HAR10.1 Harjoituskirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAR10.1 Harjoituskirja"

Transkriptio

1 ArchiCAD 10 KM.-1.1 Harjoituskirja Tämä harjoituskirja on M.A.Din 4-päiväisen ArchiCAD-peruskurssin opiskelumateriaali. Sen tavoitteena on palauttaa mieleen kurssilla käsiteltyjä asioita. Kirjan harjoitukset ovat sisällöltään samankaltaisia kuin kurssilla tehtävät harjoitukset. ArchiCAD-ohjelma opiskellaan peruskurssilla samassa järjestyksessä kuin tämän kirjan harjoitukset. Antoisia opiskeluhetkiä ja rohkeutta kokeilla!

2 KM.-2 Harjoitukset 1 Harjoitus 01 Tutustuminen työympäristöön 1.1 Työskentelyn periaatteita ArchiCADin käyttöliittymä on samankaltainen sekä Windows- että Macintosh-ympäristöissä. Käyttöliittymä tarkoittaa sitä, miten eri apuikkunat aukeavat, miten erilaiset valikot järjestyvät ruudulle ja mitkä niistä ovat piilotettuina tai esillä. Lyhyesti sanottuna, minkälaiselta ArchiCAD näyttää näytöllä, kun se avataan. ArchiCADkäyttöliittymää voidaan muokata projekti- ja käyttäjäkohtaisesti. Käyttöliittymää säädetään kohdassa Vaihtoehdot-Työympäristö. Uusi ArchiCAD-projekti avataan joko M.A.D.in tekemää aloituspohjatiedostoa (template) käyttäen tai edellisen kerran avoinna olleen projektin asetuksilla. 1.3 Apuikkunat Ohjelman avautuessa aukeaa Pohja-ikkuna (ruutupaperi), sekä joukko apuikkunoita eli paletteja. Apuikkunoita voidaan siirtää raahaamalla tai ne voidaan sulkea kokonaan. Apuikkunat ovat irrallisia ja ne hakevat muotonsa sijainnin mukaan, toisin sanoen, ne napsahtavat paikalleen työpöydän eri reunoille raahatessa. Apuikkunoita hallitaan kohdassa Ikkunat- Apuikkunat. Käyttöliittymän asetuksissa kohdassa Vaihtoehdot-Työympäristö, valitaan näytölle käyttöliittymässä esiintulevat paletit ja niiden asetukset Työkalu-apuikkuna Työkalut-apuikkunassa on ohjelman valinta-, mallinnus-, 2D-piirto-, näkymä-, sekä mittaus -työkalut. Tarvittava työkalu otetaan käyttöön näpäyttämällä työkalun ikonia. Valitun työkalun ikoni on alaspainetun näköinen. M.A.D.in tekemä aloituspohja perustuu suurelta osin TALO2000 järjestelmään. Dokumenttit-valikon kohdassa Esitystavat säädetään elementtien, sekä näytöllä näkyviä että tulostuvia asetuksia. Eri vaihtoehtoja voi tallentaa itse käytettäväksi erilaisissa työvaiheissa. ArchiCADillä työskentely on alussa helpointa, kun käytetään asetuksia, joissa näkyvät elementtien hiusviivat, kattojen saranalinjat, rastereiden suuntavektorit, leikkaussyvyydet ja detaljien rajat, sekä tekstien ja kuvien nurkkamerkit. 1.2 Käynnistäminen 1. Näpäytetään työpöydällä olevaa ArchiCAD-kuvaketta. 2. Valitaan ikkunasta Luodaan uusi projekti ja Käytä Aloituspohjaa ArchiCAD10 Aloitus.tpl 3. Valitaan käyttöliittymäasetuksiksi Standardi profiili 4. Hyväksytään valinnat näpäyttämällä Uusi-painiketta Tiedot-apuikkuna Tiedot-apuikkunassa näkyvät valitun työkalun tai valittuna olevan elementin asetukset Koordinaatit-ikkuna Koordinaatit-ikkuna ilmestyy näytölle piirrettäessä / mallinnettaessa elementtiä. Se saadaan esille myös painamalla näppäimistön koordinaattia vastaavaa kirjainta. Koordinaatteja syötetään suoraan syöttämällä lukuarvo haluttuun kenttään, korvaten siinä oleva lukuarvo. Oletusarvoisesti koordinaatti-ikkunassa näkyy vain säde / pituus (r) sekä kulma (a), muut koordinaatit saadaan näkymään näpäyttämällä kyseisen koordinaatin kirjainta (x,y,z). Koordinaatista toiseen voidaan myös siirtyä näpäyttämällä sarkain-näppäintä Projektin sisältö -apuikkuna Projektin sisältö -apuikkuna muodostuu viidestä osasta; Sisältö-, Näkymä, Planssit ja Tulosteet-välilehdistä. Projektin sisältö -apuikkunan Sisältö-osan avulla liikutaan projektissa kerroksissa, leikkauksissa, detaljeissa tai Näkymät-välilehdellä tallennetuissa näkymissä sekä määrälaskennoissa. Näkymät-osaan tallennetaan näkymiä projektista. Planssit-välilehdelle luodaan plansseja tulostusta varten. Tulosteet-välilehdellä hallitaan tulosteita. ArchiCAD-projektin Pohjaikkunan yläreunassa (Mac) ja ArchiCAD ohjelma-ikkunan yläreunassa (Windows) näkyy parhaillaan auki olevan projektin nimi, ohjelman versio sekä suluissa projekti sekä esillä olevan kerroksen numero ja nimi. 1.4 Tiedostojen tallentaminen ArchiCAD-tiedosto tallennetaan tyypillisesti projekti eli.pln muo-

3 KM.- dossa. Tallennettaessa projektia ensimmäistä kertaa avautuu automaattisesti ikkuna, jossa projekti nimetään ja valitaan tiedoston sijainti. Jos projektilla on jo nimi, tallentuu uusi versio vanhan päälle. Tallentamalla projekti vaiheittain eri nimellä, jää siitä eri vaiheisia kopioita. ArchiCAD-projektia on mahdollista tallentaa useissa eri muodoissa valitsemalla alasvetovalikosta Arkisto-Tallenna nimellä. Arkistotallennus on tiedostomuoto, jossa kaikki projektin elementit, myös kirjastojen objektit, tallentuvat tiedostoon. Tiedostokoko kasvaa käytetyistä asetuksista sekä tallennettavien kirjastojen koosta riippuen noin kolmanneksella. Arkistotallennusta käytetään mikäli koko projekti siirretään toimistosta toiseen ja kun projekti on valmis ja se arkistoidaan. Aloituspohjaksi voidaan tallentaa mikä ArchiCAD-projekti tahansa. Aloituspohjat tallennetaan niille varattuun kansioon. Näin ne ovat käytössä seuraavan kerran ArchiCADiä avatessa yhtenä aloituspohjista. 2.2 Työkalun valitseminen Työkalu valitaan joko näpäyttämällä sen ikonia työkalu-apuikkunassa tai näppäinoikotien avulla. Työkalun näppäinoikotie näkyy keltaisessa Opaste (Mac) / Työkaluvihje (PC)-kentässä, joka aukeaa kursorin viereen, kun kursori viedään työkalun päälle. 2.3 Viiva-työkalu Viivalla piirretään kaksiulotteisia viivoja. Ne eivät näy 3D-ikkunassa. Viivojen piirtäminen on samankaltaista kuin seinien ja palkkien mallintaminen. Valitaan Viiva-työkalu Työkalu-apuikkunasta. Säädetään viivan asetuksia Oletusasetukset-apuikkunasta ja tallennetaan asetukset Muisti-apuikkunaan. Käytetään muistiin tallennettua viivaa. 1. Näpäytetään viiva-ikonia Työkalu-apuikkunassa. Viiva-työkalun ollessa valittuna Tiedot-apuikkunan sisältö vaihtuu kuvaamaan piirrettävän viivan asetuksia. Tiedot-apuikkuna näyttää vain osan työkalun säädettävistä asetuksista. Kaikkia mahdollisia viivan asetuksia voidaan säätää Oletusasetukset-apuikkunasta Työkalun Oletusasetukset-apuikkuna Tallentaminen Kaikille työkaluille on olemassa oletusasetukset. 2. Näpäytetään Tiedot-apuikkunan viiva-ikonia. Viiva-työkalun asetukset-apuikkuna avautuu. Työkalun asetukset-apuikkunan sisältö vaihtelee riippuen valitusta työkalusta. Viivan oletusasetukset-apuikkuna koostuu Yleiset asetukset - ja Erikoisasetukset -välilehdistä. 2.4 Asetusten muokkaus Tallennetaan projekti. 1. Valitaan alasvetovalikon kohdasta Arkisto-Tallenna 2. Valitaan kohdekansio sekä nimetään projekti nimellä AC10_ Harjoitustalo.pln 3. Näpäytetään Tallenna-painiketta 2 Harjoitus 02 Viiva-työkalu 2.1 Piirtämisen periaatteita Seuraavassa harjoituksessa opetellaan ohjelman mallinnus-, valinta- ja muokkaustapoja 2D-työkaluja käyttäen. Periaatteet 3Dtyökaluilla työskennellessä ovat pääpiirteissään samat. ArchiCAD ei varsinaisesti ole 2D-piirto-ohjelma, vaan tehokkain tapa toteuttaa ArchiCAD-projekti on mallintaa mahdollisimman paljon. Harjoituksessa opetellaan myös elementin asetuksien valintaa.

4 KM Viivatyypit Taso Taso (Layer), jolle viiva piirretään, valitaan ikkunan alaosasta palkkia painamalla. Viiva-työkalulle on oletusarvona ArchiCADin suomalaisissa oletusarvoissa AR0.Luonnos-niminen taso. Tasoa vaihdetaan viemällä kursori halutun tason päälle valikossa. Väkänen luettelossa ilmaisee valittuna olevan tason. 2.5 Muisti Luettelo eri viivatyypeistä avataan painamalla palkkia. Viivatyyppejä on kolmenlaisia; Ehyet viivat, katkoviivat sekä kuvioviivat. Ponnahdusvalikossa ne on erotettu toisistaan kaiverrusviivalla Kynä Säädetyt asetukset voidaan tallentaa muistiin yläreunan Muistipalkkia painamalla. Muisti on käytössä useimmilla työkaluilla. 1. Näpäytetään Laita nykyiset asetukset muistiin -palkkia. 2. Nimetään tallennettava viiva nimellä Harjoitusviiva. 3. Suljetaan Muisti painamalla OK-painiketta. 4. Avataan Muisti. 5. Otetaan Muistiin tallennettu viiva käyttöön näpäyttämällä sen nimeä. Viivan kynä määrittelee viivan värin sekä paksuuden. Uusi kynä valitaan viemällä kursori halutun kynän päälle ponnahdusvalikossa tai kirjoittamalla kynän numero numerokenttään. Viivan päätteeksi on valittavissa erilaisia nuolikuvioita. Pääte voi olla joko molemmissa, jommassakummassa tai ei kummassakaan päässä viivaa. Erikoisasetukset-välilehdellä voidaan valita viivan tyypin ulkonäölle erilaisia ominaisuuksia, riippuen viivan käyttötarkoituksesta. Muisti on mahdolllista tallentaa omaksi tiedostokseen ja näin hyödyntää tallennettuja asetuksia muissa projekteissa. Mitä enemmän säädettäviä parametrejä elementissä on, sitä tehokkaampaa muistin käyttö on. Toimiston sisäinen mallinnustapa saadaan yhtenäisemmäksi ja nopeammaksi näin tehden. Muisti avataan kohdasta Ikkunat-Apuikkunat. Muisti tallennetaan painamalla apuikkunan oikean yläreunan kolmiopainik-

5 KM.- keesta ja valitsemalla Tallenna muisti. Jo tallennettuja Muisteja saadaan käyttöön valitsemalla Lataa Muisti. Muistin voi asettaa vakioikkunaksi Työympäristössä, silloin se avautuu aina ArchCADiä käynnistäessä. 2.6 Viivan piirtäminen Suora viiva 4. Näpäytetään viiva ensimmäisen viivan päähän käyttäen tartuntapistettä apuna. 2.8 Zoomaus Näyttöä zoomataan suuremmaksi ja pienemmäksi rullahiiren rullalla. Ikkunan alareunan palkissa on myös painikkeet vastaavalle toiminnolle. Kun Viiva-työkalu on valittuna, seuraava näpäytys pohjaan aloittaa viivan piirron. 1. Näpäytetään pohjaan (ruutupaperille) 2. Siirretään kursoria yläviistoon, jolloin viiva seuraa kursoria, tässä vaiheessa hiiren näppäimiä ei siis tarvi painaa. 3. Osoitetaan viivan loppupiste näpäyttämällä toisen kerran työpöydälle. 2.9 Panorointi Panorointi eli näytön näkymän siirtäminen tehdään rullahiiren rullaa alas painamalla ja hiirtä liikuttamalla. Ikkunan alareunan palkissa on myös painike samalle toiminnolle Sovita ikkunaan Projekti voidaan sovittaa näkymään näytön ikkunassa painamalla painiketta Edellinen- seuraava näkymä Edelliseen näkymään palaaminen onnistuu näpäyttämällä painiketta. 2.7 Valintapisteet ja kursorin tarttuminen 2.12 Muokkaaminen - valitseminen Jotta piirtäminen olisi täsmällistä, ArchiCADissä kursori tarttuu automaattisesti tiettyihin pisteisiin elementeissä. Kursorin ulkonäkö muuttuu merkkinä erilaisista pisteistä tai linjoista. 1. Viedään kursori piirretyn viivan yli. Ensimmäisessä kursori ei osu mihinkään (risti), toisessa kursori on selkäviivalla tai linjalla (mersu) ja kolmannessa kursori osuu elementin nurkkaan tai muuhun tartuntapisteeseen (väkänen). Vastaavat tartunnat saadaan piirrettäessä. 2. Näpäytetään ensimmäisen seinän vieressä Valitseminen Elementtiä muokattaessa, se pitää ensin valita muokattavaksi. Vasta tämän jälkeen sille voidaan osoittaa haluttu komento: poisto, muokkaus tai vaihto. Elementtien valitsemiseen projektista on useita eri tapoja Yksittäisen elementin valitseminen Elementti valitaan (aktivoidaan) näpäyttämällä sitä hiirellä, samalla pitäen Vaihto (Shift) -näppäintä alhaalla. 1. Painetaan Vaihto-näppäin alas ja pidetään se alhaalla 2. Siirretään kursori alemman viivan (mersu) tai nurkkapisteen (väkänen) päälle. Viiva muuttuu siniseksi viedessä kursori sen päälle. 3. Näpäytetään viivaa ja valitaan (aktivoidaan) se 3. Viedään kursoria ensimmäisen seinän viereen ja päihin. Tyhjä kynä tarkoittaa, ettei kursori ei osu mihinkään. Kynä, jonka keskellä on viiva, tarkoittaa että kursori osuu viivan linjaan. Täysi kynä osuu tartuntapisteeseen ja suorakulman merkki osoittaa viivojen tarttuvan suorakulmaisesti toisiinsa nähden. Näpäytyksen jälkeen elementti näkyy vihreänä ja siinä näkyvät valintapisteet, mustat tai värilliset pallot, molemmissa päissä sekä selkäviivalla yksi tai useampia. Tämä korostus tarkoittaa, että elementti on aktiivinen ja edelleen muokattavissa.

6 KM Elementin lisääminen ja poistaminen valinnasta Elementtejä voidaan valita useita. Lisätään valintaan ylempi viiva, sekä poistetaan alempi valinnasta. 1. Näpäytetään Vaihto-näppäin alhaalla ylempää viivaa. Viiva aktivoituu. 2. Näpäytetään Vaihto-näppäin alhaalla alempaa, valittuna olevaa viivaa. Valinta poistuu. Kaikki valinnat poistetaan joko näpäyttämällä tyhjälle alueelle tai painamalla näppäimistön Esc-näppäintä. 3. Nostetaan Vaihto-näppäin ylös ja näpäytetään kursorilla mihin tahansa tyhjälle piirtoalueelle. Valinta poistuu Nuoli-työkalulla valitseminen Magneetilla valitseminen Nuoli-työkalulla voidaan valita tiettyjä elementtejä myös osumatta tartuntapisteeseen eli suoraan elementin päälle näpäyttämällä. Tiedot-apuikkunassa oleva Magneetti-painike alas painettuna tarkoittaa, että ominaisuus on päällä. Tämä ominaisuus toimii myös Vaihto-näppäin alhaalla valitsemistapaa käyttäessä. Nuolityökalua käytetään elementtien tai alueiden valitsemiseen. 1. Näpäytetään Työkalut-apuikkunan Nuoli-ikonia. 2. Valitaan ja poistetaan valinnasta viivoja näpäyttämällä niitä Nuoli-työkalulla Tartunta (valinta) -pisteet Nuolen valinta-alueella valitseminen Nuoli-työkalulla voidaan valita useita elementtejä yhdellä valinnalla. Näpäyttämällä tyhjälle alueelle ja siirtämällä kursoria syntyy suorakulmainen valinta-alue. Nuolityökalun asetuksia muutetaan Nuoli-työkalun ollessa valittuna Tiedot-apuikkunasta. Nuolella on kaksi valintatapaa. Vasemmanpuoleinen vaihtoehto valitsee kaikki ne elementit joiden yksikin valintapiste on valinta-alueen sisällä. Oikeanpuoleinen valitsee ainoastaan kokonaan valinta-alueen sisälle jäävät. Nuolen valinta-alue piirtyy joko katkoviivana tai yhtenäisenä viivana riippuen valintatavasta. Nuoli-työkalun valinta-alue voidaan piirtää suorakaiteena, vinona suorakaiteena tai nurkkapiste kerrallaan. Kaikilla elementeillä on valintapisteitä. Näistä pisteistä elementti sekä valitaan että muokataan sitä. Valintapisteitä, jotka ovat punaisia timantin muotoisia, on objekteilla, joihin on ohjelmoitu muokkautuvia valintapisteitä Päällekkäisten elementtien valitseminen Nuoli-työkalulla valittaessa elementtejä, joiden valintapisteet tai linjat ovat päällekkäin, ohjelma aktivoi elementtejä yksi kerrallaan. Valitessa elementtiä ilmestyy tieto-apuikkuna. Tämä ikkuna kertoo valittavan elementin tietoja, sen tyypin sekä tason jolla elementti sijaitsee. Mikäli tässä kohtaa on päällekäisiä elementtejä voidaan valintaa vaihtaa painamalla sarkain-näppäinttä, valittava elementti näkyy sinisellä. Vaihto-näppäimen ollessa alhaalla valintajoukkoon lisätään elementti kerrallaan ja kaikkien tultua valituksi niitä vähennetään yksi kerrallaan. Mikäli käytössä on työkalu ja valinta tehdään Vaihto-näppäin pohjassa käytetyllä työkalulla luodut elementit valitaan ensimmäisenä. Tämän vuoksi valinta kannattaa tehdä käyttäen Vaihto-näppäintä. Näin työkalu pysyy käytössä ja työ on tehokasta.

7 KM Valitse kaikki Jatkuva viiva -piirtotapa 1. Valitaan piirtotavaksi jatkuvan viivan piirto. 2. Näpäytetään kerran, osoitetaan viivan alkupiste. 3. Näpäytetään toisen kerran, osoitetaan ensimmäisen viivan loppupiste sekä toisen viivan alkupiste. Kolmas näpäytys määrittelee toisen viivan loppupisteen ja kolmannen alkupisteen. Valitse kaikki-komento Muokkaus-valikosta valitsee kaikki elementit avoinna olevasta kerroksesta sekä näkyvissä olevilta tasoilta. Valintaa voidaan rajoittaa valitsemalla ensin tietty työkalu Työkalut-apuikkunasta. Valintajoukkoon kuuluu tällöin ainoastaan kyseisellä työkalulla luodut elementit. Vastaavasti valitse kaikki toimii jos käytössä on Valinta-alue työkalulla tehty rajattu valinta-alue. Piirto lopetetaan kaksoisnäpäytyksellä, tai painamalla Enter-näppäintä kaksi kertaa, hiiren kursorin ollessa samassa pisteessä Pyyhi ja peru Elementtejä poistetaan Muokkaus-valikon Poista-komennolla. Vastaava toiminto tapahtuu näppäimistön Peruutus (Back Space) - tai Poista (Del) -näppäimillä. 1. Valitaan viiva. 2. Muokkaus-alasvetovalikosta valitaan komento Poista. 3. Viiva poistuu Edellisen toiminnon peruminen tehdään joko Muokkaus-valikon Peru-komennolla tai painamalla painikerivin Peru-painiketta. 4. Muokkaus-alasvetovalikosta valitaan komento Peru 5. Viivan poisto peruuntuu Peru-komentoa on oletusarvoisesti mahdollista suorittaa 20 kertaa. Enimmäismäärä on 99 kertaa. Käyttöliittymän asetuksia säädetään Vaihtoehdot-valikon kohdassa Työympäristö. 3 Harjoitus 03 Piirtäminen 3.1 Piirtotapa Viivojen piirtämiseen on neljä erilaista menetelmää. Piirtotapa valitaan Viiva-työkalun ollessa valittuna Tiedot-apuikkunasta. Vasemmalta painikkeita lukien: Yksittäisen viivan piirto, Jatkuva piirto sekä Suorakaidepiirto ja Vino suorakaide -piirto Yksittäinen suora viiva 1. Valitaan piirtotavaksi yksittäisen viivan piirto. 2. Näpäytetään kerran, osoitetaan viivan alkupiste. Myös näppäimistön Enter-painike vastaa hiiren vasemman näpäytystä, eli tässä hyväksyy loppupisteen sijoittamisen haluttuun paikkaan. 3. Siirretään kursoria. 4. Näpäytetään toisen kerran eli osoitetaan viivan loppupiste Suorakaide-piirtotapa 1. Valitaan piirtotavaksi Suorakaide-piirtotapa. 2. Näpäytetään ensimmäisen kerran, osoitetaan suorakaiteen ensimmäinen nurkka. 3. Näpäytetään toisen kerran, osoitetaan suorakaiteen toinen nurkka V ino suorakaide -piirtotapa 1. Valitaan piirtotavaksi Vino suorakaide -piirtotapa. 2. Näpäytetään ensimmäisen kerran, osoitetaan suorakaiteen kyljen ensimmäinen piste 3. Näpäytetään toisen kerran, osoitetaan kyljen toinen piste. 4. Venytetään sekä näpäytetään kolmas kerta, osoitetaan suorakaiteen loput kyljet.

8 KM Magneettipisteet Elementteihin saadaan syttymään magneettipisteitä, joihin niiden näkyessä voidaan tarttua kursorilla. Kun kursori viedään elementin reunan päälle, siten että se muuttuu mersuksi, syttyvät elementissä magneettipisteet. Magneettipisteet häipyvät näkyvistä 4-5 sekunnin kuluttua. Oletusarvoisesti apuviivat ovat käytössä. Apuviivat saadaan käyttöön / pois käytöstä näpäyttämällä painikepalkin Apuviivat painiketta. Apuviivat painikkeen valikosta valitaan millaisia apuviivoja halutaan käyttää. Vaihtoehtoina ovat Pääsuuntaiset apuviivat, Suhteelliset suunnat apuviivoissa sekä Kertautuva kulma. Nämä kaikki voivat olla valittuna myös yhtäaikaa Apuviivan suuntainen piirto Piirrettäessä viivaa ilmestyy näytölle apuviivoja, piirretään vaakasuora viiva. 1. Valitaan Viivanpiirto-työkalu 2. Näpäytetään aloituspiste näytölle Siirrettäessä hiirtä näkyy näytöllä apuviivoja. 3. Näpäytetään apuviivan päällä kynällä viivan loppupiste Apuviivan pätkä Siihen, millaisiin osiin magneettipisteet jakavat elementin, on neljä vaihtoehtoa Puoliväli Jakaa reunan kahteen yhtä suureen osaan. Komennolla luodaan apuviivan pätkä helpottamaan piirtoa. Apuviivan pätkä luodaan piirtämällä halutun pituinen ja suuntainen viiva ja näpäyttämällä viivan loppupisteen kohdalla hiiren oikeanpuoleista näppäintä (vasemmanpuoleisen sijaan) ja valitaan valikosta Luo apuviivan pätkä. Näytölle tulee määritellyn mukainen apuviivan pätkä. Apuviiva säilyy näytöllä kunnes viivan piirto on valmis. Apuviivan pätkän etu on myös, että magneettipisteet toimivat sen kanssa Jako Asettaa reunaan halutun jakomäärän (3-20 kappaletta) Apuviivan luonti Prosenttia Jakaa reunan kahteen osaan halutun prosentti jakauman mukaisesti. Asetettu prosentti lasketaan siitä elementin reunasta lähtien, jota kursori on lähempänä Etäisyys Jakaa reunan asetettuihin osiin, alkaen siitä nurkasta, jota kursori on lähempänä. 3.3 Apuviivat Elementtien piirron helpottamiseksi kannattaa käyttää apuviivoja. Luodaan näytolle tietyssä kulmassa oleva apuviiva. Annetaan viivalle kulma näpäyttämällä A kirjainta ja syöttämällä kulma asteina. Painetaan hiiren oikeanpuoleista näppäintä ja valitaan valikosta, Luo Apuviiva. Näytölle tulee valitussa kulmassa oleva apuviiva.

9 KM Apuympyrä 3.5 Piirtosuunnan lukitseminen Vaihtonäppäimellä Täsmällinen piirto sekä mallinnus vaativat toisinaan piirtosuunnan lukitsemista. Piirtosuunta voidaan lukita vaaka- ja pystysuuntaiseksi suorakulmaisessa sekä käännetyssä verkossa määriteltyyn kulmaan tai edelliseen piirrettyyn suuntaan. Piirtosuunnan määrittely on siis mahdollista myös ilman apuviivoja. Vastaavasti kuin loimme apuviivoja, voimme luoda myös apuympyrän. Viivan piirron ollessa käynnissä voimme syöttää viivalle säteen painamalla R-kirjainta ja syöttämällä luvun. Kun luku on annettu, näpäytetään hiiren oikeanpuoleista näppäintä ja valitaan Luo Apuympyrä. 3.4 Seuralainen Lukitseminen suhteessa lähtöpisteeseen Piirtokulmia lukitaan Vaihto (Shift) -näppäimellä. 1. Piirretään pystysuuntainen viiva. 2. Näpäytetään työpöydälle viivan ensimmäinen piste. 3. Painetaan Vaihto-näppäin pohjaan, piirtosuunta lukittuu. 4. Nostetaan Vaihto-näppäin ylös, piirto vapautuu. Kaikki asetetut lukitussuunnat ovat käytettävissä. Viemällä kursori, ennen Vaihto-näppäimen alas painamista, lähelle haluttua suuntaa, saadaan toivotun kulman lukitus päälle. 5. Siirretään kursori ylöspäin, lähelle pystysuuntaa. Kun piirtotavaksi on valittu Jatkuva viiva -piirtotapa, ilmestyy seuralaispaletti työpöydälle ensimmäisen näpäytyksen jälkeen. Sen avulla vaihdetaan suoran viivan piirrosta kaaren piirtoon eli työkalun toiminnosta toiseen. Seuralaispaletti tulee esiin myös elementtejä muokattaessa, jossa sen sisältö vaihtuu riippuen siitä onko osoitettu elementin nurkkaa vai reunaa Kaari tangentin mukaan 6. Painetaan Vaihto-näppäin pohjaan ja pidetään se alhaalla koko piirron ajan. 7. Koordinaatit-apuikkunan kulma(a)-numerokentän arvo lukittuu. 8. Näpäytetään viivan toinen piste Lukitseminen suhteessa muihin pisteisiin 1. Valitaan Viivan piirto sekä piirtotavaksi Jatkuva viivan piirto 2. Näpäytetään kerran 3. Valitaan Kaaren piirto tangentin mukaan seuralaispaletista näpäyttämällä keskimmäistä painiketta 4. Näpäytetään kerran, osoitetaan kaaren taipuma. 5. Kaksoisnäpäyttämällä piirto lopetetaan. Seuralainen ilmestyy monilla työkaluilla erilaisissa työvaiheissa, sen toiminnot vastaavat mahdollisimman pitkälle toisiaan. Piirtokulma voidaan lukita mihin tahansa työpöydän tartuntapisteeseen. 1. Valitaan viivan piirtotavaksi Jatkuva viivan piirto. 2. Näpäytetään viivan ensimmäinen piste. 3. Näpäytetään viivan toinen piste. 4. Viedään kursori lähelle viivan ensimmäistä pistettä ja painetaan Vaihto-näppäin alas. Piirtokulma lukittuu kursoria lähimpänä olevaan tartuntapisteeseen. Merkkinä tartuntapisteestä ilmestyy risti (origo) sen pisteen päälle josta suunta lukittuu.

10 KM Koordinaatit Koordinaatiston käyttötapoja on ohjelmassa käytössä kaksi erilaista, absoluuttinen sekä suhteellinen. Absoluuttisessa koordinaatit mitataan yhdestä origosta kaikissa tilanteissa. Suhteellisessa origon paikka muuttuu tilanteen mukaan ja mitat lasketaan käyttö- tai väliaikaisesta origosta. Näytä/Piilota Koordinaatit-apuvalikosta valitaan ovatko suhteelliset koordinaatit käytössä Suosi koordinaatteja alkaen viivan ensimmäisestä pisteestä (1,1). Kirjoitetaan Painetaan y-kirjainta, syötetään viivan mitta y-akselin suhteen alkaen viivan ensimmäisestä pisteestä (1,1). Kirjoitetaan Painetaan Enter-näppäintä, hyväksytään viivan toinen piste. Tästä valikosta valitaan halutaanko suosia X-Y-koordinaatteja vai kierto-koordinaatteja Suhteelliset koordinaatit 3.7 Mitan syöttäminen, lukiten piirtosuunta väliaikaisesti Elementille voidaan syöttää haluttu mitta kesken piirron. Piirretään vaakasuuntainen, 3 metriä pitkä viiva. 1. Näpäytetään viivan ensimmäinen piste. 2. Viedään kursoria suurin piirtein vaakasuuntaan, varmistetaan koordinaatti-ikkunasta, että piirtosuunta lukittuu apuviivan suuntaiseksi. 3. Kirjoitetaan näppäimistöllä mitta 3 ja painetaan Enter-näppäintä. Viivan toinen piste ilmestyy. 3.8 Muokkaaminen Siirto Suhteelliset koordinaatit ilmoittavat mitat ja etäisyydet suheteessa piirtämisen alkupisteeseen projektin origon sijaan Koordinaattien syöttäminen Mittoja tai koordinaatteja asettaessa voidaan Koordinaatit-kenttiin syöttää lukuarvoja. Koordinaatit syötetään joko kesken piirron tai ennen piirtoa haluttaessa siirtää aloituspiste tiettyyn koordinaattiin. Koordinaattien syöttötilaan päästään painamalla halutun koordinaatin kirjainta näppäimistöltä (x, y, r, z, a). Piirretään pisteestä (1,1) pisteeseen (3,2) viiva. Koordinaattien syötön aikana hiirtä ei tarvitse käyttää. 1. Valitaan Viiva-työkalu 2. Valitaan Näytä/Piilota Koordinaatit-apuvalikosta suhteellinen koordinaatisto. Suhteellinen koordinaattien käyttö on yleensä helpompaa. 3. Painetaan x-kirjainta näppäimistöllä ja kirjoitetaan 1 Elementtiä muokattaessa tai poistaessa komennot aloitetaan aina valitsemalla haluttu elementti, näin ohjelma tietää että kyseistä tai kyseisiä elementtejä aiotaan muokata. Tämän jälkeen valitaan mitä sille tehdään. 1. Valitaan toinen piirretyistä viivoista 2. Siirto-komento, kuten moni muukin muokkauskomento löytyy useasta eri paikasta. Muokkaus-alasvetovalikossa, hiiren oikean näppäimen näpäytyksellä tai seuralaisen painikkeesta, joka aukeaa, kun näpäyttää valittuna olevaa viivaa uudestaan ilman Vaihto-osoitusta. 3. Näpäytetään hiiren oikeaa painiketta ja valitaan Siirto-komento 4. Näpäytetään kerran, osoitetaan siirron lähtöpiste. 5. Näpäytetään toisen kerran, osoitetaan siirron loppupiste. 4. Painetaan y-kirjainta näppäimistöllä ja kirjoitetaan 1 5. Painetaan Enter-näppäintä, jolloin viivan ensimmäinen piste tulee koordinaatiston pisteeseen (1,1). 6. Painetaan x-kirjainta, syötetään viivan mitta x-akselin suhteen

11 KM Kopiointi leikepöydän avulla Siirrä ja kopioi 1. Valitaan viiva 2. Näpäytetään hiiren oikealla painikkeella tai avataan Muokkaus-alasvetovalikko 3. Valitaan komento Kopioi, elementti kopioituu tietokoneen leikepöydälle odottamaan sijoittamista Sijoittaminen Kopioidut elementit sijoitetaan projektiin Sijoita-komennolla (Windows). 1. Muokkaus-valikosta tai hiiren oikealla painikkeella avautuvasta valikosta valitaan komento Sijoita. 2. Näpäytetään pohjaa tai leikkausikkunaan, osoitetaan kopion sijoituspiste. 3. Pohjaan ilmestyy joko kopioitu viiva tai Sijoitus -apuikkuna. Siirto ja kopiointi tapahtuu samoin kuin siirto. Valitaan elementti ja annetaan komento. Kopioinnin voi lisätä Siirto-komentoon myös kesken siirtoa painamalla Komento (CTRL = Windows, ALT = Mac) -näppäintä. Kursorin viereen ilmestyy + -merkki, merkkinä kopioinnista. Muuten komento toimii siirron tavoin. 4 Harjoitus 04 Täyte-työkalu Täytteellä piirretään kaksiulotteisia pintoja. Ne eivät näy 3D-ikkunassa. Täytteiden piirtäminen on samankaltaista kuin laattojen, kattojen sekä pintojen mallintaminen. 4.1 Täytteen asetukset Täytteen oletusasetuksissa säädetään täytetyyppiä, väriä, viivaa, täytekuviota sekä asetetaan laskentaan liittyviä ominaisuuksia täytteelle Täytteen oletusasetukset 1. Valitaan Täyte-työkalu 2. Avataan Oletusasetukset Oletusvasetukset-apuikkuna jakautuu kolmeen välilehteen. Yleiset- ja Erikoisasetukset- sekä Määrät ja selite -välilehtiin. 4. Apuikkuna ilmestyy vain silloin, kun kopioitujen elementtien alkuperäinen sijainti ja koko ei mahdu, näytöllä näkyvälle alueelle. 5. Valitaan Sijoita keskelle ja Säilytä tämä näkymä. 6. Painetaan Sijoitus-painiketta, kopio ilmestyy. Kopio on ympäröity valinta-alueella. Osoittamalla alueen ulkopuolelle kopio jää paikalleen, osoittamalla sisäpuolelle sisältöä voidaan edelleen siirtää. 7. Osoitetaan kehyksen ulkopuolelle. 8. Painetaan Sovita näytölle -painiketta.

12 KM Ääriviiva Erikoisasetukset Täyte piirretään joko ääriviivalla tai ilman. Valinta tehdään Ääriviiva-painikkeesta painamalla Täytetyyppi Täytteitä käytetään eri tyyppisissä elementeissä erilaisiin tarkoituksiin. Valitsemalla kolmen vaihtoehdon välillä eri käyttötarkoituksen mukaan, on helpompi hallita täytteiden näkyvyyttä. Esitystapoja valitaan Näkymät-Esitystavat -valikosta. Täytetyyppi valitaan painamalla täytetyyppiä, ja viemällä kursori halutun täytetyypin päälle sekä näpäyttämällä sitä. Täytteen piirtokynälle sekä taustalle valitaan kynät. Täytteen taustaksi voidaan valita peittäviä kyniä tai kokonaan läpinäkyvä tausta Taso Tasoasetukset ovat samanlaiset ja toimivat samoin kuin Viiva - työkalulla (katso HAR.HAR.1 Harjoitus 02 Viiva-työkalu) Määrät ja selite Määrälaskenta sekä selite käsitellään omissa harjoituksissaan Täytekuvion suunta 4.2 Täytetyypit ArchiCADissä on täytekuvioille aina kaksi erilaista esitystapaa, jotka eivät riipu toisistaan. Näytetäänkö viiva- tai pisterasterit valitaan Vaihtoehdot-Esitystavat -valikosta. Täytteen kulma ja origo vaihdetaan itse määriteltäväksi valitsemalla Määritelty-painonappi. Valinta Yleinen käyttää projektin origoa sekä pysty-vaakakoordinaatistoa. Valinta Vääristetty mahdollistaa vääristetyn täytteen käytön Pinta-ala Ohjelma näyttää piirretyn täytteen pinta-alan pohjassa valitsemalla ruudun Näytä pinta-ala. Pinta-alojen laskentaan suositeltavampi työkalu on Vyöhyke Pisterasteri Pisterasterit ovat pikseleistä koostuvia. Niitä ei voi tarkastella lähempää, vaan ne näyttävät samanlaiselta kaikissa mittakaavoissa sekä zoomauksissa. Pisterasterit ovat aina mittakaavattomia Viivarasteri Viivarasterit ovat vektorimuotoisia. Ne muodostuvat viivoista, kaarista tai niiden joukoista. Viivarasterit voivat olla mittakaavallisia.

13 KM Mittakaavassa - mittakaavaton Suorakulmainen- ja Vino suorakulmainen piirtotapa on käsitelty Viiva-työkalussa kohdassa HAR.HAR.2 Harjoitus 02 Viiva-työkalu Taikasauva Viivarasterit voivat olla joko mittakaavallisia eli aina samankokoisia (esimerkiksi tiiliverhous) tai mittakaavattomia (esimerkiksi betonin materiaalimerkintä). 4.3 Täytteen piirtäminen ja muokkaaminen Täytteen piirtäminen ja muokkaaminen on samankaltaista kuin laatan, katon ja pinnan. Kaikki seuraavassa esitetyt muokkausmenetelmät toimivat muillakin elementeillä. ArchiCADissä on Taikasauva-toiminto. Taikasauvalla piirrettäessä tai mallinnettaessa, ohjelma luo uusia elementtejä tunnistaen ympäröivien alueiden reunat. Piirretään täyte taikasauvan avulla. 1. Piirretään Viiva-työkalulla kaksi kuviota, toinen avoin, toinen sulkeutuva. 2. Painetaan Välilyönti-näppäintä näppäimistöltä, kursori muuttuu taikasauvaksi välilyönni ollessa painettuna alas. 3. Viedään kursori viivojen päälle ja nurkkapisteisiin. Säihke muuttuu eli myös taikasauva tunnistaa linjan sekä valintapisteen. 4. Näpäytetään sulkeutuvan alueen sisään taikasauvalla. Täyte ilmestyy. 5. Toistetaan edellinen, mutta näpäytetään avoimen alueen sisälle Piirto Piirretään täytteitä erilaisilla piirtotavoilla. Kokeillaan erilaisia muokkaustapoja. Piirtäminen aloitetaan valitsemalla piirtotapa Tiedot-apuikkunasta Piirtotapa Taikasauva hakee alueen reunat automaattisesti, tai ilmoittaa, ellei niitä löydy Muokkaus Seuralainen Piirtotapoja on täytteellä kolme: Nurkkapisteet osoittaen, Suorakulmainen -piirtotapa ja Vino suorakulmainen -piirtotapa. Piirretään täyte. 1. Valitaan Täyte-työkalu. 2. Valitaan piirtotavaksi vasemmanpuoleisin painike eli Nurkkapisteet osoittaen. 3. Näpäytetään työpöydälle täytteen ensimmäinen nurkkapiste. 4. Näpäytetään haluttu muoto ja viedään kursori lähtöpisteen päälle. Kursori muuttuu vasaraksi merkiksi sulkeutuvasta alueesta. 5. Näpäytetään vasaralla. Piirto loppuu. Valittua täytettä muokataan seuralaisen toimintojen avulla. Seuralainen ponnahtaa esiin, kun valitun täytteen reunaa tai valintapistettä painaa kursorilla, samalla pitäen hiiren vasenta painiketta hetken alas painettuna. 1. Valitaan täyte painamalla Vaihto-näppäin alas ja näpäyttämällä täytettä. 2. Nostetaan Vaihto-näppäin ylös ja näpäytetään uudestaan täytteen reunaa mersulla. Seuralaisvalikko ilmestyy. HUOMAA! Hieman erilainen seuralainen ilmestyy, kun näpäyttää valittua täytettä nurkkapisteestä.

14 KM Nurkan lisääminen 3. Kirjoitetaan luku 2 näppäimistöltä. Luku korvaa koordinaattiikkunan r-kentän sisällön. 4. Painetaan Enter-näppäintä näppäimistöltä. Reuna siirtyy Lisää ja vähennä monikulmiosta 1. Viedään kursori ensimmäiselle painikkeelle seuralaisen ylärivissä ja näpäytetään sitä. 2. Viedään kursori pohjaan ja näpäytetään. Täytteeseen syntyy uusi nurkka osoitettuun paikkaan. Kaksoisnäpäyttämällä samaan paikkaa saadaan lisättyä pelkkä valintapiste (nurkka) täytteeseen Muuta reuna kaareksi Täytteeseen lisätään alueita piirtämällä ne. Lisätään täytteeseen alue. 1. Valitaan seuralaisesta Lisää monikulmioon-painike. Ohjelma odottaa lisättävää aluetta. 2. Näpäytetään lisättävän alueen ensimmäinen piste täytteen sisäpuolelle. 3. Näpäytetään lisättävän alueen pisteet ja lopetetaan kaksoisnäpäyttämällä piirto täytteen sisälle. Täytteestä vähennetään alueita samalla periaatteella kuin siihen lisätään. Alueen voi lisätä myös taikasauvalla. Täytteen suora reuna muutetaan kaareksi Siirrä nurkkaa Muuta reunaa tangentilla Nurkkaa siirretään -komento valitaan näpäyttämällä valittuna olevaa täytettä valintapisteestä väkäsellä. Täytteen suoraa reunaa muutetaan tangentin avulla Pyöristä Siirrä reunaa Täytteen suoraa tai kaarevaa reunaa siirretään suorasuuntaisesti. Siirretään täytteen reunaa 2 metriä ylöspäin. 1. Valitaan seuralaisvalikosta Siirrä reunaa-painike 2. Liikutetaan kursoria ylöspäin, jolloin reuna seuraa. Näin osoitetaan siirron suunta. Nurkkaa viistäessä aukeaa apuikkuna, josta voidaan valita viiste tai pyöristys. Muutos tehdään joko yhteen nurkkaan tai täytteen kaikkiin nurkkiin samalla kertaa. Nurkan viiste tai pyöristys saadaan oikaistua näpäyttämällä kaarta tai viistettä mersulla ja valitsemalla seuralaisesta komennon Jatka viereisiä reunoja.

15 KM Siirrä kaikkia reunoja Nurkkapisteeseen näpäyttämällä aukeaa seuralaisvalikko, josta täytteen kaikkia reunoja siirretään kerralla Aukon tekeminen Aukko tehdään joko seuralaisen Vähennä monikulmiosta-komennolla tai piirtämällä aukko suoraan valitun täytteen reunojen sisäpuolelle. Piirretään täytteeseen aukko. 1. Valitaan täyte näpäyttämällä sitä Vaihto-näppäin pohjassa. 2. Valitaan Täyte-työkalu 3. Piirretään aukko täytteen sisäpuolelle Pelkkä aukko valitaan näpäyttämällä sen reunaa Vaihto-näppäin pohjassa mersulla. Valinnan jälkeen muokkaukset, kuten poistaminen, siirto, kopiointi tai monistus toimivat kuten kokonaisilla täytteilläkin. Reikää ei voida kopioida elementin ulkopuolelle eikä elementistä toiseen. 5.2 Muisti Muisti-apuikkuna toimii samoin kaikissa työkaluissa (tarkemmin KM..2 Harjoitus 02 Viiva-työkalu). 5.3 Geometria ja sijoittuminen Korkeus, sijainti ja näkyminen 5 Harjoitus 05 Seinä-työkalu Seinä-työkalulla mallinnetaan pystysuoria ja kallistettuja elementtejä projektissa. Seinän 2D-kuvaus, pohjapiirroksessa ja leikkauksessa, on joko täytekuvio, kerrosrakenne tai profiili. 5.1 Seinän asetukset Seinälle määritellään korkeus ylimmässä numerokentässä. Seinän alapinnan sijainti asetetaan kahdessa seuraavassa kentässä suhteessa joko pohjassa avoinna olevaan kerrokseen tai projektin nollaan. Korot eivät voi olla toisiinsa nähden ristiriitaisia. Näkyy kerroksissa/yhdistetty kerroksiin valikosta valitaan näkyykö seinä ainoastaan sijoituskerroksessa vai automaattisesti kaikissa kerroksissa joihin seinä ulottuu. Asetuksissa määritellään Seinä-työkalulla mallinnettavan elementin korkeus, sijainti, kallistuskulma, rakenne, materiaali sekä taso Emäviivan paikka sekä emäviivan poikkeutus Seinän oletusasetukset Oletusasetukset-apuikkuna avautuu painamalla Tiedot-valikon Seinä-painiketta tai kaksoisnäpäyttämällä Työkalut-apuikkunan Seinä-ikonia. Seinän rakenne sijoittuu jommallekummalle puolelle tai keskelle emäviivaa (piirtolinjaa). Oletusarvoilla avatun projektin rakennetyypit ovat mallinnettuja siten, että emäviiva(piirtolinja) on ulkoeli pakkasenpuoli seinää. Emäviivaa voidaan poikkeuttaa syöttämällä numerokenttään lukuarvo.

16 KM Seinän tyyppi ja leikkausmuoto Rakenne Painamalla Leikkaustäyte-palkkia avautuu valikko, josta seinän täyte valitaan. Täytteitä on kahden tyyppisiä, pelkkiä täytteitä sekä kerrosrakenteita. Täyte valitaan viemällä kursori täytteen päälle. Mikäli tehdään profiiliseinää, sen poikkileikkaus valitaan tästä kohdasta. Kohdassa Seinän prioriteetti säädetään seinän prioriteettiä. Tämä säätö vaikuttaa siihen miten eri seinät käyttäytyvät yhdistyessään. Prioriteettia säädetään liukusäätimellä, jolloin valinta vaikuttaa koko seinään. Mikäli Ota käyttöön rakennekerrosten prioriteetit on valittuna, ohittaa se yllä olevan liukusäätimen asetukset ja hakee prioriteettiasetukset rakennetyypin asetuksista Leikkauspinnat Seinän tyyppi valinnalla luodaan suoria seiniä, kiilamaisia seiniä tai monikulmaisia seiniä (esimerkiksi pilastereita). Seinän leikkausmuoto valinnalla luodaan pystysuoria, kaltevia, kaksoiskaltevia tai profiloituja seiniä Seinän malli Valinnalla päätettään luodaanko pystysuoria, kallistettuja, kaksoiskaltevia vai profiiliseiniä Seinän paksuus Täytteelle valitaan kynät kuten Täyte-työkalulla (katso KM..4 Harjoitus 04 Täyte-työkalu). Kun täytteeksi on valittuna kerrosrakenne, voidaan käyttää kerrosrakenteeseen määriteltyjä kyniä, rastittamalla Kerrosrakenteiden värit ja taustavärit -valintaruudut Reunaviivat Täytekuviota käytettäessä seinän paksuus on vapaavalintainen, Kerrosrakenteissa paksuus on määritelty etukäteen, eikä sitä tässä voida muuttaa. Kerrosrakenteita määritellään Vaihtoehdot-Attribuutit-Rakennetyypit -valikossa. 5.4 Pohja ja leikkaus Seinän ääriviiva sekä rakennekerrosten rajaviivat valitaan kuten Täyte-työkalulla (katso KM..4 Harjoitus 04 Täyte-työkalu). Rastittamalla valintaruudut Käytetään kerrosrakenteeseen määriteltyjä viivatyyppejä sekä kyniä D-asetukset Materiaalit Tällä välilehdellä säädetään seinän esitystapaan vaikuttavia asioita. Pohjanäkymä -valikosta valitaan miten haluamme seinän näkyvän. Valitaan vaihtoehdoksi Projektio, yläpuolinen ääriviivoin. Näytä projektio -valikosta valitaan seinän näkymisen projektiorajat. Valitaan vaihtoehto Koko elementti. Tällöin mallinnettava seinä näkyy kokonaan vaikka se olisikin säädettyjen projektiorajojen ulkopuolella. Seinän materiaalit määritellään kolmella vasetuksella; emäviivan puolelle, sivusärmille sekä emäviivan vastaiselle puolelle. Painamalla palkkia aukeaa Materiaalit-valintaikkuna. Painamalla Ketju-palkki alas asetetaan kaikki kolme materiaalia kerralla samaksi.

17 KM Hirsiseinä Seinän piirtäminen Pohja-ikkunassa Seinän mallintaminen Pohja-ikkunassa on samankaltaista kuin viivan piirto. 1. Valitaan Seinä-työkalu. 2. Valitaan piirtotavaksi Tiedot-valikosta Jatkuva seinän piirto. 3. Näpäytetään ensimmäinen seinän piste. Kun kursoria nyt liikutetaan, huomataan, että toinen seinän kylki piirtyy paksummalla viivalla. Tämä on emä (aikaisemmin selkä) viiva. 4. Jatketaan piirtoa ja kaksoisnäpäytetään piirron lopettamiseksi. Materiaalista riippumatta kaikki suorat seinät voidaan muuttaa hirsiseiniksi. Kaarevia tai vinoja seiniä ei voi muuttaa hirsiseiniksi. Hirsiseinän asetukset-ikkuna aukeaa painamalla Hirsiseinä - palkkia. Kun hirren nousulle annetaan lukuarvo, avautuu erilaisten hirsiseinätyyppien valinta. Hirsiseinät muutetaan tavallisiksi seiniksi valitsemalla seinä aktiiviseksi ja asettamalla nousu nollaksi. 5.7 Määrät ja selite Määrälaskenta sekä selite käsitellään omissa harjoituksissaan. 5.8 Taso Tasoasetukset ovat samanlaiset kaikilla elementeillä ja toimivat samoin kuin Viiva-työkalulla (katso KM..2 Harjoituksessa 02 Viiva-työkalu). 5.9 Piirtotavat Seinän piirtotavat ovat samanlaiset kuin viivan (katso KM..2 Harjoitus 02 Viiva-työkalu) Seinän mallintaminen ja muokkaaminen Mallinnetaan seinät kuvan mittojen mukaan. 1. Valitaan Seinä-työkalu. 2. Valitaan piirtotavaksi Jatkuva seinän piirto. 3. Näpäytetään ensimmäinen seinän piste. 4. Lukitaan piirtosuunta suorakulmaiseksi apuviivojen avulla. 5. Syötetään ensimmäisen seinän mitta näppäimistöltä 6. Näpäytetään Enter-näppäintä näppäimistöltä. 7. Kierretään rakennus ympäri samalla menetelmällä. Samat seinät voidaan mallintaa myös syöttämällä näppäimistöllä pelkkiä x- ja y-lukuja (koordinaatteja) Seinän mallintaminen Mallinnetaan rakennuksen ulkoseinät annettujen mittojen mukaan. Seinien korkeus on 3,0 metriä ja rakennetyypiksi valitaan 140 Elementti,ilmarako,eriste,rappaus.

18 KM Seinien liittyminen toisiinsa 1. Valitaan kuvan mukaiset seinät. Seinien liittymät mallinnetaan tyypillisesti siten, että emäviivat kohtaavat. Näkymät-Esitystavat-Siistit nurkat valikko kytkee seinien automaattisen yhdistämisen päälle ja pois päältä. Tosin ohjelma osaa imaista seinän päällekin mallinnetun seinän kiinni toiseen seinään, mikäli seinät (tai elementit yleensä) sijaitsevat saman risteysryhmän omaavilla tasoilla. 2. Avataan Seinän oletusasetukset-apuikkuna. 3. Asetetaan seinien korkeudeksi 6 metriä ja hyväksytään muutos painamalla Ok. 4. Poistetaan kaksi lyhyttä seinää valinnasta. 5. Avataan valitun seinän asetukset ja muutetaan seinän leikkausmuodoksi kalteva ja asetetaan kulmaksi 95 astetta. Hyväksytään muutokset. 6 Harjoitus 06 Laatta-työkalu Seinän muokkaaminen D Seinä valitaan samoin kuin viiva ja täyte (katso KM..2 Harjoitus 02 Viiva-työkalu ja KM..4 Harjoitus 04 Täytetyökalu). Valitulla seinällä on valintapisteitä sen nurkissa ja emäviivalla. Kursorin ulkonäkö muuttuu emäviivan päällä paksummaksi mersuksi. Seuralaisvalikko ponnahtaa esiin valittua seinää uudelleen kursorilla näpäyttäessä. Valikon ulkonäkö riippuu siitä näpäyttääkö emäviivaa mersulla, valintapistettä vai emäviivan vastaista kylkeä. Laatta-työkalulla mallinnetaan levymäisiä, vaaka pystysuuntaisia 3D-elementtejä. Laatalla voi olla rakennetyyppi, kuten seinälläkin. 6.1 Laatan asetukset Laatan oletusasetukset Geometria ja sijoittuminen Laatan korkeusasema määritellään suhteessa sen yläpintaan. Laatta voi näkyä muissakin kerroksissa kuin siinä johon se on mallinnettu.

19 KM Pohja ja leikkaus pohjalta. Laatalle on mahdollista asettaa pohjassa näkyvä täyte D-asetukset Laatan materiaalit määritellään ylä-,ala-, ja sivupinnoille. 6.2 Piirtotavat Laatan piirtotavat ovat vastaavat kuin täytteellä (katso KM..4 Harjoitus 04 Täyte-työkalu). 6.3 Laatan mallintaminen ja muokkaaminen Mallintaminen D ja taikasauva Mallinnetaan koko rakennukselle kantava alapohjalaatta käyttäen apuna taikasauvaa. 1. Valitaan Laatta-työkalu ja avataan sen Oletusasetukset-apuikkuna (katso KM..4 Harjoitus 04 Täyte-työkalu). 2. Vaihdetaan Leikkaus-välilehdellä Betoni-täyte kerrosrakenteeseen 200 Betonilaatta, eriste, parketti sekä 2D täyte-välilehdeltä laatan 2D-täytteeksi käytä 3D materiaalin täytettä. Valitaan laatan yläpinnan materiaaliksi Lattia-Taso Pähkinä. 3. Suljetaan ikkuna painamalla OK painiketta Koordinaattisyöttö Mallinnetaan parvekelaatta edellisin asetuksin, piirtotavaksi valitaan suorakaide. 1. Näpäytetään ulkoseinien sisänurkkaa ensimmäiseksi nurkaksi. 2. Syötetään luvut Koordinaatit apuikkunasta. Annetaan lukuarvot vaaka- ja pystykoordinaateille. 7 Harjoitus 07 Pilari-työkalu Pilari työkalulla tehdään ohuita, pystysuuntaisia ja kallistettuja joko suorakulmaisia, ympyräpohjaisia tai profiilisia 3D elementtejä. Pilarin rakenne muodostetaan valinnaisesti kuoresta ja rungosta. 7.1 Pilarin asetukset 4. Painetaan välilyönti näppäin alas taikasauva ilmestyy näytölle Kuori 5. Näpäytetään seinien sulkemalle alueelle kerran taikasauvakursorilla. Laatta ilmestyy. Taikasauva tunnistaa ympäröivät rajat ja luo niiden perusteella käytössä olevan työkalun mukaisen elementin. Seinää tai maastomuotoja voidaan taikoa pelkkien viivojen perusteella vastaavasti esimerkiksi dwg-kuvan Pilarille voidaan määritellä kuori, jolle annetaan vahvuus sekä täyte.

20 KM Sijoituspiste Pilari sijoitetaan pohjaan rungon mukaan (ei sen uloimman pinnan, jos kuori on valittuna). 7.2 Pilarin mallintaminen ja muokkaaminen Mallintaminen 8 Harjoitus 08 Palkki-työkalu Palkki työkalulla tehdään suorakulmaisia vaaka pystysuuntaisia tai kallistettuja 3D elementtejä. Palkissa ei voi olla kerrosrakennetta, mutta sillä voi olla käytössä profiili. Palkki on seinän kaltainen. 8.1 Palkin asetukset Poikkeutus Emäviiva on oletusarvoisesti palkin keskellä. Poikkeutuksella määritellään sen sijainti, joka voi myös olla palkin mittojen ulkopuolella Prioriteetti Palkin prioriteetti on aina pariton luku. Seinillä ja pilareilla se on aina parillinen. Korkeimman prioriteetin palkki mallintuu aina ehjänä. Mallinnetaan pilari parvekelaatan ulkonurkkaan. Pilarintyyppi on profiili ja korkeus 2700 mm. 1. Valitaan Pilari-työkalu ja avataan sen oletusasetukset apuikkuna. 2. Asetetaan pilarin korkeudeksi 2,7 sekä tyypiksi profiili. Valitaan käytettäväksi kallistettua pilaria, asetetaan kulmaksi 80 astetta. 3. Valitaan Pohja ja leikkausvälilehdeltä pilarin profiiliksi RHSputkipalkki. HUOMAA! Pilarin tyypin ollessa profiili sijoituspisteenä on keskipiste. 4. Osoitetaan kursorilla pilari parvekelaatan oikeaan alanurkkaan apuviivojen avulla Aukko Palkkiin voidaan luoda erilaisia aukkoja. Niiden oletusasetukset määritellään Palkin oletusasetukset ikkunassa. Yksittäinen aukko, tai valitut aukot, ovat muokattavissa myös erikseen Muokkaaminen 1. Valitaan mallinnettu pilari. 2. Avataan hiiren oikean näppäimellä kohdevalikko, josta valitaan valikosta Siirrä komento Monista. 3. Valitaan monistustavaksi Siirto lisämääreeksi Annetuin välein ja väliksi 0,9 m. Painetaan Ok-painiketta. 4. Osoitetaan pilarin keskipiste siirron lähtöpisteeksi. 6. Osoitetaan kursorilla monistuksen loppupistettä ja näpäytetään pilarit paikalleen.

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat 10.6.2008 ArchiCAD 12 ALK. - 1 Pikaopas 1 Miten liikkeelle? 1.1 Pikaoppaan tavoite Pikaopas on tarkoitettu ensimmäiseksi tutustumisretkeksi ArchiCADin ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Tässä vihkossa

Lisätiedot

Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se. Käyttöliittymä. 1 Mallinnus- ja piirtoikkunoissa liikkuminen

Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se. Käyttöliittymä. 1 Mallinnus- ja piirtoikkunoissa liikkuminen 11.12.2012 ArchiCAD 16 KO. - 1 Käyttöliittymä Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se avautuu oletusasetuksilla. Tässä luvussa esitellään kuvassa näkyvien ja lisäksi lukuisten muiden

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2

GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2 GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2 Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra- opas 3.2 Viimeksi muokattu: 16. helmikuuta 24, 2011 Tekijät Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään DXF/DWG-tiedostojen tuontia

Tässä vihossa käsitellään DXF/DWG-tiedostojen tuontia 7.12.2012 ArchiCAD 16 YS. - 1 DXF- ja -tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään DXF/-tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003 SISÄLLYS Sisällys... 2 Taulukkolaskenta... 5 Excel taulukkolaskentaohjelma... 6 Työkalurivit... 7 Valikot... 7 Työkalurivien ja valikoiden asetukset... 7 Työkalurivin näyttäminen ja piilottaminen... 7

Lisätiedot

Published : 2011-12-04 License : GPLv2

Published : 2011-12-04 License : GPLv2 INKSCAPE Published : 2011-12-04 License : GPLv2 Sisällysluettelo JOHDANTO 1 INKSCAPESTA 2 2 SVG 3 ASENNUS 3 ASENNUS WINDOWSIIN 5 PERUSTEET 4 Inkscapen käyttöliittymä 12 5 TIEDOSTOJEN KÄYTTÖ 20 PIKAOPAS

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä 3.9.2013 ArchiCAD 17 ALK. - 1 Vanhojen projektien siirtäminen ArchiCAD 17 -versioon Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen osalta jotkin

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 18.8.2011 ArchiCAD 15 YS. - 1 tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään -tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

ArchiCAD 17 sisältää merkittäviä uudistuksia ja lisäyksiä, jotka yksinkertaistavat myös paljon yksityiskohtia sisältävien projektien

ArchiCAD 17 sisältää merkittäviä uudistuksia ja lisäyksiä, jotka yksinkertaistavat myös paljon yksityiskohtia sisältävien projektien 30.7.2013 ArchiCAD 17 UO. - 1 ArchiCAD 17:n uudet ominaisuudet ArchiCAD 17 sisältää merkittäviä uudistuksia ja lisäyksiä, jotka yksinkertaistavat myös paljon yksityiskohtia sisältävien projektien mallinnusta

Lisätiedot

VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA. Juho Anttila

VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA. Juho Anttila VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA Juho Anttila Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Vertex yrityksenä ja ohjelmana 1.2 Opiskelijalisenssi 2. Perusharjoitteita 2.1 Jyrsittävä kappale 2.2 Sorvattava kappale

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 28.2.2011 ArchiCAD 14 YS. - 1 -tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään -tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii

Lisätiedot

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja Käsikirja Copyright 1995 2012 Codeman Software Klaani 5.6 Käsikirja Tulostettu 5.11.2012 Esipuhe Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu kaikille Klaani ohjelman käyttäjille tai sen käyttäjiksi aikoville

Lisätiedot

GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET

GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET GIMP 2.6.2 PIKAOHJEET 1 Gimp sivuja http://www.gimp.org/tutorials/ opas englanniksi http://www.joutsi.com/gimp.html suomenkielinen opas + hyviä harjoituksia http://opigimp.gimp-suomi.org/ suomenkielinen

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

SIS. Sisältö SIS. ALK Alkuun. ALK.ALK Alkuun. ALK.AS Asennus KÄSIKIRJAKANSION RAKENNE

SIS. Sisältö SIS. ALK Alkuun. ALK.ALK Alkuun. ALK.AS Asennus KÄSIKIRJAKANSION RAKENNE 13.2.2013 ArchiCAD 16 S&H. -1 KÄSIKIRJAKANSION RAKENNE ALKUUN ALK.ALK ALK.AS ALK.PO ALK.PS Alkuun Asennus Pikaopas Projektien siirto KÄYTTÖOHJE KO.KL Käyttöliittymä KO.AS KO.TT KO.PT KO.TK KO.ED Työtavat

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Etäopetuskeskus. Windows Vista. perusteet

Hyvinvointipalvelut. Etäopetuskeskus. Windows Vista. perusteet Tampereen kaupunki Koulutusmoniste Hyvinvointipalvelut Etäopetuskeskus Windows Vista perusteet Sisällysluettelo 1. MIKÄ ON WINDOWS VISTA? 3 2. TIETOKONEEN OSAT 3 3. WINDOWS VISTAN KÄYTÖN ALOITTAMINEN 4

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä 16.10.2012 ArchiCAD 16 ALK. - 1 Vanhempien ArchiCAD-projektien siirtäminen ArchiCAD 16 -versioon Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 1

Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 Vastuut... 2 Lisenssi- ja selainvaatimukset... 2 Termistöä... 3 Palveluun kirjautuminen... 3 Omat tiedot- välilehti... 4 Käyttäjän tiedot... 4 Salasanan

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

11.4 Kiertäminen...21 11.5 Vääntäminen...21 11.6 Muunnos numeroina...21 11.7 Tasaus...22 11.8 Ruudukko...22 11.9 Kuvioiden yhdisteleminen...23 11.

11.4 Kiertäminen...21 11.5 Vääntäminen...21 11.6 Muunnos numeroina...21 11.7 Tasaus...22 11.8 Ruudukko...22 11.9 Kuvioiden yhdisteleminen...23 11. Petri Nousiainen 2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 1.1 Kurssi...1 1.2 Inkscape...1 1.3 Vektorigrafiikka...1 2 Käyttöliittymä...3 2.1 Koordinaatisto...3 2.2 Työkalut...4 2.3 Säätörivi...5 2.4 Zoomaus...5

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

IDA Early Stage Building Optimization (ESBO) Käyttöopas

IDA Early Stage Building Optimization (ESBO) Käyttöopas IDA Early Stage Building Optimization (ESBO) Käyttöopas Versio 1.09, Joulukuu 2013 Sisältö Mikä on IDA ESBO?... 3 IDA ESBOn käyttö... 3 IDA ESBO käyttöliittymä... 6 Huoneet-välilehti... 6 Rakennus-välilehti...30

Lisätiedot

ArchiCAD-mallinnusympäristön osaksi tullut Energia-arvio

ArchiCAD-mallinnusympäristön osaksi tullut Energia-arvio 6.2.2013 ArchiCAD 16 KO. - 1 Energia-analyysi ArchiCAD-mallinnusympäristön osaksi tullut Energia-arvio tarjoaa suoraviivaisen lähestymistavan dynaamiseen energiankulutuslaskentaan kaikenkokoisissa projekteissa.

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu 2/93

Sisällysluettelo Sivu 2/93 KÄYTTÖOHJE Ver. 2.0 Sisällysluettelo Sivu 2/93 Sisällysluettelo 1 Alkusanat...6 2 Asennus...7 3 Jaetut asetukset...8 3.1 Yritys...8 3.2 Asiakkaat...9 3.3 Yleiset asetukset...10 3.4 Tarjouslaskenta 1 &

Lisätiedot