PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4701 PSK Standards Association

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4701 PSK Standards Association"

Transkriptio

1 PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4701 PSK Standards Association 1 (7) + liitteet 10 s Ehdotus 7 + appendices 10 s COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 3. painos/3 rd edition TYÖSKENTELYTASOT, KULKUTIET, PORTAAT, SUOJAKAITEET JA TIKKAAT. HANKINTA Working platforms, walkways, stairs, guard-rails and ladders. Purchase. Ristiriitatapauksissa pätee suomenkielinen teksti. In the case of a conflict the Finnish text shall prevail. Sisällys 1 Soveltamisala 2 Viittaukset 3 Käsitteet ja määritelmät 4 Huomioon otettavia asioita 5 Pintakäsittely 5 Hyväksyminen 6 Liitelomakkeiden käyttö Opastavia tietoja O.1 Muutokset standardin edelliseen painokseen Liite 1 Yleiset hankintaehdot Liite 2 Tekninen erittely. Työskentelytasot ja kulkutiet Liite 3 Tekninen erittely. Portaat ja porrastikkaat Liite 4 Tekninen erittely. Suojakaiteet Liite 5 Tekninen erittely. Tikkaat 1 SOVELTAMISALA 1 SCOPE Contents 1 Scope 2 References 3 Terms and definitions 4 Items to be taken into account 5 Surface treatment 5 Acceptance 6 Use of attached forms Information for guidance O.1 Changes to the previous edition of the standard Appendix 1 General terms Appendix 2 Technical specification. Working platforms and walkways Appendix 3 Technical specification. Stairs and step ladders Appendix 4 Technical specification. Guard-rails Appendix 5 Technical specification. Ladders Tämä standardi käsittelee työskentelytasojen, kulkuteiden, portaiden, suojakaiteiden ja tikkaiden hankintaa. Standardissa esitetään hankinnassa käytettävät lomakkeet, jotka sisältävät yleiset hankintaehdot, hankittavan kohteen laajuuden ja tekniset vaatimukset. Standardia on tarkoitettu käytettäväksi vain ulkopuolisilta suljetuille teollisuuskohteille. Standardi ei ota kantaa, mihin tarkoitukseen hankittavia rakenteita käytetään. This standard gives information for the purchase of working platforms, walkways, stairs, guard-rails and ladders. The standard provides forms to be used in purchasing that include general purchase terms, scope of purchase and technical requirements. The standard is intended to be used only for externally closed industrial sites. The standard does not specify the purpose of purchased structures. 2 VIITTAUKSET 2 REFERENCES PSK 2701 Metallirakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Hankinta-asiakirjat. 3. painos PSK 2702 Kuumasinkittyjen teräsrakenteiden hankinta ja maalaus. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle. 3. painos PSK 3001 Rakennustehtäväpiirustus. Laadinnan perusteet PSK 2701 Corrosion Protection of Metal Constructions by Means of Protective Paint System. Procurement Documents. 3 rd edition PSK 2702 Procurement and Painting of Hot Dip Galvanized Steel Constructions. Recommendation for Use in the Process Industry. 3 rd edition PSK 3001 Civil guide drawing. Preparation principles MYYNTI: PSK Standardisointiyhdistys ry, PUH. (09) WWW-OSOITE: SÄHKÖPOSTI

2 PSK Standardisointi PSK (7) PSK 3011 Rakennustehtäväpiirustus. Laiteperustusten suunnittelu ja rakentamistoleranssit PSK 3012 Rakennustehtäväpiirustus. Laiteperustuksen jälkivalu PSK 3021 Rakennustehtäväpiirustus. Katettavan nostoaukon reuna irrotettavalla kaiteella PSK 3022 Rakennustehtäväpiirustus. Katettavan roiskevesitiiviin nostoaukon suojareunus ja kansi PSK 3023 Rakennustehtäväpiirustus. Katettavan nostoaukon suojareunus irrotettavalla kaiteella PSK 3024 Rakennustehtäväpiirustus. Avoimen nostoaukon suojareunus irrotettavalla kaiteella PSK 3025 Rakennustehtäväpiirustus. Avoimen nostoaukon suojareunus kiinteällä kaiteella PSK 3026 Rakennustehtäväpiirustus. Märän tilan lattian porrasaukko PSK 5808 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Laitteiden ja metallirakenteiden mittapiirustus SFS 4614 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Asennustarkastus SFS 4615 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Vastaanottotarkastus SFS 4623 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Takuutarkastus SFS 5873 Metallirakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Käyttösuositus prosessi- ja metalliteollisuudelle. 3. painos SFS-EN :2018 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset SFS-EN Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt SFS-EN Ruostumattomat teräkset. Osa 1: Ruostumattomien terästen luettelo SFS-EN Ruostumattomat teräkset. Osa 2: Yleiseen käyttöön tarkoitetut levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot PSK 3011 Civil guide drawing. Foundation design for equipment and construction tolerances PSK 3012 Civil guide drawing. Grouting for equipment foundation PSK 3021 Civil guide drawing. Edge for covered lifting opening with removable railing PSK 3022 Civil guide drawing. Lifting opening with splash proof curb edge and cover PSK 3023 Civil guide drawing. Curb edge of covered lifting opening with removable railing PSK 3024 Civil guide drawing. Curb edge of uncovered lifting opening with removable railing PSK 3025 Civil guide drawing. Curb edge of uncovered lifting opening with fixed railing PSK 3026 Civil guide drawing. Stairway opening of wet room floor PSK 5808 Plant Design Drawings. Dimensional Drawing for Equipment and Metal Structures SFS 4614 Purchase of machinery and equipment for industrial purposes. Installation inspection SFS 4615 Purchase of machinery and equipment for industrial purposes. Acceptance inspection SFS 4623 Purchase of machinery and equipment for industrial purposes. Guarantee inspection SFS 5873 Corrosion protection of metal constructions by means of protective paint system. Recommendation for use in process and metal industry. 3 rd edition SFS-EN :2018 Execution of steel structures and aluminium structures. Part 2: Technical requirements for steel structures SFS-EN Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings SFS-EN Stainless steels. Part 1: List of stainless steels SFS-EN Stainless steels. Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip for general purposes. 2014

3 PSK Standardisointi PSK (7) SFS-EN Ruostumattomat teräkset. Osa 3: Yleiseen käyttöön tarkoitetut tangot, valssilangat, profiilit ja vastaavat puolivalmisteet. Tekniset toimitusehdot SFS-EN Ruostumattomat teräkset. Osa 4: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot SFS-EN Ruostumattomat teräkset. Osa 5: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät tangot, valssilangat, langat, profiilit ja kirkkaat tuotteet. Tekniset toimitusehdot SFS-EN Kuumavalssatut seostamattomat rakenneteräkset. Yleiset tekniset toimitusehdot SFS-EN ISO :2017 Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 2: Ympäristöolosuhteiden luokittelu SFS-EN ISO 13857:2019 Koneturvallisuus. Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille SFS-EN ISO Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 1: Pääsytien valinta ja yleiset vaatimukset SFS-EN ISO Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 2: Työskentelytasot ja kulkutasot SFS-EN ISO Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 3: Portaat, porrastikkaat ja suojakaiteet SFS-EN ISO Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 4: Kiinteät tikkaat SFS-EN Stainless steels. Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods and sections for general purposes SFS-EN Stainless steels. Part 4: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for construction purposes SFS-EN Stainless steels. Part 5: Technical delivery conditions for bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for construction purposes SFS-EN Hot rolled products of non-alloy structural steels. General technical delivery conditions SFS-EN ISO :2017 Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Part 2: Classification of environments (ISO :2017) SFS-EN ISO 13857:2019 Safety of machinery. Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2019) SFS-EN ISO Safety of machinery. Permanent means of access to machinery. Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access SFS-EN ISO Safety of machinery. Permanent means of access to machinery. Part 2: Working platforms and walkways SFS-EN ISO Safety of machinery. Permanent means of access to machinery. Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails SFS-EN ISO Safety of machinery. Permanent means of access to machinery. Part 4: Fixed ladders KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT 3 TERMS AND DEFINITIONS Työskentelypaikka Standardin SFS-EN mukaisella työskentelypaikalla tarkoitetaan kaikkia tiloja, joissa henkilöt voivat olla työtehtävissä. Luiska Kulkutie, jonka nousukulma on korkeintaan 20. Katso tarkempia ohjeita standardista SFS-EN ISO Working place The working place referred to in standard EN refers to all spaces where persons can perform work. Ramp A walkway where an elevation angle is maximum 20 degrees. See further instruction in standard SFS-EN ISO

4 PSK Standardisointi PSK (7) Portaat Kulkutie, jonka nousukulma on yli 20 ja korkeintaan 45 ja jonka vaakasuorat rakenneosat ovat askelmia. Katso tarkempia ohjeita standardista SFS-EN ISO Porrastikkaat Kulkutie, jonka nousukulma on yli 45 ja korkeintaan 75 ja jonka vaakasuorat rakenneosat ovat askelmia. Katso tarkempia ohjeita standardista SFS-EN ISO Stairs A walkway with horizontal steps where an elevation angle is over 20 degrees and maximum 45 degrees. See further instruction in standard SFS-EN ISO Stepladders A walkway with horizontal steps where an elevation angle is over 45 degrees and maximum 75 degrees. See further instruction in standard SFS-EN ISO Tikkaat Kulkutie, jonka nousukulma on yli 75 ja korkeintaan 90 ja jonka vaakasuorat rakenneosat ovat puolia. Katso tarkempia ohjeita standardista SFS-EN ISO Suojakaide Suojakaide on turvavaruste, jossa on oltava vähintään yksi välijohde tai muu vastaava suojan antava rakenne. Käsijohteen päät on muotoiltava siten, että niistä ei ole vahingon vaaraa terävien reunojen tai käyttäjien vaatteiden takertumisen vuoksi. Katso tarkempia ohjeita standardista SFS-EN ISO Jalkalista Jalkalista on riittävän jäykkä levy, joka vähentää kappaleiden putoamisen riskiä kyseiseltä tasolta. Jalkalistan minimipaksuutena käytetään 3 mm, ellei muuta ole määritelty. Runkorakenne Runkorakenteita ovat tässä standardissa ritilöiden kehykset ja portaiden sivujohteet. Kantava rakenne Kantavia rakenteita ovat tässä standardissa määriteltyjen rakenteiden kantavat tai tukevat osat, jotka eivät ole runkorakennetta. Tasoritilän vapaa aukko Vapaan aukon mitta määritellään ritilän rakenneosien rajaaman suorakaiteen muotoisen aukon lyhyemmän sivun pituutena. Käytännössä mitta määritellään pienimmän kuulan halkaisijalla, mikä ei mene ritilän läpi. Katso myös standardi SFS-EN ISO Liukuturvaritilä Liukuturvaritilä on ritilä, jonka yläpintaa on muotoiltu, esimerkiksi karhennettu tai lovettu, liukastamisen riskin vähentämiseksi liukkaissa ympäristöissä. Liukuturvaritilänä käytetään sisätiloissa normaalia sileää ritilää ja ulkotiloissa sekä vaativissa liukkaissa sisätiloissa karhennettua ritilää, ellei muuta ole määritelty. Ladder A walkway with horizontal rungs where an elevation angle is over 75 degrees and maximum 90 degrees. See further instruction in standard SFS-EN ISO Guard-rail A guard-rail is a safety accessory which includes at least one middle guide or another structure providing an equal protection. The ends of the hand guide shall be formed so that they cause no danger for damage because of sharp edges or seizure of the user s clothing. See further instruction in standard SFS-EN ISO Toe-plate Toe-plate is adequately rigid plate to minimize the risk of the fall of object from a floor level. The minimum height of toe-plate shall be 3 mm, unless otherwise defined. Framework As frameworks in this standard are considered the frames of the grating and the side guides of the stairs. Supporting structure Supporting structures are those bearing and supporting components of the structures defined in this standard that are not framework. The free opening of the plane grating The dimension of the free opening shall be defined as the length of the shorter side of the rectangle shaped opening delimited by the grating framework. In practise, the dimension is defined as the diameter of the smallest ball that will not pass the grating. See also SFS-EN ISO Serrated grating Serrated grating is a grating where upper surface is shaped, for example roughened or notched, to reduce the risk of slipping in slippery environments. The serrated grating is a normal smooth grating indoors and a roughened grating outdoors and in demanding slippery interiors, unless otherwise specified.

5 PSK Standardisointi PSK (7) Pistekuorma Pistekuormalla tarkoitetaan 200x200 mm alueelle, kuten hoitotasolle, kohdistuvaa kuormitusta. Kuormituksen minimiarvona käytetään 1,5 kn, ellei muuta ole määritelty. Tasokuorma Tasokuorma on rakenteeseen tasaisesti kohdistuva kuormitus. Kuormituksen minimiarvona käytetään tasoille ja portaille 2,5 kn/m 2, ellei muuta ole määritelty. Huomautus Korkeamman kuormituksen alueille, kuten haalausja asennusalueille, tasokuormat on määritettävä tapauskohtaisesti ja ne esitetään rakennustehtäväpiirustuksissa. Liikkuva kuormitus Liikkuva kuormitus on tavaraa siirrettäessä rakenteeseen yhden neliömetrin pinta-alalle kohdistuva kuormitus. Liikkuva kuormitus ja tasokuorma eivät vaikuta samanaikaisesti. Kuormituksen minimiarvona käytetään tasoille ja luiskille 5 kn, ellei muuta ole määritelty. Taipuma Taipuma kokonaiskuormasta on enintään L/200 tai 30 mm sen mukaan kumpi on määräävä, ellei muuta ole määritelty. Taipuma muuttuvasta tasokuormasta on enintään L/300 tai 30 mm sen mukaan kumpi on määräävä, ellei muuta ole määritelty. Ulokkeen taipuma muuttuvasta tasokuormasta on enintään L/150, ellei muuta ole määritelty. joissa L = palkkien vapaa jänneväli tai ulokkeen pituus Viereisten tasoelementtien yläpinnan ero saa olla enintään 4 mm kuormitetussa tilanteessa. Point load Point load means a load on an area of 200x200 mm, such as platform. Minimum load value is 1,5 kn, unless otherwise specified. Uniform load Uniform load is a load evenly applied to a structure. The minimum load value for platforms and stairs is 2,5 kn/m 2, unless otherwise specified. Note For areas with higher loads, such as hauling and installation areas, uniform loads shall be defined case by case and they shall be presented in the civil guide drawings. Concentrated load Concentrated load is a load applied to a square meter surface. Concentrated load and uniform load are not affecting simultaneously. The minimum load value for platforms and slopes is 5 kn, unless otherwise specified. Deflection Deflection from the total load is maximum L/200 or 30 mm depending which is leading, unless otherwise specified. Deflection from the live load is maximum L/300 or 30 mm depending which is leading, unless otherwise specified. Cantilever deflection from the live load is maximum L/150 unless otherwise specified. where L = free span or cantilever length The difference between neighbouring floor elements shall not exceed 4 mm in height, when loaded.

6 PSK Standardisointi PSK (7) 4 HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA 4 ITEMS TO BE TAKEN INTO ACCOUNT Yleiset vaatimukset liittyen hoitotasojen, kulkuteiden, portaiden ja tikkaiden suunnitteluun sekä toteutukseen esitetään standardissa SFS-EN ISO Standardi SFS-EN ISO 13857:2019 määrittelee tarvittavat turvaetäisyydet ylä- ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille. Rakenteiden toteutus tehdään SFS-EN mukaan. Toteutusluokka on EXC2, ellei muuta ole määritetty. Mitoitukset tehdään SFS-EN sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Ruostumattomille teräsrakenteille käytetään materiaalistandardia SFS-EN ja rakenneteräksille materiaalistandardia SFS-EN Kiinnitystarvikkeiden materiaaleista, toimituksesta ja asennuksesta on sovittava erikseen. Standardeissa PSK esitetään kaiteiden rakenneyksityiskohtia ja suositeltuja toteutusratkaisuja. Standardeissa PSK 3001, PSK 3011 ja PSK 3012 annetaan ohjeita rakennustehtäväpiirustuksien laadintaan ja perustuksien suunnitteluun. Standardissa PSK 5808 esitetään periaatteita mittapiirustusten laadintaan. General requirements related to the design and implementation of platforms, walkways, stairs and ladders are presented in standard SFS-EN ISO Standard SFS-EN ISO 13857:2019 defines required safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs. The structures are implemented according to SFS- EN The execution class is EXC2 unless otherwise specified. The dimensioning shall be based on SFS-EN and applicable laws and regulations. Material standard EN is used for stainless steel structures and material standard EN for structural steels. The materials, delivery and installation of fixing accessories shall be separately agreed on. Standards PSK provide structural details of the railings and recommended solutions for implementations. Standards PSK 3001, PSK 3011 and PSK 3012 provide instructions for preparation of civil guide drawings and design of foundations. Standard PSK 5808 provides principles for preparation of dimensional drawings. 5 PINTAKÄSITTELY 5 SURFACE TREATMENT Kuumasinkitys suoritetaan standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan. Maalaus suoritetaan standardien SFS 5873, PSK 2701 ja PSK 2702 mukaan. Rasitusluokkien mukaiset suojamaaliyhdistelmät valitaan standardin SFS 5873 mukaan. Ruostumattomat austeniittiset teräsrakenteet peitataan tarvittaessa kokonaan tai osittain. The hot dip galvanizing shall meet the requirements of standard SFS-EN ISO The painting shall be performed according to standards SFS 5873, PSK 2701 and PSK The protection paint combinations according to the tolerance classes shall be selected according to standard SFS The austenitic stainless steel structures shall be partially or fully pickled, when required.

7 PSK Standardisointi PSK (7) 6 HYVÄKSYMINEN 6 ACCEPTANCE Tarkastuksissa käytetään seuraavia standardeja: - SFS 4614 asennustarkastus - SFS 4615 vastaanottotarkastus - SFS 4623 takuutarkastus Ruostumattomien austeniittisten teräsrakenteiden peittauksen tarkastukset ja vastaanotot tehdään eri sopimuksen mukaan. The following standards shall be used for inspections: - SFS 4614 installation inspection - SFS 4615 acceptance inspection - SFS 4623 guarantee inspection The pickling inspections and take-over of stainless austenitic steel structures shall be performed according to a separate agreement. 7 LIITELOMAKKEIDEN KÄYTTÖ 7 USE OF ATTACHED FORMS Tämän standardin mukaisia lomakkeita käyttäen tilaaja määrittelee hankinnan yleiset ehdot sekä hankinnan kohteelle asetettavat tekniset vaatimukset. Hankinnan yleiset ehdot määritellään täyttämällä standardin liitteenä 1 oleva lomake. Hankinnan kohteelle asetettavat tekniset vaatimukset määritellään täyttämällä tapauskohtaisesti standardin liitteinä 2 5 olevat lomakkeet. Lomakkeissa esitetyt materiaalit pitää tarkistaa tapauskohtaisesti vastaamaan kohteen ympäristön vaatimuksia. Tämän standardin liitteiden mukaisia lomakkeita voidaan painattaa asiasisältöä muuttamatta myös yrityksen nimellä (logolla) varustettuina, mikäli lomakkeen alareunaan painetaan teksti: Tämä lomake on standardin PSK 4701 mukainen. OPASTAVIA TIETOJA O.1 Muutokset standardin edelliseen painokseen Soveltamisalaa sekä käsitteitä ja määritelmiä on täydennetty ja muutettu. Kappaleiden 4, 5 ja 6 tekstiä on tarkennettu. Liitteitä on tarkennettu. Using the forms according to this standard the purchaser defines the general terms and technical requirements for the delivery. The general terms for the delivery shall be defined by filling in the form in Appendix 1 of this standard. The technical requirements for the delivery shall be defined by filling in the forms in appendices 2 to 5 of this standard as applicable. The material presented in the forms shall be inspected as applicable to conform to the site conditions. The forms according to the appendices of this standard can be printed without changing the contents adding the company name (logo), if the following text shall be printed at the bottom of the form: This form conforms to standard PSK INFORMATION FOR GUIDANCE O.1 Changes to previous editions of the standard Scope, Terms and definitions have been appended and revised. The text in chapters 4, 5 and 6 have been revised. The appendices have been revised.

8 PSK Standardisointi YLEISET HANKINTAEHDOT PSK 4701 Liite 1 Työskentelytasot, kulkutiet, portaat, suojakaiteet ja tikkaat 3. painos Tilaaja Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Päiväys Tilaajan kaupallinen vastuuhenkilö Tilaajan teknillinen vastuuhenkilö Toimittajan kaupallinen vastuuhenkilö Toimittajan teknillinen vastuuhenkilö Tarjouspyyntö nro Tilaus nro Sopimus nro Tarjous nro Tilausvahvistus nro Hankinnan kohde Projekti nro Työ nro 1 YLEISET HANKINTAEHDOT Työskentelytasot ja kulkutiet Portaat ja porrastikkaat Suojakaiteet Tikkaat 1.1 Tarjouksen pitää perustua näihin hankintaehtoihin ja täyttää hankintaehtojen liitteissä esitetyt vaatimukset. Rakenteiden on täytettävä koneiden kulkuteiden osalta standardin SFS-EN ISO tekniset vaatimukset ja rakennusten osalta Suomen rakentamismääräysten vaatimukset. Toimituksen on täytettävä Suomessa voimassa olevien lakien vaatimukset. 1.2 Hankintaan kuuluvat: Suunnittelu Valmistus Asennus 1.3 Hankinta-aika: asennuksen alkamisaika 1.4 Tarjouksen jättöpäivä: valmistumispäivämäärä 1.5 Tarjouksen tulee olla voimassa kuukautta jättöpäivästä. 1.6 Rakenteille asetetut tekniset vaatimukset on esitetty tämän standardin liitteissä Toteutuksen pohjana oleva layout-suunnitelma on hyväksytettävä tilaajalla ennen valmistuksen aloittamista. 1.8 Tilaajan ja toimittajan asennustyötä koskevat velvoitteet on määritelty erillisellä sopimuksella: 1.9 Takuuaika on 2 vuotta rakenteiden vastaanottopäivästä. 2 HUOMAUTUKSIA LIITTEET

9 PSK Standardisointi TEKNINEN ERITTELY PSK 4701 Liite 2 Työskentelytasot ja kulkutiet 3. painos Tilaaja Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Päiväys Tilaajan kaupallinen vastuuhenkilö Tilaajan teknillinen vastuuhenkilö Toimittajan kaupallinen vastuuhenkilö Toimittajan teknillinen vastuuhenkilö Tarjouspyyntö nro Tilaus nro Sopimus nro Tarjous nro Tilausvahvistus nro Hankinnan kohde Projekti nro Työ nro 1 KUORMITUS Tasokuorma 2,5 kn/m 2 5,0 kn/m 2 kn/m 2 Pistekuorma 1,5 kn 1) kn Liikkuva kuormitus 5,0 kn 2) kn 1) 200mm x 200mm 2) 1m x 1m 2 MITOITUS Tasojen korkeusasemat ja leveydet, kantavien rakenteiden sijainti, kiinnityskohtien alusmateriaali ja kiinnitystapa, tasojen läpiviennit sekä rakenteen toimitusrajat on esitetty eri liitteissä. 3 RAKENNEAINEET JA RAKENTEET Kantavat rakenteet Kuuluvat toimitukseen Eivät kuulu toimitukseen Kaide- ja potkulistarakenteet Kuuluvat toimitukseen Eivät kuulu toimitukseen Tasopinta Kuuluu toimitukseen Ei kuulu toimitukseen Ritilä Liukuturvaritilä Umpilevy Kyynellevy Muu Vapaa aukko < 20 mm < 35 mm Muu mm 4 KÄYTTÖOLOSUHTEET Sisällä Ulkona, katettu Ulkona, kattamaton Ympäristön rasitusluokka C1-C2 C3 C4 C5-I C5-M lm1-lm3 SFS-EN ISO PINTAKÄSITTELY Kohde Suojamaaliyhdistelmä Kuumasinkitys Peittaus Muu Kannatinrakenteet Runkorakenteet Tasopinta 6 KIINNITYSTAPA Ruuvi Hitsaus Muu 7 HUOMAUTUKSIA

10 PSK Standardisointi TEKNINEN ERITTELY PSK 4701 Liite 3 Portaat ja porrastikkaat 3. painos Tilaaja Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Päiväys Tilaajan kaupallinen vastuuhenkilö Tilaajan teknillinen vastuuhenkilö Toimittajan kaupallinen vastuuhenkilö Toimittajan teknillinen vastuuhenkilö Tarjouspyyntö nro Tilaus nro Sopimus nro Tarjous nro Tilausvahvistus nro Hankinnan kohde Projekti nro Työ nro 1 KUORMITUS Tasokuorma 2,5 kn/m 2 5,0 kn/m 2 kn/m 2 2 MITOITUS Tasojen korkeuserot, portaan leveys (askelman pituus), tasojen rakennepaksuudet, sivujohteen alapään korkeusasema, portaan sivujohteen vaakaprojektio ja liittämistekniikka on esitetty liitteissä. 3 RAKENNEAINEET JA RAKENTEET Kantavat rakenteet Kuuluvat toimitukseen Eivät kuulu toimitukseen Sivujohteet Kuuluvat toimitukseen Eivät kuulu toimitukseen Askelmat Kuuluvat toimitukseen Eivät kuulu toimitukseen Ritilä Liukuturvaritilä Umpilevy Kyynellevy Muu Vapaa aukko < 20 mm < 35 mm Muu mm Kaide Kuuluu toimitukseen Ei kuulu toimitukseen Katso Tekninen erittely. Kaiteet 4 KÄYTTÖOLOSUHTEET Sisällä Ulkona, katettu Ulkona, kattamaton Ympäristön rasitusluokka C1-C2 C3 C4 C5-I C5-M lm1-lm3 SFS-EN ISO PINTAKÄSITTELY Kohde Suojamaaliyhdistelmä Kuumasinkitys Peittaus Muu Kantavat rakenteet Sivujohteet Askelmat Kaide 6 KIINNITYSTAPA Ruuvi Hitsaus Muu 7 HUOMAUTUKSIA

11 PSK Standardisointi TEKNINEN ERITTELY PSK 4701 Liite 4 Kaiteet 3. painos Tilaaja Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Päiväys Tilaajan kaupallinen vastuuhenkilö Tilaajan teknillinen vastuuhenkilö Toimittajan kaupallinen vastuuhenkilö Toimittajan teknillinen vastuuhenkilö Tarjouspyyntö nro Tilaus nro Sopimus nro Tarjous nro Tilausvahvistus nro Hankinnan kohde Projekti nro Työ nro 1 KAIDEKORKEUS Tasojen kaiteet 1,1 m Muu Portaiden kaiteet 0,9 m 1 m Muu 2 RAKENNEAINEET JA RAKENTEET Kaide Jalkalista Kuuluu toimitukseen Ei kuulu toimitukseen 3 KÄYTTÖOLOSUHTEET Sisällä Ulkona, katettu Ulkona, kattamaton Ympäristön rasitusluokka C1-C2 C3 C4 C5-I C5-M lm1-lm3 SFS-EN ISO PINTAKÄSITTELY Kohde Suojamaaliyhdistelmä Kuumasinkitys Peittaus Muu Kaide Jalkalista 5 KIINNITYSTAPA Kaide runkoon Ruuvi Hitsaus Muu Jalkalista kaiteeseen Ruuvi Hitsaus Muu 6 HUOMAUTUKSIA

12 PSK Standardisointi TEKNINEN ERITTELY PSK 4701 Liite 5 Tikkaat 3. painos Tilaaja Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Päiväys Tilaajan kaupallinen vastuuhenkilö Tilaajan teknillinen vastuuhenkilö Toimittajan kaupallinen vastuuhenkilö Toimittajan teknillinen vastuuhenkilö Tarjouspyyntö nro Tilaus nro Sopimus nro Tarjous nro Tilausvahvistus nro Hankinnan kohde Projekti nro Työ nro 1 MITOITUS Tasojen ja lepotasojen korkeusasemat, kantavien rakenteiden sijoittelu ja kiinnityskohtien materiaali sekä selkäsuojus on esitetty liitteissä: 2 RAKENNEAINEET JA RAKENTEET Kantavat rakenteet Tikkaat Turvavarusteet Kuuluvat toimitukseen Ei kuulu toimitukseen Selkäsuojus SFS-EN ISO 14122, halkaisija mm Muu 3 KÄYTTÖOLOSUHTEET Sisällä Ulkona, katettu Ulkona, kattamaton Ympäristön rasitusluokka C1-C2 C3 C4 C5-I C5-M lm1-lm3 SFS-EN ISO PINNOITE Kohde Suojamaaliyhdistelmä Kuumasinkitys Peittaus Muu Kantavat rakenteet Tikkaat Selkäsuojus 5 KIINNITYSTAPA Kantavan rakenteen kiinnitys alustaan Ruuvi Hitsaus Muu 6 HUOMAUTUKSIA

13 PSK Standardisointi GENERAL TERMS PSK 4701 Appendix 1 Working platforms, walkways, stairs, guard-rails and ladders 3 rd edition Purchaser Prepared by Checked by Approved by Date Purchaser s commercial contact person Purchaser s technical contact person Supplier s commercial contact person Supplier s technical contact person Inquiry no Order no Contract no Offer no Order confirmation no Object of delivery Project no Work no 1 GENERAL DELIVERY TERMS Working platforms and walkways Stairs and Stairs and stepladders Guard-rails Ladders 1.1 The offer shall be based on these delivery terms and fulfil the requirements given in its appendices. The structures shall fulfil concerning the gangways the technical requirements given in standard SFS-EN ISO and concerning the buildings the requirements given in the Finnish building codes. The delivery shall fulfil the requirements given in the effective Finnish laws. 1.2 Delivery includes: Planning Manufacturing Installation 1.3 Time of delivery: installation starting date 1.4 Latest date to offer: completion date 1.5 The offer shall remain effective months after the latest date to offer. 1.6 The technical requirements given for the structures have been presented in the appendices 2 to 5 of this contract. 1.7 The layout plan for implementation shall be presented to the purchaser for acceptance before starting the manufacture. 1.8 The duties concerning the installation of the purchaser and supplier have been agreed on a separate contract: 1.9 The guarantee period is 2 years from the takeover date of the structures. 2 REMARKS APPENDICES

14 PSK Standardisointi TECHNICAL SPECIFICATION PSK 4701 Appendix 2 Working platforms and walkways 3 rd edition Purchaser Prepared by Checked by Accepted by Date Purchaser s commercial contact person Purchaser s technical contact person Supplier s commercial contact person Supplier s technical contact person Inquiry no Order no Contract no Inquiry no Order confirmation no Scope of delivery Project no Work no 1 LOAD Uniform load 2,5 kn/m 2 5,0 kn/m 2 kn/m 2 Point load 1,5 kn 1) kn Concentrated load 5,0 kn 2) kn 1) 200mm x 200mm 2) 1m x 1m 2 DIMENSIONING The height positions and widths of the plane levels, the location of the load-bearing structures, the base material and fixing method of the fixing points, the penetrations of the levels and the delivery limits of the structure are presented in related appendices. 3 MATERIAL AND STRUCTURES Supporting structures Included in the delivery Excluded from the delivery Railing and kick plate structures Included in the delivery Excluded from the delivery Platform Included in the delivery Excluded from the delivery Grating Serrated grating Solid plate Teardrop plate Other Free opening < 20 mm < 35 mm Other mm 4 OPERATING CONDITIONS Indoors Outdoors roofed Outdoors unroofed Corrosivity category C1-C2 C3 C4 C5-I C5-M lm1-lm3 SFS-EN ISO SURFACE TREATMENT Object Supporting structures Framework Plane surface Protection paint combination Hot dip galvanizing Pickling Other 6 FIXING METHOD Screw Welding Other 7 REMARKS

15 PSK Standardisointi TECHNICAL SPECIFICATION PSK 4701 Appendix 3 Stairs and stepladders 3 rd edition Purchaser Prepared by Checked by Accepted by Date Purchaser s commercial contact person Purchaser s technical contact person Supplier s commercial contact person Supplier s technical contact person Inquiry no Order no Contract no Offer no Order confirmation no Object of delivery Project no Work no 1 LOAD Uniform load 2,5 kn/m 2 5,0 kn/m 2 kn/m 2 2 DIMENSIONING The differences in plane levels, stair width (step length), the construction thicknesses of the levels, the structural thicknesses of the planes, the height position of the lower end of the side guide, the horizontal projection of the side guide of the step and the connection method are presented in the appendices. 3 MATERIAL AND STRUCTURES Supporting structures Included in the delivery Excluded from the delivery Side guides Included in the delivery Excluded from the delivery Steps Included in the delivery Excluded from the delivery Grating Serrated grating Solid plate Teardrop plate Other Free opening < 20 mm < 35 mm Other mm Railing Included in the delivery Excluded from the delivery See Technical specification. railings 4 OPERATING CONDITIONS Indoors Outdoors roofed Outdoors unroofed Corrosivity category C1-C2 C3 C4 C5-I C5-M lm1-lm3 SFS-EN ISO SURFACE TREATMENT Object Supporting structures Side guides Steps Railing Protection paint combination Hot dip galvanizing Pickling Other 6 FIXING METHOD Screw Welding Other 7 REMARKS

16 PSK Standardisointi TECHNICAL SPECIFICATION PSK 4701 Appendix 4 Guard-rails 3 rd edition Purchaser Prepared by Checked by Accepted by Date Purchaser s commercial contact person Purchaser s technical contact person Supplier s commercial contact person Supplier s technical contact person Inquiry no Order no Contract no Offer no Order confirmation no Scope of delivery Project no Work no 1 RAILING HEIGHTS Plane railings 1,1 m Other Stairs railings 0,9 m 1 m Other 2 MATERIAL AND STRUCTURES Railing Toe-plate Included in the delivery Excluded from the delivery 3 OPERATING CONDITIONS Indoors Outdoors roofed Outdoors unroofed Corrosivity category C1-C2 C3 C4 C5-I C5-M lm1-lm3 SFS-EN ISO SURFACE TREATMENT Object Railing Toe-plate 5 FIXING METHOD Protective paint combination Hot dip galvanizing Pickling Other Railing to framework Screw Welding Other Toe-plate to railing Screw Welding Other 6 REMARKS

17 PSK Standardisointi TECHNICAL SPECIFICATION PSK 4701 Appendix 5 Ladders 3 rd edition Purchaser Prepared by Checked by Accepted by Date Purchaser s commercial contact person Purchaser s technical contact person Supplier s commercial contact person Supplier s technical contact person Inquiry nr Order nr Contract nr Offer nr Order confirmation nr Scope of delivery Project nr Work nr 1 DIMENSIONING The levels of planes and rest planes, positioning of supporting structures including the material of fixing points and the safety cage are presented in appendices: 2 MATERIAL AND STRUCTURES Supporting structures Ladders Safety accessories Included in the delivery Excluded from the delivery Back protection EN 14122, diameter mm Other 3 OPERATING CONDITIONS Indoors Outdoors roofed Outdoors unroofed Corrosivity category C1-C2 C3 C4 C5-I C5-M lm1-lm3 SFS-EN ISO SURFACE TREATMENT Object Supporting structures Ladders Back protection Protective paint combination Hot dip galvanizing Pickling Other 5 FIXING METHOD Fixing of supporting structure to the base Screw Welding Other 6 REMARKS

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4701 PSK Standards Association

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4701 PSK Standards Association PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4701 PSK Standards Association 1 (5) + liitteet 10 s + appendices 10 s COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2004-10-28 2. painos/2 nd edition Korvaa standardin PSK

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5808

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5808 PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5808 2000-06-07 1 (9) COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry TEHDASSUUNNITTELUASIAKIRJAT. LAITTEIDEN JA METALLIRAKENTEIDEN MITTAPIIRUSTUS Plant Design Drawings. Dimensional

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7308

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7308 PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7308 PSK Standards Association 2. painos/ 2 nd edition COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2015-11-01 1 (6) PUTKISTON KANNATUS. PUTKISANKA B. DN 10 500 supporting.

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7810 PSK Standards Association

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7810 PSK Standards Association PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7810 PSK Standards Association COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2010-02-18 1(5) Ristiriitatapauksissa pätee suomenkielinen teksti. In case of interpretation the

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5803 PSK Standards Association 1 (9)

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5803 PSK Standards Association 1 (9) PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5803 PSK Standards Association 1 (9) COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2003-12-04 3. painos, 3 rd edition Korvaa standardin PSK 5803: 2. painos PUTKISTOPIIRUSTUKSET.

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

OMINAISUUDET SOVELLUS. Technical data sheet BOAX-II HDG - KIILA-ANKKURI. Mutterin ja aluslevyn kanssa. UK-DoP-e08/0276, ETA-08/0276.

OMINAISUUDET SOVELLUS. Technical data sheet BOAX-II HDG - KIILA-ANKKURI. Mutterin ja aluslevyn kanssa. UK-DoP-e08/0276, ETA-08/0276. BOAX-II - KIILA-ANKKURI Mutterin ja aluslevyn kanssa. UK-DoP-e08/0276, ETA-08/0276 OMINAISUUDET Materiaali Kuumasinkitty teräs SOVELLUS Käyttötarkoitus Teräsrakenteiden Kiskojen Kannattimien Julkisivujen

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7340

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7340 PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7340 PSK Standards Association 2. painos / 2 nd edition COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2015-11-01 1 (8) PUTKISTON KANNATUS. RIIPPUKANNAKKEET. RAKENTEET Pipe

Lisätiedot

Recommended background: Structural Engineering I and II

Recommended background: Structural Engineering I and II COURSE PROGRAMME COURSE NAME: 21631120 Basic Course in Steel Structures GROUP: CREDITS: INRANU04A3 3 cr TEACHER: TIME: 01.09.2005-31.04.2006 OBJECTIVE: This bilingual course aims at providing students

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7353

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7353 PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7353 PSK Standards Association 2. painos / 2 nd edition COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2015-11-01 1 (9) PUTKISTON KANNATUS. RIPUSTUSJOUSI Pipe supporting. Hanger

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK painos 2 nd edition Liitteet/appendices 8

PSK Standardisointi STANDARDI PSK painos 2 nd edition Liitteet/appendices 8 PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5401 2. painos 2 nd edition Liitteet/appendices 8 COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 1 (2) TIIVISTENESTEJÄRJESTELMÄT. HANKINTA Sealing liquid systems. Procurement

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

ft}[lfi.t TTKKAAT. 25.L.20A2 c) TEHDASSTAhIDARDI TTS 20550 l.l Portaita koskevat turvallisuusvaatimukset

ft}[lfi.t TTKKAAT. 25.L.20A2 c) TEHDASSTAhIDARDI TTS 20550 l.l Portaita koskevat turvallisuusvaatimukset ft}[lfi.t TEHDASSTAhIDARDI TTS 20550 I 25.L.20A2 KONEIDEN KIINTEAT PORTAAT, TYOSKENTELY. JA KULKUTASOT, suojakarreet snxti TTKKAAT. (s) 5.10.200s Huom! Tässä standardissa vain esitetään kohdassa 7 mainittuja,

Lisätiedot

6-7 HPS III-SXE Ø 9 mm. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassaan

6-7 HPS III-SXE Ø 9 mm. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassaan 230V Sisältö/Content 2-5 Yleiskatsaus Overview 6-7 8-9 Locating ring 10 Asennusohje Assembly note Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassaan

Lisätiedot

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY S018/M22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB Tunnus Code Sertifiointielin Certification body Osoite

Lisätiedot

6-7 HPS III-SXE Ø 12 mm. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassaan

6-7 HPS III-SXE Ø 12 mm. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassaan 230V Sisältö/Content 2-5 Yleiskatsaus Overview 6-7 8-9 Locating ring 10 Asennusohje Assembly note Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassaan

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

6-7 HPS III-SXE Ø 6 mm. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassaan

6-7 HPS III-SXE Ø 6 mm. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassaan 230V Sisältö/Content 2-5 Yleiskatsaus Overview 6-7 8-9 Keskitysrengas Locating ring 10 Asennusohje Assembly note Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5964 PSK Standards Association

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5964 PSK Standards Association PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5964 PSK Standards Association COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2005-01-26 1 (8) XML TIEDONSIIRTO. SÄHKÖJÄRJESTELMÄN LUOKAT JA ALALUOKKIEN KUVAUKSET XML Data

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

CONVERSION KITS FOR FRAMES MR8 AND MR9 INSTALLATION INSTRUCTIONS

CONVERSION KITS FOR FRAMES MR8 AND MR9 INSTALLATION INSTRUCTIONS CONVERSION KITS FOR FRAMES MR8 AND MR9 INSTALLATION INSTRUCTIONS MR8 AND MR9 CONVERSION KIT - INSTALLATION INSTRUCTION Document ID: DPD01787, Revision: A, Release date: 17.11.2015 1.1 MR8 kit contents

Lisätiedot

Supplies

Supplies Supplies - 239150-2018 05/06/2018 S105 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. Finland-Oulu: Medical equipments 2018/S 105-239150 Contract notice Supplies Directive 2014/24/EU

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

Supplies

Supplies Supplies - 361595-2018 18/08/2018 S158 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. Finland-Turku: Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. Nro 0005 FI

SUORITUSTASOILMOITUS. Nro 0005 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro 0005 FI 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: fischer lyöntiankkuri EA II 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Tuote Metalliankkurit käytettäväksi betonissa (raskaille

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Teräsrakenteiden toteutuksen standardien muutokset. Janne Tähtikunnas

Teräsrakenteiden toteutuksen standardien muutokset. Janne Tähtikunnas Teräsrakenteiden toteutuksen standardien muutokset Janne Tähtikunnas Standardit EN 1090 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus EN 1090-1 Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 6152 PSK Standards Association 1 (5) + liite 2 s.

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 6152 PSK Standards Association 1 (5) + liite 2 s. PSK Standardisointi STANDARDI PSK 6152 PSK Standards Association 1 (5) + liite 2 s. COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2012-10-10 + appendix 2 p. TEOLLISUUDEN KONE- JA LAITEHANKINNAT. KESKIPAKOPUMPPU.

Lisätiedot

Curriculum. Gym card

Curriculum. Gym card A new school year Curriculum Fast Track Final Grading Gym card TET A new school year Work Ethic Detention Own work Organisation and independence Wilma TMU Support Services Well-Being CURRICULUM FAST TRACK

Lisätiedot

FENNOSTEEL OY OHUTSEINÄISET TERÄSPUTKET HUIPPUPINNOITTEILLA THIN WALL STEEL TUBES WITH STATE OF THE ART METALLIC COATINGS

FENNOSTEEL OY OHUTSEINÄISET TERÄSPUTKET HUIPPUPINNOITTEILLA THIN WALL STEEL TUBES WITH STATE OF THE ART METALLIC COATINGS FENNOSTEEL OY OHUTSEINÄISET TERÄSPUTKET HUIPPUPINNOITTEILLA THIN WALL STEEL TUBES WITH STATE OF THE ART METALLIC COATINGS FI-EN C 01/2017 FENNOSTEELIN TARINA - FENNOSTEEL STORY 1 FennoSteel Oy on suomalainen

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 2701 PSK Standards Association

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 2701 PSK Standards Association PSK Standardisointi STANDARDI PSK 2701 PSK Standards Association 3. painos 3 rd edition + Liitteet 23 s. COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry + Appendices 23 p. 1 (3) Korvaa standardin PSK 2701: 2003,

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Supplies

Supplies Supplies - 239236-2018 05/06/2018 S105 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. Finland-Seinäjoki: Wheelchairs 2018/S 105-239236 Contract notice Supplies Directive 2014/24/EU

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Eurolaite Oy on vuonna 1 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena on

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5980 PSK Standards Association 1 (8) + Liite 7 s.

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5980 PSK Standards Association 1 (8) + Liite 7 s. PSK Standardisointi STANDARDI PSK 5980 PSK Standards Association 1 (8) + Liite 7 s. COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2006-10-27 + Appendix 7 p. XML-TIEDONSIIRTO. TIETOELEMENTTILUETTELO XML Data

Lisätiedot

6-13 HPS III-S Ø 4,5 mm. Assembly notes. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassa

6-13 HPS III-S Ø 4,5 mm. Assembly notes. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassa 230V Yksittäissuuttimet Sisältö/Content 2-5 Yleiskatsaus Overview 6-13 -S Ø 4,5 mm 14-20 Asennusohjeita Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassa

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 2640 PSK Standards Association (11)

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 2640 PSK Standards Association (11) PSK Standardisointi STANDARDI PSK 2640 PSK Standards Association 2011-02-24 1 (11) COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry TEOLLISUUDEN KONE- JA LAITOSHANKINNAT. PUTKISTOSUUNNITTELUN TOTEUTUSPERIAATTEITA

Lisätiedot

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry SSTY:n EMC-seminaari EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit SESKO ry 2016-10-04 Tässä esityksessä käsitellään Yleistä täydentävistä (collateral, -1 sarja, horisontaaliset) ja eritysvaatimuksia

Lisätiedot

Porrasesite. staircase catalogue

Porrasesite. staircase catalogue Porrasesite staircase catalogue 1 Sisältö Content Nykyaikaiset portaat 3 Modern staircases Metalliportaat 5 Metal staircases Puiset portaat 6 Wooden staircases Ulko- ja sisäportaiden suojakaiteet 7 Outdoor

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat. Standardoinnin koordinointi & työryhmät

Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat. Standardoinnin koordinointi & työryhmät Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat Standardin EN 1090 suunnitteilla olevat uudet osat Standardin EN 1090 revision aikataulu Oleellisimmat

Lisätiedot

TEST REPORT Nro VTT-S Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts

TEST REPORT Nro VTT-S Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts TEST REPORT Nro VTT-S-04515-08 19.5.008 Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts Requested by: Hormex Oy TEST REPORT NRO VTT-S-04515-08 1 () Requested by Order Hormex Oy Linnanherrankuja

Lisätiedot

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous Tuula Sutela toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous äidinkieli ja kirjallisuus, modersmål och litteratur, kemia, maantiede, matematiikka, englanti käsikirjoitukset vuoden

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Standardisointikatsaus

Standardisointikatsaus Standardisointikatsaus 6.6.2018 ISO/TC 199 Koneturvallisuus työryhmät WG 3 Safety of integrated manufacturing systems WG 5 General principles for the design of machinery and risk assessment WG 6 Safety

Lisätiedot

Keskittämisrenkaat. Meiltä löytyy ratkaisu jokaiseen putkikokoon, 25 mm ja siitä ylöspäin.

Keskittämisrenkaat. Meiltä löytyy ratkaisu jokaiseen putkikokoon, 25 mm ja siitä ylöspäin. Keskittämisrenkaat Keskittämisrenkaita käytetään kun virtausputki menee suojaputken sisällä, kuten esim. tiealituksissa. Meidän keskittämisrenkaat ovat valmistettu polyeteenistä jonka edut ovat: - helppo

Lisätiedot

Alternative DEA Models

Alternative DEA Models Mat-2.4142 Alternative DEA Models 19.9.2007 Table of Contents Banker-Charnes-Cooper Model Additive Model Example Data Home assignment BCC Model (Banker-Charnes-Cooper) production frontiers spanned by convex

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 2641 PSK Standards Association 1 (4) + liite 4 s.

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 2641 PSK Standards Association 1 (4) + liite 4 s. PSK Standardisointi STANDARDI PSK 2641 PSK Standards Association 1 (4) + liite 4 s. COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2012-06-07 + appendix 4 p. TEOLLISUUDEN PUTKISTOT. PUTKISTOSUUNNITTELU. TARJOUSPYYNNÖN

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4917 PSK Standards Association 1 (6) + Liitteet 24 s.

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4917 PSK Standards Association 1 (6) + Liitteet 24 s. PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4917 PSK Standards Association 1 (6) + Liitteet 24 s. COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2007-11-22 + Appendices 24 p. TEOLLISUUDEN KONE- JA LAITEHANKINNAT. PAINELAITTEET.

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(11) pren ISO 15223-1 rev Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements Kansainvälinen valmisteluvaihe: 90/385/EEC,

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1 (8) Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1) LÄHETYSKOHTAINEN HANKKIJAN ILMOITUS ALKUPERÄTUOTTEILLE (suomenkielinen malli) Hankkijan ilmoitus,

Lisätiedot

I. Principles of Pointer Year Analysis

I. Principles of Pointer Year Analysis I. Principles of Pointer Year Analysis Fig 1. Maximum (red) and minimum (blue) pointer years. 1 Fig 2. Principle of pointer year calculation. Fig 3. Skeleton plot graph created by Kinsys/Kigraph programme.

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

FIS IMATRAN KYLPYLÄHIIHDOT Team captains meeting

FIS IMATRAN KYLPYLÄHIIHDOT Team captains meeting FIS IMATRAN KYLPYLÄHIIHDOT 8.-9.12.2018 Team captains meeting 8.12.2018 Agenda 1 Opening of the meeting 2 Presence 3 Organizer s personell 4 Jury 5 Weather forecast 6 Composition of competitors startlists

Lisätiedot

v INSTA-CERT Name and address of certificate holder Uponor Infra Oy Kouvolantie 365, PO Box 21 15561 Nastola Finland CERTIFICATE Date of valid edition No. 23-05-2017 2003 Date of first issue 16-06-2005

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. Nro 0016 FI

SUORITUSTASOILMOITUS. Nro 0016 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro 0016 FI 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: fischer betoniruuvit FBS 5 ja FBS 6 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Tuote Metalliankkurit käytettäväksi betonissa

Lisätiedot

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu Returns to Scale II Contents Most Productive Scale Size Further Considerations Relaxation of the Convexity Condition Useful Reminder Theorem 5.5 A DMU found to be efficient with a CCR model will also be

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

UPM SILMU-Pergola IDEA BOOK

UPM SILMU-Pergola IDEA BOOK UPM SILMU-Pergola IDEA BOOK Versatile and enjoyable INSPIRATION FOR CREATING YOUR PERFECT OUTDOOR SPACE The UPM SILMU Pergola product family, named after the Finnish word for bud, brings summer to your

Lisätiedot

NON-DESTRUCTIVE TESTING OF MECHANICAL EQUIPMENT FOR NUCLEAR PLANTS OF OLKILUOTO

NON-DESTRUCTIVE TESTING OF MECHANICAL EQUIPMENT FOR NUCLEAR PLANTS OF OLKILUOTO NON-DESTRUCTIVE TESTING OF MECHANICAL EQUIPMENT FOR NUCLEAR PLANTS OF OLKILUOTO Prestation ---------------------------------------------: Autorité chargée de la délivrance ---------------: Caractère obligatoire

Lisätiedot

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin.

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin. VAROITUKSET Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoihin. Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ja käytä laitetta oikein. Älä koskaan seiso laitteen alapuolella. Älä pura laitetta

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward.

1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward. START START SIT 1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward. This is a static exercise. SIT STAND 2. SIT STAND. The

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

103 RAKENNUSTEKNIIKKA Olli Ilveskoski 30.08.2006 rev2 10.01.2007 KONEPAJAVALMISTUS

103 RAKENNUSTEKNIIKKA Olli Ilveskoski 30.08.2006 rev2 10.01.2007 KONEPAJAVALMISTUS 103 RAKENNUSTEKNIIKKA KONEPAJAVALMISTUS Kuva: Projektieritelmä http://www.tamk.fi/terasrakenteet/rakentamisenvaiheet/asbuiltvaihe/proje rit_mat.htm Kuva: Laatu/Valmistussuunnitelma http://www.tamk.fi/terasrakenteet/suunnittelu/piirustukset/try/ohjeet/laatu%20ja%20valmist

Lisätiedot

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen Tutkimuslääkkeiden GMP Fimea 17.1.2017 Pirjo Hänninen Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva EU:n asetus Regulation (EU) No 536/2014 Hyväksytty 16.4.2014 (voimaan 28.5. 2016) Kumoaa nykyisen lääketutkimusdirektiivin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. Nro 0003 FI

SUORITUSTASOILMOITUS. Nro 0003 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro 0003 FI 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: fischer lyöntiankkuri EA II 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Tuote Metalliankkurit käytettäväksi betonissa (kevyille

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

4-11 HPS III-S Ø 3 mm. Assembly notes. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassa

4-11 HPS III-S Ø 3 mm. Assembly notes. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassa Sisältö/Content 2-3 Yleiskatsaus Overview 4-11 -S Ø 3 mm 12-19 Asennusohjeita Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassa Kuumasuutin Ø

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi LIITE I Hankkijan ilmoitus tuotteista, joilla on etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema ILMOITUS Hankkijan

Lisätiedot

This notice in TED website:

This notice in TED website: 1 / 6 This notice in TED website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408042-2017:text:en:html -Vantaa: Health and social work services 2017/S 198-408042 Social and other specific services public contracts

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY I047/M02/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I047 DEKRA

Lisätiedot

C470E9AC686C

C470E9AC686C INVENTOR 17 VALUOSAN SUUNNITTELU http://help.autodesk.com/view/invntor/2017/enu/?guid=guid-b3cd4078-8480-41c3-9c88- C470E9AC686C About Mold Design in Inventor Mold Design provides integrated mold functionality

Lisätiedot

1. Telien sijoittelu raiteille ja tuenta 1. Bogie placement and supporting on the tracks

1. Telien sijoittelu raiteille ja tuenta 1. Bogie placement and supporting on the tracks Nosturin kasausohjeet Crane assembly instructions 17.1.2014 10.2.2014 1 Nosturin osat Crane sub-assemblies Vetopuomi 6,1t Pulling boom 6,1t Tukisauva Support beam 0,9t / kpl 0,9t / pcs Liikkuva vastapaino

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

6-13 HPS III-S Ø 12 mm. Assembly notes. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassa

6-13 HPS III-S Ø 12 mm. Assembly notes. Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin niiden ollessa käyttölämpötilassa 230V Yksittäissuuttimet Sisältö/Content 2-5 Yleiskatsaus Overview 6-13 14-19 Asennusohjeita 20-22 Esikammioholkit Gate bushes Kaikki tämän luettelon mitat viittaavat EWIKON-kuumakanavan komponentteihin

Lisätiedot

SAGA 150. Asennusohjeet. Mittaa oven korkeus. Piirrä seinään oven kiinni -päätyyn seinäkannattimen kohdalle vaakaviiva korkeudelle ovi + 75mm + 20 mm.

SAGA 150. Asennusohjeet. Mittaa oven korkeus. Piirrä seinään oven kiinni -päätyyn seinäkannattimen kohdalle vaakaviiva korkeudelle ovi + 75mm + 20 mm. SAGA 150 Asennusohjeet 500 1 2 Mittaa oven korkeus. Piirrä seinään oven kiinni -päätyyn seinäkannattimen kohdalle vaakaviiva korkeudelle ovi + 75mm + 20 mm. 3 Piirrä vesivaa an avulla viiva myös kiskon

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

Changes in the drawing are allowed only by the permission of the authorities who have granted the certificate Muutokset sallittu vain sertifikaatin my

Changes in the drawing are allowed only by the permission of the authorities who have granted the certificate Muutokset sallittu vain sertifikaatin my Changes in the drawing are allowed only by the permission of the authorities who have granted the certificate Muutokset sallittu vain sertifikaatin myöntäjän luvalla The drawing is a valid document only

Lisätiedot

Changes in the drawing are allowed only by the permission of the authorities who have granted the certificate Muutokset sallittu vain sertifikaatin my

Changes in the drawing are allowed only by the permission of the authorities who have granted the certificate Muutokset sallittu vain sertifikaatin my Changes in the drawing are allowed only by the permission of the authorities who have granted the certificate Muutokset sallittu vain sertifikaatin myöntäjän luvalla The drawing is a valid document only

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot