Turun Sataman asiakaslehti kuljetusalan ammattilaisille. Tässä numerossa: Satama on yhtä kaupunkinsa kanssa. Laivakorpuista lapskoussiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun Sataman asiakaslehti kuljetusalan ammattilaisille. Tässä numerossa: Satama on yhtä kaupunkinsa kanssa. Laivakorpuista lapskoussiin"

Transkriptio

1 Aboard 1 09 Turun Sataman asiakaslehti kuljetusalan ammattilaisille Tässä numerossa: Satama on yhtä kaupunkinsa kanssa Laivakorpuista lapskoussiin

2 KUVA Jouni Saaristo Kannen kuva: Sture Haglund SISÄLLYSLUETTELO sivu Pääkirjoitus... 2 SATAMAT JA KAUPUNGIT: Suhteiden renesanssi... 3 Ovakon alueen lisärakentaminen hyvässä vauhdissa... 6 TURUN SATAMA 860 VUOTTA kauppaa ja merenkulkua... 9 Viisi vuosikymmentä laivanvarustajana Laivakorpuista lapskoussiin merimiesruokaa aidoimmillaan SATAMAN TYÖNTEKIJÄ Satamamestari Antti Pekanheimo Tre Kronor: Mennyttä aikaa huokuva kaunotar Satama tarvitsee kasvualueita tukeakseen talouden kehitystä SATAMAN KAUTTA: Kruunun reitistä kasvoi elämysten tarjoaja kaikelle kansalle Aboard 1/2009 Turun Sataman asiakaslehti kuljetusalan ammattilaisille PÄÄTOIMITTAJA: Turun Sataman toimitusjohtaja Christian Ramberg TOIMITUS JA TAITTO: ID BBN, PAINO: Finepress Oy PAINOSMÄÄRÄ: 3000 kpl PÄÄKIRJOITUS Satama on yhtä kaupunkinsa kanssa Turun Satama viettää tänä vuonna 860-vuotisjuhliaan yhtenä Itämeren tärkeimmistä merenkulun keskuksista. Aurajoen varren rauta-aikaisesta kauppapaikasta on vaihe vaiheelta kehittynyt moderni satama, jossa on säilytetty kuitenkin vanhan sataman tunnelma. Historia on läsnä jo sataman vieressä kohoavan keskiaikaisen Turun linnan ja monien muiden maamerkkien muodossa. Perinteet ovat osa pehmeitä arvojamme Vanhana satamakaupunkina Turulla on paljon yhteistä Hampurin kaltaisten eurooppalaisten satamakaupunkien kanssa. Turun tavoin jokisatamaksi luettava Hampuri tarjoaa meille hyvän esimerkin siitä, miten satama voi uusiutua ja kehittyä toimien veturina myös kaupungin kehitykselle. Yhteisten rajapintojen hiominen virkistää elinkeinoelämää, tuo työtä ja turisteja sekä lisää asukkaiden viihtyvyyttä kotikaupungissaan. Vaikka jokisatamasta on siirrytty aikojen saatossa Aurajoen suulle, on kaupunki Turussakin kävelyetäisyyden päässä satamasta. Sen ansiosta Turun satamakin voi tarjota kävijöilleen tavallista enemmän myös pehmeitä arvoja. Aurajoen varren kävelyreitti satamasta kaupunkiin tarjoaa kulkijoilleen monenlaisia elämyksiä museoaluksista ympäristötaiteeseen ja Ruissa- > 2 < ABOARD 1/2009

3 SATAMAT JA KAUPUNGIT: lon rantateiltä voi ihailla ohikulkevia aluksia. Turkulaisen merenkulun perinteitä kunnioittaen Satama on luonnollisesti mukana myös Tall Ships Races -purjelaivatapahtuman kaltaisissa kaupungin huippuhetkissä. Tähtäämme tulevaisuuteen taloustilanteesta huolimatta Talouden taantuma ja sitä seurannut ulkomaan tavaraliikenteen väheneminen näkyy myös Turun Sataman toiminnassa. Tulevaisuuden suunnittelua ajatellen tilanne on hankala, koska käytössä ei ole työkalua lähiaikojen kehityksen ennustamiseen. Aiemmin Suomi on toipunut nopeasti taloudellisesti heikoista ajoista. Tällä kertaa se saattaa kuitenkin olla vaikeampaa, koska globaalin talouskriisin vaikutukset ulottuvat niin moniin asioihin. Merkkejä mahdollisesta muutoksesta nähdään varmaan vasta kesän jälkeen. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta Turun Sataman kehitys jatkuu vahvana. Viime vuonna käynnistyneet suuret jakeluvarastohankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa. Rakennustyöt niin Schenker Cargon kuin Posten Logistik SCM:n työmailla ovat täydessä käynnissä. Samaan aikaan viedään eteenpäin myös pitkän aikavälin projekteja, kuten Pansion sataman kehittämistä. Alueen kaavan hyväksymisen jälkeen voimme suunnitella ja aikatauluttaa rakentamista. Hankkeiden käynnistäminen tapahtuu markkinoiden mukaan ja tarvittaessa aikatauluja voidaan nopeuttaakin. TEKSTI Carl Michener Suhteiden renesanssi Satama on kaupungin sydän Satamat ovat rannikkokaupunkien sydämiä suurkaupunkeja on muodostunut niiden ympärille kautta aikojen. Satamat ovat toimineet innovatiivisuuden linnakkeina, eräänlaisina uusien ideoiden ja toimintamallien laboratorioina, ja esimerkiksi nykyaikaiset taloudelliset prosessit ovat alun perin kehittyneet juuri merenkulun ja kaupankäynnin avulla. Turunkin synty sijoittuu aikaan, jolloin kaupungin tilalla oli Aurajoen suulle muodostunut markkinapaikka, jonne ihmiset saapuivat ostamaan ja myymään. Turkulaisena toimijana arvostamme ympäristöämme Sataman kehittämisessä yhden keskeisen lähtökohdan muodostavat ympäristöasiat, joissa Turun Satama on tehnyt monia innovatiivisia ratkaisuja liittyen mm. ruoppausmassojen käsittelyyn sekä melun- ja ilmapäästöjen torjuntaan. Yksi keskeisiä hankkeitamme on energiankulutuksen vähentäminen, mikä on tehokkain keino vähentää ilmapäästöjä. Suunta on yhteinen sataman muiden toimijoiden kanssa, mistä kertovat esimerkiksi Viking Linen suunnitelmat vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseksi tulevissa aluksissaan. 860-vuotias Turun Satama on alusta asti kehittynyt vaihe vaiheelta ja sopeutunut erinomaisesti toimintaympäristönsä muutoksiin. Ennakoimalla ja suunnittelemalla ajoissa seuraavat kehitysaskeleet pyrimme toimimaan hallitusti tulevinakin vuosisatoina asiakkaidemme, kumppaniemme, henkilöstömme ja satamakaupunki Turun hyväksi. Hyviä lukuhetkiä! Christian Ramberg toimitusjohtaja ABOARD 1/2009 > 3 <

4 Jatkuu edelliseltä sivulta Suhteiden renesanssi Löystyneet siteet 1900-luvun jälkipuoliskolla tapahtuneet muutokset aiheuttivat kuitenkin ristiriitoja. Euroopan satamajärjestön (European Sea Ports Organization, ESPO) pääsihteeri Patrick Verhoeven kuvailee tilannetta näin: 1900-luvun alusta lähtien satamat ja kaupungit erkaantuivat vähitellen toisistaan luvulle asti oli itsestään selvää, että satamia tuettiin ne kuuluivat erottamattomasti kaupunkialueeseen. Sittemmin satamien ja kaupunkien väliset taloudelliset siteet ovat kuitenkin löystyneet. Kotimaisten toimijoiden korvaaminen monikansallisilla yrityksillä on vaikuttanut tähän suuresti luvulla satamien koko ja volyymit kasvoivat räjähdysmäisesti, mikä lisäsi liikennemääriä, heikensi ilmanlaatua ja aiheutti muita ongelmia. Myöhemmin monet satamat ovat joko siirtyneet kauemmas kaupunkien keskustoista ja tehneet tilaa jälleenrakentamiselle tai uudistaneet toimintaansa ja palauttaneet suhteet isäntäyhteisöihinsä. Kaupunkien ja satamien väliset yhteydet tuntuivat katkenneen, Verhoeven sanoo. Ja joidenkin mielestä kaupungit olivat menettämässä tärkeän osan perinnöstään. Useimmat satamakaupungit syntyivät satamakaupunkeina. Siitä luopuminen merkitsisi jonkin olennaisen ja tärkeän menettämistä. Muutos näkyvissä Useita kirjoja merisatamista kirjoittaneen professori ja merioikeuden asiantuntija Eric Van Hooydonkin mielestä muutos on näkyvissä. Keskustelu parhaista keinoista säilyttää satamakaupungin tunnelma on nopeasti muuttumassa korkeimman tason poliittiseksi ohjelmaksi, hän sanoo. Jos jälleenrakentajat saavat vapaat kädet uudistaa satama-alueita kysymättä satamaviranomaisten mielipidettä, arvokas osa kaupungin historiasta on äkkiä tuhottu. Varsinkin parin viime vuosikymmenen aikana ympäri maailmaa on alettu uudelleen herätellä kiinnostusta satamiin. Van Hooydonk pystyy luettelemaan kymmeniä pehmeitä arvoja, joita satamilla on tarjota kaupungeille. Emme halua menettää merellistä näkökulmaa, joka on monen kaupungin synnyn taustalla ja antaa niille tunnusomaisen mausteensa, hän sanoo. Satamat ovat arvokkaita lukemattomista syistä. Monet satamien ja kaupunkien viranomaiset ovat tajunneet tämän ja ovat lisäämässä näkyvyyttä sisällyttämällä satamapolitiikan kaupungin kehittämiseen ja turismiin, vahvistamalla psykologista yhteyttä sataman ja kaupungin välillä. Turun ja Hampurin kaltaisilla satamilla on yksi etu moniin muihin nähden: ne ovat kaupungin omistamia. Kunnallisilla satamilla on usein paremmat viestintäyhteydet ja läheisempi suhde sijaintikaupunkiinsa. Tässä mielessä ei ole yllättävää, että Rotterdam, Hampuri ja Turku ovat keksineet tapoja juhlistaa perintöään. Hampurin sataman vuosittaiset juhlat keräävät yli kävijää ja televisiokatsojaa. Myös Turun satama juhlii vuosittain, järjestää kierroksia tiloissaan ja tekee läheistä yhteistyötä kaupungin keskustassa sijaitsevan Forum Marinum -museon kanssa. Tukeakseen maailmanlaajuista satamien aseman palauttamisen trendiä ESPO julisti haettavaksi uuden palkinnon vuodelle 2009 paras luova aloite kaupallisen ja ympäristöön liittyvän toiminnan ulkopuolella. On selvää, että voimme odottaa satamien ja kaupunkien välisten suhteiden tiivistyvän entisestään tulevina vuosina. Edessämme on satamarenessanssi. Patrick Verhoeven on Brysselissä toimivan Euroopan satamajärjestön (European Sea Ports Organisation, ESPO) pääsihteeri. ESPO ajaa yli 800 Euroopan Unionin alueella sijaitsevan merisataman yhteisiä etuja. Verhoeven valmistelee parhaillaan väitöskirjaa satamahallinnon uudistuksesta Euroopassa. > 4 < ABOARD 1/2009

5 KUVA Turun kaupunki/tall ships Races 2003 Eric Van Hooydonk on merioikeuden professori Antwerpenin yliopistossa. Hän on eurooppalaisen meri- ja kuljetuslain instituutin (European Institute of Maritime and Transport Law) sekä Flanders Water Heritage -kattojärjestön puheenjohtaja, minkä lisäksi hänellä on merisatamalakiin erikoistunut asianajotoimisto. Vuonna 2007 Verhoeven ja Hooydonk julkaisivat kirjan The Ports Portable, joka on ensimmäinen Euroopan satamakaupungeista kertova kulttuurimatkaopas. ABOARD 1/2009 > 5 <

6 TEKSTI Sanakari/Kari Ahonen Ovakon alueen lisärakentaminen hyvässä vauhdissa KUVA Turun Satama Turun Sataman Ovakon alueelle toteutettavat kaksi suurhanketta ovat edistyneet ripeästi. Schenker Cargo Oy:n nykyisen m 2 :n suuruisen jakeluvaraston m 2 :n suuruinen laajennusosa valmistuu jo tulevan elokuun aikana. Myös Posten Logistik SCM Oy:n m 2 :n suuruisen logistiikkakeskuksen rakennustyöt ovat täydessä käynnissä ja rakennus on tarkoitus ottaa käyttöön marras-joulukuun vaihteessa > 6 < ABOARD 1/2009

7 Toimitusjohtaja Jouni Sopulan taakse nousevan laajennuksen valmistuttua Schenker Cargo Oy tarjoaa asiakkailleen Turun satamassa m 2 tehokasta varastotilaa. KUVA Markku Koivumäki Schenker Cargon laajentaa vastauksena kysynnän kasvuun Schenker toimi päänavaajana Turun Sataman ryhtyessä panostamaan jakelukeskustoiminnan kehittämiseen. Ovakon alueen rakennushankkeen tultua esiin Sataman markkinointiryhmässä yhtiö ilmaisi heti kiinnostuksensa keskuksen vuokraamiseen. Sataman intressinä oli löytää alueelle toimija, joka tuottaisi lisäarvoa satamaa käyttävälle liikenteelle. Schenkerillä puolestaan näimme varasto- ja lisäarvopalvelujen kysynnän kasvavan voimakkaasti. Kyseessä oli selkeä win-win-tilanne, jossa uuden jakeluvaraston rakentamisesta hyötyivät molemmat osapuolet, Schenker Cargo Oy:n toimitusjohtaja Jouni Sopula kertoo. Alunperin m 2 :n rakennushanke jaettiin kahteen vaiheeseen, vaikka koko hankkeen loppuunsaattamisesta vallitsi jo tuolloin yhteisymmärrys. Satama rakennutti ensimmäisen vaiheen valmiiksi kevääksi 2007 ja Schenker sitoutui hankkeeseen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Jakeluvaraston ensimmäisen vaiheen käyttöaste ylitti kaikki odotuksemme. Sen ansiosta suostuimme Sataman ehdotukseen käynnistää laajennus, mistä sopimus allekirjoitettiin syksyllä Laajennuksen jälkeen jakeluvarastollamme on kokoa viiden jalkapallokentän verran. Neliöitä rakennuksessa on ja sen tilavuus on kaikkiaan m 3. Tilan vapaa korkeus on yhdeksän metriä ja hallin kokonaiskorkeus 12 metriä. Uuden osan lattian kantavuus on peräti 5000 kg/m 2, mikä mahdollistaa raskaiden koneiden ja esimerkiksi paperirullien varastoinnin ja käsittelyn, Jouni Sopula valaisee Schenkerin jakeluvaraston kokoa. Laajentuva jakeluvarasto tarjoaa asiakkailleen sekä pitempiaikaista varastointia että nopeasti kiertävän tavaran terminaalipalveluja. Schenker Cargo Oy:n varastointija logistiikkapalvelu ovat osa Schenkerin kokonaisvaltaista logistiikkapalvelua ja täydentävät hyvin konsernin koti- ja ulkomaankuljetuksia sekä muita logistiikkapalveluja. Multimodaaliliikennettä palvelevasta jakeluvarastosta on raideyhteydet sekä Eurooppaan että Venäjälle. Ympäristönäkökohtien korostuessa Schenker Cargo Oy haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisuuden rautatie- ja maantiekuljetusten tehokkaaseen kombinaatioon. ABOARD 1/2009 > 7 <

8 Jatkuu edelliseltä sivulta Ovakon alueen lisärakentaminen hyvässä vauhdissa KUVA Markku Koivumäki Posten Logistikin aluejohtaja Antti Aaltonen ja vastaava mestari Kari Bäcklund Palmberg TKU Oy:stä ovat tyytyväisiä rakennustöiden nopeaan etenemiseen. Posten Logistik kasvattaa Skandinavian tavaravirtaa Posten Logistik SCM Oy:n uudisrakennuksen sijoittumiselle Turkuun on vahvat historialliset perusteet. Ruotsin Postin täysin omistama tytäryhtiö etabloitui Suomeen ostamalla Turussa vuonna 1996 perustetun Suomen Logistiikkatalon. Yrityskaupat 2000-luvulla valtakunnalliseksi toimijaksi laajentuneesta Logistiikkatalosta tehtiin vuonna > 8 < ABOARD 1/2009 Yrityskaupalla oli suuri merkitys sekä ostajalle, myyjälle että ennen kaikkea logistiikkapalveluja tarvitseville asiakkaille. Sen ansiosta harppasimme kerralla yhdeksi maan suurimmista kolmannen osapuolen logistiikkapalveluja tarjoavista toimijoista. Samalla varmistimme, että pystymme kehittämään, tuottamaan ja tarjoamaan yhä laadukkaampia ja kustannustehokkaita palveluja sekä ratkaisuja asiakkaittemme tilaus-toimitusketjuun, kertoo Posten Logistik SCM Oy:n aluejohtaja Antti Aaltonen, yksi Logistiikkatalon perustajista. Historiaakin tärkeämpi tekijä logistiikkakeskuksen sijoittamispäätöstä tehtäessä oli Turun tarjoama erinomainen sijainti sataman naapurissa. Kaltaisellemme yritykselle toiminta satamakaupungissa on likimain elintärkeää. 95 % kauttamme kulkevista tuotteista on tuontitavaraa ja 90 % niistä saapuu maahan meriteitse. Vahvan pohjoismaisen ja eurooppalaisen verkoston omaavalle yrityksellemme Turku oli luonnollinen valinta erinomaisten Ruotsin yhteyksiensä ansiosta. Tiheä päivittäinen liikenne ja reitin nopeus palvelevat parhaiten liiketoimintaamme, korostaa avainasiakaspäällikkö Pekka Orne. Uuden keräilyvaraston suunnittelu käynnistyi heti yrityskaupan jälkeen. Ovakon alueelle nousevan rakennuksen ensimmäinen vaihe on kooltaan noin m 2. Varastotilaa on noin m 2, terminaalitoiminnoille on varattu m 2 ja kevythallitilaa rakennetaan m 2. Lavapaikkoja varastossa on peräti ja pientavarahyllystölle kertyy mittaa metriä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on varauduttu myös yli m 2 :n laajennukseen. Tavaroiden edelleenjakelua varten olemme kehittäneet standardoidut paketti- ja lavakuljetukset. Palvelu rakentuu Postenin pohjoismaiselle ja DPD:n vahvalle Euroopan verkostolle. Yhtenäisen palvelukonseptin tuloksena on toiminnan korkea laatu, joka näkyy toimitustemme luotettavuudessa. Jokapäiväisen seurannan mukaan peräti 99,8 % toimituksistamme tuo oikean määrän oikeaa tuotetta oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Toimitusvarmuuden lisäksi tarjoamme asiakkaillemme myös merkittäviä kustannussäästöjä. Kun asiakas ulkoistaa logistiikkatoiminnat meille, voimme luvata hänen yritykselleen 20 % kustannussäästöt, Posten Logistik SCM Oy:n aluejohtaja Antti Aaltonen lupaa.

9 Kauppaa ja merenkulkua TURUN SATAMA 860 VUOTTA Turun luonnonsataman edellytykset periytyvät vähintään 65 miljoonan vuoden takaa, jolloin Suomen ikivanhaan peruskallioon syntyi syviä murtumalinjoja. Merellä murtumalinjojen kohdille jäi saarten väliin Airiston kaltaisia syviä ja silti suojaisia väyliä. Maankuoren nousun myötä syntyi myös Aurajoen jokiuoma, jonka varrelle alkoi syntyä asutusta. Asutus veti kaupan Aurajoen rannoille, jotka tunnettiin vilkkaana kauppapaikkana jo rauta-aikana. Joelle purjehti aluksia koko Itämeren alueelta ja kauppaa käytiin monilla kielillä, jos kohta käsimerkeilläkin. Suomalaiset turkikset tekivät kauppansa vientimarkkinoilla ja vaihtokauppoja hierottiin erityisesti balttien, ruotsien ja novgorodilaisten kanssa. ABOARD 1/2009 > 9 <

10 Thomas Leglerin maalaus 1800-luvun puolivälistä: Turun linna 1600-luvulla. Turun museokeskus Osa 1700-luvun alkupuolella laaditusta kaavamaisesta kartasta, jossa linnan kaupungin puolelle on piirretty sekä avattava tullipuomi, satamavarasto että tullitupa. Turun museokeskus Aikakauden alussa Turun satama tunnettiin jo Välimeren maissa asti. Kiitos siitä lankeaa arabialaiselle Al-Idrisille, joka piirsi sataman sijainnin kartalleen vuonna 1154 nimellä Abuwa. Lisävauhtia kansainvälistymiselle antoi hansajärjestö, jonka organisoima saksalaiskauppa keskittyi 1200-luvun lopulla Unikankareen seudulle nousseeseen jokisatamaan. Jokisataman muodostivat porvareiden tavara-aitat. Niiden laitureihin kiinnittyneet hansojen koggi-laivat hallitsivat kaupunkikuvaa torin, tuomiokirkon ja porvaristalojen kanssa. Vilkkaiden ulkomaanyhteyksien ansiosta Turusta kehittyi luonnostaan Suomen pääkaupunki. A.F. Skiöldenbrandin mukaan tehty laveeraus vuodelta 1807, L. A. Prytz. Seuraavana vuonna helmikuun 28. päivänä vuonna 1808 poltettiin eskaaderin alukset ja varastot Kustaa IV Aadolfin luvalla kun venäläiset hyökkäsivät Suomeen. Turun museokeskus Turun asema Suomen ulkomaankaupan keskuksena vahvistui. Laivoja kulki edestakaisin kaikkiin Itämeren tärkeimpiin satamiin. Turun kautta löysivät tiensä eurooppalaisten pöytiin saariston silakat ja kuivattu kala. Paluurahtina saapui suomalaisten elämää maustamaan mm. suolaa ja viinejä. Maunu Eerikinpojan maanlaki antoi Turulle vapaan purjehdusoikeuden, kun muilla suomalaisilla oli lupa purjehtia vain Turkuun tai Tukholmaan. Aluksi Turusta purjehdittiin ensisijaisesti Lyypekkiin, mutta 1400-luvun alkupuolella tärkeimmäksi vastasatamaksi nousi Danzig luvulla noin puolet Turusta lähteneistä laivoista suuntasi Danzigiin, neljännes Tukholmaan ja loput mm. Lyypekkiin, Tallinnaan, Narvaan ja Riikaan. > 10 < ABOARD 1/2009

11 Bernhard Reinholdin maalaus Aurajoen suun maisemia, jossa ei nykyaiksesta satamasta vielä näy merkkejä luvulla ensimmäiset todelliset turistit saapuivat Turkuun. Turun museokeskus Euroopan hovien nujakoidessa keskenään rahdattiin Turusta tervaa sotalaivojen tilkkeeksi. Tervakauppa ja siihen liittynyt hollantilaispurjehdus laajensivat Turun kauppayhteydet Pohjanmerelle. Sotatantereille kuljetettiin myös miehiä, kun suomalaista sotataitoa tarvittiin mm. 30- vuotisessa sodassa. Aurajoella säilyivät edelleen ranta-aitat ja lastauspaikat. Joen mataloituminen pakotti kuitenkin suuret alukset jäämään Linnanaukon redille, jossa ne jälleenlastattiin proomuista. Maannousu ja Aurajoen tuoma liete madalsivat edelleen Aurajokea ja Linnanaukkoa, minkä takia käynnistettiin säännöllinen ruoppaustyö vuonna 1739 Pikisaaren ja Suurtorin välillä. Turun jo välillä taantunut purjehdus elpyi 1730-luvulla. Seuraavan vuosikymmenen lopulla Turulla oli 12 syvänmerenpurjehtijaa, jotka veivät lautatavaraa, tervaa ja rautaa Välimerelle asti tuoden sieltä suolaa, tupakkaa, sokeria ja viinejä luvun alkupuolella Turku oli edelleen Suomen johtava satama. Eniten yhteyksiä Turkuun suuntautui edelleen Itämeren piiristä, mutta Pohjanmeren, Atlantin ja Välimeren purjehduksen osuus kasvoi. Vuosisadan puolivälissä Turkuun saapui aluksia aina Argentiinaa myöten. Kaupungin omaan kauppalaivastoon kuului esimerkiksi suuria suolalaivoja, jotka talvisin kuljettivat rahtia valtamerillä. Turun sataman rooli myös matkailijoiden siltana Suomesta Skandinaviaan korostui säännöllisen höyrylaivaliikenteen ansiosta. Ensimmäinen höyrylaiva, siipirataskuunari Stockholm alkoi kulkea Turun ja Tukholman välillä luvun lopulla alkoi säännöllinen höyrylaivaliikenne Tukholman lisäksi Pietariin ja Helsinkiin. ABOARD 1/2009 > 11 <

12 1900-luvun alun silakkamarkkinoilta, Aurasillan alapuolelta. Syysmarkkinat järjestettiin säännöllisesti ainakin vuodesta 1636 alkaen. Turun museokeskus Autojen tuontia Turun satamassa vuodelta Työnjakotilaisuutta odoteltiin kauniina elokuun päivänä Turun museokeskus Otkantin kärki 1950-luvun jälkipuoliskolla. Vasemmalla Svea Regina ja oikealla SHO:n Wellamo Rautatien tulo satamaan ja Kanavaniemen laiturien rakentaminen vilkastutti merkittävästi sataman liikennettä. Höyrylaivojen osuus tavaranvaihdosta kasvoi kahteen kolmannekseen. Bore-yhtiöiden säännöllinen talvilaivaliikenne Tukholmasta siirtyi 1901 Kanavaniemelle, josta nyt voitiin jatkaa laivalta eteenpäin junalla, raitiovaunulla tai hevosajurin kyydissä luvun lopulla matkustaja- ja rahtiliikenne tehostuivat uudentyyppisten autolauttojen ansiosta. Ensimmäisenä Turusta Tukholmaan liikennöi Yhteisvarustamo Siljan Skandia vuonna Vuonna 1973 mukaan tuli myös Viking Line. Tänä päivänä Turusta lähtee Tukholmaan neljä alusta joka päivä, mukanaan risteily- ja automatkustajia sekä rekkoja lasteineen luvulla Pansioon rakennettiin öljysatama, josta tuli tärkeä öljytuotteiden tuonti- ja jakelusatama. Viennissä yhdeksi ykköstuotteeksi nousi voi, jonka vienti keskitettiin 1934 valmistuneeseen voimakasiiniin. Linnanaukon laituri valmistui 1955 ja sitä seurasi muutaman vuoden jälkeen Länsilaituri luvulla Turusta tuli merkittävä autojen tuontisatama. > 12 < ABOARD 1/2009

13 Turun satama 1970-luvun alussa. Telakkanäkymä Aurajoesta 1960-luvulla. Matkustajia nousemassa autolautta Nordiaan 1970-luvun alussa Turun Satama on Suomen tärkein Skandinavian liikenteen satama ja jakelukeskus. Matkustajaliikenteessä asiakkaita palvelevat nykyaikaiset, mukavaan matkustamiseen suunnitellut alukset. Elinkeinoelämän logistisia tarpeita palvelevat tiheät yhteydet Itämeren satamiin sekä huipputehokkaat logistiikkakeskukset. Sataman kehittämisen lähtökohtina ovat asiakkaiden tarpeet ja ympäristön huomiointi. ABOARD 1/2009 > 13 <

14 TEKSTI Sanakari/Kari Ahonen KUVA Jan Engblom Viisi vuosikymmentä laivanvarustajana Merenkulkuneuvos Kaj Engblom on tehnyt pitkän ja kunnioitettavan elämäntyön suomalaisen varustamoelinkeinon parissa. Merenkulkualalle häntä vetivät nauvolaiset sukujuuret, sillä hänen isoisänsä Karl- Johan Engblom rakennutti ensimmäisen laivansa jo vuonna Kaj Engblomista tuli laivanvarustaja jo parikymppisenä, kun hän hankki ensimmäisen osuuden omaan alukseen vuonna Isoisäni kuljetti enimmäkseen sammuttamatonta kalkkia, jota hän osti laivalastillisen Paraisilta ja vei Perämeren satamiin aina Tornioon asti. Samoista satamista hän toi paluulastina romurautaa Taalintehtaalle. Kalkin kuljetus sammuttamattomana oli melkoisen tehokasta toimintaa, sillä perillä siitä saatiin vettä lisäämällä 10-kertainen määrä sammutettua kalkkia. Pienellä aluksella saatiin näin kuljetettua suuri määrä kalkkia, mutta veden kanssa piti olla varovainen. Jokainen varmaan ymmärtää, mitä alukselle olisi tapahtunut lastin tilavuuden kymmenkertaistuessa yhtäkkiä kesken matkan, Kaj Engblom kertoo sukunsa merirahtauksen alkuvaiheista. Jo pikkupojasta asti merellä liikkuneen Kaj Engblomin oma merimiesura alkoi 1950-luvun alussa. Hänen isänsä Georg jatkoi oman isänsä aloittamaa saaristo- ja rannikkoliikennettä omalla kaljaasillaan ja nuori Kaj oli innolla mukana jo 15 vuotta täytettyään. Sodan jälkeen tavarankuljetuksesta iso osa tapahtui pienillä aluksilla rannikon satamien välillä, koska kuorma-autoja oli vielä vähän. Meidänkin kaljaasimme puksutti ahkerasti pitkin rannikkoa Perämereltä aina Suomenlahden pohjukkaa myöten. Isäni kaljaasissa oli toki vielä purjeetkin, mutta pääosin edettiin moottorivoimalla. Suuremman nopeuden lisäksi moottorilla ajoa puolsi aluksen parempi käsiteltävyys saariston kapeilla ja sokkeloisilla väylillä, Kaj Engblom kertoo. Saaristolaivoista moderneihin rahtialuksiin 1950-luvun puolivälissä perheen omistama Apostol av Nagu -kaljaasi alkoi jäädä pieneksi ja oli aika siirtyä suurempiin aluksiin. Vuonna 1956 hankittu 130 dw-tonnin alus oli ensimmäinen laiva, > 14 < ABOARD 1/2009

15 Kolmimastokuunari Linden osallistuu myös Turun heinäkuiseen Tall Ships Races -tapahtumaan. KUVA Kasnäs Sailing Ab jossa Kaj Engblom oli itse osakkaana. Kuuden vuoden kuluttua aluskoko lähes kaksinkertaistui, kun edellinen alus vaihtui 230 dw-tonniseen laivaan. Seuraavan kymmenvuotisjakson aikana aluskoko kasvoi jatkuvasti ja viimein vuonna 1973 perustimme edesmenneen Kurt-veljeni kanssa Rederi Ab Engshipin. Varustamomme alusten koko kasvoi nopeasti, ja vuonna 1976 meillä oli ensimmäistä kertaa liikenteessä kaksi alusta yhtä aikaa. Jatkossa uusia aluksia hankittiin vuosittain ja vanhoja aluksia myytiin myös eteenpäin. Laskujeni mukaan olen urani aikana ostanut tai rakennuttanut 26 alusta ja myynyt 15, Kaj Engblom muistelee. Eräs kaupantekotilanne vuosien varrelta on jäänyt erityisesti mieleen. Yksi Engshipin aluksista oli myyty ruotsalaiselle ostajalle. Alus oli telakoitu Aurajoen korjaustelakalle, missä suuri ja melkoisen arvovaltainen ryhmä odotti ostajaa luovutustilaisuuden merkeissä. Paikalla oli muun muassa Norjan konsuli, sillä alus oli siirtymässä Norjan lipun alle. Myös aluksen päällikkö miehistöineen oli valmiina vastaanottamaan työnantajansa, jonka piti saapua aamulaivalla Tukholmasta. Laiva tuli, mutta ostajaa ei näkynyt eikä kuulunut. Viimein taskussani soi puhelin. Ruotsalaisostaja ilmoitti, että hän ei ollut herännyt laivalla ja oli parhaillaan Pikisaaren kohdalla menossa takaisin Tukholman suuntaan. Aluksen luovutus siirtyi seuraavaksi päiväksi, mikä ei onneksi ollut Unikeon päivä, merenkulkuneuvos Engblom muistelee nauraen. Aluksen päälliköstä koko varustamon ruoriin Yli 30 vuoden merillä olon jälkeen Kaj Engblom jäi maihin vuonna Viimeiset kymmenen vuotta eri alusten päällikkönä toimittuaan hän otti vastuulleen Suomen merkittävimpien varustamojen joukkoon nousseen yrityksen liiketoiminnan johtamisen. Tässä tehtävässä hän jatkoi aina vuoteen 2001 asti, jolloin oli aika siirtyä ansaitulle eläkkeelle. Vuonna 2006 erinomaisessa kunnossa ollut Rederi Ab Engship myytiin Rettig Group Oy Ab Borelle, jolla oli se arvokkuus, jota tarvittiin Rederi Ab Engshipin ostoon. Yrityskaupan myötä Boresta tuli iso varustamo, joka voi tarjota monipuolisia merikuljetuspalveluita markkinoiden vaatimusten mukaan. Samana vuonna Kaj Engblom palasi kuitenkin laivanvarustajaksi pelastamalla palan suomalaista purjelaivakulttuuria. Yhdessä maarianhaminalaisen Bror Husellin kanssa hän hankki omistukseensa kuunari Lindenin, joka on Suomen suurin matkustajapurjealus. Tärkein syy Lindenin hankkimiseen oli, ettemme halunneet hienon aluksen päätyvän ulkomaille. Alus on jäljennös samannimisestä kolmimastokuunarista, joka purjehti Suomen vesillä vuosina Nyt Linden palvelee täysin varustettuna charter-aluksena tukikohtanaan Kasnäs. Ensi kesänä se osallistuu myös Turun heinäkuiseen Tall Ships Races -tapahtumaan. Niissä merkeissä olemme varanneet sen päiväksi omaan käyttöön ja varmaan tulee itsekin tartuttua ruoriin, merenkulkuneuvos Kaj Engblom kertoo jo innokkaasti tulevaa kesää odottaen. ABOARD 1/2009 > 15 <

16 LAIVAKORPUISTA LAPSKOUSSIIN merimiesruokaa aidoimmillaan Lapskoussi Tarveaineet: g raavaan lapaa g sian lapaa Ruoka oli purjelaivakaudella yksi miehistön suurimpia purnauksen aiheita, eikä ihme. Pääateriat koostuivat käytännössä liha- tai papusopasta ja puurosta. Aamupalaksi tarjottiin perunoita ja edellispäivän lihasopasta jääneitä lihanpaloja ruskean kastikkeen kera, minkä voimalla miesten piti selvitä päivän töistä. Välipalaksi oli tarjolla runsaasti kahvia ja näkkileipää tai laivakorppuja, joita myös kattotiiliksi ja pähkinänsärkijöiksi kutsuttiin. Vuonna 1874 merenkulkijoiden ruokavalion parantamiseksi määriteltiin ruokajärjestys, jonka tarkoitus oli monipuolistaa ateriointia aluksilla. Sen mukaan miehistön viikottaiseen ruokavalioon piti kuulua leipää ja voita, naudan- ja sianlihaa, kalaa joko tuoreena tai suolakalana, läskiä, ohra- ja riisiryynejä, vehnäjauhoa, kahvia, teetä ja sokeria sekä siirappia. Niiden lisäksi proviantista eli ruokavarastosta löytyi yleensä perunoita, porkkanoita, kaalia, lanttua ja sipuleita. Näistä perusaineista syntyy myös perinteinen merimiesruoka lapskoussi. Liverpoolin satamakaupungista peräisin olevaksi mainittu lobscourse tunnetaan eri maissa mm. nimillä lapskojs, lapskaus, labskous ja lobskouse. Huh, hah, hei ja rommia pullo! Rommia on iät ja ajat pidetty merimiesten juomana, mikä lienee saanut alkunsa brittilaivastosta. Vuonna 1655 Englannin laivastossa palveleville merimiehille määrättiin rommikiintiö, joka korvasi aiemman olutkiintiön. Määräyksen mukaan aamupäivisin miehistö sai 28 cl 80-prosenttista rommia ja iltapäivällä sekä illalla päivän työ palkittiin tupla-annoksella. Nykypäivän rommivahvuuteen muunnettuna 1600-luvun brittimerimiehen päivittäinen annos oli siis peräti kaksi litraa rommia! g lammasta - 3 sipulia - 2 porkkanaa - pala lanttua - 20 valkopippuria - 20 maustepippuria litraa vettä -1 rkl suolaa - 3 kg perunoita. Valmistus: Paloittele lihat ja kuori juurekset. Laita lihat, mausteet ja juurekset sideharsopussiin ja keitä raaka-ainepussia kattilassa neljä tuntia. Irrota kypsä liha luista ja revi liha mahdollisimman pieniksi muruiksi. Survo porkkanat ja lanttu. Keitä perunat kypsiksi liemessä. Kaada vesi pois ja survo perunat. Sekoita raaka-aineista tasainen massa ja ohenna lihaliemellä, kunnes sose on notkeaa. Lisää tarvittaessa suolaa ja pippuria. Tarjoa lapskoussi kuumana kekona lautaselta. Keon päälle tehdään syvennys, johon pudotetaan voinokare. > 16 < ABOARD 1/2009

17 TEKSTI Telegraafi/Hanna Alin KUVA Markku Koivumäki Sataman työntekijä Juttusarjassa esitellään sataman alueen eri työntekijöitä harjoittelijoista konkareihin Satamamestari Antti Pekanheimo: Turun Satama osoittaa osaamistaan Tall Ships Races -tapahtuman järjestelyissä Turun Sataman satamamestari Antti Pekanheimo vastaa tehtävässään mm. satamavalvonnan ja nosturitoimiston henkilöstöhallinnosta sekä aluspalvelujen sujuvuudesta. Tulevana kesänä Pekanheimon työnkuvaan sisältyy erityinen huippuhetki. Aloittaessaan satamamestarina vuonna 2007 Pekanheimo sai tilaisuuden lähteä mukaan toteuttamaan vuoden 2009 Tall Ships Races -tapahtumaa Turussa. Vastaan Tall Ships Races -alusten sijoittelusta ja meriturvallisuudesta. Suunnittelutyön lisäksi olen toiminut tapahtuman satamateknisenä myyjänä, Pekanheimo kertoo. Kevään ollessa puolivälissä hän on tyytyväinen tapahtuman järjestelyihin. Suurin osa aluksista on jo saatu sijoiteltua. Tämänhetkisen ilmoittautumistilanteen mukaan aluksia on tulossa 94, joista 19 on isoja A-luokan raakapurjealuksia. Teknisestä näkökulmasta tarkasteltuna sijoittelussa tärkeintä on huolehtia alus- ten syväyksistä, laiturien korkeuseroista sekä osallistuvien laivojen sähkö- ja vesitarpeista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää liikuntarajoitteisille suunnattujen alusten sijoitteluun, jotta vierailut näillä laivoilla sujuisivat miellyttävästi. Toisaalta sijoittelussa otetaan huomioon esteettiset näkökohdat. Samantyyppiset alukset ryhmitellään, ja jokinäkymän tulee muodostua komeaksi, hän listaa. Erilaisiin odotuksiin vastattava Turku on erinomainen vaihtoehto Tall Ships Races -tapahtuman isäntäkaupungiksi, koska joki antaa hyvät mahdollisuudet laivojen sijoitteluun ympyrän mallisesti sekä tapahtuman toimiviin puitteisiin. Kaupungin ja Sataman kannalta tapahtuma on monilta osin näytön paikka. Vahvuutenamme on hyvän sijainnin lisäksi täsmällisyys ja vankka ammattitaito. Monipuolisen osaamisemme ansiosta voimme taata sekä osallistujille että yleisölle onnistuneen kokemuksen, Pekanheimo arvioi. Pekanheimon mukaan tapahtumaan osallistuvien alusten miehistöillä on omia odotuksia, joihin halutaan vastata parhaalla mahdollisella tavalla. Erityisen tärkeää on huolehtia alusturvallisuudesta saapumisen, kiinnittymisen ja poistumisen yhteydessä. Tähän voidaan vaikuttaa ennen kaikkea selkeillä ja perusteellisilla ohjeilla sekä turvallisilla hinauspalveluilla, hän luettelee. Varmistettaessa vierailevan yleisön viihtyvyys on tärkeää huolehtia tapahtuman oheispalvelujen toimivuudesta ja tiheydestä. Toisaalta kierrettävän reitin tulee olla kiinnostava alusta loppuun saakka, Pekanheimo muistuttaa. Kysyttäessä Pekanheimon säätoiveita tapahtumaan, hän kertoo tilanneensa tapahtumaan auringonpaisteisia päiviä ja laivojen lähtöhetkelle kevyttä myötätuulta. Varmasti kaikki toivomme tässä kohtaa, että sitä saa, mitä tilaa, Pekanheimo myhäilee. ABOARD 1/2009 > 17 <

18 TEKSTI Isa Hudd KUVAT Sture Haglund Tre Kronor Mennyttä aikaa huokuva kaunotar > 18 < ABOARD 1/2009

19 Heinäkuun lopulla Turkuun saapuu yli sata historiallista purjealusta, kun ne saavuttavat toisen maaliviivansa kolmen etapin Tall Ships Races -kilpailussa. Kaupungilla on kunnia toimia mahtavien alusten isäntäsatamana heinäkuuta. Pituudeltaan 31,5 metriä ja syväykseltään 3,25 metriä oleva ruotsalainen priki Tre Kronor on yksi suurimmista Aurajoen rannoille ankkuroivista aluksista. Suomalaissyntyinen miehistön jäsen Tobias Österberg on innoissaan kilpailusta, joka alkaa Puolan Gdyniasta, jatkuu Pietariin ja sieltä Turkuun ja päättyy Liettuan Klaipedaan. Pursimies Österberg on kokenut purjehtija, mutta ensimmäistä kertaa mukana Tall Ships Races -kilpailussa. Sama koskee myös alusta. Se teki neitsytmatkansa vasta vuonna Vaikka Tre Kronor on nykyaikainen ja uusi alus, sen historia ulottuu kauas. Alus on jäljennös kaksimastoisesta Gladan-rahtipurjealuksesta, joka rakennettiin vuonna Se palveli merivoimien koulutusaluksena, mutta parhaiten se tunnetaan osallistumisestaan Nordenskiöldin tutkimusmatkoille Spitsbergeniin ja Grönlantiin. Gladan purjehti viimeisen kerran vuonna 1924, ja nyt sen muisto elää sen nykyaikaisessa sisaraluksessa. Österbergin mielestä kolmivaiheisen purjehduksen kilpailuluonnetta ei pidä ottaa liian vakavasti. Lupa osallistua kilpailuun heltiää vain, jos puolet aluksen miehistöstä on vuotiaita. Koska nuorukaisilta ei edellytetä aiempaa kokemusta, päätavoitteena on tarjota heille mahdollisuus kartuttaa purjehduskokemusta kilpailuun keskittymisen sijasta. Österberg ahkeroi parhaillaan miehistön nuorten jäsenten hankkimiseksi kahdentoista ammattilaisen lisäksi. Kilpailu on valtava seikkailu, eikä vain nuorille amatööreille. Kukaan meistä ei ole mukana voittaakseen. Olemme mukana, koska purjehtiminen on hauskaa ja intohimomme. Toivottavasti yleisö nauttii yhtä paljon kuin me. Minä ainakin lupaan, että tapahtumasta tulee upea. Tall Ships Races Baltic Turku Sisäänpääsy alueelle on maksuton. Historia kohtaa intohimon suuressa Tall Ships Races -tapahtumassa ABOARD 1/2009 > 19 <

20 TEKSTI Telegraafi/Hanna Alin KUVA Markku Koivumäki Satama tarvitsee kasvualueita tukeakseen talouden kehitystä Joki ja satama ovat olleet lähtökohtina kaupankäynnin mahdollistamiselle ja sitä kautta kaupungin synnylle ja kasvulle. Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari Lähteenmäki haluaa muistuttaa sataman tärkeydestä Turun talousalueelle. Tärkeimpänä seikkana hän nostaa sataman kasvualueiden varmistamisen. Jo 11 vuotta Turun kauppakamarissa toimitusjohtajana toiminut Jari Lähteenmäki on aitiopaikalta saanut seurata Turun Sataman kehittymistä ja vaikutusta kaupungin kasvuun. Mielestäni Turussa tulisi keskittyä ennen kaikkea siihen, että varmistamme myös tulevaisuudessa satamalle riittävästi kasvualueita. Ilman sataman kasvumahdollisuuksia ei voida tukea liike-elämän kehittymistä, hän toteaa. Lähteenmäki ilmaisee huolensa mielipiteistä, joiden mukaan satama nähdään enemmän haittana kuin hyötynä. Ihmiset eivät välttämättä pysähdy ajattelemaan, mikä merkitys satamalla on kaupungille. Tästä saattaa aiheutua ristiriitoja, koska asutuksen ja sataman toimintojen sijoittuminen samoille alueille vaatii valintojen tekemistä. Merenrannalla asuminen koetaan mielekkääksi, mutta toisaalta satama vaatii tilaa toimiakseen tehokkaasti, Lähteenmäki kuvailee. Toimintoja kehitetty jatkuvasti Lähteenmäki arvioi Turun Sataman vahvuuksiksi nopeuden ja joustavuuden. Hän on erityisen tyytyväinen viime aikaisiin investointeihin. Mielestäni Turun Satamassa on osattu olla aktiivisia ja kehittää toimintoja jatkuvasti. Logistiikkakeskusten rakentaminen, junalauttasataman tulo Turkuun ja konttiliikenteen kehittäminen ovat olleet merkittäviä kehitysaskelia, jotka ovat kukin omalta osaltaan vaikuttaneet sataman vetovoimaisuuteen. > 20 < ABOARD 1/2009

Usein Kysytyt kysymykset Kuunari Linden

Usein Kysytyt kysymykset Kuunari Linden ME RAKASTAMME MERTA Usein Kysytyt kysymykset Kuunari Linden Mistä alus lähtee? Lindenin kotisatama on Halkolaituri Pohjoisrannassa. Mikä on ryhmän maksimikoko Lindenillä? Lindenillä voimme ottaa kyytiin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009 Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7. Energiahankkeiden vaikutus Itämeren turvallisuustilanteeseen Dosentti, erikoistutkija Alpo Juntunen MpKK, strategian, Helsinki 0 Suomenlahti ja Itämeri ovat olleet

Lisätiedot

Väinön reseptit. Kala- ja kasvisruuat. Väinö Niskanen/Amiedu

Väinön reseptit. Kala- ja kasvisruuat. Väinö Niskanen/Amiedu Väinön reseptit Kala- ja kasvisruuat Väinö Niskanen/Amiedu Sisältö Janssonin kiusaus Kirjolohikeitto Lohiperhonen Paprika-purjosipulitäyte uuniperunalle Porkkana- ja lanttulaatikot Savustettu kala Täytetyt

Lisätiedot

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK 1 Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK Oulu ennen ja nyt Tätä materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa. Tehtävät sopivat niin yläasteelle kuin

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Visbyn risteily Silja Europalla. Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016

Visbyn risteily Silja Europalla. Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016 Visbyn risteily Silja Europalla Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016 Visby on kaupunki ja maineensa veroinen. Täällä kävijän hurmaavat sen matalat, ruusuihin peittyvät talot, sen korkeat tornit, varjoisat

Lisätiedot

BIRKA LINE ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

BIRKA LINE ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 BIRKA LINE ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 Liikevaihto nousi 88,33 miljoonaan euroon (86,93 euroa vuonna 2001). Liiketulos parani 27 %:lla 18,70 miljoonaan euroon (14,66 miljoonaa euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

Viro ja Latvia hankeyhteistyössä: lisää haasteita vai uusia ulottuvuuksia?

Viro ja Latvia hankeyhteistyössä: lisää haasteita vai uusia ulottuvuuksia? Viro ja Latvia hankeyhteistyössä: lisää haasteita vai uusia ulottuvuuksia? Itämerihaasteen kansallinen seminaari 16.11.2010 Satu Viitasalo-Frösén Helsingin kaupungin ympäristökeskus Miksi uusi hanke? 2007

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

Innovaatioaamupäivä 18.3.2016

Innovaatioaamupäivä 18.3.2016 Innovaatioaamupäivä 18.3.2016 Kauran tuotteistaminen Tuula Laukkanen 1 18/3/16 Fazer. All rights reserved Fazer Mylly osa Fazer konsernia Fazerin tarina alkoi vuonna 1891 Karl Fazerin avattua ensimmäisen

Lisätiedot

Tästä kaikki lähti: Rajakauppa ja väestön liikkuminen itärajan yli. Pielisen Karjalan V Tulevaisuusfoorumi 6.11.2012 Lieksa, FL Asko Saarelainen

Tästä kaikki lähti: Rajakauppa ja väestön liikkuminen itärajan yli. Pielisen Karjalan V Tulevaisuusfoorumi 6.11.2012 Lieksa, FL Asko Saarelainen Tästä kaikki lähti: Rajakauppa ja väestön liikkuminen itärajan yli Lieksasta itään johtava suunta on ollut merkittävä kauppareitti vuosisatojen ajan. Karjalaisten ja venäläisten kauppatie Laatokalta Pielisen

Lisätiedot

Pelletti Euroopan energialähteenä

Pelletti Euroopan energialähteenä Pelletti Euroopan energialähteenä Pellettienergian info-ilta OAMK, Oulu, 31.3.2009 Veli Pohjonen Helsingin yliopisto Euroopan metsävyöhyke (tumman vihreä) source: European Forest Institute Bioenergia on

Lisätiedot

BIRKA LINE ABP:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001

BIRKA LINE ABP:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 BIRKA LINE ABP:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 Liikevaihto laski 5 % 86,93 miljoonaan euroon (91,78 miljoonaa euroa vuonna 2000). Liiketulokseksi muodostui 14,66 miljoonaa euroa (19,92 miljoonaa euroa). Tulos

Lisätiedot

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services SEN ASEMOINTI 1 SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services 2 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics Markets, Services, Resources 3 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics

Lisätiedot

Suomen väyläverkko ja satamien rooli logistiikkaketjussa

Suomen väyläverkko ja satamien rooli logistiikkaketjussa Suomen väyläverkko ja satamien rooli logistiikkaketjussa Esityksen rakenne: Väyläverkon yleistavoitteet ja makrotalouden näkökulma Satamaverkko ja niiden toimintaympäristö Lapin satamat 1 Liikenneviraston

Lisätiedot

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ Resepti 33-40 150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ 18 FITNESS AAMIAISSMOOTHIE Ainesosat - 2 dl pakastevadelmia - Puolikas banaani - Vaniljan makuinen juotava jogurtti - Vähän hedelmätuoremehua - 3-5 rkl FITNESS-muroja

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI

4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI 4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI -!2++)./).4)%3)4% 4ËSSË MARKKINOINTIESITTEESSË ESITETYT TIEDOT PERUSTUVAT LISTALLEOTTOESITTEESEEN JOHON SIJOITUSTA HARKITSEVIA KEHOTETAAN TUTUSTUMAAN ENNEN SIJOITUSPËËTÚKSEN

Lisätiedot

Ruokakurssilla. Mirtosissa. Hyvää ruokahalua!

Ruokakurssilla. Mirtosissa. Hyvää ruokahalua! Ruokakurssilla Mirtosissa Hyvää ruokahalua! Kurssin lopuksi jamastettiin ryhmän valmistamien ruokien äärellä. Jannis piti huolen siitä, että kaikki maistui aidosti kreetalaiselta. 14 15 Kreetalainen ruoka

Lisätiedot

Kekrin ajan ruokia ja leivonnaisia. Marja Niskanen Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaiset p. 0400 905 782 marja.niskanen@maajakotitalousnaiset.

Kekrin ajan ruokia ja leivonnaisia. Marja Niskanen Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaiset p. 0400 905 782 marja.niskanen@maajakotitalousnaiset. Kekrin ajan ruokia ja leivonnaisia Marja Niskanen Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaiset p. 0400 905 782 marja.niskanen@maajakotitalousnaiset.fi Monestihan sitä syyvään kolomenlaesta kalloo, Kekrinajan

Lisätiedot

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita. Showajat: 11:30, 13:00 ja 14:30 ENSIMMÄINEN ESITELTÄVÄ Automaattitrukki Tervetuloa tänne Roclan osastolle hyvä yleisö! Minun nimeni on Markku Sivonen ja toimin tämän trukkiesittelyn assistenttina ja jututan

Lisätiedot

40 vuotta kokemusta ja palvelua

40 vuotta kokemusta ja palvelua 40 vuotta kokemusta ja palvelua Tarina alkaa navetasta 1970-luku Oy Telemerkki Ab on perustettu 23.11.1970, Jokelassa, Navettarakennukseen. Toiminta alkoi 2.1.1971 Osakkeenomistajat: Martti Konkari Erkki

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Tässä vuoden 2016 Kynttiläillallis-finaalimenut Hyvää ruokahalua!

Tässä vuoden 2016 Kynttiläillallis-finaalimenut Hyvää ruokahalua! Tässä vuoden 2016 Kynttiläillallis-finaalimenut Hyvää ruokahalua! VOITTAJAMENU: Viipurilaisen Asikkalan Ratas- ruisleipää, munavoi ja tilliöljy Rukiiset paistetut muikut, pottuvoi ja marinoidut porkkananauhat

Lisätiedot

Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior Latvia

Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior Latvia Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior 31.1.-6.2.2016 Latvia M13a ja 14a ryhmät, opettajat Arja Mäkinen ja Merja Räihä suuntasivat junalla kohti Tikkurilaa sunnuntaina. Lensimme ensin Riikaan ja

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy 3.10.2012 Voimamylly Oy Yhtiön kotipaikka Humppila Perustettu helmikuussa 2012 Valmistelu alkoi vuonna 2011 Humppilaan ideoitujen hankkeiden yhtenä osana,

Lisätiedot

Hyvän palvelun muotoilutoimisto. Copyright Diagonal Mental Structure Oy. All rights reserved.

Hyvän palvelun muotoilutoimisto. Copyright Diagonal Mental Structure Oy. All rights reserved. Hyvän palvelun muotoilutoimisto 1 TEKES LIIKKUMINEN PALVELUINA 27.5.2014 Käyttäjäprofiilit palveluiden luomisen pohjana Case: Helsingin risteilymatkustajien profilointiprojekti Mikko Koivisto, johtava

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta Uudellamaalla Juhla-seminaari Eteran auditorio 1.3.2017 Hannu J. Mäkinen Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Työturvallisuuden kehittäminen jatkuu Työturvallisuusasioihin

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Helppoja reseptejä Neocate Activella

Helppoja reseptejä Neocate Activella Helppoja reseptejä Neocate Activella Ruuanvalmistusohjeita maitoallergiselle lapselle Neocate Active on maidoton täydennysravintovalmiste yli 1-vuotiaille lapsille. Neocate Activea voidaan nauttia sellaisenaan

Lisätiedot

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa Pekka Sauri Apulaiskaupunginjohtaja, Helsinki Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka 27.1.2014 Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Itämeren tietoliikennekaapeli. Lisätiedot: Juha Parantainen,

Itämeren tietoliikennekaapeli. Lisätiedot: Juha Parantainen, Itämeren tietoliikennekaapeli Lisätiedot: Juha Parantainen, Juha.Parantainen@lvm.fi Itämeren tietoliikennekaapeli YHTEENVETO Nykyisin Suomen yhteydet ulkomaille kulkevat yhtä reittiä Ruotsin ja Tanskan

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2013 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Tärkeät päivämäärät Sähkönkäyttö talviaikana Talvisäilytys ja pukkiaitaus Talvisäilytysmaksut

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

OULU JOULUNAJAN VIIKKO-OHJELMA

OULU JOULUNAJAN VIIKKO-OHJELMA Joulunajan viikko-ohjelma on voimassa 23.12.2011 8.1.2012 PERJANTAI 23.12. / 30.12. / 6.1. 12:00 MOOTTORIKELKKASAFARI ERÄMAAHAN Nauti ulkoilmaelämästä moottorikelkkasafarilla luonnon sydämeen. Reittimme

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

VARJAKKA hanke VARJAKKA 2020 HANKE VARJAKAN ALUE INFOA

VARJAKKA hanke VARJAKKA 2020 HANKE VARJAKAN ALUE INFOA 2020 -hanke VARJAKKA 2020 HANKE VARJAKAN ALUE INFOA 27.5.2009 VARJAKKA - ALUERAJAUS Aluerajaus: Varjakan saari, Varjakan mantere ja Akion saari Alueen pinta-ala noin 200 ha (Varjakka + Pyydyskari 100 ha,

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

Y-Säätiön purjehdus Elämyksiä Saaristomerellä

Y-Säätiön purjehdus Elämyksiä Saaristomerellä Y-Säätiön purjehdus 2016 Elämyksiä Saaristomerellä 1 KERROMME TAUSTAA KOKEMUKSIA TUTKIMUKSESTA KEHITTÄMISESTÄ JA LOPUKSI MAINOS 2 Yhteistyössä Suomen Purjelaivasäätiö 3 Saaristomeren purjehdus 1. Purjehdusta

Lisätiedot

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan HYVÄN TILAN AVAIMET Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan Logistiikka- ja varastotilalle asetetaan nykyisin paljon vaatimuksia. Tilaratkaisuja kartoitettaessa onkin tärkeää miettiä liiketoimintaa

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan Paikallisesta keksinnöstä urakointialan mullistajaksi: Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan 30 vuotta sitten syntyi tuote, joka sittemmin muutti koko alaa. 80-luvun puolivälissä keksittiin

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

noraplan valua INNOITUS SUORAAN LUONNOSTA TÄYDELLINEN LATTIANNE

noraplan valua INNOITUS SUORAAN LUONNOSTA TÄYDELLINEN LATTIANNE noraplan valua INNOITUS SUORAAN LUONNOSTA TÄYDELLINEN LATTIANNE Kuvittele lattia, joka tuo luonnon kauneuden ja alkuperäisyyden tiloihisi. Lattia, joka säteilee lämpöä, valoa ja rauhaa. Ajattele täydellistä

Lisätiedot

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015 MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET Tapio Karvonen 29.10.2015 Suomen meriklusteri MERITEOLLISUUDEN TOIMITTAJAT VARUSTAMOT MUUT MERENKULKUUN LIITTYVÄT ELINKEINOT LAIVANRAKENNUS JA OFFSHORE

Lisätiedot

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE Valintakoekirja:

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE Valintakoekirja: Lapin yliopisto MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 10.6.2010 Valintakoekirja: Kostiainen, Ahtola, Koivunen, Korpela & Syrjämaa: Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme.

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Meripelastusseuran 110-vuotisjuhlaseminaari Thomas Franck Page 1

Meripelastusseuran 110-vuotisjuhlaseminaari Thomas Franck Page 1 Meripelastusseuran 110-vuotisjuhlaseminaari 31.8.2007 31.8.2007 Page 1 Varustamotoiminta Itämerellä Bore 31.8.2007 Page 2 Bore on perustettu 1897 hoitamaan matkustajaliikennettä Suomen ja Ruotsin välillä

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Elämänmittaisia muistoja ja ripaus taikaa. Arts & Crafts Restaurants Oy luo unelmiesi juhlan suunnittelusta toteutukseen vahvalla ammattitaidolla.

Elämänmittaisia muistoja ja ripaus taikaa. Arts & Crafts Restaurants Oy luo unelmiesi juhlan suunnittelusta toteutukseen vahvalla ammattitaidolla. Elämänmittaisia muistoja ja ripaus taikaa. Arts & Crafts Restaurants Oy luo unelmiesi juhlan suunnittelusta toteutukseen vahvalla ammattitaidolla. Häät, syntymäpäiväjuhlat, teemajuhlat, karonkat kerro

Lisätiedot

Itämeri-tietopaketti Mitat ominaispiirteet alueet

Itämeri-tietopaketti Mitat ominaispiirteet alueet Itämeri-tietopaketti Mitat ominaispiirteet alueet 25/6/2014 Eija Rantajärvi Vivi Fleming-Lehtinen Itämeri tietopaketti 1. Tietopaketin yleisesittely ja käsitteitä 2. Havainnoinnin yleisesittely 3. Havainnointikoulutus:

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

Yritykset ja kansalaiset liikenteen palvelujen tuottajina

Yritykset ja kansalaiset liikenteen palvelujen tuottajina Yritykset ja kansalaiset liikenteen palvelujen tuottajina Kysyntä on muuttumassa, mutta muuttuuko liikkumisen palvelujen tarjonta? LIVE -tilaisuus 28.04.2016 Jukka Kallio Aalto University School of Business

Lisätiedot

VR Transpoint Uusia toimintamalleja sahatavara- ja bioenergialogistiikkaan

VR Transpoint Uusia toimintamalleja sahatavara- ja bioenergialogistiikkaan Luottamuksellinen VR Transpoint Uusia toimintamalleja sahatavara- ja bioenergialogistiikkaan Tero Kosonen Tuotantojohtaja Rautatielogistiikka 27.4.2016 Kuljetusalan trendit ja rautatiekuljetukset Trendit

Lisätiedot

Kuvit teellinen visiokuva alueesta.

Kuvit teellinen visiokuva alueesta. UUSI KAUPUNGINOSA SK A TU KA U A EN U K IV IS N.K LL RE A O U TE ST Kuvit teellinen visiokuva alueesta. 2 TU TU 3 FREDRIKSBERG HERÄÄ HENKIIN. HELSINGISSÄ KALLION KUPEESSA, SIINÄ SATA- MAN JA RAUTATIEN

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Turun Satama Oy. Jätehuoltosuunnitelma (luonnos)

Turun Satama Oy. Jätehuoltosuunnitelma (luonnos) 15.9.2015 Turun Satama Oy Jätehuoltosuunnitelma (luonnos) TURUN SATAMA OY, Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, puh. 02 2674 111, faksi 02 2674 110 ÅBO HAMN AB, Hertig Johans parkgata 21, 20100

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi p. 09 5259 0050 info@wulff.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus ja ihanuus on kiinni ennenkaikkea tekijänsä asenteesta!

Lisätiedot

SAVUSILAKKAKULINARISTIN MATKASSA

SAVUSILAKKAKULINARISTIN MATKASSA Illalla pääni kun tyynyyn pistin väsyneet kädet rinnalle ristin pyysin Herralta isolta ett suojelisi myrskytuulen vihoilta samalla vielä, aivan kuin salaa pyysin ett saisin sopivasti kalaa ei niin paljon

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Renotech Oy / Logistiikkaprojekti loppuesitelmä

Renotech Oy / Logistiikkaprojekti loppuesitelmä Renotech Oy / Logistiikkaprojekti loppuesitelmä Tuhkan hyötykäyttöön liittyvän logistisen ketjun suunnittelu Ville-Pekka Johansson Projektiin liittyvä verkosto Renotech Oy Turun AMK Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

Maanpinnan kallistumien Satakunnassa

Maanpinnan kallistumien Satakunnassa Ennen maan pinnan asettumista lepotilaansa, eri paikkakunnat kohoavat erilaisilla nopeuksilla. Maan kohoaminen ilmeisesti sitä nopeampaa, mitä syvemmällä maan kamara ollut. Pohjanlahden nopea nousu verrattuna

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot