Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN EDUNVALVONTA 7 VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA 8 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 9 TALOUS JA HALLINTO 10 STIPENDIRAHASTO 11 LIITON TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ 12 LIITTEET

3 3 1 YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdar-förbund FHVF rf:n seitsemäskymmenesneljäs (74.) toimintavuosi, jonka aikana toiminnan kehittämistä jatkettiin suunnitelmallisesti liittokokouskaudelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Taloudellinen lama jatkui ja syveni entisestään ja vaikeutti kuntien mahdollisuuksia selviytyä lisääntyvistä lakisääteisistä tehtävistään. STHL pyrki voimakkaasti vaikuttamaan kannanotoillaan ja lausunnoillaan ennaltaehkäisevän toiminnan ja terveydenhoitajatyön toimintaedellytyksiin, jotta ne eivät jäisi jatkuvasti kohoavien sairaanhoitokustannusten jalkoihin. Toimintavuosi oli liiton kannalta historiallinen, sillä helmikuussa ylimääräinen liittokokous päätti, että liitto siirtyy Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:sta Akavan jäseneksi lähtien. Ammatillisessa järjestäytymisessä tapahtuneet ja mahdolliset tulossa olevat muutokset sekä kiristyvä järjestöjen välinen jäsenkilpailu edellyttivät liittoa tekemään arviointia toimintansa tehostamiseksi. Päätöksen teon pohjaksi tehtiin perusteellinen selvitystyö, jossa arvioitiin erilaisia edunvalvonnan vaihtoehtoja liiton toiminnan tehostamiseksi niin työmarkkinaedunvalvonnan kuin ammatillisen, koulutuksellisen ja yhteiskunnallisen edunvalvonnan alueilla. STHL on otettu Akavassa erittäin myönteisesti vastaan. Liittoomme on oltu vilkkaasti yhteydessä ja STHL on ollut yhteydessä useiden akavalaisten terveydenhuoltoalan liittojen kanssa yhteistyön käynnistämiseksi. Myös yhteistoiminta Akavan erilaisissa työryhmissä ja toimikunnissa on päässyt hyvin käyntiin. Keskusjärjestövaihdoksesta johtuen Tehy tehosti entisestään terveydenhoitajien ja terveydenhoitajaopiskelijoiden hankkimista jäsenikseen. STHL:n taholta tähän on vastattu toimintaa tehostamalla muun muassa juuri jäsenhankinnassa. Jäsenmäärä on toimintavuoden aikana noussut 104 jäsenellä. Palvelujärjestelmän kehittämiseen liittyvää uutta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön valmistelua on toimintavuonna jatkettu. Valmistelussa ja lausunnoilla ovat olleet muiden muassa sosiaalihuoltolaki ja vanhuspalvelulaki, joihin liitto on ottanut kantaa. STHL on jatkanut terveydenhuoltolain ja neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen toimeenpanon seurantaa ja pyrkinyt vaikuttamaan muun muassa kampanjallaan siihen, että terveydenhoitajamäärät olisivat riittävät ja mahdollistaisivat asetuksen mukaisen toiminnan. Myönteistä kehitystä on nähtävissä niin THL:n kuin liitonkin tekemien selvitysten mukaan, mutta valitettavasti edelleen on selviä alueellisia ja kuntakohtaisia eroja henkilöstöresursseissa. Valvira ja STM jatkavat asetuksen toimeenpanon seurantaa. Ammattikorkeakoulu-uudistukseen ja erityisesti terveydenhoitaja- ja audionomikoulutukseen liittyviä erilaisia ongelmia on käsitelty liitossa. Koulutusta kehitettäessä on tärkeää tuntea työelämän muuttuvat osaamisvaatimukset, jotta koulutus suunnitellaan ja toteutetaan niin, että riittävä osaaminen voidaan taata. Ammattiliitolla on koulutuksen kehittämisessä merkittävä rooli. Koulutusmäärien tulee olla myös työelämän tarpeita vastaava, ja koulutuksesta valmistuneille tulee ammattitaidon ylläpitämiseksi olla mahdollisuus siirtyä mahdollisimman nopeasti koulutustaan vastaaviin tehtäviin. STHL on vaikuttanut koulutuskysymyksissä ministeriöiden, ammattikorkeakouluverkostojen ja keskusjärjestön kautta. Liiton strategiatyötä on jatkettu. Sen tarkoituksena on toimintarakenteen kehittäminen niin, että se tuo lisää dynaamisuutta käytännön toimintaan. Tavoitteena on uudistaa jäsenten päätöksentekoa

4 4 siten, että päätöksenteko tehostuu, liittovaltuuston asema korostuu ja jäsenbyrokratia vähenee. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää sääntöjen uudistamista. Sen valmistelutyö on käynnistetty, jotta liittokokous voi päättää tarvittavista sääntömuutoksista ja muista mahdollisista toimenpiteistä huhtikuussa TOIMINNAN JOHTO Liittokokous Liittohallitus kutsui koolle liittokokouksen ylimääräiseen kokoukseen päättämään keskusjärjestön vaihtamisesta. Kokous pidettiin Terveydenhoitajapäivien yhteydessä Helsingissä Liittokokoukseen osallistui myös selvitystyöhön liiton palkkaama asiantuntija Jarmo Nurmio. Liittovaltuusto Liittovaltuusto kokoontui kaksi kertaa. Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä kuultiin Akavan puheenjohtaja Sture Fjäderin puheenvuoro, jossa esiteltiin Akavan toimintaa ja toimintaperiaatteita sekä akavalaista terveyspolitiikkaa. Liittovaltuuston puheenjohtajana toimi Maija-Riitta Koniczek Helsingin yhdistyksestä, I varapuheenjohtajana Erja Laitinen Pohjois-Pohjanmaan yhdistyksestä, II varapuheenjohtajana Tarja Sallanko Helsingin yhdistyksestä ja lll puheenjohtajana Terttu Harju Pohjois-Pohjanmaan yhdistyksestä. Liittohallitus Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Liittohallituksen seminaarimatka järjestettiin Prahaan. Seminaarissa suunniteltiin seuraavan liittokokouskauden tavoitteita ja toimintalinjoja. Liittohallituksen puheenjohtajana toimi Leila Lehtomäki. l varapuheenjohtajana toimi Lea Kuosmanen Helsingin yhdistyksestä ja ll varapuheenjohtajana Maritta Ruoranen Hämeen yhdistyksestä. Työvaliokunta Työvaliokunta kokoontui 6 kertaa valmistellen liittohallitukseen menevät asiat ja tehden muut ohjesäännön mukaiset tehtävät. Valiokunnat Edunvalvonta-, järjestö-, koulutus- ja ammattiasiain-, talousvaliokunta sekä lehden toimituskunta työskentelivät vuodelle 2012 laatimiensa toimintasuunnitelmien mukaisesti. Viestintävaliokunta käynnisti toimintansa uudelleen kesän jälkeen. Liittohallituksen asettamat muut työryhmät Erityispätevyystyöryhmä jatkoi toimintaansa erityispätevyysjärjestelmän luomiseksi.

5 5 Toimintavuoden aikana liittohallitus asetti seuraavat työryhmät: Kehittämishanketyöryhmä kokoontui 3 kertaa. Työ jatkuu vuoden 2013 alkupuolella. Järjestösihteerin valintatyöryhmä. 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA Liiton toiminnassa keskeistä on ollut vaikuttaa terveys- ja koulutuspolitiikkaan ja korostaa terveydenhoitajien toteuttaman ennaltaehkäisevän kansanterveystyön merkityksellisyyttä väestön toimintaedellytysten turvaamisessa ja terveyserojen kaventamisessa. Tätä toimintaa on tehty monien eri toimintatapojen kautta. Ennaltaehkäisevän työn toimintaedellytyksiin sekä terveydenhoitaja- ja audionomityön tunnettuuden lisäämiseen on vaikutettu mediatiedotteiden, kannanottojen ja lausuntojen kautta. Terveydenhoitajatyön kampanjalla on pyritty edistämään terveydenhoitajien työn tunnettuutta ja ennaltaehkäisevän työn merkityksellisyyttä sekä neuvola-asetuksen ja terveydenhoitolain toimeenpanoa. Toimintavuoden aikana liitto on vaikuttanut hyvin aktiivisesti terveys- ja koulutuspolitiikkaan useiden kannanottojen ja lausuntojen kautta ja ollut säännöllisesti yhteydessä ministeriöihin ja valtakunnan tason toimijoihin. On tavattu liiton kannalta merkityksellisiä valtakunnantason vaikuttajia kuten peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, THL:n pääjohtaja Pekka Puska ja kansanedustajia. STM:n ja THL:n kanssa yhteistyö on ollut vilkasta ja yhteisiä tapaamisia on järjestetty säännöllisesti. STHL on edustettuna useassa STM:n ja THL:n valtakunnallisessa terveydenedistämistyön kannalta merkittävässä työryhmässä. Työryhmät ovat olleet tärkeä vaikuttamisen, uuden tiedon saamisen ja verkottumisen foorumi, joiden kautta on ollut mahdollista vaikuttaa jäsenistön kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Näistä esimerkkeinä kansanterveyden neuvottelukunta, työterveyshuollon neuvottelukunta, lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta, rokotustyöryhmä sekä kansallinen lihavuuden ehkäisyneuvottelukunta. Liitto on toiminut aktiivisesti kansallisen äitiyshuollon asiantuntijaryhmässä, joka valmisteli uudet äitiysneuvolatyön suositukset. Lausuntokierrokselle suositukset saadaan vasta alkuvuodesta Terveyspolitiikkaan vaikuttamiselle Akavan terveyspoliittisen ohjelman valmistelutyöryhmän puheenjohtajuus on antanut liitolle erinomaisen vaikuttamisen foorumin ja samalla vahvistanut liiton näkyvyyttä terveydenhuoltoalan ammattijärjestöjen kentässä. Liitto on lisäksi tehnyt aktiivisesti yhteisyötä useiden terveyden- ja sosiaalihuoltoalan ammattiliittojen kanssa ja ollut haluttu yhteistyökumppani monien kansalais- ja terveysjärjestöjen terveydenedistämiseen liittyvissä hankkeissa. Lainsäädäntöön vaikuttamistyö on tärkeä liiton tehtävä ja liitto on vaikuttanut aktiivisesti jäsenistön kannalta merkityksellisen lainsäädännön, suositusten ja ohjeiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Toimintavuoden aikana on valmistelussa ollut muiden muassa vanhuspalvelulaki ja sosiaalihuoltolaki, joihin liitto on ottanut kantaa. Aikaisemmin säädettyjen terveydenhuoltolain ja neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen toimeenpanoon on liiton täytynyt edelleen vaikuttaa niin valtakunnan tasolla kuin paikallistasolla yhdistystensä kautta, sillä asetuksen mukaisiin palveluihin ei vieläkään kaikissa kunnissa ole ollut mahdollisuuksia alimitoitetusta henkilöstömäärästä ja lääkäripulasta johtuen. THL:n tuoreen raportin (71/2012) mukaan on nähtävissä myönteistä kehitystä asetuksen edellyttämän toiminnan toteutumisessa, mutta edelleen on olemassa suuria alueellisia ja terveyskeskusten välisiä eroja.

6 6 Ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvät asiat ovat olleet ajankohtaisia valtakunnan tasolla. Terveydenhoitaja- ja audionomikoulutukseen liittyvät monet kysymykset ovat nousseet toimintavuoden aikana vahvasti esille liiton toiminnassa. Koulutuksen kehittämiseksi on annettu lausuntoja ja esitetty kannanottoja. Terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen järjestämiseen liittyviä edunvalvonnallisia kysymyksiä on käsitelty myös yhteisissä tapaamisissa OKM:ssä ja niitä on esitelty ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen tilaisuuksissa ja terveysalan verkostotapaamisissa. Lisäksi on tehty esityksiä terveydenhoitajakoulutusmäärien vähentämiskesi ja koulutuksen keskittämiseksi, koska merkittävä osa ei saa valmistuttuaan terveydenhoitajan työtä. Liitto on joutunut puuttumaan terveydenhoitajakoulutuksen toteutukseen liittyvissä ongelmakohdissa muutamien ammattikorkeakoulujen kohdalla. Liitto on myös tehnyt yhteistyötä Suomen Työterveyshoitajaliiton kanssa ja ollut vaikuttamassa valtakunnan tasolla työterveyshoitajakoulutuksen suunnittelu- ja kehittämistyössä. Audionomikoulutuksen kehittämiseksi ja koulutuksen järjestämisen turvaamiseksi on asiaa käsitelty OKM:ssä, terveysalan verkostossa ja yhteistyökokouksessa Audiologiyhdistyksen kanssa. 4 JÄRJESTÖTOIMINTA Järjestötoiminnan kehittäminen Järjestötoiminnan keskeisinä toiminnan tavoitteina vuonna 2012 olivat järjestäytymisasteen nostaminen, jäsenistön työhyvinvoinnin tukeminen, aktiivinen paikallisyhdistystoiminta sekä liiton näkyvyyden lisääminen. Liiton jäsenkehitys oli nouseva toimintakauden aikana. Kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa joista maksavia jäseniä oli Opiskelijajäsenmäärä oli edellisen vuoden tasoa. Eläkkeelle siirtyneitä oli 50, joka on hieman vähemmän kuin edellisinä vuosina. Toimintakauden aikana liiton vaihtajia oli 66 eli jokseenkin saman verran kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2012 syksyyn asti oli voimassa jäsenhankintakilpailu ja vuoden 2012 alusta otettiin käyttöön 50 lahjakortti vastavalmistuneille liittoon liittyville, joita oli 178. Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetukseen liittyvää Terveydenhoitajatyön kampanjaa jatkettiin vuonna 2012 laajentaen sitä myös terveydenhuollon lain velvoitteisiin. Kampanjan tavoitteena oli muun muassa asetuksen vaateiden mukaisen terveydenhoitajien lisäresursoinnin toteuttaminen kunnissa. Terveydenhoitajavakanssien määrissä on tapahtunut lisääntymistä, mutta edelleen henkilöstömäärä neuvola-, koulu - ja opiskeluterveydenhuollossa alitti suositukset monissa terveyskeskuksissa. Aloitettiin vuoden 2013 kampanjan valmistelu. Liitto osallistui Terveydenhoitaja- Neuvola- ja Kouluterveyspäiville tuoden esille liiton kampanjatoimintaa. Liitosta osallistuttiin myös Audionomipäiville. Audionomiyhdistys täytti 40 vuotta. Audionomien Mitä kuuluu? -kampanja käynnistettiin audionomipäivillä helmikuussa Opiskelijatyö Opiskelijat ovat hyödyntäneet hyvin sähköistä liittymistä. Opiskelijajäsenten hankintakampanjoihin osoitettiin yhdistyksille avustusta opiskelijajäsenmäärän mukaan yhteensä euroa. Liitosta on toteutettu 22 ammattikorkeakoulukäyntiä terveydenhoitajaopiskelijoille toimintakauden aikana. Vuonna 2012 aloitti koko maassa vain yksi audionomiopiskelijoiden ryhmä. Aloittaviin ja valmistuviin opiskelijoihin ollaan oltu myös kirjeitse yhteydessä. Vastavalmistuneista terveydenhoitajista jäseneksi liittyi noin 20 %. Liittymiseen vaikutti terveydenhoitajaksi työllistyminen.

7 7 Opiskelijatoiminnan tehostamiseksi järjestettiin opiskelijavastaavien ja -yhdyshenkilöiden koulutuspäivät Tampereella. Päiville osallistui 22 henkilöä. Opiskelijatilaisuuksissa jaettava tiedotusmateriaali päivitettiin, ja myös uutta jaettavaa materiaalia hankittiin. Liitto oli mukana Akavan opiskelijoiden järjestämällä Akava Camp -korkeakoulukiertueella Helsingissä, Oulussa, Kokkolassa ja Kajaanissa. Terveydenhoitajaopiskelijoita varten tuotettiin liittoa ja jäsenetuja esittelevä juliste. Loppuvuodesta 2012 tuotettiin liiton uusi esittelylehtinen, jonka avulla pyritään lisäämään tietoisuutta liiton toiminnasta sekä liiton ja Akavan jäseneduista niin vastavalmistuneiden terveydenhoitajatyön tai audionomityön aloittaneiden kuin muiden liittoon kuulumattomien joukossa. Jäsentyytyväisyyden lisääminen Liiton toiminnassa on panostettu asiantuntevaan, ajantasaiseen ja nopeaan jäsenpalveluun. Jäseneduista on tiedotettu säännöllisesti Terveydenhoitaja-lehdessä. Jäseneduista Levin kylpylähotellin suosio on edelleen kasvamassa. Hiihtomäentien asunnon vuokraus vapaa-ajan käyttöön on myös lisääntynyt. Liiton uutena jäsenetuna tulivat vuonna 2012 voimaan ST1- ja Shell asemien polttoainealennukset. Akavaan liittymisen jälkeen jäsenet saivat monipuoliset akavalaiset jäsenedut käyttöönsä. Liiton nettisivujen ja jäsensivujen (extranet) hyödyntämisestä on tiedotettu opiskelija- ja jäsentilaisuuksissa, Terveydenhoitajapäivillä ja Terveydenhoitaja-lehdessä. Paikallisen järjestötoiminnan tukeminen Yhdistykset ovat saaneet liitolta toimintansa tukemiseksi jäsenmaksupalautusta yhdistysten maksavien jäsenten suhteessa, minimissään /yhdistys. Toimihenkilöpäivät yhdistysten ydintoimijoille järjestettiin Tampereella. Tilaisuus oli kohdennettu yhdistysten uusille toimijoille. Päiville osallistui 25 toimihenkilöä, järjestövaliokunnan jäseniä ja liiton toimiston henkilökuntaa. Päivien pääteemana oli akavalainen opiskelijatoiminta. Yhdistysten käytössä oli sekä uutta jaettavaa materiaalia että päivitetty liiton esittelymateriaali. Yhdeksän terveydenhoitajayhdistystä ja Audionomiyhdistys anoi ja sai harkinnanvaraista avustusta toimintansa tukemiseksi. Liiton toimihenkilöt ovat vierailleet 34 yhdistystilaisuudessa. Tapaamisissa on esitelty liiton ajankohtaisia asioita ja kuultu jäsenistön palautetta toiminnan kehittämiseksi. Yhdistetty järjestö- ja viestintävaliokunta Yhdistetty järjestö- ja viestintävaliokunta kokoontui kaksi kertaa kevään 2012 aikana. Syksystä 2012 järjestö- ja viestintävaliokunta eriytyivät omiksi valiokunnikseen. Järjestövaliokunta kokoontui kaksi kertaa syksyllä Valiokunnan keskeisiä tehtäviä olivat jäsenhankinnan ja -palvelun sekä yhdistystoiminnan kehittäminen ja seuranta, Terveydenhoitajatyön kampanjan 2012 arviointi ja kampanjan jatkosuunnittelu vuodelle 2013, Toimihenkilöpäivien ja opiskelijavastaavien ja -yhdyshenkilöiden koulutuspäivien suunnittelu sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen ja seuranta. Osallistumisaktiivisuus valiokuntatyöskentelyyn oli hyvä ja järjestövaliokunnan toimintasuunnitelman 2012 tavoitteet saavutettiin.

8 8 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA Neuvottelutoiminta liittotasolla Toimintavuoden alusta lukien (tammi-maaliskuu) astuivat voimaan STHL:n keskeisten toimialueiden uudet virka- ja työehtosopimukset, jotka ovat voimassa ( ) asti. Kunta-alalla saatiin toimintavuoden keväällä pääsopijajärjestöjen ja Kuntatyönantajien kesken valmiiksi jaksotyöaikakokeilua varten tehdyt uudet jaksotyöaikaa koskevat sopimusmääräykset. Toimintavuoden aikana valmisteltiin työaikakokeilun käynnistämistä yhteensä viiden kokeiluun mukaan lähteneen työnantajayksikön kanssa. Jaksotyöaikakokeilu alkoi marraskuun alussa ja kestää noin vuoden. Paikallisen edunvalvontatyön tukeminen Kunta-alalla luottamusmiestoimintaan kohdistui muutospaineita toisaalta organisaatioiden muutosten vuoksi ja toisaalta monien luottamusmiesten eläköitymisen kautta. Uusia luottamusmiehiä saatiin rekrytoitua, mutta uusien työnantajaorganisaatioiden osalta oli myös vaikeuksia luottamusmiesten rekrytoinnissa. Luottamusmiesten peruskurssi järjestettiin Porvoossa. Osallistujia oli 10. KVTES syventävä kurssi, jonka aiheena oli KVTES:n työaikamääräykset, järjestettiin Helsingissä. Osallistujia oli 7. KVTES syventävä kurssi, jonka aiheina olivat muiden muassa KVTES:n vuosilomamääräykset, vapaat ja matkakustannusten korvaukset, järjestettiin Helsingissä Osallistujia oli 7. Yhdessä KTK:n kanssa järjestettiin yhteiset KTN:n pääluottamusmiesten koulutuspäivät Tampereella. Tilaisuuteen osallistui 8 STHL:läistä pääluottamusmiestä. Kurssiin kuului lisäksi yksi ns. etäpäivä , jolloin pääluottamusmiehillä oli mahdollisuus tehdä kurssin etätehtäviä työpäivän ajan. Luottamusmiehille ja aktiiveille tiedotettiin sähköisellä LM-viestillä ajankohtaisista työmarkkinaedunvalvonnan kysymyksistä 6 kertaa. Lisäksi luottamusmiehiä neuvottiin heidän yksittäisissä neuvottelu- ja tulkintakysymyksissä lähinnä puhelimitse ja sähköpostilla. Yhdistysten itse järjestämiin aktiivien ja/tai luottamusmiesten koulutustilaisuuksiin osallistuttiin yhteensä kolme kertaa. Sopimus- ja neuvotteluasema Terveydenhoitajaliitolla on sopimus- ja neuvotteluoikeudet neuvottelujärjestöjensä kautta kuntaalalla, yksityisellä terveyspalvelualalla, yksityisellä sosiaalipalvelualalla, Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimuksessa sekä Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiössä. STHL:n liityttyä työmarkkinakeskusjärjestö Akavaan STHL erosi loppukeväästä myös Palkansaajajärjestö Pardiasta, jolloin samalla päättyi myös valtion sektorin jäsentemme edunvalvonta Pardian kautta. Jäsenistön palvelussuhdeturva Kuntasektorilla on ollut käynnissä lukuisia moninaisia rakenteellisia uudistuksia ja muutoksia palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa vuoden 2012 loppuun voimassa olevan kunta- ja palvelurakenneuudistusta raamittavan ns. puitelain pohjalta. Myös yksityisellä terveyspalvelualalla yrityskauppojen yms. järjestelyjen vuoksi tapahtuvia muutoksia yt-neuvotteluineen on ollut useampia.

9 9 Vuoden aikana on ohjeistettu ja neuvottu useasti paikallisia toimijoitamme, muun muassa luottamusmiehiä, jäsenistömme palvelussuhdeturvan säilyttämiseksi. Samoin yksittäisten jäsenten ongelmiin on annettu ohjeita ja neuvoja toimintavuoden aikana. Jäsenen oikeusturvavakuutus Vuonna 2012 STHL myönsi yhdelle jäsenelle vahinkovakuutusyhtiö Ifin kautta otetun oikeusturvavakuutuksen palvelussuhdeturvan varmistamiseksi. Edunvalvontavaliokunnan toiminta Edunvalvontavaliokunta kokoontui vuonna 2012 neljä kertaa. Valiokunnan toiminta keskittyi muun muassa tehtävien vaativuuden arvioinnin tukimateriaalin, ts. STHL:n terveydenhoitajatyön vaativuuden arvioinnin oppaan, valmisteluun alkuvuonna Opas valmistui lopulliseen sähköiseen muotoon syksyllä ja on luettavissa liiton jäsensivuilla (extranet). Syksyllä valiokunnan toiminta keskittyi valmistelemaan esitettä yksityissektorin luottamusmiesten hankinnan tueksi. Esite saatiin painosta jaettavaksi joulun alla. Kokouksissa käsiteltiin myös ajankohtaisia asioita muiden muassa työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutoimintaa, kunta-alan ja yksityisen alan neuvottelutoiminnan työryhmien ajankohtaisia kysymyksiä, paikallisen toiminnan ajankohtaisia kysymyksiä, liiton seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan sisällytettäviä asioita, liittokokoukseen valmisteltavia toimintalinja-asioita. Kokouksissa valmisteltiin myös luottamusmieskyselyä, joka tehtiin vuoden 2012 lopulla. 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN EDUNVALVONTA Terveydenhoitajatyön ja audionomityön kehittäminen Terveydenhoitajatyön ja audionomityön kehittämisen haasteena on vastata nopeasti muuttuviin ja kasvaviin työelämän haasteisiin. Liitto osallistui lainsäädännön kehittämiseen muun muassa kansanterveystyön neuvottelukunnan ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kautta. Liiton kehittämistyön taustalla ovat kansalliset terveys- ja sosiaalipoliittiset ohjelmat. Liitto seurasi edelleen neuvolatoiminnan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen toimeenpanoa jäsenkyselyin ja yhdistyksiltä saatavien palautteiden kautta. Resurssien lisäämiseen vaikutettiin muiden muassa osallistumalla jäsenyhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin sekä ottamalla kirjallisesti kantaa terveydenhoitajien määrään ja palkkaukseen. Jäseniä ja heidän edustajiaan kannustettiin aktiiviseen vuorovaikutukseen esimiesten ja päättäjien kanssa. Terveydenhoitajamääriä seurattiin myös THL:n ja Tilastokeskuksen tilastojen avulla. Terveydenhoitajaresurssit ovat edelleen riittämättömät monissa kunnissa. Liitto seurasi myös voimaan tulleen terveydenhuoltolain toimeenpanoa sekä tarkoituksenmukaisen työnjaon kehittämistä perusterveydenhuollossa. Lisäksi selvitettiin asetuksen edellyttämiä resursseja tuleviin äitiyshuollon valtakunnallisiin suosituksiin liittyvällä jäsenkyselyllä. Liitto kävi keskusteluja STM:n kanssa terveydenhoitajien tarpeesta ja terveyden edistämisen painopistealueista lähivuosille. Keskusteluja käytiin myös lähipalveluiden säilyttämiseksi palvelurakenneuudistuksessa. Terveydenhoitajamääriä ja niiden muutoksia selviteltiin yhteistyössä THL:n tilastoasiantuntijan kanssa.

10 10 Liitto on tehnyt yhteistyötä monissa valtakunnallisissa hankkeissa: Alkoholihaitat hallintaan (AHAhanke), Lapsiperheiden rajattomat palvelut, Savuton Suomi 2040, Päihteet lapsen silmin (Ensi- ja turvakotien liitto) sekä Äitiyshuollon asiantuntijatyöryhmä. Lisäksi liitto on tehnyt tai valmistellut yhteistyötä muun muassa seuraavien järjestöjen ja liittojen kanssa: Kuluttajaliitto, Marttaliitto, Sydänliitto, Filha, Työterveyshoitajaliitto, Hammaslääkäriliitto, Lääkäriliitto, Suuhygienistiliitto, Talentia, Agronomiliitto, KTK (ravitsemusterapeutit) sekä Farmasialiitto. TAJA:n kanssa tehtiin yhteistyötä muun muassa hoitotyön johtamiseen suuntautuvan professuurin hankkimiseksi yhteistyössä eri tahojen kanssa. STHL sitoutui osaltaan professuurin perustamiskustannuksiin. Ensi- ja turvakotien liiton organisoimassa Päihteet lapsen silmin -hankkeessa on kehitetty muun muassa terveydenhoitajille työvälineitä päihteiden puheeksiottoon. Sydänliiton kanssa tehdään yhteistyötä Neuvokas perhe -hankkeessa, jossa kehitetään uudenlaisia, koko perheen liikuntaja ravitsemusneuvonnan työvälineitä ja -menetelmiä neuvola- ja kouluterveydenhuollossa toimiville terveydenhoitajille. Toimintavuoden aikana STHL on ollut haluttu yhteistyökumppani terveyden edistämisen hankkeissa. Erityispätevyystyöryhmän työskentely on edennyt hyvin. Erityispätevyysjärjestelmä valmistuu vuoden 2013 alussa. Erityispätevyystyötä tukee th, ThM-opiskelija Ursula Johanssonin maisteriopintoihin liittyvä pro gradu -työ. Terveydenhoitajan eettisten ohjeiden valmistelu aloitettiin. STHL osallistuu vuonna 2013 Suomessa järjestettävän 5. Pohjoismaisen imetyskonferenssin suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi käynnistettiin terveydenhoitajien asiantuntijaverkoston luominen. Terveydenhoitajatyöhön liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä seurattiin ja siitä tiedotettiin jäsenistölle Terveydenhoitaja-lehden, liiton verkkosivujen ja jäsentiedotteiden kautta. Terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen kehittäminen Terveydenhoitaja- ja audionomikoulutusta kehitettiin yhdessä jäsenten, koulutus- ja ammattiasiainvaliokunnan ja opettajaverkoston kanssa. STHL ja Audionomiyhdistys ovat toimintavuoden aikana jatkaneet yhteistyötä audionomikoulutuksen ongelmien ratkaisemiseksi. Keväällä 2012 käytiin keskustelemassa OKM:ssä niin terveydenhoitaja- kuin audionomikoulutuksen kehittämishaasteista ja järjestämismahdollisuuksista ja asiaa on esitelty myös STM:ssä, ammattikorkeakoulujen terveysalan verkostossa sekä ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen ja Akavan seminaareissa. Liitto laati esityksen koulutuksen järjestämiseksi ja kehittämiseksi OKM:lle. Audionomikoulutuksen erityisenä huolena on se, ettei audionomikoulutusta järjestetä riittävästi turvaamaan valtakunnallista audionomitarvetta. Terveydenhoitajakoulutuksen kohdalla ongelmana on ylitarjonta ja koulutuksen sisällön heterogeenisyys. Syksyllä 2012 osallistuttiin Audiologiyhdistyksen koollekutsumaan audionomikoulutusta koskevaan keskustelutilaisuuteen. Työterveyshoitajien täydennyskoulutuksen kehittämiseksi ja järjestämiseksi tehtiin yhteistyötä Työterveyshoitajaliiton kanssa ja asiaa käsiteltiin Työterveyslaitoksen ja Akavan järjestämässä kuulemistilaisuudessa. Opettajaverkosto kokoontui vuoden 2012 aikana kolme kertaa STHL:n kutsumana. Käsiteltävinä asioina olivat etenkin terveydenhoitajakoulutuksen tulevaisuus, tulevat äitiysneuvolasuositukset ja synnytyksen jälkitarkastuskoulutuksen kehittäminen. Liitto laati kannanoton synnytyksen jälkitarkastuksen edellyttämästä koulutuksesta. Liitto teki opettajaverkostolle kyselyn terveydenhoitajakoulutuksen kehittämiseksi. Kyselyn tulokset vastasivat melko hyvin opiskelijakyselyn tuloksia.

11 11 Liitto teki vuonna 2012 kaksi kyselyä valmistuville terveydenhoitajille. Kyselyjen tulosten mukaan vain vajaa puolet uusista terveydenhoitajista sijoittuu terveydenhoitajan tehtäviin. Parhaiten terveydenhoitajan ammattiin antoivat valmiuksia äitiysneuvola-, lastenneuvola-, kouluterveydenhuolto- ja työterveyshuoltoon liittyvät opinnot, vähiten perhesuunnittelu- ja vanhusneuvolaan liittyvät opinnot. Tulosten mukaan työterveyshuollon harjoittelua ei kaikilla opiskelijoilla ole. Työolosuhteiden kehittäminen Liitto osallistui Akavan toimikuntien kautta yleiseen työhyvinvoinnin ja työolosuhteiden kehittämiseen. Liitto teki selvityksen riittävistä henkilöstöresursseista. Terveydenhoitajien työolosuhteiden parantamiseksi otettiin kantaa useissa liiton lausunnoissa, tiedotteissa ja kannanotoissa. Täydennys- ja lisäkoulutus Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät järjestettiin Helsingissä. Päivillä oli 560 osallistujaa. Mukana oli runsaasti terveydenhoitajaopiskelijoita eri puolilta Suomea. Valtakunnalliset Audionomipäivät pidettiin Hämeenlinnassa. Osallistujia oli noin 80. Suunniteltiin Tampereella vuonna 2013 pidettävät Terveydenhoitajapäivät. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja STHL:n välillä on jatkettu. Turun yliopisto on tehnyt aloitteen nuorten terveyskäyttäytymiseen liittyvästä tutkimusyhteistyöstä. Liitto teki yhteistyötä terveydenhoitajaopiskelijoiden Minna Lasisen ja Anni Viantien kanssa, jotka tekivät opinnäytetyön otsikolla Sairaan hyvä työ terveyttä edistäen. Työhön liittyi STHL:n tuottama esite terveydenhoitajaopintoja suunnittelevalle. Koulutus- ja ammattiasiainvaliokunta Koulutus- ja ammattiasiainvaliokunta kokoontui neljä kertaa toimintavuoden aikana. Kokouksista yksi oli puhelinkokous ja yksi 2-päiväinen kokous. Valiokunnan keskeisiä tehtäviä olivat Terveydenhoitajapäivien suunnittelu ja kannanottojen antaminen liitolta pyydettyihin lausuntoihin. Ainustipendihakemus uudistettiin. Lisäksi valiokunta käsitteli ammattikorkeakoululainsäädännön muutosten mahdollisia vaikutuksia terveydenhoitajakoulutukseen sekä liiton kansainvälisen toiminnan kehittämistä. 7 VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA Liiton viestinnässä keskeistä on ollut lisätä STHL:n tunnettuutta terveydenhoitajien ja audionomien edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestönä sekä edistää terveydenhoitajan ja audionomin ammatin yleistä tunnettuutta. Tärkeää on ollut myös viestittää jäsenille liiton asioista. Viestintää on toteutettu viestintästrategian mukaisesti. Liiton toiminnasta on tiedotettu monen viestintäkanavan kautta: liiton verkkosivuilla, Terveydenhoitaja-lehdessä, Terveydenhoitaja- ja Audionomipäivillä, jäsen-, yhdistys- ja mediatiedotteilla, Facebookin STHL ry -sivustolla, yhdistyskäyntien ja yhdistysten liittovierailujen yhteydessä sekä opiskelijatapaamisten yhteydessä. Jäsenyhdistysten tiedottajat ovat voineet hyödyntää liiton yleis- ja jäsentiedotteita omassa tiedotuksessaan. Yhdistyksiä on myös autettu tiedotteiden laatimisessa. Terveydenhoitajan sekä audionomityön tunnettuutta on toimintavuoden aikana edistetty myös monien eri kanavien lautta. Asiantuntijuutta on nostettu esille tiedotteissa, erilaisten työryhmien kokouksissa sekä lausuntojen ja kannanottojen välityksellä. Mediassa liitto on näkynyt yhdistysten Tyy-

12 12 nen päivän vietolla/vuoden terveydenhoitajan valinnalla. Lisäksi STHL:n myöntämien tunnustuksien ja stipendien avulla on saatu näkyvyyttä. STHL valitsi vuoden 2012 terveydenhoitajaksi Tuula Kuhan Kirkkonummelta ja Audionomiyhdistys vuoden 2012 audionomiksi Päivi Räisäsen Hämeenlinnasta. Berner Oy:n ja STHL:n yhteisen, vuosittain jaettavan Ainu-stipendin sai terveydenhoitaja Tuovi Ylenius Hyvinkäältä. Terveydenhoitajatyön vuoden 2013 kampanjan valmistelu aloitettiin tekemällä esite, jossa kerrotaan terveydenhoitajatyön laaja-alaisuudesta ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kustannusvaikutuksista. Audionomien Mitä kuuluu -kampanja julkistettiin Audionomipäivillä Liitto osallistui kampanjaan asiantuntemuksensa avulla ja tuki kampanjaa harkinnanvaraisella avustuksella. Nettisivujen kehittämistä ja päivitystä sekä tunnetuksi tekemistä tulee edelleen jatkaa ja kehittää. Vuoden 2012 loppupuolella alkoi verkkosivujen etusivun uudistamistyö ja uutiskirjeen suunnittelu. Viestintävaliokunta Viestintävaliokunta aloitti toimintansa tauon jälkeen jälleen syksyllä 2012, jolloin pidettiin kaksi kokousta. Valiokunnan keskeisiä tehtäviä oli viestinnän työsuunnitelman laatiminen vuodelle Julkaisut Terveydenhoitaja/Hälsovårdare-esite suomeksi ja ruotsiksi Työn vaativuuden arviointi TVA Luottamusmiesesite yksityiselle sektorille Terveenä kaiken ikäisenä -julistesarja (kaksiosainen) Juliste terveydenhoitajaopiskelijoille Luentokirja Terveydenhoitajapäivien luennoista ja postereista 2012 Luentokirja Audionomipäivien luennoista 2012 STHL ry:n jäsenkalenteri 2012 Luottamusmieskalenteri 2012 Terveydenhoitaja/Hälsovårdaren Terveydenhoitaja-lehti on ammattilehti, jossa julkaistaan ajankohtaista tietoa niin terveys-, sosiaali-, koulutus- ja yhteiskuntapolitiikasta kuin terveydenhoitajan ja audionomin työstä ja koulutuksesta: Lehdessä käsitellään myös työmarkkinaedunvalvontaan ja järjestötoimintaan liittyviä asioita. Toimintavuoden aikana tavoitteena on ollut kehittää lehteä niin, että sen kiinnostavuus ja luettavuus paranevat. Luettavuuden parantamiseksi on pyritty kehittämään lehden taittoa ja lyhentämään artikkelien pituutta. Lisäksi tavoitteena on ollut lehden kustannusten hillintä, koska ilmoitusmyynti lehdessä on yleisen taloustaantuman vuoksi selvästi vähentynyt. Vuoden 2012 vuosikerta piti sisällään 8 numeroa, joista yksi oli kaksoisnumero. Lehteä julkaistaan myös sähköisessä muodossa liiton jäsensivuilla. Lehden toimituskunta Terveydenhoitajalehden toimituskunta kokoontui kolme kertaa. Yksi tapaamiskerroista oli kaksipäiväinen seminaari, jolloin paneuduttiin erityisesti lehden sisältöön ja ulkoasuun. Toimituskunnan jäsenet ovat aktiivisesti osallistuneet lehden sisältöjen suunnitteluun, artikkelipyyntöihin ja lehden kehittämiseen. Lisäksi toimituskunnan jäsenissä on ollut aktiivisia artikkelin kirjoittajia.

13 13 Lehden toimituskunta valitsi Terveydenhoitaja-lehden vuoden 2011 parhaaksi artikkeliksi terveydenhoitaja Maritta Komminahon artikkelin Työhyvinvointi on kaikkien yhteinen asia. Kunniamaininta annettiin Satu Ruismäen artikkelille Opiskelijavaihdossa Länsi-Keniassa. 8 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tehdä terveydenhoitajatyötä ja Suomen Terveydenhoitajaliittoa tunnetuksi kansainvälisesti ja vaikuttaa EU-lainsäädäntötyöhön. Liitto osallistui kansainväliseen edunvalvonta- ja kehittämistyöhön sekä päätöksentekoon työmarkkina-, sosiaali-, terveys- ja koulutuspolitiikassa keskusjärjestö STTK:n ja alkaen Akavan sekä neuvottelu- ja pääsopijajärjestöjen Tekniikka ja Terveys KTN:n ja Pardian kautta. Liitto antoi lausuntonsa eurooppalaisesta terveysohjelmasta HEALTH 2020 The New European Policy for Health. Jatkettiin kansainvälisyyssuunnitelman valmistelua liiton kansainvälisen toiminnan laajentamiseksi. Kesällä 2012 liitossa oli kansainvälisen terveydenhoitotyön opettaja neljän viikon järjestötoiminnan tutustumisjaksolla. Liitto osallistuu vuonna 2013 Suomessa järjestettävän 5. Pohjoismaisen imetyskonferenssin suunnitteluun ja toteutukseen. 9 TALOUS JA TALOUSHALLINTO Liiton toiminnan tavoitteena on ollut vakaa talous, jota ohjaa vahvistettu talousarvio. Liiton voimavarojen kohdentamisessa on pyritty tehostamaan toimintaa niin, että edunvalvonta ja jäsenpalvelu olisivat mahdollisimman hyvää ja jäsenistölle oikeudenmukaista. Talouden hoidossa keskeistä on ollut se, että talous perustuisi mahdollisimman realistiselle tiedolle jäsenmaksutuloista. Siksi jäsenkehitystä on seurattu aktiivisesti ja ns. rästityksiä ja jäsenmaksuperintää on tehty systemaattisesti. Liiton talous perustuu jäsenmaksutuloihin. Jäsenmaksuperintä on pääosin työnantajaperinnässä. Jäsenmaksu oli 1,3 % työntekijän varsinaisesta palkasta. Euromääräinen jäsenmaksu (360 /v) ei ollut käytössä enää vuonna Jäsenyhdistyksille maksettiin jäsenmaksupalautusta niiden toiminnan turvaamiseksi. Maksoimme jäsenmaksua Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:lle (ad ), Pardia ry:lle (ad ), Akavalle ( lähtien) ja Tekniikka ja Terveys KTN ry:lle ja muille liiton toimintaa lähellä oleville järjestöille sekä toiminta-avustusta Tekniikka ja Terveys KTN ry:n paikallisyhdistyksille. Taloushallinnon palvelut ostettiin Tivonet Oy:ltä. Sopimukseen sisältyi juokseva kirjanpito, maksuliikenne, laskutus, palkanlaskenta, tilinpäätös ja tasekirjan laadinta sekä budjetin tekoon osallistuminen. Sisäistä valvontaa on hoitanut liiton puheenjohtaja. Liittohallitus, työvaliokunta ja talousvaliokunta ovat kokouksissaan seuranneet liiton taloutta ja talousarvion toteutumista osavuosiraporttien kautta. Talousvaliokunta laati tehtävänsä mukaisesti liittovaltuuston syyskokoukselle raportin liiton taloudellisesta tilanteesta.

14 14 Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG. Päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli ja toisena tilintarkastajana KHT Outi Hieta, varatilintarkastajina KHT Mikko Laitinen ja KHT Heidi Vierros. Tilinpäätös vuodelta 2012 osoitti ylijäämää ,00 euroa. 10 STIPENDIRAHASTO Tyyne Luoman testamenttiin perustuvan stipendirahaston varoja oli sijoitettuna Lönnrotinkatu 30 D:ssä sijaitsevan Kiinteistö Oy Helsingin Eliaksen talo 1:n osakkeisiin sekä Tyyne Luoman pankkitilille Nordeassa ja Korkorahastoon Sampo Pankissa. Timo Louhiolan testamenttaama Hiihtomäentie 34:ssä oleva huoneisto on ollut jäsenetu jäsenille. Liiton maksamat vuokratuotot stipendirahastolle (Lönnrotinkatu 30 D ja Hiihtomäentie 34) olivat 5040 euroa. Rahaston sääntöjen mukaan apurahoja myönnettiin naispuolisille työssään ansioituneille liiton terveydenhoitajajäsenille, kansanterveystyötä erityisesti kehittäville ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskeleville sekä kansanterveystyötä edistävään tutkimukseen ja opintomatkoihin. Timo Louhiolan testamentin määräyksen mukaan apurahoja myönnettiin Helsingin yhdistyksen jäsenille. Toimintavuoden aikana stipendirahastosta jaettiin apurahoja yhteensä euroa. 11 LIITON TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ Liiton toimisto sijaitsee osoitteessa Lönnrotinkatu 30 D, Helsinki. Liitossa ovat toimintavuonna 2012 työskennelleet: puheenjohtaja Leila Lehtomäki neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen kehittämispäällikkö Anne Ylönen järjestöpäällikkö Tarja Leinonen tiedottaja Tiina Raivo jäsensihteeri Jaana Lehtinen ( asti) jäsensihteeri Elina Tuomas-Kettunen ( lähtien) järjestösihteeri Tarja Lavikainen (aikaisemmin sihteeri) Toimintasuunnitelma on ohjannut henkilöstön työtä ja toiminnan suunnittelua ja arviointia on tehty yhteisien kehittämispäivien yhteydessä, toimistokokouksissa ja kehityskeskusteluissa. Henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista on pyritty tukemaan tehostamalla työn suunnittelua, työterveyshuollon antamilla palveluilla, yhteisellä virkistystoiminnalla ja terveysrahalla. Työterveyshuollon kanssa on käynnistetty työyhteisön kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä liiton työntekijöiden työhyvinvointia ja jaksamista sekä kehittää yhteisöllisiä toimintakäytäntöjä. Sihteeri-nimike muutettiin järjestösihteeriksi. Henkilöstöllä on ollut myös mahdollisuuksia hakeutua koulutukseen tarpeidensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti koulutusmäärärahan puitteissa.

15 15 12 LIITTEET 1. Liittovaltuusto 2. Liittokokous 3. Liittohallitus 4. Työvaliokunta 5. Talousvaliokunta 6. Edunvalvontavaliokunta 7. Järjestövaliokunta 8. Koulutus- ja ammattiasiainvaliokunta 9. Viestintävaliokunta 10. Lehden toimituskunta 11. Työryhmät 12. Valtakunnalliset työryhmät ja yhteistyöhankkeet 13. Edustukset ja yhteistyötahot 14. Edustus STTK:ssa ja Akavassa 15. Jäsentilasto 16. Kampanjatapahtumat 17. Lausunnot ja kannanotot 18. Tiedotteet 19. Yhdistyskäynnit ja vierailut 20. Ammattikorkeakoulukäynnit ja opiskelijatilaisuudet 21. Työmarkkinasopimukset

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2009 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ sivu 3 2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN sivu 5 3 NEUVOTTELU- JA SOPIMUSTOIMINTA sivu 7 4 JÄRJESTÖTOIMINTA sivu 10 5

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Vuosi 2015 on yhdistyksemme juhlavuosi. Vietämme syksyllä vireitä 70 -vuotisjuhlia. Valmisteilla olevassa SOTE-laissa korostetaan terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO TOIMINTALINJA 2013 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT sivu 4 2 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA sivu 5 3 TYÖMARKKINA- EDUNVALVONTA sivu 6 4 JÄRJESTÖTOIMINTA sivu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaiset Toimintasuunnitelma 2014 Carita Bardakci 14.11.2013 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Toimisto-, hallinto ja IT-alan ammattilaiset 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL ry sivu 1

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL ry sivu 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL ry sivu 1 Sisällysluettelo Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry 3 Terveydenhoitajakoulutus 4 Laillistaminen sekä sairaanhoitajaksi että terveydenhoitajaksi 5 Kuulontutkijakoulutus

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry VUOSIKERTOMUS 2010

Uudenmaan yhdistys ry VUOSIKERTOMUS 2010 Uudenmaan yhdistys ry VUOSIKERTOMUS 2010 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 2 2. HALLITUS 3 3. KOKOUKSET JA NIIHIN OSALLISTUMINEN 3 4. JÄRJESTÖTOIMINTA 4 5. JÄSENTOIMINTA 5 6. PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 6 7. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Terveydenhoitajien tarve työelämässä. 20.5.2014 Leila Lehtomäki Puheenjohtaja, TtT Suomen Terveydenhoitajaliitto, STHL ry

Terveydenhoitajien tarve työelämässä. 20.5.2014 Leila Lehtomäki Puheenjohtaja, TtT Suomen Terveydenhoitajaliitto, STHL ry Terveydenhoitajien tarve työelämässä 20.5.2014 Leila Lehtomäki Puheenjohtaja, TtT Suomen Terveydenhoitajaliitto, STHL ry Laillistetut terveydenhoitajat Valviran rekisterissä ( Valvira 3/2014) 2009 2010

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry:n. Yhdistys ry:n, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf:s

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry:n. Yhdistys ry:n, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf:s Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry Lapin terveydenhoitajayhdistys ry hyväksytty PRH 15.2.2015 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry:n Yhdistys ry:n, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf:s Förening rf:s

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Työelämäasioiden edunvalvonnasta

Työelämäasioiden edunvalvonnasta Työelämäasioiden edunvalvonnasta - työhyvinvointi ja konfliktit Työelämäasiamies Marjatta Pitkänen OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ ry 7.3.2008 TYHY edunvalvonta / mapi 1 Työelämäasioiden edunvalvonta >

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys

Lisätiedot

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 / 5 TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2 / 5 1. JOHDANTO Ammattiosaston tarkoituksena on koota toimialueensa terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013. 1. Yleistä

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013. 1. Yleistä Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistä Liiton toimintaa on leimannut vuonna 2013 15-vuotisjuhla ja valtuustovaalit. Juhlavuoden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT Hyväksytty PRH 2.10.2013 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Tehyn ammattiosaston hallitus harkitsee itsenäisesti, mistä asioista ja millä edellytyksillä se tekee työnantajan kanssa paikallisia sopimuksia.

Tehyn ammattiosaston hallitus harkitsee itsenäisesti, mistä asioista ja millä edellytyksillä se tekee työnantajan kanssa paikallisia sopimuksia. 1 Tehyn Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin ammattiosasto 508 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JOHDANTO Ammattiosasto yhdistää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin palveluksessa olevat jäsenensä. Se toimii jäsenten

Lisätiedot

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle Päivitetty 29.11.2011 TILAn työsuunnitelma vuodelle 2012 TILAn tehtävät (1) KHT-tilintarkastajien t t ja KHT-yhteisöjen hyväksyminen (TilintL 30 ja 33 ) KHT- ja HTM-tutkintojen tki t järjestäminen j (TilintL

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAJO ry pähkinänkuoressa

SAJO ry pähkinänkuoressa SAJO ry pähkinänkuoressa Lepola Reija 20.2.2015 TOIMINTA-AJATUS Yhdistys edistää jäsenistönsä ammatillista osaamista, palvelussuhteeseen liittyviä ehtoja ja työssä jaksamista, kehittää ammatillista koulutusta

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät

Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät 19.3.2012 2 HAASTE? Mikä tai mitkä ovat it-alan edunvalvontahaasteita? Työehtosopimuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman kirjaus kesäkuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Silmäys työelämästrategiaan 2020. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen

Silmäys työelämästrategiaan 2020. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen Silmäys työelämästrategiaan 2020 KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Joensuu ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Joensuu ja sihteeriksi Kaija Vasala. ESITYSLISTA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 29.8.2014, klo 15.30 Paikka: Madetojan Sali, Oulu 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15. 30 2. Kokouksen

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Yhdistyksen ja hallituksen toiminta... 2 3 Koulutus- ja työmarkkinapolitiikka... 3 4 Tiedotus... 4 5 Alueellinen opiskelijatoiminta... 5 6 Vuoden 2014

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja (AMK) Nuorisokoulutuksessa opintojen kesto on

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ja Suomen Ringetteliitto ry:n yhdistymisprosessi ja - aikataulu. Ehdotus syyskokoukselle 11.11.2012

Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ja Suomen Ringetteliitto ry:n yhdistymisprosessi ja - aikataulu. Ehdotus syyskokoukselle 11.11.2012 Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ja Suomen Ringetteliitto ry:n yhdistymisprosessi ja - aikataulu Ehdotus syyskokoukselle 11.11.2012 Tavoite Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry Lajien kansallinen kattojärjestö;

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1(6)

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1(6) Suomen Motoristit ry:n toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1(6) Edunvalvonnan tavoitteena on, että moottoripyöräilyä ei tule rajoittaa enempää kuin liikenneturvallisuuden tai ympäristön kannalta

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY POHJOLA-NORDENS DISTRIKT I TAVASTLAND RF POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Pohjola-Nordenin Hämeen piiri

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot