Etelä Alvari / Aija Karttunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä Alvari / Aija Karttunen"

Transkriptio

1 HVS 0.3 (0.32) VERSION KOMMENTOINTI ALVAREILTA Etelä Alvari / Aija Karttunen YLEISET KOKO ASIAKIRJAAN Painopistealueiden tavoitteet ja toimenpiteet eivät ole tasapainossa (yhdessä 15 toimenpidettä, toisessa 2 3) Voisiko tavoitteita jakaa tasaisemmin sisällön mukaan? Onko ennaltaehkäisy tärkeää vain peruspalveluissa? Suunnitelman kielen tulee olla ymmärrettävää TOIMIVAT PERUSPALVELUT JA ENNALTAEHKÄISY Palvelujen saamisen tulee onnistua yhdestä lähteestä yhdellä käynti /tilauskerralla Palvelut eivät saa olla ylihinnoiteltuja, kaikilla on oltava mahdollisuus saada peruspalvelut Mitä oikeat ongelmat ovat? Palvelukartoitus mitä palveluita tarjolla? > Todelliset tärkeimmät PERUSpalvelut kuntoon, sitten vasta priorisointia Tavoiteaikataulut peruspalveluille ja niiden saavutettavuudelle > Virkamiesten raportoitava toteutuneista palveluun pääsyn toteutumisajoista (kaupunkilaisille/julkisesti) Toimenpiteet 1 2 Terveysasemille infotietoa ja esitteitä potilasjärjestöistä Pelkästään sähköiseen informaatioon ei saa luottaa. Tarvitaan myös paperista ja face to face kontaktia. Myös nuoret kokevat nettilomakkeet yms. Hakemukset vaikeina; näissä tarvitaan inhimillistä kontaktia avuksi. Toimenpiteet 3 5 Ennaltaehkäisy > Hoitaja lääkäri malli heti käyttöön Omahoitajasysteemi käyttöön Sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon joustava ja saumaton yhteistyö kaikissa ikäryhmissä paremmin näkyviin suunnitelmassa Lääkäripalvelut kotiin o toimenpide 3b tarkennus: koskee kaikkia ikäryhmiä o muutama päivystävä lääkäri Tampereelle, hoitaisi pääasiassa vanhuksia ja lapsiperheitä > ensilääkitykset o neuvolakäyntejä myös kotiin o vanhuksien luona säännöllinen lääkärikäynti kotona esim. 1 2 krt/vuosi o vanhuksille laboratoriopalvelu myös kotiin Perusterveydenhuoltoon myös erikoissairaanhoidon osaamista Diabetes ja reumahoitajia muutamille terveysasemille konsulttiapua muille o esim. reumadiagnosointi nopeutuu > työkyky säilyy Ostopalveluiden laadun seuranta (esim. hammaslääkäripalvelun laskutus ei ole aina oikein tai hoidon lopputulos hyvä) Subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittaminen Eksoottisten kielten opiskelusta voisi luopua perusopetuksessa 1

2 Toimenpiteet 6 7 Kaupin urheilukeskusta parannettava o tiet, parkit, pyöräilijöille ja jalankulkijoille oma väylä o pusikot pois > siistittävä o wc:t ym. o ulkopaikkakuntalaiset ovat kauhuissaan Kaupin kunnosta Nuorten liikuntaharrastusten varmentaminen vähävaraisille ja myös vammaisille Tukea ja avustusta seuroille Yhteinen strategia + koulut mukaan Toimenpide 6 entä HIP toiminta? Mitä 6a tarkoittaa? ( käynnistetään perheliikunnan toiminta alakouluikäisille ) Voisiko olla, että kehitetään alakouluikäisten perheliikuntapalveluja ja järjestetään toiminta Toimenpide 8 Nuorille opiskelu tai työharjoittelupaikka vähintään 18 vuotiaaksi asti. Säästö tulee syrjäytymisen ehkäisystä ja myöhempien ongelmien vähenemisestä. Etsivälle nuorisotyölle tarpeeksi resursseja o sisältäpäin lähtevää, esim. vanhempainringit etsimään, auttamaan ja aktivoimaan koulupinnarit takaisin kouluun o tukea täti setä yöpartioille o puistojengin tsekkaus Toimenpiteet 9 14 Vanhuksille on aina turvattava hygienia, ruokailu, siivous, vaatehuolto, terveydenhoito Etsivälle vanhustyölle resursseja > todellista säästöä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kustannuksiin pitkällä jänteellä Kuntoutus o vanhuksille + kroonisesti sairaille säännöllinen kuntoutus = ennaltaehkäisevää, toimintakyky säilyy, työkyky säilyy o huonokuntoisena kuntoutuksen tulos ei ole hyvä Kuntoutussairaalan perustaminen o leikkaussalista kuntoutukseen, jonka aikana selvitetään potilaan palvelutarve kotona o vähentää huomattavasti laitospäiviä o leikkausten (esim. tekonivel) onnistuminen varmentuu o sairaalasta kotiutus palvelut valmiiksi tilattu kotiin Ei saisi järjestää omaishoitoa ja kotihoitoa (ikäihmisille) hinnalla millä hyvänsä, vaan pitäisi huomioida kunto ja tarvittaessa järjestettävä laitospaikka (vaikka kodinomainen) Kotipalvelua perheille, perheneuvontaa Lastensuojeluun liittyvät toimenpiteet (mm. sijoitukset) on säilytettävä kunnalla. Ei pidä yksityistää/ulkoistaa Toimenpide 15 Toimenpide 15c Ei pitäisi vain ehkäistä työttömyyden pitkittymistä vaan ehkäistä työttömyyttä Vammaiselle nuorelle turvattava pääsy opiskelemaan, ammattiin valmistavaan opistoon tai yliopisto/ korkeakouluun. Esteettömyys ja avustajat huomioitava. Täten estetään syrjäytyminen ja integroituminen yhteiskuntaan on yhtäläinen oikeus muiden kanssa. 2

3 OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN TUKEMINEN Toimenpiteet Tavoite 17a, 17b ja 17c sekä 18 b = hyvät toimenpiteet. Lisäksi toimenpide d: Ohjausta, tukea ja koulutusta omaehtoisen hyvinvointia ja terveyttä parantavan toiminnan vetäjille yhteisöissä (= yhteisön jäsen vapaaehtoisesti) PALVELUJEN KOHDENTAMINEN JA PRIORISOINTI Toimenpiteet (tiedon hyödyntäminen) tärkeä toimenpide Samoin 20 PALVELUVERKKO JA UUSI TEKNOLOGIA HANKINTALINJAUKSET Kilpailutus voidaan jakaa järkevän kokoisiin osiin, joissa mukana voi olla myös kaupungin oma tuotanto. Tällä estetään monopolististen suurtoimijoiden manipulaatio. Neuvolapalvelut säilytettävä kunnalla, ei pidä ulkoistaa Terveydenhoitopalveluja ei ole syytä ulkoistaa. Ne pitää tuottaa kunnan tuottamana. o Attendo laskuttaa hammashoidosta, jota ei ole tehtykään o parempi kontrolli Attendon laskutuksille o hammashoito kotimaisilla lääkäreillä Ostopalveluiden laadun seuranta (esim. hammaslääkäripalvelun laskutus ei ole aina oikein tai hoidon lopputulos hyvä) Kaakkois Alvari / Sirpa Koivu YLEISET KOKO ASIAKIRJAAN TOIMIVAT PERUSPALVELUT JA ENNALTAEHKÄISY Toimenpiteet 1 15 Saavutettavuutta parannettava peruspalvelut lähipalveluina ei keskitettyinä o Yksinkertaisimmillaan palvelunumero, johon vastataan o Enemmän iltavastaanottoja Hinnoittelun oltava kohtuullista Ikäihmisten kohtaamispaikkojen oltava kohtuullisen matkan päässä Yhteisiä kaupunginosien tapaamispaikkoja kaikenikäisille ja niihin ohjaajia Ikäihmiset tarvitsevat kotiin neuvojia selvittämään saatavia palveluita auttamaan lomakkeiden täytössä kaikkein heikoimmat eivät itse osaa eivätkä löydä Perusterveydenhoidon merkitys ennaltaehkäisyssä tarkasteltava mm. Hervannassa väkimäärä kasvussa Liiallinen säästäminen peruspalveluissa on poissa ennaltaehkäisystä Ennaltaehkäisyn näkökulmasta korttelikerhojen kuten Venlantuvan lakkauttaminen on epäviisasta, vastaava toiminta takasin Mielenterveyspalvelut liikkuviksi, työparit kiertämään terveysasemia Kotona asuminen o Tavoitteena 92 % vanhuksista kotona asuvia ei ole mielekäs huonokuntoiset eivät pärjää koska palvelut eivät toimi o Asiakkaat yksilöllisiä, avun tarvitsijat vaikuttamaan palveluvalikoimaansa o Kotisairaanhoidolle oma lääkärin virka Hoitaja /lääkärityöparien kotikäyntejä, 3

4 Typa, KTT ja TE/ELY o Luupissa pyörivien henkilöiden ohjaaminen kantamaan oma reppunsa Kustannustehokkaat palvelut Palvelun laatu o Asiakkaan kohtaamisen psykologiaa asiakaspalvelussa työskenteleville OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN TUKEMINEN Toimenpiteet Miten saadaan ihmiset pois kotisohvalta, ihmisten ilmoille osallistumaan esim. yhdistystoimintaan, vaikuttamaan kaupungin asioihin, o Osallistumista esimerkiksi korttelikerhoissa käyminen Tilojen käytön tehostaminen (koulut, kirjastot, yms.) yhteisöille ja seuroille o Eri ikäryhmien huomioiminen, joustavuutta käyttöön o Halleihin vuoroja muillekin kuin seuroille o Lisätään eri ikäisten kohtaamisia Keskitetty tietopalvelu tietopankki ilmaisia tiedotuskanavia harrastusmahdollisuuksista. o Toiminnasta ja sen järjestämisestä o Yhteys esim. oppilaitoksiin o Samassa myös tilavaraukset maksut, yleisövuorot, järjestäjät o Esim. netissä, bussien sähköisille ilmoitustauluille o Myös työkkäriin tietoa o Ilmainen kännykkäsovellus Mitä Tampereella tapahtuu Yhdistysyhteyshenkilö o Vetäjien rekrytointi PALVELUJEN KOHDENTAMINEN JA PRIORISOINTI PALVELUVERKKO JA UUSI TEKNOLOGIA HANKINTALINJAUKSET Tarjouskilpailuihin perehtyminen ja niihin vastaaminen, kustannusten ennalta arviointi vaikeaa pienille toimijoille ei kannata palkata 3 henkilön yritykseen kauppatieteen maisteria Tilaajien ja kilpailuttajien ammattitaidon kehittäminen hankinnoissa Palveluihin ja niiden hankintaan hinta laatu mittarit Palvelujen pisteyttäminen Palvelutason kilpailuttaminen kuntalaisen ja asiakkaan yhdessä sopimana Koillis Alvari / Annamaria Valanto Pyhältö YLEISET KOKO ASIAKIRJAAN TOIMIVAT PERUSPALVELUT JA ENNALTAEHKÄISY Toimenpiteet 1 15 Perusterveydenhuollon kilpailuttaminen äitiys ja lastenneuvoloissa estää yhteistyön. Yksityinen äitiys ja lastenneuvolan toteuttaminen ongelmallista. Tietojärjestelmien yhteydet, tiedonsiirto, yhteydet alueen työyhteisöihin. Jatkuvuus ja moniammatillinen yhteistyö kouluun, päivähoitoon, sosiaalitoimeen? Tesoman aluekehityshanke samanlainen kaikille. o Ei kallista hienoa. Yksinkertainen tapaamispaikka 4

5 o Nuorille olohuonetyyppisiä, vapaamuotoisia o Ohjaajia, lautapelejä o Nuorisotiloja tarvitaan Myös nuorten ja aikuisten käyttöön! Työikäisille ei ole kohdennettu hyvinvointipalveluja. Missä on kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut Läheskään kaikille ei ole työterveyspalveluja. Nyt on perusterveydenhoitoa. Keskitetty mielenterveydenhoito ok, osaaminen. Turhaa jäykkyyttä terveydenhoidossa. o Vastaanottoaikoja pidennettävä. o Lääkäreille ja hoitajille kahteen vuoroon. Myös iltavuoro käyttöön. Vastaanottavan sairaanhoitajan aikaa tehostettava ja turhan byrokratian poisto. Asuntoalueet heterogeenisemmiksi monipuolinen asujaimisto. Erityisopetuksen henkilöstön lisäämistä yläasteille ja toisen asteen koulutuksiin sekä oppilashuollon lisäämistä sekä terveydenhoitajia ja lääkäreitä OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN TUKEMINEN Toimenpiteet Vapaaehtoistyöhön tukihenkilöiden koordinointi. Tukihenkilöiden koulutus. Tarvitaan palkallinen koulutettu työntekijä, joka vetää ryhmää. Tarvitaan yhteinen kokoaja nuorten tukihenkilötoiminnan aloittamiseksi. Idea hyvä, mutta järjestöissä ja yhdistyksissä on jo omaa toimintaa, sitä tuettava. (esim. MLL) Sopii esim. raha automaattiyhdistyksen tukemana jollekin järjestölle. Järjestöjen tukeminen. Miksi kaikki on aina netissä? Tarvitaan muutakin kuin virtuaalimaailmaa. Lapsille ja nuorille ei ole maksuttomia liikunta ja harrastusmahdollisuuksia riittävästi. Koulujen iltapäiväkerhot mahdollisuus. Terveysneuvontaa on jo riittävästi saatavilla. Palvelupaikkoihin ja saatavuuteen tarvitaan painotus. Kulttuuripalveluiden saatavuus. Ilmaislehtiä tarvitaan. Infoa heille, joilla ei varaa maksullisiin lehtiin (esim. Aamulehti) Palveluiden saavutettavuus myös Teiskon perämetsistä tulevalle. Koilliselle alueelle myös liikuntapuisto tai minikuntosali kaikenikäisille jonkun palvelupisteen yhteyteen, esim. Kotilinnasäätiö. Kuten Kaukajärven vapaa aikatalon luona. Kesätoimintaa koululaisille, yhteistyössä järjestöjen ja seurojen kanssa. Esimerkiksi Vehmaisten Urheilijat piti 2kk yleisurheilukoulua päivittäin koululaisille. Mukana oli myös julkkisurheilijoiden vierailuja. Kirjasto ja informaatiopalvelut mukaan suunnitteluun. Koulujen viimeisellä viikolla kesätoimintasuunnitelma yhteistyössä koulun kanssa. Mitä mahdollisuuksia alueella on tehdä. Esim. järjestöt esittäytyisivät koululla ja ottaisivat vastaan ilmoittautumisia urheiluun tai taidekerhoon, teatteriin ym. Siisti Tampere & yhdistykset toimii keväisin hyvin. Omakotiyhdistykset ja asukasyhdistykset toimivat vireästi, tukea tarvitaan jatkossakin. Vuoden yhteisöaktiivi palkittaisiin raatihuoneella. 5

6 PALVELUJEN KOHDENTAMINEN JA PRIORISOINTI Toimenpiteet Parannetaan tiedolla johtamista. Tiedon ja mittareiden tehokkaampaa käyttöä. Asiakkaiden palvelukokemukset luotettavaksi, miten? Esim. muistisairaan vanhuksen hoidon palaute, omaisilta palautetta Työnjohto kentälle ja kiertoon, mukaan lukien sosiaalipalvelupäällikkö. PALVELUVERKKO JA UUSI TEKNOLOGIA HANKINTALINJAUKSET Länsi Alvari / Birgitta Tunturi YLEISET KOKO ASIAKIRJAAN TOIMIVAT PERUSPALVELUT JA ENNALTAEHKÄISY Toimenpiteet 2 4 Perusterveydenhuollon toimivuuden varmistaminen ja toimenpiteet miten kuntalainen saa tietoa hänelle kuuluvista palveluista? Toimenpide: Ohjaus ja neuvontapalvelujen vahvistaminen. Kulttuuripalveluja voidaan yhdistää esimerkiksi terveyspalvelujen kanssa. Kulttuurineuvontaa tuodaan kirjastoihin. Osallistumismahdollisuudet mitoitetaan riittäviksi esimerkiksi liikuntapaikkojen osalta. Terveys ja neuvontapalvelujen saatavuus turvataan, sillä muuten esim. netitön ikäihminen ei saa tietoa. Selvitetään, ovatko ennaltaehkäisevät ja puhelinpalvelut todella riittäviä: ajanvarauksessa nyt vain yksi puhelinnumero, minkä seurauksena ihmiset eivät tavoita tai saa tarvitsemaansa palvelua. Varmistetaan, että kaikilla on yhtäläinen oikeus perusterveydenhuoltoon. Ilmainen puhelinpalvelu käyttöön syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Terveysasemille taataan Tampereen strategian mukaisesti moniammatillinen henkilökunta. Hoitaja lääkäri työparien hoitaja ei toimi esteenä potilaan lääkäriin pääsylle tai ajan saamiselle. Jos potilasta ei määrätä terveysasemalta jatkotutkimuksiin tai erikoissairaanhoidon puolelle, voi syynä olla tilastojen kaunistaminen, ts. näyttää siltä, että perusterveydenhoito toimii. Todellisuudessa potilas jää ilman tarvittavia palveluja, tutkimuksia ja hoitoa (näin on tapahtunut Tesomalla). Toimenpide 5 Lasten määrän kasvuun vastaaminen läntisen alueen väestömäärän kasvaessa koko ajan on jo nyt tarvetta koulupaikkojen lisäämiselle. Toimenpide: Haukiluoman pienten lasten yksikön perustamista aikaistetaan. Lasten ja nuorten palvelujen osalta läntisen alueen pitkäaikaissuunnittelu ja kokonaisuus kuntoon: varhaiskasvatus koulut nuorisopalvelut. Jo rakennettujen tiiviiden asuinalueiden palvelujen riittävyys ja saavutettavuus turvataan (vrt. Tesoma, Lielahti suhteessa esimerkiksi Hervanta muualla Tampereella). Kerhotilojen käyttöön liittyvät ratkaisut: läntisellä alueella on tiloista puutetta, mikä estää kevyempien palveluvaihtoehtojen toteuttamisen. Myös sosiaaliselle yhteydenpidolle tarvitaan paremmat mahdollisuudet. Alle kouluikäisten resurssit ovat tällä hetkellä hyvällä mallilla. Niistä voisi antaa lisäresursseja nuorten ja yläkoululaisten terveyspalveluja, psykologeja jne. varten. Toimenpide 7 Palvelukeskusten välille tarvitaan poikittaislinja. 6

7 OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN TUKEMINEN Toimenpide 17 17: Kunnallisten ja yksityisten (yhdistysten) tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Seurakunnan palvelujen hyödyntäminen esimerkiksi kulttuurin osalta. Toimenpide b: Tilojen monikäyttöisyys suunnitellaan kokonaisuutena: päivähoito kerhotilat koulurakennukset PALVELUJEN KOHDENTAMINEN JA PRIORISOINTI Toimenpiteet Palveluseteli toimii palvelujen saannin mittarina tapauksissa, jolloin se annetaan potilaalle vastaanotolle pääsyn asemasta. PALVELUVERKKO JA UUSI TEKNOLOGIA Palveluja järjestettäessä kiinnitetään huomiota palvelujen ajalliseen, maantieteelliseen ja liikenteelliseen saavutettavuuteen: vrt. jo aiemmin esitetty ajatus yhden bussin periaatteesta. Linjojen aikataulutuksen järjestäminen palvelujen saavutettavuuden (esimerkiksi perusopetuksen alkamis ja päättymisaikojen) näkökulmasta. Tesoman kirjastolla syksyllä 2012 järjestetyssä tilaisuudessa kerrottiin, että Lamminpään kirjastoa lakkautettaessa katsotaan kirjastoautoverkkoa yhdessä asukkaiden kanssa miten tämä toteutetaan? Ryydynpohjaan on luvattu bussin kääntöpaikalle kirjastoauton pysäkki: alueella on paljon asukkaita ja ikäihmisiä, joiden liikkumiskyky on huomioitava alueen kirjastopalveluista järjestettäessä jo ennen Lielahtitalon valmistumista. Koulumatkat Koulujen saavutettavuus kävellen ja pyörällä: miten tiestö ja suojatiet tukevat sitä? Lukiolaisella kuluu tällä hetkellä matkaan Tesomalta Sampolaan aikaa jopa tunti. Tampereen joukkoliikenteen bussit ovat täynnä jo Kalkussa. Olisiko mahdollista saada erillisiä koulubusseja? Kohtuuttoman pitkillä ja hankalilla koulumatkoilla on vaikutusta 2. asteen oppilaiden motivaatioon ja jaksamiseen (ehkäistään jopa koulun keskeyttämistä). Toimenpide 21 Toimenpide 22 Läntisen palvelualueen terveysasemien vaikutuspiirien tarkentaminen. Länsi Tampereella on mietittävä yhdessä eri puolilla aluetta asuvien kanssa sitä, miten hyvinvointipalvelujen järjestämisessä jaottelu lähi, alue ja keskitetyt palvelut lähtevät toimimaan Tipotien ja Lielahtitalon valmistuttua? Sähköiset palvelut pitää saada myös henkilökohtaisena, sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta nettiin eikä myöskään taitoja. Toimenpide: asioimista varten palvelupisteitä eri puolille kaupunkia. 7

8 HANKINTALINJAUKSET Otetaanko hankintalinjauksissa lainkaan kantaa hyvinvointipalvelujen materiaalihankintoihin? Palvelusetelin käytön lisääminen palvelujen järjestämisessä Kuntalaiselle annetaan riittävästi tietoa siitä, milloin palvelusetelin saa, mitä varten ja ovatko sen käytöstä hänelle koituvat kustannukset yksi yhteen kunnallisten palvelumaksujen kanssa? Osaamis ja elinkeinopalvelut Ovat maakunnallisia palveluja: onko tarkoituksellista, että hyvinvointisuunnitelmassa näkyy vain Tampereen näkökulma? Tavoite ammatillisen koulutuksen ja työnantajien välisestä yhteistyöstä ja koulutuksen ennakoivasta vaikuttavuudesta puuttuu. Jos tavoitellaan koulutuksenkin leikkauksia, niin niiden pitäisi kohdistua sellaisille aloille, missä on huonoin työllistymisennuste. Perusterveydenhuollon avopalvelut Kysymyksiä: Onko Tampereen kaupungin strategiassa tavoitteena ulkoistaa palveluja tehokkuuden ja säästöjen saamiseksi? Korvaavatko palveluseteli kuntalaiselle puuttuvat perusterveydenhuollon palvelut? Minkälaisia perusteluja on sille, ettei kehitetä omaa peruspalvelutuotantoa? Toivotaan selvitystä siitä, miten ulkoistamalla syntyy säästöjä samaan aikaan, kun pitäisi turvata jo nyt puuttuvat palvelut? Palveluverkko käsitteenä on huono ja antaa mielikuvan pisteistä kartalla. Osa on kuitenkin asiakkaan luo vietyä palvelua ja osa on sähköistä. Lisäksi käsitteitä lähialue ja keskitetty ei ole vielä määritelty? Iso asia on ensi vuonna uuden terveydenhuoltolain mukanaan tuoma terveyskeskuksen vapaa valinta oman kunnan tai yhteistoiminta alueen sisällä: tätä ei ole huomioitu tässä suunnitelmaluonnoksessa lainkaan? Työterveyspalvelut Työterveyspalveluissa on tällä hetkellä eriarvoisuutta, keitä nämä palvelut koskevat? Periaatteessa kunnalliset terveyspalvelut kuuluvat vain työssäkäyville. Kuitenkaan kaikille työssä olevilla ei työterveyshuoltoa ole tai sen palvelut eivät ole riittäviä. On hyvä tiedostaa, ettei työssäkäyvällä ole välttämättä työterveyspalveluja käytössään, vaan hän käyttää kunnallisia palveluja. Ongelmia muodostuu esim. työtapaturman sattuessa, kun kunnallisen palvelun kautta ei saa riittävää terveydenhuoltoa. Kunnallinen puoli kehottaa ottamaan työterveyshuoltoon yhteyttä esim. jos tarvitaan kuvantamista yms. erikoispalvelua. Jos ei ole kattavaa työterveydenhuoltoa, vaarana on jäädä kokonaan ilman hoitoa. (näin on tapahtunut usein). Laki ei velvoita työnantajaa tarjoamaan kattavaa työterveyspalvelua. Tampereella linja ollut esim. viime kesänä, että tietokonekuvauksiin ja ultraan ei ole saanut ollenkaan lähetettä, koska lääkäreitä on kielletty antamasta lähetteitä. Jollekin tämä voi maksaa työkyvyn, että ei saa hoitoa mitä tarvitsee. Missä on säästöt silloin? Päihde ja mielenterveyspalvelut Päihdeongelmaisten ja muiden syrjäytyneiden ohjaaminen välittömästi oikeaan paikkaan. 8

9 Yhteiskeskustelussa esitettyjä kommentteja ja kysymyksiä Palvelujen saavutettavuudesta ei juuri puhuta (sekä fyysinen että ajallinen joukkoliikennettä käyttäen) > tulee kuntalaisille ymmärrettäväksi Millä varmistetaan saavutettavuudesta puhuttaessa se, ettei tapahdu kahden palvelupisteen yhdistämistä (kuten on esim. eteläisellä Tampereella käynyt > tehty virkamiespäätöksellä eikä käynyt edes lautakunnassa Kirjastoista ei puhuta yhtään mitään > on ennaltaehkäisevää. Esim. hankintalistaan voi laittaa e ainestojen avaamisen Lukusalit sivistävät kansaa > niitä aiotaan vähentää Suunnitelmassa puhutaan lapsista, nuorista, perheistä ja ikäihmisistä > missä ovat keskiikäiset? Kolmannen sektorin toimijoita otetaan kaupungin avuksi. Missä on se rajapinta, missä yhdistykset voivat tarjota palveluitaan? Missä yhdistykset voivat tarjota omaa osaamistaan? > Sirpa vastasi, että voi ottaa yhteyttä suunnittelijoihin, toiminta avustusten haku, kilpailutus > Irene kertoi avustusuudistusprosessista, tavataan yhdistyksiä neljässä tilaisuudessa, haetaan yhdistysten vastauksia, kuinka ja miten olisi hyvä toimia Vapaaehtoisryhmien sitoutuminen on tärkeää, että hoitavat asian vuoden aikana (mittarit pitää olla) Lisää liikuntaa > mittareita tarvitaan (kuolleisuus, huostaanotot, rikollisuus, rattijuopumus) > Irene vastasi, että kaupunkistrategiassa on mittareita ja niitä seurataan. Lautakunnissa omat vuosisuunnitelmat > sinne tehdään mittarit, se on tärkeää. Mittarit ovat tärkeitä > kuinka kuntalainen pääsee seuraamaan toteutumista Painotus säästöissä > onko kaikki säästäminen ulkoistuksen kautta (kilpailuttaminen ja halpojen palveluntuottajien etsiminen?) Tehokkuutta näköjään haetaan strategiassa ulkoistamisella > Irene vastaa, että hän ei löydä tästä hankintalinjauksesta sellaista näkemystä. Kehitetään oman tuotannon mahdollisuuksia. Palvelusetelin käyttöä lisätään siinä, missä oma tuotanto ei siihen kykene > kuntalaisille vapaus valita. Vesa Matti Kangas tietää tarkemmin hankintalinjauksista. > Laajennetaan tulos ja vaikuttavuusperusteista hankintaa > että ihmisille todellakin tapahtuu jotakin = tuloksia Palveluseteliä voi pitää myös toiminnan mittarina > Jos riittävä määrä pitää kaupungin tuottaman palvelun setelistä huolimatta Äitiys ja lastenneuvolapalveluiden kilpailuttaminen kuulostaa hurjalta > selvitettävä kunnolla (jos on kyse moniammatillisesta yhteistyöstä ja perheneuvoloista) Tarkoitetaanko, että lastensuojelun huostaanotot ulkoistetaan? Tästä esim. Naantalissa huono esimerkki. > Irene vastasi, että pienissä kunnissa tätä on tehty, mutta Tampereella ei ole suunnitelmissa. Pitkissä sijoituksissa on pääosin ostettu ulkopuolelta, kaupungilla on vain lyhytaikaisen sijoituksen paikkoja Lautakuntien lyhenteet etusivulle suunnitelmaan 9

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 10 Palvelusetelit Esiselvitys käyttäjätarpeista Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 10 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Aluksi 4 Palvelusetelijärjestelmän

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE

KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE VAIKUTTAJARAATI 10.4.2013 - KESKUSTELUN YHTEENVETO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE RYHMÄKESKUSTELUT 1. Oikea-aikainen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

Muutoshankkeen itsearviointi

Muutoshankkeen itsearviointi Muutoshankkeen itsearviointi "On niin kiire soutaa, että ei ehdi moottoria käyntiin vetäistä." Järvenpään kaupunki 2014 Muutoshankkeen itsearviointi, Järvenpään kaupunki 2014 Sisältö 1. Johdanto 2 1.1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Kaksikielinen Helsinki

Kaksikielinen Helsinki Kaksikielinen Helsinki Kaksikielisyysselvitys ja toimenpide-ehdotukset Kaksikielinen Helsinki -työryhmä 8.1.2015 Sisällys Johdanto 1 1. Kielelliset oikeudet 4 2. Helsingin ruotsinkielinen väestö 6 3. Kaksikielisyys

Lisätiedot

Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista

Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista Tampereen kaupunki - Osallistu - Valma - Taustatietoa Keskustelu Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää Yhteenveto kommenteista Kaavoitusohjelmaan voi ottaa kantaa Valmassa Lue lisää Yhteenveto

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

Kansalaisten palveluseteli

Kansalaisten palveluseteli Kansalaisten palveluseteli Selvitys kansalaisten osallistumisesta palvelusetelin kehittämiseen syksystä 2009 kesään 2010 Eija Seppänen, Fountain Park Oy Päiväys 11.8.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Kuntien säästöt ja sote

Kuntien säästöt ja sote Kuntien säästöt ja sote 1. Voidaanko kuntalaisten kustannusvastuuta nostaa ja joissakin palveluissa siirtyä kokonaan kustannukset kattaviin asiakasmaksuihin? (VM:n ehdotus) Vastaajien määrä: 1240 Minkä

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 Perusturvalautakunta 17.12.2014 Kunnanhallitus 9.2.2015 Kunnanvaltuusto xx.xx.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot