n jälkeen muut vapaasti ykkösen jälkeen Kemia KE1 KE2 KE6 KE1+KE2+KE3:n jälkeen KE7 muut vapaasti KE1+KE2:n jälkeen Uskonto UE6 kolme kurssia kursseista 1-4 UE7 pakollisten kurssien jälkeen Elämänkatso- ET1 ET2 ET4 mustieto ET3 ET5 Filosofia FI1 muut vapaasti ykkösen jälkeen Historia HI8 pakollisten kurssien jälkeen Yhteiskuntaoppi YH5 pakollisten kurssien jälkeen Psykologia PS1 PS8

6 4 Musiikki MU1 muut vapaasti ykkösen jälkeen Kuvataide KU1 muut vapaasti pakollisten jälkeen KU2 Liikunta LI8 pakollisten kurssien jälkeen Terveystieto TE1 muut vapaasti ykkösen jälkeen Latinan kieli LAT1 LAT2 Italian kieli ITA1 ITA2

7 5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ Pakolliset kurssit KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS (ÄI1) Kurssilla tarkastellaan monenlaisia tekstejä, omaa kielenkäyttöä ja lukemistapoja sekä viestintää entistä tietoisemmin. Harjaannutaan huoltamaan tuotettujen tekstien kieliasua. Kurssilla kirjoitetaan mm. referaatti ja kirjoitelma luetusta romaanista. TEKSTIEN RAKENTEITA JA MERKITYKSIÄ (ÄI2) Kurssilla eritellään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä ja tarkastellaan tekstin yhteyttä kontekstiin ja muihin yhteyksiin. Syvennetään tekstilajituntemusta ja harjoitellaan erilaisten tekstien tuottamista. Opetellaan hankkimaan eri tietolähteistä käyttökelpoista tietoa tekstien tueksi. Kurssilla kirjoitetaan aineistoaine ja valmistetaan kirjallisuuspuheenvuoro. KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA (ÄI3) Kurssilla käsitellään kaunokirjallisuuden lajeja, eritellään ja tulkitaan erilaisia tekstejä. Luetaan kaunokirjallisuutta ja opetellaan perustelemaan sekä suullisesti että kirjallisesti tulkintoja. Opiskelija kirjoittaa mm. novellianalyysin ja fiktiivisen tekstin. TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN (ÄI4) Kurssilla tarkastellaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Perehdytään tekstin argumentointiin ja opiskellaan erittelemään ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä. Opiskellaan lähdekritiikkiä ja mediakritiikkiä. Keskustellaan, väitellään ja laaditaan mm. mielipideteksti ja vaikuttamaan pyrkivä puheenvuoro. Luetaan vaikuttamaan pyrkivää kirjallisuutta. TEKSTIT, TYYLI JA KONTEKSTI (ÄI5) Kurssilla tarkastellaan erilaisia tekstejä ja niiden tyyliä siten, että otetaan huomioon niiden yhteydet kulttuuritaustaan ja muihin teksteihin. Tyylin erittelyllä kehitetään myös opiskelijan omaa ilmaisutapaa. Tarkastellaan länsimaisen kirjallisuuden eri aikakausia ja niiden vaikutuksia arvo- ja aatemaailmaamme. Kirjoitetaan mm. aineistopohjainen aine ja essee yhdestä tai useammasta kaunokirjallisesta teoksesta. Laaditaan esitelmä esim. jotain tyylisuuntaa edustavasta teoksesta. KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI (ÄI6) Kurssilla pohditaan suomalaisen kirjallisuuden ja suomalaisen identiteetin yhteyksiä. Tuodaan esiin suomalaisen kirjallisuuden erityiset ominaispiirteet eurooppalaisessa traditiossa. Perehdytään Suomen kirjallisuuden historiaan ja tutustutaan kotimaisen kirjallisuuden merkkiteoksiin. Valmistetaan suullisia esityksiä kurssin teemoihin liittyvistä aiheista. Tutustutaan myös suomen kielen kehityksen pääpiirteisiin. Opiskelija kirjoittaa erilaisia kirjoitelmia, joista yksi käsittelee omavalintaista kaunokirjallista teosta.

8 6 Syventävät kurssit PUHEVIESTINNÄN TAITOJEN SYVENTÄMINEN (ÄI7) Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Kurssin tavoitteena on mm. kehittää puhumisrohkeutta ja ilmaisuvarmuutta sekä esiintymis- ja ryhmätyötaitoja. Kurssin ryhmäkoko on enintään 15 opiskelijaa, jotta mahdollisimman moni saisi tarpeeksi esiintymiskokemuksia. Kurssilla tehdään erilaisia harjoituksia, jotka tähtäävät esiintymispelon ja jännittämisen vähentämiseen. Kurssin loppunäytöksi jokainen valmistaa valitsemastaan aiheesta puheenvuoron, joka arvioidaan yhdessä. TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN (ÄI8) Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa erilaisia tekstejä. Kurssi valmentaa keskeisiltä osiltaan ylioppilaskirjoitusten äidinkielen päättökokeeseen. Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan taitoja lukea analyyttisesti ja kriittisesti erilaisia tekstejä sekä varmentaa hänen taitoaan kirjoittaa sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä. Kurssilla kerrataan ja syvennetään mm. seuraavia asioita: tekstityypit ja tekstilajit tekstianalyysi ja siihen tarvittavat käsitteet tekstin rakentaminen: ideointi, suunnittelu, näkökulman valinta, jäsentely, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja ulkoasun viimeistely kielenhuoltoa KIRJOITTAMINEN JA NYKYKULTTUURI (ÄI9) Opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. Kurssi siis valmentaa keskeisiltä sisällöiltään ylioppilaskirjoitusten äidinkielen päättökokeeseen. Kurssilla harjoitellaan mm. toisen päättökokeen tyyppistä kirjoittamista ja syvennetään näkemystä siitä, millaista luku- ja kirjoitustaitoa nyky-yhteiskunnassa tarvitaan. Selvitetään yo-kokeen arviointiperusteita ja perehdytään yo-tehtäviin ja eritasoisiin yo-aineisiin. Luetaan ajankohtaisia kokonaisteoksia. Opiskelija osallistuu preliminääriin ja saa suorituksestaan arvosanan lisäksi monipuolista henkilökohtaista palautetta. Soveltavat kurssit KIELIOPIN KERTAUKSEN JA TEKSTINHUOLLON KURSSI (ÄI10) Kurssi on kieliopin peruskäsitteiden (sanaluokat, verbimuodot, lauseenjäsenet) ja oikeinkirjoitusnormien kertauskurssi. Tavoitteet Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kielentuntemuksen perustaitoja. Kurssilla kerrataan keskeiset oikeinkirjoitusnormit. Tarkastellaan tekstiä kokonaisuutena ja kiinnitetään huomiota mm. lauserakenteisiin, tekstin kokonaisrakenteisiin, havainnolli-

9 7 suuteen ja tyyliin. Harjoitellaan tunnistamaan sanaluokat, sijamuodot ja verbimuodot sekä opetellaan tärkeimmät lauseenjäsenet. Tarkastellaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja. SANATAIDEKURSSI (ÄI11) Sanataidekurssi on luovan lukemisen ja kirjoittamisen kurssi. Tavoitteet syventää tietämystään erilaisten fiktiivisten tekstien ilmaisukeinoista kehittää kykyään ilmaista itseään kirjoittamalla, tulee enemmän omaksi itsekseen (oma elämä lähtökohtana), kehittää omaa persoonallista tyyliään kokee omakohtaisesti luovan kirjoittamisen prosessin kirjoittaa erilaisia fiktiivisiä tekstejä saa palautetta kirjoittamistaan teksteistä ja oppii itsekin antamaan palautetta valmistautuu ylioppilaskokeen kaunokirjallisuutta käsitteleviin tehtäviin. Kurssilla eritellään ja tulkitaan kaunokirjallisuutta ja perehdytään eri kirjallisuudenlajeihin. Tutustutaan runon ilmaisukeinoihin ja novellin rakenteeseen. Kirjoitetaan erilaisia omia fiktiivisiä tekstejä (esim. runoja ja novelleja). Kurssilaisten kirjoituksista voidaan tehdä oma julkaisu. KAUNOKIRJALLISUUTTA JA LUKEMISEN ILOA (ÄI12) Kurssi tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden syventyä tarkemmin johonkin rajattuun sanataiteen alueeseen tai ilmiöön. Tavoitteet Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan käsityksiä sanataiteesta ja sen merkityksestä ihmisen maailmankatsomuksen kannalta. Kurssilla tutustutaan omakohtaisesti lukemalla johonkin sanataiteen alueeseen (aikakausi, tyylisuunta, kirjailija/kirjailijoiden tuotanto, aihepiiri, kirjallisuuden laji jne.). Selostetaan omia lukukokemuksia kirjallisesti (lukupäiväkirjat, esseet, tutkielmat) ja kurssin lopuksi suullisesti. Kurssi on pääosin itsenäistä työskentelyä.

10 8 TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKALLA 5 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ (A2) Pakolliset kurssit ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA (RUA1) Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. IHMISET YMPÄRILLÄMME (RUA2) Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, erilaisuus sekä ihmisen hyvinvointiin liittyvät asiat. Kurssilla vertaillaan elämää ennen ja nyt. Aihekokonaisuus Hyvinvointi ja turvallisuus tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. SUOMI OSA POHJOLAA JA EUROOPPAA (RUA3) Aihepiireinä ovat Suomen ja suomenruotsalaisen kansanosan ja sen kulttuurin esittely eri näkökulmista ja olojemme vertailu muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan, Suomi monikulttuurisena maana sekä maamme kaksikielisyys. Aihekokonaisuuksista korostuu erityisesti Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus. Kirjallista tuottamista harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. ELINYMPÄRISTÖMME (RUA4) Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä aiempaa vaativamman tekstiaineksen avulla. Aihepiireinä ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Aihekokonaisuudet Kestävä kehitys, Viestintä- ja mediaosaaminen ja Teknologia ja yhteiskunta tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. OPISKELU JA TYÖ (RUA5) Aihepiireinä ovat työ, elinkeinot, opiskelu sekä palvelutilanteet yhteiskunnassamme. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuus Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. KULTTUURI JA SEN TEKIJÖITÄ (RUA6) Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ja Viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.

11 9 Syventävät kurssit YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN (RUA7) Aihealueita ovat yhteiskunta, politiikka ja aktiivinen kansalaisuus sekä yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA (RUA8) Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä aiempaa vaativamman kieliaineksen avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Kirjallisen tuottamisen taitoja syvennetään. Eri aihekokonaisuudet tarjoavat näkökulmia ja lähestymistapoja aiheiden käsittelyyn. Soveltavat kurssit KULTTUURIKURSSI (RUA9) Opiskellaan mahdollisimman pitkälle opiskelijoiden toivomusten mukaan: elokuvat, kuuntelut, keskustelut, ATK, portfolio, tutkielma jne. Jokainen opiskelija lukee jonkin ruotsinkielisen teoksen. AINEKIRJOITUSKURSSI (RUA10) Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ainekirjoitus- ja kuuntelutaitoja. Samalla kerrataan aiemmin opittuja rakenteita ja kartutetaan sanavarastoa. PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKALLA 7 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ (B1) Soveltava kurssi JOHDANTOKURSSI (RUB0) Johdantokurssi perehdyttää lukion ruotsin kielen opiskeluun. Kurssi on luonteeltaan kertaava ja se on tarkoitettu niille, joiden perusopetuksen päästötodistuksen arvosana on 8 tai heikompi tai, jotka eivät ole opiskelleet ruotsin kieltä yhdeksännellä luokalla. Kurssi on mielellään suoritettava ennen lukion ruotsin kielen varsinaisia kursseja. Pakolliset kurssit KOULU JA VAPAA-AIKA (RUB1) Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA (RUB2) Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Aihekokonaisuudet Hyvinvointi ja turvallisuus ja Viestintä- ja mediaosaaminen antavat näkökulmia kurssin aiheiden tarkasteluun. Vankennetaan suullisen viestinnän strategioiden hallintaa ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.

12 10 SUOMI, POHJOISMAAT JA EUROOPPA (RUB3) Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Aihekokonaisuus Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus antaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. ELÄMÄÄ YHDESSÄ JA ERIKSEEN (RUB4) Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Aihekokonaisuus Hyvinvointi ja turvallisuus tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. ELINYMPÄRISTÖMME (RUB5) Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Aihekokonaisuudet Kestävä kehitys, Teknologia ja yhteiskunta sekä Viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Syventävät kurssit KULTTUURIN TEKIJÖITÄ JA NÄKIJÖITÄ (RUB6) Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ja Viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheidenkäsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN (RUB7) Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Soveltavat kurssit KOHTI YLIOPPILASKIRJOITUKSIA (RUB8) Kurssi tukee opiskelijoita ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa ja vahvistaa kielitaidon eri osa-alueiden hallintaa. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä aiempaa vaativamman kieliaineksen avulla. KULTTUURIKURSSI (RUB9) Opiskellaan mahdollisimman pitkälle opiskelijoiden toivomusten mukaan: elokuvat, kuuntelut, keskustelut, ATK, portfolio, tutkielma jne. Jokainen opiskelija lukee jonkin ruotsinkielisen teoksen. AINEKIRJOITUSKURSSI (RUB10) Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ainekirjoitus- ja kuuntelutaitoja. Samalla kerrataan aiemmin opittuja rakenteita ja kartutetaan sanavarastoa.

13 11 ENGLANTI PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKALLA 3 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ (A1) Soveltava kurssi JOHDANTOKURSSI LUKIO-OPISKELUUN (EN0) Kurssilla kerrataan perusopetuksessa opittuja taitoja. Pohditaan opiskelutekniikkaa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä. Ei voi suorittaa itsenäisesti. Pakolliset kurssit NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA (EN1) Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Aihekokonaisuus hyvinvointi ja turvallisuus tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Ei voi suorittaa itsenäisesti. VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA (EN2) Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuudet hyvinvointi ja turvallisuus sekä viestintä- ja mediaosaaminen korostuvat kurssin aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. OPISKELU JA TYÖ (EN3) Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla perehdytään ainekirjoitukseen. YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA (EN4) Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin aiheita. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. KULTTUURI (EN5) Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ja viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. Ei voi suorittaa itsenäisesti.

14 12 TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA (EN6) Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus teknologia ja yhteiskunta korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Syventävät kurssit Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen. LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS (EN7) Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kerrataan rakenteita ja vahvistetaan sekä luetun että kuullunymmärtämisen taitoja ylioppilaskoetta varten. YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN (EN8) Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Jatketaan rakenteiden kertausta ja vahvistetaan kirjallista ilmaisua ylioppilaskoetta varten. Soveltavat kurssit KIELITAITO AKTIIVISEKSI (EN9) Kurssilla keskitytään suulliseen ilmaisuun erilaisia työmenetelmiä soveltaen. Ei voi suorittaa itsenäisesti. KOHTI YLIOPPILASKIRJOITUKSIA (EN10) Vahvistetaan aiemmin opittuja taitoja vaativampaa teksti ja kuuntelumateriaalia hyödyntäen. Kurssi suositellaan suoritettavaksi juuri ennen ylioppilaskokeeseen osallistumista. Ei voi suorittaa itsenäisesti. KIELIOPIN JA KUULLUNYMMÄRTÄMISEN KURSSI (EN11) Kurssilla harjoitellaan sekä kuullun- että luetunymmärtämistä monipuolisesti. Kerrataan jo aiemmin opittuja rakenteita. Ei voi suorittaa itsenäisesti.

15 13 ESPANJA (EA), RANSKA (RA), SAKSA (SA), VENÄJÄ (VE) B2 ja B3-kielen kurssit voidaan yhdistää seuraavan kaavion mukaisesti: 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi B2 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B3 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B310 B311 ESPANJA Espanjan kielen opintojen tavoitteena on oppia käyttämään kieltä monipuolisesti sekä tutustua espanjankieliseen maailmaan ja kulttuuriin. Espanjan kielen taitajia tarvitaan turismin lisäksi kaupan ja tekniikan aloilla. Espanjan opiskelu on kivaa, koska pienelläkin kielitaidolla tulee toimeen ja espanjankielisiltä saa aina myönteistä palautetta helppoa, koska ääntäminen on vaivatonta ja lauseen muodostaminen onnistuu jo pienelläkin sanavarastolla hyödyllistä, koska espanja on maailman kolmanneksi puhutuin kieli RANSKA Ranskan kielen opintojen tavoitteena on oppia käyttämään kieltä monipuolisesti sekä tutustua ranskankieliseen maailmaan ja kulttuuriin. Ranskan opiskelu on kivaa, koska ranska on kaunis kieli ja opiskelu on palkitsevaa helppoa, koska monet sanat ovat tuttuja englannista ja jäävät siksi helposti mieleen hyödyllistä, koska ranskan kielen taitoa tarvitaan! Ranskan kielen taidoistasi voi kehittyä silta muuhun maailmaan, Eurooppaan, Afrikkaan, vanhoihin kulttuureihin Ranskan kieli avaa ovia!

16 14 SAKSA Saksan kielen opintojen tavoitteena on oppia käyttämään kieltä monipuolisesti. Lisäksi tutustutaan saksankielisten maiden kieleen ja kulttuuriin. Saksan taitajille avautuvat näin ovet myös Keski-Euroopan rikkaaseen tiede-, kulttuuri- ja taide-elämään. Saksan opiskelu on kivaa, koska kieli on looginen ja opiskelussa ahkeruus palkitaan helppoa, koska ääntäminen ja kirjoittaminen eivät poikkea toisistaan hyödyllistä, koska saksaa tarvitaan esimerkiksi kaupan ja matkailun alalla niin Suomessa kuin Keski-Euroopassakin. VENÄJÄ Venäjän kielen opiskelun tavoitteena on oppia käyttämään kieltä monipuolisesti ja tutustua venäjänkieliseen maailmaan ja sen rikkaaseen kulttuuriin. Yhteydet Venäjälle lisääntyvät, kaupankäynti vilkastuu ja tarvitaan venäjän osaajia, jotta suomalaisetkin pääsevät hyödyntämään itänaapurin tarjoamia mahdollisuuksia ja palvelemaan Suomen matkailumaakseen jo nyt löytäneitä venäläisiä. Venäjän opiskelu on kivaa, koska on hauska huomata osaavansa jotakin sellaista, mitä kaikki eivät osaa helppoa, koska sanajärjestys on yksinkertainen ja lainasanoja on paljon hyödyllistä, koska yhteydet Venäjälle lisääntyvät, mutta kielen taitajia kulttuurin ja tapojen taitajista puhumattakaan - on vähän. PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKALLA 7-9 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ (B2) Syventävät kurssit VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET (B21) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. MEILLÄ JA MUUALLA (B22) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. ENNEN JA NYT (B23) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vah-

17 15 vistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT (B24) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. KULTTUURI (B25) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitellaan kielitaidon kaikkia alueita. YHTEINEN MAAPALLOMME (B26) Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Soveltavat kurssit TIEDE JA TEKNIIKKA (B27) Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS (B28) Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. MONIPUOLISEN KIELITAIDON KURSSI (B29) Kurssilla kerrataan keskeiset rakenteet, kartutetaan sanavarastoa, harjoitellaan kuullunymmärtämistä ja ainekirjoitusta ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen. Lisäksi tehdään suullisia kielitaidon harjoituksia. LUKIOSSA ALKAVA OPPIMÄÄRÄ (B3) Syventävät kurssit HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA (B31) Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. NÄIN ASIAT HOITUVAT (B32) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

18 16 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET (B33) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. MEILLÄ JA MUUALLA (B34) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. ENNEN JA NYT (B35) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT (B36) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. KULTTUURI (B37) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. YHTEINEN MAAPALLOMME (B38) Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Soveltavat kurssit TIEDE JA TEKNIIKKA (B39) Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS (B310) Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. MONIPUOLISEN KIELITAIDON KURSSI (B311) Kurssilla kerrataan keskeiset rakenteet, kartutetaan sanavarastoa, harjoitellaan kuullunymmärtämistä ja ainekirjoitusta ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen. Lisäksi tehdään suullisia kielitaidon harjoituksia.

19 17 MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ Pakolliset kurssit FUNKTIOT JA YHTÄLÖT (MAA1) vahvistaa yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitojaan syventää verrannollisuuden, neliöjuuren ja potenssin käsitteiden ymmärtämistään tottuu käyttämään neliöjuuren ja potenssin laskusääntöjä syventää funktiokäsitteen ymmärtämistään tutkimalla potenssi- ja eksponenttifunktioita oppii ratkaisemaan potenssiyhtälöitä. POLYNOMIFUNKTIOT (MAA2) harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita oppii ratkaisemaan toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkimaan ratkaisujen lukumäärää oppii ratkaisemaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien jakolaskua oppii ratkaisemaan yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä. GEOMETRIA (MAA3) harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita ratkaisee geometrisia ongelmia kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa hyväksi käyttäen. ANALYYTTINEN GEOMETRIA (MAA4) ymmärtää kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille ymmärtää pistejoukon yhtälön käsitteen ja oppii tutkimaan yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja syventää itseisarvokäsitteen ymmärtämystään ja oppii ratkaisemaan sellaisia itseisarvoyhtälöitä ja vastaavia epäyhtälöitä, jotka ovat tyyppiä f(x) =a tai f(x) = g(x) vahvistaa yhtälöryhmän ratkaisemisen taitojaan. VEKTORIT (MAA5) ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin oppii tutkimaan kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla tutkii kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla.

20 18 TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT (MAA6) oppii havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkitsemaan jakaumien tunnuslukuja perehtyy kombinatorisiin menetelmiin perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon sekä soveltamaan sitä perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa. DERIVAATTA (MAA7) osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja ratkaista yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta määrittää yksinkertaisten funktioiden derivaatat osaa tutkia derivaatan avulla polynomifunktion kulkua ja määrittää sen ääriarvot osaa määrittää rationaalifunktion suurimman ja pienimmän arvon sovellusongelmien yhteydessä. JUURI- JA LOGARITMIFUNKTIOT (MAA8) tuntee juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä tutkii juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioita derivaatan avulla tutkii aidosti monotonisen funktion käänteisfunktioita. TRIGONOMETRISET FUNKTIOT JA LUKUJONOT (MAA9) oppii tutkimaan trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla oppii ratkaisemaan sellaisia trigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiä sin f(x) = a tai sin f(x) = sin g(x) osaa trigonometristen funktioiden yhteydet sin 2 x+cos 2 x=1 ja tan x = sin x / cos x tutkii trigonometrisia funktioita derivaatan avulla ymmärtää lukujonon käsitteen oppii määrittelemään lukujonoja palautuskaavojen avulla osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla. INTEGRAALILASKENTA (MAA10) ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittämään alkeisfunktioiden integraalifunktioita ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan oppii määrittämään pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin.

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016 Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELIRUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2013 24.4.2013 KURSSISELOSTEET 2013 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS LUKUVUONNA 2014 2015 Porin Lyseon lukio Annankatu 5 28100 Pori http://www.pori.fi/kasvatusjaopetusvirasto/koulut/porinlyseonlukio Rehtori Jarkko Kivelä TEKIJÄT: MIRA 044

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET Sisällys

KURSSISELOSTEET Sisällys KURSSISELOSTEET Sisällys 1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2. A-KIELI ENGLANTI 3. A-KIELI RUOTSI 4. B1-KIELI RUOTSI 5. A2-SAKSA 6. B3-SAKSA 7. B2-SAKSA 8. B3-RANSKA 9. B2-SAKSA 10. B3-VENÄJÄ 11. B3-ITALIA

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2015 2016 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten viestintätilanne ja väline, tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle Kouvolan yhteiskoulun lukio Salpausselänkatu 36 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Lisätiedot

Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007

Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007 Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007 Hyvä lukija, Lukio on ollut jo 150 vuoden ajan tärkein koulutusväylä korkeakouluopintoihin. Lukiokoulutusta ja siihen läheisesti liittyvää ylioppilastutkintoa on uudistettu

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

1 Hausjärven lukion opinto-opas

1 Hausjärven lukion opinto-opas 1 Hausjärven lukion opinto-opas YLEISTÄ... 3 OPPIMISKÄSITYS... 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA -MENETELMÄT... 3 TOIMINTAKULTTUURI... 3 OPINTOJEN RAKENNE JA ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET... 4 OPINTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot