Tieteen ja tutkimuksen rajat, Hienosäätö ja kosmologiset argumentit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieteen ja tutkimuksen rajat, Hienosäätö ja kosmologiset argumentit"

Transkriptio

1 Tieteen ja tutkimuksen rajat, Hienosäätö ja kosmologiset argumentit

2 Tieteen juuret Tiede on kristinuskon hedelmää: Kristinuskon perusteella on järkevää olettaa Jumalan luoneen ymmärrettävän maailman ja ihmiselle kyvyn ymmärtää sitä. Mitä järkeä on tutkia luontoa jos se on lopulta vain satunnaisgeneraattorin ulosantia? Miksi luottaisit omaan ajatteluusi jos se on vain materiatason aikaansaamaa? Raamatussa on viittauksia luonnonlakeihin. Keskiajalla ajattelua, tekniikkaa, koulutusta ja terveydenhoitoa kehittivät kirkot ja luostarit. Kristillisessä Euroopassa luontoon ei suhtauduttu taika-uskoisesti (pakanauskomukset), eikä toisaalta aineelliseen väheksyen (kreikkalainen ajattelu). Naisen ja lapsen asema parani kristinuskon myötä luovuus (P. Latvus: Ymmärryksen siivet miksi tiede on länsimaista) Jumala oli vapaa luodessaan, joten asioiden oikea tila piti mitata. Ihmisen järki oli langennut (perisynti), joten ajattelua ja teorioita piti tarkistaa ja verrata mittauksiin. (Tapio Puolimatka: Usko, tiede ja raamattu). Jeesuksen ihmiseksi tulo käsityöläiseksi kohotti alempien yhteiskuntaluokkien asemaa ja käytännön työtä kuten mittaustyötä arvostettiin.

3 Tieteisuskosta Yhteiskunnassamme yleinen tieteisusko (usko vain tieteen sanaan) on ymmärrettävää mutta selvästi virheellistä: 1. Kanta kumoaa itsensä koska tiede ei todista tieteisuskoa. 2. Tieteeseen liittyy perustelemattomia uskomuksia joten tieteisuskoon usein liittyvä tiedollinen ylpeys ei ole oikeutettua. 3. Tiede ei oikeasti vastaa useimpiin elämän tärkeisiin kysymyksiin, joten tieteisuskovan pitää kuitenkin lähinnä turvautua muihin tietämisen/uskomisen muotoihin. 4. Arvostetun tieteellisen aseman saavuttaneilla on taipumus myydä uskonvaraisia/ideologisia käsityksiään tieteen nimissä, joten pinnallinen tieteisuskova on alttiina tieteenä esitetylle propagandalle. 5. Tieteenfilosofia ja -metodi rajaa tieteen pelikenttää. Tieteisuskova esim. uskoisi vain asioiden pituuteen jos aikaa ja massa ei voitaisi mitata tai jos ne tieteenfilosofialla määriteltäisiin tieteen ulkopuolelle. Esimerkiksi perunoihin keskittyvän tieteenfilosofian alla tieteisuskova uskoisi vain perunoiden olemassaoloon.

4 Metodologinen naturalismi tieteen vallan kahvassa Luonnontieteellisten väitteiden täytyy perustua ainoastaan luonnollisiin tapahtumiin ja prosesseihin National Academy of Sciences (Donald Kennedy et al., 1998)

5 Tehdään ajatuskoe

6 Kysymys: Miten elämä sai alkunsa? Aarteen löytäminen saarelta = oikean selityksen löytäminen

7 Kysymys: Miten elämä sai alkunsa? X Elämä on älykkään suunnittelun tulos

8 Kysymys: Miten elämä sai alkunsa? X Naturalismi: täältä ei saa tutkia

9 Kysymys: Miten elämä sai alkunsa? Naturalismi: vain tämä tutkimus on tieteellistä. Tutkimusta ja yhä uusien teorioiden kehitystä rahoitetaan, mutta vain tällä alueella.? X

10 Kysymys: Miten elämä sai alkunsa??? X

11 Kysymys: Miten elämä sai alkunsa?????? X

12 Kysymys: Miten elämä sai alkunsa????????????????????????? X

13 Metodologinen naturalismi tieteen vallan kahvassa Luonnontieteellisten väitteiden täytyy perustua ainoastaan luonnollisiin tapahtumiin ja prosesseihin -National Academy of Sciences Naturalistinen tieteenfilosofia määrää siis edeltäkäsin tieteen antamaa kuvaa todellisuudesta. Nykytiede ei ole rehellistä totuuden etsintää. Kuitenkin tieteellä on monopoli oikean totuuden määrittelijänä. Jos odottaisit jossain asiassa olevan mahdollisia eimaterialistisia selityksiä, et voi luottaa tieteen sanaan koska nykytiede on ennalta sitoutunut käyttämään materiatason selityksia, toimivat ne tai eivät. Ongelmia on odotettavissa esim. teologiassa, ihmisen olemuksessa, tietoisuudessa ja alkuperäkysymyksissä.

14 Materialismi/naturalismi /ateismi Ihminen on sattuman tulosta Ei merkitystä, ei tarkoitusta, ei tulevaisuutta Ei ihmisarvoa, ei perustelua tasaarvolle Ei eläinarvoa, ei perustelua luonnonsuojelulle Tietoisuus ja tieto on harhaa, materia aikaansaa ajatukset Ei moraalia (oikea/väärä) Ei vastuuta Kaikki johtuu alemman tason materialistisista prosesseista Mitä väliä? Suunnittelu /teismi Ihminen suunnittelun tulosta Merkitys ja tarkoitus mahdollisia Ihmisarvo mahdollinen Motiivi myös luonnonsuojelulle Oma ja vapaa ajattelu mahdollinen Mahdollista perustella moraali Suunnittelija vetää vastuuseen Myös kokonaisuudesta lähtevä selitystapa on luonteva Eivät tieteen, vaan tieteenfilosofian seurauksia

15 Kosmologinen argumentti Kalam: Universumin alku viittaa Jumalaan Materialistisen tieteenfilosofian takia Big Bang kosmologiaan, jossa universumilla on alku, suhtauduttiin aluksi hylkien. Erityisesti ateistit vastustivat uutta teoriaa jossa oli selvä alku. Mittaukset viittaavat vahvasti siihen, että universumilla on alku. BGV teoreemat osoittavat tämän myös melkein kaikille BB:tä spekulatiivisimmille malleille. Seuraa hyvä filosofinen perustelu Jumalan olemassaololle: Kaikelle joka alkaa, täytyy olla syy. Universumilla on alku, joten sillä täytyy olla syy. Mikä siis on riittävä, kaiken materian ja ajan ulkopuolinen syy? Leibniz: Miksi yleensä on olemassa mitään? Riittävä syy on lopulta asia joka on itsessään syy omaan olemassaoloonsa.

16 Suunnittelua joka puolella Suunnittelun jälkiä näyttää löytyvän hyvin suurista asioista hyvin pieniin: Universumin juuri sopiva laajeneminen, massan sopiva tasaisuus, entropia. Galaksimme, maapallon, aurinkomme ominaisuudet. Ihmisen anatomia. Elämän usean osan systeemit. Elämän ohjelmakoodi, sekä DNA:n ja proteiinien ominaisuudet Alkuaineiden ja molekyylien ominaisuudet, erityisesti hiili ja happi Hiukkasfysiikan ja kvanttifysiikan lait mahdollistavat alkuaineiden olemassaolon.

17 Vesi Vesi on elämälle välttämätöntä. Useat veden ominaisuudet ovat juuri sopivat elämää varten. M. Denton: Nature s Destiny

18 Vesi - elämä Elämä tarvitsee nesteen: rakennusosat voivat liikkua, mutta myös koskea toisiinsa riittävän usein. Vesi on universaali liuotin: useimmat aineet liukenevat veteen Ei liian reaktiivinen Sopiva viskositeetti verenkiertoon ja toisaalta kapillaari-ilmiöön, joka mahdollistaa suuret kasvit Yksinkertainen rakenne vettä on saatavilla

19 Vesi - neste On välttämätöntä että vesi pysyy nestemäisenä. Veden omat ominaisuudet auttavat tässä. Jos olisi toisin, emme olisi täällä. Korkea lämpökapasiteetti Korkea kiehumispiste Vesi laajenee jäätyessään Jään alhainen lämmönjohtavuus Korkea jäätymisen latenttilämpö Jään sopivan pieni viskositeetti Vesi pysyy nesteenä

20 Vesi - lämmönsäätely Veden ominaisuudet ovat juuri sopivat ihmisen, eläimien ja maapallon lämmönsäätelyyn. Alhainen viskositeetti (mahdollistaa verenkierron) Korkea ominaislämpö Lämmönjohtavuus Korkea latenttilämpö haihtumisessa Tehokas lämpötilan säätely

21 Vesi - ravinteet Veden ominaisuudet ovat juuri sopivat ravinteiden kiertoon, joka myös on välttämätöntä elämän kannalta. Korkea pintajännitys Vesi laajenee jäätyessään Vesi on hyvä liuotin Veden alhainen viskositeetti Jään sopivan korkea viskositeetti Ravinteita voidaan kierrättää

22 Valo ja elämä Valo on fotonien aaltoliikettä. Eri värit ovat eri aallonpituudella värähteleviä fotoneita. Aurinko lähettää energialtaan juuri sellaista valoa, jota molekyylit voivat käyttää.

23 Valo ja ilmakehä Kuitenkin ilmakehän molekyylit päästävät juuri meille hyödyllisen aallonpituuden läpi ja pysäyttävät meille vaarallista gammaröntgen ja UV- säteilyä. Myös vesi absorboi meille vaarallista säteilyä ja läpäisee hyödyllistä.

24 Valo ja näkö Myös eliöiden silmien on mahdollista olla tarkkoja juuri tällä samalla valon aallonpituus-alueella.

25 Solu Solu on eliöiden ruumiin perusrakennnuspalikka. Kaikki eliöt koostuvat soluista. Solu näyttää yksinkertaiselta möykyltä, mutta: Solua verrataan yleensä monimutkaisuutensa puolesta kaupunkiin. Tuhansia reaktioita, säätelyä, suojelua, energialaitoksia. Solu noudattaa sen ohjelmointia, ottaa eri muotoja, liikkuu, tunnustelee muita soluja. Menee kehossa oikeaan paikkaan ja erikoistuu siellä tiettyy rooliin. Ruumiimme on tehty hienostuneista nanoroboteista.

26 Monen osan systeemit Miten selittää bakteerin vaikkapa sähkömoottorin rakennusohjeet sen DNA:ssa? Tätä on vaikea selittää kehitysopilla, koska kaikki osat tarvitaan ennenkuin moottori on hyödyksi bakteerille. Satunnaisen muodostumisen todennäköisyys on arviolta alle (70 peräkkäistä lottovoittoa) Suunnittelu on paras selitys Vastaavia toisistaan riippuvien osien systeemejä on paljon luonnossa, tältä kantilta ei saa tällä hetkellä tutkia eikä opettaa.

27 Evoluution raja Kirja Michael Behe, The Edge of Evolution : Malaria-tartunnan saaneita henkilöitä on yli Malaria- loisia on henkilössä Populaatio on niin suuri, että jos jossakin evoluutiota pitäisi tapahtua niin tässä! (Esimerkiksi ihmisiä on ollut kaikkiaan enintään ). Evoluution paras tulos: vain muutamille kehittyy klorokiini-resistentti malaria. Kaksi tiettyä mutaatiota vaativan klorokiini-resistenssin todennäköisyys on Hyvä raja on kaksi vastaavaa tapahtumaa, tätä evoluutio ei kykene ylittämään. Soluja on maapallolla ollut max HI viruksen seuranta ja banaanikärpästen tutkimus vahvistaa. D. Axe ja muut bio-complexity.org -lehden artikkeleissa vastaavia tuloksia populaatiogenetiikan mallinnuksella ja proteiinien evoluutiokokeilla.

28 Evoluution raja, proteiinit Esimerkiksi Douglas Axen tekemän kokeellisen tutkimuksen mukaan 150 aminohapon ketjuista vain yksi :stä voi laskostua vakaaseen toimintovalmiisen muotoon ( D. Axe, Journal of Molecular Biology, Volume 341). Tietyn toiminnon saavuttamisen todennäköisyys on noin Useimmat toiminnot solussa vaativat kuusi tai useampia toimivia proteiineja, joten todennäköisyydet ovat nopeasti tähtitieteellisen pieniä. Onko uskottavaa, että kahden näin kaukaisen saaren välillä olisi haitattomien välivaiheiden polku? Ei ole uskottavaa. D. Axe, Bio-complexity Darwinismille suuri ongelma. Alkusolun synnylle valtava ongelma. S. Meyer, Darwin s Doubt kirja, 2013 D. Axe et al, The Case Against a Darwinian Origin of Protein Folds, Bio-complexity 2010 Durrett et al, Genetics 180,1501 (2008)

29 Luonnonlakien käsite Tähtien toiminnassa/radassa/valon tuotossa on lait: Jer 31:35 Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aallot pauhaavat - Herra Sebaot on hänen nimensä: 36 Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan.

30 Samat lait taivaassa ja maassa: Jer 33:25. Näin sanoo Herra: Jos minun liittoni päivän ja yön kanssa on olematon, jos en ole säätänyt taivaan ja maan lakeja, 26. niin minä myös hylkään Jaakobin ja palvelijani Daavidin jälkeläiset, niin etten ota hänen jälkeläisistänsä hallitsijoita Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille. Sillä minä käännän heidän kohtalonsa ja armahdan heitä." Painovoima: Ps 148:3 Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kaikki kirkkaat tähdet. 4 Ylistäkää häntä, te taivasten taivaat, te vedet taivasten päällä. 5 Ylistäkööt ne Herran nimeä, sillä hän käski, ja ne tulivat luoduiksi. 6 Ja hän asetti ne olemaan aina ja iankaikkisesti, hän antoi niille lain, josta ne eivät poikkea.

31 Fysiikan perusvoimat Vuorovaikutus Suhteellinen vahvuus Sallittu muutos Säädön tarkkuus Sähkömagneettinen voima [?,14] 1:100 yp Painovoima 1 [0, 10 3 ] 1:10 36 Heikko ydinvoima [1/30,?] 1:10 9 yp Vahva ydinvoima [0.995, 1.005] 1:100 Elämä ei olisi mahdollista ilman suurinpiirtein tällaisia lakeja ja matemaattisia rakenteita. Lisäksi kvantittuminen ja Paulin ks Lakien lisäksi useimpien vakioiden arvot täytyy hienosäätää elämää varten

32 Painovoima Painovoiman vahvuuden suhde Sähkömagneettisen voiman vahvuuteen on = Jos painovoima olisi 3000 kertaa vahvempi (muutos vastaa tuumaa verrattuna universumin laajuuteen), tähdet eivät olisi pitkäikäisiä. Jos vielä vahvempi, olisi vain miniuniversumeita, lyhytikäisiä tähtiä, metriluokan planeettoja ja vain pienet eliöt voisivat kestää painovoiman. Jos se olisi heikompi, tähdet eivät olisi tarpeeksi kuumia fuusion syttymiseen. Painovoiman vahvuus (tai massatiheys universumin alkuhetkillä) täytyy säätää 1:10 60 tarkkuudella jotta universumi ei laajene liian nopeasti tai romahda kasaan.

33 Vahva ydinvoima Jos atomien ytimissä vaikuttava vahva vuorovaikutus olisi 50% heikompi suhteessa sähkömagneettiseen voimaan, protonit ja neutronit eivät kiinnittyisi toisiinsa (deuterium epävakaa) Universumissa olisi vain vetyä. 0.5% prosentin muutos tuhoaisi hiilen tai hapen tähdissä. (3% muutos kvarkkien massoissa) Protoni Neutroni

34 Muita suureita Suure Säädön tarkkuus Kosmologinen vakio 1:10 53 Universumin entropia 1: Neutronin ja protonin massat 1:1000 Ulottuvuuksien määrä (3+1) < 1:10

35 Pimeä energia, universumin entropia Universumin laajenemista kiihdyttävän kosmologisen vakion Λ arvo on erittäin pieni. Se on säädettävä vähintään 1/ osaan odotusarvosta (tässä Higgsin kentän symmetriarikkoa edeltävän arvon perusteella), muuten galakseja ja tähtiä ei olisi. Universumin alkuentropia on ollut erittäin pieni. Jotta universumissa olisi jotain muuta kuin yksi tai useampia mustia aukkoja, mahdollisten universumeiden faasiavaruudesta täytyy valita erittäin pieni tilavuus. Elämän sallivien universumeiden tilavuuden (faasiavaruudessa) suhde mahdollisten universumeiden tilavuuteen on noin 1: (R. Penrose: Road to Reality)

36 Arkisten hitujen massoja

37 Lainauksia Luonto on ollut meille suosiollisempi kuin mitä meillä oli oikeus odottaa. Kun katsomme universumia ja tunnistamme monet fysiikan ja tähtitieteen yhteensattumat jotka yhdessä toimivat eduksemme, näyttää melkein siltä että universumi on jollain tapaa tiennyt meidän olevan tulossa. Freeman Dyson "[Fysiikan] lait... näyttävät olevan erittäin nerokkaan suunnittelun tulosta... universumilla täytyy olla tarkoitus." -Paul Davies Kun käymme läpi kaiken todistusaineiston, nousee ajatus, että yliluonnollinen taho tai siis Taho täytyy olla mukana. On mahdollista että yhtäkkiä, tahtomattamme, olemme löytäneet tieteellisen Jumalan olemassaolon todistuksen. -George Greenstein Erittäin älykäs taho on säätänyt fysiikkaa, sekä kemiaa ja biologiaa. -Fred Hoyle

38 Tutkittavuus Lisäpotkua suunnitteluargumentille tuo se, että olemme monella tavalla parhaassa paikassa tekemään havaintoja maapallosta, aurinkokunnasta, maailmankaikkeudesta ja luonnonlaeista. Kirja: Gonzales & Richards: The Privileged Planet. Paras paikka elää näyttää myös olevan paras paikka tutkia kosmosta.

39 Kuu Kuu vakauttaa maapallon akselin, joka mahdollistaa sopivat vuodenaikojen lämpötilavaihtelut. Kuun vetovoima sekoittaa merien kylmää ja lämmintä vettä ja kierrättää ravinteita. Kuu peittää auringon juuri sopivasti mahdollistaen auringon toiminnan ymmärtämisen. Myös yleinen suhteellisuusteoria varmistettiin auringonpimennyksen avulla.

40 Paikkamme galaksissa Paras paikka elää galaksissa on myös paras paikka tehdä havaintoja. Me olemme siellä.

41 Hienosäädön selityksiä Perustavampi kaiken teoria: Ei näytä auttavan, perustavampi teoria siirtäisi hienosäädön omiin vakioihinsa tai rakenteeseensa. Hienosäätö voi kyllä lieventyä. Monimaailmankaikkeusteoriat ja havaitsijavalinta efekti (emme voisi havaita muuta): Ei paranna ennustetta havaittavuudesta. Suunnittelu: Ei muodissa naturalistisen tieteenfilosofian takia, mutta ennustaa havaitsijat parhaiten. On myös riippumattomia todisteita.

42 Multiversumi-selityksen lyhyt kritiikki Multiversumille ei ole näyttöä, eikä se ennusta mitään hyvin. Syyllistyy käänteiseen uhkapelaajan virhepäätelmään: Koska voitin erittäin epätodennäköisen pelin, pelejä täytyy olla monta. Multiversumissa Boltzmannin aivot olisivat paljon todennäköisempiä. Tämä-joku virhepäätelmä: Datamme on muotoa: Tämä (tietty) universumi on hienosäädetty. Ei voida vaihtaa Joku universumi on hs. Vaikka multiversumi selittää miksi joku/eräs universumi olisi hienosäädetty, se ei ennusta tämän universumin hienosäätöä yhtä naturalistista universumia paremmin Valinta-efekti (voimme havaita vain oman olemassaolomme) ei nosta ennustetta

43 Miten suunnittelu selittää hienosäädön? Suunnittelija kykenee ajattelemaan lopputuloksien kategoriassa (teleologia). Vaikka emme tietäisi mitään muuta suunnittelijasta, tämä riittää. Pistetään tasainen jakauma elämää tai ei-elämää jakaumalle. Tasainen todennäköisyysjakauma aikomus-avaruudessa kuvautuu piikikkäänä jakaumana fysikaalisten parametrien avaruuteen. Suunnittelun ennuste fysikaalisille parametreille on siis piikittynyt juuri elämän sallivalle alueelle.

44 Johtopäätöksiä Veden, hiilen, DNA:n, proteiinien ominaisuudet, ilmakehän valon kaista jne. eivät ole itsestään selviä, vaan ne ovat mahdollisia vain tietyillä fysiikan laeilla ja niiden vakioiden arvoilla. Ne ovat hienosäädetyt elämää varten. Kun katsoo oikeastaan mitä tahansa ympärillään, on hyvä ymmärtää, että niiden olemassaolo ei ole itsestäänselvyys vaan fysiikan lait on säädetty tarkoin jotta elämä ja ihmiset ovat mahdollisia. Todennäköisyys sille että lait ja vakiot olisivat elämän sallivissa arvoissa sattuman kautta on äärimmäisen pieni. Suunnittelu selittää hyvin (antaa korkean todennäköisyyden sille) miksi lait ja vakiot ovat elämän sallivissa arvoissa. Lisäksi luonnossa on paljon monitasoista järjestystä, joka koostuu useista osista ja jonka on vaikea kehittyä pienillä parannuksilla. Lisää ID tutkimusta tarvitaan. Vaikka suunnittelua tukevaa tutkimusta ei ole saatu tehdä paljoakaan, löydetyt tosiasiat yhdessä muodostavat voimakkaan kumulatiivisen argumentin suunnittelulle. Suunnittelu on ekonominen selitys.

45 Lisätietoa J. Lennox: God s undertaker: has science buried God? The Blackwell companion to natural theology Teoria.fi DVD

Mikko Tuuliranta. Kannen kuva istokphoto@12539341

Mikko Tuuliranta. Kannen kuva istokphoto@12539341 Kannen kuva istokphoto@12539341 Mikko Tuuliranta 2 Sisällysluettelo LUKIJALLE 3 LUKU 1 Mitä ihminen tietää maailmankaikkeuden synnystä ja iästä? 5 LUKU 2 Geologiset aikakaudet Koska ja miten ajatus vuosimiljoonista

Lisätiedot

merkittävimpiä tiedemiehiä. Ajan lyhyen his torian Hawking kirjoitti meille tavallisille ihmi sille, jotta mekin voisimme perehtyä tieteen

merkittävimpiä tiedemiehiä. Ajan lyhyen his torian Hawking kirjoitti meille tavallisille ihmi sille, jotta mekin voisimme perehtyä tieteen Stephen W. Hawking on vuosisatamme merkittävimpiä tiedemiehiä. Ajan lyhyen his torian Hawking kirjoitti meille tavallisille ihmi sille, jotta mekin voisimme perehtyä tieteen nykyisiin käsityksiin ajan

Lisätiedot

KORAANI JA MODERNI TIEDE

KORAANI JA MODERNI TIEDE KORAANI JA MODERNI TIEDE Kirjoittanut: Tri Maurice Bucaille (Ranskan Lääketieteen Akatemia) Suomentanut Isra Lehtinen, Iman Leskinen ja J.I. Tjäderhane Johdanto Tri Maurice Bucaille on huomattava ranskalainen

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

#69. 2 Skeptikko 2/2006 Skeptikko 2/2006

#69. 2 Skeptikko 2/2006 Skeptikko 2/2006 2 2006 Teemana äly tön suunnit telu K o h t a 2 0 v u o t t a k y s y m y k s i ä Julkaisija: PL 483 00101 Helsinki www.skepsis.fi Päätoimittaja: Risto K. Järvinen E-mail: editor@skepsis.fi Toimitus: Närhitie

Lisätiedot

Eki Panja KOSMOS, ELÄMÄ, USKONNOT

Eki Panja KOSMOS, ELÄMÄ, USKONNOT Eki Panja KOSMOS, ELÄMÄ, USKONNOT Kosmos, elämä, uskonnot Eki Panja Ulkoasu: R. Penttinen Kustantaja: Mediapinta, 2009 ISBN 978-952-235-078-7 Print-On-Demand Sisällys PROLOLOGI...7 KOSMOSJOUKOT JA JUMALUUDET...9

Lisätiedot

EVOLUUTIOTEORIAN ANALYYSI

EVOLUUTIOTEORIAN ANALYYSI EVOLUUTIOTEORIAN ANALYYSI EVOLUUTIO-OPETUS SUURENNUSLASIN ALLA OSA 1 Mikko Tuuliranta 1 KOULUBIOLOGIAN ANALYYSI Evoluutio-opetus suurennuslasin alla Mikko Tuuliranta, kirurgian erik. lääkäri Osa 1 (4/2013)

Lisätiedot

#80 SISÄLTÖ. 32 Risto K. Järvinen. Cowboy mursi intiaanin kirouksen

#80 SISÄLTÖ. 32 Risto K. Järvinen. Cowboy mursi intiaanin kirouksen 1 2009 TAPIO PUOLIMATKA PUOLUSTI HUUHAA-TEESEJÄÄN SISÄLTÖ Julkaisija: PL 483 00101 Helsinki www.skepsis.fi Päätoimittaja: Risto K. Järvinen E-mail: editor@skepsis.fi #80 Toimitus: Närhitie 11 01450 Vantaa

Lisätiedot

KOULUBIOLOGIAN ANALYYSI Evoluutio-opetus suurennuslasin alla

KOULUBIOLOGIAN ANALYYSI Evoluutio-opetus suurennuslasin alla 1 KOULUBIOLOGIAN ANALYYSI Evoluutio-opetus suurennuslasin alla Mikko Tuuliranta, kirurgian erik. lääkäri Osa 1 (4/2013) (Joiltain osiltaan päivitetty/oikaistu 8/2013 sekä 1/2014; ks. saatesanojen lopusta.)

Lisätiedot

Eero Rauhala: Mitä fysiikka kertoo todellisuudesta?

Eero Rauhala: Mitä fysiikka kertoo todellisuudesta? 1 Eero Rauhala: Mitä fysiikka kertoo todellisuudesta? Luonnontieteiden ehkä arvostetuimmassa julkaisusarjassa Nature lehdessä julkaisivat Simon Gröblacher ja ryhmä muita Wienin yliopiston fysiikan laitoksen

Lisätiedot

Esa Kirkkopelto: HUMANOIDIHYPOTEESI. Posthumanismia pelkän järjen rajoissa

Esa Kirkkopelto: HUMANOIDIHYPOTEESI. Posthumanismia pelkän järjen rajoissa 1 Esa Kirkkopelto: HUMANOIDIHYPOTEESI Posthumanismia pelkän järjen rajoissa Tämän esseen tarkoitus on tarjota filosofinen näkökulma Maan ulkopuolista kehittynyttä elämää koskevaan pohdintaan ja kiistaan.

Lisätiedot

Tiede, usko ja tieteisusko

Tiede, usko ja tieteisusko Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Sanna Ollila Tiede, usko ja tieteisusko Kehysanalyyttinen katsaus uusateistiseen maailmankatsomukseen Richard Dawkinsin Jumalharhassa Tiedeviestinnän pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007

Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007 Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007 Vesa kolhinen Riku Järvinen Juho Korhonen 2 Sisältö I Teoriaa 7 1 Aineen rakenne ja sähkönjohtavuus 9 1.1 Atomimallin historiaa......................

Lisätiedot

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y.

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. PEKKA ERVAST KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. II painos (Näköispainos v. 1946 ilmestyneestä laitoksesta) Digitalisoitu näköispainos 2006 Arvi A. Karisto Osakeyhtiön laakapaino Hämeenlinna

Lisätiedot

Uskon henki. Ruhi-instituutti ESIJULKAISUVERSIO, MATERIAALI EDELLEEN TYÖN ALLA VERSIO I

Uskon henki. Ruhi-instituutti ESIJULKAISUVERSIO, MATERIAALI EDELLEEN TYÖN ALLA VERSIO I USKON HENKI 1 2 Uskon henki ESIJULKAISUVERSIO, MATERIAALI EDELLEEN TYÖN ALLA VERSIO I Ruhi-instituutti 3 Englanninkielinen alkuteos: Spirit of Faith Copyright 2005 Ruhi Foundation, Colombia. Palabra Publications

Lisätiedot

Luentomoniste: Argumentaatioteoria Yleisopinnot Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Luentomoniste: Argumentaatioteoria Yleisopinnot Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Luentomoniste: Argumentaatioteoria Yleisopinnot Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sisältö: I Argumentti II Argumenttidiagrammit III Argumentin arviointi IV Implisiittiset premissit V Deduktiiviset argumentit

Lisätiedot

Tieto ja valhe uskon perusteena

Tieto ja valhe uskon perusteena Tieto ja valhe uskon perusteena Ihminen syntyy tyhjänä tauluna Ihmisen perimä eli genomi määrää pitkälti hänen ulkoisen olemuksensa. (DNA ja sen sisältämä geneettinen informaatio) Ihminen ei voi vaikuttaa

Lisätiedot

JEESUKSEN SALAKOULU I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I JEESUKSEN SALAKOULU EVANKELIUMITUTKIMUS KIRJ. PEKKA ERVAST 'roinen PAINOS Tehkäät parannus, sinä taivasten valtakunta on lähestynyt. Matt.

Lisätiedot

IHMINEN NÄKYVÄISENÄ JA NÄKYMÄTTÖMÄNÄ

IHMINEN NÄKYVÄISENÄ JA NÄKYMÄTTÖMÄNÄ TEOSOFINEN MAAILMANKATSOMUS IHMINEN NÄKYVÄISENÄ JA NÄKYMÄTTÖMÄNÄ [Man Visible And Invisible] [1902] Esimerkkejä eri ihmistyypeistä nähtynä harjaantuneen selvänäön avulla Kirjoittanut C. W. LEADBEATER Suomentanut

Lisätiedot

Aurinkokuninkaan jäätelökone

Aurinkokuninkaan jäätelökone Timo Suvanto Aurinkokuninkaan jäätelökone ja muita poikkitieteellisiä tarinoita 1 Tilaukset ja tiedustelut MFKA-Kustannus Oy Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 09-1502 378 fax. 09-278 8778 sähköposti:

Lisätiedot

OPPITUNTEJA ENERGIAN, ÖLJYN JA HIILIDIOKSIDIN TULEVAISUUDESTA I T S AL L AB O U T EN E RG Y! - 1

OPPITUNTEJA ENERGIAN, ÖLJYN JA HIILIDIOKSIDIN TULEVAISUUDESTA I T S AL L AB O U T EN E RG Y! - 1 OPPITUNTEJA ENERGIAN, ÖLJYN JA HIILIDIOKSIDIN TULEVAISUUDESTA I T S AL L AB O U T EN E RG Y! - 1 S I S Ä L T Ö Osa 1 ENERGIAN TULEVAISUUS 1.1 Energiaa on kaikki, kaikki tulee energiasta, johdanto 3 1.2

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo

Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Korkeimman Mestari Ching Hain lyhyt elämäkerta... 9 Tuonpuoleisen maailman mysteeri... 12 Korkeimman Mestari Ching Hain luento 26. kesäkuuta, 1992, Yhdistyneissä

Lisätiedot

On aika puhdas kirkko

On aika puhdas kirkko On aika puhdas kirkko Kun Jumala kutsui minut ministeriön Hän näytti, että visio tulevista asioista, että olisin paljastaa kolme suuret täplät Kristuksen ruumis. Hän sanoi tuolloin, "He ovat malleja."

Lisätiedot

TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA

TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Filosofian pro gradu -tutkielma Ilkka Mönkkönen kevät 2008 TAVOITE, TARKOITUS

Lisätiedot

Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje. (Toivossa pelastetut)

Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje. (Toivossa pelastetut) Spe salvi Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje Spe salvi (Toivossa pelastetut) piispoille, papeille ja diakoneille, Jumalalle vihityille sekä kaikille Kristukseen uskoville kristillisestä

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

HENRY T. LAURENCY Tieto todellisuudesta

HENRY T. LAURENCY Tieto todellisuudesta HENRY T. LAURENCY Tieto todellisuudesta Suomenkielisen painoksen alkusanat Tieto todellisuudesta ilmestyi ensimmäisen kerran ruotsinkielisenä vuonna 1961. Vuonna 1979 ilmestyi englanninkielinen käännös

Lisätiedot

TAUSTAA 3. Kimmo Pälikkö. Taustaa 2 KEHITYSOPIN KULISSEISTA. Taustaa 1 TEKIJÄNOIKEUDESTA MAAILMAAN Kimmo Pälikkö, Markku Särelä (kolmas painos 2007)

TAUSTAA 3. Kimmo Pälikkö. Taustaa 2 KEHITYSOPIN KULISSEISTA. Taustaa 1 TEKIJÄNOIKEUDESTA MAAILMAAN Kimmo Pälikkö, Markku Särelä (kolmas painos 2007) Kannen kuva: Vedenpaisumus/Kimmo Pälikkö Takakannen kuva: Yhteiseloa/Kimmo Pälikkö Lisätietoa kirjasta: www.taustaa.fi www.kp-art.fi kimmo.palikko@kp-art.fi Kimmo Pälikkö TAUSTAA 3 Jatkoa aikaisemmin julkaistuille

Lisätiedot

Tietoisuuden Laajentuminen Tähtilapsen Perspektiivi

Tietoisuuden Laajentuminen Tähtilapsen Perspektiivi Tietoisuuden Laajentuminen Tähtilapsen Perspektiivi Saul von Bell Sisällysluettelo Luku 1: Johdanto...6 Luku 2: Kirjoittajasta ja hänen taustastaan...9 Luku 3: Starseed Wanderer...12 Luku 4: Indigot Tulevaisuuden

Lisätiedot

kansikuva: On olemassa arabial ainen perinne, jossa hermeettisen gnosiksen aarrekammio on vuosisatojen ajan säilynyt. Persialainen runoilija,

kansikuva: On olemassa arabial ainen perinne, jossa hermeettisen gnosiksen aarrekammio on vuosisatojen ajan säilynyt. Persialainen runoilija, pentag ram m i He, jotka haluavat yhdistää meidät suureen V aloon, josta olemme lähtöisin, käyttävät sielun kieltä. Valaistut puhuvat tällä kielellä runoudessa, musiikissa. O n sanottu, että aikojen lopussa

Lisätiedot