Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön. Liiketoimintasuunnitelma. Luonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön. Liiketoimintasuunnitelma. Luonnos 12.12.2013"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön Liiketoimintasuunnitelma Luonnos

2 KSS ENERGIA 1 (11) Sisällysluettelo 1. Lähtötilanne ja järjestelyn kuvaus Lähtötilanne Järjestelyn kuvaus Järjestelyn hyödyt ja riskit... 3 Liiketoiminnalliset hyödyt yhdistyville organisaatioille... 3 Hyödyt vesilaitokselle ja kaupunkikonsernille... 3 Riskit yhdistyville organisaatioille... 3 Riskit vesilaitokselle ja kaupunkikonsernille... 4 Riskeihin varautuminen Uuden KSS Rakennus Oy:n liiketoimintamalli ja strategia Markkinan kuvaus Tilaaja-toimittaja-mallin käyttöönotto Liiketoimintamallin kehitys siirtymäaikana Liiketoimintamallin kehitys vuoden 2015 jälkeen Strategiset tavoitteet Toiminnan organisointi Hallitus Organisaatio Henkilöstön kehittäminen Palkkaus ja työmotivaatio Haltuunotto- ja muutossuunnitelma Seuranta- ja taloussuunnitelma Seuranta Ennusteet Rahoitus Liitteet Liite 1: Yhtiön alustava liiketoimintamalli... 11

3 KSS ENERGIA 2 (11) 1. Lähtötilanne ja järjestelyn kuvaus 1.1 Lähtötilanne Kouvolan kaupunkikonsernin tavoitteena on tehostaa toimintojaan systemaattisesti. Yhtenä palvelurakenteita koskevana tehostamistoimenpiteenä on mainittu Kouvolan kaupunkikonsernin rakentamispalveluiden yhdistäminen. Kunnallisteknistä rakentamista tapahtuu kaupunkikonsernin sisällä tällä hetkellä useassa eri organisaatiossa: Kouvolan kaupungin teknisen tuotannon liikelaitoksessa, liikelaitos Kouvolan Vedessä ja KSS Energia -konserniin kuuluvassa KSS Rakennus Oy:ssä. Vaikka toimialat ovat erilaiset, itse tuotantoprosessit ovat samankaltaisia. Tilaajaorganisaatiot Kouvolan kaupungin Teknisen tuotannon liikelaitos ja liikelaitos Kouvolan Vesi ovat toimineet nykymuodossaan vuoden 2009 alusta, KSS Verkko Oy vuodesta 2005 ja KSS Lämpö Oy vuoden 2010 alusta. KSS Rakennus Oy on yhtiöitetty vuonna Jokaisella toimijalla on käytössään omat toimintaprosessinsa ja toimintatapansa. Jokainen hoitaa itse materiaalihankintansa, jokaisella on omat tai vuokratut toimisto- ja varastotilansa, kalustonsa ja päivystyshenkilökuntansa. Nykyinen rakenne ei ole tuottavuutta edistävä, koska yhteiset kohteet rakennetaan usein eri toimijoiden omina hankkeina. Kuntalaisia palvellaan useaa eri kautta. Osaaminen on hajautunut eri organisaatioihin, asiakkaiden palvelua tehdään monista eri toimipisteistä ja rakentamisen aikataulujen yhteensovittamisessa on vaikeuksia. Toimijoiden omat organisaatiot hoitavat hajautetusti myös työajan ulkopuolisen päivystyksen. 1.2 Järjestelyn kuvaus Tässä dokumentissa esitetään liiketoimintasuunnitelma uudelle keskitetylle infrarakennusorganisaatiolle, joka muodostuu yhdistämällä KSS Rakennus Oy:n olemassa olevat toiminnot sekä Liikelaitos Kouvolan Veden ja Kouvolan kaupungin Teknisen tuotannon liikelaitoksen kunnallistekniseen rakentamiseen, huoltoon ja ylläpitoon liittyvät toiminnot. Suunnitelman lähtökohtana ovat eri toimijoiden nykyisin harjoittamat toimialat ja toiminnot.. Liiketoimintasuunnitelman mukaisesti eri toiminnoista rakennetaan maltilla yksi yhteinen toimija koko infrarakentamisen sekä siihen läheisesti liittyvän käyttö- ja kunnossapidon toimialalle mukaan lukien päivystystehtävät. Aloitusvaiheessa KSS Rakennus Oy:öön siirtyisivät teknisen tuotannon liikelaitoksesta rakennuspäällikkö, kaksi maarakennusmestaria ja kunnallistekniikan rakentajat, yhteensä noin 10 henkilöä. Kouvolan Vedestä yhtiöön siirtyisivät kaikki verkostojen ja laitosten rakentamisen ja kunnossapidon henkilöstö, yhteensä noin 40 henkilöä. Järjestelyn tavoitteena on yhtenäistää yhdistyvien organisaatioiden prosessit ja rakenteet sekä saada yhteinen toimintamalli käyttöön tehokkaasti ja ilman häiriöitä säilyttäen hyvä työilmapiiri ja osaaminen uudessa organisaatiossa.

4 KSS ENERGIA 3 (11) KSS Energia -konserni Kouvolan Vesi -liikelaitos LV 12,9 M 62 hlöä Teknisen tuotannon liikelaitos LV 57 M 719 hlöä n. 40 henkilöä n. 10 henkilöä LV 116,7 M 138 hlöä 100% KSS Rakennus Oy LV 8,1 M 66 hlöä Luvut vuoden 2012 lopun tilanteesta 1.3 Järjestelyn hyödyt ja riskit Liiketoiminnalliset hyödyt yhdistyville organisaatioille Rakentamispalveluiden henkilöstö-, tila-, varasto-, kalusto- ja järjestelmäresurssien tehokkaampi käyttö Hankintojen ja ostojen yhdistämisellä saavutettavat kustannussäästöt Muiden tukipalvelujen kuten taloushallinnon järjestelmien yhteiskäyttö Suurempi organisaatiokokonaisuus antaa mahdollisuuden kehittää edistyksellisempiä rakennusteknisiä ratkaisuja ja toimintajärjestelmiä tuottavuuden lisäämiseksi Paremmat kasvumahdollisuudet kokonaistoimitukset mahdollistavan toimintamallin ansiosta Liiketoiminnan läpinäkyvyyden ja joustavuuden kasvu sekä ohjattavuuden helpottuminen uuden liiketoiminnan osalta toiminnan siirtyessä osakeyhtiömuotoon sekä tilaajatoimittaja-malliin Rekrytoinnin helpottuminen houkuttelevan yrityskokonaisuuden myötä Hyödyt vesilaitokselle ja kaupunkikonsernille Urakointitoiminnan tehostumisen myötä tilaajaorganisaatioiden urakointipalveluista maksamat kokonaiskustannukset laskevat Ostohinnat muuttuvat asteittain markkinaehtoisiksi, ja vapaus urakoitsijan valinnassa kasvaa Tilaajaorganisaatioille syntyy mahdollisuus karsia kiinteitä kustannuksia ja tehostaa tilausprosessia Järjestelystä mahdollisesti maksettava liiketoiminnan kauppahinta Riskit yhdistyville organisaatioille Avainhenkilöiden irtisanoutuminen järjestelyn vuoksi Organisaation työilmapiirin heikkeneminen ICT-järjestelmien tai operatiivisen toiminnan häiriöt Asiakkaiden menettäminen

5 KSS ENERGIA 4 (11) Epäonnistuminen asiakkaiden vaatimuksiin vastaamisessa palvelujen muuttuessa kokonaisvaltaisemmiksi Arvioitujen synergioiden saavuttamatta jääminen Yhdistetyn taseen ja tuloksen heikentyminen järjestelyssä mahdollisesti syntyvän liikearvon ja sen poistojen vuoksi Riskit vesilaitokselle ja kaupunkikonsernille Tilaaja-toimittaja-malliin siirtymisen epäonnistuminen valmistautumisen tai osaamisen puutteen vuoksi Lyhytaikainen urakointipalvelujen hinnan nousu Yleiskustannusten suhteellisen osuuden kasvu, jos jäljelle jäävää toimintaa ei sopeuteta henkilöstömäärän laskuun Riskeihin varautuminen Järjestelyyn liittyviin riskeihin varaudutaan laatimalla kattava haltuunottosuunnitelma (ks. kohta 3.5) yhteistyössä kaikkien yhdistyvien organisaatioiden kanssa ennen järjestelyn toteuttamista sekä hyödyntämällä tarvittaessa konsultin osaamista yhdistymisen käytännön järjestelyissä. Yhdistymiseen liittyen noudatetaan avointa, järjestelmällistä tiedottamispolitiikkaa, jonka avulla pyritään estämään huhujen ja väärien tietojen negatiiviset vaikutukset. Itse järjestely pyritään toteuttamaan tiiviisti ja tehokkaasti ilman viivytyksiä. Tilaaja-toimittaja-malliin siirtymistä valmistellaan KSS Rakennus Oy:n, Kouvolan Veden ja tarvittaessa kaupungin kesken, jotta eri toimijoiden roolit, vastuut ja velvollisuudet sekä tarvittavat sopimukset saadaan selkeiksi ennen uuteen toimintamalliin siirtymistä. Järjestely tähtää toimittajaorganisaation toiminnan tehostumiseen, eikä järjestelyllä arvioida olevan veden hintaa kasvattavia vaikutuksia.

6 KSS ENERGIA 5 (11) 2. Uuden KSS Rakennus Oy:n liiketoimintamalli ja strategia 2.1 Markkinan kuvaus Sähköverkkojen urakoinnissa toimii useita valtakunnallisia urakointiyhtiöitä, kuten Eltel-konserni (liikevaihto M, Suomessa arviolta 310 M ), Empower Group (konsernin liikevaihto 367 M, Suomessa 250 M ) sekä Voimatel-konserni (liikevaihto 75 M ), joilla kaikilla on toimintaa myös Kouvolan seudulla. Kaksi ensin mainittua on pääosin pääomasijoittajien omistajia. Voimatelin omistavat Osuuskunta KPY (n. 82%) ja Savon Voima Oyj (n. 18%). Lämpöpuolella verkkourakointia ja esimerkiksi voimalaitosten ajo- ja kunnossapitopalveluita tarjoavat valtakunnallisesti mm. Empower Group sekä Maintpartner-konserni (liikevaihto 160 M ). Molemmat ovat pääomasijoittajien omistamia. Sähkö- ja lämpöverkkojen urakointi- ja liitännäispalveluja tarjoaa myös joukko KSS Rakennus Oy:n kaltaisia kaupunkien tai energiayhtiöiden omistamia urakointiyhtiöitä. Tällaisia ovat mm. Suomen Energia-Urakointi Oy (SEU, liikevaihto 36 M ), Suur-Savon Sähkötyö Oy (liikevaihto 25 M ) ja Lappeenrannan Verkonrakennus Oy (liikevaihto 17 M ). Edellä mainittujen lisäksi vastaavia palveluja lukuisa määrä pieniä paikallisia verkko-, putki- ja maarakennusurakoitsijoita yms. Lisäksi vesilaitoksilla on pääsääntöisesti omat urakointiyksikkönsä. Valtakunnalliset markkinatoimijat määrittelevät urakointi- ja ylläpitopalvelujen markkinahinnan. Markkinaehtoisten toimijoiden käyttökatetaso on 3-6 %:n luokkaa, joten toimialan kannattavuus ei ole tällä hetkellä kovin korkea. 2.2 Tilaaja-toimittaja-mallin käyttöönotto Nykyinen KSS Rakennus Oy toimii KSS Energia -konsernin sisällä tilaaja-toimittaja-mallilla, jolloin urakointipalveluiden tilaaja on KSS Verkko Oy, KSS Lämpö Oy tai Kymen Bioenergia Oy ja toimittaja on KSS Rakennus Oy. Malli on osoittautunut erittäin toimivaksi, ja sen käytöstä on saatu hyviä kokemuksia mm. toiminnan operatiivisen tehostumisen ja kustannustehokkuuden muodossa. Kouvolan Vesi -liikelaitoksen sisällä vastaavaa toimintamallia ei ole ollut käytössä, joten urakointitoimintaa ei ole liiketoiminnallisesti erotettu muusta liikelaitoksen toiminnasta. Sama koskee Teknisen tuotannon liikelaitoksen kunnallisteknistä rakentamista. Toimintojen yhdistämisen jälkeen kaupungin sisäisessä urakointitoiminnassa siirrytään kokonaisuudessaan tilaaja-toimittaja-malliin, jossa tilaajana on joko Kouvolan kaupunki, KSS Verkko Oy, KSS Lämpö Oy, Kymen Bioenergia Oy, Kouvolan Vesi tms. ja toimittajana KSS Rakennus Oy. Tämä tekee urakointitoiminnasta läpinäkyvämpää, tehokkaampaa ja helpommin johdettavaa. Vastaavasti kustannukset ja hinnoittelu tulevat läpinäkyvämmiksi tilaajaorganisaatioille. Järjestelyn myötä uuden organisaation täytyy käynnistää nopeasti keskustelut vesilaitoksen ja kaupungin yksiköiden kanssa tilaaja-toimittaja-mallin käyttöönottamiseksi. Huomattakoon, että uusi toimintamalli vaatii merkittäviä muutoksia myös tilaajaorganisaation päässä. Mallia varten täytyy määritellä hyvin tarkasti tilaajan ja toimittajan tehtävät, vastuut ja velvoitteet sekä sopimusmallit ja -ehdot.

7 KSS ENERGIA 6 (11) 2.3 Liiketoimintamallin kehitys siirtymäaikana Liiketoimintojen yhdistäminen on tarkoitus saada toteutettua kevään 2014 aikana. Tämän jälkeen alkaa vuoden 2015 loppuun kestävä siirtymäaika, jonka aikana on tarkoitus varmistaa toimintojen yhdistäminen ja synergioiden saavuttaminen, eli käytännössä ottaa käyttöön uusi tilaajatoimittaja-periaatteeseen perustuva toimintamalli, uudet prosessit ja uusi organisaatio sekä hioa ne tehokkaiksi. Siirtymäaikana organisaatio keskittyy ydintoimintaansa. Tämä tarkoittaa, että sähköön ja lämpöön liittyvää urakointia myydään KSS Energia -konsernille (KSS Verkko Oy:lle ja KSS Lämpö Oy:lle), muulle kaupunkikonsernille sekä jonkin verran myös kaupunkikonsernin ulkopuolelle, kuten nytkin. Vesihuoltoon ja katuihin liittyvää kunnossapitoa puolestaan myydään vain kaupunkikonsernin sisällä (Kouvolan Vedelle ja Kouvolan kaupungille) tosin jatkossa tilaajatoimittaja-mallilla. Uuden organisaation myymät palvelut keskittyvät kunnallistekniikan rakentamiseen eli vesi- ja viemäri-, sähkö-, tele-, kaukolämpö- ja maakaasuverkostojen rakentamiseen ja kaikkiin em. toimintoihin liittyviin käyttö-, kunnossapito- ja päivystystoimintoihin. Siirtymäaikana yhtiön tuote- ja palveluvalikoima käydään läpi, ja kannattamattomia palveluita kehitetään tai niistä luovutaan. Liiketoimintamallia pyritään siirtymäaikana kehittämään siten, että kolmen erillisen infrarakentajan erilaisista ja eriaikaisista toiminnoista ja toimituksista siirrytään pääsääntöisesti samanaikaisiin, koordinoituihin, avaimet käteen -periaatteella tehtäviin kokonaistoimituksiin, hyödyntäen tarvittaessa kumppaniverkostoa esimerkiksi käyttö- ja kunnossapitotoiminnoissa. Uudelle toimintatavalle on tärkeää olla läheisessä yhteistyössä tilaajaorganisaatioiden kanssa heti työkohteiden suunnitteluvaiheista alkaen. Näin varsinaiseen toteutukseen liittyvät ratkaisut ehditään saada toimiviksi ennen rakentamisen aloittamista kaikkien työkohteen osapuolien osalta. Yhtiön tavoitteena on siirtymäajan lopulla olla Kouvolan alueen infraverkkojen (sähkö-, lämpö-, vesi- ja katuverkot) rakentamisen varma, nopea ja luotettava kokonaistoimittaja ja yhteistyökumppani, jolla on edelleen vankka asema Kouvolan kaupunkikonsernin asiakas- ja tilaajaorganisaatioissa. Yhtiön kilpailuedut ovat hankintojen tekeminen helpoksi asiakkaalle, toimitusten nopeus, vahva osaaminen sekä edullinen hinta, joka mahdollistuu siirtämällä tehokkaan toimintamallin aiheuttamat säästöt merkittäviltä osin asiakkaan maksamaan hintaan. Liiketoimintojen yhdistämisellä sekä koordinoidulla, läpinäkyvällä ja tehokkaalla liiketoimintamallilla pyritään luonnollisesti myös kustannussäästöihin. Tyypillisesti urakointitoimintoja ulkoistamalla ja tehostamalla on saavutettu %:n kustannussäästöt. Merkittävästi suurempiakin säästöjä on saavutettu pitkällä aikavälillä. Henkilöstöön liittyen lähtökohta on kuitenkin, että siirtyvä henkilöstö työllistyy uudessa organisaatiossa kokonaisuudessaan. Liiketoiminnan siirtoon liittyen pyritäänkin sopimaan, että siirtyvien liiketoimintojen tilaajaorganisaatiot (Kouvolan Vesi ja Kouvolan kaupunki) takaavat, että ne tilaavat vielä siirtymäkauden ajan ( ) kaiken siirtyviin liiketoimintoihin liittyvän työvolyymin KSS Rakennus Oy:ltä perustyökuorman takaamiseksi. Näin pystytään varmistamaan siirtyvän henkilöstön jatkuva työllistyminen. Kouvolan kaupungin kannalta uusi toimintamalli tuo paitsi kustannussäästöjä, helpottaa myös ostamista, kun jatkossa uusi organisaatio voi tarjota kaikki urakointipalvelut yhdeltä luukulta. Lisäksi selkeästi toteutettu tilaaja-toimittajamalli tekee kustannuksista läpinäkyvämpiä sekä auttaa kehittämään sekä tilaajan että toimittajan osaamista ja toimintaa.

8 KSS ENERGIA 7 (11) 2.4 Liiketoimintamallin kehitys vuoden 2015 jälkeen Siirtymäajan jälkeen, kun yhtiön sisäisen toiminnan tehokkuus ja sujuvuus on saatu varmistettua, yhtiön liiketoimintasuunnitelma päivitetään, ja samassa yhteydessä arvioidaan mahdollisuuksia liiketoiminnan laajentamiseen. Osana tätä arvioidaan kaupungille tarjottavan tuote- ja palveluvalikoiman mahdollista täydentämistä käsittämään muitakin kaupungin nykyään itse tekemiä toimintoja ja palveluja. Tuotteiden/palvelujen kehittämisstrategiana on laajentaa tarjontaa asteittain yhä kokonaisvaltaisemmaksi ja päästä sitä kautta hoitamaan suurempia tilaajan määrittelemiä kokonaisuuksia. Mahdollisuudet palvelutarjonnan laajentamiseksi ovat hyvät. Potentiaalisia uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita ovat mm. vesiosuuskunnat. Vuosikymmenen loppupuolella arvioidaan myös mahdollisuuksia ja kykyä liiketoiminnan alueelliseen laajentamiseen merkittävämmin myös Kouvolan alueen ja Kymenlaakson ulkopuolelle. Mahdollinen harkittu liiketoiminnan alueellinen laajentaminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että yhtiö siirtyy kokonaisuudessaan markkinaehtoiseen toimintamalliin, jolloin samalle resurssille haetaan markkinaehtoisesti muitakin töitä. Muutos on suuri, sillä kilpailutilanne kiristyy merkittävästi, kun yhtiö joutuu kilpailemaan markkinaehtoisesti valtakunnallisia toimijoita vastaan. Yhtiön operatiivisen toiminnan tavoitteena täytyy kuitenkin olla, että yhtiön kilpailukyky on niin vahva, että se pärjää markkinaehtoisessa toiminnassa valtakunnallisille kilpailijoilleen. Markkinaehtoiseen toimintamalliin siirtymisen tukemiseksi Kouvolan kaupungin ja Kouvolan Veden kanssa pyritään neuvottelemaan etukäteen sovitun tilauskuorman jatkamisesta vuoden 2015 jälkeenkin kuitenkin niin, että sen osuus alenisi portaittain. Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Vesi voisivat esimerkiksi taata, että ne ostavat vähintään 80 %:a siirtyviin liiketoimintoihin liittyvästä työvolyymistä KSS Rakennus Oy:ltä vuosina 2016 ja 2017 ja 50 %:a vuonna Tämän jälkeen tilaajien takaamaan vähimmäistyökuormaa ei enää olisi. 2.5 Strategiset tavoitteet 2017 KSS Rakennus Oy:n tavoitteena on olla vuoden 2017 lopussa infrarakentamisen ja siihen läheisesti liittyvän käytön ja kunnossapidon arvostettu, kustannustehokas ja oppimishaluinen palveluyhtiö, joka toimii asiakkaidensa kanssa pääosin markkinaehtoisesti ja jonka liiketoiminnan painopiste on Kouvolassa ja Kymenlaaksossa. Yhtiö pyrkii kuitenkin myymään palvelujaan ja laajentumaan harkitusti myös alueen ulkopuolelle. Yhtiön kasvutavoitteena on kasvattaa yhtiön liikevaihto nykyisestä 8,1 M :sta 15,0 M :oon vuoden 2017 loppuun mennessä. Vuonna 2017 liiketulos olisi noin 12 %:ia liikevaihdosta, mikä olisi markkinatoimijoihin verrattuna hyvää tasoa. Toiminnallisilla synergioilla saavutettava liiketoiminnan tehostamistavoite on vähentää tekniseen rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon liittyviä kustannuksia 30 %:lla vuoden 2020 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2014 tasoon.

9 KSS ENERGIA 8 (11) 3. Toiminnan organisointi 3.1 Hallitus Palvelutuotantoyhtiön hallitus muodostetaan KSS Energia -konsernin toimivasta johdosta. Hallituksessa on 3-5 jäsentä. Hallitus päättää yhtiön strategiavalinnoista, hyväksyy liiketoimintasuunnitelman ja vuosittaisen toimintasuunnitelman. 3.2 Organisaatio Avainhenkilöiden nimeäminen ja säilyttäminen organisaatiossa järjestelyvaiheen yli on onnistumisen kannalta erittäin tärkeää. He ovat henkilöitä, joilla on laaja-alaista liiketoimintatuntemusta, johtamisosaamista sekä hyvät asiakassuhteet. Yhtiöön muodostuu neljä liiketoiminta-aluetta, joihin jokaiseen luodaan tarpeellinen määrä liiketoimintakohtaisia tiimejä sekä yhteisiä, kaikki liiketoiminnat yhdistäviä toimintoja. Yhtiö organisoi toimintansa tarkoituksenmukaisimmaksi katsomallaan tavalla. Keskeinen osa käytännön toimintaa tulee olemaan organisaation pysyminen selkeänä ja yksinkertaisena. Lähtökohta on, että siirtyvä henkilöstö työllistyy uudessa organisaatiossa kokonaisuudessaan. Mahdolliset päällekkäiset resurssit suunnataan ensisijaisesti toiminnan volyymin kasvattamiseen. Liitteessä 1 on esitetty yrityksen alustava liiketoimintamalli. 3.3 Henkilöstön kehittäminen Yrityksessä noudatetaan Energiateollisuuden (ET) työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta. Työehtosopimus on voimassa saakka. Siirtyvän henkilöstön kunnallisen työehtosopimuksen piirissä olevien työehtosopimukset siirtyvät työnantajan soveltaman ET:n työehtosopimuksen piiriin nykyisen sopimuskauden päätyttyä. Tästä laaditaan erillinen sopimus. Uusi toimintamalli sisältää paljon muutoksia, joiden onnistuminen riippuu henkilöstön osaamisesta. Kokemusta ja osaamista näille muutosalueille löytyy nykyisistä organisaatioista, ja voimavarat yhdistämällä osaamisen taso laajenee ja syvenee entisestään. Keskeiset osaamisen varmistamis- ja kehittämisalueet ovat: projektiosaaminen markkinaehtoinen toimintatapa kustannusseuranta oma-aloitteisuus ja vastuunotto eri tuotteiden tuntemus asiakassuhteiden hoito logistiikan ja asennuspalveluiden hallinta yhteistyöverkoston hallinta Nämä ydinosaamisalueet jäsennellään koulutusohjelmiksi. Uudessa organisaatiossa pyritään luomaan edellytykset henkilöstön jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja uusien asioiden omaksumiseen ja oppimiseen. Tuloshalukkuutta edistetään kannustavalla palkkauksella.

10 KSS ENERGIA 9 (11) Alkuvaiheen kriittisimmät tekijät ovat organisaatioiden yhdistäminen ja yhteisen urakointi- ja asennustoiminnan käynnistäminen. 3.4 Palkkaus ja työmotivaatio Koko yrityksen palkkajärjestelmä rakennetaan tasapuolisesti kannustavaksi. Sen pohjana on toiminnan tehokkuuden ja koko yrityksen kasvua ja kehittämistä ohjaava mittaristo. Palkkaus sidotaan osin tiimikohtaisiin suoritustavoitteisiin. Yhteishengen luomiseen ja tiimityön sujuvuuteen panostetaan käytännön toimenpitein sekä työpaikalla että vapaa-ajan järjestelyissä. 3.5 Haltuunotto- ja muutossuunnitelma Haltuunottosuunnitelman tavoitteena on varmistaa siirtyvän liiketoiminnan tehokas ja hallittu yhdistäminen KSS Rakennus Oy:n hallintoon ja järjestelmiin, liiketoiminnan häiriötön haltuunotto ja jatkuminen, synergioiden saavuttaminen prosessien ja rakenteiden yhteensovittamisella sekä hyvän työilmapiirin, työrauhan ja osaamisen säilyminen uudessa tilanteessa. Haltuunottoa johdetaan yhteistyössä siirtyvän liiketoiminnan vetäjien kanssa. Projektia ohjaa yhteinen ohjausryhmä, ja haltuunotosta vastaa projektijohtaja. Alla on kuvattu haltuunottoprosessin vaiheet. Valmistelu Tiedottaminen Toimintaprosessien kytkeminen Koulutus Organisointi Haltuunottosuunnitelman laatiminen ja päivitys Aikataulu Riskien arviointi Asiakkaiden tiedottaminen Henkilöstön tiedottaminen Kumppaneiden ja muiden sidosryhmien tiedottaminen Palvelut, osapuolten vastuut ja velvoitteet Toimintojen organisointi Menettelytavoista sopiminen Tietojärjestelmien käyttö ja muutokset Yhteistyökumppanit ja alihankinta Asiakkuusprosessi Toimitusprosessi Yleinen perehdyttäminen Koulutus uusiin toimintatapoihin Koulutus palvelusopimuksen menettelytapoihin Koulutus yksiköiden toimintaan Osaamisen arviointi Työhön opastaminen Henkilöstöasiat Hallinnolliset toimenpiteet Kehityssuunnitelman laatiminen Henkilötiedot ja rekisterit Työsopimukset, henkilöstöetuudet Työsuojeluasiat, työterveyshuolto, luottamusmieskäytäntö Kehityskeskustelut Hallinto Toiminnanohjaus Taloushallinto ja palkanlaskenta Viestintä Tietohallinto Kehityssuunnitelman laatiminen toiminnan tehostamiseksi

11 KSS ENERGIA 10 (11) 4. Seuranta- ja taloussuunnitelma 4.1 Seuranta Taloushallinnon palvelut hankitaan ostopalveluna rakentamisyhtiön ulkopuolelta, ensisijaisesti KSS Energia -konsernista. Myynnin, laskutuksen, ostojen ym. tietojen kerääminen järjestetään mahdollisimman automaattiseksi. Laskenta-aineisto siirtyy kirjanpitojärjestelmään ja toiminnan seuraamiseksi tarvittavat tiedot KSS Energia -konsernin suunnittelu- ja raportointijärjestelmään. Oman toiminnan seuranta ja ohjaus muodostetaan kehitettävien osa-alueiden mittareiden pohjalta. 4.2 Ennusteet Oheisena joitakin keskeisiä lukuja ennusteista (k ): Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Liikevaihto liiketoiminta-aluettain eriteltynä: Kunnallistekniikan rakentaminen Sähkö- ja televerkot Vesi- ja jätevesiverkostot ja laitokset Kaasu- ja lämpöverkostot ja laitokset Yhteensä Luvut saattavat vaikuttaa uudelle yritykselle varsin haastavilta, mutta olemassa oleva toiminnallinen pohja antaa uskoa sen toteutumiselle. Materiaalien ja henkilöstökulujen hallinta ovat tärkeässä asemassa toiminnan kannattavuuden kannalta. Kannattavuus paranee volyymin kasvaessa. 4.3 Rahoitus Uuden toiminnan käynnistäminen vaatii käyttöpääomaa. Alkuvaiheen rahoituksen ja vakuudet hoitaa omistaja. Jatkossa yrityksen rahoitus hoidetaan tulorahoituksella. Tilaajien tilausvelvoitteiden mukaiset volyymit yhtiöltä määritellään yhtiön ja tilaajan välisissä sopimuksissa. Kaupunkikonsernin sisäisten urakka-, yksikkö- ja tuntihintojen määrittely tapahtuu tilaajan ja toimittajan välisissä palvelusopimuksissa. Tavoitteena on, että kaupunkikonsernin sisällä on käytössä yksi yhteinen veloitushinta laskutusperusteisille töille. Järjestelyissä tarvittavat työvälineet ja ajoneuvokalusto siirtyvät yhtiölle. Erikoiskaluston käytöstä ja hinnoittelusta sovitaan erikseen.

12 KSS ENERGIA 11 (11) 5. Liitteet Liite 1: Yhtiön alustava liiketoimintamalli KSS-Rakennus Oy: Liiketoimintamalliesimerkki SÄHKÖ VESI KADUT LÄMPÖ MYYNTI JA ASIAKASPALVELU TOIMITUS- JOHTAJA JA JOHTO- RYHMÄ HANKINTATOIMI LIIKETOIMINNAN KEHITYS HALLINTO- JA TUKIPALVELUT (1) Rakentaminen, käyttö ja kunnossapito Rakentaminen, käyttö ja kunnossapito Rakentaminen, käyttö ja kunnossapito Rakentaminen, käyttö ja kunnossapito 1) IT-järjestelmät, talous, rahoitus, sopimukset jne.

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

SERVICA. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen

SERVICA. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen SERVICA Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen FAKTAT Palvelutuotanto alkoi 1.1.2012 Omistajat Kuopion kaupunki (pääomistaja) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

MAASTOMITTAUS- JA POHJATUTKIMUSYKSIKÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2025

MAASTOMITTAUS- JA POHJATUTKIMUSYKSIKÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2025 MAASTOMITTAUS- JA POHJATUTKIMUSYKSIKÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2025 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotanto Runkomittaus Kaavan pohjakartan ylläpito Maaperätutkimukset Tonttien

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen 2811/02.02.01/2013 Khkj 17.02.2014 9 Ote Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta 11.11.2013

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Kuntarakenneselvityksistä

Kuntarakenneselvityksistä Kuntarakenneselvityksistä Aija Tuimala, Johtaja, FCG Konsultointi 4.12.2013 Page 1 NEUVOTTELUT HALUKKAIDEN KANSSA VARSINAISESTA SOPIMUKSESTA 4.12.2013 Page 2 Usein selvityksissä tarkasteltuja näkökulmia

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2011 11.8.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto laski 3,1 prosenttia Liikevaihto 65,7 (67,8) miljoonaa euroa Liikevoitto kertaeristä

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Seurantaraportti 1-6/2016 Lekitek ohjausryhmä

Seurantaraportti 1-6/2016 Lekitek ohjausryhmä Seurantaraportti 1-6/2016 Lekitek ohjausryhmä 19.8.2016 Kokonaistaloudellinen katsaus: koko kuntakonsernin kiinteistöpalvelut 1-6/2015 t 1-6/2016 t Muutos Muutos % Henkilöstökulut 1 993,3 2 116,3 122,9

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Avainlukuja tammi kesäkuu 2011 1 6/11 1 6/10 Muutos % Q2/11 Q2/10 Muutos % Liikevaihto, Me 1066 903 18 % 536 487 10 % Liiketulos,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 SAVON VOIMA OYJ TUOTANNON DIGITALISOIDUT PROSESSIT TEHOSTAVAT LIIKETOIMINTAA MAIJA HENELL SAVON VOIMA OYJ Modernin teknologian ja tiedon monipuolinen yhdistäminen

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 18.8.2016 Hannu Lehto, toimitusjohtaja Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja 1 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja AKTIIVINEN SUUNNITTELUN OHJAUS SUORAVIIVAINEN

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla Rovaniemen Energia Oy ja Napapiirin Vesi Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla en alustava työsuunnitelma elokuu 2006 Alustava kokonaisaikataulu 2 4/2006 5/2006 11/2006 3-6/2007 Kaupungin

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Kunta-ala muutoksessa 5.6.2008 case Lappeenrannan Energia Oy

Kunta-ala muutoksessa 5.6.2008 case Lappeenrannan Energia Oy Kunta-ala muutoksessa 5.6.2008 case Lappeenrannan Energia Oy Lappeenrannan Energia Oy Lappeenrannan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Tuottaa, hankkii ja siirtää asiakkailleen sähköä, kaukolämpöä,

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN VALMISTELURYHMÄN PERUSTELUMUISTIO LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN 1. Tausta Tukipalvelutoiminnassa tehtävä yhteistyö ja yhteisen tukipalvelukeskuksen perustaminen ovat keskeinen

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle 29.11.2012 Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos Kaupungin sisäinen liikelaitos joka toimii uuden Oulun

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Seutufoorumi 8.10.213 Aija Tuimala Johtaja FCG Konsultointi 8.10.2013 Page 1 8.10.2013 Page 2 Tavoitteena vahvat peruskunnat Paras -hankkeen alusta

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Yhdessä ja/vai erikseen ICT:n eri osa-alueilla

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot