Tutkimusraportti. Ruununmyllyn ala-aste Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusraportti. Ruununmyllyn ala-aste Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306373"

Transkriptio

1 Tutkimusraportti Ruununmyllyn ala-aste Projekti

2 Sisältö Sisältö Tutkimuskohde ja lähtötiedot Yleistiedot Tehtävä ja työn rajaus Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteet Tutkimuksessa käytetty kirjallisuus ja erityissanojen selitys Alapohja- ja sokkelirakenteet Selvitys rakennetyypistä ja sen toiminnasta Aistinvaraiset havainnot ja päätelmät Salaojatutkimukset ja sokkelin vedeneristerakenteet Pinta- ja rakennekosteusmittaukset Rakenneavaukset Mikrobitutkimukset Ulkoseinärakenteet Selvitys rakennetyypistä ja sen toiminnasta Aistinvaraiset havainnot Rakenneavaukset Mikrobitutkimukset Liittyvät rakenneosat Yläpohjarakenteet Selvitys rakennetyypeistä ja niiden toiminnasta Aistinvaraiset havainnot Muut sisäilmaan liittyvät tutkimushavainnot Teknisen työn luokan mikropöly Rakennuksen ilmanvaihto Ilmanvaihtojärjestelmä Sisäilmaolosuhteet ja seurantamittaukset Yhteenveto ja johtopäätökset Sisäilman laatuun ja rakennuksen säilyvyyteen vaikuttavat vauriot Suositeltavat korjaustoimenpiteet Toimenpide-ehdotukset LVI-tekniikka Liitteet Liite 1 Kuntotutkimuskartat Liite 2 Mikrob-analyysivastaukset Liite 3 LVI-tekniset kartat ja tutkimusliitteet 2/ Ruununmyllyn ala-aste

3 TIIVISTELMÄ Tämä raportti on rakennetekninen selvitys Hämeenlinnan Ruununmyllyn pääkoulusta. Tutkimus on tarkoitettu Hämeenlinnan tilapalveluyksikön sekä korjaussuunnittelijoiden käyttöön. Raportin tarkoitus on tukea teknisesti tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaihetta. Korjaustapasuositukset ovat annettu niin, että kustannuksista saadaan alustava käsitys erikseen laaditun määräluettelon ja tilaohjelman avulla. Ne eivät sisälly tähän raporttiin. Rakennuksen pääasialliset ongelmat jakautuvat laajennusosan ja vanhan osan kohdalla eri tavalla, mutta kummallakin vaikutustapa rakenteen vaurioitumiseen on samantyyppinen: Laajennusosassa kattovesien johtaminen SVK -järjestelmään ja pihakaadon puutteet aiheuttavat sokkelirakenteeseen liian suurta kosteuskuormitusta. Tämä on liikuntasalin osalta jo aiheuttanut vaurioita, joissa tilanne on edennyt mikrobiologiseen turmeltumiseen. Vanhassa osassa virheelliset alustäytöt ovat nostaneet alapohjan kosteuskuormituksen niin korkealle tasolle, että laatta on kauttaaltaan märkä. Myös sokkelirakenteissa etenevä kapilllaarisen kosteuden nousu on saanut aikaan seinäpinnoitevaurioita, jonka vuoksi ylimääräinen kosteus tulisi saada poistettua. Nämä tekijät ovat rakennuksen pitkäaikaisen toimivuuden kannalta keskeisimmät. Tutkimuksen mukaan kummankin osan julkisivuissa on eriasteisia vaurioita. Laajennusosan oleellisimmat korjattavat kohdat koskevat saumarakenteita. Ne ovat osittain revenneet auki niin, että kosteus pääsee suoraan vaipparakenteen eristetilaan. Vanhan osan kohdalla osin irti oleva rappaus aiheuttaa julkisivulle vedenpitävyysongelmia. Julkisivurakennevauriot tulevat lisääntymään kiihtyvällä tahdilla. Tarkemmin vauriot ja korjaustavat tulee varmentaa erillisellä julkisivukuntotutkimuksella, joka raportissa on ehdotettu tehtäväksi kolmen seuraavan vuoden kuluessa. Yläpohjarakenne tuulettuu hyvin ja rakenteet ovat terveet. Ongelman vesikatteella kuitenkin aiheuttaa ylemmältä katolta tulevat vedenpoistojärjestelmän kattosyöksytorvet, jotka ohjaavat veden pistemäisenä alakatteelle. Tämä ratkaisu ehdotetaan raportissa muutettavaksi vuotoriskin pienentämiseksi. Katerakenne on osittain sammaloitunut erityisesti em. syöksytorvien kohdalta. Sammal nopeuttaa korroosiovaurioiden syntymistä. Kate ehdotetaan siksi pestäväksi ja korroosioalueet suojattavaksi maalilla. Lisäksi vesirännit tulee vaihtaa uusiin. IV-järjestelmä on kauttaaltaan likainen ja liikuntasalissa oleva kosteustasapainosta huolehtiva kostutin on heikossa kunnossa. Kostuttimen suodatinpinnalla oleva näkyvä kasvusto on vaaraksi salin käyttäjille, koska se saattaa levittää kosteusvauriomikrobeja hengitysilmaan. Kostutinjärjestelmä on raportissa ehdotettu modernisoitavaksi, koska nykyisellään järjestelmää ei saa pelkällä suodattimien vaihdolla riittävän turvalliseksi puhtaan puhallusilman näkökulmasta. Teknisesti arvioiden rakennuksessa on tiloja, joissa on kohonnut riski mikrobivaurion aineenvaihduntatuotteiden leviämiselle hengitysilmaan. Siksi näiden tilojen osalta mahdollisia käyttörajoituksia tulee harkita asiantuntevan terveysviranomaisen kanssa. Yhteenvetona todetaan, että rakennuksella olisi edellytykset turvalliseen ja toimivaan kokonaisuuteen, mutta nykyiset kosteustekniset riskit ja likainen ilmanvaihto vaarantavat turvallisuutta oleellisesti. Vaurioitumisriskin pienentämiseksi kiireelliset korjaustoimenpiteet ehdotetaan suoritettavaksi vuoden kuluessa raportin päiväyksestä lukien. WSP Finland Oy Markus Fränti DI, tutkimusinsinööri Janne Lehtimäki ins. (AMK), yksikönpäällikkö 3/ Ruununmyllyn ala-aste

4 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot 1.1. Yleistiedot Tilaaja Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Raatihuoneenkatu 9, 2. krs PL Hämeenlinna Petri Ylämurto, Mika Metsäalho Kohde Ruunumyllyn koulu Ruununmyllyntie Hämeenlinna Tutkimuksen kohteena on vuonna 1952 valmistunut koulurakennus, jota on peruskorjattu ja laajennettu vuonna Rakennuksen vanha osa koostuu kahdesta siivestä, joista korkeammassa on pohjakerros, välikerros, kaksi varsinaista kerrosta sekä ullakkokerros. Matalampi siipi on muutoin samanlainen, mutta ilman välikerrosta. Laajennusosa on yksikerroksinen. Vanhan osan kantavana rakenteena on tiilimuuri, laajennusosassa on pilari-palkki-runko. Rakennuksessa työskennellään päivittäin. Iltakäyttö rajoittuu enimmäkseen liikuntasalisiipeen. Arkipäivisin kokonaishenkilökuormitus on noin 200 henkilöä. Kuva 1. Vanhan osan pohjakerros. 4/ Ruununmyllyn ala-aste

5 Kuva 2. Laajennusosan pohjapiirros Tehtävä ja työn rajaus Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää rakennuksen nykykunto ja arvioida sen korjaustarvetta. Esitietojen perusteella kohteessa työskentelevällä henkilökunnalla on ollut oireilua, joka voi olla rakennuksesta peräisin olevaa ja viitata sisäilmaongelmaan. Tutkimustehtävässä pyrittiin selvittämään teknisellä tasolla, onko rakennus terveellinen ja turvallinen siellä työskenteleville käyttäjille. Tavoitteena oli saada teknisellä tasolla selvyys kaikkien rakenteiden rakennusfysikaalisesta toiminnasta ja toimintaa häiritsevistä tekijöistä. Tutkimus rajautuu ainoastaan tekniseen tarkasteluun, eikä se ota kantaa siihen, millaisia haittavaikutuksia eriasteisilla löydetyillä rakennusvirheillä tai vaurioilla on henkilöterveyden näkökulmasta. Näihin ongelmiin pystyy luotettavasti vastaamaan ainoastaan terveydenalan asiantuntija. Rakenteiden vaurioitumista tutkittiin mikrobi- ja rakennusfysikaalisella tasolla aistinvaraisesti, laboratorionäyttein, rakennekosteusmittauksin sekä rakenneavauksin. Tehtävän luonteen vuoksi ei tutkimuksia voitu rajata koskemaan vain tiettyjä alueita, vaan jokainen rakennuksen tila on tutkimuksen yhteydessä ainakin aistinvaraisesti tarkastettu. Tutkimustulokset ja niistä tehdyt havainnot ovat kirjattuna tähän raporttiin. Kohteen rakennetekninen selvitys/tutkimus sisältää: - Rakenneavauksia alapohjiin ja seinävaippaosiin - Pintakosteuskartoitus maanvastaisiin rakenteisiin - Rakennekosteusmittaukset tarvittaviin tiloihin - Huonetilojen olosuhdemittaukset (hiilidioksidi, paine-ero ja lämpötila) - Mikrobitutkimukset - Rakennetyyppiselvitykset ja rakennusfysikaalinen yleisarviointi kaikkiin vaippaosiin - Julkisivun ja vesikatteen kuntokartoitus - Korjaussuositukset kiireellisyysjärjestyksessä Kenttätutkimukset kohteessa suoritettiin syksyllä Rakenneteknisen tutkimuksen suoritti DI Markus Fränti, avustavana tutkijana toimi Ins. (AMK) Katri Eerola. LVI-kartoituksen suoritti Ins. (AMK) Tommi Paasivirta. 5/ Ruununmyllyn ala-aste

6 1.3. Tutkimuksen luotettavuus Tutkittavien rakenteiden kunnosta saatiin varsin hyvä käsitys. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta puutteina voidaan mainita seuraavat asiat: - Näytteenotto ja mittaukset tehdään otantana ja niihin liittyy kunkin menetelmän mukaisesti epävarmuutta. Eri mittaukset edustavat sen hetkisten olosuhteiden tilannetta. - Suurempi mikrobinäyteotanta tai rakenneavauksien määrän lisääminen voivat poiketa tässä raportissa esitetyistä tuloksista. Mitään tuloksia ei ole kuitenkaan tehty vain yhteen tutkimustapaan tai näytteeseen viitaten Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteet Kosteustekniset havainnot perustuvat taulukossa 1 esitettyihin laitekokoonpanoihin. Mittauslaitteet kalibroidaan vuosittain. Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteet ja viimeisimmät kalibrointiajat Mittalaite Rotronic AG Hygroclip SC04 -anturit Rotronic AG:n Hygropalm-näyttölaite Gann Hydrotest LG2+ B50 mittapää Gann Hydrotest LG2 Käyttötarkoitus Rakennekosteusmittaukset Rakennekosteusmittaukset Pintakosteusmittaukset Puun kosteuspitoisuudet (paino-%) Viimeisin kalibrointi 10/ / / / Tutkimuksessa käytetty kirjallisuus ja erityissanojen selitys Mikrobianalyysien tulosten tulkinnassa on käytetty Sisäilmayhdistyksen Asumisterveysopasta (2009). Mikrobinäytteiden tulosten tulkinta perustuu ohjeissa annettuihin viitearvoihin. Kosteusvaurioindikaattori Suhteellinen kosteus Tarkoitetaan tutkimuksen yhteydessä sieniä, viruksia tai bakteereja, joiden esiintyminen vaurioitumattomissa rakenteissa on harvinaista. Ilman tai materiaalin huokosten ilmatilassa olevan vesihöyryn / vesimäärän suhde tietyssä lämpötilassa. Ilmaistaan merkinnällä RH %. Absoluuttinen kosteus Ilman tai materiaalin kosteussisältö yksikkönä g/m 3 Diffuusio Kapillaarisuus Kosteuden siirtymismuoto, jossa kosteus siirtyy vesihöyryn osapaineerojen vaikutuksesta alemman pitoisuuden suuntaan tasoittaen väkevyyseron. Materiaalin kyky (ollessaan kosketuksissa veden kanssa) imeä vettä itseensä ja kuljettaa sitä. Kapillaarisuus tapahtuu yleensä kaikkiin suuntiin, myös painovoimaa vastakkaiseen suuntaan. 6/ Ruununmyllyn ala-aste

7 2. Alapohja- ja sokkelirakenteet 2.1. Selvitys rakennetyypistä ja sen toiminnasta Rakennuksen vanha osa on perustettu seinäanturoiden ja erillisten pilarianturoiden varaan. Rakennuksen vanhan osan kellarikerros on maanpinnan tason alapuolella noin 50 % kellaritilan kokonaiskorkeudesta. Rakennuksen laajennusosan alapohja on maanvastainen. Teräsbetonilaatan alla on alkuperäisten suunnitelmien mukaan tervapaperi, jonka alla on lämmöneristeenä solupolystyreeni mm avauskohdasta riippuen. Alustäyttönä on hienojakoista tiivistettyä soraa. Liikuntasalin kohdalla alapohjarakenne koostuu kahdesta osasta, koolatusta puulattiasta sekä betonilaatasta. Betonilaatan päällä on ohut muovi, joka toimii kapillaarisena kosteudenkatkaisijana yläpuolisille puurakenteille. Alla olevissa kuvissa on esitetty alapohjatyypit. Kuva 3. Vanhan osan alapohjatyyppi Kuva 4. Uuden osan alapohjatyyppi 2.2. Aistinvaraiset havainnot ja päätelmät Rakennuksen sisäpuolelta tehdyt havainnot Vanha osa Vanhan osan kellarikerroksen tiloissa on aistinvaraisesti havaittavissa selkeitä kosteusvaurioitumisen jälkiä. Pahiten on vaurioitunut korkean osan kellarikerros. Seinärakenteissa kosteusvauriot ilmenevät pääosin pintarakennevaurioina, kuten hilseilevänä maalina ja tasoitevaurioina, mutta paikoin betonisten seinärakenteiden alaosissa on havaittavissa pehmentymiä / rapautumaa. Seinäpinnoilla oleva kalkkihärme ja suolakiteymät kertovat rakenteissa olevasta ylimääräisestä kosteuskuormasta. Seinärakenteissa vauriot keskittyvät erityisesti maanvastaisiin seiniin, joissa kosteusjäljet ulottuvat paikoin jopa koko seinän korkeudelle (h=2200 mm). Väliseinissä jäljet ylettyvät noin mm korkeuteen. Lattiarakenteissa on havaittavissa lähinnä pinnoitevaurioita. Kellarikerroksen tiloissa on myös aistinvaraisesti havaittavissa maakellarimaista hajua. Tämä viittaa mikrobiperäisiin aineenvaihduntatuotteisiin. 7/ Ruununmyllyn ala-aste

8 Kuva 5. Kapillaarista kosteusvaurioitumista kellarikerroksen pienryhmätilassa. Kuvassa oleva pilari on kantava. Kuva 6. Maalipinnoite irtoilee rakenteeseen imeytyneen kosteuden haihtuessa. Kosteusvaurioitumisen jäljet ovat peräisin kellaritilojen alapohja- ja seinärakenteisiin kapillaarisesta siirtyneestä kosteudesta. Kosteus on todennäköisesti siirtynyt rakenteisiin alapuolisista täytöistä, sillä kellarin seinien ulkopuolelle on asennettu jossakin vaiheessa perusmuurilevy. Levyn asennusta ja kuntoa ei tarkastettu tämän tutkimuksen yhteydessä. Vanhan osan varasto 008 on entinen puu- tai hakevarasto. Hakevaraston yläpohjana toimii säästöbetonista valettu ylälaattapalkisto. Palkeissa on paikoin huomattavia korroosiovaurioita, ja vetoteräkset olivat selkeästi näkyvissä. Tällaisilla vaurioilla voi olla vaikutusta rakenteen kuormituskapasiteettiin. Ulkopuolinen vajovesi työntyy suoraan yläpohjasta läpi aiheuttaen suurta kosteuskuormitusta sisäpuolisille rakenteille. Kuva 7. Vanhan hiilivaraston betonikansi on pahasti kosteusvaurioitunut. Kuvassa näkyvät palkin raudat ovat palkin päävetoraudoitteita. Teknisen työn tilan osalta kapillaarinen kosteus on aiheuttanut vastaavantyyppistä vaurioitumista, kuin muissa havaituissa pilari- ja tiiliseinärakenteissa. Alla olevissa kuvissa esitetty vaurio on päässyt kuivumaan, eikä tutkimuksen perusteella kapillaarinen kosteus etene enää ylemmäksi. Vaurio on kuitenkin jo syntynyt, eikä laastikorjauksella tulla saavuttamaan kestävää lopputulosta. Kapillaarinen veden nouseminen tulee saada ensin pysähtymään, sillä olosuhde voi muuttua alapohjarakenteissa hyvinkin nopeasti, jos orsi- tai pohjaveden pinta rakennuksen lähellä muuttuu. Tällöin vaurio tulee uusiutumaan pintakorjaustavasta riippumatta. 8/ Ruununmyllyn ala-aste

9 Kuva 8. Kapillaarisen kosteuden aiheuttamaa vaurioitumista teknisen työn tilassa Kuva 9. Vaurioituminen on paikoin edennyt laajalle osalle seinärakennetta Laajennusosa Liikuntasalissa huomiota kiinnitti hiljattain tehty lakkaustyö, joka oli suoritettu likaiselle lattiapinnalle. Erityisesti reuna- ja kulmaosissa oli runsasta pöly- ja hiekkakertymää, joka on enää poistettavissa lattiasta vain mekaanisesti hiomalla. Tutkimuksen kannalta on merkitystä vain sillä, että jos kiinnilakattu pöly saa säännöllisesti kosteutta esimerkiksi viikkosiivouksen yhteydessä, seurauksena voi olla nurkka- ja reuna-alueiden mikrobikasvu, jopa homehtuminen. Alla olevissa kuvissa on havainnollistettu ongelmaa. Kuva 10. Pöly on lakattu kiinni liikuntasalin lattiaan Kuva 11. Pitkän reuna-alueet ovat lakattu myös likaiseen lattiaan. Tulos on kuvan kaltainen Selkeitä kosteusvaurioon viittaavia jälkiä ei laajennusosasta löytynyt. Lieviä pintavaurioita oli havaittavissa kuitenkin aulatilan maalipinnoissa ja pintatasoitteissa. Tilan osalta jäljet johtuivat pääasiallisesti ikkunarakenteiden kylmäsiltavaikutuksesta, jolloin lämpöliikkeiden vaikutuksesta pintarakennevauriot ovat syntyneet. 9/ Ruununmyllyn ala-aste

10 Rakennuksen ulkopuolelta tehdyt havainnot Vanha osa Rakennuksen vanhaa osaa ympäröi kaikilla julkisivuosuuksilla asfaltoitu piha-alue, eikä rakennuksen läheisyydessä ole nurmikkoa tai istutuksia. Maanpinnan kaadot ovat kuitenkin erityisesti pohjois- ja eteläjulkisivuilla riittämättömät ja loivat, minkä vuoksi sadevesi valuu kohti rakennusta. Pohjoisjulkisivulla puutyöluokan kohdalla ikkunat ovat hyvin lähellä asfalttipinnan tasoa. Tämä mahdollistaa veden tunkeutumisen ikkunarakenteisiin ja mahdollisesti myös seinärakenteen sisälle. Hiilivaraston yläpuolella kattovedet ohjautuvat syöksytorvista suoraan rakennuksen viereen. Kohdassa maanpinnan kallistukset ovat hyvin loivat, ja asfalttipinnalla on havaittavissa pitkäaikaisesta veden seisomisesta aiheutunutta levä- / sammalkasvustoa. Hiilikansi on kermitetty, mutta vain osittain. Sokkelin alaosa on pellitetty bitumikermin ylösnostojen suojaamiseksi. Suuren kosteusrasituksen vuoksi kansi vuotaa aktiivisesti alapuolisiin kellaritiloihin aiheuttaen yhä pahenevaa kosteusvaurioitumista. Kuva 12. Maanpinnan kallistukset ovat paikoin hyvin loivat. Kuva 13. Vanha hiilivaraston kosteusrasitus on liian suuri. Vesi valuu jo nyt suoraan sisälle aiheuttaen kosteusvaurioita (punainen ympyrä). Vanhan osan sokkeli on terastirapattu, ja pääosin kunto on sen osalta hyvä. Rappauksessa on yksittäisiä mekaanisia vaurioita sekä muita ulkopuolisen rasituksen jälkiä. Syöksytorvien kohdalla sekä länsipäädyssä on havaittavissa merkkejä paikallisesti kohonneesta kosteusrasituksesta. Laajennusosa Laajennusosan sokkeli on alkuperäisten suunnitelmien perusteella elementtirakenteinen, ja rakenteessa on sokkelihalkaisu ja pinnoitteena maali. Sokkelin ulkopuolella on perusmuurilevyt ulkopuolisena vedeneristeenä sekä vierustäyttö kapillaarisen kosteuden siirtymistä estävästä karkeasta kiviaineksesta. Liikuntahallin kohdalla sekä pohjoisjulkisivulla pysäköintialueen yhteydessä rakennuksen ympärillä on asfaltti, joka ulottuu sokkelirakenteeseen asti. Pääsisäänkäyntien edusta on kivetty. Rakennuksen välittömässä yhteydessä ei ole kasvillisuutta, joka estäisi rakenteita tuulettumasta ja keräisi kosteutta sokkelin viereen. Kosteuskuormaa nostaa kuitenkin virheellisesti toteutettu asfalttipinta, joka kaataa rakennukseen päin. Paikoitellen sokkelin vieressä on asfalttipainumia, jotka lammikoitavat sadeveden joko sokkeliin kiinni, tai sen välittömään läheisyyteen. Laajennusosan eteläjulkisivun sokkelirakenteissa on aistinvaraisesti havaittavissa pinnoitevaurioita, jotka johtuvat kosteusrasituksesta / pinnoitteen ikääntymisestä. Eteläjulkisivulla opetustilojen kohdalla sokkelin yläosassa on yksittäinen, pitkä vaakasuora halkeama, joka todennäköisesti johtuu raudoitteen korroosiosta. Halkeaman kautta kosteus voi päästä tunkeutumaan syvemmälle sokkeliin, mikä lisää paikallisesti rakenteen korroosio- ja pakkasvaurioriskiä. Sokkelirakenteiden aistinvaraisessa tarkastuksessa havaittiin myös, että kattovedet ohjautuvat heikosti sadevesiviemäröintiin pääosin liian korkealle jäävien syöksytorvien päiden takia ja kastelevat siksi sokkelirakennetta paikallisesti. Liikuntahallin kohdalla rännikaivoja ei ole, joten kattovedet ohjautuvat 10/ Ruununmyllyn ala-aste

11 suoraan rakennuksen seinustalle. Asfaltin pinnasta vesi roiskuu myös sokkelirakennetta päin ja paikallisen pakkasvaurioiden riski moninkertaistuu. Kuva 14. Sokkelin pinnoitevauriot johtuvat maaperästä nousevasta kosteudesta. Kuva 15. Syöksytorven alta puuttuu kaivo. Torvesta poistuva kastelee sokkelirakennetta ja nostaa paikallisesti mm. pakkasrapautuman riskiä. Laajennusosan pääsisäänkäynnin yhteydessä maanpinta ulottuu n. 15 cm aulatilan lattiapinnan yläpuolelle. Tuulikaapin kohdalla maanpinta ja lattiapinta ovat lähes samassa tasossa. Kulmauksen kosteusrasitusta lisäävät syöksytorvesta poistuva vesi, joka kosteusjälkien perusteella kastelee sokkeli- ja ikkunarakennetta. Lisäksi kulmaukseen valuu pintavesiä, sillä luokkasiiven kohdalla maanpinta kallistaa kulmausta kohti. Osa vesistä valuu todennäköisesti sadevesikaivoon, mutta osa imeytyy kiveyksen saumoista maaperään. Kattokaivojen vedenpoistojärjestelmissä havaittiin useampia tukkeumia, jotka johtuvat putkeen päässeistä irtokivistä ja havunneulasista. Putki vuotaa lähelle sokkelilinjaa ja voi pahimmillaan johtaa alapohjan kosteusvaurioon. Matala sokkeli ja lähellä maanpintaa oleva valmis lattianpinta vaurioituvat nopeasti, jos järjestelmätukokset ovat pitkään alapuolisen kuvan kaltaisessa tilanteessa. Kuva 16. Pintarakenteet kallistavat osittain rakennukseen päin Kuva 17. Useampi kattokaivojen poistoputkista oli tukossa tutkimushetkellä. Maaperän rakennekerrosselvityksen perusteella havaittiin, että rakennekerrokset ovat oikealla tavalla toteutettu. Lähellä sokkelilinjaa on noin 300 mm kaista pystysalaojana toimivaa karkeaa kiviainesta. Kauempana seinälinjasta on hienojakoinen sora, jonka seassa on suurempia yksittäisiä kiviä. Routaeristeet ovat paksuudeltaan 100 mm ja ulottuvat mm päähän sokkelilinjalta. Asennussyvyys on 500 mm valmiista maanpinnasta lukien. Selvityksen perusteella sokkelin ulkopuolisissa täytöissä ja kerroksellisuudessa ei ole tekijöitä, jotka aiheuttavat kosteusteknisiä toimintapuutteita alapohjarakenteisiin. 11/ Ruununmyllyn ala-aste

12 2.3. Salaojatutkimukset ja sokkelin vedeneristerakenteet Salaojatutkimukset Laajennus osa Rakennuksen salaojat on asennettu perusmuurien ulkopuolelle 110 mm peltosalaojaputkella. Uponorpeltosalaojaputket ovat taipuisia, aallotettuja PVC-putkia. Niiden pääasiallinen käyttöalue on peltojen ja viheralueiden salaojittaminen. Rakennusten kuivatukseen suositellaan yleisesti SN8-luokan tuplasalaojaa. Tätä putkea rakennuksessa on vain korjatuilla salaojaosuuksilla. Vanha osa Rakennuksen salaojat on asennettu perusmuurien ulkopuolelle Uponor- Tupla salaojaputkella Tuplasalaojaputki on tarkoitettu tekniseen salaojitukseen, kuten piha- ja tiealueiden, talojen perustusten, pelikenttien ym. rakennettujen alueiden kuivatukseen. Havainnot sisäpuolisista kuvauksista Salaojien TV-kuvauksissa havaittiin salaojajärjestelmässä seuraavia toiminnallisia/rakenteellisia ongelmia: Kuvausosuudella SOTV 9 (6,1m kohdalla) vaurio putkessa. Kuvausosuudella SOTV 8 putkessa on runsaasti maa-aineskertymää, ja putki on tukossa. Kuva 18. Salaojaputki on kasassa ja voi romahtaa aikaa myöten Kuva 19. Putkessa havaittiin tukkeuma, jossa on hienojakoista hiekkaa Sokkelin vierustäytöt ja vedeneristerakenteet Sokkelin vierustäytöt koostuivat lähellä sokkelilinjaa singelikivestä, jossa keskimääräinen raekoko oli 22 mm. Kivetys toimii pystysalaojakerroksena muutoin hyvin, mutta se ei ylety rakennuksen perustuslinjalle saakka. Puute ei ole merkittävä, koska patolevy on kiinnitetty huolellisesti ja liittymärakenne on tiivis. SVK- järjestelmäputket menevät suoraan sokkelilinjalla, routaeristeen alla. Putken kunto on paikallisia tukoksia lukuun ottamatta hyvä ja kallistukset riittävät. 12/ Ruununmyllyn ala-aste

13 Kuva 20. Patolevy on asennettu huolellisesti ja pystysalaojasepeli toimii oikein, Jostain syystä sepeliä ei ole enää routalevyjen alapuolella Kuva 21. Salaojan kohdalla on hienojakoista hiekkaa, mutta putki on puhdas ja toimiva. Maakerrokset ovat avausten perusteella kunnossa Pinta- ja rakennekosteusmittaukset Pintakosteusmittaukset Vanha osa Vanhan osan kellaritiloissa alapohjarakenteiden pintakosteudet mitattiin kaikissa tiloissa laajalla otannalla, koska aistinvaraisesti rakenteissa oli kosteusvaurioitumiseen viittaavia jälkiä. Tämä tutkimusmenetelmä antoi ensisijaisesti tietoa kosteuden vaihteluvälistä verrattuna kuivana pidettyyn referenssipisteeseen. Yleisesti pintakosteuksien osalta voidaan todeta seuraavaa: Vanhan osan kellaritiloissa pintakosteusmittaustulokset ovat vain osin normaalilla tasolla. Puukäsityötiloja lukuun ottamatta tiloissa esiintyy noin 2-10 m² kokoisia alueita, joissa lukema viittaa kosteaan, osin jopa märkään betoniin p=(90 120) Tuloksia väärentävät lähellä laatan pintaa olevat betoniraudoitteet, jotka paikka paikoin vaikuttavat mittaustuloksia suurentavasti. Laajennusosa Laajennusosassa pintakosteudet mitattiin jokaisesta luokka ja käytävätilasta. Teknisen työn luokkatilasta mittausta ei voitu suorittaa liian paksun muovimaton vuoksi. Yleisesti pintakosteuksien osalta voidaan todeta seuraavaa: Laajennusosassa pintakosteusmittausten vaihteluväli pysyy normaalilla tasolla, eikä merkittävästi poikkeavia alueita löytynyt Matala sokkelirakenne oli pintakosteusmittaustuloksien osalta kuiva, vaikka rakennekorkeus on pieni ja valmis lattiapinta lähellä maanpintaa. Pintakosteusmittausten perusteella todettiin, että rakennekosteusmittaus tulisi suorittaa tiloittain niin, että koko lattiarakenteiden kosteuskäyttäytymisestä myös absoluuttisen vesimäärän osalta saataisiin selkeämpi ja tarkempi käsitys. Pintakosteusmittaus soveltui menetelmänä kuitenkin riittävän hyvin alustavaan kosteustarkasteluun. Rakennekosteusmittaukset Rakennekosteusmittauksia suoritettiin pintakosteusmittausten tulosten perusteella sekä vanhan osan kellaritiloissa että laajennusosassa. Saatuja tuloksia verrattiin huoneilmasta mitattuihin absoluuttisen kosteuden määriin sekä ulkoilman mittaushetken kosteusolosuhteisiin. Tällä vertailulla saatiin tietoa 13/ Ruununmyllyn ala-aste

14 siitä, kuinka suuri ero huoneilman ja laatan absoluuttisen kosteuden välillä on. Myös kuivumispotentiaalista ja kuivumisen suunnasta saatiin mittaushetken mukainen käsitys. Vanha osa, alapohja Rakennekosteusmittauspisteitä porattiin vanhan osan alapohjalaattaan yhteensä 12 kpl. Yksi mittauspiste porattiin alapuolelta varaston 008 yläpohjaan. Syvimmillään anturit porattiin 55 mm syvyydelle valmiista lattiapinnasta lukien. Matalimmat anturit olivat 30 mm syvyydellä valmiista lattiapinnasta. Alla olevaan taulukkoon on koottu vanhan osan kellaritilojen mittauksista saadut tulokset. Mittaustulokset ovat luettu antureiden asentamisesta 4 päivän tasaantumisajan jälkeen. Taulukko 2. Vanhan osan alapohjalaatan rakennekosteusmittausten tulokset. Mittauspiste Rakenne / Tila Mittaussyvyys Lämpötila o C Suhteellinen kosteus RH% RK 23 Vanha osa Betoninen lattialaatta RK 24 Vanha osa Betoninen lattialaatta RK 26 Vanha osa Betoninen lattialaatta RK 28 Vanha osa Betoninen lattialaatta RK 30 Vanha osa Betoninen lattialaatta Absoluuttinen kosteus g/m ,5 99,5 27, ,6 92,6 24, ,5 93,2 11, , , ,1 90,7 12,43 RK 31 Betoninen yläpohja (alta) 30 17,1 70,3 10,22 RK 33 RK 35 RK 36 RK 37 RK 46 RK 47 Vanha osa Betoninen lattialaatta Vanha osa Betoninen lattialaatta Vanha osa Betoninen lattialaatta Vanha osa Betoninen lattialaatta Vanha osa Betoninen lattialaatta Vanha osa Betoninen lattialaatta Tutkimushetkellä mitatut sisä- ja ulkolämpötilat sekä niiden kosteuspitoisuudet 30 18,3 85,1 13, ,8 16, ,6 96,2 16, ,1 70,9 11, ,2 56,3 11,05 45 Ei voitu mitata Lämpötila o C Suhteellinen kosteus RH% Absoluuttinen kosteus g/m 3 Sisäilma 22,9 33,3 6,79 Ulkoilma 11,0 60,6 6,03 Rakennekosteusmittausten perusteella vanhan osan alapohjalaatan suhteelliset kosteuspitoisuudet ovat lähes kaikissa mittauspisteissä huomattavan korkeat. Vain mittauspisteissä 37 ja 46 suhteelliset kosteudet ovat normaalilla tasolla rakenteiden lämpötilaan verrattuna. Alapohjan absoluuttisia kosteuksia tarkasteltaessa voidaan havaita, että rakenteissa on keskimäärin 12 g/m³ kosteuslisä sisäilmaan verraten. Kuivumista tapahtuu tästä syystä huonetilaan päin. Alapohjarakenteiden kosteuskuormaa ylläpitää kapillaarinen vesi, joka nousee alustäytöistä laattaan päin. Tutkimuksen perusteella laatan kosteusrasitus ei ole tasainen, vaan kapillaarisuus on vahvasti riippuvaista tutkittavasta mittauspisteestä ja tilasta. Alapohjalaatan valmis lattiapinta on samassa korkoasemassa koko vanhassa osassa, joten korkoasemalla ei ole vaikutusta kapillaariseen kosteuden nousupaineeseen. Absoluuttisten kosteuksien näkökulmasta lämpötilan nostamisella ei ole pitkäaikaista vaikutusta laatan kuivumispotentiaaliin, koska kapillaarivoimat ovat tässä tapauksessa kuivumispotentiaalia huomattavasti suuremmat. Laatan kosteusrasitus toisin sanoen tulee pysymään korkealla tasolla, kunnes kapillaarivoima saadaan katkaistua. 14/ Ruununmyllyn ala-aste

15 Vanha osa, maanvastaiset seinät ja väliseinät Maanvastaisiin seiniin ja väliseiniin porattiin yhteensä 13 mittauspistettä. Syvimmillään anturit porattiin 40 mm syvyydelle seinän sisäpinnasta. Matalimmat anturit olivat 25 mm syvyydellä seinän sisäpinnasta. Alla olevaan taulukkoon on koottu vanhan osan kellaritilojen mittauksista saadut tulokset. Mittaustulokset ovat luettu antureiden asentamisesta 5 päivän tasaantumisajan jälkeen. Taulukko 3. Vanhan osan kellarin seinien rakennekosteusmittausten tulokset. Mittauspiste Rakenne / Tila Mittaussyvyys Lämpötila o C Suhteellinen kosteus RH% RK 25 Vanha osa Betoniseinä RK 27 Vanha osa Tiiliseinä RK 29 Vanha osa Tiiliseinä RK 32 Vanha osa Betoninen väliseinä RK 34 Vanha osa Betoni, pilari RK 38 Vanha osa Tiiliseinä RK39 Vanha osa Tiiliseinä Absoluuttinen kosteus g/m ,7 47,3 11, ,1 87,2 11, ,3 10, ,7 80,9 12, ,6 75,1 11, , , ,1 73,9 13,6 RK 40 Betoniseinä 35 18,5 97,2 15,35 RK 41 RK 42 RK 43 RK 44 RK 45 Vanha osa Tiiliseinä Vanha osa Tiiliseinä Vanha osa Tiiliseinä Vanha osa Tiiliseinä Vanha osa Tiiliseinä Tutkimushetkellä mitatut sisä- ja ulkolämpötilat sekä niiden kosteuspitoisuudet 30 19,6 76,9 12, ,2 9, ,9 58,8 9, ,4 64,8 12, ,5 13,28 Lämpötila o C Suhteellinen kosteus RH% Absoluuttinen kosteus g/m 3 Sisäilma 19,5 38,4 6,46 Ulkoilma 11,0 60,6 6,03 Mittauksien perusteella todetaan, että tulokset ovat kahtiajakautuneet. Tuloksista normaalia sokkelirakenteen kosteuskuormitusta edustavat RK 25, RK 29, RK 32, RK 34 RK 38 RK 39 ja RK Vastaavasti selkeästi liian kosteita rakenteita ovat mittauspisteiden RK27 ja RK40 tulokset. Normaalisti maanvastaisilla rakenteilla on sisäilmaan verraten noin 4-6 g/m³ oleva kosteuslisä. Rakenteet asettuvat pääosin tähän vaihteluväliin hyvin. Tulosten perusteella kapillaarista kosteudennousua tapahtuu seinärakenteisiin päin. Epäselvää kuitenkin on, miksi suhteellisen kosteuden vaihteluväli on näinkin suurta, koska lämpötiloissa ei ole merkittävää poikkeamaa. Tulosten perusteella siis todetaan, että kosteus nousee paikoitellen sekä tiiliettä betonirakenteissa osuuksilla, joissa kapillaariset voimat sen mahdollistavat. Tarkemmin kapillaarisuutta ja veden määrää alustäytöissä on tutkittu rakenneavauksien yhteydessä kohdassa / Ruununmyllyn ala-aste

16 Laajennusosa, alapohja Laajennusosan alapohjalaattaan porattiin 15 mittauspistettä ja sokkelirakenteisiin 7 mittauspistettä. Näitä pisteitä verrattiin sekä sisäilman kosteusolosuhteisiin, että mitattuihin vanhan osan kosteustuloksiin. Taulukko 4. Laajennusosan alapohjalaatan rakennekosteusmittausten tulokset. Mittauspiste Rakenne / Tila Mittaussyvyys Lämpötila o C Suhteellinen kosteus RH% RK 1 RK2 RK 3 RK 4 RK 5 RK 6 RK 7 RK 8 RK 11 RK 16 RK 18 RK 19 RK 20 RK 21 RK 22 Laajennusosa Betoninen lattialaatta Laajennusosa Betoninen lattialaatta Laajennusosa Betoninen lattialaatta Laajennusosa Betoninen lattialaatta Laajennusosa Betoninen lattialaatta Laajennusosa Betoninen lattialaatta Laajennusosa Betoninen lattialaatta Laajennusosa Betoninen lattialaatta Laajennusosa Betoninen lattialaatta Laajennusosa Betoninen lattialaatta Laajennusosa Betoninen lattialaatta Laajennusosa Betoninen lattialaatta Laajennusosa Betoninen lattialaatta Laajennusosa Betoninen lattialaatta Laajennusosa Betoninen lattialaatta Tutkimushetkellä mitatut sisä- ja ulkolämpötilat sekä niiden kosteuspitoisuudet Absoluuttinen kosteus g/m ,5 66,5 12, ,3 62,9 11, ,9 67,8 11, ,9 64,3 12, , , ,4 63,5 11, ,3 64,1 11, , , ,3 75,6 12, ,7 75,2 11, ,9 63,7 10, , , ,4 69,7 11, ,9 71,4 12, ,8 74,7 12,76 Lämpötila o C Suhteellinen kosteus RH% Absoluuttinen kosteus g/m 3 Sisäilma 21 31,1 5,65 Ulkoilma 11,0 60,6 6,03 Rakennekosteusmittausten tulosten perusteella laajennusosan alapohjalaatan suhteelliset kosteudet ovat normaalilla tasolla eikä alapohjarakenteessa ole selvästi kosteita tai märkiä alueita. Absoluuttiset kosteudet ovat vaihteluväliltään tasaiset, joka lisää tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimustulosten perusteella todetaan, että laajennusosan alapohjarakenteissa ei ole riskiä mikrobiologiselle vaurioitumiselle, jos lämpötila-alue pidetään läpi vuoden välillä C, ja rakenteet eivät saa merkittävästi ylimääräistä kosteutta esimerkiksi lattiavahan poiston tai pesusiivouksen aikana. Tällaiset pistemäiset, lyhyen aikavälin kosteuslähteet eivät näy mittauksissa, jos aikaa on kulunut yli kuukausi viimeisestä kostelähdekuormituksesta. Liikuntasalin kosteusteknistä toimivuutta mitattiin viidestä eri mittauskohdasta. Taulukossa 5 on esitetty tulokset mittauspisteistä. 16/ Ruununmyllyn ala-aste

17 Taulukko 5. Laajennusosan liikuntasalin kosteusmittaukset Mittauspiste Rakenne / Tila Mittaussyvyys Lämpötila o C Suhteellinen kosteus RH% Absoluuttinen kosteus g/m 3 RK 1B RK 2B RK 3B RK 4B Liikuntasali maanvarainen betonilaatta Liikuntasali maanvarainen betonilaatta Liikuntasali maanvarainen betonilaatta Liikuntasali maanvarainen betonilaatta 40 12,9 70,2 12, ,8 86,3 12, ,1 77,4 10, ,5 73,5 11,5 RK 5B Liikuntasali maanvarainen betonilaatta Tutkimushetkellä mitatut sisä- ja ulkolämpötilat sekä niiden kosteuspitoisuudet 40 13,7 72,5 13,7 Lämpötila o C Suhteellinen kosteus RH% Absoluuttinen kosteus g/m 3 Sisäilma 18,2 31,8 4,96 Ulkoilma 0,9 96,2 4,96 Liikuntasalin mittauspiste RK2 poikkeaa muista mitatuista pisteistä suuremmalla suhteellisen kosteuden arvolla, vaikka rakenteen lämpötila on mitatuista toiseksi korkein. Absoluuttisissa kosteuksissa on sisäilmaan verraten noin 6 g/m³ ylimääräistä kosteutta, jolloin osavuodesta RH on lähellä 85 %. Tällöin rakenteellinen lämpötila on noin 10 C. Tulosten perusteella kosteusvirta ja haihdunta ovat liikuntasaliin päin, jolloin ylemmät puurakenteet ja erityisesti laatassa kiinni oleva eristevilla saattavat mikrobitasolla vaurioitua. Mikrobitutkimuksia on tarkemmin käsitelty kohdassa 1.6 Mikrobitutkimukset. Laajennusosa, sokkelirakenteet Laajennusosan sokkelirakenteita tutkittiin kosteusmittauksin 7 mittauspisteestä. Tulokset ovat esitetty alla olevassa taulukossa 6. Taulukko 6. Laajennusosan sokkelirakenteiden rakennekosteusmittausten tulokset. Absoluuttinen kosteus g/m 3 Mittauspiste Rakenne / Tila Mittaussyvyys Lämpötila o C Suhteellinen kosteus RH% RK 9 Laajennusosa Tiiliseinä 25 21,4 47,7 8,98 RK 10 Laajennusosa Tiili väliseinä 25 20,9 45,5 8,31 RK 12 Laajennusosa Tiiliseinä 25 18,4 58 9,13 RK 13 Laajennusosa Tiiliseinä 25 17,8 55,1 8,37 RK 14 Laajennusosa Tiiliseinä 25 17,3 54 7,94 RK 15 Laajennusosa Tiiliseinä ,3 8,99 RK 17 Laajennusosa Tiiliseinä 25 19,9 51,2 8,8 Tutkimushetkellä mitatut sisä- ja ulkolämpötilat Lämpötila o C Suhteellinen kosteus RH% sekä niiden kosteuspitoisuudet Absoluuttinen kosteus g/m 3 Sisäilma 25,4 27,9 6,45 Ulkoilma 11,0 60,6 6,03 17/ Ruununmyllyn ala-aste

18 Sokkelirakenteen tiilipinnat ovat kosteusmittausten perusteella normaalilla tasolla. Mikään piste ei anna viitettä poikkeavasta rakennekosteudesta. Mittausajankohtaan nähden rakenteiden lämpötilat ovat normaalilla tasolla ulkoilman mittausajankohtaan nähden, joten virhettä ei merkittävästi lämpötilasta synny. Taulukossa olevat kosteustulokset ovat yksinomaan sisäkuoren tiilestä mitattuja, eivätkä ne ole verrattavissa ulkosokkelin betonirakenteeseen. Sokkelirakenteen toiminnan kannalta on keskeistä, että eristetilaan ei ulkopuolisesta betonista tai sisäkuoren tiilirakenteesta tapahdu kosteusvirtaa eristetilaan päin. Koska villatilan ja ulkosokkelin välillä lämpötilagradientti on hyvin vaihteleva ja vahvasti säästä riippuvainen, asiaa on tutkittu myös rakenneavauksilla. Vasta kosteusmittausten ja rakenneavauksista saadun informaation jälkeen voidaan todeta rakenteen turvallisuus ja toiminta kosteusteknisesti. Rakenneavaukset ovat kappaleessa Rakenneavaukset Rakennuksen vanhan osan kellarin maanvastaiseen alapohjaan tehtiin viisi rakenneavausta. Tarkemmat avauskohdat ovat merkitty tutkimuskarttaan liitteeseen 1. Rakenneavaukset tehtiin piikkaamalla laattaan noin 300x300 mm reikiä. Rakenneavaukset antoivat hyvän kuvan alapohjan rakenteesta sekä siitä, miten laatan alustäytöt ovat tehty ja kuinka hyvin ne toimivat. Avausten perusteella alapohjan rakennekerrokset ovat seuraavat: Laatan alapuoliset täytöt ovat pääosin hiekkaa, jonka karkeus vaihtelee ja jonka seassa on myös suurempia kiviä. Varaston 008 avauskohdassa alustäyttömateriaalin seassa oli koksikuonaa. Alla olevissa kuvissa on havainnollistettu laatan alapuolista maatäyttöä. Kuvissa näkyvä nuoli osoittaa betonikerroksien välissä olevan bitumisivelyn. Kuva 22. Rakenneavaus, kattilahuone. Täyttömateriaalina on kiviä sisältävä hiekka. Betonikerrosten välissä on bitumisively. Kuva 23. Rakenneavaus varasto 008. Alustäytön seassa on koksikuonaa. Alustäyttö oli kaikissa avauskohdissa selkeästi kosteaa / märkää. Kosteus nousee laattaan todennäköisesti alustäyttöjen alapuolisesta perusmaasta, joka nousee kapillaarisesti hiekassa ja siirtyy edelleen alapohjalaattaan. Kapillaarinen nousukorkeus on pahimmillaan yli metrin salaojakaivojen korkoasemasta laskettuna. Koska laatan pintaosat ovat rakennekosteusmittausten perusteella märkiä, todetaan, että betonikerrosten välissä oleva vedeneriste ei enää toimi kunnolla ja salaojat eivät pysty pitämään rakennuksen alapuolista vedenpinnan tasoa vakiona. Kapillaarivoimat tulisi tästä syystä saada katkeamaan suurempirakeisella kiviaineksella tai tiheämmällä salaojituksella. 18/ Ruununmyllyn ala-aste

19 Kuva 24. Kuva liikuntasalin eristetilasta Kuva 25. Eristetilan koolaus on tehty puupätkien varaan 2.6. Mikrobitutkimukset Mikrobitutkimuksia käytettiin liikuntasalin osalta mahdollisten rakennevaurioiden selvittämiseen. Aistinvaraiset havainnot antoivat viitettä yhdessä kosteusmittausten kanssa siitä, että vaurioitumista on voinut alapohjassa tapahtua. Erityisesti ongelmallista oli se, että mineraalivilla ja betonipinta ovat suorassa kontaktissa keskenään, kuten rakenneavausten osalta on todettu. Taulukossa esitetyt näytekoodit löytyvät liitteen 1 tutkimuskartasta, josta tarkka näytteenottopaikka on selvitettävissä. Vaurioviite on laboratorio-olosuhteita kuvaava, joka perustuu olennaisilta osin mikrobimäärään. Kuntotutkija on erikseen määritellyt tulosten tulkinnassa vaurion merkityksen sekä rakenteen että sisäilman kannalta. Yksinomaan laboratorion vaurioviite ei ole osoitus sisäilmahaitasta tai kosteusvaurion olemassaolosta. Laboratorion vaurioviiteluokitus on seuraava (Työterveyslaitos): 1. Ei viitettä vauriosta: Ei mikrobikasvua tai kosteusvauriolajeja 2. Viite vaurioon: Normaalista poikkeava määrä kosteusvauriolajeja 3. Vahva viite vaurioon: Selkeästi poikkeava määrä kosteusvauriolajeja 4. Lajisto epätavanomainen: Lajisto ei ole tyypillinen Asumisterveysohjeen tunnistemikrobi / lajistoa ei tunnistettu. Taulukko 7. Mikrobivastaukset laboratorion vaurioviitteellä Koodi Rakenne / materiaali Vaurioviite M6B-AP Mineraalivilla Vahva viite vaurioon M7B-AP Mineraalivilla Vahva viite vaurioon M8B-AP Mineraalivilla Ei viitettä vauriosta M9B-AP Mineraalivilla Vahva viite vaurioon M10B-AP Mineraalivilla Vahva viite vaurioon Tulosten tulkinta Näytekokonaisuudesta 4/5 antaa selkeän ja lajiston kannalta merkittävän vaurioviitteen. Lajistotarkastelussa havaitaan, että näytteissä on huomattava määrä seuraavia kosteusvaurioindikaattoreita: Asbergillus versicolor (tunnetaan toksiinisena mikrobilajina) Asbergillus penicillioides (tunnetaan toksiinisena mikrobilajina) Acremonium (tunnetaan toksiinisena mikrobilajina) Löydetty kosteusvauriolajisto tunnetaan tietyissä olosuhteissa toksiinia tuottavaksi. Kosteusvauriomikrobeilla voi olla selkeä sisäilman laatua heikentävä vaikutus, jos joko mikrobin aineenvaihduntatuotteita tai toksiinisia yhdisteitä pääsee sekoittumaan liikuntasalin hengitysilmaan. Teknisesti tämä on täysin 19/ Ruununmyllyn ala-aste

20 mahdollista, koska eristetila ei ole liikuntasalin muuhun ilmatilaan nähden tiivis. Mikrobiologisesti tulee huomioida, että lajisto on epätavanomainen kuivan tilan eristeessä esiintyväksi lajistoksi. Oletettavasti betonirakenne kuivuu sisäänpäin luovuttaen ylimääräistä kosteuta osavuotena niin, että mikrobiologinen turmeltuminen on mahdollista. Kokonaisuutena liikuntasalin alapohjarakenteen osalta todetaan, että mikrobivaurioituminen on useassa pisteessä ainakin ulkoseinälinjoilla varmaa. Rakenneratkaisu vaatii merkittäviä muutoksia, jotta kosteustekninen toimivuus saadaan paremmalle tasolle. Vaurion etenemistä ilman laaja-alaisempaa korjaamista ja rakenneosan purkamista ei tässä kohtaa voida enää estää. Yhteenvedon korjaustapaehdotuksissa on tarkemmin käsitelty korjaavaa toimenpidettä alapohjarakenteen osalta. 20/ Ruununmyllyn ala-aste

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta 9.10.

Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta 9.10. TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto 9.10.2012 Korjausrakentaminen ja Tutkimus Hiidenkiven peruskoulu TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija TIIVISTELMÄ Simonmetsän päiväkodissa, Raatetie 25, 01350 Vantaa tehtiin kosteusvauriokartoitus loka-marraskuussa 2004. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä toimialalta kaupunginarkkitehti

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO T9003 Tutkimusraportti 1(9) sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUSKOHDE... 2 2 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 2.1 Rakenteiden tutkimukset... 3 2.2 Mikrobit... 3 2.3 Kosteusmittaukset...

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Hämeenlinnan keskuskoulu Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306280

Tutkimusraportti. Hämeenlinnan keskuskoulu Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306280 Tutkimusraportti Hämeenlinnan keskuskoulu Projekti 306280 2.12.2014 Sisältö Sisältö... 2 Tiivistelmä... 3 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 4 1.3 Tutkimuksen

Lisätiedot

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5)

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5) 1 (5) Kuva 1. Toimistosiiven itäpää ja korkeamman korjaamosiiven pohjoispääty. Kuva 4. Vesi vuotaa kuvassa keskellä näkyvän kellon päälle. Vuoto on peräisin ylemmältä katolta, ei ylösnostosta. Kuva 2.

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS Sweco Rakennetekniikka Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Finnmap Consulting Oy VAT FI08711659 Reg.no: 0871165-9

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015

Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015 As Oy Juhannusaamu c/o Realco Tikkurila Oy Unikkotie 13 01300 Vantaa Raportti Kohde: As Oy Juhannusaamu Juhannustie 2 G Helsinki Tilaaja: Realco Tapani Ollila p. 0400 444 106 Toimeksianto: Kosteuskartoitus

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Kaurilan koulu, rakennus 2 Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306114

Tutkimusraportti. Kaurilan koulu, rakennus 2 Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306114 Tutkimusraportti Kaurilan koulu, rakennus 2 Projekti 306114 24.9.2014 Sisältö 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 4 1.3 Tutkimuksen luotettavuus... 5

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN KOSTEUSKARTOITUS

KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN KOSTEUSKARTOITUS KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Kiinteistön perustiedot 3 1.2 Tehtävä 3 1.3 Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus 3 1.4 Aikaisemmin todetut

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi TIIVISTELMÄ Ryhmäperhepäiväkoti Okariina, Vantaa, märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Arto Alanko Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Päiväkodin märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET...

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo. Kellarikerroksen seinärakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisaikaselvitys 4.6.2008 TUTKIMUSRAPORTTI

Vantaan kaupungintalo. Kellarikerroksen seinärakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisaikaselvitys 4.6.2008 TUTKIMUSRAPORTTI Vantaan kaupungintalo Kellarikerroksen seinärakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisaikaselvitys 4.6.2008 INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN OY/ HUMI-GROUP Halsuantie 4, 00420 Helsinki Puh. 0207 698 698, fax

Lisätiedot

31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN

31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE. Karhiniementie 22 32730

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen Puustellintie 35 72400 PIELAVESI lotta.yrjana@mittavat.fi jouni.tissari@mittavat.fi

Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen Puustellintie 35 72400 PIELAVESI lotta.yrjana@mittavat.fi jouni.tissari@mittavat.fi MittaVaT Oy MUISTIO 1/11 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettajain asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen lotta.yrjana@mittavat.fi AIKA

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, päärakennus Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, päärakennus Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611 Tutkimusraportti Ahveniston koulu, päärakennus Projekti 306611 10.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 5 1.1 Yleistiedot... 5 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 6 1.3 Tutkimuksen luotettavuus...

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2

Lisätiedot

HAVUKOSKEN KOULU Tarhakuja 2 01360 VANTAA

HAVUKOSKEN KOULU Tarhakuja 2 01360 VANTAA HAVUKOSKEN KOULU 01360 VANTAA VESIKATTOTUTKIMUKSET I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O :

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014 52182.38 17.1.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Nummen koulu, Kylätie

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

ALUSTAVA RAPORTTI. Korjausrakentaminen

ALUSTAVA RAPORTTI. Korjausrakentaminen ALUSTAVA RAPORTTI Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Hakavuoren kirkko, Maanvastaisten rakenteiden ja salaojien kuntotutkimus TILAAJA Helsingin seurakuntayhtymä KOHDE, Helsinki 2(19) SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 Tattikuja 3, 62510 Evijärvi Omakotitalon kuntokartoitus 14.10.2015 klo 14.30 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 2/9 Tilaus 6.10.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto /

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari MittaVaT Oy MUISTIO 1/6 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettaja asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Jouni Tissari ja Jussi Timonen P. 040-7606243 AIKA 26.2.2014

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

www.nexonconsulting.fi

www.nexonconsulting.fi TARHAPUISTON KOULU Havukoskenkatu 9 01360 VANTAA www.nexonconsulting.fi 8.5.2009 LÄMPÖTILAONGELMIEN RAKENNETEKNISET TUTKIMUKSET Sivu 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT...3 1.1. KOHTEEN TIEDOT...3 1.2.

Lisätiedot

T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) Kotkan Lyseo Arcus-talo 16.10.2014

T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) Kotkan Lyseo Arcus-talo 16.10.2014 T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN PERUSTIEDOT... 2 2 KOHTEEN PERUSTIEDOT JA TAUSTA... 3 3 HAVAINNOT, JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPITEET... 4 3.1 Alapohja... 4 Kosteuskartoitus...

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI

KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Helsinki 30.12.2005 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Länsimäen päiväkoti (Avoin päiväkoti Majakka) Maalinauhantie 7 01280 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Projektipäällikkö,

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837

LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 Kohde: Päiväkummun koulu Osoite: Ismontie 2, 01420 Vantaa Yhteyshenkilö: ISS / Harry Rummukainen p. 040-518 3681 harry.rummukainen@iss.fi Vahinkotapahtuma: Kellarikerroksen

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA

ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA 21.6.2012 ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA...

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Katon piiloränni vuotanut ja kastellut seinärakenteita

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Katon piiloränni vuotanut ja kastellut seinärakenteita Tarkastusraportti Sivu: 1 (20) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Leinonen Panu (Yhteyshenkilö) p. 00404872445 Panu.Leinonen@pelkosenniemi.fi

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet

TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet ASIANTUNTIJALAUSUNTO AS OY LAIDUNPOLKU 5 LAIDUNPOLKU 5 01360 VANTAA TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet RAKSYSTEMS ANTICIMEX INSINÖÖRITOIMISTO OY W W W. R A K S Y S T E M S

Lisätiedot

Kosteuskartoitusraportti

Kosteuskartoitusraportti Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite:

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 1(28) LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 2(28) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA KOHTEESTA... 3 2 YLEISTIETOA KUVAUKSESTA JA KUVAUSOLOSUHTEET... 3 2.1 Yleistietoa kuvauksesta... 3 2.2 Kuvausolosuhteet... 4 3

Lisätiedot

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI 01510 VANTAA KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOT KUNTOTUTKIMUSOHJELMA I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

VESIKATTOSELVITYS. Tammirinteen vastaanottokoti 21.8.2006. Tammirinteentie 2 01760 VANTAA. ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki

VESIKATTOSELVITYS. Tammirinteen vastaanottokoti 21.8.2006. Tammirinteentie 2 01760 VANTAA. ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki 21.8.2006 VESIKATTOSELVITYS Tammirinteen vastaanottokoti Tammirinteentie 2 01760 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Projektipäällikkö, insinööri (AMK) VESIKATTOSELVITYS/

Lisätiedot

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA RAPORTTI Sivu 1 / 6 HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ,

Lisätiedot

Leppäkorven koulu VALOKUVAT

Leppäkorven koulu VALOKUVAT 1 (7) (V)= Vahha osa (U)= Uudempi osa) Kuva 1. Vanha rakennus sisäpihalle (V). Uudempi rakennus pilkistää taka-alalla vasemmalla. Kuva 4. Tyypillinen liittyvän rakennuksen nurkkahalkeama (V). Kuva 2. Vanha

Lisätiedot

ALUSTATILASELVITYS HAKUNILAN NUORISOTILA LAUKKARINNE 4, 01200 VANTAA

ALUSTATILASELVITYS HAKUNILAN NUORISOTILA LAUKKARINNE 4, 01200 VANTAA 12.10.2012 ALUSTATILASELVITYS HAKUNILAN NUORISOTILA LAUKKARINNE 4, 01200 VANTAA RAKSYSTEMS ANTICIMEX, VANTAA Jani Streng p. 040 827 7549 jani.streng@racx.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korjattavuusarvio 1 (19) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMEN KUNTA Kirkonkylän alakoulu Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Kaurialan koulu, rakennus 3 Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306114

Tutkimusraportti. Kaurialan koulu, rakennus 3 Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306114 Tutkimusraportti Kaurialan koulu, rakennus 3 Rakennetekninen kuntotutkimus Projekti 306114 4.11.14 Sisältö Sisältö... 2 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus...

Lisätiedot

WSP TUTKIMUSKORTES OY

WSP TUTKIMUSKORTES OY TIIVISTELMÄ Tehtävänä oli tutkia Nikkarin päiväkodin julkisivujen kuntoa ja sisätilojen mahdollisia kosteusvaurioita. Tarkastus suoritettiin 10.05.2005. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tilakeskus,

Lisätiedot

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Lummepolunpäiväkoti Lummepolku 01300 Vantaa

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Köyliöntie 48 32810 Peipohja

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Köyliöntie 48 32810 Peipohja PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 22.09.15 10043 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen juho.ristila@oikeus.fi TYÖKOHDE Köyliöntie 48 32810 Peipohja

Lisätiedot

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys Pintakallistusselvitys Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA Pintakallistusselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Varia Vantaa Rivitalorakennus Tennistie 1 01370 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5.

Lisätiedot

Rakennetekninen kuntotutkimus Mattilan päiväkoti Hirsitie 2 04340 TUUSULA

Rakennetekninen kuntotutkimus Mattilan päiväkoti Hirsitie 2 04340 TUUSULA Mattilan päiväkoti Hirsitie 2 04340 TUUSULA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 TILAAJA...

Lisätiedot