ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71 Kunnanhallitus Aika klo 17:00-19:59 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Vesivehmaan osayleiskaava /ehdotusvaihe Pasolanharjun asemakaava / hyväksymisvaihe Suvirannan ranta-asemakaava / luonnosvaihe Poikkeamisluvan myöntäminen Samuli Kosken hakemukseen Iso-Äiniöllä Poikkeamisluvan myöntäminen Hannu Arosen ja Leena-Maija Marjasen hakemukseen Taimitiellä Vääksyssä 154 Suunnittelutarveratkaisu Antti ja Arja-Liisa Niittylän hakemukseen Asikkalan kunnan Syrjäntauksessa 155 Lausunto hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä tehtyihin valituksiin / Ruotsalaisen rantaosayleiskaava Tonttien rinnakkaismyynti Wellamo-opiston johtokunnan täydennysvaali Tuoterenkaan ostopalvelusopimus Lausunto Päijät-Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutosehdotuksesta 160 Lausunnon antaminen Hollolan kunnan perusturvatoimialan johtosääntöluonnoksesta Asikkalan kunnan mielipide Päijät-Hämeen jätteenkuljetusjärjestelmästä Kuntarakenneselvityksen aloittaminen / Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin kunnat Liittyminen HINKU-kunnaksi Tiedoksiantoasiat Asikkalan Nuorisoasunnot ry:n hakemus kunnan takaukselle Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna Vuoden 2012 arviointikertomus 56

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 2/ Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen Talouden tasapainottamisohjelma ja talousarvioraami vuodelle

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 3/71 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kitala Kari puheenjohtaja Riihilahti Tuomo I vpj. Hasala Hanna II vpj. Moilanen Aaro jäsen Mäkinen Hannu varajäsen Terttu Mäkisen henkilökohtainen varajäsen Vartiainen Mika jäsen Poissa Mäkinen Terttu jäsen Palokangas-Viitanen Merja jäsen Muut läsnä Laakso Vilho valtuuston pj. saapui klo 17.10, 149 käsittelyn aikana ja poistui klo :n 169 käsittelyn aikana Toukola Heikki valtuuston II vpj. Nieminen Juri kunnanjohtaja, esittelijä Rissanen Jaana hallintojohtaja, sihteeri Kantola Samuli kaavoituspäällikkö läsnä klo , :t Pispa Aapo talousjohtaja läsnä klo , :t Allekirjoitukset Kari Kitala Puheenjohtaja Jaana Rissanen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm 5 / Tarkastuspvm 3 / Mika Vartiainen Hanna Hasala

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 4/71 Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnanviraston neuvonta, 7 / Virka-asema ja allekirjoitus hallintojohtaja Jaana Rissanen Lisätietoja antavat Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh. (03) , , sähköposti:

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 5/71 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KHALL Kokouskutsu on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu kunnanhallituksen jäsenille, varajäsenille ja valtuuston puheenjohtajille, joten puheenjohtaja toteaa kokouksen asianmukaisesti kool lekut su tuk si ja mi kä li enemmän kuin puolet jäsenistä on saapu villa, myöskin pää tös val taiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 6/71 Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Mika Vartiaisen ja Hanna Hasalan. Ehdotus hyväksyttiin.

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 7/71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vesivehmaan osayleiskaava /ehdotusvaihe 16/ /2011 KHALL Vesivehmaan suunnittelun käynnistämiseen ja osayleiskaavan luonnosvaiheeseen tähtäävät asukasillat on järjestetty Vesivehmaan nuorisoseurantalolla , ja Maanomistajilla on ollut mahdollista antaa kehittämisehdotuksia ennen virallista luonnosvaihetta. Kaavoittaja on aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun palautteiden sekä ns. 0-kaavan pohjalta työstänyt päivätyn kaavaluonnoksen liiteasiakirjoineen. Suunnittelutyötä on tehty vuorovaikutteisesti yhdessä kyläläisten, muiden viranomaisten, viranhaltijoiden, kunnan luottamushenkilöiden sekä muiden eri osallistahojen kesken. Luonnosvaiheen kaava-asiakirjat on tarkoitus asettaa virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan virallisesti Etelä-Suomen Sanomissa, Helsingin Sanomissa, Päijät-Häme lehdessä, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla. Nähtävillä olon aikana suunnitelma-asiakirjoista pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä hankkeen osallisilta. Lisäksi kaavaluonnoksen sisällöstä järjestetään asukastilaisuus kaikille asiasta kiinnostuneille. Suunnittelun osalta järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. Liite 2/ Vesivehmaan osayleiskaavan luonnosvaiheen asiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy laaditut Vesivehmaan osayleiskaavan luonnosvaiheen suunnitelma-asiakirjat ja päättää asettaa ne virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi sekä pyytää suunnitelmien johdosta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä osallisilta. Ehdotus hyväksyttiin. Vilho Laakso poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 8/71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KHALL Vesivehmaan osayleiskaavan luonnosvaihe on ollut virallisesti nähtävänä välisenä aikana. Kaavasta on pyydetty lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä hankkeen osallisilta. Kaavahankkeesta on järjestetty asukastilaisuus sekä pidetty viranomaisneuvottelu Alueella on pidetty tiekävely Kolunkulmantie tielinjauksen parantamiseksi kylän edustajien ja kunnan virkamiesten kesken. Kaavan ohjausryhmä on käsitellyt luonnosvaiheesta saatuja lausuntoja ja mielipiteitä kokouksessaan Ampumaradan, moottoriratojen ja lentokentän alueelle tehty meluselvitys valmistui Edellä mainittujen pohjalta on tehty tarvittavia muutoksia ehdotusvaiheen asiakirjoihin. Ehdotusvaiheen kaava-asiakirjat on tarkoitus asettaa virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan virallisesti Päijät-Häme -lehdessä , kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla. Nähtävillä olon aikana suunnitelma-asiakirjoista pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä hankkeen osallisilta. Yleisötilaisuus järjestetään tarvittaessa. Kaavaehdotuksesta pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu, johon kutsutaan Asikkalan kunnan edustajat, kaavaa laativa konsultti ja ne viranomaiset, joiden toimialaa asia koskee. Liite 1/ Vesivehmaan yleiskaavan ehdo tusvaiheen kaava-asiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Kunnanhallitus hyväksyy laaditut Vesivehmaan yleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-asiakirjat ja päättää asettaa ne virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi sekä pyytää suunnitelmien johdosta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä osallisilta. Ehdotus hyväksyttiin. Todetaan, että valtuuston puheenjohtaja Vilho Laakso saapui klo tämän asian käsittelyn aikana.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 9/71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pasolanharjun asemakaava / hyväksymisvaihe 85/ /2011 KHALL Asikkalan kunta käynnistää omistamiensa tilojen Pasala ( ) ja Metsäpirtti ( ) sekä yksityisessä omistuksessa olevan tilan Pasalanpiha ( ) osalta asemakaavan laatimisen Pasolanharjun alueella Anianpellon kylässä. Asemakaavoitettava alue on n. 25 hehtaaria ja se on osoitettu v vahvistetussa Vääksyn osayleiskaavassa asumistoiminnoille. Suunnittelualueen osalta on järjestetty arkkitehtuurikilpailu, jonka ratkaisu on julkistettu Liite 1/ kartta Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola puh Kunnanhallitus päättää asettaa Pasolanharjun asemakaavahankkeen vi reille. Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Asikkalan kunnan toimesta on käynnistetty (khall ) Pasolanharjun asemakaavan laatiminen valtatien 24 varteen Vääksyn taajaman itäosaan. Kaavahankkeen vireille tulosta on ilmoitettu Päijät-Häme lehdessä Alueelle järjestetyn arkkitehtikilpailun jaetun 2. palkinnon voittajat Kari Nykänen, Arkkitehdit m3 Oy ja Sasu Marila, Arkkitehtitoimisto Sasu Marila suorittavat alu een asemakaavoituksen tarjouspyynnön mukai sesti. He ovat parhai ta laatimaan asemakaavan alueelle perehty neisyytensä ja ammatti taitonsa ansiosta. Samalla kunnan omat työt voi kohdistaa muihin projekteihin. Tarjouksen kokonaispalkkio on euroa. Kaavatyö on tarkoitus saada tehtyä vuoden 2012 aikana. Tarjous on pitkälti Häkälään tehdyn asemakaavoituk sen kaltainen. Pasolanharjun asemakaavoittamisen tarjous sisältää lisäksi havainnekuvan ja rakentamistapaohjeiden laatimisen.

