Täydennysrakentamisen esteet ja kannusteet Poikkeamisesta kaavoituslupaan? Kuntatalo Anne Jarva, Hyvinkää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täydennysrakentamisen esteet ja kannusteet Poikkeamisesta kaavoituslupaan? Kuntatalo 11.11. 2014 Anne Jarva, Hyvinkää"

Transkriptio

1 Täydennysrakentamisen esteet ja kannusteet Poikkeamisesta kaavoituslupaan? Kuntatalo Anne Jarva, Hyvinkää

2 TÄYDENNYSRAKENTAMISEN OHJAUS UUSIA KORTTELEITA OLEMASSA OLEVAAN RAKENTEESEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS LAAJALLA ALUEELLA ASEMAKAAVAN MUUTOS YKSITTÄISEN TONTIN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS TAI TEHOSTAMINEN POIKKEAMINEN + KAAVAMUUTOS KAAVOITUSLUPA + KAAVATARKISTUS

3 KAAVOITUSLUPA ASEMAKAAVAN TARKISTUS HAKEMUS Kehittämistavoitteet Hankkeen kuvaus Suunnittelijat KAAVOITUSLUPA Osallisten kuuleminen + valitusoikeus Kaavalliset reunaehdot (lupaehdot) Voimassaoloaika koskee vain kyseistä hanketta ASEMAKAAVATARKISTUS Tekninen tarkistus toteutuvan hankkeen mukaan Jos hanke raukeaa, myös tarkistus raukeaa Ei valitusoikeutta RAKENNUSLUPA Rakennussuunnitelmat Laadunvarmistus raati Valitusoikeus kuten nytkin

4 KAAVOITUSLUVAN EDELLYTYKSET Kiinteistönomistajan hakemus Alueella on ennestään asemakaava Käyttötarkoitus säilyy samankaltaisena tai vastaa olemassa olevaa ympäristöä Rakennusoikeuden lisäys enintään (+20%?) Kerroskorkeuden lisäys enintään (+2 krs?) Ei merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Ei vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista

5 Kaavoitusluvan käyttömahdollisuuksia? Liikerakennuksen ylemmän kerroksen liiketilat asunnoiksi Rakennusoikeuden vähäinen ylitys Ulko-oleskelutilojen toteuttaminen katolle Kerrosluku säilyy ennallaan Katumelulta suojautuminen Toteutettiin vähäisenä asemakaavan muutoksena

6 Kaavoitusluvan käyttömahdollisuuksia? Asuinrakennuksen korottaminen yhdellä kerroksella Rakennusoikeutta lisää vastaavasti Autopaikkojen lisääminen Julkisivujen ehostaminen ja huoneistomäärän lisääminen Toteutettiin poikkeamisena ja asemakaavan muutoksena

7 Kaavoitusluvan käyttömahdollisuuksia? Asuin- ja liikerakennuksen korottaminen yhdellä kerroksella (ylimpään kerrokseen asuntoja) Rakennusoikeutta lisää vastaavasti Autopaikkojen ja ulko-oleskelutilojen järjestäminen Pihalla olevan vanhan asuinrakennuksen suojeleminen Toteutetaan asemakaavan muutoksena

8 Kaavoitusluvan käyttömahdollisuuksia? Päiväkodin ja vanhusten palvelu-asuntojen rakentaminen AL- ja ARkorttelialueille Rakennusoikeus ja kerrosluku säilyvät ennallaan Autopaikat ja ulko-oleskelutilat toiminnan mukaan Toteutetaan poikkeamisena ja asemakaavan muutoksena

9 Kiitos!

10 Täydennysrakentamisen esteet ja kannusteet Asunto-osakeyhtiön lisärakentamisvaihtoehdot ja päätöksenteko? ARA:n infra-avustus täydennysrakentamisessa? Kuntatalo Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

11 Asunto-osakeyhtiön lisärakentamisen reunaehtoja paikallisilla asuntomarkkinoilla on kysyntää uusille asunnoille kunta tukee täydennysrakentamista (kaavamuutos on mahdollinen ja täydennysrakentaminen kaupunkikuvallisesti tai suojelukysymysten puolesta mahdollista) tontilla on tilaa täydennysrakentamiselle pysäköinti on mahdollista järjestää järkevin kustannuksin täydennysrakentaminen on as oy:lle kannattavaa asunto-osakeyhtiössä saadaan aikaiseksi tarvittavat päätökset Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson

12 Asunto-osakeyhtiön lisärakentamisvaihtoehdot Vaihtoehdot Oma tontti Vuokratontti Edellytykset vuokratontilla Tontin osan myynti x Tontin osan vuokraus x Lisärakentaminen (Suunnattu osakeanti ulkopuoliselle) Osakkeiden myynti, talon purku ja uusi asuinrakennushanke (Asunto-osakeyhtiö toimii itse rakennuttajana) Vuokratontin osan luovutus takaisin kunnalle (tai yksityiselle) x x Edellyttää sopimuksen tontin omistajan kanssa sekä uuden vuokrasopimuksen x x Edellyttää sopimuksen tontin omistajan kanssa sekä uuden vuokrasopimuksen (x) (x) Edellyttää sopimuksen tontin omistajan kanssa sekä uuden vuokrasopimuksen x Edellyttää sopimuksen tontin osan takaisinluovutuksesta sekä uuden vuokrasopimuksen Lähde: Asuntoyhtiöiden uudistava korjaustoiminta ja lisärakentaminen loppuraportti (ApRemodel), muokattu Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson

13 Lisärakentamisvaihtoehdot ja päätöksenteko Tontti asunto-osakeyhtiön omistuksessa Tontin osan myynti (tai vuokraus) uudelle asuinrakennushankkeelle ei osakashallinnassa olevia tiloja eikä olennaisia vaikutuksia huoneistojen käyttämiseen enemmistöpäätös asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa ja yhdenvertaisuus on osakashallinnassa olevia tiloja ja/tai olennaisia vaikutuksia huoneistojen käyttämiseen yhtiökokouksen yksimielinen päätös ja kaikkien osakkaiden suostumus mahdollisesti tarve yhtiöjärjestyksen muuttamiseen Lisärakentaminen vanhaan asunto osakeyhtiöön (suunnattu osakeanti) uusien osakkeiden rakennusoikeuden myynti ja yhtiöjärjestyksen muutos 2/3 määräenemmistöpäätös yhtiökokouksessa ja yhdenvertaisuus yhtiöjärjestyksessä voi olla myös tiukennuksia, esim. 3/4 määräenemmistöpäätös jonkun/joidenkin osakkaiden suostumus, jos vaikutukset oleellisia Rakennuksen/rakennusten purkaminen ja uusi asuinrakennushanke Asunto-osakeyhtiön osakkeet myydään ensin sijoittajalle osakkeenomistajat päättävät jokainen itse osakekaupastaan osakkeiden ollessa yhden omistajan hallussa, sillä on päätösvalta As Oy:n jatkosta (Asunto-osakeyhtiö toimii itse asuntorakennuttajana) oikeudellisesti tulkinnanvaraista, koska rakennustoiminta myyntiä varten ei kuulu as oy:n toimialaan (markkinariskit) kaikkien osakkaiden suostumus Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson

14 Lisärakentamisvaihtoehdot ja päätöksenteko Tontti asunto-osakeyhtiön vuokraama Hankkeet edellyttävät lupaa tontin omistajalta ja uutta tontin vuokrasopimusta Vuokratontin osan luovutus takaisin maanomistajalle ei osakashallinnassa olevia tiloja eikä olennaisia vaikutuksia huoneistojen käyttämiseen enemmistöpäätös asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa ja yhdenvertaisuus on osakashallinnassa olevia tiloja ja/tai olennaisia vaikutuksia huoneistojen käyttämiseen yhtiökokouksen yksimielinen päätös ja kaikkien osakkaiden suostumus mahdollisesti tarve yhtiöjärjestyksen muuttamiseen Lisärakentaminen vanhaan as oy:öön (suunnattu osakeanti) uusien osakkeiden rakennusoikeuden myynti ja yhtiöjärjestyksen muutos 2/3 määräenemmistöpäätös yhtiökokouksessa ja yhdenvertaisuus yhtiöjärjestyksessä voi olla myös tiukennuksia, esim. 3/4 määräenemmistöpäätös jonkun/joidenkin osakkaiden suostumus, jos vaikutukset oleellisia Rakennuksen/rakennusten purkaminen ja uusi asuinrakennushanke Asunto-osakeyhtiön osakkeet myydään ensin sijoittajalle osakkeenomistajat päättävät jokainen itse osakekaupastaan osakkeiden ollessa yhden omistajan hallussa, sillä on päätösvalta As Oy:n jatkosta (Asunto-osakeyhtiö toimii itse asuntorakennuttajana) oikeudellisesti tulkinnanvaraista, koska rakennustoiminta myyntiä varten ei kuulu as oy:n toimialaan (markkinariskit) kaikkien osakkaiden suostumus Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson

15 Asunto-osakeyhtiölain kehittäminen edelleen? mitä on demokratia asunto-osakeyhtiön päätöksenteossa? enemmistöpäätös, yksimielisyys vai jotain siltä väliltä? täydennysrakentamisen ensisijainen motiivi as oy:lle on, että se saa merkittäviä tuloja joustavuuden lisääminen myyntitulojen käyttämiseen? tontin myynnistä saadun tulon rahastointioikeudeksi esim vuotta? erityisesti lisärakentamisessa samalle tontille ja rakennusten purkamisessa vaaditaan päätöksenteolta liikaa? lisärakentaminen: määräenemmistö vs.nykyinen 2/3 tai jopa 3/4 enemmistö? purkaminen: määräenemmistö vai 2/3 vs. nykyinen kaikki osakkaat yksimielisiä? as oy:n hallittu purkaminen otettava lain muutoksessa erityishuomioon? Miten suhtaudutaan myytävällä tontinosalla osakashallinnassa oleviin tiloihin tai olennaisiin vaikutuksiin huoneistojen käyttämiselle? nyt tarvitaan näissä tapauksissa tontin osan myyntiin yksimielinen päätös ja kaikkien osakkaiden suostumus yksimielisyydestä luopuminen? osakashallinnassa olevien tilojen täsmentäminen? olennaisten haittojen määrittelyn täsmentäminen? Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson

16 Rakennuksen purkaminen ja uusi asuinrakennus As Oy Sahatie 22 haki asemakaavan muuttamista omistamalleen tontille 2-kerroksisen asuinrakennuksen purkaminen ja uusi 5-8 kerroksinen asuinrakennus rakennusoikeus nousi k-m2:sta k-m2:iin asuinkerrostalo (Vehkatie 22) oli vuodelta 1959, erittäin huonokuntoinen ja puupaaluille savimaalle perustettu maankäyttökorvaus kaupungille: lisääntyneestä rakennusoikeudesta (35 * 3350 k-m2 = ) Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson

17 Rakennuksen purkaminen ja uusi asuinrakennus rakennusliike osti kaikilta as oy:n osakkailta osakkeet itselleen vanha rakennus purettiin ja uusi asuinrakennus rakennettiin tilalle vuonna 2013 hanke oli ensin ennakkomarkkinoinnissa omistusasuntokohteena, mutta rakennusliike myi sen myöhemmin Icecapitalin asuntorahastolle vuokrakohteeksi Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson

18 ARA:n infra-avustus * (Avustus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen) avustuksen tavoitteena on käynnistää ja aikaistaa uusien asuntoalueiden rakentamista kasvukeskusalueille, joihin kuuluvat kunnat ovat solmineet valtion kanssa MAL-aiesopimuksen (H:gin seutu etusijalla). tavoitteena on, että avustus edistää kuntien välistä yhteistyötä, avustettavat asuntoalueet eheyttävät yhdyskuntarakennetta ja alueille rakennetaan kohtuuhintaista ja energiatehokasta asuntotuotantoa. avustusta voidaan myöntää: 1) asuntoalueella tarvittavien ja sinne johtavien katujen sekä muiden liikenneväylien rakentamiseen; ja 2) asuntoalueen ja siihen välittömästi liittyvien puistojen rakentamiseen avustus on enintään 30 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kustannuksista avustuksen maksun edellytys on, että alueella on voimassa asemakaava etusijalla myöntämisessä ovat olleet kohteet, jotka nopeuttavat uusien asuinrakennusalueiden käyttöönottoa suurimman tonttivajauksen alueilla * Valtioneuvoston asetus Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson

19 ARA:n infra-avustus *: kohteet Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson

20 ARA:n infra-avustuksen kehittäminen edelleen? nykyisten infra-avustuksen myöntämisperusteiden (vai tulkintojen?) voidaan jopa katsoa hajauttavan yhdyskuntarakennetta? infra-avustusta on kehitettävä erityisesti täydennysrakentamiseen kannustavaksi (vrt. remonttiryhmän ehdotukset) ja mukaan voisi ottaa esim. seuraavia avustuskohteita?: alueelliset ja tonttikohtaiset pysäköintiratkaisut esirakentaminen (mm. täytöt, stabilointi, puhdistuskulut) täydennysrakentamisen edellyttämät johtosiirrot täydennysrakentamista edistävät alueelliset selvitykset purkukustannukset (mm. valtion korkotukikohteet) avustustavoitteissa mainittu kohtuuhintainen ja energiatehokas asuntotuotanto ei saa tarkoittaa sitä, että avustuksen saamisen ehtona on ARA vuokra-asuntojen lisääminen alueille missä niitä on jo ennestään paljon Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson

21 Maankäyttösopimukset Espoossa Jussi Eerolainen

22 Periaatteet Sopimus aina, kun maanomistaja saa kaavasta merkittävää hyötyä (yli ) Korvaus vähintään todelliset kunnallistekniikan kulut ja aina vähintään 40% arvonnoususta Hyötyä vähentäviä tekijöitä ovat: Purkukulut Suunnittelukulut Mahdollisten paikoitus- ym. järjestelyjen kulut Käytössä ei ole alennusprosentteja esimerkiksi täydennysrakentamista varten Vain yksi täydennysrakentamista tarkoittava kaavamuutos ja maankäyttösopimus tehty As. Oy:n kanssa Neuvottelussa on parhaillaan kaksi hanketta

23 Kaupungin näkökulma metroasemien ympäristön kehittämisessä Länsimetro hanke: Uudet asemat: Keilaniemi Otaniemi Tapiola Urheilupuisto Niittykumpu Matinkylä Jussi Eerolainen

24 Kaupungin näkökulma metroasemien ympäristön kehittämisessä Mitä tehokkaampi metroaseman ympäristö, sitä korkeammat välittömät ja välilliset infrakustannukset Ympäröivän alueen maankäytön tehostuminen ja maanmyyntitulot (ja maankäyttösopimustulot) eivät riitä kattamaan infrakustannuksia 1. Liityntäpysäköintipaikat (pääosin rakenteellisia) 2. Kiertoliittymät, lisäkaistat, sillat, rampit ja alikulut 3. Torit ja puistot Vesihuollon kustannuksia ja palvelurakentamisen kustannuksia ei ole otettu huomioon em. laskelmissa. Jussi Eerolainen

25 Kaupungin näkökulma metroasemien ympäristön kehittämisessä Tonttien luovutusmenettely Maankäyttösopimusmenettely Jussi Eerolainen

26

27 2

28

29 4

30

31

32 Täydennysrakentamisen esteet ja kannusteet Pysäköinti

33 Pysäköinti täydennysrakentamisessa Täydennysrakennettaessa olemassa olevia tontteja uudet rakennukset tulevat usein nykyisten pysäköintipaikkojen paikalle Tällöin täytyy rakentaa uudet pysäköintipaikat sekä nykyisille että uusille asukkaille Nykyiset pysäköintipaikat ovat varsinkin esikaupunkialueilla maantasopaikkoja Uudet paikat ovat usein laitospaikkoja, koska tilaa maantasopysäköinnille ei ole Pysäköintipaikat sekä nykyisille että uusille asukkaille tulevat niin kalliiksi, että uuden rakennusoikeuden arvolla ei saada kustannettua niitä riittävän tehokkaasti Tällöin koko hanke voi muuttua kannattamattomaksi ja jäädä toteutumatta

34 Täydennysrakentaminen ja nykyinen asuintonttien autopaikkojen laskentaohje Laskentaohjeen määräysten tavoitteena on, että toteutetaan oikea määrä pysäköintipaikkoja asukkaille myös täydennysrakentamisessa Täydennysrakentamisessa noudatetaan lähtökohtaisesti samoja ohjeita kuin uudisrakentamisessa Täydennysrakentamisen pysäköinnin suunnittelussa otetaan huomioon tontin nykyisten pysäköintipaikkojen määrä ja auton omistus. Laskentaohjeesta voidaan poiketa, jos katsotaan, että auton omistus on pysyvästi ohjeen määräystä pienempi

35 Täydennysrakentaminen Helsingin pysäköintipolitiikassa Helsingin pysäköintipolitiikka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Työssä on 12 kärkitoimenpidettä Kärkitoimenpiteessä 2 esitetään autopaikkanormin tarkistamista täydennys- ja lisärakentamisen sekä erityisasumisen osalta (lisää joustavuutta täydennysrakentamisen edistämiseksi sekä Helsingin uusi yleiskaava) Kärkitoimenpide 6 Asunnon ja pysäköintipaikan hinnan erottaminen toisistaan Kärkitoimenpiteet 1 ja 7 Pysäköintipaikkojen monikäyttöisyys ja keskitetty pysäköinti

36 Esikaupunkialueiden lisä- ja täydennysrakentamisen pysäköintiratkaisut Työ valmistui vuoden 2014 kesäkuussa Esitettyjä toimenpiteitä olivat esim. pysäköinnin laskentaohjeen tarkistaminen, kadunvarsipysäköinnin lisääminen sekä esikaupunkialueiden pysäköintiyhtiön perustaminen Laskentaohjeen tarkistaminen Lievennetään pysäköintimääräystä esikaupunkialueilla lähellä raideliikenteen asemia ja pysäkkejä, toteutetaan opiskelija-asuntoja vähäautoisina kohteina, mitoitetaan pysäköinti viimeisimmän ohjeen sekä vallitsevan tarpeen mukaan Kadunvarsipysäköinnin lisäämisen yhteydessä tulee kehittää uusi hallinnollinen ratkaisumalli paikkojen toteuttamiseksi Investointikustannukset peritään rakennuslupavaiheessa, ylläpitokustannukset katetaan vuosivuokralla ja maan hinta on mukana vuosivuokrassa Perustetaan kaupungin omistama pysäköintiyhtiö hoitamaan lähiöiden täydennysrakentamisen pysäköintiä Yhdestä suuresta pysäköintiyhtiöstä saadaan synergiaetuja Kaupunki pystyy sijoituksensa vastapainoksi edistämään haluamansa kaupunkirakenteen toteutumista

37 Täydennysrakentamisen esteet ja kannusteet -miten lainsäädäntöä tulisi muuttaa? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Täydennysrakentamisprojektin näkökulma KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO - TÄYDENNYSRAKENTAMISPROJEKTI - PIA SJÖROOS

38 Kaupunkisuunnitteluviraston Täydennysrakentamisprojekti KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO - TÄYDENNYSRAKENTAMISPROJEKTI - PIA SJÖROOS

39 Täydennysrakentamisprojekti toiminta-alue koko Helsinki KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO - TÄYDENNYSRAKENTAMISPROJEKTI - PIA SJÖROOS

40 Täydennysrakentamisprojektin sovittuja yhteistyökuvioita JORY Mikko Aho Olavi Veltheim Rikhard Manninen Katariina Baarman TASO Helsinkikrstalo Helsinkikrstalo VANTAA Helsinkikrstalo ATT HKR KANSLIA RAKVV Täyd.rak. pysäköinti ESPOO KV Päättyvät sopimukset Meri-Rastila Täyd.rak. pysäköinti LÄH HANK. KSV TR-PROJEKTI Pia Sjöroos Laura Viljakainen Veli-Pekka Kärkkäinen Eeva Pirhonen Linda Wiksten (1/2 LP) Matti Päivänsalo Kirsti Siltanen Anni Peljo (kesä) Jenni Aalto (talvi) LÄHIÖP. Tero Santaoja Linda Wiksten (1/2 TRP) Pirjo Ruotsalainen Päivi Hellman (rakvv) Mustafa Gürter (rakvv) Tiina Nuto (kanslia) LÄH JORY LÄH RAHA. YMP Maija Lounamaa 1.Raide-Jokeri 2.Käpylä as. 3.Oulunkylä 4.Kannelmäki 5.Meri-Rastila Synergiakaava TTT tehtäväkohtainen LOS Juha Hietanen EKO Alpo Tani Suvi Tyynilä Townhouse AALTO OHRY Marja Piimies Tuomas Eskola Anri Linden Janne Prokkola Leena Silfverberg Katariina Baarman VIE Tiina Antila- Lehtonen AOS tehtäväkohtainen Alueellinen vuorovaik. YOS tehtäväkohtainen STRAT&KEH Marko Karvinen Mari Randell Riikka Henriksson ALUER. Ritva Tanner Max Takala YMK ELY LIV SOTE VAKA OPV ekoselostus KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO - TÄYDENNYSRAKENTAMISPROJEKTI - PIA SJÖROOS

41 Yleiskaavan visio Täydennysrakentamisprojektin fokusalueet -Asemanseudut -Poikittainen raideliikenne -Täydennysrakentaminen uuden, urbaanin kaupunkirakenteen sisällä KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO - TÄYDENNYSRAKENTAMISPROJEKTI - PIA SJÖROOS

42 Asunto-yhtiölaki? -päätökset kaatuvat yhtiöiden hallituksissa? -pelkkä alueellinen suunnitelma ei riitä -tarvitaan selvempää tukea prosessiin ja tarkempia esimerkkejä, jotta taloyhtiöissä kallistuttaisiin täydennysrakentamisen suuntaan KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO - TÄYDENNYSRAKENTAMISPROJEKTI - PIA SJÖROOS

43 Markkinointi esimerkit: KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO - TÄYDENNYSRAKENTAMISPROJEKTI - PIA SJÖROOS

44 Helsinki-kerrostalo? Esimerkkejä täydennysrakentamisen mahdollisuuksista alueittain? KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO - TÄYDENNYSRAKENTAMISPROJEKTI - PIA SJÖROOS

45 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO - TÄYDENNYSRAKENTAMISPROJEKTI - PIA SJÖROOS

46 Tonttikorttitaulukko tonttibingo KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO - TÄYDENNYSRAKENTAMISPROJEKTI - PIA SJÖROOS

47 Tyypilliset tilanteet, tonttikortit KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO - TÄYDENNYSRAKENTAMISPROJEKTI - PIA SJÖROOS

48 Hankkeita pitää mainostaa! Näyttely Tellingissä alkaen! Toivottavasti saisimme pilotin rakentumaan Helsinki-kerrostalo - hankkeesta KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO - TÄYDENNYSRAKENTAMISPROJEKTI - PIA SJÖROOS

49 Valitusoikeuden rajaaminen? Vuorovaikutus, Tukholman malli: aktiivinen kasvusta puhuminen? Myös valitusten vaikutusten vahva esiintuominen? KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO - TÄYDENNYSRAKENTAMISPROJEKTI - PIA SJÖROOS

50 Positiivinen imago täydennysrakentamiselle Uudellamaalla ja koko Suomessa? Esimerkkinä Helsingin yleiskaava KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO - TÄYDENNYSRAKENTAMISPROJEKTI - PIA SJÖROOS

51 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO - TÄYDENNYSRAKENTAMISPROJEKTI - PIA SJÖROOS

Helsingin pysäköintipolitiikka 28.5.2014

Helsingin pysäköintipolitiikka 28.5.2014 Helsingin pysäköintipolitiikka 28.5.2014 Helsingin pysäköinnin tunnistettuja kehittämistarpeita Täydennysrakentaminen esikaupunkialueilla edellyttää uudenlaisia pysäköintiratkaisuja Pysäköinnin kustannusvaikutukset

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Huvilakuja 14, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan

Lisätiedot

Pysäköintipolitiikka kehityksen kulmakivi

Pysäköintipolitiikka kehityksen kulmakivi 6 Pysäköinti Autopysäköinnin mitä, missä, milloin Tuloksia Tampereen keskustan pysäköintitutkimuksesta tutkija Kaisa Karhula Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto kaisa.karhula@tut.fi

Lisätiedot

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Keskustan osayleiskaava 2030 1 (28) PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE Yleissuunnittelu Suomen kaupungeissa keskustellaan tällä hetkellä vilkkaasti

Lisätiedot

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Ulvilantie 11, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Yhdyskuntalautakunta 26.5.2015 Kaupunginhallitus 1.6.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA... 2 2. PYSÄKÖINTIRATKAISUN

Lisätiedot

AUTOPAIKKOJEN TOTEUTTAMISKUSTANNUK- SET JA NIIDEN KOHDISTAMINEN NYKYISTÄ SUUREMMASSA MÄÄRIN AUTOPAIKKOJEN KÄYTTÄJILLE

AUTOPAIKKOJEN TOTEUTTAMISKUSTANNUK- SET JA NIIDEN KOHDISTAMINEN NYKYISTÄ SUUREMMASSA MÄÄRIN AUTOPAIKKOJEN KÄYTTÄJILLE AUTOPAIKKOJEN TOTEUTTAMISKUSTANNUK- SET JA NIIDEN KOHDISTAMINEN NYKYISTÄ SUUREMMASSA MÄÄRIN AUTOPAIKKOJEN KÄYTTÄJILLE AUTOPAIKKATYÖRYHMÄ 31.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

Lisärakentaminen taloyh1össä

Lisärakentaminen taloyh1össä Lisärakentaminen taloyh1össä TkT Jari Virta Syksy 2014 Lisä- ja täydennysrakentaminen? Lisärakentamisella tarkoitetaan yleensä kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen laajentamista tai uuden rakennuksen

Lisätiedot

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 28.2.2011

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 28.2.2011 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Sanna Lukkarinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLINEN KAN- NATTAVUUS Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

KANNANOTTO 1 (9) 16.8.2013. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto ksv.liikenne@hel.fi. Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen

KANNANOTTO 1 (9) 16.8.2013. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto ksv.liikenne@hel.fi. Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen KANNANOTTO 1 (9) Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto ksv.liikenne@hel.fi Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen Lausunnon antajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI

Lisätiedot

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma Hollolan kunta Maapoliittinen ohjelma Hollolan valtuusto 12.4.2010 Hollolan kunta, maankäyttöpalvelut Virastotie 3, PL 66, 15871 Hollola puh. (03) 880 111, sähköposti: kirjaamo@hollola.fi www.hollola.fi

Lisätiedot

ASUKKAIDEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN OPTIMOINTI HELSINGIN ESIKAUPUNKIALUEILLA. Heikki Palomäki

ASUKKAIDEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN OPTIMOINTI HELSINGIN ESIKAUPUNKIALUEILLA. Heikki Palomäki ASUKKAIDEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN OPTIMOINTI HELSINGIN ESIKAUPUNKIALUEILLA Heikki Palomäki Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori Timo

Lisätiedot

Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö. Loppuraportti 1.9.2011

Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö. Loppuraportti 1.9.2011 Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö Loppuraportti 1.9.2011 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Esipuhe...4 Tausta...5 Osallistujat ja toteutus...6 Tehtävänanto...6 Kotimainen vertailu...7 Suurpelto...

Lisätiedot

TÄYDENNYSRAKENTAMISEN KÄYNNISTÄMISVAIHEEN ANALYYSI

TÄYDENNYSRAKENTAMISEN KÄYNNISTÄMISVAIHEEN ANALYYSI TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Maanmittaustieteiden laitos Kiinteistöopin laboratorio Diplomityö TÄYDENNYSRAKENTAMISEN KÄYNNISTÄMISVAIHEEN ANALYYSI Espoo 15.04.2009

Lisätiedot

ASUKKAIDEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN OPTIMOINTI HELSINGIN ESIKAUPUNKIALUEILLA. Heikki Palomäki

ASUKKAIDEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN OPTIMOINTI HELSINGIN ESIKAUPUNKIALUEILLA. Heikki Palomäki ASUKKAIDEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN OPTIMOINTI HELSINGIN ESIKAUPUNKIALUEILLA Heikki Palomäki Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori Timo

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta.

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta. RAKENNUSOIKEUS 15 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän viidestoista kokoontuminen. Aika: Torstai 15.9.2009 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja: Sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Elokuu 214 1 2 Helsingin sosialidemokraatit r.y:lle Helsingin sos.dem. piiri asetti työryhmän

Lisätiedot

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 21.10.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 TOIMENPIDEOHJELMA 2011-2020 1(16) Tyt / projektit / T.Hokkanen 27.2.2011 ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 ESPOON KAUPUNKI ESPOON KESKUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTI PL 49 02070

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

Johanna Wallin ja Kalle Toiskallio

Johanna Wallin ja Kalle Toiskallio ASUKASPYSÄKÖINTIPAIKKOJEN OMISTAMISEN, HALLINNAN JA KUNNOSSAPIDON ORGANISOINTI Kaupunki Omistaa ja vuokraa maata P-yhtiölle Kaavoittaa Kaupungin pysäköinninvalvonta Alueellinen huoltoyhtiö Huoltaa ja ylläpitää

Lisätiedot

21.05.2014 2262/14 SALON KAUPUNKI LÄHETE

21.05.2014 2262/14 SALON KAUPUNKI LÄHETE TURUN HALLINTO-OIKEUS Yliopistonkatu 34, PL 32, 20101 Turku Puhelin 029 56 42400 Faksi 029 56 42414 Sähköposti turku.hao@oikeus.fi Salon kaupunginhallitus PL 77 24101 SALO LÄHETE 19.5.2014 SALON KAUPUNKI

Lisätiedot