Etelä Alvari / Aija Karttunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä Alvari / Aija Karttunen"

Transkriptio

1 HVS 0.3 (0.32) VERSION KOMMENTOINTI ALVAREILTA Etelä Alvari / Aija Karttunen YLEISET KOKO ASIAKIRJAAN Painopistealueiden tavoitteet ja toimenpiteet eivät ole tasapainossa (yhdessä 15 toimenpidettä, toisessa 2 3) Voisiko tavoitteita jakaa tasaisemmin sisällön mukaan? Onko ennaltaehkäisy tärkeää vain peruspalveluissa? Suunnitelman kielen tulee olla ymmärrettävää TOIMIVAT PERUSPALVELUT JA ENNALTAEHKÄISY Palvelujen saamisen tulee onnistua yhdestä lähteestä yhdellä käynti /tilauskerralla Palvelut eivät saa olla ylihinnoiteltuja, kaikilla on oltava mahdollisuus saada peruspalvelut Mitä oikeat ongelmat ovat? Palvelukartoitus mitä palveluita tarjolla? > Todelliset tärkeimmät PERUSpalvelut kuntoon, sitten vasta priorisointia Tavoiteaikataulut peruspalveluille ja niiden saavutettavuudelle > Virkamiesten raportoitava toteutuneista palveluun pääsyn toteutumisajoista (kaupunkilaisille/julkisesti) Toimenpiteet 1 2 Terveysasemille infotietoa ja esitteitä potilasjärjestöistä Pelkästään sähköiseen informaatioon ei saa luottaa. Tarvitaan myös paperista ja face to face kontaktia. Myös nuoret kokevat nettilomakkeet yms. Hakemukset vaikeina; näissä tarvitaan inhimillistä kontaktia avuksi. Toimenpiteet 3 5 Ennaltaehkäisy > Hoitaja lääkäri malli heti käyttöön Omahoitajasysteemi käyttöön Sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon joustava ja saumaton yhteistyö kaikissa ikäryhmissä paremmin näkyviin suunnitelmassa Lääkäripalvelut kotiin o toimenpide 3b tarkennus: koskee kaikkia ikäryhmiä o muutama päivystävä lääkäri Tampereelle, hoitaisi pääasiassa vanhuksia ja lapsiperheitä > ensilääkitykset o neuvolakäyntejä myös kotiin o vanhuksien luona säännöllinen lääkärikäynti kotona esim. 1 2 krt/vuosi o vanhuksille laboratoriopalvelu myös kotiin Perusterveydenhuoltoon myös erikoissairaanhoidon osaamista Diabetes ja reumahoitajia muutamille terveysasemille konsulttiapua muille o esim. reumadiagnosointi nopeutuu > työkyky säilyy Ostopalveluiden laadun seuranta (esim. hammaslääkäripalvelun laskutus ei ole aina oikein tai hoidon lopputulos hyvä) Subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittaminen Eksoottisten kielten opiskelusta voisi luopua perusopetuksessa 1

2 Toimenpiteet 6 7 Kaupin urheilukeskusta parannettava o tiet, parkit, pyöräilijöille ja jalankulkijoille oma väylä o pusikot pois > siistittävä o wc:t ym. o ulkopaikkakuntalaiset ovat kauhuissaan Kaupin kunnosta Nuorten liikuntaharrastusten varmentaminen vähävaraisille ja myös vammaisille Tukea ja avustusta seuroille Yhteinen strategia + koulut mukaan Toimenpide 6 entä HIP toiminta? Mitä 6a tarkoittaa? ( käynnistetään perheliikunnan toiminta alakouluikäisille ) Voisiko olla, että kehitetään alakouluikäisten perheliikuntapalveluja ja järjestetään toiminta Toimenpide 8 Nuorille opiskelu tai työharjoittelupaikka vähintään 18 vuotiaaksi asti. Säästö tulee syrjäytymisen ehkäisystä ja myöhempien ongelmien vähenemisestä. Etsivälle nuorisotyölle tarpeeksi resursseja o sisältäpäin lähtevää, esim. vanhempainringit etsimään, auttamaan ja aktivoimaan koulupinnarit takaisin kouluun o tukea täti setä yöpartioille o puistojengin tsekkaus Toimenpiteet 9 14 Vanhuksille on aina turvattava hygienia, ruokailu, siivous, vaatehuolto, terveydenhoito Etsivälle vanhustyölle resursseja > todellista säästöä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kustannuksiin pitkällä jänteellä Kuntoutus o vanhuksille + kroonisesti sairaille säännöllinen kuntoutus = ennaltaehkäisevää, toimintakyky säilyy, työkyky säilyy o huonokuntoisena kuntoutuksen tulos ei ole hyvä Kuntoutussairaalan perustaminen o leikkaussalista kuntoutukseen, jonka aikana selvitetään potilaan palvelutarve kotona o vähentää huomattavasti laitospäiviä o leikkausten (esim. tekonivel) onnistuminen varmentuu o sairaalasta kotiutus palvelut valmiiksi tilattu kotiin Ei saisi järjestää omaishoitoa ja kotihoitoa (ikäihmisille) hinnalla millä hyvänsä, vaan pitäisi huomioida kunto ja tarvittaessa järjestettävä laitospaikka (vaikka kodinomainen) Kotipalvelua perheille, perheneuvontaa Lastensuojeluun liittyvät toimenpiteet (mm. sijoitukset) on säilytettävä kunnalla. Ei pidä yksityistää/ulkoistaa Toimenpide 15 Toimenpide 15c Ei pitäisi vain ehkäistä työttömyyden pitkittymistä vaan ehkäistä työttömyyttä Vammaiselle nuorelle turvattava pääsy opiskelemaan, ammattiin valmistavaan opistoon tai yliopisto/ korkeakouluun. Esteettömyys ja avustajat huomioitava. Täten estetään syrjäytyminen ja integroituminen yhteiskuntaan on yhtäläinen oikeus muiden kanssa. 2

3 OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN TUKEMINEN Toimenpiteet Tavoite 17a, 17b ja 17c sekä 18 b = hyvät toimenpiteet. Lisäksi toimenpide d: Ohjausta, tukea ja koulutusta omaehtoisen hyvinvointia ja terveyttä parantavan toiminnan vetäjille yhteisöissä (= yhteisön jäsen vapaaehtoisesti) PALVELUJEN KOHDENTAMINEN JA PRIORISOINTI Toimenpiteet (tiedon hyödyntäminen) tärkeä toimenpide Samoin 20 PALVELUVERKKO JA UUSI TEKNOLOGIA HANKINTALINJAUKSET Kilpailutus voidaan jakaa järkevän kokoisiin osiin, joissa mukana voi olla myös kaupungin oma tuotanto. Tällä estetään monopolististen suurtoimijoiden manipulaatio. Neuvolapalvelut säilytettävä kunnalla, ei pidä ulkoistaa Terveydenhoitopalveluja ei ole syytä ulkoistaa. Ne pitää tuottaa kunnan tuottamana. o Attendo laskuttaa hammashoidosta, jota ei ole tehtykään o parempi kontrolli Attendon laskutuksille o hammashoito kotimaisilla lääkäreillä Ostopalveluiden laadun seuranta (esim. hammaslääkäripalvelun laskutus ei ole aina oikein tai hoidon lopputulos hyvä) Kaakkois Alvari / Sirpa Koivu YLEISET KOKO ASIAKIRJAAN TOIMIVAT PERUSPALVELUT JA ENNALTAEHKÄISY Toimenpiteet 1 15 Saavutettavuutta parannettava peruspalvelut lähipalveluina ei keskitettyinä o Yksinkertaisimmillaan palvelunumero, johon vastataan o Enemmän iltavastaanottoja Hinnoittelun oltava kohtuullista Ikäihmisten kohtaamispaikkojen oltava kohtuullisen matkan päässä Yhteisiä kaupunginosien tapaamispaikkoja kaikenikäisille ja niihin ohjaajia Ikäihmiset tarvitsevat kotiin neuvojia selvittämään saatavia palveluita auttamaan lomakkeiden täytössä kaikkein heikoimmat eivät itse osaa eivätkä löydä Perusterveydenhoidon merkitys ennaltaehkäisyssä tarkasteltava mm. Hervannassa väkimäärä kasvussa Liiallinen säästäminen peruspalveluissa on poissa ennaltaehkäisystä Ennaltaehkäisyn näkökulmasta korttelikerhojen kuten Venlantuvan lakkauttaminen on epäviisasta, vastaava toiminta takasin Mielenterveyspalvelut liikkuviksi, työparit kiertämään terveysasemia Kotona asuminen o Tavoitteena 92 % vanhuksista kotona asuvia ei ole mielekäs huonokuntoiset eivät pärjää koska palvelut eivät toimi o Asiakkaat yksilöllisiä, avun tarvitsijat vaikuttamaan palveluvalikoimaansa o Kotisairaanhoidolle oma lääkärin virka Hoitaja /lääkärityöparien kotikäyntejä, 3

4 Typa, KTT ja TE/ELY o Luupissa pyörivien henkilöiden ohjaaminen kantamaan oma reppunsa Kustannustehokkaat palvelut Palvelun laatu o Asiakkaan kohtaamisen psykologiaa asiakaspalvelussa työskenteleville OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN TUKEMINEN Toimenpiteet Miten saadaan ihmiset pois kotisohvalta, ihmisten ilmoille osallistumaan esim. yhdistystoimintaan, vaikuttamaan kaupungin asioihin, o Osallistumista esimerkiksi korttelikerhoissa käyminen Tilojen käytön tehostaminen (koulut, kirjastot, yms.) yhteisöille ja seuroille o Eri ikäryhmien huomioiminen, joustavuutta käyttöön o Halleihin vuoroja muillekin kuin seuroille o Lisätään eri ikäisten kohtaamisia Keskitetty tietopalvelu tietopankki ilmaisia tiedotuskanavia harrastusmahdollisuuksista. o Toiminnasta ja sen järjestämisestä o Yhteys esim. oppilaitoksiin o Samassa myös tilavaraukset maksut, yleisövuorot, järjestäjät o Esim. netissä, bussien sähköisille ilmoitustauluille o Myös työkkäriin tietoa o Ilmainen kännykkäsovellus Mitä Tampereella tapahtuu Yhdistysyhteyshenkilö o Vetäjien rekrytointi PALVELUJEN KOHDENTAMINEN JA PRIORISOINTI PALVELUVERKKO JA UUSI TEKNOLOGIA HANKINTALINJAUKSET Tarjouskilpailuihin perehtyminen ja niihin vastaaminen, kustannusten ennalta arviointi vaikeaa pienille toimijoille ei kannata palkata 3 henkilön yritykseen kauppatieteen maisteria Tilaajien ja kilpailuttajien ammattitaidon kehittäminen hankinnoissa Palveluihin ja niiden hankintaan hinta laatu mittarit Palvelujen pisteyttäminen Palvelutason kilpailuttaminen kuntalaisen ja asiakkaan yhdessä sopimana Koillis Alvari / Annamaria Valanto Pyhältö YLEISET KOKO ASIAKIRJAAN TOIMIVAT PERUSPALVELUT JA ENNALTAEHKÄISY Toimenpiteet 1 15 Perusterveydenhuollon kilpailuttaminen äitiys ja lastenneuvoloissa estää yhteistyön. Yksityinen äitiys ja lastenneuvolan toteuttaminen ongelmallista. Tietojärjestelmien yhteydet, tiedonsiirto, yhteydet alueen työyhteisöihin. Jatkuvuus ja moniammatillinen yhteistyö kouluun, päivähoitoon, sosiaalitoimeen? Tesoman aluekehityshanke samanlainen kaikille. o Ei kallista hienoa. Yksinkertainen tapaamispaikka 4

5 o Nuorille olohuonetyyppisiä, vapaamuotoisia o Ohjaajia, lautapelejä o Nuorisotiloja tarvitaan Myös nuorten ja aikuisten käyttöön! Työikäisille ei ole kohdennettu hyvinvointipalveluja. Missä on kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut Läheskään kaikille ei ole työterveyspalveluja. Nyt on perusterveydenhoitoa. Keskitetty mielenterveydenhoito ok, osaaminen. Turhaa jäykkyyttä terveydenhoidossa. o Vastaanottoaikoja pidennettävä. o Lääkäreille ja hoitajille kahteen vuoroon. Myös iltavuoro käyttöön. Vastaanottavan sairaanhoitajan aikaa tehostettava ja turhan byrokratian poisto. Asuntoalueet heterogeenisemmiksi monipuolinen asujaimisto. Erityisopetuksen henkilöstön lisäämistä yläasteille ja toisen asteen koulutuksiin sekä oppilashuollon lisäämistä sekä terveydenhoitajia ja lääkäreitä OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN TUKEMINEN Toimenpiteet Vapaaehtoistyöhön tukihenkilöiden koordinointi. Tukihenkilöiden koulutus. Tarvitaan palkallinen koulutettu työntekijä, joka vetää ryhmää. Tarvitaan yhteinen kokoaja nuorten tukihenkilötoiminnan aloittamiseksi. Idea hyvä, mutta järjestöissä ja yhdistyksissä on jo omaa toimintaa, sitä tuettava. (esim. MLL) Sopii esim. raha automaattiyhdistyksen tukemana jollekin järjestölle. Järjestöjen tukeminen. Miksi kaikki on aina netissä? Tarvitaan muutakin kuin virtuaalimaailmaa. Lapsille ja nuorille ei ole maksuttomia liikunta ja harrastusmahdollisuuksia riittävästi. Koulujen iltapäiväkerhot mahdollisuus. Terveysneuvontaa on jo riittävästi saatavilla. Palvelupaikkoihin ja saatavuuteen tarvitaan painotus. Kulttuuripalveluiden saatavuus. Ilmaislehtiä tarvitaan. Infoa heille, joilla ei varaa maksullisiin lehtiin (esim. Aamulehti) Palveluiden saavutettavuus myös Teiskon perämetsistä tulevalle. Koilliselle alueelle myös liikuntapuisto tai minikuntosali kaikenikäisille jonkun palvelupisteen yhteyteen, esim. Kotilinnasäätiö. Kuten Kaukajärven vapaa aikatalon luona. Kesätoimintaa koululaisille, yhteistyössä järjestöjen ja seurojen kanssa. Esimerkiksi Vehmaisten Urheilijat piti 2kk yleisurheilukoulua päivittäin koululaisille. Mukana oli myös julkkisurheilijoiden vierailuja. Kirjasto ja informaatiopalvelut mukaan suunnitteluun. Koulujen viimeisellä viikolla kesätoimintasuunnitelma yhteistyössä koulun kanssa. Mitä mahdollisuuksia alueella on tehdä. Esim. järjestöt esittäytyisivät koululla ja ottaisivat vastaan ilmoittautumisia urheiluun tai taidekerhoon, teatteriin ym. Siisti Tampere & yhdistykset toimii keväisin hyvin. Omakotiyhdistykset ja asukasyhdistykset toimivat vireästi, tukea tarvitaan jatkossakin. Vuoden yhteisöaktiivi palkittaisiin raatihuoneella. 5

6 PALVELUJEN KOHDENTAMINEN JA PRIORISOINTI Toimenpiteet Parannetaan tiedolla johtamista. Tiedon ja mittareiden tehokkaampaa käyttöä. Asiakkaiden palvelukokemukset luotettavaksi, miten? Esim. muistisairaan vanhuksen hoidon palaute, omaisilta palautetta Työnjohto kentälle ja kiertoon, mukaan lukien sosiaalipalvelupäällikkö. PALVELUVERKKO JA UUSI TEKNOLOGIA HANKINTALINJAUKSET Länsi Alvari / Birgitta Tunturi YLEISET KOKO ASIAKIRJAAN TOIMIVAT PERUSPALVELUT JA ENNALTAEHKÄISY Toimenpiteet 2 4 Perusterveydenhuollon toimivuuden varmistaminen ja toimenpiteet miten kuntalainen saa tietoa hänelle kuuluvista palveluista? Toimenpide: Ohjaus ja neuvontapalvelujen vahvistaminen. Kulttuuripalveluja voidaan yhdistää esimerkiksi terveyspalvelujen kanssa. Kulttuurineuvontaa tuodaan kirjastoihin. Osallistumismahdollisuudet mitoitetaan riittäviksi esimerkiksi liikuntapaikkojen osalta. Terveys ja neuvontapalvelujen saatavuus turvataan, sillä muuten esim. netitön ikäihminen ei saa tietoa. Selvitetään, ovatko ennaltaehkäisevät ja puhelinpalvelut todella riittäviä: ajanvarauksessa nyt vain yksi puhelinnumero, minkä seurauksena ihmiset eivät tavoita tai saa tarvitsemaansa palvelua. Varmistetaan, että kaikilla on yhtäläinen oikeus perusterveydenhuoltoon. Ilmainen puhelinpalvelu käyttöön syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Terveysasemille taataan Tampereen strategian mukaisesti moniammatillinen henkilökunta. Hoitaja lääkäri työparien hoitaja ei toimi esteenä potilaan lääkäriin pääsylle tai ajan saamiselle. Jos potilasta ei määrätä terveysasemalta jatkotutkimuksiin tai erikoissairaanhoidon puolelle, voi syynä olla tilastojen kaunistaminen, ts. näyttää siltä, että perusterveydenhoito toimii. Todellisuudessa potilas jää ilman tarvittavia palveluja, tutkimuksia ja hoitoa (näin on tapahtunut Tesomalla). Toimenpide 5 Lasten määrän kasvuun vastaaminen läntisen alueen väestömäärän kasvaessa koko ajan on jo nyt tarvetta koulupaikkojen lisäämiselle. Toimenpide: Haukiluoman pienten lasten yksikön perustamista aikaistetaan. Lasten ja nuorten palvelujen osalta läntisen alueen pitkäaikaissuunnittelu ja kokonaisuus kuntoon: varhaiskasvatus koulut nuorisopalvelut. Jo rakennettujen tiiviiden asuinalueiden palvelujen riittävyys ja saavutettavuus turvataan (vrt. Tesoma, Lielahti suhteessa esimerkiksi Hervanta muualla Tampereella). Kerhotilojen käyttöön liittyvät ratkaisut: läntisellä alueella on tiloista puutetta, mikä estää kevyempien palveluvaihtoehtojen toteuttamisen. Myös sosiaaliselle yhteydenpidolle tarvitaan paremmat mahdollisuudet. Alle kouluikäisten resurssit ovat tällä hetkellä hyvällä mallilla. Niistä voisi antaa lisäresursseja nuorten ja yläkoululaisten terveyspalveluja, psykologeja jne. varten. Toimenpide 7 Palvelukeskusten välille tarvitaan poikittaislinja. 6

7 OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN TUKEMINEN Toimenpide 17 17: Kunnallisten ja yksityisten (yhdistysten) tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Seurakunnan palvelujen hyödyntäminen esimerkiksi kulttuurin osalta. Toimenpide b: Tilojen monikäyttöisyys suunnitellaan kokonaisuutena: päivähoito kerhotilat koulurakennukset PALVELUJEN KOHDENTAMINEN JA PRIORISOINTI Toimenpiteet Palveluseteli toimii palvelujen saannin mittarina tapauksissa, jolloin se annetaan potilaalle vastaanotolle pääsyn asemasta. PALVELUVERKKO JA UUSI TEKNOLOGIA Palveluja järjestettäessä kiinnitetään huomiota palvelujen ajalliseen, maantieteelliseen ja liikenteelliseen saavutettavuuteen: vrt. jo aiemmin esitetty ajatus yhden bussin periaatteesta. Linjojen aikataulutuksen järjestäminen palvelujen saavutettavuuden (esimerkiksi perusopetuksen alkamis ja päättymisaikojen) näkökulmasta. Tesoman kirjastolla syksyllä 2012 järjestetyssä tilaisuudessa kerrottiin, että Lamminpään kirjastoa lakkautettaessa katsotaan kirjastoautoverkkoa yhdessä asukkaiden kanssa miten tämä toteutetaan? Ryydynpohjaan on luvattu bussin kääntöpaikalle kirjastoauton pysäkki: alueella on paljon asukkaita ja ikäihmisiä, joiden liikkumiskyky on huomioitava alueen kirjastopalveluista järjestettäessä jo ennen Lielahtitalon valmistumista. Koulumatkat Koulujen saavutettavuus kävellen ja pyörällä: miten tiestö ja suojatiet tukevat sitä? Lukiolaisella kuluu tällä hetkellä matkaan Tesomalta Sampolaan aikaa jopa tunti. Tampereen joukkoliikenteen bussit ovat täynnä jo Kalkussa. Olisiko mahdollista saada erillisiä koulubusseja? Kohtuuttoman pitkillä ja hankalilla koulumatkoilla on vaikutusta 2. asteen oppilaiden motivaatioon ja jaksamiseen (ehkäistään jopa koulun keskeyttämistä). Toimenpide 21 Toimenpide 22 Läntisen palvelualueen terveysasemien vaikutuspiirien tarkentaminen. Länsi Tampereella on mietittävä yhdessä eri puolilla aluetta asuvien kanssa sitä, miten hyvinvointipalvelujen järjestämisessä jaottelu lähi, alue ja keskitetyt palvelut lähtevät toimimaan Tipotien ja Lielahtitalon valmistuttua? Sähköiset palvelut pitää saada myös henkilökohtaisena, sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta nettiin eikä myöskään taitoja. Toimenpide: asioimista varten palvelupisteitä eri puolille kaupunkia. 7

8 HANKINTALINJAUKSET Otetaanko hankintalinjauksissa lainkaan kantaa hyvinvointipalvelujen materiaalihankintoihin? Palvelusetelin käytön lisääminen palvelujen järjestämisessä Kuntalaiselle annetaan riittävästi tietoa siitä, milloin palvelusetelin saa, mitä varten ja ovatko sen käytöstä hänelle koituvat kustannukset yksi yhteen kunnallisten palvelumaksujen kanssa? Osaamis ja elinkeinopalvelut Ovat maakunnallisia palveluja: onko tarkoituksellista, että hyvinvointisuunnitelmassa näkyy vain Tampereen näkökulma? Tavoite ammatillisen koulutuksen ja työnantajien välisestä yhteistyöstä ja koulutuksen ennakoivasta vaikuttavuudesta puuttuu. Jos tavoitellaan koulutuksenkin leikkauksia, niin niiden pitäisi kohdistua sellaisille aloille, missä on huonoin työllistymisennuste. Perusterveydenhuollon avopalvelut Kysymyksiä: Onko Tampereen kaupungin strategiassa tavoitteena ulkoistaa palveluja tehokkuuden ja säästöjen saamiseksi? Korvaavatko palveluseteli kuntalaiselle puuttuvat perusterveydenhuollon palvelut? Minkälaisia perusteluja on sille, ettei kehitetä omaa peruspalvelutuotantoa? Toivotaan selvitystä siitä, miten ulkoistamalla syntyy säästöjä samaan aikaan, kun pitäisi turvata jo nyt puuttuvat palvelut? Palveluverkko käsitteenä on huono ja antaa mielikuvan pisteistä kartalla. Osa on kuitenkin asiakkaan luo vietyä palvelua ja osa on sähköistä. Lisäksi käsitteitä lähialue ja keskitetty ei ole vielä määritelty? Iso asia on ensi vuonna uuden terveydenhuoltolain mukanaan tuoma terveyskeskuksen vapaa valinta oman kunnan tai yhteistoiminta alueen sisällä: tätä ei ole huomioitu tässä suunnitelmaluonnoksessa lainkaan? Työterveyspalvelut Työterveyspalveluissa on tällä hetkellä eriarvoisuutta, keitä nämä palvelut koskevat? Periaatteessa kunnalliset terveyspalvelut kuuluvat vain työssäkäyville. Kuitenkaan kaikille työssä olevilla ei työterveyshuoltoa ole tai sen palvelut eivät ole riittäviä. On hyvä tiedostaa, ettei työssäkäyvällä ole välttämättä työterveyspalveluja käytössään, vaan hän käyttää kunnallisia palveluja. Ongelmia muodostuu esim. työtapaturman sattuessa, kun kunnallisen palvelun kautta ei saa riittävää terveydenhuoltoa. Kunnallinen puoli kehottaa ottamaan työterveyshuoltoon yhteyttä esim. jos tarvitaan kuvantamista yms. erikoispalvelua. Jos ei ole kattavaa työterveydenhuoltoa, vaarana on jäädä kokonaan ilman hoitoa. (näin on tapahtunut usein). Laki ei velvoita työnantajaa tarjoamaan kattavaa työterveyspalvelua. Tampereella linja ollut esim. viime kesänä, että tietokonekuvauksiin ja ultraan ei ole saanut ollenkaan lähetettä, koska lääkäreitä on kielletty antamasta lähetteitä. Jollekin tämä voi maksaa työkyvyn, että ei saa hoitoa mitä tarvitsee. Missä on säästöt silloin? Päihde ja mielenterveyspalvelut Päihdeongelmaisten ja muiden syrjäytyneiden ohjaaminen välittömästi oikeaan paikkaan. 8

9 Yhteiskeskustelussa esitettyjä kommentteja ja kysymyksiä Palvelujen saavutettavuudesta ei juuri puhuta (sekä fyysinen että ajallinen joukkoliikennettä käyttäen) > tulee kuntalaisille ymmärrettäväksi Millä varmistetaan saavutettavuudesta puhuttaessa se, ettei tapahdu kahden palvelupisteen yhdistämistä (kuten on esim. eteläisellä Tampereella käynyt > tehty virkamiespäätöksellä eikä käynyt edes lautakunnassa Kirjastoista ei puhuta yhtään mitään > on ennaltaehkäisevää. Esim. hankintalistaan voi laittaa e ainestojen avaamisen Lukusalit sivistävät kansaa > niitä aiotaan vähentää Suunnitelmassa puhutaan lapsista, nuorista, perheistä ja ikäihmisistä > missä ovat keskiikäiset? Kolmannen sektorin toimijoita otetaan kaupungin avuksi. Missä on se rajapinta, missä yhdistykset voivat tarjota palveluitaan? Missä yhdistykset voivat tarjota omaa osaamistaan? > Sirpa vastasi, että voi ottaa yhteyttä suunnittelijoihin, toiminta avustusten haku, kilpailutus > Irene kertoi avustusuudistusprosessista, tavataan yhdistyksiä neljässä tilaisuudessa, haetaan yhdistysten vastauksia, kuinka ja miten olisi hyvä toimia Vapaaehtoisryhmien sitoutuminen on tärkeää, että hoitavat asian vuoden aikana (mittarit pitää olla) Lisää liikuntaa > mittareita tarvitaan (kuolleisuus, huostaanotot, rikollisuus, rattijuopumus) > Irene vastasi, että kaupunkistrategiassa on mittareita ja niitä seurataan. Lautakunnissa omat vuosisuunnitelmat > sinne tehdään mittarit, se on tärkeää. Mittarit ovat tärkeitä > kuinka kuntalainen pääsee seuraamaan toteutumista Painotus säästöissä > onko kaikki säästäminen ulkoistuksen kautta (kilpailuttaminen ja halpojen palveluntuottajien etsiminen?) Tehokkuutta näköjään haetaan strategiassa ulkoistamisella > Irene vastaa, että hän ei löydä tästä hankintalinjauksesta sellaista näkemystä. Kehitetään oman tuotannon mahdollisuuksia. Palvelusetelin käyttöä lisätään siinä, missä oma tuotanto ei siihen kykene > kuntalaisille vapaus valita. Vesa Matti Kangas tietää tarkemmin hankintalinjauksista. > Laajennetaan tulos ja vaikuttavuusperusteista hankintaa > että ihmisille todellakin tapahtuu jotakin = tuloksia Palveluseteliä voi pitää myös toiminnan mittarina > Jos riittävä määrä pitää kaupungin tuottaman palvelun setelistä huolimatta Äitiys ja lastenneuvolapalveluiden kilpailuttaminen kuulostaa hurjalta > selvitettävä kunnolla (jos on kyse moniammatillisesta yhteistyöstä ja perheneuvoloista) Tarkoitetaanko, että lastensuojelun huostaanotot ulkoistetaan? Tästä esim. Naantalissa huono esimerkki. > Irene vastasi, että pienissä kunnissa tätä on tehty, mutta Tampereella ei ole suunnitelmissa. Pitkissä sijoituksissa on pääosin ostettu ulkopuolelta, kaupungilla on vain lyhytaikaisen sijoituksen paikkoja Lautakuntien lyhenteet etusivulle suunnitelmaan 9

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen Aluelautakuntien järjestämistehtävä Työseminaari 13.2.2013 Sirpa Salminen Palvelujen järjestäminen Aluelautakunta tilaajana vastaa palvelujen järjestämisestä, määrittelee määrän ja laadun, noudattaa valtuuston

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kuntaliitoksilla parempaa palvelua. Sinikka Salo, apulaiskaupunginjohtaja, Oulun kaupunki

Kuntaliitoksilla parempaa palvelua. Sinikka Salo, apulaiskaupunginjohtaja, Oulun kaupunki Kuntaliitoksilla parempaa palvelua Sinikka Salo, apulaiskaupunginjohtaja, Oulun kaupunki Yhdistymisen kaksi toteuttamistapaa Mekaaninen rutiiniyhdistyminen Strateginen yhdistyminen 1. Pienestä muutoksesta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Hyvinvointiohjelma 1) Hyvinvoiva ja terve väestö 2) Asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Perusturvan palvelut Suurin osa perusturvan toimialan eli sosiaali- ja terveyden huollon palveluista ovat lakisääteisiä. Palvelut

Lisätiedot

Ikäihmisten asiakasnäkökulma Kommenttipuheenvuoro

Ikäihmisten asiakasnäkökulma Kommenttipuheenvuoro Ikäihmisten vaikuttajaraati 9.3.2016 Ikäihmisten asiakasnäkökulma Kommenttipuheenvuoro Sisältö: Ikääntyvät hämeenlinnalaiset / ikäihmisten vaikuttajaraati SOTE -kokonaisuus SOTE -suunnittelu 2016 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Yleistä Eksote kantaa järjestämis- ja tuottamisvastuun kuntalaisten sosiaalija terveyspalveluista kuntien osoittamalla

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

Palvelutori uusi toimintatapa ikäihmisten palveluihin

Palvelutori uusi toimintatapa ikäihmisten palveluihin Palvelutori uusi toimintatapa ikäihmisten palveluihin Valtuustosali 30.9.2014 Mari Patronen Palvelutori tuo asiakkaalle: Iäkkäiden ihmisten ja omaisten ohjaus- ja neuvonta Auttaa löytämään ratkaisut mielekkääseen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunnan lausunto selvitykseen Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Salon kaupunki on käsitellyt asiaa Palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI. Keski-Suomen SOTE hanke

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI. Keski-Suomen SOTE hanke KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 28.4.2016 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut Yhteistyö (sote, kunta, yhdistykset, järjestöt)

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA Talousarvio info 26.10.2010 Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala Vuoden 2010 määrärahat hallinto ja viranomaistoiminnot; tarkastusltk ja khall lautakuntien toiminta;

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015

ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015 Paikalliset erityispiirteet ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015 Väestö 1970 Väestö 2007 Asukkaita neliökilometrillä Asukkaita neliökilometrillä Asuttamaton alue Asuttamaton alue 14.10.2014

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne

SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne Marja Heikkilä* 21.5.2012 * Hyödynnetty osin hallitusneuvos Virpi Vuorisen materiaalia Työryhmän työn tulos - Työryhmän

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Valtuustoseminaari 21.2.2011 Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Kasvu, oppiminen, perheet - palveluja SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SIVISTYSPALVELUT Terveydenhuollon palvelut Lasten

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Tampereen palvelumalli 2025

Tampereen palvelumalli 2025 Tampereen palvelumalli 2025 Lännen aluetoimijaverkosto 28.1.2016 Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen 1 2.2.2016 Mistä tulevaisuuden palvelumallissa on kyse? Tavoitteena on kuvata, miten palvelujen järjestämisessä

Lisätiedot

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Ulla Kuittu selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia edistetään terveyttä ja

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Asukaslähtöisyys. pj. Annukka Kuismin siht. Arto Saarinen

Asukaslähtöisyys. pj. Annukka Kuismin siht. Arto Saarinen Asukaslähtöisyys pj. Annukka Kuismin siht. Arto Saarinen Asukaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että Prosessin aikana asukaslähtöisyys perusteltu hyvin Tuotetaan sitä mitä tarvitaan, tietoa mitä asukkaat tarvitsevat

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä Tieteiden talo 11.5.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen kirjastoseuran järjestämässä työpajassa

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen? Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Terveydenhuolto ja perusturva (lääkäri, hammaslääkäri, kuntoutus, neuvolat, kouluterveydenhuolto, sairaalapalvelut, mielenterveystyö, päihdehoito, lapsiperhepalvelut,

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Talousarvion 2016 valmistelu

Talousarvion 2016 valmistelu Talousarvion 2016 valmistelu Asukastilaisuudet Vanhusneuvoston kommentit palvelutarpeisiin 13.4.2015 25.3.2015 klo 17-19, asukastilaisuus palvelutarpeista 2016, Metson Pietilä-salissa viikolla 14-15 Alvareiden

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä?

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Asiantuntijalääkäri Markku Puro Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020 IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN Marja Heikkilä Saarijärvi 19.4.2016 Keski-Suomen SOTE 2020 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut

Lisätiedot

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET Leila Mukkala projektipäällikkö / Ikäihminen toimijana hanke 6.11.2014 GERIATRIN ETÄKONSULTAATIOPALVELUT Tavoitteena Geriatrian erikoislääkärinpalvelut

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Rovaniemen amkin seminaari 4.10.2012 Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Miten Rovaniemellä

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2012 1 (5) historia 23.04.2012 423 Pöydälle 23.04.2012 päätti panna asian pöydälle. kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot