CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET"

Transkriptio

1 CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET Esitutkimus 2007 Mia Häkkinen Project part financed by the European Union.

2 ALKUSANAT Tavoitteet CONNECT Finlandin toiminta on tällä hetkellä alueellisesti keskittynyt vahvasti Tampereen seudulle, jossa myös CONNECT Finlandin toimisto sijaitsi syksyyn 2007 asti sekä Helsingin alueelle, jossa on järjestetty suurin osa Springboardeista (taulukko 1). Lisäksi suurin osa nykyisistä panelisteista (SKY ry:n jäsenistä) ovat joko Tampereen tai Helsingin alueelta (taulukko 2). Taulukko 1 Järjestetyt Springboardit Kaupunki Sprinboard, kpl Helsinki 11 7 Tampere 3 4 Jyväskylä 1 1 Lappeenranta 1 Turku 1 Lahti 1 Tallinna 1 1 Kouvola 1 Pietari 1 Springboardyritykset, kpl Taulukko 2 Panelistit Kaupunki Panelistit (SKY ry:n jäsenet), hlö Helsinki 58 Tampere 24 Turku 7 Suomi muut 10 Ulkomaat 6 Esitutkimuksen päätavoitteena oli pohtia yleisesti CONNECT Finland -toiminnan tarpeellisia kehityskohteita ja -mahdollisuuksia erityisesti toiminnan nykyisten palvelujen tuotteistusnäkökulmasta. Esitutkimuksen toisena tavoitteena oli pohtia CONNECT Finland -toiminnan laajentumismahdollisuuksia muille alueille Suomessa, pääasiassa Jyväskylään, Lappeenrantaan ja Turkuun. Tutkimuksen avulla pyrittiin vastaamaan kohdealueittaan seuraaviin kysymyksiin: Onko alueella tarvetta CONNECT-toiminnalle? Onko alueella (riittävästi) potentiaalisia panelisteja? Onko alueella (riittävästi) start-up -yrityksiä? Onko alueella olemassa jo yhteyshenkilö/-yhteisö/-yritys? Millaisia kilpailevia palveluja alueella on tarjolla? Millaisia toimia laajentuminen alueelle edellyttäisi? 2

3 Toteutus CONNECT Finlandin toiminnan kehityskohtien identifioiminen tapahtui pääosin haastattelemalla aktiivisia panelisteja, analysoimalla yrityksiltä ja panelisteilta kerättyjä palautteita, analysoimalla videoituja Springboardeja, CONNECT Finlandin avainhenkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen sekä muiden materiaalien (esim. ohjeistukset yrittäjille ja panelisteille sekä erilaiset tilastot ja tutkimukset) avulla. Projektin lyhyestä elinkaaresta ja ajankohdasta johtuen osa haastatteluista jouduttiin toteuttamaan puhelimitse. Laajentumismahdollisuuksien kartoittaminen pohjautui pääosin haastattelujen avulla kerättyyn aineistoon. Jokaisesta kohdekaupungista haastateltiin yhtä asiantuntijaa, jotka valittiin yhdessä Tamlinkin, CONNECT Finlandin sekä Jyväskylän yliopiston edustajan kanssa. Aikataulu Projekti toteutti osa-aikainen tutkija kesällä Tutkijan työpiste sijaitsi Tampereella Tuotekehitys Oy Tamlinkin tiloissa, jossa myös CONNECT Finlandin toimisto projektin aikana. Tampereen toimipiste mahdollisti fyysisten fasiliteettien ja materiaalien lisäksi läheisien yhteyden CONNECT Finlandin toimintaan ja siihen liittyviin eri osa-alueisiin (General Manager Hannu Jungman, alueen Kanssayrittäjäverkosto, TUT KnowledgeFund ja Tuotekehitys Oy Tamlink). 3

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO CONNECT Finland toiminnan taustaa Tärkeimmät sidosryhmät Yrittäjät Kumppanit Rahoittajat Toiminta Springboard V2C Forum Tutkimus ja koulutus KEHITTÄMINEN JA TUOTTEISTUS AINEISTO Haastattelut Springboard osallistuminen Springboard matkustusvalmius Springboard etukäteisinformaatio Springboard ennakkovalmennus CONNECT Finland jäsenmaksukäytäntö CONNECT Finland toiminnan kansainvälisyys CONNECT Finland jatkosparraus Kerätyt palautteet Arvioinnit Muutostarpeet Kiitokset KEHITTÄMINEN JA TUOTTEISTUS SUUNNITELMIA CONNECT Finland jäsenyys Jäsenkysely Jäsenrekisteri Jäsenmaksut Jäsenhankinta Jäsenhankintamarkkinointi Springboard prosessi Ennakkotoimenpiteet Seuranta CONNECT Finland jatkosparraus CONNECT Finland toiminnan jatkuvuus CONNECT Finland kansainvälinen yhteistyö CONNECT Finland alueellinen levittäytyminen CONNECT Finland markkinointi CONNECT Finland yleistä pohdittavaa

5 3.9 CONNECT Finland tuotteet NEXT STEPS TOIMINNAN KEHITYS LAAJENTAMISMAHDOLLISUUDET AINEISTO Kohdekaupunkien asiantuntijoiden haastattelut Jyväskylä Potentiaaliset CONNECT Finlandin toimintaan osallistuvat henkilöt Potentiaaliset Springboard-yritykset Tarjolla olevat kilpailevat palvelut? Potentiaalinen tarve CONNECT Finlandin toiminnalle? Lappeenranta Potentiaaliset CONNECT Finlandin toimintaan osallistuvat henkilöt Potentiaaliset Springboard-yritykset Tarjolla olevat kilpailevat palvelut? Potentiaalinen tarve CONNECT Finlandin toiminnalle? CONNECT Finland toiminnan kehitysideat Turku Potentiaaliset CONNECT Finlandin toimintaan osallistuvat henkilöt Potentiaaliset Springboard-yritykset Tarjolla olevat kilpailevat palvelut? Potentiaalinen tarve CONNECT Finlandin toiminnalle? CONNECT Finland toiminnan kehitysideat NEXT STEPS TOIMINNAN LAAJENTUMINEN LÄHTEET LIITTEET Liite 1: Haastatteluteemat / panelistit Liite 2: Palautelomake - Springboard Liite 3: Jäsenkysely Liite 4: Arviointilomake Springboardprosessi / Yritys Liite 5: Arviointilomake Springboardprosessi / Panelisti Liite 6: Haastatteluteemat / Kohdekaupunkien asiantuntijat

6 1 JOHDANTO 1.1 CONNECT Finland toiminnan taustaa CONNECT-toiminta sai alkunsa vuonna 1985 Kaliforniassa, University of California at San Diegon kampuksella tavoitteenaan yliopistoinnovaatioiden tehokkaampi kaupallistaminen. Kymmenen vuotta myöhemmin alueella oli perustettu yli 400 uutta yritystä, joiden liikevaihto oli yhteensä yli 2 miljardia USD ja joiden palveluksessa oli kaikkiaan yli työntekijää. Menestys johti CONNECT-toiminnan organisointiin Skotlannissa 1996, Ruotsissa 1998 ja myöhemmin mm. Tanskassa, Norjassa ja Englannissa. Nykyisin CONNECT-toimintaa on jo yli kymmenessä eri maassa. Suomessa CONNECT-toiminta käynnistyi joulukuussa 2005, jolloin viidennen V2C Forumin yhteydessä järjestettiin ensimmäinen CONNECT Springboard. CONNECT Finland on riippumaton, yksityinen ja voittoa tavoittelematon verkostopohjainen yhteisö, joka edistää kasvuyritystoimintaa saattamalla yhteen yksittäisiin kasvuyrityksiin sitoutuneita yrittäjiä ja heille kumppaniksi sopivia kanssayrittäjiä, palveluntarjoajia, rahoittajia ja yrityskumppaneita. CONNECT Finlandin toiminnasta vastaa Suomen kanssayrittäjät SKY ry (perustettu syyskuussa 2005) syksyyn 2007 asti hallinnollisena kumppanina toimi Tuotekehitys Oy Tamlink. 1.2 Tärkeimmät sidosryhmät Yrittäjät CONNECT tarjoaa yrittäjille kokeneita sparraajia ja kumppaneita; vahvistuksia yrittäjätiimiin ja sitä kautta myös uutta energiaa yritykseen. CONNECT toimii aktiivisesti potentiaalisten kasvuyritysten parissa ja pyrkii löytämään yrityksen kasvun tueksi oikeat kasvukumppanit (esim. saman ongelman jo ratkaisseita yrittäjiä, kanssayrittäjiä, rahoittajia ja liiketoiminnan kannalta erilaisia muita tärkeitä strategisia kumppaneita). Kumppaneita tarvitaan, koska teknologia ei aina yksin riitä; kaupallistaminen vaatii liiketoimintaosaamista, yritykseen aidosti sitoutuneita osaajia ja riittävää rahoitusta. Menestys edellyttää arvoverkon punomista ja kumppanien sitouttamista erilaisissa rooleissa. CONNECT Finland toimii Suomessa yritysten erilaisten tarpeiden mukaan, CONNECT Nordic tarjoaa pohjoismaisia kasvuresursseja ja lisäksi yrityksiä sparrataan myös laajemmille kansainvälisille markkinoille. Suurin osa palveluista on yrittäjälle maksuttomia, riittää, että yrittäjä on valmis sijoittamaan yhteistyöhön omaa aikaansa Kumppanit 6

7 CONNECT tarjoaa kasvukumppaneille, potentiaalisille omistajakumppaneille ja erilaisille palveluntarjoajille erityisesti verkostoitumismahdollisuuksia ja sitä kautta kannattavia kontakteja. Toiminta luo Venture-to-Capital (V2C) -ammattilaisille kehittymisympäristön, markkinapaikan ja luonnolliset rajapinnat sekä Venture- että (Venture) Capital-markkinoihin. Aloittava yritys tarvitsee tuekseen oikeiden omistajien lisäksi neuvonantajia ja palveluntarjoajia, kuten juristeja, patenttitoimiston ja erilaisia konsultteja. Tavoitteena on, että yhdessä kasvaminen kannattaa kaikkia toiminnan osapuolia ja sitä kautta CONNECT tarjoaa loistavan kontaktipinnan V2C-ammattilaisille: tarjolla on oman alan asiantuntijaverkosto sekä uusia, houkuttelevia kasvuyrityksiä Rahoittajat Rahoittajille CONNECTin toiminta on ennen kaikkea yksi markkinapaikka. Sijoittajat ja yrityskumppanit edustavat alkavalle yritykselle pääomahuoltoa sekä ovia ja ikkunoita markkinoille. CONNECT tarjoaa sijoittajille ja vakiintuneille yrityksille dynaamisen kasvuhakuisen toimintaympäristön, laadukkaan deal flown ja aktiivisen verkoston. Uuden teknologian kasvuyrityksiin liittyy usein korkea tuotto-odotus ja sen kanssa käsi kädessä kulkeva korkea riski. CONNECT pyrkii loiventamaan riskiä luotsaamalla alkavista yrityksistä pääomasijoituskelpoisia mm. Springboard-prosessin avulla. Sijoittajalle toiminta tarjoaa ikkunan varhaisimmassa kehitysvaiheessa oleviin yrityksiin, mahdollisuuden löytää start-upeista sopivimmat omaan sijoitus- ja/tai strategiseen kumppanuusputkeen. 1.3 Toiminta CONNECTin tarkoituksena on edistää kansainväliseen menestykseen tähtäävää kasvuyritystoimintaa. Toiminta saattaa yhteen yrittäjiä ja taloudellisten ja aineettomien resurssien sijoittajia pääomasijoittajia ja oman pään sijoittajia eli osaamispääomasijoittajia. CONNECT Finlandin toiminnan näkyvin ja merkittävin osa muodostuu Springboard-paneeleista sekä vuosittain järjestettävästä V2C Forumista. Näiden lisäksi toimintaan kuuluu myös kohdeilmiöön, eli kasvuyritystoimintaan keskittyvä tutkimus ja koulutus Springboard CONNECTin toiminnan näkyvin osa on kasvuyritysten ponnahduslauta, Springboard. Yrittäjän kanssa saman pöydän ympärille kerätään potentiaalisia kanssayrittäjiä, relevanttien alojen asiantuntijoita, rahoittajia sekä kokeneita yrittäjiä ja yritysjohtajia. Springboard-paneeli kootaan kulloisenkin yrityksen ja yrittäjän tarpeiden mukaan. Springboard-prosessi tähtää yrityksen pääomasijoituskelpoisuuden parantamiseen. Tavoitteena on kartoittaa yrityksen kehittämisalueet ja realisoimattomat mahdollisuudet. Springboard alkaa yrityksen liiketoiminnan esittelyllä panelisteille; tämä on yrittäjälle 7

8 oiva tilaisuus harjoitella sijoittajaesitystä. Huomiota kiinnitetään erityisesti liiketoimintasuunnitelman laatuun ja realistisuuteen sekä siinä oleviin aukkoihin ja niiden paikkaamiseen. Esityksen jälkeen käytävän avoimen keskustelun kuluessa asiantuntijapaneeli sparraa yrittäjää täyden kasvupotentiaalin realisointiin. Tavoitteena on alusta alkaen luottamuksellisen protokolla-vapaan ilmapiirin synnyttäminen sekä rakentavan kritiikin antaminen ja vastaanottaminen. Tavoitteena on, että tilaisuuden jälkeen kasvuyrittäjän on yhden askeleen lähempänä pääomasijoitusta. Onnistuneesta Springboardista niin yrittäjä kuin panelistitkin saavat mukaansa uutta intoa ja uusia kontakteja kaikkein onnistunein Springboard johtaa konkreettisiin pääoman ja oman pään sijoituksiin kohteena olleeseen yritykseen. Pre-Springboardit tukevat liiketoimintasuunnitelman laatimista. Ne on suunnattu yrityksille, jotka vielä hakevat esimerkiksi liiketoimintaansa tarkkaa fokusta, markkinasegmenttiä, ansaintamallia tai arvolupausta. Tavoitteena on sekä nopeuttaa liiketoimintasuunnitelman syntymistä että parantaa sitä laadullisesti V2C Forum V2C Forum on vuosittainen CONNECT Finlandin päätapahtuma, joka tarjoaa kohtaus- ja markkinapaikan kasvuyritystoiminnan päämiehille. Tapahtuma kerää yhteen yrittäjät, kanssayrittäjät, bisnesenkelit ja pääomasijoittajat sekä heidän sidosryhmänsä. Vuosittain etsitään yhdessä uusia konkreettisia tapoja liiketoiminnan resursointiin ideasta pääomasijoituskelpoiseksi kasvuyritykseksi. CONNECT sparraa yrityksiä myös kansainvälisille estradeille. Näistä merkittävin on vuosittain järjestettävä Nordic Venture Summit, johon kokoontuvat Itämeren alueen parhaat ICT- ja bio-alan kasvuyritysaihiot sekä johtavat pääomasijoittajat eri puolilta Eurooppaa Tutkimus ja koulutus CONNECT Finland tuottaa sekä tutkimusta että koulutusta kasvuyritysten ja kasvuyritystoiminnan tueksi. Käsitteet kanssayrittäjyys ja osaamispääomasijoittaminen syntyivät SKY ry:n perustamiseen johtaneen kehityksen tuloksena. CONNECT Finland toimiikin niiden sisällöllisen kehittymisen suhteen eräänlaisena elävänä laboratoriona. Useiden suomalaisten yliopistojen ja merkittävien kasvuyrityskentän toimijoiden edustajat ovat osallistuneet CONNECT Finlandin ja sen taustalla olevan yhdistyksen SKY ry:n toimintamuotojen koodaukseen. CONNECT Finlandilla on vahva yhteys myös akateemiseen tutkimukseen. ebrc:n katalysoima V2C-tutkimusryhmä on tuottanut aihepiiristä useita tieteellisiä julkaisuja ja sen toimesta sai alkunsa V2C Forum -tapahtuma vuonna Sama tutkimusryhmä oli aktiivisesti mukana myös Suomen kanssayrittäjät SKY ry:n perustamiseen johtavassa prosessissa ja alusta alkaen myös käytännön toiminnassa. 8

9 2 KEHITTÄMINEN JA TUOTTEISTUS AINEISTO 2.1 Haastattelut Pohdittaessa CONNECT Finlandin toiminnan kehittämistä ja sen tarjoamien palvelujen tuotteistamista päätettiin lähteä liikkeelle toimintaan aktiivisesti osallistuvien SKY ry:n jäsenten, eli Springboard-panelistien haastatteluilla ja erityisesti tarkastella heidän näkemyksiään toiminnan näkyvimmästä osuudesta eli Springboardista. Esitutkimukseen haastateltiin kolmea jäsentä ja haastattelut kestivät minuuttia. Haastattelun teemalista on esitelty liitteessä Springboard osallistuminen Haastatteluissa lähdettiin liikkeelle pohtimalla niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat Springboard-paneeliin osallistumiseen. Yleisellä tasolla valintaan vaikuttavat tietysti tilaisuudessa esiteltävän yrityksen kiinnostavuus ja panelisteilta kulloinkin kaivattu erityisosaaminen. Panelisteilla saattaa olla esimerkiksi henkilökohtaista kiinnostusta yritystä kohtaan tai esimerkiksi kokemusta yrityksen toimialasta. Useinkaan näitä tekijöitä ei voida eritellä, osallistumiselle ei välttämättä ole muita syitä kuin jollakin tapaa kiinnostava ja viehättävä yritys. Osallistumishalukkuutta lisää tietysti esiteltävän yrityksen kasvupotentiaali ja erityisesti kansainvälinen kasvupotentiaali. Panelistit päättävät osallistumisestaan monista eri syistä. Yleisen kiinnostavuuden sisällä valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. erityisesti halu oppia uutta joltakin liiketoimintaosa-alueelta tai toimialalta ja sitä kautta lisätä jo olemassa olevaa asiantuntijuutta sekä päinvastoin, hyödyntää näiltä alueilta jo kokemuksen kautta muodostunutta asiantuntijuutta. Springboard-tilaisuudet koetaankin henkilökohtaisesti hyvin tärkeäksi juuri tämän oman oppimisen kannalta. Valintaan vaikuttaa tietysti myös henkilökohtainen ammatillinen intressi eli se, miten kiinnostava yritys on esimerkiksi omien liiketoimintojen ja verkostojen kannalta. Merkittävin valintaan vaikuttava tekijä on kuitenkin aika ja erityisesti sen rajallisuus. Osallistumiselle saattaa olla perusteena vain se, että yksinkertaisesti vain silloin on kalenterissa tilaisuudelle aikaa tai päinvastoin, vaikka henkilö haluaisi kovasti osallistua, se ei ole mahdollista aikarajoitteiden vuoksi Springboard matkustusvalmius Haastateltavilta kysyttiin, kuinka pitkälle he olisivat maantieteellisesti valmiita matkustamaan osallistuakseen Springboardiin. Vastausten mukaan matkustusvalmius on pitkälti riippuvainen henkilökohtaisista aikatauluista ja matkan aiheuttamista kustannuksista sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista, toisilla on halu matkustaa ja 9

10 mahdollisuudet tähän eikä lähtemistä esimerkiksi toiseen kaupunkiin koeta ongelmalliseksi. Ongelmallisimmaksi asiaksi tässäkin kohdin nousee aika, joka ei useinkaan riitä maantieteellisesti kauempana järjestettävään tilaisuuteen. Haastateltavat mainitsivatkin, että muutama mielenkiintoinen Springboard olisi ollut tarjolla toisessa kaupungissa, mutta kalenteri ei antanut myöden osallistua. Yleisesti lähialueita/-kaupunkeja ei nähty tässä suhteessa kuitenkaan ongelmallisina ja muutama sata kilometriäkin on vielä mahdollista matkustaa erityisen kiinnostavan tilaisuuden vuoksi. Tässä kuitenkin toivottiin olevan sivussa myös muuta toimintaa tai pohdittiin, että olisiko itsellä silloin mahdollista sopia jokin toinen tapaaminen samalle päivälle samalle alueelle Springboardin kanssa. Ulkomailla (lähinnä Pohjoismaissa) järjestettäviin tilaisuuksiin suhtauduttiin aika pitkälle samalla tavoin, eli valmius lähteä rajan yli vaatisi myös joidenkin muiden tilaisuuksien tai tapahtumien järjestämistä, jotta hyöty matkustamisesta koettaisiin riittävän suurena ja tietysti esiteltävän yrityksen tulisi olla erityisen mielenkiintoinen ja liiketoimintapotentiaalin kannalta houkutteleva ja/tai Springboard mahdollistaisi merkittäviä verkostoitumismahdollisuuksia panelistille. Tässäkin kohdin myös pohdittiin omaa henkilökohtaista mahdollisuutta järjestää samaan kohteeseen muitakin tapaamisia. Tässä yhteydessä CONNECT Nordicin toiminta-alue nähtiin potentiaalisesti matkustusvalmiusalueena Springboard etukäteisinformaatio Nykyinen käytäntö on, että informaatio tulevasta Springboardista tulee sähköpostin välityksellä ja näitä informaatioviestejä pidettiin pääosin riittävinä, mutta tietyin rajoituksin. Pääosin haastateltavien mielipide oli se, että mitä enemmän yrityksestä saadaan etukäteen tietoa, niin sitä parempi, koska silloin on etukäteen helpompi arvioida, että onko oma osallistuminen tilaisuuteen hyödyllistä vai ei. Tässä korostuu myös yrityksen esittelyviestin kiinnostavuus eli ns. myyvyys ja haastateltavien mukaan sen parempi muotoileminen saattaisi edesauttaa myös maantieteellisesti kauemmaksikin lähtemistä. Toisaalta ymmärrettiin myös se, että Springboard-tilaisuuksissa esillä olevista yrityksistä osa saattaa olla vielä niin nuoria ja/tai sellaisessa vaiheessa, että tietoa ei voida vielä paljoakaan jakaa. Haastateltavien mukaan nykyinen käytäntö saattaa kuitenkin saada muutospaineita, erityisesti kun toimintaa pyritään laajentamaan ja jäsenmäärää kasvattamaan. Vaikka vastaajat totesivatkin, että mahdollisimman paljon informaatiota yrityksestä etukäteen auttaa heitä arvioimaan oman osallistumisensa tarpeellisuutta nähtiin tässä myös potentiaalisia ongelmia. Lähinnä tarkasteluun nousi se, että jos jäsenmäärä kasvaa, niin kuinka paljon todellisuudessa voidaan luottamuksellisesti jakaa informaatiota koko jäsenjoukon kesken Springboard ennakkovalmennus 10

11 Koko CONNECT Finlandin toiminnan ja erityisesti Springboard-paneelien sujuvuuden kannalta on tärkeää, että kaikki tilaisuuteen osallistuvat henkilöt tietävät oman roolinsa tilaisuudessa sekä sen, mitä tilaisuudessa kokonaisuudessaan tulee tapahtumaan. Pohdittaessa tätä osallistujien ennakkovalmennuksen merkitystä, haastateltavat olivat pääosin tyytyväisiä, mutta erityisesti esiteltävien yritysten osalta parantamisen varaa heidän mielestään on, koska vaihtelu yritysten esitysten välillä on ollut suurta. Tietysti esiteltävät yritykset ovat luonteeltaankin hyvinkin erilaisia ja heidän edustajiensa esiintymis- sekä palautteen vastaanottokyky vaihtelee eikä ennakkovalmennusta varmasti koskaan voi tehdä ns. täydellisesti, mutta mitä enemmän etukäteen pystytään valmistelemaan Springboard-paneelin osallistujia, niin sitä onnistuneempi tilaisuudesta tulee. Springboardiin osallistuvien yritysten kohdalla ennakkovalmennus saattaisi haastateltavien mukaan vaatia nykyistä syvempää keskittymistä, koska kaikki yritykset eivät vastaajien mukaan aina ihan täysin tiedä, että millaiseen tilaisuuteen he ovat osallistumassa ja ketä muita sinne on osallistumassa ja/tai mitä siellä tulee konkreettisesti tapahtumaan ja tämä saattaa aiheuttaa joskus ennakko-odotusten täyttymättä jäämistä ja pahimmassa tapauksessa jopa pettymyksiäkin. Yleisellä tasolla yritysten esittelyjen tason nähtiin kuitenkin kohentuneen ajan myötä ja osasyynä tähän on varmasti ollut erilaisten Springboardien ja sen kaltaisten tilaisuuksien määrän kasvu ja CONNECT Finlandin toiminnan vakiintuminen. Tilaisuuteen osallistuvien panelistien osalta haastatteluissa kaivattiin lisää terävyyttä ja panostusta erityisesti ensikertalaisten ennakkovalmennukseen ja erityisesti panostusta siihen, että heidän ensimmäisestä Springboard-kokemuksestaan tulisi mukava ja hyödyllinen ja sitä kautta heille heräisi halu osallistua tilaisuuksiin myös uudestaan ja mahdollisesti suositella CONNECT Finlandin toimintaa kollegoilleen tai muulle lähipiirille CONNECT Finland jäsenmaksukäytäntö Springboard-prosessin lisäksi haastatteluissa keskityttiin myös CONNECT-toimintaan yleisesti. Osana haastattelua pohdittiin nykyistä jäsenmaksukäytäntöä ja sen sopivuutta CONNECT-toiminnan luonteeseen. Tässä yhteydessä vastauksissa tuli esiin, että haastateltavien mielestä nykyisen jäsenmaksun määrää tai periaatteita ei koettu tällä hetkellä olevan tarvetta erityisemmin muuttaa. Jäsenmaksukäytäntö nähtiin olevan pääosin kunnossa, eikä koettu, että rahallisella panostuksella olisi kovin paljon merkitystä tässä toiminnassa. Asia koettiin enemmänkin niin, että se maksetaan mikä toiminnalle on hinnaksi laitettu ja tuetaan sitä kautta CONNECT-toimintaa. Toiminnan sitominen Suomen Kanssayrittäjiin aktiviteettina ja jäsenmaksun kautta nähtiin erityisen hyvänä käytäntönä, eikä sille nähty olevan muutospaineita. Jäsenmaksusta puhuttaessa haastatteluissa tuli kuitenkin esille, että toiminnasta maksettava hinta on oltava ns. rahaa, eli, että sillä maksetulla summalla on kuitenkin oltava henkilökohtaista merkitystä sen maksajalle, jotta se maksettu rahasumma sitouttaa jollakin tavalla hakemaan vastinetta jäsenmaksulle. Ajateltiin, että riittävän 11

12 merkityksellinen hinta saa toimintaan osallistumaan vain sellaisia henkilöitä, jotka ovat todellisuudessa valmiita tekemään töitä CONNECT-toiminnan eteen ja siten jäsenverkostosta tulee ehkä pienempi, mutta aktiivisempi, tiiviimpi ja pysyvämpi joukko eri alojen asiantuntijoita. Vastakohtana sille, että jos jäsenmaksu on vain nimellinen summa niin tuloksena saattaa olla suuri joukko nimellisiä jäseniä, jotka eivät käytännössä ole kovinkaan tiiviisti CONNECT-toiminnassa mukana tai eivät edes välttämättä tiedä tarkalleen, että mikä on homman nimi tai ovat mukana vain jonkun toisen pyynnöstä tai käskystä CONNECT Finland toiminnan kansainvälisyys Haastattelujen avulla pyrittiin saamaan selville myös haastateltavien kanssayrittäjien näkemyksiä CONNECT-toiminnan kansainvälistymisestä. Toiminnan kehittämistä entistä kansainvälisempään suuntaan ja kansainvälisen yhteistyön korostuminen nähtiinkin erittäin positiivisina asioina sekä toimintaan osallistuvien yksityisten henkilöiden että osallistuvien yritysten kannalta. Haastateltavien mukaan omaa asiantuntijuutta oltiin tietyin rajoituksin valmiita jakamaan kansainvälisille verkostoille ja toivottiin muiden CONNECT-verkostojen osallistumista esimerkiksi suomalaisiin Springboardpaneeleihin. Tässä kohdin haastatteluissa nousi kuitenkin esiin toimintamallien luomisen tärkeys, koska kansainvälisessä yhteistyössä toiminnan käytännöllisyys ja järkevyys korostuvat entisestään. Erityisesti toimintaan osallistuvien yritysten kannalta tässä kohdin korostettiin sitä, että näiden yritysten pitää olla vakuuttuneita esimerkiksi ulkomailla järjestettävän Springboardin tai muiden tilaisuuksien ja tapaamisten hyödyllisyydestä, koska se on erityisesti pienille aloitteleville yrityksille sekä aika- että merkittävä kustannuskysymys. Kansainvälisten osallistujien käytännön järjestelyjen kannalta haastateltavat kanssayrittäjät pitivät erilaisia etäosallistumismuotoja (esim. Skypen käyttö Springboardpaneelissa) erityisen hyvänä ja vakiinnuttamisen arvoisena toimintana, joskin vielä kehitystä vaativana ratkaisuna ja niitä oltiin valmiita kokeilemaan jatkossakin juuri osana Springboard-paneelia CONNECT Finland jatkosparraus CONNECT Finlandin avainhenkilöiden keskuudessa on ollut suunnitteilla toimintamalli/työkalu Springboardin jälkeiseen toimintaan yrityksen ja CONNECT Finlandin välillä. Kysyttäessä esitutkimukseen osallistuneilta jäseniltä tällaisen työkalun tarpeellisuudesta ja erityisesti halukkuutta lähteä tietyllä hinnoitteluperiaatteella sparraamaan Springboardin läpikäynyttä yritystä, oli kiinnostus tähän pääosin positiivista. Jatkosparraukseen keskittyvän toiminnan/palvelun lanseeraamisen osalta täytyy kuitenkin huomioida tietyt reunaehdot ja rajoitukset, haastateltavat korostivat toiminnan tuotteistuksen merkitystä, toiminnan tarkkaa ja selkeää mallintamista käytännön työkaluksi. 12

13 Jatkosparraukseen keskittyvä toiminta vaatii tarkkaan suunniteltuja perusmalleja ja rakenteita, joiden varassa toimitaan ja joissa on myös kohdeyritysten erilaisuus otettu huomioon. Haastateltavien panelistien mukaan tarjottavassa palvelussa tulisi selkeästi ilmaista, että mistä jatkosparraustoiminnassa lähdetään liikkeelle sekä millainen ja mitä se jatkosparrauspaketti tarkoittaa kun kanssayrittäjä lähtee mukaan ja mitkä ovat ne tavoitteet, joihin jatkotoimenpiteillä pyritään jne. Tässä osin nostettiin esille myös se, että tämäkin toiminta tulisi olla kanssayrittäjälähtöistä ja SKY ry:n koordinoimaa, eli jatkosparraus ei olisi kulloinkin vain yhden panelistin/kanssayrittäjän varassa tapahtuvaa toimintaa vaan koko tarjottava paketti olisi hoidettava organisoidusti tietyn tahon hallinnassa. Haastatteluissa korostettiin myös sitä, että mukaan lähtevän kanssayrittäjän kannalta kohdeyrityksen on oltava kiinnostava ja sopia sparraajan asiantuntemusalueeseen, jotta sitä kautta löytyisi vahvoja yrityksen ja sparraajan yhdistäviä tekijöitä. Asiantuntemusalueeseen laskettiin tässä kohdin kuuluvaksi kanssayrittäjän ymmärrys ja kokemus kohdeyrityksen toimialasta sekä kokemus eri liiketoimintafunktioista esimerkiksi markkinoinnista, eli koettiin tärkeäksi, että sparraajalla olisi todella jotakin konkreettista annettavaa yritykselle. Mikäli näitä tekijöitä ei löytyisi, nähtiin sparraajaksi lähtemiselle kovin vähäiset lähtökohdat. Samoin tässä kohdin nostettiin esille ns. henkilökemia, eli jatkosparraukseen osallistuvien tahojen keskinäinen kanssakäyminen edellyttää, että ko. henkilöt pystyvät sujuvasti ja luottamuksellisesti toimimaan keskenään. 2.2 Kerätyt palautteet Haastattelujen lisäksi esitutkimuksessa analysoitiin myös Springboardeista kerättyjä palautteita. Springboardiin osallistuneita kanssayrittäjiä sekä esiteltyjen yritysten edustajia on jälkikäteen pyydetty arvioimaan läpikäytyä tilaisuutta palautelomakkeen kautta. Näitä palautteita on kerätty kolmannesta Springboardista lähtien yhteensä 55kpl ja ne ovat eritelty vastaajan Springboard-roolin mukaan (panelistit (34kpl), osallistuneiden yritysten edustajat (12kpl) ja tilaisuutta isännöineet panelistit (9kpl)). Vastaajia on pyydetty arvioimaan Springboardin kulkua asteikolla 1-5 ( 1 = To a small extent ja 2 = To a large extent ) sekä avoimin vastauksin, arvioinneissa käytetty palautelomake on esitelty liitteessä 2. Seuraavassa on esitelty palautelomakkeista kerätyt tulokset Arvioinnit Palautelomakkeiden arvioinneissa käytetystä asteikosta 1-5 ( 1 = To a small extent ja 2 = To a large extent ) on tässä kohdin otettu huomioon vain vastausten keskiarvot, koska palautteita on lukumäärällisesti vielä niin vähän, että muiden analyysimenetelmien käyttö ei ole tässä kohdin vielä järkevää. Odotukset Ensimmäisessä kysymyksessä pyydettiin vastaajia arvioimaan, että millä tasolla Springboard vastasi osallistujien odotuksia. Vastauksista saatiin keskiarvoksi 4,0 ja eriteltäessä palautteet vastaajien Springboard-rooliin mukaan eroavaisuuksia oli 13

14 hyvin vähän: panelistien keskiarvo 4,0, osallistuneiden yritysten edustajien 4,2 ja isännöijien 3,8 (ks. kuvio 1). Odotukset Keskiarvo 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 4, ,8 Kaikki Panelistit Yritykset Isännöijät Vastaajat Kuvio 1 Odotukset Asiantuntemus Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, että millä tasolla he pystyivät käyttämään hyväkseen omaa asiantuntemustaan Springboardissa. Vastauksista saatiin keskiarvoksi 3,9 ja eriteltäessä palautteet vastaajien Springboard-roolin mukaan eroavaisuuksia oli hyvin vähän: panelistien keskiarvo 3,8, osallistuneiden yritysten edustajien 4,2 ja isännöijien 4,1 (ks. kuvio 2). Asiantuntemus Keskiarvo 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 4,2 4,1 3,9 3,8 Kaikki Panelistit Yritykset Isännöijät Vastaajat Kuvio 2 Asiantuntemus Verkostoituminen Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin, että onnistuivatko osallistujat solmimaan Springboardissa uusia mielenkiintoisia kontakteja. Vastauksista saatiin 14

15 keskiarvoksi 3,7 ja eriteltäessä palautteet vastaajien Springboard-roolin mukaan eroavaisuuksia oli jonkin verran erityisesti isännöijien ja muiden osallistujien välillä: panelistien keskiarvo 3,8, osallistuneiden yritysten edustajien 3,8 ja isännöijien 3,3 (ks. kuvio 3). Verkostoituminen Keskiarvo 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 3,7 3,8 3,8 3,3 Kaikki Panelistit Yritykset Isännöijät Vastaajat Kuvio 3 Verkostoituminen Oppiminen Vastaajia pyydettiin arvioimaan Springboardia myös oppimistilaisuutena, eli millä tasolla kokivat oppineensa jotakin uutta. Vastauksista saatiin keskiarvoksi 3,4 ja eriteltäessä palautteet vastaajien Springboard-roolin mukaan merkittäviä eroavaisuuksia löytyi vastaajaryhmien välillä: panelistien keskiarvo 3,3, osallistuneiden yritysten edustajien 4,3 ja isännöijien 2,8 (ks. kuvio 4). Oppiminen Keskiarvo 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 4,3 3,4 3,3 2,8 Kaikki Panelistit Yritykset Isännöijät Vastaajat Suosittelu Kuvio 4 Oppiminen 15

16 Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin Springboardin houkuttelevuudesta, eli olisivatko osallistuvat valmiita suosittelemaan tilaisuutta muille. Vastauksista saatiin keskiarvoksi 4,3 ja eriteltäessä palautteet vastaajien Springboard-roolin mukaan eroavaisuuksia vastaajaryhmien välillä oli jonkin verran: panelistien keskiarvo 4,2, osallistuneiden yritysten edustajien 4,8 ja isännöijien 4,1 (ks. kuvio 5). Suosittelu Keskiarvo 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 4,8 4,3 4,2 4,1 Kaikki Panelistit Yritykset Isännöijät Vastaajat Kuvio 5 Suosittelu Organisointi Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan Springboardin järjestämistä ja organisointia. Vastauksista saatiin keskiarvoksi 4,1 ja eriteltäessä palautteet vastaajien Springboard-roolin mukaan eroavaisuuksia vastaajaryhmien välillä löytyi jonkin verran: panelistien keskiarvo 4,2, osallistuneiden yritysten edustajien 4,3 ja isännöijien 3,8 (ks. kuvio 6). Organisointi Keskiarvo 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 4,1 4,2 4,3 3,8 Kaikki Panelistit Yritykset Isännöijät Vastaajat Kuvio 6 Organisointi 16

17 Johtajuus Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan Springboard-tilaisuuden johtamista ja hallinointia. Vastauksista saatiin keskiarvoksi 4,2 ja eriteltäessä palautteet vastaajien Springboard-roolin mukaan eroavaisuuksia vastaajaryhmien välillä oli merkittävästi, erityisesti osallistuneiden yritysten ja muiden vastaajien välillä: panelistien keskiarvo 4,1, osallistuneiden yritysten edustajien 4,8 ja isännöijien 3,9 (ks. kuvio 7). Johtajuus Keskiarvo 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 4,8 4,2 4,2 3,9 Kaikki Panelistit Yritykset Isännöijät Vastaajat Kuvio 7 Johtajuus Yhteenveto Seuraavaan taulukkoon (ks. kuvio 8) on kerätty kaikki Springboard-palautteista kerätyt asteikkoarvioinnit. Yleisesti voidaan todeta, että kaikkien kuuden arvioidun osa-alueen keskiarvoja voidaan pitää erittäin korkeina. Tämän perusteella voidaan todeta, että CONNECT-toiminta on lähtenyt Suomessa erittäin hyvin käyntiin ja toimintaan osallistuneet ovat olleet pääosin tyytyväisiä. Se, mikä tästä yhteenvetotaulukosta nousee myös esiin, on se, että yhtä poikkeusta (Asiantuntemuksen käyttö) lukuun ottamatta ovat Springboardeja isännöineet panelistit antaneet kaikista vastaajaryhmistä heikoimmat arvosanat kaikille arvioiduille osa-alueille (ks. kuvio 8). Tähän saattaa yhtenä syynä olla se, että usein Springboard-tilaisuuksia isännöineet kanssayrittäjät ovat niitä kaikista aktiivisimpia toimintaan osallistuvia henkilöitä, ja he osaavat mahdollisesti arvioida toimintaa objektiivisemmin ja esimerkiksi he ovat osallistuneet jo niin moneen tilaisuuteen, että verkostoiminen tai oppiminen saavuttaa huippunsa väkisinkin jossakin aikaisemmassa vaiheessa. 17

18 5 Yhteenveto 4,5 4 Keskiarvo 3,5 3 2,5 2 Kaikki Panelistit Yritykset Isännöijät 1,5 1 Odotukset Asiantuntemus Verkostoituminen Oppiminen Vastaajat Suosittelu Organisointi Johtajuus Kuvio 8 Yhteenveto palautteista Muutostarpeet Ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin arvioimaan Springboardin muutos- tai kehityskohteita, ts. oliko tilaisuudessa jotakin, minkä olisi voinut tehdä toisin tai paremmin. Vastaukset on seuraavassa kerätty yhteen ja eritelty vastaajien Springboard-roolin mukaan. Panelistit Panelistit toivoivat parempaa CONNECTilta keskittymistä sekä esiteltävien yritysten että panelistien yleiseen ennakkovalmennukseen tilaisuuden luonteesta, jotta molempien osapuolten odotukset olisivat samankaltaisia. Panelistit peräänkuuluttivat erityisesti myös sitä, että tilaisuudessa esiteltävien yritysten esitykset olisivat paremmin valmisteltuja ja kohdennettuja sekä mahdollisuutta saada enemmän informaatiota yrityksestä etukäteen. Lisäksi nostettiin esille oikeiden asiantuntijoiden valintaan paneutuminen. Myös tilaisuuden yleiseen organisointiin toivottiin enemmän terävyyttä ja fokusta, tilaisuuden aluksi tulisi tuoda esille selkeät pelisäännöt, joiden mukaan paneeli etenee. Lisäksi toivottiin CONNECTin edustajan tai tilaisuutta isännöivän panelistin aktiivisempaa roolia koko tilaisuuden ja keskustelun johtamisessa, jotta esimerkiksi aikataulussa pysyminen onnistuu ja keskustelu ohjautuu oikeisiin asioihin oikeaan aikaan. Osallistuneet yritykset Esiteltävien yritysten edustajat toivoivat enemmän valmennusta esitykseensä, lähinnä sen kohdentamiseen, ts. haetaanko esityksellä kanssayrittäjää, rahoittajaa vai jotakin muuta. He nostivat palautteissaan esille myös Springboardin jälkeisten jatkotoimenpiteiden ja seurannan roolin, eli he toivoivat selkeämpiä ohjeita tms. 18

19 miten edetään siitä eteenpäin, jotta tilaisuuden loppu ei jäisi vain ns. ilmaan eikä jatkosta ole käytännössä mitään puhetta. Toiminnan yleisen organisoinnin osalta palautteissa toivottiin tilaisuuden ja keskustelun järjestelmällisyyttä ja selkeämpää hallintaa, korostaen erityisesti puheenjohtajan (CONNECTin edustajan tai isännöivän panelistin) roolia ja vastuuta tilaisuuden hallinnassa. Lisäksi yritysten edustajat toivoivat enemmän tietoja osallistuneista panelisteista. Isännöijät Isännöijät olivat pääosin tyytyväisiä nykyiseen käytäntöön eikä muutosehdotuksia palautteista tullut kovinkaan paljoa. Lähinnä toivottiin esiteltävältä yritykseltä parempaa valmistautumista Springboardiin ja koko tilaisuuden selkeämpää koordinointia Kiitokset Palautteen lopuksi kysyttiin vielä avoimella kysymyksellä, oliko osallistujien mielestä tilaisuudessa jotakin, jota he pitivät erityisen positiivisena ja mainitsemisen arvoisena asiana. Vastaukset on kerätty seuraavassa yhteen ja eritelty vastaajien Springboard-roolin mukaan. Panelistit Panelistit pitivät koko CONNECT-toiminnan konseptia ja tilaisuuden organisointia kokonaisuutena hyvänä. Erityisesti nostettiin esille asiantuntevien panelistien rooli ja heidän erilaiset taustansa, jotka tuovat lisäarvoa toiminnalle ja mahdollistavat arvokkaiden kontaktien syntymisen niin panelistien kesken kuin panelistien ja yritysten keskenkin. Lisäksi panelistit nostivat palautteissaan esille koko Springboard-tilaisuuden ilmapiirin, jota pidettiin hyvänä sekä rauhallisena ja sen mahdollistama rakentavan palautteen antaminen yrityksen edustajille. Keskustelua yleisesti pidettiin hyvin sujuvana, intensiivisenä sekä laadukkaana ja tilaisuutta yleisesti substanssiltaan arvokkaana. Osallistuneet yritykset Springboardeissa esiteltävien yritysten edustajat pitivät myös toiminnan ideologiaa kokonaisuudessaan erityisen hyvänä ja toimivana. Palautteissa kerrottiin tilaisuuden olevan loistava paikka saada neuvoja ja harjoitusta sekä ainutlaatuinen ja tärkeä oppimispaikka niin esiteltäville yrityksille kuin panelisteillekin. Erilaisen taustan omaavat panelistit ja heidän aktiivisuutensa osallistua keskusteluun sekä heidän tärkeät huomionsa ja palautteensa saivat myös kiitosta yritysten edustajilta. 19

20 Isännöijät Tilaisuuksien isäntinä toimineet panelistit kiittivät palautteissaan panelistien tasoa sekä erityisesti panelistien mahdollisuutta luoda lisäarvoa esiteltävälle yritykselle, erityisesti sekä liiketoimintaan että presentaatioon. Yleisellä tasolla tilaisuuden keskustelua pidettiin hedelmällisenä ja osallistujien aktiivisuutta kiiteltiin. Lisäksi tuotiin esiin esillä olleiden yritysten mielenkiintoisuus, esitysten hyvä valmistelu sekä yrittäjien motivaatio ottaa vastaan panelistien neuvoja ja uusia ideoita. Myös mahdollisuutta osallistua etäyhteyksien kautta (tässä tapauksessa Skype) pidettiin hyvänä ja toivottiinkin tämän kokeilun jatkuvan ja saavan suuremman merkityksen. 20

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä kehittymisen ja liiketoiminnan näkökulmista

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä kehittymisen ja liiketoiminnan näkökulmista YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä kehittymisen ja liiketoiminnan näkökulmista Ulla Hytti Lenita Nieminen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi

Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi LEVÓN-INSTITUUTTI ARTTU VAINIO - ANNA MARTIN Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi PALVELUTUTKIMUS No 6/2012 PALVELUTUTKIMUS 1/2013 Arttu Vainio - Anna Martin Maaseudun

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa This document is downloaded from HELDA - The Digital Repository of University of Helsinki. Title Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Sparraajan. Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen. Toimittanut Jussi Förbom

Sparraajan. Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen. Toimittanut Jussi Förbom Sparraajan käsikirja Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen Toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 7 Luova Suomi / Diges ry 2012 Sparraajan käsikirja Askelmerkkejä luovien

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Sirja Westman. Musiikkifestivaalin VIP-palvelun kehittäminen

Sirja Westman. Musiikkifestivaalin VIP-palvelun kehittäminen Sirja Westman Musiikkifestivaalin VIP-palvelun kehittäminen Opinnäytetyö Kevät 2011 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Aloittavien teknologiayritysten rahoitus Suomessa. Financing of technology start-ups in Finland

Aloittavien teknologiayritysten rahoitus Suomessa. Financing of technology start-ups in Finland LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Rahoitus 18.12.2011 Aloittavien teknologiayritysten rahoitus Suomessa Financing of technology start-ups in Finland

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa SEFEN RAPORTTEJA 1/2014 Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa Onway Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN 1 JOHDANTO... 5 2 OSAAMISEN JOHTAMINEN... 6 2.1 Osaamisen määrittely... 6

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot