RAPORTTI LAUTTASAAREN KARTANO HELSINKI JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI LAUTTASAAREN KARTANO HELSINKI JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS 21.11.2011"

Transkriptio

1 RAPORTTI LAUTTASAARN KARTANO HLSINKI JULKISIVUJN JA PARVKKIDN KUNTOTUTKIMUS VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

2 Kuntotutkimusraportti 2 (23) TIIVISTLMÄ Toimeksianto käsitti n kaikkien julkisivu- ja parvekerakenteiden kuntotutkimuksen sekä ikkunoiden ulkopuolisten puuosien kunnon selvittämisen. Rappauksessa ei havaittu rakennuksen iän mukaista pehmentymistä vaan rappauspinnat olivat kohtuullisen kovia. Julkisivujen rappauksen kunto ei vaihdellut suuresti eri ilmansuuntien kesken, mutta hyväkuntoisin on koillisjulkisivu. Isoin vaurioalue on rakennuksen länsinurkan yläosan kosteusrasituksesta johtuva rapautuma-alue. Myös lounaisjulkisivun tornin alaosassa oli tiilten rapautumaa todennäköisesti kosteusrasituksesta johtuen. Kaikilla julkisivuilla havaittiin paljon pieniä kopoalueita ja ehjiä kopoalueita. Julkisivuja on korjailtu jo useamman kerran. Parvekelaattojen yläpinnan sekä alapinnan karbonatisoituminen on ollut vähäistä rakennuksen ikään nähden. Parvekekaiteen karbonatisoitumisnopeus on normaalia luokkaa niin ulko- kuin sisäpinnassa. Parvekekorjausten yhteydessä on kiinnitettävä huomio siihen, että vedeneristekermi sisältää asbestia. Julkisivuille suositellaan joko paikkarappausta, kaikkien julkisivujen huoltomaalausta ja halkeamien injektointia tai koko rappauksen uusimista. Paikkarappaus ja koko julkisivun huoltomaalaus tulee todennäköisemmin tällä hetkellä taloudellisemmaksi, mutta rappauksen uusiminen kannattaa pitkällä tähtäimellä. Parvekkeille suositellaan raskasta betonikorjausta, jolloin pintalaatta ja asbestipitoinen bitumikermi puretaan. Työ tehdään haitta-ainetyönä. Parvekkeille valetaan uusi pintalaatta, jonka päälle vedeneristys. Parvekkeiden vedenpoistoa tehostetaan kallistuskorjauksin ja riittävän pitkin vedenheittoputkin. Parvekekaiteet ja pilarit maalauskorjataan. Kattolyhdyn ikkuna ja parvekeovet ovat huonokuntoisia ja ne suositellaan uusittavaksi kokonaan. Kaikilla julkisivuilla ikkunoiden ulkopuitteissa on alkavaa puun lahoamista ja yleisesti maalin hilseilyä, kittausten irtoamista ja epätiiveyttä. Ikkunoille suositellaan ainakin ulkopuitteiden osalta kunnostusta 0-2 vuoden kuluessa. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

3 Kuntotutkimusraportti 3 (23) Sisällys 1 Kuntotutkimuksen yleistiedot Kohde ja tilaaja Tekijä ja ajankohta Tutkimuksen tavoite ja tutkimusmenetelmät Tutkimuksen lähtötiedot Kiinteistön yleistiedot ja korjaushistoria Yleistiedot Rakenne Kohteen korjaushistoria Havainnot Rapatut julkisivut Tuuletusparvekkeet Rakenne Havainnot Ikkunat ja ovet Rakenne Havainnot Näytteet, mittaukset ja tutkimustulokset Julkisivut Parvekkeet Haitalliset aineet Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Julkisivut Parvekkeet Ikkunat Terveys- ja turvallisuusriskit Alustava kustannusarvio VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

4 Kuntotutkimusraportti 4 (23) 1 Kuntotutkimuksen yleistiedot 1.1 Kohde ja tilaaja Kohde Tilaaja Yhteyshenkilö Kauppaneuvoksentie HLSINKI C/o Kiinteistövirasto, tilakeskus PL 2213 (Sörnäistenkatu 1) Helsingin kaupunki Merja Sederholm 1.2 Tekijä ja ajankohta Tutkimuksen tekijä Yhteyshenkilö Vahanen Oy Linnoitustie SPOO puh faksi Sähköposti Sonja Nieminen, RI (Amk) Puhelin Kohteen kenttätutkimukset suorittivat Tuomas Väisänen ja Sonja Nieminen. 1.3 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusmenetelmät Toimeksianto käsitti n kaikkien julkisivu- ja parvekerakenteiden kuntotutkimuksen sekä ikkunoiden ulkopuolisten puuosien kunnon selvittämisen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: rapattujen seinien kunto sekä vauriot ja niiden laajuus julkisivujen ja parvekkeiden rakenneliittymien ja yksityiskohtien toimivuus julkisivujen ja parvekkeiden pellitysten kunto sekä parvekkeiden vedenpoisto julkisivuikkunoiden ulkopuolisten puuosien kunto korjausvaihtoehdot ja kustannusarvio ehdotetuille toimenpiteille. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

5 Kuntotutkimusraportti 5 (23) Rapattujen rakenteiden tutkimuksessa sovellettiin BY44 Rapatun julkisivun kuntotutkimus sisältöä. Betonirakenteiden tutkimuksessa käytettiin silmämääräisen tarkastuksen lisäksi seuraavia BY42 Betonijulkisivun kuntotutkimus mukaisia tutkimusmenetelmiä: betonin karbonatisoitumissyvyyden määritys betonin mikrorakenteen tutkiminen ohuthiekokein parvekelaatan vedeneristyskermin PAH- ja asbestipitoisuuden määritys rappauslaastin ja julkisivumaalien laboratoriotarkastelu Rappausta tutkittiin silmämääräisesti sekä vasaralla koputtelemalla, ns. kopokartoituksena. Vasaralla kevyesti koputtelemalla saadaan äänihavainnon perusteella selville rappauksen tartunta alustaan (kopiseva ääni, mikäli koko rappaus tai joku kerros on irti) sekä mahdollinen rappauslaastin pehmeneminen. Julkisivurakenteet tutkittiin silmämääräisesti nostokorista sekä maantasosta. Julkisivut tutkittiin niin laajasti, kuin se oli nostoteknisesti mahdollista. Tutkimuksen arviot ja johtopäätökset perustuvat aistinvaraisesti tutkittuihin rakenteiden alueisiin ja otettujen näytteiden laboratoriotuloksiin, joten tutkimusten tulokset pätevät vain kyseisiin alueisiin ja näytteisiin. Rakenteissa saattaa olla piileviä vaurioita, joita tämän tutkimuksen avulla ei ole saatu selville tai vaurioiden aste ja laajuus saattavat poiketa tutkimushetkellä todetusta. Näihin seikkoihin tulee varautua korjaussuunnitteluasiakirjoissa ja urakkasopimuksessa. Raportissa on esitetty tutkimuksessa otettuja valokuvia eri rakenneosista ja niissä havaituista tyypillisimmistä vaurioista. 1.4 Tutkimuksen lähtötiedot Kuntotutkimuksen lähtötietoina oli käytettävissä osa rakennuksen alkuperäisistä julkisivupiirustuksista. 2 Kiinteistön yleistiedot ja korjaushistoria 2.1 Yleistiedot 2.2 Rakenne Helsingissä sijaitseva on vuonna 1837 valmistunut 2-kerroksinen tiilirunkoinen rakennus. Ulkoseinien tiilipinnat on rapattuja. Rakennuksen vesikattona rivipeltikatto. Sokkelit on muurattu luonnonkivestä. Rakennuksessa on kaksi tuuletusparveketta. Julkisivuikkunat ovat sisäänaukeavia, kaksilasisia ja kaksipuitteisia ikkunoita. Tutkimuksessa ei ollut käytössä kohteen rakennepiirustuksia. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

6 Kuntotutkimusraportti 6 (23) 2.3 Kohteen korjaushistoria Rakennus on toiminut aikaisemmin vanhusten hoitokotina, mitä varten rakennus on peruskorjattu 1990-luvun alussa. Muita rakennuksen aikaisempia laajempia korjauksia on tehty ainakin 1980-luvun alussa, 1960-luvun alussa ja 1920-luvun alussa. 3 Havainnot 3.1 Rapatut julkisivut Tässä luvussa on esitetty havaitut vauriot julkisivuittain. Seuraavilla sivuilla on kuvia tyypillisistä julkisivujen vaurioista (kuvat 1-9). Kaakkoisjulkisivu Kaakkoisjulkisivulla havaittiin paljon pieniä yksittäisiä kopoalueita sekä ehjiä kopoalueita (kopoalue = alue jossa rappaus on koputusäänen perusteella irronnut alustaan tai tartunta alustaan on heikentynyt). Lisäksi julkisivua kiertävän vaakasuuntaisen koristelistan ylä- ja alapuolella havaittiin pystysuuntaisia halkeamia. Julkisivulla on yksittäisiä halkeamia yläosassa seinää sekä ikkunoiden nurkka-alueilla. Julkisivussa havaittiin muutamia alueita, joissa pinnoite oli vaurioitunut. Julkisivu on ilmeisesti huoltomaalattu joitakin vuosia sitten, koska maalipinta on vielä suhteellisen hyvässä kunnossa. Kohtuullinen maalipinta on suojannut julkisivua enemmiltä vaurioilta. Kaakkoisjulkisivulla havaittiin myös muutamia laastipaikattuja alueita. Kuva 1. Rappauksessa kopoalueita ja pinnoitevaurioita (kaakkoisjulkisivu). Koristelistan ylä- ja alapuolella havaittiin pystyhalkeamia. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

7 Kuntotutkimusraportti 7 (23) Kuva 2. Rappauksessa oleva halkeama (kaakkoisjulkisivu). Usean ikkunan yläpuolella olevassa seinässä havaittiin rappauksessa halkeamia. Kuva 3. Räystäspalkissa rappauksen lohkeama (kaakkoisjulkisivu). VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

8 Kuntotutkimusraportti 8 (23) Koillisjulkisivu Koillisjulkisivun rappauksen havaittiin olevan vähemmän vaurioitunut kuin kaakkoisjulkisivun. Julkisivussa on yksittäisiä kopoalueita ja muutama ehjä kopoalue. Julkisivulla on muutamia alueita, joissa on pinnoitevaurioita. Lisäksi julkisivua kiertävän vaakasuuntaisen koristelistan (alempi koristelista) yläpuolella havaittiin pystysuuntaisia halkeamia. Julkisivu on ilmeisesti huoltomaalattu joitakin vuosia sitten, koska maalipinta on vielä suhteellisen hyvässä kunnossa. Kohtuullinen maalipinta on suojannut julkisivua enemmiltä vaurioilta. Julkisivulla havaittiin myös muutamia laastipaikattuja alueita ja osassa seinää maalipinta oli hieman erisävyistä. Kuva 4. Julkisivua kiertävän vaakasuuntaisen koristelistan yläpuolella havaittiin paljon pystyhalkeamia rappauksessa. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

9 Kuntotutkimusraportti 9 (23) Kuva 5. Räystäspalkissa pinnoitevaurioita (koillisjulkisivu). Luoteisjulkisivu Luoteisjulkisivulla havaittiin paljon pieniä yksittäisiä kopoalueita sekä ehjiä kopoalueita. Lisäksi julkisivua kiertävän vaakasuuntaisen koristelistan ylä- ja alapuolella havaittiin pystysuuntaisia halkeamia. Julkisivulla on yksittäisiä halkeamia varsinkin ikkunoiden nurkka-alueilla. Julkisivussa havaittiin muutamia alueita, joissa pinnoite oli vaurioitunut. Varsinkin räystäspalkin alapuolella on pinnoitteen vaurioitumista. Julkisivu on ilmeisesti huoltomaalattu joitakin vuosia sitten, koska maalipinta on vielä suhteellisen hyvässä kunnossa. Julkisivulla havaittiin myös muutamia laastipaikattuja alueita. Julkisivun luoteis- ja lounaisjulkisivujen ylänurkassa on laajahko vaurioalue, jossa rappausta on lohjennut irti (kuva 6 ja 7). Vaurio on syntynyt erityisen voimakkaan kosteusrasituksen vuoksi. Lohjenneen alueen alapuolella on rappauksen halkeilua sekä kopoalueita (alue rajattu kuvassa 6). Toimimattoman sadevesijärjestelmän vuoksi sadevesi on kastellut seinää ylhäältä alas asti vaurioittaen rappausta. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

10 Kuntotutkimusraportti 10 (23) Kuva 6. Vaurioalue luoteis- ja lounaisjulkisivun ylänurkassa. Räystäspalkista on lohjennut rappausta. Seinä on kostunut laajalta alueelta. Kuva 7. Luoteis- ja lounaisjulkisivujen nurkan sadevesikourujen loiskekuppi oli tukossa ja se oli vajaaksi leikattu, minkä vuoksi sadevesi on kastellut seinää (luoteisjulkisivu). Seinän yläosa on pahasti vaurioitunut syöksytorven molemmin puolin. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

11 Kuntotutkimusraportti 11 (23) Lounaisjulkisivu Lounaisjulkisivulla havaittiin paljon pieniä yksittäisiä kopoalueita sekä ehjiä kopoalueita. Julkisivulla on yksittäisiä halkeamia. Julkisivussa havaittiin muutamia alueita, joissa pinnoite oli vaurioitunut. Varsinkin räystäspalkin alapuolella sekä vaakasuuntaisten koristelistojen ympärillä on pinnoitteen vaurioitumista. Julkisivu on ilmeisesti huoltomaalattu joitakin vuosia sitten, koska maalipinta on vielä suhteellisen hyvässä kunnossa. Julkisivun luoteis- ja lounaisjulkisivujen ylänurkassa on laajahko vaurioalue, jossa rappausta on lohjennut irti (kuva 8). Kuva 8. Vuotavan sadevesikourun viereisen seinän rappaus on vaurioitunut (lounaisjulkisivu). Tornin lounaan puoleinen seinä on vaurioitunut alaosastaan. Vesipellin alapuoliset tiilet ovat rapautuneet ja rappausta irtosi tutkimuksen yhteydessä (kuva 9). Vaurioituneella alueella on myös pinnoitevaurioita ja rappauspinnan verkkomaista halkeilua. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

12 Kuntotutkimusraportti 12 (23) Kuva 9. Tornin seinän rappaus on vaurioitunut (lounaisjulkisivu). Seinästä lohkesi tutkittaessa rappausta ja vesipellin alla olevia tiiliä on rapautunut. Koko seinän alueella havaittiin ehjiä kopoalueita ja vesipellin alapuolella pinnoitevaurioita. Seinän ylänurkasta on lohjennut rappausta. 3.2 Tuuletusparvekkeet Rakenne Tuuletusparvekkeet (2 kpl) on tuettu pilareilla sekä ratakiskoilla. Parvekelaatat ovat reunavahvistettuja ulokelaattoja. Parvekekaiteet ovat betonirakenteisia Havainnot Parvekkeiden tyypillisiä vaurioita on esitetty kuvissa Laattojen alapinnoissa on kosteuden aiheuttamia jälkiä ja maalin hilseilyä. Myös parvekkeiden yläpinnoilla oli kosteuden aiheuttamaa sammalkasvustoa. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

13 Kuntotutkimusraportti 13 (23) Kuva 10. Tuuletusparvekkeen laatan etupinnassa pinnoite hilseilee (kaakkoisjulkisivu). Kuva 11. Tuuletusparvekkeen laatan yläpinnassa havaittiin halkeamia (kaakkoisjulkisivu). VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

14 Kuntotutkimusraportti 14 (23) Kuva 12. Tuuletusparvekkeella kosteuden aiheuttamaa sammalkasvustoa (luoteisjulkisivu). Kuva 13. Parvekelaattojen alapinnoilla on parvekelaatan läpi kulkeutuneen kosteuden aiheuttamia jälkiä ja maalin hilseilyä (kaakkoisjulkisivu). VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

15 Kuntotutkimusraportti 15 (23) 3.3 Ikkunat ja ovet Rakenne Rakennuksen ikkunat ovat kaksipuitteisia ja kaksilasisia puuikkunoita. Ikkunoissa on yksi pystyvälikarmi ja yksi vaakavälikarmi. Puitteissa on teräksiset kulmavahvikkeet Havainnot Ikkunoiden ja ovien tyypillisiä vaurioita on esitetty kuvissa Ikkunoiden puuosien kunto vaihteli, mutta pääosin ylemmän kerroksen ikkunoiden puuosat olivat pehmentyneitä (alaosat). Suurin osa tippalistoista oli pehmentyneitä. Osassa ikkunoita kittaukset olivat puutteellisia. Ikkunoiden ulkopuitteet olivat yleisesti epätiiviitä. Kuva 14. Ikkunan ulkopuitteen puuosissa pehmentymistä (kaakkoisjulkisivu). VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

16 Kuntotutkimusraportti 16 (23) Kuva 15. Kattolyhdyn ikkunan puuosissa havaittiin laajalle edennyttä lahovaurioitumista ja voimakasta maalipinnan irtoilua (kaakkoisjulkisivu). Kuva 16. Parvekeoven maalipinta hilseilee (kaakkoisjulkisivu). Oven alaosan puupinnoissa on lahovaurioita. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

17 Kuntotutkimusraportti 17 (23) Kuva 17. Parvekeoven alaosissa on lahovaurioita (luoteisjulkisivu). 4 Näytteet, mittaukset ja tutkimustulokset 4.1 Julkisivut Julkisivujen rappauksista otettiin viisi näytettä, joista kolmelle tehtiin silmämääräinen laastiselvitys. Rappausnäyte 1, kaakkoisjulkisivu Näytteen ulkopinnassa on seitsemän maalikerrosta ja kaksi eri laastikerrosta A ja B, sekä jäänteitä vanhemmasta laastista. Laastikerrokset A ja B ovat melko kovia kalkkisementtilaasteja, joissa kalkin määrä on suurempi kuin sementin. Vaurioita ei havaittu. Sisäpinnalla oleva vanhempi rappauslaasti on todennäköisemmin puhdasta kalkkilaastia. Julkisivumaalille tehdyn maalin sideainetyypin määrityksen mukaan uloin keltainen maalikerros on styreeni-akrylaattia ja sisin valkoisen harmaa maalikerros on kalkkimaalia. Rappausnäyte 4, lounaisjulkisivu Näytteen ulkopinnassa on kaksi maalikerrosta, jonka alla laastikerros, poltettu tiili ja vähäinen määrä laastia. Laasti on kokonaisuudessaan kovaa. Vaurioita ei havaittu. Rappauslaastikerros on kalkki-sementtilaastia, jossa kalkin määrä vaihtelee runsaasti. Tämä viittaa puutteelliseen sekoittamiseen. Uloin keltainen maali on styreeni-akrylaatti. Rappausnäyte 5, lounaisjulkisivu VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

18 Kuntotutkimusraportti 18 (23) Näyte koostuu useasta eri kerroksesta; ulkopinnassa maalikerros, vaalea laastikerros D, vaalean harmaa laasti C, tumman harmaa laasti B, harmaa laasti A, ohuelti kalkkilaastia, jäänteitä poltetusta tiilestä ja saumalaastia vähäinen määrä. Laasti D (uloin laasti) on kovaa kalkki-sementtilaastia, jossa kalkin ja sementin määrä on suunnilleen sama. Laasti D pysyy hyvin koossa eikä vaurioita ei havaittu. Laastit A, B ja C ovat hyvin kovia sementtilaasteja, vaurioita ei havaittu. Uloin maalikerros on styreeni-akrylaattia. 4.2 Parvekkeet Kaakon puoleisesta tuuletusparvekkeesta porattiin kaksi betonilieriötä, toinen parvekelaatasta ja toinen parvekekaiteesta (kuvat 18 ja 19). Betonilieriöille tehtiin ohuthietutkimus ja karbonatisoitumismääritys sekä bitumikermille PAH-analyysi ja asbestianalyysi. Hiertopinnoite 4 mm, pintakäsittelykerros 2 mm, maali Tasausvaluosa 10 mm Pintavaluosa 35 mm Bitumikermi 12 mm Runkovaluosa 110 mm Runkovaluosassa on mm:n paksuinen kaasubetonikerros. Betonivalukerros 52 mm Kuva 18. Parvekelaatta, poranäyte 1.hlp Laastikerros 9 mm, maali VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

19 Kuntotutkimusraportti 19 (23) Laastikerros 8 mm, 2 maalikerrosta Runkovaluosa mm Maali, tasoitekerros 2-3 mm, laastikerros 12 mm Kuva 19. Parvekekaide, poranäyte 2. Parvekelaatta Parvekelaatan (näyte 1) ohuthietutkimus tehtiin runkolaatan alapinnasta. Runkovaluosassa ei havaittu suojahuokosia, tiivistyshuokosia on vähän. Betonivalukerroksessa on kohtalaisesti suojahuokosina toimivia huokostiloja epätasaisesti jakautuneena (lisäaineella aikaansaatua suojahuokostusta ei käytetty vielä rakennuksen valmistusajankohtana). Huokosissa on vähän kalsiumkarbonaattikiteytymiä. Runkovaluosassa on vähän kutistumiskutistumisesta johtuvia säröjä, kun taas betonivalukerroksessa on koko näytteen alalla runsaasti kuivumiskutistumasäröjä. Betonivalukerroksen säröt esiintyvät paikoin verkostona. Pakkasrapautumaa ei havaittu tutkituissa kerroksissa. Parvekelaatan runkovaluosassa on mm:n paksuinen kaasubetonikerros. Parvekelaatasta otetun poranäytteen yläpinnan karbonatisoitumissyvyydet vaihtelevat 4-8 mm (keskiarvo on 7 mm) ja alapinnan karbonatisoitumissyvyydeksi mitattiin 11 mm. Parvekekaide Parvekekaiteen (näyte 2) ohuthietutkimus tehtiin ulkopinnasta. Runkovaluosassa havaittiin kohtalaisesti suojahuokosina toimivia huokostiloja epätasaisesti jakautuneena (suojahuokostusta ei käytetty vielä rakennuksen valmistusajankohtana).. Runkovaluosassa on koko alalla kohtalaisesti kuivumiskutistumasäröjä. Huokosissa on vähän kalsiumkarbonaattikiteytymiä. Pakkasrapautumista ei havaittu. Parvekekaiteen ulkopinnan karbonatisoitumissyvyydet vaihtelevat mm (keskiarvo on 43 mm) ja sisäpinnan karbonatisoitumissyvyydet mm (keskiarvo 26 mm). Parvekekaiteesta poratussa näytteessä oleva teräs on osittain karbonatisoituneella alueella. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

20 Kuntotutkimusraportti 20 (23) 4.3 Haitalliset aineet Julkisivumaalille tehtiin asbestianalyysi. Analyysitulosten mukaan julkisivumaali ei sisällä asbestia. Tuuletusparvekkeiden vedeneristyskermille tehtiin asbesti- ja PAH-yhdisteanalyysi. Analyysitulosten mukaan bitumikermi sisältää asbestia (antofylliitti). Bitumikermin PAHyhdistepitoisuus on alle määritysrajan, eli hyvin vähäinen. 5 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 5.1 Julkisivut Rappauksessa ei havaittu rakennuksen iän mukaista pehmentymistä vaan rappauspinnat olivat kohtuullisen kovia. Julkisivujen rappauksen kunto ei vaihdellut suuresti eri ilmansuuntien kesken, mutta hyväkuntoisin on koillisjulkisivu. Isoin vaurioalue on rakennuksen länsinurkan yläosan kosteusrasituksesta johtuva rapautuma-alue. Myös lounaisjulkisivun tornin alaosassa oli tiilten rapautumaa todennäköisesti kosteusrasituksesta johtuen. Kaikilla julkisivuilla havaittiin paljon pieniä kopoalueita ja ehjiä kopoalueita. Julkisivuja on korjailtu jo useamman kerran. Julkisivussa havaittiin joka ilmansuunnissa rappauksen halkeilua, jolloin lisääntyvä kosteus pääsee yhä helpommin kulkeutumaan rappauksen sisälle ja rappauksen sekä seinärakenteen väliin ja näin ollen rappauskerroksen vauriokehitys kiihtyy. Julkisivuille suositellaan joko koko rappauksen uusimista tai paikkarappausta, halkeamien injektointia ja kaikkien julkisivujen huoltomaalausta. Paikkarappaus ja koko julkisivun huoltomaalaus tulee todennäköisemmin tällä hetkellä taloudellisemmaksi, mutta rappauksen uusiminen kannattaa pitkällä tähtäimellä. Länsinurkan vuotava loiskekuppi pitää uusia. Yksittäiset rapautumakohdat räystäspalkeissa korjataan sekä tornin rapautuneet tiilet korjataan. 5.2 Parvekkeet Parvekerakenteiden näytteissä ei laboratoriotutkimuksissa havaittu betonin pakkasrapautumisesta johtuvia vaurioita. Suojahuokosten puuttuminen / puutteellinen suojahuokostus huonontaa pitkällä aikavälillä pakkasenkestävyyttä. Suojahuokostusta ei vielä käytetty rakennuksen valmistumisajankohtana. Pitkäaikaiskestävyyden kannalta on merkittävää saada laatan kosteusrasitus pysymään mahdollisimman pienenä. Parvekelaattojen yläpinnan sekä alapinnan karbonatisoituminen on ollut vähäistä rakennuksen ikään nähden mikä voi johtua rakenteissa olevasta runsaasta kosteudesta. Parvekekaiteen karbonatisoitumisnopeus on normaalia luokkaa niin ulko- kuin sisäpinnassa. Parvekekorjausten yhteydessä on huomioitava, että vedeneristekermi sisältää asbestia. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

21 Kuntotutkimusraportti 21 (23) Parvekkeille suositellaan raskasta betonikorjausta, jolloin pintalaatta ja asbestipitoinen bitumikermi puretaan. Työ tehdään haitta-ainetyönä. Parvekkeille valetaan uusi pintalaatta, jonka päälle asennetaan uusi vedeneristys. Parvekkeiden vedenpoistoa tehostetaan kallistuskorjauksin ja riittävän pitkin vedenheittoputkin. Parvekekaiteet ja pilarit maalauskorjataan. 5.3 Ikkunat Kattolyhdyn ikkuna ja parvekeovet ovat huonokuntoisia ja ne suositellaan uusittavaksi kokonaan. Kaikilla julkisivuilla ikkunoiden ulkopuitteissa on alkavaa puun lahoamista ja yleisesti maalin hilseilyä, kittausten irtoamista ja epätiiveyttä. Ikkunoille suositellaan ainakin ulkopuitteiden osalta kunnostusta 0-2 vuoden kuluessa. 5.4 Terveys- ja turvallisuusriskit Putoilevat rappauslaastikappaleet julkisivuilta saattavat aiheuttaa vaaratilanteita rakennuksen vieressä kulkeville ihmisille tai ajoneuvoille. Tuuletusparvekkeiden vedeneristyskermi sisältää asbestia (antofylliitti). Bitumin asbestipitoisuus on huomioitava mahdollisten purkutöiden osalta. 5.5 Alustava kustannusarvio Tulevassa hankesuunnittelussa tulee huomioida eri korjausten (julkisivut, parvekkeet ja ikkunat) ajoitukset niin, ettei aiemmin tehtyjä korjauksia vaurioiteta myöhemmissä korjauksissa. Alla olevassa taulukossa on kustannus- ja laajuusarvio rakennukselle ehdotetuille korjauksille, todellinen kustannustaso selviää hankesuunnittelun aikana. Taulukossa esitetyissä kustannuksissa ei ole mukana rakennuttajakustannuksia. RAPPAUKST Vaihtoehto 1 (1-3 vuoden kuluessa): Rappauksen huoltomaalauskorjaus, koillis- ja luoteisjulkisivut KAIKKI JULKISIVUT - paikallisten kopoalueiden paikkakorjaukset - vähentää rakenteen kosteusrasitusta ja vaurioitumista - huoltomaalaus - vaikuttaa vain vähän rakenteen kokonaiskäyttöikään Vaihtoehto 2 (1-3 vuoden kuluessa): Rappauksen uusiminen, kaikki julkisivut - vanhojen rappausten poistaminen - uusi rappaus PARVKKT - rappausten käyttöikä vastaa uuden rakenteen käyttöikää - työ on tehtävä huputettuna telinetyönä 80 /m 2 Yhteensä /m 2 Yhteensä VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

22 Kuntotutkimusraportti 22 (23) Raskas betonikorjaus (1-3 vuoden kuluessa) - vanhan pinnoitteen poisto esim. vesihiekkapuhaltamalla - paikallisten korroosio ja rapautumavaurioiden korjaus (korjataan myös odotettavissa olevat vauriokohdat) - ylitasoitus (huokoset ja kutistumahalkeamat täytetään) - pinnoitus - lattioiden vedeneristys esim. polyuretaaniepoksilla - - Seuraava korjaustarve vuotta korjauksesta. - rakenteiden vaurioituminen saadaan merkittävästi hidastumaan - työ on tehtävä huputettuna telinetyönä - työaika; parveke pois käytöstä 2-3 kk - työ edellyttää korkeaa ammattitaitoa - HUOM! Bitumikermi sisältää asbestia /parveke Yhteensä IKKUNAT Kattolyhdyn ikkunan ja parvekeovien uusiminen (0-2 vuoden kuluessa) - vanhan ikkunan poistaminen - uusien ikkunoiden asennus - vanhan parvekeoven poistaminen ja uusien ovien asennus - parantaa ikkunan ja oven lämmöneristyskykyä, vähentää huoltotarvetta - Ikkunan ja oven käyttöikä vastaa uuden rakenteen käyttöikää Ikkunoiden huoltokorjaus (0-2 vuoden kuluessa) - puuosien maalien poistaminen ja maalaaminen - lahonneiden puuosien vaihtaminen - lasituskittausten uusiminen - tiivisteiden vaihtaminen /ikkunam /kpl - säännöllisesti tehtynä lisää ikkunoiden käyttöikää /ikkunam 2 Yhteensä Yhteensä Helsingissä Vahanen Oy Sonja Nieminen, RI (amk) Asiantuntija Mika Oikari, DI Vanhempi asiantuntija VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

23 Kuntotutkimusraportti 23 (23) Liitteet 1. Laboratoriotutkimusseloste, TT Vauriokartat Jakelu C/o Kiinteistövirasto, tilakeskus, Merja Sederholm Vahanen Oy:n arkisto VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

24 Tutkimusseloste (TT 407) 1 (10) Tutkimusseloste TT 407 Laboratoriotutkimukset

25 Tutkimusseloste (TT 407) 2 (10) Tilaajan tiedot Tilaaja Helsingin kaupunki/kiinteistövirasto Osoite Sörnäistenkatu 1 Postinumero Postitoimipaikka Helsnki Yhteyshenkilön nimi Helsinki / Tilakeskus Yhteyshenkilön puhelin Yhteyshenkilön sähköposti Kohteen tiedot TT-tunnus 407 Nimi Osoite Kauppaneuvoksentie 18 Postinumero Kaupunki Helsinki Valmistumisvuosi Tilauskoodi Tilauspäivämäärä rityishuomiot Tutkimukset Karbonatisoitumissyvyyden määritys: 2 kpl Sideainetyypin määritys: 1 kpl Ohuthietutkimus: 2 kpl Laastitutkimus: 3 kpl Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen osittainen kopiointi on kielletty ilman Vahanen Oy:n kirjallista lupaa Tutkitut näytteet # Tunnus Rakenneosa Pituus Pituus Leveys Ilmansuunta Tarkenne Lisätiedot (max) (min) 1 1 parvekelaatta Kaakkoon Runkovaluosassa on mm:n paksuinen kaasubetonikerros. Näytteen alapinnassa on useita eri maalikerroksia. 2 2 parvekekaide Kaakkoon 3 Laasti 1 rappaus Kaakkoon 4 Laasti 4 rappaus Lounaaseen 5 Laasti 5 rappaus Lounaaseen

26 Tutkimusseloste (TT 407) 3 (10) KARBONATISOITUMISN MÄÄRITYS Testausmenetelmä Rakenteesta otetut poralieriönäytteet ovat halkaisijaltaan 80 mm. Näytteiden halkaisupinnat käsitellään ph - indikaattorilla. Karbonatisoitumissyvyys mitataan betonin värinmuutoksen perusteella. Karbonaatisoitumissyvyyden mittausmenetelmä on kuvattu standardissa SS YP=Yläpinta AP=Alapinta UP=Ulkopinta SP=Sisäpinta Tutkimustulokset Näyte 2, parvekekaide, Kaakkoon, pituus mm maali tasoitekerros laastikerros runkovaluosa laastikerros maali maali Kerroksen pinta Karbonatisoitumissyvyys [mm] Keskiarvo [mm] UP ,0 SP ,0 Kerroksen pinta Karbonatisoitumissyvyys [mm] Keskiarvo [mm] UP ,2 SP ,2 Kerroksen pinta Karbonatisoitumissyvyys [mm] Keskiarvo [mm] UP ,0 SP ,0 Lisätiedot Halkaisijaltaan 3 mm:n teräs sijaitsee 31 mm:n etäisyydellä runkovaluosan ulkopinnasta. Teräs sijaitsee osittain karbonatisoituneella alueella. Halkaisijaltaan 3 mm:n teräs sijaitsee 32 mm:n etäisyydellä runkovaluosan ulkopinnasta. Teräs sijaitsee osittain karbonatisoituneella alueella.

27 Tutkimusseloste (TT 407) 4 (10) Näyte 1, parvekelaatta, Kaakkoon, pituus mm, Runkovaluosassa on mm:n paksuinen kaasubetonikerros. Näytteen alapinnassa on useita eri maalikerroksia. hiertopinnoite pintakäsittelykerros pintakäsittelykerros tasausvaluosa pintavaluosa kermi runkovaluosa betonivalukerros laastikerros maali Kerroksen pinta Karbonatisoitumissyvyys [mm] Keskiarvo [mm] YP ,5 AP ,0 Kerroksen pinta Karbonatisoitumissyvyys [mm] Keskiarvo [mm] YP ,0 AP ,0 Kerroksen pinta Karbonatisoitumissyvyys [mm] Keskiarvo [mm] YP ,0 AP ,8 Kerroksen pinta Karbonatisoitumissyvyys [mm] Keskiarvo [mm] YP ,8 AP ,0 Kerroksen pinta Karbonatisoitumissyvyys [mm] Keskiarvo [mm] YP ,0 AP ,0 Lisätiedot Kolme, halkaisijaltaan 1 mm:n terästä sijaitsee 3-6 mm:n etäisyydellä runkovaluosan ulkopinnasta. Teräkset eivät sijaitse karbonatisoituneella alueella. Alapinnan laastikerros on läpikarbonatisoitunut. Alapinnan betonivalukerroksessa pistemäistä karbonatisoitumista, joka ulottuu 12 mm:n syvyydelle.

28 Tutkimusseloste (TT 407) 5 (10) OHUTHITUTKIMUS Testausmenetelmä Rakenteesta otetuista poralieriöistä valmistettiin näytteet, jotka impregnoitiin fluoresoivalla hartsilla. Näytteistä valmistettiin 0,03 mm paksut ohuthieet, jotka tutkittiin Nikon clipse 600 POL polarisaatio- ja fluoresenssimikroskoopilla. Havainnot pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tutkimustulokset Näyte 1, parvekelaatta, Kaakkoon, Runkovaluosassa on mm:n paksuinen kaasubetonikerros. Näytteen alapinnassa on useita eri maalikerroksia. hiertopinnoite: Paksuus: 4 mm, pintakäsittelykerros: Paksuus: 2 mm, pintakäsittelykerros:, tasausvaluosa: Paksuus: 10 mm, pintavaluosa: Paksuus: 35 mm, kermi: Paksuus: 12 mm runkovaluosa Paksuus: 110 mm Runko- ja sideaine Runkoaine on muodoltaan särmikästä ja osittain pyöristynyttä sora-ainesta, joka koostuu pääosin graniittisista kivistä ja kiillegneissistä. Runkoaineen maksimiraekooksi mitattiin 7 mm. Hieno runkoaine on pääasiassa kvartsi- ja maasälpärakeita ja kivilajifragmentteja (silikaattimineraaleista koostuvia kiviä) sekä vähäisessä määrin mm. kiillemineraaleja. Runkoaineesta puuttuvat välikoot, joten runkoaineen raekokojakauma tulkittiin epäjatkuvaksi. Sideaineena on portlandsementti, jossa on seosaineena masuunikuonaa ja kalkkikivijauhetta. Hydrataatioaste on korkeahko. Sideaineessa ei havaittu karbonatisoitumista. Huokoset Runkovaluosassa ei havaittu suojahuokosia. Tiivistyshuokosia on vähän. Huokosissa ei havaittu mainittavia kiteytymiä. Halkeamat ja säröt Runkovaluosassa on koko alalla vähän kuivumiskutistumasäröjä (asteikko: ei säröjä - säröjä vähän - säröjä kohtalaisen vähän - säröjä kohtalaisesti - säröjä kohtalaisen runsaasti - säröjä runsaasti). Pakkasrapautumista tms. vaurioita ei havaittu (asteikko: ei pakkasvaurioitumista - erittäin lievää pakkasrapautumista - lievää pakkasrapautumista - pakkasrapautunut).

29 Tutkimusseloste (TT 407) 6 (10) Muuta Runkovaluosa on sahattu ja vain pieni osa on mukana ohuthieessä (10 mm). Runkovaluosan ja betonivalukerroksen tartuntarajapinta on avoin. betonivalukerros Paksuus: 52 mm Runko- ja sideaine Runkoaine on muodoltaan osittain pyöristynyttä sora-ainesta, joka koostuu pääosin graniittisista kivistä ja kiillegneissistä. Runkoaineen maksimiraekooksi mitattiin poralieriön kappaleista 15 mm. Hieno runkoaine on pääasiassa kvartsi- ja maasälpärakeita ja kivilajifragmentteja (silikaattimineraaleista koostuvia kiviä) sekä vähäisessä määrin mm. kiillemineraaleja. Runkoaineesta puuttuvat välikoot, joten runkoaineen raekokojakauma tulkittiin epäjatkuvaksi. Sideaineena on seostamaton portlandsementti, jonka hydrataatioaste on matalahko. Sideaine on karbonatisoitunut rintamana yläpinnasta 1-3 mm:n syvyyteen ja alapinnasta 1-6 mm:n syvyyteen. Lisäksi sideaine on karbonatisoitunut alapinnasta säröjä pitkin aina 14 mm:n syvyyteen ja paikoitellen laikukkaasti 18 mm:n syvyyteen. Huokoset Betonivalukerroksessa on kohtalaisesti suojahuokosia, ja ne ovat jakaantuneet hieman epätasaisesti. Yli puolet suojahuokosista on optimikokoisia (< 0,3 mm) pakkasenkestävyyden kannalta. Betonivalukerroksessa on tiivistymättömiä tiloja ja kohtalaisen vähän halkaisijaltaan 0,3-2 mm:n tiivistyshuokosia. Suojahuokosten kokoluokkaa olevia tiivistyshuokosia on kohtalaisesti. Huokosissa on vähän kalsiumhydroksidikiteytymiä. Halkeamat ja säröt Betonivalukerroksessa on koko alalla runsaasti kuivumiskutistumasäröjä, ja paikoin säröt esiintyvät verkostona (asteikko: ei säröjä - säröjä vähän - säröjä kohtalaisen vähän - säröjä kohtalaisesti - säröjä kohtalaisen runsaasti - säröjä runsaasti). Kiviaineksen ja sementtipastan väliset tartuntarajapinnat ovat paikoitellen avoimet kuivumiskutistumasäröjen vuoksi. Alapintaa vasten kohtisuorasti on 13 mm:n syvyyteen ulottuva kuivumiskutistumisesta johtuva särö. Pakkasrapautumista tms. vaurioita ei havaittu (asteikko: ei pakkasvaurioitumista - erittäin lievää pakkasrapautumista - lievää pakkasrapautumista - pakkasrapautunut). Muuta Betonivalukerroksen ja laastikerroksen tartuntarajapinta on tiivis.

30 Tutkimusseloste (TT 407) 7 (10) laastikerros Paksuus: 5 mm Muuta Laastikerroksen runkoaine on halkaisijaltaan alle 1 mm:n hiekkaa, joka koostuu pääasiassa kvartsista, maasälvästä ja kivilajifragmenteista. Laastikerroksen sideaine on kokonaan karbonatisoitunut. Laastikerros sisältää kohtalaisen vähän pieniä huokosia. Pakkasrapautumista tms. vaurioita ei havaittu. Laastikerroksen ja maalikerroksen tartuntarajapinta on paikoitellen avoin. maali Muuta Maalissa on ainakin kolme erillistä kerrosta, joiden väliset tartuntarajapinnat ovat paikoitellen avoimet. Ohuthie valmistettiin 66 mm:n pituuteen betonisen parvekelaatan alapinnasta. Hienäytteen leveys on 42 mm. Näyte 2, parvekekaide, Kaakkoon maali Muuta Maalikerros ei ole mukana ohuthieessä. tasoitekerros Paksuus: 2-3 mm Tasoitekerroksen ja laastikerroksen tartuntarajapinta on pääosin tiivis. laastikerros Paksuus: 12 mm Muuta Laastikerroksen runkoaine on halkaisijaltaan maksimissaan 5 mm:n kiviainesta, mutta sisältää pääasiassa halkaisijaltaan alle 2 mm:n hiekkaa, joka koostuu kvartsista, maasälvästä ja kivilajifragmenteista. Laastikerroksessa on kohtalaisesti hydratoitumattomia sementtipartikkeleita ja kalkkikasaumia, joten kyseessä on todennäköisesti kalkkisementtilaasti, jossa kalkin ja sementin määrät ovat suunnilleen samat. Laastikerroksen sideaine on kokonaan karbonatisoitunut. Laastikerros sisältää runsaasti pieniä huokosia. Pakkasrapautumista tms. vaurioita ei havaittu.

31 Tutkimusseloste (TT 407) 8 (10) Laastikerroksen ja runkovaluosan tartuntarajapinta on paikoitellen avoin huokostilojen vuoksi. runkovaluosa Paksuus: mm Runko- ja sideaine Runkoaine on muodoltaan osittain pyöristynyttä sora-ainesta, joka koostuu pääosin graniittisista kivistä. Runkoaineen maksimiraekooksi mitattiin poralieriön kappaleista 18 mm. Hieno runkoaine on pääasiassa kvartsi- ja maasälpärakeita ja kivilajifragmentteja (silikaattimineraaleista koostuvia kiviä) sekä vähäisessä määrin mm. kiillemineraaleja. Runkoaineesta puuttuvat välikoot, joten runkoaineen raekokojakauma tulkittiin epäjatkuvaksi. Sideaineena on seostamaton portlandsementti, jonka hydrataatioaste on matalahko. Sideaine on karbonatisoitunut rintamana ulkopinnasta mm:n syvyyteen. Huokoset Runkovaluosassa on kohtalaisesti suojahuokosia, ja ne ovat jakaantuneet hieman epätasaisesti. Yli puolet suojahuokosista on optimikokoisia (< 0,3 mm) pakkasenkestävyyden kannalta. Runkovaluosassa on tiivistymättömiä tiloja ja kohtalaisesti halkaisijaltaan 0,3-2 mm:n tiivistyshuokosia. Suojahuokosten kokoluokkaa olevia tiivistyshuokosia on kohtalaisen runsaasti. Huokosissa on vähän kalsiumkarbonaattikiteytymiä. Halkeamat ja säröt Runkovaluosassa on koko alalla kohtalaisesti kuivumiskutistumasäröjä (asteikko: ei säröjä - säröjä vähän - säröjä kohtalaisen vähän - säröjä kohtalaisesti - säröjä kohtalaisen runsaasti - säröjä runsaasti). Kiviaineksen ja sementtipastan väliset tartuntarajapinnat ovat paikoitellen avoimet huokostilojen ja kuivumiskutistumasäröjen vuoksi. Pakkasrapautumista tms. vaurioita ei havaittu (asteikko: ei pakkasvaurioitumista - erittäin lievää pakkasrapautumista - lievää pakkasrapautumista - pakkasrapautunut). Muuta Ohuthie valmistettiin 60 mm:n pituuteen betonisen parvekekaiteen ulkopinnasta. Hienäytteen leveys on 42 mm. Runkovaluosa on sahattu ja vain osa siitä on mukana ohuthieessä. laastikerros: Paksuus: 8 mm, maali:, maali: Yhteenveto

32 Tutkimusseloste (TT 407) 9 (10) dellä esitettyjen tekijöiden ja ominaisuuksien puolesta betonin kuntoa arvioitiin tutkitulta osaltaan asteikolla hyvä - tyydyttävä - välttävä - heikko. Näyte 1: Betonivalukerros=TYYDYTTÄVÄ Näyte 2: Runkovaluosa=TYYDYTTÄVÄ

33 Tutkimusseloste (TT 407) 10 (10) Laboratorion yhteyshenkilöt Yhteyshenkilöt ja projekti Vahanen Oy Halsuantie Helsinki Puhelin: Fax: Projektinumero Yhteyshenkilön nimi Sähköposti Tilauksen kirjaajan nimi Sähköposti LAB926 Tuomas Väisänen Sonja Nieminen

LABROC 2056/OH TUTKIMUSRAPORTTI

LABROC 2056/OH TUTKIMUSRAPORTTI 1 (6) OHUTHIEANALYYSI Tilaaja: Wise Group Finland Oy/ Tomi Valkeapää Tilaus-/ toimituspäivä: 13.01.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Louhentie 3 Näytetunnukset: 01.OH-RA, 02.OH-RA, 03.OU-RA Näytteiden

Lisätiedot

tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen.

tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen. 1 (10) 08.02.2013 Puh. 0207 864 12 Fax 0207 864 800 Ramboll Finland Oy Lauri Harle Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO analyysi: OHUTHIEANALYYSI kohde: Uimahalli näytetunnukset: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2,

Lisätiedot

BETONISEN JULKISIVUN. KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa

BETONISEN JULKISIVUN. KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa BETONISEN JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 21.12.2012 Raportti 2 (5) KATRIINAN SAIRAALA 21.12.2012 Kiinteistöjen

Lisätiedot

Tutkimusseloste TT Lappeenrannan kaupungintalo, edustatori Laboratoriotutkimukset

Tutkimusseloste TT Lappeenrannan kaupungintalo, edustatori Laboratoriotutkimukset Tutkimusseloste TT 1562 Lappeenrannan kaupungintalo, edustatori Laboratoriotutkimukset 1 ( 17 ) Tilaajan tiedot Tilaaja Lappeenrannan kaupunki Osoite Villimiehenkatu 1 Postinumero 53100 Postitoimipaikka

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

Kivimäen koulu Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 28.2.2012

Kivimäen koulu Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 28.2.2012 TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Kivimäen koulu Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 28.2.2012 Raporttitunnus 1280012 Jaakko Luukkonen, insinööri TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Kivimäenkoulu, Vantaa TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VALTION- TALO JULKISIVUJEN KUNTO- TUTKIMUSRAPORTTI

JYVÄSKYLÄN VALTION- TALO JULKISIVUJEN KUNTO- TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Jyväskylän Tilapalvelu Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 27.9.2010 JYVÄSKYLÄN VALTION- TALO JULKISIVUJEN KUNTO- TUTKIMUSRAPORTTI JYVÄSKYLÄN VALTIONTALO JULKISIVUJEN KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Julkisivun kuntoselvitys

Julkisivun kuntoselvitys Julkisivun kuntoselvitys 10.9.2014 1/8 Julkisivun kuntoselvitys 10.9.2014 Julkisivun kuntoselvitys 10.9.2014 2/8 1. Yleistiedot 1.1 Selvityksen kohde Valkoisenlähteentie 53 01300 Vantaa 1.2 Selvityksen

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS

KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS 1442 5183/KLORIDI TUTKIMUSRAPORTTI 26.5.2015 1(1) KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS Tilaaja: Ramboll Finland Oy/ Tuomo Siitonen Tilaus-/ toimituspäivä: 8.5.2015 Kohde/ projektinumero: Liedon vesitornin kuntotutkimus

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA

BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA FRAME Tutkimuksen päätösseminaari TTY Tietotalo 8.11.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA Betonijulkisivujen toiminta Sisältö: - Tutkimusaineisto

Lisätiedot

3 Laatan ulokeosan ja kaiteen uusiminen

3 Laatan ulokeosan ja kaiteen uusiminen Luonnossuunnitelma 1 (5) 15.1.2014 As Oy Ristikukkula c/o Pirmax Oy Possijärvenkatu 1 33400 Tampere Asunto Oy Ristikukkula, huoneistoparvekkeet 1 Yleistä Tämä luonnossuunnitelma sisältää As Oy Ristikukkulan

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 04.07.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSKLUSTERIN TRENDIT -korjaustoiminnan muutokset lähitulevaisuudessa

JULKISIVUKORJAUSKLUSTERIN TRENDIT -korjaustoiminnan muutokset lähitulevaisuudessa Julkisivukorjaamisen nykytila ja tulevat trendit Julkisivuyhdistyksen kevätseminaari Helsinki 9.5.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos JULKISIVUKORJAUSKLUSTERIN

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

IKKUNA- JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN VESIVUOTOKOHTIEN SELVITYS

IKKUNA- JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN VESIVUOTOKOHTIEN SELVITYS HIIDENKIVEN PERUSKOULU Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto, Tilakeskus PROJEKTI: 304977 IKKUNA- JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN VESIVUOTOKOHTIEN SELVITYS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

HANGON SATAMA ENGLANNIN MAKASIINI BETONIRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS

HANGON SATAMA ENGLANNIN MAKASIINI BETONIRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS HANGON SATAMA ENGLANNIN MAKASIINI BETONIRAKENTEIDEN 17.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä 3 1.3 Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus 3 1.4

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu HAITTA-AINEKARTOITUS Koskitie 9 90500 Oulu Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus 20.4.2015 2 (5)

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5. Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

VARI-INVENTOINTI. Pattijoen kirkon ulkopuoli. MINNA OIKARINEN (Artenomi AMK)

VARI-INVENTOINTI. Pattijoen kirkon ulkopuoli. MINNA OIKARINEN (Artenomi AMK) RESTAUROINTIPUUSEPÄT NUUTTI AY VARI-INVENTOINTI Pattijoen kirkon ulkopuoli MINNA OIKARINEN (Artenomi AMK) 23.11.2012 Raportti sisältää Pattijoen kirkon ulkopuolen väri-inventoinnin. Inventoinnissa on tutkittu

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

Raportti Työ No:

Raportti Työ No: Sivu 1 / 10 Asunto Oy Hopeakartano SKH isännöinti Oy Tekninen Isännöitsijä Toni Sundberg Beckerintie 8 00410 HELSINKI Raportti Työ No: 759-1418 Kohde: Työ No: Asiakas Asunto Oy Hopeakartano Malminkartanonaukio

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

Maalin tehtävät. Betonin suojaaminen säärasitukselta. Julkisivun kaunistaminen värin ja struktuurin keinoin

Maalin tehtävät. Betonin suojaaminen säärasitukselta. Julkisivun kaunistaminen värin ja struktuurin keinoin Maalin tehtävät Betonin suojaaminen säärasitukselta Julkisivun kaunistaminen värin ja struktuurin keinoin Julkisivujen ja muiden rakennusosien puhtaanapysymisen parantaminen 13.4.2015 2 PINNOITTEIDEN VEDEN-

Lisätiedot

Jokivarren koulun julkisivun rappauksen tartuntalujuuden tutkimus.

Jokivarren koulun julkisivun rappauksen tartuntalujuuden tutkimus. 1(5) Tilaaja: Työtilaus: Osoite: Jouni Räsänen, kunossapitoinsinööri Kielotie 13 01300 VANTAA Jokivarren koulun julkisivun rappauksen tartuntalujuuden tutkimus. Jokivarren koulu Sorvatie 11 01480 Vantaa

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Kalliola /10

Kalliola /10 Kalliola- 1/10 Uusikaupunki (895) Kuivarauma (482) Kalliola 1 001 Muu asuinrakennus 002 Kellari, kellarivaja 003 Navetta 004 Muu karjarakennus 005 Sauna Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4. Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Björn-Eric Falck Kuntokartoitus Kohde: Jokirannantie 21, 02570 Siuntio Tutkimus pvm: 6.4.16 Raportointi pvm: 16.4.16 Läsnä olleet: Björn-Eric

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058

KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058 Sivu 1 / 13 Vastaanottaja: Lounaismaan OP Kiinteistökeskus Oy Reima Hakala Sibeliuksenkatu 3 30100 FORSSA KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058 As Oy Forssan Nikkilän-Hovi Tyhjä liiketila (entinen ravintola

Lisätiedot

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO /

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO / HAITTA-AINEKARTOITUS Hanke WO-00195495 / 22.10.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus Hanke

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 08. RAPPAUSLAASTIT Rappauslaasti KS 10/90 2 Rappauslaasti KS 35/65 4 Rappauslaasti KS 50/50 6 Rappauslaasti KS 65/35 8 Rappauslaasti KS 35/65 kuitu 10 Pohjanoikaisulaasti 13

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS- RAPORTTI

KUNTOTUTKIMUS- RAPORTTI KUNTOTUTKIMUS- RAPORTTI AS OY SÄÄSTÖKENNO JULKISIVUJEN JAPARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS, VESIKATON KORJATTAVUUSSELVITYS 5.6.2014 VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo +358 20 769 8698 www.vahanen.com Y-tunnus

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

WSP TUTKIMUSKORTES OY

WSP TUTKIMUSKORTES OY TIIVISTELMÄ Tehtävänä oli tutkia Nikkarin päiväkodin julkisivujen kuntoa ja sisätilojen mahdollisia kosteusvaurioita. Tarkastus suoritettiin 10.05.2005. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tilakeskus,

Lisätiedot

PIMA-selvitys/raportti

PIMA-selvitys/raportti PIMA-selvitys/raportti Hietakyläntie 171 Pyhäsalmi Kunta: Pyhäjärvi Kaupunginosa: 403 Kortteli/Tila: 25 Tontti/Rek.nro: 38 Sivu 2 / 4 PIMA-selvitys/raportti 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET 1.1 Toimeksianto Raahen

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI 01510 VANTAA KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOT KUNTOTUTKIMUSOHJELMA I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE T arkastusraportti TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE Perniö, SALO 1 METSÄHALLITUS Mia Puotunen 2008 T ARKASTUSRAPORTTI 13.11.2008 TEIJON VOIMALAITOS JA RETKEILYALUE Teijon retkeilyalue, Perniö VOIMALAITOS

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot