Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Raimo Pakkanen Ohjelmapäällikkö, Innovaatiorahoituskeskus Tekes

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa 2012-2015. Raimo Pakkanen Ohjelmapäällikkö, Innovaatiorahoituskeskus Tekes"

Transkriptio

1 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Raimo Pakkanen Ohjelmapäällikkö, Innovaatiorahoituskeskus Tekes

2 Ohjelmaa tarvitaan koska sosiaali- ja terveysala on suurten haasteiden edessä Palvelurakenteiden uudistaminen on hallituksen kärkihanke väestö ikääntyy ja sen myötä palvelujen tarve lisääntyy kustannusten kasvu on saatava hallintaan Terv.huoltomenot v ~ 17 mrd (12% BKT:stä) Sos.turvamenot v.2011 ~ 57 mrd (30% BKT:stä) Ala työllistää yhteensä ~ henkilöä, joista ~27% on yksityisellä sektorilla (2011) Yksityisellä sektorilla on ~ toimipaikkaa (80% < 10 työntekijää) (2011) Source: the Ministry of Social Affairs and Health, THL and the Ministry of Employment and the Economy

3 Ohjelman visio Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen innovaatiotoiminnan avulla sekä liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen

4 Tekesin strategiassa sanottua.. Kansainvälistymisestä kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset ovat Tekesin tärkein kohderyhmä Julkisten palvelujen kehittämiseen Tekes osallistuu valikoivasti kumppanuusohjelmissa palveluista vastaavien ministeriöiden kanssa

5 Ohjelman päätavoitteet vaikuttavat ja asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut lisääntynyt ennaltaehkäisevä toiminta monipuolistunut kumppanuus ja yhteistyö Ohjelmassa tavoitellaan hakijoiden merkittävää uudistamista ja kasvua

6 Ohjelman palvelut Yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot voivat hakea rahoitusta jatkuvasti Tutkimusorganisaatiot voivat olla mukana näiden yhteisprojekteissa Kokonaisbudjetti v on n.100 M, josta Tekesin osuus on n.50% Muut palvelut: vierailuja seminaareja ja verkottumistilaisuuksia uutiskirjeitä ja muita julkaisuja ohjelman kotisivut

7 Mihin rahoitusta voi hakea? Yritykset: Omiin tai yhteisprojekteihin Tutkimusorganisaatiot: Yritysvetoisiin yhteisprojekteihin Alihankintarooleihin osana yritysprojektia tai arvoverkkohanketta Ohjelmassa ei ole enää erillisiä tutkimushakuja Kunnat, sairaalat ja järjestöt: Julkisten hankintojen kehittämiseen Työelämän kehittämiseen Isoihin kumppanuushankkeisiin, joissa kehitetään tuotteita ja toimintatapoja Esiselvityksiin, joka valmistelevat yhteishankkeita. Rahoitus koordinoidaan STM:n KASTE ohjelman kanssa

8 Mitä ohjelmasta on rahoitettu ? Rahoitetut hankkeet: 23 yritysten hanketta 24 kaupunkien/kuntien/shp:n hanketta 3 yhdistyksen/säätiön hanketta 27 korkeakoulujen/ammattikorkeak./tutkimuslaitosten hanketta Yhteensä 13.7 M Tekes -rahoitusta Tiedot rahoitetuista hankkeista ovat SOTE ohjelman kotisivuilla

9 Ohjelman tutkimushaku v.2013 Haku: Hakuaika , Tekesin rahoitus 6 M Haun teemat: Tehokkuutta ja vaikuttavuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin Sosiaali- ja terveyspalvelujen radikaali uudistaminen Kuluttajan valinnanvapaus Kansainvälistyvä sosiaali- ja terveyspalvelujen liiketoiminta Hakemukset: 125 hakemusta 72 projektikokonaisuuteen Tekesiltä haettu yht. n.30m Rahoituspäätökset: Rahoitettu 12 projektikokonaisuutta (24 tutkimusryhmää + yrityksiä / julk.toimijoita ym.)

10 Mitä tapahtuu v.2014? V tutkimushaussa rahoitetut hankkeet käyntiin Kansainvälistä yhteistyötä edistetään Nordic Health Research and Innovation Networks Nordic Innovation Health and Welfare Innovation Programme for the years from 2014 Horizon2020 Pk -yritysten aktivointia

11 Esimerkkejä ohjelmasta rahoitetusta hankkeista

12 Sujuva hoitopolku vie tekonivelpotilaat leikkauksesta suoraan kotiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sastamalan perusturvakuntayhtymä, tekonivelsairaala Coxa Oy ja ortopediayritys Biomet Oy Idea Kotiuttaa yhä useampi tekonivelleikkauspotilas leikkaavasta sairaalasta suoraan kotiin huolellisen ennakkovalmistautumisen ja eri toimijoiden yhteistyön avulla. Vaikutus Suoraan Coxasta tekonivelleikkauksesta kotiin siirtyvien määrä on moninkertaistunut. Potilaiden kuntoutus on ottanut askeleen eteenpäin. Julkinen sektori Pirkanmaalla säästää noin 2,5 miljoonaa euroa vuodessa. Coxa ja Biomet ovat saaneet uudet palvelutuotteet valikoimiinsa ja kehittäneet liiketoimintaansa. Mallia ollaan viemässä myös muualle maahan. Tekesin rooli Resurssien tuominen projektiin sekä projektisuunnittelun tukeminen.

13 Päihde- ja mielenterveyspalvelut saman katon alle Pohjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskus, Kokkolan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, Ventuskartano ry ja Keski- Pohjanmaan kokemustutkijat ry. Idea Päihdehuoltoon, mielenterveystyöhön ja kuntoutukseen rakennettiin asiakaslähtöinen palveluketju, joka ylittää perinteiset hallinto- ja organisaatiorajat. Samalla kaikki keskeiset palvelut keskitettiin yhteen osoitteeseen. Vaikutus Kimpale-hankkeen avulla hoito ja kuntoutus saatiin asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi, joka parantaa palvelutasoa, lisää toiminnan tehokkuutta ja tuottaa kustannussäästöjä. Tekesin rooli Hanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta. Tekes toimi myös tärkeänä sparraajana hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

14 Uusia keinoja pitkäaikaisasunnottomien auttamiseen Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Helsingin Diakonissalaitos ja Y-säätiö Idea Luodaan Asunto ensin -toimintamalli asunnottomien sosiaali- ja terveyspalveluihin. Prosessiin sisältyvät innovaatioiden suunnittelu, konseptointi, palvelumallien toteutus ja levittäminen. Vaikutus Suomen neljä suurinta kaupunkia loivat yhdessä syrjäytymisen torjuntaan yleisesti hyödynnettävissä olevia menetelmiä ja malleja. Tuotettiin Irti asunnottomuudesta -verkkokäsikirja, jota kuka tahansa ammattilainen voi hyödyntää. Saatiin malleja häätöjen ehkäisyyn, uusia keinoja tukea asumista sekä kuntoutua. Verkkokäsikirja jäi ammattilaisten pysyvään käyttöön. Tekesin rooli Hanketta rahoitettiin Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman kautta. Hankehakemus antoi suunnittelulle raamit ja edellytti strukturoitua työskentelytapaa, mikä oli olennaista, että tuloksista saatiin niin onnistuneita.

15 DM Innokylästä sote-ideoita ja hyviä toimintamalleja Kuntaliitto, THL, SOSTE Idea Innokylä-verkkopalvelu kokoaa sosiaali- ja terveysalan kehitystyötä, innovaatiota, koulutusta ja toimintamalleja eri puolilta Suomea yhteen osoitteeseen. Samalla se toimii sote-alan ammattilaisten, päättäjien ja rahoittajien avoimena hanketiedon lähteenä sekä kehittämis- ja oppimistyökaluna. Vaikutus Innokylä on auttanut jo monia kuntia uudistamaan sotepalvelujaan, antanut kehitysideoita uusille toimintamalleille, edistänyt kuntalaisten hyvinvointia, tehostanut resurssien käyttöä ja säästänyt kustannuksia. Innokylässä on yli 2000 rekisteröitynyttä käyttäjää ja liki tuhat erilaista toimintamalli- ja sovelluskuvausta. Tekesin rooli Innokylä on saanut perustamisrahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta.

16 DM Kansallinen kasvutietokanta päivittyi seulontatyökaluksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Idea Rakentaa uusi kansallinen kasvutietokanta ja parantaa lasten kasvun seulontaa perusterveydenhuollossa. Vaikutus Hankkeessa luotiin uusi Kasvuseula-palvelukonsepti ja ohjelmistokokonaisuus, joka kerää ja analysoi lasten kasvutietoa sekä hälyttää ajoissa poikkeavuuksista. Tekesin rooli Kansainvälisesti ainutlaatuinen ja Espoossa pilotoitu hanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman kautta.

17 DM Hoivavakuutuksesta lisäturvaa ikääntyville Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Idea Tutkimuksella kartoitettiin ikääntyvien hoivariskejä sekä yksilöllisten hoivavakuutusten tuomista markkinoille myös Suomessa. Vaikutus Tutkimus nosti esiin hoivajärjestelmän kasvavat rahoitushaasteet ja yksilöllisten hoivavakuutusten mahdollisuudet julkisen hoivan täydentäjinä. Vakuutuskorvaukset eivät kuitenkaan saisi kasvattaa julkisen palvelun asiakasmaksuja. Kuntien tulisi lisäksi jakaa luotettavaa tietoa siitä, mikä on palvelujen saatavuus, taso ja hinta tulevaisuudessa. Tekesin rooli Tutkimushanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman kautta.

18 DM Elämäniloa ja asiakaslähtöisyyttä vanhustenhoitoon Savonia-ammattikorkeakoulu Idea Luoda palvelumuotoilun avulla uusia, entistä asiakaslähtöisempiä toimintamalleja ikääntyneiden laitos- ja kotihoitoon. Vaikutus PALMU-hanke nosti esiin monia yksinkertaisia, mutta silti innovatiivisia tapoja, joilla voidaan helpottaa muistisairaiden vanhusten arkea ja lisätä heidän omatoimisuuttaan. Tekesin rooli Hanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa -ohjelman kautta.

19 DM Älypuhelimet avuksi nuorten syömishäiriöissä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Idea Kehittää uutta viestintäteknologiaa hyödyntävä ja potilaan kannalta joustava hoitoviestipalvelu syömishäiriöyksikön käyttöön. Vaikutus Hoitoviestipalvelu helpottaa potilaiden ja heidän läheistensä arkea. Yhteydenpito hoitohenkilökuntaan sujuu joustavasti ja sopivaan aikaan. Myös osa poliklinikkakäynneistä voidaan korvata etä- ja videoyhteyksillä, mikä säästää aikaa ja kustannuksia. Tekesin rooli Neuvokas II-hanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman kautta.

20 DM Helsingin kaupunki hyödyntää Idealingon malleja Helsingin kaupungin terveyskeskus, sosiaalivirasto, opetusvirasto, liikuntavirasto sekä henkilöstökeskus, Forum Virium Helsinki, Medixine, Logica, Tieto, Palmia ja VTT Idea Kehitettiin Idealinko-palvelu, jossa neljän eri kaupunginosan asukkaat keksivät yhdessä Helsingin kaupungin työntekijöiden kanssa ratkaisuja omien palvelujensa parantamiseksi. Vaikutus Idealingon periaatteita hyödynnetään hankkeen perusteella muun muassa Helsingin sisäisessä idea- ja innovaatiojärjestelmässä. Parhaillaan toimintamallia kehitetään opetusviraston puitteissa koulujen tarpeita vastaavaksi. Tekesin rooli Hanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman kautta.

21 DM Lasten sijoitukset vähenivät Raisiossa Raision kaupunki, perhepalvelut yhteistyössä Activity Stones Oy:n kanssa Idea Parannettiin työtapoja tutkimalla johtamisen käytäntöjä. Parannettiin lastensuojelua uusien työtapojen avulla. Alkuselvityksen perusteella kehitettiin uusia työtapoja yritysyhteistyönä. Vaikutus Alkuselvityksen jälkeen syntyi yritysyhteistyönä seulontatyökalu nuorten terveyden ja hyvinvoinnin verkkopohjaiseen analysointiin. Uusien työtapojen avulla hallinnonalojen yhteistyö parani niin, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä putosi kolmanneksella. Tekesin rooli Alkuselvityshanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman kautta. Sen synnyttämän yhteistyön pohjalta Activity Stones kehitti oman liiketoimintaideansa, jolla se nykyisin toimii.

22 DM Tukea henkilökohtaisen avun työnantajalle Eskoon henkilökohtaisen avun keskus (Eskoon sosiaalialan kuntayhtymä) Idea Vaikeavammaisen henkilön tukeminen työnantajatehtävässä, kun henkilö palkkaa avustajan. Tuen antaminen niin, että kaikki asiaan liittyvät hallinnonalat toimivat yhdessä. Vaikutus Uuden työnantajan tarvitsema tuki hahmottui kokonaisvaltaisesti ja kokemuksia hyödynnetään edelleen henkilökohtaisen avun keskuksen liiketoimintasuunnitelmassa. Tekesin rooli Hanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman kautta.

23 Kiitos! verkostot/innovaatiot-sote-palveluissa Ohjelmapäällikkö: Raimo Pakkanen, Tekes tel , raimo.pakkanen[at]tekes.fi Ohjelman koordinaattori: Kenneth Sandström, Nordic Healthcare Group tel , kenneth.sandstrom[at]nhg.fi

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Petteri Jääskeläinen Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare CHT, Oulun Yliopisto: Jarmo Pääkkönen, Maritta Perälä-Heape, Anna Sachinopoulou, Veera Virta, Kalevi Virta

Lisätiedot

Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen

Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen 8.1.2015 Elinvoima edellä tulevaisuuden kuntaan -seminaari Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen Tekes Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat ohjelmapäällikkö Sampsa

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset A1. Innovaatiot: tarve- ja tavoitekuva A2. Keski-Suomen SOTE ICT visio

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Kivinen, Pirkko Mattila, Marita Selenius, Pekka

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Kivinen, Pirkko Mattila, Marita Selenius, Pekka KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.40 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino Auvinen, Toni Kivinen,

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä

Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä Martti Äijälä Ydinenergia-alan toimittajat, toimialaryhmän hallitus Helsinki 28.5.2013 Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla

Lisätiedot

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana Meiltä meille Ihminen julkishallinnon asiakkaana Riitta Nieminen-Sundell marraskuu 2011 1 1. painos, marraskuu 2011 Sitra ISBN 978-951-563-788-8 (URL:http://www.sitra.fi) Helsinki 2011 Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013 Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 FIKSU TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 2020 Uusia ratkaisuja terveyteen, kestävään tuotantoon ja liikkumiseen Vuonna 2020 Tampereen seutu

Lisätiedot

Kuntalaisen Paras. Uudistuvat lähipalvelut

Kuntalaisen Paras. Uudistuvat lähipalvelut Kuntalaisen Paras Uudistuvat lähipalvelut Sisällysluettelo Uudistuvat lähipalvelut kuntalaisen Paras 3 Kuntien väliset erot kasvavat 4 Mitä ovat lähipalvelut? 7 Kuusi tapaa uudistaa lähipalveluja 10 1.

Lisätiedot