Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN EDUNVALVONTA 7 VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA 8 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 9 TALOUS JA HALLINTO 10 STIPENDIRAHASTO 11 LIITON TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ 12 LIITTEET

3 3 1 YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdar-förbund FHVF rf:n seitsemäskymmenesneljäs (74.) toimintavuosi, jonka aikana toiminnan kehittämistä jatkettiin suunnitelmallisesti liittokokouskaudelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Taloudellinen lama jatkui ja syveni entisestään ja vaikeutti kuntien mahdollisuuksia selviytyä lisääntyvistä lakisääteisistä tehtävistään. STHL pyrki voimakkaasti vaikuttamaan kannanotoillaan ja lausunnoillaan ennaltaehkäisevän toiminnan ja terveydenhoitajatyön toimintaedellytyksiin, jotta ne eivät jäisi jatkuvasti kohoavien sairaanhoitokustannusten jalkoihin. Toimintavuosi oli liiton kannalta historiallinen, sillä helmikuussa ylimääräinen liittokokous päätti, että liitto siirtyy Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:sta Akavan jäseneksi lähtien. Ammatillisessa järjestäytymisessä tapahtuneet ja mahdolliset tulossa olevat muutokset sekä kiristyvä järjestöjen välinen jäsenkilpailu edellyttivät liittoa tekemään arviointia toimintansa tehostamiseksi. Päätöksen teon pohjaksi tehtiin perusteellinen selvitystyö, jossa arvioitiin erilaisia edunvalvonnan vaihtoehtoja liiton toiminnan tehostamiseksi niin työmarkkinaedunvalvonnan kuin ammatillisen, koulutuksellisen ja yhteiskunnallisen edunvalvonnan alueilla. STHL on otettu Akavassa erittäin myönteisesti vastaan. Liittoomme on oltu vilkkaasti yhteydessä ja STHL on ollut yhteydessä useiden akavalaisten terveydenhuoltoalan liittojen kanssa yhteistyön käynnistämiseksi. Myös yhteistoiminta Akavan erilaisissa työryhmissä ja toimikunnissa on päässyt hyvin käyntiin. Keskusjärjestövaihdoksesta johtuen Tehy tehosti entisestään terveydenhoitajien ja terveydenhoitajaopiskelijoiden hankkimista jäsenikseen. STHL:n taholta tähän on vastattu toimintaa tehostamalla muun muassa juuri jäsenhankinnassa. Jäsenmäärä on toimintavuoden aikana noussut 104 jäsenellä. Palvelujärjestelmän kehittämiseen liittyvää uutta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön valmistelua on toimintavuonna jatkettu. Valmistelussa ja lausunnoilla ovat olleet muiden muassa sosiaalihuoltolaki ja vanhuspalvelulaki, joihin liitto on ottanut kantaa. STHL on jatkanut terveydenhuoltolain ja neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen toimeenpanon seurantaa ja pyrkinyt vaikuttamaan muun muassa kampanjallaan siihen, että terveydenhoitajamäärät olisivat riittävät ja mahdollistaisivat asetuksen mukaisen toiminnan. Myönteistä kehitystä on nähtävissä niin THL:n kuin liitonkin tekemien selvitysten mukaan, mutta valitettavasti edelleen on selviä alueellisia ja kuntakohtaisia eroja henkilöstöresursseissa. Valvira ja STM jatkavat asetuksen toimeenpanon seurantaa. Ammattikorkeakoulu-uudistukseen ja erityisesti terveydenhoitaja- ja audionomikoulutukseen liittyviä erilaisia ongelmia on käsitelty liitossa. Koulutusta kehitettäessä on tärkeää tuntea työelämän muuttuvat osaamisvaatimukset, jotta koulutus suunnitellaan ja toteutetaan niin, että riittävä osaaminen voidaan taata. Ammattiliitolla on koulutuksen kehittämisessä merkittävä rooli. Koulutusmäärien tulee olla myös työelämän tarpeita vastaava, ja koulutuksesta valmistuneille tulee ammattitaidon ylläpitämiseksi olla mahdollisuus siirtyä mahdollisimman nopeasti koulutustaan vastaaviin tehtäviin. STHL on vaikuttanut koulutuskysymyksissä ministeriöiden, ammattikorkeakouluverkostojen ja keskusjärjestön kautta. Liiton strategiatyötä on jatkettu. Sen tarkoituksena on toimintarakenteen kehittäminen niin, että se tuo lisää dynaamisuutta käytännön toimintaan. Tavoitteena on uudistaa jäsenten päätöksentekoa

4 4 siten, että päätöksenteko tehostuu, liittovaltuuston asema korostuu ja jäsenbyrokratia vähenee. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää sääntöjen uudistamista. Sen valmistelutyö on käynnistetty, jotta liittokokous voi päättää tarvittavista sääntömuutoksista ja muista mahdollisista toimenpiteistä huhtikuussa TOIMINNAN JOHTO Liittokokous Liittohallitus kutsui koolle liittokokouksen ylimääräiseen kokoukseen päättämään keskusjärjestön vaihtamisesta. Kokous pidettiin Terveydenhoitajapäivien yhteydessä Helsingissä Liittokokoukseen osallistui myös selvitystyöhön liiton palkkaama asiantuntija Jarmo Nurmio. Liittovaltuusto Liittovaltuusto kokoontui kaksi kertaa. Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä kuultiin Akavan puheenjohtaja Sture Fjäderin puheenvuoro, jossa esiteltiin Akavan toimintaa ja toimintaperiaatteita sekä akavalaista terveyspolitiikkaa. Liittovaltuuston puheenjohtajana toimi Maija-Riitta Koniczek Helsingin yhdistyksestä, I varapuheenjohtajana Erja Laitinen Pohjois-Pohjanmaan yhdistyksestä, II varapuheenjohtajana Tarja Sallanko Helsingin yhdistyksestä ja lll puheenjohtajana Terttu Harju Pohjois-Pohjanmaan yhdistyksestä. Liittohallitus Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Liittohallituksen seminaarimatka järjestettiin Prahaan. Seminaarissa suunniteltiin seuraavan liittokokouskauden tavoitteita ja toimintalinjoja. Liittohallituksen puheenjohtajana toimi Leila Lehtomäki. l varapuheenjohtajana toimi Lea Kuosmanen Helsingin yhdistyksestä ja ll varapuheenjohtajana Maritta Ruoranen Hämeen yhdistyksestä. Työvaliokunta Työvaliokunta kokoontui 6 kertaa valmistellen liittohallitukseen menevät asiat ja tehden muut ohjesäännön mukaiset tehtävät. Valiokunnat Edunvalvonta-, järjestö-, koulutus- ja ammattiasiain-, talousvaliokunta sekä lehden toimituskunta työskentelivät vuodelle 2012 laatimiensa toimintasuunnitelmien mukaisesti. Viestintävaliokunta käynnisti toimintansa uudelleen kesän jälkeen. Liittohallituksen asettamat muut työryhmät Erityispätevyystyöryhmä jatkoi toimintaansa erityispätevyysjärjestelmän luomiseksi.

5 5 Toimintavuoden aikana liittohallitus asetti seuraavat työryhmät: Kehittämishanketyöryhmä kokoontui 3 kertaa. Työ jatkuu vuoden 2013 alkupuolella. Järjestösihteerin valintatyöryhmä. 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA Liiton toiminnassa keskeistä on ollut vaikuttaa terveys- ja koulutuspolitiikkaan ja korostaa terveydenhoitajien toteuttaman ennaltaehkäisevän kansanterveystyön merkityksellisyyttä väestön toimintaedellytysten turvaamisessa ja terveyserojen kaventamisessa. Tätä toimintaa on tehty monien eri toimintatapojen kautta. Ennaltaehkäisevän työn toimintaedellytyksiin sekä terveydenhoitaja- ja audionomityön tunnettuuden lisäämiseen on vaikutettu mediatiedotteiden, kannanottojen ja lausuntojen kautta. Terveydenhoitajatyön kampanjalla on pyritty edistämään terveydenhoitajien työn tunnettuutta ja ennaltaehkäisevän työn merkityksellisyyttä sekä neuvola-asetuksen ja terveydenhoitolain toimeenpanoa. Toimintavuoden aikana liitto on vaikuttanut hyvin aktiivisesti terveys- ja koulutuspolitiikkaan useiden kannanottojen ja lausuntojen kautta ja ollut säännöllisesti yhteydessä ministeriöihin ja valtakunnan tason toimijoihin. On tavattu liiton kannalta merkityksellisiä valtakunnantason vaikuttajia kuten peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, THL:n pääjohtaja Pekka Puska ja kansanedustajia. STM:n ja THL:n kanssa yhteistyö on ollut vilkasta ja yhteisiä tapaamisia on järjestetty säännöllisesti. STHL on edustettuna useassa STM:n ja THL:n valtakunnallisessa terveydenedistämistyön kannalta merkittävässä työryhmässä. Työryhmät ovat olleet tärkeä vaikuttamisen, uuden tiedon saamisen ja verkottumisen foorumi, joiden kautta on ollut mahdollista vaikuttaa jäsenistön kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Näistä esimerkkeinä kansanterveyden neuvottelukunta, työterveyshuollon neuvottelukunta, lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta, rokotustyöryhmä sekä kansallinen lihavuuden ehkäisyneuvottelukunta. Liitto on toiminut aktiivisesti kansallisen äitiyshuollon asiantuntijaryhmässä, joka valmisteli uudet äitiysneuvolatyön suositukset. Lausuntokierrokselle suositukset saadaan vasta alkuvuodesta Terveyspolitiikkaan vaikuttamiselle Akavan terveyspoliittisen ohjelman valmistelutyöryhmän puheenjohtajuus on antanut liitolle erinomaisen vaikuttamisen foorumin ja samalla vahvistanut liiton näkyvyyttä terveydenhuoltoalan ammattijärjestöjen kentässä. Liitto on lisäksi tehnyt aktiivisesti yhteisyötä useiden terveyden- ja sosiaalihuoltoalan ammattiliittojen kanssa ja ollut haluttu yhteistyökumppani monien kansalais- ja terveysjärjestöjen terveydenedistämiseen liittyvissä hankkeissa. Lainsäädäntöön vaikuttamistyö on tärkeä liiton tehtävä ja liitto on vaikuttanut aktiivisesti jäsenistön kannalta merkityksellisen lainsäädännön, suositusten ja ohjeiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Toimintavuoden aikana on valmistelussa ollut muiden muassa vanhuspalvelulaki ja sosiaalihuoltolaki, joihin liitto on ottanut kantaa. Aikaisemmin säädettyjen terveydenhuoltolain ja neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen toimeenpanoon on liiton täytynyt edelleen vaikuttaa niin valtakunnan tasolla kuin paikallistasolla yhdistystensä kautta, sillä asetuksen mukaisiin palveluihin ei vieläkään kaikissa kunnissa ole ollut mahdollisuuksia alimitoitetusta henkilöstömäärästä ja lääkäripulasta johtuen. THL:n tuoreen raportin (71/2012) mukaan on nähtävissä myönteistä kehitystä asetuksen edellyttämän toiminnan toteutumisessa, mutta edelleen on olemassa suuria alueellisia ja terveyskeskusten välisiä eroja.

6 6 Ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvät asiat ovat olleet ajankohtaisia valtakunnan tasolla. Terveydenhoitaja- ja audionomikoulutukseen liittyvät monet kysymykset ovat nousseet toimintavuoden aikana vahvasti esille liiton toiminnassa. Koulutuksen kehittämiseksi on annettu lausuntoja ja esitetty kannanottoja. Terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen järjestämiseen liittyviä edunvalvonnallisia kysymyksiä on käsitelty myös yhteisissä tapaamisissa OKM:ssä ja niitä on esitelty ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen tilaisuuksissa ja terveysalan verkostotapaamisissa. Lisäksi on tehty esityksiä terveydenhoitajakoulutusmäärien vähentämiskesi ja koulutuksen keskittämiseksi, koska merkittävä osa ei saa valmistuttuaan terveydenhoitajan työtä. Liitto on joutunut puuttumaan terveydenhoitajakoulutuksen toteutukseen liittyvissä ongelmakohdissa muutamien ammattikorkeakoulujen kohdalla. Liitto on myös tehnyt yhteistyötä Suomen Työterveyshoitajaliiton kanssa ja ollut vaikuttamassa valtakunnan tasolla työterveyshoitajakoulutuksen suunnittelu- ja kehittämistyössä. Audionomikoulutuksen kehittämiseksi ja koulutuksen järjestämisen turvaamiseksi on asiaa käsitelty OKM:ssä, terveysalan verkostossa ja yhteistyökokouksessa Audiologiyhdistyksen kanssa. 4 JÄRJESTÖTOIMINTA Järjestötoiminnan kehittäminen Järjestötoiminnan keskeisinä toiminnan tavoitteina vuonna 2012 olivat järjestäytymisasteen nostaminen, jäsenistön työhyvinvoinnin tukeminen, aktiivinen paikallisyhdistystoiminta sekä liiton näkyvyyden lisääminen. Liiton jäsenkehitys oli nouseva toimintakauden aikana. Kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa joista maksavia jäseniä oli Opiskelijajäsenmäärä oli edellisen vuoden tasoa. Eläkkeelle siirtyneitä oli 50, joka on hieman vähemmän kuin edellisinä vuosina. Toimintakauden aikana liiton vaihtajia oli 66 eli jokseenkin saman verran kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2012 syksyyn asti oli voimassa jäsenhankintakilpailu ja vuoden 2012 alusta otettiin käyttöön 50 lahjakortti vastavalmistuneille liittoon liittyville, joita oli 178. Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetukseen liittyvää Terveydenhoitajatyön kampanjaa jatkettiin vuonna 2012 laajentaen sitä myös terveydenhuollon lain velvoitteisiin. Kampanjan tavoitteena oli muun muassa asetuksen vaateiden mukaisen terveydenhoitajien lisäresursoinnin toteuttaminen kunnissa. Terveydenhoitajavakanssien määrissä on tapahtunut lisääntymistä, mutta edelleen henkilöstömäärä neuvola-, koulu - ja opiskeluterveydenhuollossa alitti suositukset monissa terveyskeskuksissa. Aloitettiin vuoden 2013 kampanjan valmistelu. Liitto osallistui Terveydenhoitaja- Neuvola- ja Kouluterveyspäiville tuoden esille liiton kampanjatoimintaa. Liitosta osallistuttiin myös Audionomipäiville. Audionomiyhdistys täytti 40 vuotta. Audionomien Mitä kuuluu? -kampanja käynnistettiin audionomipäivillä helmikuussa Opiskelijatyö Opiskelijat ovat hyödyntäneet hyvin sähköistä liittymistä. Opiskelijajäsenten hankintakampanjoihin osoitettiin yhdistyksille avustusta opiskelijajäsenmäärän mukaan yhteensä euroa. Liitosta on toteutettu 22 ammattikorkeakoulukäyntiä terveydenhoitajaopiskelijoille toimintakauden aikana. Vuonna 2012 aloitti koko maassa vain yksi audionomiopiskelijoiden ryhmä. Aloittaviin ja valmistuviin opiskelijoihin ollaan oltu myös kirjeitse yhteydessä. Vastavalmistuneista terveydenhoitajista jäseneksi liittyi noin 20 %. Liittymiseen vaikutti terveydenhoitajaksi työllistyminen.

7 7 Opiskelijatoiminnan tehostamiseksi järjestettiin opiskelijavastaavien ja -yhdyshenkilöiden koulutuspäivät Tampereella. Päiville osallistui 22 henkilöä. Opiskelijatilaisuuksissa jaettava tiedotusmateriaali päivitettiin, ja myös uutta jaettavaa materiaalia hankittiin. Liitto oli mukana Akavan opiskelijoiden järjestämällä Akava Camp -korkeakoulukiertueella Helsingissä, Oulussa, Kokkolassa ja Kajaanissa. Terveydenhoitajaopiskelijoita varten tuotettiin liittoa ja jäsenetuja esittelevä juliste. Loppuvuodesta 2012 tuotettiin liiton uusi esittelylehtinen, jonka avulla pyritään lisäämään tietoisuutta liiton toiminnasta sekä liiton ja Akavan jäseneduista niin vastavalmistuneiden terveydenhoitajatyön tai audionomityön aloittaneiden kuin muiden liittoon kuulumattomien joukossa. Jäsentyytyväisyyden lisääminen Liiton toiminnassa on panostettu asiantuntevaan, ajantasaiseen ja nopeaan jäsenpalveluun. Jäseneduista on tiedotettu säännöllisesti Terveydenhoitaja-lehdessä. Jäseneduista Levin kylpylähotellin suosio on edelleen kasvamassa. Hiihtomäentien asunnon vuokraus vapaa-ajan käyttöön on myös lisääntynyt. Liiton uutena jäsenetuna tulivat vuonna 2012 voimaan ST1- ja Shell asemien polttoainealennukset. Akavaan liittymisen jälkeen jäsenet saivat monipuoliset akavalaiset jäsenedut käyttöönsä. Liiton nettisivujen ja jäsensivujen (extranet) hyödyntämisestä on tiedotettu opiskelija- ja jäsentilaisuuksissa, Terveydenhoitajapäivillä ja Terveydenhoitaja-lehdessä. Paikallisen järjestötoiminnan tukeminen Yhdistykset ovat saaneet liitolta toimintansa tukemiseksi jäsenmaksupalautusta yhdistysten maksavien jäsenten suhteessa, minimissään /yhdistys. Toimihenkilöpäivät yhdistysten ydintoimijoille järjestettiin Tampereella. Tilaisuus oli kohdennettu yhdistysten uusille toimijoille. Päiville osallistui 25 toimihenkilöä, järjestövaliokunnan jäseniä ja liiton toimiston henkilökuntaa. Päivien pääteemana oli akavalainen opiskelijatoiminta. Yhdistysten käytössä oli sekä uutta jaettavaa materiaalia että päivitetty liiton esittelymateriaali. Yhdeksän terveydenhoitajayhdistystä ja Audionomiyhdistys anoi ja sai harkinnanvaraista avustusta toimintansa tukemiseksi. Liiton toimihenkilöt ovat vierailleet 34 yhdistystilaisuudessa. Tapaamisissa on esitelty liiton ajankohtaisia asioita ja kuultu jäsenistön palautetta toiminnan kehittämiseksi. Yhdistetty järjestö- ja viestintävaliokunta Yhdistetty järjestö- ja viestintävaliokunta kokoontui kaksi kertaa kevään 2012 aikana. Syksystä 2012 järjestö- ja viestintävaliokunta eriytyivät omiksi valiokunnikseen. Järjestövaliokunta kokoontui kaksi kertaa syksyllä Valiokunnan keskeisiä tehtäviä olivat jäsenhankinnan ja -palvelun sekä yhdistystoiminnan kehittäminen ja seuranta, Terveydenhoitajatyön kampanjan 2012 arviointi ja kampanjan jatkosuunnittelu vuodelle 2013, Toimihenkilöpäivien ja opiskelijavastaavien ja -yhdyshenkilöiden koulutuspäivien suunnittelu sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen ja seuranta. Osallistumisaktiivisuus valiokuntatyöskentelyyn oli hyvä ja järjestövaliokunnan toimintasuunnitelman 2012 tavoitteet saavutettiin.

8 8 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA Neuvottelutoiminta liittotasolla Toimintavuoden alusta lukien (tammi-maaliskuu) astuivat voimaan STHL:n keskeisten toimialueiden uudet virka- ja työehtosopimukset, jotka ovat voimassa ( ) asti. Kunta-alalla saatiin toimintavuoden keväällä pääsopijajärjestöjen ja Kuntatyönantajien kesken valmiiksi jaksotyöaikakokeilua varten tehdyt uudet jaksotyöaikaa koskevat sopimusmääräykset. Toimintavuoden aikana valmisteltiin työaikakokeilun käynnistämistä yhteensä viiden kokeiluun mukaan lähteneen työnantajayksikön kanssa. Jaksotyöaikakokeilu alkoi marraskuun alussa ja kestää noin vuoden. Paikallisen edunvalvontatyön tukeminen Kunta-alalla luottamusmiestoimintaan kohdistui muutospaineita toisaalta organisaatioiden muutosten vuoksi ja toisaalta monien luottamusmiesten eläköitymisen kautta. Uusia luottamusmiehiä saatiin rekrytoitua, mutta uusien työnantajaorganisaatioiden osalta oli myös vaikeuksia luottamusmiesten rekrytoinnissa. Luottamusmiesten peruskurssi järjestettiin Porvoossa. Osallistujia oli 10. KVTES syventävä kurssi, jonka aiheena oli KVTES:n työaikamääräykset, järjestettiin Helsingissä. Osallistujia oli 7. KVTES syventävä kurssi, jonka aiheina olivat muiden muassa KVTES:n vuosilomamääräykset, vapaat ja matkakustannusten korvaukset, järjestettiin Helsingissä Osallistujia oli 7. Yhdessä KTK:n kanssa järjestettiin yhteiset KTN:n pääluottamusmiesten koulutuspäivät Tampereella. Tilaisuuteen osallistui 8 STHL:läistä pääluottamusmiestä. Kurssiin kuului lisäksi yksi ns. etäpäivä , jolloin pääluottamusmiehillä oli mahdollisuus tehdä kurssin etätehtäviä työpäivän ajan. Luottamusmiehille ja aktiiveille tiedotettiin sähköisellä LM-viestillä ajankohtaisista työmarkkinaedunvalvonnan kysymyksistä 6 kertaa. Lisäksi luottamusmiehiä neuvottiin heidän yksittäisissä neuvottelu- ja tulkintakysymyksissä lähinnä puhelimitse ja sähköpostilla. Yhdistysten itse järjestämiin aktiivien ja/tai luottamusmiesten koulutustilaisuuksiin osallistuttiin yhteensä kolme kertaa. Sopimus- ja neuvotteluasema Terveydenhoitajaliitolla on sopimus- ja neuvotteluoikeudet neuvottelujärjestöjensä kautta kuntaalalla, yksityisellä terveyspalvelualalla, yksityisellä sosiaalipalvelualalla, Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimuksessa sekä Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiössä. STHL:n liityttyä työmarkkinakeskusjärjestö Akavaan STHL erosi loppukeväästä myös Palkansaajajärjestö Pardiasta, jolloin samalla päättyi myös valtion sektorin jäsentemme edunvalvonta Pardian kautta. Jäsenistön palvelussuhdeturva Kuntasektorilla on ollut käynnissä lukuisia moninaisia rakenteellisia uudistuksia ja muutoksia palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa vuoden 2012 loppuun voimassa olevan kunta- ja palvelurakenneuudistusta raamittavan ns. puitelain pohjalta. Myös yksityisellä terveyspalvelualalla yrityskauppojen yms. järjestelyjen vuoksi tapahtuvia muutoksia yt-neuvotteluineen on ollut useampia.

9 9 Vuoden aikana on ohjeistettu ja neuvottu useasti paikallisia toimijoitamme, muun muassa luottamusmiehiä, jäsenistömme palvelussuhdeturvan säilyttämiseksi. Samoin yksittäisten jäsenten ongelmiin on annettu ohjeita ja neuvoja toimintavuoden aikana. Jäsenen oikeusturvavakuutus Vuonna 2012 STHL myönsi yhdelle jäsenelle vahinkovakuutusyhtiö Ifin kautta otetun oikeusturvavakuutuksen palvelussuhdeturvan varmistamiseksi. Edunvalvontavaliokunnan toiminta Edunvalvontavaliokunta kokoontui vuonna 2012 neljä kertaa. Valiokunnan toiminta keskittyi muun muassa tehtävien vaativuuden arvioinnin tukimateriaalin, ts. STHL:n terveydenhoitajatyön vaativuuden arvioinnin oppaan, valmisteluun alkuvuonna Opas valmistui lopulliseen sähköiseen muotoon syksyllä ja on luettavissa liiton jäsensivuilla (extranet). Syksyllä valiokunnan toiminta keskittyi valmistelemaan esitettä yksityissektorin luottamusmiesten hankinnan tueksi. Esite saatiin painosta jaettavaksi joulun alla. Kokouksissa käsiteltiin myös ajankohtaisia asioita muiden muassa työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutoimintaa, kunta-alan ja yksityisen alan neuvottelutoiminnan työryhmien ajankohtaisia kysymyksiä, paikallisen toiminnan ajankohtaisia kysymyksiä, liiton seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan sisällytettäviä asioita, liittokokoukseen valmisteltavia toimintalinja-asioita. Kokouksissa valmisteltiin myös luottamusmieskyselyä, joka tehtiin vuoden 2012 lopulla. 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN EDUNVALVONTA Terveydenhoitajatyön ja audionomityön kehittäminen Terveydenhoitajatyön ja audionomityön kehittämisen haasteena on vastata nopeasti muuttuviin ja kasvaviin työelämän haasteisiin. Liitto osallistui lainsäädännön kehittämiseen muun muassa kansanterveystyön neuvottelukunnan ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kautta. Liiton kehittämistyön taustalla ovat kansalliset terveys- ja sosiaalipoliittiset ohjelmat. Liitto seurasi edelleen neuvolatoiminnan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen toimeenpanoa jäsenkyselyin ja yhdistyksiltä saatavien palautteiden kautta. Resurssien lisäämiseen vaikutettiin muiden muassa osallistumalla jäsenyhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin sekä ottamalla kirjallisesti kantaa terveydenhoitajien määrään ja palkkaukseen. Jäseniä ja heidän edustajiaan kannustettiin aktiiviseen vuorovaikutukseen esimiesten ja päättäjien kanssa. Terveydenhoitajamääriä seurattiin myös THL:n ja Tilastokeskuksen tilastojen avulla. Terveydenhoitajaresurssit ovat edelleen riittämättömät monissa kunnissa. Liitto seurasi myös voimaan tulleen terveydenhuoltolain toimeenpanoa sekä tarkoituksenmukaisen työnjaon kehittämistä perusterveydenhuollossa. Lisäksi selvitettiin asetuksen edellyttämiä resursseja tuleviin äitiyshuollon valtakunnallisiin suosituksiin liittyvällä jäsenkyselyllä. Liitto kävi keskusteluja STM:n kanssa terveydenhoitajien tarpeesta ja terveyden edistämisen painopistealueista lähivuosille. Keskusteluja käytiin myös lähipalveluiden säilyttämiseksi palvelurakenneuudistuksessa. Terveydenhoitajamääriä ja niiden muutoksia selviteltiin yhteistyössä THL:n tilastoasiantuntijan kanssa.

10 10 Liitto on tehnyt yhteistyötä monissa valtakunnallisissa hankkeissa: Alkoholihaitat hallintaan (AHAhanke), Lapsiperheiden rajattomat palvelut, Savuton Suomi 2040, Päihteet lapsen silmin (Ensi- ja turvakotien liitto) sekä Äitiyshuollon asiantuntijatyöryhmä. Lisäksi liitto on tehnyt tai valmistellut yhteistyötä muun muassa seuraavien järjestöjen ja liittojen kanssa: Kuluttajaliitto, Marttaliitto, Sydänliitto, Filha, Työterveyshoitajaliitto, Hammaslääkäriliitto, Lääkäriliitto, Suuhygienistiliitto, Talentia, Agronomiliitto, KTK (ravitsemusterapeutit) sekä Farmasialiitto. TAJA:n kanssa tehtiin yhteistyötä muun muassa hoitotyön johtamiseen suuntautuvan professuurin hankkimiseksi yhteistyössä eri tahojen kanssa. STHL sitoutui osaltaan professuurin perustamiskustannuksiin. Ensi- ja turvakotien liiton organisoimassa Päihteet lapsen silmin -hankkeessa on kehitetty muun muassa terveydenhoitajille työvälineitä päihteiden puheeksiottoon. Sydänliiton kanssa tehdään yhteistyötä Neuvokas perhe -hankkeessa, jossa kehitetään uudenlaisia, koko perheen liikuntaja ravitsemusneuvonnan työvälineitä ja -menetelmiä neuvola- ja kouluterveydenhuollossa toimiville terveydenhoitajille. Toimintavuoden aikana STHL on ollut haluttu yhteistyökumppani terveyden edistämisen hankkeissa. Erityispätevyystyöryhmän työskentely on edennyt hyvin. Erityispätevyysjärjestelmä valmistuu vuoden 2013 alussa. Erityispätevyystyötä tukee th, ThM-opiskelija Ursula Johanssonin maisteriopintoihin liittyvä pro gradu -työ. Terveydenhoitajan eettisten ohjeiden valmistelu aloitettiin. STHL osallistuu vuonna 2013 Suomessa järjestettävän 5. Pohjoismaisen imetyskonferenssin suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi käynnistettiin terveydenhoitajien asiantuntijaverkoston luominen. Terveydenhoitajatyöhön liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä seurattiin ja siitä tiedotettiin jäsenistölle Terveydenhoitaja-lehden, liiton verkkosivujen ja jäsentiedotteiden kautta. Terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen kehittäminen Terveydenhoitaja- ja audionomikoulutusta kehitettiin yhdessä jäsenten, koulutus- ja ammattiasiainvaliokunnan ja opettajaverkoston kanssa. STHL ja Audionomiyhdistys ovat toimintavuoden aikana jatkaneet yhteistyötä audionomikoulutuksen ongelmien ratkaisemiseksi. Keväällä 2012 käytiin keskustelemassa OKM:ssä niin terveydenhoitaja- kuin audionomikoulutuksen kehittämishaasteista ja järjestämismahdollisuuksista ja asiaa on esitelty myös STM:ssä, ammattikorkeakoulujen terveysalan verkostossa sekä ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen ja Akavan seminaareissa. Liitto laati esityksen koulutuksen järjestämiseksi ja kehittämiseksi OKM:lle. Audionomikoulutuksen erityisenä huolena on se, ettei audionomikoulutusta järjestetä riittävästi turvaamaan valtakunnallista audionomitarvetta. Terveydenhoitajakoulutuksen kohdalla ongelmana on ylitarjonta ja koulutuksen sisällön heterogeenisyys. Syksyllä 2012 osallistuttiin Audiologiyhdistyksen koollekutsumaan audionomikoulutusta koskevaan keskustelutilaisuuteen. Työterveyshoitajien täydennyskoulutuksen kehittämiseksi ja järjestämiseksi tehtiin yhteistyötä Työterveyshoitajaliiton kanssa ja asiaa käsiteltiin Työterveyslaitoksen ja Akavan järjestämässä kuulemistilaisuudessa. Opettajaverkosto kokoontui vuoden 2012 aikana kolme kertaa STHL:n kutsumana. Käsiteltävinä asioina olivat etenkin terveydenhoitajakoulutuksen tulevaisuus, tulevat äitiysneuvolasuositukset ja synnytyksen jälkitarkastuskoulutuksen kehittäminen. Liitto laati kannanoton synnytyksen jälkitarkastuksen edellyttämästä koulutuksesta. Liitto teki opettajaverkostolle kyselyn terveydenhoitajakoulutuksen kehittämiseksi. Kyselyn tulokset vastasivat melko hyvin opiskelijakyselyn tuloksia.

11 11 Liitto teki vuonna 2012 kaksi kyselyä valmistuville terveydenhoitajille. Kyselyjen tulosten mukaan vain vajaa puolet uusista terveydenhoitajista sijoittuu terveydenhoitajan tehtäviin. Parhaiten terveydenhoitajan ammattiin antoivat valmiuksia äitiysneuvola-, lastenneuvola-, kouluterveydenhuolto- ja työterveyshuoltoon liittyvät opinnot, vähiten perhesuunnittelu- ja vanhusneuvolaan liittyvät opinnot. Tulosten mukaan työterveyshuollon harjoittelua ei kaikilla opiskelijoilla ole. Työolosuhteiden kehittäminen Liitto osallistui Akavan toimikuntien kautta yleiseen työhyvinvoinnin ja työolosuhteiden kehittämiseen. Liitto teki selvityksen riittävistä henkilöstöresursseista. Terveydenhoitajien työolosuhteiden parantamiseksi otettiin kantaa useissa liiton lausunnoissa, tiedotteissa ja kannanotoissa. Täydennys- ja lisäkoulutus Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät järjestettiin Helsingissä. Päivillä oli 560 osallistujaa. Mukana oli runsaasti terveydenhoitajaopiskelijoita eri puolilta Suomea. Valtakunnalliset Audionomipäivät pidettiin Hämeenlinnassa. Osallistujia oli noin 80. Suunniteltiin Tampereella vuonna 2013 pidettävät Terveydenhoitajapäivät. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja STHL:n välillä on jatkettu. Turun yliopisto on tehnyt aloitteen nuorten terveyskäyttäytymiseen liittyvästä tutkimusyhteistyöstä. Liitto teki yhteistyötä terveydenhoitajaopiskelijoiden Minna Lasisen ja Anni Viantien kanssa, jotka tekivät opinnäytetyön otsikolla Sairaan hyvä työ terveyttä edistäen. Työhön liittyi STHL:n tuottama esite terveydenhoitajaopintoja suunnittelevalle. Koulutus- ja ammattiasiainvaliokunta Koulutus- ja ammattiasiainvaliokunta kokoontui neljä kertaa toimintavuoden aikana. Kokouksista yksi oli puhelinkokous ja yksi 2-päiväinen kokous. Valiokunnan keskeisiä tehtäviä olivat Terveydenhoitajapäivien suunnittelu ja kannanottojen antaminen liitolta pyydettyihin lausuntoihin. Ainustipendihakemus uudistettiin. Lisäksi valiokunta käsitteli ammattikorkeakoululainsäädännön muutosten mahdollisia vaikutuksia terveydenhoitajakoulutukseen sekä liiton kansainvälisen toiminnan kehittämistä. 7 VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA Liiton viestinnässä keskeistä on ollut lisätä STHL:n tunnettuutta terveydenhoitajien ja audionomien edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestönä sekä edistää terveydenhoitajan ja audionomin ammatin yleistä tunnettuutta. Tärkeää on ollut myös viestittää jäsenille liiton asioista. Viestintää on toteutettu viestintästrategian mukaisesti. Liiton toiminnasta on tiedotettu monen viestintäkanavan kautta: liiton verkkosivuilla, Terveydenhoitaja-lehdessä, Terveydenhoitaja- ja Audionomipäivillä, jäsen-, yhdistys- ja mediatiedotteilla, Facebookin STHL ry -sivustolla, yhdistyskäyntien ja yhdistysten liittovierailujen yhteydessä sekä opiskelijatapaamisten yhteydessä. Jäsenyhdistysten tiedottajat ovat voineet hyödyntää liiton yleis- ja jäsentiedotteita omassa tiedotuksessaan. Yhdistyksiä on myös autettu tiedotteiden laatimisessa. Terveydenhoitajan sekä audionomityön tunnettuutta on toimintavuoden aikana edistetty myös monien eri kanavien lautta. Asiantuntijuutta on nostettu esille tiedotteissa, erilaisten työryhmien kokouksissa sekä lausuntojen ja kannanottojen välityksellä. Mediassa liitto on näkynyt yhdistysten Tyy-

12 12 nen päivän vietolla/vuoden terveydenhoitajan valinnalla. Lisäksi STHL:n myöntämien tunnustuksien ja stipendien avulla on saatu näkyvyyttä. STHL valitsi vuoden 2012 terveydenhoitajaksi Tuula Kuhan Kirkkonummelta ja Audionomiyhdistys vuoden 2012 audionomiksi Päivi Räisäsen Hämeenlinnasta. Berner Oy:n ja STHL:n yhteisen, vuosittain jaettavan Ainu-stipendin sai terveydenhoitaja Tuovi Ylenius Hyvinkäältä. Terveydenhoitajatyön vuoden 2013 kampanjan valmistelu aloitettiin tekemällä esite, jossa kerrotaan terveydenhoitajatyön laaja-alaisuudesta ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kustannusvaikutuksista. Audionomien Mitä kuuluu -kampanja julkistettiin Audionomipäivillä Liitto osallistui kampanjaan asiantuntemuksensa avulla ja tuki kampanjaa harkinnanvaraisella avustuksella. Nettisivujen kehittämistä ja päivitystä sekä tunnetuksi tekemistä tulee edelleen jatkaa ja kehittää. Vuoden 2012 loppupuolella alkoi verkkosivujen etusivun uudistamistyö ja uutiskirjeen suunnittelu. Viestintävaliokunta Viestintävaliokunta aloitti toimintansa tauon jälkeen jälleen syksyllä 2012, jolloin pidettiin kaksi kokousta. Valiokunnan keskeisiä tehtäviä oli viestinnän työsuunnitelman laatiminen vuodelle Julkaisut Terveydenhoitaja/Hälsovårdare-esite suomeksi ja ruotsiksi Työn vaativuuden arviointi TVA Luottamusmiesesite yksityiselle sektorille Terveenä kaiken ikäisenä -julistesarja (kaksiosainen) Juliste terveydenhoitajaopiskelijoille Luentokirja Terveydenhoitajapäivien luennoista ja postereista 2012 Luentokirja Audionomipäivien luennoista 2012 STHL ry:n jäsenkalenteri 2012 Luottamusmieskalenteri 2012 Terveydenhoitaja/Hälsovårdaren Terveydenhoitaja-lehti on ammattilehti, jossa julkaistaan ajankohtaista tietoa niin terveys-, sosiaali-, koulutus- ja yhteiskuntapolitiikasta kuin terveydenhoitajan ja audionomin työstä ja koulutuksesta: Lehdessä käsitellään myös työmarkkinaedunvalvontaan ja järjestötoimintaan liittyviä asioita. Toimintavuoden aikana tavoitteena on ollut kehittää lehteä niin, että sen kiinnostavuus ja luettavuus paranevat. Luettavuuden parantamiseksi on pyritty kehittämään lehden taittoa ja lyhentämään artikkelien pituutta. Lisäksi tavoitteena on ollut lehden kustannusten hillintä, koska ilmoitusmyynti lehdessä on yleisen taloustaantuman vuoksi selvästi vähentynyt. Vuoden 2012 vuosikerta piti sisällään 8 numeroa, joista yksi oli kaksoisnumero. Lehteä julkaistaan myös sähköisessä muodossa liiton jäsensivuilla. Lehden toimituskunta Terveydenhoitajalehden toimituskunta kokoontui kolme kertaa. Yksi tapaamiskerroista oli kaksipäiväinen seminaari, jolloin paneuduttiin erityisesti lehden sisältöön ja ulkoasuun. Toimituskunnan jäsenet ovat aktiivisesti osallistuneet lehden sisältöjen suunnitteluun, artikkelipyyntöihin ja lehden kehittämiseen. Lisäksi toimituskunnan jäsenissä on ollut aktiivisia artikkelin kirjoittajia.

13 13 Lehden toimituskunta valitsi Terveydenhoitaja-lehden vuoden 2011 parhaaksi artikkeliksi terveydenhoitaja Maritta Komminahon artikkelin Työhyvinvointi on kaikkien yhteinen asia. Kunniamaininta annettiin Satu Ruismäen artikkelille Opiskelijavaihdossa Länsi-Keniassa. 8 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tehdä terveydenhoitajatyötä ja Suomen Terveydenhoitajaliittoa tunnetuksi kansainvälisesti ja vaikuttaa EU-lainsäädäntötyöhön. Liitto osallistui kansainväliseen edunvalvonta- ja kehittämistyöhön sekä päätöksentekoon työmarkkina-, sosiaali-, terveys- ja koulutuspolitiikassa keskusjärjestö STTK:n ja alkaen Akavan sekä neuvottelu- ja pääsopijajärjestöjen Tekniikka ja Terveys KTN:n ja Pardian kautta. Liitto antoi lausuntonsa eurooppalaisesta terveysohjelmasta HEALTH 2020 The New European Policy for Health. Jatkettiin kansainvälisyyssuunnitelman valmistelua liiton kansainvälisen toiminnan laajentamiseksi. Kesällä 2012 liitossa oli kansainvälisen terveydenhoitotyön opettaja neljän viikon järjestötoiminnan tutustumisjaksolla. Liitto osallistuu vuonna 2013 Suomessa järjestettävän 5. Pohjoismaisen imetyskonferenssin suunnitteluun ja toteutukseen. 9 TALOUS JA TALOUSHALLINTO Liiton toiminnan tavoitteena on ollut vakaa talous, jota ohjaa vahvistettu talousarvio. Liiton voimavarojen kohdentamisessa on pyritty tehostamaan toimintaa niin, että edunvalvonta ja jäsenpalvelu olisivat mahdollisimman hyvää ja jäsenistölle oikeudenmukaista. Talouden hoidossa keskeistä on ollut se, että talous perustuisi mahdollisimman realistiselle tiedolle jäsenmaksutuloista. Siksi jäsenkehitystä on seurattu aktiivisesti ja ns. rästityksiä ja jäsenmaksuperintää on tehty systemaattisesti. Liiton talous perustuu jäsenmaksutuloihin. Jäsenmaksuperintä on pääosin työnantajaperinnässä. Jäsenmaksu oli 1,3 % työntekijän varsinaisesta palkasta. Euromääräinen jäsenmaksu (360 /v) ei ollut käytössä enää vuonna Jäsenyhdistyksille maksettiin jäsenmaksupalautusta niiden toiminnan turvaamiseksi. Maksoimme jäsenmaksua Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:lle (ad ), Pardia ry:lle (ad ), Akavalle ( lähtien) ja Tekniikka ja Terveys KTN ry:lle ja muille liiton toimintaa lähellä oleville järjestöille sekä toiminta-avustusta Tekniikka ja Terveys KTN ry:n paikallisyhdistyksille. Taloushallinnon palvelut ostettiin Tivonet Oy:ltä. Sopimukseen sisältyi juokseva kirjanpito, maksuliikenne, laskutus, palkanlaskenta, tilinpäätös ja tasekirjan laadinta sekä budjetin tekoon osallistuminen. Sisäistä valvontaa on hoitanut liiton puheenjohtaja. Liittohallitus, työvaliokunta ja talousvaliokunta ovat kokouksissaan seuranneet liiton taloutta ja talousarvion toteutumista osavuosiraporttien kautta. Talousvaliokunta laati tehtävänsä mukaisesti liittovaltuuston syyskokoukselle raportin liiton taloudellisesta tilanteesta.

14 14 Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG. Päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli ja toisena tilintarkastajana KHT Outi Hieta, varatilintarkastajina KHT Mikko Laitinen ja KHT Heidi Vierros. Tilinpäätös vuodelta 2012 osoitti ylijäämää ,00 euroa. 10 STIPENDIRAHASTO Tyyne Luoman testamenttiin perustuvan stipendirahaston varoja oli sijoitettuna Lönnrotinkatu 30 D:ssä sijaitsevan Kiinteistö Oy Helsingin Eliaksen talo 1:n osakkeisiin sekä Tyyne Luoman pankkitilille Nordeassa ja Korkorahastoon Sampo Pankissa. Timo Louhiolan testamenttaama Hiihtomäentie 34:ssä oleva huoneisto on ollut jäsenetu jäsenille. Liiton maksamat vuokratuotot stipendirahastolle (Lönnrotinkatu 30 D ja Hiihtomäentie 34) olivat 5040 euroa. Rahaston sääntöjen mukaan apurahoja myönnettiin naispuolisille työssään ansioituneille liiton terveydenhoitajajäsenille, kansanterveystyötä erityisesti kehittäville ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskeleville sekä kansanterveystyötä edistävään tutkimukseen ja opintomatkoihin. Timo Louhiolan testamentin määräyksen mukaan apurahoja myönnettiin Helsingin yhdistyksen jäsenille. Toimintavuoden aikana stipendirahastosta jaettiin apurahoja yhteensä euroa. 11 LIITON TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ Liiton toimisto sijaitsee osoitteessa Lönnrotinkatu 30 D, Helsinki. Liitossa ovat toimintavuonna 2012 työskennelleet: puheenjohtaja Leila Lehtomäki neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen kehittämispäällikkö Anne Ylönen järjestöpäällikkö Tarja Leinonen tiedottaja Tiina Raivo jäsensihteeri Jaana Lehtinen ( asti) jäsensihteeri Elina Tuomas-Kettunen ( lähtien) järjestösihteeri Tarja Lavikainen (aikaisemmin sihteeri) Toimintasuunnitelma on ohjannut henkilöstön työtä ja toiminnan suunnittelua ja arviointia on tehty yhteisien kehittämispäivien yhteydessä, toimistokokouksissa ja kehityskeskusteluissa. Henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista on pyritty tukemaan tehostamalla työn suunnittelua, työterveyshuollon antamilla palveluilla, yhteisellä virkistystoiminnalla ja terveysrahalla. Työterveyshuollon kanssa on käynnistetty työyhteisön kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä liiton työntekijöiden työhyvinvointia ja jaksamista sekä kehittää yhteisöllisiä toimintakäytäntöjä. Sihteeri-nimike muutettiin järjestösihteeriksi. Henkilöstöllä on ollut myös mahdollisuuksia hakeutua koulutukseen tarpeidensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti koulutusmäärärahan puitteissa.

15 15 12 LIITTEET 1. Liittovaltuusto 2. Liittokokous 3. Liittohallitus 4. Työvaliokunta 5. Talousvaliokunta 6. Edunvalvontavaliokunta 7. Järjestövaliokunta 8. Koulutus- ja ammattiasiainvaliokunta 9. Viestintävaliokunta 10. Lehden toimituskunta 11. Työryhmät 12. Valtakunnalliset työryhmät ja yhteistyöhankkeet 13. Edustukset ja yhteistyötahot 14. Edustus STTK:ssa ja Akavassa 15. Jäsentilasto 16. Kampanjatapahtumat 17. Lausunnot ja kannanotot 18. Tiedotteet 19. Yhdistyskäynnit ja vierailut 20. Ammattikorkeakoulukäynnit ja opiskelijatilaisuudet 21. Työmarkkinasopimukset

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja

Lisätiedot

Katsaus toimintavuoteen 2013

Katsaus toimintavuoteen 2013 Akavan Erityisalojen toimintakertomus 2013 1 Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2013... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 4 Kuntasektorin edunvalvonta... 5 Valtiosektorin edunvalvonta... 7 Korkeakoulusektorin

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja koskeva

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Vuosikertomus 2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos KT on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 2014 Vuosikertomus KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

2. EDUNVALVONTA. Annetut lausunnot LIITE A

2. EDUNVALVONTA. Annetut lausunnot LIITE A 1 1. JOHDANTO Iholiitto on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan potilas- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluu kahdeksan jäsenjärjestöä. Jäsenistöön kuuluu sekä yleisiä että harvinaisia ihosairauksia

Lisätiedot

M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry

M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry METSÄNHOITAJALIITTO RY 1 (24) M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry FORSTMÄSTAREFÖRBUNDET rf TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 METSÄNHOITAJALIITTO RY 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO YLEISKATSAUS... 4 TYÖMARKKINATOIMINTA...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2012 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ KATSAUS VUOTEEN 2012 3 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB VASSO Toimintasuunnitelma 2013 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2011 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, www.colourbox.com,

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2007

EK:n toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 EK:n toimintakertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Viestintä ja strateginen suunnittelu 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 8 Henkilöstökertomus 9 Talouspolitiikka 12 Työmarkkinat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1. AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY 3 2. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 4 3. ORGANISAATIO 5 Jäsenyhdistykset...

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 Missio Terve, turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Visio Väestöliitto on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 YLEISTÄ Vuosi 2003 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n kuudes toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot