7.6 Planeettojen sisärakenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7.6 Planeettojen sisärakenne"

Transkriptio

1 7.6 Planeettojen sisärakenne Luotaimien ratoihin kohdistuvat häiriöt planeetan gravitaatiokenttä Gravitaatiokenttä riippuu kappaleen muodosto ja sisäisestä massakajaumasta 1000 km ja suuremmat kappaleet: gravitaatio >> sisäinen lujuus Hydrostaattisessa tasapainossa oleva kappale: pinta efektiivisen potentiaalin tasa-arvopinta pyöriminen lyhimmän akselin ympäri pyörivä pyörähdysellipsoidi Alle 1000 km kokoiset kappaleet: sisäinen lujuus merkittävä, voi olla epämääräisen muotoinen Kappaleen pyörimisnopeudella yläraja: Oletetaan että sisäistä lujuutta ei tarvitse ottaa huomioon Asetetaan kappaleen pinnalla gravitaatio = keskipakoisvoima Kappaleen massa M, säde R, m pinnalla oleva testikappale GMm/R 2 = mv 2 /R pinnan pyörimisnopeus v = 2πR/P Periodi P = 2π p R 3 /GM Jotain tuttua? Miksi? Oletetaan että kappale pallomainen, keskitiheys ρ jolloin M = 4π/3ρR 3 P min = p 3π/Gρ mikäli periodi lyhyempi, testimassa irtoaa Sijoitetaan kiven tiheys ρ = 2700 kg/m 3 minimipyörähdysaika n. 2h Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

2 Maankaltaisten planeettojen sisärakenne Maanjäristysallot: taittuvat rajapinnoissa etenemisnopeus riippuu väliaineen tiheydestä ja elastisuudesta pitkittäiset aallot (P): etenevät sekä kiinteässä aineessa että nesteessä poikittaiset aallot (S): etenevät vain kiinteässä aineessa Sula ydin ja kiinteä vaippa Maan ydin: lämpötila k tiheys kg/m 3 Mistä lämpö peräisin? törmäyksistä planeetan synnyn ajalta radioaktiivisten aineiden hajoaminen painovoiman aiheuttama kokoonpuristuminen Differentioituminen: Alkuvaiheessa maa ollut kokonaan sula raskaan aineen vajoaminen ytimeen Fe-Ni ydin (suhteellisesti suurin Merkuriuksella) silikaateista muodostunut vaippa ohut kuori (kymmeniä kilometrejä) Maapallo ainoa planeetta jossa mannerlaattojen liikkumista Vaipassa tapahtuvat konvektiovirtaukset (muutama sata km) (= laattatektoniikka) Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

3 Jättiläisplaneettojen sisärakenne Alhainen tiheys etupäässä vetyä/heliumia Jupiter ja Saturnus: Pieni silikaattiydin, ympärillä jäätä Metallisen vedyn kerros (suuri paine molekyylit hajoaa atomeiksi) Lähellä pintaa nestemäistä H 2 Ohut kaasumainen atmosfääri Uranus/Neptunus: Kiviydin pieni, metallisen vedyn kerros olematon Jättiläisplaneetat: ei kiinteää kuorta lämpö pääsee vapaasti pinnalle Säteilevät huomattavasti enemmän kuin mitä vastaanottavat Auringon säteilyä (Saturnus lähes 3-kertaisesti) Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

4 Planeettojen pinnanmuodot Kiinteäpintaiset kappaleet: Mannerliikunta (tektoniikka) - Maapallo vulkanismi ( Jupiterin kuu Io) ilmaston eroosio meteoroidi-pommitus ilmakehättömät kappaleet pinnan iän määritys Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

5 7.7 Planeettojen magneettikentät Dynamo-ilmiö synnyttää Dipoli-kentän: sähkövirrat, pyöriminen Aurinko: sähköäjohtavan plasman virtaukset Maapallo, Merkurius : sula Fe-Ni ydin napaisuus vaihdellut, viimeksi v sitten Jupiter/Saturnus: metallisen vedyn kerros Uranus/Neptunus: ohut vesi/ammoniakki nestekerros Kuu? ei dipoli-kenttää jäännösmagnetismi Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

6 Magnetosfäärit Aurinkotuuli = Auringosta tulevien varattujen hiukkasten (elektroneja, protoneja) virta esim. Maan kohdalla v=500 km/sek, 10 hiukkasta/cm 2 Kohtaa planeetan magneettikentän iskurintama (bow shock) n. 10 säteen päässä Magnetopaussin sisäpuolinen alue = magnetosfääri (varattujen hiukkasten liike planeetan magneettikentän kontrolloimaa) Magnetosfäärin pyrstö (satoja planeetan säteitä) Van Allenin vyöhykeet 1958: varattujen hiukkasten säteilyvyöt Revontulet: Auringon purkaukset varatut hiukkaset tunkeutuvat magnetosfäärin sisään magneettisten napojen kohdalla (Myös Jupiter/Saturnus) Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

7 7.8 Atmosfäärit Maankaltaiset planeetat (Merkuriuksella lähes olematon) Jättiläisplaneetat: uloin kaasumainen kerros Saturnuksen kuu Titan, kääpiöplaneetta Pluto (metaania) Rakenne: planeetan painovoima, lämpötila, kemiallinen koostumus Voidaan johtaa hydrostaattisesta tasapainosta: dp = gρdh korkeudella h kerros jonka paksuus dh, paine P, tiheys ρ, painovoiman kiihtyvyys g Approksimoidaan: g = vakio (eli ilmakehän paksuus << Planeetan säde) Ideaalikaasun tilanyhtälö P V = nkt tiheys ρ = µn/v P = ρkt/µ n atomien lukumäärä, k Boltzmann vakio, µ atomin/molekuyylin massa, V tilavuus Sijoitetaan ρ dp P = g µ kt dh P = P 0 exp R h µg 0 kt dh = P 0 exp R h dh 0 H Jossa H = kt µg Skaalakorkeus Käsitellään H vakiona P P 0 = ρ(h) ρ 0 T(h) T 0 = exp h/h Likipitäen eksponentiaalinen paine-profiili Jos skaalapaksuus H saadaan arvioitua keskimääräinen molekyylipaino Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

8 Atmosfäärin karkaaminen: kaasumolekyylin nopeus > pakonopeus riippuu planeetan koosta ja lämpötilasta karkaa välittömästi Kineettinen kaasuteoria < v >= p 3kT/m Pakonopues v e = p 2GM/R käytännössä: nopeusjakauma, osa liikkuu riittävän nopeasti karatakseen jos < v >> 0.2v e Lähellä pintaa tiheys suuri kaasumolekyylien törmäykset eksosfääri ilmakehän uloin osa: tn. että törmää pienempi 1/ exp Maapallo 500 km nopeat molekyylit karkaavat Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

9 7.9 Aurinkokunnan fotometriaa Aurinkokunnan kappaleiden valo heijastunutta auringonvaloa. Havaittuun magnitudiin vaikuttaa: etäisyys Auringosta (r), etäisyys Maasta ( ) pinnan heijastuskyky ja heijastuksen suuntariippuvuus (vaihekulman α funktio) Bondin albedo A = kappaleen heijastaman ja siihen osuvan säteilyn energianvuon suhde Tuleva energiavuo L i = πr 2 L 4πr 2 Lähtevä energiavuo Lo = AL i = L R 2 4r 2 R kappaleen säde, r etäisyys Auringosta Mikä on havaittu vuontiheys etäisyydellä? Mikäli heijastunut säteily isotrooppista havaittu vuontiheys F = L o 4π 2 Käytännössä heijastuksella on suuntariippuvuus (ääritapaus=peili!) Pallomainen kappale heijastus riippuu vaihekulmasta F(α) = C Φ(α) L o 4π 2 Φ(α) = vaihefunktio, valittu siten että Φ(0 ) = 0 C=normeerausvakio Sijoitetaan L 0 = AL i F(α) = CA 4π Φ(α) L i 2 (*) Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

10 Normeeraustekijä C: riippuu vaihe-funktion muodosta F(α) = CL o 4π 2 Φ(α) Oltava R S F(α)dS = L o eli vuo päätyy jonnekin -säteisellä pallopinnalla S pinta-alkio ds = 2 sin α dα dφ Integrointi α = 0 π, φ = 0 2π R S F(α)dS = CL Z Z o 4π 2 φ α Φ(α) 2 sin α dα dφ Z {z } π 2 2 Φ(α) sin αdα α {z } q vaiheintegraali Geometrinen albedo p Bondin albedo voidaan kirjoittaa muotoon A = pq p = geometrinen albedo q = edellä määritelty vaiheintegraali = CL o 4 q = Lo C = 4/q Havainnollinen tulkinta: geometrinen albedo ilmoittaa kappaleen heijastuneen vuontiheyden verrattuna samankokoiseen (πr 2 ) Lambert-levyyn, kun molempia havaitaan vaihekulmalla α = 0 Vuontiheys α = 0 sijoitetaan C = 4/q, A = pq, Φ(0) = 1 yhtälöön (*) F = p L i π 2 Lambert pinta : Pinta joka heijastaa kaiken siihen osuvan säteilyn (A=1), ja jonka pintakirkkaus näyttää samalta kaikista kulmista Lambert pinnalla p = 1 esim. valkoinen seinä tai paperi lähellä Lambert pintaa Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

11

12 7.10 Planeettojen magnitudit Edellä vuontiheyden kaava (*) F(α) = CA 4π Φ(α) L i 2 Sijoitetaan C = 4/q, A = pq, L i = L R2 4r 2 F = p π Φ(α) 1 2 L R 2 4r 2 Planeetasta heijastunut vuontiheys etäisyydellä r Auringosta, kun planeetan etäisyys Maasta on Verrataan tätä Aurinkon säteilyvuon tiheyteen etäisyydellä a=1au F = L 4πa 2 Vuontiheyksien suhde F F = pφ(α)r2 a 2 2 r 2 = Φ(α) pr2 a 2 a 4 2 r 2 Muutetaan magnitudeiksi, merkitään m = Auringon magnitudi 1 AU etäisyydellä m m = 2.5 log 10 F F = 2.5 log 10 pr 2 a log 10 r a log 10 Φ(α) m = V (1, 0) + 5 log 10 r a log 10 Φ(α) missä V (1, 0) = m 2.5 log 10 pr 2 a 2 planeetan absoluuttinen magnitudi Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

13 Termi V (1, 0) kuvaa planeetan ominaisuuksia (koko, geometrinen albedo) Asetetaan r = =1Au, α = 0 m = V (1, 0) eli V (1, 0) = planeetan näennäinen magnitudi oppositiossa, jos sitä havaittaisiin ja valaistaisiin 1 AU etäisyydeltä Termi 5 log r 10 a2 etäisyyden vaikutus Termi 2.5 log 10 Φ(α) vaihefunktion vaikutus Eo kaavoista voidaan ratkaista geometrinen albedo 2 p = r 0.4[m(0 ) m ar 10 ] missä m(0 ) on magnitudi oppositiohetkellä Planeetan vaihekäyrä Yleensä havaintoa ei tehdä oppositiossa mittaukset antavat absoluuttisen magnitudin V (1, α) vaihekulmalla α V (1, α) V (1, 0) 2.5 log 10 Φ(α) = m(α) 5 log 10 r a 2 Mittaukset eri α vaihekäyrä Muoto hyvin erilainen riippuen onko planeetalla ilmakehää vai ei: Ilmakehä heijastus liki isotrooppista Vuontiheys riippuu valaistuna näkyvän osan pinta-alasta (kts. Tähtititeen perusteet esim. 7.4) Ilmakehätön kappale: heijastuminen voimakasta valon tulosuuntaan oppositiokirkastuminen (kertoo pinnan rakenteesta) Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

14 Oppositioefekti Vaihekäyrässä piikki kun α 0 Kuu, asteroidit (esim. 44Nysa) Saturnuksen renkaat Polarisaatioaste riippuu myös vaihekulmasta Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

15 Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

16 7.11 Planeettojen Lämpötilat Planeetan lämpötila määräytyy miten hyvin se absorboi Auringon valoa Bondin albedo A absorboituu 1 A Auringon säteilemä vuo: Stefan-Boltzmann laki L = 4πR 2 σt 4 Planeetta absorboima vuo: L abs = L (1 A) πr2 4πr 2 = R 2 σt 4 πr 2 r 2 (1 A) Termisessä tasapainossa T planeetta emittoi saman määrän energiaa mitä se absorboi L emit = ALA σt 4 jossa ALA = säteilevä pinta-ala Tasapainossa L abs = L emit ratkaistaan lämpötila Jos planeetta ei pyöri tai pyörii hitaasti lämpö säteilee vain valaistulta pinnalta, ala 2πR 2 T = T 1 A 2 1/4 R r «1/2 Jos planeetta pyörii nopeasti lämpö säteilee koko pinnalta, ala 4πR 2 «T = T 1 A 1/4 1/2 R r 4 HUOM: planeetan koko eliminoituu kaavoista (luonnollista) Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

17 Miten hyvin pätee käytännössä? useimmilla ok Venus: kasvihuoneilmiö Voidaan hyödyntää TNO kohteiden koon määrityksessä (eivät näy pintakohteina) Neptunuksen etäisyydellä 30AU: halkaisija 1000km vastaa 0.05" Wienin siirtymälaki λmax 1/T (IR-alueessa) T Etäisyys KIII laista. Eo Kaavat Bondin albedo A Arvio vaihefunktiolle q geometrinen albedo p = A/q magnitudi oppositiossa läpimitta R Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

18 7.12 Merkurius Sisäplaneetta: näkyy aina lähellä Aurinko (max 28 astetta) Samanlaiset vaiheet kuin Kuulla Pyöriminen: pyörähdysaika 58.6 vrk = 2/3 * kiertoaika 88vrk kääntää vuorotellen eri puolen Aurinko kohti perihelissä ( spin-orbit resonance ) Radan perihelin kiertymä: 575"/vuosisata planeettojen häiriöt selittävät 532"/vuosisata puuttuva 43"/vuosisata selittyy yl. suhteellisuusteorian avulla 1800 luvulla spekuloitiin: Vulkanus, Auringon litistyneisyys? Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

19 7.13 Venus Max elongaatio Auringosta 47 astetta Vaiheet kuten Kuulla Kirkkaimmillaan m = 5 kun pinnasta valaistuna 35% Kulmaläpimitta 10-60" (näkyy levynä kiikarilla) Paksun pilvipeitteen peitossa C0 2, pilvet rikkihappoa 750 K, 90 bar Pinta kartoitettu tutkahavainnoilla (1962) + luotaimet Venus pyörii retrogradisesti pyörähdysaika 243 vrk (pitempi kuin kiertoaika) syy epäselvä Auringon vuorovesivoimat ilmakehässä, Venus-Maa kytkentä? Vulkaanista toimintaa (tn. yhä aktiivista) laavan peittämät tasangot 90 ylängöt (Terra) kraatereita kuten maapallolla (eroosio hävittää pienet) Ei vettä IAU-nimeämispäätös: mytologiset ja historialliset naisten nimet esim. Ishtar Terra, Aphrodite Terra ylängöt poikkeus: Maxwell Montes vuoristo 11km Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

20 7.14 Mars Lähin ulkoplaneetta oppositiossa miljoonaa km läpimitta n. puolet Maasta Pyöriminen lähes kuin Maa (24.5h, ǫ = 25 ) Napakalotit: vesijää, C0 2 jää pölymyrskyjä Punainen väri:rautaoksidi Merkkejä vedestä: jokiuomia ( channels ) lämpötila liian alhainen juoksevalle vedelle Viking 1 ja etsivät merkkejä miktobeista: EI? Aurinkokunnan suurimmat tulivuoret Olympos Mons 20 km, halkaisija 600 km Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

21 Marsin kanavat (canals): Schiparelli 1877, Lowell 1900lla optinen illuusio (ei mitään yhteyttä channels ) Marsin kuut: Phobos (Pelko) 27 x 21 x 19 km Deimos (Kauhu) 15 x 12 x 11 km pieniä epäsäännöllisiä (asteroidien kaltaisia) Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

22 7.15 MAA-KUU kaksoisplaneetta Kuun massa 1/81 Alkuperä: törmäys 4 miljardia vuotta sitten Maa osittain differentioitunut, Kuu syntynyt Maan vaipasta Pinta törmäyskraatereiden peitossa 10 metrin regoliittikerros (ei merkkiä tulivuorista) Mantereet (Terra) (vaaleat alueet) Meret (Mare) (tummat alueet) suurien meteori-iskujen vapauttamaa laavaa Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

23 Vuorovesi-ilmiö Kuun painovoima Maahan: suurempi lähempänä olevaan puoliskoon heikompi kauempana olevaan puoliskoon pyrkii aiheuttamaan Maan venymisen Huom: symmetrinen Maan keskipisteen suhteen Fnear F center = F far F center = Gm (x R) 2 Gm x 2 = Gm x 2 Gm (x+r) 2 Gm x 2 = Gm x 2 «1 (1 R/x) 2 1 «1 (1+R/x) 2 1 Gm x2 (1 + 2R/x 1) = 2GmR x 3 Gm x2 (1 2R/x 1) = 2GmR x 3 HUOM: varo verkon vääriä selityksiä! Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

24 Kuun vuorovesi-ilmiön vaikutus meriin: (n. puolen vrk jaksoissa) nousuvesi (vuoksi) laskuvesi (luode) Maksimissaan 15m, Oulun edustalla mitätön Auringon vuorovesi (amplitudi 1/3) Vuorovesistä aihautuu kitkaa kuluttaa Maa-Kuu parin kokonaisenergiaa Kuu etääntyy Maasta Miksi Kuu etääntyy kokonaisenergian pienenetyessä? (Etääntyminen merkitsee sitä,että isoakseli kasvaa, rataenergia 1/2a kasvaa) Vuorovesi-pullistuma ei osoita Kuuta kohti, vaan edistää hieman, koska Maan pyöriminen kuun kiertoliikettä nopeampi Pullistuma kohdistaa Kuuhun voiman joka pyrkii kiihdyttämään sitä radallaan Ja hidastamaan samalla Maan pyörimistä (josta energia otetaan) Maan pyöriminen hidastuu msek/vuosisata (loppuu kun Maan pyöröhdysaika = kuukausi) Kuu etääntyy 3 metriä/vuosisata Kuun synkroninen pyöriminen: Maan kuuhun kohdistama vuorovesivoima Tähtitieteen perusteet, Luento 10,

Planeetat. Jyri Näränen Geodeettinen laitos http://personal.inet.fi/tiede/naranen/

Planeetat. Jyri Näränen Geodeettinen laitos http://personal.inet.fi/tiede/naranen/ Planeetat Jyri Näränen Geodeettinen laitos http://personal.inet.fi/tiede/naranen/ Aiheet l Aurinkokuntamme planeetat, painopiste maankaltaisilla l Planeettojen olemus l Planeettojen sisäinen rakenne ja

Lisätiedot

Merkintöjä planeettojen liikkeistä jo muinaisissa nuolenpääkirjoituksissa. Geometriset mallit vielä alkeellisia.

Merkintöjä planeettojen liikkeistä jo muinaisissa nuolenpääkirjoituksissa. Geometriset mallit vielä alkeellisia. Johdanto Historiaa Antiikin aikaan Auringon ja Kuun lisäksi tunnettiin viisi kappaletta, jotka liikkuivat tähtitaivaan suhteen: Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus. Näitä kutsuttiin planeetoiksi

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II 91. Selitä mistä aiheutuvat a) vuorokaudenajat, b) vuodenajat, c) kuunpimennykset, d) auringonpimennykset? 92. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin: a) Mitä eroa on tähdellä

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ VI

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ VI ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ VI 622. Kun katsot tähtiä, niin niiden valo ei ole tasaista, vaan tähdet vilkkuvat. Miksi? Jos astronautti katsoo tähtiä Kuun pinnalla seisten, niin vilkkuvatko tähdet tällöinkin?

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV 423. Mitä perusteluja ja todistuksia esitettiin ennen ajanlaskun alkua ja sen jälkeen maapallon pallonmuotoisuudelle? (ks. http://www.kotiposti.net/ajnieminen/mpallo.pdf). 424.

Lisätiedot

Avaruuslentojen fysiikkaa (AstroKosmoTaikonautiikka)

Avaruuslentojen fysiikkaa (AstroKosmoTaikonautiikka) Avaruuslentojen fysiikkaa (AstroKosmoTaikonautiikka) Astronautti Kosmonautti Taikonautti = länsimainen avaruuslentäjä = venäläinen avaruuslentäjä = kiinalainen avaruuslentäjä Juhani Kaukoranta Raahen lukio

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

AD ASTRA NRO. 2/2010. Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti

AD ASTRA NRO. 2/2010. Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti Ta p a h t u m a k a l e n t e r i S y y s k o k o u s k u t s u j ä s e n i l l e Pääkirjoitus Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti AD ASTRA NRO. 2/2010 2 Upea kuva ukkosalasimesta joka vieraili Härkämäen

Lisätiedot

KOMPASSI. * Magneettisen pohjoissuunan ja maantieteellisen pohjoissuunnan

KOMPASSI. * Magneettisen pohjoissuunan ja maantieteellisen pohjoissuunnan 31 KOMPASSI * Magneettikompassi on laite, jossa vaakatasoon tasapainoitettu magneettineula asettuu likimain pohjois-eteläsuuntaan. Kompassineulan pohjoiskohtion suunta on sama kuin magneettinen pohjoissuunta,

Lisätiedot

2 Keskeisvoimakenttä. 2.1 Newtonin gravitaatiolaki

2 Keskeisvoimakenttä. 2.1 Newtonin gravitaatiolaki 2 Keskeisvoimakenttä 2.1 Newtonin gravitaatiolaki Newton oletti, että kappale, jolla on massa m 1, vaikuttaa etäisyydellä r 12 olevaan toiseen kappaleeseen, jonka massa on m 2, gravitaatiovoimalla, joka

Lisätiedot

Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271

Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271 Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271 Martin Vermeer martin.vermeer@hut.fi g N N 14. toukokuuta 2015 Kurssiesite Laajuus 5 op Opetusjakso III, Luennoidaan parittomien vuosien keväinä. Osaamistavoitteet Kurssin

Lisätiedot

ILMAKEHÄ-ABC SELITTÄVÄ ASIASANASTO. Heikki Nevanlinna (toim.)

ILMAKEHÄ-ABC SELITTÄVÄ ASIASANASTO. Heikki Nevanlinna (toim.) 1 ILMAKEHÄ-ABC SELITTÄVÄ ASIASANASTO Heikki Nevanlinna (toim.) 2 ISBN 978-951-697-671-9 Yliopistopaino Helsinki 2009 Ilmatieteen laitos 3 ESIPUHE Ilmakehä-ABC (http://www.fmi.fi/view/abc/index.html) on

Lisätiedot

AURINKOENERGIA. Auringon kierto ja korkeus taivaalla

AURINKOENERGIA. Auringon kierto ja korkeus taivaalla AURINKOENERGIA Auringon kierto ja korkeus taivaalla Maapallo kiertää aurinkoa hieman ellipsin muotoista rataa pitkin, jonka toisessa polttopisteessä maapallo sijaitsee. Maapallo on lähinnä aurinkoa tammikuussa

Lisätiedot

6 Sääoppi. 6.A Ilmakehä 6.A.1 ILMAKEHÄ 6.A.2 ILMAKEHÄN KEMIALLI- NEN KOOSTUMUS. Kuva 3-61

6 Sääoppi. 6.A Ilmakehä 6.A.1 ILMAKEHÄ 6.A.2 ILMAKEHÄN KEMIALLI- NEN KOOSTUMUS. Kuva 3-61 sivu 271 6 Sääoppi 6.A Ilmakehä Ihmiset ovat kautta aikojen olleet kiinnostuneita omasta ympäristöstään. Vähitellen olemme kyenneet voittamaan esteet, jotka ovat rajoittaneet liikkumistamme maalla, merellä,

Lisätiedot

Tähdet Ja avaruus 1.1-31.1.2012. Tässä Julkaisussa käsitellään kuvineen juttuja avaruudesta ja siihen liittyvistä asioista.

Tähdet Ja avaruus 1.1-31.1.2012. Tässä Julkaisussa käsitellään kuvineen juttuja avaruudesta ja siihen liittyvistä asioista. Tähdet Ja avaruus 1.1-31.1.2012 Tässä Julkaisussa käsitellään kuvineen juttuja avaruudesta ja siihen liittyvistä asioista. Jari 23.3.2012 Kaasupallo vie turistit avaruuden rajalle Espanjalainen Zero2Infinity-yritys

Lisätiedot

LUKU 6. Muutoksista ja muutosvoimista

LUKU 6. Muutoksista ja muutosvoimista 110 111 LUKU 6 Muutoksista ja muutosvoimista Vedenpaisumuksen aikaiset suuret siirtymät ja samassa yhteydessä syntyneet kilometrien paksuiset kerrostumat eri puolilla maailmaa ovat olleet tutkimusten kohteena

Lisätiedot

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 1.1 Tilastollisen fysiikan ja termodynamiikan tutkimuskohde... 2 1.2 Mikroskooppiset ja makroskooppiset teoriat... 3 1.3 Terminen tasapaino ja lämpötila... 5 1.4 Termodynamiikan

Lisätiedot

Neutriinot paljastavat maapallon salat

Neutriinot paljastavat maapallon salat Neutrinica Oy Juha Peltoniemi 26.03.2008 Neutriinot paljastavat maapallon salat Tiedämme ällistyttävän vähän maapallon sisäosien olosuhteista. Auringonkin sisus on mallinnettu paljon paremmin kuin maapallon.

Lisätiedot

Fotometria. Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen

Fotometria. Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen Fotometria Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen Sisällysluettelo 1 1. Fotometria 2 1.1 Fotometrian teoriaa 2 1.2 Peruskäsitteitä 2 1.3 Magnitudit 3 1.4 Absoluuttiset

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 2/2011

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 2/2011 Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 2/2011 Seurantajalusta kannattelemassa 200 / 800 mm peilikaukoputkea. Kuva liittyy Seppo Ritamäen jalusta-artikkeliin, joka alkaa sivulta 8. STELLA

Lisätiedot

TÄHDET JA AVARUUS 8/2009

TÄHDET JA AVARUUS 8/2009 Tällä pla Taiteilijan näkemys korundisateesta. Näkymä on CoRoT-7b-planeetan yöpuolen reuna-alueelta, jossa pinta saattaa olla osin sulaa laavaa, osin hieman kiinteämpää kiveä. 14 neetalla sataa kiviä Syyskuussa

Lisätiedot

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ Pro gradu -tutkielma Turun Yliopisto Fysiikan ja tähtitieteen laitos Materiaalitiede 2012 LuK Jere Manni Tarkastajat: FL Jyrki Juhanoja

Lisätiedot

LÖYDÄ MAAILMANKAIKKEUS -materiaalia opetuksen tueksi

LÖYDÄ MAAILMANKAIKKEUS -materiaalia opetuksen tueksi Aksela Maija, Hannula Irma & Hietala Irene (toim.) LÖYDÄ MAAILMANKAIKKEUS -materiaalia opetuksen tueksi Julkaisija: LUMA -keskus & MAOL ry SISÄLLYS Alkusanat I Toiminnallisia aktiviteetteja 1. Arkipäivän

Lisätiedot

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. 28 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X (Online)

Lisätiedot

ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN!

ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN! A-osa 1 (6) TEKSTIOSA 1.11.2013 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Valintakoe on kaksiosainen: 1) Lue oheinen teksti huolellisesti. Lukuaikaa on 20 minuuttia. Voit tehdä

Lisätiedot

Fysiikan menetelmät ja kvalitatiiviset mallit Lämpö ja energia

Fysiikan menetelmät ja kvalitatiiviset mallit Lämpö ja energia Fysiikan menetelmät ja kvalitatiiviset mallit Lämpö ja energia ISBN: Veera Kallunki, Jari Lavonen, Kalle Juuti, Veijo Meisalo, Anniina Mikama, Mika Suhonen, Jukka Lepikkö, Jyri Jokinen Verkkoversio: http://www.edu.helsinki.fi/astel-ope

Lisätiedot

Fysiikan perusasioita 1 ov

Fysiikan perusasioita 1 ov Fysiikan perusasioita 1 ov Fysiikka on tiede, joka tutkii elottomassa luonnossa tapahtuvia ilmiöitä pienimmästä tasosta -alkeishiukkasista - suurimpaan, koko universumiin. Fysiikka jakautuu tutkimuskohteittensa

Lisätiedot

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 1/2009

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 1/2009 Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 1/2009 NGC6992 on kirkkain osa itäisestä Harsosumusta. Vety-alfa-aallonpituuden säteily on tässä kuvassa punaista. Kuvausvälineet: William-Optics

Lisätiedot