Tilinpäätös tilikaudelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013"

Transkriptio

1 KASSANDRA RY TASEKIRJA

2 Kassandra ry Bulevardi Helsinki Kotipaikka Helsinki Tilinpäätös tilikaudelta Toimintakertomus 1 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5 6 Tilinpäätöksen allekirjoitus 7 Tilinpäätösmerkintä 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit ja säilyttämistapa 7 Tämä tasekirja on säilytettävä asti. Tositteet on säilytettävä asti. Tilinpäätöksen on toteuttanut Yritysvalmennus Irma Saarinen Oy Museokatu 33 D Helsinki

3 Kassandra ry 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISKATSAUS TOIMINTAAN Kassandra ry on monikulttuurinen kansalaisjärjestö joka tekee läheistä yhteistyötä eri viranomaistahojen, muiden kolmannen sektorin toimijoiden sekä kulttuuri- ja taidelaitosten kanssa. Kassandra seuraa jatkuvasti julkisen kentän toimijoiden kotouttamis- ja integraatiotyön kehitystä, tutkimusta ja tavoitteita ja pyrkii tarjoamaan kulttuuripalveluja jotka jäävät viranomaisten toiminnan ulkopuolelle. Kassandra järjestää taidetyöpajoja lapsille, nuorille ja aikuisille, tuottaa taide- ja kulttuuritapahtumia sekä järjestää monikulttuurisuuskoulutusta. 2. TOIMINTASUUNNITELMAN SEKÄ TULO- JA MENOARVION TOTEUTUMINEN Kassandra toimintaa toteutettiin taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa toimintasuunnitelman mukaisesti. Toiminta jatkui kolmella pääalueella; Kassandrateatteri, monikulttuurisuuskoulutus ja ohjelmavälitys. Toimintavuoden talousarvio muovautui tilikauden kuluessa vastaanotettujen avustuspäätösten mukaisesti. Taloudellisista rajoitteista huolimatta onnistuttiin käynnistämään perusteellinen uudistamisprosessi koskien Kassandra ry:n sääntöjä, identiteettiä ja toiminnan fokusta. 3. YHDISTYKSEN JOHTO JA TOIMIHENKILÖT Yhdistyksen toiminnasta vastasi hallitus. Hallitukseen kuuluivat Marianne Möller (puheenjohtaja), Elisabeth Helander (varapuheenjohtaja), Tanja Eloranta, Teresita Ruutu, Rumpa Saha, Fatiman Usman ja markkinointipäällikkö Milla Valjus. Sihteerinä ja taloudenhoitajana toimi talous- ja hallintojohtaja Venla Martikainen. Toiminnanjohtaja Cátia Suomalainen Pedrosa ja talous- ja hallintojohtaja yhdessä toimivat kokouksien esittelijöinä. Yhdistyksen tilintarkastajiksi vuosikokouksessa valittiin HTMtilintarkastajat Seppo Rautula ja Teija Moisala sekä varatilintarkastajaksi Suomen Tilintarkastajaverkko Oy. Toimintavuoden aikana yhdistyksellä oli kaksi vakituista työntekijää, toiminnanjohtaja Cátia Suomalainen Pedrosa ja talous- ja hallintojohtaja Venla Martikainen. Edellisten lisäksi toimiston henkilökuntaan kuului kokopäiväinen, määräaikaiseen työsuhteeseen palkattu Kotisuomi-hankkeen projektikoordinaattori Melis Ari-Gürhanli ( saakka). Toimintavuoden aikana oli neljä harjoittelijaa. Laajan toimintansa ansiosta Kassandra pystyi tarjoamaan työtä yli 57 taiteilijalle 24 kulttuuritaustasta. 4. KOKOUKSET Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi (6) kertaa. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Aleksanterin teatterissa. 5. JÄSENISTÖ Yhdistykseen kuului toimintavuoden aikana 14 jäsenmaksun maksanutta henkilöjäsentä, kaksi kunniajäsentä ja kunniapuheenjohtaja. Yhdistyksen jäsenrekisterissä oli yhteensä 38 henkilöä. 6. TOIMIKUNNAT Yhdistyksen hallituksen kokouksien taloutta koskevia asioita valmistelemaan perustettuun taloustoimikuntaan kuuluivat Elisabeth Helander, Reima Jokinen, Marianne Möller ja Doris Stockmann. Toimikunta kokoontui toimivuoden aikana kaksi (2) kertaa.

4 Kassandra ry 2 7. VARSINAISEN TOIMINNAN LAATU JA MÄÄRÄ Toimintavuoden aikana Kassandran toiminta tavoitti lähes ihmistä. Kassandra järjesti tavoitteidensa mukaisesti monikulttuurisia taidetyöpajoja lapsille, nuorille, opettajille ja vanhuksille, tuotti teatteriesityksiä ja välitti taide- ja kulttuuriohjelmia erilaisiin tapahtumiin ja tilauksiin. 8. TILAT Toimintavuonna Kassandran toimisto sijaitsi Aleksanterin teatterissa (Bulevardi 23 27, Helsinki). Suuri osa varsinaisesta työpaja- ja muusta toiminnasta tapahtui yhteistyökumppaneiden tiloissa. 9. EDUSTUKSET JA YHTEISTYÖ MUIDEN KANSSA Kassandra ry kuuluu yhteisöjäsenenä seuraaviin järjestöihin: Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA, Naisjärjestöjen keskusliitto ry ja Pääkaupunkiseudun monikulttuurisuusjärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry. Kassandran yhteistyökumppaneina vuoden 2013 aikana toimi lukuisia tahoja. Yhteistyökumppanit, jotka tarjosivat Kassandralle mm. ilmaisia tiloja ja asiantuntijuuttaan olivat: Afaes ry, Aleksanterin teatteri, Asukastalo Mylläri, Hakunilan koulu, Helsingin aikuisopisto, Helsingin kulttuurikeskukset Caisa, Stoa ja Vuotalo, helsinkiläiset päiväkodit, helsinkiläiset vanhainkodit ja palvelukeskukset, Itä-Pasilan asukastalo, Kalliolan nuoret ry, Kotkan kaupunki, Lahden Kansanopisto, Lasten taidetalo Toteemi, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry, Myllypuro Seura ry, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Studio Yama, Tiir Somalinaisten yhdistys ry ja Väestöliitto. 10. YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN ASEMA VUONNA 2013 Kassandra ry:n toiminta rahoitetaan Helsingin kaupungin ja valtion toiminta-avustuksilla, hankekohtaisilla projektiavustuksilla sekä oman toiminnan tuotolla. Toimintavuoden kokonaistuotot toiminta- ja kohdeavustukset mukaan luettuina olivat ,70 euroa (vuonna ,35 euroa), kokonaiskulut poistot mukaan lukien puolestaan ,22 euroa (vuonna ,76 euroa) henkilöstökulujen muodostaessa suurimman menoerän ,66 euroa. Tilikauden tulos osoittaa 425,52 euron ylijäämää (vuonna ,59 euron ylijäämä). Yhdistyksen oman pääoman suuruus per on 5 624,13 euroa. 11. TIIVISTELMÄ VUODEN 2013 TOIMINNASTA Kassandra ry jatkoi työtään kolmella alueella; Kassandrateatteri, monikulttuurisuuskoulutus ja ohjelmavälitys. Kassandrateatterin alla jatkoi toimintaansa jo kuudetta vuotta maahanmuuttajataustaisille nuorille suunnattu teatteri-ilmaisuhanke. Mikä elämä! näytelmä nähtiin yhteisilloissa Aleksanterin teatterissa yhdessä ballerina Minna Tervamäen Yksiö-tanssiteoksen kanssa. Lapsille suunnatun monikulttuurisuuskoulutuksen osalta jatkettiin yhteistyötä Helsingin kulttuurikeskuksen kanssa. EU:n kotouttamisrahaston tukema kieltenopettajien täydennyskouluttamiseen keskittynyt Kotisuomi- hanke saatettiin loppuun huhtikuussa. Vanhusten hoivakoteihin ja palvelukeskuksiin viedyt Virkistävä värikehrä- hankkeen työpajat toivat hyvää palautetta. Kassandran ohjelmavälitys laski noin puoleen edellisvuodesta. Syytä on voitu perustella taloudellisten leikkauksien vaikutuksilla erityisesti kunnallisella tasolla. Merkittävintä oli vuoden aikana käynnistetty yhdistyksen identiteetin ja fokuksen uudistamistyö, joka luo pohjaa toiminnan kehittämiselle.

5 Kassandra ry 3 TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tuotot , ,29 Kulut: Henkilöstökulut , ,66 Poistot -76,46-101,95 Muut kulut , ,09 Kulut yhteensä , ,70 Kulujäämä , ,41 Varainhankinta Tuotot 210,00 260,00 Kulujäämä , ,41 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 24,04 73,06 Kulut -408,83-184,06 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -384,79-111,00 Kulujäämä , ,41 Yleisavustukset , ,00 Tilikauden tulos 425,52 135,59 Tilikauden ylijäämä 425,52 135,59

6 Kassandra ry 4 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 229,38 305,84 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 42,05 42,05 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT 271,43 347,89 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 235,36 30,00 Muut saamiset 2 441, ,76 Siirtosaamiset 45, ,99 Yhteensä 2 722, ,75 Rahat ja pankkisaamiset , ,88 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , ,63 VASTAAVAA , ,52 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Ed. tilikausien ylijäämä 5 198, ,02 Tilikauden ylijäämä 425,52 135,59 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 624, ,61 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat 1 902,42 573,73 Muut velat , ,69 Siirtovelat , ,49 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,91 VASTATTAVAA , ,52

7 Kassandra ry 5 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa. Saamisiin merkityt myynti-, siirto- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi enimmäismenojäännöspoistoa vastaava määrä. Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto Poistoperiaatteissa ei ole muutoksia. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät Korkotuotot 24,04 73,06 Korkokulut 10,92-6,16- Muut rahoituskulut 397,91-177,90- Yhteensä 384,79-111,00- Varainhankinnan tuotot Jäsenmaksutuotot 160,00 210,00 Lahjoitukset 50,00 50,00 Yhteensä 210,00 260,00 Yleisavustukset Helsingin kaupunki , ,00 Opetus- ja kulttuuriministeriö , ,00 Yhteensä , ,00

8 Kassandra ry 6 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Menojäännös ,84 407,79 Tilikauden suunnitelmapoistot 76,46-101,95- Menojäännös ,38 305,84 LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ Henkilöstön keskimääräinen luku Tilikauden aikana yhdistyksen vakituisessa palveluksessa oli keskimäärin 2,5 toimihenkilöä. Henkilöstökulut (yhdistelty tuloslaskelmassa) Palkat ja palkkiot , ,50 Eläkevakuutusmaksut , ,54 Muut sivukulut 9 017, ,62 Yhteensä , ,66 OMAN PÄÄOMAN ERITTELY Ed. tilikausien ylijäämä , ,02 Tilikauden ylijäämä 425,52 135,59 Oma pääoma , ,61 HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄYTÖSTÄ Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 425,52 euroa siirretään taseen tulostilille.

9 Kassandra ry 7 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS Helsinki Marianne Möller Elisabeth Helander Tanja Eloranta hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen Teresita Ruutu Rumpa Saha Fatima Usman hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen Milla Valjus hallituksen jäsen Cátia Suomalainen Pedrosa toiminnanjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsinki Seppo Rautula, HTM Suomen Tilintarkastajaverkko Oy Teija Moisala, HTM KIRJANPITOKIRJAT Tasekirja Tilinpäätöserittelyt Atk-tililuettelo Atk-päiväkirja Atk-pääkirjat Atk-tuloslaskelmat Atk-tase sidottuna kirjana sidottuna kirjana TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Pankki- ja muistiotositteet A1-144 paperitositteina Tilinpäätösviennit TP paperitositteina

YHTEENVETO. lenopetuksessa. Kotisuomi-hanke hyödyntää näitä menetelmiä koulutuksissaan, joita järjestetään ympäri

YHTEENVETO. lenopetuksessa. Kotisuomi-hanke hyödyntää näitä menetelmiä koulutuksissaan, joita järjestetään ympäri VUOSIKERTOMUS 2012 YHTEENVETO 1 Toimintavuosi 2012 käynnistyi Kansainvälinen taidekeskus Kassandrassa muutoksilla. Kassandran johtoon nousivat jo edellisvuoden kesäkuussa kiinnitetyt toiminnanjohtaja Cátia

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

VUOSIKOKOUSMATERIAALI. Kevätkokous 2015

VUOSIKOKOUSMATERIAALI. Kevätkokous 2015 Nurmikartanontie 5 02920 Espoo VUOSIKOKOUSMATERIAALI Kevätkokous 2015 26.4.2015 Espoo Ringside Golf klubitalo, osoitteessa Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Tilinpäätös

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: TILINPÄÄTÖSMALLI Yhdistyksen tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty yhdistyksen tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu mm. KILA:n yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta (12.9.2006)

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2009 Tasekirja

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2009 Tasekirja Tilinpäätös 2009 Tasekirja Sivu 1 (12) Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 2-6 Tuloslaskelma 7-8 Tase 9 Liitetiedot 10 Tilinpäätöksen allekirjoitus 11 Tilinpäätösmerkintä 11 Tilintarkastuskertomus 12

Lisätiedot

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2010 Tasekirja

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2010 Tasekirja Tilinpäätös 2010 Tasekirja Sivu 1 (17) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Partiolippukunta Susiveikot ry... 2 Toimintakertomus 2010... 2 Ikäkausitoiminta... 4 Tuloslaskelma 01.01.2010-14.8.2010...

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014 KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö Y tunnus 2454377 1 Kotipaikka Joensuu Osoite Tikkarinne 9 80200 JOENSUU Tämä tasekirja on säilytettävä

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma..... 7 Tase... 8 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1 Toimintakertomus 2-3 Tilinpäätös: Tase 4 Tuloslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6-7 Tilinpäätöksen allekirjoitus

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 Tuloslaskelma Laurantis Pharma -konserni Rahayksikkö EUR 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 327,10 0,00

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TASEKIRJA 2012 Y- tunnus 1095660-4 Kotipaikka Helsinki JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2012 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 TULOSLASKELMA VERRATTUNA

Lisätiedot