KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS"

Transkriptio

1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KATUALUEEN SEKÄ 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 47 TONTTIEN 5, 6, 7, 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS KAAVATUNNUS 03:105 KAAVAN PÄIVÄYS SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

2 03:105 / VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS , (2) PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 1. kaupunginosan katualuetta sekä 3. kaupunginosan korttelin 47 tontteja 5, 6, 7, 8 ja 9. Kaavan nimi VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS Kaavan tunnus 03:105 Kaavan päiväys Kaavan laatija Ilona Sassi, Kaavasuunnittelija Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut / Asemakaavoitus Postiosoite: PL 233, Jyväskylä Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 17 Puh Kaavan vireilletulo ja laajempana ja Hyväksymispäivämäärät Ltk Kh Kv Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee ruutukaavakeskustassa, Väinönkadun varrella, Väinönkeskuksen ja Yliopistonkadun välillä, korttelissa Tonttien osoitteet ovat Väinönkatu 26, 28, 30, 32 ja Yliopistonkatu 40. Kaavan tarkoitus Kiinteistö Oy Jyväskylän Väinönkatu 32 on hakenut asemakaavan muuttamista omistamalleen tontille siten, että tontin takaosaan voidaan rakentaa nykyisen pihasiiven paikalle kuusikerroksinen asuin-, liike- ja toimistorakennus ja että tontille voidaan rakentaa maanalainen pysäköintihalli. Perusteluna hakija esittää, että nykyinen kaksikerroksinen pihasiipi on huonokuntoinen eikä sen peruskorjaaminen ole perusteltua. Tilalle halutaan rakentaa kaupunkikuvaan paremmin soveltuva rakennus. Osoitteessa Yliopistonkatu 40 sijaitseva Talo Oy Jyväskylänkatu 40 on hakenut asemakaavan muuttamista tontilleen siten, että nykyisen kaksikerroksisen liike- ja toimistorakennuksen tilalle voidaan rakentaa kolme- ja osittain kuusikerroksinen asuin-, liike- ja toimistorakennus sekä että tontille voidaan rakentaa maanalainen pysäköintihalli.

3 03:105 / VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS , (3) Perusteluna hakija esittää, että nykyinen liike- ja toimistorakennus on huonokuntoinen eikä sen peruskorjaaminen ole perusteltua. Kaksikerroksisena se poikkeaa selvästi ympäröivillä tonteilla olevista rakennuksista. Tilalle halutaan rakentaa kaupunkikuvaan paremmin soveltuva rakennus. Em. kahden tontin osalta kaavan muuttaminen ilmoitettiin vireille Vireille tulon jälkeen Kiinteistö Oy Jyväskylän Väinönkatu 30 haki asemakaavan muuttamista omistamalleen tontille siten, että nykyisen viisikerroksisen liike- ja toimistorakennuksen lisäksi tontille voidaan rakentaa osittain kuusikerroksinen asuin- ja toimistorakennus sekä maanalainen pysäköintihalli. Em. kolmen tontin osalta kaavan muuttaminen ilmoitettiin vireille Tontille on haettu asemakaavan muutosta jo vuonna 2006, kaavamuutosta valmisteltiin ja se oli luonnosvaiheen kuulemisessa, mutta se ei ole edennyt hyväksymiskäsittelyyn. Tavoiteltu rakentaminen on mahdollista kolmen vuoden määräaikaisella poikkeamisluvalla, joka myönnettiin Määräaikaisen luvan aikana on tavoitteena saada tontin kaavamuutos hyväksytyksi. Kiinteistön kanssa on tehty valmisteltavan kaavan maankäyttösopimusta koskeva sopimus. Edellä lueteltujen tonttien väliin jäävä tontti otetaan mukaan kaavamuutokseen, koska sen alueella oleva asemakaava on vanhentunut ja koska tonttien perälle on tavoitteena saada yhteinen ajo- ja huoltoyhteys. Kiinteistön omistaja ei ole hakenut kaavamuutosta. Kaupungin tavoitteena on Väinönkadun varren rakennusten suojelu korttelissa 47, lisärakentamisen mahdollistaminen, Väinönkadun auto- ja huoltoliikenteen vähentäminen sekä kaupunkikuvan parantaminen Yliopistonkadun ja Väinönkadun kulmassa. 1 TIIVISTELMÄ 1.1 ASEMAKAAVA Kaavamuutosalueen tontin 5 asemakaava on vuodelta Tontti on liikerakennusten tontti ja Väinönkadun puoleinen rakennus on suojeltu. Tontille on myönnetty määräaikainen poikkeamislupa vuonna 2013 ja pysyvän luvan saamiseksi tontin asemakaavaa tarkistetaan poikkeamisluvan mukaiseksi mm. kerroslukujen ja rakennusoikeuden osalta. Tontin 6 asemakaava on vuodelta Siinä ei ole rakennusoikeuksia eikä käyttötarkoituksia. Tontilla on kaksi asuinkiinteistöä, joissa on liiketiloja ensimmäisessä kerroksessa. Lisärakentamistarvetta ei ole. Kaavamuutokseen tontin Väinönkadun puoleinen rakennus merkitään suojeltavaksi ja rakennusoikeudeksi laitetaan toteutettu kerrosala. Lisäksi tontin takaosaan kaavoitetaan tonttien yhteinen huolto- ja ajoyhteys. Tontin 7 asemakaava on vuodelta1986. Tontin omistaja on hakenut asemakaavan muutosta siten, että Väinönkadun varressa olevan liike- ja toimistorakennuksen lisäksi tontille voidaan rakentaa osittain kuusikerroksinen asuin- ja toimistorakennus sekä maanalainen pysäköintihalli. Tontin kaavamuutos on tehty hakemuksen pohjalta ja tontin takaosaan on kaavoitettu yhteinen huolto- ja ajoyhteys. Tonttien 8 ja 9 asemakaava on vuodelta Niissä ei ole rakennusoikeuksia eikä käyttötarkoituksia. Tonttien toteutus on taloudellisinta ja teknisesti helpointa toteuttaa yhdellä kertaa yhteistilojen vuoksi. Tontille 8 on haettu asemakaavan muuttamista siten, että tontin takaosaan voidaan rakentaa nykyisen pihasiiven paikalle kuusikerroksinen asuin-, liike- ja toimistorakennus ja että tontille voidaan rakentaa maanalainen pysäköintihalli. Tontin kaavamuutos on tehty hakemuksen pohjalta ja tontin takaosaan on kaavoitettu yhteinen huolto- ja ajoyhteys.

4 03:105 / VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS , (4) Tontin 9 rakennus on huonokuntoinen kaksikerroksinen liikerakennus. Se on kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla kulmittain torin kanssa. Vieressä on eri-ikäistä ja erikorkuista rakennuskantaa, liike- ja asuinrakennuksia. Tontille 9 on haettu asemakaavan muuttamista siten, että nykyisen kaksikerroksisen liike- ja toimistorakennuksen tilalle voidaan uusi korkea asuin-, liike- ja toimistorakennus sekä että tontille voidaan rakentaa maanalainen pysäköintihalli. Tontin kaavamuutos on tehty hakemuksen pohjalta ja tontin reunaan on kaavoitettu yhteinen huolto- ja ajoyhteys. Autohalliin kulku on Yliopistonkadulta huolto- ja ajoyhteyden ja tontin 8 kautta. 1.2 KAAVAPROSESSIN VAIHEET (päiväyksiä täydennetään kaavaprosessin edetessä) Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma , päivitetty viimeksi Kaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin ja laajempana ja Kaava-aineisto MRL 30 :n mukaisesti nähtävillä (luonnosvaiheen kuuleminen) Kaavamuutosehdotus kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä Kaavamuutosehdotus MRL 65 :n mukaisesti nähtävillä Kaavamuutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä Kaavamuutosehdotuksen hyväksyminen kaupunginvaltuustossa 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Kaavamuutoksen mahdollistaman lisärakentamisen toteutus on kiinteistön omistajien asia, mutta toteutunee pian kaavamuutoksen tultua voimaan tonttien 8 ja 9 osalta. Huoltoväylän toteuttaminen tontin 6 takaosaan vie mahdollisesti vuosia, koska tontin omistaa asunto-osakeyhtiö. Toteutus ei edellytä kaupungin toimenpiteitä, kunnallistekniikan rakentamista tms. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Rakennettu ympäristö Muutosalue sijaitsee ruutukaavakeskustassa Väinönkadun varrella. Väinönkadun varren rakennuskanta ovat katukuvaltaan yhtenäinen ja rakennukset halutaan suojella asemakaavalla. Lähialueen tontit ovat voittopuolisesti asuinkerrostaloja ja liikerakennuksia. Vastapäätä sijaitsee torikeskus ja kulmittain alueen kanssa sijaitsee kaupungin tori. Alueen kunnallistekninen huolto on valmis Maanomistus Alueen maanomistajia ovat yksityiset asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöt.

5 03:105 / VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS , (5) 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Muutosalueen kaavatilanne: Maakuntakaava on hyväksytty Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Yleiskaava alueelle on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Siinä alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Alue on tarkoitettu pääasiassa seuraaville keskustatoiminnoille: palveluille, hallinnolle, keskustaan soveltuvalle asumiselle, keskustaan soveltuville ympäristöhäiriöttömille työpaikkatoiminnoille sekä niihin liittyville liikenne-, virkistys- ja yhdyskuntateknisen huollon alueille. Yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. Asemakaavat: Tontin asemakaava on hyväksytty Siinä tontin käyttötarkoitus on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Asuntoja sallitaan 30 prosenttia kerrosalasta. Väinönkadun varressa oleva vuonna 1948 rakennettu kerrostalo on merkitty kaavassa suojeltavaksi rakennukseksi. Tontin asemakaava on vahvistettu Kaavassa ei ole merkintöjä eikä määräyksiä. Tontti on rakennettu vuonna Tontin asemakaava on hyväksytty Siinä tontin käyttötarkoitus on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Asuntoja sallitaan 30 prosenttia kerrosalasta, mutta niitä tulee olla vähintään kolme kappaletta. Kadun varressa oleva vuonna 1972 rakennettu kerrostalo on merkitty kaavassa suojeltavaksi rakennukseksi. Tonttien ja 9 asemakaava on hyväksytty Kaava on merkinnöiltään vanhentunut. Siinä määrätään rakennettava tontin osa, istutettava tontin osa, yhteinen porttikäytävä sekä yhteinen pihamaa tontille 8, jota tontti 9 saa käyttää valo- ja liikennepihanaan, ulottaa sille tarvittavat puhdistusparvekkeet ja muut seinälinjasta ulkonevat rakenneosat sekä ohjata sen kautta sadevesiänsä. Rakennusoikeutta ei asemakaavassa ole määritelty. Ote muutosalueen ajantasa-asemakaavasta:

6 03:105 / VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS , (6) Selvityksiä, suunnitelmia, päätöksiä: Väinönkadun yleissuunnitelma on laadittu vuonna Sen tavoitteena oli tutkia Väinönkadun asteittainen muuttaminen kävelykaduksi Yliopistonkadun ja Vapaudenkadun välillä siten, että se parhaalla tavalla tukee koko keskustan kehittymistä sekä kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikkumismahdollisuuden parantamista Väinönkatua pitkin. Tämän asemakaavamuutoksen alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Uusille yleiskaavallisille selvityksille ei ole katsottu olevan tarvetta, koska merkittävää käyttötarkoituksen muutosta tai ydinkeskustarakentamisesta poikkeavaa rakentamista ei nykytilanteeseen verrattuna ole suunnitteilla. 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN Asemakaavan muuttamiseen on ryhdytty kiinteistön omistajien hakemuksesta. Tontille 6 ei ole haettu muutosta, mutta tontti on mukana vanhentuneen asemakaavan, rakennussuojelun ja tonttien yhteisen huolto- ja ajoyhteyden vuoksi. 3.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Tässä asemakaavan muutoksessa osallisia ovat: Alueen ja lähiympäristön maanomistajat, maanvuokraajat ja asukkaat Maankäyttö Liikenne ja viheralueet Rakentaminen ja ympäristö Keski-Suomen museo Keski-Suomen Pelastuslaitos Jyväskylän Energia Oy / vesi Jyväskylän Energia Oy / kaukolämpö JE Siirto Oy Keski-Suomen ELY (oas tiedoksi ympäristöosastolle) Vireilletulo Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksen yhteydessä ja sekä Keskisuomalaisessa Vireille tuloilmoituksessa on kerrottu lyhyesti kaavamuutoksen päätarkoitus ja ilmoitettu, että kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavana Palvelupiste Hannikaisesta ja lisätietoja saa suunnittelijalta ja kaavan internet-osoitteesta. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa selostetaan kaavoituksen lähtökohdat, osallistumis- ja arviointimenettelyt sekä kaavoituksen suunniteltu aikataulu.

7 03:105 / VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS , (7) Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Luonnosvaiheen kuulemisesta tiedotetaan kuulutuksella Keskisuomalaisessa. Muutosluonnos pidetään nähtävänä / kommentoitavana palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17. Kaavan etenemistä voi seurata myös Jyväskylän kaupungin kaavoituksen internet-sivuilta tai kysymällä kaavan valmistelijalta. Osallisten antama palaute selostetaan asiaa käsiteltäessä listateksteihin ja kaavan selostukseen Viranomaisyhteistyö Kaavan laadintaan ei liity sellaisia valtakunnallisia, seudullisia tai muita keskeisiä tavoitteita, joiden selvittämiseksi MRL 66 2 momentin mukainen viranomaisneuvottelu kaupungin ja Keski-Suomen ympäristökeskuksen kesken olisi järjestettävä. 3.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Kaupungin tavoitteena on Väinönkadun varren rakennusten suojelu korttelissa 47, Väinönkadun auto- ja huoltoliikenteen vähentäminen sekä kaupunkikuvan parantaminen Yliopistonkadun ja Väinönkadun kulmassa. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 KAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ Kaavamuutosluonnos on valmisteltu tontin 5 osalta vuonna 2013 myönnetyn poikkeamisluvan pohjalta ja Väinönkadun puoleinen rakennus on merkitty suojeltavaksi. Tontin 6 asemakaava on vuodelta 1910 ja tontin kaavamuutos on valmisteltu toteutetun tilanteen pohjalta ja kadunpuoleinen rakennus on merkitty suojeltavaksi. Tontilla ei ole näköpiirissä lisärakentamistarpeita. Tonttien 7, 8 ja 9 osalta kaavamuutosluonnos on valmisteltu hakemusten, neuvottelujen ja asiaan liittyvien suunnitelmaluonnosten pohjalta. Tontin 7 kadunpuoleinen rakennus on merkitty suojeltavaksi ja tontin takaosaan voidaan rakentaa enintään kuusikerroksinen asuin-, liike- ja toimistorakennus ja maanalaista pysäköintitilaa. Tontin 8 kadunpuoleinen rakennus on merkitty suojeltavaksi ja tontin takaosaan voidaan rakentaa enintään seitsemänkerroksinen asuin-, liike- ja toimistorakennus ja maanalaista pysäköintitilaa. Tontin 9 nykyinen rakennus voidaan purkaa ja tilalle voidaan rakentaa osittain neljä- ja osittain seitsemänkerroksinen asuin-, liike- ja toimistorakennus ja maan alle pysäköintitiloja. Tonttien perälle on kaavoitettu tonttien yhteinen huolto- ja ajoyhteys Yliopistonkadulta. Asumisen edellyttämiä oleskelutiloja rakennetaan pihoihin ja matalampien rakennusten katoille. Autopaikkamääräyksessä on käytetty keskustan pysäköintinormeja. Keskustan täydennysrakentamisen esteenä on usein pysäköinnin mahduttaminen kellareihin pienillä tonteilla. Asemakaavan muutoksella sallitaan asumisen osalta autopaikkoja sijoittaminen myös yleisiin pysäköintilaitoksiin, mikä edistää keskustassa vuoroittaispysäköintiä ja tehostaa pysäköintitalojen käyttöä. Liike- ja toi-

8 03:105 / VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS , (8) mistotilan osalta osa pysäköintipaikoista on sijoitettava yleisiin pysäköintilaitoksiin keskustan pysäköintilinjausten mukaisesti. Alueella on eri-ikäisiä asemakaavoja vuosilta 1910, 1939, 1986 ja Vuosien 1910 ja 1939 asemakaavoissa ei ole määritelty rakennusoikeutta eikä kerroslukuja tai muitakaan nykyisen lain määräämiä kaavamerkintöjä. Jos rakennusoikeuslukemaa ei ole tontilla voimassa olevassa asemakaavassa, on rakennusoikeuden lisäystä verrattu toteutettuun kerrosalaan. Asemakaavamuutoksessa rakennusoikeudet ovat tonteittain seuraavat: tontti k-m2, lisäystä 410 k-m2 nykyiseen kaavaan verrattuna tontti k-m2, ei lisäystä toteutettuun verrattuna tontti k-m2. lisäystä 1653 k-m2 nykyiseen kaavaan verrattuna tontti k-m2, lisäystä 1634 k-m2 toteutettuun verrattuna tontti k-m2, lisäystä 2039 k-m2 toteutettuun verrattuna Väinönkadun viereiset rakennukset tonteilla 5, 6, 7 ja 8 on merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi (sr-1 ja sr-2), koska kadun varren rakennukset ovat säilyneet yhtenäisinä ja edustavat hyvin aikansa rakentamista. 4.2 KAAVAN VAIKUTUKSET Kaupunkikuva ja rakennettu kulttuuriympäristö Kaupunkikuva paranee Yliopistonkadun ja Väinönkadun kulmauksen uudisrakentamisen myötä. Tontilla 9 uudisrakentamisen julkisivumääräys on tarkka, koska korttelin kulmaus on kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla. Väinönkadun varren yhtenäisenä säilyneet rakennukset suojellaan asemakaavalla. Liikenne Alue on ydinkeskustassa, joten liikenneyhteydet ovat erinomaiset. Pysäköintipaikkoja on pihassa ja maan alla ja kaavamuutos mahdollistaa uusien maanalaisten autopaikkojen rakentamisen. Yleisiä pysäköintilaitoksia on lähistöllä useita. Tontin huoltoliikenne ja maanalaisiin autopaikkoihin ajo mahdollistetaan tonttien yhteisellä ajoyhteydellä. Autopaikkamitoitus on kaupunkirakennelautakunnan päätöksen mukainen. Tekninen huolto Alueen kunnallistekniikka on valmis. Vaikutus ilmastoon Kaava on Jyväskylän kaupungin ilmasto- ohjelman tavoitteiden mukainen. Lisärakentaminen sijoittuvat joukkoliikenteen varrelle, kaupungin ydinkeskustaan. Kaavalla täydennetään olevaa tiivistä yhdyskuntarakennetta.

9 03:105 / VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS , (9) 4.3 MIELIPITEET JA NIIDEN HUOMIOIMINEN Kaava-aineisto pidettiin maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n sekä asetuksen 30 :n määräysten mukaisesti nähtävillä luonnosvaiheen kuulemista varten Palvelupiste Hannikaisessa, jotta osallisilla oli mahdollisuus ilmoittaa mielipiteensä asiaan. Kuulemisesta ilmoitettiin Keskisuomalaisessa. Aineisto oli nähtävänä myös netissä. Valmisteluvaiheessa palautetta antoivat Keski-Suomen museo, Keski-Suomen Pelastuslaitos, Jyväskylän Energia/vesi, Kiinteistö Oy Jyväskylän Kauppakatu 41, Asunto Oy Väinönkatu 28, Kiinteistö Oy Jyväskylän Väinönkeskus ja Kiinteistö Oy Jyväskylän Maakunta. Keski-Suomen museo huomauttaa lausunnossaan, että kaupunkikuvallisesti merkittävän ja usean ajallisesti sekä tyylillisesti erilaisten rakennusten muodostamassa kaupunkimaiseman risteyskohdassa sijaitsevien tonttien 9 ja 8 suunnittelu vaatii erityistä huolellisuutta sekä herkkyyttä. Kaavaluonnoksen sekä havainnekuvien perusteella näyttäytyvät uudisrakennusmassat ympäristöönsä hieman jäsentymättömänä ja erityisesti Väinönkatu 32:n suojelurakennus jää havainnekuvien perusteella rakennuksien liittymäkohdassa varjoon. Keskeisen kaupunkikuvallisen sijaintinsa vuoksi ja ympäristönsä kulttuurihistoriallisten arvojen tukemisen näkökulmasta Keski-Suomen museo toivoo, että asemakaavamääräyksissä huomioidaan alueen erityispiirteet korkealaatuisen arkkitehtuurin ja materiaalien vaatimusten kautta. Lisäksi Keski-Suomen museo esittää pieniä tarkistuksia suojelumääräysten tekstisisältöön ja että tontin 6 sisäosassa olevalle, vuonna 1945 valmistuneelle rakennukselle lisättäisiin asemakaavamerkintä sr-1. Keski-Suomen museon edustajien kanssa on neuvoteltu lausunnon antamisen jälkeen suojelumääräyksistä ja kaupunkikuvasta. Julkisivuja koskevaa määräystä on muutettu neuvottelussa sovitusti. Keski-Suomen museon esittämät muutokset sr-1 ja sr-2 kaavamääräyksiin on tehty esitetyllä tavalla. Tontin 6 omistaja vastustaa Keski-Suomen museon esittämää pihatalonsa suojelua. Keski- Suomen museo ilmoitti neuvottelussa, että pihatalon suojelumerkintä ei ole niin tärkeä kuin kadun varrella sijaitsevien rakennusten suojelu. Näin ollen pihatalolle ei ole lisätty suojelurakennuksen merkintää. Keski-Suomen pelastuslaitos ilmoittaa lausunnossaan, että kaavamuutoksen tulee mahdollistaa pelastuslaitoksen nostolavakalustolla suoritettavat pelastustoimet yleisillä katualueilla kuin myös kiinteistöjen omilla piha-alueilla. Kaavaan merkityn ajoyhteyden tonttien välillä tulee täyttää pelastustievaatimukset. Kaavamuutoksella on muodostumassa ns. umpukortteli, jolloin sisäpihan varateiltä (ikkunat ja parvekkeet) eivät pelastuslaitoksen suorittamat pelastustoimet olisi välttämättä mahdollisia. Sisäpihan alueilla tulisi varautua varatiesuunnitteluun rakenteellisin toimin. Lausunnon jälkeen asiasta on neuvoteltu paloviranomaisen kanssa ja todettu, että kadun puoleisten rakennusten pelastustoimet hoituvat kadulta ja tontin takaosaan sijoittuvien uudisrakennusten osalta pelastustoimet tulee hoitaa ajo- ja huoltoväylältä, mistä johtuen sen on oltava leveydeltään riittävä, jotta pelastustoimet ovat nostolavakalustolla mahdollisia. Tämä tulee ottaa huomioon rakennussuunnittelussa. Jos uudisrakennuksissa toteutetaan asuntoja, joista ei ole yhteyttä (ikkunat ja parvekkeet) ajoväylälle tai kadulle, on niiden osalta varauduttava pelastustoimiin rakenteellisin toimin rakennuksia suunniteltaessa. Kaavamuutosta ei ollut tarpeen muuttaa lausunnon johdosta. Jyväskylän Energia Oy/vesi ilmoittaa, että rakennusoikeuksien lisäykset ja käyttötarkoituksen muutokset aiheuttavat muutoksia veden liittymissopimuksissa ja maksuissa, joten ne tulee tarkistaa rakennussuunnittelun yhteydessä.

10 03:105 / VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS , (10) Asunto Oy Väinönkatu 28 (tontti ) huomauttaa, että viereisten tonttien uudisrakennusten seinälinjat tulisi olla yhtenevät tontin 6 pihatalon seinälinjan kanssa tontin takaosassa. Pihatalolle ei haluta suojelumerkintää, koska se estää tulevaisuudessa mahdollisesti haettavat muutokset rakennukseen. Lisäksi Asunto Oy Väinönkatu 28 kysyy huomautuksessaan, onko suunnitelmassa huomioitu palo- ja pelastuslain edellyttämät asiat. Asunto Oy Väinönkatu 28:n pihatalo sijaitsee 8 metrin etäisyydellä takarajasta. Tonttien 7 ja 8 takaosassa on rakennusalan raja 6,5 metrin päässä takarajasta. Sitä ei siirretty huomautuksen johdosta, jotta tonttien sisäpiha ei kapenisi tarpeettoman pieneksi. Pihatalolle ei ole lisätty suojelumerkintää, koska sen suojelu ei ole Keski-Suomen museon mielestä niin tärkeä kuin kadun varressa sijaitsevien rakennusten ja koska kiinteistön omistaja vastustaa suojelumerkintää. Palo- ja pelastusasiaa on käsitelty edellä, Keski-Suomen Pelastuslaitoksen huomautuksen yhteydessä. Kiinteistö Oy Jyväskylän Väinönkeskus (tontti ) ilmaisee huomautuksessaan huolensa jalankulkijan ja pyöräilijän turvallisuudesta, jos Väinönkatu muutetaan kävelykaduksi. Esimerkkinä kerrotaan Väinönkadun ja Yliopistonkadun kulmassa tapahtunut pyöräilijän hengen vaatinut onnettomuus. Kiinteistö Oy Jyväskylän Väinönkeskus vaatii huomautuksessaan, että Väinönkadun kaavamerkinnässä huomioidaan huolto- ja pysäköintiliikenne selvästi kaavaan merkittävällä tavalla. Huolto- ja kulkuyhteys pitää säilyä esteettömänä kaikkina vuorokauden aikoina kiinteistön huoltokäytävään, josta kiinteistölle hoidetaan autoliikenne. Kadun varteen on mahdollistettava kuorma-auton pysäköinti huoltoliikennettä varten. Tämä on huomioitava Väinönkadulla, Kauppakadun ja Yliopistonkadun välille tulevissa mahdollisissa pyöräpysäköinneissä, koristeissa, kalusteissa ja kasveissa. Lisäksi kiinteistö vaatii, että kiinteistöihin suunnatulle liikenteelle varataan Väinönkadulta riittävästi tilaa ja tämä merkitään kaavaan. Tavoitteena on oltava turvallinen ja toimiva huoltoliikenne Kiinteistö Oy Väinönkeskukseen sekä mahdollisuus käyttää esteettä ja nykytilannetta heikentämättä kiinteistössä olevaa pysäköintihallia. Kiinteistö Oy Jyväskylän Väinönkeskus epäilee Yliopistonkadun ajo- ja huoltoyhteyden toimivuutta aamuisin jätehuollon ja työpaikkapysäköinnin aikaan. Lisäksi yhteyden rakentamiseksi tontin alueelta tulisi purkaa väestönsuojatiloja ja muuttaa parkkihallin rakennetta syvemmäksi, jotta jakeluautot pääsevät perille. Asemakaavassa ei määritellä tarkempia katualueen sisältöjä tai rakenteita. Nämä suunnitellaan ja hyväksytään myöhemmässä suunnitteluvaiheessa katusuunnitelmassa. Kävelykatuosuuksien laajentamisen yhtenä tavoitteena on turvallisuuden parantaminen. Kun Väinönkatu muutetaan kävelykaduksi, pyöräilijä ryhmittyy samalle kaistalle kuin autot ja autojen eteen, jolloin mainitunlaista onnettomuutta ei pääse tapahtumaan ainakaan huonojen näkemien vuoksi. Kävelykadulla saa ajaa autolla kävelijöiden ja pyöräilijöiden ehdolla ja kävelykadulla sallitaan vain välttämätön autolla ajo tontille, jos muuta yhteyttä ei ole. Läpiajoliikenteen ja kadunvarsipysäköinnin poistuessa myös ajoneuvoliikenteen määrä pienenee. Asemakaavassa on varauduttu ajo- ja huoltoyhteyteen Yliopistonkadulta. Huoltoväylä tulee toteutumaan vaiheittain vuosien aikana. Kiinteistöjen ajo- ja huoltoyhteys on turvattu kaikille tonteille Väinönkadulta, kunnes korvaava yhteys Yliopistonkadulta on rakennettu. Kaavallinen varautuminen estää rakentamasta huoltoväylän aluetta siten, että ajoyhteyden toteuttamismahdollisuus estyy tai huononee entisestään. Väinönkatu on merkitty Yliopistonkadusta Väinönkeskuksen liittymään saakka jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kävelykaduksi, jolla huoltoajo on sallittu. Loppuosa on jalankululle ja polkupyöräilylle varattua kävelykatua. Tarkempi katualueen sisältö ja rakenteet suunnitellaan ja hyväksytään katusuunnitelmassa. Katusuunnitelmien laatimisen yhteydessä määritetään tarkasti ajotilo-

11 03:105 / VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS , (11) jen, kalusteiden ja varusteiden sekä mm. pyöräpysäköinnin sijoittuminen katualueella, tällöin tulee tarkasteltavaksi detaljitasolla kaikkien kulkumuotojen tarvitsema tilantarve sekä reitit. Katusuunnittelun yhteydessä kuullaan kadun varren kiinteistöjä. Huomautus on välitetty tiedoksi Liikenne- ja viheralueet vastuualueelle. Kiinteistö Oy Maakunta (tontti ) vaatii huomautuksessaan, että Väinönkadun kaavamerkinnässä huomioidaan huolto- ja pysäköintiliikenne selvästi kaavaan merkittävällä tavalla. Huolto- ja kulkuyhteys pitää säilyä esteettömänä kaikkina vuorokauden aikoina kiinteistön huoltokäytävään, josta kiinteistölle hoidetaan autoliikenne. Tämä on huomioitava Väinönkadun tulevissa mahdollisissa pyöräpysäköinneissä, koristeissa, kalusteissa ja kasveissa. Lisäksi kiinteistö vaatii, että kiinteistöihin suunnatulle liikenteelle varataan Väinönkadulta riittävästi tilaa ja tämä merkitään kaavaan. Tavoitteena on oltava turvallinen ja toimiva huoltoliikenne Torikeskus-kortteliin. Väinönkatu on merkitty Yliopistonkadusta Väinönkeskuksen liittymään saakka jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kävelykaduksi, jolla huoltoajo on sallittu. Loppuosa on jalankululle ja polkupyöräilylle varattua kävelykatua. Asemakaavassa ei määritellä tarkempia katualueen sisältöjä tai rakenteita. Nämä suunnitellaan ja hyväksytään katusuunnitelmassa. Samaa asiaa on käsitelty tarkemmin edellisessä vastineessa. Huomautus on välitetty tiedoksi Liikenne- ja viheralueet vastuualueelle. Kiinteistö Oy Jyväskylän Kauppakatu 41 (tontti ) ilmoittaa huomautuksessaan, että nykyinen huoltoyhteys Väinönkadulta kiinteistölle tulee säilyttää. Mikäli huoltoyhteys Yliopistonkadulta kuitenkin toteutuu, ei siitä saa aiheutua kustannuksia Kiinteistö Oy Jyväskylän Kauppakatu 41:lle. Asemakaavassa on varauduttu huoltoyhteyteen Yliopistonkadulta. Huoltoväylä tulee toteutumaan vaiheittain vuosien aikana. Kiinteistöjen ajo- ja huoltoyhteys on turvattu kaikille tonteille Väinönkadulta, kunnes korvaava yhteys Yliopistonkadulta on rakennettu. Asia mainitaan liittymäkieltoa koskevan kaavamääräyksen yhteydessä. Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen on palautteen, lisäselvitysten ja keskustelujen pohjalta tarkistettu joidenkin tonttien rakennusoikeuksia, tarkistettu uudisrakennusten julkisivuja koskevaa kaavamääräystä ja suojelumääräysten tekstejä, lisätty palveluasumisen mahdollisuus tontille 7, tarkistettu maanalaisen tilan rajaa ja tehty useita pieniä tekstitarkistuksia. 5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Lisärakentaminen ainakin tonteille 8 ja 9 on tarkoitus aloittaa kaavan tultua voimaan. LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA - osallistumis- ja arviointisuunnitelma - ote ajantasa-asemakaavasta - seurantalomake - asemakaavan muutos, pienennös

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:160 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja puistoalueille (Kirkkopuisto)

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS As Oy Tulliportinkatu 27 30.4.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.6.2013 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA:

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Akm 200: Kaupunginvarikon asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelia 1401 sekä teollisuusraide- ja katualueita. Asemakaavan

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0939 MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU 15.3.2013 TEKNINEN

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.3.2015 Liite 1 128 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot