OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2013 Helsinki 2014

2 ISSN Tammerprint Oy, HELSINKI 2014

3 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus Tehtävät, organisaatio ja toimitilat Tehtävät Organisaatio vuonna Neuvottelukunta Tutkimusyksiköt Henkilöstökokous, yhteistoiminta Toimitilat Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnan määrällistä tarkastelua Tuotokset Talous sekä toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Allekirjoitukset LIITTEET Liite I: Julkaisut I.1 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia I.2 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja I.3 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia I.4 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen muut julkaisut I.5 Muut kirjoitukset Liite II: Henkilökunnan muu toiminta II.1 Luottamustoimet ja asiantuntijatehtävät II.2 Esitelmät kansainvälisissä seminaareissa ja kokouksissa II.3 Esitelmät ja luennot kotimaisissa tilaisuuksissa II.4 Yliopistoyhteistyö Liite III: Kirjasto Liite IV: Henkilöstö Sammandrag... 52

4

5 1 1 JOHDON KATSAUS Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos vastaa oikeusministeriön hallinnonalan sektoritutkimuksesta. Sen perustehtävänä on tuottaa rikollisuutta ja oikeusoloja koskevaa tutkimustietoa alan oikeuspoliittisen suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Tutkimustehtävän ohella lakiin kirjattuihin tehtäviin kuuluu kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön ylläpito oikeuspoliittisen tutkimuksen alalla sekä osallistuminen oikeuspoliittiseen tutkijakoulutukseen yhteistyössä yliopistojen kanssa. Laitoksen pääasialliset yhteistyökumppanit ovat oikeusministeriö ja sen alaisista laitoksista erityisesti rikosseuraamuslaitos sekä tuomioistuinlaitos, samoin kuin erilaiset oikeudellisten palvelujen tuottajat. Hallinnonalat ylittävää yhteistyötä harjoitetaan eritoten sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalojen kanssa. Tutkimusyhteistyötä laitoksella on suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen sekä kotimaisista tutkimuslaitoksista erityisesti Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusyksikön kanssa. * Rikollisuustilanteen perusseuranta on ollut tutkimuslaitoksen päätehtäviä laitoksen perustamisesta alkaen. Poliisitilastojen ohella kokonaisrikollisuutta on seurattu haastattelututkimuksin vuodesta 1980 lukien. Rikosuhritutkimuksen rakenne ja metodi uudistettiin vuonna 2012 tavalla joka mahdollistaa mittausvälin lyhentämisen aiemmasta 3 5 vuodesta yhteen vuoteen. Vuonna 2013 raportoitiin ensimmäiset uudistetun rakenteen mukaisen kyselyn tulokset. Kertomusvuonna toteutettiin myös kansainväliseen nuorisorikollisuuskyselyn (ISRD) kolmas kierros sekä raportoitiin vastaavan kansallisen kyselyn uusimmat tulokset. Rikollisuustilanteen ja kontrollijärjestelmän toiminnan kokonaiskartoitus julkaistiin tavan mukaan erillisessä Rikollisuustilannevuosikirjassa. Laitoksen piirissä julkaistiin myös rekisteriaineistoihin perustuva väitöskirjatutkimus sosiodemografisten riskitekijöiden yhteyksistä rikoskäyttäytymiseen. Vankeuslain uudistuksen seurantaprojektia on jatkettu käynnistämällä aiheesta mittava kyselytutkimus sekä kartoittamalla laitosjärjestystä maan vankiloissa. Vuoden aikana on jatkettu Henkilövahinkoasian neuvottelukunnan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvaa laajaa selvitystä henkilövahinkojen korvauskäytännöstä. Tuomioistuin- ja oikeuslaitostutkimuksen puolelta julkaistiin kaksi tutkimusta oikeudenmukaisuuskokemuksista siviili- ja hallintoprosessissa. Julkisen oikeusavun kohdentumista selvitettiin niin ikään kahdessa erillisselvityksessä. Nuorten velkaongelmia käsiteltiin kahdessa artikkelissa. Lainsäädännön vaikutusten arvioinnista julkaistiin niin ikään kaksi tutkimusta. *

6 2 Laitoksen toimintaympäristö on muuttumassa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitoksen siirtyy vuonna 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti osaksi Helsingin yliopistoa. Neuvottelut siirron toteuttamistavasta ja yksityiskohdista ovat tätä kirjoitettaessa vielä kesken. Siirron tehtävänä on periaatepäätöksen mukaisesti vahvistaa kriminologisen ja muun oikeuspoliittisen tutkimuksen asemaa Suomessa. * Laitoksen yhteenlaskettu työmäärä, toimisto- ja avustava henkilökunta mukaan lukien, oli kertomusvuonna 20,4 henkilötyövuotta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Tutkimuksia -sarjassa ilmestyi 2 julkaisua, Tutkimustiedonantoja - sarjassa 7 julkaisua ja Verkkokatsauksia -sarjassa 7 julkaisua. Kaikkiaan laitoksen tutkijat julkaisivat kertomusvuonna 81 tutkimusta, artikkelia ja kirjoitusta sekä pitivät 81 esitelmää tai alustusta, 53 kotimaassa ja 28 kansainvälisissä seminaareissa ja kokouksissa. Toiminnan kulut olivat euroa. Budjettirahoituksen osuus tästä oli 76 prosenttia. Tapio Lappi-Seppälä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ylijohtaja

7 3 2 TEHTÄVÄT, ORGANISAATIO JA TOIMITILAT 2.1 Tehtävät Laki (1139/2007) ja asetus (1241/2007) Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta tulivat voimaan vuoden 2008 alussa. Lain 1 :n mukaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tehtävänä on: harjoittaa riippumatonta oikeuspoliittista tutkimusta huomioon ottaen oikeusministeriön ja yhteiskunnan tietotarpeet, seurata oikeusoloja ja rikollisuutta sekä analysoida niitä ja raportoida niiden kehityspiirteistä, ylläpitää ja edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä oikeuspoliittisessa tutkimuksessa, julkaista ja välittää oikeuspoliittista tutkimustietoa sekä osallistua oikeuspoliittiseen tutkijakoulutukseen yhteistyössä yliopistojen kanssa. Laitos toimii oikeusministeriön tulosohjauksessa, ja toimintaa ohjaavat myös oikeusministeriön strategiat sekä ministeriön ja tutkimuslaitoksen vuosittaiset tulossopimukset. 2.2 Organisaatio vuonna 2013 Ylijohtaja Tapio Lappi-Seppälä Kriminologinen yksikkö Tutkimusjohtaja Janne Kivivuori Yleinen yksikkö Tutkimusjohtaja Kati Rantala Hallintoyksikkö Hallintopäällikkö Kaijus Ervasti Laitoksella on johtoryhmä, johon kuuluvat laitoksen ylijohtaja, tutkimusjohtajat sekä henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja (vuonna 2013 erikoistutkija Venla Salmi).

8 Neuvottelukunta Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen (1241/2007) 6 :n mukaan tutkimuslaitoksella on laitoksen toimintaa tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee tutkimuslaitoksen toiminnan kehittämissuuntia, tukee tutkimuslaitoksen strategista suunnittelua, edistää tutkimuslaitoksen ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä sekä seuraa laitoksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Neuvottelukuntaan kuuluvat laitoksen ylijohtaja sekä enintään kymmenen muuta jäsentä, joista yksi on Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen keskuudestaan valitsema henkilö. Neuvottelukunnan nimittää oikeusministeriö. Neuvottelukunnan toimikausi päättyi Uutta neuvottelukuntaa ei ole toistaiseksi asetettu, kun laitoksen tulevaisuus on epäselvä Tutkimusyksiköt Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on kaksi tutkimusyksikköä: yleinen ja kriminologinen tutkimusyksikkö. Lisäksi laitoksella on hallintoyksikkö, joka vastaa laitoksen hallinnosta ja tietopalveluista. Tutkimuslaitoksessa oli ylijohtajan, hallintopäällikön ja tutkimusjohtajien virkojen lisäksi yleisessä yksikössä kolme, kriminologisessa yksikössä kuusi ja hallintoyksikössä neljä virkaa. Lisäksi laitoksella työskenteli budjetti- ja ulkopuolisella rahoituksella palkattuja määräaikaisia tutkijoita ja tutkimusavustajia.

9 2.2.3 Henkilöstökokous, yhteistoiminta Yhteistoimintasopimuksen tarkoittamia asioita käsitellään koko henkilökunnalle tarkoitetussa henkilöstökokouksessa. Henkilöstökokouksen puheenjohtajana toimi Venla Salmi ja sihteerinä Ville Hinkkanen ( asti) ja Leena Mäkipää ( ). Henkilöstökokous kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Laitoksella toimi vuonna 2013 kuusi kappaletta sisäisiä työryhmiä: 1) Tietoturva- ja rekisterityöryhmä, 2) Arkistotyöryhmä, 3) Tiedotus- ja julkaisutyöryhmä, 4) Koulutustyöryhmä, 5) Ulkoilu-, huvi- ja työterveystyöryhmä ja 6) Sisäinen rekrytointityöryhmä. Lisäksi laitoksella on työsuojelutoimikunta Toimitilat Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos toimii Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke- Fennialta vuokratuissa toimitiloissa Pitkänsillanrannassa, Hakaniemessä. Samoihin tiloihin on sijoittunut myös YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI. Tutkimuslaitoksen käytössä oleva pinta-ala on noin 820 m 2.

10 6 3 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Vuodelle 2013 laaditussa valtion talousarvioesityksessä tutkimuslaitoksen toiminnan tavoitteet ja resurssitilanne kuvataan seuraavasti: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tavoitteena on tukea oikeusministeriön suunnittelua, lainvalmistelua ja päätöksentekoa sekä hallinnonalan toimijoiden ja yhteiskunnan tietotarpeita. Hallinnonalan tutkimustoiminnan kattavuuden parantamiseksi erityisesti Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toimintaedellytysten parantaminen on edelleen tärkeää. Näitä tavoitteita täsmennettiin ja tarkennettiin edelleen Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja oikeusministeriön käymissä tulosneuvotteluissa. Oikeusministeriö vahvisti päätöksellään (OM 9/013/2013) tulossopimuksen mukaiset tulostavoitteet. Seuraavassa tarkastellaan ensin koko laitoksen toiminnan vaikuttavuutta (3.1), sitten tuloksellisuutta ja yksittäisiä tuotoksia (3.2). 3.1 Toiminnan vaikuttavuus Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa sellaista korkeatasoista ja riippumatonta rikollisuutta ja oikeusoloja koskevaa tieteellistä tutkimustietoa, joka on omiaan hyödyttämään oikeus- ja kriminaalipoliittista suunnittelua ja päätöksentekoa sekä julkista keskustelua. Toiminnan viimekätisenä yhteiskunnallisena tavoitteena on rikollisuudesta ja sen kontrollista aiheutuvien haittojen minimoiminen sekä kansalaisten oikeusolojen ja oikeuksiin pääsyn edistäminen. Yksittäisen viraston tai laitoksen ja erityisesti tutkimuslaitoksen toiminnan vaikuttavuuden ja vaikutusten arvioimiseen liittyy monia teoreettisia ja metodologisia ongelmia. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on usein yksittäiseen virastoon nähden välillinen ja vaikeasti todennettavissa. Vaikuttavuus koostuu usein eri virastojen ja laitosten sekä erilaisten ohjelmien ja toimenpiteiden yhteisvaikutuksena. Esimerkiksi kriminologisen tutkimuksen vaikuttavuus voi näkyä osana tietoon perustuvan kriminaalipoliittisen linjan (valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä sekä eri viranomaisissa) vaikutuksina yhteiskunnassa (esim. rikosten väheneminen, vankimäärän väheneminen). Yksittäisen tutkimusten vaikutusta on kuitenkin vaikea todentaa. On havaittu, että valtionhallinnossa kehitetyt mittarit ylipäänsä tuottavat usein tietoa taloudesta ja tekemisestä, mutta harvoin toiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan. Käytännössä toiminnan arvioinnissa joudutaankin tyytymään suurelta osin tuotosten ja tuottavuuden mittaamiseen. Vaikuttavuuttakin voidaan kyllä jossain määrin arvioida, mutta on vaikea löytää valideja kvantita-

11 tiivisia mittareita tällaiselle arvioinnille. Vaikuttavuuden osalta joudutaankin tukeutumaan pääosin muihin kuin määrällisiin kriteereihin. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toiminta suuntautuu kolmelle keskeiselle suunnalle: 1) Lainvalmisteluun ja muuhun yhteiskunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon, 2) kansalaisyhteiskuntaan ja yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä 3) tiedeyhteisöön ja tutkimukseen. Tutkimustoiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset ovat pääosin välillisiä. Kun tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi, vaikutukset ovat riippuvaisia siitä, millä tavoin päätöksentekijä käyttää tietoja hyväkseen. Tutkimusten vaikutukset kansalaisyhteiskuntaan ja tieteeseen ovat myös vaikeasti todennettavissa ja vaikutukset näkyvät usein vasta pitkän ajan kuluttua. Tiedon saatavuus kohentaa vaikuttavuutta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tuottamaa tutkimustietoa välitetään tiedon käyttäjille monin eri tavoin. Tutkimustuloksia julkaistaan tieteellisissä julkaisusarjoissa, lehtiartikkeleissa, laitoksen www-sivuilla, erilaisissa koulutustilaisuuksissa, esitelmissä ja seminaareissa. Laitoksen tutkimuksia lähetettiin vapaakappaleina noin 150 kotimaiselle vastaanottajalle ja noin 20 ulkomaiselle kirjastolle tai tutkijalle. Research Report Summaries lähetettiin lisäksi noin 90 kohteeseen ja Rikollisuustilanne 2013 kotimaahan noin 340 vastaanottajalle ja ulkomaille noin 40 vastaanottajalle. Laitoksen kaikki julkaisut on julkaistu vuodesta 2004 lähtien laitoksen www-sivuilla. Tiedonkulkua tutkijayhteisön suuntaan on parannettu tehokkaammalla sähköpostitiedotuksella Toiminnallinen tuloksellisuus Seuraavassa toiminnallista tuloksellisuutta koskevassa jaksossa esitetään ensin määrällisiä tietoja laitoksen toiminnasta (3.2.1). Sen jälkeen esitellään yksityiskohtaiset tiedot tuotoksia koskevista tulostavoitteista ja niiden saavuttamisesta (3.2.2). Seuraavaksi (3.2.3) tarkastellaan taloutta ja toiminnallista tehokkuutta. Viimeisessä jaksossa esitellään laitoksen henkisten voimavarojen hallintaa (3.2.4). Mikäli tulossopimuksessa on asetettu määrällisiä tavoitteita vuodelle 2013, ne esitetään toteutuneiden määrien yhteydessä Toiminnan määrällistä tarkastelua Tutkimustoiminnan tuloksellisuuden kuvaamisessa käytettäviin määrällisiin mittareihin liittyy joukko rajoitteita, puutteita ja virhemahdollisuuksia. Jo yksin vuositasolla nähtävät vaihtelut voivat olla seurausta hankkeiden erilaisesta jaksottumisesta ja projektikokojen vaihteluista. Seuraavat määrälliset tarkastelut ovat siten vain suuntaa antavia.

12 Kirjoitukset yhteensä Omat julkaisut Kuvio 1 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisut ja muut henkilöstön julkaistut kirjoitukset Toimintakertomuksen liitteessä I luetellaan kaikki kertomusvuoden aikana ilmestyneet julkaisut sekä henkilöstön julkaisemat artikkelit ja muut tutkimuslaitoksen toimialaan liittyvät kirjoitukset. Niitä on yhteensä 81, joista 15 artikkeleina Rikollisuustilanne-katsauksessa. Ulkomaisia julkaisuja näistä oli 20. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Tutkimuksia-sarjassa ilmestyi 2 julkaisua, Tutkimustiedonantoja-sarjassa 7 julkaisua ja Verkkokatsauksia-sarjassa 7 julkaisua. Lisäksi julkaistiin laitoksen toimintakertomus ja Research Report Summaries. Tulossopimuksessa tavoitteeksi asetettiin yhteensä julkaisua, joista julkaisua laitoksen omissa sarjoissa ja 5 10 ulkomaisissa julkaisuissa. Tulossopimuksen mukaiset tavoitteet ylitettiin kaikkien julkaisukategorioiden osalta. Yleisemmin voidaan kuitenkin todeta, että laitoksen julkaisutoiminnassa on kalenterivuoden tasolla paljon vaihtelua, joka johtuu pääosin laitoksen pienestä koosta ja julkaisutoiminnan luonteesta. Laitoksen koosta johtuen yksittäisten hankkeiden vaikutus julkaisujen määrään on huomattavan suuri. Laajat tutkimushankkeet ovat usein pitkäkestoisia, jolloin suuri osa hankkeen tuotoksista julkaistaan vasta hankkeen loppuvaiheessa. Tästä syystä on jossain määrin sattumanvaraista, mille kalenterivuodelle julkaisut sijoittuvat. Tällaisissa olosuhteissa kalenterivuoden tasoiset numeeriset julkaisutavoitteet eivät kuvaa toiminnan tuloksellisuutta kovin hyvin. TULOSTAVOITTEET (2013): esitelmää ja luentosarjaa, kansainvälistä esitelmää

13 Kuvio 2 Esitelmät Kansainväliset Kotimaiset: alustukset/esitelmät Kotimaiset: luentokerrat Tutkimuslaitoksen tutkijat pitivät kertomusvuonna 81 esitelmää tai alustusta, 53 kotimaassa ja 28 kansainvälisissä seminaareissa ja kokouksissa. Lisäksi 16 eri luentosarjalla pidettiin yhteensä 70 luentokertaa. Tulossopimuksen tavoitteet saavutettiin ja ylitettiin kansainvälisten esitelmien osalta Tuotokset Seuraavassa kuvataan yksityiskohtaisesti laitoksen toiminnan tuotoksia toimintasuunnitelman mukaisin ryhmittelyin.

14 10 KRIMINOLOGINEN YKSIKKÖ Rikollisuustilanteen seuraaminen ja rikollisuuden osoittimien kehittäminen TULOSTAVOITTEET (2013): B = budjettirahoitus, Y = yhteisrahoitus *=Yhteisrahoitettu ohjausryhmähanke (OM:n sitomattomilla varoilla) Tasot 1 = tietovarantotehtävät ja seurannat 2 = OM:n vaihtuvat tietotarpeet 3 = ulkopuolinen projektirahoitus 4 = perustutkimus TOTEUTUMINEN: a) Kokonaiskuva rikollisuustilanteesta. Laaditaan Rikollisuustilanne B (1) b) Uhritutkimukset. Syyskaudella 2013 toteutetaan toinen ns. uuden rikosuhritutkimuksen mittaus; lisäksi vuoden aikana jatkoraportoidaan vuoden 2012 mittauksen tuloksia. Syyskauden 2013 mittaus toteutuu, mikäli aineistonkeruun rahoitus varmistuu.. Y* (1) c) Nuorisorikollisuuskyselyt. Kansainvälinen nuorisorikollisuuskysely ISRD toteutetaan hankkeen aikataulun mukaisesti., aineistonkeruu vuoden 2013 alussa. Laitos on edustettuna hankkeen kansainvälisessä johtoryhmässä. Vuonna 2012 kerätyn kansallisen Nuorisorikollisuuskyselyn raportointi jatkuu Sekä ISRD:n että NRK:n aineistoja hyödynnetään hankkeen II.b yhteydessä. Y* (OM) (1) d) Henkirikosten seurantajärjestelmään perustuvaa seurantaa jatketaan. Vuoden aikana selvitetään European Homicide Monitor - hankkeen jatko mm. kansainvälisen tutkijatapaamisen avulla, mikäli tapaamisen rahoitus varmistuu. B (1) Rikollisuustilannekatsaus ilmestyi kesäkuussa Julkaisun aikataulua nopeutettiin ja sisällön kehittämistä jatkettiin. Rikollisuustilanne julkaisu (16 artikkelia); artikkeli 38; 4 esitelmää Tiedonkeruu toteutettiin suunnitellusti syksyn 2013 aikana. Raportoitiin vuoden 2012 keräyksen perustulokset sekä parisuhdemoduulin tulokset verkkokatsauksina. Vuoden 2012 aineistoa hyödynnettiin hankkeen II.b yhteydessä. 2 verkkokatsausta; artikkeli 9; 2 esitelmää NRK aineistojen raportointia jatkettu Rikollisuustilanne -katsauksen yhteydessä, Forum Iuris -sarjassa ilmestyneessä artikkelikokoelmassa sekä hankkeen II.b yhteydessä. ISRD 3 -aineisto kerättiin keväällä verkkokatsaus; artikkelit 6, 22, 26, 27, 47, 48 ja 49; 5 esitelmää Seurantajärjestelmän toiminta jatkunut normaalisti. Henkirikoskatsaus ilmestyi alkuvuodesta, ja laitos on osallistunut järjestelmän perustutkimukselliseen hyödyntämiseen mm. Polamkin ja Tukholman Karoliinisen instituutin kanssa. EHM-kokous järjestettiin maaliskuussa 2013 onnistuneesti Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitustuella. Laitos on myös rakentanut kansainvälistä henkirikostietokantaa, jonka kuvaus ilmestyi verkkokatsauksena verkkokatsausta; artikkeli 29; 3 esitelmää

15 Rikollisuuden ajankohtaisteemoja a) Rikoskäyttäytymisen riskitekijät. Hanke päättyy vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla, kun sen tuloksiin perustuva väitöskirja ilmestyy laitoksen sarjassa. Y (1, 4) 11 Hankkeen pääraportti ilmestyi laitoksen tutkimuksia -sarjassa, sisältäen neljä alan kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistua artikkelia sekä laajan yhteenvetoosan. Hanke jatkuu laitoksen tietovarantohankkeena. Tutkimuksia -sarjan julkaisu, Artikkelit 1, 2, 3 ja 4; 6 esitelmää b) Maahanmuuttajanuoret rikosten uhreina ja tekijöinä. Hankkeessa tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden joutumista rikosten uhreiksi ja rikoksiin syyllistymistä. Vuoden 2013 aikana hankkeessa raportoidaan rekisteripohjaisia tietoja sekä käynnistetään kokonaisrikollisuuspohjaiset tarkastelut (ks. kohta Ic). B (1, 2) Rekisteripohjainen tarkastelu raportoidaan yhdessä kyselypohjaisten tietojen kanssa vuoden 2014 aikana. Kontrollijärjestelmän toiminta ja kriminaalipoliittisten uudistusten seuranta a) Rikosseuraamukset ja syrjäytyminen. Hankkeessa tarkastellaan vankien integroitumista yhteiskuntaan tuomion jälkeen selvittämällä työttömyyttä, työkyvyttömyyttä ja velkaantumista ennen ja jälkeen vankeustuomion. Ongelmat RISE:n tutkimuslupien kanssa merkinnevät hankkeen toteutumista aiottua alemmalla näyttötasolla. Y RISE (2) Hankkeen aineisto saatiin vuoden 2013 aikana, tulokset on tarkoitus raportoida vuoden 2014 aikana. Artikkeli 5; 3 esitelmää b) Sovittelu. Hankkeessa selvitetään soviteltujen tapausten etenemistä rikosprosessissa. Laitos on lisäksi mukana Greifswaldin yliopiston vetämässä ka EU-komission rahoittamassa sovitteluprojektissa (Restorative Justice in Penal Matters in Europe). Y (EU) / Y* (1,3) c) Henkilövahinkojen korvauskäytäntö. Laitos toteuttaa yhteistoiminnassa Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan kanssa selvityshankkeen, jossa tarkastellaan henkilövahinkojen korvauskäytäntöä käräjäoikeuksien ratkaisuissa. Y (3) d) Rangaistuskäytäntö yleisissä rikoksissa. Edellä mainittujen erillishankkeiden lisäksi yksikkö seuraa pysyväisluontoisesti rangaistuskäytäntöä yleisissä rikoksissa. Kyseessä on tilastollisen Kotimainen sovitteluhanke viivästynyt aineiston käytettävyydessä ja saatavuudessa ilmenneiden ongelmien vuoksi sekä henkilöstövaihdoksen johdosta. 2 esitelmää Laajaan tuomioistuinaineistoon pohjautuva aineisto saatiin valmiiksi vuoden 2013 aikana. Toimeksiantajalle on raportoitu tutkimustyön etenemisestä sovitulla tavalla ja aikataulun mukaisesti. 1 esitelmä Toiminta siirtymävaiheessa henkilöstövaihdoksen vuoksi.

16 12 analyysin resurssi, jonka tuloksia voidaan käyttää esim. Rikollisuustilannekatsauksen seuraamusosiossa, tuomarikoulutuksessa sekä tarvittavissa ajankohtaisselvityksissä. B (1) YLEINEN YKSIKKÖ Oikeuslaitos ja oikeusolot yleensä a) Oikeusolo -raportti. Oikeusolotkatsaus pyritään julkaisemaan vuoden 2013 lopulla. Katsauksen kehittämistä jatketaan. Raportin yhteydessä julkaistaan ESS-aineistoon perustuva analyysi luottamuksesta oikeuslaitokseen. B (1) Oikeusolot-hankkeeseen ei ole ollut käytettävissä työvoimaa vuonna ESSaineistoon perustuva analyysi julkaistaan vuoden 2014 aikana. b) Julkisen oikeusavun kohdentuminen. Hankkeessa selvitetään julkisen oikeusavun toimivuutta tarkastelemalla tilastollisin aineistoin 1) oikeusavun kohdentumista, 2) oikeusavun asiakkailta perittäviä palkkioita, kuluja ja maksuja sekä 3) asiakkaiden ohjautumista oikeusaputoimistoihin ja yksityisille avustajille. Selvitys on kaksiosainen. Ensimmäinen vaihe raportoidaan vuoden 2013 helmikuussa. Hankkeen jatko koskien mm. asiakkaiden ja asioiden valikoitumista eri avustajien kesken raportoidaan keväällä B ja Y. (2) *c) Koettu oikeudenmukaisuus tuomioistuimissa. Tutkimuksessa tarkastellaan oikeudenmukaisuuden toteutumista siviiliprosessissa ja hallinto-oikeusprosessissa. Tuomioistuinten asiakkaille suunnataan kysely koetusta menettelyllisestä oikeudenmukaisuudesta kolmessa käräjäoikeudessa ja kolmessa hallinto-oikeudessa. Aineiston keruu on päättynyt käräjäoikeuksien osalta , ja hallinto-oikeuksien osalta se päättyy Aineisto analysoidaan vuoden 2013 aikana. Tutkimus on valmis vuoden 2014 alussa. B ja Y. (4) d) Asumiseen ja naapuruussuhteisiin liittyvät oikeusriidat. Hankkeessa selvitetään, kuinka asumiseen ja naapuruussuhteisiin liittyvät konfliktit mobilisoituvat ja muuntu- Hankkeesta julkaistiin kaksi tutkimustiedonantoa vuonna Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. 2 tutkimustiedonantoa; 2 esitelmää Hankkeen päätulokset raportoitiin kahdessa tutkimustiedonannossa vuonna Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. 2 tutkimustiedonantoa; 1 esitelmä Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. 2 esitelmää

17 13 vat oikeusriidoiksi ja kuinka niitä käsitellään oikeudellisissa instituutioissa. Hanke kuuluu osaksi Suomen Akatemian ns. naapuruushanketta. Kaikista Suomen alioikeuksista kerätään oikeudenkäyntiasiakirjat neljän kuukauden ajalta asumiseen ja naapuruussuhteisiin liittyvistä konflikteista riippumatta siitä, missä prosessissa asiaa on käsitelty. Määrällisen osion lisäksi tutkimukseen sisältyy asianajajien ja oikeusavustajien haastattelujen analyysien. Aineistoa kerätään vuosien 2012 ja 2013 aikana, ja sitä analysoidaan vuosina Tutkimusraportti julkaistaan vuoden 2014 lopussa. Y. Perhe-elämän oikeusolot a) Lapsen etu huostaanottoasioita koskevissa hallinto-oikeuksien päätöksissä. Suomi on saanut mm. YK:n Lapsen oikeuksien komitealta moitteita lapsen edun toteutumisesta lastensuojelussa ja tuomioistuiminen toiminnassa. Myös hallintooikeuksien toimintaan kohdistuvissa selvityksissä on todettu perustelujen olevan yksi hallinto-oikeuskäsittelyn ongelmakohdista. Selvityksessä arvioidaan, miten lastensuojeluasioiden keskeisen ratkaisuperuste eli lapsen etu ilmenee hallinto-oikeuksien perusteluista. Aineistona hyödynnytetään keväällä 2012 valmistuneen huostaanottoasioiden hallinto-oikeuskäsittelyä koskevan tutkimuksen asiakirjoja. Ne käsittävät vuodelta 2010 huostaanottoasioiden ratkaisut kaikista hallinto-oikeuksista 3 kuukauden ajalta. Tutkimus alkaa joulukuun alussa 2012, ja se raportoidaan toukokuun lopussa B. (4) b) Tutkimus edunvalvontajärjestelmän toimivuudesta. Tutkimuksessa arvioidaan edunvalvontajärjestelmän toimivuutta. Pääpaino on yleisessä edunvalvonnassa ja sen täysiikäisissä asiakkaissa. Kartoitus kohdistuu edunvalvojien toimintaan ja näiden kokemuksiin nykyjärjestelmästä, asiakkaiden omiin kokemuksiin sekä edunvalvontatoiminnan oikeudellisesti kriittisiin kohtiin Hanketta on laajennettu ja sen tulokset julkaistaan tutkimuksia-sarjassa vuonna Artikkeli 10 ja 11; 3 esitelmää Hanketta ei käynnistetty vuonna Sen sijaan on lähtökohtaisesti priorisoitu oikeusapututkimusta. Hanke on sittemmin poistettu tutkimusohjelmasta.

18 14 (esim. edunvalvonnan lakkautukset, toimintakelpoisuuden rajoitusten rikkomukset). Huomiota kiinnitetään taloudellisten asioiden ohella siihen, miten edunvalvonnassa huolehditaan valvottavan hoidon ja huolenpidon kysymyksistä. Aineistoina käytetään tilasto- ja viranomaistietoja, kyselyjä ja haastatteluja, laillisuusvalvojien tapausaineistoa sekä internetin keskustelupalstaaineistoja. Hanke pyritään käynnistämään vuoden 2013 keväällä, jolloin raportin on määrä valmistua syksyllä B ja Y. (2) Velka- ja perintäasiat a) Nuorten velkaongelmat eri ikäryhmissä: velkojen tyypit, muodostumisen mekanismit, selviytymiskeinot ja eri toimijatahojen roolit. Kyseessä on kahden vuoden hanke post doc -tutkijalle. Hanke on osa isompaa velkatutkimuksen kokonaisuutta, jolle on haettu ulkopuolista rahoitusta Suomen Akatemialta. Jos rahoitus saadaan, hanke alkaa lokakuun alussa Y. (3) Lainsäädäntötutkimus a) Vankeuslain toimeenpanon arviointitutkimus. Tutkimuksessa tarkastellaan vankeuslain uudistuksen toimeenpanoa. Tutkimuksella pyritään selvittämään, mitkä tekijät ovat oikeusturvan, yhdenvertaisuuden ja ennakoitavuuden kannalta keskeisiä ongelmakohtia vankeusrangaistusta suorittaville ja miltä osin käytännöissä on saavutettu hyviä tuloksia edellä mainittujen tavoitteiden suhteen. Samoin pyrkimys on selvittää niitä edellytyksiä ja mekanismeja, jotka tuottavat toivottuja tai ei-toivottuja tuloksia. Tarkastelun kohteena on vankien kokema oikeudenmukaisuus ja suhde oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä henkilökunnan toimintaedellytykset. Tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota rangaistusajan suunnitelman merkitykseen vangeille, muutoksenhakumenettelyyn ja kurinpitojärjestelmään. Aineistona on asiakirjoja, määräyskokoelmia, kyselyt vangeille ja henkilökunnalle sekä täydentäviä haastatteluja. Tut- Hankkeeseen saatiin rahoitus Suomen Akatemialta. Hanke käynnistettiin suunnitelman mukaisesti syksyllä Artikkelit 44 ja 46; 3 esitelmää Hankkeesta julkaistiin vuonna 2013 yksi tutkimustiedonanto. Hanke on edennyt aikataulun mukaisesti. 1 tutkimustiedonanto

19 15 kimus on alkanut vuoden 2012 lokakuussa. Eri aineistotyyppien analyyseistä tuotetaan niiden valmistuttua erilliset raportit. Aineistokohtaisista yksittäisanalyyseistä rakennetaan vaikutusketjuja erittelevä synteesi tutkimuksen lopuksi. Siitä koostuva koppuraportti valmistuu kesällä B ja Y. (2) *b) Vaikutusten arviointi vuoden 2012 hallituksen esityksissä. Seurantatutkimuksessa arvioidaan vaikutusten arvioinnin dokumentointia vuonna 2012 eduskunnalle annetuissa hallituksen esityksissä. Tuloksia on tarkoitus käyttää hallitusohjelman toteutumisen arvioinnissa. Tutkimuksen pohjana käytetään vuoden 2009 hallituksen esityksiä koskevan tutkimuksen muuttujaluetteloa, mutta analyysit laaditaan aiempaa erittelevimmiksi. Lisäksi tehdään laadullisia analyysejä, joissa avataan vaikutusarviointien sisällöllisiä ulottuvuuksia. Tutkimus alkaa loka-marraskuussa aineiston koodaamisella. Tutkimuksesta tuotetaan valtioneuvoston tarpeisiin suorat jakaumat heti vuoden 2013 alussa. Siitä eteenpäin tutkimus jatkuu tuottaen tarkempaa kvantitatiivista ja laadullista erittelyä. Loppuraportti on julkaistu lokakuun loppuun mennessä B ja Y. (1) c) Tutkimus päätöksenteosta lainvalmistelussa argumentaation ja päätöskäytäntöjen analyysia. Lainsäädäntöprosessissa on useita julkisia, läpinäkyviä vaiheita, kuten lainvalmisteluhankkeiden toimeksiannot, niiden lopputuotokset, lausuntomenettely sekä hallituksen ja eduskunnan päätöksenteko. Sitä vastoin päätöksenteko monijäsenisessä, asiantuntijoiden lainvalmisteluprosessissa sekä sitä ohjaavat argumentaatio ja päätöskäytännöt ovat ei-näkyviä ja myös huonosti tunnettuja ja tutkittuja ilmiöitä. Tutkimuksessa, joka on alkanut kesällä 2011, kartoitetaan teoreettisen ja empiirisen aineiston valossa näitä ilmiöitä tavoitteena luoda tarkastelukehikko aihetta koskevaa kriittistä arviointia ja keskustelua varten. Hanke voi myös hyödyttää Hanke alkoi syksyllä Siitä julkaistiin verkkokatsaus keväällä 2013 ja tutkimustiedonanto syksyllä vuonna verkkokatsaus, 1 tutkimustiedonanto; 2 esitelmää Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti.

20 16 lainvalmistelun kehittämistyötä. B (4) Asiantuntija- ja luottamustehtävät Lainvalmistelu ja suunnittelu. Laitoksen henkilöstöä oli edustettuna rikoksentorjuntaneuvostossa, rikosasiain seurantaryhmässä, yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden tilannekuvaverkostossa sekä Euroopan komission rikostilastoinnin asiantuntijaryhmässä. Kriminaalipolitiikkaan liittyvien asiantuntijatehtävien lisäksi laitoksen tutkijoita toimi jäsenenä sisäasiainministeriön syrjinnän seurantaryhmässä sekä kuntavaikutusten arviointia koskevassa asiantuntijaryhmässä. Lisäksi laitoksella on edustus muun muassa valtioneuvoston asettamassa lapsiasiain neuvottelukunnassa sekä oikeusministeriön asettaman julkisen oikeusavun laadun arvioinnin kehittämistyöryhmässä. Tutkimusverkostot ja -ohjaus. Tutkimuslaitoksella oli edustaja valtakunnallisen oikeustieteen tutkijakoulun OMM:n johtoryhmässä, Alkoholitutkimussäätiön rahapelitutkimusvaliokunnassa sekä Alueellinen terveys- ja hyvinvointi -tutkimuksen asiantuntijaryhmässä. Laitos on ollut edustettuna myös oikeusministeriön tutkimuksen ja kehittämisen ohjausryhmässä sekä kansainvälisen nuorisorikollisuuskyselyn (ISRD) johtoryhmässä. Tieteelliset yhdistykset ja -säätiöt. Hallitus- tai muita johtoelinpaikkoja on kertomusvuonna ollut muun muassa seuraavissa yhteisöissä ja säätiöissä: Euroopan kriminologiyhdistys (ESC), Kansainvälinen rikosoikeus- ja vankeinhoitosäätiö IPPF, Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (OYY), Oikeuspoliittinen yhdistys Demla, Suomen Kriminalistiyhdistys Kriminalistföreningen i Finland ja Nuorisotutkimusseura. Tieteellisen julkaisutoiminnan kehittäminen. Laitoksella on ollut jäseniä muun muassa Oikeus- ja Nuorisotutkimus-lehtien toimituskunnassa, Youth Justice -lehden toimitusneuvostossa, sekä Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention- ja Criminology and Criminal Justice - lehtien advisory boardissa. Lisäksi laitoksen tutkijat ovat toimineet tieteellisten julkaisujen asiantuntijalukijoina (referee).

Oikeusministeriön tutkimusja arviointitoiminta. Kehittämispäällikkö Kaisa Sistonen

Oikeusministeriön tutkimusja arviointitoiminta. Kehittämispäällikkö Kaisa Sistonen Oikeusministeriön tutkimusja arviointitoiminta Kehittämispäällikkö Kaisa Sistonen 3.6.2010 1 Tutkimus- ja arviointitoiminnan taustaa Vuonna 2005 asetettiin hanke oikeuspoliittisen tutkimuksen kehittämisohjelman

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2010

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2010 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 ISSN 0357-1564 HAKAPAINO OY, HELSINKI 2011 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus... 1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat... 3 2.1 Tehtävät...

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2011

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2011 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 ISSN 0357-1564 HAKAPAINO OY, HELSINKI 2012 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus...1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat...3 2.1 Tehtävät...3

Lisätiedot

Kansainvälinen, vertaisarvioitu

Kansainvälinen, vertaisarvioitu Kansainvälinen, vertaisarvioitu 1. Felson, Richard & Savolainen, Jukka & Aaltonen, Mikko & Moustgaard, Heta (2008): Is the Association between Alcohol Use and Delinquency Spurious? Criminology 46(3): 785

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2009

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2009 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2009 Helsinki 2010 ISSN 0357-1564 HAKAPAINO OY, HELSINKI 2010 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus...1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat...4 2.1 Tehtävät...4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008 Helsinki 2009 ISSN 0357-1564 HAKAPAINO OY, HELSINKI 2009 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus...1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat...4 2.1 Tehtävät...4

Lisätiedot

A Peer-reviewed scientific articles

A Peer-reviewed scientific articles A1 Journal article (refereed), original research A Peer-reviewed scientific articles 1. Felson, Richard & Savolainen, Jukka & Aaltonen, Mikko & Moustgaard, Heta (2008): Is the Association between Alcohol

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2006

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2006 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2006 Helsinki 2007 ISSN 0357-1564 HAKAPAINO OY, HELSINKI 2007 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus...1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat...4 2.1 Tehtävät...4

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi. Susan Kuivalainen

Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi. Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi Susan Kuivalainen Arvioinnin sisältö ETK tilasi ulkoisen arvioinnin tutkimustoiminnastaan keväällä 2013. Arvio tutkimustoiminnasta yleisesti ja painopistealueittain

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

FULL LIST OF PUBLICATIONS. A Peer-reviewed scientific articles

FULL LIST OF PUBLICATIONS. A Peer-reviewed scientific articles A1 Journal article, original research FULL LIST OF PUBLICATIONS A Peer-reviewed scientific articles 1. Felson, Richard & Savolainen, Jukka & Aaltonen, Mikko & Moustgaard, Heta (2008): Is the Association

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2004

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2004 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2004 Helsinki 2005 ISSN 0357-1564 HAKAPAINO OY, HELSINKI 2005 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus...1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat...4 2.1 Tehtävät...4

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2005

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2005 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2005 Helsinki 2006 ISSN 0357-1564 HAKAPAINO OY, HELSINKI 2006 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus...1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat...4 2.1 Tehtävät...4

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ. KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset. KOTA-AMKOTA seminaari Helsingin yliopisto

OPETUSMINISTERIÖ. KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset. KOTA-AMKOTA seminaari Helsingin yliopisto KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset KOTA-AMKOTA seminaari 13.-14.11.2008 Helsingin yliopisto Erikoistutkija Olli Poropudas OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto Itä-Suomen yliopiston strategia Uusi Itä-Suomen yliopisto aloitti

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Syrjäytyneet pojat väylä auki rikoksen poluille?

Syrjäytyneet pojat väylä auki rikoksen poluille? Syrjäytyneet pojat väylä auki rikoksen poluille? Pojat ja miehet - unohdettu sukupuoli? Säätytalo 23.10.2012 Tutkija Mikko Aaltonen Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Mitä syrjäytymisellä tarkoitetaan? Työttömyyttä,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 16/210/2010

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 16/210/2010 Pvm 10.6.2010 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Dnro 16/210/2010 Vuorikatu 24 00500 HELSINKI Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (KOTUS) vuoden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

1991 vp - HE 168. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeuspoliittisesta. Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun

1991 vp - HE 168. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeuspoliittisesta. Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun 1991 vp - HE 168 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeuspoliittisesta

Lisätiedot

Tutkimus ja arviointi päätöksenteon tukena -seminaari

Tutkimus ja arviointi päätöksenteon tukena -seminaari Tutkimus ja arviointi päätöksenteon tukena -seminaari Valtiontalouden tarkastusvirasto 3.6.2010 Harri Martikainen, sisäasiainministeriö 4.6.2010 Tutkimus ja arviointi päätöksenteon tukena - seminaari -

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi Nimeämispyyntö 1 (2) VM/2155/00.01.00.01/2016 Liite 1 Liite 2 25.01.2017 Julkinen JulkICT Kimmo Rousku Nimeämispyyntö Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristöön (VAHTIsihteeristö)

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla

Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla Kuntatieto-ohjelman käynnistystilaisuus Tieteiden talo 8.5.2013 Ylijohtaja Päivi Laajala Kuntatilastoilla keskeinen rooli 1) Kuntapolitiikan valmistelu

Lisätiedot

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö 31.10.2014 Tuottavuus tuloksellisuuden edistäjänä Tuottavuuden parantaminen on tärkeää

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012. 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012. 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 20 päivänä

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii 1.1.2008 lähtien perustettavan työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot