f) Neutronitähden tiheys on hyvin suuri.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "f) Neutronitähden tiheys on hyvin suuri."

Transkriptio

1 FYSIIKKA (FYl1l: 11. KURSSI: Astofvsiikka vasaa KUUTEEN (6) TEHnÄVÄÄN t! KOE Mitkä seuaavista väitteistä ovat oikein ja mitkä vääin? a) Kuu pysyy kietoliikkeessä Maan ympäi niiden keskinäisen vuoovaikutuksen vuoksi. b) Maa vetää Kuuta suuemmalla voimalla kuin Kuu Maata. c) Valovuosion suuiajan yksikkö. d) Pluton havaitseminen tähtataivaalla on paljon vaikeampaa kuin Pohjantähden, koska Pluto on kauempana ja pienempi kuin Pohjantähti. e) Vuodenaikojen vaihtelu johtuu esim. Suomessa siitä, että Maan etäisyys Auingosta vai htelee ellipsin muotoisen kietoadan ei kohd issa. f) Neutonitähden tiheys on hyvin suui. 2. Plutoon laskeutuva avauusluotain lähettää adioviestin Maahan. Kuinka kauan viestiltä kuluu aikaa, kun se saapuu Maahan? Pluton etäisyys Maasta on noin 5740 miljoonaa kilometiä ja adioaallot etenevät valon nopeudella km/s. 3. Määittele lyhyesti a) meteoi b) asteoidi c) Hubblen laki d) musta aukko. 4. al Luettele Auinkokuntamme planeetat Auinkoa lähinnä olevasta planeetasta alkaen. b) Mikä on Auinkokuntaa koossa pitävä vuoovaikutus? c) Mihin peustuu Auingon enegiatuotanto? 5. Jos Lappajäven synnyttäneen meteoiitin nopeus olisi ollut km/h, mikä meteoiitin massa olisi ollut? Oletetaan, että tömäyksessä on vapautunut liikeene giaa 2. LO2o J. 6. Tähtitieteessä käytetään pituusmittoina mm. valovuotta (ly), tähtitieteellistä yksikköä (AU)ja pasekia (pc). Pituusmittojen muuntoketoimia on taulukossa (MAoLs.686e {6s70)). Pasek (pc) on se etäisyys, josta L AU:n mittainen jana (= Maan ja Auingon keskimäääinen etäisyys) näkyy yhden kaaisekunnin (3.") suuuisessa kulmassa. Yksi kaaisekunti on asteina 1./360A astetta. a) Matka meidän kotigalaksiltamme, Linnunadalta, Andomedan galaksiin on 2,2.106 valovuotta (ly). llmaise tämä etäisyys meteinä. b) Auingon jälkeen Maapalloa lähin tähti on Poxima Centaui, jonka etäisyys Maasta on 1,31 pc. llmoita tämä etäisyys tähtitieteellisinä yksikköinä AU. KÄÄNNÄ I!

2 7. Laske mikä on pienin nopeus, joka kappaleella tulee olla, iotta a) se kietäisi Maata (L. pakonopeus eli kosminen nopeus) Mm v' Vihie: Y; = /t b) vapautuisi Maan gavitaatiokentästä (2. pakonopeus eli kosminen nopeus). Vihie: lmvz y*m = 0 8. Pieni satelliitti (massa m) kietää planeettaa ympyäadalla, jonka säde on 9370 km. Satelliitin kietoaika on 7 h 39 min. Laske gavitaatiolain avulla planeetan massa M. (ks. kuva). Tutkitaulukon avulla mikä planeetta mahdollisesti on kyseessä. mm Vihje: y, 2 v :m Il 2 v ;

3 FYTTTKtÅ wt)t Kag ol.(2.,eoqe / RAF.qcvT' o t4.4 tsuf {.l ; Åf fesfy ttf!c,a a) ottce,n (YA KO? 1,,t ^ M Jå KUUN VÅtt uå vatevtaå Vvo eo \^,c u Tv J a N KA Åu.t Of,'( Kte /*}ut(,t t< S{i l"l +an Y tl,i gt,b) "ÄÅ,N Fuuffi Y0 k9?» 6#AVt WATTA ul?y YY AtN våct* N Vvo&av*Fu4 NOv D^ T^^ t'f ew a Nt N It LAi' ^ (Vot^N &{ \ ifaftvothan LAf9, JovK,.t pufa'tfv VotlÅ.l.q {+;,lvot H* ou^t Y/'f i;..fuu,een c) ^tna vil;r,n, V ALoyUo* on V^LOt\t VVAAQ\ Ä KVLEINÅ 11 *7* gll tua*t t4{^n Yb''tsö "t) våå"'nlo Lvo dn 3l BN Y FUM^,t nh e lvv*u{'a tsåätö?c*v(el? JÅ.f N PÅtoN PO NJ A N TÅ +lp( u o o,n o F, P.l to 0 N/ P telyey Pt w N,KVl nj P o t+lå nl TXH,. J ate N J N t*ctj^j 77 '1^ N 4u.tM 6 0 N /ao N t Me,vf ttt tl N*anJ f tnlvalå an?ltj on P, M f'{p KV t N S IlU GGH KO N PO TTJ A N.?;' I+ DEAJ lff g :tuo *ll F{/ N VALAN /ute N'f,?eetl

4 e) VÄÄev {T o* kqglt YO Ka t **) vucj *enål kol e N v+ thecv J o l=+yv,'it^/ l H^^P^ILoAJ evö&tnls^ljell Q, ol Al{ ttn vvy:^ pyjyy Eotco /t.tln s^mmä Ja f e?ol,ctse AA MOtv e?" Raaanl i NOE ^a nv tuvvv^ /1. Fu { A k f,eef n, Po l+ Jo,l 5 E tl} P ^ LLa N PÅaL. ka *LÅ O v ke,f Ä J^ e uii t se *Å P vot,j k ol!4 TA vl *f kevåt pohioisessa \z* /'^ J o I't u$ c ^Sfå t, Poaso,t yia.f AåN t talvi pohioisessa syksy Pohioisessa :+) OeN {d{toen Å}t fn feffl YFeN I4PPU' Vat,+g, il{*t LV H.fUV Pa\flv?å^n0il Vq t Kv WJ g s fa H Y Vt N.fvV? I Tt,+6YFs teb I N eve on t* HDeJl

5 /* t S, _ 1x 'l>= + E 57 A'06 kn Z_oaooo åf.x lg tj 3 åf; t; 11t 33 76öo h ie,3 tfh t3 h V= t 5h lttio a) nsfeof,l {'+ i npe,v Å nl '} = l*i?ka v SVUÅ W Ko,aot ve N, KtvgN t Qv, Jo k^ dy ö *tvy ItnAEe*n'Äfv J4 f"t(^j K l<^ ^l Y^t Kv v tc" igs {. A.f e?o I D t els PLA Neo å t = ftl<vlänte?t,t Ll?ttn eåa PteN EF f 'tä HgfeoRoa^ l.fohft ktvt t<appal9 4y88+ey t*nt't 't = H LotoMefllf,t'oPeu\, 1> 0N JuoStlN VeeG^NMo tt Nenl eå{jyye6n F H {;.l?f, t JA'?7. v e eeå NlvaLLtfvu.} Ee e,po,tn l+ 0 N fvf,, H vg I LeAJ yi tct 0. H t f^' KAve n f?na Gn LÅ lcl t O N, o få'.fvur NTtALLA MQeevDe*L^ fe f,lj GÅ,1 Rly,

6 o,; HUfa,{vFFo = )i,i ee5 må N p I,GI.,G N T,Le.,N Lu * 1t v NU T TÅ' Hn T^t tj{ *fjo U?kst J 0.t )3 v^lo et pä n *# f U 14 uv ka tu f,,{etly ÅÅte Fo,J,. fl{n,tx PÅLIQ* l1* Je N T^?i '1 vä+^ '.lo f4cou WN f ^ Def17Å {l na}aä lv CH tå14 e?.f tå /N ;Å GE F,t a) He QYv etv{, { N v, l1åa, ia Pt, Ju/ et x*vemuf,, utz^muj J.l N P}U MY.T (cu o on Ai Pt'å PuaN c*n4,» (vo Ko le/ ^ u L No EVAII:^^ foo.f^ F tfä V P e fav vua"o{al cv Tv o N G RAV tyått6 >, Qva' 11 o '') ^Ve,M6oNev*PCttvoA'va f vs v v FvVJ Og.e ^ K Ot Ff N

7 1.} = SO OCIO, =2. lo*j lo=3 E=!*o* ktt f åt it I )...1!" '* : $ ^ fn= fn= * a) VV= 7vv HoC t= E w6, s. 6s tl», Fi*?6! 1} * t{ 6 å. Olo; ( Pa&,o n)^ \i,ad / v,ålovvogl ('til.on t^lon Vu od {J^ KvLKem^ l"laå 7,0. t o* # Z T 24 3c0CIs,g s å' 0m lly =? 4Co55 u 9,1 lo tu F) t5 &, &' lllt : 2,&. l06. 1^,l'lA,() l Bl lau l'4,a o L PC = F. & : l+ ;c at o&. lo" l J et l); 1 'c = 7q P.f6 7I Pfn l,?l 3qPs6?P'ldvm 4.q, el"3p, ä. l0'6 m,?,?a 3. I o'' h (nto; g. { v{cl)

8 It3, 'p. = lbtec x 4?t,(es te,til Av l4?, s"?.lo??,7o to {{ \,vo?tn.tal tsll F+TYVYV{ Qn = ( V,e t s ts, l+vv.m) ktp? LeeN fn L F* nd F 'q; 'SCLI" s fn t3 19 t^ PI= H,lnV H(.tJÄ Ih= fla,l [ Fl ta tv kg;,f F I t.liac i l'= 63 +o k n k ltt P tlg?^l \P = 6Pav t T'åalo o väeo. ("äät s' Yo(?, '$ = ts/t FPÅLteN F^f^ hlc eeuj \l t) LlFe Y *,X tö.nt * k"^ T.,t^T ovg,ft^ =.ef Fe t f Vot H, )Å \ 4 t ij) :u^t!j lj { JI,l ;ttj

9 1)= 'l) = i?= G, fn l'! ll e?h &g,0 1) x 7l tt nls (1. P^ K oo PG v t) oavr C7 70. o l Å' A 7 Ln/; I &&iffilv tn \ t 1 I I! e+ t?*1 (a kt) voped f4 tlla n/ t {l.f$* fi = F1fc; CCN tla=f $a : 63?o k t fit,an tsc'ft' sååej EiP?Atgefv Ao = by + Attv JJ/t; LO PU.IJA.' n Yaaua t,f en, = in»å+ o A u^ lel o {S i tvu) to f = O fs} gf( 6(i1 f eyj (nn^ 'v F*#'{e q (.= eoj

10 1. 1 Lo=o *nb^ f q nnu* :,P nn J 'I 'l7 Et ' Ff 1"t f*jl i 1>å= )å dn. F.( a =0 fn l; * 1 1,>å åfh M 'U =,1, ua b = Uf'q 1;s {T l?tt f? ä ll e t*/c I t ft (*, = t'?avq^/o e!u) ll98e ( a, F^ 160 tlo e v J Åt 2" ta nve N voeeu) KS. htt p ://www. koti posti. n et/a i n ie m i ne n/pa k. pdf koti posti. netla i niem inenlpa k. pdf

11 4= fl1 =! f= l f ton Y a TeLL,l,,v?7"0 Vm H a ",:^ 7h 7? ntl = 7+ 40t Fi t? PaNåEfN Ft^fd^ t 5 >?. l= S GavtT^At sva Fl (naut MOFmA^Ll t(tt!tty vyj eu Ke{,1,Sk't HY VVYJ "Eö ) &,u t) = Gal M0feu,f \ I S a LL l, l,fn * Ll ey*/ lii c Plv t J ^It0 Vot{*t FAfsT. Tl\ {}t f eå ttl llfif Yf, PY e^ P,,l a'tg f= iåi; (DYdu {*e) O ö F 5 Itän nff på mtå al' \ å Fg Fe, Vot ff,{ }

12 s4, * l.l4..:= l..4 = 't '3 'l) a n }t. f. 3 & n fi? bl ts x$) 'as t'\ PAF^ vacevf I1 = s lj y Ä L6ö' (xl J t L åti't" T Yl= l\4 = l'4 = u= i 2. Y, +ffå.? 4.p1 (q3o ola)b (?Ti\* t^ \ T/ d { /å 3 Tåf t{ 6,7 t7 lo^' \ C,4 lo^3 IY.+t l4nn*.^ /; å! :,1:,.'!,?71.,,* q?7+'tu^'7 / 0,toT 6,4, 013 Öa* # {xaol s, 7t 6y»,

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

FYt2: Matemaattinen fvsiikka

FYt2: Matemaattinen fvsiikka FYt2: Matemaattinen fvsiikka Vsstaa kuuteen (6) tehtäväön!! Koe 26.1L.2013 1. Pallon lentokorkeutta (m) ajan funktiona kuvaa funktio f (t) = -Tt' *'it, missä t on aika sekunteina välillä [0; 3,0]. Selvitå,

Lisätiedot

:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu?

:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu? FYSKKA (FY4.2): 4. KURSS: Liikkeen ait våsraa KuurEEN $) rehrävään il KOE 21.1t.20L3 1. Linnun lentonopeus alussa on 64 km/h. Lintu kiihdyttää nopeuttaan tasaisesti kiihtyvyydellä 2,3 mf s2l-,8 sekunnin

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

ellipsirata II LAKI eli PINTA-ALALAKI: Planeetan liikkuessa sitä Aurinkoon yhdistävä jana pyyhkii yhtä pitkissä ajoissa yhtä suuret pinta-alat.

ellipsirata II LAKI eli PINTA-ALALAKI: Planeetan liikkuessa sitä Aurinkoon yhdistävä jana pyyhkii yhtä pitkissä ajoissa yhtä suuret pinta-alat. KEPLERIN LAI: (Ks. Physica 5, s. 5) Johannes Keple (57-60) yhtyi yko Bahen (546-60) havaintoaineiston pohjalta etsimään taivaanmekaniikan lainalaisuuksia. Keple tiivisti tutkimustyönsä kolmeen lakiinsa

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II 91. Selitä mistä aiheutuvat a) vuorokaudenajat, b) vuodenajat, c) kuunpimennykset, d) auringonpimennykset? 92. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin: a) Mitä eroa on tähdellä

Lisätiedot

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p.

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p. Tt 26 t 2015 Kv j Sbt 40 L - 1030-15, yö t Tvt t yvätät t! Kvt tt jt, t j t vt VARAATHAN KESÄN JUHLAT AJOISSA! Kv t Sbt Ptv yö tttt! Mttt, ytyäävät, j- j vt ARKEEN JA JUHLAAN AMMATTITAIDOLLA! Jäätöb N

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV 423. Mitä perusteluja ja todistuksia esitettiin ennen ajanlaskun alkua ja sen jälkeen maapallon pallonmuotoisuudelle? (ks. http://www.kotiposti.net/ajnieminen/mpallo.pdf). 424.

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen E Suomessa raportoitiin vuosina 1 998-2000 yhteensä 21 vesiepidemiaa, joissa sairastui

Lisätiedot

Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä

Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä A1. Antiikin kreikkalainen monitieteilijä Eratosthenes (276-194) eaa. onnistui ensimmäisenä mittaamaan 240 eaa. maapallon ympärysmitan

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

$AAP 1$, 3. 190 /r. \ AsT -..:ff//... \-.*---

$AAP 1$, 3. 190 /r. \ AsT -..:ff//... \-.*--- GEOLOGI NEN TUTKIMUSLAITOS Otoniemi 1] maaliskuuta 1964 *,o 3 O8 Outokumpu Oy Vihannin kaivos Lampinsaari $AAP 1$, 3. 190 /r \ AsT -..:ff//... \-.*--- G{ 22 helmikuuta pdiviityn kirjeenne johdosta Geologinen

Lisätiedot

PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET

PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET Kappaleen kokonaienegiata Ekok Ek + Ep iippuu ikä on kappaleen atakäyän uoto gaitaatiokentää. Voidaan eottaa kole atakäyää: 1) Ekok < 0 ellipi ) Ekok 0 paaabeli 3) Ekok

Lisätiedot

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19!

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! JYVÄSKYLÄ STUDIES IN THE ARTS 74 A,88" K@DFFH,*H Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! Мир героев романа Александра Солженицына В круге первом Esitetään Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde:

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde: SAAPUNUT POH%j01S_qUoMIEN HALL int EIJ. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle Asia: Kunnallisvalitus Valituksen kohde: Kittilän kunnanhallituksen 9.6.2014 pitämän kokouksen pöytäkirjan 227 :n kohdalla tekemästä

Lisätiedot

Avaruuslentojen fysiikkaa (AstroKosmoTaikonautiikka)

Avaruuslentojen fysiikkaa (AstroKosmoTaikonautiikka) Avaruuslentojen fysiikkaa (AstroKosmoTaikonautiikka) Astronautti Kosmonautti Taikonautti = länsimainen avaruuslentäjä = venäläinen avaruuslentäjä = kiinalainen avaruuslentäjä Juhani Kaukoranta Raahen lukio

Lisätiedot

/Tr. u7;; /7. Sa"p.jd zo/y Dnro 3 vq. - vesiosuuskunta toimiijo vapaaehtoisuuden pohjalta siitdkin huolimatta, ettd sen

/Tr. u7;; /7. Sap.jd zo/y Dnro 3 vq. - vesiosuuskunta toimiijo vapaaehtoisuuden pohjalta siitdkin huolimatta, ettd sen Nurmijdrven kunnalle TEKNINEN I.ALTTAKUNH Sa"p.jd zo/y Dnro 3 vq /Tr. u7;; /7 Asia: Perttulan vesiosuuskunnan toimialue Kuuleminen: Perttulan vesiosuuskunnan toimialuetta ei tulisi vahvistaa seuraavin

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE TEHTÄVÄOSA 4..005 AMMATTKORKEAKOULUJEN TEKNKAN JA LKENTEEN VALNTAKOE YLESOHJETA Tehtävien suoritusaika on h 45 min. Osio (Tekstin ymmärtäminen) Osiossa on valintatehtävää. Tämän osion maksimipistemäärä

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti ...... :.. E».., 1.,......,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetiaterna rf Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitusaihteeri P. Teerikorpi KirjoituateD lainaa.inen

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot