HAR10.1 Harjoituskirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAR10.1 Harjoituskirja"

Transkriptio

1 ArchiCAD 10 KM.-1.1 Harjoituskirja Tämä harjoituskirja on M.A.Din 4-päiväisen ArchiCAD-peruskurssin opiskelumateriaali. Sen tavoitteena on palauttaa mieleen kurssilla käsiteltyjä asioita. Kirjan harjoitukset ovat sisällöltään samankaltaisia kuin kurssilla tehtävät harjoitukset. ArchiCAD-ohjelma opiskellaan peruskurssilla samassa järjestyksessä kuin tämän kirjan harjoitukset. Antoisia opiskeluhetkiä ja rohkeutta kokeilla!

2 KM.-2 Harjoitukset 1 Harjoitus 01 Tutustuminen työympäristöön 1.1 Työskentelyn periaatteita ArchiCADin käyttöliittymä on samankaltainen sekä Windows- että Macintosh-ympäristöissä. Käyttöliittymä tarkoittaa sitä, miten eri apuikkunat aukeavat, miten erilaiset valikot järjestyvät ruudulle ja mitkä niistä ovat piilotettuina tai esillä. Lyhyesti sanottuna, minkälaiselta ArchiCAD näyttää näytöllä, kun se avataan. ArchiCADkäyttöliittymää voidaan muokata projekti- ja käyttäjäkohtaisesti. Käyttöliittymää säädetään kohdassa Vaihtoehdot-Työympäristö. Uusi ArchiCAD-projekti avataan joko M.A.D.in tekemää aloituspohjatiedostoa (template) käyttäen tai edellisen kerran avoinna olleen projektin asetuksilla. 1.3 Apuikkunat Ohjelman avautuessa aukeaa Pohja-ikkuna (ruutupaperi), sekä joukko apuikkunoita eli paletteja. Apuikkunoita voidaan siirtää raahaamalla tai ne voidaan sulkea kokonaan. Apuikkunat ovat irrallisia ja ne hakevat muotonsa sijainnin mukaan, toisin sanoen, ne napsahtavat paikalleen työpöydän eri reunoille raahatessa. Apuikkunoita hallitaan kohdassa Ikkunat- Apuikkunat. Käyttöliittymän asetuksissa kohdassa Vaihtoehdot-Työympäristö, valitaan näytölle käyttöliittymässä esiintulevat paletit ja niiden asetukset Työkalu-apuikkuna Työkalut-apuikkunassa on ohjelman valinta-, mallinnus-, 2D-piirto-, näkymä-, sekä mittaus -työkalut. Tarvittava työkalu otetaan käyttöön näpäyttämällä työkalun ikonia. Valitun työkalun ikoni on alaspainetun näköinen. M.A.D.in tekemä aloituspohja perustuu suurelta osin TALO2000 järjestelmään. Dokumenttit-valikon kohdassa Esitystavat säädetään elementtien, sekä näytöllä näkyviä että tulostuvia asetuksia. Eri vaihtoehtoja voi tallentaa itse käytettäväksi erilaisissa työvaiheissa. ArchiCADillä työskentely on alussa helpointa, kun käytetään asetuksia, joissa näkyvät elementtien hiusviivat, kattojen saranalinjat, rastereiden suuntavektorit, leikkaussyvyydet ja detaljien rajat, sekä tekstien ja kuvien nurkkamerkit. 1.2 Käynnistäminen 1. Näpäytetään työpöydällä olevaa ArchiCAD-kuvaketta. 2. Valitaan ikkunasta Luodaan uusi projekti ja Käytä Aloituspohjaa ArchiCAD10 Aloitus.tpl 3. Valitaan käyttöliittymäasetuksiksi Standardi profiili 4. Hyväksytään valinnat näpäyttämällä Uusi-painiketta Tiedot-apuikkuna Tiedot-apuikkunassa näkyvät valitun työkalun tai valittuna olevan elementin asetukset Koordinaatit-ikkuna Koordinaatit-ikkuna ilmestyy näytölle piirrettäessä / mallinnettaessa elementtiä. Se saadaan esille myös painamalla näppäimistön koordinaattia vastaavaa kirjainta. Koordinaatteja syötetään suoraan syöttämällä lukuarvo haluttuun kenttään, korvaten siinä oleva lukuarvo. Oletusarvoisesti koordinaatti-ikkunassa näkyy vain säde / pituus (r) sekä kulma (a), muut koordinaatit saadaan näkymään näpäyttämällä kyseisen koordinaatin kirjainta (x,y,z). Koordinaatista toiseen voidaan myös siirtyä näpäyttämällä sarkain-näppäintä Projektin sisältö -apuikkuna Projektin sisältö -apuikkuna muodostuu viidestä osasta; Sisältö-, Näkymä, Planssit ja Tulosteet-välilehdistä. Projektin sisältö -apuikkunan Sisältö-osan avulla liikutaan projektissa kerroksissa, leikkauksissa, detaljeissa tai Näkymät-välilehdellä tallennetuissa näkymissä sekä määrälaskennoissa. Näkymät-osaan tallennetaan näkymiä projektista. Planssit-välilehdelle luodaan plansseja tulostusta varten. Tulosteet-välilehdellä hallitaan tulosteita. ArchiCAD-projektin Pohjaikkunan yläreunassa (Mac) ja ArchiCAD ohjelma-ikkunan yläreunassa (Windows) näkyy parhaillaan auki olevan projektin nimi, ohjelman versio sekä suluissa projekti sekä esillä olevan kerroksen numero ja nimi. 1.4 Tiedostojen tallentaminen ArchiCAD-tiedosto tallennetaan tyypillisesti projekti eli.pln muo-

3 KM.- dossa. Tallennettaessa projektia ensimmäistä kertaa avautuu automaattisesti ikkuna, jossa projekti nimetään ja valitaan tiedoston sijainti. Jos projektilla on jo nimi, tallentuu uusi versio vanhan päälle. Tallentamalla projekti vaiheittain eri nimellä, jää siitä eri vaiheisia kopioita. ArchiCAD-projektia on mahdollista tallentaa useissa eri muodoissa valitsemalla alasvetovalikosta Arkisto-Tallenna nimellä. Arkistotallennus on tiedostomuoto, jossa kaikki projektin elementit, myös kirjastojen objektit, tallentuvat tiedostoon. Tiedostokoko kasvaa käytetyistä asetuksista sekä tallennettavien kirjastojen koosta riippuen noin kolmanneksella. Arkistotallennusta käytetään mikäli koko projekti siirretään toimistosta toiseen ja kun projekti on valmis ja se arkistoidaan. Aloituspohjaksi voidaan tallentaa mikä ArchiCAD-projekti tahansa. Aloituspohjat tallennetaan niille varattuun kansioon. Näin ne ovat käytössä seuraavan kerran ArchiCADiä avatessa yhtenä aloituspohjista. 2.2 Työkalun valitseminen Työkalu valitaan joko näpäyttämällä sen ikonia työkalu-apuikkunassa tai näppäinoikotien avulla. Työkalun näppäinoikotie näkyy keltaisessa Opaste (Mac) / Työkaluvihje (PC)-kentässä, joka aukeaa kursorin viereen, kun kursori viedään työkalun päälle. 2.3 Viiva-työkalu Viivalla piirretään kaksiulotteisia viivoja. Ne eivät näy 3D-ikkunassa. Viivojen piirtäminen on samankaltaista kuin seinien ja palkkien mallintaminen. Valitaan Viiva-työkalu Työkalu-apuikkunasta. Säädetään viivan asetuksia Oletusasetukset-apuikkunasta ja tallennetaan asetukset Muisti-apuikkunaan. Käytetään muistiin tallennettua viivaa. 1. Näpäytetään viiva-ikonia Työkalu-apuikkunassa. Viiva-työkalun ollessa valittuna Tiedot-apuikkunan sisältö vaihtuu kuvaamaan piirrettävän viivan asetuksia. Tiedot-apuikkuna näyttää vain osan työkalun säädettävistä asetuksista. Kaikkia mahdollisia viivan asetuksia voidaan säätää Oletusasetukset-apuikkunasta Työkalun Oletusasetukset-apuikkuna Tallentaminen Kaikille työkaluille on olemassa oletusasetukset. 2. Näpäytetään Tiedot-apuikkunan viiva-ikonia. Viiva-työkalun asetukset-apuikkuna avautuu. Työkalun asetukset-apuikkunan sisältö vaihtelee riippuen valitusta työkalusta. Viivan oletusasetukset-apuikkuna koostuu Yleiset asetukset - ja Erikoisasetukset -välilehdistä. 2.4 Asetusten muokkaus Tallennetaan projekti. 1. Valitaan alasvetovalikon kohdasta Arkisto-Tallenna 2. Valitaan kohdekansio sekä nimetään projekti nimellä AC10_ Harjoitustalo.pln 3. Näpäytetään Tallenna-painiketta 2 Harjoitus 02 Viiva-työkalu 2.1 Piirtämisen periaatteita Seuraavassa harjoituksessa opetellaan ohjelman mallinnus-, valinta- ja muokkaustapoja 2D-työkaluja käyttäen. Periaatteet 3Dtyökaluilla työskennellessä ovat pääpiirteissään samat. ArchiCAD ei varsinaisesti ole 2D-piirto-ohjelma, vaan tehokkain tapa toteuttaa ArchiCAD-projekti on mallintaa mahdollisimman paljon. Harjoituksessa opetellaan myös elementin asetuksien valintaa.

4 KM Viivatyypit Taso Taso (Layer), jolle viiva piirretään, valitaan ikkunan alaosasta palkkia painamalla. Viiva-työkalulle on oletusarvona ArchiCADin suomalaisissa oletusarvoissa AR0.Luonnos-niminen taso. Tasoa vaihdetaan viemällä kursori halutun tason päälle valikossa. Väkänen luettelossa ilmaisee valittuna olevan tason. 2.5 Muisti Luettelo eri viivatyypeistä avataan painamalla palkkia. Viivatyyppejä on kolmenlaisia; Ehyet viivat, katkoviivat sekä kuvioviivat. Ponnahdusvalikossa ne on erotettu toisistaan kaiverrusviivalla Kynä Säädetyt asetukset voidaan tallentaa muistiin yläreunan Muistipalkkia painamalla. Muisti on käytössä useimmilla työkaluilla. 1. Näpäytetään Laita nykyiset asetukset muistiin -palkkia. 2. Nimetään tallennettava viiva nimellä Harjoitusviiva. 3. Suljetaan Muisti painamalla OK-painiketta. 4. Avataan Muisti. 5. Otetaan Muistiin tallennettu viiva käyttöön näpäyttämällä sen nimeä. Viivan kynä määrittelee viivan värin sekä paksuuden. Uusi kynä valitaan viemällä kursori halutun kynän päälle ponnahdusvalikossa tai kirjoittamalla kynän numero numerokenttään. Viivan päätteeksi on valittavissa erilaisia nuolikuvioita. Pääte voi olla joko molemmissa, jommassakummassa tai ei kummassakaan päässä viivaa. Erikoisasetukset-välilehdellä voidaan valita viivan tyypin ulkonäölle erilaisia ominaisuuksia, riippuen viivan käyttötarkoituksesta. Muisti on mahdolllista tallentaa omaksi tiedostokseen ja näin hyödyntää tallennettuja asetuksia muissa projekteissa. Mitä enemmän säädettäviä parametrejä elementissä on, sitä tehokkaampaa muistin käyttö on. Toimiston sisäinen mallinnustapa saadaan yhtenäisemmäksi ja nopeammaksi näin tehden. Muisti avataan kohdasta Ikkunat-Apuikkunat. Muisti tallennetaan painamalla apuikkunan oikean yläreunan kolmiopainik-

5 KM.- keesta ja valitsemalla Tallenna muisti. Jo tallennettuja Muisteja saadaan käyttöön valitsemalla Lataa Muisti. Muistin voi asettaa vakioikkunaksi Työympäristössä, silloin se avautuu aina ArchCADiä käynnistäessä. 2.6 Viivan piirtäminen Suora viiva 4. Näpäytetään viiva ensimmäisen viivan päähän käyttäen tartuntapistettä apuna. 2.8 Zoomaus Näyttöä zoomataan suuremmaksi ja pienemmäksi rullahiiren rullalla. Ikkunan alareunan palkissa on myös painikkeet vastaavalle toiminnolle. Kun Viiva-työkalu on valittuna, seuraava näpäytys pohjaan aloittaa viivan piirron. 1. Näpäytetään pohjaan (ruutupaperille) 2. Siirretään kursoria yläviistoon, jolloin viiva seuraa kursoria, tässä vaiheessa hiiren näppäimiä ei siis tarvi painaa. 3. Osoitetaan viivan loppupiste näpäyttämällä toisen kerran työpöydälle. 2.9 Panorointi Panorointi eli näytön näkymän siirtäminen tehdään rullahiiren rullaa alas painamalla ja hiirtä liikuttamalla. Ikkunan alareunan palkissa on myös painike samalle toiminnolle Sovita ikkunaan Projekti voidaan sovittaa näkymään näytön ikkunassa painamalla painiketta Edellinen- seuraava näkymä Edelliseen näkymään palaaminen onnistuu näpäyttämällä painiketta. 2.7 Valintapisteet ja kursorin tarttuminen 2.12 Muokkaaminen - valitseminen Jotta piirtäminen olisi täsmällistä, ArchiCADissä kursori tarttuu automaattisesti tiettyihin pisteisiin elementeissä. Kursorin ulkonäkö muuttuu merkkinä erilaisista pisteistä tai linjoista. 1. Viedään kursori piirretyn viivan yli. Ensimmäisessä kursori ei osu mihinkään (risti), toisessa kursori on selkäviivalla tai linjalla (mersu) ja kolmannessa kursori osuu elementin nurkkaan tai muuhun tartuntapisteeseen (väkänen). Vastaavat tartunnat saadaan piirrettäessä. 2. Näpäytetään ensimmäisen seinän vieressä Valitseminen Elementtiä muokattaessa, se pitää ensin valita muokattavaksi. Vasta tämän jälkeen sille voidaan osoittaa haluttu komento: poisto, muokkaus tai vaihto. Elementtien valitsemiseen projektista on useita eri tapoja Yksittäisen elementin valitseminen Elementti valitaan (aktivoidaan) näpäyttämällä sitä hiirellä, samalla pitäen Vaihto (Shift) -näppäintä alhaalla. 1. Painetaan Vaihto-näppäin alas ja pidetään se alhaalla 2. Siirretään kursori alemman viivan (mersu) tai nurkkapisteen (väkänen) päälle. Viiva muuttuu siniseksi viedessä kursori sen päälle. 3. Näpäytetään viivaa ja valitaan (aktivoidaan) se 3. Viedään kursoria ensimmäisen seinän viereen ja päihin. Tyhjä kynä tarkoittaa, ettei kursori ei osu mihinkään. Kynä, jonka keskellä on viiva, tarkoittaa että kursori osuu viivan linjaan. Täysi kynä osuu tartuntapisteeseen ja suorakulman merkki osoittaa viivojen tarttuvan suorakulmaisesti toisiinsa nähden. Näpäytyksen jälkeen elementti näkyy vihreänä ja siinä näkyvät valintapisteet, mustat tai värilliset pallot, molemmissa päissä sekä selkäviivalla yksi tai useampia. Tämä korostus tarkoittaa, että elementti on aktiivinen ja edelleen muokattavissa.

6 KM Elementin lisääminen ja poistaminen valinnasta Elementtejä voidaan valita useita. Lisätään valintaan ylempi viiva, sekä poistetaan alempi valinnasta. 1. Näpäytetään Vaihto-näppäin alhaalla ylempää viivaa. Viiva aktivoituu. 2. Näpäytetään Vaihto-näppäin alhaalla alempaa, valittuna olevaa viivaa. Valinta poistuu. Kaikki valinnat poistetaan joko näpäyttämällä tyhjälle alueelle tai painamalla näppäimistön Esc-näppäintä. 3. Nostetaan Vaihto-näppäin ylös ja näpäytetään kursorilla mihin tahansa tyhjälle piirtoalueelle. Valinta poistuu Nuoli-työkalulla valitseminen Magneetilla valitseminen Nuoli-työkalulla voidaan valita tiettyjä elementtejä myös osumatta tartuntapisteeseen eli suoraan elementin päälle näpäyttämällä. Tiedot-apuikkunassa oleva Magneetti-painike alas painettuna tarkoittaa, että ominaisuus on päällä. Tämä ominaisuus toimii myös Vaihto-näppäin alhaalla valitsemistapaa käyttäessä. Nuolityökalua käytetään elementtien tai alueiden valitsemiseen. 1. Näpäytetään Työkalut-apuikkunan Nuoli-ikonia. 2. Valitaan ja poistetaan valinnasta viivoja näpäyttämällä niitä Nuoli-työkalulla Tartunta (valinta) -pisteet Nuolen valinta-alueella valitseminen Nuoli-työkalulla voidaan valita useita elementtejä yhdellä valinnalla. Näpäyttämällä tyhjälle alueelle ja siirtämällä kursoria syntyy suorakulmainen valinta-alue. Nuolityökalun asetuksia muutetaan Nuoli-työkalun ollessa valittuna Tiedot-apuikkunasta. Nuolella on kaksi valintatapaa. Vasemmanpuoleinen vaihtoehto valitsee kaikki ne elementit joiden yksikin valintapiste on valinta-alueen sisällä. Oikeanpuoleinen valitsee ainoastaan kokonaan valinta-alueen sisälle jäävät. Nuolen valinta-alue piirtyy joko katkoviivana tai yhtenäisenä viivana riippuen valintatavasta. Nuoli-työkalun valinta-alue voidaan piirtää suorakaiteena, vinona suorakaiteena tai nurkkapiste kerrallaan. Kaikilla elementeillä on valintapisteitä. Näistä pisteistä elementti sekä valitaan että muokataan sitä. Valintapisteitä, jotka ovat punaisia timantin muotoisia, on objekteilla, joihin on ohjelmoitu muokkautuvia valintapisteitä Päällekkäisten elementtien valitseminen Nuoli-työkalulla valittaessa elementtejä, joiden valintapisteet tai linjat ovat päällekkäin, ohjelma aktivoi elementtejä yksi kerrallaan. Valitessa elementtiä ilmestyy tieto-apuikkuna. Tämä ikkuna kertoo valittavan elementin tietoja, sen tyypin sekä tason jolla elementti sijaitsee. Mikäli tässä kohtaa on päällekäisiä elementtejä voidaan valintaa vaihtaa painamalla sarkain-näppäinttä, valittava elementti näkyy sinisellä. Vaihto-näppäimen ollessa alhaalla valintajoukkoon lisätään elementti kerrallaan ja kaikkien tultua valituksi niitä vähennetään yksi kerrallaan. Mikäli käytössä on työkalu ja valinta tehdään Vaihto-näppäin pohjassa käytetyllä työkalulla luodut elementit valitaan ensimmäisenä. Tämän vuoksi valinta kannattaa tehdä käyttäen Vaihto-näppäintä. Näin työkalu pysyy käytössä ja työ on tehokasta.

7 KM Valitse kaikki Jatkuva viiva -piirtotapa 1. Valitaan piirtotavaksi jatkuvan viivan piirto. 2. Näpäytetään kerran, osoitetaan viivan alkupiste. 3. Näpäytetään toisen kerran, osoitetaan ensimmäisen viivan loppupiste sekä toisen viivan alkupiste. Kolmas näpäytys määrittelee toisen viivan loppupisteen ja kolmannen alkupisteen. Valitse kaikki-komento Muokkaus-valikosta valitsee kaikki elementit avoinna olevasta kerroksesta sekä näkyvissä olevilta tasoilta. Valintaa voidaan rajoittaa valitsemalla ensin tietty työkalu Työkalut-apuikkunasta. Valintajoukkoon kuuluu tällöin ainoastaan kyseisellä työkalulla luodut elementit. Vastaavasti valitse kaikki toimii jos käytössä on Valinta-alue työkalulla tehty rajattu valinta-alue. Piirto lopetetaan kaksoisnäpäytyksellä, tai painamalla Enter-näppäintä kaksi kertaa, hiiren kursorin ollessa samassa pisteessä Pyyhi ja peru Elementtejä poistetaan Muokkaus-valikon Poista-komennolla. Vastaava toiminto tapahtuu näppäimistön Peruutus (Back Space) - tai Poista (Del) -näppäimillä. 1. Valitaan viiva. 2. Muokkaus-alasvetovalikosta valitaan komento Poista. 3. Viiva poistuu Edellisen toiminnon peruminen tehdään joko Muokkaus-valikon Peru-komennolla tai painamalla painikerivin Peru-painiketta. 4. Muokkaus-alasvetovalikosta valitaan komento Peru 5. Viivan poisto peruuntuu Peru-komentoa on oletusarvoisesti mahdollista suorittaa 20 kertaa. Enimmäismäärä on 99 kertaa. Käyttöliittymän asetuksia säädetään Vaihtoehdot-valikon kohdassa Työympäristö. 3 Harjoitus 03 Piirtäminen 3.1 Piirtotapa Viivojen piirtämiseen on neljä erilaista menetelmää. Piirtotapa valitaan Viiva-työkalun ollessa valittuna Tiedot-apuikkunasta. Vasemmalta painikkeita lukien: Yksittäisen viivan piirto, Jatkuva piirto sekä Suorakaidepiirto ja Vino suorakaide -piirto Yksittäinen suora viiva 1. Valitaan piirtotavaksi yksittäisen viivan piirto. 2. Näpäytetään kerran, osoitetaan viivan alkupiste. Myös näppäimistön Enter-painike vastaa hiiren vasemman näpäytystä, eli tässä hyväksyy loppupisteen sijoittamisen haluttuun paikkaan. 3. Siirretään kursoria. 4. Näpäytetään toisen kerran eli osoitetaan viivan loppupiste Suorakaide-piirtotapa 1. Valitaan piirtotavaksi Suorakaide-piirtotapa. 2. Näpäytetään ensimmäisen kerran, osoitetaan suorakaiteen ensimmäinen nurkka. 3. Näpäytetään toisen kerran, osoitetaan suorakaiteen toinen nurkka V ino suorakaide -piirtotapa 1. Valitaan piirtotavaksi Vino suorakaide -piirtotapa. 2. Näpäytetään ensimmäisen kerran, osoitetaan suorakaiteen kyljen ensimmäinen piste 3. Näpäytetään toisen kerran, osoitetaan kyljen toinen piste. 4. Venytetään sekä näpäytetään kolmas kerta, osoitetaan suorakaiteen loput kyljet.

8 KM Magneettipisteet Elementteihin saadaan syttymään magneettipisteitä, joihin niiden näkyessä voidaan tarttua kursorilla. Kun kursori viedään elementin reunan päälle, siten että se muuttuu mersuksi, syttyvät elementissä magneettipisteet. Magneettipisteet häipyvät näkyvistä 4-5 sekunnin kuluttua. Oletusarvoisesti apuviivat ovat käytössä. Apuviivat saadaan käyttöön / pois käytöstä näpäyttämällä painikepalkin Apuviivat painiketta. Apuviivat painikkeen valikosta valitaan millaisia apuviivoja halutaan käyttää. Vaihtoehtoina ovat Pääsuuntaiset apuviivat, Suhteelliset suunnat apuviivoissa sekä Kertautuva kulma. Nämä kaikki voivat olla valittuna myös yhtäaikaa Apuviivan suuntainen piirto Piirrettäessä viivaa ilmestyy näytölle apuviivoja, piirretään vaakasuora viiva. 1. Valitaan Viivanpiirto-työkalu 2. Näpäytetään aloituspiste näytölle Siirrettäessä hiirtä näkyy näytöllä apuviivoja. 3. Näpäytetään apuviivan päällä kynällä viivan loppupiste Apuviivan pätkä Siihen, millaisiin osiin magneettipisteet jakavat elementin, on neljä vaihtoehtoa Puoliväli Jakaa reunan kahteen yhtä suureen osaan. Komennolla luodaan apuviivan pätkä helpottamaan piirtoa. Apuviivan pätkä luodaan piirtämällä halutun pituinen ja suuntainen viiva ja näpäyttämällä viivan loppupisteen kohdalla hiiren oikeanpuoleista näppäintä (vasemmanpuoleisen sijaan) ja valitaan valikosta Luo apuviivan pätkä. Näytölle tulee määritellyn mukainen apuviivan pätkä. Apuviiva säilyy näytöllä kunnes viivan piirto on valmis. Apuviivan pätkän etu on myös, että magneettipisteet toimivat sen kanssa Jako Asettaa reunaan halutun jakomäärän (3-20 kappaletta) Apuviivan luonti Prosenttia Jakaa reunan kahteen osaan halutun prosentti jakauman mukaisesti. Asetettu prosentti lasketaan siitä elementin reunasta lähtien, jota kursori on lähempänä Etäisyys Jakaa reunan asetettuihin osiin, alkaen siitä nurkasta, jota kursori on lähempänä. 3.3 Apuviivat Elementtien piirron helpottamiseksi kannattaa käyttää apuviivoja. Luodaan näytolle tietyssä kulmassa oleva apuviiva. Annetaan viivalle kulma näpäyttämällä A kirjainta ja syöttämällä kulma asteina. Painetaan hiiren oikeanpuoleista näppäintä ja valitaan valikosta, Luo Apuviiva. Näytölle tulee valitussa kulmassa oleva apuviiva.

9 KM Apuympyrä 3.5 Piirtosuunnan lukitseminen Vaihtonäppäimellä Täsmällinen piirto sekä mallinnus vaativat toisinaan piirtosuunnan lukitsemista. Piirtosuunta voidaan lukita vaaka- ja pystysuuntaiseksi suorakulmaisessa sekä käännetyssä verkossa määriteltyyn kulmaan tai edelliseen piirrettyyn suuntaan. Piirtosuunnan määrittely on siis mahdollista myös ilman apuviivoja. Vastaavasti kuin loimme apuviivoja, voimme luoda myös apuympyrän. Viivan piirron ollessa käynnissä voimme syöttää viivalle säteen painamalla R-kirjainta ja syöttämällä luvun. Kun luku on annettu, näpäytetään hiiren oikeanpuoleista näppäintä ja valitaan Luo Apuympyrä. 3.4 Seuralainen Lukitseminen suhteessa lähtöpisteeseen Piirtokulmia lukitaan Vaihto (Shift) -näppäimellä. 1. Piirretään pystysuuntainen viiva. 2. Näpäytetään työpöydälle viivan ensimmäinen piste. 3. Painetaan Vaihto-näppäin pohjaan, piirtosuunta lukittuu. 4. Nostetaan Vaihto-näppäin ylös, piirto vapautuu. Kaikki asetetut lukitussuunnat ovat käytettävissä. Viemällä kursori, ennen Vaihto-näppäimen alas painamista, lähelle haluttua suuntaa, saadaan toivotun kulman lukitus päälle. 5. Siirretään kursori ylöspäin, lähelle pystysuuntaa. Kun piirtotavaksi on valittu Jatkuva viiva -piirtotapa, ilmestyy seuralaispaletti työpöydälle ensimmäisen näpäytyksen jälkeen. Sen avulla vaihdetaan suoran viivan piirrosta kaaren piirtoon eli työkalun toiminnosta toiseen. Seuralaispaletti tulee esiin myös elementtejä muokattaessa, jossa sen sisältö vaihtuu riippuen siitä onko osoitettu elementin nurkkaa vai reunaa Kaari tangentin mukaan 6. Painetaan Vaihto-näppäin pohjaan ja pidetään se alhaalla koko piirron ajan. 7. Koordinaatit-apuikkunan kulma(a)-numerokentän arvo lukittuu. 8. Näpäytetään viivan toinen piste Lukitseminen suhteessa muihin pisteisiin 1. Valitaan Viivan piirto sekä piirtotavaksi Jatkuva viivan piirto 2. Näpäytetään kerran 3. Valitaan Kaaren piirto tangentin mukaan seuralaispaletista näpäyttämällä keskimmäistä painiketta 4. Näpäytetään kerran, osoitetaan kaaren taipuma. 5. Kaksoisnäpäyttämällä piirto lopetetaan. Seuralainen ilmestyy monilla työkaluilla erilaisissa työvaiheissa, sen toiminnot vastaavat mahdollisimman pitkälle toisiaan. Piirtokulma voidaan lukita mihin tahansa työpöydän tartuntapisteeseen. 1. Valitaan viivan piirtotavaksi Jatkuva viivan piirto. 2. Näpäytetään viivan ensimmäinen piste. 3. Näpäytetään viivan toinen piste. 4. Viedään kursori lähelle viivan ensimmäistä pistettä ja painetaan Vaihto-näppäin alas. Piirtokulma lukittuu kursoria lähimpänä olevaan tartuntapisteeseen. Merkkinä tartuntapisteestä ilmestyy risti (origo) sen pisteen päälle josta suunta lukittuu.

10 KM Koordinaatit Koordinaatiston käyttötapoja on ohjelmassa käytössä kaksi erilaista, absoluuttinen sekä suhteellinen. Absoluuttisessa koordinaatit mitataan yhdestä origosta kaikissa tilanteissa. Suhteellisessa origon paikka muuttuu tilanteen mukaan ja mitat lasketaan käyttö- tai väliaikaisesta origosta. Näytä/Piilota Koordinaatit-apuvalikosta valitaan ovatko suhteelliset koordinaatit käytössä Suosi koordinaatteja alkaen viivan ensimmäisestä pisteestä (1,1). Kirjoitetaan Painetaan y-kirjainta, syötetään viivan mitta y-akselin suhteen alkaen viivan ensimmäisestä pisteestä (1,1). Kirjoitetaan Painetaan Enter-näppäintä, hyväksytään viivan toinen piste. Tästä valikosta valitaan halutaanko suosia X-Y-koordinaatteja vai kierto-koordinaatteja Suhteelliset koordinaatit 3.7 Mitan syöttäminen, lukiten piirtosuunta väliaikaisesti Elementille voidaan syöttää haluttu mitta kesken piirron. Piirretään vaakasuuntainen, 3 metriä pitkä viiva. 1. Näpäytetään viivan ensimmäinen piste. 2. Viedään kursoria suurin piirtein vaakasuuntaan, varmistetaan koordinaatti-ikkunasta, että piirtosuunta lukittuu apuviivan suuntaiseksi. 3. Kirjoitetaan näppäimistöllä mitta 3 ja painetaan Enter-näppäintä. Viivan toinen piste ilmestyy. 3.8 Muokkaaminen Siirto Suhteelliset koordinaatit ilmoittavat mitat ja etäisyydet suheteessa piirtämisen alkupisteeseen projektin origon sijaan Koordinaattien syöttäminen Mittoja tai koordinaatteja asettaessa voidaan Koordinaatit-kenttiin syöttää lukuarvoja. Koordinaatit syötetään joko kesken piirron tai ennen piirtoa haluttaessa siirtää aloituspiste tiettyyn koordinaattiin. Koordinaattien syöttötilaan päästään painamalla halutun koordinaatin kirjainta näppäimistöltä (x, y, r, z, a). Piirretään pisteestä (1,1) pisteeseen (3,2) viiva. Koordinaattien syötön aikana hiirtä ei tarvitse käyttää. 1. Valitaan Viiva-työkalu 2. Valitaan Näytä/Piilota Koordinaatit-apuvalikosta suhteellinen koordinaatisto. Suhteellinen koordinaattien käyttö on yleensä helpompaa. 3. Painetaan x-kirjainta näppäimistöllä ja kirjoitetaan 1 Elementtiä muokattaessa tai poistaessa komennot aloitetaan aina valitsemalla haluttu elementti, näin ohjelma tietää että kyseistä tai kyseisiä elementtejä aiotaan muokata. Tämän jälkeen valitaan mitä sille tehdään. 1. Valitaan toinen piirretyistä viivoista 2. Siirto-komento, kuten moni muukin muokkauskomento löytyy useasta eri paikasta. Muokkaus-alasvetovalikossa, hiiren oikean näppäimen näpäytyksellä tai seuralaisen painikkeesta, joka aukeaa, kun näpäyttää valittuna olevaa viivaa uudestaan ilman Vaihto-osoitusta. 3. Näpäytetään hiiren oikeaa painiketta ja valitaan Siirto-komento 4. Näpäytetään kerran, osoitetaan siirron lähtöpiste. 5. Näpäytetään toisen kerran, osoitetaan siirron loppupiste. 4. Painetaan y-kirjainta näppäimistöllä ja kirjoitetaan 1 5. Painetaan Enter-näppäintä, jolloin viivan ensimmäinen piste tulee koordinaatiston pisteeseen (1,1). 6. Painetaan x-kirjainta, syötetään viivan mitta x-akselin suhteen

11 KM Kopiointi leikepöydän avulla Siirrä ja kopioi 1. Valitaan viiva 2. Näpäytetään hiiren oikealla painikkeella tai avataan Muokkaus-alasvetovalikko 3. Valitaan komento Kopioi, elementti kopioituu tietokoneen leikepöydälle odottamaan sijoittamista Sijoittaminen Kopioidut elementit sijoitetaan projektiin Sijoita-komennolla (Windows). 1. Muokkaus-valikosta tai hiiren oikealla painikkeella avautuvasta valikosta valitaan komento Sijoita. 2. Näpäytetään pohjaa tai leikkausikkunaan, osoitetaan kopion sijoituspiste. 3. Pohjaan ilmestyy joko kopioitu viiva tai Sijoitus -apuikkuna. Siirto ja kopiointi tapahtuu samoin kuin siirto. Valitaan elementti ja annetaan komento. Kopioinnin voi lisätä Siirto-komentoon myös kesken siirtoa painamalla Komento (CTRL = Windows, ALT = Mac) -näppäintä. Kursorin viereen ilmestyy + -merkki, merkkinä kopioinnista. Muuten komento toimii siirron tavoin. 4 Harjoitus 04 Täyte-työkalu Täytteellä piirretään kaksiulotteisia pintoja. Ne eivät näy 3D-ikkunassa. Täytteiden piirtäminen on samankaltaista kuin laattojen, kattojen sekä pintojen mallintaminen. 4.1 Täytteen asetukset Täytteen oletusasetuksissa säädetään täytetyyppiä, väriä, viivaa, täytekuviota sekä asetetaan laskentaan liittyviä ominaisuuksia täytteelle Täytteen oletusasetukset 1. Valitaan Täyte-työkalu 2. Avataan Oletusasetukset Oletusvasetukset-apuikkuna jakautuu kolmeen välilehteen. Yleiset- ja Erikoisasetukset- sekä Määrät ja selite -välilehtiin. 4. Apuikkuna ilmestyy vain silloin, kun kopioitujen elementtien alkuperäinen sijainti ja koko ei mahdu, näytöllä näkyvälle alueelle. 5. Valitaan Sijoita keskelle ja Säilytä tämä näkymä. 6. Painetaan Sijoitus-painiketta, kopio ilmestyy. Kopio on ympäröity valinta-alueella. Osoittamalla alueen ulkopuolelle kopio jää paikalleen, osoittamalla sisäpuolelle sisältöä voidaan edelleen siirtää. 7. Osoitetaan kehyksen ulkopuolelle. 8. Painetaan Sovita näytölle -painiketta.

12 KM Ääriviiva Erikoisasetukset Täyte piirretään joko ääriviivalla tai ilman. Valinta tehdään Ääriviiva-painikkeesta painamalla Täytetyyppi Täytteitä käytetään eri tyyppisissä elementeissä erilaisiin tarkoituksiin. Valitsemalla kolmen vaihtoehdon välillä eri käyttötarkoituksen mukaan, on helpompi hallita täytteiden näkyvyyttä. Esitystapoja valitaan Näkymät-Esitystavat -valikosta. Täytetyyppi valitaan painamalla täytetyyppiä, ja viemällä kursori halutun täytetyypin päälle sekä näpäyttämällä sitä. Täytteen piirtokynälle sekä taustalle valitaan kynät. Täytteen taustaksi voidaan valita peittäviä kyniä tai kokonaan läpinäkyvä tausta Taso Tasoasetukset ovat samanlaiset ja toimivat samoin kuin Viiva - työkalulla (katso HAR.HAR.1 Harjoitus 02 Viiva-työkalu) Määrät ja selite Määrälaskenta sekä selite käsitellään omissa harjoituksissaan Täytekuvion suunta 4.2 Täytetyypit ArchiCADissä on täytekuvioille aina kaksi erilaista esitystapaa, jotka eivät riipu toisistaan. Näytetäänkö viiva- tai pisterasterit valitaan Vaihtoehdot-Esitystavat -valikosta. Täytteen kulma ja origo vaihdetaan itse määriteltäväksi valitsemalla Määritelty-painonappi. Valinta Yleinen käyttää projektin origoa sekä pysty-vaakakoordinaatistoa. Valinta Vääristetty mahdollistaa vääristetyn täytteen käytön Pinta-ala Ohjelma näyttää piirretyn täytteen pinta-alan pohjassa valitsemalla ruudun Näytä pinta-ala. Pinta-alojen laskentaan suositeltavampi työkalu on Vyöhyke Pisterasteri Pisterasterit ovat pikseleistä koostuvia. Niitä ei voi tarkastella lähempää, vaan ne näyttävät samanlaiselta kaikissa mittakaavoissa sekä zoomauksissa. Pisterasterit ovat aina mittakaavattomia Viivarasteri Viivarasterit ovat vektorimuotoisia. Ne muodostuvat viivoista, kaarista tai niiden joukoista. Viivarasterit voivat olla mittakaavallisia.

13 KM Mittakaavassa - mittakaavaton Suorakulmainen- ja Vino suorakulmainen piirtotapa on käsitelty Viiva-työkalussa kohdassa HAR.HAR.2 Harjoitus 02 Viiva-työkalu Taikasauva Viivarasterit voivat olla joko mittakaavallisia eli aina samankokoisia (esimerkiksi tiiliverhous) tai mittakaavattomia (esimerkiksi betonin materiaalimerkintä). 4.3 Täytteen piirtäminen ja muokkaaminen Täytteen piirtäminen ja muokkaaminen on samankaltaista kuin laatan, katon ja pinnan. Kaikki seuraavassa esitetyt muokkausmenetelmät toimivat muillakin elementeillä. ArchiCADissä on Taikasauva-toiminto. Taikasauvalla piirrettäessä tai mallinnettaessa, ohjelma luo uusia elementtejä tunnistaen ympäröivien alueiden reunat. Piirretään täyte taikasauvan avulla. 1. Piirretään Viiva-työkalulla kaksi kuviota, toinen avoin, toinen sulkeutuva. 2. Painetaan Välilyönti-näppäintä näppäimistöltä, kursori muuttuu taikasauvaksi välilyönni ollessa painettuna alas. 3. Viedään kursori viivojen päälle ja nurkkapisteisiin. Säihke muuttuu eli myös taikasauva tunnistaa linjan sekä valintapisteen. 4. Näpäytetään sulkeutuvan alueen sisään taikasauvalla. Täyte ilmestyy. 5. Toistetaan edellinen, mutta näpäytetään avoimen alueen sisälle Piirto Piirretään täytteitä erilaisilla piirtotavoilla. Kokeillaan erilaisia muokkaustapoja. Piirtäminen aloitetaan valitsemalla piirtotapa Tiedot-apuikkunasta Piirtotapa Taikasauva hakee alueen reunat automaattisesti, tai ilmoittaa, ellei niitä löydy Muokkaus Seuralainen Piirtotapoja on täytteellä kolme: Nurkkapisteet osoittaen, Suorakulmainen -piirtotapa ja Vino suorakulmainen -piirtotapa. Piirretään täyte. 1. Valitaan Täyte-työkalu. 2. Valitaan piirtotavaksi vasemmanpuoleisin painike eli Nurkkapisteet osoittaen. 3. Näpäytetään työpöydälle täytteen ensimmäinen nurkkapiste. 4. Näpäytetään haluttu muoto ja viedään kursori lähtöpisteen päälle. Kursori muuttuu vasaraksi merkiksi sulkeutuvasta alueesta. 5. Näpäytetään vasaralla. Piirto loppuu. Valittua täytettä muokataan seuralaisen toimintojen avulla. Seuralainen ponnahtaa esiin, kun valitun täytteen reunaa tai valintapistettä painaa kursorilla, samalla pitäen hiiren vasenta painiketta hetken alas painettuna. 1. Valitaan täyte painamalla Vaihto-näppäin alas ja näpäyttämällä täytettä. 2. Nostetaan Vaihto-näppäin ylös ja näpäytetään uudestaan täytteen reunaa mersulla. Seuralaisvalikko ilmestyy. HUOMAA! Hieman erilainen seuralainen ilmestyy, kun näpäyttää valittua täytettä nurkkapisteestä.

14 KM Nurkan lisääminen 3. Kirjoitetaan luku 2 näppäimistöltä. Luku korvaa koordinaattiikkunan r-kentän sisällön. 4. Painetaan Enter-näppäintä näppäimistöltä. Reuna siirtyy Lisää ja vähennä monikulmiosta 1. Viedään kursori ensimmäiselle painikkeelle seuralaisen ylärivissä ja näpäytetään sitä. 2. Viedään kursori pohjaan ja näpäytetään. Täytteeseen syntyy uusi nurkka osoitettuun paikkaan. Kaksoisnäpäyttämällä samaan paikkaa saadaan lisättyä pelkkä valintapiste (nurkka) täytteeseen Muuta reuna kaareksi Täytteeseen lisätään alueita piirtämällä ne. Lisätään täytteeseen alue. 1. Valitaan seuralaisesta Lisää monikulmioon-painike. Ohjelma odottaa lisättävää aluetta. 2. Näpäytetään lisättävän alueen ensimmäinen piste täytteen sisäpuolelle. 3. Näpäytetään lisättävän alueen pisteet ja lopetetaan kaksoisnäpäyttämällä piirto täytteen sisälle. Täytteestä vähennetään alueita samalla periaatteella kuin siihen lisätään. Alueen voi lisätä myös taikasauvalla. Täytteen suora reuna muutetaan kaareksi Siirrä nurkkaa Muuta reunaa tangentilla Nurkkaa siirretään -komento valitaan näpäyttämällä valittuna olevaa täytettä valintapisteestä väkäsellä. Täytteen suoraa reunaa muutetaan tangentin avulla Pyöristä Siirrä reunaa Täytteen suoraa tai kaarevaa reunaa siirretään suorasuuntaisesti. Siirretään täytteen reunaa 2 metriä ylöspäin. 1. Valitaan seuralaisvalikosta Siirrä reunaa-painike 2. Liikutetaan kursoria ylöspäin, jolloin reuna seuraa. Näin osoitetaan siirron suunta. Nurkkaa viistäessä aukeaa apuikkuna, josta voidaan valita viiste tai pyöristys. Muutos tehdään joko yhteen nurkkaan tai täytteen kaikkiin nurkkiin samalla kertaa. Nurkan viiste tai pyöristys saadaan oikaistua näpäyttämällä kaarta tai viistettä mersulla ja valitsemalla seuralaisesta komennon Jatka viereisiä reunoja.

15 KM Siirrä kaikkia reunoja Nurkkapisteeseen näpäyttämällä aukeaa seuralaisvalikko, josta täytteen kaikkia reunoja siirretään kerralla Aukon tekeminen Aukko tehdään joko seuralaisen Vähennä monikulmiosta-komennolla tai piirtämällä aukko suoraan valitun täytteen reunojen sisäpuolelle. Piirretään täytteeseen aukko. 1. Valitaan täyte näpäyttämällä sitä Vaihto-näppäin pohjassa. 2. Valitaan Täyte-työkalu 3. Piirretään aukko täytteen sisäpuolelle Pelkkä aukko valitaan näpäyttämällä sen reunaa Vaihto-näppäin pohjassa mersulla. Valinnan jälkeen muokkaukset, kuten poistaminen, siirto, kopiointi tai monistus toimivat kuten kokonaisilla täytteilläkin. Reikää ei voida kopioida elementin ulkopuolelle eikä elementistä toiseen. 5.2 Muisti Muisti-apuikkuna toimii samoin kaikissa työkaluissa (tarkemmin KM..2 Harjoitus 02 Viiva-työkalu). 5.3 Geometria ja sijoittuminen Korkeus, sijainti ja näkyminen 5 Harjoitus 05 Seinä-työkalu Seinä-työkalulla mallinnetaan pystysuoria ja kallistettuja elementtejä projektissa. Seinän 2D-kuvaus, pohjapiirroksessa ja leikkauksessa, on joko täytekuvio, kerrosrakenne tai profiili. 5.1 Seinän asetukset Seinälle määritellään korkeus ylimmässä numerokentässä. Seinän alapinnan sijainti asetetaan kahdessa seuraavassa kentässä suhteessa joko pohjassa avoinna olevaan kerrokseen tai projektin nollaan. Korot eivät voi olla toisiinsa nähden ristiriitaisia. Näkyy kerroksissa/yhdistetty kerroksiin valikosta valitaan näkyykö seinä ainoastaan sijoituskerroksessa vai automaattisesti kaikissa kerroksissa joihin seinä ulottuu. Asetuksissa määritellään Seinä-työkalulla mallinnettavan elementin korkeus, sijainti, kallistuskulma, rakenne, materiaali sekä taso Emäviivan paikka sekä emäviivan poikkeutus Seinän oletusasetukset Oletusasetukset-apuikkuna avautuu painamalla Tiedot-valikon Seinä-painiketta tai kaksoisnäpäyttämällä Työkalut-apuikkunan Seinä-ikonia. Seinän rakenne sijoittuu jommallekummalle puolelle tai keskelle emäviivaa (piirtolinjaa). Oletusarvoilla avatun projektin rakennetyypit ovat mallinnettuja siten, että emäviiva(piirtolinja) on ulkoeli pakkasenpuoli seinää. Emäviivaa voidaan poikkeuttaa syöttämällä numerokenttään lukuarvo.

16 KM Seinän tyyppi ja leikkausmuoto Rakenne Painamalla Leikkaustäyte-palkkia avautuu valikko, josta seinän täyte valitaan. Täytteitä on kahden tyyppisiä, pelkkiä täytteitä sekä kerrosrakenteita. Täyte valitaan viemällä kursori täytteen päälle. Mikäli tehdään profiiliseinää, sen poikkileikkaus valitaan tästä kohdasta. Kohdassa Seinän prioriteetti säädetään seinän prioriteettiä. Tämä säätö vaikuttaa siihen miten eri seinät käyttäytyvät yhdistyessään. Prioriteettia säädetään liukusäätimellä, jolloin valinta vaikuttaa koko seinään. Mikäli Ota käyttöön rakennekerrosten prioriteetit on valittuna, ohittaa se yllä olevan liukusäätimen asetukset ja hakee prioriteettiasetukset rakennetyypin asetuksista Leikkauspinnat Seinän tyyppi valinnalla luodaan suoria seiniä, kiilamaisia seiniä tai monikulmaisia seiniä (esimerkiksi pilastereita). Seinän leikkausmuoto valinnalla luodaan pystysuoria, kaltevia, kaksoiskaltevia tai profiloituja seiniä Seinän malli Valinnalla päätettään luodaanko pystysuoria, kallistettuja, kaksoiskaltevia vai profiiliseiniä Seinän paksuus Täytteelle valitaan kynät kuten Täyte-työkalulla (katso KM..4 Harjoitus 04 Täyte-työkalu). Kun täytteeksi on valittuna kerrosrakenne, voidaan käyttää kerrosrakenteeseen määriteltyjä kyniä, rastittamalla Kerrosrakenteiden värit ja taustavärit -valintaruudut Reunaviivat Täytekuviota käytettäessä seinän paksuus on vapaavalintainen, Kerrosrakenteissa paksuus on määritelty etukäteen, eikä sitä tässä voida muuttaa. Kerrosrakenteita määritellään Vaihtoehdot-Attribuutit-Rakennetyypit -valikossa. 5.4 Pohja ja leikkaus Seinän ääriviiva sekä rakennekerrosten rajaviivat valitaan kuten Täyte-työkalulla (katso KM..4 Harjoitus 04 Täyte-työkalu). Rastittamalla valintaruudut Käytetään kerrosrakenteeseen määriteltyjä viivatyyppejä sekä kyniä D-asetukset Materiaalit Tällä välilehdellä säädetään seinän esitystapaan vaikuttavia asioita. Pohjanäkymä -valikosta valitaan miten haluamme seinän näkyvän. Valitaan vaihtoehdoksi Projektio, yläpuolinen ääriviivoin. Näytä projektio -valikosta valitaan seinän näkymisen projektiorajat. Valitaan vaihtoehto Koko elementti. Tällöin mallinnettava seinä näkyy kokonaan vaikka se olisikin säädettyjen projektiorajojen ulkopuolella. Seinän materiaalit määritellään kolmella vasetuksella; emäviivan puolelle, sivusärmille sekä emäviivan vastaiselle puolelle. Painamalla palkkia aukeaa Materiaalit-valintaikkuna. Painamalla Ketju-palkki alas asetetaan kaikki kolme materiaalia kerralla samaksi.

17 KM Hirsiseinä Seinän piirtäminen Pohja-ikkunassa Seinän mallintaminen Pohja-ikkunassa on samankaltaista kuin viivan piirto. 1. Valitaan Seinä-työkalu. 2. Valitaan piirtotavaksi Tiedot-valikosta Jatkuva seinän piirto. 3. Näpäytetään ensimmäinen seinän piste. Kun kursoria nyt liikutetaan, huomataan, että toinen seinän kylki piirtyy paksummalla viivalla. Tämä on emä (aikaisemmin selkä) viiva. 4. Jatketaan piirtoa ja kaksoisnäpäytetään piirron lopettamiseksi. Materiaalista riippumatta kaikki suorat seinät voidaan muuttaa hirsiseiniksi. Kaarevia tai vinoja seiniä ei voi muuttaa hirsiseiniksi. Hirsiseinän asetukset-ikkuna aukeaa painamalla Hirsiseinä - palkkia. Kun hirren nousulle annetaan lukuarvo, avautuu erilaisten hirsiseinätyyppien valinta. Hirsiseinät muutetaan tavallisiksi seiniksi valitsemalla seinä aktiiviseksi ja asettamalla nousu nollaksi. 5.7 Määrät ja selite Määrälaskenta sekä selite käsitellään omissa harjoituksissaan. 5.8 Taso Tasoasetukset ovat samanlaiset kaikilla elementeillä ja toimivat samoin kuin Viiva-työkalulla (katso KM..2 Harjoituksessa 02 Viiva-työkalu). 5.9 Piirtotavat Seinän piirtotavat ovat samanlaiset kuin viivan (katso KM..2 Harjoitus 02 Viiva-työkalu) Seinän mallintaminen ja muokkaaminen Mallinnetaan seinät kuvan mittojen mukaan. 1. Valitaan Seinä-työkalu. 2. Valitaan piirtotavaksi Jatkuva seinän piirto. 3. Näpäytetään ensimmäinen seinän piste. 4. Lukitaan piirtosuunta suorakulmaiseksi apuviivojen avulla. 5. Syötetään ensimmäisen seinän mitta näppäimistöltä 6. Näpäytetään Enter-näppäintä näppäimistöltä. 7. Kierretään rakennus ympäri samalla menetelmällä. Samat seinät voidaan mallintaa myös syöttämällä näppäimistöllä pelkkiä x- ja y-lukuja (koordinaatteja) Seinän mallintaminen Mallinnetaan rakennuksen ulkoseinät annettujen mittojen mukaan. Seinien korkeus on 3,0 metriä ja rakennetyypiksi valitaan 140 Elementti,ilmarako,eriste,rappaus.

18 KM Seinien liittyminen toisiinsa 1. Valitaan kuvan mukaiset seinät. Seinien liittymät mallinnetaan tyypillisesti siten, että emäviivat kohtaavat. Näkymät-Esitystavat-Siistit nurkat valikko kytkee seinien automaattisen yhdistämisen päälle ja pois päältä. Tosin ohjelma osaa imaista seinän päällekin mallinnetun seinän kiinni toiseen seinään, mikäli seinät (tai elementit yleensä) sijaitsevat saman risteysryhmän omaavilla tasoilla. 2. Avataan Seinän oletusasetukset-apuikkuna. 3. Asetetaan seinien korkeudeksi 6 metriä ja hyväksytään muutos painamalla Ok. 4. Poistetaan kaksi lyhyttä seinää valinnasta. 5. Avataan valitun seinän asetukset ja muutetaan seinän leikkausmuodoksi kalteva ja asetetaan kulmaksi 95 astetta. Hyväksytään muutokset. 6 Harjoitus 06 Laatta-työkalu Seinän muokkaaminen D Seinä valitaan samoin kuin viiva ja täyte (katso KM..2 Harjoitus 02 Viiva-työkalu ja KM..4 Harjoitus 04 Täytetyökalu). Valitulla seinällä on valintapisteitä sen nurkissa ja emäviivalla. Kursorin ulkonäkö muuttuu emäviivan päällä paksummaksi mersuksi. Seuralaisvalikko ponnahtaa esiin valittua seinää uudelleen kursorilla näpäyttäessä. Valikon ulkonäkö riippuu siitä näpäyttääkö emäviivaa mersulla, valintapistettä vai emäviivan vastaista kylkeä. Laatta-työkalulla mallinnetaan levymäisiä, vaaka pystysuuntaisia 3D-elementtejä. Laatalla voi olla rakennetyyppi, kuten seinälläkin. 6.1 Laatan asetukset Laatan oletusasetukset Geometria ja sijoittuminen Laatan korkeusasema määritellään suhteessa sen yläpintaan. Laatta voi näkyä muissakin kerroksissa kuin siinä johon se on mallinnettu.

19 KM Pohja ja leikkaus pohjalta. Laatalle on mahdollista asettaa pohjassa näkyvä täyte D-asetukset Laatan materiaalit määritellään ylä-,ala-, ja sivupinnoille. 6.2 Piirtotavat Laatan piirtotavat ovat vastaavat kuin täytteellä (katso KM..4 Harjoitus 04 Täyte-työkalu). 6.3 Laatan mallintaminen ja muokkaaminen Mallintaminen D ja taikasauva Mallinnetaan koko rakennukselle kantava alapohjalaatta käyttäen apuna taikasauvaa. 1. Valitaan Laatta-työkalu ja avataan sen Oletusasetukset-apuikkuna (katso KM..4 Harjoitus 04 Täyte-työkalu). 2. Vaihdetaan Leikkaus-välilehdellä Betoni-täyte kerrosrakenteeseen 200 Betonilaatta, eriste, parketti sekä 2D täyte-välilehdeltä laatan 2D-täytteeksi käytä 3D materiaalin täytettä. Valitaan laatan yläpinnan materiaaliksi Lattia-Taso Pähkinä. 3. Suljetaan ikkuna painamalla OK painiketta Koordinaattisyöttö Mallinnetaan parvekelaatta edellisin asetuksin, piirtotavaksi valitaan suorakaide. 1. Näpäytetään ulkoseinien sisänurkkaa ensimmäiseksi nurkaksi. 2. Syötetään luvut Koordinaatit apuikkunasta. Annetaan lukuarvot vaaka- ja pystykoordinaateille. 7 Harjoitus 07 Pilari-työkalu Pilari työkalulla tehdään ohuita, pystysuuntaisia ja kallistettuja joko suorakulmaisia, ympyräpohjaisia tai profiilisia 3D elementtejä. Pilarin rakenne muodostetaan valinnaisesti kuoresta ja rungosta. 7.1 Pilarin asetukset 4. Painetaan välilyönti näppäin alas taikasauva ilmestyy näytölle Kuori 5. Näpäytetään seinien sulkemalle alueelle kerran taikasauvakursorilla. Laatta ilmestyy. Taikasauva tunnistaa ympäröivät rajat ja luo niiden perusteella käytössä olevan työkalun mukaisen elementin. Seinää tai maastomuotoja voidaan taikoa pelkkien viivojen perusteella vastaavasti esimerkiksi dwg-kuvan Pilarille voidaan määritellä kuori, jolle annetaan vahvuus sekä täyte.

20 KM Sijoituspiste Pilari sijoitetaan pohjaan rungon mukaan (ei sen uloimman pinnan, jos kuori on valittuna). 7.2 Pilarin mallintaminen ja muokkaaminen Mallintaminen 8 Harjoitus 08 Palkki-työkalu Palkki työkalulla tehdään suorakulmaisia vaaka pystysuuntaisia tai kallistettuja 3D elementtejä. Palkissa ei voi olla kerrosrakennetta, mutta sillä voi olla käytössä profiili. Palkki on seinän kaltainen. 8.1 Palkin asetukset Poikkeutus Emäviiva on oletusarvoisesti palkin keskellä. Poikkeutuksella määritellään sen sijainti, joka voi myös olla palkin mittojen ulkopuolella Prioriteetti Palkin prioriteetti on aina pariton luku. Seinillä ja pilareilla se on aina parillinen. Korkeimman prioriteetin palkki mallintuu aina ehjänä. Mallinnetaan pilari parvekelaatan ulkonurkkaan. Pilarintyyppi on profiili ja korkeus 2700 mm. 1. Valitaan Pilari-työkalu ja avataan sen oletusasetukset apuikkuna. 2. Asetetaan pilarin korkeudeksi 2,7 sekä tyypiksi profiili. Valitaan käytettäväksi kallistettua pilaria, asetetaan kulmaksi 80 astetta. 3. Valitaan Pohja ja leikkausvälilehdeltä pilarin profiiliksi RHSputkipalkki. HUOMAA! Pilarin tyypin ollessa profiili sijoituspisteenä on keskipiste. 4. Osoitetaan kursorilla pilari parvekelaatan oikeaan alanurkkaan apuviivojen avulla Aukko Palkkiin voidaan luoda erilaisia aukkoja. Niiden oletusasetukset määritellään Palkin oletusasetukset ikkunassa. Yksittäinen aukko, tai valitut aukot, ovat muokattavissa myös erikseen Muokkaaminen 1. Valitaan mallinnettu pilari. 2. Avataan hiiren oikean näppäimellä kohdevalikko, josta valitaan valikosta Siirrä komento Monista. 3. Valitaan monistustavaksi Siirto lisämääreeksi Annetuin välein ja väliksi 0,9 m. Painetaan Ok-painiketta. 4. Osoitetaan pilarin keskipiste siirron lähtöpisteeksi. 6. Osoitetaan kursorilla monistuksen loppupistettä ja näpäytetään pilarit paikalleen.

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti 2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti Kuva 2.1 Tiedon portaat Kuva 2.2 Ohjelman käyttöliittymä suoran luonnissa 1. Valitse Luo, Suora, Luo suora päätepistein. 2. Valitse Pystysuora 3. Valitse Origo Origon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE. Metrirunko-elementtien lisääminen runkoratkaisuksi

KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE. Metrirunko-elementtien lisääminen runkoratkaisuksi KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE Suunnittelun työvaiheet Rakennuksen mallintaminen 1. Säädä kerroskorkeus elementin korkeudeksi (2,500m + 0,048m, jos valitset alajuoksun elementin alle) Erikoistilauksesta

Lisätiedot

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista 1 / 12 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 24.11.2015 Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista Talon sijoittaminen maastoon 2 / 12 1. File --> import --> valitse maastotiedosto (tai

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne.

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Moni ammatikseen tietokoneella piirtävä henkilö käyttää piirtämiseen pisteiden sijasta viivoja.

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Näissä harjoituksissa työskennellään näkymässä Näkymät->Geometria PIIRRÄ (ja MITTAA) a) jana toinen jana, jonka pituus on 3 b) kulma toinen kulma, jonka

Lisätiedot

Planssit ja Tulosteet

Planssit ja Tulosteet 26.1.2007 Archicad 10 Planssit ja Tulosteet ArchiCAD 10:n tärkeimpiä uudistuksia on planssauksen ja tulostuksen sisällyttäminen itse ArchiCADiin. Projektin työstö luonnoksesta tulostukseen onnistuu siis

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat 2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat Laskentatavat Yleistä - vaakageometrian suunnittelusta Paalu Ensimmäinen paalu Ensimmäisen paalun tartuntapiste asetetaan automaattisesti 0.0:aan. Tämä voidaan muuttaa

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Valokuvien muokkaaminen Käynnistettyäsi Picasa-ohjelman, eteesi avautuu niin sanottu arkistonäkymä. Näet täältä olemassa olevia valokuvia.

Lisätiedot

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus 1.1.2014 Käyttöehdot Sovelluksen käyttö ja kopiointi on maksutonta. Sovelluksen ja kaikki sen näyttämä sisältö toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta.

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

GEOS 1. Piirto-ohjeita GIMPkuvankäsittelyohjelmalle

GEOS 1. Piirto-ohjeita GIMPkuvankäsittelyohjelmalle GEOS 1 Piirto-ohjeita GIMPkuvankäsittelyohjelmalle GIMP-kuvankäsittelyohjelma on ladattavissa ilmaiseksi osoitteessa: https://www.gimp.org/ Tässä ohjeessa on käytetty GIMP 2.8.16 versiota. Tarvittaessa

Lisätiedot

Asetukset. 1 Mittakaava. 2 Projektin asetukset. 2.1 Piirtoyksiköt ja korkeudet

Asetukset. 1 Mittakaava. 2 Projektin asetukset. 2.1 Piirtoyksiköt ja korkeudet 2006-07-11 Archicad 10 KO.-1 Asetukset 1 Mittakaava 2.1 Piirtoyksiköt ja korkeudet Virtuaalirakennus rakennetaan aina todelliseen kokoon. 2D-näkymissä on kuitenkin mittakaava, joka on tehty antamaan esikatselutietoa

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3 PERUSLASKUJA Matemaattisten lausekkeiden syöttäminen: Kirjoita ilman välilyöntejä 3/+^ 3 Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti :n jälkeen 3/ +^ 3 Liiku matematiikka alueella nuolinäppäimin. Kokeile

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Pintamallintaminen ja maastomallinnus

Pintamallintaminen ja maastomallinnus 1 / 25 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Pintamallintaminen ja maastomallinnus Muistilista uuden ohjelman opetteluun 2 / 25 1. Aloita käyttöliittymään tutustumisesta: Mitä hiiren näppäintä

Lisätiedot

Museokartta Muokkaajan käyttöohje ,päivitetty

Museokartta Muokkaajan käyttöohje ,päivitetty Museokartta 2015 Muokkaajan käyttöohje 9.6.2015,päivitetty 25.9.2015 Tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka paikkatietokohteita voi luoda ja muokata. Muut toiminnot on selostettu Katselukäyttöohjeessa. Ennen

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

HAK. Hakemisto HAK. 17.7.2008 ArchiCAD 12 S&H.HAK - 1

HAK. Hakemisto HAK. 17.7.2008 ArchiCAD 12 S&H.HAK - 1 17.7.2008 ArchiCAD 12 S&H. - 1 Hakemisto Vihkotunnusten lyhenteet: ALK.ALK = Alkuun ALK.AS = Asennus ALK.PO = Pikaopas KO.KL = Käyttöliittymä KO:AS = Asetukset KO.TT = Työtavat KO.PT = Planssit ja tulosteet

Lisätiedot

Ensimmäinen osa: Rautalankamallinnus. Rautalankamallinnus

Ensimmäinen osa: Rautalankamallinnus. Rautalankamallinnus Ensimmäinen osa: Rautalankamallinnus Rautalankamallinnus Tampereen ammattiopisto - CAD -perusharjoitukset Rautalankamallinnus I: Jana, suorakulmio ja ympyrä Harjoitusten yleisohje Valitse suunnittelutilan

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

PageMaker 6.5 -moniste

PageMaker 6.5 -moniste PageMaker 6.5 -moniste by Sami Mäkinen Sisällysluettelo Yleiset asetukset...1 Uuden julkaisun aloittaminen...1 PageMakerin julkaisuikkunan osat...2 Värien määrittely...3 Piirtäminen...4 Apulinjat...5 Objektin

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Tämä on ensimmäisen kuvankäsittelyoppaan jatko-osa. Tässä jatko-osassa opimme käyttämään Picasan mainioita ominaisuuksia tehokkaasti ja monipuolisesti.

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Ohjeisto tiedonsiirrosta

Ohjeisto tiedonsiirrosta Liite 6 1(24) KEMIN ENERGIA Ohjeisto tiedonsiirrosta Janne Pirttimaa 27.2.2013 Liite 6 2(24) Sisällysluettelo 1. TIEDONKERUUKIRJASTON MUOKKAAMINEN... 3 2. KIRJASTON SIIRTÄMINEN LAITTEESEEN... 11 3. MITTAUSTEN

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

KODU. Lumijoen peruskoulu

KODU. Lumijoen peruskoulu KODU Lumijoen peruskoulu Sisällysluettelo 1. Aloitus... 2 1.1 Pelin tallennuspaikka... 2 1.2 Kodu Game lab... 3 2 Maan luominen... 4 2.1. Seinän tekeminen... 5 2.2. Vesialueen tekeminen peliin... 6 2.3.

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

TYÖPAJA 1: Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet

TYÖPAJA 1: Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet TYÖPAJA 1: Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Näissä harjoituksissa työskennellään näkymässä Näkymät->Geometria PIIRRÄ a) jana, jonka pituus on 3 b) kulma, jonka suuruus on 45 astetta c)

Lisätiedot

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KARTTALIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KARTTALIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KARTTALIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleiset toiminnallisuudet... 3 2. Peruslohkon rajakorjaus... 3 2.1 Rajaviivan muokkaus:... 3 2.2 Karttakorjausten

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle OHJELMAN ESITTELY OHJELMAN OSAT JA TERMINOLOGIA Valikkorivi Tekstikursori Pikapainikkeet Viivain Vierityspalkit = pienentää ikkunan alas = suurentaa ikkunan = sulkee ikkunan TYÖKALURIVIEN PAINIKKEET 1.

Lisätiedot

Tässä vihkossa käsitellään elementtien yhteen liittämistä ja

Tässä vihkossa käsitellään elementtien yhteen liittämistä ja 27.12.2012 ArchiCAD 16 KO. - 1 Työtavat Tässä vihkossa käsitellään elementtien yhteen liittämistä ja työpöydän erikoispisteitä. Lisäksi käsitellään sijoitettujen elementtien muokkaamista ja siirtämistä.

Lisätiedot

2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa

2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa 2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa Muokkaa Valikon toiminnot: Kaivanto > Jaa Kaivanto jaetaan kahdeksi kaivannoksi valitussa solmussa. Valikko: Suunnitelma > Muokkaa > Kaivanto > Jaa Valitse solmu, jossa kaivanto

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat 30.6.2010 ArchiCAD 14 ALK. - 1 Pikaopas 1 Miten liikkeelle? 1.1 Pikaoppaan tavoite Pikaopas on tarkoitettu ensimmäiseksi tutustumisretkeksi ArchiCADin ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Tässä vihkossa

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Muutoskoneen kirjasto asennetaan oletusarvoisesti ArchiCADin kirjastohakemiston alle (C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 13\Kirjasto 13).

Muutoskoneen kirjasto asennetaan oletusarvoisesti ArchiCADin kirjastohakemiston alle (C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 13\Kirjasto 13). MUUTOSKONE KÄYTTÖOHJE Muutoskone on ArchiCADin laajennus, jonka avulla saadaan helposti poimittua muutosnuolien tiedot muutostaulukkoon planssille. Sen avulla saadaan kaikkialle tietomalliin sijoitettujen

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet, käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet,  käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta Liikuntapaikan tallentaminen Lipakseen ja olemassa olevien paikkojen muokkaus Pistemäiset liikuntapaikat Sisältö: 1. Kirjautuminen Lipakseen 2. Liikuntapaikan sijainnin tallennus 3. Piste menikin väärään

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti LIITE 1 1(5) Harjoitus Morphing Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Objektien kopioiminen Editoitavan polygonin muokkaaminen Morph-modifier käyttö ilmeiden luomiseen Lyhyen animaation luonti set key- toimintoa

Lisätiedot