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pasolanharjun asemakaavoitusta varten on myönnetty lisämäärärahaa vuodelle 2012 kaa voituksen asiantuntijapalveluihin euroa (kvalt ). Alueelle järjestetyssä arkkitehtikilpailussa oli mukana 19 suunnitelmaehdotusta, joista palkittujen ja lunastettujen ehdotusten aiheita ja ajatuksia on oikeus käyttää hyväkseen suunnittelussa tekijänoikeuslain mukaisesti. Kaavan aloitusasiakirjana laadittu MRL 63 :n mukainen osallis tumis- ja ar viointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavoitus prosessin ajaksi, ja sitä täydennetään tarvittaessa suunnittelun ede tessä. Alu eelle on tarkoitus kaavoittaa pääosin pientaloasumista Vääksyn pal velujen läheisyyteen. Valtatien 24 varteen tutkitaan liike- ja työpaik karakentamisen sijoittumista. Virkistysmahdollisuudet säily tetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aikana. Liite 2/ Pasolanharjun asemakaavan osallistumis- ja ar vioin tisuunnitelma Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy Pasolanharjun asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Pasolanharjun asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu Päijät-Häme lehdessä. Kaavoittaja on laatinut asemakaavaan liittyvät päivätyt, asemakaavan luonnosvaiheen karttaosan määräyksineen sekä luonnosvaiheen kaavaselostuksen liitteineen. Hankkeen osalta järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu erikseen sovittavana ajankohtana luonnosvaiheen nähtävillä olon yhteydessä.

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen asiakirjat on tarkoitus asettaa nähtäville MRL 62 ja MRA 30 mukaisesti väliseksi ajaksi. Luonnoksen virallisesta nähtäville asettamisesta ilmoitetaan paikallislehdessä ja aineisto laitetaan nähtäville kunnan ilmoitustaululle sekä kunnan internetsivuille. Nähtävillä olon aikana luonnoksesta pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä kaavahankkeen osallisilta. Kaavaluonnoksesta järjestetään asiasta kiinnostuneille kuntalaisille tarvittaessa kaavailta. Liite 2/ Pasolanharjun asemakaavan luonnosvaiheen karttaosa määräyksineen sekä luonnosvaiheen kaavaselostus liitteineen. Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy Anianpellon kylän, Pasolanharjun asemakaavan luonnosvaiheen asiakirjat ja päättää asettaa ne MRL 62 ja MRA 30 mukaisesti virallisesti nähtäville. Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Pasolanharjun asemakaavan luonnosvaiheen asiakirjat on pidetty nähtävillä MRL 62 ja MRA 30 mukaisesti välisenä aikana. Näh tävillä olon aikana luonnoksesta on pyydetty lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä kaavahankkeen osallisilta. Kaavoittaja on käynyt läpi nähtävillä olon aikana Pasolanharjun asemakaavaluonnoksesta saadut lausunnot / mielipiteet. Alueelle on laadittu meluselvitys ja hulevesisuunnitelma. Tie- ja katusuunnittelu tapahtuu kaavoituksen kanssa samanaikaisesti. Edellä mainittujen pohjalta kaavoittaja on laatinut päivitetyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman, asemakaa van selostuksen liitteineen sekä kaavaehdotuskartan määräyksi neen. Pasolanharjun asemakaavan ehdotusvaiheen asiakirjat on tarkoitus asettaa virallisesti nähtä ville MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti väliseksi ajak si. Ehdotuksen virallisesta nähtäville asetta misesta ilmoitetaan pai kallislehdessä, kunnan virallisella ilmoitustau lulla sekä kunnan inter netsivuilla. Nähtävillä olon aikana ehdo-

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus tuk sesta pyydetään lausun not kaava-asiakirjoissa mainituilta kaavahankkeen osallisilta. Kaa vasta järjestetään tarvittaessa yleisötilaisuus kaavasta kiinnostuneil le osallisille. Liite 2/ Pasolanharjun asemakaavan ehdotusvaiheen asiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy osaltaan Pasolanharjun asemakaavan ehdotusvaiheen asiakirjat liiteasiakirjoineen ja päättää asettaa ne virallisesti nähtäville (MRL 65 ja MRA 27 ). Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Pasolanharjun asemakaavan ehdotusvaiheen asiakirjat on pidetty nähtävillä MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti välise nä aikana. Nähtävillä olon aikana ehdotuksesta on pyydetty lausun not osallistumis- ja ar viointisuunnitelmaan merkityiltä kaavahankkeen osallisilta. Kaavoittaja on käynyt läpi nähtävillä olon aikana Pasolanharjun asemakaavaehdotuksesta saadut lausunnot / muistutukset, joiden pohjalta hän on laatinut päivätyt vahvistamisvaiheen kaava-asiakirjat. Liite 2/ Pasolanharjun asemakaavan hyväksymisvaiheen asiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy osaltaan Pasolanharjun asemakaavan asiakirjat liiteasiakirjoineen ja esittää edelleen val tuustolle päivätyn Pasolanharjun asemakaavan hyväksy mistä. Ehdotus hyväksyttiin.

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Suvirannan ranta-asemakaava / luonnosvaihe 104/ /2013 KHALL Yksityisen maanomistajan toimesta esitetään käynnistettäväksi ranta-asemakaavan laatiminen Asikkalassa Salon kylässä tilan Suviranta RN:o 16:28 alueella. Ranta-asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa tilan rakennuspaikkojen käyttö ja lisärakentaminen myönnettyjen rakennuslupien mukaisilla rakennuspaikoilla ja muodostaen tilalle edelleen 2 rakennuspaikkaa. Kaavoittajana hankkeessa toimii maanomistajan esittämä konsultti. Kaavoittaja on laatinut Suvirannan ranta-asemakaavan osallistumisja arviointisuunnitelman. Kaavan aloitusasiakirjana laadittu MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtävil le koko kaavoitusprosessin ajaksi, ja sitä täydennetään tarvittaessa suunnittelun edetessä. Liite 3/ Suvirannan ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Kunnanhallitus päättää asettaa Suvirannan ranta-asemakaavamuutoshankkeen vireille ja hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättää asettaa sen nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Kaavoittaja on laatinut Suvirannan ranta-asemakaavan luonnosvaiheen kaava-aineiston liitteineen. Luonnosvaiheen kaava-asiakirjat on tarkoitus asettaa virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan virallisesti Päijät-Häme lehdessä , kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla. Nähtävillä olon aikana suunnitelma-asiakirjoista pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä hankkeen osallisilta. Suunnittelun osalta järjestetään viranomaisneuvottelu. Liite 3/ Suvirannan ranta-asemakaavan luonnosvaiheen asiakirjat

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy laaditut Suvirannan ranta-asemakaavan luonnosvaiheen suunnitelma-asiakirjat ja päättää asettaa ne virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi sekä pyytää suunnitelmien johdosta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä osallisilta. Ehdotus hyväksyttiin.

15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Poikkeamisluvan myöntäminen Samuli Kosken hakemukseen Iso-Äiniöllä KHALL Samuli Koski omistaa Asikkalan kunnan, Iso-Äiniön kylässä sijaitsevat tilat Kissamäki (RN:o ) ja Ojala (RN:o ). Tilat ovat pinta-alaltaan m2:n ja m2:n suuruisia, ja sijaitse vat osoitteessa Hevonpääntie 1. Tilat ovat yhden talouden käytössä ja muodostavat yhdessä yhden rakennuspaikan. Alueella ei ole laa dittuja yleis- tai asemakaavoja, ja Päijät - Hämeen maakuntakaavas sa alue on merkitty maaseutukylänä. Samuli Koski hakee poikkeamislupaa omistamalleen kiinteistölle Kissamäki (RN:o ) uuden n. 73 krm2:n suuruisen talousra kennuksen rakentamiseksi. Koska alueella ei ole voimassa olevia kaavoja, ja hakija ei katso tarpeellisena muodostaa omistamistaan kahdesta erillisestä tilasta yhtä rekisteriyksikköä, on hakemus käsiteltävä poikkeamislupana kiinteistön pienen koon johdosta (Asikkalan kunnassa on määritetty haja-asutusrakennuspaikolle m2 minimi pinta-ala). Kaavoittamattomilla haja-asutusalueilla rakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Uusi haettu rakennus on osoitettu talousrakennuskäyttöön (autotalli + varasto). Rakennusoikeuteen laskettavaa rakennusoikeutta ei tilalla Kissamäki (RN:o ) ole käytetty aiemmin. Hakijan omistamalle toiselle kiinteistölle (Ojala RN:o ), jolla asuinrakennus sijaitsee, ei ole mahdollista sijoittaa haetun kokoista talousrakennusta kulkuyhteyksien sekä olemassa olevien rakennusten johdosta. Koska kyseessä on pieni yksittäistä kiinteistöä koskeva hanke, ei ole tarkoituksenmukaista ratkaista asiaa erillisellä raskaalla asemakaavan laadinnalla. Kohteessa on suoritettu maastokäynti, keskusteltu rakennustarkastajan kanssa, ja edellä mainittujen pohjalta on todettu järkevin toimintatapa. Koska toiminta poikkeaa olemassa olevasta alueen suunnittelua ja toteutusta ohjaavasta ai neistosta, edellyttää rakennusluvan myöntäminen MRL:n 173 :n mukaista poikkeuslupaa. Päätöksen asiasta tekee Asikkalan kunnan kunnanhallitus Naapuritonttien omistajia on kuultu poikkeamisluvan edellyttämällä tavalla (MRL 173/1 ja MRA 86/1)eikä heillä ole ollut huomautetta vaa aiotun hankkeen osalta. Liite 4/ poikkemislupa-asiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköpos ti:

16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus myöntää haetun rakennusoikeuden toteuttamisen hakemuksen mukaisesti. Asikkalan kunnanhallitus katsoo että hakemuksen tarkoittama hanke ei aiheuta haittaa muul le maankäytölle tai sen suunnittelulle ja että hakemuksessa esitetty toiminta voidaan parhaiten osoittaa ko. alueelle. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että päätös tulee ilmoittaa viivytyksettä tiedoksi Hämeen ELY-keskukselle. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Ehdotus hyväksyttiin.

17 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Poikkeamisluvan myöntäminen Hannu Arosen ja Leena-Maija Marjasen hakemukseen Taimitiellä Vääksyssä KHALL Hannu Aronen ja Leena-Maija Marjanen hallitsevat Asikkalan kunnan, Asik ka lan kylässä Vääksyssä sijaitsevan Kesäkoto (RN:o ) ni misen n m2:n suuruisen tilan. Alue on oikeusvaikutteisessa Vääksyn osayleiskaavassa (vahv ) osoitettu pientalojen asuinalueeksi (AP). Alue kuuluu kyläkuvallisesti arvokkaaseen Kur hilan, Hillilän ja Syrjäntaustan kulttuurimaisemaan (sk 2/2), maakun nallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Alueella ei ole voi massa olevaa asemakaavaa. Hannu Aronen ja Leena-Maija Marjanen hakevat poikkeamislupaa hallitsemalleen kiinteistölle uuden toistaiseksi vapaa-ajan käyttöön tu le van ym pä ri vuotisen rakennuksen rakentamiselle, purettavan asuin raken nuk sen tilalle. Alueella on voimassa v oikeusvaikutteinen osa yleiskaa va. Rakennusoikeutta kaava mahdollistaa alueelle te hok kuudella e=0,10 (ympärivuotinen haja-asutustyyppinen raken tami nen). Tällä hetkellä kiinteistöllä on käytetty rakennusoikeutta n. 75 krm2 (vanha lomakäytössä oleva asuinrakennus n. 50 krm2 + sauna 15 krm2 + talousrakennus 10 krm2). Rakennustoimenpiteen yhtey dessä on tar koitus purkaa vanha asuinrakennus sekä talousraken nus niiden hei kon kunnon johdosta (yht. n. 60 krm2). Kiinteistölle haetaan uutta asuinrakennuksen rakennusoikeutta 150 krm2, jolloin kokonaisra kennusoikeudeksi kiinteistöllä muodostuu 165 krm2. Uusi asuinra kennus on tarkoitus rakentaa vanhan purettavan asuinrakennuksen paikalle, ja se on tarkoitus toteuttaa paritalona. Koska kyseessä on pieni yksittäistä kiinteistöä koskeva hanke, ei ole tarkoituksenmu kaista ratkaista asiaa erillisellä raskaalla asemakaavan laadinnalla. Kohteessa on suoritettu maastokäynti, keskusteltu Asikkalan kunnan rakennustarkastajan kanssa, ja edellä mainittujen pohjalta todettu järkevin toimintatapa. Koska toiminta poikkeaa olemassa olevasta alueen suunnittelua ja toteutusta ohjaavasta ai neistosta, edellyttää rakennusluvan myöntäminen MRL:n 173 :n mukaista poikkeuslupaa. Päätöksen asiasta tekee Asikkalan kun nanhallitus Naapuritonttien omistajia on kuultu poikkeamisluvan edellyttämällä tavalla (MRL 173/1 ja MRA 86/1)eikä heillä ole ollut huomautettavaa aiotun hankkeen osalta. Liite 5/ poikkeamislupahakemusasiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti:

18 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus myöntää haetun uuden rakennusoikeuden hakemuksen mukaisesti. Asikkalan kunnanhallitus katsoo, että hakemuksen tarkoittama hanke ei aiheuta haittaa muulle maankäytölle tai sen suunnittelulle alueella ja että hakemuksessa esitetty toiminta voi daan parhaiten osoittaa ko. alueelle. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että päätös tulee ilmoittaa viivytyksettä tiedoksi Hämeen ELY-keskukselle. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Ehdotus hyväksyttiin.

19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Suunnittelutarveratkaisu Antti ja Arja-Liisa Niittylän hakemukseen Asikkalan kunnan Syrjäntauksessa KHALL Antti ja Arja-Liisa Niittylä omistavat m2:n suuruisen maa-alueen, eli tilan Tommola Rn:o , Asikkalan kunnan Asikkalan kylässä, Vääksyn Syrjäntauksessa. Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Alueen (Syrjäntaus) pääasiallinen käyttötarkoitus on ympärivuotinen asuminen. Kiinteistön välittömässä läheisyydessä sijaitsee useita ympärivuotisia asuntoja. Alue kuuluu Asikkalan kunnan vesihuollon vaikutusalueeseen. Hakemuksen kiinteistön osalta ei rakennusoikeutta ole tähän mennessä käytetty vielä ollenkaan. Antti ja Arja-Liisa Niittylä hakevat lupaa haja-asutusalueelle rakennettavalle n. 125 m2:n suu ruiselle omakotitalolle, 37 m2:n suuruiselle pi hasaunalle ja 67 m2:n suu ruiselle autokatokselle Vääksyn Syrjän tauk seen. Rakennusoikeudel lista kokonaiskerrosalaa esitetään käy tettä väksi 162 krm2 (asuinrakennus + sauna). Kaavoittamattomilla ha ja-asu tusalueilla rakennustehok kuus on 10% rakennuspaikan pin ta-alasta, mikä tarkoittaa hakemuk sen kiinteistöllä 405 krm2 maksi mi raken nusoikeutta. Rakennushankkeen laajuuden, hankkeen sijainnin, ympäröivän asutuksen laajuuden sekä maankäytön tilanteen johdosta, kyseinen alue muodostaa maan käyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaisen suunnittelutarvealueen, jolle rakennusluvan myöntäminen edellyttää MRL 137 :n mukaista poik keamislupaa. Päätöksen asiasta tekee Asikkalan kunnanhallitus. Naapuritonttien omistajia on kuultu poikkeamisluvan edellyttämällä tavalla (MRL 173/1 ja MRA 86/1)eikä heillä ole ollut huomautetta vaa aiotun hankkeen osalta. Liite 6/ suunnittelutarvehakemusasiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus katsoo, että hakemuksen toimenpide täydentää Syrjäntauksen alueella jo ennestään olevaa yhdyskuntarakennetta. Siten kunnanhallitus päättää hyväksyä esitetyn hakemuksen suunnittelu tarveratkaisuksi mainituin ehdoin: uudet rakennukset tulee liittää Asikkalan kunnan vesihuoltojärjestel mään. Asikkalan kunnanhallitus lisäksi toteaa, että päätös tulee ilmoittaa viivytyksettä tiedoksi Hä meen ELY - keskukselle.

20 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Päätös annetaan julkipanon jälkeen Ehdotus hyväksyttiin.

21 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Lausunto hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä tehtyihin valituksiin / Ruotsalaisen rantaosayleiskaava 158/ /2011 YMPLTK Asikkalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt v kaavoituksen talousarvioon määrärahan rantaosayleiskaavan laatimisen käynnistämiseksi. Hei nolan kaupun ki on lähestynyt Asikkalan kuntaa samasta aiheesta tarkoituksenaan laatia omille Ruotsalaisen ranta-alueilleen ran ta-osayleiskaava, kos ka yhteisestä osayleiskaavasta on työsuorittei den kautta merkittävää taloudellista etua. Yleiskaavoituksella on tarkoitus saattaa Ruotsalaisen, Kymenvirran ja Rutalahden rantarakentaminen suunnitelmallisen maankäytön piiriin. Hankkeella turvataan luonnonsuojelun, virkistyksen, matkailun ja loma-asumisen tarpeet. Heinolan kaupunki ja Asikkalan ympäristölautakunta on pyytäneet yhteistä suunnittelutarjousta rantaosayleiskaavan laatimisesta kuudelta eri suunnittelutoimistolta. Tarjoukset on tullut toimittaa molemmille hakijoille klo. 15:00 mennessä. Tarjouspyynnön liitteeksi on kunnan puolesta suunniteltavasta alueesta esitetty likimain rajattu kartta. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu että valintakriteerinä valittaessa työn toteuttajaa käytetään kokonaistaloudellisuutta, joka sisältää hinnan (painotus 60%) lisäksi mm. työhön osallistuvien henkilöjen tietojen, taitojen, kokemuksen sekä referenssien (painotus 30%) sekä esitetyn työohjelman arviointia (painotus 10%). Päätös asiasta tehdään mahdollisimman nopeasti tarjousten jättämisestä. Osayleiskaavatyö olisi tarkoitus käynnistää kesän 2007 aikana. Molemmat hakijat ovat pidättäneet itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset joko kokonaan tai osittain. Asikkalan kuntaan on toimitettu määräajan puitteissa kaksi (2) suunnittelutarjousta. Yksi tarjous on tullut myöhässä joten se on hylätty. Kaikki määräaikaan toimitetut tarjoukset ovat täyttäneet tarjouspyynnössä esitetyt minimivaatimukset. Pisteyttävän vertailun pohjalta Suunnittelukeskus Oy:n tarjous täyttää tarjouspyynnössä esitetyt toiminnalliset sekä laadulliset vaatimukset sekä on kokonaishankintahinnaltaan edullisin. Suunnittelukeskus Oy:n tarjouksen kokonaishinta on (euroa) + yleiskaavan internetsivu optio (euroa), alv 0%.

22 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valmistelija/lisätietoja Samuli Kantola, puh. (03) , , sähköposti: (SK) Ympäristölautakunta: 1. hyväksyy osaltaan Suunnittelukeskus Oy:n laatimaan Asikkalan kunnan, Ruotsalaisen, Kymenvirran ja Rutalahden rantaosayleiskaavan ehdotusvaiheeseen asti kokonaistaloudellisesti edullisimpaan hintaan /euroa (alv 0%) ja tarvittaessa jatkaa toimeksiantoa muistutusten yms. käsittelyä veloitusperusteena tarjouksen mukaiset SKOL-laskutusluokat 2. päättää tilata samalla kaavaprojektin internet-sivujen laadinnan hintaan /euroa (alv 0%) 3. asettaa tavoiteaikataulun luonnosvaiheelle maaliskuu 2008 ja eh dotusvaiheelle joulukuu esittää edelleen kunnanhallitukselle rantaosayleiskaa van käynnis tämistä Asikkalan kunnan osalta Ruotsalaisen, Kymen virran sekä Rutalahden alueelle edellä mainituin ehdoin. Ehdotus hyväksyttiin. YMPLTK Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan osalta on järjestetty tarvittavat työneuvottelut sekä lisäksi erillinen suunnittelun ohjausryhmän kokous Heinolassa. Edellisten pohjalta suunnittelija on laatinut kokouksesta muistion sekä Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Suunnittelija on toimittanut kuntaan päivätyn tarkistetun Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Suunnitelmassa on tehty läpileikkaus suunnittelualueen lähtötilanteesta, toimintojen edellytyksistä sekä tulevaisuuden mukanaan tuomista vaatimuksista. Osallistumis- ja arviointi suunnitelmaa tarkistetaan työn edetessä tarvittavissa määrin ja sen osalta järjestetään erillinen viranomaisneuvottelu.

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73 Valtuusto Aika 17.02.2014 klo 18:00-21:25 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Kunnanhallitus 23.11.2009 AIKA 18:30-21:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 269 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 Valtuusto 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.3.2015 klo 18:30 20.17 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot