Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön. Liiketoimintasuunnitelma. Luonnos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön. Liiketoimintasuunnitelma. Luonnos 12.12.2013"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön Liiketoimintasuunnitelma Luonnos

2 KSS ENERGIA 1 (11) Sisällysluettelo 1. Lähtötilanne ja järjestelyn kuvaus Lähtötilanne Järjestelyn kuvaus Järjestelyn hyödyt ja riskit... 3 Liiketoiminnalliset hyödyt yhdistyville organisaatioille... 3 Hyödyt vesilaitokselle ja kaupunkikonsernille... 3 Riskit yhdistyville organisaatioille... 3 Riskit vesilaitokselle ja kaupunkikonsernille... 4 Riskeihin varautuminen Uuden KSS Rakennus Oy:n liiketoimintamalli ja strategia Markkinan kuvaus Tilaaja-toimittaja-mallin käyttöönotto Liiketoimintamallin kehitys siirtymäaikana Liiketoimintamallin kehitys vuoden 2015 jälkeen Strategiset tavoitteet Toiminnan organisointi Hallitus Organisaatio Henkilöstön kehittäminen Palkkaus ja työmotivaatio Haltuunotto- ja muutossuunnitelma Seuranta- ja taloussuunnitelma Seuranta Ennusteet Rahoitus Liitteet Liite 1: Yhtiön alustava liiketoimintamalli... 11

3 KSS ENERGIA 2 (11) 1. Lähtötilanne ja järjestelyn kuvaus 1.1 Lähtötilanne Kouvolan kaupunkikonsernin tavoitteena on tehostaa toimintojaan systemaattisesti. Yhtenä palvelurakenteita koskevana tehostamistoimenpiteenä on mainittu Kouvolan kaupunkikonsernin rakentamispalveluiden yhdistäminen. Kunnallisteknistä rakentamista tapahtuu kaupunkikonsernin sisällä tällä hetkellä useassa eri organisaatiossa: Kouvolan kaupungin teknisen tuotannon liikelaitoksessa, liikelaitos Kouvolan Vedessä ja KSS Energia -konserniin kuuluvassa KSS Rakennus Oy:ssä. Vaikka toimialat ovat erilaiset, itse tuotantoprosessit ovat samankaltaisia. Tilaajaorganisaatiot Kouvolan kaupungin Teknisen tuotannon liikelaitos ja liikelaitos Kouvolan Vesi ovat toimineet nykymuodossaan vuoden 2009 alusta, KSS Verkko Oy vuodesta 2005 ja KSS Lämpö Oy vuoden 2010 alusta. KSS Rakennus Oy on yhtiöitetty vuonna Jokaisella toimijalla on käytössään omat toimintaprosessinsa ja toimintatapansa. Jokainen hoitaa itse materiaalihankintansa, jokaisella on omat tai vuokratut toimisto- ja varastotilansa, kalustonsa ja päivystyshenkilökuntansa. Nykyinen rakenne ei ole tuottavuutta edistävä, koska yhteiset kohteet rakennetaan usein eri toimijoiden omina hankkeina. Kuntalaisia palvellaan useaa eri kautta. Osaaminen on hajautunut eri organisaatioihin, asiakkaiden palvelua tehdään monista eri toimipisteistä ja rakentamisen aikataulujen yhteensovittamisessa on vaikeuksia. Toimijoiden omat organisaatiot hoitavat hajautetusti myös työajan ulkopuolisen päivystyksen. 1.2 Järjestelyn kuvaus Tässä dokumentissa esitetään liiketoimintasuunnitelma uudelle keskitetylle infrarakennusorganisaatiolle, joka muodostuu yhdistämällä KSS Rakennus Oy:n olemassa olevat toiminnot sekä Liikelaitos Kouvolan Veden ja Kouvolan kaupungin Teknisen tuotannon liikelaitoksen kunnallistekniseen rakentamiseen, huoltoon ja ylläpitoon liittyvät toiminnot. Suunnitelman lähtökohtana ovat eri toimijoiden nykyisin harjoittamat toimialat ja toiminnot.. Liiketoimintasuunnitelman mukaisesti eri toiminnoista rakennetaan maltilla yksi yhteinen toimija koko infrarakentamisen sekä siihen läheisesti liittyvän käyttö- ja kunnossapidon toimialalle mukaan lukien päivystystehtävät. Aloitusvaiheessa KSS Rakennus Oy:öön siirtyisivät teknisen tuotannon liikelaitoksesta rakennuspäällikkö, kaksi maarakennusmestaria ja kunnallistekniikan rakentajat, yhteensä noin 10 henkilöä. Kouvolan Vedestä yhtiöön siirtyisivät kaikki verkostojen ja laitosten rakentamisen ja kunnossapidon henkilöstö, yhteensä noin 40 henkilöä. Järjestelyn tavoitteena on yhtenäistää yhdistyvien organisaatioiden prosessit ja rakenteet sekä saada yhteinen toimintamalli käyttöön tehokkaasti ja ilman häiriöitä säilyttäen hyvä työilmapiiri ja osaaminen uudessa organisaatiossa.

4 KSS ENERGIA 3 (11) KSS Energia -konserni Kouvolan Vesi -liikelaitos LV 12,9 M 62 hlöä Teknisen tuotannon liikelaitos LV 57 M 719 hlöä n. 40 henkilöä n. 10 henkilöä LV 116,7 M 138 hlöä 100% KSS Rakennus Oy LV 8,1 M 66 hlöä Luvut vuoden 2012 lopun tilanteesta 1.3 Järjestelyn hyödyt ja riskit Liiketoiminnalliset hyödyt yhdistyville organisaatioille Rakentamispalveluiden henkilöstö-, tila-, varasto-, kalusto- ja järjestelmäresurssien tehokkaampi käyttö Hankintojen ja ostojen yhdistämisellä saavutettavat kustannussäästöt Muiden tukipalvelujen kuten taloushallinnon järjestelmien yhteiskäyttö Suurempi organisaatiokokonaisuus antaa mahdollisuuden kehittää edistyksellisempiä rakennusteknisiä ratkaisuja ja toimintajärjestelmiä tuottavuuden lisäämiseksi Paremmat kasvumahdollisuudet kokonaistoimitukset mahdollistavan toimintamallin ansiosta Liiketoiminnan läpinäkyvyyden ja joustavuuden kasvu sekä ohjattavuuden helpottuminen uuden liiketoiminnan osalta toiminnan siirtyessä osakeyhtiömuotoon sekä tilaajatoimittaja-malliin Rekrytoinnin helpottuminen houkuttelevan yrityskokonaisuuden myötä Hyödyt vesilaitokselle ja kaupunkikonsernille Urakointitoiminnan tehostumisen myötä tilaajaorganisaatioiden urakointipalveluista maksamat kokonaiskustannukset laskevat Ostohinnat muuttuvat asteittain markkinaehtoisiksi, ja vapaus urakoitsijan valinnassa kasvaa Tilaajaorganisaatioille syntyy mahdollisuus karsia kiinteitä kustannuksia ja tehostaa tilausprosessia Järjestelystä mahdollisesti maksettava liiketoiminnan kauppahinta Riskit yhdistyville organisaatioille Avainhenkilöiden irtisanoutuminen järjestelyn vuoksi Organisaation työilmapiirin heikkeneminen ICT-järjestelmien tai operatiivisen toiminnan häiriöt Asiakkaiden menettäminen

5 KSS ENERGIA 4 (11) Epäonnistuminen asiakkaiden vaatimuksiin vastaamisessa palvelujen muuttuessa kokonaisvaltaisemmiksi Arvioitujen synergioiden saavuttamatta jääminen Yhdistetyn taseen ja tuloksen heikentyminen järjestelyssä mahdollisesti syntyvän liikearvon ja sen poistojen vuoksi Riskit vesilaitokselle ja kaupunkikonsernille Tilaaja-toimittaja-malliin siirtymisen epäonnistuminen valmistautumisen tai osaamisen puutteen vuoksi Lyhytaikainen urakointipalvelujen hinnan nousu Yleiskustannusten suhteellisen osuuden kasvu, jos jäljelle jäävää toimintaa ei sopeuteta henkilöstömäärän laskuun Riskeihin varautuminen Järjestelyyn liittyviin riskeihin varaudutaan laatimalla kattava haltuunottosuunnitelma (ks. kohta 3.5) yhteistyössä kaikkien yhdistyvien organisaatioiden kanssa ennen järjestelyn toteuttamista sekä hyödyntämällä tarvittaessa konsultin osaamista yhdistymisen käytännön järjestelyissä. Yhdistymiseen liittyen noudatetaan avointa, järjestelmällistä tiedottamispolitiikkaa, jonka avulla pyritään estämään huhujen ja väärien tietojen negatiiviset vaikutukset. Itse järjestely pyritään toteuttamaan tiiviisti ja tehokkaasti ilman viivytyksiä. Tilaaja-toimittaja-malliin siirtymistä valmistellaan KSS Rakennus Oy:n, Kouvolan Veden ja tarvittaessa kaupungin kesken, jotta eri toimijoiden roolit, vastuut ja velvollisuudet sekä tarvittavat sopimukset saadaan selkeiksi ennen uuteen toimintamalliin siirtymistä. Järjestely tähtää toimittajaorganisaation toiminnan tehostumiseen, eikä järjestelyllä arvioida olevan veden hintaa kasvattavia vaikutuksia.

6 KSS ENERGIA 5 (11) 2. Uuden KSS Rakennus Oy:n liiketoimintamalli ja strategia 2.1 Markkinan kuvaus Sähköverkkojen urakoinnissa toimii useita valtakunnallisia urakointiyhtiöitä, kuten Eltel-konserni (liikevaihto M, Suomessa arviolta 310 M ), Empower Group (konsernin liikevaihto 367 M, Suomessa 250 M ) sekä Voimatel-konserni (liikevaihto 75 M ), joilla kaikilla on toimintaa myös Kouvolan seudulla. Kaksi ensin mainittua on pääosin pääomasijoittajien omistajia. Voimatelin omistavat Osuuskunta KPY (n. 82%) ja Savon Voima Oyj (n. 18%). Lämpöpuolella verkkourakointia ja esimerkiksi voimalaitosten ajo- ja kunnossapitopalveluita tarjoavat valtakunnallisesti mm. Empower Group sekä Maintpartner-konserni (liikevaihto 160 M ). Molemmat ovat pääomasijoittajien omistamia. Sähkö- ja lämpöverkkojen urakointi- ja liitännäispalveluja tarjoaa myös joukko KSS Rakennus Oy:n kaltaisia kaupunkien tai energiayhtiöiden omistamia urakointiyhtiöitä. Tällaisia ovat mm. Suomen Energia-Urakointi Oy (SEU, liikevaihto 36 M ), Suur-Savon Sähkötyö Oy (liikevaihto 25 M ) ja Lappeenrannan Verkonrakennus Oy (liikevaihto 17 M ). Edellä mainittujen lisäksi vastaavia palveluja lukuisa määrä pieniä paikallisia verkko-, putki- ja maarakennusurakoitsijoita yms. Lisäksi vesilaitoksilla on pääsääntöisesti omat urakointiyksikkönsä. Valtakunnalliset markkinatoimijat määrittelevät urakointi- ja ylläpitopalvelujen markkinahinnan. Markkinaehtoisten toimijoiden käyttökatetaso on 3-6 %:n luokkaa, joten toimialan kannattavuus ei ole tällä hetkellä kovin korkea. 2.2 Tilaaja-toimittaja-mallin käyttöönotto Nykyinen KSS Rakennus Oy toimii KSS Energia -konsernin sisällä tilaaja-toimittaja-mallilla, jolloin urakointipalveluiden tilaaja on KSS Verkko Oy, KSS Lämpö Oy tai Kymen Bioenergia Oy ja toimittaja on KSS Rakennus Oy. Malli on osoittautunut erittäin toimivaksi, ja sen käytöstä on saatu hyviä kokemuksia mm. toiminnan operatiivisen tehostumisen ja kustannustehokkuuden muodossa. Kouvolan Vesi -liikelaitoksen sisällä vastaavaa toimintamallia ei ole ollut käytössä, joten urakointitoimintaa ei ole liiketoiminnallisesti erotettu muusta liikelaitoksen toiminnasta. Sama koskee Teknisen tuotannon liikelaitoksen kunnallisteknistä rakentamista. Toimintojen yhdistämisen jälkeen kaupungin sisäisessä urakointitoiminnassa siirrytään kokonaisuudessaan tilaaja-toimittaja-malliin, jossa tilaajana on joko Kouvolan kaupunki, KSS Verkko Oy, KSS Lämpö Oy, Kymen Bioenergia Oy, Kouvolan Vesi tms. ja toimittajana KSS Rakennus Oy. Tämä tekee urakointitoiminnasta läpinäkyvämpää, tehokkaampaa ja helpommin johdettavaa. Vastaavasti kustannukset ja hinnoittelu tulevat läpinäkyvämmiksi tilaajaorganisaatioille. Järjestelyn myötä uuden organisaation täytyy käynnistää nopeasti keskustelut vesilaitoksen ja kaupungin yksiköiden kanssa tilaaja-toimittaja-mallin käyttöönottamiseksi. Huomattakoon, että uusi toimintamalli vaatii merkittäviä muutoksia myös tilaajaorganisaation päässä. Mallia varten täytyy määritellä hyvin tarkasti tilaajan ja toimittajan tehtävät, vastuut ja velvoitteet sekä sopimusmallit ja -ehdot.

7 KSS ENERGIA 6 (11) 2.3 Liiketoimintamallin kehitys siirtymäaikana Liiketoimintojen yhdistäminen on tarkoitus saada toteutettua kevään 2014 aikana. Tämän jälkeen alkaa vuoden 2015 loppuun kestävä siirtymäaika, jonka aikana on tarkoitus varmistaa toimintojen yhdistäminen ja synergioiden saavuttaminen, eli käytännössä ottaa käyttöön uusi tilaajatoimittaja-periaatteeseen perustuva toimintamalli, uudet prosessit ja uusi organisaatio sekä hioa ne tehokkaiksi. Siirtymäaikana organisaatio keskittyy ydintoimintaansa. Tämä tarkoittaa, että sähköön ja lämpöön liittyvää urakointia myydään KSS Energia -konsernille (KSS Verkko Oy:lle ja KSS Lämpö Oy:lle), muulle kaupunkikonsernille sekä jonkin verran myös kaupunkikonsernin ulkopuolelle, kuten nytkin. Vesihuoltoon ja katuihin liittyvää kunnossapitoa puolestaan myydään vain kaupunkikonsernin sisällä (Kouvolan Vedelle ja Kouvolan kaupungille) tosin jatkossa tilaajatoimittaja-mallilla. Uuden organisaation myymät palvelut keskittyvät kunnallistekniikan rakentamiseen eli vesi- ja viemäri-, sähkö-, tele-, kaukolämpö- ja maakaasuverkostojen rakentamiseen ja kaikkiin em. toimintoihin liittyviin käyttö-, kunnossapito- ja päivystystoimintoihin. Siirtymäaikana yhtiön tuote- ja palveluvalikoima käydään läpi, ja kannattamattomia palveluita kehitetään tai niistä luovutaan. Liiketoimintamallia pyritään siirtymäaikana kehittämään siten, että kolmen erillisen infrarakentajan erilaisista ja eriaikaisista toiminnoista ja toimituksista siirrytään pääsääntöisesti samanaikaisiin, koordinoituihin, avaimet käteen -periaatteella tehtäviin kokonaistoimituksiin, hyödyntäen tarvittaessa kumppaniverkostoa esimerkiksi käyttö- ja kunnossapitotoiminnoissa. Uudelle toimintatavalle on tärkeää olla läheisessä yhteistyössä tilaajaorganisaatioiden kanssa heti työkohteiden suunnitteluvaiheista alkaen. Näin varsinaiseen toteutukseen liittyvät ratkaisut ehditään saada toimiviksi ennen rakentamisen aloittamista kaikkien työkohteen osapuolien osalta. Yhtiön tavoitteena on siirtymäajan lopulla olla Kouvolan alueen infraverkkojen (sähkö-, lämpö-, vesi- ja katuverkot) rakentamisen varma, nopea ja luotettava kokonaistoimittaja ja yhteistyökumppani, jolla on edelleen vankka asema Kouvolan kaupunkikonsernin asiakas- ja tilaajaorganisaatioissa. Yhtiön kilpailuedut ovat hankintojen tekeminen helpoksi asiakkaalle, toimitusten nopeus, vahva osaaminen sekä edullinen hinta, joka mahdollistuu siirtämällä tehokkaan toimintamallin aiheuttamat säästöt merkittäviltä osin asiakkaan maksamaan hintaan. Liiketoimintojen yhdistämisellä sekä koordinoidulla, läpinäkyvällä ja tehokkaalla liiketoimintamallilla pyritään luonnollisesti myös kustannussäästöihin. Tyypillisesti urakointitoimintoja ulkoistamalla ja tehostamalla on saavutettu %:n kustannussäästöt. Merkittävästi suurempiakin säästöjä on saavutettu pitkällä aikavälillä. Henkilöstöön liittyen lähtökohta on kuitenkin, että siirtyvä henkilöstö työllistyy uudessa organisaatiossa kokonaisuudessaan. Liiketoiminnan siirtoon liittyen pyritäänkin sopimaan, että siirtyvien liiketoimintojen tilaajaorganisaatiot (Kouvolan Vesi ja Kouvolan kaupunki) takaavat, että ne tilaavat vielä siirtymäkauden ajan ( ) kaiken siirtyviin liiketoimintoihin liittyvän työvolyymin KSS Rakennus Oy:ltä perustyökuorman takaamiseksi. Näin pystytään varmistamaan siirtyvän henkilöstön jatkuva työllistyminen. Kouvolan kaupungin kannalta uusi toimintamalli tuo paitsi kustannussäästöjä, helpottaa myös ostamista, kun jatkossa uusi organisaatio voi tarjota kaikki urakointipalvelut yhdeltä luukulta. Lisäksi selkeästi toteutettu tilaaja-toimittajamalli tekee kustannuksista läpinäkyvämpiä sekä auttaa kehittämään sekä tilaajan että toimittajan osaamista ja toimintaa.

8 KSS ENERGIA 7 (11) 2.4 Liiketoimintamallin kehitys vuoden 2015 jälkeen Siirtymäajan jälkeen, kun yhtiön sisäisen toiminnan tehokkuus ja sujuvuus on saatu varmistettua, yhtiön liiketoimintasuunnitelma päivitetään, ja samassa yhteydessä arvioidaan mahdollisuuksia liiketoiminnan laajentamiseen. Osana tätä arvioidaan kaupungille tarjottavan tuote- ja palveluvalikoiman mahdollista täydentämistä käsittämään muitakin kaupungin nykyään itse tekemiä toimintoja ja palveluja. Tuotteiden/palvelujen kehittämisstrategiana on laajentaa tarjontaa asteittain yhä kokonaisvaltaisemmaksi ja päästä sitä kautta hoitamaan suurempia tilaajan määrittelemiä kokonaisuuksia. Mahdollisuudet palvelutarjonnan laajentamiseksi ovat hyvät. Potentiaalisia uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita ovat mm. vesiosuuskunnat. Vuosikymmenen loppupuolella arvioidaan myös mahdollisuuksia ja kykyä liiketoiminnan alueelliseen laajentamiseen merkittävämmin myös Kouvolan alueen ja Kymenlaakson ulkopuolelle. Mahdollinen harkittu liiketoiminnan alueellinen laajentaminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että yhtiö siirtyy kokonaisuudessaan markkinaehtoiseen toimintamalliin, jolloin samalle resurssille haetaan markkinaehtoisesti muitakin töitä. Muutos on suuri, sillä kilpailutilanne kiristyy merkittävästi, kun yhtiö joutuu kilpailemaan markkinaehtoisesti valtakunnallisia toimijoita vastaan. Yhtiön operatiivisen toiminnan tavoitteena täytyy kuitenkin olla, että yhtiön kilpailukyky on niin vahva, että se pärjää markkinaehtoisessa toiminnassa valtakunnallisille kilpailijoilleen. Markkinaehtoiseen toimintamalliin siirtymisen tukemiseksi Kouvolan kaupungin ja Kouvolan Veden kanssa pyritään neuvottelemaan etukäteen sovitun tilauskuorman jatkamisesta vuoden 2015 jälkeenkin kuitenkin niin, että sen osuus alenisi portaittain. Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Vesi voisivat esimerkiksi taata, että ne ostavat vähintään 80 %:a siirtyviin liiketoimintoihin liittyvästä työvolyymistä KSS Rakennus Oy:ltä vuosina 2016 ja 2017 ja 50 %:a vuonna Tämän jälkeen tilaajien takaamaan vähimmäistyökuormaa ei enää olisi. 2.5 Strategiset tavoitteet 2017 KSS Rakennus Oy:n tavoitteena on olla vuoden 2017 lopussa infrarakentamisen ja siihen läheisesti liittyvän käytön ja kunnossapidon arvostettu, kustannustehokas ja oppimishaluinen palveluyhtiö, joka toimii asiakkaidensa kanssa pääosin markkinaehtoisesti ja jonka liiketoiminnan painopiste on Kouvolassa ja Kymenlaaksossa. Yhtiö pyrkii kuitenkin myymään palvelujaan ja laajentumaan harkitusti myös alueen ulkopuolelle. Yhtiön kasvutavoitteena on kasvattaa yhtiön liikevaihto nykyisestä 8,1 M :sta 15,0 M :oon vuoden 2017 loppuun mennessä. Vuonna 2017 liiketulos olisi noin 12 %:ia liikevaihdosta, mikä olisi markkinatoimijoihin verrattuna hyvää tasoa. Toiminnallisilla synergioilla saavutettava liiketoiminnan tehostamistavoite on vähentää tekniseen rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon liittyviä kustannuksia 30 %:lla vuoden 2020 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2014 tasoon.

9 KSS ENERGIA 8 (11) 3. Toiminnan organisointi 3.1 Hallitus Palvelutuotantoyhtiön hallitus muodostetaan KSS Energia -konsernin toimivasta johdosta. Hallituksessa on 3-5 jäsentä. Hallitus päättää yhtiön strategiavalinnoista, hyväksyy liiketoimintasuunnitelman ja vuosittaisen toimintasuunnitelman. 3.2 Organisaatio Avainhenkilöiden nimeäminen ja säilyttäminen organisaatiossa järjestelyvaiheen yli on onnistumisen kannalta erittäin tärkeää. He ovat henkilöitä, joilla on laaja-alaista liiketoimintatuntemusta, johtamisosaamista sekä hyvät asiakassuhteet. Yhtiöön muodostuu neljä liiketoiminta-aluetta, joihin jokaiseen luodaan tarpeellinen määrä liiketoimintakohtaisia tiimejä sekä yhteisiä, kaikki liiketoiminnat yhdistäviä toimintoja. Yhtiö organisoi toimintansa tarkoituksenmukaisimmaksi katsomallaan tavalla. Keskeinen osa käytännön toimintaa tulee olemaan organisaation pysyminen selkeänä ja yksinkertaisena. Lähtökohta on, että siirtyvä henkilöstö työllistyy uudessa organisaatiossa kokonaisuudessaan. Mahdolliset päällekkäiset resurssit suunnataan ensisijaisesti toiminnan volyymin kasvattamiseen. Liitteessä 1 on esitetty yrityksen alustava liiketoimintamalli. 3.3 Henkilöstön kehittäminen Yrityksessä noudatetaan Energiateollisuuden (ET) työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta. Työehtosopimus on voimassa saakka. Siirtyvän henkilöstön kunnallisen työehtosopimuksen piirissä olevien työehtosopimukset siirtyvät työnantajan soveltaman ET:n työehtosopimuksen piiriin nykyisen sopimuskauden päätyttyä. Tästä laaditaan erillinen sopimus. Uusi toimintamalli sisältää paljon muutoksia, joiden onnistuminen riippuu henkilöstön osaamisesta. Kokemusta ja osaamista näille muutosalueille löytyy nykyisistä organisaatioista, ja voimavarat yhdistämällä osaamisen taso laajenee ja syvenee entisestään. Keskeiset osaamisen varmistamis- ja kehittämisalueet ovat: projektiosaaminen markkinaehtoinen toimintatapa kustannusseuranta oma-aloitteisuus ja vastuunotto eri tuotteiden tuntemus asiakassuhteiden hoito logistiikan ja asennuspalveluiden hallinta yhteistyöverkoston hallinta Nämä ydinosaamisalueet jäsennellään koulutusohjelmiksi. Uudessa organisaatiossa pyritään luomaan edellytykset henkilöstön jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja uusien asioiden omaksumiseen ja oppimiseen. Tuloshalukkuutta edistetään kannustavalla palkkauksella.

10 KSS ENERGIA 9 (11) Alkuvaiheen kriittisimmät tekijät ovat organisaatioiden yhdistäminen ja yhteisen urakointi- ja asennustoiminnan käynnistäminen. 3.4 Palkkaus ja työmotivaatio Koko yrityksen palkkajärjestelmä rakennetaan tasapuolisesti kannustavaksi. Sen pohjana on toiminnan tehokkuuden ja koko yrityksen kasvua ja kehittämistä ohjaava mittaristo. Palkkaus sidotaan osin tiimikohtaisiin suoritustavoitteisiin. Yhteishengen luomiseen ja tiimityön sujuvuuteen panostetaan käytännön toimenpitein sekä työpaikalla että vapaa-ajan järjestelyissä. 3.5 Haltuunotto- ja muutossuunnitelma Haltuunottosuunnitelman tavoitteena on varmistaa siirtyvän liiketoiminnan tehokas ja hallittu yhdistäminen KSS Rakennus Oy:n hallintoon ja järjestelmiin, liiketoiminnan häiriötön haltuunotto ja jatkuminen, synergioiden saavuttaminen prosessien ja rakenteiden yhteensovittamisella sekä hyvän työilmapiirin, työrauhan ja osaamisen säilyminen uudessa tilanteessa. Haltuunottoa johdetaan yhteistyössä siirtyvän liiketoiminnan vetäjien kanssa. Projektia ohjaa yhteinen ohjausryhmä, ja haltuunotosta vastaa projektijohtaja. Alla on kuvattu haltuunottoprosessin vaiheet. Valmistelu Tiedottaminen Toimintaprosessien kytkeminen Koulutus Organisointi Haltuunottosuunnitelman laatiminen ja päivitys Aikataulu Riskien arviointi Asiakkaiden tiedottaminen Henkilöstön tiedottaminen Kumppaneiden ja muiden sidosryhmien tiedottaminen Palvelut, osapuolten vastuut ja velvoitteet Toimintojen organisointi Menettelytavoista sopiminen Tietojärjestelmien käyttö ja muutokset Yhteistyökumppanit ja alihankinta Asiakkuusprosessi Toimitusprosessi Yleinen perehdyttäminen Koulutus uusiin toimintatapoihin Koulutus palvelusopimuksen menettelytapoihin Koulutus yksiköiden toimintaan Osaamisen arviointi Työhön opastaminen Henkilöstöasiat Hallinnolliset toimenpiteet Kehityssuunnitelman laatiminen Henkilötiedot ja rekisterit Työsopimukset, henkilöstöetuudet Työsuojeluasiat, työterveyshuolto, luottamusmieskäytäntö Kehityskeskustelut Hallinto Toiminnanohjaus Taloushallinto ja palkanlaskenta Viestintä Tietohallinto Kehityssuunnitelman laatiminen toiminnan tehostamiseksi

11 KSS ENERGIA 10 (11) 4. Seuranta- ja taloussuunnitelma 4.1 Seuranta Taloushallinnon palvelut hankitaan ostopalveluna rakentamisyhtiön ulkopuolelta, ensisijaisesti KSS Energia -konsernista. Myynnin, laskutuksen, ostojen ym. tietojen kerääminen järjestetään mahdollisimman automaattiseksi. Laskenta-aineisto siirtyy kirjanpitojärjestelmään ja toiminnan seuraamiseksi tarvittavat tiedot KSS Energia -konsernin suunnittelu- ja raportointijärjestelmään. Oman toiminnan seuranta ja ohjaus muodostetaan kehitettävien osa-alueiden mittareiden pohjalta. 4.2 Ennusteet Oheisena joitakin keskeisiä lukuja ennusteista (k ): Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Liikevaihto liiketoiminta-aluettain eriteltynä: Kunnallistekniikan rakentaminen Sähkö- ja televerkot Vesi- ja jätevesiverkostot ja laitokset Kaasu- ja lämpöverkostot ja laitokset Yhteensä Luvut saattavat vaikuttaa uudelle yritykselle varsin haastavilta, mutta olemassa oleva toiminnallinen pohja antaa uskoa sen toteutumiselle. Materiaalien ja henkilöstökulujen hallinta ovat tärkeässä asemassa toiminnan kannattavuuden kannalta. Kannattavuus paranee volyymin kasvaessa. 4.3 Rahoitus Uuden toiminnan käynnistäminen vaatii käyttöpääomaa. Alkuvaiheen rahoituksen ja vakuudet hoitaa omistaja. Jatkossa yrityksen rahoitus hoidetaan tulorahoituksella. Tilaajien tilausvelvoitteiden mukaiset volyymit yhtiöltä määritellään yhtiön ja tilaajan välisissä sopimuksissa. Kaupunkikonsernin sisäisten urakka-, yksikkö- ja tuntihintojen määrittely tapahtuu tilaajan ja toimittajan välisissä palvelusopimuksissa. Tavoitteena on, että kaupunkikonsernin sisällä on käytössä yksi yhteinen veloitushinta laskutusperusteisille töille. Järjestelyissä tarvittavat työvälineet ja ajoneuvokalusto siirtyvät yhtiölle. Erikoiskaluston käytöstä ja hinnoittelusta sovitaan erikseen.

12 KSS ENERGIA 11 (11) 5. Liitteet Liite 1: Yhtiön alustava liiketoimintamalli KSS-Rakennus Oy: Liiketoimintamalliesimerkki SÄHKÖ VESI KADUT LÄMPÖ MYYNTI JA ASIAKASPALVELU TOIMITUS- JOHTAJA JA JOHTO- RYHMÄ HANKINTATOIMI LIIKETOIMINNAN KEHITYS HALLINTO- JA TUKIPALVELUT (1) Rakentaminen, käyttö ja kunnossapito Rakentaminen, käyttö ja kunnossapito Rakentaminen, käyttö ja kunnossapito Rakentaminen, käyttö ja kunnossapito 1) IT-järjestelmät, talous, rahoitus, sopimukset jne.

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Pyörät pyörimään Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Toimittajan puheenvuoro: Raskone yhtiöt, Jyrki Kaskinen Tilaajan puheenvuoro: Lahden kaupunki, Mika Mäkinen Henkilöstön

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Arkistoitu: TeamWare/Arkisto/Sähkölaitos/Säännöt SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Sähkölaitoksella on johtokunnan hyväksymä yleisorganisaatio. Sähkölaitoksella on seitsemän yksikköä (liiketoiminta-aluetta),

Lisätiedot

09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous

09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous 09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous Hallituksen täydentäminen Hallitus ehdottaa, että hallitusta täydennetään uudella jäsenellä ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan KTM, CEFA Saga Forss (s. 1969).

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017 TAHEpalvelukeskus lyhyesti Maaliskuu 2017 TAHEvalmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Konsortioohjaus Palvelutarjoama TAHEtarina ja valmistelut 2 TAHEvalmistelu 2016

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen 21.5.2015 Konsernin rakenne Lappeenrannan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö. Lappeenrannan Energia -konserni hankkii ja myy kaukolämpöä, maakaasua, sähköä

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Automaatioratkaisuja yli

Automaatioratkaisuja yli Automaatioratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöisiä tuotantoautomaation ratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on n. 70 henkilöä työllistävä monipuolinen

Lisätiedot

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirille 7.4.2017. Lähtökohdat ja taustat Valtakunnallinen

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen 14.12.2011 Palvelukeskusseminaari Esapekka Kuikka 1 Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt ja taloushallinnon

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING Alustavien selvitystulosten esittely Ryhmätyöskentely Me-TALLI liiketoimintamallissa Ryhmä 1: Tarjonta ja asiakas näkökulma, Ryhmä 2: Toiminnan

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat

Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat Mikko Belov, Projekti-insinööri Sisältö Kuntien kadunpidon

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle 11.12.2017 Mikko Tanhuamäki vastuuvalmistelija, tukipalvelut Tanja Penninkangas, vastuuvalmistelija, SOTE-tuotanto Sisältö Tausta Työryhmän raportti, kevät

Lisätiedot

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 286 Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Asianro 816/00.04.02/2015 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi: Raision kaupunginvaltuusto päätti

Lisätiedot

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-infrahankinnat ELY-Infrahankinnoilla tarkoitetaan Elinkeino-,Liikenne ja Ympäristökeskusten

Lisätiedot

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 16.02.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen Poliittinen ohjausryhmä 20.4.2017 Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille Talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

SSTL, puhtausalan kehityspäivä Tuija Silván, tuotantopäällikkö,tampereen Voimia Liikelaitos 11/11/ Tampereen Voimia

SSTL, puhtausalan kehityspäivä Tuija Silván, tuotantopäällikkö,tampereen Voimia Liikelaitos 11/11/ Tampereen Voimia Ateria- ja puhtauspalvelut yhdessä vai erikseen Case Tampereen Voimia Liikelaitos Tampereen Voimian muutosprosessi ateria- ja puhtauspalveluja tuottavaksi liikelaitokseksi. 20.10.2017 SSTL, puhtausalan

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen 2811/02.02.01/2013 Khkj 17.02.2014 9 Ote Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta 11.11.2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Rakentajat. PELOTON energiaremontti

Rakentajat. PELOTON energiaremontti Rakentajat PELOTON energiaremontti FAKTA Asuminen 30 % henkilökohtaisesta hiilijalanjäljestä ONGELMA Asiakas ei osaa Systeemit monimutkaistuvat Kokonaisuudet pitää sovittaa yhteen Kauppa ei osaa HUOLTO

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry

Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry Teppo Virta asiantuntija Teknologiateollisuus ry Tuottavuuden kasvusta hyötyvät kaikki TOIMINNAN JA PROSESSIEN SUUNNITTELU OSAAMINEN

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 1 Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto 20.6.2012 hyväksyi kuntastrategian tarkennuksen, jossa asetettiin tavoitteet 2012. Strategiassa

Lisätiedot

KymiBusiness 2008. Teollisuuden palveluyritys 29.10.2008. Antti Ruokonen Empower Oy

KymiBusiness 2008. Teollisuuden palveluyritys 29.10.2008. Antti Ruokonen Empower Oy KymiBusiness 2008 Teollisuuden palveluyritys muutoksen mahdollistajana 29.10.2008 Antti Ruokonen Empower Oy Aiheet Empower lyhyesti Palvelujen lisäarvo Case Voikkaa 2006 Case Mussalo 2007 Case Anjalankoski

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Lämpöliiketoiminnan sopimusmallien ja liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden tutkimus ja kehittäminen PUUT49

Lämpöliiketoiminnan sopimusmallien ja liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden tutkimus ja kehittäminen PUUT49 Lämpöliiketoiminnan sopimusmallien ja liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden tutkimus ja kehittäminen PUUT49 Asko Puhakka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu asko.puhakka@pkamk.fi Puupolttoaineiden

Lisätiedot

NETPLAZA. Hybrid Open Access turvaa verkkoyhtiöiden tulevaisuuden. Suomen Seutuverkot ry syysseminaari. Tommi Linna

NETPLAZA. Hybrid Open Access turvaa verkkoyhtiöiden tulevaisuuden. Suomen Seutuverkot ry syysseminaari. Tommi Linna NETPLAZA Hybrid Open Access turvaa verkkoyhtiöiden tulevaisuuden Suomen Seutuverkot ry syysseminaari Tommi Linna Netplaza Oy Perustettu 1996 Työntekijöiden omistama, yli 20 työntekijää Liikevaihto 2014:

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut Teknisen palveluliiketoiminnan tuotannonohjauksen ja logistiikan kehittäminen Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut YIT Primatel Oy Kehityspäällikkö Jaana Saarela 24.11.2005 Esityksen sisältö YIT Primatel

Lisätiedot

Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset

Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset Kaupunginhallitus 283 22.05.2017 Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset 973/00.00.01.10/2015 KH 283 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen,

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät 1 Poliittiset tekijät Viranomaisvalvonta rajoittaa siirtohinnoittelua Maaseudun sähkönjakelun toimitusvarmuuden nosto lisää investointeja ja siirtohintojen erot kasvavat Hajautetun tuotannon ja uusiutuvan

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

SERVICA. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen

SERVICA. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen SERVICA Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen FAKTAT Palvelutuotanto alkoi 1.1.2012 Omistajat Kuopion kaupunki (pääomistaja) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Lasse Lehtonen Hallinnollinen osastonylilääkäri HUSLAB 11.5.2004 Lasse Lehtonen 1 Laboratorion tietotekniikan kehitysnäkymiä 1. kilpailutus

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa

Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa Yrityksen nimi: Kahvila Kerma Ky Yrityksen osoite: Kauppakatu 48, Varkaus Internet-osoite: www.facebook.com Perustamisvuosi: 2012 Toimiala: Majoitus, ravintola,

Lisätiedot

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Attendo Oy turvallinen työnantaja Suomen suurimpia sosiaali- ja terveydenhoitoalan työnantajia Osa Attendo-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin hoivapalveluiden

Lisätiedot

Seurantaraportti 1-12/2016 Lekitek ohjausryhmä

Seurantaraportti 1-12/2016 Lekitek ohjausryhmä Seurantaraportti 1-12/2016 Lekitek ohjausryhmä 21.4.2017 Kokonaistaloudellinen katsaus: koko kuntakonsernin kiinteistöpalvelut (sis. yleiset alueet) Yhteensä 1-12/2015 Yhteensä 1-12/2016 Muutos Muutos

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Olavi Hiekka Tilaisuus Maakuntaryhmän kokous Pvm

Olavi Hiekka Tilaisuus Maakuntaryhmän kokous Pvm Nimi Olavi Hiekka Tilaisuus Maakuntaryhmän kokous Pvm 19.5.2017 VALMISTELUN TILANNE 1 Yhtiöön siirtyvän omaisuuden ja henkilöstön Due diligence tehty Omaisuus, velat, kustannukset, rakennushankkeet, henkilöstö

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) Oulun kiinteistöjen talvikunnossapidon LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman laatiminen...

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

SanomaWSOY kohti tulevaa

SanomaWSOY kohti tulevaa SanomaWSOY kohti tulevaa Hannu Syrjänen toimitusjohtaja Capital Markets Day 2 Esityksen runko Keskeisiä strategisia tavoitteitamme Toimenpiteitä Taloudelliset tavoitteet Uudet liiketoimintamahdollisuudet

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN

BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN HELENA SAURAMO GROUP BUSINESS CONTROLLER, DELTA MOTOR GROUP OY 19.4.2012 Sisältö Mikä on Delta? Järjestelmän ja prosessien

Lisätiedot

Infrarakentamisen yhteishankkeet HKR:ssa

Infrarakentamisen yhteishankkeet HKR:ssa Infrarakentamisen yhteishankkeet HKR:ssa Osmo Torvinen HKR katu- ja puisto-osasto Helsingin kaupungin hankinnat -seminaari 1 Kaduilla tehtävät työt ovat rakennusviraston töitä. Helsingin kaupungin hankinnat

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MTAAMINEN Tavoitteena on tuottaa tietoa rakennusalan tämän hetken kypsyystasosta ja :n avulla saavutettavista hyödyistä Menetelmänä oli asiantuntijatyöskentely ja tulosten

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout 21 September 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkina-asema perustettu

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Yhteisrakentamista koskevan kyselyn yhteenveto. Yhteisrakentamisseminaari

Yhteisrakentamista koskevan kyselyn yhteenveto. Yhteisrakentamisseminaari Yhteisrakentamista koskevan kyselyn yhteenveto Yhteisrakentamisseminaari 18.5.2017 Esityksen sisältö Yleistä kartoituksesta Kokemukset hankkeista: hyödyt Kokemukset hankkeista: haasteet Tulevat suunnitelmat

Lisätiedot

Melan strategia 2009 2013

Melan strategia 2009 2013 Melan strategia 2009 2013 Päivi Huotari Hallitus 28.10.2008 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa?

Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa? Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa? Kohti Kesää -tietopäivä 10.5.2016 Patrik Cederberg, Myynti- ja markkinointijohtaja, Nethit Oy 27.5.2016 1 Me = & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3

Lisätiedot

Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta

Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Alustus työpajassa vesa.voutilainen@jkl.fi Taustaksi yhtiöittämiselle Maakuntalain mukaan maakuntavaltuusto päättää konsernirakenteesta

Lisätiedot