ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71 Kunnanhallitus Aika klo 17:00-19:59 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Vesivehmaan osayleiskaava /ehdotusvaihe Pasolanharjun asemakaava / hyväksymisvaihe Suvirannan ranta-asemakaava / luonnosvaihe Poikkeamisluvan myöntäminen Samuli Kosken hakemukseen Iso-Äiniöllä Poikkeamisluvan myöntäminen Hannu Arosen ja Leena-Maija Marjasen hakemukseen Taimitiellä Vääksyssä 154 Suunnittelutarveratkaisu Antti ja Arja-Liisa Niittylän hakemukseen Asikkalan kunnan Syrjäntauksessa 155 Lausunto hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä tehtyihin valituksiin / Ruotsalaisen rantaosayleiskaava Tonttien rinnakkaismyynti Wellamo-opiston johtokunnan täydennysvaali Tuoterenkaan ostopalvelusopimus Lausunto Päijät-Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutosehdotuksesta 160 Lausunnon antaminen Hollolan kunnan perusturvatoimialan johtosääntöluonnoksesta Asikkalan kunnan mielipide Päijät-Hämeen jätteenkuljetusjärjestelmästä Kuntarakenneselvityksen aloittaminen / Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin kunnat Liittyminen HINKU-kunnaksi Tiedoksiantoasiat Asikkalan Nuorisoasunnot ry:n hakemus kunnan takaukselle Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna Vuoden 2012 arviointikertomus 56

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 2/ Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen Talouden tasapainottamisohjelma ja talousarvioraami vuodelle

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 3/71 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kitala Kari puheenjohtaja Riihilahti Tuomo I vpj. Hasala Hanna II vpj. Moilanen Aaro jäsen Mäkinen Hannu varajäsen Terttu Mäkisen henkilökohtainen varajäsen Vartiainen Mika jäsen Poissa Mäkinen Terttu jäsen Palokangas-Viitanen Merja jäsen Muut läsnä Laakso Vilho valtuuston pj. saapui klo 17.10, 149 käsittelyn aikana ja poistui klo :n 169 käsittelyn aikana Toukola Heikki valtuuston II vpj. Nieminen Juri kunnanjohtaja, esittelijä Rissanen Jaana hallintojohtaja, sihteeri Kantola Samuli kaavoituspäällikkö läsnä klo , :t Pispa Aapo talousjohtaja läsnä klo , :t Allekirjoitukset Kari Kitala Puheenjohtaja Jaana Rissanen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm 5 / Tarkastuspvm 3 / Mika Vartiainen Hanna Hasala

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 4/71 Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnanviraston neuvonta, 7 / Virka-asema ja allekirjoitus hallintojohtaja Jaana Rissanen Lisätietoja antavat Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh. (03) , , sähköposti:

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 5/71 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KHALL Kokouskutsu on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu kunnanhallituksen jäsenille, varajäsenille ja valtuuston puheenjohtajille, joten puheenjohtaja toteaa kokouksen asianmukaisesti kool lekut su tuk si ja mi kä li enemmän kuin puolet jäsenistä on saapu villa, myöskin pää tös val taiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 6/71 Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Mika Vartiaisen ja Hanna Hasalan. Ehdotus hyväksyttiin.

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 7/71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vesivehmaan osayleiskaava /ehdotusvaihe 16/ /2011 KHALL Vesivehmaan suunnittelun käynnistämiseen ja osayleiskaavan luonnosvaiheeseen tähtäävät asukasillat on järjestetty Vesivehmaan nuorisoseurantalolla , ja Maanomistajilla on ollut mahdollista antaa kehittämisehdotuksia ennen virallista luonnosvaihetta. Kaavoittaja on aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun palautteiden sekä ns. 0-kaavan pohjalta työstänyt päivätyn kaavaluonnoksen liiteasiakirjoineen. Suunnittelutyötä on tehty vuorovaikutteisesti yhdessä kyläläisten, muiden viranomaisten, viranhaltijoiden, kunnan luottamushenkilöiden sekä muiden eri osallistahojen kesken. Luonnosvaiheen kaava-asiakirjat on tarkoitus asettaa virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan virallisesti Etelä-Suomen Sanomissa, Helsingin Sanomissa, Päijät-Häme lehdessä, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla. Nähtävillä olon aikana suunnitelma-asiakirjoista pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä hankkeen osallisilta. Lisäksi kaavaluonnoksen sisällöstä järjestetään asukastilaisuus kaikille asiasta kiinnostuneille. Suunnittelun osalta järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. Liite 2/ Vesivehmaan osayleiskaavan luonnosvaiheen asiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy laaditut Vesivehmaan osayleiskaavan luonnosvaiheen suunnitelma-asiakirjat ja päättää asettaa ne virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi sekä pyytää suunnitelmien johdosta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä osallisilta. Ehdotus hyväksyttiin. Vilho Laakso poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 8/71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KHALL Vesivehmaan osayleiskaavan luonnosvaihe on ollut virallisesti nähtävänä välisenä aikana. Kaavasta on pyydetty lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä hankkeen osallisilta. Kaavahankkeesta on järjestetty asukastilaisuus sekä pidetty viranomaisneuvottelu Alueella on pidetty tiekävely Kolunkulmantie tielinjauksen parantamiseksi kylän edustajien ja kunnan virkamiesten kesken. Kaavan ohjausryhmä on käsitellyt luonnosvaiheesta saatuja lausuntoja ja mielipiteitä kokouksessaan Ampumaradan, moottoriratojen ja lentokentän alueelle tehty meluselvitys valmistui Edellä mainittujen pohjalta on tehty tarvittavia muutoksia ehdotusvaiheen asiakirjoihin. Ehdotusvaiheen kaava-asiakirjat on tarkoitus asettaa virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan virallisesti Päijät-Häme -lehdessä , kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla. Nähtävillä olon aikana suunnitelma-asiakirjoista pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä hankkeen osallisilta. Yleisötilaisuus järjestetään tarvittaessa. Kaavaehdotuksesta pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu, johon kutsutaan Asikkalan kunnan edustajat, kaavaa laativa konsultti ja ne viranomaiset, joiden toimialaa asia koskee. Liite 1/ Vesivehmaan yleiskaavan ehdo tusvaiheen kaava-asiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Kunnanhallitus hyväksyy laaditut Vesivehmaan yleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-asiakirjat ja päättää asettaa ne virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi sekä pyytää suunnitelmien johdosta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä osallisilta. Ehdotus hyväksyttiin. Todetaan, että valtuuston puheenjohtaja Vilho Laakso saapui klo tämän asian käsittelyn aikana.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 9/71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pasolanharjun asemakaava / hyväksymisvaihe 85/ /2011 KHALL Asikkalan kunta käynnistää omistamiensa tilojen Pasala ( ) ja Metsäpirtti ( ) sekä yksityisessä omistuksessa olevan tilan Pasalanpiha ( ) osalta asemakaavan laatimisen Pasolanharjun alueella Anianpellon kylässä. Asemakaavoitettava alue on n. 25 hehtaaria ja se on osoitettu v vahvistetussa Vääksyn osayleiskaavassa asumistoiminnoille. Suunnittelualueen osalta on järjestetty arkkitehtuurikilpailu, jonka ratkaisu on julkistettu Liite 1/ kartta Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola puh Kunnanhallitus päättää asettaa Pasolanharjun asemakaavahankkeen vi reille. Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Asikkalan kunnan toimesta on käynnistetty (khall ) Pasolanharjun asemakaavan laatiminen valtatien 24 varteen Vääksyn taajaman itäosaan. Kaavahankkeen vireille tulosta on ilmoitettu Päijät-Häme lehdessä Alueelle järjestetyn arkkitehtikilpailun jaetun 2. palkinnon voittajat Kari Nykänen, Arkkitehdit m3 Oy ja Sasu Marila, Arkkitehtitoimisto Sasu Marila suorittavat alu een asemakaavoituksen tarjouspyynnön mukai sesti. He ovat parhai ta laatimaan asemakaavan alueelle perehty neisyytensä ja ammatti taitonsa ansiosta. Samalla kunnan omat työt voi kohdistaa muihin projekteihin. Tarjouksen kokonaispalkkio on euroa. Kaavatyö on tarkoitus saada tehtyä vuoden 2012 aikana. Tarjous on pitkälti Häkälään tehdyn asemakaavoituk sen kaltainen. Pasolanharjun asemakaavoittamisen tarjous sisältää lisäksi havainnekuvan ja rakentamistapaohjeiden laatimisen.

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pasolanharjun asemakaavoitusta varten on myönnetty lisämäärärahaa vuodelle 2012 kaa voituksen asiantuntijapalveluihin euroa (kvalt ). Alueelle järjestetyssä arkkitehtikilpailussa oli mukana 19 suunnitelmaehdotusta, joista palkittujen ja lunastettujen ehdotusten aiheita ja ajatuksia on oikeus käyttää hyväkseen suunnittelussa tekijänoikeuslain mukaisesti. Kaavan aloitusasiakirjana laadittu MRL 63 :n mukainen osallis tumis- ja ar viointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavoitus prosessin ajaksi, ja sitä täydennetään tarvittaessa suunnittelun ede tessä. Alu eelle on tarkoitus kaavoittaa pääosin pientaloasumista Vääksyn pal velujen läheisyyteen. Valtatien 24 varteen tutkitaan liike- ja työpaik karakentamisen sijoittumista. Virkistysmahdollisuudet säily tetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aikana. Liite 2/ Pasolanharjun asemakaavan osallistumis- ja ar vioin tisuunnitelma Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy Pasolanharjun asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Pasolanharjun asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu Päijät-Häme lehdessä. Kaavoittaja on laatinut asemakaavaan liittyvät päivätyt, asemakaavan luonnosvaiheen karttaosan määräyksineen sekä luonnosvaiheen kaavaselostuksen liitteineen. Hankkeen osalta järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu erikseen sovittavana ajankohtana luonnosvaiheen nähtävillä olon yhteydessä.

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen asiakirjat on tarkoitus asettaa nähtäville MRL 62 ja MRA 30 mukaisesti väliseksi ajaksi. Luonnoksen virallisesta nähtäville asettamisesta ilmoitetaan paikallislehdessä ja aineisto laitetaan nähtäville kunnan ilmoitustaululle sekä kunnan internetsivuille. Nähtävillä olon aikana luonnoksesta pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä kaavahankkeen osallisilta. Kaavaluonnoksesta järjestetään asiasta kiinnostuneille kuntalaisille tarvittaessa kaavailta. Liite 2/ Pasolanharjun asemakaavan luonnosvaiheen karttaosa määräyksineen sekä luonnosvaiheen kaavaselostus liitteineen. Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy Anianpellon kylän, Pasolanharjun asemakaavan luonnosvaiheen asiakirjat ja päättää asettaa ne MRL 62 ja MRA 30 mukaisesti virallisesti nähtäville. Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Pasolanharjun asemakaavan luonnosvaiheen asiakirjat on pidetty nähtävillä MRL 62 ja MRA 30 mukaisesti välisenä aikana. Näh tävillä olon aikana luonnoksesta on pyydetty lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä kaavahankkeen osallisilta. Kaavoittaja on käynyt läpi nähtävillä olon aikana Pasolanharjun asemakaavaluonnoksesta saadut lausunnot / mielipiteet. Alueelle on laadittu meluselvitys ja hulevesisuunnitelma. Tie- ja katusuunnittelu tapahtuu kaavoituksen kanssa samanaikaisesti. Edellä mainittujen pohjalta kaavoittaja on laatinut päivitetyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman, asemakaa van selostuksen liitteineen sekä kaavaehdotuskartan määräyksi neen. Pasolanharjun asemakaavan ehdotusvaiheen asiakirjat on tarkoitus asettaa virallisesti nähtä ville MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti väliseksi ajak si. Ehdotuksen virallisesta nähtäville asetta misesta ilmoitetaan pai kallislehdessä, kunnan virallisella ilmoitustau lulla sekä kunnan inter netsivuilla. Nähtävillä olon aikana ehdo-

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus tuk sesta pyydetään lausun not kaava-asiakirjoissa mainituilta kaavahankkeen osallisilta. Kaa vasta järjestetään tarvittaessa yleisötilaisuus kaavasta kiinnostuneil le osallisille. Liite 2/ Pasolanharjun asemakaavan ehdotusvaiheen asiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy osaltaan Pasolanharjun asemakaavan ehdotusvaiheen asiakirjat liiteasiakirjoineen ja päättää asettaa ne virallisesti nähtäville (MRL 65 ja MRA 27 ). Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Pasolanharjun asemakaavan ehdotusvaiheen asiakirjat on pidetty nähtävillä MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti välise nä aikana. Nähtävillä olon aikana ehdotuksesta on pyydetty lausun not osallistumis- ja ar viointisuunnitelmaan merkityiltä kaavahankkeen osallisilta. Kaavoittaja on käynyt läpi nähtävillä olon aikana Pasolanharjun asemakaavaehdotuksesta saadut lausunnot / muistutukset, joiden pohjalta hän on laatinut päivätyt vahvistamisvaiheen kaava-asiakirjat. Liite 2/ Pasolanharjun asemakaavan hyväksymisvaiheen asiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy osaltaan Pasolanharjun asemakaavan asiakirjat liiteasiakirjoineen ja esittää edelleen val tuustolle päivätyn Pasolanharjun asemakaavan hyväksy mistä. Ehdotus hyväksyttiin.

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Suvirannan ranta-asemakaava / luonnosvaihe 104/ /2013 KHALL Yksityisen maanomistajan toimesta esitetään käynnistettäväksi ranta-asemakaavan laatiminen Asikkalassa Salon kylässä tilan Suviranta RN:o 16:28 alueella. Ranta-asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa tilan rakennuspaikkojen käyttö ja lisärakentaminen myönnettyjen rakennuslupien mukaisilla rakennuspaikoilla ja muodostaen tilalle edelleen 2 rakennuspaikkaa. Kaavoittajana hankkeessa toimii maanomistajan esittämä konsultti. Kaavoittaja on laatinut Suvirannan ranta-asemakaavan osallistumisja arviointisuunnitelman. Kaavan aloitusasiakirjana laadittu MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtävil le koko kaavoitusprosessin ajaksi, ja sitä täydennetään tarvittaessa suunnittelun edetessä. Liite 3/ Suvirannan ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Kunnanhallitus päättää asettaa Suvirannan ranta-asemakaavamuutoshankkeen vireille ja hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättää asettaa sen nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Kaavoittaja on laatinut Suvirannan ranta-asemakaavan luonnosvaiheen kaava-aineiston liitteineen. Luonnosvaiheen kaava-asiakirjat on tarkoitus asettaa virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan virallisesti Päijät-Häme lehdessä , kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla. Nähtävillä olon aikana suunnitelma-asiakirjoista pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä hankkeen osallisilta. Suunnittelun osalta järjestetään viranomaisneuvottelu. Liite 3/ Suvirannan ranta-asemakaavan luonnosvaiheen asiakirjat

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy laaditut Suvirannan ranta-asemakaavan luonnosvaiheen suunnitelma-asiakirjat ja päättää asettaa ne virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi sekä pyytää suunnitelmien johdosta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä osallisilta. Ehdotus hyväksyttiin.

15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Poikkeamisluvan myöntäminen Samuli Kosken hakemukseen Iso-Äiniöllä KHALL Samuli Koski omistaa Asikkalan kunnan, Iso-Äiniön kylässä sijaitsevat tilat Kissamäki (RN:o ) ja Ojala (RN:o ). Tilat ovat pinta-alaltaan m2:n ja m2:n suuruisia, ja sijaitse vat osoitteessa Hevonpääntie 1. Tilat ovat yhden talouden käytössä ja muodostavat yhdessä yhden rakennuspaikan. Alueella ei ole laa dittuja yleis- tai asemakaavoja, ja Päijät - Hämeen maakuntakaavas sa alue on merkitty maaseutukylänä. Samuli Koski hakee poikkeamislupaa omistamalleen kiinteistölle Kissamäki (RN:o ) uuden n. 73 krm2:n suuruisen talousra kennuksen rakentamiseksi. Koska alueella ei ole voimassa olevia kaavoja, ja hakija ei katso tarpeellisena muodostaa omistamistaan kahdesta erillisestä tilasta yhtä rekisteriyksikköä, on hakemus käsiteltävä poikkeamislupana kiinteistön pienen koon johdosta (Asikkalan kunnassa on määritetty haja-asutusrakennuspaikolle m2 minimi pinta-ala). Kaavoittamattomilla haja-asutusalueilla rakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Uusi haettu rakennus on osoitettu talousrakennuskäyttöön (autotalli + varasto). Rakennusoikeuteen laskettavaa rakennusoikeutta ei tilalla Kissamäki (RN:o ) ole käytetty aiemmin. Hakijan omistamalle toiselle kiinteistölle (Ojala RN:o ), jolla asuinrakennus sijaitsee, ei ole mahdollista sijoittaa haetun kokoista talousrakennusta kulkuyhteyksien sekä olemassa olevien rakennusten johdosta. Koska kyseessä on pieni yksittäistä kiinteistöä koskeva hanke, ei ole tarkoituksenmukaista ratkaista asiaa erillisellä raskaalla asemakaavan laadinnalla. Kohteessa on suoritettu maastokäynti, keskusteltu rakennustarkastajan kanssa, ja edellä mainittujen pohjalta on todettu järkevin toimintatapa. Koska toiminta poikkeaa olemassa olevasta alueen suunnittelua ja toteutusta ohjaavasta ai neistosta, edellyttää rakennusluvan myöntäminen MRL:n 173 :n mukaista poikkeuslupaa. Päätöksen asiasta tekee Asikkalan kunnan kunnanhallitus Naapuritonttien omistajia on kuultu poikkeamisluvan edellyttämällä tavalla (MRL 173/1 ja MRA 86/1)eikä heillä ole ollut huomautetta vaa aiotun hankkeen osalta. Liite 4/ poikkemislupa-asiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköpos ti:

16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus myöntää haetun rakennusoikeuden toteuttamisen hakemuksen mukaisesti. Asikkalan kunnanhallitus katsoo että hakemuksen tarkoittama hanke ei aiheuta haittaa muul le maankäytölle tai sen suunnittelulle ja että hakemuksessa esitetty toiminta voidaan parhaiten osoittaa ko. alueelle. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että päätös tulee ilmoittaa viivytyksettä tiedoksi Hämeen ELY-keskukselle. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Ehdotus hyväksyttiin.

17 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Poikkeamisluvan myöntäminen Hannu Arosen ja Leena-Maija Marjasen hakemukseen Taimitiellä Vääksyssä KHALL Hannu Aronen ja Leena-Maija Marjanen hallitsevat Asikkalan kunnan, Asik ka lan kylässä Vääksyssä sijaitsevan Kesäkoto (RN:o ) ni misen n m2:n suuruisen tilan. Alue on oikeusvaikutteisessa Vääksyn osayleiskaavassa (vahv ) osoitettu pientalojen asuinalueeksi (AP). Alue kuuluu kyläkuvallisesti arvokkaaseen Kur hilan, Hillilän ja Syrjäntaustan kulttuurimaisemaan (sk 2/2), maakun nallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Alueella ei ole voi massa olevaa asemakaavaa. Hannu Aronen ja Leena-Maija Marjanen hakevat poikkeamislupaa hallitsemalleen kiinteistölle uuden toistaiseksi vapaa-ajan käyttöön tu le van ym pä ri vuotisen rakennuksen rakentamiselle, purettavan asuin raken nuk sen tilalle. Alueella on voimassa v oikeusvaikutteinen osa yleiskaa va. Rakennusoikeutta kaava mahdollistaa alueelle te hok kuudella e=0,10 (ympärivuotinen haja-asutustyyppinen raken tami nen). Tällä hetkellä kiinteistöllä on käytetty rakennusoikeutta n. 75 krm2 (vanha lomakäytössä oleva asuinrakennus n. 50 krm2 + sauna 15 krm2 + talousrakennus 10 krm2). Rakennustoimenpiteen yhtey dessä on tar koitus purkaa vanha asuinrakennus sekä talousraken nus niiden hei kon kunnon johdosta (yht. n. 60 krm2). Kiinteistölle haetaan uutta asuinrakennuksen rakennusoikeutta 150 krm2, jolloin kokonaisra kennusoikeudeksi kiinteistöllä muodostuu 165 krm2. Uusi asuinra kennus on tarkoitus rakentaa vanhan purettavan asuinrakennuksen paikalle, ja se on tarkoitus toteuttaa paritalona. Koska kyseessä on pieni yksittäistä kiinteistöä koskeva hanke, ei ole tarkoituksenmu kaista ratkaista asiaa erillisellä raskaalla asemakaavan laadinnalla. Kohteessa on suoritettu maastokäynti, keskusteltu Asikkalan kunnan rakennustarkastajan kanssa, ja edellä mainittujen pohjalta todettu järkevin toimintatapa. Koska toiminta poikkeaa olemassa olevasta alueen suunnittelua ja toteutusta ohjaavasta ai neistosta, edellyttää rakennusluvan myöntäminen MRL:n 173 :n mukaista poikkeuslupaa. Päätöksen asiasta tekee Asikkalan kun nanhallitus Naapuritonttien omistajia on kuultu poikkeamisluvan edellyttämällä tavalla (MRL 173/1 ja MRA 86/1)eikä heillä ole ollut huomautettavaa aiotun hankkeen osalta. Liite 5/ poikkeamislupahakemusasiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti:

18 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus myöntää haetun uuden rakennusoikeuden hakemuksen mukaisesti. Asikkalan kunnanhallitus katsoo, että hakemuksen tarkoittama hanke ei aiheuta haittaa muulle maankäytölle tai sen suunnittelulle alueella ja että hakemuksessa esitetty toiminta voi daan parhaiten osoittaa ko. alueelle. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että päätös tulee ilmoittaa viivytyksettä tiedoksi Hämeen ELY-keskukselle. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Ehdotus hyväksyttiin.

19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Suunnittelutarveratkaisu Antti ja Arja-Liisa Niittylän hakemukseen Asikkalan kunnan Syrjäntauksessa KHALL Antti ja Arja-Liisa Niittylä omistavat m2:n suuruisen maa-alueen, eli tilan Tommola Rn:o , Asikkalan kunnan Asikkalan kylässä, Vääksyn Syrjäntauksessa. Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Alueen (Syrjäntaus) pääasiallinen käyttötarkoitus on ympärivuotinen asuminen. Kiinteistön välittömässä läheisyydessä sijaitsee useita ympärivuotisia asuntoja. Alue kuuluu Asikkalan kunnan vesihuollon vaikutusalueeseen. Hakemuksen kiinteistön osalta ei rakennusoikeutta ole tähän mennessä käytetty vielä ollenkaan. Antti ja Arja-Liisa Niittylä hakevat lupaa haja-asutusalueelle rakennettavalle n. 125 m2:n suu ruiselle omakotitalolle, 37 m2:n suuruiselle pi hasaunalle ja 67 m2:n suu ruiselle autokatokselle Vääksyn Syrjän tauk seen. Rakennusoikeudel lista kokonaiskerrosalaa esitetään käy tettä väksi 162 krm2 (asuinrakennus + sauna). Kaavoittamattomilla ha ja-asu tusalueilla rakennustehok kuus on 10% rakennuspaikan pin ta-alasta, mikä tarkoittaa hakemuk sen kiinteistöllä 405 krm2 maksi mi raken nusoikeutta. Rakennushankkeen laajuuden, hankkeen sijainnin, ympäröivän asutuksen laajuuden sekä maankäytön tilanteen johdosta, kyseinen alue muodostaa maan käyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaisen suunnittelutarvealueen, jolle rakennusluvan myöntäminen edellyttää MRL 137 :n mukaista poik keamislupaa. Päätöksen asiasta tekee Asikkalan kunnanhallitus. Naapuritonttien omistajia on kuultu poikkeamisluvan edellyttämällä tavalla (MRL 173/1 ja MRA 86/1)eikä heillä ole ollut huomautetta vaa aiotun hankkeen osalta. Liite 6/ suunnittelutarvehakemusasiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus katsoo, että hakemuksen toimenpide täydentää Syrjäntauksen alueella jo ennestään olevaa yhdyskuntarakennetta. Siten kunnanhallitus päättää hyväksyä esitetyn hakemuksen suunnittelu tarveratkaisuksi mainituin ehdoin: uudet rakennukset tulee liittää Asikkalan kunnan vesihuoltojärjestel mään. Asikkalan kunnanhallitus lisäksi toteaa, että päätös tulee ilmoittaa viivytyksettä tiedoksi Hä meen ELY - keskukselle.

20 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Päätös annetaan julkipanon jälkeen Ehdotus hyväksyttiin.

21 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Lausunto hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä tehtyihin valituksiin / Ruotsalaisen rantaosayleiskaava 158/ /2011 YMPLTK Asikkalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt v kaavoituksen talousarvioon määrärahan rantaosayleiskaavan laatimisen käynnistämiseksi. Hei nolan kaupun ki on lähestynyt Asikkalan kuntaa samasta aiheesta tarkoituksenaan laatia omille Ruotsalaisen ranta-alueilleen ran ta-osayleiskaava, kos ka yhteisestä osayleiskaavasta on työsuorittei den kautta merkittävää taloudellista etua. Yleiskaavoituksella on tarkoitus saattaa Ruotsalaisen, Kymenvirran ja Rutalahden rantarakentaminen suunnitelmallisen maankäytön piiriin. Hankkeella turvataan luonnonsuojelun, virkistyksen, matkailun ja loma-asumisen tarpeet. Heinolan kaupunki ja Asikkalan ympäristölautakunta on pyytäneet yhteistä suunnittelutarjousta rantaosayleiskaavan laatimisesta kuudelta eri suunnittelutoimistolta. Tarjoukset on tullut toimittaa molemmille hakijoille klo. 15:00 mennessä. Tarjouspyynnön liitteeksi on kunnan puolesta suunniteltavasta alueesta esitetty likimain rajattu kartta. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu että valintakriteerinä valittaessa työn toteuttajaa käytetään kokonaistaloudellisuutta, joka sisältää hinnan (painotus 60%) lisäksi mm. työhön osallistuvien henkilöjen tietojen, taitojen, kokemuksen sekä referenssien (painotus 30%) sekä esitetyn työohjelman arviointia (painotus 10%). Päätös asiasta tehdään mahdollisimman nopeasti tarjousten jättämisestä. Osayleiskaavatyö olisi tarkoitus käynnistää kesän 2007 aikana. Molemmat hakijat ovat pidättäneet itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset joko kokonaan tai osittain. Asikkalan kuntaan on toimitettu määräajan puitteissa kaksi (2) suunnittelutarjousta. Yksi tarjous on tullut myöhässä joten se on hylätty. Kaikki määräaikaan toimitetut tarjoukset ovat täyttäneet tarjouspyynnössä esitetyt minimivaatimukset. Pisteyttävän vertailun pohjalta Suunnittelukeskus Oy:n tarjous täyttää tarjouspyynnössä esitetyt toiminnalliset sekä laadulliset vaatimukset sekä on kokonaishankintahinnaltaan edullisin. Suunnittelukeskus Oy:n tarjouksen kokonaishinta on (euroa) + yleiskaavan internetsivu optio (euroa), alv 0%.

22 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valmistelija/lisätietoja Samuli Kantola, puh. (03) , , sähköposti: (SK) Ympäristölautakunta: 1. hyväksyy osaltaan Suunnittelukeskus Oy:n laatimaan Asikkalan kunnan, Ruotsalaisen, Kymenvirran ja Rutalahden rantaosayleiskaavan ehdotusvaiheeseen asti kokonaistaloudellisesti edullisimpaan hintaan /euroa (alv 0%) ja tarvittaessa jatkaa toimeksiantoa muistutusten yms. käsittelyä veloitusperusteena tarjouksen mukaiset SKOL-laskutusluokat 2. päättää tilata samalla kaavaprojektin internet-sivujen laadinnan hintaan /euroa (alv 0%) 3. asettaa tavoiteaikataulun luonnosvaiheelle maaliskuu 2008 ja eh dotusvaiheelle joulukuu esittää edelleen kunnanhallitukselle rantaosayleiskaa van käynnis tämistä Asikkalan kunnan osalta Ruotsalaisen, Kymen virran sekä Rutalahden alueelle edellä mainituin ehdoin. Ehdotus hyväksyttiin. YMPLTK Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan osalta on järjestetty tarvittavat työneuvottelut sekä lisäksi erillinen suunnittelun ohjausryhmän kokous Heinolassa. Edellisten pohjalta suunnittelija on laatinut kokouksesta muistion sekä Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Suunnittelija on toimittanut kuntaan päivätyn tarkistetun Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Suunnitelmassa on tehty läpileikkaus suunnittelualueen lähtötilanteesta, toimintojen edellytyksistä sekä tulevaisuuden mukanaan tuomista vaatimuksista. Osallistumis- ja arviointi suunnitelmaa tarkistetaan työn edetessä tarvittavissa määrin ja sen osalta järjestetään erillinen viranomaisneuvottelu.

Lausunto hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä 10.12.2012 64 tehtyihin valituksiin / Ruotsalaisen rantaosayleiskaava

Lausunto hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä 10.12.2012 64 tehtyihin valituksiin / Ruotsalaisen rantaosayleiskaava Kunnanhallitus 113 16.05.2011 Kunnanhallitus 189 05.09.2011 Kunnanhallitus 202 12.09.2011 Kunnanhallitus 272 03.12.2012 Valtuusto 64 10.12.2012 Kunnanhallitus 155 03.06.2013 Lausunto hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Samuli Kantola, puh. (03) , , sähköposti:

Samuli Kantola, puh. (03) , , sähköposti: Kunnanhallitus 113 16.05.2011 Kunnanhallitus 189 05.09.2011 Kunnanhallitus 202 12.09.2011 Kunnanhallitus 272 03.12.2012 Valtuusto 64 10.12.2012 Kunnanhallitus 55 25.02.2013 Ruotsalaisen, Kymenvirran ja

Lisätiedot

Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti:

Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Kunnanhallitus 142 16.06.2014 Kunnanhallitus 198 06.10.2014 Kaavoitusjaosto 8 25.02.2015 Kunnanhallitus 115 02.03.2015 Kaavoitusjaosto 12 27.10.2015 Kaavoitusjaosto 11 13.06.2016 Kaavoitusjaosto 18 11.10.2016

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2017 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2017 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2017 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 11. syyskuuta 2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali 34 Keulainmetsän / Keulainniemen rantakaavan muuttaminen... 76 35 Metsäsuunnitelman

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Kunnanhallitus 138 07.11.2012 Kunnanvaltuusto 39 12.11.2012 Kunnanhallitus 9 21.01.2013 Kunnanhallitus 74 15.04.2013 Kunnanhallitus 156 04.11.2013 Kunnanhallitus 4 07.01.2014 Kunnanvaltuusto 4 13.01.2014

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82 Ympäristölautakunta 92 21.11.2013 Maankäyttötoimikunta 7 18.03.2014 Maankäyttötoimikunta 30 19.08.2014 Ympäristölautakunta 19 31.03.2015 Ympäristölautakunta 33 23.04.2015 Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti OAS A-2716 1 (6) A-2716 22.5.2017 Asemakaavan muutos Kurenojantie pää, Villähde Lahti.fi OAS A-2716 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

JA ARVIOINTISUUNNITELMA , MUUTETTU

JA ARVIOINTISUUNNITELMA , MUUTETTU KH 6.6.2017 Liite 2 1 PYHÄRANTA RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Pyhärannan Kukolan Salmelan ym tilat OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2016, MUUTETTU 25.4.2017 Tämä ranta-asemakaavanmuutos koskee Pyhärannan,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 16/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 16/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 16/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 05.06.2017 klo 17:15-17:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

RAK/59 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLE KORPINMAA VASIKKASAAREN ALUETTA RAK/59 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAK/59 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLE KORPINMAA VASIKKASAAREN ALUETTA RAK/59 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAK/59 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLE KORPINMAA VASIKKASAAREN ALUETTA RAK/59 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.12.2016 HEINOLAN KAUPUNKI RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE TILOJA KORPINMAA 111 406-3-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi.

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi. Kunnanhallitus 74 07.05.2012 Kunnanhallitus 112 25.06.2012 Kunnanhallitus 164 28.09.2012 Kunnanhallitus 88 22.04.2013 Kunnanhallitus 165 16.09.2013 Kunnanhallitus 208 28.10.2013 Kunnanhallitus 3 16.01.2017

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 21 20.05.2014 Kaavoitustoimikunta 28 08.09.2014 Kaavoitustoimikunta 22 11.05.2015 Kunnanhallitus 118 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 51 12.10.2015 Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 15.04.2015 klo 15:00-17:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 6 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä. SIUNTION KUNTA Viranomainen. Tekninen lautakunta TEKNLTK:249 /2010 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä. SIUNTION KUNTA Viranomainen. Tekninen lautakunta TEKNLTK:249 /2010 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Sivu 10 TEKNLTK:249 /2010 TEKNLTK 52 Teknltk 14.9.2010 62 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite 1 Liitteenä on kokonaissuunnitelma (alustava) jonka mukaan alueelle tulee - asuntoja - tuotantorakennuksia

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK.10.6.2014 Dnro 270/51.512/2014 Asemakaavan muutos Kirkonseudun Kuruntien liikennealueiden sekä korttelin 8 tontin 6 ja korttelin 282 tontin 2 muutos välillä Soppeenmäki - Viljakkalantie

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 20/2014 1/34

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 20/2014 1/34 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 20/2014 1/34 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 236 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS A-2666 - D/3466/10.02.03.00.04/2015 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos A-2666, Ajokatu 197 (Sulonkuja 4) ALOITE/HAKIJA Asemakaavan

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Urajärven koulu 332/ /2014

Kunnanhallitus Valtuusto Urajärven koulu 332/ /2014 Kunnanhallitus 59 24.03.2014 Valtuusto 28 07.04.2014 Urajärven koulu 332/12.00.00/2014 KHALL 59 24.3.2014 Käsitellessään kokouksessaan 17.2.2014 11 Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloitetta: Ky se ly 2004-2010

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Kausalan itäinen osa-alue, asemakaavan muutos ja laajennus, toimeenpano

Kausalan itäinen osa-alue, asemakaavan muutos ja laajennus, toimeenpano Kaavoitustoimikunta 9 11.03.2013 Kaavoitustoimikunta 30 09.09.2013 Kunnanhallitus 241 07.10.2013 Kunnanhallitus 321 16.12.2013 Kunnanvaltuusto 1 28.01.2014 Kaavoitustoimikunta 8 25.03.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty Kulomäentie II asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot