To Verdener, Tanska 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "To Verdener, Tanska 2008"

Transkriptio

1 To Verdener, Tanska 2008 OPPIMATERIAALI Oppimateriaali on tuotettu yhteistyössä Espoon kulttuuritoimen kanssa Ohjaus: Niels Arden Oplev Käsikirjoitus: Niels Arden Oplev & Steen Bille Näyttelijät: Sara (Rosalinde Mynster), Teis (Johan Philip Pilou Asbæk), isä, Andreas (Jens Jørn Spottag), äiti, Karen (Sarah Boberg), Elisabeth (Sarah Juel Werner), John (Anders W. Berthelsen). Kesto: 106 min Genre: draama Synopsis: 17-vuotiaan Sara asuu tanskalaisella esikaupunkialueella onnellisessa ydinperheessä vanhempiensa ja nuorempien sisaruksiensa, Elisabethin ja Augustin kanssa. Lapset käyvät tavallista koulua, ja perhe ei näytä muutenkaan eroavan tavallisesta tanskalaisesta perheestä. Sara ja hänen perheensä kuuluvat uskonnolliseen yhteisöön, Jehovan todistajiin, joka asettaa tiukkoja rajoituksia jäsenilleen. Saran vahva vakaumus alkaa kuitenkin horjua, kun vanhemmat eroavat isän tunnustettua uskottomuutensa. Samoihin aikoihin myös 23-vuotias muusikko Teis astuu hänen elämäänsä. Uudessa tilanteessa Sara joutuu mahdottomien valintojen eteen. Hän joutuu vaikeuksiin seurakunnan, ystäviensä ja oman perheensä kanssa. Niels Arden Oplev kuvaa tositapahtumiin pohjautuvassa elokuvassaan kahden maailman yhteentörmäystä; molempia osapuolia ymmärtäen, mutta uskonnollista ahdasmielisyyttä säälimättä piiskaten. Elokuvasta muotoutuu hieno tarina omaa paikkaansa etsivästä nuoresta naisesta, jolla on rohkeutta ja viisautta ottaa elämä omaan hallintaansa. Niels Arden Oplev on aiemmin ohjannut mm. elokuvan Martinin unelma. Oppimateriaalin teemoja: Jehovan todistajat, avioero, yhteisöstä erottaminen, rakkaus, aikuistuminen, ristiriidat, kasvatus, tositarina, tunteen kuvaaminen, lähdekriittisyys Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu yläkoulun 8-9 lk ja lukioon. VIHJEITÄ ELOKUVAN KÄSITTELYYN OPPILAIDEN KANSSA Ennen elokuvaa Elokuvassa käsitellään Jehovan todistajien uskoa ja elämäntapaa. Keskustelkaa kolmen- neljän hengen ryhmissä, mitä tiedätte yhteisöstä, heidän tavoistaan tms. Tehkää yhteinen lista käsityksistänne ja palatkaa sen äärelle elokuvan katselun jälkeen. 1. Erilaiset maailmat a. Mitä asioita Jehovan todistajista kerrotaan tässä elokuvassa. Kirjatkaa asioita taululle. Mihin he uskovat? Mitä juhlia he viettävät / eivät vietä? Mitä muuta? Tutkikaa tehtävää ennen elokuvaa. Vertailkaa, miten tietonne lisääntyi tai käsityksenne yhteisöstä muuttui elokuvan katselun myötä? b. Elokuvan nimi To Verdener on käännetty Kaksi maailmaa. Tutustukaa oppimateriaalin liitteeseen 1 ja keskustelkaa, miten Jehovan todistajien elämä poikkeaa valtaväestön elämästä. Keskustelkaa myös, mitä Jehovan todistajien usko sanoo perheestä ja kasvatuksesta.

2 2. Elokuvan juonen kulku Pohtikaa Saran vaikeita valintoja ja oman identiteetin rakentumista seuraamalla elokuvan dramaturgista kaava: 1. Elokuvan aloittaa alkusysäys. Se on kestoltaan lyhyt ja pyrkii herättämään katsojan mielenkiinnon. Alkusysäys on usein tapahtuma, joka esittelee päähenkilön ja tutustuttaa katsojan elokuvan teemaan. Kuvaus perheenjäsenen uppokasteesta yhteisenä perhetapahtumana sekä vanhempien yllättävä ero. 2. Esittelyjakso kuvaa enemmän elokuvan henkilöhahmoja ja heidän välisiä suhteitaan, tapahtumaympäristöä sekä aikakautta. Katsojalle annetaan myös vinkkejä mahdollisista ristiriidoista ja ongelmatilanteista. Esittelee ydin perheen vaikean valintatilanteen edessä, lapset isän vai äidin luokse. Sara ottaa äidin roolin perheessä ja kuvataan perheen vahvaa sitoutumista Jehovan todistajiin erosta huolimatta. 3. Syventämisen aikana katsoja pääse sisälle henkilöhahmojen maailmaan, katsoja saa lisää tietoa elokuvan henkilöistä ja heidän käytäytymisensä syistä. Elokuvan juoni perustuu yleensä ristiriitaan. Kuvataan Jehovan todistajien kiinteää yhteisöä ja samalla 17-vuotiaan Saran kiinnostusta saman ikäisten nuorten normaaliin elämään, Sara aloittaa seurustelun Teisin kanssa, vaikka suhde tuomitaankin yhteisön taholta. Hän tapaa myös yhteisöstä erotetun veljensä. 4. Ristiriitojen kärjistymisen jaksossa juonen kulku sekä pienet sivuristiriidat johtavat elokuvan perusristiriidan ratkeamiseen. Teis koittaa tulla kovasti vastaan ja nuoret jatkavat seurustelua vastoinkäymisistä huolimatta. Välit äitiin ja isoveljeen lämpenevät. Teis osoittaan epäilyjä Saran vakaumista kohtaan. 5. Ratkaisu on avainkohtaus, johon elokuvan juoni huipentuu, samalla katsojalle selviää, miten tarina päättyy. Saran paras ystävä joutuu onnettomuuteen ja verensiirtokiellon syystä ystävä kuolee. Sara tekee vaikean ratkaisun. 6. Häivytys auttaa katsojaa myötäelämään päähenkilön ilossa tai surussa. Se kertoo, miten päähenkilön kävi ja mitä sitten tapahtui. Tyynen oloinen Sara istuu junassa rukoillen viimeisen rukouksensa Jehova-jumalalle. Lopputekstit kertovat Saran uudesta elämän suunnasta. a. Keskustelkaa pienryhmissä, millaisia tapahtumia sijoittuu draamankaaren eri vaiheisiin. Tehtävää voi purkaa kysymällä: Mikä oli alkusysäyksen tapahtuma? Mitä asioita elokuvan esittelyjaksossa kerrottiin katsojalle? b. Pohtikaa, millaisia ristiriitoja elokuva mielestänne sisälsi? Millaisia ristiriitoja Sara koki elämässään? Entä millaisia ristiriitoja ilmeni perheen vanhempien oman toiminnan ja uskon välillä? Miten vanhemmat perustelivat toimintaansa tai uskoaan lapsille? c. Sara: Miten Saran maailmankuva kehittyy elokuvan aikana? Mihin hän uskoo aluksi, mihin lopuksi? Miten elokuvan tapahtumat heijastelevat tätä kehitystä? Jakautukaa kolmeen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä miettii ja valmistelee lyhyen esityksen Saran ajatusmaailmasta elokuvan alussa, toinen elokuvan keskivaiheilla ja kolmas aivan elokuvan lopussa; junamatkalla poispäin kotikaupungista. Keskustelkaa esitysten jälkeen siitä, mitkä tapahtumat esitettiin elokuvassa keskeisinä siirtyminä yhdestä vaiheesta toiseen?

3 Seuraavassa tarkastellaan elokuvan teemoja niiden sisältämien ristiriitojen kautta: 3. Avioero ja perheestä / yhteisöstä erottaminen a. Avioerotilanteet eivät ole lapsille tai aikuisille koskaan helppoja, ja elokuvassa erimielisyydet uskonnosta vielä monimutkaistavat tilannetta entisestään. Toimivatko vanhemmat teistä oikein, kun antavat lasten päättää, kuka saa jäädä heidän kanssaan asumaan? Koska lapset on kasvatettu Jehovan todistajien oppien mukaisesti, he lähtevät heti etsimään syyllistä avioeroon. Keskustelkaa syyllisyydestä ja avioerosta. Voiko sanoa, että toinen on syyllinen ja toinen ei? Voiko tässä tapauksessa? Minkä takia lapset valitsevat isänsä, vaikka tämä olikin kodinrikkojan asemassa tässä tilanteessa? Ks. Liite 1 ja pohtikaa, millainen asema on lapsilla, isällä ja äidllä on Jehovan todistajaperheessä. Keskustelkaa Saran isästä. Onko hän rehellinen itselleen ja muille? Millaisia asioita hän käy läpi elokuvan kuluessa? Miettikää, miltä Saran isästä tuntuu lopussa, kun samassa ilmoituksessa hänet nimitetään yhteisön vanhimmaksi ja hänen tyttärensä karkotetaan yhteisöstä. b. Mitä elokuva kertoi Saran isoveljestä? Miten eri perheen jäsenet suhtautuivat häneen? Miten Saran perhe, Elisabeth, August ja isä, pysytyvät hylkäämään ensin vanhimman veljensä Jonaksen, ja myöhemmin myös Saran? Millä tavoin Jonas koki perheestä ja yhteisöstä erottamisen? Entisten jäsenten kohtelu: Jehovan todistajien liike on saanut kritiikkiä siitä, että se vaatii jäseniään karttamaan liikkeen entisten jäsenten kanssa tekemisissä olemista. Erotettuja ei saa edes tervehtiä, tämä voi olla hyvin traumaattista, jos esimerkiksi koko perhe kuuluu liikkeeseen. Entiset Jehovan todistajat ovat toisinaan antaneet järjestön toimintatapaa arvostelevia haastatteluja televisiossa, radiossa sekä lehdistössä. Liikkeen entisten jäsenten ja jättämistä harkitsevien kohtelu on esitetty "hengellisenä väkivaltana". Lähde: Wikipedia Onko teidän mielestänne olemassa jotain sellaisia asioita, joiden edestä te olisitte valmiita taistelemaan tai jopa katkaisemaan lopullisesti perhesiteitä? Olisiko elämä ilman sukua, perhettä ja ystäviä mielestänne elämisen arvoista? d. Millaista vahvuutta Saralta vaadittiin tekemään valinta oman vakaumuksensa ja oman identiteetin löytämisen suhteen? Keskustelkaa, millaisia asioita Sara menetti tai mahdollisesti sai Jehovan todistajien yhteisöstä erottautessaan? Hän opiskeli opettajaksi, jota hänen ei olisi ollut aikaisemmin ollut mahdollista tehdä. Millainen opettaja hänestä mahtoi tulla? Millä tavoin elämänkokemus Jehovan todistajien parissa voi mielestänne vaikuttaa Saran loppuelämään? Miten Jehovan todistajat suhtautuvat elokuvassa lasten opiskeluun? (Ks. myös Liite 1.) 4. Rakkaus ja erilaiset maailmat a. Isä pakottaa Saran valitsemaan perheen ja poikaystävän välillä. Sara haluaa tietää, miksi näin on oltava ja hän kysyy isältään Rakastatko Jumalaa enemmän kuin rakastat minua? Mitä isä vastaa tyttärelleen? Isä opetti tyttärelleen, että on itsekästä ajatella itseään. Sara uskaltautuu asettua isäänsä vastaan sanomalla, eikö ole itsekästä rakastaa Jumalaa enemmän kuin omia lapsiaan. Sara sanoo myös: Isä, älä piiloudu Jehovan taakse. Mitä ajatuksia isän ja tyttären keskustelu herättää teissä?

4 b. Elokuvassa Saran ja Teisin maailmat ovat todella kaukana toisistaan Saran uskonnollisen vakaumuksen takia. Samankaltainen tilanne saattaa kuitenkin syntyä myös vähemmän dramaattisista syistä. Kekustelkaa, voisiko vastaava tilanne olla mahdollinen eri nuorisokulttuurien välillä? Entä köyhien ja rikkaiden perheiden tai eri poliittisten näkemysten välillä? Mitä Sara ja Teis olivat valmiita tekemään suhteen onnistumisen eteen? Mitkä ovat mielestänne suurimmat haasteet heidän parisuhteensa onnistumisessa? c. Tutustukaa Romeon ja Julian tarinaan vaikka Wikipediasta. Tämä elokuva kierrättää monilta osin yhtä länsimaiden tunnetuimmista tarinoista. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja huomaatte? Onko kyseessä sama tarina? Miksi loppu on 2000-luvulla erilainen kuin satoja vuosia sitten? 5. Kasvatus ja uskonnollisen liikkeen valta a. Jehovan todistajien olemassaolo ja toiminta-ajatus perustuu paljolti siihen, että vanhemmat kasvattavat lapsensa tiukasti liikkeen oppien mukaan ja määrittelevät, millaisia tekstejä lapset saavat lukea. Onko lapsesta mahdollista kasvattaa sellaista kuin itse haluaa? Kuinka paljon vanhemmat ylipäätään voivat vaikuttaa lapsensa mieleen tai ajatteluun? Saran vanhemmat kyllä yrittävät kaikkensa, jotta Sarasta kasvaisi kunnollinen Jehovan todistaja, mutta silti Sara päätyi valitsemaan vanhoillisen perheensä sijaan vapaan ulkomaailman. Voiko samalla tavalla käydä muiden uskontojen tai poliittisten mielipiteiden kanssa? b. Lukekaa seuraava runo, Sinun lapsesi ja keskustelkaa, mitä se kertoo lapsien kasvatuksesta. Runo on myös sävelletty lauluksi: säv. Eero Ojanen, laulu: Arja Saijonmaa tai Kristiina Halkola ks. Love records. Mitä ajatuksia runo herättää teissä? Kirjoittakaa runon ja edellisten kysymysten sekä keskustelun perusteella lyhyitä mielipidekirjoituksia. SINUN LAPSESI Sinun lapsesi eivät ole sinun lapsiasi. He ovat itseensä kaipaavan elämän tyttäriä ja poikia. He tulevat sinun kauttasi, mutta eivät sinusta, ja vaikka he ovat sinun luonasi, he eivät kuulu sinulle. Voit antaa heille rakkautesi, mutta et ajatuksiasi, sillä heillä on heidän omat ajatuksensa. Voi pitää luonasi heidän ruumiinsa, mutta et heidän sielujaan, sillä heidän sielunsa asuvat huomisessa, jonne sinulla ei ole pääsyä, ei edes uniesi kautta. Voit pyrkiä olemaan heidän kaltaisensa, mutta älä yritä tehdä heistä itsesi kaltaista, sillä elämä ei kulje taaksepäin eikä takerru eiliseen. Sinä olet jousi, josta sinun lapsesi lähtevät kuin elävät nuolet. Kun taivut jousimiehen käden voimasta, taivu riemulla. Kahlil Gibran Suom. Annikki Setälä c. Saran hyvä ystävä, Thea, kuolee elokuvan loppupuolella, koska ei onnettomuuteen jouduttuaan suostu ottamaan vastaan verensiirtoa. Mitä tämä kertoo liikkeen vallasta jäseniinsä nähden? Oliko se oikein? Muut Jehovan todistajat ihannoivat tyttöä tämän valinnan ja hengen lujuuden tähden. d. Elokuvassa Dahlin perheen isä pettää perheen äitiä, mikä on Jehovan todistajien säännöissä hyvin vakava rikos. Oikeastaan heidän sääntöjensä mukaan siis myös isä pitäisi erottaa seurakunnasta, kuten Jonakselle ja Saralle elokuvassa tehdään. Minkä takia näin ei kuitenkaan tapahdu?

5 Miksi Sara kuitenkin tuomitaan suhteestaan Teissiin? Miltä tuntui katsoa kohtausta, jossa yhteisön vanhimmat kuulustelevat Saraa tämän Teisin luona viettämän yön takia? Oliko kuulustelu mielestänne oikein? Tällaisessa yhteisössä kenenkään asiat eivät koskaan ole heidän omia asioitaan, vaan aina kaikkien yhteisiä asioita. 6. Aikuistuminen Elokuva esittää poikkeuksellisen hankalan aikuistumistarinan: Saralla on kaikkien normaalin maailman murheiden lisäksi ratkaistava kamppailu itsenäisen ajattelun ja sokean uskomisen välillä, jota vielä kärjistää pelko koko perheestä erottamisesta ja sen menettämisestä. Voisi kuvitella, että Jehovan todistajissa eläminen vähentää nuoren paineita tehdä samalla tavalla kuin kaikki muut nuoret. Keskustelkaa, minkä verran Saran elämään vaikuttivat kavereilta, Thealta ja muilta samanikäisiltä tulevat paineet. Minkä takia Thea ajoi käytännössä Saran Teisin syliin, mutta käyttäytyi itse kuitenkin lopulta tuomitsevasti? Tavallisten nuortenkin ongelmat tuntuvat vaikeilta. Kiistat ovat aivan samat kuin Saralla: kuinka paljon pitää antaa vanhempien kontrolloida, kuinka paljon pitää ajatella itse, omilla aivoillaan tai missä vaiheessa on tarpeeksi vanha tekemään omia päätöksiään. Lisäksi alkoholin, tupakan ja seksin suhteen saattaa kaveriporukan paine vaikuttaa hyvinkin paljon. Elokuvan keskivaiheilla Sara päättää jäädä pois koulusta ja omistaa elämänsä käännyttämiselle ja saarnaamiselle. Tämä saa Jehovan todistajien yhteisön ihannoimaan häntä. Miksi Sara teki niin? 7. Mediavälineiden käyttö ja lähdekriittisyys a. Kun lapset menevät elokuvassa käymään äitinsä luona, he kummastelevat sitä, että hänellä on ihan oikea televisio, eikä ainoastaan valikoituja videoita. Jehovan todistajat eivät yleensä saa katsoa televisiota. Miksi? Miettikää, minkälaista teidän elämänne olisi, jos ette saisi katsoa ollenkaan televisiota. Kirjatkaa ylös viikon ajan kaikki televisionkatselukertanne. Kuinka paljon aikaa siihen kuluu? Mitä te tekisitte kaikella tällä ajalla, jos ette katsoisi televisiota? Saran kotona ei ole myöskään tietokonetta. Miksei? Thea mesettää elokuvan alussa puolituntemattomien poikien kanssa. Onko sellainen vaarallista? Harrastatteko te sellaista? Mitä Thea tarkoittaa sanoessaan lopettaneensa sen koska se riistäytyi käsistä? b. Jehovan todistajat on hyvin kiistelty uskonnollinen yhteisö: moni pitää heitä vaarallisena tuomiopäivän kulttina, jopa aivopesijöinä, toiset taas rauhaa rakastavana uskonnollisena yhteisönä. Minkälaisen kuvan elokuva antoi Jehovan todistajista? Onko heistä annettu kuva mielestänne oikeudenmukainen? Oikeaa vastausta ei ole, mutta elokuvan faktatiedot pitävät paikkansa. c. Nykyaikana jokainen ihminen on äärimmäisen riippuvainen lehdistä, televisiosta, internetistä ylipäätään joukkotiedotusvälineistä. Uskotteko te, että niissä kerrotaan totuus ja annetaan kaikesta riittävän monipuolinen kuva? d. Jehovan todistajat pitävät Raamattuaan luotettavana tietolähteenä myös tieteellisissä ja historiallisissa asioissa. Raamatun epäjohdonmukaisilta vaikuttavat asiat selitetään toisilla kohdilla keskenään sopusointuisiksi. (Ks Liite 1). Keskustelkaa, mikä on mielestänne kaikkein luotettavin tiedonlähde? Millaisia väitteitä voisitte esittää kunkin välineen luotettavuuden ja epäluotettavuuden puolesta?

6 Miten te toimitte, jos haluatte saada jostakin todella luotettavaa tietoa? Laittakaa seuraavista lähteistä kuullut uutiset luotettavuusjärjestykseen ja keskustelkaa, miksi luotatte juuri niihin. Tarkastelkaa tuloksia yhdessä. Radio, televisio, kaverit, kirjat, internetin keskustelupalstat (irc-galleria, suomi24), vanhemmat, elokuvat, sarjakuvat, sanomalehdet, Wikipedia OK Tarkastellaan elokuvaa ja taidetta tunteiden välittäjänä: 8. Tositarinasta elokuvaksi a. Lukekaa elokuvan ohjaajan puheenvuoro (Liite 2) ja keskustelkaa seuraavista aiheista: Miksi ohjaaja halusi tehdä tämän elokuvan? Mitä ohjaaja haluaa elokuvallaan kertoa? Mikä on mielestänne elokuvan sanoma? Pohtikaa elokuvan keskeistä sisältöä ja muodostakaa sen pohjalta premissi elokuvalle To Verdener? Premissillä haastattelu liitteestä tarkoitetaan elokuvan keskeisen sisällön rajaamista yhdeksi lauseeksi tai virkkeeksi. b. Elokuvassa hauskat ja intiimit kohtaukset on usein kuvattu käsivaralla. Esimerkiksi alun perhekohtaus ja Saran ja Teisin lemmenkohtaus. Jehovan todistajien pysähtyneitä rituaaleja kuvaavat kohdat on taas kuvattu hyvinkin staattisella kameralla. Mitä tällä halutaan viestittää? Mihin muihin elokuvallisiin tehokeinoihin kiinnititte huomiota? Pohtikaa myös musiikin merkitystä elokuvassa. c. Elokuvan loppuratkaisu: Keskustelkaa, minkälainen olo elokuvan loppuratkaisusta jäi. Tulitteko surullisiksi, iloisiksi, kummastuneiksi tms.? Olisitteko muuttaneet elokuvan loppuratkaisun? Kirjoittakaa elokuvalle uusi loppu. Elokuvassa kerrotaan, ettei Sara ole lähtönsä jälkeen tavannut perhettään. Pohtikaa, mitä Saran sisaruksille tapahtuu elämässä ja yhteisössä. Keskustelkaa, minkä takia Sara ei jäänyt Teisin luokse. Mikä olisi ollut teidän valintanne? Olisitteko pystyneet tekemään saman valinnan? Saran oli otettava oman elämänsä ohjakset omiin käsiinsä. Hän ei hylännyt perhettään ja Jehovan todistajia Teisin takia Teis pikemminkin sai hänet avaamaan silmänsä. Jos hän olisi jäänyt tämän luokse, tämän vanhempien vuokraamaan taloon, olisi hänen elämänsä ollut edelleen sidottua, tosin eri suuntaan. Lähtemällä pois koko kaupungista, pois Teisin luota ja opiskelemalla hän otti ensimmäistä kertaa kokonaan vastuun omasta elämästään. d. Asettautukaa Saran asemaan ja kirjoittakaa hänen asemassaan kirje perheelle kaiken tapahtuneen jälkeen. Miettikää, mihin sävyyn kirjoittaisitte. Olisiko kirjeenne vihainen, surullinen, katkera, anteeksipyytävä tms.? 9. Tunteen kuvaaminen tai kokeminen taiteessa a. Niels Arden Oplev kertoo haastattelussa (ks. Liite 2) elokuvan sisältävän erilaisia tunteita, kuten surua, iloa, pelkoa ja ahdistusta. Keskustelkaa mitä ajatuksia elokuvan katsominen teissä herättää? b. Pohtikaa myös, miten ohjaaja on mielestänne onnistunut pyrkimyksessään tehdä elokuva, joka puhuttelee erilaisten tunteiden kautta? Vaikuttaako tieto elokuvan perustumisesta tositarinaan katsomiskokemukseenne? c. Tutustukaa johonkin tunteita herättävää taideteokseen taidemuseossa, taidekirjoissa tai internetissä. Valitkaa yksi tai teos pari tarkasteltavaksi.

7 Tehkää teoksesta muistiinpanoja ja keskustelkaa niistä yhdessä. Millaisia tunteita tai mielikuvia taideteos herättää? Valitkaa jokainen yksi teos ja kirjoittakaa lyhyitä tunnekuvia ja tarinoita siitä. Esimerkkejä taideteoksista: Edvard Munch ( ), Norja. Huuto, on Munchin tunnetuin teos. Se kuuluu laajempaan sarjaan Elämän friisi, joka käsittelee rakkautta, pelkoa, kuolemaa ja melankoliaa. Munchin traaginen lapsuus vaikutti hänen tapaansa käsitellä aiheitaan hyvin intensiivisesti, ja useissa hänen maalauksissaan tunnelma on ankea ja pessimistinen. Hänen tiedetään sanoneen: "Sairaus, hulluus ja kuolema olivat enkelit, jotka ympäröivät kehtoani, ja ne ovat seuranneet minua läpi elämäni." Salvador Dali ( ), Espanja. Dali opiskeli psykologiaa ja hänen teoksensa ovatkin alitajunnan tulkintoja. Usein painajaisunien. Monta kertaa Dali pyrki liioittelemaan. Dalin kuvien vetovoimaisuus on niiden merkillisyys. Dalia on ylistetty suureksi espanjalaiseksi taiteilijaksi. Teoksia esim. Muiston pysyvyys, Narkissoksen muodonmuutos. Marc Chagall, ( ), oli valkovenäläis-venäläis-ranskalainen taidemaalari. Surrealismiin usein yhdistetty Chagall on eräs 1900-luvun tunnetuimmista taiteilijoista. Hänen maalauksilleen ominainen värikkyys ja lämminhenkisyys on tehnyt niistä varsin pidettyjä. Chagallin mielikuvitukselliset, unenomaiset maalaukset ovat läheisesti yhteydessä surrealistiseen liikkeeseen. Hän kokeili ja käytti useita tekniikoita: guassia, vesivärejä, pastelleja, mustetta, kollaasia, kaiverrusta ja litografiaa. Chagall otti aiheita ja vaikutteita venäläisestä kansantaiteesta ja monista raamatullisista teemoista sekä juutalaisesta perinteestä. Hänen tuotannossaan näkyvät myös lapsuuden muistot. Värikkäät maalaukset henkivät optimismia ja onnellisuutta. Lähde: wikipedia d. Muistelkaa esimerkiksi lapsuudestanne jokin tilanne, jossa olitte hyvin onnellinen, surullinen pelkäsitte jotakin, tms. Millaisen kuvan tekisitte tapahtumasta? e. Tunteen valokuvia Suunnitelkaa ja ottakaa pienissä ryhmissä johonkin tunnetilaan liittyvä valokuva. Oppimateriaalin ovat laatineet toimittaja Veikko Eranti sekä luokanopettajat Annika Henriksson ja Tuula Niiniranta.

8 Liite 1 sivu 1 Tietoa Jehovan todistajista Synty Jehovan todistajat on kristillisperäinen uskonnollinen liike, joka korostaa julkista sanoman julistamista ja liikkeen Raamatun tulkinnan noudattamista käytännön elämässä. Jehovan todistajat eivät tunnusta kolminaisuusoppia, helvetintulioppia eivätkä sielun kuolemattomuusoppia. Uskonnollisia symboleita, kuten ristiä ei hyväksytä. Kristuksen toista tulemista laskettiin kiihkeästi adventistisissa liikkeissä 1800-luvulla erilaisten ennusmerkkien perusteella. Charles Taze Russel teki Raamatun perusteella laskelmia ja julisti 1914 Kristuksen paluuvuodeksi. Ennustusten kariuduttua liike lamaantui hetkeksi, mutta myöhemmin Joseph Rutherford loi Vartiotorni-seurasta tehokkaan järjestön, joka teki mm. lähetystyötä ovelta ovelle. Jehovan todistajien nimi perustuu Raamattuun ja Jesajan kirjaan (43:10): Te olette minun todistajiani, sanoo Herra, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut. Nykyisin Jehovan todistajia on noin 6 miljoonaa yli 230 maassa. Suomessa Jehovan todistajien toiminta käynnistyi 1910, ja se rekisteröitiin uskonnolliseksi yhdyskunnaksi Suomessa yhteisössä on nykyisin noin jäsentä. Jumala Isä Meidän rukouksessa lausutaan: pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tällä tarkoitetaan Hebrealaisessa Vanhassa testamentissa esiintyvää kirjainyhdistelmää JHWH, joka on Jumalan nimi. Nimi käännetään Herraksi, ja se oli aina Russelin mukaan luettava Jehovaksi. Jumalan nimi on siis Jehova. Jumala on yksi persoona, Henki joka on ollut ennen aikojen alkua. Oikeudenmukaisuus, rationaalisuus, viisaus ja voima ovat Jehovan todistajien mukaan Jumalan ominaisuuksia Näitä ominaisuuksia voidaan odottaa myös ihmisiltä. Hyvän ja pahan valta Maailmassa taistelee kaksi hallitusvaltaa Jumala ja Saatanan valta. Maailma nähdään kahtiajakoisena; jakaantuneena hyvään ja pahaan. Kaikki asiat johtuvat loogisesti jommasta kummasta vallasta. Saatana on Jumalaa alempi henkiolento, joka taistelee Kristuksen kanssa vallasta maailmassa. Saatanan lisäksi on myös muita pahoja henkiä, demoneja. Saatana esitti väitteen, että ihminen kykenee elämään ja hallitsemaan itseään ilman Jumalaa. Jumala on oikeudenmukaisuudessaan antanut Saatanalle tilaisuuden osoittaa väitteensä pitävyys. Pahuus maailmassa todistaa väitteen vääräksi. Raamattu Jehovan todistajat käyttävät pääasiassa omaa, ns. Uuden maailman raamatun käännöstä, jonka tulkinnat poikkeavat kirkkoraamatusta. Raamattu on heidän mukaansa virheetöntä ja ristiriidatonta Jumalan sanaa ja se antaa vastauksen Jehovan todistajien mukaan kaikkiin kysymyksiin. Kaikki se, mitä Raamatussa ei ole mainittu, on kiellettyä. Raamattua pidetään luotettavana tietolähteenä myös tieteellisissä ja historiallisissa asioissa. Raamatun epäjohdonmukaisilta vaikuttavat asiat selitetään toisilla kohdilla keskenään sopusointuisiksi. Vanhan- ja Uuden testamentin välillä ei tehdä periaatteellista eroa. Suuri kiinnostus kohdistuu Raamatussa oleviin ennustuksiin. Oppi ihmisestä Lapsi on vanhempiensa perintötekijöiden tulos ja siten Jumalan uusi luomistyö. Elämänvoiman symbolina nähdään veri. Toiselta ihmiseltä tai eläimeltä ei saa ottaa verta, eikä sitä saa päästää omaan ruumiiseensa. Veren syöminen ja verensiirrot ovatkin Jehovan todistajilta kiellettyjä. Ihmiskäsitystä hallitseva näkemys on se, että ihminen ja koko ihmiskunta voi palata paratiisin olotilaan ja tulla jälleen täydelliseksi Jumalan avulla. Ne, jotka uskovat Jehovaan ja tottelevat häntä, saavat onnellisen ja siunatun elämän. Tottelevaisuuden kehittyminen kohti täydellisyyttä eli pyhitys tapahtuu niin uskonnon, moraalikäsityksen kuin elämäntavankin alueella. Jehovan todistajien Raamatun tulkinta ohjaa moraalikäsitystä. Hyvissä teoissa tulee näkyviin Jumalan ominaisuudet, moraali ja oikea usko. Jumalan tahdon mukainen moraali täyttyvät, kun eletään oikeiden ohjeiden mukaan ja tehdään hyviä tekoja. Moraalittomia tekoja ovat mm. tappaminen, avioliiton ulkopuoliset suhteet, homoseksuaalisuus.

9 Liite 1 sivu 2 Tietoa Jehovan todistajista Jumalan tahdon vastaisia, lihan tekoja ovat myös tekopyhyys, alkoholi, huumeet, tupakointi, rikollisuus, vandalismi ja terrorismi. Astrologia ja spiritismi tulkitaan myös erityisen pahaksi. Jehovan todistajat kunnioittavat lakeja ja yhteiskunnan järjestystä, vaikka he pysyttelevätkin erossa maailmasta. Vaikka he osallistuvat erilaisiin harrastus- tai yhdistystoimintaan heidän ystäväpiirinsä on yleensä vain oman yhteisön keskuudesta. Jos joku erotetaan seurakunnasta, häneen katkaistaan kaikki suhteet, eikä hänen kanssaan enää keskustella uskonnosta. Erottamisen syitä voivat olla opin kieltäminen ja jatkuva moraaliton elämä. Jehovan todistajilla on hallintoelin, joka tulkitsee yksinoikeudella Jumalan lakia. Ikuisen elämän saavuttaminen Kuolema on rangaistus synneistä, joita ihminen on tehnyt. Pahat ja Jehovan opin tietoisesti hylänneet kuolevat lopullisesti. Hyvät herätetään ylösnousemuksessa. Oikeiden oppien mukaan elämänsä eläneillä on toivo ylösnousemuksesta, tuhatvuotisesta valtakunnasta ja sen jälkeisestä ikuisesta elämästämaan päällä. Jumala loi Jeesuksen, joka oli taivaassa arkkienkeli Mikael. Maan päällä hän oli kuoleva ihminen. Jeesuksen ristikuolema antaa ihmisille mahdollisuuden ikuiseen elämään. Charles Russelin opetuksen mukaan Jeesus tulee johtamaan kuninkaana tuhatvuotista valtakuntaa morsiusluokkaan valittujen pyhän kanssa. Tämä määrä tuli täyteen jo ennen toista maailmansotaa. Silloin alettiin opettaa, että useilla on mahdollisuus päästä ikuisen elämän paratiisiin, joka perustetaan maan päälle. Nykyään kaikki sodat ja nälänhätä, katastrofit lasketaan lopun ajan enteiksi. Kaikki paha tullaan Jehovan todistajien mukaan hävittämään suuressa Harmagedonin taistelussa Kristuksen palatessa maanpäälle. Perhe Vanhemmilla, erityisesti isällä, on erityinen vastuu lasten uskonnollisesta kasvatuksesta. Lasten tulee olla tottelevaisia, rakastaa vanhempiaan ja käyttäytyä moitteettomasti. Lapsi on syntyessään tabula rasa, tyhjä taulu, joten kasvatuksen merkitykseen luotetaan. Kasvatuksen keinoina nähdään keskustelu, hyvä esimerkki ja rajoitettu ruumiillinen kuritus sekä huonoilta vaikuteilta suojeleminen. Lapsia ei suositella korkeampaan koulutukseen, sillä maallinen ammatti on toisarvoinen valtakunnallisen työn rinnalla. Aviomies on perheen johtaja, sillä hänelle on annettu enemmän voimaa ja ominaisuuksia. Vaimon tulee olla alamainen miehelleen, sillä hänet on luotu miehelle avuksi. Vaimon tehtävinä on paitsi valmistaa ruokaa ja siivota, myös hoitaa taloudellisia asioita ja miellyttää miestään mm. kaunistautumalla ulkoisesti, mutta eritoten pyrkimällä nöyryyteen. Mies on alamainen Kristukselle. Hyvä mies hoivaa perhettään. Hänen auktoriteettiaan ei saa asettaa kyseenalaiseksi, mutta hänen tulee osoittautua kunnioituksen arvoiseksi. Uskonnolliset tavat Jehovan todistajat eivät vietä kristillisiä juhlapäiviä (paitsi pääsiäistä), vaan katsovat niiden olevan Raamatun vastaisia ja niiden nähdään viittaavan johonkin pakanalliseen tapaan. Jouluun ja pääsiäiseen viittaavat satuolennot nähdään tuomittavina, mutta muut satuolennot sallitaan lapsille. Syntymä- ja nimipäiviä ei vietetä. Aikuisille suoritetaan uppokaste, joka on luonteeltaan tunnustus ja osoittaa vihkiytymisen. Häitä vietetään ilon juhlana luterilaiseen tapaan, vaikkakin naimattomuutta arvostetaan, sillä silloin jää enemmän aikaa julistustyöhön. Ehtoollista vietetään kerran vuodessa, pääsiäisenä. Lähetystyö ja julkaisutoiminta Vartiotorni lehti ilmestyy n. 200 maassa ja sitä painetaan keskimäärin kpl 167 kielellä. Lopunaikojen enteet, saatanallisten voimien työ tässä maailmassa ja tulevan paratiisin toivo ovat lehden perusaiheita. Jehovan todistajien toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Jokaisen seurakuntalaisen oletetaan osallistuvat aktiiviseen julistustyöhön, muihin seurakunnan tehtäviin ja talkootoimintaan. Jäsenet tekevätkin lähetystyötä ovelta ovelle ja keskustelevat ihmisten kanssa uskon asioista ja levittävät samalla Vartiotornia ja sen Herätkää-nimistä sisarlehteä, jonka aiheita ovat ajankohtaiset asiat. Lähde: Suvielise Nurmi: Katsomukset kohtaavat, Wikipedia

10 Liite 2 Ohjaaja kertoo elokuvasta ja tositarinasta, jonka pohjalta elokuva syntyi Ohjaaja Niels Arden Oplev 1961 ohjaama elokuva Drømmen ( We shall overcome ) menestyi kansainvälisesti hyvin. Miettiessään uutta elokuva-aihetta, hän luki tanskalaisesta sanomalehdestä tarinan 17-vuotiaasta Tabita-tytöstä, joka oli karkoitettu Jehovan todistajista. Hän sai välittömästi ajatuksen, että tarina on merkittävä eikä aiheesta ole aikaisemmin tehty elokuvaa Tanskassa. On nähty elokuvia siitä, kuinka nuoriso vedetään mukaan skientologiaan tai uskonnollisiin lahkoihin, mutta en ole nähnyt mitään elokuvaa fundamentalistisesta perheestä, jossa lapset aivopestään, kertoo Niels Arden Oplev. Tabitan tarina on hyvä elokuvan aiheeksi, sillä se sisältää paljon erilaisia tunteita. Elokuvan avulla voi käsitellä tunteita paremmin kuin hyvässäkään kirjoituksessa. Tabitan kohtalo teki ohjaajaan suuren vaikutuksen. Hän kertoo, että tarina kosketti häntä sekä emotionaalisella että henkisellä tasolla. Elokuvassa uskonnollinen painostus aiheuttaa monimutkaisia ristiriitoja ja tuo esille vahvoja tunteita. Painostus uskonnolliseen vakaumukseen on järjetöntä, ja siksi siinä on valmiiksi täydellisen draaman ainekset. Elokuvan kertomus seuraa Tabitan tarinaa mahdollisimman tarkasti, vaikka tietysti joitakin osia tarinasta on hiukan muutettu tai niihin on lisätty jotakin. Käsikirjoittajat perehtyivät huolella myös paitsi entisten Jehovan todistajien kertomuksiin, myös uskontoon liittyvään kirjallisuuteen sekä Jehovan todistajien arvoihin ja uskomuksiin. He kävivät myös heidän kirkossaan. Tabitasta tehtiin viiden tunnin haastattelu, jossa hän kertoi täsmällisesti ja avoimesti tarinansa. Niels Arden Oplev kertoo, että Tabita puhui niin rehellisesti ja kiehtovasti, että se sai aivan sormet syyhyämään, jotta voisi aloittaa tarinan kirjoittamisen. Myös Tabitan entinen poikaystävä kertoi tarinansa, koska tekijät toivoivat, että hänen kertomuksensa toisi jotakin uutta tietoa aiheesta. Niels Arden Oplev miettii myös sitä, kuinka suuri vastuu hänellä on näistä ihmisistä, joiden tarinan hän kertoo. Itsensä puolesta hänen ei tarvitse olla huolissaan, mutta Tabitan todellinen perhe on edelleen Jehovan todistajissa. Tapa, jolla esimerkiksi äitiä kuvataan elokuvassa, voisi saada yhteisön äitiä vastaan. Kuinka tuhoisaa se olisi, jos hänet esimerkiksi erotettaisiin heidän joukostaan. Tabitalle tarinan kertominen on ollut erittäin tärkeä, sillä kun hänet suljettiin yhteisön ulkopuolelle, häntä ei kukaan enää kuunnellut. Nyt hän on saanut taas äänensä kuuluviin. Molemmat elokuvat, Drømmen ja To Verdener kertovat Niels Arden Opleville läheisistä asioista. Molemmissa on teemana nuorten kapina aikuisia ja viranomaisia vastaan, vaikka elokuvien samankaltaiset teemat ovatkin hänen mielestään vain sattumaa. Miettiessään syitä, miksi hän teki nämä elokuvat, hän pohtii sitä, miten aikuiset kohtelevat lapsia, jotka ovat heidän vallassaan ja vastuullaan. Ohjaaja kertoo olevansa kiinnostunut uskonnollisista aiheista ja kuvaa näkemystään Jumalan olemassaolosta tai maailmankaikkeudesta Ingmar Bergmanin sanoin Sydän on uskonnollinen, mutta aivot ovat ateistiset. Hän kertookin, että on jännittävää pohtia järjen ja tunteiden suhdetta. Oli myös mielenkiintoista kuvata Jehovan todistajien päivittäistä, normaalia elämää. Oli tärkeää osoittaa, että Jehovan todistajat eivät ole vihollisia, vaan ihmisiä. He uskovat vahvasti, että heidän tapansa on oikea. Emme yrittäneet esittää heitä pahoina ihmisinä, vaan halusimme esittää heidät tavallisina ihmisinä, joilla on omat arvonsa, tunteensa ja heikkouksia, kuten meillä muillakin. Siksi pyrimme kuvaamaan heitä kunnioittavasti ilman asenteita. Ohjaaja Niels Arden Oplev miettii, että tietenkin on muistettava, että ääriliikkeistä - olivatpa ne sitten uskonnollista tai poliittisia, joita näemme kaikkialla maailmassa nykyään - voi tulla hyvin vaarallisia. Lähde:

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Leirikirjan omistajan muotokuva:

Leirikirjan omistajan muotokuva: Leirikirjan omistajan muotokuva: MUISTIINPANOJA, OSOITTEITA JNE. Nimi: Leiri: Leiriaika: Harrastukseni: Parhaat kaverini: LEIRIOHJELMA TERVETULOA KESÄLEIRILLE 2003!! Rohkeutta on monenlaista: Oletko sinä

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 GIOVANNIN VESIBALETTI. Elokuvan esittely:

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 GIOVANNIN VESIBALETTI. Elokuvan esittely: lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 GIOVANNIN VESIBALETTI Elokuvan esittely: 10-vuotiaalla Giovannilla on suuri unelma: hän haluaa olla ensimmäinen poika, joka saisi

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Lausun teidät kaikki tervetulleiksi Ruusu-Ristin vuosikokoukseen. Olemme nyt saapuneet kaikki viettämään neljättätoista vuosikokousta ja toinen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta.

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Kirkkovuosi Vihreä on kesän ja kasvun väri Liturgiset värit Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Musta on surun ja murheen väri. Talvi Ensimmäinen

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Lyn Doerksen Suomi Kertomus 14/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Jumala pitää Joosefista huolen

Jumala pitää Joosefista huolen Nettiraamattu lapsille Jumala pitää Joosefista huolen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Suomi Kertomus 8/60 www.m1914.org

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Oppitunti 3 Teema Kärsivällisyys Ikäryhmä 7-8

Oppitunti 3 Teema Kärsivällisyys Ikäryhmä 7-8 Oppitunti 3 Teema Kärsivällisyys Ikäryhmä 7-8 Aloita oppitunti tavalliseen tapaan lausumalla ensin itse rukous ja anna sitten muutaman lapsen lausua ulkoa oppimansa rukous. Muista, että kullekin lapselle

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen PIENI RETKI KUVAAN Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen Sovella kohderyhmän ja iän mukaan. Perusasioita voidaan käsitellä jo ennen näyttelykäyntiä esim. teosluettelon kanssa. PERUSASIAT

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Kirkkovuoden juhlat Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Adventin jälkeen seuraava juhla on Suomen itsenäisyyspäivä 6.12$ Kirkossa rukoillaan

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi LIITTO RY

Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi LIITTO RY Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi FM, UUSPERHENEUVOJA KIRSI BROSTRÖM, SUOMEN UUSPERHEIDEN LIITTO RY Uusperheen määrittelyä uusperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa

Lisätiedot

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely:

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: 10-vuotias Tefik on kotoisin Kosovosta mutta asuu tällä hetkellä perheensä kanssa

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSEN NÄKEMYS ITSESTÄÄN Me ihmiset olemme erilaisia ja meissä on erilaisia luonteenpiirteitä. Kerro itsestäsi, miten

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

P U M P U L I P I L V E T

P U M P U L I P I L V E T T U O M O K. S I L A S T E P U M P U L I P I L V E T Runoja TUOMO K. SILASTE Teokset: Matka, romaani; 2007 Rakkaani kosketa minua, runoja; 2007 Apolloperhonen, runoja; 2008 Rakastettu leskirouva Gold,

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 Tule sellaisena kuin olet 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 2 Toivon kultuurin luominen Useimmat ihmiset elävät hiljaisen epätoivon vallassa. - Henry Thoreau 3 Toivo (sivistyssanakirja) harras odotus, että

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Lähteet: Tuhat ja yksi yötä. 1994. Tuhannen ja yhdenyön satuja. 1994.

Lähteet: Tuhat ja yksi yötä. 1994. Tuhannen ja yhdenyön satuja. 1994. Kertomus Sehrezadesta Viisaan ja rakastetun sulttaanin valtasi viha, kun hänelle selvisi, että hänen kaunis puolisonsa oli pettänyt häntä. Hän surmautti puolisonsa ja otti käyttöön sellaisen tavan, että

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Jeesus, suuri Opettaja

Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN Tunteiden päävärit ilo suru pelko suuttumus Ilon tunnesanat: levollinen hilpeä rento riemastunut turvallinen luottavainen hellä kiitollinen ilahtunut tyyni lohdutettu innostunut

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

Rikas mies, köyhä mies

Rikas mies, köyhä mies Nettiraamattu lapsille Rikas mies, köyhä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

320075 Mitä nyt (4) What now?

320075 Mitä nyt (4) What now? 320075 Mitä nyt (4) What now? Lapset joutuvat usein tilanteisiin, joissa on hyvä miettiä omia reaktioitaan ennen toimimista. Tässä korttisarjassa esitetään erilaisia hankalia tilanteita, joihin jokainen

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot