To Verdener, Tanska 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "To Verdener, Tanska 2008"

Transkriptio

1 To Verdener, Tanska 2008 OPPIMATERIAALI Oppimateriaali on tuotettu yhteistyössä Espoon kulttuuritoimen kanssa Ohjaus: Niels Arden Oplev Käsikirjoitus: Niels Arden Oplev & Steen Bille Näyttelijät: Sara (Rosalinde Mynster), Teis (Johan Philip Pilou Asbæk), isä, Andreas (Jens Jørn Spottag), äiti, Karen (Sarah Boberg), Elisabeth (Sarah Juel Werner), John (Anders W. Berthelsen). Kesto: 106 min Genre: draama Synopsis: 17-vuotiaan Sara asuu tanskalaisella esikaupunkialueella onnellisessa ydinperheessä vanhempiensa ja nuorempien sisaruksiensa, Elisabethin ja Augustin kanssa. Lapset käyvät tavallista koulua, ja perhe ei näytä muutenkaan eroavan tavallisesta tanskalaisesta perheestä. Sara ja hänen perheensä kuuluvat uskonnolliseen yhteisöön, Jehovan todistajiin, joka asettaa tiukkoja rajoituksia jäsenilleen. Saran vahva vakaumus alkaa kuitenkin horjua, kun vanhemmat eroavat isän tunnustettua uskottomuutensa. Samoihin aikoihin myös 23-vuotias muusikko Teis astuu hänen elämäänsä. Uudessa tilanteessa Sara joutuu mahdottomien valintojen eteen. Hän joutuu vaikeuksiin seurakunnan, ystäviensä ja oman perheensä kanssa. Niels Arden Oplev kuvaa tositapahtumiin pohjautuvassa elokuvassaan kahden maailman yhteentörmäystä; molempia osapuolia ymmärtäen, mutta uskonnollista ahdasmielisyyttä säälimättä piiskaten. Elokuvasta muotoutuu hieno tarina omaa paikkaansa etsivästä nuoresta naisesta, jolla on rohkeutta ja viisautta ottaa elämä omaan hallintaansa. Niels Arden Oplev on aiemmin ohjannut mm. elokuvan Martinin unelma. Oppimateriaalin teemoja: Jehovan todistajat, avioero, yhteisöstä erottaminen, rakkaus, aikuistuminen, ristiriidat, kasvatus, tositarina, tunteen kuvaaminen, lähdekriittisyys Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu yläkoulun 8-9 lk ja lukioon. VIHJEITÄ ELOKUVAN KÄSITTELYYN OPPILAIDEN KANSSA Ennen elokuvaa Elokuvassa käsitellään Jehovan todistajien uskoa ja elämäntapaa. Keskustelkaa kolmen- neljän hengen ryhmissä, mitä tiedätte yhteisöstä, heidän tavoistaan tms. Tehkää yhteinen lista käsityksistänne ja palatkaa sen äärelle elokuvan katselun jälkeen. 1. Erilaiset maailmat a. Mitä asioita Jehovan todistajista kerrotaan tässä elokuvassa. Kirjatkaa asioita taululle. Mihin he uskovat? Mitä juhlia he viettävät / eivät vietä? Mitä muuta? Tutkikaa tehtävää ennen elokuvaa. Vertailkaa, miten tietonne lisääntyi tai käsityksenne yhteisöstä muuttui elokuvan katselun myötä? b. Elokuvan nimi To Verdener on käännetty Kaksi maailmaa. Tutustukaa oppimateriaalin liitteeseen 1 ja keskustelkaa, miten Jehovan todistajien elämä poikkeaa valtaväestön elämästä. Keskustelkaa myös, mitä Jehovan todistajien usko sanoo perheestä ja kasvatuksesta.

2 2. Elokuvan juonen kulku Pohtikaa Saran vaikeita valintoja ja oman identiteetin rakentumista seuraamalla elokuvan dramaturgista kaava: 1. Elokuvan aloittaa alkusysäys. Se on kestoltaan lyhyt ja pyrkii herättämään katsojan mielenkiinnon. Alkusysäys on usein tapahtuma, joka esittelee päähenkilön ja tutustuttaa katsojan elokuvan teemaan. Kuvaus perheenjäsenen uppokasteesta yhteisenä perhetapahtumana sekä vanhempien yllättävä ero. 2. Esittelyjakso kuvaa enemmän elokuvan henkilöhahmoja ja heidän välisiä suhteitaan, tapahtumaympäristöä sekä aikakautta. Katsojalle annetaan myös vinkkejä mahdollisista ristiriidoista ja ongelmatilanteista. Esittelee ydin perheen vaikean valintatilanteen edessä, lapset isän vai äidin luokse. Sara ottaa äidin roolin perheessä ja kuvataan perheen vahvaa sitoutumista Jehovan todistajiin erosta huolimatta. 3. Syventämisen aikana katsoja pääse sisälle henkilöhahmojen maailmaan, katsoja saa lisää tietoa elokuvan henkilöistä ja heidän käytäytymisensä syistä. Elokuvan juoni perustuu yleensä ristiriitaan. Kuvataan Jehovan todistajien kiinteää yhteisöä ja samalla 17-vuotiaan Saran kiinnostusta saman ikäisten nuorten normaaliin elämään, Sara aloittaa seurustelun Teisin kanssa, vaikka suhde tuomitaankin yhteisön taholta. Hän tapaa myös yhteisöstä erotetun veljensä. 4. Ristiriitojen kärjistymisen jaksossa juonen kulku sekä pienet sivuristiriidat johtavat elokuvan perusristiriidan ratkeamiseen. Teis koittaa tulla kovasti vastaan ja nuoret jatkavat seurustelua vastoinkäymisistä huolimatta. Välit äitiin ja isoveljeen lämpenevät. Teis osoittaan epäilyjä Saran vakaumista kohtaan. 5. Ratkaisu on avainkohtaus, johon elokuvan juoni huipentuu, samalla katsojalle selviää, miten tarina päättyy. Saran paras ystävä joutuu onnettomuuteen ja verensiirtokiellon syystä ystävä kuolee. Sara tekee vaikean ratkaisun. 6. Häivytys auttaa katsojaa myötäelämään päähenkilön ilossa tai surussa. Se kertoo, miten päähenkilön kävi ja mitä sitten tapahtui. Tyynen oloinen Sara istuu junassa rukoillen viimeisen rukouksensa Jehova-jumalalle. Lopputekstit kertovat Saran uudesta elämän suunnasta. a. Keskustelkaa pienryhmissä, millaisia tapahtumia sijoittuu draamankaaren eri vaiheisiin. Tehtävää voi purkaa kysymällä: Mikä oli alkusysäyksen tapahtuma? Mitä asioita elokuvan esittelyjaksossa kerrottiin katsojalle? b. Pohtikaa, millaisia ristiriitoja elokuva mielestänne sisälsi? Millaisia ristiriitoja Sara koki elämässään? Entä millaisia ristiriitoja ilmeni perheen vanhempien oman toiminnan ja uskon välillä? Miten vanhemmat perustelivat toimintaansa tai uskoaan lapsille? c. Sara: Miten Saran maailmankuva kehittyy elokuvan aikana? Mihin hän uskoo aluksi, mihin lopuksi? Miten elokuvan tapahtumat heijastelevat tätä kehitystä? Jakautukaa kolmeen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä miettii ja valmistelee lyhyen esityksen Saran ajatusmaailmasta elokuvan alussa, toinen elokuvan keskivaiheilla ja kolmas aivan elokuvan lopussa; junamatkalla poispäin kotikaupungista. Keskustelkaa esitysten jälkeen siitä, mitkä tapahtumat esitettiin elokuvassa keskeisinä siirtyminä yhdestä vaiheesta toiseen?

3 Seuraavassa tarkastellaan elokuvan teemoja niiden sisältämien ristiriitojen kautta: 3. Avioero ja perheestä / yhteisöstä erottaminen a. Avioerotilanteet eivät ole lapsille tai aikuisille koskaan helppoja, ja elokuvassa erimielisyydet uskonnosta vielä monimutkaistavat tilannetta entisestään. Toimivatko vanhemmat teistä oikein, kun antavat lasten päättää, kuka saa jäädä heidän kanssaan asumaan? Koska lapset on kasvatettu Jehovan todistajien oppien mukaisesti, he lähtevät heti etsimään syyllistä avioeroon. Keskustelkaa syyllisyydestä ja avioerosta. Voiko sanoa, että toinen on syyllinen ja toinen ei? Voiko tässä tapauksessa? Minkä takia lapset valitsevat isänsä, vaikka tämä olikin kodinrikkojan asemassa tässä tilanteessa? Ks. Liite 1 ja pohtikaa, millainen asema on lapsilla, isällä ja äidllä on Jehovan todistajaperheessä. Keskustelkaa Saran isästä. Onko hän rehellinen itselleen ja muille? Millaisia asioita hän käy läpi elokuvan kuluessa? Miettikää, miltä Saran isästä tuntuu lopussa, kun samassa ilmoituksessa hänet nimitetään yhteisön vanhimmaksi ja hänen tyttärensä karkotetaan yhteisöstä. b. Mitä elokuva kertoi Saran isoveljestä? Miten eri perheen jäsenet suhtautuivat häneen? Miten Saran perhe, Elisabeth, August ja isä, pysytyvät hylkäämään ensin vanhimman veljensä Jonaksen, ja myöhemmin myös Saran? Millä tavoin Jonas koki perheestä ja yhteisöstä erottamisen? Entisten jäsenten kohtelu: Jehovan todistajien liike on saanut kritiikkiä siitä, että se vaatii jäseniään karttamaan liikkeen entisten jäsenten kanssa tekemisissä olemista. Erotettuja ei saa edes tervehtiä, tämä voi olla hyvin traumaattista, jos esimerkiksi koko perhe kuuluu liikkeeseen. Entiset Jehovan todistajat ovat toisinaan antaneet järjestön toimintatapaa arvostelevia haastatteluja televisiossa, radiossa sekä lehdistössä. Liikkeen entisten jäsenten ja jättämistä harkitsevien kohtelu on esitetty "hengellisenä väkivaltana". Lähde: Wikipedia Onko teidän mielestänne olemassa jotain sellaisia asioita, joiden edestä te olisitte valmiita taistelemaan tai jopa katkaisemaan lopullisesti perhesiteitä? Olisiko elämä ilman sukua, perhettä ja ystäviä mielestänne elämisen arvoista? d. Millaista vahvuutta Saralta vaadittiin tekemään valinta oman vakaumuksensa ja oman identiteetin löytämisen suhteen? Keskustelkaa, millaisia asioita Sara menetti tai mahdollisesti sai Jehovan todistajien yhteisöstä erottautessaan? Hän opiskeli opettajaksi, jota hänen ei olisi ollut aikaisemmin ollut mahdollista tehdä. Millainen opettaja hänestä mahtoi tulla? Millä tavoin elämänkokemus Jehovan todistajien parissa voi mielestänne vaikuttaa Saran loppuelämään? Miten Jehovan todistajat suhtautuvat elokuvassa lasten opiskeluun? (Ks. myös Liite 1.) 4. Rakkaus ja erilaiset maailmat a. Isä pakottaa Saran valitsemaan perheen ja poikaystävän välillä. Sara haluaa tietää, miksi näin on oltava ja hän kysyy isältään Rakastatko Jumalaa enemmän kuin rakastat minua? Mitä isä vastaa tyttärelleen? Isä opetti tyttärelleen, että on itsekästä ajatella itseään. Sara uskaltautuu asettua isäänsä vastaan sanomalla, eikö ole itsekästä rakastaa Jumalaa enemmän kuin omia lapsiaan. Sara sanoo myös: Isä, älä piiloudu Jehovan taakse. Mitä ajatuksia isän ja tyttären keskustelu herättää teissä?

4 b. Elokuvassa Saran ja Teisin maailmat ovat todella kaukana toisistaan Saran uskonnollisen vakaumuksen takia. Samankaltainen tilanne saattaa kuitenkin syntyä myös vähemmän dramaattisista syistä. Kekustelkaa, voisiko vastaava tilanne olla mahdollinen eri nuorisokulttuurien välillä? Entä köyhien ja rikkaiden perheiden tai eri poliittisten näkemysten välillä? Mitä Sara ja Teis olivat valmiita tekemään suhteen onnistumisen eteen? Mitkä ovat mielestänne suurimmat haasteet heidän parisuhteensa onnistumisessa? c. Tutustukaa Romeon ja Julian tarinaan vaikka Wikipediasta. Tämä elokuva kierrättää monilta osin yhtä länsimaiden tunnetuimmista tarinoista. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja huomaatte? Onko kyseessä sama tarina? Miksi loppu on 2000-luvulla erilainen kuin satoja vuosia sitten? 5. Kasvatus ja uskonnollisen liikkeen valta a. Jehovan todistajien olemassaolo ja toiminta-ajatus perustuu paljolti siihen, että vanhemmat kasvattavat lapsensa tiukasti liikkeen oppien mukaan ja määrittelevät, millaisia tekstejä lapset saavat lukea. Onko lapsesta mahdollista kasvattaa sellaista kuin itse haluaa? Kuinka paljon vanhemmat ylipäätään voivat vaikuttaa lapsensa mieleen tai ajatteluun? Saran vanhemmat kyllä yrittävät kaikkensa, jotta Sarasta kasvaisi kunnollinen Jehovan todistaja, mutta silti Sara päätyi valitsemaan vanhoillisen perheensä sijaan vapaan ulkomaailman. Voiko samalla tavalla käydä muiden uskontojen tai poliittisten mielipiteiden kanssa? b. Lukekaa seuraava runo, Sinun lapsesi ja keskustelkaa, mitä se kertoo lapsien kasvatuksesta. Runo on myös sävelletty lauluksi: säv. Eero Ojanen, laulu: Arja Saijonmaa tai Kristiina Halkola ks. Love records. Mitä ajatuksia runo herättää teissä? Kirjoittakaa runon ja edellisten kysymysten sekä keskustelun perusteella lyhyitä mielipidekirjoituksia. SINUN LAPSESI Sinun lapsesi eivät ole sinun lapsiasi. He ovat itseensä kaipaavan elämän tyttäriä ja poikia. He tulevat sinun kauttasi, mutta eivät sinusta, ja vaikka he ovat sinun luonasi, he eivät kuulu sinulle. Voit antaa heille rakkautesi, mutta et ajatuksiasi, sillä heillä on heidän omat ajatuksensa. Voi pitää luonasi heidän ruumiinsa, mutta et heidän sielujaan, sillä heidän sielunsa asuvat huomisessa, jonne sinulla ei ole pääsyä, ei edes uniesi kautta. Voit pyrkiä olemaan heidän kaltaisensa, mutta älä yritä tehdä heistä itsesi kaltaista, sillä elämä ei kulje taaksepäin eikä takerru eiliseen. Sinä olet jousi, josta sinun lapsesi lähtevät kuin elävät nuolet. Kun taivut jousimiehen käden voimasta, taivu riemulla. Kahlil Gibran Suom. Annikki Setälä c. Saran hyvä ystävä, Thea, kuolee elokuvan loppupuolella, koska ei onnettomuuteen jouduttuaan suostu ottamaan vastaan verensiirtoa. Mitä tämä kertoo liikkeen vallasta jäseniinsä nähden? Oliko se oikein? Muut Jehovan todistajat ihannoivat tyttöä tämän valinnan ja hengen lujuuden tähden. d. Elokuvassa Dahlin perheen isä pettää perheen äitiä, mikä on Jehovan todistajien säännöissä hyvin vakava rikos. Oikeastaan heidän sääntöjensä mukaan siis myös isä pitäisi erottaa seurakunnasta, kuten Jonakselle ja Saralle elokuvassa tehdään. Minkä takia näin ei kuitenkaan tapahdu?

5 Miksi Sara kuitenkin tuomitaan suhteestaan Teissiin? Miltä tuntui katsoa kohtausta, jossa yhteisön vanhimmat kuulustelevat Saraa tämän Teisin luona viettämän yön takia? Oliko kuulustelu mielestänne oikein? Tällaisessa yhteisössä kenenkään asiat eivät koskaan ole heidän omia asioitaan, vaan aina kaikkien yhteisiä asioita. 6. Aikuistuminen Elokuva esittää poikkeuksellisen hankalan aikuistumistarinan: Saralla on kaikkien normaalin maailman murheiden lisäksi ratkaistava kamppailu itsenäisen ajattelun ja sokean uskomisen välillä, jota vielä kärjistää pelko koko perheestä erottamisesta ja sen menettämisestä. Voisi kuvitella, että Jehovan todistajissa eläminen vähentää nuoren paineita tehdä samalla tavalla kuin kaikki muut nuoret. Keskustelkaa, minkä verran Saran elämään vaikuttivat kavereilta, Thealta ja muilta samanikäisiltä tulevat paineet. Minkä takia Thea ajoi käytännössä Saran Teisin syliin, mutta käyttäytyi itse kuitenkin lopulta tuomitsevasti? Tavallisten nuortenkin ongelmat tuntuvat vaikeilta. Kiistat ovat aivan samat kuin Saralla: kuinka paljon pitää antaa vanhempien kontrolloida, kuinka paljon pitää ajatella itse, omilla aivoillaan tai missä vaiheessa on tarpeeksi vanha tekemään omia päätöksiään. Lisäksi alkoholin, tupakan ja seksin suhteen saattaa kaveriporukan paine vaikuttaa hyvinkin paljon. Elokuvan keskivaiheilla Sara päättää jäädä pois koulusta ja omistaa elämänsä käännyttämiselle ja saarnaamiselle. Tämä saa Jehovan todistajien yhteisön ihannoimaan häntä. Miksi Sara teki niin? 7. Mediavälineiden käyttö ja lähdekriittisyys a. Kun lapset menevät elokuvassa käymään äitinsä luona, he kummastelevat sitä, että hänellä on ihan oikea televisio, eikä ainoastaan valikoituja videoita. Jehovan todistajat eivät yleensä saa katsoa televisiota. Miksi? Miettikää, minkälaista teidän elämänne olisi, jos ette saisi katsoa ollenkaan televisiota. Kirjatkaa ylös viikon ajan kaikki televisionkatselukertanne. Kuinka paljon aikaa siihen kuluu? Mitä te tekisitte kaikella tällä ajalla, jos ette katsoisi televisiota? Saran kotona ei ole myöskään tietokonetta. Miksei? Thea mesettää elokuvan alussa puolituntemattomien poikien kanssa. Onko sellainen vaarallista? Harrastatteko te sellaista? Mitä Thea tarkoittaa sanoessaan lopettaneensa sen koska se riistäytyi käsistä? b. Jehovan todistajat on hyvin kiistelty uskonnollinen yhteisö: moni pitää heitä vaarallisena tuomiopäivän kulttina, jopa aivopesijöinä, toiset taas rauhaa rakastavana uskonnollisena yhteisönä. Minkälaisen kuvan elokuva antoi Jehovan todistajista? Onko heistä annettu kuva mielestänne oikeudenmukainen? Oikeaa vastausta ei ole, mutta elokuvan faktatiedot pitävät paikkansa. c. Nykyaikana jokainen ihminen on äärimmäisen riippuvainen lehdistä, televisiosta, internetistä ylipäätään joukkotiedotusvälineistä. Uskotteko te, että niissä kerrotaan totuus ja annetaan kaikesta riittävän monipuolinen kuva? d. Jehovan todistajat pitävät Raamattuaan luotettavana tietolähteenä myös tieteellisissä ja historiallisissa asioissa. Raamatun epäjohdonmukaisilta vaikuttavat asiat selitetään toisilla kohdilla keskenään sopusointuisiksi. (Ks Liite 1). Keskustelkaa, mikä on mielestänne kaikkein luotettavin tiedonlähde? Millaisia väitteitä voisitte esittää kunkin välineen luotettavuuden ja epäluotettavuuden puolesta?

6 Miten te toimitte, jos haluatte saada jostakin todella luotettavaa tietoa? Laittakaa seuraavista lähteistä kuullut uutiset luotettavuusjärjestykseen ja keskustelkaa, miksi luotatte juuri niihin. Tarkastelkaa tuloksia yhdessä. Radio, televisio, kaverit, kirjat, internetin keskustelupalstat (irc-galleria, suomi24), vanhemmat, elokuvat, sarjakuvat, sanomalehdet, Wikipedia OK Tarkastellaan elokuvaa ja taidetta tunteiden välittäjänä: 8. Tositarinasta elokuvaksi a. Lukekaa elokuvan ohjaajan puheenvuoro (Liite 2) ja keskustelkaa seuraavista aiheista: Miksi ohjaaja halusi tehdä tämän elokuvan? Mitä ohjaaja haluaa elokuvallaan kertoa? Mikä on mielestänne elokuvan sanoma? Pohtikaa elokuvan keskeistä sisältöä ja muodostakaa sen pohjalta premissi elokuvalle To Verdener? Premissillä haastattelu liitteestä tarkoitetaan elokuvan keskeisen sisällön rajaamista yhdeksi lauseeksi tai virkkeeksi. b. Elokuvassa hauskat ja intiimit kohtaukset on usein kuvattu käsivaralla. Esimerkiksi alun perhekohtaus ja Saran ja Teisin lemmenkohtaus. Jehovan todistajien pysähtyneitä rituaaleja kuvaavat kohdat on taas kuvattu hyvinkin staattisella kameralla. Mitä tällä halutaan viestittää? Mihin muihin elokuvallisiin tehokeinoihin kiinnititte huomiota? Pohtikaa myös musiikin merkitystä elokuvassa. c. Elokuvan loppuratkaisu: Keskustelkaa, minkälainen olo elokuvan loppuratkaisusta jäi. Tulitteko surullisiksi, iloisiksi, kummastuneiksi tms.? Olisitteko muuttaneet elokuvan loppuratkaisun? Kirjoittakaa elokuvalle uusi loppu. Elokuvassa kerrotaan, ettei Sara ole lähtönsä jälkeen tavannut perhettään. Pohtikaa, mitä Saran sisaruksille tapahtuu elämässä ja yhteisössä. Keskustelkaa, minkä takia Sara ei jäänyt Teisin luokse. Mikä olisi ollut teidän valintanne? Olisitteko pystyneet tekemään saman valinnan? Saran oli otettava oman elämänsä ohjakset omiin käsiinsä. Hän ei hylännyt perhettään ja Jehovan todistajia Teisin takia Teis pikemminkin sai hänet avaamaan silmänsä. Jos hän olisi jäänyt tämän luokse, tämän vanhempien vuokraamaan taloon, olisi hänen elämänsä ollut edelleen sidottua, tosin eri suuntaan. Lähtemällä pois koko kaupungista, pois Teisin luota ja opiskelemalla hän otti ensimmäistä kertaa kokonaan vastuun omasta elämästään. d. Asettautukaa Saran asemaan ja kirjoittakaa hänen asemassaan kirje perheelle kaiken tapahtuneen jälkeen. Miettikää, mihin sävyyn kirjoittaisitte. Olisiko kirjeenne vihainen, surullinen, katkera, anteeksipyytävä tms.? 9. Tunteen kuvaaminen tai kokeminen taiteessa a. Niels Arden Oplev kertoo haastattelussa (ks. Liite 2) elokuvan sisältävän erilaisia tunteita, kuten surua, iloa, pelkoa ja ahdistusta. Keskustelkaa mitä ajatuksia elokuvan katsominen teissä herättää? b. Pohtikaa myös, miten ohjaaja on mielestänne onnistunut pyrkimyksessään tehdä elokuva, joka puhuttelee erilaisten tunteiden kautta? Vaikuttaako tieto elokuvan perustumisesta tositarinaan katsomiskokemukseenne? c. Tutustukaa johonkin tunteita herättävää taideteokseen taidemuseossa, taidekirjoissa tai internetissä. Valitkaa yksi tai teos pari tarkasteltavaksi.

7 Tehkää teoksesta muistiinpanoja ja keskustelkaa niistä yhdessä. Millaisia tunteita tai mielikuvia taideteos herättää? Valitkaa jokainen yksi teos ja kirjoittakaa lyhyitä tunnekuvia ja tarinoita siitä. Esimerkkejä taideteoksista: Edvard Munch ( ), Norja. Huuto, on Munchin tunnetuin teos. Se kuuluu laajempaan sarjaan Elämän friisi, joka käsittelee rakkautta, pelkoa, kuolemaa ja melankoliaa. Munchin traaginen lapsuus vaikutti hänen tapaansa käsitellä aiheitaan hyvin intensiivisesti, ja useissa hänen maalauksissaan tunnelma on ankea ja pessimistinen. Hänen tiedetään sanoneen: "Sairaus, hulluus ja kuolema olivat enkelit, jotka ympäröivät kehtoani, ja ne ovat seuranneet minua läpi elämäni." Salvador Dali ( ), Espanja. Dali opiskeli psykologiaa ja hänen teoksensa ovatkin alitajunnan tulkintoja. Usein painajaisunien. Monta kertaa Dali pyrki liioittelemaan. Dalin kuvien vetovoimaisuus on niiden merkillisyys. Dalia on ylistetty suureksi espanjalaiseksi taiteilijaksi. Teoksia esim. Muiston pysyvyys, Narkissoksen muodonmuutos. Marc Chagall, ( ), oli valkovenäläis-venäläis-ranskalainen taidemaalari. Surrealismiin usein yhdistetty Chagall on eräs 1900-luvun tunnetuimmista taiteilijoista. Hänen maalauksilleen ominainen värikkyys ja lämminhenkisyys on tehnyt niistä varsin pidettyjä. Chagallin mielikuvitukselliset, unenomaiset maalaukset ovat läheisesti yhteydessä surrealistiseen liikkeeseen. Hän kokeili ja käytti useita tekniikoita: guassia, vesivärejä, pastelleja, mustetta, kollaasia, kaiverrusta ja litografiaa. Chagall otti aiheita ja vaikutteita venäläisestä kansantaiteesta ja monista raamatullisista teemoista sekä juutalaisesta perinteestä. Hänen tuotannossaan näkyvät myös lapsuuden muistot. Värikkäät maalaukset henkivät optimismia ja onnellisuutta. Lähde: wikipedia d. Muistelkaa esimerkiksi lapsuudestanne jokin tilanne, jossa olitte hyvin onnellinen, surullinen pelkäsitte jotakin, tms. Millaisen kuvan tekisitte tapahtumasta? e. Tunteen valokuvia Suunnitelkaa ja ottakaa pienissä ryhmissä johonkin tunnetilaan liittyvä valokuva. Oppimateriaalin ovat laatineet toimittaja Veikko Eranti sekä luokanopettajat Annika Henriksson ja Tuula Niiniranta.

8 Liite 1 sivu 1 Tietoa Jehovan todistajista Synty Jehovan todistajat on kristillisperäinen uskonnollinen liike, joka korostaa julkista sanoman julistamista ja liikkeen Raamatun tulkinnan noudattamista käytännön elämässä. Jehovan todistajat eivät tunnusta kolminaisuusoppia, helvetintulioppia eivätkä sielun kuolemattomuusoppia. Uskonnollisia symboleita, kuten ristiä ei hyväksytä. Kristuksen toista tulemista laskettiin kiihkeästi adventistisissa liikkeissä 1800-luvulla erilaisten ennusmerkkien perusteella. Charles Taze Russel teki Raamatun perusteella laskelmia ja julisti 1914 Kristuksen paluuvuodeksi. Ennustusten kariuduttua liike lamaantui hetkeksi, mutta myöhemmin Joseph Rutherford loi Vartiotorni-seurasta tehokkaan järjestön, joka teki mm. lähetystyötä ovelta ovelle. Jehovan todistajien nimi perustuu Raamattuun ja Jesajan kirjaan (43:10): Te olette minun todistajiani, sanoo Herra, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut. Nykyisin Jehovan todistajia on noin 6 miljoonaa yli 230 maassa. Suomessa Jehovan todistajien toiminta käynnistyi 1910, ja se rekisteröitiin uskonnolliseksi yhdyskunnaksi Suomessa yhteisössä on nykyisin noin jäsentä. Jumala Isä Meidän rukouksessa lausutaan: pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tällä tarkoitetaan Hebrealaisessa Vanhassa testamentissa esiintyvää kirjainyhdistelmää JHWH, joka on Jumalan nimi. Nimi käännetään Herraksi, ja se oli aina Russelin mukaan luettava Jehovaksi. Jumalan nimi on siis Jehova. Jumala on yksi persoona, Henki joka on ollut ennen aikojen alkua. Oikeudenmukaisuus, rationaalisuus, viisaus ja voima ovat Jehovan todistajien mukaan Jumalan ominaisuuksia Näitä ominaisuuksia voidaan odottaa myös ihmisiltä. Hyvän ja pahan valta Maailmassa taistelee kaksi hallitusvaltaa Jumala ja Saatanan valta. Maailma nähdään kahtiajakoisena; jakaantuneena hyvään ja pahaan. Kaikki asiat johtuvat loogisesti jommasta kummasta vallasta. Saatana on Jumalaa alempi henkiolento, joka taistelee Kristuksen kanssa vallasta maailmassa. Saatanan lisäksi on myös muita pahoja henkiä, demoneja. Saatana esitti väitteen, että ihminen kykenee elämään ja hallitsemaan itseään ilman Jumalaa. Jumala on oikeudenmukaisuudessaan antanut Saatanalle tilaisuuden osoittaa väitteensä pitävyys. Pahuus maailmassa todistaa väitteen vääräksi. Raamattu Jehovan todistajat käyttävät pääasiassa omaa, ns. Uuden maailman raamatun käännöstä, jonka tulkinnat poikkeavat kirkkoraamatusta. Raamattu on heidän mukaansa virheetöntä ja ristiriidatonta Jumalan sanaa ja se antaa vastauksen Jehovan todistajien mukaan kaikkiin kysymyksiin. Kaikki se, mitä Raamatussa ei ole mainittu, on kiellettyä. Raamattua pidetään luotettavana tietolähteenä myös tieteellisissä ja historiallisissa asioissa. Raamatun epäjohdonmukaisilta vaikuttavat asiat selitetään toisilla kohdilla keskenään sopusointuisiksi. Vanhan- ja Uuden testamentin välillä ei tehdä periaatteellista eroa. Suuri kiinnostus kohdistuu Raamatussa oleviin ennustuksiin. Oppi ihmisestä Lapsi on vanhempiensa perintötekijöiden tulos ja siten Jumalan uusi luomistyö. Elämänvoiman symbolina nähdään veri. Toiselta ihmiseltä tai eläimeltä ei saa ottaa verta, eikä sitä saa päästää omaan ruumiiseensa. Veren syöminen ja verensiirrot ovatkin Jehovan todistajilta kiellettyjä. Ihmiskäsitystä hallitseva näkemys on se, että ihminen ja koko ihmiskunta voi palata paratiisin olotilaan ja tulla jälleen täydelliseksi Jumalan avulla. Ne, jotka uskovat Jehovaan ja tottelevat häntä, saavat onnellisen ja siunatun elämän. Tottelevaisuuden kehittyminen kohti täydellisyyttä eli pyhitys tapahtuu niin uskonnon, moraalikäsityksen kuin elämäntavankin alueella. Jehovan todistajien Raamatun tulkinta ohjaa moraalikäsitystä. Hyvissä teoissa tulee näkyviin Jumalan ominaisuudet, moraali ja oikea usko. Jumalan tahdon mukainen moraali täyttyvät, kun eletään oikeiden ohjeiden mukaan ja tehdään hyviä tekoja. Moraalittomia tekoja ovat mm. tappaminen, avioliiton ulkopuoliset suhteet, homoseksuaalisuus.

9 Liite 1 sivu 2 Tietoa Jehovan todistajista Jumalan tahdon vastaisia, lihan tekoja ovat myös tekopyhyys, alkoholi, huumeet, tupakointi, rikollisuus, vandalismi ja terrorismi. Astrologia ja spiritismi tulkitaan myös erityisen pahaksi. Jehovan todistajat kunnioittavat lakeja ja yhteiskunnan järjestystä, vaikka he pysyttelevätkin erossa maailmasta. Vaikka he osallistuvat erilaisiin harrastus- tai yhdistystoimintaan heidän ystäväpiirinsä on yleensä vain oman yhteisön keskuudesta. Jos joku erotetaan seurakunnasta, häneen katkaistaan kaikki suhteet, eikä hänen kanssaan enää keskustella uskonnosta. Erottamisen syitä voivat olla opin kieltäminen ja jatkuva moraaliton elämä. Jehovan todistajilla on hallintoelin, joka tulkitsee yksinoikeudella Jumalan lakia. Ikuisen elämän saavuttaminen Kuolema on rangaistus synneistä, joita ihminen on tehnyt. Pahat ja Jehovan opin tietoisesti hylänneet kuolevat lopullisesti. Hyvät herätetään ylösnousemuksessa. Oikeiden oppien mukaan elämänsä eläneillä on toivo ylösnousemuksesta, tuhatvuotisesta valtakunnasta ja sen jälkeisestä ikuisesta elämästämaan päällä. Jumala loi Jeesuksen, joka oli taivaassa arkkienkeli Mikael. Maan päällä hän oli kuoleva ihminen. Jeesuksen ristikuolema antaa ihmisille mahdollisuuden ikuiseen elämään. Charles Russelin opetuksen mukaan Jeesus tulee johtamaan kuninkaana tuhatvuotista valtakuntaa morsiusluokkaan valittujen pyhän kanssa. Tämä määrä tuli täyteen jo ennen toista maailmansotaa. Silloin alettiin opettaa, että useilla on mahdollisuus päästä ikuisen elämän paratiisiin, joka perustetaan maan päälle. Nykyään kaikki sodat ja nälänhätä, katastrofit lasketaan lopun ajan enteiksi. Kaikki paha tullaan Jehovan todistajien mukaan hävittämään suuressa Harmagedonin taistelussa Kristuksen palatessa maanpäälle. Perhe Vanhemmilla, erityisesti isällä, on erityinen vastuu lasten uskonnollisesta kasvatuksesta. Lasten tulee olla tottelevaisia, rakastaa vanhempiaan ja käyttäytyä moitteettomasti. Lapsi on syntyessään tabula rasa, tyhjä taulu, joten kasvatuksen merkitykseen luotetaan. Kasvatuksen keinoina nähdään keskustelu, hyvä esimerkki ja rajoitettu ruumiillinen kuritus sekä huonoilta vaikuteilta suojeleminen. Lapsia ei suositella korkeampaan koulutukseen, sillä maallinen ammatti on toisarvoinen valtakunnallisen työn rinnalla. Aviomies on perheen johtaja, sillä hänelle on annettu enemmän voimaa ja ominaisuuksia. Vaimon tulee olla alamainen miehelleen, sillä hänet on luotu miehelle avuksi. Vaimon tehtävinä on paitsi valmistaa ruokaa ja siivota, myös hoitaa taloudellisia asioita ja miellyttää miestään mm. kaunistautumalla ulkoisesti, mutta eritoten pyrkimällä nöyryyteen. Mies on alamainen Kristukselle. Hyvä mies hoivaa perhettään. Hänen auktoriteettiaan ei saa asettaa kyseenalaiseksi, mutta hänen tulee osoittautua kunnioituksen arvoiseksi. Uskonnolliset tavat Jehovan todistajat eivät vietä kristillisiä juhlapäiviä (paitsi pääsiäistä), vaan katsovat niiden olevan Raamatun vastaisia ja niiden nähdään viittaavan johonkin pakanalliseen tapaan. Jouluun ja pääsiäiseen viittaavat satuolennot nähdään tuomittavina, mutta muut satuolennot sallitaan lapsille. Syntymä- ja nimipäiviä ei vietetä. Aikuisille suoritetaan uppokaste, joka on luonteeltaan tunnustus ja osoittaa vihkiytymisen. Häitä vietetään ilon juhlana luterilaiseen tapaan, vaikkakin naimattomuutta arvostetaan, sillä silloin jää enemmän aikaa julistustyöhön. Ehtoollista vietetään kerran vuodessa, pääsiäisenä. Lähetystyö ja julkaisutoiminta Vartiotorni lehti ilmestyy n. 200 maassa ja sitä painetaan keskimäärin kpl 167 kielellä. Lopunaikojen enteet, saatanallisten voimien työ tässä maailmassa ja tulevan paratiisin toivo ovat lehden perusaiheita. Jehovan todistajien toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Jokaisen seurakuntalaisen oletetaan osallistuvat aktiiviseen julistustyöhön, muihin seurakunnan tehtäviin ja talkootoimintaan. Jäsenet tekevätkin lähetystyötä ovelta ovelle ja keskustelevat ihmisten kanssa uskon asioista ja levittävät samalla Vartiotornia ja sen Herätkää-nimistä sisarlehteä, jonka aiheita ovat ajankohtaiset asiat. Lähde: Suvielise Nurmi: Katsomukset kohtaavat, Wikipedia

10 Liite 2 Ohjaaja kertoo elokuvasta ja tositarinasta, jonka pohjalta elokuva syntyi Ohjaaja Niels Arden Oplev 1961 ohjaama elokuva Drømmen ( We shall overcome ) menestyi kansainvälisesti hyvin. Miettiessään uutta elokuva-aihetta, hän luki tanskalaisesta sanomalehdestä tarinan 17-vuotiaasta Tabita-tytöstä, joka oli karkoitettu Jehovan todistajista. Hän sai välittömästi ajatuksen, että tarina on merkittävä eikä aiheesta ole aikaisemmin tehty elokuvaa Tanskassa. On nähty elokuvia siitä, kuinka nuoriso vedetään mukaan skientologiaan tai uskonnollisiin lahkoihin, mutta en ole nähnyt mitään elokuvaa fundamentalistisesta perheestä, jossa lapset aivopestään, kertoo Niels Arden Oplev. Tabitan tarina on hyvä elokuvan aiheeksi, sillä se sisältää paljon erilaisia tunteita. Elokuvan avulla voi käsitellä tunteita paremmin kuin hyvässäkään kirjoituksessa. Tabitan kohtalo teki ohjaajaan suuren vaikutuksen. Hän kertoo, että tarina kosketti häntä sekä emotionaalisella että henkisellä tasolla. Elokuvassa uskonnollinen painostus aiheuttaa monimutkaisia ristiriitoja ja tuo esille vahvoja tunteita. Painostus uskonnolliseen vakaumukseen on järjetöntä, ja siksi siinä on valmiiksi täydellisen draaman ainekset. Elokuvan kertomus seuraa Tabitan tarinaa mahdollisimman tarkasti, vaikka tietysti joitakin osia tarinasta on hiukan muutettu tai niihin on lisätty jotakin. Käsikirjoittajat perehtyivät huolella myös paitsi entisten Jehovan todistajien kertomuksiin, myös uskontoon liittyvään kirjallisuuteen sekä Jehovan todistajien arvoihin ja uskomuksiin. He kävivät myös heidän kirkossaan. Tabitasta tehtiin viiden tunnin haastattelu, jossa hän kertoi täsmällisesti ja avoimesti tarinansa. Niels Arden Oplev kertoo, että Tabita puhui niin rehellisesti ja kiehtovasti, että se sai aivan sormet syyhyämään, jotta voisi aloittaa tarinan kirjoittamisen. Myös Tabitan entinen poikaystävä kertoi tarinansa, koska tekijät toivoivat, että hänen kertomuksensa toisi jotakin uutta tietoa aiheesta. Niels Arden Oplev miettii myös sitä, kuinka suuri vastuu hänellä on näistä ihmisistä, joiden tarinan hän kertoo. Itsensä puolesta hänen ei tarvitse olla huolissaan, mutta Tabitan todellinen perhe on edelleen Jehovan todistajissa. Tapa, jolla esimerkiksi äitiä kuvataan elokuvassa, voisi saada yhteisön äitiä vastaan. Kuinka tuhoisaa se olisi, jos hänet esimerkiksi erotettaisiin heidän joukostaan. Tabitalle tarinan kertominen on ollut erittäin tärkeä, sillä kun hänet suljettiin yhteisön ulkopuolelle, häntä ei kukaan enää kuunnellut. Nyt hän on saanut taas äänensä kuuluviin. Molemmat elokuvat, Drømmen ja To Verdener kertovat Niels Arden Opleville läheisistä asioista. Molemmissa on teemana nuorten kapina aikuisia ja viranomaisia vastaan, vaikka elokuvien samankaltaiset teemat ovatkin hänen mielestään vain sattumaa. Miettiessään syitä, miksi hän teki nämä elokuvat, hän pohtii sitä, miten aikuiset kohtelevat lapsia, jotka ovat heidän vallassaan ja vastuullaan. Ohjaaja kertoo olevansa kiinnostunut uskonnollisista aiheista ja kuvaa näkemystään Jumalan olemassaolosta tai maailmankaikkeudesta Ingmar Bergmanin sanoin Sydän on uskonnollinen, mutta aivot ovat ateistiset. Hän kertookin, että on jännittävää pohtia järjen ja tunteiden suhdetta. Oli myös mielenkiintoista kuvata Jehovan todistajien päivittäistä, normaalia elämää. Oli tärkeää osoittaa, että Jehovan todistajat eivät ole vihollisia, vaan ihmisiä. He uskovat vahvasti, että heidän tapansa on oikea. Emme yrittäneet esittää heitä pahoina ihmisinä, vaan halusimme esittää heidät tavallisina ihmisinä, joilla on omat arvonsa, tunteensa ja heikkouksia, kuten meillä muillakin. Siksi pyrimme kuvaamaan heitä kunnioittavasti ilman asenteita. Ohjaaja Niels Arden Oplev miettii, että tietenkin on muistettava, että ääriliikkeistä - olivatpa ne sitten uskonnollista tai poliittisia, joita näemme kaikkialla maailmassa nykyään - voi tulla hyvin vaarallisia. Lähde:

USKONTOJEN UHRIEN TUKI UUT RY

USKONTOJEN UHRIEN TUKI UUT RY USKONTOJEN UHRIEN TUKI UUT RY Selvityksiä 2/2013. Julkaistu 17.9.2013 Joni Valkila, Jari-Pekka Peltoniemi Selvitystyö lapsiasiavaltuutetulle: Lasten oikeuksien toteutumisessa Jehovan todistajien keskuudessa

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot

SOSIAALISET SUHTEET USKONNON ILMENTÄJINÄ. Entisten Jehovan todistajien kokemukset vuorovaikutussuhteista

SOSIAALISET SUHTEET USKONNON ILMENTÄJINÄ. Entisten Jehovan todistajien kokemukset vuorovaikutussuhteista SOSIAALISET SUHTEET USKONNON ILMENTÄJINÄ Entisten Jehovan todistajien kokemukset vuorovaikutussuhteista Uskontotieteen pro gradu -tutkielma Teologinen tiedekunta Anneli Nahkola Tammikuu 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Ruqayyah Waris Maqsood ISBN 978-951-97604-1-4 SISÄLLYSLUETTELO Ensimmäinen osa Muslimit eivät ole vihollisia ristiretket ovat ohi! 12 Uskontunnustus 12 Usko

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

Syksy 2013. Uskonnoton lehti. Usk maton

Syksy 2013. Uskonnoton lehti. Usk maton Syksy 2013 Uskonnoton lehti Usk Usk Kun kerran saatiin yhden itsensä oikein nimeltä mainitseman vaparin kanssa keskustelu perverssiyksistä, hän livahti karkuun. Muutkaan vaparit eivät suostu tunnustamaan

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

SISARENPOIKA. Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN

SISARENPOIKA. Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN SISARENPOIKA Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN 1 Pääsevätkö naispappeuden hyväksyjät taivaaseen? Juha Muukkonen Pastori, päätoimittaja Tornio Sen, joka tahtoo pelastua,

Lisätiedot

Uskon henki. Ruhi-instituutti ESIJULKAISUVERSIO, MATERIAALI EDELLEEN TYÖN ALLA VERSIO I

Uskon henki. Ruhi-instituutti ESIJULKAISUVERSIO, MATERIAALI EDELLEEN TYÖN ALLA VERSIO I USKON HENKI 1 2 Uskon henki ESIJULKAISUVERSIO, MATERIAALI EDELLEEN TYÖN ALLA VERSIO I Ruhi-instituutti 3 Englanninkielinen alkuteos: Spirit of Faith Copyright 2005 Ruhi Foundation, Colombia. Palabra Publications

Lisätiedot

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen.

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen. KODIN HYVINVOINTI JULKAISIJA: SPA-UP Kansainvälinen lähetysseurakunta Suomen lähetysyhdistys ry OSOITE: Satamatie 10 37800 TOIJALA PUHELIN: (03) 542 5100 PANKKI: Sampo 800015-715655 PAINOPAIKKA: Hämeen

Lisätiedot

OPETUSMATERIAALI 2015

OPETUSMATERIAALI 2015 OPETUSMATERIAALI 2015 MACHGANIN PÄÄTÖS Machganin isä käyttää päihteitä, eikä hän pysty työskentelemään tai elättämään perhettään. Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa asuvat Machgan, hänen äitinsä ja

Lisätiedot

Elämän. Sanoma 1/07. Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1

Elämän. Sanoma 1/07. Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1 Elämän Sanoma 1/07 Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1 Sisältö: 3 Pääkirjoitus Aktiivisuus palkitaan. 4 Tunteet vai totuus Yliluonnollista totuutta elämääsi. 5 Idols Kenen kaltainen

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT ISBN 978-952-457-405-1 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT RAPORTIN LAATIJA: EIJA SEPPÄNEN, FOUNTAIN PARK OY HELSINKI 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 5 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Kokemuksiani ristin tieltä. Janne Kaisanlahti

Kokemuksiani ristin tieltä. Janne Kaisanlahti Kokemuksiani ristin tieltä Janne Kaisanlahti Janne Kaisanlahti Painettu Tornion Kirjapainossa 2010 2 Lukijalle A jelin Kemijoen vartta Kemistä Rovaniemelle, siis pohjoisen suuntaan eräänä syystalvena.

Lisätiedot

Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt 1 1 Anu Ruhala (toim.) Mervi Ritokoski (toim.) Hanna Niinistö (toim.) Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo

Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Korkeimman Mestari Ching Hain lyhyt elämäkerta... 9 Tuonpuoleisen maailman mysteeri... 12 Korkeimman Mestari Ching Hain luento 26. kesäkuuta, 1992, Yhdistyneissä

Lisätiedot

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN Jorma Pihkala EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN JOHDANTO Vanhan kirkon yksimielisen perimätiedon mukaan neljäs evankeliumi on apostoli Johanneksen, Sebedeuksen pojan, apostoli Jaakobin veljen, laatima. Matt.4:21

Lisätiedot

Evankeliumin periaatteet

Evankeliumin periaatteet Evankeliumin periaatteet He tulevat tuntemaan Lunastajansa ja hänen oppinsa kohta kohdalta tietääkseen, kuinka tulla hänen luoksensa ja pelastua. 1. Nefi 15:14 Evankeliumin periaatteet Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

Kesäraamis 2008. Raamattupiirikysymyksiä kesä, heinä- ja elokuun evankeliumiteksteihin 2. vuosikerran mukaan. Mailis Janatuinen

Kesäraamis 2008. Raamattupiirikysymyksiä kesä, heinä- ja elokuun evankeliumiteksteihin 2. vuosikerran mukaan. Mailis Janatuinen Kesäraamis 2008 Raamattupiirikysymyksiä kesä, heinä- ja elokuun evankeliumiteksteihin 2. vuosikerran mukaan Sisällysluettelo Mailis Janatuinen 1.6.08 KUTSU JUMALAN VALTAKUNTAAN Luuk. 19:1-10 8.6.08 KADONNUT

Lisätiedot

Jeesus, kuoleman voittaja, antaa tulevaisuuden ja toivon. 3/2015 Rovaniemen seurakuntalehti 1.4.2015. Sivu 4. Sivu 3. Sivut 13 ja 15. Sivu 5.

Jeesus, kuoleman voittaja, antaa tulevaisuuden ja toivon. 3/2015 Rovaniemen seurakuntalehti 1.4.2015. Sivu 4. Sivu 3. Sivut 13 ja 15. Sivu 5. Pääsky 3/2015 Rovaniemen seurakuntalehti 1.4.2015 Kuva: Rovaniemen seurakunnan kuva-arkisto / Pääsiäisvaelluskuvat Jeesus, kuoleman voittaja, antaa tulevaisuuden ja toivon. Kansliapäällikkö Keskitalon

Lisätiedot

Ensimmäinen kokous. Aloittelijoiden kokoukset syntyivät varhain 40-luvun alussa kun AA alkoi kasvaa nopeasti.

Ensimmäinen kokous. Aloittelijoiden kokoukset syntyivät varhain 40-luvun alussa kun AA alkoi kasvaa nopeasti. Paluu Perusasioihin - Aloittajien kokoukset 1 Ensimmäinen kokous TERVETULOA ensimmäiseen neljästä yhden tunnin AA-kokouksesta. Seuraavien viikkojen aikana tulet kuulemaan, miten toivutaan alkoholismin

Lisätiedot

Sirpa Anita Saarinen: Jumalan ihmeitä Tampereella S 12

Sirpa Anita Saarinen: Jumalan ihmeitä Tampereella S 12 Marja-Riitta Ylikangas-Annola: Laittaisitko lapsesi kristilliseen kouluun Sivu 3 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net Nro 4/2008

Lisätiedot

Uusi Elämä. Seppo Jokinen: Turvallinen vanhemmuus suojaa lasta ja nuorta. Pasi Turunen: Saadaanko rauha Lähi-Itään? Nro 2/2013

Uusi Elämä. Seppo Jokinen: Turvallinen vanhemmuus suojaa lasta ja nuorta. Pasi Turunen: Saadaanko rauha Lähi-Itään? Nro 2/2013 Uusi Elämä Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku www.uusielama.net Nro 2/2013 Seppo Jokinen: Turvallinen vanhemmuus suojaa lasta ja nuorta sivu 6 Pasi Turunen: Saadaanko rauha

Lisätiedot

HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ. Opettajan aineisto. Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen

HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ. Opettajan aineisto. Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ Opettajan aineisto Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen Tekijät ja Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa / Kirjapaja, Helsinki 2010 Ulkoasu ja taitto MacSet Oy / Tarja

Lisätiedot

Toivoa ja toipumista kodeissa

Toivoa ja toipumista kodeissa Toivoa ja toipumista kodeissa Kansainvälisen adventtikirkon naistyön jaoston tuottama materiaali pienryhmäkokoontumisille. Kahdeksan aihetta rohkaisuksi ja rakennukseksi. 1 Sisältö Johdanto - Toivoa ja

Lisätiedot

RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.)

RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.) KUNNIAVÄKIVALTA RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.) KUNNIAVÄKIVALTA Sisällys Julkaisija Lukijalle... 7 OSA 1 MIKSI KUNNIAVÄKIVALLASTA ON PUHUTTAVA?... 11 Naisen rooli ja arvo muuttuvassa maailmassa...19

Lisätiedot

Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje. (Toivossa pelastetut)

Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje. (Toivossa pelastetut) Spe salvi Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje Spe salvi (Toivossa pelastetut) piispoille, papeille ja diakoneille, Jumalalle vihityille sekä kaikille Kristukseen uskoville kristillisestä

Lisätiedot