Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät"

Transkriptio

1 Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät 2014/2015 Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin yrityskysely maaliskuussa 2015

2 SISÄLLYS Johdanto... 2 Yritysten koko- ja toimialajakauma... 3 Liiketoiminta vuonna Liikevaihto... 5 Henkilöstö... 6 Investoinnit... 7 Venäjän tilanteen vaikutus liiketoimintaan... 8 Odotukset vuonna Liikevaihto Henkilöstö Investoinnit Suomi liiketoimintaympäristönä Toimialakohtaiset vastaukset Saksan oppisopimusjärjestelmän mahdollisuudet Yhteistyö startup-yritysten kanssa Liiketoimintaympäristön parannusehdotukset Yhteenveto Liitteet Liite 1: Suomen ja Saksan välinen kauppa Liite 2: Kysely Suomessa toimivien saksalaisyritysten nykytilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä Liite 3: Saksalais-Suomalainen Kauppakamari

3 Johdanto Suomi on vakiinnuttanut asemansa saksalaisyritysten sijaintipaikkana. Suomen tilastokeskuksen mukaan viime vuosina Suomessa on ollut keskimäärin 300 saksalaisomisteista yritystä. Enimmäkseen pk-yrityksistä koostuva ryhmä on kolmanneksi tärkein ulkomainen työnantaja Suomessa. Myös liikevaihdollisesti mitattuna saksalaisyritykset ovat kolmantena, heti ruotsalaisten ja yhdysvaltalaisten yritysten jälkeen. Tämän kyselyn tarkoituksena on kuvata saksalaisomisteisten yritysten tämänhetkistä tilannetta ja tulevaisuudennäkymiä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomessa toimiville saksalaisomisteisille ja saksalaisessa osaomistuksessa oleville yrityksille tehdään tämän kaltainen kysely. Tulokset tarjoavat tärkeän perustan saksalaisomisteisten yritysten ja suomalaisten päättäjien väliselle vuoropuhelulle. Myös Suomen markkinoille tuloa suunnittelevat saksalaisyritykset hyötyvät kyselyn tuloksista. Verkkokysely lähetettiin 284 saksalaisomisteiselle yritykselle helmikuussa 2015 ja vastausaikaa oli maaliskuun loppuun. Kyselyyn vastasi 51 prosenttia yrityksistä, joten vastaukset ovat yleistettävissä. Siinä tiedusteltiin yritysten liiketoiminnallista menestystä vuonna 2014, odotuksia vuonna 2015 ja Suomen etuja ja haittoja yritysten sijaintipaikkana. Tämän lisäksi kartoitettiin talouteen liittyviä ajankohtaisia aiheita, kuten yhteistyö startup-yritysten kanssa, näkemyksiä Saksassa käytössä olevasta ammatillisesta koulutuksesta ja sen mahdollisista hyödyistä sekä Venäjän nykytilanteen vaikutus yritystoimintaan. Kysymysten (henkilöstön, investointien ja liikevaihdon kehitys ym.) tulokset esitetään sekä kaikkien vastanneiden tasolla että toimialakohtaisesti eriteltynä. Siten tuloksia on mahdollista tarkastella joko yleisellä tasolla tai toimialakohtaisesti. Pyöristettynä yhteenlasketut vastausprosentit voivat joissain tapauksissa vaihdella sadasta prosentista. Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin tavoitteena on tehdä vastaava kysely määräajoin. Siten on mahdollista muodostaa kokonaiskuva Suomesta saksalaisomisteisten yritysten näkökulmasta pitkällä aikavälillä ja kohdentaa päättäjien ja yritysten välistä vuoropuhelua. 2

4 Yritysten koko- ja toimialajakauma Yritysten toimialakohtainen jaottelu Seuraava taulukko havainnollistaa kyselyyn vastanneiden yritysten toimialakohtaisen jakautumisen. Jaottelussa on käytetty edellä esitetyn taulukon mukaista toimialajaottelua, jotta tulokset ovat vertailukelpoisia ja yleistettävissä. Tässä jakaumassa kaupan alan yritykset (44 %) ja teollisuusyritykset (29 %) muodostavat kaksi suurinta ryhmää ja palvelu- (9 %) sekä logistiikka-ala (8 %) kaksi pienempää ryhmää. Vastaajien joukossa vähemmän edustetut alat, kuten matkailu, rahoitus ja viihde muodostavat ryhmän muut (10 %). Kyselyyn vastanneet yritykset toimialoittain 44 % 10 % 9 % 29 % 8 % teollisuus logistiikka palvelut kauppa muu Yritysten koko henkilöstön määrän mukaan Kyselyyn vastanneet yritykset työllistävät Suomessa yhteensä noin työntekijää. Pienyritykset (alle 100 työntekijää) ovat suurin ryhmä 86 % osuudella. Keskikokoiset yritykset ( työntekijää) muodostavat 10 prosenttia ja suuret (yli 500 työntekijää) 4 prosenttia vastaajista. Vastanneiden yritysten kokojakauma 4 % 29 % 10 % 57 %

5 Yrityksen henkilöstön määrä 1 99 (pieni) (keskikokoinen) 86 % 81 % 75 % 84 % 92 % 92 % 10 % 17 % 17 % 31 % 3 % 0 % 500 (suuri) 4 % 2 % 8 % 0 % 5 % 8 % 4

6 % Liiketoiminta vuonna 2014 Liikevaihto Yli puolet vastanneista (51 %) yrityksistä arvioi liiketoimintansa kehityksen positiiviseksi vuonna Niistä 21 % arvioi liikevaihdon kasvaneen huomattavasti ja 30 % jokseenkin kasvaneen edellisvuoteen verrattuna. Noin neljännes (24 %) yrityksistä ilmoitti liikevaihdon pysyneen samana ja vastaavasti neljännes (26 %) ilmoitti liikevaihdon kehityksen heikommaksi kuin edellisvuonna. Huomattava on, että vain 5 % ilmoitti liikevaihtonsa pienentyneen huomattavasti (yli 10 %). Miten yrityksen liikevaihto kehittyi vuonna 2014? kasvoi kasvoi hieman huomattavasti edellisvuodesta edellisvuodesta (>10 %) 24 pysyi samalla tasolla 21 5 pieneni pieneni edellisvuodesta huomattavasti edellisvuodesta (>10 %) Liikevaihtoon liittyvät arviot ovat vahvasti sidoksissa toimialaan. Esimerkiksi 31 % teollisuusyrityksistä arvioi liikevaihtonsa kasvaneen huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. On huomionarvoista, että logistiikka-alan yritykset ilmoittivat kahtalaista kehitystä: 42 % ilmoitti liikevaihdon kasvaneen, kun samanaikaisesti 41 % ilmoitti liikevaihdon pienentyneen. 5

7 % Miten yrityksen liikevaihto kehittyi vuonna 2014? kasvoi huomattavasti edellisvuodesta (>10 %) kasvoi hieman edellisvuodesta pysyi samalla tasolla pieneni edellisvuodesta pieneni huomattavasti edellisvuodesta (>10 %) 21 % 31 % 17 % 8 % 18 % 14 % 30 % 26 % 25 % 42 % 31 % 29 % 24 % 21 % 17 % 25 % 26 % 29 % 21 % 17 % 33 % 8 % 22 % 29 % 5 % 5 % 8 % 17 % 3 % 0 % Henkilöstö Vastanneista yrityksistä yli puolella (53 %) henkilöstötilanne oli säilynyt muuttumattomana. Neljännes (25 %) ilmoitti työllistäneensä enemmän henkilöstöä kuin edellisenä vuonna. 21 % yrityksistä ilmoitti vähentäneensä henkilöstöä. Millaisia henkilöstöön kohdistuneita muutoksia yrityksessä on tapahtunut vuonna 2014? Työllistimme vuonna Kaikki vastanneet (n=145) selvästi enemmän kuin edellisvuonna (>10 %) hieman enemmän kuin edellisvuonna saman verran kuin edellisvuonna vähemmän kuin edellisvuonna 2 selvästi vähemmän kuin edellisvuonna (>10 %) 6

8 Henkilöstöön liittyvissä vastauksissa toimialakohtainen vaihtelu on merkittävä. Teollisuusalan yrityksistä jopa 37 % työllisti selvästi enemmän tai hieman enemmän henkilöstöä vuonna Sitä vastoin vain 8 % logistiikka-alan yrityksiä lisäsi henkilöstöä. Vuonna 2014 kaupan ja teollisuuden alan yrityksissä henkilöstöä palkattiin selvästi enemmän kuin vähennettiin. Sitä vastoin logistiikka- ja palvelualan yrityksissä henkilöstömäärä pikemminkin pieneni kuin kasvoi. Millaisia henkilöstöön kohdistuneita muutoksia yrityksessä on tapahtunut vuonna 2014? Työllistimme vuonna 2014 selvästi enemmän kuin edellisvuonna (>10 %) hieman enemmän kuin edellisvuonna saman verran kuin edellisvuonna vähemmän kuin edellisvuonna selvästi vähemmän kuin edellisvuonna (>10 %) 3 % 5 % 0 % 8 % 0 % 14 % 22 % 32 % 8 % 15 % 22 % 14 % 53 % 39 % 67 % 46 % 63 % 43 % 19 % 24 % 25 % 23 % 12 % 29 % 2 % 0 % 0 % 8 % 3 % 0 % Investoinnit Lähes neljännes (23 %) kyselyyn osallistuneista yrityksistä ilmoitti lisänneensä investointeja vuonna Suurin osa ilmoitti, että investoinnit olivat pysyneet edellisvuoden tasolla (67 %) ja 10 % ilmoitti investointien vähentyneen vuonna Miten yrityksen investoinnit ovat kehittyneet vuonna 2014? Investointimme ovat Kaikki vastanneet (n=145) 10 % 67 % 23 % lisääntyneet pysyneet samalla tasolla vähentyneet 7

9 % On merkillepantavaa, että ainoastaan palvelusektorilla yksikään yritys ei ilmoittanut investointien lisääntyneen, vaan vastausten perusteella 23 % ilmoitti investointien jopa vähentyneen edellisvuoteen verrattuna. Sitä vastoin toimialat teollisuus (31 %), muu (29 %), kauppa (22 %) ja logistiikka (17 %) ilmoitti investointien lisääntyneen. Miten yrityksen investoinnit ovat kehittyneet vuonna 2014? Investointimme ovat lisääntyneet 23 % 31 % 17 % 0 % 22 % 29 % pysyneet samalla tasolla 68 % 60 % 83 % 77 % 69 % 64 % vähentyneet 10 % 10 % 0 % 23 % 9 % 7 % Venäjän tilanteen vaikutus liiketoimintaan Vastanneista yrityksistä 2 % ilmoitti Venäjän tilanteen ja siihen liittyvien sanktioiden vaikuttavan liiketoimintaansa erittäin paljon ja 17 % ilmoitti tilanteen vaikuttavan paljon. Yli puolet (57 %) yrityksistä ilmoitti, että Venäjällä tapahtuva kehitys vaikuttaa niihin vain vähän. Lähes neljännes (24 %) ilmoitti, että Venäjän tilanne ei vaikuta ollenkaan heidän liiketoimintaansa. Venäjällä tapahtuva kehitys vaikuttaa liiketoimintaamme Kaikki vastanneet (n=146) erittäin paljon paljon vain vähän ei ollenkaan 40 % teollisuusalan yrityksistä ilmoitti, että Venäjän kehitys ei vaikuta niiden liiketoimintaan. Sitä vastoin logistiikka-ala yrityksistä jopa 41 % ilmoitti Venäjän kehityksen vaikuttavan niiden liiketoimintakehityksen erittäin paljon tai paljon. 8

10 Venäjällä tapahtuva kehitys vaikuttaa liiketoimintaamme erittäin paljon 2 % 2 % 8 % 0 % 0 % 7 % paljon 17 % 21 % 33 % 8 % 17 % 0 % vain vähän 57 % 36 % 50 % 69 % 65 % 79 % ei ollenkaan 24 % 40 % 8 % 23 % 18 % 14 % 9

11 % Odotukset vuonna 2015 Liikevaihto Yritysten odotukset liikevaihdon suhteen vuonna 2015 ovat optimistiset, sillä 55 % yrityksistä odottaa liikevaihtonsa kasvavan ja 35 % liikevaihdon pysyvän samalla tasolla kuin vuonna Ainostaan 10 % odottaa liikevaihdon laskevan. Odotan liikevaihtomme Kaikki vastanneet (n=146) kasvavan pysyvän samalla tasolla laskevan Toimialakohtainen tarkastelu paljastaa, että sekä teollisuuden (55 %), palvelujen (62 %), kaupan (57 %) että muiden (57 %) alojen yritykset odottavat liikevaihdon kasvavan vuonna Merkille pantava on, että sekä palvelualan että muiden alojen yritykset arvioivat, että niiden liikevaihto ei laske (molemmat 0 %). Odotan liikevaihtomme kasvavan 55 % 55 % 33 % 62 % 57 % 57 % pysyvän samalla tasolla 35 % 31 % 50 % 38 % 32 % 43 % laskevan 10 % 14 % 17 % 0 % 11 % 0 % Henkilöstö 30 % vastanneista yrityksistä odottaa henkilöstönsä määrän kasvavan vuonna Varsinkin teollisuuden (36 %) ja kaupan (28 %) alan yritykset ilmoittivat henkilöstön määrän lisääntyvän. Toimialasta riippumatta 61 % yrityksistä odottaa tilanteen säilyvän samana ja vain kymmenesosa (9 %) ilmoitti henkilöstön määrän pienentyvän. 10

12 % Odotan henkilöstömme määrän kasvavan 61 pysyvän samalla tasolla 9 pienenevän Kaikki vastanneet (n=146) Odotan henkilöstömme määrän kasvavan 30 % 36 % 8 % 15 % 28 % 57 % pysyvän samalla tasolla 61 % 48 % 83 % 77 % 68 % 36 % pienenevän 9 % 17 % 8 % 8 % 5 % 7 % Investoinnit Neljännes (24 %) yrityksistä uskoo investointiensa lisääntyvän vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna. Etenkin teollisuusalan yritykset (36 %) ilmoittavat lisäävänsä investointejaan. Kaikista vastanneista 66 % ei odota muutosta investointeihin edellisvuoteen verrattuna ja 10 % uskoo investointien vähenevän edellisvuoteen verrattuna. Huomionarvoista on, että palvelualan yrityksistä 15 % ilmoittaa investointiensa vähenevän vuonna

13 Odotan investointiemme Kaikki vastanneet (n=146) 10 % 66 % 24 % lisääntyvän pysyvän samalla tasolla vähenevän Odotan investointiemme lisääntyvän 24 % 36 % 8 % 8 % 20 % 36 % pysyvän samalla tasolla 66 % 55 % 83 % 77 % 69 % 57 % vähenevän 10 % 10 % 8 % 15 % 11 % 7 % 12

14 Suomi liiketoimintaympäristönä Kuinka tyytyväisiä tai tyytymättömiä saksalaisomisteiset yritykset ovat Suomeen sijaintipaikkana? Tässä osiossa kyselyyn osallistuneet ovat arvioineet Suomea useasta eri näkökulmasta. Asteikkona käytettiin pisteytystä yhdestä (erittäin tyytymätön) viiteen (erittäin tyytyväinen). Suomen edut Toimialasta riippumatta yritykset nostavat Suomen eduiksi niiden näkökulmasta erityisesti seuraavat tekijät: Akateemisen koulutuksen yleinen taso (tyytyväisiä 75 %) Työntekijöiden pätevyys (tyytyväisiä 73 %) Ammatillisen koulutuksen yleinen taso (tyytyväisiä 64 %) Vapaa kilpailu (tyytyväisiä 63 %) Muita tärkeitä esiin tulleita Suomen etuja ovat infrastruktuuri (tyytyväisiä 60 %) sekä paikallisten alihankkijoiden laatu ja käytettävyys (tyytyväisiä 56 %). Lisäksi kaikilla toimialoilla arvostetaan työntekijöiden suoritusvalmiutta (tyytyväisiä 54 %) ja tehokkuutta (tyytyväisiä 49 %). Lähes puolet (48 %) yrityksistä on tyytyväisiä tutkimuksen ja kehitystyön tasoon. Myös innovaatiokykyä pidetään Suomessa hyvänä (tyytyväisiä 45 %). Suomen haitat Yritykset ovat tyytymättömiä varsinkin seuraavien seikkojen osalta: Työn hinta (tyytymättömiä 54 %) Verotuksen taso (tyytymättömiä 46 %) Talouspolitiikan ennustettavuus (tyytymättömiä 45 %) Työoikeuden joustavuus (tyytymättömiä 43 %) Lisäksi yritykset olivat tyytymättömiä verotusjärjestelmään ja verottajan toimintaan (30 %). Yritykset olivat tyytymättömiä myös julkisen tuen saatavuuteen (24 %), julkiseen hallintoon (22 %) ja julkisen tuen saantiperusteiden läpinäkyvyyteen (20 %). 13

15 Keskiarvo Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? = erittäin tyytyväinen / = tyytyväinen / = suhtaudun neutraalisti / = tyytymätön / = erittäin tyytymätön Julkinen hallinto (Ø: 3,17) Verotusjärjestelmä ja verottajan toiminta (Ø: 2,92) Verotuksen taso (Ø: 2,60) Julkisen tuen saatavuus (Ø: 2,88) Infrastruktuuri (Ø: 3,60) Julkisten tukien saantiperusteiden läpinäkyvyys (Ø: 2,98) Vapaan kilpailun toteutuminen markkinoilla (Ø: 3,60) Talouspolitiikan ennustettavuus (Ø: 2,68) Poliittinen ja yhteiskunnallinen vakaus (Ø: 3,39) Olosuhteet tutkimukselle ja kehitystyölle (Ø: 3,43) Yleinen innovaatiokyky t (Ø: 3,25) Paikallisten alihankkijoiden laatu ja käytettävyys (Ø: 3,49) Työn hinta (Ø: 2,51) Työoikeuden joustavuus (Ø: 2,67) Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus (Ø: 3,19) Työntekijöiden suoritusvalmius (Ø: 3,45) Työntekijöiden tuottavuus (Ø: 3,33) Työntekijöiden pätevyys (Ø: 3,74) Akateemisen koulutuksen yleinen taso (Ø: 3,84) Ammatillisen koulutuksen yleinen taso 14

16 Toimialakohtaiset vastaukset Julkinen hallinto Noin kolmannes teollisuuden (31 %), kaupan (30 %) ja palvelualan (38 %) yrityksistä on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä julkiseen hallintoon. Yli puolet logistiikka-alan toimijoista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä julkiseen hallintoon Suomessa. Teollisuusalan yritysten vastauksissa ilmenee kaksi yhtä suurta ääripäätä: toisaalta 31 % yrityksistä on tyytyväisiä, kun taas 32 % on tyytymättömiä. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Julkinen hallinto] erittäin tyytyväinen 4 % 7 % 8 % 0 % 2 % 7 % tyytyväinen 33 % 24 % 50 % 38 % 28 % 64 % suhtaudun neutraalisti 41 % 37 % 25 % 38 % 49 % 29 % tyytymätön 19 % 27 % 17 % 23 % 18 % 0 % erittäin tyytymätön 3 % 5 % 0 % 0 % 3 % 0 % Verotusjärjestelmä ja verottajan toiminta 42 % logistiikka-alan yrityksistä on tyytyväisiä Suomen verotusjärjestelmään ja verottajan toimintaan. Sitä vastoin tyytymättömiä on erityisesti teollisuuden alan yrityksissä (45 %). Huomionarvoista on, että yli puolet palvelualan yrityksistä (62 %) ja ryhmän muut (57 %) yrityksistä suhtautuu asiaan neutraalisti, mikä on siten selkeästi keskiarvon yläpuolella. 15

17 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Verotusjärjestelmä ja verottajan toiminta] erittäin tyytyväinen 1 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % tyytyväinen 27 % 24 % 42 % 23 % 25 % 36 % suhtaudun neutraalisti 42 % 31 % 33 % 62 % 43 % 57 % tyytymätön 25 % 38 % 17 % 15 % 25 % 7 % erittäin tyytymätön 5 % 7 % 8 % 0 % 6 % 0 % Verotuksen taso Noin puolet kaikista yrityksistä on tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä verotuksen tasoon. Tyytymättömyys näkyy erityisesti palvelualan (54 %) yritysten vastauksissa. Sitä vastoin 21 % teollisuusalan yrityksistä on tyytyväisiä. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Verotuksen taso] erittäin tyytyväinen 1 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % tyytyväinen 16 % 21 % 17 % 8 % 14 % 14 % suhtaudun neutraalisti 38 % 33 % 33 % 38 % 38 % 50 % tyytymätön 34 % 31 % 33 % 46 % 37 % 21 % erittäin tyytymätön 12 % 14 % 17 % 8 % 9 % 14 % Julkisen tuen saatavuus Noin viidennes teollisuuden (24 %), palvelualan (23 %) ja kaupan alan (20 %) yrityksistä on tyytymättömiä julkisen tuen saatavuuteen. Logistiikka-alalla tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä on 41 %. 16

18 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Julkisen tuen saatavuus] erittäin tyytyväinen 1 % 2 % 0 % 0 % 2 % 0 % tyytyväinen 12 % 7 % 17 % 8 % 13 % 21 % suhtaudun neutraalisti 63 % 67 % 42 % 69 % 66 % 50 % tyytymätön 22 % 19 % 33 % 23 % 20 % 29 % erittäin tyytymätön 2 % 5 % 8 % 0 % 0 % 0 % Infrastruktuuri 77 % palvelualan yrityksistä on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä infrastruktuuriin Suomessa. Sitä vastoin tyytymättömiä on 17 % teollisuuden, 12 % kaupan ja 8 % logistiikan alan yrityksistä. Merkillepantavaa on, että yksikään yritys ei ole erittäin tyytymätön maan infrastruktuuriin. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Infrastruktuuri] erittäin tyytyväinen 12 % 17 % 8 % 8 % 9 % 15 % tyytyväinen 48 % 31 % 50 % 69 % 51 % 62 % suhtaudun neutraalisti 30 % 36 % 33 % 23 % 28 % 23 % tyytymätön 11 % 17 % 8 % 0 % 12 % 0 % erittäin tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Julkisten tukien saantiperusteiden läpinäkyvyys Logistiikka-alan yrityksistä 34 % on tyytymättömiä julkisten tukien saantiperusteiden läpinäkyvyyteen. Jopa puolet alan yrityksistä on erittäin tyytymättömiä. Teollisuuden alalla tyytyväisten (24 %) ja tyytymättömien (27 %) osuus on lähes sama. 17

19 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Julkisten tukien saantiperusteiden läpinäkyvyys] erittäin tyytyväinen 3 % 5 % 0 % 8 % 2 % 0 % tyytyväinen 17 % 19 % 8 % 8 % 14 % 36 % suhtaudun neutraalisti 61 % 50 % 58 % 69 % 70 % 43 % tyytymätön 16 % 17 % 17 % 15 % 14 % 21 % erittäin tyytymätön 4 % 10 % 17 % 0 % 0 % 0 % Vapaan kilpailun toteutuminen markkinoilla Keskiarvoa korkeampaa tyytyväisyyttä vapaan kilpailun toteutumiseen ilmenee logistiikka-alan (75 %), teollisuusalan (67 %) ja kaupan alan (63 %) yritysten vastauksissa. Sitä vastoin vain 39 % palvelualan yrityksistä on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. 25 % logistiikka-alan yrityksistä on tyytymättömiä. Huomionarvoista on, että yksikään toimiala ei ole erittäin tyytymätön vapaan kilpailun toteutumiseen markkinoilla. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Vapaan kilpailun toteutuminen markkinoilla] erittäin tyytyväinen 10 % 12 % 8 % 8 % 8 % 21 % tyytyväinen 53 % 55 % 67 % 31 % 55 % 43 % suhtaudun neutraalisti 24 % 21 % 0 % 46 % 26 % 21 % tyytymätön 13 % 12 % 25 % 15 % 11 % 14 % erittäin tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Talouspolitiikan ennustettavuus Lähes puolet (45 %) yrityksistä on tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä Suomen talouspolitiikan ennustettavuuteen. Tyytymättömyys näkyy eritoten teollisuuden alalla (53 %), logistiikka-alalla (50 %), palvelualalla (46 %) ja ryhmän muut alalla (50 %). Huomionarvoista on, ettei yksikään yritys teollisuuden, logistiikan, palvelujen tai kaupan alalta ilmaise olevansa erittäin tyytyväinen talouspolitiikan ennustettavuuteen. 18

20 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Talouspolitiikan ennustettavuus] erittäin tyytyväinen 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % tyytyväinen 21 % 26 % 8 % 15 % 18 % 29 % suhtaudun neutraalisti 34 % 21 % 42 % 38 % 43 % 14 % tyytymätön 36 % 36 % 42 % 31 % 34 % 50 % erittäin tyytymätön 9 % 17 % 8 % 15 % 5 % 0 % Poliittinen ja yhteiskunnallinen vakaus Erityisen tyytyväinen Suomen poliittiseen ja yhteiskunnalliseen vakauteen on teollisuuden ala (66 %). Huomionarvoista on, että logistiikka-alan yrityksistä jopa puolet (50 %) ilmoittaa olevansa tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä vallitsevaan tilanteeseen. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [ Poliittinen ja yhteiskunnallinen vakaus ] erittäin tyytyväinen 14 % 14 % 8 % 23 % 12 % 21 % tyytyväinen 38 % 52 % 33 % 23 % 34 % 29 % suhtaudun neutraalisti 24 % 17 % 8 % 38 % 28 % 29 % tyytymätön 21 % 14 % 33 % 15 % 23 % 21 % erittäin tyytymätön 3 % 2 % 17 % 0 % 3 % 0 % Olosuhteet tutkimukselle ja kehitystyölle 89 % kaikista yrityksistä arvioi Suomen olosuhteet tutkimukselle ja kehitystyölle positiiviseksi tai suhtautuu neutraalisti. Enemmistö yrityksistä pitää Suomen tarjoamia mahdollisuuksia R&Dtoiminnalle hyvinä: 62 % teollisuuden, 58 % logistiikka-alan ja 46 % palvelualan yrityksistä on tyytyväisiä tutkimus- ja kehitystyön olosuhteisiin Suomessa. 19

21 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Olosuhteet tutkimukselle ja kehitystyölle] erittäin tyytyväinen 5 % 7 % 8 % 8 % 3 % 7 % tyytyväinen 43 % 55 % 50 % 38 % 35 % 43 % suhtaudun neutraalisti 41 % 29 % 33 % 54 % 52 % 21 % tyytymätön 10 % 7 % 8 % 0 % 9 % 29 % erittäin tyytymätön 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % Yleinen innovaatiokyky Yrityksistä lähes puolet (45 %) on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Suomen kykyyn tuottaa innovaatioita. Keskiarvoa tyytyväisempiä ovat teollisuusalan (59 %) ja palvelualan (54 %) yritykset. Sitä vastoin 33 % logistiikka-alan ja 22 % kaupan alan yrityksistä on tyytymättömiä yleiseen innovaatiokykyyn Suomessa. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Yleinen innovaatiokyky] erittäin tyytyväinen 3 % 2 % 0 % 0 % 2 % 14 % tyytyväinen 42 % 57 % 42 % 54 % 32 % 36 % suhtaudun neutraalisti 33 % 19 % 25 % 38 % 45 % 21 % tyytymätön 21 % 19 % 33 % 8 % 20 % 29 % erittäin tyytymätön 1 % 2 % 0 % 0 % 2 % 0 % Paikallisten alihankkijoiden laatu ja käytettävyys Etenkin logistiikka-alan (83 %), palvelualan (70 %) ja teollisuuden alan (60 %) yritykset ovat tyytyväisiä suomalaisten alihankkijoiden laatuun ja käytettävyyteen. Tyytymättömiä on 21 % teollisuuden alan ja 11 % kaupan alan yrityksistä. Yhdenkään toimialan yritys ei ole erittäin tyytymätön. 20

22 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Paikallisten alihankkijoiden laatu ja käytettävyys] erittäin tyytyväinen 5 % 12 % 0 % 8 % 2 % 0 % tyytyväinen 51 % 48 % 83 % 62 % 45 % 57 % suhtaudun neutraalisti 32 % 19 % 17 % 31 % 43 % 36 % tyytymätön 12 % 21 % 0 % 0 % 11 % 7 % erittäin tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Työn hinta Yli puolet ryhmän muut (71 %), teollisuuden alan (55 %), logistiikka-alan (54 %), kaupan alan (52 %) yrityksistä on tyytymättömiä työn hintaan Suomessa. Palvelualan yrityksistä yksikään yritys ei ole erittäin tyytyväinen, muttei toisaalta myöskään erittäin tyytymätön tilanteeseen. 62 % palvelualan yrityksistä suhtautuu neutraalisti ja 38 % on tyytymättömiä. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Työn hinta] erittäin tyytyväinen 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % tyytyväinen 10 % 14 % 18 % 0 % 9 % 7 % suhtaudun neutraalisti 35 % 29 % 27 % 62 % 38 % 21 % tyytymätön 47 % 45 % 36 % 38 % 46 % 71 % erittäin tyytymätön 7 % 10 % 18 % 0 % 6 % 0 % Työoikeuden joustavuus Suurin osa yrityksistä on tyytymättömiä Suomen työoikeuden joustavuuteen: 50 % logistiikka-alan, 46 % teollisuuden alan, 40 % kaupan alan ja 39 % palvelualan yrityksistä on tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä. Merkille pantavaa on, ettei yksikään ryhmän muut sekä palvelu- tai logistiikka-alan yrityksistä ole erittäin tyytyväisiä tilanteeseen. 21

23 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Työoikeuden joustavuus] erittäin tyytyväinen 2 % 2 % 0 % 0 % 3 % 0 % tyytyväinen 14 % 17 % 17 % 8 % 15 % 7 % suhtaudun neutraalisti 40 % 36 % 33 % 54 % 42 % 43 % tyytymätön 35 % 36 % 42 % 31 % 31 % 50 % erittäin tyytymätön 8 % 10 % 8 % 8 % 9 % 0 % Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Teollisuusalan yrityksistä 46 % on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen Suomessa. Sitä vastoin 33 % taas on tyytymättömiä. Myös kaupan alan (30 %) yritykset ovat tyytymättömiä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen. Palvelualalla yksikään yritys ei ole erittäin tyytyväinen tai erittäin tyytymätön tilanteeseen. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus] erittäin tyytyväinen 4 % 10 % 0 % 0 % 2 % 7 % tyytyväinen 40 % 36 % 58 % 31 % 44 % 29 % suhtaudun neutraalisti 28 % 21 % 33 % 54 % 25 % 29 % tyytymätön 27 % 31 % 0 % 15 % 30 % 36 % erittäin tyytymätön 1 % 2 % 8 % 0 % 0 % 0 % Työntekijöiden suoritusvalmius Yli puolet (54 %) kaikista yrityksistä on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä suomalaisten työntekijöiden suoritusvalmiuteen. 60 % kaupan alan, 55 % teollisuuden alan ja 50 % logistiikkaalan yrityksistä on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Huomionarvoista sitä vastoin on, että 25 % logistiikka-alan yrityksistä on tyytymättömiä, muttei erittäin tyytymättömiä työntekijöiden suoritusvalmiuteen. 22

24 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Työntekijöiden suoritusvalmius] erittäin tyytyväinen 7 % 12 % 0 % 0 % 6 % 7 % tyytyväinen 47 % 43 % 50 % 46 % 54 % 29 % suhtaudun neutraalisti 30 % 29 % 25 % 38 % 28 % 43 % tyytymätön 15 % 14 % 25 % 15 % 12 % 21 % erittäin tyytymätön 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % Työntekijöiden tuottavuus Samoin kuin työntekijöiden suoritusvalmiuteen, myös noin puolet (49 %) yrityksistä on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä työntekijöiden tuottavuuteen: Varsinkin kaupan alan (57 %), logistiikka-alan (50 %) ja palvelualan (46 %) yritykset ovat tyytyväisiä. Merkille pantava seikka on, että teollisuuden alan yritykset ovat selkeästi tyytymättömämpiä kuin muiden alojen yritykset (tyytymättömiä 28 %). Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Työntekijöiden tuottavuus] erittäin tyytyväinen 4 % 5 % 8 % 0 % 5 % 0 % tyytyväinen 45 % 38 % 42 % 46 % 52 % 36 % suhtaudun neutraalisti 31 % 29 % 33 % 38 % 26 % 50 % tyytymätön 19 % 26 % 17 % 15 % 17 % 14 % erittäin tyytymätön 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % Työntekijöiden pätevyys 73 % kaikista yrityksistä on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä työntekijöiden pätevyyteen. 82 % logistiikka-alan, 76 % teollisuuden alan, 74 % kaupan alan ja 69 % palvelualan yrityksistä on tyytyväisiä. Huomionarvoista on, että erittäin tyytymättömiä yrityksiä ei ole. 23

25 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Työntekijöiden pätevyys] erittäin tyytyväinen 8 % 12 % 9 % 0 % 8 % 7 % tyytyväinen 65 % 64 % 73 % 69 % 66 % 50 % suhtaudun neutraalisti 19 % 19 % 9 % 23 % 22 % 14 % tyytymätön 8 % 5 % 9 % 8 % 5 % 29 % erittäin tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Akateemisen koulutuksen yleinen taso 75 % kaikista yrityksistä on tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen akateemisen koulutuksen tasoon Suomessa. Erityisesti teollisuuden alan (85 %), logistiikka-alan (84 %), palvelualan (77 %) ja kaupan alan (69 %) yritykset ovat tyytyväisiä akateemisen koulutuksen tasoon. Tyytymättömiä ovat vain 2 % teollisuuden alan ja 7 % ryhmän muut yrityksistä. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Akateemisen koulutuksen yleinen taso] erittäin tyytyväinen 10 % 14 % 17 % 15 % 6 % 7 % tyytyväinen 65 % 71 % 67 % 62 % 63 % 57 % suhtaudun neutraalisti 23 % 12 % 17 % 23 % 31 % 29 % tyytymätön 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 7 % erittäin tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ammatillisen koulutuksen yleinen taso Kyselyyn vastanneista yrityksistä 64 % on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä ammatillisen koulutuksen tasoon Suomessa. 83 % logistiikka-alan, 77 % palvelualan ja 70 % ryhmän muut yritykset olivat tyytyväisiä tähän osa-alueeseen. Yksikään yritys ei ole erittäin tyytymätön. 24

26 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Ammatillisen koulutuksen yleinen taso] erittäin tyytyväinen 6 % 12 % 8 % 0 % 2 % 8 % tyytyväinen 58 % 48 % 75 % 77 % 58 % 62 % suhtaudun neutraalisti 28 % 26 % 0 % 15 % 38 % 23 % tyytymätön 8 % 14 % 17 % 8 % 3 % 8 % erittäin tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 25

27 Saksan oppisopimusjärjestelmän mahdollisuudet Kysymykseen voisivatko yritykset hyötyä Saksan mallin mukaisesta käytännönläheisestä ammatillisesta oppisopimusjärjestelmästä, yritykset vastasivat sekä puolesta että vastaan. Noin puolet (53 %) ilmoittaa, että ne voisivat hyötyä paljon tai erittäin paljon, ja 47 % yrityksistä ilmoittaa, että ne hyötyisivät vain vähän tai ei ollenkaan Saksan mallin mukaisesta ammattikoulutuksesta. Kuinka paljon arvioisit yrityksesi voivan hyötyä Saksan mallin mukaisen, ammatillisen oppisopimuskoulutusjärjestelmän käyttöönotosta? ei ollenkaan 9 Kaikki vastanneet (n=146) vain vähän 38 paljon 34 hyvin paljon Toimialakohtaisen taulukon perusteella erityisesti logistiikka-alan (66 %), palvelualan (62 %) ja teollisuuden alan (61 %) yritykset uskovat voivansa hyötyä käytännönläheisemmästä koulutuksesta Saksan mallin mukaan. 51 % kaupan alan yrityksistä kokee hyötyvänsä koulutusjärjestelmän käyttöönotosta vain vähän. Erityisen kriittisesti kysymykseen suhtautuu 15 % palvelualan yrityksistä, jotka eivät usko hyötyvänsä ollenkaan saksalaismallisen koulutusjärjestelmän käyttöönotosta. Kuinka paljon arvioisit yrityksesi voivan hyötyä Saksan mallin mukaisen, ammatillisen oppisopimuskoulutusjärjestelmän käyttöönotosta? hyvin paljon 19 % 21 % 33 % 31 % 11 % 29 % paljon 34 % 40 % 33 % 31 % 31 % 29 % vain vähän 38 % 31 % 25 % 23 % 51 % 29 % ei ollenkaan 9 % 7 % 8 % 15 % 8 % 14 % 26

28 Yhteistyö startup-yritysten kanssa 4 % kyselyyn vastanneista yrityksistä suunnittelee yhteistyötä startup-yritysten kanssa joko sijoittamalla startup-yritykseen tai laajentamalla tuoteportfoliotaan startup-yrityksen kanssa. Valtaosalla (94 %) ei ole suunnitelmia yhteistyön suhteen. Aikooko yrityksesi tehdä yhteistyötä startup-yrityksen kanssa vuonna 2015? Aiomme sijoittaa startup-yritykseen Laajennamme portfoliotamme startupyrityksen avulla Ei ole suunnitelmissa Jokin muu tapa Aikooko yrityksesi tehdä yhteistyötä startup-yrityksen kanssa vuonna 2015? Aiomme sijoittaa startup-yritykseen Laajennamme portfoliotamme startup-yrityksen avulla Ei ole suunnitelmissa 1 % 3 % 0 % 0 % 0 % 7 % 3 % 5 % 0 % 8 % 2 % 7 % 94 % 93 % 100 % 92 % 98 % 79 % Jokin muu tapa 2 % 3 % 0 % 0 % 0 % 14 % 27

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Julkaistavissa..8 klo KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Lokakuu 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia.

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia. Helsinki 213 2 Viron nopea talouskasvu 2-luvulla sekä Suomea alhaisempi palkkataso ja keveämpi yritysverotus houkuttelevat Suomessa toimivia yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa Virossa. Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 1 Julkaistavissa 8.9.9 klo 11. Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri Syyskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 1 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA TYÖLLISTEN MÄÄRÄN MUUTOS* Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto

YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA TYÖLLISTEN MÄÄRÄN MUUTOS* Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 -04 % % % % % % % % Satakunta Teollisuus (D) - - - - 14 14 14 14 14 Rakentaminen (F) - - - - 13 13 14 14 14 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Julkaistavissa 2..7 klo. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Lokakuu 7 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Pk yritysten toimintaympäristö. Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely

Pk yritysten toimintaympäristö. Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely Pk yritysten toimintaympäristö Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely Työllistäminen helpommaksi ja yrittäjyyspolitiikka johdonmukaiseksi Osaamista pidetään suurimpana vahvuutena

Lisätiedot

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi** YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 % % % % % % % % Keski-Suomi Teollisuus (D) - - - - 13 12 12 12 Rakentaminen (F) - - - - 13 12 13 13 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus. Helmikuu 2017

Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus. Helmikuu 2017 Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus Helmikuu 2017 Valtaosa tutkimukseen osallistuneista pk-yrityksistä ennakoi liikevaihdon kehittyvän positiivisesti kuluvan vuoden aikana Kuinka odotatte yrityksenne

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

POHJOIS-POHJANMAA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi** YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 % % % % % % % % Pohjois-Pohjanmaa Teollisuus (D) - - - - 11 11 10 10 Rakentaminen (F) - - - - 12 12 12 13 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Kyselyn tausta ja toteutus Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekivät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Talousjohtajabarometri II/2010

Talousjohtajabarometri II/2010 Talousjohtajabarometri II/2010 28.9.2010 Copyright, Gutta Oy Sisällysluettelo 1. Barometrin tausta 2. Barometrin yhteenveto 3. Barometrikatsaus aihealueittain Barometrin taustatiedot Talousjohtajabarometri

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA . YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 Rakentaminen (F) 4 6 KOKO MAA Uusimaa Kauppa (G) 8 8 Palvelut (H, I, K, O) 6 62 Muut 0 0 20 0 40 0 60 70 80 90 0 % 4.2.20 Henkilökunnan määrä saldoluku

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 13 16 KOKO MAA Kainuu Kauppa (G) 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 58 Muut 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % 4.2.211 1 Henkilökunnan määrä saldoluku

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 16 17 KOKO MAA Kaakkois-Suomi Kauppa (G) 19 Palvelut (H, I, K, O) 5 56 Muut 1 1 0 0 0 0 50 60 70 80 90 0 %..011 1 Henkilökunnan

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 16 Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA Etelä-Pohjanmaa Kauppa (G) Palvelut (H, I, K, O) 44 6 Muut 1 3 4 6 7 8 9 % 4..11 1 Henkilökunnan määrä saldoluku (%).

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 Rakentaminen (F) 1 16 KOKO MAA Pohjois-Savo Kauppa (G) 19 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 3 5 6 7 8 9 %..11 1 Henkilökunnan määrä saldoluku (%).

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 16 16 KOKO MAA Etelä-Karjala Kauppa (G) Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 1 2 4 5 6 8 9 1 % 4.2.211 1 Henkilökunnan määrä saldoluku

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Energiateollisuus ry 20.6.2012

Poliittinen riski Suomessa. Energiateollisuus ry 20.6.2012 Poliittinen riski Suomessa Energiateollisuus ry 20.6.2012 Poliittinen riski Suomessa: Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen lainsäädännöllisen kehityksen ennustettavuudesta ja poliittisesta

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

EDUSTUSKULUJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN POISTAMISEN VAIKUTUKSET MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUIHIN

EDUSTUSKULUJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN POISTAMISEN VAIKUTUKSET MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUIHIN EDUSTUSKULUJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN POISTAMISEN VAIKUTUKSET MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUIHIN Pasi Holm, Tapani Yrjölä ja Suvi Rinta-Kiikka 25.6.2014 Johdanto Vuoden 2014 alusta lähtien yritysten oikeus

Lisätiedot

Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016

Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016 Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016 27.6.2016 Talousjohtajabarometrin taustaa Talousjohtajabarometrin rakenne Kansantalouden näkymät Yrityksen talousnäkymät Ajankohtaisteema: Yhteiskuntasopimus Talousjohtajabarometri

Lisätiedot

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä Tiivistelmä Pertti Kiuru Tausta Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten yritysten kokemuksia teollisoikeuksien

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja markkinointipanostusten

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2009 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: mrd 10 Suomen ja Venäjän välinen kauppa 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (01- Vienti

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista pkyrityksistä 11.3. 1.4.2. Kyselyyn

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 214 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015 Pirkanmaan yritysbarometri I/215 Huhtikuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri l/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Taustatiedot Vastaajat

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Alueraporttien 1/2003 yhteenveto. Suomen Yrittäjät

Pk-yritysbarometri. Alueraporttien 1/2003 yhteenveto. Suomen Yrittäjät Pk-yritysbarometri Alueraporttien 1/2003 yhteenveto Suomen Yrittäjät Alueraporttien yhteenveto Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät oman yrityksen kannalta lähimmän vuoden aikana ovat koko maassa

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015 Pirkanmaan yritysbarometri I/215 Huhtikuu 215 Markus Sjölund Taustatiedot Vastausajankohta vko 44 Vastausprosentti = 18 18 Vastaajat toimialoittain, N 16 157 14 Vastaajat henkilöstömäärän mukaan 12 1 36

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2008. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2008. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2008 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 mrd 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2013. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2013. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 0 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 0 8 6 0 mrd. Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus 00 00 00 006 00 008 00 00 0 0 Tavaravienti

Lisätiedot

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen kaupan barometri Kevät 11 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: 1 1 8 mrd. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 9, 6,7,815,16 3 5 6 7 8 9 1 Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus Tavaroita

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014 Pirkanmaan yritysbarometri II/214 Marraskuu 214 Taustatiedot Vastausajankohta vko 44 Vastausprosentti = 18 18 Vastaajat toimialoittain, N 16 157 14 Vastaajat henkilöstömäärän mukaan 12 1 36 4 Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarien kysely Venäjä-pakotteista Kohderyhmä: Suomen 19 kauppakamarin jäsenyritykset Kysely lähetetty:

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2016 5.12.2016 Mikä Talousjohtajabarometri? TAUSTA Talousjohtajabarometri on reaalitalouden tilaa ja näkymiä kuvaava kyselytutkimus, jossa tutkimushorisonttina on tutkimushetkeä

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Syksy 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Miten on mennyt viimeisten 6 kuukauden aikana? 2 5: kasvanut paljon Syksy 2015 (n=25) Kevät 2015 (n=26) Syksy 201

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Rovaniemi 17.11.2010 Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013 28.5.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen/monimyymäläyritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön,

Lisätiedot

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin on koonnut ekonomisti Petri Malinen Suomen

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

POHJOISMAINEN TUTKIMUS ASUNTOKAUPAN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA (=tulosten julkistaminen Suomen tulosten osalta)

POHJOISMAINEN TUTKIMUS ASUNTOKAUPAN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA (=tulosten julkistaminen Suomen tulosten osalta) Jukka Malila Toimitusjohtaja KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN KESKUSLIITTO RY POHJOISMAINEN TUTKIMUS ASUNTOKAUPAN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA (=tulosten julkistaminen Suomen tulosten osalta) Helsinki 6.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

Venäjän-kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari

Venäjän-kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Venäjän-kaupan barometri Syksy 014 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Sisältö YHTEENVETO... VIENTI SUOMESTA VENÄJÄLLE... 4 TUONTI VENÄJÄLTÄ SUOMEEN... 8 LIIKETOIMINTA VENÄJÄLLÄ... 9 VENÄJÄN TALOUS... 1

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut.

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut. Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto kesäkuussa selvästi vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN POHJANMAA

RUOTSINKIELINEN POHJANMAA 1 AINEISTON RAKENNE Havaintojen määrät ristiintaulukoissa n= % SY:N ALUEJAKO (Aluejärjestöt) RUOTSINKIELINEN POHJANMAA* Pääkaupunkiseutu Uusimaa Häme Lappi Länsipohja 442 13% 191 5% 324 9% 258 7% 147 4%

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelujen liikevaihto on yhä vuoden takaista pienempi. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa. Henkilöstön

Lisätiedot

Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA

Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri 2008 Helsinki 2 SISÄLLYS JOHDANTO 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Syksy 2012 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 12 10 8 6 4 2 0 mrd. Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Tammikuu 2009. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Tammikuu 2009. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 mrd 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Tuonti:

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät 2011 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri kevät 2011 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 15.2.2011 1 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt 90 80 70 60 50 40

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2013 (sama tutkimus toteutettu myös keväisin vuonna 2007-2012) Tutkimukseen oli mahdollista vastata

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät Pk-yritysbarometri, kevät 1 Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 11 Rakentaminen Kauppa 16 16 17 Palvelut 2 9 Muut 1 2 0 0 0 0 60 70 Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Maaliskuu 2017 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot