Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät"

Transkriptio

1 Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät 2014/2015 Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin yrityskysely maaliskuussa 2015

2 SISÄLLYS Johdanto... 2 Yritysten koko- ja toimialajakauma... 3 Liiketoiminta vuonna Liikevaihto... 5 Henkilöstö... 6 Investoinnit... 7 Venäjän tilanteen vaikutus liiketoimintaan... 8 Odotukset vuonna Liikevaihto Henkilöstö Investoinnit Suomi liiketoimintaympäristönä Toimialakohtaiset vastaukset Saksan oppisopimusjärjestelmän mahdollisuudet Yhteistyö startup-yritysten kanssa Liiketoimintaympäristön parannusehdotukset Yhteenveto Liitteet Liite 1: Suomen ja Saksan välinen kauppa Liite 2: Kysely Suomessa toimivien saksalaisyritysten nykytilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä Liite 3: Saksalais-Suomalainen Kauppakamari

3 Johdanto Suomi on vakiinnuttanut asemansa saksalaisyritysten sijaintipaikkana. Suomen tilastokeskuksen mukaan viime vuosina Suomessa on ollut keskimäärin 300 saksalaisomisteista yritystä. Enimmäkseen pk-yrityksistä koostuva ryhmä on kolmanneksi tärkein ulkomainen työnantaja Suomessa. Myös liikevaihdollisesti mitattuna saksalaisyritykset ovat kolmantena, heti ruotsalaisten ja yhdysvaltalaisten yritysten jälkeen. Tämän kyselyn tarkoituksena on kuvata saksalaisomisteisten yritysten tämänhetkistä tilannetta ja tulevaisuudennäkymiä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomessa toimiville saksalaisomisteisille ja saksalaisessa osaomistuksessa oleville yrityksille tehdään tämän kaltainen kysely. Tulokset tarjoavat tärkeän perustan saksalaisomisteisten yritysten ja suomalaisten päättäjien väliselle vuoropuhelulle. Myös Suomen markkinoille tuloa suunnittelevat saksalaisyritykset hyötyvät kyselyn tuloksista. Verkkokysely lähetettiin 284 saksalaisomisteiselle yritykselle helmikuussa 2015 ja vastausaikaa oli maaliskuun loppuun. Kyselyyn vastasi 51 prosenttia yrityksistä, joten vastaukset ovat yleistettävissä. Siinä tiedusteltiin yritysten liiketoiminnallista menestystä vuonna 2014, odotuksia vuonna 2015 ja Suomen etuja ja haittoja yritysten sijaintipaikkana. Tämän lisäksi kartoitettiin talouteen liittyviä ajankohtaisia aiheita, kuten yhteistyö startup-yritysten kanssa, näkemyksiä Saksassa käytössä olevasta ammatillisesta koulutuksesta ja sen mahdollisista hyödyistä sekä Venäjän nykytilanteen vaikutus yritystoimintaan. Kysymysten (henkilöstön, investointien ja liikevaihdon kehitys ym.) tulokset esitetään sekä kaikkien vastanneiden tasolla että toimialakohtaisesti eriteltynä. Siten tuloksia on mahdollista tarkastella joko yleisellä tasolla tai toimialakohtaisesti. Pyöristettynä yhteenlasketut vastausprosentit voivat joissain tapauksissa vaihdella sadasta prosentista. Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin tavoitteena on tehdä vastaava kysely määräajoin. Siten on mahdollista muodostaa kokonaiskuva Suomesta saksalaisomisteisten yritysten näkökulmasta pitkällä aikavälillä ja kohdentaa päättäjien ja yritysten välistä vuoropuhelua. 2

4 Yritysten koko- ja toimialajakauma Yritysten toimialakohtainen jaottelu Seuraava taulukko havainnollistaa kyselyyn vastanneiden yritysten toimialakohtaisen jakautumisen. Jaottelussa on käytetty edellä esitetyn taulukon mukaista toimialajaottelua, jotta tulokset ovat vertailukelpoisia ja yleistettävissä. Tässä jakaumassa kaupan alan yritykset (44 %) ja teollisuusyritykset (29 %) muodostavat kaksi suurinta ryhmää ja palvelu- (9 %) sekä logistiikka-ala (8 %) kaksi pienempää ryhmää. Vastaajien joukossa vähemmän edustetut alat, kuten matkailu, rahoitus ja viihde muodostavat ryhmän muut (10 %). Kyselyyn vastanneet yritykset toimialoittain 44 % 10 % 9 % 29 % 8 % teollisuus logistiikka palvelut kauppa muu Yritysten koko henkilöstön määrän mukaan Kyselyyn vastanneet yritykset työllistävät Suomessa yhteensä noin työntekijää. Pienyritykset (alle 100 työntekijää) ovat suurin ryhmä 86 % osuudella. Keskikokoiset yritykset ( työntekijää) muodostavat 10 prosenttia ja suuret (yli 500 työntekijää) 4 prosenttia vastaajista. Vastanneiden yritysten kokojakauma 4 % 29 % 10 % 57 %

5 Yrityksen henkilöstön määrä 1 99 (pieni) (keskikokoinen) 86 % 81 % 75 % 84 % 92 % 92 % 10 % 17 % 17 % 31 % 3 % 0 % 500 (suuri) 4 % 2 % 8 % 0 % 5 % 8 % 4

6 % Liiketoiminta vuonna 2014 Liikevaihto Yli puolet vastanneista (51 %) yrityksistä arvioi liiketoimintansa kehityksen positiiviseksi vuonna Niistä 21 % arvioi liikevaihdon kasvaneen huomattavasti ja 30 % jokseenkin kasvaneen edellisvuoteen verrattuna. Noin neljännes (24 %) yrityksistä ilmoitti liikevaihdon pysyneen samana ja vastaavasti neljännes (26 %) ilmoitti liikevaihdon kehityksen heikommaksi kuin edellisvuonna. Huomattava on, että vain 5 % ilmoitti liikevaihtonsa pienentyneen huomattavasti (yli 10 %). Miten yrityksen liikevaihto kehittyi vuonna 2014? kasvoi kasvoi hieman huomattavasti edellisvuodesta edellisvuodesta (>10 %) 24 pysyi samalla tasolla 21 5 pieneni pieneni edellisvuodesta huomattavasti edellisvuodesta (>10 %) Liikevaihtoon liittyvät arviot ovat vahvasti sidoksissa toimialaan. Esimerkiksi 31 % teollisuusyrityksistä arvioi liikevaihtonsa kasvaneen huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. On huomionarvoista, että logistiikka-alan yritykset ilmoittivat kahtalaista kehitystä: 42 % ilmoitti liikevaihdon kasvaneen, kun samanaikaisesti 41 % ilmoitti liikevaihdon pienentyneen. 5

7 % Miten yrityksen liikevaihto kehittyi vuonna 2014? kasvoi huomattavasti edellisvuodesta (>10 %) kasvoi hieman edellisvuodesta pysyi samalla tasolla pieneni edellisvuodesta pieneni huomattavasti edellisvuodesta (>10 %) 21 % 31 % 17 % 8 % 18 % 14 % 30 % 26 % 25 % 42 % 31 % 29 % 24 % 21 % 17 % 25 % 26 % 29 % 21 % 17 % 33 % 8 % 22 % 29 % 5 % 5 % 8 % 17 % 3 % 0 % Henkilöstö Vastanneista yrityksistä yli puolella (53 %) henkilöstötilanne oli säilynyt muuttumattomana. Neljännes (25 %) ilmoitti työllistäneensä enemmän henkilöstöä kuin edellisenä vuonna. 21 % yrityksistä ilmoitti vähentäneensä henkilöstöä. Millaisia henkilöstöön kohdistuneita muutoksia yrityksessä on tapahtunut vuonna 2014? Työllistimme vuonna Kaikki vastanneet (n=145) selvästi enemmän kuin edellisvuonna (>10 %) hieman enemmän kuin edellisvuonna saman verran kuin edellisvuonna vähemmän kuin edellisvuonna 2 selvästi vähemmän kuin edellisvuonna (>10 %) 6

8 Henkilöstöön liittyvissä vastauksissa toimialakohtainen vaihtelu on merkittävä. Teollisuusalan yrityksistä jopa 37 % työllisti selvästi enemmän tai hieman enemmän henkilöstöä vuonna Sitä vastoin vain 8 % logistiikka-alan yrityksiä lisäsi henkilöstöä. Vuonna 2014 kaupan ja teollisuuden alan yrityksissä henkilöstöä palkattiin selvästi enemmän kuin vähennettiin. Sitä vastoin logistiikka- ja palvelualan yrityksissä henkilöstömäärä pikemminkin pieneni kuin kasvoi. Millaisia henkilöstöön kohdistuneita muutoksia yrityksessä on tapahtunut vuonna 2014? Työllistimme vuonna 2014 selvästi enemmän kuin edellisvuonna (>10 %) hieman enemmän kuin edellisvuonna saman verran kuin edellisvuonna vähemmän kuin edellisvuonna selvästi vähemmän kuin edellisvuonna (>10 %) 3 % 5 % 0 % 8 % 0 % 14 % 22 % 32 % 8 % 15 % 22 % 14 % 53 % 39 % 67 % 46 % 63 % 43 % 19 % 24 % 25 % 23 % 12 % 29 % 2 % 0 % 0 % 8 % 3 % 0 % Investoinnit Lähes neljännes (23 %) kyselyyn osallistuneista yrityksistä ilmoitti lisänneensä investointeja vuonna Suurin osa ilmoitti, että investoinnit olivat pysyneet edellisvuoden tasolla (67 %) ja 10 % ilmoitti investointien vähentyneen vuonna Miten yrityksen investoinnit ovat kehittyneet vuonna 2014? Investointimme ovat Kaikki vastanneet (n=145) 10 % 67 % 23 % lisääntyneet pysyneet samalla tasolla vähentyneet 7

9 % On merkillepantavaa, että ainoastaan palvelusektorilla yksikään yritys ei ilmoittanut investointien lisääntyneen, vaan vastausten perusteella 23 % ilmoitti investointien jopa vähentyneen edellisvuoteen verrattuna. Sitä vastoin toimialat teollisuus (31 %), muu (29 %), kauppa (22 %) ja logistiikka (17 %) ilmoitti investointien lisääntyneen. Miten yrityksen investoinnit ovat kehittyneet vuonna 2014? Investointimme ovat lisääntyneet 23 % 31 % 17 % 0 % 22 % 29 % pysyneet samalla tasolla 68 % 60 % 83 % 77 % 69 % 64 % vähentyneet 10 % 10 % 0 % 23 % 9 % 7 % Venäjän tilanteen vaikutus liiketoimintaan Vastanneista yrityksistä 2 % ilmoitti Venäjän tilanteen ja siihen liittyvien sanktioiden vaikuttavan liiketoimintaansa erittäin paljon ja 17 % ilmoitti tilanteen vaikuttavan paljon. Yli puolet (57 %) yrityksistä ilmoitti, että Venäjällä tapahtuva kehitys vaikuttaa niihin vain vähän. Lähes neljännes (24 %) ilmoitti, että Venäjän tilanne ei vaikuta ollenkaan heidän liiketoimintaansa. Venäjällä tapahtuva kehitys vaikuttaa liiketoimintaamme Kaikki vastanneet (n=146) erittäin paljon paljon vain vähän ei ollenkaan 40 % teollisuusalan yrityksistä ilmoitti, että Venäjän kehitys ei vaikuta niiden liiketoimintaan. Sitä vastoin logistiikka-ala yrityksistä jopa 41 % ilmoitti Venäjän kehityksen vaikuttavan niiden liiketoimintakehityksen erittäin paljon tai paljon. 8

10 Venäjällä tapahtuva kehitys vaikuttaa liiketoimintaamme erittäin paljon 2 % 2 % 8 % 0 % 0 % 7 % paljon 17 % 21 % 33 % 8 % 17 % 0 % vain vähän 57 % 36 % 50 % 69 % 65 % 79 % ei ollenkaan 24 % 40 % 8 % 23 % 18 % 14 % 9

11 % Odotukset vuonna 2015 Liikevaihto Yritysten odotukset liikevaihdon suhteen vuonna 2015 ovat optimistiset, sillä 55 % yrityksistä odottaa liikevaihtonsa kasvavan ja 35 % liikevaihdon pysyvän samalla tasolla kuin vuonna Ainostaan 10 % odottaa liikevaihdon laskevan. Odotan liikevaihtomme Kaikki vastanneet (n=146) kasvavan pysyvän samalla tasolla laskevan Toimialakohtainen tarkastelu paljastaa, että sekä teollisuuden (55 %), palvelujen (62 %), kaupan (57 %) että muiden (57 %) alojen yritykset odottavat liikevaihdon kasvavan vuonna Merkille pantava on, että sekä palvelualan että muiden alojen yritykset arvioivat, että niiden liikevaihto ei laske (molemmat 0 %). Odotan liikevaihtomme kasvavan 55 % 55 % 33 % 62 % 57 % 57 % pysyvän samalla tasolla 35 % 31 % 50 % 38 % 32 % 43 % laskevan 10 % 14 % 17 % 0 % 11 % 0 % Henkilöstö 30 % vastanneista yrityksistä odottaa henkilöstönsä määrän kasvavan vuonna Varsinkin teollisuuden (36 %) ja kaupan (28 %) alan yritykset ilmoittivat henkilöstön määrän lisääntyvän. Toimialasta riippumatta 61 % yrityksistä odottaa tilanteen säilyvän samana ja vain kymmenesosa (9 %) ilmoitti henkilöstön määrän pienentyvän. 10

12 % Odotan henkilöstömme määrän kasvavan 61 pysyvän samalla tasolla 9 pienenevän Kaikki vastanneet (n=146) Odotan henkilöstömme määrän kasvavan 30 % 36 % 8 % 15 % 28 % 57 % pysyvän samalla tasolla 61 % 48 % 83 % 77 % 68 % 36 % pienenevän 9 % 17 % 8 % 8 % 5 % 7 % Investoinnit Neljännes (24 %) yrityksistä uskoo investointiensa lisääntyvän vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna. Etenkin teollisuusalan yritykset (36 %) ilmoittavat lisäävänsä investointejaan. Kaikista vastanneista 66 % ei odota muutosta investointeihin edellisvuoteen verrattuna ja 10 % uskoo investointien vähenevän edellisvuoteen verrattuna. Huomionarvoista on, että palvelualan yrityksistä 15 % ilmoittaa investointiensa vähenevän vuonna

13 Odotan investointiemme Kaikki vastanneet (n=146) 10 % 66 % 24 % lisääntyvän pysyvän samalla tasolla vähenevän Odotan investointiemme lisääntyvän 24 % 36 % 8 % 8 % 20 % 36 % pysyvän samalla tasolla 66 % 55 % 83 % 77 % 69 % 57 % vähenevän 10 % 10 % 8 % 15 % 11 % 7 % 12

14 Suomi liiketoimintaympäristönä Kuinka tyytyväisiä tai tyytymättömiä saksalaisomisteiset yritykset ovat Suomeen sijaintipaikkana? Tässä osiossa kyselyyn osallistuneet ovat arvioineet Suomea useasta eri näkökulmasta. Asteikkona käytettiin pisteytystä yhdestä (erittäin tyytymätön) viiteen (erittäin tyytyväinen). Suomen edut Toimialasta riippumatta yritykset nostavat Suomen eduiksi niiden näkökulmasta erityisesti seuraavat tekijät: Akateemisen koulutuksen yleinen taso (tyytyväisiä 75 %) Työntekijöiden pätevyys (tyytyväisiä 73 %) Ammatillisen koulutuksen yleinen taso (tyytyväisiä 64 %) Vapaa kilpailu (tyytyväisiä 63 %) Muita tärkeitä esiin tulleita Suomen etuja ovat infrastruktuuri (tyytyväisiä 60 %) sekä paikallisten alihankkijoiden laatu ja käytettävyys (tyytyväisiä 56 %). Lisäksi kaikilla toimialoilla arvostetaan työntekijöiden suoritusvalmiutta (tyytyväisiä 54 %) ja tehokkuutta (tyytyväisiä 49 %). Lähes puolet (48 %) yrityksistä on tyytyväisiä tutkimuksen ja kehitystyön tasoon. Myös innovaatiokykyä pidetään Suomessa hyvänä (tyytyväisiä 45 %). Suomen haitat Yritykset ovat tyytymättömiä varsinkin seuraavien seikkojen osalta: Työn hinta (tyytymättömiä 54 %) Verotuksen taso (tyytymättömiä 46 %) Talouspolitiikan ennustettavuus (tyytymättömiä 45 %) Työoikeuden joustavuus (tyytymättömiä 43 %) Lisäksi yritykset olivat tyytymättömiä verotusjärjestelmään ja verottajan toimintaan (30 %). Yritykset olivat tyytymättömiä myös julkisen tuen saatavuuteen (24 %), julkiseen hallintoon (22 %) ja julkisen tuen saantiperusteiden läpinäkyvyyteen (20 %). 13

15 Keskiarvo Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? = erittäin tyytyväinen / = tyytyväinen / = suhtaudun neutraalisti / = tyytymätön / = erittäin tyytymätön Julkinen hallinto (Ø: 3,17) Verotusjärjestelmä ja verottajan toiminta (Ø: 2,92) Verotuksen taso (Ø: 2,60) Julkisen tuen saatavuus (Ø: 2,88) Infrastruktuuri (Ø: 3,60) Julkisten tukien saantiperusteiden läpinäkyvyys (Ø: 2,98) Vapaan kilpailun toteutuminen markkinoilla (Ø: 3,60) Talouspolitiikan ennustettavuus (Ø: 2,68) Poliittinen ja yhteiskunnallinen vakaus (Ø: 3,39) Olosuhteet tutkimukselle ja kehitystyölle (Ø: 3,43) Yleinen innovaatiokyky t (Ø: 3,25) Paikallisten alihankkijoiden laatu ja käytettävyys (Ø: 3,49) Työn hinta (Ø: 2,51) Työoikeuden joustavuus (Ø: 2,67) Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus (Ø: 3,19) Työntekijöiden suoritusvalmius (Ø: 3,45) Työntekijöiden tuottavuus (Ø: 3,33) Työntekijöiden pätevyys (Ø: 3,74) Akateemisen koulutuksen yleinen taso (Ø: 3,84) Ammatillisen koulutuksen yleinen taso 14

16 Toimialakohtaiset vastaukset Julkinen hallinto Noin kolmannes teollisuuden (31 %), kaupan (30 %) ja palvelualan (38 %) yrityksistä on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä julkiseen hallintoon. Yli puolet logistiikka-alan toimijoista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä julkiseen hallintoon Suomessa. Teollisuusalan yritysten vastauksissa ilmenee kaksi yhtä suurta ääripäätä: toisaalta 31 % yrityksistä on tyytyväisiä, kun taas 32 % on tyytymättömiä. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Julkinen hallinto] erittäin tyytyväinen 4 % 7 % 8 % 0 % 2 % 7 % tyytyväinen 33 % 24 % 50 % 38 % 28 % 64 % suhtaudun neutraalisti 41 % 37 % 25 % 38 % 49 % 29 % tyytymätön 19 % 27 % 17 % 23 % 18 % 0 % erittäin tyytymätön 3 % 5 % 0 % 0 % 3 % 0 % Verotusjärjestelmä ja verottajan toiminta 42 % logistiikka-alan yrityksistä on tyytyväisiä Suomen verotusjärjestelmään ja verottajan toimintaan. Sitä vastoin tyytymättömiä on erityisesti teollisuuden alan yrityksissä (45 %). Huomionarvoista on, että yli puolet palvelualan yrityksistä (62 %) ja ryhmän muut (57 %) yrityksistä suhtautuu asiaan neutraalisti, mikä on siten selkeästi keskiarvon yläpuolella. 15

17 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Verotusjärjestelmä ja verottajan toiminta] erittäin tyytyväinen 1 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % tyytyväinen 27 % 24 % 42 % 23 % 25 % 36 % suhtaudun neutraalisti 42 % 31 % 33 % 62 % 43 % 57 % tyytymätön 25 % 38 % 17 % 15 % 25 % 7 % erittäin tyytymätön 5 % 7 % 8 % 0 % 6 % 0 % Verotuksen taso Noin puolet kaikista yrityksistä on tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä verotuksen tasoon. Tyytymättömyys näkyy erityisesti palvelualan (54 %) yritysten vastauksissa. Sitä vastoin 21 % teollisuusalan yrityksistä on tyytyväisiä. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Verotuksen taso] erittäin tyytyväinen 1 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % tyytyväinen 16 % 21 % 17 % 8 % 14 % 14 % suhtaudun neutraalisti 38 % 33 % 33 % 38 % 38 % 50 % tyytymätön 34 % 31 % 33 % 46 % 37 % 21 % erittäin tyytymätön 12 % 14 % 17 % 8 % 9 % 14 % Julkisen tuen saatavuus Noin viidennes teollisuuden (24 %), palvelualan (23 %) ja kaupan alan (20 %) yrityksistä on tyytymättömiä julkisen tuen saatavuuteen. Logistiikka-alalla tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä on 41 %. 16

18 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Julkisen tuen saatavuus] erittäin tyytyväinen 1 % 2 % 0 % 0 % 2 % 0 % tyytyväinen 12 % 7 % 17 % 8 % 13 % 21 % suhtaudun neutraalisti 63 % 67 % 42 % 69 % 66 % 50 % tyytymätön 22 % 19 % 33 % 23 % 20 % 29 % erittäin tyytymätön 2 % 5 % 8 % 0 % 0 % 0 % Infrastruktuuri 77 % palvelualan yrityksistä on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä infrastruktuuriin Suomessa. Sitä vastoin tyytymättömiä on 17 % teollisuuden, 12 % kaupan ja 8 % logistiikan alan yrityksistä. Merkillepantavaa on, että yksikään yritys ei ole erittäin tyytymätön maan infrastruktuuriin. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Infrastruktuuri] erittäin tyytyväinen 12 % 17 % 8 % 8 % 9 % 15 % tyytyväinen 48 % 31 % 50 % 69 % 51 % 62 % suhtaudun neutraalisti 30 % 36 % 33 % 23 % 28 % 23 % tyytymätön 11 % 17 % 8 % 0 % 12 % 0 % erittäin tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Julkisten tukien saantiperusteiden läpinäkyvyys Logistiikka-alan yrityksistä 34 % on tyytymättömiä julkisten tukien saantiperusteiden läpinäkyvyyteen. Jopa puolet alan yrityksistä on erittäin tyytymättömiä. Teollisuuden alalla tyytyväisten (24 %) ja tyytymättömien (27 %) osuus on lähes sama. 17

19 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Julkisten tukien saantiperusteiden läpinäkyvyys] erittäin tyytyväinen 3 % 5 % 0 % 8 % 2 % 0 % tyytyväinen 17 % 19 % 8 % 8 % 14 % 36 % suhtaudun neutraalisti 61 % 50 % 58 % 69 % 70 % 43 % tyytymätön 16 % 17 % 17 % 15 % 14 % 21 % erittäin tyytymätön 4 % 10 % 17 % 0 % 0 % 0 % Vapaan kilpailun toteutuminen markkinoilla Keskiarvoa korkeampaa tyytyväisyyttä vapaan kilpailun toteutumiseen ilmenee logistiikka-alan (75 %), teollisuusalan (67 %) ja kaupan alan (63 %) yritysten vastauksissa. Sitä vastoin vain 39 % palvelualan yrityksistä on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. 25 % logistiikka-alan yrityksistä on tyytymättömiä. Huomionarvoista on, että yksikään toimiala ei ole erittäin tyytymätön vapaan kilpailun toteutumiseen markkinoilla. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Vapaan kilpailun toteutuminen markkinoilla] erittäin tyytyväinen 10 % 12 % 8 % 8 % 8 % 21 % tyytyväinen 53 % 55 % 67 % 31 % 55 % 43 % suhtaudun neutraalisti 24 % 21 % 0 % 46 % 26 % 21 % tyytymätön 13 % 12 % 25 % 15 % 11 % 14 % erittäin tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Talouspolitiikan ennustettavuus Lähes puolet (45 %) yrityksistä on tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä Suomen talouspolitiikan ennustettavuuteen. Tyytymättömyys näkyy eritoten teollisuuden alalla (53 %), logistiikka-alalla (50 %), palvelualalla (46 %) ja ryhmän muut alalla (50 %). Huomionarvoista on, ettei yksikään yritys teollisuuden, logistiikan, palvelujen tai kaupan alalta ilmaise olevansa erittäin tyytyväinen talouspolitiikan ennustettavuuteen. 18

20 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Talouspolitiikan ennustettavuus] erittäin tyytyväinen 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % tyytyväinen 21 % 26 % 8 % 15 % 18 % 29 % suhtaudun neutraalisti 34 % 21 % 42 % 38 % 43 % 14 % tyytymätön 36 % 36 % 42 % 31 % 34 % 50 % erittäin tyytymätön 9 % 17 % 8 % 15 % 5 % 0 % Poliittinen ja yhteiskunnallinen vakaus Erityisen tyytyväinen Suomen poliittiseen ja yhteiskunnalliseen vakauteen on teollisuuden ala (66 %). Huomionarvoista on, että logistiikka-alan yrityksistä jopa puolet (50 %) ilmoittaa olevansa tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä vallitsevaan tilanteeseen. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [ Poliittinen ja yhteiskunnallinen vakaus ] erittäin tyytyväinen 14 % 14 % 8 % 23 % 12 % 21 % tyytyväinen 38 % 52 % 33 % 23 % 34 % 29 % suhtaudun neutraalisti 24 % 17 % 8 % 38 % 28 % 29 % tyytymätön 21 % 14 % 33 % 15 % 23 % 21 % erittäin tyytymätön 3 % 2 % 17 % 0 % 3 % 0 % Olosuhteet tutkimukselle ja kehitystyölle 89 % kaikista yrityksistä arvioi Suomen olosuhteet tutkimukselle ja kehitystyölle positiiviseksi tai suhtautuu neutraalisti. Enemmistö yrityksistä pitää Suomen tarjoamia mahdollisuuksia R&Dtoiminnalle hyvinä: 62 % teollisuuden, 58 % logistiikka-alan ja 46 % palvelualan yrityksistä on tyytyväisiä tutkimus- ja kehitystyön olosuhteisiin Suomessa. 19

21 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Olosuhteet tutkimukselle ja kehitystyölle] erittäin tyytyväinen 5 % 7 % 8 % 8 % 3 % 7 % tyytyväinen 43 % 55 % 50 % 38 % 35 % 43 % suhtaudun neutraalisti 41 % 29 % 33 % 54 % 52 % 21 % tyytymätön 10 % 7 % 8 % 0 % 9 % 29 % erittäin tyytymätön 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % Yleinen innovaatiokyky Yrityksistä lähes puolet (45 %) on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Suomen kykyyn tuottaa innovaatioita. Keskiarvoa tyytyväisempiä ovat teollisuusalan (59 %) ja palvelualan (54 %) yritykset. Sitä vastoin 33 % logistiikka-alan ja 22 % kaupan alan yrityksistä on tyytymättömiä yleiseen innovaatiokykyyn Suomessa. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Yleinen innovaatiokyky] erittäin tyytyväinen 3 % 2 % 0 % 0 % 2 % 14 % tyytyväinen 42 % 57 % 42 % 54 % 32 % 36 % suhtaudun neutraalisti 33 % 19 % 25 % 38 % 45 % 21 % tyytymätön 21 % 19 % 33 % 8 % 20 % 29 % erittäin tyytymätön 1 % 2 % 0 % 0 % 2 % 0 % Paikallisten alihankkijoiden laatu ja käytettävyys Etenkin logistiikka-alan (83 %), palvelualan (70 %) ja teollisuuden alan (60 %) yritykset ovat tyytyväisiä suomalaisten alihankkijoiden laatuun ja käytettävyyteen. Tyytymättömiä on 21 % teollisuuden alan ja 11 % kaupan alan yrityksistä. Yhdenkään toimialan yritys ei ole erittäin tyytymätön. 20

22 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Paikallisten alihankkijoiden laatu ja käytettävyys] erittäin tyytyväinen 5 % 12 % 0 % 8 % 2 % 0 % tyytyväinen 51 % 48 % 83 % 62 % 45 % 57 % suhtaudun neutraalisti 32 % 19 % 17 % 31 % 43 % 36 % tyytymätön 12 % 21 % 0 % 0 % 11 % 7 % erittäin tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Työn hinta Yli puolet ryhmän muut (71 %), teollisuuden alan (55 %), logistiikka-alan (54 %), kaupan alan (52 %) yrityksistä on tyytymättömiä työn hintaan Suomessa. Palvelualan yrityksistä yksikään yritys ei ole erittäin tyytyväinen, muttei toisaalta myöskään erittäin tyytymätön tilanteeseen. 62 % palvelualan yrityksistä suhtautuu neutraalisti ja 38 % on tyytymättömiä. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Työn hinta] erittäin tyytyväinen 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % tyytyväinen 10 % 14 % 18 % 0 % 9 % 7 % suhtaudun neutraalisti 35 % 29 % 27 % 62 % 38 % 21 % tyytymätön 47 % 45 % 36 % 38 % 46 % 71 % erittäin tyytymätön 7 % 10 % 18 % 0 % 6 % 0 % Työoikeuden joustavuus Suurin osa yrityksistä on tyytymättömiä Suomen työoikeuden joustavuuteen: 50 % logistiikka-alan, 46 % teollisuuden alan, 40 % kaupan alan ja 39 % palvelualan yrityksistä on tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä. Merkille pantavaa on, ettei yksikään ryhmän muut sekä palvelu- tai logistiikka-alan yrityksistä ole erittäin tyytyväisiä tilanteeseen. 21

23 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Työoikeuden joustavuus] erittäin tyytyväinen 2 % 2 % 0 % 0 % 3 % 0 % tyytyväinen 14 % 17 % 17 % 8 % 15 % 7 % suhtaudun neutraalisti 40 % 36 % 33 % 54 % 42 % 43 % tyytymätön 35 % 36 % 42 % 31 % 31 % 50 % erittäin tyytymätön 8 % 10 % 8 % 8 % 9 % 0 % Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Teollisuusalan yrityksistä 46 % on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen Suomessa. Sitä vastoin 33 % taas on tyytymättömiä. Myös kaupan alan (30 %) yritykset ovat tyytymättömiä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen. Palvelualalla yksikään yritys ei ole erittäin tyytyväinen tai erittäin tyytymätön tilanteeseen. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus] erittäin tyytyväinen 4 % 10 % 0 % 0 % 2 % 7 % tyytyväinen 40 % 36 % 58 % 31 % 44 % 29 % suhtaudun neutraalisti 28 % 21 % 33 % 54 % 25 % 29 % tyytymätön 27 % 31 % 0 % 15 % 30 % 36 % erittäin tyytymätön 1 % 2 % 8 % 0 % 0 % 0 % Työntekijöiden suoritusvalmius Yli puolet (54 %) kaikista yrityksistä on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä suomalaisten työntekijöiden suoritusvalmiuteen. 60 % kaupan alan, 55 % teollisuuden alan ja 50 % logistiikkaalan yrityksistä on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Huomionarvoista sitä vastoin on, että 25 % logistiikka-alan yrityksistä on tyytymättömiä, muttei erittäin tyytymättömiä työntekijöiden suoritusvalmiuteen. 22

24 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Työntekijöiden suoritusvalmius] erittäin tyytyväinen 7 % 12 % 0 % 0 % 6 % 7 % tyytyväinen 47 % 43 % 50 % 46 % 54 % 29 % suhtaudun neutraalisti 30 % 29 % 25 % 38 % 28 % 43 % tyytymätön 15 % 14 % 25 % 15 % 12 % 21 % erittäin tyytymätön 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % Työntekijöiden tuottavuus Samoin kuin työntekijöiden suoritusvalmiuteen, myös noin puolet (49 %) yrityksistä on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä työntekijöiden tuottavuuteen: Varsinkin kaupan alan (57 %), logistiikka-alan (50 %) ja palvelualan (46 %) yritykset ovat tyytyväisiä. Merkille pantava seikka on, että teollisuuden alan yritykset ovat selkeästi tyytymättömämpiä kuin muiden alojen yritykset (tyytymättömiä 28 %). Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Työntekijöiden tuottavuus] erittäin tyytyväinen 4 % 5 % 8 % 0 % 5 % 0 % tyytyväinen 45 % 38 % 42 % 46 % 52 % 36 % suhtaudun neutraalisti 31 % 29 % 33 % 38 % 26 % 50 % tyytymätön 19 % 26 % 17 % 15 % 17 % 14 % erittäin tyytymätön 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % Työntekijöiden pätevyys 73 % kaikista yrityksistä on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä työntekijöiden pätevyyteen. 82 % logistiikka-alan, 76 % teollisuuden alan, 74 % kaupan alan ja 69 % palvelualan yrityksistä on tyytyväisiä. Huomionarvoista on, että erittäin tyytymättömiä yrityksiä ei ole. 23

25 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Työntekijöiden pätevyys] erittäin tyytyväinen 8 % 12 % 9 % 0 % 8 % 7 % tyytyväinen 65 % 64 % 73 % 69 % 66 % 50 % suhtaudun neutraalisti 19 % 19 % 9 % 23 % 22 % 14 % tyytymätön 8 % 5 % 9 % 8 % 5 % 29 % erittäin tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Akateemisen koulutuksen yleinen taso 75 % kaikista yrityksistä on tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen akateemisen koulutuksen tasoon Suomessa. Erityisesti teollisuuden alan (85 %), logistiikka-alan (84 %), palvelualan (77 %) ja kaupan alan (69 %) yritykset ovat tyytyväisiä akateemisen koulutuksen tasoon. Tyytymättömiä ovat vain 2 % teollisuuden alan ja 7 % ryhmän muut yrityksistä. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Akateemisen koulutuksen yleinen taso] erittäin tyytyväinen 10 % 14 % 17 % 15 % 6 % 7 % tyytyväinen 65 % 71 % 67 % 62 % 63 % 57 % suhtaudun neutraalisti 23 % 12 % 17 % 23 % 31 % 29 % tyytymätön 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 7 % erittäin tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ammatillisen koulutuksen yleinen taso Kyselyyn vastanneista yrityksistä 64 % on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä ammatillisen koulutuksen tasoon Suomessa. 83 % logistiikka-alan, 77 % palvelualan ja 70 % ryhmän muut yritykset olivat tyytyväisiä tähän osa-alueeseen. Yksikään yritys ei ole erittäin tyytymätön. 24

26 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin yritystoimintaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa? [Ammatillisen koulutuksen yleinen taso] erittäin tyytyväinen 6 % 12 % 8 % 0 % 2 % 8 % tyytyväinen 58 % 48 % 75 % 77 % 58 % 62 % suhtaudun neutraalisti 28 % 26 % 0 % 15 % 38 % 23 % tyytymätön 8 % 14 % 17 % 8 % 3 % 8 % erittäin tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 25

27 Saksan oppisopimusjärjestelmän mahdollisuudet Kysymykseen voisivatko yritykset hyötyä Saksan mallin mukaisesta käytännönläheisestä ammatillisesta oppisopimusjärjestelmästä, yritykset vastasivat sekä puolesta että vastaan. Noin puolet (53 %) ilmoittaa, että ne voisivat hyötyä paljon tai erittäin paljon, ja 47 % yrityksistä ilmoittaa, että ne hyötyisivät vain vähän tai ei ollenkaan Saksan mallin mukaisesta ammattikoulutuksesta. Kuinka paljon arvioisit yrityksesi voivan hyötyä Saksan mallin mukaisen, ammatillisen oppisopimuskoulutusjärjestelmän käyttöönotosta? ei ollenkaan 9 Kaikki vastanneet (n=146) vain vähän 38 paljon 34 hyvin paljon Toimialakohtaisen taulukon perusteella erityisesti logistiikka-alan (66 %), palvelualan (62 %) ja teollisuuden alan (61 %) yritykset uskovat voivansa hyötyä käytännönläheisemmästä koulutuksesta Saksan mallin mukaan. 51 % kaupan alan yrityksistä kokee hyötyvänsä koulutusjärjestelmän käyttöönotosta vain vähän. Erityisen kriittisesti kysymykseen suhtautuu 15 % palvelualan yrityksistä, jotka eivät usko hyötyvänsä ollenkaan saksalaismallisen koulutusjärjestelmän käyttöönotosta. Kuinka paljon arvioisit yrityksesi voivan hyötyä Saksan mallin mukaisen, ammatillisen oppisopimuskoulutusjärjestelmän käyttöönotosta? hyvin paljon 19 % 21 % 33 % 31 % 11 % 29 % paljon 34 % 40 % 33 % 31 % 31 % 29 % vain vähän 38 % 31 % 25 % 23 % 51 % 29 % ei ollenkaan 9 % 7 % 8 % 15 % 8 % 14 % 26

28 Yhteistyö startup-yritysten kanssa 4 % kyselyyn vastanneista yrityksistä suunnittelee yhteistyötä startup-yritysten kanssa joko sijoittamalla startup-yritykseen tai laajentamalla tuoteportfoliotaan startup-yrityksen kanssa. Valtaosalla (94 %) ei ole suunnitelmia yhteistyön suhteen. Aikooko yrityksesi tehdä yhteistyötä startup-yrityksen kanssa vuonna 2015? Aiomme sijoittaa startup-yritykseen Laajennamme portfoliotamme startupyrityksen avulla Ei ole suunnitelmissa Jokin muu tapa Aikooko yrityksesi tehdä yhteistyötä startup-yrityksen kanssa vuonna 2015? Aiomme sijoittaa startup-yritykseen Laajennamme portfoliotamme startup-yrityksen avulla Ei ole suunnitelmissa 1 % 3 % 0 % 0 % 0 % 7 % 3 % 5 % 0 % 8 % 2 % 7 % 94 % 93 % 100 % 92 % 98 % 79 % Jokin muu tapa 2 % 3 % 0 % 0 % 0 % 14 % 27

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen osuuspankit Toimitus

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto

Lisätiedot

Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa

Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa PK-yritykset ja Aluepalvelut Syyskuu 2012 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 4 2 Viron talouskehitys ja PK -yritysrakenne 5 2.1 Viron

Lisätiedot

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia Esipuhe Finnvera Oyj ja Suomen Yrittäjät ry tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa. Pk-yritysbarometri perustuu runsaan

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2003 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA

ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA Julkaistavissa 19.8.2009 klo 10 ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009: Yritysten näkökulma KESKUSKAUPPAKAMARI Elokuu 2009 Keskuskauppakamari, Aleksanterinkatu 17, PL

Lisätiedot

Venäjä-osaamisen luonne

Venäjä-osaamisen luonne W Olli-Matti Mikkola Katia Bloigu Päivi Karhunen Venäjä-osaamisen luonne ja merkitys kansainvälisissä suomalaisyrityksissä W-460 W-460 Olli-Matti Mikkola Katia Bloigu Päivi Karhunen Venäjä-osaamisen luonne

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Wood Academy: kyselytutkimus. Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille

Wood Academy: kyselytutkimus. Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille Wood Academy: kyselytutkimus Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille Melina Maunula 18.1.2013 Sisällysluettelo 1 KYSELYN TOTEUTUS... 1 1.1 Kyselyn valmistelu... 1 1.2 Kyselyn rakenne... 1 1.3 Lomakkeen

Lisätiedot

Uudenmaan kasvuyrittäjyys

Uudenmaan kasvuyrittäjyys Uudenmaan kasvuyrittäjyys Raportti Uudenmaan kasvuyrityksistä kyselytutkimusten ja hallinnollisten tilastoaineistojen valossa Helsinki 12.12.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group Sisältö 1 Johdanto 3

Lisätiedot

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi KATSAUS 310/2014 Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi Työnantaja- ja työntekijähaastatteluja yhdistävään MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus 2 Simo Aho, Jaana Minkkinen ja Ari Mäkiaho

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali SPATIA Raportteja 4/2008 Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet Kristiina Korhonen Riitta Kosonen Tiinamari Sivonen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökyselyn tulokset 20.11.2014

Pk-toimintaympäristökyselyn tulokset 20.11.2014 Pk-toimintaympäristökyselyn tulokset 20.11.2014 Tähän raporttiin on tiivistetty tulokset pk-toimintaympäristökyselystä, jonka EK teki jäsenistölleen marraskuussa 2014. Aineisto on edustava otos EK:n jäsenyrityksistä,

Lisätiedot

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna ESPOO 2006 VTT WORKING PAPERS 44 Innovaatioympäristö tänään ja huomenna Jani Saarinen, Nina Rilla, Torsti Loikkanen & Juha Oksanen VTT Jaakko Alasaarela ZEF Solutions Oy ISBN 951 38 6596 7 (URL: http://www.vtt.fi/inf/pdf/)

Lisätiedot

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 ESIPUHE... 1 2 TAUSTATIEDOT... 2 3 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON

Lisätiedot

Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä

Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä 90 Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä - viljelijäkyselyn tuloksia Pasi Rikkonen, Heini Toikkanen, Minna Väre 90 Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä - viljelijäkyselyn tuloksia

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri

Etelä Suomen logistiikkabarometri Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2010 Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS TURUN YLIOPISTON

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Elisa Kettunen, Tuomas Jalava Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Kuntien tietotekniikan tunnusluvut, organisointi, toiminnan kehittäminen ja haasteet Helsinki 2014 Sisällys 1 Yhteenveto...3 2 Johdanto...7

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

TULEHDUKSEN OIREET. Näin yritysjohtajat näkevät Suomen kilpailukyvyn 19 osatekijää. Matti Apunen Mika Pajarinen

TULEHDUKSEN OIREET. Näin yritysjohtajat näkevät Suomen kilpailukyvyn 19 osatekijää. Matti Apunen Mika Pajarinen Matti Apunen Mika Pajarinen TULEHDUKSEN OIREET Näin yritysjohtajat näkevät Suomen kilpailukyvyn 19 osatekijää YHTEENVETO Suomen kilpailukykyä jäytää tulehdustila. Kun kilpailukyky jaetaan 19 osatekijään,

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn

Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuusbarometri, väliraportti.. Sinikka Jänkälä ISBN: ---- (pdf) ISSN: - Kannen suunnittelu: Harri

Lisätiedot