TKI. VAUHTIA työelämäyhteistyöhön. Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet. TKIO TOIMINTAMALLIT opiskelijan oppimisen ja työllistymisen edistämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TKI. VAUHTIA työelämäyhteistyöhön. Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet. TKIO TOIMINTAMALLIT opiskelijan oppimisen ja työllistymisen edistämiseksi"

Transkriptio

1 VAUHTIA työelämäyhteistyöhön Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet TKIO TOIMINTAMALLIT opiskelijan oppimisen ja työllistymisen edistämiseksi TKI OPI OSAA

2 Projektin kulku Hamkin käytänteiden arviointia tammi-helmikuu tulosten esittely COMBI-seminaarissa (www.hamk.fi/vauhtia) Vierailujen valmistelu Hollanti /Lokakuu 2011 Tanska /Tammikuu 2012 Spire-artikkeli Seminaari Seminaari työeläkumppaneille Yhteistyö fokustiimien, TK- ja opetusjohtajien, TKIO-toimijoiden kanssa Hankkeen arviointi ja loppuraportointi online - seminaari Päätösartikkelin viimeistely kesäkuu (julkaistaan HAMKin omassa julkaisusarjassa, mikä käsittelee TKIO-toimintamalleja)

3 Lähtötilanteen arviointi mitä tarvitaan? Työelämälähtöisten oppimismallien haasteina mm. -Perinteinen oppimiskulttuuri ja opintojaksoajattelu -> lisää joustavaa asennetta tarvitaan ja hyvät opetussuunnitelmat, jotka mahdollistavat uudenlaisen työelämähtöisen ja läheisen toiminnan -Eriytyneisyys ja pirstaleisuus opiskelijan näkökulmasta kokemuksia aidoista työympäristöistä integroivat teoriaa ja käytäntöä parhaiten - Lisää uudenlaisia oppimisen mahdollisuuksia ympäristöissä, joissa ihmiset kohtaavat ja voivat ideoita yhdistelemällä luoda uusia työllistymisen mahdollisuuksia (Vrt Combi artikkeli)

4 Benchmarking kysymykset? Mitä mahdollisuuksia on luoda oppijoille aitoja työelämäläheisiä oppimisympäristöjä? Miten päästään luokkahuoneesta aitoon tekemiseen oppimisessa? Millaista tukea opiskelijoille, työelämäkumppaneille ja ammattikorkeakoulun henkilöstölle tarvitaan? Miten fyysinen ja virtuaalinen oppimisympäristö tukevat TKI ja oppimisen integrointia? Miten oppijat kokevat TKI projektit ja opetuksen integroinnin ja mitä taitoja projekteissa opitaan? Mitä elementtejä tarvitaan kaikkien sitoutumiseen yhteiseen oppimiseen? Millaisia yhteisiä sääntöjä ja jaettuja käytäntöjä tarvitaan?

5 Hollanti / Lokakuu 2011 ABCC project Amsterdam, VUA Uusia ideoita Tanskasta ja Hollannista The Hague UAS Centre for Innovation and Entrepreneurship UUSI INFRASTRUKTUURI Tanska / Tammikuu 2012 VIA University, Horsens FYN Innovation Center YRITYSVERKOSTO -> INNOVATION JUMP PROJEKTIOPPIMINEN INNOVAATIOVIIKOT VÄLITTÄJÄORGANISAATIO

6 KOLME TOIMINTAMALLIKOKONAISUUTTA MALLI 1 - Systemaattinen oppimisen organisointi aitojen työelämäprojektien kautta MALLI 2 Innovointiympäristöt opiskelijoiden työllistymisen ja yrittäjyyden edistäjinä MALLI 3 Kokonaisvaltaiset aluekehittämisen mallit käyttäjälähtöisyyden kautta uusia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia

7 MALLI 1 - Systemaattinen oppimisen organisointi aitojen työelämäprojektien kautta Kriittisimmät pisteet : Yhteiset pelisäännöt ja ops Tiimityöskentely Luottamus opiskelijan kykyihin Avoimet ja yhteistoimintaa tukevat ympäristöt fyysiset tilat ja virtuaalisuus tukena

8 Henk J. Schout & Frank J. van der Kroon, Hague UAS INNOVATION JUMP

9 MALLI 2 Innovointiympäristöt opiskelijoiden työllistymisen ja yrittäjyyden edistäjinä Kriittiset pisteet Aktivaattoritoimijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet Rajoja rikkovat toimintamallit innovaatioviikot ja päivät, joissa osataan toimia uudenlaisilla menetelmillä Oppilaitokset välittäjäorganisaatioina ja verkoston rakentajina -> syntyy innovaatiohyppyjä Kehittäjäyhteisöt, kohtaamiset

10 Henk J. Schout & Frank J. van der Kroon, Hague UAS

11 INNOVATION JUMP organise people and resources around a new concept SENSE TULI JAUHIN Henk J. Schout & Frank J. van der Kroon, Hague UAS

12 MALLI 3 Kokonaisvaltaiset aluekehittämisen mallit käyttäjälähtöisyyden kautta uusia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia Kriittisimmät pisteet : - Alueellinen tahtotila - Verkostotaidot - Halu ja tahto kehittää yhdessä

13 MALLI 3 esim. ABCC project Mikä teki vaikutuksen? Putting science and technology to work for the community Yksinäisyys? Kotona asumisen tuki? Volunteering new neighbourhood Kohtaamisen tilat? Yhteisöllisyyden infrasrtuktuuri? Diversity living and working and living and care - Asukaslähtöisyys? Monikultturiset yhteisöt?

14 Miten kokemuksia on hyödynnetty ja hyödynnetään Vesa Tuomelan ja Marketta Rannan etenemispolkuja

15 Jointl course planned, executed, evaluated and developed by teacher teams, 2014 Entrepreneursh ip Business Planning 8 cu Video portfolio lectures Practical business management 5 cu Business Point Academy Business Development studies 3-15 cu Multidisciplinary business assignements Doing business, erning money first, later credits (co-operative) Developing own Business model Startup incubation studies 10 cu Business competence 15 cu Programme for Non-business students

16 Henkilöstö Opiskelijat Tutkimus ja Kehittämishankkeet Yritysyhteistyö ja työelämä Yrittäjyyden ja uuden liiketoiminnan edistäminen HAMKissa (AMK-TULI ) Jauhin ja Konseptori toimintamallit ja Sense liikeideakilpailu Tekesin AMK-TULI Keksintösäätiö Korkeakoulusäätiö Yksityishenkilöt Asiantuntijapalvelut Kehittäminen Seuranta Vaikutusten tutkimus Täydennyskoulutus Ideat ja ihmiset n. 250 ideaa (arvio) 300 opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä => Tavoite 250 ideaa ja 500 opiskelijaa Aktivointi Rohkaisu ideoiden jakamiseen Ideoiden kuvaaminen Ideoiden arviointi Ideapankki Hankkeiden tulosten ja menetelmien tuotteistaminen ja kaupallistaminen Rahoitetut ideat 70 kpl (arvio) n Tekesin ja Keksintösäätiön TULI rahoitusohjelma => Tavoite 40 rahoituspäätöstä / vuosi Kehittäminen Liiketoimintamalli Toteutussuunnitelma Rahoituspäätös rahoitus Yrittäjyysopinnot Patentti- ja mallisuoja hakemukset 10 kpl (arvio) => Tavoite 10 ideaa / vuosi Noin 40 osuuskuntayrittäjää Asiantuntijapalveluide n hankinta Patenttihakemukse t Koulutus Kehittämistyö Syntyneet yritykset 4 kpl (AMK-TULI) Teal Works Oy Agiva Oy Jarda Oy Frugal Oy => Tavoite 5 yritystä / vuosi Osuuskuntayrittäjät Yhteistyö Hautomopalvelut Business Point palvelut Liiketoimintaosaami nen Alkavien yrittäjien neuvontapalvelut Kasvun kiihdyttäminen: innovaatiot, johtaminen, osaaminen, rahoitus, omistaminen Esihautomoprosessi: Business Point Akatemia, starttihautomoopinnot, osuuskunnat, Sense liikeideakilpailu, AMK-TULI rahoitus, kesäopinnot. Kiihdyttämö Tekes rahoitus rityksille Hautomoprosessi Alkavien yrittäjien neuvonta (ESR hanke)

17 TKI -opintopisteet 1. On olemassa nimetty/nimettyjä toimeksiantajia (voi olla HAMK), joiden ongelman/ongelmien kuvausta ja ratkaisemista tavoitellaan 2. Opiskelijoiden suorituksissa täyttyvät projektin tunnusmerkit (suunnitelma, toteutus, raportointi, palaute) 3. Opintojaksolla toteutettavaan toimeksiantoon liittyy sekä toimeksiantajaa että yleistä tietoperustaa koskeva tiedonhankinta 4. Tuloksena on ehdotus kehittämistoimenpiteeksi/toimenpiteiksi ja näitä ehdotuksia kommentoiva toimeksiantajan palaute.

18 Mustialan bisnesakatemia Marraskuussa 2011 olimme aloituspisteessä ja joimme kahvia, mielessä osuuskunnan perustaminen Takana 1 vuosi HY:ssä

19 Vauhtia opit bisnesakatemian konkretisointiin Opiskelijalle ammatillisuus näkyviin jo ensimmäisestä päivästä lähtien (profession visible from day 1) VIA:n KADEHDITTAVA TAVOITE: 85 % valmistuu määräajassa, keskeyttäneitä 15 % opiskelijaa tuetaan ensimmäisenä vuonna: tehdään lähtötasotesti, jos ei pärjää lisätunteja viisi ensimmäistä kuukautta erityistarkkailussa myös prosessia reflektoidaan säännöllisesti

20 Vauhtia opit bisnesakatemian konkretisointiin Koulutuksessa jaetaan tietoa, ei tutkintoja käytössä open ended projects, ei assingment luennot on tarkoitettu viitekehyksien rakentamiseen, suuri osa työstä tehdään projekteissa TKIO syntyy luonnostaan

21 Vauhtia - opit Asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta opin saa opiskelija, samoin kuin taloudellisen hyödyn Kullekin lukukaudelle/periodille valitaan yhteinen aihepiiri, jota kaikki opetus palvelee, kukin oppiaine omalla tavallaan opettajien tiimityön merkitys kasvaa Opiskelijalla vain rajattu määrä projekteja/lukukausi tai periodi, (1-2) Projektissa työskentelyyn varataan aikaa (esim. perodista alkuosa teoriaa ja valmistelua, loppuosa projektin työstämistä) oppilaitoksessa toimitaan kuin työpaikassa

22 Vauhtia - opit Bisnesopinnot etenevät systemaattisesti, osaamisleveleitä on kolme: ideat alussa sitten ovat yrityksessä tarkkailemassa kehittämistä kaipaavia asioita incubation/oma yritys Tarvitaan Idea House (~~Konseptori, entä paikallisesti?) Yritystalo (Starttihautomo, osuuskunta )

23 Mustialan bisnesakatemia Asenne Yritystalo Ilmapiiri TKI Luottamus Oma toimisto - Tiimiyrittäminen - Osuuskunta Verkostoituminen - Ammattitaito

24 Mustialan bisnesakatemia Tässä ollaan menossa Bisnes TKI Luottamus Oma toimisto - Tiimiyrittäminen - Osuuskunta Verkostoituminen - Ammattitaito

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN

TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ SUMMARY 1 JOHDANTO...4 1.1 Projektin lähtötilanne...4 1.2 Tutkimuspaja-menetelmä...6 1.3 Teoreettinen viitekehys...8

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Leena Eskola, Eija-Riitta Niinikoski, Heikki Keränen, Matti Muhos Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Tuotantotalouden työpapereita 1/2014 Oulun Eteläisen instituutti OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

Y-kampuksen konseptikäsikirja. Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen

Y-kampuksen konseptikäsikirja. Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen Y-kampuksen konseptikäsikirja Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen Y-kampuksen konseptikäsikirja Tekijät Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen 3 Sisältö Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

toimintakertomus 14-15 FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta

toimintakertomus 14-15 FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta FUAS-vuosi 2014 toimintakertomus FUAS-liittouman strateginen 4 uudistaminen FUAS-Innovation School verkostoja, innovaatioita, osaamista ja kokemusta 10 Hyvinvointia ja liiketoimintaa 13 The editorial and

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

ELÄMYS OPPIMINE RITTÄJYYS ULEVAISUUS INSPIRAA. Eeva Kuoppala ja Pekka Hytinkoski (Toim.) Hiutaleita KINOStamassa oppilaitosten innovaatiotoiminta

ELÄMYS OPPIMINE RITTÄJYYS ULEVAISUUS INSPIRAA. Eeva Kuoppala ja Pekka Hytinkoski (Toim.) Hiutaleita KINOStamassa oppilaitosten innovaatiotoiminta NNOVA ELÄMYS OPPIMINE RITTÄJYYS ULEVAISUUS Eeva Kuoppala ja Pekka Hytinkoski (Toim.) INSPIRAA Hiutaleita KINOStamassa oppilaitosten innovaatiotoiminta Eeva Kuoppala ja Pekka Hytinkoski (Toim.) Hiutaleita

Lisätiedot

Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset 9.12.2014

Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset 9.12.2014 Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset 9.12.2014 Teemat, puheenjohtajat ja alustajat Teema Puheenjohtaja Alustajat 1 Yrittävyys ja liiketoimintaosaaminen osaksi työntekijän arkea

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot

Ihmiset tekevät Suurpellon

Ihmiset tekevät Suurpellon Soile Juujärvi & Kaija Pesso K oulutuksen Innovaatio & Integraatio-hanke Koulii on koulutusyhtymä Omnian ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteishanke, jonka tarkoituksena on ollut kehittää ammatillisen toisen

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Anne-Mari Alakoski YRITTÄJYYDEN OPINPOLKU MARATA-ALALLA VAMMALAN AMMATTIKOULUSSA

Anne-Mari Alakoski YRITTÄJYYDEN OPINPOLKU MARATA-ALALLA VAMMALAN AMMATTIKOULUSSA Anne-Mari Alakoski YRITTÄJYYDEN OPINPOLKU MARATA-ALALLA VAMMALAN AMMATTIKOULUSSA Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto 2014 YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Arja Sinkko LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YRITYKSEN KASVUUN JOHTAMINEN

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YRITYKSEN KASVUUN JOHTAMINEN OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YRITYKSEN KASVUUN JOHTAMINEN TRADENOMI (YLEMPI AMK) MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 90 OP Opetussuunnitelma 2(10) Sisällys 1 Yrityksen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Opetusministeriö

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (16) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300562 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 Väylä yrittäjyyteen - Kaakkois-Suomen Yrittäjyyskasvatuksen strategia 2020 Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 TEKIJÄ: Strategiaprosessin työskentelyn

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA. Yrityksen perustaminen ja kasvu ammattiopistosta ja ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien näkökulma.

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA. Yrityksen perustaminen ja kasvu ammattiopistosta ja ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien näkökulma. TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Yrityksen perustaminen ja kasvu ammattiopistosta ja ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien näkökulma Mira Huttunen Diplomityö Tuotantotalouden koulutusohjelma Tammikuu 2014

Lisätiedot

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnalle Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 21.6.2007 tietoyhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea?

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Leena Vainio Tutkimuspäällikkö, ETK Hämeen ammattikorkeakoulu leena.vainio@hamk.fi Marja Toivonen Tutkimusprofessori,FT VTT marja.toivonen@vtt.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek.

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek. FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat Mihin tällä raportilla pyritään? 2 1 MIKSI MUUTOSTA TARVITAAN? 3 Yritysten haasteet ja miten ne

Lisätiedot

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 32 Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja Merja Ylönen (toim.) DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Anna Liisa Karjalainen,

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot