RAPORTTI LAUTTASAAREN KARTANO HELSINKI JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI LAUTTASAAREN KARTANO HELSINKI JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS 21.11.2011"

Transkriptio

1 RAPORTTI LAUTTASAARN KARTANO HLSINKI JULKISIVUJN JA PARVKKIDN KUNTOTUTKIMUS VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

2 Kuntotutkimusraportti 2 (23) TIIVISTLMÄ Toimeksianto käsitti n kaikkien julkisivu- ja parvekerakenteiden kuntotutkimuksen sekä ikkunoiden ulkopuolisten puuosien kunnon selvittämisen. Rappauksessa ei havaittu rakennuksen iän mukaista pehmentymistä vaan rappauspinnat olivat kohtuullisen kovia. Julkisivujen rappauksen kunto ei vaihdellut suuresti eri ilmansuuntien kesken, mutta hyväkuntoisin on koillisjulkisivu. Isoin vaurioalue on rakennuksen länsinurkan yläosan kosteusrasituksesta johtuva rapautuma-alue. Myös lounaisjulkisivun tornin alaosassa oli tiilten rapautumaa todennäköisesti kosteusrasituksesta johtuen. Kaikilla julkisivuilla havaittiin paljon pieniä kopoalueita ja ehjiä kopoalueita. Julkisivuja on korjailtu jo useamman kerran. Parvekelaattojen yläpinnan sekä alapinnan karbonatisoituminen on ollut vähäistä rakennuksen ikään nähden. Parvekekaiteen karbonatisoitumisnopeus on normaalia luokkaa niin ulko- kuin sisäpinnassa. Parvekekorjausten yhteydessä on kiinnitettävä huomio siihen, että vedeneristekermi sisältää asbestia. Julkisivuille suositellaan joko paikkarappausta, kaikkien julkisivujen huoltomaalausta ja halkeamien injektointia tai koko rappauksen uusimista. Paikkarappaus ja koko julkisivun huoltomaalaus tulee todennäköisemmin tällä hetkellä taloudellisemmaksi, mutta rappauksen uusiminen kannattaa pitkällä tähtäimellä. Parvekkeille suositellaan raskasta betonikorjausta, jolloin pintalaatta ja asbestipitoinen bitumikermi puretaan. Työ tehdään haitta-ainetyönä. Parvekkeille valetaan uusi pintalaatta, jonka päälle vedeneristys. Parvekkeiden vedenpoistoa tehostetaan kallistuskorjauksin ja riittävän pitkin vedenheittoputkin. Parvekekaiteet ja pilarit maalauskorjataan. Kattolyhdyn ikkuna ja parvekeovet ovat huonokuntoisia ja ne suositellaan uusittavaksi kokonaan. Kaikilla julkisivuilla ikkunoiden ulkopuitteissa on alkavaa puun lahoamista ja yleisesti maalin hilseilyä, kittausten irtoamista ja epätiiveyttä. Ikkunoille suositellaan ainakin ulkopuitteiden osalta kunnostusta 0-2 vuoden kuluessa. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

3 Kuntotutkimusraportti 3 (23) Sisällys 1 Kuntotutkimuksen yleistiedot Kohde ja tilaaja Tekijä ja ajankohta Tutkimuksen tavoite ja tutkimusmenetelmät Tutkimuksen lähtötiedot Kiinteistön yleistiedot ja korjaushistoria Yleistiedot Rakenne Kohteen korjaushistoria Havainnot Rapatut julkisivut Tuuletusparvekkeet Rakenne Havainnot Ikkunat ja ovet Rakenne Havainnot Näytteet, mittaukset ja tutkimustulokset Julkisivut Parvekkeet Haitalliset aineet Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Julkisivut Parvekkeet Ikkunat Terveys- ja turvallisuusriskit Alustava kustannusarvio VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

4 Kuntotutkimusraportti 4 (23) 1 Kuntotutkimuksen yleistiedot 1.1 Kohde ja tilaaja Kohde Tilaaja Yhteyshenkilö Kauppaneuvoksentie HLSINKI C/o Kiinteistövirasto, tilakeskus PL 2213 (Sörnäistenkatu 1) Helsingin kaupunki Merja Sederholm 1.2 Tekijä ja ajankohta Tutkimuksen tekijä Yhteyshenkilö Vahanen Oy Linnoitustie SPOO puh faksi Sähköposti Sonja Nieminen, RI (Amk) Puhelin Kohteen kenttätutkimukset suorittivat Tuomas Väisänen ja Sonja Nieminen. 1.3 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusmenetelmät Toimeksianto käsitti n kaikkien julkisivu- ja parvekerakenteiden kuntotutkimuksen sekä ikkunoiden ulkopuolisten puuosien kunnon selvittämisen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: rapattujen seinien kunto sekä vauriot ja niiden laajuus julkisivujen ja parvekkeiden rakenneliittymien ja yksityiskohtien toimivuus julkisivujen ja parvekkeiden pellitysten kunto sekä parvekkeiden vedenpoisto julkisivuikkunoiden ulkopuolisten puuosien kunto korjausvaihtoehdot ja kustannusarvio ehdotetuille toimenpiteille. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

5 Kuntotutkimusraportti 5 (23) Rapattujen rakenteiden tutkimuksessa sovellettiin BY44 Rapatun julkisivun kuntotutkimus sisältöä. Betonirakenteiden tutkimuksessa käytettiin silmämääräisen tarkastuksen lisäksi seuraavia BY42 Betonijulkisivun kuntotutkimus mukaisia tutkimusmenetelmiä: betonin karbonatisoitumissyvyyden määritys betonin mikrorakenteen tutkiminen ohuthiekokein parvekelaatan vedeneristyskermin PAH- ja asbestipitoisuuden määritys rappauslaastin ja julkisivumaalien laboratoriotarkastelu Rappausta tutkittiin silmämääräisesti sekä vasaralla koputtelemalla, ns. kopokartoituksena. Vasaralla kevyesti koputtelemalla saadaan äänihavainnon perusteella selville rappauksen tartunta alustaan (kopiseva ääni, mikäli koko rappaus tai joku kerros on irti) sekä mahdollinen rappauslaastin pehmeneminen. Julkisivurakenteet tutkittiin silmämääräisesti nostokorista sekä maantasosta. Julkisivut tutkittiin niin laajasti, kuin se oli nostoteknisesti mahdollista. Tutkimuksen arviot ja johtopäätökset perustuvat aistinvaraisesti tutkittuihin rakenteiden alueisiin ja otettujen näytteiden laboratoriotuloksiin, joten tutkimusten tulokset pätevät vain kyseisiin alueisiin ja näytteisiin. Rakenteissa saattaa olla piileviä vaurioita, joita tämän tutkimuksen avulla ei ole saatu selville tai vaurioiden aste ja laajuus saattavat poiketa tutkimushetkellä todetusta. Näihin seikkoihin tulee varautua korjaussuunnitteluasiakirjoissa ja urakkasopimuksessa. Raportissa on esitetty tutkimuksessa otettuja valokuvia eri rakenneosista ja niissä havaituista tyypillisimmistä vaurioista. 1.4 Tutkimuksen lähtötiedot Kuntotutkimuksen lähtötietoina oli käytettävissä osa rakennuksen alkuperäisistä julkisivupiirustuksista. 2 Kiinteistön yleistiedot ja korjaushistoria 2.1 Yleistiedot 2.2 Rakenne Helsingissä sijaitseva on vuonna 1837 valmistunut 2-kerroksinen tiilirunkoinen rakennus. Ulkoseinien tiilipinnat on rapattuja. Rakennuksen vesikattona rivipeltikatto. Sokkelit on muurattu luonnonkivestä. Rakennuksessa on kaksi tuuletusparveketta. Julkisivuikkunat ovat sisäänaukeavia, kaksilasisia ja kaksipuitteisia ikkunoita. Tutkimuksessa ei ollut käytössä kohteen rakennepiirustuksia. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

6 Kuntotutkimusraportti 6 (23) 2.3 Kohteen korjaushistoria Rakennus on toiminut aikaisemmin vanhusten hoitokotina, mitä varten rakennus on peruskorjattu 1990-luvun alussa. Muita rakennuksen aikaisempia laajempia korjauksia on tehty ainakin 1980-luvun alussa, 1960-luvun alussa ja 1920-luvun alussa. 3 Havainnot 3.1 Rapatut julkisivut Tässä luvussa on esitetty havaitut vauriot julkisivuittain. Seuraavilla sivuilla on kuvia tyypillisistä julkisivujen vaurioista (kuvat 1-9). Kaakkoisjulkisivu Kaakkoisjulkisivulla havaittiin paljon pieniä yksittäisiä kopoalueita sekä ehjiä kopoalueita (kopoalue = alue jossa rappaus on koputusäänen perusteella irronnut alustaan tai tartunta alustaan on heikentynyt). Lisäksi julkisivua kiertävän vaakasuuntaisen koristelistan ylä- ja alapuolella havaittiin pystysuuntaisia halkeamia. Julkisivulla on yksittäisiä halkeamia yläosassa seinää sekä ikkunoiden nurkka-alueilla. Julkisivussa havaittiin muutamia alueita, joissa pinnoite oli vaurioitunut. Julkisivu on ilmeisesti huoltomaalattu joitakin vuosia sitten, koska maalipinta on vielä suhteellisen hyvässä kunnossa. Kohtuullinen maalipinta on suojannut julkisivua enemmiltä vaurioilta. Kaakkoisjulkisivulla havaittiin myös muutamia laastipaikattuja alueita. Kuva 1. Rappauksessa kopoalueita ja pinnoitevaurioita (kaakkoisjulkisivu). Koristelistan ylä- ja alapuolella havaittiin pystyhalkeamia. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

7 Kuntotutkimusraportti 7 (23) Kuva 2. Rappauksessa oleva halkeama (kaakkoisjulkisivu). Usean ikkunan yläpuolella olevassa seinässä havaittiin rappauksessa halkeamia. Kuva 3. Räystäspalkissa rappauksen lohkeama (kaakkoisjulkisivu). VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

8 Kuntotutkimusraportti 8 (23) Koillisjulkisivu Koillisjulkisivun rappauksen havaittiin olevan vähemmän vaurioitunut kuin kaakkoisjulkisivun. Julkisivussa on yksittäisiä kopoalueita ja muutama ehjä kopoalue. Julkisivulla on muutamia alueita, joissa on pinnoitevaurioita. Lisäksi julkisivua kiertävän vaakasuuntaisen koristelistan (alempi koristelista) yläpuolella havaittiin pystysuuntaisia halkeamia. Julkisivu on ilmeisesti huoltomaalattu joitakin vuosia sitten, koska maalipinta on vielä suhteellisen hyvässä kunnossa. Kohtuullinen maalipinta on suojannut julkisivua enemmiltä vaurioilta. Julkisivulla havaittiin myös muutamia laastipaikattuja alueita ja osassa seinää maalipinta oli hieman erisävyistä. Kuva 4. Julkisivua kiertävän vaakasuuntaisen koristelistan yläpuolella havaittiin paljon pystyhalkeamia rappauksessa. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

9 Kuntotutkimusraportti 9 (23) Kuva 5. Räystäspalkissa pinnoitevaurioita (koillisjulkisivu). Luoteisjulkisivu Luoteisjulkisivulla havaittiin paljon pieniä yksittäisiä kopoalueita sekä ehjiä kopoalueita. Lisäksi julkisivua kiertävän vaakasuuntaisen koristelistan ylä- ja alapuolella havaittiin pystysuuntaisia halkeamia. Julkisivulla on yksittäisiä halkeamia varsinkin ikkunoiden nurkka-alueilla. Julkisivussa havaittiin muutamia alueita, joissa pinnoite oli vaurioitunut. Varsinkin räystäspalkin alapuolella on pinnoitteen vaurioitumista. Julkisivu on ilmeisesti huoltomaalattu joitakin vuosia sitten, koska maalipinta on vielä suhteellisen hyvässä kunnossa. Julkisivulla havaittiin myös muutamia laastipaikattuja alueita. Julkisivun luoteis- ja lounaisjulkisivujen ylänurkassa on laajahko vaurioalue, jossa rappausta on lohjennut irti (kuva 6 ja 7). Vaurio on syntynyt erityisen voimakkaan kosteusrasituksen vuoksi. Lohjenneen alueen alapuolella on rappauksen halkeilua sekä kopoalueita (alue rajattu kuvassa 6). Toimimattoman sadevesijärjestelmän vuoksi sadevesi on kastellut seinää ylhäältä alas asti vaurioittaen rappausta. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

10 Kuntotutkimusraportti 10 (23) Kuva 6. Vaurioalue luoteis- ja lounaisjulkisivun ylänurkassa. Räystäspalkista on lohjennut rappausta. Seinä on kostunut laajalta alueelta. Kuva 7. Luoteis- ja lounaisjulkisivujen nurkan sadevesikourujen loiskekuppi oli tukossa ja se oli vajaaksi leikattu, minkä vuoksi sadevesi on kastellut seinää (luoteisjulkisivu). Seinän yläosa on pahasti vaurioitunut syöksytorven molemmin puolin. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

11 Kuntotutkimusraportti 11 (23) Lounaisjulkisivu Lounaisjulkisivulla havaittiin paljon pieniä yksittäisiä kopoalueita sekä ehjiä kopoalueita. Julkisivulla on yksittäisiä halkeamia. Julkisivussa havaittiin muutamia alueita, joissa pinnoite oli vaurioitunut. Varsinkin räystäspalkin alapuolella sekä vaakasuuntaisten koristelistojen ympärillä on pinnoitteen vaurioitumista. Julkisivu on ilmeisesti huoltomaalattu joitakin vuosia sitten, koska maalipinta on vielä suhteellisen hyvässä kunnossa. Julkisivun luoteis- ja lounaisjulkisivujen ylänurkassa on laajahko vaurioalue, jossa rappausta on lohjennut irti (kuva 8). Kuva 8. Vuotavan sadevesikourun viereisen seinän rappaus on vaurioitunut (lounaisjulkisivu). Tornin lounaan puoleinen seinä on vaurioitunut alaosastaan. Vesipellin alapuoliset tiilet ovat rapautuneet ja rappausta irtosi tutkimuksen yhteydessä (kuva 9). Vaurioituneella alueella on myös pinnoitevaurioita ja rappauspinnan verkkomaista halkeilua. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

12 Kuntotutkimusraportti 12 (23) Kuva 9. Tornin seinän rappaus on vaurioitunut (lounaisjulkisivu). Seinästä lohkesi tutkittaessa rappausta ja vesipellin alla olevia tiiliä on rapautunut. Koko seinän alueella havaittiin ehjiä kopoalueita ja vesipellin alapuolella pinnoitevaurioita. Seinän ylänurkasta on lohjennut rappausta. 3.2 Tuuletusparvekkeet Rakenne Tuuletusparvekkeet (2 kpl) on tuettu pilareilla sekä ratakiskoilla. Parvekelaatat ovat reunavahvistettuja ulokelaattoja. Parvekekaiteet ovat betonirakenteisia Havainnot Parvekkeiden tyypillisiä vaurioita on esitetty kuvissa Laattojen alapinnoissa on kosteuden aiheuttamia jälkiä ja maalin hilseilyä. Myös parvekkeiden yläpinnoilla oli kosteuden aiheuttamaa sammalkasvustoa. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

13 Kuntotutkimusraportti 13 (23) Kuva 10. Tuuletusparvekkeen laatan etupinnassa pinnoite hilseilee (kaakkoisjulkisivu). Kuva 11. Tuuletusparvekkeen laatan yläpinnassa havaittiin halkeamia (kaakkoisjulkisivu). VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

14 Kuntotutkimusraportti 14 (23) Kuva 12. Tuuletusparvekkeella kosteuden aiheuttamaa sammalkasvustoa (luoteisjulkisivu). Kuva 13. Parvekelaattojen alapinnoilla on parvekelaatan läpi kulkeutuneen kosteuden aiheuttamia jälkiä ja maalin hilseilyä (kaakkoisjulkisivu). VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

15 Kuntotutkimusraportti 15 (23) 3.3 Ikkunat ja ovet Rakenne Rakennuksen ikkunat ovat kaksipuitteisia ja kaksilasisia puuikkunoita. Ikkunoissa on yksi pystyvälikarmi ja yksi vaakavälikarmi. Puitteissa on teräksiset kulmavahvikkeet Havainnot Ikkunoiden ja ovien tyypillisiä vaurioita on esitetty kuvissa Ikkunoiden puuosien kunto vaihteli, mutta pääosin ylemmän kerroksen ikkunoiden puuosat olivat pehmentyneitä (alaosat). Suurin osa tippalistoista oli pehmentyneitä. Osassa ikkunoita kittaukset olivat puutteellisia. Ikkunoiden ulkopuitteet olivat yleisesti epätiiviitä. Kuva 14. Ikkunan ulkopuitteen puuosissa pehmentymistä (kaakkoisjulkisivu). VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

16 Kuntotutkimusraportti 16 (23) Kuva 15. Kattolyhdyn ikkunan puuosissa havaittiin laajalle edennyttä lahovaurioitumista ja voimakasta maalipinnan irtoilua (kaakkoisjulkisivu). Kuva 16. Parvekeoven maalipinta hilseilee (kaakkoisjulkisivu). Oven alaosan puupinnoissa on lahovaurioita. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

17 Kuntotutkimusraportti 17 (23) Kuva 17. Parvekeoven alaosissa on lahovaurioita (luoteisjulkisivu). 4 Näytteet, mittaukset ja tutkimustulokset 4.1 Julkisivut Julkisivujen rappauksista otettiin viisi näytettä, joista kolmelle tehtiin silmämääräinen laastiselvitys. Rappausnäyte 1, kaakkoisjulkisivu Näytteen ulkopinnassa on seitsemän maalikerrosta ja kaksi eri laastikerrosta A ja B, sekä jäänteitä vanhemmasta laastista. Laastikerrokset A ja B ovat melko kovia kalkkisementtilaasteja, joissa kalkin määrä on suurempi kuin sementin. Vaurioita ei havaittu. Sisäpinnalla oleva vanhempi rappauslaasti on todennäköisemmin puhdasta kalkkilaastia. Julkisivumaalille tehdyn maalin sideainetyypin määrityksen mukaan uloin keltainen maalikerros on styreeni-akrylaattia ja sisin valkoisen harmaa maalikerros on kalkkimaalia. Rappausnäyte 4, lounaisjulkisivu Näytteen ulkopinnassa on kaksi maalikerrosta, jonka alla laastikerros, poltettu tiili ja vähäinen määrä laastia. Laasti on kokonaisuudessaan kovaa. Vaurioita ei havaittu. Rappauslaastikerros on kalkki-sementtilaastia, jossa kalkin määrä vaihtelee runsaasti. Tämä viittaa puutteelliseen sekoittamiseen. Uloin keltainen maali on styreeni-akrylaatti. Rappausnäyte 5, lounaisjulkisivu VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

18 Kuntotutkimusraportti 18 (23) Näyte koostuu useasta eri kerroksesta; ulkopinnassa maalikerros, vaalea laastikerros D, vaalean harmaa laasti C, tumman harmaa laasti B, harmaa laasti A, ohuelti kalkkilaastia, jäänteitä poltetusta tiilestä ja saumalaastia vähäinen määrä. Laasti D (uloin laasti) on kovaa kalkki-sementtilaastia, jossa kalkin ja sementin määrä on suunnilleen sama. Laasti D pysyy hyvin koossa eikä vaurioita ei havaittu. Laastit A, B ja C ovat hyvin kovia sementtilaasteja, vaurioita ei havaittu. Uloin maalikerros on styreeni-akrylaattia. 4.2 Parvekkeet Kaakon puoleisesta tuuletusparvekkeesta porattiin kaksi betonilieriötä, toinen parvekelaatasta ja toinen parvekekaiteesta (kuvat 18 ja 19). Betonilieriöille tehtiin ohuthietutkimus ja karbonatisoitumismääritys sekä bitumikermille PAH-analyysi ja asbestianalyysi. Hiertopinnoite 4 mm, pintakäsittelykerros 2 mm, maali Tasausvaluosa 10 mm Pintavaluosa 35 mm Bitumikermi 12 mm Runkovaluosa 110 mm Runkovaluosassa on mm:n paksuinen kaasubetonikerros. Betonivalukerros 52 mm Kuva 18. Parvekelaatta, poranäyte 1.hlp Laastikerros 9 mm, maali VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

19 Kuntotutkimusraportti 19 (23) Laastikerros 8 mm, 2 maalikerrosta Runkovaluosa mm Maali, tasoitekerros 2-3 mm, laastikerros 12 mm Kuva 19. Parvekekaide, poranäyte 2. Parvekelaatta Parvekelaatan (näyte 1) ohuthietutkimus tehtiin runkolaatan alapinnasta. Runkovaluosassa ei havaittu suojahuokosia, tiivistyshuokosia on vähän. Betonivalukerroksessa on kohtalaisesti suojahuokosina toimivia huokostiloja epätasaisesti jakautuneena (lisäaineella aikaansaatua suojahuokostusta ei käytetty vielä rakennuksen valmistusajankohtana). Huokosissa on vähän kalsiumkarbonaattikiteytymiä. Runkovaluosassa on vähän kutistumiskutistumisesta johtuvia säröjä, kun taas betonivalukerroksessa on koko näytteen alalla runsaasti kuivumiskutistumasäröjä. Betonivalukerroksen säröt esiintyvät paikoin verkostona. Pakkasrapautumaa ei havaittu tutkituissa kerroksissa. Parvekelaatan runkovaluosassa on mm:n paksuinen kaasubetonikerros. Parvekelaatasta otetun poranäytteen yläpinnan karbonatisoitumissyvyydet vaihtelevat 4-8 mm (keskiarvo on 7 mm) ja alapinnan karbonatisoitumissyvyydeksi mitattiin 11 mm. Parvekekaide Parvekekaiteen (näyte 2) ohuthietutkimus tehtiin ulkopinnasta. Runkovaluosassa havaittiin kohtalaisesti suojahuokosina toimivia huokostiloja epätasaisesti jakautuneena (suojahuokostusta ei käytetty vielä rakennuksen valmistusajankohtana).. Runkovaluosassa on koko alalla kohtalaisesti kuivumiskutistumasäröjä. Huokosissa on vähän kalsiumkarbonaattikiteytymiä. Pakkasrapautumista ei havaittu. Parvekekaiteen ulkopinnan karbonatisoitumissyvyydet vaihtelevat mm (keskiarvo on 43 mm) ja sisäpinnan karbonatisoitumissyvyydet mm (keskiarvo 26 mm). Parvekekaiteesta poratussa näytteessä oleva teräs on osittain karbonatisoituneella alueella. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

20 Kuntotutkimusraportti 20 (23) 4.3 Haitalliset aineet Julkisivumaalille tehtiin asbestianalyysi. Analyysitulosten mukaan julkisivumaali ei sisällä asbestia. Tuuletusparvekkeiden vedeneristyskermille tehtiin asbesti- ja PAH-yhdisteanalyysi. Analyysitulosten mukaan bitumikermi sisältää asbestia (antofylliitti). Bitumikermin PAHyhdistepitoisuus on alle määritysrajan, eli hyvin vähäinen. 5 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 5.1 Julkisivut Rappauksessa ei havaittu rakennuksen iän mukaista pehmentymistä vaan rappauspinnat olivat kohtuullisen kovia. Julkisivujen rappauksen kunto ei vaihdellut suuresti eri ilmansuuntien kesken, mutta hyväkuntoisin on koillisjulkisivu. Isoin vaurioalue on rakennuksen länsinurkan yläosan kosteusrasituksesta johtuva rapautuma-alue. Myös lounaisjulkisivun tornin alaosassa oli tiilten rapautumaa todennäköisesti kosteusrasituksesta johtuen. Kaikilla julkisivuilla havaittiin paljon pieniä kopoalueita ja ehjiä kopoalueita. Julkisivuja on korjailtu jo useamman kerran. Julkisivussa havaittiin joka ilmansuunnissa rappauksen halkeilua, jolloin lisääntyvä kosteus pääsee yhä helpommin kulkeutumaan rappauksen sisälle ja rappauksen sekä seinärakenteen väliin ja näin ollen rappauskerroksen vauriokehitys kiihtyy. Julkisivuille suositellaan joko koko rappauksen uusimista tai paikkarappausta, halkeamien injektointia ja kaikkien julkisivujen huoltomaalausta. Paikkarappaus ja koko julkisivun huoltomaalaus tulee todennäköisemmin tällä hetkellä taloudellisemmaksi, mutta rappauksen uusiminen kannattaa pitkällä tähtäimellä. Länsinurkan vuotava loiskekuppi pitää uusia. Yksittäiset rapautumakohdat räystäspalkeissa korjataan sekä tornin rapautuneet tiilet korjataan. 5.2 Parvekkeet Parvekerakenteiden näytteissä ei laboratoriotutkimuksissa havaittu betonin pakkasrapautumisesta johtuvia vaurioita. Suojahuokosten puuttuminen / puutteellinen suojahuokostus huonontaa pitkällä aikavälillä pakkasenkestävyyttä. Suojahuokostusta ei vielä käytetty rakennuksen valmistumisajankohtana. Pitkäaikaiskestävyyden kannalta on merkittävää saada laatan kosteusrasitus pysymään mahdollisimman pienenä. Parvekelaattojen yläpinnan sekä alapinnan karbonatisoituminen on ollut vähäistä rakennuksen ikään nähden mikä voi johtua rakenteissa olevasta runsaasta kosteudesta. Parvekekaiteen karbonatisoitumisnopeus on normaalia luokkaa niin ulko- kuin sisäpinnassa. Parvekekorjausten yhteydessä on huomioitava, että vedeneristekermi sisältää asbestia. VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

21 Kuntotutkimusraportti 21 (23) Parvekkeille suositellaan raskasta betonikorjausta, jolloin pintalaatta ja asbestipitoinen bitumikermi puretaan. Työ tehdään haitta-ainetyönä. Parvekkeille valetaan uusi pintalaatta, jonka päälle asennetaan uusi vedeneristys. Parvekkeiden vedenpoistoa tehostetaan kallistuskorjauksin ja riittävän pitkin vedenheittoputkin. Parvekekaiteet ja pilarit maalauskorjataan. 5.3 Ikkunat Kattolyhdyn ikkuna ja parvekeovet ovat huonokuntoisia ja ne suositellaan uusittavaksi kokonaan. Kaikilla julkisivuilla ikkunoiden ulkopuitteissa on alkavaa puun lahoamista ja yleisesti maalin hilseilyä, kittausten irtoamista ja epätiiveyttä. Ikkunoille suositellaan ainakin ulkopuitteiden osalta kunnostusta 0-2 vuoden kuluessa. 5.4 Terveys- ja turvallisuusriskit Putoilevat rappauslaastikappaleet julkisivuilta saattavat aiheuttaa vaaratilanteita rakennuksen vieressä kulkeville ihmisille tai ajoneuvoille. Tuuletusparvekkeiden vedeneristyskermi sisältää asbestia (antofylliitti). Bitumin asbestipitoisuus on huomioitava mahdollisten purkutöiden osalta. 5.5 Alustava kustannusarvio Tulevassa hankesuunnittelussa tulee huomioida eri korjausten (julkisivut, parvekkeet ja ikkunat) ajoitukset niin, ettei aiemmin tehtyjä korjauksia vaurioiteta myöhemmissä korjauksissa. Alla olevassa taulukossa on kustannus- ja laajuusarvio rakennukselle ehdotetuille korjauksille, todellinen kustannustaso selviää hankesuunnittelun aikana. Taulukossa esitetyissä kustannuksissa ei ole mukana rakennuttajakustannuksia. RAPPAUKST Vaihtoehto 1 (1-3 vuoden kuluessa): Rappauksen huoltomaalauskorjaus, koillis- ja luoteisjulkisivut KAIKKI JULKISIVUT - paikallisten kopoalueiden paikkakorjaukset - vähentää rakenteen kosteusrasitusta ja vaurioitumista - huoltomaalaus - vaikuttaa vain vähän rakenteen kokonaiskäyttöikään Vaihtoehto 2 (1-3 vuoden kuluessa): Rappauksen uusiminen, kaikki julkisivut - vanhojen rappausten poistaminen - uusi rappaus PARVKKT - rappausten käyttöikä vastaa uuden rakenteen käyttöikää - työ on tehtävä huputettuna telinetyönä 80 /m 2 Yhteensä /m 2 Yhteensä VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

22 Kuntotutkimusraportti 22 (23) Raskas betonikorjaus (1-3 vuoden kuluessa) - vanhan pinnoitteen poisto esim. vesihiekkapuhaltamalla - paikallisten korroosio ja rapautumavaurioiden korjaus (korjataan myös odotettavissa olevat vauriokohdat) - ylitasoitus (huokoset ja kutistumahalkeamat täytetään) - pinnoitus - lattioiden vedeneristys esim. polyuretaaniepoksilla - - Seuraava korjaustarve vuotta korjauksesta. - rakenteiden vaurioituminen saadaan merkittävästi hidastumaan - työ on tehtävä huputettuna telinetyönä - työaika; parveke pois käytöstä 2-3 kk - työ edellyttää korkeaa ammattitaitoa - HUOM! Bitumikermi sisältää asbestia /parveke Yhteensä IKKUNAT Kattolyhdyn ikkunan ja parvekeovien uusiminen (0-2 vuoden kuluessa) - vanhan ikkunan poistaminen - uusien ikkunoiden asennus - vanhan parvekeoven poistaminen ja uusien ovien asennus - parantaa ikkunan ja oven lämmöneristyskykyä, vähentää huoltotarvetta - Ikkunan ja oven käyttöikä vastaa uuden rakenteen käyttöikää Ikkunoiden huoltokorjaus (0-2 vuoden kuluessa) - puuosien maalien poistaminen ja maalaaminen - lahonneiden puuosien vaihtaminen - lasituskittausten uusiminen - tiivisteiden vaihtaminen /ikkunam /kpl - säännöllisesti tehtynä lisää ikkunoiden käyttöikää /ikkunam 2 Yhteensä Yhteensä Helsingissä Vahanen Oy Sonja Nieminen, RI (amk) Asiantuntija Mika Oikari, DI Vanhempi asiantuntija VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

23 Kuntotutkimusraportti 23 (23) Liitteet 1. Laboratoriotutkimusseloste, TT Vauriokartat Jakelu C/o Kiinteistövirasto, tilakeskus, Merja Sederholm Vahanen Oy:n arkisto VAHANN OY Linnoitustie 5, FI spoo

24 Tutkimusseloste (TT 407) 1 (10) Tutkimusseloste TT 407 Laboratoriotutkimukset

25 Tutkimusseloste (TT 407) 2 (10) Tilaajan tiedot Tilaaja Helsingin kaupunki/kiinteistövirasto Osoite Sörnäistenkatu 1 Postinumero Postitoimipaikka Helsnki Yhteyshenkilön nimi Helsinki / Tilakeskus Yhteyshenkilön puhelin Yhteyshenkilön sähköposti Kohteen tiedot TT-tunnus 407 Nimi Osoite Kauppaneuvoksentie 18 Postinumero Kaupunki Helsinki Valmistumisvuosi Tilauskoodi Tilauspäivämäärä rityishuomiot Tutkimukset Karbonatisoitumissyvyyden määritys: 2 kpl Sideainetyypin määritys: 1 kpl Ohuthietutkimus: 2 kpl Laastitutkimus: 3 kpl Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen osittainen kopiointi on kielletty ilman Vahanen Oy:n kirjallista lupaa Tutkitut näytteet # Tunnus Rakenneosa Pituus Pituus Leveys Ilmansuunta Tarkenne Lisätiedot (max) (min) 1 1 parvekelaatta Kaakkoon Runkovaluosassa on mm:n paksuinen kaasubetonikerros. Näytteen alapinnassa on useita eri maalikerroksia. 2 2 parvekekaide Kaakkoon 3 Laasti 1 rappaus Kaakkoon 4 Laasti 4 rappaus Lounaaseen 5 Laasti 5 rappaus Lounaaseen

26 Tutkimusseloste (TT 407) 3 (10) KARBONATISOITUMISN MÄÄRITYS Testausmenetelmä Rakenteesta otetut poralieriönäytteet ovat halkaisijaltaan 80 mm. Näytteiden halkaisupinnat käsitellään ph - indikaattorilla. Karbonatisoitumissyvyys mitataan betonin värinmuutoksen perusteella. Karbonaatisoitumissyvyyden mittausmenetelmä on kuvattu standardissa SS YP=Yläpinta AP=Alapinta UP=Ulkopinta SP=Sisäpinta Tutkimustulokset Näyte 2, parvekekaide, Kaakkoon, pituus mm maali tasoitekerros laastikerros runkovaluosa laastikerros maali maali Kerroksen pinta Karbonatisoitumissyvyys [mm] Keskiarvo [mm] UP ,0 SP ,0 Kerroksen pinta Karbonatisoitumissyvyys [mm] Keskiarvo [mm] UP ,2 SP ,2 Kerroksen pinta Karbonatisoitumissyvyys [mm] Keskiarvo [mm] UP ,0 SP ,0 Lisätiedot Halkaisijaltaan 3 mm:n teräs sijaitsee 31 mm:n etäisyydellä runkovaluosan ulkopinnasta. Teräs sijaitsee osittain karbonatisoituneella alueella. Halkaisijaltaan 3 mm:n teräs sijaitsee 32 mm:n etäisyydellä runkovaluosan ulkopinnasta. Teräs sijaitsee osittain karbonatisoituneella alueella.

27 Tutkimusseloste (TT 407) 4 (10) Näyte 1, parvekelaatta, Kaakkoon, pituus mm, Runkovaluosassa on mm:n paksuinen kaasubetonikerros. Näytteen alapinnassa on useita eri maalikerroksia. hiertopinnoite pintakäsittelykerros pintakäsittelykerros tasausvaluosa pintavaluosa kermi runkovaluosa betonivalukerros laastikerros maali Kerroksen pinta Karbonatisoitumissyvyys [mm] Keskiarvo [mm] YP ,5 AP ,0 Kerroksen pinta Karbonatisoitumissyvyys [mm] Keskiarvo [mm] YP ,0 AP ,0 Kerroksen pinta Karbonatisoitumissyvyys [mm] Keskiarvo [mm] YP ,0 AP ,8 Kerroksen pinta Karbonatisoitumissyvyys [mm] Keskiarvo [mm] YP ,8 AP ,0 Kerroksen pinta Karbonatisoitumissyvyys [mm] Keskiarvo [mm] YP ,0 AP ,0 Lisätiedot Kolme, halkaisijaltaan 1 mm:n terästä sijaitsee 3-6 mm:n etäisyydellä runkovaluosan ulkopinnasta. Teräkset eivät sijaitse karbonatisoituneella alueella. Alapinnan laastikerros on läpikarbonatisoitunut. Alapinnan betonivalukerroksessa pistemäistä karbonatisoitumista, joka ulottuu 12 mm:n syvyydelle.

28 Tutkimusseloste (TT 407) 5 (10) OHUTHITUTKIMUS Testausmenetelmä Rakenteesta otetuista poralieriöistä valmistettiin näytteet, jotka impregnoitiin fluoresoivalla hartsilla. Näytteistä valmistettiin 0,03 mm paksut ohuthieet, jotka tutkittiin Nikon clipse 600 POL polarisaatio- ja fluoresenssimikroskoopilla. Havainnot pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tutkimustulokset Näyte 1, parvekelaatta, Kaakkoon, Runkovaluosassa on mm:n paksuinen kaasubetonikerros. Näytteen alapinnassa on useita eri maalikerroksia. hiertopinnoite: Paksuus: 4 mm, pintakäsittelykerros: Paksuus: 2 mm, pintakäsittelykerros:, tasausvaluosa: Paksuus: 10 mm, pintavaluosa: Paksuus: 35 mm, kermi: Paksuus: 12 mm runkovaluosa Paksuus: 110 mm Runko- ja sideaine Runkoaine on muodoltaan särmikästä ja osittain pyöristynyttä sora-ainesta, joka koostuu pääosin graniittisista kivistä ja kiillegneissistä. Runkoaineen maksimiraekooksi mitattiin 7 mm. Hieno runkoaine on pääasiassa kvartsi- ja maasälpärakeita ja kivilajifragmentteja (silikaattimineraaleista koostuvia kiviä) sekä vähäisessä määrin mm. kiillemineraaleja. Runkoaineesta puuttuvat välikoot, joten runkoaineen raekokojakauma tulkittiin epäjatkuvaksi. Sideaineena on portlandsementti, jossa on seosaineena masuunikuonaa ja kalkkikivijauhetta. Hydrataatioaste on korkeahko. Sideaineessa ei havaittu karbonatisoitumista. Huokoset Runkovaluosassa ei havaittu suojahuokosia. Tiivistyshuokosia on vähän. Huokosissa ei havaittu mainittavia kiteytymiä. Halkeamat ja säröt Runkovaluosassa on koko alalla vähän kuivumiskutistumasäröjä (asteikko: ei säröjä - säröjä vähän - säröjä kohtalaisen vähän - säröjä kohtalaisesti - säröjä kohtalaisen runsaasti - säröjä runsaasti). Pakkasrapautumista tms. vaurioita ei havaittu (asteikko: ei pakkasvaurioitumista - erittäin lievää pakkasrapautumista - lievää pakkasrapautumista - pakkasrapautunut).

29 Tutkimusseloste (TT 407) 6 (10) Muuta Runkovaluosa on sahattu ja vain pieni osa on mukana ohuthieessä (10 mm). Runkovaluosan ja betonivalukerroksen tartuntarajapinta on avoin. betonivalukerros Paksuus: 52 mm Runko- ja sideaine Runkoaine on muodoltaan osittain pyöristynyttä sora-ainesta, joka koostuu pääosin graniittisista kivistä ja kiillegneissistä. Runkoaineen maksimiraekooksi mitattiin poralieriön kappaleista 15 mm. Hieno runkoaine on pääasiassa kvartsi- ja maasälpärakeita ja kivilajifragmentteja (silikaattimineraaleista koostuvia kiviä) sekä vähäisessä määrin mm. kiillemineraaleja. Runkoaineesta puuttuvat välikoot, joten runkoaineen raekokojakauma tulkittiin epäjatkuvaksi. Sideaineena on seostamaton portlandsementti, jonka hydrataatioaste on matalahko. Sideaine on karbonatisoitunut rintamana yläpinnasta 1-3 mm:n syvyyteen ja alapinnasta 1-6 mm:n syvyyteen. Lisäksi sideaine on karbonatisoitunut alapinnasta säröjä pitkin aina 14 mm:n syvyyteen ja paikoitellen laikukkaasti 18 mm:n syvyyteen. Huokoset Betonivalukerroksessa on kohtalaisesti suojahuokosia, ja ne ovat jakaantuneet hieman epätasaisesti. Yli puolet suojahuokosista on optimikokoisia (< 0,3 mm) pakkasenkestävyyden kannalta. Betonivalukerroksessa on tiivistymättömiä tiloja ja kohtalaisen vähän halkaisijaltaan 0,3-2 mm:n tiivistyshuokosia. Suojahuokosten kokoluokkaa olevia tiivistyshuokosia on kohtalaisesti. Huokosissa on vähän kalsiumhydroksidikiteytymiä. Halkeamat ja säröt Betonivalukerroksessa on koko alalla runsaasti kuivumiskutistumasäröjä, ja paikoin säröt esiintyvät verkostona (asteikko: ei säröjä - säröjä vähän - säröjä kohtalaisen vähän - säröjä kohtalaisesti - säröjä kohtalaisen runsaasti - säröjä runsaasti). Kiviaineksen ja sementtipastan väliset tartuntarajapinnat ovat paikoitellen avoimet kuivumiskutistumasäröjen vuoksi. Alapintaa vasten kohtisuorasti on 13 mm:n syvyyteen ulottuva kuivumiskutistumisesta johtuva särö. Pakkasrapautumista tms. vaurioita ei havaittu (asteikko: ei pakkasvaurioitumista - erittäin lievää pakkasrapautumista - lievää pakkasrapautumista - pakkasrapautunut). Muuta Betonivalukerroksen ja laastikerroksen tartuntarajapinta on tiivis.

30 Tutkimusseloste (TT 407) 7 (10) laastikerros Paksuus: 5 mm Muuta Laastikerroksen runkoaine on halkaisijaltaan alle 1 mm:n hiekkaa, joka koostuu pääasiassa kvartsista, maasälvästä ja kivilajifragmenteista. Laastikerroksen sideaine on kokonaan karbonatisoitunut. Laastikerros sisältää kohtalaisen vähän pieniä huokosia. Pakkasrapautumista tms. vaurioita ei havaittu. Laastikerroksen ja maalikerroksen tartuntarajapinta on paikoitellen avoin. maali Muuta Maalissa on ainakin kolme erillistä kerrosta, joiden väliset tartuntarajapinnat ovat paikoitellen avoimet. Ohuthie valmistettiin 66 mm:n pituuteen betonisen parvekelaatan alapinnasta. Hienäytteen leveys on 42 mm. Näyte 2, parvekekaide, Kaakkoon maali Muuta Maalikerros ei ole mukana ohuthieessä. tasoitekerros Paksuus: 2-3 mm Tasoitekerroksen ja laastikerroksen tartuntarajapinta on pääosin tiivis. laastikerros Paksuus: 12 mm Muuta Laastikerroksen runkoaine on halkaisijaltaan maksimissaan 5 mm:n kiviainesta, mutta sisältää pääasiassa halkaisijaltaan alle 2 mm:n hiekkaa, joka koostuu kvartsista, maasälvästä ja kivilajifragmenteista. Laastikerroksessa on kohtalaisesti hydratoitumattomia sementtipartikkeleita ja kalkkikasaumia, joten kyseessä on todennäköisesti kalkkisementtilaasti, jossa kalkin ja sementin määrät ovat suunnilleen samat. Laastikerroksen sideaine on kokonaan karbonatisoitunut. Laastikerros sisältää runsaasti pieniä huokosia. Pakkasrapautumista tms. vaurioita ei havaittu.

31 Tutkimusseloste (TT 407) 8 (10) Laastikerroksen ja runkovaluosan tartuntarajapinta on paikoitellen avoin huokostilojen vuoksi. runkovaluosa Paksuus: mm Runko- ja sideaine Runkoaine on muodoltaan osittain pyöristynyttä sora-ainesta, joka koostuu pääosin graniittisista kivistä. Runkoaineen maksimiraekooksi mitattiin poralieriön kappaleista 18 mm. Hieno runkoaine on pääasiassa kvartsi- ja maasälpärakeita ja kivilajifragmentteja (silikaattimineraaleista koostuvia kiviä) sekä vähäisessä määrin mm. kiillemineraaleja. Runkoaineesta puuttuvat välikoot, joten runkoaineen raekokojakauma tulkittiin epäjatkuvaksi. Sideaineena on seostamaton portlandsementti, jonka hydrataatioaste on matalahko. Sideaine on karbonatisoitunut rintamana ulkopinnasta mm:n syvyyteen. Huokoset Runkovaluosassa on kohtalaisesti suojahuokosia, ja ne ovat jakaantuneet hieman epätasaisesti. Yli puolet suojahuokosista on optimikokoisia (< 0,3 mm) pakkasenkestävyyden kannalta. Runkovaluosassa on tiivistymättömiä tiloja ja kohtalaisesti halkaisijaltaan 0,3-2 mm:n tiivistyshuokosia. Suojahuokosten kokoluokkaa olevia tiivistyshuokosia on kohtalaisen runsaasti. Huokosissa on vähän kalsiumkarbonaattikiteytymiä. Halkeamat ja säröt Runkovaluosassa on koko alalla kohtalaisesti kuivumiskutistumasäröjä (asteikko: ei säröjä - säröjä vähän - säröjä kohtalaisen vähän - säröjä kohtalaisesti - säröjä kohtalaisen runsaasti - säröjä runsaasti). Kiviaineksen ja sementtipastan väliset tartuntarajapinnat ovat paikoitellen avoimet huokostilojen ja kuivumiskutistumasäröjen vuoksi. Pakkasrapautumista tms. vaurioita ei havaittu (asteikko: ei pakkasvaurioitumista - erittäin lievää pakkasrapautumista - lievää pakkasrapautumista - pakkasrapautunut). Muuta Ohuthie valmistettiin 60 mm:n pituuteen betonisen parvekekaiteen ulkopinnasta. Hienäytteen leveys on 42 mm. Runkovaluosa on sahattu ja vain osa siitä on mukana ohuthieessä. laastikerros: Paksuus: 8 mm, maali:, maali: Yhteenveto

32 Tutkimusseloste (TT 407) 9 (10) dellä esitettyjen tekijöiden ja ominaisuuksien puolesta betonin kuntoa arvioitiin tutkitulta osaltaan asteikolla hyvä - tyydyttävä - välttävä - heikko. Näyte 1: Betonivalukerros=TYYDYTTÄVÄ Näyte 2: Runkovaluosa=TYYDYTTÄVÄ

33 Tutkimusseloste (TT 407) 10 (10) Laboratorion yhteyshenkilöt Yhteyshenkilöt ja projekti Vahanen Oy Halsuantie Helsinki Puhelin: Fax: Projektinumero Yhteyshenkilön nimi Sähköposti Tilauksen kirjaajan nimi Sähköposti LAB926 Tuomas Väisänen Sonja Nieminen

WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719

WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719 6142/06 1 (8) WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719 OHUTHIETUTKIMUS Yleistiedot näytteistä Tutkimukset WSP TutkimusKORTES Oy on ottanut kohteesta

Lisätiedot

Sorvatie 11, 01480 Vantaa

Sorvatie 11, 01480 Vantaa RAPATUN JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS OHUTHIENÄYTTEILLÄ JOKIVARREN KOULU Sorvatie 11, 01480 Vantaa ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 21.12.2012 Raportti 2 (5) JOKIVARREN KOULU 21.12.2012 Kiinteistöjen

Lisätiedot

LABROC 2056/OH TUTKIMUSRAPORTTI

LABROC 2056/OH TUTKIMUSRAPORTTI 1 (6) OHUTHIEANALYYSI Tilaaja: Wise Group Finland Oy/ Tomi Valkeapää Tilaus-/ toimituspäivä: 13.01.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Louhentie 3 Näytetunnukset: 01.OH-RA, 02.OH-RA, 03.OU-RA Näytteiden

Lisätiedot

Esko Karvonen 18.5.2010 B-6820. Sami Koskela, Uudenmaan Projektijohtopalvelut Oy, 30.3.2010

Esko Karvonen 18.5.2010 B-6820. Sami Koskela, Uudenmaan Projektijohtopalvelut Oy, 30.3.2010 Tutkimusselostus 1 (3) Jakelu: As Oy Mäkärä c/o Uudenmaan Projektijohtopalvelut Oy Sami Koskela Tekniikantie 12 02150 ESPOO Tarkastaja, pvm Hyväksyjä, pvm AS OY MÄKÄRÄ SIPOREX-SEINÄTUTKIMUS 1 TILAUS 2

Lisätiedot

Katriinan sairaala, huoltorakennus Knaapinkuja 01760 Vantaa. p. 040 843 02 88. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten merkintöjä

Katriinan sairaala, huoltorakennus Knaapinkuja 01760 Vantaa. p. 040 843 02 88. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no Asia Katriinan sairaala, huoltorakennus Knaapinkuja 01760 Vantaa Asiakirjan sisältö Julkisivujen

Lisätiedot

tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen.

tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen. 1 (10) 08.02.2013 Puh. 0207 864 12 Fax 0207 864 800 Ramboll Finland Oy Lauri Harle Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO analyysi: OHUTHIEANALYYSI kohde: Uimahalli näytetunnukset: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2,

Lisätiedot

WSP TUTKIMUSKORTES OY

WSP TUTKIMUSKORTES OY TIIVISTELMÄ Vantaalla sijaitsevan Katriinan vanhan sairaalan julkisivurappauksen ja parvekkeiden kuntotutkimus. Kuntotutkimuksen on tilannut Pekka Wallenius Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Tutkittu

Lisätiedot

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Yleistä Ulkotiloissa betonia käytetään mm. kiinteistön julkisivuissa, tukimuureissa, sokkeleissa ja parvekkeissa. Betonijulkisivu Pääsääntöisesti

Lisätiedot

BETONISEN JULKISIVUN. KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa

BETONISEN JULKISIVUN. KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa BETONISEN JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 21.12.2012 Raportti 2 (5) KATRIINAN SAIRAALA 21.12.2012 Kiinteistöjen

Lisätiedot

Tutkimusseloste TT Lappeenrannan kaupungintalo, edustatori Laboratoriotutkimukset

Tutkimusseloste TT Lappeenrannan kaupungintalo, edustatori Laboratoriotutkimukset Tutkimusseloste TT 1562 Lappeenrannan kaupungintalo, edustatori Laboratoriotutkimukset 1 ( 17 ) Tilaajan tiedot Tilaaja Lappeenrannan kaupunki Osoite Villimiehenkatu 1 Postinumero 53100 Postitoimipaikka

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS 1 (12) Tekninen vastuuhenkilö: Nro , Tilaus: Teemu Männistö Koronakatu ESPOO

TUTKIMUSSELOSTUS 1 (12) Tekninen vastuuhenkilö: Nro , Tilaus: Teemu Männistö Koronakatu ESPOO TUTKIMUSSELOSTUS 1 (12) Tilaaja: Aaro Kohonen Oy Tilaus: Teemu Männistö Koronakatu 2 02210 ESPOO Saap.pvm: 29.03.2007 Kohde: Martinlaakson koulu Tehtävä: Betonin mikrorakennetutkimus ohuthieestä, 12 kpl;

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

Asunto Oy Marianlinna Mariankatu 15 15110 Lahti

Asunto Oy Marianlinna Mariankatu 15 15110 Lahti 23.12.2008 Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus Asunto Oy Marianlinna Mariankatu 15 15110 Lahti Tilaaja: Asunto Oy Marianlinna Mariankatu 15 15110 Lahti c/o Isännöitsijä Markku Jussila Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Dickursby skola Urheilutie Vantaa. p K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten merkintöjä

Dickursby skola Urheilutie Vantaa. p K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no Asia Dickursby skola Urheilutie 4 01350 Vantaa Asiakirjan sisältö Julkisivujen kuntotutkimus Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Kivimäen koulu Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 28.2.2012

Kivimäen koulu Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 28.2.2012 TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Kivimäen koulu Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 28.2.2012 Raporttitunnus 1280012 Jaakko Luukkonen, insinööri TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Kivimäenkoulu, Vantaa TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS. Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa . 1 (21) 1920640 27.4.2011. Sisältö. Projekti VANTAAN KAUPUNKI

TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS. Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa . 1 (21) 1920640 27.4.2011. Sisältö. Projekti VANTAAN KAUPUNKI . 1 (21) Sisältö TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS Projekti VANTAAN KAUPUNKI Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

Olavinlinnan Paksun bastionin ampuma-aukot

Olavinlinnan Paksun bastionin ampuma-aukot Olavinlinnan Paksun bastionin ampuma-aukot Kunnostustyöt Syksy 2010 Talvi 2011 Mirva Kleemola Rakennuskonservaattori AMK m.m.kleemola@gmail.com 040 963 6566 Tuija Väli-Torala Rakennuskonservaattori AMK

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VALTION- TALO JULKISIVUJEN KUNTO- TUTKIMUSRAPORTTI

JYVÄSKYLÄN VALTION- TALO JULKISIVUJEN KUNTO- TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Jyväskylän Tilapalvelu Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 27.9.2010 JYVÄSKYLÄN VALTION- TALO JULKISIVUJEN KUNTO- TUTKIMUSRAPORTTI JYVÄSKYLÄN VALTIONTALO JULKISIVUJEN KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

Leppäkorven koulu VALOKUVAT

Leppäkorven koulu VALOKUVAT 1 (7) (V)= Vahha osa (U)= Uudempi osa) Kuva 1. Vanha rakennus sisäpihalle (V). Uudempi rakennus pilkistää taka-alalla vasemmalla. Kuva 4. Tyypillinen liittyvän rakennuksen nurkkahalkeama (V). Kuva 2. Vanha

Lisätiedot

JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON KUNTOTARKASTUS 27.12.2014 ASUNTO OY KIRKONROTTA KAIVOMESTARINKATU 6 02770 ESPOO

JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON KUNTOTARKASTUS 27.12.2014 ASUNTO OY KIRKONROTTA KAIVOMESTARINKATU 6 02770 ESPOO VESIKATON KUNTOTARKASTUS 27.12.2014 ASUNTO OY KIRKONROTTA 02770 ESPOO 2/55 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTOTUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Tutkimuksen laatija... 3 1.3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013. Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO. Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN

KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013. Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO. Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013 Pohjakuva Mittauspöytäkirja Rakennekuvat Valokuvat Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 Kohde: Osoite: NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN Puhelin: Reima

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

RAKENNEAVAUSKATSELMUS

RAKENNEAVAUSKATSELMUS RAKENNEAVAUSKATSELMUS PÄIVÄYS PROJEKTI TILAAJA KOHDE KIVIMÄEN KOULU, MARTINLAAKSON NEUVOLA JA KIVIMÄEN HAM- MASHOITOLA VANTAAN KAUPUNKI LINTUKALLIONKUJA 6, 01300 VANTAA Korjausrakentaminen 2(9) SISÄLTÖ

Lisätiedot

JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS. Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014

JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS. Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014 JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014 As Oy Ristikukkula, julkisivut ja parvekkeet Tässä yhteenvedossa on esitetty julkisivu- ja parvekekorjaushankkeen

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

VESIKATTOSELVITYS. Tammirinteen vastaanottokoti 21.8.2006. Tammirinteentie 2 01760 VANTAA. ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki

VESIKATTOSELVITYS. Tammirinteen vastaanottokoti 21.8.2006. Tammirinteentie 2 01760 VANTAA. ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki 21.8.2006 VESIKATTOSELVITYS Tammirinteen vastaanottokoti Tammirinteentie 2 01760 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Projektipäällikkö, insinööri (AMK) VESIKATTOSELVITYS/

Lisätiedot

RAPORTTI TIKKURILAN KIRKKO JULKISIVUJEN KUNTOTUTKIMUS

RAPORTTI TIKKURILAN KIRKKO JULKISIVUJEN KUNTOTUTKIMUS RAPORTTI TIKKURILAN KIRKKO JULKISIVUJEN KUNTOTUTKIMUS Raportti 2 (14) Tiivistelmä Julkisivumuuraukset ovat kaiken kaikkiaan hyväkuntoisia. Tiilien rapautumista ei havaittu. Välitöntä korjaustarvetta esiintyy

Lisätiedot

WSP TUTKIMUSKORTES OY

WSP TUTKIMUSKORTES OY TIIVISTELMÄ Tutkimuksen kohteena oli Leppäkorven koulun vanhan osan ja v. 1987 rakennetun lisärakennuksen/laajennusosan rapatut julkisivut. Kuntotutkimus suoritettiin syys- lokakuun vaihteessa 2005. Kohteeseen

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30 1 7 Knuuttilantie 5 B, 61600 Jalasjärvi Rivitalorakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 12.30 2 7 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kenttäkierros irti olevien tiilien ja laastikappaleiden kartoittamiseksi

Kenttäkierros irti olevien tiilien ja laastikappaleiden kartoittamiseksi IdeaStructura www.ideastructura.com Kenttäkierros irti olevien tiilien ja laastikappaleiden kartoittamiseksi 21.10.2014 IdeaStructura www.ideastructura.com Kenttäkierros irti olevien tiilien ja laastikappaleiden

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 2 TUTKIMUSTULOKSET 3 2.1 Julkisivut 3 2.2 Sokkelit 9 2.3 Pilarit 11 2.4 Betoniportaat ja betonikaide 12

SISÄLLYSLUETTELO. 2 TUTKIMUSTULOKSET 3 2.1 Julkisivut 3 2.2 Sokkelit 9 2.3 Pilarit 11 2.4 Betoniportaat ja betonikaide 12 VUOSAAREN ALA-ASTEEN KOULU JULKISIVURAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS 12.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 2 1.1 Yleistiedot 2 1.2 Tehtävä 2 1.3 Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus

Lisätiedot

Julkisivun kuntoselvitys

Julkisivun kuntoselvitys Julkisivun kuntoselvitys 10.9.2014 1/8 Julkisivun kuntoselvitys 10.9.2014 Julkisivun kuntoselvitys 10.9.2014 2/8 1. Yleistiedot 1.1 Selvityksen kohde Valkoisenlähteentie 53 01300 Vantaa 1.2 Selvityksen

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS: VARASTO-/TALLIRAKENNUS

KUNTOTUTKIMUS: VARASTO-/TALLIRAKENNUS : VARASTO-/TALLIRAKENNUS Kotka, Langinkoski 05/2010 Suhonen, Järvinen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1. Yleistä 1.1. Ajankohta Kuntotutkimus suoritettiin kahden päivän aikana 11. 12.5.2010. 1.2. Työn

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ratkaisut, kiviainespinnat 5.3.2015. Valtteri Vaarsalo, RI amk

Korjausrakentamisen ratkaisut, kiviainespinnat 5.3.2015. Valtteri Vaarsalo, RI amk Korjausrakentamisen ratkaisut, kiviainespinnat 5.3.2015 Valtteri Vaarsalo, RI amk Taustaa Saimaan AMK 2011, Lappeenranta YIT, työmaamestari, korjausrakennuskohteet Sweco Asiantuntijapalvelut Oy (ent. Finnmap

Lisätiedot

KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS

KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS 1442 5183/KLORIDI TUTKIMUSRAPORTTI 26.5.2015 1(1) KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS Tilaaja: Ramboll Finland Oy/ Tuomo Siitonen Tilaus-/ toimituspäivä: 8.5.2015 Kohde/ projektinumero: Liedon vesitornin kuntotutkimus

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKKA JA SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET

RAKENNUSFYSIIKKA JA SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET CO 2 OL Bricks, avoin seminaari Helsinki 9.5.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos RAKENNUSFYSIIKKA JA SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET RAKENNUSFYSIIKKA JA SÄILYTETTÄVÄT

Lisätiedot

Case: Martinlaakson uimahalli

Case: Martinlaakson uimahalli Case: Martinlaakson uimahalli RIL Rakennusten sortumat miten estetään Kuparisali Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Turvallisuussyistä Martinlaakson uimahalli on suljettu rakennustutkimuksen ajaksi! www.vantaa.fi

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

Rakennettavuusselvitys

Rakennettavuusselvitys 1 36000-88 Rakennettavuusselvitys Kutvosen huonekalutehdas Herralantie 12 77600 Suonenjoki Kiinteistötunnus 778-422-15-4 ja 778-422-15-61 2 Kohde: Kutvosen huonekalutehdas Herralantie 12 77600 Suonenjoki

Lisätiedot

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi TIIVISTELMÄ Ryhmäperhepäiväkoti Okariina, Vantaa, märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Arto Alanko Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Päiväkodin märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija TIIVISTELMÄ Simonmetsän päiväkodissa, Raatetie 25, 01350 Vantaa tehtiin kosteusvauriokartoitus loka-marraskuussa 2004. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä toimialalta kaupunginarkkitehti

Lisätiedot

Selvitys korjauskustannuksista

Selvitys korjauskustannuksista Selvitys korjauskustannuksista Johdanto Tässä arviossa tarkastellaan SR-raudan rakennusta jossa toimii rautakauppa sekä vuokralaisina muita pienyrittäjiä. Arviossa otetaan kantaa rakennuksen kunnon rapistuneisuuteen

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä...

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet

TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet ASIANTUNTIJALAUSUNTO AS OY LAIDUNPOLKU 5 LAIDUNPOLKU 5 01360 VANTAA TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet RAKSYSTEMS ANTICIMEX INSINÖÖRITOIMISTO OY W W W. R A K S Y S T E M S

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012

LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012 LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012 LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS Timo Raiski diplomi-insinööri Pauliina Tammi diplomi-insinööri Tampereella 23.11.2012 1 Loviisan vesitorni

Lisätiedot

BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA

BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA FRAME Tutkimuksen päätösseminaari TTY Tietotalo 8.11.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA Betonijulkisivujen toiminta Sisältö: - Tutkimusaineisto

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA. 20.01.2015 Sivu 1/7. Tilaaja: Sastamalan vesi Tampereentie 7 B 38200 Sastamala. Hanke: Nuupalan vesitorni, Sastamala

PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA. 20.01.2015 Sivu 1/7. Tilaaja: Sastamalan vesi Tampereentie 7 B 38200 Sastamala. Hanke: Nuupalan vesitorni, Sastamala 20.01.2015 Sivu 1/7 Tilaaja: Sastamalan vesi Tampereentie 7 B 38200 Sastamala Hanke: Nuupalan vesitorni, Sastamala PERUSKORJAUS HS-Tec Oy Nallekarhuntie 13, 36100 Kangasala puh. 0500-624808, faksi (Fax.nro)

Lisätiedot

JULKISIVUJEN JA PARVEKERAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS SEKÄ VESIKATON KUNTOARVIO

JULKISIVUJEN JA PARVEKERAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS SEKÄ VESIKATON KUNTOARVIO JULKISIVUJEN JA PARVEKERAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS SEKÄ VESIKATON KUNTOARVIO Risupadontie 4 00640 HELSINKI Kuntotutkimusraportti, julkisivut, parvekkeet ja vesikate 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ...3 KOHTEEN

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00 1 8 Knuuttilantie 5 C, 61600 Jalasjärvi Asuinrakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 15.00 2 8 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS

BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS Betonipinnat Betonia on pinnoitettu ja pinnoitetaan: Suojaamaan rakennetta, betonia sekä rakenneteräksiä Pakkasrapautumista vastaan Rakenneterästen korroosiota vastaan

Lisätiedot

3 Laatan ulokeosan ja kaiteen uusiminen

3 Laatan ulokeosan ja kaiteen uusiminen Luonnossuunnitelma 1 (5) 15.1.2014 As Oy Ristikukkula c/o Pirmax Oy Possijärvenkatu 1 33400 Tampere Asunto Oy Ristikukkula, huoneistoparvekkeet 1 Yleistä Tämä luonnossuunnitelma sisältää As Oy Ristikukkulan

Lisätiedot

KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä

KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä Tämä korjaustarveselvitys pohjautuu kiinteistöstä 2010 laadittuun kuntoarvioon. Kiinteistön perustiedot löytyvät isännöitsijätodistuksesta. Kiinteistön

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Osoite: Lippajärventie 1 02700 Espoo Yhteyshenkilö: Alexi Mygänen

Lisätiedot

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5)

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5) 1 (5) Kuva 1. Toimistosiiven itäpää ja korkeamman korjaamosiiven pohjoispääty. Kuva 4. Vesi vuotaa kuvassa keskellä näkyvän kellon päälle. Vuoto on peräisin ylemmältä katolta, ei ylösnostosta. Kuva 2.

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00 1 9 Kurikantie 7, 61300 Kurikka Liikerakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 10.00 2 9 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin Kaupunki Yhteyshenkilö Projektiarkkitehti Hilkka Salanne

Lisätiedot

Kohde Suomen kasarmit Varastorakennus 20 Vuorikatu, Hämeenlinna

Kohde Suomen kasarmit Varastorakennus 20 Vuorikatu, Hämeenlinna 1 1. KOHTEEN TIEDOT Kohde Vuorikatu, Hämeenlinna Tilaaja Asko Taskila, Senaatti-kiinteistöt Myyntipäällikkö Kehityskiinteistöt PL 237 (Lintulahdenkatu 5 A) 00531 Helsinki gsm. 040 511 2157 2. TEKNINEN

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSKLUSTERIN TRENDIT -korjaustoiminnan muutokset lähitulevaisuudessa

JULKISIVUKORJAUSKLUSTERIN TRENDIT -korjaustoiminnan muutokset lähitulevaisuudessa Julkisivukorjaamisen nykytila ja tulevat trendit Julkisivuyhdistyksen kevätseminaari Helsinki 9.5.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos JULKISIVUKORJAUSKLUSTERIN

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Näytesivut. 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa. 4.1 Ulkoseinärakenteet

Näytesivut. 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa. 4.1 Ulkoseinärakenteet 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa Kiinteistön rakenteita ja teknisiä järjestelmiä ei juuri koskaan korjata pelkästään energiatehokkuuden vuoksi, vaan taustalla on lähes aina muu pakottava

Lisätiedot

Martinlaaksontie VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie VANTAA

Martinlaaksontie VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Martinussali Martinlaaksontie 16 01620 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja: Sami

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

HANGON SATAMA ENGLANNIN MAKASIINI BETONIRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS

HANGON SATAMA ENGLANNIN MAKASIINI BETONIRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS HANGON SATAMA ENGLANNIN MAKASIINI BETONIRAKENTEIDEN 17.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä 3 1.3 Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus 3 1.4

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS- RAPORTTI

KUNTOTUTKIMUS- RAPORTTI KUNTOTUTKIMUS- RAPORTTI AS OY SÄÄSTÖKENNO JULKISIVUJEN JAPARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS, VESIKATON KORJATTAVUUSSELVITYS 5.6.2014 VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo +358 20 769 8698 www.vahanen.com Y-tunnus

Lisätiedot

VOIDAANKO ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIIN VAIKUTTAA JULKISIVUKORJAUKSILLA?

VOIDAANKO ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIIN VAIKUTTAA JULKISIVUKORJAUKSILLA? Ympäristö- ja yhdyskuntamessut Ilmastonmuutos ja paikalliset ratkaisut Messukeskus, Hki 11.10.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos VOIDAANKO ILMASTONMUUTOKSEN

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

rappauspinnat Finngard- ja Finnseco-tuotteet

rappauspinnat Finngard- ja Finnseco-tuotteet rappauspinnat Rappauspinnat rappauskorjaukset Paikkarappaus on tehtävä ennen syyssateiden ja pakkasten tuloa pakkasvaurioiden välttämiseksi. Kun vuorokauden keskilämpötila laskee alle 5 C:n, rappauslaastin

Lisätiedot

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA RAPORTTI Sivu 1 / 6 HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Lummepolunpäiväkoti Lummepolku 01300 Vantaa

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot