Käyttöohje Versio 1.2 Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje Versio 1.2 Suomi"

Transkriptio

1 Käyttöohje Versio 1.2 Suomi Sisällysluetto Näppäimistö... 2 Näyttö (Disay)... 2 Koje käyttö... 3 Tietoja käyttäjälle... 5 Turvaohjeet... 6 Tekniset tiedot DISTO virheilmoukset DISTO le 5 käsilasermtari Onntumme DISTOn hankinnan johdosta Tämä käyttöopas sisältää käyttöön lityvi ohjeid ohla myös tärkeä turvaohjea (katso kappale "Turvaohjeet"). Lue käyttöopas ollisti n tuotte käyttööttoa. Tuotetiedot Tuottei tyyppimerkintä on ilmoettu etupuolla. Sarjanumero on akkulokerossa. Kirjoa ne tämän käyttöoppaan jäljempänä varattuun tilaan ja ilmoa nämä tiedot aina kun asio maahantuojan ja ollon kanssa. Tyyppi: DISTO... Sarjanumero:... Ostopäivämäärä:... Käytetyt symbol Tässä käyttöoppaassa käytetyillä symboleilla on seuraava merkys: VAROITUS: Käyttövaara tai asiaton käyttö, joka voi aiheuttaa vakavia hkilövahinja tai kuoleman. VARO: Käyttövaara tai asiaton käyttö, joka voi aiheuttaa vain vähäisiä hkilövahinja, mutta omattavia vahinja ineille, omaisuudle tai ympäristölle. Käyttöinformaatiota, joka ohjaa käyttäjää tuotte teknisti oikeaan ja tehokkaase käyttöön. de DISTO le

2 Näppäimistö Näyttö (Disay) lisänäyttöä (im. väliarvot) 20 Paristonäyttö 21 Ota yhteys oltoon 22 Valo (päälle/ pois päältä) Mtaus 2 Etäisyysmtaus 3 Pinta-alat 4 Mtataso 5 Yksiköt 6 Clear 7 Käynnistys- ja katkaisupainike 8 Valo 9 Ajastin 10 Tilavuus Näppäimistö D5-Z Laser "päälle" 12 Mtataso (ete/ taakse) 13 Informaatio 14 Päänäyttö (im. mattu etäisyys) 15 Etäisyysmtaus 16 Pinta-ala / tilavuus 17 Yksiköt rkeuslukemin (²/ ³) 18 Aikasymboli saukaisimle D5-Z2 DISTO le

3 Koje käyttö Paristoj asettamin/ vaihtamin 1 Paina lukussalpaa, työnnä päätekappaletta oikeaan DISTO le D5-Z3 2 Avaa akkuj kansi, vaih akut. ilmtyy näyttöön akkuj jännte ollsa liian alhain. Akkutyypin osalta katso teknisiä tietoja. Aseta akut napoj mukaisti. Käytä vain alkaliakkuja. 3 Työnnä pysäytykse saakka ja omioi lukkiutumin. DISTOn päälle/ pois kytkemin Paina lyhyti. Kuvakkeet, valo, akkuj jänne ja piippaus näytetään simmäise painikke käyttöön saakka. Lae voian kytkeä pois päältä jokaissa valikhssa. Lae kytketään pois päältä automaattisti 90 sekunnin jälke, jos tänä aikana ei käytetä mään painiketta. Nollauspainike Nollauspainike asettaa late rmaalimoodiin i se asetetaan llaan (=Clear). Tämä voi tapahtua sekä n mtausta että mtauks / laskutoimuks jälke. Toiminn kulusa (pinta-ala tai tilavuus) ykstäiset mtaukset voian poistaa vaihetain ja mata uudle. Valaistus Paina lyhyti. Valo kytketään päälle tai pois päältä painiketta painamalla. Valo kytketään pois päältä 30 sekunnin kuluttua, jos mään painiketta ei käytetä. 3 Koje käyttö de

4 Mtatason asettamin Paina, kunn haluttu mtataso näytetään. Mahdollisia asetuksia D5-Z4 Edsä Takana Asetus jää voimaan, kunn mtatasoa muutetaan, lae suljetaan automaattisti tai manuaalisti. Pesasetus: Mtataso takana Mtaamin Etäisyysmtaus Paina, laser kytkeytyy päälle, lae on Osousmoodissa". Toin painallus käynnistää etäisyysmtauks. S jälke tulos näkyy heti valussa yksikössä. Jos je on kytketty päälle, mutta laser ei ole päällä, niin silloin putaan "Normaalimoodista". Jos laser on kytketty päälle, niin silloin putaan "Osousmoodista". Mtaus ja merkintä DISTO sovtuu erimaisti "merksemise" - im. etäisyyksi merkinnän yhteydsä. Laserin ktokäyttö Paina niin kauan, kunn kuuluu pkä "piippaus". Laser on nyt kytketty ktokäyttöön. Jokaisla seuraavalla painalluksla etäisyysmtaus käynnistetään. Paina laserin ktokäytön lopettamiseksi. Itsaukaisin Pidä painettuna, kunn haluttu viiveaika saavutetaan (maks. 60 sekuntia). lmtyy näyttöön. Painikke irrotuks jälke ilmtyvät jäljlä olevat sekunn (im. 59, 58, 57...) mtaukse saakka. Viimeiset 5 sekuntia ilmoetaan "piippauksilla". Viimeis "piippauks" jälke tapahtuu mtaus, mtausarvo näytetään. Koje käyttö 4 D5-Z5 DISTO le

5 Laskutoimukset Pinta-ala Paina kunn ilmtyy näyttöön. Mattava sivu vilkkuu. Suora 2 mtausta (l x b). Tulos ja molemmat osatulokset ilmtyvät näyttöön. Tilavuus Paina kunn ilmtyy näyttöön. Mattava sivu vilkkuu. Suora 3 mtausta (l x b x h). Tulos ja lme osatulosta ilmtyvät näyttöön. DISTO le Yksikön asettamin Paina kunn voimassa oleva yksikkö (im. 0,000m) ilmtyy näyttöön. Mahdollisia yksiköä: m (mm) = m /16 = 1 / 16 * m (cm) = 0.00 m* in = 0.0 in* ft = 0.00 ft* in 1/16 = 0 1 / in 16 * ft in 1/16 = / ft in 16 * voimassa USA:ssa Tietoja käyttäjälle Toimintasäde Pkät mtausmatkat: Yöllä, hämärässä ja kun hde on varjossa. Mtausmatkan pymin: Kohte pinnan ollsa himmeä, vieä tai sinin (myös ka ja puut). Rosoiset pinnat Rosoisilla pinilla (im. karkea rappaus), on mtaustulos kkiarvo. Jos mtaat rappauks saumahtiin: Käytä tähyslevyä, 3M "Post-"-tarrapaperia tai jotain levyä. Läpinäkyvät pinnat Mtauirheid välttämiseksi älä mtaa värtömiä nteä (kut vi) tai lasia (pölytön) vast. Suora emtaus uudeaist materiaali tai nteid ollsa kysesä. Ikkunan läpi tähdättäsä, tai jos tähtäyiivalla on useampia htea, voi iintyä virhemtauksia. Märät, sileät ja kiiltävät pinnat 1 Tähdättäsä "loivassa" kulmassa lasersäde heijastuu pois. DISTO voi saa liian hein signaalin (virheilmous 255). 2 Jos mtaat htisuoraan, DISTO voi saa liian voimakkaan signaalin (virheilmous 256). 5 Tietoja käyttäjälle de

6 Vit, pyöreät pinnat Voian mata laserilla: Edlytys: Laserpistele on paikka hdepinnalla. Suuntaus vapaalta kädtä (in m): Käytä tähyslevyä (DIN C6) ja (DIN A4): Valin pinta: 30 m asti Ruskea pinta: 30 m yli Turvaohjeet Seuraavi ohjeid avulla DISTOn vastuuhkilö sekä late varsinaiset käyttäjät pystyvät omioimaan ja välttämään käyttöön lityvät vaaratekijät. Late vastuuhkilön tulee varmistaa, että kaikki käyttäjät tuntevat nämä ohjeet ja uttavat niä. Late käyttötarus DISTO on suunntu seuraaviin käyttötaruksiin DISTOn määräyst mukain käyttö: etäisyyksi mtaus pinta-aloj ja tilavuuksi laskta Turvaohjeet Kiletyt käyttötavat Late käyttö tuntematta käyttöohjea Käyttö muissa kuin salluissa toimintaolosuhteissa Turvajärjtmi poistamin sekä ohje- ja varotustarroj irrottamin Late avaamin työkaluja (uviavainta ym.) käyttä, mikäli sä ei nimomaisti tiettyjä tapauksia vart ole salltu Muutost te latee Käyttöötto väärinkäytön jälke Muid valmistaji tarvikkeid käyttämin ilman Leica Geosystemsin suostumusta Käynnistys väärinkäytön jälke, olimaton ja vastuuton käyttö raknustineillä, tikkailla, käyvi neid lählä, suojaamattomi neid ja niid osi lählä. Tähtäämin suoraan aurin (linssi toimii polttolasin tavoin) Tahallin muid ihmist häikäisy, myös hämärässä. Ritämätön mtauspaikan suojaus (Esim: mtaust suortamin kaduilla jne.) 6 VAROITUS Ohjeid vastain käyttö voi johtaa toimintahäiriöihin sekä ainelisiin tai hkilövahinihin. Lateta vastaavan hkilön tehtävä on varotaa käyttäjiä vaaroista ja opastaa heä välttämään niä. DISTOa ei saa käyttää, lei tunne käyttöohjea. Käytön rajoukset Katso lisätietoja luvusta "Tekniset tiedot" Käyttöympäristö: Tarettu käytettäväksi olosuhteissa, jotka sovtuvat ihmist pysyvään ihmisasutukse. Ei syövyttävissä tai räjähdysherkissä olosuhteissa. Käyttö satesa vain rajoetun ajan. Vastuualueet Late alkuperäis valmistajan, Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbgg (Leica Geosystems) vastuut: Leica Geosystems on vastuussa tuotte toimtamista turvallissa, täydsä toimintakunssa käyttöohjeine ja alkuperäisine tarvikkeine. DISTO le

7 Vastuu tarvikkeista, jotka ovat muid kuin Leican valmistamia: Vastuu DISTOn kanssa käytettävi, muid kuin Leica Geosystemsin valmistami tarvikkeid käyttöturvan kehtystä, toteuttamista sekä ohjeistuksta kuuluu kyseist tarvikkeid valmistajille. He vastaavat myös käyttöturvallisuud sovtuvuudta Leica Geosystems tuotteid yhteydsä. Late vastuuhkilön vastuu: VAROITUS: Late vastuuhkilön tulee varmistua, että tuotetta käytetään ohjeid mukaisti. Hän vastaa käyttöhkilöstön uluttamista ja tuotte käyttöturvallisuudta. Late vastuuhkilön vvollisuudet: Ymmärtää late turva- ja käyttöohjeet. Tuntee voimassa olevat paikalliset onnettomuuksi naltaehkäisyä skevat säännöt. Ilmotaa Leica Geosystemsille heti, jos lae tulee vaaralliseksi käyttää. DISTO le Käyttöön lityvät vaaratekijät Tärkeät käyttöön lityvät vaaratekijät VAROITUS: Ohjeid puuttumin tai virheliset ohjeet voivat johtaa vääriin tai kilettyihin käyttömetmiin ja aiheuttaa onnettomuuksia. Niistä voi seurata hkilövahinja tai ainelista, taloudlista tai ympäristöllistä hataa. Varotoimpeet: Kaikki käyttäji on utettava valmistajan antamia turvaohjea sekä late käytöstä vastaavan hkilön ohjea. VARO: Tarkkaile mtaustulost oikelisuutta, jos lae on viotunut, se on pudonnut, sä on käytetty väärin tai sä on muuttu. Varotoimpeet: Suora säännöllisti emtauksia. Eriisti s jälke kun laetta on käytetty rmaalista poikkeavasti sekä n tärkeä mtauksia ja myös niid jälke. Varmista, että oiikka on puhs ja että late kantaosa on vahingotumaton. VAROITUS: Puuttelin mtausalue eristämin tai merksemin voi aiheuttaa vaaratilante yleislä tilä, raknustyömaalla, tehtaassa jne. Varotoimpide: Pidä oli mtausalue eristämistä. Nouta paikallisia varomääräyksiä ja myös liikneturvaa, jos työsktet yleisillä liikneväylillä. VARO: Käytettäsä latea etäisyysmtaukse tai liikkuvi hteid aseman määrtyyn (im. sturi, raknusneid, lauri, ) äkkiarvaamattomat tapahtumat voivat aiheuttaa virhemtauksia. Varotoimpide: Käytä latea vain mtausantureina eikä ohjauslatea. Järjtmäsi on vastettava ja sä on käytettävä niin, että se on virhemtauks, tuotte häiriön tai virransyötön katkeamis yhteydsä varmistettu sopivalla turvalateistolla (im. turvarajakatkaisin), että mään vahina ei voi muodostua. 7 Turvaohjeet de

8 VAROITUS: Hävä lateisto asianmukaisti. Nouta maan jättekästyohjea. Suojaa lateisto joka hetki oikeudettomi hkilöid käsiksi pääsemistä. Laserluokus DISTO kehtää näkyvän lasersäte, joka tulee iin late etuosasta. Lae on 2 luokan lasertuote seuraavi määryst pestela: IEC : 1993 "Lasertuotteid säteilyturvallisuus" EN : 1994 "Lasertuotteid säteilyturvallisuus" Lae on II luokan lasertuote seuraavan määryks pestela: FDA 21CFR Ch.I 1040 : 2001 (USA:n terveyirasto, litovaltion säännöt) Laserluokan 2/ II tuotteet: Älä katso suoraan lasersätee aläkä suuntaa sä tarpeettomasti hti mua ihmisiä. Luontain silmänräpäysrefleksi suojaa silmiä rmaalisti. VAROITUS: Suora katsomin sätee oisilla apuvälineillä (kut im. kiikar, kauputket) voi olla vaarallin. Varotoimpide: Älä katso sätee oisilla apuvälineillä. VARO: Lasersätee katsomin voi olla vaarallista silmille. Varotoimpide: Älä katso lasersätee. Huolehdi, että lasersäde kulkee silmänrkeud ylä- tai alapuolla (eryisti kiinteissä lateistoissa, neissa tms.). VAROITUS: Katsomin suoraan heijastunee lasersätee voi olla vaarallista, kun käytetään DISTOon kiinnettyä peili-/kauputkähtäintä ja suunnataan slaisiin hteisiin, joista säde heijastuu kut peilistä, tai jotka tatavat säte arvaamattomalla tavalla (imerkiksi peili, metallipinta, ikkuna, prisma, ntepinta). Varotoimpide: Jos käytät peili- tai toppähtäintä, älä suuntaa pintoihin, jotka ovat ertäin heijastavia, kut peili tai jotka voivat tataa säte yllättävästi (kut peil, metallipinnat, ikkunaas, prismat). Sähkömagneettin mukautuvuus (EMV) Sähkömagneettisla mukautuvuudla taramme, että DISTO pystyy toimimaan moteettomasti olosuhteissa, joissa iintyy sähkömagneettista säteilyä ja sähköstaattisia varauksia, aiheuttamatta sähkömagneettista häiriötä muille lateille. VAROITUS: Sähkömagneettin säteily voi aiheutta häiriötä muissa lateissa. Vaikka DISTO täyttääkin tiukat määräykset ja voimassa olevat laatuvaatimukset, Leica Geosystems ei voi naan pois sulkea mahdollisuutta, että muille lateille voi aiheutua häiriöä. Turvaohjeet 8 DISTO le

9 Merkinnät Enimmäissäteilyteho: Aallonpuusalue: Käytetyt stanrd: 0.95mW nm EN :1994 IEC : 1993 Lasersäte lähtöikkuna D5-Z6 D5-Z7 Säte hajonta Impulssin kto: Suurin säteilyteho: * mtauks epävarmuust 0.16 x 0.6 mrad 15 x 10-9 s 0.95 mw* ±5% D5-Z10 Säteilyteho pulssia hd 8 mw VARO: Late ollon saa antaa tehtäväksi vain Leica Geosystemsin valtuuttamalle oltoliikkele. DISTO le D5-Z8 D5-Z9 9 Turvaohjeet

10 Tekniset tiedot Mtaustarkkuus (2x kkipoikkeama) tyyp.: ± 3mm / maks.: ± 5mm Piin näyttöyksikkö 1mm Toimintasäde 0,2m astin 200m * ** Mtausaika dist / trc 0,5...in.4s / 0,16..in 1s Laserpiste (etäisyydlä) 6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) Valo Merkintäpää Anreissde Itsaukaisin Akku, tyyppi AA, 2x 1,5V mtausta astin (Vain alkaliakuilla!) Suojaus vettä ja pölyä vastaan IP54 rmin IEC529:muk. satektävä, pölysuojattu Mat ja pai 142 x73 x 45 mm, 315g Mtaustarkkuus tasain 1 Lämpötila-alue säilytys -25 C C (-13 F F) käyt -10 C C (-14 F F) Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. * Näyttöyksikkö alka arvosta 100m : 1 cm ** Pkillä mtausmatilla ± 5 ppm (± 0,5 mm/ 100 m) lisättävä lähialuevirhe. Tekniset tiedot DISTO virheilmoukset Virheilmoukset ilmtyy näyttöön ja s viersä on vinumero. Vi nro Syy Korjaus 204 Virhe lasknassa Toista tapahtuma 252 Lämpötila liian rkea, yli Anna late viiletä 50 C (mattasa) 253 Lämpötila liian alhain, Anna late lämmetä alle -10 C (mattasa) 255 Vastaatettu signaali on Käytä tähyslevyä liian heik, mtausaika Mtausaika >10 sek. liian suuri, etäisyys <200 mm 256 Vastaatettu signaali on Käytä tähyslevyä (oikea liian suuri puoli) 257 Väärä mtaustulos, Käytä tähyslevyä ympäristö liian kirkas 260 Lasersäde kkeytetty Toista mtaus Muut virheilmoukset Ota yhteys oltoon "System" 10 Jos latee on tullut virheilmous, sammuta lae ja kytke virta uudle usea kertoja peräkkäin ja katso häviääkö ilmous näytöstä. Ota tarvtasa yhteyttä oltopistee ja kuvaile näytössä oleva ilmous. Huolto Huolla etkin oiset pinnat yhtä ollisti kuin ho silmälasejasi, valokuvauslaettasi ja kttäkiikariasi. DISTO le

Leica Rugby 870/880. Käyttäjän käsikirja. Versio 1.0 Suomi

Leica Rugby 870/880. Käyttäjän käsikirja. Versio 1.0 Suomi Leica Rugby 870/880 Käyttäjän käsikirja Versio 1.0 Suomi Johdanto Hankinta Onnittelemme pyörivän Leica -laserlaitteen hankinnasta. Tämä käsikirja sisältää tärkeitä turvaohjeita sekä myös tuotteen asennus-

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

PR 2-HS. Printed: 29.11.2013 Doc-Nr: PUB / 5142556 / 000 / 02

PR 2-HS. Printed: 29.11.2013 Doc-Nr: PUB / 5142556 / 000 / 02 PR 2-HS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 FCC Lausunto

Lisätiedot

POS 150/180. Printed: 05.09.2013 Doc-Nr: PUB / 5153831 / 000 / 00

POS 150/180. Printed: 05.09.2013 Doc-Nr: PUB / 5153831 / 000 / 00 POS 150/180 Kurzanleitung Quick-start guide Guide de démarrage rapide Guida rapida Guía rápida Korte handleiding Vejledningen Hurtigstart Kort instruktion Hurtigstart-Guide Pikaopas de en fr it es nl da

Lisätiedot

CD/Radio-mikrojärjestelmä

CD/Radio-mikrojärjestelmä MCA-190 CD/Radio-mikrojärjestelmä KÄYTTÖOHJE VAROITUS 1. VAROITUS: Tarkista turvallisuuteen ja laitteen käyttämään virtaan liittyvät tiedot kotelon pohjasta ennen kuin otat laitteen käyttöön tai teet mitään

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Lisätiedot

LD060P. INSTRUCTION MANUAL Laser Distance Measure

LD060P. INSTRUCTION MANUAL Laser Distance Measure UCTO MAUAL Laser Distance Measure LD060 WARG: or your personal safety, RAD and UDRTAD before using. AV T UCTO OR UTUR RRC. Bedienungsanleitung User Manual Manuel d'utilisation Manuale d'uso Manual de empleo

Lisätiedot

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Käyttöopas 253107577-A_FIN Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi

Lisätiedot

S10 *9007295* Lakaisukone Suomi FI Käsikirja. 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) www.tennantco.com

S10 *9007295* Lakaisukone Suomi FI Käsikirja. 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) www.tennantco.com S10 Lakaisukone Suomi FI Käsikirja www.tennantco.com 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) *9007295* Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö-- ja huolto--ohjeet.

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

LFF 6050. Käyttöohje

LFF 6050. Käyttöohje LFF 6050 FI Käyttöohje Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi tämän monitoimilaitteen valitsit

Lisätiedot

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje Welch Allyn RETeval-DR Käyttöohje 2015 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tämä julkaisu Welch Allynin toimittamasta tietovälineestä vain sisäiseen jakeluun tukemaan

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Käyttöohje February 2012, Rev.1, 2/13 (Finnish) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää

Lisätiedot

Ti90, Ti95 Ti100, Ti105, Ti110, Ti125 TiR105, TiR110, TiR125 Performance Series Thermal Imagers

Ti90, Ti95 Ti100, Ti105, Ti110, Ti125 TiR105, TiR110, TiR125 Performance Series Thermal Imagers Ti90, Ti95 Ti100, Ti105, Ti110, Ti125 TiR105, TiR110, TiR125 Performance Series Thermal Imagers Käyttöohje February 2012, Rev.3, 11/14 (Finnish) 2012-2014 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF

LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF Käyttöopas Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se helposti saatavilla mahdollisia myöhempiä tarpeita varten. Turvallista ja asianmukaista

Lisätiedot

Monitoimi- DVD-tallennin

Monitoimi- DVD-tallennin 4-156-864-11(2) Kopiointitilan valinta 8 DVDirect-esittely 22 Valmistelut kuvausta varten 29 Kopiointi Handycam -laitteelta 38 Monitoimi- DVD-tallennin Kopioiminen videolaitteilta 55 Kuvien kopiointi 60

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025 Versio C Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-7010 ja DCP-7025 (Ympäröi oman mallisi numero) Sarjanumero:*

Lisätiedot

VDO TPMS Pro KÄYTTÖOPAS 45/2014 (1.0) - FI

VDO TPMS Pro KÄYTTÖOPAS 45/2014 (1.0) - FI VDO TPMS Pro KÄYTTÖOPAS 45/2014 (1.0) - FI VDO TPMS PRO:N KÄYTTÖOHJEEN UUDISTUS Jatkuvien parannusten vuoksi pidätämme oikeuden tämän käyttöoppaan sisältämien tietojen sekä tämän laitteen ominaisuuksien

Lisätiedot

Hälytysjärjestelmä. Käyttöopas. Painettu Kiinassa PA: G5-UM-FI-V1.0. 2015 Chuango. Kaikki oikeudet pidätetään.

Hälytysjärjestelmä. Käyttöopas. Painettu Kiinassa PA: G5-UM-FI-V1.0. 2015 Chuango. Kaikki oikeudet pidätetään. Hälytysjärjestelmä 2015 Chuango. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Kiinassa PA: G5-UM-FI-V1.0 Käyttöopas Onnittelemme Chuango G5 -hälytysjärjestelmän hankinnasta. Chuango G5 -hälytysjärjestelmän asentaminen

Lisätiedot

Trendsetter. Malli TST. Käyttäjien turvallisuusopas. Levytulostimet ja filmivalottimet. Suomi. 2009-11-27 761-00093A-FI Versio A

Trendsetter. Malli TST. Käyttäjien turvallisuusopas. Levytulostimet ja filmivalottimet. Suomi. 2009-11-27 761-00093A-FI Versio A Trendsetter Levytulostimet ja filmivalottimet Malli TST Käyttäjien turvallisuusopas Suomi 2009-11-27 761-00093A-FI Versio A Tekijänoikeudet Tavaramerkit Kodak, 2009. Kaikki oikeudet pidätetään. Osa dokumentaatiosta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli KÄYTTÖOHJE FI Permobil C500 Sähköpyörätuoli Permobilin yhteystiedot Permobil-konsernin pääkonttori Permobil AB Box 120 861 23 Timrå Sweden Tel: +46 60 59 59 00 Fax: +46 60 57 52 50 E-mail: info@permobil.se

Lisätiedot

1 Turvallisuusohjeet. Suomi. Varoitus. Sisällys. Varoitus. Huomio

1 Turvallisuusohjeet. Suomi. Varoitus. Sisällys. Varoitus. Huomio Suomi Sisällys 1. Turvallisuusohjeet...1 2. Tuotteen ominaisuuksien yhteenveto...3 3. Osien nimet ja toiminnot...4 4. Ennen käyttöä...5 5. Perustoiminnot...7 5.1 Asetuslämpötilaan muuttaminen...7 5.2 Veden

Lisätiedot