Puuvuoresta kasvuyrityksiä Metsäalan yrityskiihdyttämöselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puuvuoresta kasvuyrityksiä Metsäalan yrityskiihdyttämöselvitys"

Transkriptio

1 Puuvuoresta kasvuyrityksiä Metsäalan yrityskiihdyttämöselvitys Loppuraportti Tiina Pursula, Mari Hjelt Gaia Consulting Oy Markku Maula Advestia Oy

2 Sisältö 1. Selvityksen tavoitteet, viitekehys ja työvaiheet 2. Taustahaastattelut 3. Hankkeen lähtökohtia 4. Johtopäätöksiä taustahaastatteluista ja analyyseista 4.1 Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla 4.2 Metsäalan haasteita ja mahdollisia ratkaisuja 5. Kolmen tapaustutkimukseksi valitun alueen analyysi 6. Selvityksen johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 2

3 1. Selvityksen tavoitteet, viitekehys ja työvaiheet 3

4 Selvityksen tavoitteet Ydintavoite on selvittää, millä toimenpidekokonaisuudella voitaisiin parhaiten edistää metsäalan kasvuyritystoimintaa ja metsäalan pk-yritysten edellytyksiä radikaalimpaan innovointiin ja arvonlisän kasvattamiseen Selvitettävän toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on kasvuyritysaihioiden kehittäminen ja myös kypsempien yritysten kasvun edistäminen kohdennetuilla rahoitus-ja liiketoimintaosaamisen yhdistelmillä. Yhtenä mahdollisuutena selvitetään yrityskiihdyttämötoiminnan soveltuminen metsäalalle, joko osana Vigo- ohjelmaa tai oman mallin mukaisesti. Selvitys vastaa seuraaviin kysymyksiin Onko erillinen metsäalan kiihdyttämö tarpeellinen ja soveltuisiko erillinen kiihdyttämö metsäalalle? Otetaanko mahdollinen metsäalan kiihdyttämötoiminta osaksi Vigo-yrityskiihdyttämö-ohjelman toimintaa vai luodaanko metsäalan kiihdyttämötoiminnalle oma ohjelmansa? Valitaanko metsäalan yritysten kasvun ja kansainvälistämisen tueksi joku kokonaan muu malli? 4

5 Selvityksen ydintavoite Millä toimenpidekokonaisuudella voitaisiin parhaiten edistää metsäalan kasvuyritystoimintaa ja metsäalan pk-yritysten edellytyksiä radikaalimpaan innovointiin ja arvonlisän kasvattamiseen? 5

6 Ohjausryhmän kanssa sovitut rajaukset selvitykselle Alat Muut Nykyiset Vigokiihdyttämöt (Cleantech Invest, Food Process Innovations, KoppiCatch, Lifeline Ventures, Lots ja Veturi Venture Accelerator) Metsäalaa tarkastellaan laajasti Alkuvaiheen lisäksi tarkastellaan kasvuyritystoiminnan myöhempiä vaiheita Metsä Metsäalan Vigokiihdyttämö? Metsäalan VC/kasvurahoitus Metsäalan rakennejärjestelyt Seed/Startup (katalysointi, kiihdyttämöt etc.) Growth/expansion (VC ja kypsempien yritysten kasvurahoitus) Late stage (Yritysjärjestelyt, buyout-sijoitukset yms.) Kehitysvaiheet

7 Viitekehys Markkinaohjautuvuus Edellytykset Metsäalan yritysaihiot Innovaatiot, liiketoimintamahdollisuudet, toimialasynergiat Allianssit, yrityskaupat ja muut markkinaehtoiset tavat Yritysaihioiden kehittäminen Yrityskiihdyttämö Muut julkiset tukiinstrumentit ja toimintamallit Mahdollisuudet (Tavoitetila) Riskirahoitus Nopean kasvun kansainvälistyvät yritykset Julkiset tuki-instrumentit 7

8 Työvaiheet 1. Aloituskokous ja työsuunnitelman täsmentäminen 2. Taustahaastattelut ja aineistoanalyysi Aineistoanalyysin raportointi ja jatkotyöstön evästys työpajassa 3. Vaihtoehtoiset toimintamallit ja potentiaalisimman mallin tunnistaminen Työpaja tulosten ja alustavien johtopäätösten verifioimiseksi 4. Analyysin ja suositeltavan mallin viimeistely ja loppuraportointi Loppuraportti 8

9 Selvityksen toteuttajat ja ohjausryhmä Selvityksen toteutti Gaia Consulting Oy, alihankkijana Advestia Oy Mari Hjelt, Tiina Pursula, Jari Hiltunen, Markku Maula Selvityksen ohjausryhmä TEM, teollisuusneuvos Sakari Immonen (pj) TEM, strategiajohtaja Juha Ojala Tekes, toimialajohtaja Jarmo E Heinonen Metsäteollisuus ry, Liiketoiminta ja innovaatioympäristö, johtaja Antro Säilä Veraventure Oy, manageri Petri Laine Metsäklusteri Oy, toimitusjohtaja Christine Hagström-Näsi Finnish Wood Research Oy, toimitusjohtaja Kimmo Järvinen Growth Management Oy, toimitusjohtaja Mikko-Jussi Suonenlahti TEM, ylitarkastaja Pirjo Sylvänne 9

10 2. Taustahaastattelut 10

11 Haastatellut henkilöt Taustahaastattelut Tor Bergman Olli Dahl Martti Fredrikson Cai Granfors Johan Gullichsen Ainomaija Haarla Jouni Hakala Heikki Hassi Antti-Jussi Heilala Aalto Yliopisto Forchem Bizco partners TTA (ex UPM) Teollisuussijoitus SciTech Service Finpro ry Taustahaastateltavat valittiin siten, että metsäalan, riskirahoituskentän ja kasvuyrittäjyyden näkökulmat tulivat huomioiduksi Bjarne Holmbom Åbo Akademi Haastattelut toteutettiin Hannu Isohaaro 3i Finland 12/ /2010 välisenä aikana Jukka Kilpeläinen Mikko Kuparinen Jaakko Kurikka Petteri Leskinen Annareetta Lumme-Timonen Heikki Manninen Ari Martonen Jouni Matula Markku Puskala Pekka Rissanen Risto Siilasmaa Markus Sjöholm Jussi Vanhanen Stora Enso Canelco capital Kurikka Timber Oy Fiskars (ex Stora Enso) Solidium Consense partners (ex M-Real) Bizco partners (ex Finnforest) Wetend Technologies Oy Eqvitec Oy yksityissijoittaja Vigo-ohjausryhmän pj CapMan UPM 11

12 3. Hankkeen lähtökohtia 12

13 Selvitystyö on osa metsäalan strategista ohjelmaa Kasvuyritysten toimintamahdollisuuksien kehittäminen 13

14 Metsäalan haasteita Globaali pääoman, markkinoiden, teknologian ja kompetenssin rakennemuutos Raaka-aineet: Kilpailu biomassasta energiakäytön kanssa, uudet kilpailevat raaka-aineet tarvitaan kokonaisvaltainen näkemys metsäbiomassan hyödyntämiseen Tuotanto ja tuotteet: Kilpailukyky ja uusiutumistarve Kilpailukyky murenee ilman jatkuvaa kokonaistehokkuuden parantamista Lisäarvon kasvattaminen uusia tuotteita kehittämällä Tuotannon pääomavaltaisuus haaste uusien tuotteiden kehittämiselle ja lanseeraukselle Markkinat: Kasvu kaukana ja asiakastarveohjautuvuudessa kehitystarpeita Sellu-ja paperituotteiden markkinoilla kasvua lähinnä nousevissa talouksissa, missä oma tuotanto ja teknologia kehittyy nopeasti Painopaperimarkkinoilla ylikapasiteettia Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa (kilpailu sähköisen median kanssa) Heikko asiakastarveohjautuvuus: Uudet tuotteet ja menestys uusilla markkinoilla vaativat uusien arvoketjujen hahmottamista, uusia arvoketjukumppaneita ja markkina-ja kuluttajatarpeiden ymmärrystä Kotimarkkina ei ole riittävä mutta pk-yrityksille kansainvälistyminen haasteellista Osaaminen: uusien osaajien ja kv-toimijoiden houkuttelu 14

15 Metsäalan mahdollisuuksia Metsäbiomassan käsittelyn olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen uusien tuotteiden valmistamiseksi Öljypohjaisia ja energia-intensiivisiä tuotteita korvaavien biopohjaisten kierrätettävien tuotteiden valmistus (esim. biokemikaalit, biomateriaalit, puurakenteet ja komposiitit) Uuden teknologian soveltaminen metsäalalla: esim. bio-, nano-ja materiaaliteknologiat uusien tuotteiden kehittämiseksi sekä prosessien ja tuotteiden resurssitehokkuuden parantamiseksi Markkina-ja kuluttajatarpeiden paremman ymmärryksen kautta uusia tuotemahdollisuuksia: uudet arvoketjut ja positiointi korkeammalle arvoketjussa Toimialojen rajapintojen synergioiden hyödyntäminen: esim. energia, design, palveluliiketoiminta Tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa palveluliiketoiminnasta 15

16 Metsäalan arvoketjumahdollisuuksia Palvelut, laite- ja teknologiatoimittajat, logistiikka, ICT, osaaminen Rakennearvo: Puutuotteet, komposiitit Asuminen ja rakentaminen Sisustustuotteet Pakkaaminen Viestintä Kuluttajatuotteet Käyttöarvo: Matkailu, virkistys Luontoarvo: Ekosysteemipalvelut Metsävarat Korjuuketju Tuotantokonseptit Kuituarvo: Sellu, paperi-ja kartonkituotteet Polymeeriarvo: Biokemikaalit, metsäkemia Energia-arvo: Biopolttoaineet, CHP Hygieniatuotteet Tekstiilituotteet Elintarvikkeiden ainesosat Lääkkeet, aktiiviset ainesosat Kemian tuotteet Energiatuotteet 16

17 Metsäalan kasvuyrityskentän piirteitä Perinteinen metsäteollisuus on kypsän vaiheen toimiala ja alalla syntyy uusia yrityksiä erittäin vähän (vuosittain metsä-ja kemianteollisuuden aloilla syntyy uusia yrityksiä noin parikymmentä). Laajemmin metsäala kattaa huomattavan variaation erilaista liiketoimintaa ja kasvupotentiaalia: palvelualaa (KIBS), bioalan uudet tutkimusinnovaatiot, energia-ja ympäristöalan kasvavat markkinat jne. Yleisesti kypsällä toimialalla on paljon olemassa olevaa liiketoimintaosaamista ja kentän innovaatiot ovat hyvin kartoitettuja. Kasvun polut ovat alalla hyvin erilaisia. Leimallista monille alan kasvuyrityksille on melko suuri aloituspääoman tarve tuotannollisiin investointeihin*). *) 2007 Tekesille tehdyssä nuorten innovatiivisten yritysten kartoituksessä metsä- ja kemian alan aineistossa alkaviin yrityksiin tehtyjen alkusijoitusten volyymi vaihteli haarukassa 200 k - 7 M. 17

18 Yleiset suomalaisen kasvuyritystoiminnan haasteet Kasvuhakuinen ja kykyinen yritys on aloittaessaan suuri suomalaiset yritykset syntyvät keskimäärin liian pieninä Suomen riskipääomamarkkinat ovat pienet ja kasvun rahoitus on haastavaa Tulevaisuuden kasvua tapahtuu palvelualoilla - Suomessa on muihin maihin verrattuna suhteellisesti vähiten palvelualojen ja kaupan yrityksiä Nopea kasvu vaatii nopeaa kansainvälistymistä ja kansainvälisen rahoituksen hankkimista Kasvuhakuinen yrittäjä on osaava, kunnianhimoinen ja motivoitunut Suomessa on kuitenkin tämän tiellä monia ongelmakohtia Metsäalan kannalta suurimpia haasteita on se, että Suomessa kaikkein korkeimman osaamisen yrityksistä ei siirrytä yrittäjiksi

19 Yrityskiihdyttämötoiminta Tavoite: Yritysaihioiden tehokas kehittäminen pääomasijoituskelpoisiksi kansainvälistymiseen tähtääviksi nopean kasvun yrityksiksi. Yrityskiihdyttämötoiminnan olennaiset elementit: Bisnesosaamisen siirto kasvua hakeviin yrityksiin Vastikkeellisia julkisia tukikeinoja kohdennetaan tehokkaasti kasvun tueksi Selkeästi vaiheittain etenevä toimintamalli parhaat etenevät Tuki yritykselle räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaisesti Ohjelmallinen toimintamalli toimintaa jatketaan vain mikäli tuloksia syntyy Kasvuyritysten kehitysvaiheet Seed/Startup (katalysointi, kiihdyttämöt jne.) Growth/expansion (VC ja kypsempien yritysten kasvurahoitus) Late stage (Yritysjärjestelyt, buyout-sijoitukset jne.) 19

20 Vigo -nopeasti kasvavien, nuortenyritysten kehittämisohjelma (www.vigo.fi) Vigo-ohjelmaa johtaa TEMja ohjelman koordinoinnista vastaa Tekes. Finnveraosallistuu ohjelmaan tytäryhtiönsä Aloitusrahasto Vera Oy:n kautta, tekemällä sijoituksia kiihdytettäviin yrityksiin. Kehittämisohjelman tavoite Houkutella julkisen sektorin kannustimilla parhaat,kansainvälisesti kokeneet, yrityskehityksen huippuosaajat kehittämään alkavista innovatiivisista yrityksistä uusia kasvuyrityksiä Nostaa hankevirran laatua ja aktivoida alkavan vaiheen pääomasijoitusmarkkinaa Ohjelman toteutus Kiihdyttämötoimijoiksivalittu tähän mennessä kuusi eri aloille keskittyvää yksityistä kiihdyttämöyritystä, jotka kiihdyttävät valitsemiaan kohdeyrityksiä Mitkä yritykset pääsevät mukaan ja mitä yritys saa? Kohdeyritysten tulee pyrkiä nopeaan kansainväliseen kasvuun yritysten valinnassa painottuu laatu määrän asemesta Kiihdyttämö esittää rahoitettavat yritykset rahoittajille Julkiset rahoittajat (Tekes, Avera) varmistavat riittävän rahoituksen tavoitteena kasvun kynnysten ylittäminen jo alkuvaiheessa Rahoittajilla omat päätöksentekoprosessit, mutta tiivis yhteistyö ohjelman puitteissa ja kiihdyttämön kanssa Lyhyt kiihdytysjakso (18 24kk) tavoitteena merkittävä jatkorahoitus/pääomasijoitus yritykselle

21 4. Johtopäätöksiä taustahaastatteluista ja analyyseista 21

22 Metsäalan yritysten kasvupolkujen alustava tyypittely Eri poluilla tarvitaan erilaista tukea Isoja tuotannollisia investointeja vaativat uudet kasvuaihiot Esimerkiksi biojalostamot Tutkimuslähtöisten innovaatioiden kaupallistaminen (uusi arvoketju, ansaintalogiikka voi perustua myös lisensointiin) Esimerkiksi nanoselluloosatuotteet, painettava elektroniikka Keskisuurten olemassa olevien yritysten uudistuminen ja konsolidoiminen (toiminnan teollistaminen, kansainvälistyminen, lisäarvotuotteet, sukupolvenvaihdostilanteet ) Esimerkiksi puutuoteala ja design Innovatiiviset palvelukonseptit (yhdistettynä esimerkiksi ICT alan mahdollisuuksiin etätunnistus, ohjelmistot ) Esimerkiksi asiantuntijapalvelut (KIBS), korjuuketjut ja jäljitettävyys

23 Metsäalan kasvuyritys- ja pääomasijoitustoiminta Metsäalalla on syntynyt kasvuyrityksiä Toistaiseksi kuitenkin varsin vähän Kasvuyrityksiä on syntynyt sekä suoraan puuraaka-aineeseen perustuvaan teollisuuteen että tätä teollisuutta tukeville muille toimialoille Monenlaisia kasvuyrityksiä Joitakin innovatiivisia alkavan vaiheenyrityksiä Keskisuuria puuta uusiksi tuotteiksi jalostavia kasvuyrityksiä Ulkoistus/konsolidaatiotrendiä hyödyntäviä palveluyrityksiä Suuria buyout-sijoituksia Uudet kasvuyritykset usein edellyttäneet rohkeata ja radikaalia metsäalan ja sen ulkopuolisen osaamisen yhdistämistä ja/tai merkittäviä rakennemuutoksia ja investointeja Metsäalalla on tehty ja tehdään jatkossakin pääomasijoituksia Alkaviin innovatiivisiin yrityksiin pääomasijoituksia melko vähän Kypsempien yritysten yritysjärjestelyjä nähty ja nähtäneen jatkossakin Aktiivisia metsäalalle fokusoituneita pääomasijoittajia ei ole Toimialafokusoituneen rahaston maantieteellinen scopeoltava paljon Suomea laajempi Metsäalan kasvuyritysekosysteemi on kehittymätön Kypsällä isojen toimijoiden dominoimalla alalla ei ole totuttu radikaaleihin innovaatioihin ja pääomarahoitteisiin kasvuyrityksiin 23

24 Metsäalaan liittyviä pääomasijoituksia Puutuotteet Paperi ja pakkaus CWP Aloitusrahasto Vera Oy 2006 Display Pack Finland SE Ventures Fine-Pine Oy (mäntyliimalevyjä, lv. 8mEur, 28hlöä) Canelco Capital 2004 Anaika Components Oy (liimapuupalkkeja) Canelco Capital Westwood Oy (puuportaita) Profita Management (Wedeco) 2005 Rantasalmi Oy (hirsitaloja) Canelco Capital 2000 Lunawood Oy (lämpöpuuta, lv. 11mEur, 45hlöä) Canelco Capital Vuokatti hirsitalot Oy (hirsitaloja) Profita Lacell Oy (Teknoventure) Kuitukangastehdas 40-50hlöä Tesi + Midinvest FinndomoOy (pientaloja, lv mEur 2004) CapMan+ SFK 1997 Karelia (parketti) CapMan + 3i Incap Furniture Teollisuussijoitus Teknoventure yms Stromsdal Teolisuussijoitus 2008 Walki Oy (pakkausmateriaaleja, lv. 290mEur, 1078hlöä) CapMan 2007 Å&R Carton AB (pakkausmateriaaleja, lv. 353mEur, 1889hlöä) CapMan % Ahlström Capital 45% Puukemikaalit Metgen Oy Aloitusrahasto Vera Oy 2008 ForchemOy (mäntyöljy) BioFundManagement, Merita, Oko, Tesi 2001 Laitteet ja teknologia Palvelut MHG Systems Oy Aloitusrahasto Vera Oy 2010 Iomus Oy Aloitusrahasto Vera Oy 2008 NabLabsOy OKO VC + BioFund 2003 POM Technology Oy SFK Finance TamPulping Oy MidinvestManagement 2007 PonsseOy (metsäkoneet) SFK + OKO VC 1993 Profi-Forest Oy (metsäkoneita) Midinvest Management Woodforum Oy MidinvestManagement 2000 MaintPartnerOy (kunnossapitopalvelut) CapMan 2006 EmpowerOy (kunnossapitopalvelut) 3i and Profita Seed/Startup (katalysointi, kiihdyttämöt, alkuvaiheen rahoitus yms.) Puuraaka-aineeseen perustuva liiketoiminta Puuraaka-aineen jalostamista tukeva liiketoiminta Growth/expansion (VC ja kypsempien yritysten kasvurahoitus) Late stage (Yritysjärjestelyt, buyout-sijoitukset yms.) Esimerkkejä pääoma-rahoitteisista metsä-alaan liittyvistä suomalaisyrityksistä; suuntaa-antava kuvaus, tiedot julkisista lähteistä 24 24

25 Yrityskiihdyttämö osaratkaisuna metsäalan kasvuyritysten ongelmiin Metsäalan yrityskiihdyttämöon selvityksen yhteydessä haastateltujen tahojen mielestä poikkeuksetta hyvä ajatus Vigo nähdään soveltuvaksi ympäristöksi metsäalan yrityskiihdyttämölle Synergiaa muiden toimialojen kanssa Kiihdyttämö syntyy vain, jos löytyy kokeneita ja halukkaita yritystoiminnan huippuosaajia ja kehittäjiä Vigo-kiihdyttämönsynty vaatii korkeatasoisen tiimin hakijaksi vaatii aktivointia metsäalalla, koska metsäalan kiihdyttämötiimejäei ollut hakijoiden joukossa edellisellä kierroksella Kiinnostuneita ja potentiaalisia metsäalan kiihdyttämötoimijoitaon tunnistettu tässä hankkeessa 25

26 Metsäalan arvoketjumahdollisuuksia: Haastatteluissa tunnistetut kasvupotentiaalin alueet Palvelut, laite- ja teknologiatoimittajat, logistiikka, ICT, osaaminen Rakennearvo: Puutuotteet, komposiitit Asuminen ja rakentaminen Sisustustuotteet Pakkaaminen Viestintä Kuluttajatuotteet Käyttöarvo: Matkailu, virkistys Luontoarvo: Ekosysteemipalvelut Metsävarat Korjuuketju Tuotantokonseptit Kuituarvo: Sellu, paperi-ja kartonkituotteet Polymeeriarvo: Biokemikaalit, metsäkemia Energia-arvo: Biopolttoaineet, CHP Hygieniatuotteet Tekstiilituotteet Elintarvikkeiden ainesosat Lääkkeet, aktiiviset ainesosat Kemian tuotteet Energiatuotteet Punaisella ympyröidyt kasvualueet tulivat esille haastatteluissa. Ilmeisesti haastateltavien taustasta johtuen esimerkiksi potentiaalisina pidetyt matkailu sekä laite- ja teknologiatoimittaminen eivät nousseet juuri haastatteluissa esille. 26

27 4.1 Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla 27

28 Palvelut Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Uudet kasvualueet Osaamisintensiiviset yrittäjävetoiset palveluyritykset (KIBS), jotka kytkeytyvät usein suoraan metsäalan kv markkinoille omassa niche-segmentissään. Markkinapotentiaalin takana megatrendit (ilmastonmuutoksen hillintä, bioenergian ja biotuotteiden mahdollisuudet) Yksinkertainen arvoketju: osaamista myydään suoraan loppuasiakkaille esim. Glocell raaka-ainekonsultointi, SciTech-Service biojalostamot ja tehtaiden uudistaminen, Indufor metsänhoito kehitysmaissa, Innofor jatkuva metsänhoito Teollisuuden ulkoistamat toiminnot (laboratoriot, kunnossapito, huolto ym) Kasvavat palveluyritykset hyödyntävät teollisuuden kustannuspaineiden muodostamaa lisätarvetta ulkoistetuille palveluille ja ostavat pieniä toimijoita Yksinkertainen arvoketju: usein asiakkaalta itseltään ostettua osaamista myydään suoraan loppuasiakkaille esim. Nablabs, Empower (Voikkaa, Anjala, Summa), MaintPartner Oy Laite- ja teknologiatoimittajien palvelutoiminta Metsäalan laitteita ja teknologiaa toimittavat yritykset tarjoavat myös huollon, kunnossapidon, automaationhallinnan ja räätälöinnin, ICT-ratkaisujen ja elinkaarenhallinnan palveluja Osaamista myydään samalle asiakaskunnalle kuin laiteratkaisujakin Esim. Metso Paper, Metso Automation, Savcor Forest 28

29 Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Korjuuketju: Harvennuspuun korjuu ja käyttö Luotava uusi dynaaminen yrityskenttä harvennuspuun korjuuseen ja käyttöön. Energiakäytön, materiaalikäytön ja rakennekäytön mahdollisuudet hyödynnettävä kokonaisvaltaisesti. Edellyttää korjuuketjun jäykän rakenteen uudistamista. Arvoketjuja: Metsänhoidolliset palveluyritykset jotka auttavat harvennusrästien hyödyntämisessä Puuraaka-aineen korjuu, logistiikka ja jakelu asiakasyrityksille (pk yrityksiä, esim. energiayrittäjät) Harvennuspuun hyödyntäminen energiatuotteiden valmistuksessa, esim. paikalliset kaukolämpöja pellettiyrittäjät Harvennuspuun hyödyntäminen puutuotteiden valmistuksessa, esim. komposiitit rakentamisen arvoketjun käyttöön Harvennuspuun hyödyntäminen kemian tuotteiden valmistuksessa, esim. aktiivisten ainesosien erotus kemian teollisuuden välituotteeksi tai aktiiviseksi ainesosaksi elintarvike-tai lääketeollisuuteen (tarvitaan kv kumppani jo alkuvaiheessa) 29

30 Tuotantokonseptit Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Integroidut biojalostamot: biokemikaalit ja metsäkemia Toiminta kytkeytyy olemassaoleviin tuotantolaitoksiin tavoitellen monipuolisempaa tuotepalettia sekä parempaa biomassan hyödyntämisen kokonaistehokkuutta ja arvonlisää. Kyseessä on siis melko suuren mittakaavan tuotannollinen toiminta, joka rakentuu olemassaolevaa infrastruktuuria täydentäen. Kokonaisuus voi perustua usean kumppanitoimijan yhteistyöhön. Yksittäiset toimijat voivat olla pieniä kooltaan. Uusien niche-tuotteiden arvoketjut uusia ja markkinat kansainväliset, access to market mietittävä Arvoketjuja Merkittävän sivuvirran haltuunotto keskisuureen yritykseen, joka tuottaa metsäkemian tuotteita (esim. sellutehdas ja mäntyöljyjalostamo, Botnia ja Forchem) Uudet osaamisintensiiviset tutkimuslähtöiset liiketoiminnat (esim. nanoselluloosa) Tietyn bioaktiivisen jakeen jalostaminen sivuvirrasta lääketeollisuuden, elintarviketeollisuuden tai kemianteollisuuden käyttöön: innovatiiviset start-upit (esim. Hormos Medical) Sivuvirtojen jalostaminen bioenergiatuotteiksi (esim. NSE Biofuels biodiesel ja St1 Biofuels modulaarinen etanoliteknologia) Biojalostamojen laite- ja teknologiatoimittajat (esim. Rintekno) 30

31 Tuotantokonseptit Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Suljettavien tuotantolaitosten hyödyntäminen uuteen liiketoimintaan Uusi liikeidea suljettavalle/suljetulle tuotantolaitokselle: infran kartoitus ja yrityskumppaneiden etsiminen. Uusille markkinoille kytkeytyminen. Arvoketjuja Sellutehtaan muuttaminen erikoistuotteiden kuten liukosellun ja viskoosin tuotantoon kemian ja tekstiiliteollisuuden käyttöön (sivutuotteena myös etanoli). Investointitarpeet ja tarve kytkeytyä erikoistuotteiden globaaleihin markkinoihin. Sellu-tai paperitehtaan muuttaminen puutuotevalmistukseen tai bioenergiatuotantoon (esim. Kemijärven sellutehdas, Anaikan liimapuu- ja pellettituotanto) 31

32 Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Asuminen ja rakentaminen Pitkälle kohdemarkkinaa varten tuotteistetut asiakastarveohjautuvat tuotteet puurakentamiseen ja sisustamiseen. PK-yrityskentässä haasteena markkinoille pääsy ja kansainvälistyminen. Mahdollisuutena yritysten kehittäminen teollisempaan suuntaan riittävän suuriksi mm. konsolidoitumalla sekä tulevaisuuden high tech rakentaminen. Arvoketjuesimerkkejä Eri asiakassegmenteille räätälöidyt puutalopaketit, jakelu oman jälleenmyyjäverkoston kautta tai kumppanien avulla (esim. Finndomo Oy). Puurakentamisen materiaalit, esim. liimapuupalkit ja muut kantavat rakenteet, ovet, ikkunat, listat, lattiamateriaalit, jakelu oman jälleenmyyjäverkoston kautta tai kumppanien avulla. Asiakkaina nähtävä myös arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat sekä tukkukauppa. (esim. Lunawood Oy, Fine-pine Oy, Karelia). Designia hyödyntävät puiset sisustusmateriaalit-ja tuotteet, esim. huonekalut, tasot, jakelu oman jälleenmyyjäverkoston kautta tai kumppanien avulla (esim. Lundia, Incap Furniture) 32

33 Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Puutuotteet ja komposiitit Asiakastarveohjautuvat, designia hyödyntävät kv markkinoille suuntautuvat kasvavat pk-yritykset (esim. CWP) Asiakassektorien kirjo laaja, kytkeytyminen kv markkinoille haasteellista Pakkaaminen Asiakastarveohjautuvat pk-yritykset Räätälöidyt pakkaustuotteet (esim. Displaypack) Uudet innovatiiviset yritykset Funktionaaliset älypakkaukset (esim. StoraEnso-Medixine) 33

34 Tekstiilituotteet Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Sellutehtaan uudistaminen liukosellun ja tekstiilikuitujen tuotantoon (viskoosi ym. kuidut), sivutuotteena myös etanolia. Investointitarve ja kytkeytyminen globaaleihin markkinoihin. Oli esillä esimerkiksi Kemijärven sellutehtaan lakkauttamisen yhteydessä Energiatuotteet (biopolttoaineet, CHP) Metsäteollisuuden sivuvirtojen ja hakkuutähteiden ja harvennuspuun käyttäminen energiatuotteiden raaka-aineena Arvoketjuesimerkkejä Liikenteen biopolttoaineiden tuotanto (esim. etanoli sivuvirroista, St1 Biofuels sekä biodiesel sivuvirroista, NSE Biofuels ja UPM-Andritz). Tarvitaan kumppani jalostukseen ja jakeluun. Kotimarkkinallakin merkittävää kasvupotentiaalia (EU biopolttoaine velvoite). Paikalliset kaukolämpöyrittäjät, CHP tuotanto esimerkiksi hakkeesta ja harvennuspuusta. Uutena mahdollisuutena myös puukaasu, tukea investoinneille odotetaan (syöttötariffi, investointituet). Pellettituotanto kaukolämpöyhtiöille ja kuluttaja-asiakkaille 34

35 Arvoketjuesimerkkejä tunnistetuilla kasvupotentiaalin alueilla Potentiaalisia alueita, jotka eivät korostuneet haastatteluissa Laite- ja teknologiatoimittajat Laitteita ja teknologiaa toimittavat yritykset sellu-ja paperiteollisuuden arvoketjussa, laiteratkaisut, automaatio, ICT (esim. Tamfelt, Wetend Technologies, POM Technology, Savcor Forest) Laitteita ja teknologiaa toimittavat yritykset korjuuketjun arvoketjussa (esim. Ponsse) Laitteita ja teknologiaa toimittavat yritykset muissa ja uusissa arvoketjuissa (esim. biojalostamot) Hygieniatuotteet Non-woven kuitutuotteiden valmistus (esim. Lacell) Matkailu- ja virkistysala Luontomatkailuyritykset Ekosysteemipalvelut Esimerkiksi marjojen aktiivisten aineosien hyödyntäminen 35

36 4.2 Metsäalan haasteita ja mahdollisia ratkaisuja 36

37 Metsäalan haasteita ja ratkaisun avaimia Metsäalan kasvuyrittäjyyskulttuuri ja -valmiudet Haasteita Metsäalalla totuttu perinteiseen paperituotannon arvoketjuun ja pienimuotoiseen pk-yritystoimintaan Vieroksuntaa perinteisistä malleista poikkeaviin radikaaleihin innovaatioihin Toistaiseksi riittämätön muilta osaamisaloilta tulevien innovaatiomahdollisuuksien hyödyntäminen Julkisten tukiorganisaatioiden sirpaloituneisuus ja riittämätön metsäalan kasvuyritystoiminnan osaaminen Ratkaisun avaimia Lisätään kasvuyritystoiminnan näkyvyyttä ja ymmärrystä metsäalalla Lisätään metsäalan osaajien kohtaamista muiden alojen osaajien kanssa esim. toimialaohjelmissa Edesautetaan metsäalan yrityskiihdyttämön syntyä Vigoohjelmaan (yhdistäen osaamista muilta aloilta mm. ICT ja markkinointi) Potentiaalisten kiihdyttämötoimijoiden aktivointi hakemaan Vigo-ohjelmaan Kehitetään tukiorganisaatioiden asiakaslähtöisyyttä ja yhteispeliä ja vahvistetaan metsäalan kasvuyritysosaamista 37

38 Metsäalan haasteita ja ratkaisun avaimia Metsäalan kasvuyritysten riskirahoitus Haasteita Vähän metsäalalla aktiivisia ja kokeneita kasvuvaiheen pääomasijoittajia Metsäala melko heikosti edustettuna julkisissa sijoitusyhtiöissä Ratkaisun avaimia Lisätukea yhden tai useamman yksityisen metsäalaan panostavan pääomarahaston synnylle Huomattava, että kasvuvaiheen riskirahoituksen tulee olla markkinaehtoista, mutta tällöinkin esim. Teollisuussijoitus voisi edesauttaa uusien yksityisten rahastojen syntyä mm. selvittämällä edellytyksiä alan pääomasijoitustoiminnalle kuten on tehty mm. kaivosalalla Huomioidaan metsäalan kasvuyrityskokemuksen tarve julkisissa sijoitusyhtiöissä 38

39 Metsäalan haasteita ja ratkaisun avaimia Julkisen sektorin luomat puitteet metsäalan kasvuyritystoiminnalle Haasteita Metsäalan kasvuyritysten edellytyksiä rajoittavat säädökset Esimerkkinä mainittu mm. kivirakentamista puurakentamisen kustannuksella suosivat paloturvallisuusmääräykset Toisena esimerkkinä mainittu mm. suuryritysten ehdoilla tehty ja niitä kasvuyritysten kustannuksella suosiva sääntely (mm. syöttötariffeissa) Julkisen sektorin ja metsäjättien dominanssi osissa arvoketjua Esimerkkinä mainittu mm. korjuuketjun sulkeutuneisuus kilpailulta Ratkaisun avaimia Metsäalan kasvuyritysten edellytysten kannalta oleellisten säädösten läpikäynti myös liiketoiminnan kehitys / kasvuyrittäjyysnäkökulma huomioiden + huomiointi tulevassa sääntelyssä Kasvuyritystoiminnan kannalta oleellisten arvoketjun osien markkinoiden toiminnan kehittäminen 39

40 5. Kolmen tapaustutkimukseksi valitun alueen analyysi 40

41 Valitut kolme aluetta tapaustutkimuksiin Puurakentaminen ja asuminen Biojalostamoihin kytkeytyvän liiketoiminnan kasvuyritystoiminnan mahdollisuudet(ml. bioenergia) Palveluliiketoiminta rajattuna uusiin KIBS-alueisiin, kuten Metsäpuolen palvelut ja korjuuketju Biojalostamoihin kytkeytyvät palvelut Puurakentaminen ja asuminen Näillä alueilla mahdollisia kasvuyritystoiminnan kehittymistä tukevia toimenpiteitä tarkastellaan syvemmin 41

42 Analyysin rakenne Kolmen esimerkki-alueen analyysi Mahdollisuudet ja kasvupotentiaali Esitelty edellä ja kaikilla valituilla alueilla on tunnistettu mahdollisuuksia ja kasvupotentiaalia Ongelmien tunnistaminen Pohjautuen taustahaastatteluihin ja edellä esitettyyn analyysiin Mahdolliset ratkaisut Eritelty ratkaisukehikkoon, jossa huomioitu osaaminen, rahoitus, sääntely, toimintatapamuutokset sekä yrityksen kehitysvaihe Johtopäätökset Suhteutetaan analyysin tulokset yrityskiihdyttämökonseptiin ja laveamman metsäalan kattamiin kasvualueisiin 42

43 Puurakentaminen ja asuminen Rajauksia analyysissä Huomioitavana koko arvoketju Puuraaka-aineen saatavuus ja laatu Rakentamisen ja asumisen tuotteiden suunnittelu ja valmistus mukaan lukien asiakaslähtöinen konseptointi ja design Tuotteiden jakelu ja liittyminen asiakasarvoketjuihin Arvoketjuun kytkeytyvä palveluliiketoiminta Tietomallintaminen Rakennuksen elinkaaripalvelut 43

44 Osaaminen Puurakentaminen ja asuminen Kasvuyritystoiminnan ongelmia Seed/startup Teollistamisen osaaminen haasteena -- tarvittaisiin konseptointia, jolla saadaan lisää tehokkuutta ja skaalattavuutta kv kasvuun Growth/expansion Teollistamisen osaaminen haasteena -- tarvittaisiin konseptointia, jolla saadaan lisää tehokkuutta ja skaalattavuutta kv kasvuun Rahoitus Sääntely Toimintatapamuutokset Muuta Kansainvälistymisosaamisen puute haasteena Design-osaamisen ja asiakastarveosaamisen puute Tuotannollisetinvestoinnit ovat merkittäviä, heti toiminnan alussa tarvitaan varsin merkittäviä sijoituksia Puurakentaminen jäänyt Suomessa osin paitsioon mm. kansainvälisesti vertaillen ylitiukkojen paloturvallisuusmääräysten takia Tarvitaan vahvempi liittyminen rakennusteollisuuden arvoketjuun ja prosesseihin (myydään kokonaisratkaisuja). Kehitettävä parempia paloturvallisuusratkaisuja puurakentamiseen Kansainvälistymisosaamisen puute haasteena Design-osaamisen ja asiakastarveosaamisen puute Tuotannolliset investoinnit voivat olla melko suuria Suurin tarve kuitenkin yritysjärjestelyissä jotka tukevat verkostoitumista. Tällä hetkellä alalla ylikapasiteettia, eli välittömiä investointitarpeita ei välttämättä ole. Puurakentaminen jäänyt Suomessa osin paitsioon mm. kansainvälisesti vertaillen ylitiukkojen paloturvallisuusmääräysten takia Kansainvälisessä puurakentamisessa kansainvälisten standardien puute heikentää skaalattavuutta Puurakentaminen toistaiseksi teollisuutena näpertelemistä ; tarvitaanvahvempaa ja kansainvälisempää konseptointia, keskikokoisten yritysten konsolidointiaja toiminnan teollistamista sekä vahvempi liittyminen rakennusteollisuuden arvoketjuun ja prosesseihin (myydään kokonaisratkaisuja). Kehitettävä parempia paloturvallisuusratkaisuja puurakentamiseen 44

45 Puurakentaminen ja asuminen Kasvuyritystoimintaa tukevia toimenpiteitä ja ratkaisuja Seed/startup Growth/expansion Osaaminen Rahoitus Kv verkottuminen, partnerit, vientirenkaat; kvasiakasymmärrys, kv-teollistamisosaaminen, designosaaminen Yrityskiihdyttämö Tuotannollisiin investointeihin siemenrahaa suurempia sijoituksia Kv verkottuminen, partnerit, vientirenkaat, kvasiakasymmärrys, kv-teollistamisosaaminen, designosaaminen Tukea uusien puutuoteyrityksiin (ml. puurakentaminen) sijoittavien pääomarahastojen perustamiseen Sääntely Paloturvallisuussääntelyn kehittäminen Paloturvallisuussääntelyn kehittäminen puurakentamista paremmin suosivaksi puurakentamista paremmin suosivaksi Rakennusmateriaalien elinkaariympäristövaikutusten huomiointi sääntelyssä Rakennusmateriaalien elinkaariympäristövaikutusten huomiointi sääntelyssä Toimintatapamuutokset Kansainvälisempi ote puurakentamisen kehittämiseen ja teollistamiseen Muiden alojenrajapintojen hyödyntäminen: design, ICT (suunnittelu, toiminnan tehostaminen, talotekniikka palveluna), asumisterveys Kansainvälisempi ote puurakentamisen kehittämiseen ja teollistamiseen Muiden alojenrajapintojen hyödyntäminen: design, ICT (suunnittelu, toiminnan tehostaminen, talotekniikka palveluna), asumisterveys Muuta Suomalaisen puun brändäys, asiakaslähtöinen aktiivinen tuotekehitys (FWR) Suomalaisen puun brändäys, asiakaslähtöinen aktiivinen tuotekehitys (FWR) 45

VIGO-YRITYSKIIHDYTTÄMÖOHJELMA. Puuvuoresta kasvuyrityksiä -seminaari 11.3.2010 Sakari Immonen, TEM/Innovaatio-osasto

VIGO-YRITYSKIIHDYTTÄMÖOHJELMA. Puuvuoresta kasvuyrityksiä -seminaari 11.3.2010 Sakari Immonen, TEM/Innovaatio-osasto VIGO-YRITYSKIIHDYTTÄMÖOHJELMA Puuvuoresta kasvuyrityksiä -seminaari 11.3.2010 Sakari Immonen, TEM/Innovaatio-osasto KASVUYRITYSPOLITIIKAN PAINOPISTEITÄ: Panostaminen tutkimustulosten kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen UPM BIOFORE YHTIÖ ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS 3. UUDET MAHDOLLISUUDET AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS

Lisätiedot

Sisältä ketterä markkinoilla vahva

Sisältä ketterä markkinoilla vahva Sisältä ketterä markkinoilla vahva Strategiset yrityskumppanuudet vesi-, metsä- ja kemian alan tulevaisuuden kilpailuedun rakentajina Tulevaisuuden mahdollisuudet ja Tekesin rooli BioRefine- ja Vesi -loppuseminaari

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy Suorat sijoitukset Salo 28.8.2014 Pääomasijoittamisella keskeinen merkitys kasvun rahoittajina myös Suomessa Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2002 2008 ensisijoituksen saaneiden

Lisätiedot

Uuden liiketoiminnan edistämismalli Wood Valley. Kehitysjohtaja Petri Nyberg, Jyväskylä Innovation Oy

Uuden liiketoiminnan edistämismalli Wood Valley. Kehitysjohtaja Petri Nyberg, Jyväskylä Innovation Oy Uuden liiketoiminnan edistämismalli Wood Valley Kehitysjohtaja Petri Nyberg, Jyväskylä Innovation Oy 30.1.2012 Sisältö Metsäteollisuuden jalostusarvon kehitys Strateginen lähtökohta Liikevaihtotavoite

Lisätiedot

Tutkimuksen ja innovaatioiden kautta uuteen nousuun Päättäjien Metsäakatemia Majvikissa Jukka Kilpeläinen

Tutkimuksen ja innovaatioiden kautta uuteen nousuun Päättäjien Metsäakatemia Majvikissa Jukka Kilpeläinen Tutkimuksen ja innovaatioiden kautta uuteen nousuun Päättäjien Metsäakatemia Majvikissa 5.5..2010 Jukka Kilpeläinen Tavoitteena kaksinkertaistaa metsäklusterin tuotteiden ja palveluiden arvo nykyisestä

Lisätiedot

Teollisuussijoitus Oy

Teollisuussijoitus Oy Teollisuussijoitus Oy Pääomasijoituksia kasvuyrityksille Juha Lehtola, Johtaja, Venture Capital- sijoitukset Missio Teollisuussijoitus on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka pääomasijoittamisen keinoin ja

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012 Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta Mika Lautanala 13.12.2012 Finnvera: Rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan Rahoitus Lainat yrityksen investointiin tai käyttöpääomaan (vain pk yrityksille)

Lisätiedot

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Metsäalan nykytilanne Globaalit trendit sekä metsäbiotalouden

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Kolme tulevaisuuden kuvaa 1.

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Suomi on merkittävä metsäteollisuusmaa tulevaisuudessakin

Suomi on merkittävä metsäteollisuusmaa tulevaisuudessakin Metsäteollisuuden ja -klusterin tulevaisuuden osaajat Metsäalan koulutuksen tulevaisuusseminaari 5.5.2009 Helena Aatinen, Metsäteollisuus ry 2 Mistä metsäteollisuuden muutoksessa on kysymys? 3 Suomi on

Lisätiedot

METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 6.11.2014

METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 6.11.2014 METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 1 Metsän tulevaisuuden tuotteet: Ohjelma Avaus Olli Laitinen, puheenjohtaja, Teollisuuden metsänhoitajat ry Uudet

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Esityksen sisältö Yrittäjyyden haasteista Suomessa Kasvuyrittäjyyden merkitys rakennemuutoksessa

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Teollisuussijoitus lyhyesti Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin Tuomme osaamista ja pääomaa Otamme ja jaamme riskiä kumppaneiden

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Metsäklusterin tutkimus v. 2006 -

Metsäklusterin tutkimus v. 2006 - Mitkä ovat metsäteollisuuden kansainväliset vahvuudet tulevaisuudessa? Pertti Laine, 9.11.2006 Metsäklusterin tutkimus v. 2006 - EU:n metsäsektorin teknologiayhteisö Valtion tiede- ja teknologianeuvosto

Lisätiedot

Yhteenveto KMO:n Biotaloustyöpajasta 5.5.2011. Katja Matveinen-Huju Metsäneuvoston sihteeristö 10.6.2011

Yhteenveto KMO:n Biotaloustyöpajasta 5.5.2011. Katja Matveinen-Huju Metsäneuvoston sihteeristö 10.6.2011 Yhteenveto KMO:n Biotaloustyöpajasta 5.5.2011 Katja Matveinen-Huju Metsäneuvoston sihteeristö 10.6.2011 Yleistä työpajasta KMO:n Biotaloustyöpaja pidettiin 5.5.2011 Hotel Arthurissa Osallistujia oli 46

Lisätiedot

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Martti Korkiakoski 24.5.2010 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin liittyviä selvityksiä 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin

Lisätiedot

Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa. PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti

Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa. PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti Metsäteollisuus on tärkeää Suomelle - nyt ja tulevaisuudessa 50 sellu- ja paperitehdasta sekä noin 200 muuta jalostustehdasta

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta Päättäjien metsäakatemia Majvik 15.9.2010 Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Maailmalla tapahtuu.. Perinteinen puunjalostus paperiksi

Lisätiedot

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia Sosiaali- ja terveysvaliokunta 10.10.2017 Teollisuusneuvos Antti Valle Elinkeino- ja innovaatio-osasto #kasvustrategia @tem_uutiset Terveystoimialojen

Lisätiedot

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Uusikaupunki 11.11.2014 Tekes cleantech- ja energia-alan vauhdittajana DM 1365406 DM 1365406 Cleantechin kaupallistaminen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti 12.10.2016 Inkeri Huttu Tekes Palvelemme kasvuyrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheissa Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä yrityksille Yritysten,

Lisätiedot

Uusia ja testattuja malleja biotalouden liiketoiminnan kehittämiseen

Uusia ja testattuja malleja biotalouden liiketoiminnan kehittämiseen Nuuksio 10.9.2013 Imatra 17.9.2013 Keski- Suomi 5.9.2013 Uusia ja testattuja malleja biotalouden liiketoiminnan kehittämiseen Metsäbiotalous roadshow 2013 Kokkola 24.9.2013 TkT Leena Favén, Teknologiakeskus

Lisätiedot

Hyvinvointiklusteri Oulussa 2009 Kokemuksia OSKE-rahoituskokeilusta. Katriina Otsamo 22.10.2008

Hyvinvointiklusteri Oulussa 2009 Kokemuksia OSKE-rahoituskokeilusta. Katriina Otsamo 22.10.2008 Hyvinvointiklusteri Oulussa 2009 Kokemuksia OSKE-rahoituskokeilusta Katriina Otsamo 22.10.2008 OWI on hyvinvointialan liiketoiminnan kehittäjä Kaksi osaamisaluetta: vertikaalina hyvinvointiala, horisontaalisena

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen edistäminen Suomessa ja Kouvolassa

Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen edistäminen Suomessa ja Kouvolassa Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen edistäminen Suomessa ja Kouvolassa vt. kaupunkikehitysjohtaja Aimo Ahti 17.3.2011 Aimo Ahti 0 Suomen tie! 17.3.2011 Aimo Ahti 1 Rakennemuutoksen ja ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

UPM NÄKÖKULMA METSÄTEOLLISUUDEN TULEVAISUUTEEN. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM

UPM NÄKÖKULMA METSÄTEOLLISUUDEN TULEVAISUUTEEN. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM UPM NÄKÖKULMA METSÄTEOLLISUUDEN TULEVAISUUTEEN Toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM Johdanto Metsäteollisuuden toimintaympäristö on pysyvästi muuttunut Viimeisen viiden vuoden aikana yritykset tehneet monia

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Yrityksen kassavirta ja riski Riski Kumulatiivinen kassavirta Aika Aikainen kasvu Nopea kasvu

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 1 Tesi auttaa Suomea yhteiskuntana seuraavalle kasvun ja kansainvälistymisen tasolle Olemme pääomasijoittamisen eturivin osaaja, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa

Lisätiedot

METSÄALAN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYS

METSÄALAN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYS METSÄALAN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYS METSÄTALOUDEN KOULUTUSTOIMIKUNNALLE KUULUVAT TUTKINNOT 28.5.2012/EL 1.Käytetty aineisto 1.1 Metsäalan ennakointiaineisto 1.Käytetty aineisto 1.1 Muu käytetty

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta 30.11.2011 Metsät ovat tärkeitä Suomen kansantaloudelle Metsiä

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen 23.11.2011

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen 23.11.2011 Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö sivu 2 Sisältö sivu 3 Esityksen tarkoitus

Lisätiedot

Biotalouden uudet arvoverkot

Biotalouden uudet arvoverkot Biotalouden uudet arvoverkot Metsäbiotalouden Roadshow 2013 24.9.2013 Kokkola Petri Nyberg Jyväskylä Innovation Oy Kuva, jossa ihmisiä, tässä markkeerauskuva Sisältö Taustaa Projektin kuvaus Tunnistettuja

Lisätiedot

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti.

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. H A A S T E E N A K A S V U Suomessa syntyy kansainvälisesti katsoen

Lisätiedot

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma Biotalous tehdään yhteistyöllä Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Aiheet: 1. Biotalous ja hyvinvointi 2. Biotalous ja yhteistyö

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM /

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / 7.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Haasteet samanaikaisia Eläköityminen ja väestön vanheneminen Työvoimapula ja samaan aikaan

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Visio The Biofore Company UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta,

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM LUOVA TALOUS Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen Petra Tarjanne TEM digitalisoituminen elämyksellisyys globalisaatio vastuullisuus Yritysten verkostomaisten toimintamallien lisääntyminen:

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo. Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet

Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo. Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet METSÄ ON TÄYNNÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Maailma muuttuu Rajalliset

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Kouvolan WoodInno yrityskeskus. Tulevaisuusseminaari 11.11.11. Ari Martonen. Woodfront.eu

Kouvolan WoodInno yrityskeskus. Tulevaisuusseminaari 11.11.11. Ari Martonen. Woodfront.eu Kouvolan WoodInno yrityskeskus Tulevaisuusseminaari 11.11.11 Ari Martonen Woodfront.eu Rakentamisen puuratkaisut suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen integraatio Suunnittelu& Projektointi Sourcing

Lisätiedot

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla 2016-2017 pilotoidaan konkreettisesti innovaatioseteliä pkyritysten kanssa yhteistyössä rakennetaan digitaalinen palvelualusta seteleiden hakemiseksi, myöntämiseksi

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen Kansallisen metsäohjelman linjaukset Joensuu 28.4.2009 Marja Kokkonen 1 MIKSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

Tekes Muotoilun rahoittaja. Risto Lustila Oulu,

Tekes Muotoilun rahoittaja. Risto Lustila Oulu, Tekes Muotoilun rahoittaja Risto Lustila Oulu, 14.9.2017 Milloin Tekesin asiakkaaksi? Näkemys kilpailuedusta, jonka avulla menestytään kv. markkinoilla Kasvuhaluinen ja osaava tiimi Omaa rahaa ja / tai

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari Rakennettu ympäristö ohjelman tulosseminaari Finlandiatalo Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari 27.1.2015 Tekesin Rakennettu ympäristö ohjelma 2009-2014 Tekes Innovaatiorahoituskeskus Ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

Metsäalan menestysstrategia Suomessa. Anssi Niskanen. Johtaja Metsäalan tulevaisuusfoorumi

Metsäalan menestysstrategia Suomessa. Anssi Niskanen. Johtaja Metsäalan tulevaisuusfoorumi Metsäalan menestysstrategia Suomessa Anssi Niskanen Johtaja Metsäalan tulevaisuusfoorumi Sisältö: 1. Perusmetsäsektori ja uudet mahdollisuudet 2. Menestysstrategian elementtejä 3. Osaamisen kehittäminen

Lisätiedot

Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma

Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2015 2020 Eeva-Liisa Repo Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Oulun Seudun biotalous- ja energiatehokkuustoimijoiden kesätapaaminen Torstai 16.6.2016

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda. FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle 27.11.2014

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda. FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle 27.11.2014 Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle 27.11.2014 Puutuoteteollisuuden tutkimuksen agenda - Edellinen tutkimusagenda on tehty 2008 - Hyvä, mutta edellyttää päivitystä

Lisätiedot

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Ohjelma Kassalla kasvaminen on kova laji 27.3.2015 Kuopio Moderaattorina Jukka Turunen, Technopolis 8.30 Verkottumisaamiainen ja ilmoittautuminen 9.00

Lisätiedot

Metsäklusterin innovaatioympäristön kehittäminen ja linkittyminen metsien käytön arvoketjuihin

Metsäklusterin innovaatioympäristön kehittäminen ja linkittyminen metsien käytön arvoketjuihin Metsäalan tulevaisuusseminaari 1.11.2007 Metsäklusterin innovaatioympäristön kehittäminen ja linkittyminen metsien käytön arvoketjuihin Christine Hagström-Näsi Metsäklusteri Oy Metsäklusterin keskeiset

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus (3 mrd ) Lainat ja takaukset Viennin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan metsäbiotalous

Etelä-Karjalan metsäbiotalous Etelä-Karjalan metsäbiotalous Etelä-Karjalassa metsäbiotalouden merkitys maakunnan taloudessa on Suomen suurin Metsäbiotalous muodostaa pääosan maakunnan koko biotaloudesta. Esimerkiksi tuotoksesta sen

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Tekesin yritysrahoituspalvelut

Tekesin yritysrahoituspalvelut Tekesin yritysrahoituspalvelut Kasvuun tähtäävän startup- ja pk-yrityksen talousasiat Tapio Järvensivu/ 30.8.2017 Innovaatioseteli 2017 Yrityksellä on vakiintunutta liiketoimintaa (eli yrityksellä on liikevaihtoa

Lisätiedot