ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71 Kunnanhallitus Aika klo 17:00-19:59 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Vesivehmaan osayleiskaava /ehdotusvaihe Pasolanharjun asemakaava / hyväksymisvaihe Suvirannan ranta-asemakaava / luonnosvaihe Poikkeamisluvan myöntäminen Samuli Kosken hakemukseen Iso-Äiniöllä Poikkeamisluvan myöntäminen Hannu Arosen ja Leena-Maija Marjasen hakemukseen Taimitiellä Vääksyssä 154 Suunnittelutarveratkaisu Antti ja Arja-Liisa Niittylän hakemukseen Asikkalan kunnan Syrjäntauksessa 155 Lausunto hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä tehtyihin valituksiin / Ruotsalaisen rantaosayleiskaava Tonttien rinnakkaismyynti Wellamo-opiston johtokunnan täydennysvaali Tuoterenkaan ostopalvelusopimus Lausunto Päijät-Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutosehdotuksesta 160 Lausunnon antaminen Hollolan kunnan perusturvatoimialan johtosääntöluonnoksesta Asikkalan kunnan mielipide Päijät-Hämeen jätteenkuljetusjärjestelmästä Kuntarakenneselvityksen aloittaminen / Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin kunnat Liittyminen HINKU-kunnaksi Tiedoksiantoasiat Asikkalan Nuorisoasunnot ry:n hakemus kunnan takaukselle Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna Vuoden 2012 arviointikertomus 56

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 2/ Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen Talouden tasapainottamisohjelma ja talousarvioraami vuodelle

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 3/71 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kitala Kari puheenjohtaja Riihilahti Tuomo I vpj. Hasala Hanna II vpj. Moilanen Aaro jäsen Mäkinen Hannu varajäsen Terttu Mäkisen henkilökohtainen varajäsen Vartiainen Mika jäsen Poissa Mäkinen Terttu jäsen Palokangas-Viitanen Merja jäsen Muut läsnä Laakso Vilho valtuuston pj. saapui klo 17.10, 149 käsittelyn aikana ja poistui klo :n 169 käsittelyn aikana Toukola Heikki valtuuston II vpj. Nieminen Juri kunnanjohtaja, esittelijä Rissanen Jaana hallintojohtaja, sihteeri Kantola Samuli kaavoituspäällikkö läsnä klo , :t Pispa Aapo talousjohtaja läsnä klo , :t Allekirjoitukset Kari Kitala Puheenjohtaja Jaana Rissanen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm 5 / Tarkastuspvm 3 / Mika Vartiainen Hanna Hasala

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 4/71 Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnanviraston neuvonta, 7 / Virka-asema ja allekirjoitus hallintojohtaja Jaana Rissanen Lisätietoja antavat Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh. (03) , , sähköposti:

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 5/71 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KHALL Kokouskutsu on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu kunnanhallituksen jäsenille, varajäsenille ja valtuuston puheenjohtajille, joten puheenjohtaja toteaa kokouksen asianmukaisesti kool lekut su tuk si ja mi kä li enemmän kuin puolet jäsenistä on saapu villa, myöskin pää tös val taiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 6/71 Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Mika Vartiaisen ja Hanna Hasalan. Ehdotus hyväksyttiin.

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 7/71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vesivehmaan osayleiskaava /ehdotusvaihe 16/ /2011 KHALL Vesivehmaan suunnittelun käynnistämiseen ja osayleiskaavan luonnosvaiheeseen tähtäävät asukasillat on järjestetty Vesivehmaan nuorisoseurantalolla , ja Maanomistajilla on ollut mahdollista antaa kehittämisehdotuksia ennen virallista luonnosvaihetta. Kaavoittaja on aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun palautteiden sekä ns. 0-kaavan pohjalta työstänyt päivätyn kaavaluonnoksen liiteasiakirjoineen. Suunnittelutyötä on tehty vuorovaikutteisesti yhdessä kyläläisten, muiden viranomaisten, viranhaltijoiden, kunnan luottamushenkilöiden sekä muiden eri osallistahojen kesken. Luonnosvaiheen kaava-asiakirjat on tarkoitus asettaa virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan virallisesti Etelä-Suomen Sanomissa, Helsingin Sanomissa, Päijät-Häme lehdessä, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla. Nähtävillä olon aikana suunnitelma-asiakirjoista pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä hankkeen osallisilta. Lisäksi kaavaluonnoksen sisällöstä järjestetään asukastilaisuus kaikille asiasta kiinnostuneille. Suunnittelun osalta järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. Liite 2/ Vesivehmaan osayleiskaavan luonnosvaiheen asiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy laaditut Vesivehmaan osayleiskaavan luonnosvaiheen suunnitelma-asiakirjat ja päättää asettaa ne virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi sekä pyytää suunnitelmien johdosta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä osallisilta. Ehdotus hyväksyttiin. Vilho Laakso poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 8/71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KHALL Vesivehmaan osayleiskaavan luonnosvaihe on ollut virallisesti nähtävänä välisenä aikana. Kaavasta on pyydetty lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä hankkeen osallisilta. Kaavahankkeesta on järjestetty asukastilaisuus sekä pidetty viranomaisneuvottelu Alueella on pidetty tiekävely Kolunkulmantie tielinjauksen parantamiseksi kylän edustajien ja kunnan virkamiesten kesken. Kaavan ohjausryhmä on käsitellyt luonnosvaiheesta saatuja lausuntoja ja mielipiteitä kokouksessaan Ampumaradan, moottoriratojen ja lentokentän alueelle tehty meluselvitys valmistui Edellä mainittujen pohjalta on tehty tarvittavia muutoksia ehdotusvaiheen asiakirjoihin. Ehdotusvaiheen kaava-asiakirjat on tarkoitus asettaa virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan virallisesti Päijät-Häme -lehdessä , kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla. Nähtävillä olon aikana suunnitelma-asiakirjoista pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä hankkeen osallisilta. Yleisötilaisuus järjestetään tarvittaessa. Kaavaehdotuksesta pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu, johon kutsutaan Asikkalan kunnan edustajat, kaavaa laativa konsultti ja ne viranomaiset, joiden toimialaa asia koskee. Liite 1/ Vesivehmaan yleiskaavan ehdo tusvaiheen kaava-asiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Kunnanhallitus hyväksyy laaditut Vesivehmaan yleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-asiakirjat ja päättää asettaa ne virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi sekä pyytää suunnitelmien johdosta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä osallisilta. Ehdotus hyväksyttiin. Todetaan, että valtuuston puheenjohtaja Vilho Laakso saapui klo tämän asian käsittelyn aikana.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 9/71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pasolanharjun asemakaava / hyväksymisvaihe 85/ /2011 KHALL Asikkalan kunta käynnistää omistamiensa tilojen Pasala ( ) ja Metsäpirtti ( ) sekä yksityisessä omistuksessa olevan tilan Pasalanpiha ( ) osalta asemakaavan laatimisen Pasolanharjun alueella Anianpellon kylässä. Asemakaavoitettava alue on n. 25 hehtaaria ja se on osoitettu v vahvistetussa Vääksyn osayleiskaavassa asumistoiminnoille. Suunnittelualueen osalta on järjestetty arkkitehtuurikilpailu, jonka ratkaisu on julkistettu Liite 1/ kartta Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola puh Kunnanhallitus päättää asettaa Pasolanharjun asemakaavahankkeen vi reille. Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Asikkalan kunnan toimesta on käynnistetty (khall ) Pasolanharjun asemakaavan laatiminen valtatien 24 varteen Vääksyn taajaman itäosaan. Kaavahankkeen vireille tulosta on ilmoitettu Päijät-Häme lehdessä Alueelle järjestetyn arkkitehtikilpailun jaetun 2. palkinnon voittajat Kari Nykänen, Arkkitehdit m3 Oy ja Sasu Marila, Arkkitehtitoimisto Sasu Marila suorittavat alu een asemakaavoituksen tarjouspyynnön mukai sesti. He ovat parhai ta laatimaan asemakaavan alueelle perehty neisyytensä ja ammatti taitonsa ansiosta. Samalla kunnan omat työt voi kohdistaa muihin projekteihin. Tarjouksen kokonaispalkkio on euroa. Kaavatyö on tarkoitus saada tehtyä vuoden 2012 aikana. Tarjous on pitkälti Häkälään tehdyn asemakaavoituk sen kaltainen. Pasolanharjun asemakaavoittamisen tarjous sisältää lisäksi havainnekuvan ja rakentamistapaohjeiden laatimisen.

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pasolanharjun asemakaavoitusta varten on myönnetty lisämäärärahaa vuodelle 2012 kaa voituksen asiantuntijapalveluihin euroa (kvalt ). Alueelle järjestetyssä arkkitehtikilpailussa oli mukana 19 suunnitelmaehdotusta, joista palkittujen ja lunastettujen ehdotusten aiheita ja ajatuksia on oikeus käyttää hyväkseen suunnittelussa tekijänoikeuslain mukaisesti. Kaavan aloitusasiakirjana laadittu MRL 63 :n mukainen osallis tumis- ja ar viointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavoitus prosessin ajaksi, ja sitä täydennetään tarvittaessa suunnittelun ede tessä. Alu eelle on tarkoitus kaavoittaa pääosin pientaloasumista Vääksyn pal velujen läheisyyteen. Valtatien 24 varteen tutkitaan liike- ja työpaik karakentamisen sijoittumista. Virkistysmahdollisuudet säily tetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aikana. Liite 2/ Pasolanharjun asemakaavan osallistumis- ja ar vioin tisuunnitelma Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy Pasolanharjun asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Pasolanharjun asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu Päijät-Häme lehdessä. Kaavoittaja on laatinut asemakaavaan liittyvät päivätyt, asemakaavan luonnosvaiheen karttaosan määräyksineen sekä luonnosvaiheen kaavaselostuksen liitteineen. Hankkeen osalta järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu erikseen sovittavana ajankohtana luonnosvaiheen nähtävillä olon yhteydessä.

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen asiakirjat on tarkoitus asettaa nähtäville MRL 62 ja MRA 30 mukaisesti väliseksi ajaksi. Luonnoksen virallisesta nähtäville asettamisesta ilmoitetaan paikallislehdessä ja aineisto laitetaan nähtäville kunnan ilmoitustaululle sekä kunnan internetsivuille. Nähtävillä olon aikana luonnoksesta pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä kaavahankkeen osallisilta. Kaavaluonnoksesta järjestetään asiasta kiinnostuneille kuntalaisille tarvittaessa kaavailta. Liite 2/ Pasolanharjun asemakaavan luonnosvaiheen karttaosa määräyksineen sekä luonnosvaiheen kaavaselostus liitteineen. Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy Anianpellon kylän, Pasolanharjun asemakaavan luonnosvaiheen asiakirjat ja päättää asettaa ne MRL 62 ja MRA 30 mukaisesti virallisesti nähtäville. Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Pasolanharjun asemakaavan luonnosvaiheen asiakirjat on pidetty nähtävillä MRL 62 ja MRA 30 mukaisesti välisenä aikana. Näh tävillä olon aikana luonnoksesta on pyydetty lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä kaavahankkeen osallisilta. Kaavoittaja on käynyt läpi nähtävillä olon aikana Pasolanharjun asemakaavaluonnoksesta saadut lausunnot / mielipiteet. Alueelle on laadittu meluselvitys ja hulevesisuunnitelma. Tie- ja katusuunnittelu tapahtuu kaavoituksen kanssa samanaikaisesti. Edellä mainittujen pohjalta kaavoittaja on laatinut päivitetyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman, asemakaa van selostuksen liitteineen sekä kaavaehdotuskartan määräyksi neen. Pasolanharjun asemakaavan ehdotusvaiheen asiakirjat on tarkoitus asettaa virallisesti nähtä ville MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti väliseksi ajak si. Ehdotuksen virallisesta nähtäville asetta misesta ilmoitetaan pai kallislehdessä, kunnan virallisella ilmoitustau lulla sekä kunnan inter netsivuilla. Nähtävillä olon aikana ehdo-

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus tuk sesta pyydetään lausun not kaava-asiakirjoissa mainituilta kaavahankkeen osallisilta. Kaa vasta järjestetään tarvittaessa yleisötilaisuus kaavasta kiinnostuneil le osallisille. Liite 2/ Pasolanharjun asemakaavan ehdotusvaiheen asiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy osaltaan Pasolanharjun asemakaavan ehdotusvaiheen asiakirjat liiteasiakirjoineen ja päättää asettaa ne virallisesti nähtäville (MRL 65 ja MRA 27 ). Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Pasolanharjun asemakaavan ehdotusvaiheen asiakirjat on pidetty nähtävillä MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti välise nä aikana. Nähtävillä olon aikana ehdotuksesta on pyydetty lausun not osallistumis- ja ar viointisuunnitelmaan merkityiltä kaavahankkeen osallisilta. Kaavoittaja on käynyt läpi nähtävillä olon aikana Pasolanharjun asemakaavaehdotuksesta saadut lausunnot / muistutukset, joiden pohjalta hän on laatinut päivätyt vahvistamisvaiheen kaava-asiakirjat. Liite 2/ Pasolanharjun asemakaavan hyväksymisvaiheen asiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy osaltaan Pasolanharjun asemakaavan asiakirjat liiteasiakirjoineen ja esittää edelleen val tuustolle päivätyn Pasolanharjun asemakaavan hyväksy mistä. Ehdotus hyväksyttiin.

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Suvirannan ranta-asemakaava / luonnosvaihe 104/ /2013 KHALL Yksityisen maanomistajan toimesta esitetään käynnistettäväksi ranta-asemakaavan laatiminen Asikkalassa Salon kylässä tilan Suviranta RN:o 16:28 alueella. Ranta-asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa tilan rakennuspaikkojen käyttö ja lisärakentaminen myönnettyjen rakennuslupien mukaisilla rakennuspaikoilla ja muodostaen tilalle edelleen 2 rakennuspaikkaa. Kaavoittajana hankkeessa toimii maanomistajan esittämä konsultti. Kaavoittaja on laatinut Suvirannan ranta-asemakaavan osallistumisja arviointisuunnitelman. Kaavan aloitusasiakirjana laadittu MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtävil le koko kaavoitusprosessin ajaksi, ja sitä täydennetään tarvittaessa suunnittelun edetessä. Liite 3/ Suvirannan ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Kunnanhallitus päättää asettaa Suvirannan ranta-asemakaavamuutoshankkeen vireille ja hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättää asettaa sen nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Kaavoittaja on laatinut Suvirannan ranta-asemakaavan luonnosvaiheen kaava-aineiston liitteineen. Luonnosvaiheen kaava-asiakirjat on tarkoitus asettaa virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan virallisesti Päijät-Häme lehdessä , kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla. Nähtävillä olon aikana suunnitelma-asiakirjoista pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä hankkeen osallisilta. Suunnittelun osalta järjestetään viranomaisneuvottelu. Liite 3/ Suvirannan ranta-asemakaavan luonnosvaiheen asiakirjat

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus hyväksyy laaditut Suvirannan ranta-asemakaavan luonnosvaiheen suunnitelma-asiakirjat ja päättää asettaa ne virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi sekä pyytää suunnitelmien johdosta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä osallisilta. Ehdotus hyväksyttiin.

15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Poikkeamisluvan myöntäminen Samuli Kosken hakemukseen Iso-Äiniöllä KHALL Samuli Koski omistaa Asikkalan kunnan, Iso-Äiniön kylässä sijaitsevat tilat Kissamäki (RN:o ) ja Ojala (RN:o ). Tilat ovat pinta-alaltaan m2:n ja m2:n suuruisia, ja sijaitse vat osoitteessa Hevonpääntie 1. Tilat ovat yhden talouden käytössä ja muodostavat yhdessä yhden rakennuspaikan. Alueella ei ole laa dittuja yleis- tai asemakaavoja, ja Päijät - Hämeen maakuntakaavas sa alue on merkitty maaseutukylänä. Samuli Koski hakee poikkeamislupaa omistamalleen kiinteistölle Kissamäki (RN:o ) uuden n. 73 krm2:n suuruisen talousra kennuksen rakentamiseksi. Koska alueella ei ole voimassa olevia kaavoja, ja hakija ei katso tarpeellisena muodostaa omistamistaan kahdesta erillisestä tilasta yhtä rekisteriyksikköä, on hakemus käsiteltävä poikkeamislupana kiinteistön pienen koon johdosta (Asikkalan kunnassa on määritetty haja-asutusrakennuspaikolle m2 minimi pinta-ala). Kaavoittamattomilla haja-asutusalueilla rakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Uusi haettu rakennus on osoitettu talousrakennuskäyttöön (autotalli + varasto). Rakennusoikeuteen laskettavaa rakennusoikeutta ei tilalla Kissamäki (RN:o ) ole käytetty aiemmin. Hakijan omistamalle toiselle kiinteistölle (Ojala RN:o ), jolla asuinrakennus sijaitsee, ei ole mahdollista sijoittaa haetun kokoista talousrakennusta kulkuyhteyksien sekä olemassa olevien rakennusten johdosta. Koska kyseessä on pieni yksittäistä kiinteistöä koskeva hanke, ei ole tarkoituksenmukaista ratkaista asiaa erillisellä raskaalla asemakaavan laadinnalla. Kohteessa on suoritettu maastokäynti, keskusteltu rakennustarkastajan kanssa, ja edellä mainittujen pohjalta on todettu järkevin toimintatapa. Koska toiminta poikkeaa olemassa olevasta alueen suunnittelua ja toteutusta ohjaavasta ai neistosta, edellyttää rakennusluvan myöntäminen MRL:n 173 :n mukaista poikkeuslupaa. Päätöksen asiasta tekee Asikkalan kunnan kunnanhallitus Naapuritonttien omistajia on kuultu poikkeamisluvan edellyttämällä tavalla (MRL 173/1 ja MRA 86/1)eikä heillä ole ollut huomautetta vaa aiotun hankkeen osalta. Liite 4/ poikkemislupa-asiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköpos ti:

16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus myöntää haetun rakennusoikeuden toteuttamisen hakemuksen mukaisesti. Asikkalan kunnanhallitus katsoo että hakemuksen tarkoittama hanke ei aiheuta haittaa muul le maankäytölle tai sen suunnittelulle ja että hakemuksessa esitetty toiminta voidaan parhaiten osoittaa ko. alueelle. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että päätös tulee ilmoittaa viivytyksettä tiedoksi Hämeen ELY-keskukselle. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Ehdotus hyväksyttiin.

17 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Poikkeamisluvan myöntäminen Hannu Arosen ja Leena-Maija Marjasen hakemukseen Taimitiellä Vääksyssä KHALL Hannu Aronen ja Leena-Maija Marjanen hallitsevat Asikkalan kunnan, Asik ka lan kylässä Vääksyssä sijaitsevan Kesäkoto (RN:o ) ni misen n m2:n suuruisen tilan. Alue on oikeusvaikutteisessa Vääksyn osayleiskaavassa (vahv ) osoitettu pientalojen asuinalueeksi (AP). Alue kuuluu kyläkuvallisesti arvokkaaseen Kur hilan, Hillilän ja Syrjäntaustan kulttuurimaisemaan (sk 2/2), maakun nallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Alueella ei ole voi massa olevaa asemakaavaa. Hannu Aronen ja Leena-Maija Marjanen hakevat poikkeamislupaa hallitsemalleen kiinteistölle uuden toistaiseksi vapaa-ajan käyttöön tu le van ym pä ri vuotisen rakennuksen rakentamiselle, purettavan asuin raken nuk sen tilalle. Alueella on voimassa v oikeusvaikutteinen osa yleiskaa va. Rakennusoikeutta kaava mahdollistaa alueelle te hok kuudella e=0,10 (ympärivuotinen haja-asutustyyppinen raken tami nen). Tällä hetkellä kiinteistöllä on käytetty rakennusoikeutta n. 75 krm2 (vanha lomakäytössä oleva asuinrakennus n. 50 krm2 + sauna 15 krm2 + talousrakennus 10 krm2). Rakennustoimenpiteen yhtey dessä on tar koitus purkaa vanha asuinrakennus sekä talousraken nus niiden hei kon kunnon johdosta (yht. n. 60 krm2). Kiinteistölle haetaan uutta asuinrakennuksen rakennusoikeutta 150 krm2, jolloin kokonaisra kennusoikeudeksi kiinteistöllä muodostuu 165 krm2. Uusi asuinra kennus on tarkoitus rakentaa vanhan purettavan asuinrakennuksen paikalle, ja se on tarkoitus toteuttaa paritalona. Koska kyseessä on pieni yksittäistä kiinteistöä koskeva hanke, ei ole tarkoituksenmu kaista ratkaista asiaa erillisellä raskaalla asemakaavan laadinnalla. Kohteessa on suoritettu maastokäynti, keskusteltu Asikkalan kunnan rakennustarkastajan kanssa, ja edellä mainittujen pohjalta todettu järkevin toimintatapa. Koska toiminta poikkeaa olemassa olevasta alueen suunnittelua ja toteutusta ohjaavasta ai neistosta, edellyttää rakennusluvan myöntäminen MRL:n 173 :n mukaista poikkeuslupaa. Päätöksen asiasta tekee Asikkalan kun nanhallitus Naapuritonttien omistajia on kuultu poikkeamisluvan edellyttämällä tavalla (MRL 173/1 ja MRA 86/1)eikä heillä ole ollut huomautettavaa aiotun hankkeen osalta. Liite 5/ poikkeamislupahakemusasiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti:

18 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus myöntää haetun uuden rakennusoikeuden hakemuksen mukaisesti. Asikkalan kunnanhallitus katsoo, että hakemuksen tarkoittama hanke ei aiheuta haittaa muulle maankäytölle tai sen suunnittelulle alueella ja että hakemuksessa esitetty toiminta voi daan parhaiten osoittaa ko. alueelle. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että päätös tulee ilmoittaa viivytyksettä tiedoksi Hämeen ELY-keskukselle. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Ehdotus hyväksyttiin.

19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Suunnittelutarveratkaisu Antti ja Arja-Liisa Niittylän hakemukseen Asikkalan kunnan Syrjäntauksessa KHALL Antti ja Arja-Liisa Niittylä omistavat m2:n suuruisen maa-alueen, eli tilan Tommola Rn:o , Asikkalan kunnan Asikkalan kylässä, Vääksyn Syrjäntauksessa. Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Alueen (Syrjäntaus) pääasiallinen käyttötarkoitus on ympärivuotinen asuminen. Kiinteistön välittömässä läheisyydessä sijaitsee useita ympärivuotisia asuntoja. Alue kuuluu Asikkalan kunnan vesihuollon vaikutusalueeseen. Hakemuksen kiinteistön osalta ei rakennusoikeutta ole tähän mennessä käytetty vielä ollenkaan. Antti ja Arja-Liisa Niittylä hakevat lupaa haja-asutusalueelle rakennettavalle n. 125 m2:n suu ruiselle omakotitalolle, 37 m2:n suuruiselle pi hasaunalle ja 67 m2:n suu ruiselle autokatokselle Vääksyn Syrjän tauk seen. Rakennusoikeudel lista kokonaiskerrosalaa esitetään käy tettä väksi 162 krm2 (asuinrakennus + sauna). Kaavoittamattomilla ha ja-asu tusalueilla rakennustehok kuus on 10% rakennuspaikan pin ta-alasta, mikä tarkoittaa hakemuk sen kiinteistöllä 405 krm2 maksi mi raken nusoikeutta. Rakennushankkeen laajuuden, hankkeen sijainnin, ympäröivän asutuksen laajuuden sekä maankäytön tilanteen johdosta, kyseinen alue muodostaa maan käyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaisen suunnittelutarvealueen, jolle rakennusluvan myöntäminen edellyttää MRL 137 :n mukaista poik keamislupaa. Päätöksen asiasta tekee Asikkalan kunnanhallitus. Naapuritonttien omistajia on kuultu poikkeamisluvan edellyttämällä tavalla (MRL 173/1 ja MRA 86/1)eikä heillä ole ollut huomautetta vaa aiotun hankkeen osalta. Liite 6/ suunnittelutarvehakemusasiakirjat Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Asikkalan kunnanhallitus katsoo, että hakemuksen toimenpide täydentää Syrjäntauksen alueella jo ennestään olevaa yhdyskuntarakennetta. Siten kunnanhallitus päättää hyväksyä esitetyn hakemuksen suunnittelu tarveratkaisuksi mainituin ehdoin: uudet rakennukset tulee liittää Asikkalan kunnan vesihuoltojärjestel mään. Asikkalan kunnanhallitus lisäksi toteaa, että päätös tulee ilmoittaa viivytyksettä tiedoksi Hä meen ELY - keskukselle.

20 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Päätös annetaan julkipanon jälkeen Ehdotus hyväksyttiin.

21 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Lausunto hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä tehtyihin valituksiin / Ruotsalaisen rantaosayleiskaava 158/ /2011 YMPLTK Asikkalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt v kaavoituksen talousarvioon määrärahan rantaosayleiskaavan laatimisen käynnistämiseksi. Hei nolan kaupun ki on lähestynyt Asikkalan kuntaa samasta aiheesta tarkoituksenaan laatia omille Ruotsalaisen ranta-alueilleen ran ta-osayleiskaava, kos ka yhteisestä osayleiskaavasta on työsuorittei den kautta merkittävää taloudellista etua. Yleiskaavoituksella on tarkoitus saattaa Ruotsalaisen, Kymenvirran ja Rutalahden rantarakentaminen suunnitelmallisen maankäytön piiriin. Hankkeella turvataan luonnonsuojelun, virkistyksen, matkailun ja loma-asumisen tarpeet. Heinolan kaupunki ja Asikkalan ympäristölautakunta on pyytäneet yhteistä suunnittelutarjousta rantaosayleiskaavan laatimisesta kuudelta eri suunnittelutoimistolta. Tarjoukset on tullut toimittaa molemmille hakijoille klo. 15:00 mennessä. Tarjouspyynnön liitteeksi on kunnan puolesta suunniteltavasta alueesta esitetty likimain rajattu kartta. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu että valintakriteerinä valittaessa työn toteuttajaa käytetään kokonaistaloudellisuutta, joka sisältää hinnan (painotus 60%) lisäksi mm. työhön osallistuvien henkilöjen tietojen, taitojen, kokemuksen sekä referenssien (painotus 30%) sekä esitetyn työohjelman arviointia (painotus 10%). Päätös asiasta tehdään mahdollisimman nopeasti tarjousten jättämisestä. Osayleiskaavatyö olisi tarkoitus käynnistää kesän 2007 aikana. Molemmat hakijat ovat pidättäneet itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset joko kokonaan tai osittain. Asikkalan kuntaan on toimitettu määräajan puitteissa kaksi (2) suunnittelutarjousta. Yksi tarjous on tullut myöhässä joten se on hylätty. Kaikki määräaikaan toimitetut tarjoukset ovat täyttäneet tarjouspyynnössä esitetyt minimivaatimukset. Pisteyttävän vertailun pohjalta Suunnittelukeskus Oy:n tarjous täyttää tarjouspyynnössä esitetyt toiminnalliset sekä laadulliset vaatimukset sekä on kokonaishankintahinnaltaan edullisin. Suunnittelukeskus Oy:n tarjouksen kokonaishinta on (euroa) + yleiskaavan internetsivu optio (euroa), alv 0%.

22 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/ /71 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valmistelija/lisätietoja Samuli Kantola, puh. (03) , , sähköposti: (SK) Ympäristölautakunta: 1. hyväksyy osaltaan Suunnittelukeskus Oy:n laatimaan Asikkalan kunnan, Ruotsalaisen, Kymenvirran ja Rutalahden rantaosayleiskaavan ehdotusvaiheeseen asti kokonaistaloudellisesti edullisimpaan hintaan /euroa (alv 0%) ja tarvittaessa jatkaa toimeksiantoa muistutusten yms. käsittelyä veloitusperusteena tarjouksen mukaiset SKOL-laskutusluokat 2. päättää tilata samalla kaavaprojektin internet-sivujen laadinnan hintaan /euroa (alv 0%) 3. asettaa tavoiteaikataulun luonnosvaiheelle maaliskuu 2008 ja eh dotusvaiheelle joulukuu esittää edelleen kunnanhallitukselle rantaosayleiskaa van käynnis tämistä Asikkalan kunnan osalta Ruotsalaisen, Kymen virran sekä Rutalahden alueelle edellä mainituin ehdoin. Ehdotus hyväksyttiin. YMPLTK Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan osalta on järjestetty tarvittavat työneuvottelut sekä lisäksi erillinen suunnittelun ohjausryhmän kokous Heinolassa. Edellisten pohjalta suunnittelija on laatinut kokouksesta muistion sekä Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Suunnittelija on toimittanut kuntaan päivätyn tarkistetun Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Suunnitelmassa on tehty läpileikkaus suunnittelualueen lähtötilanteesta, toimintojen edellytyksistä sekä tulevaisuuden mukanaan tuomista vaatimuksista. Osallistumis- ja arviointi suunnitelmaa tarkistetaan työn edetessä tarvittavissa määrin ja sen osalta järjestetään erillinen viranomaisneuvottelu.

Lausunto hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä 10.12.2012 64 tehtyihin valituksiin / Ruotsalaisen rantaosayleiskaava

Lausunto hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä 10.12.2012 64 tehtyihin valituksiin / Ruotsalaisen rantaosayleiskaava Kunnanhallitus 113 16.05.2011 Kunnanhallitus 189 05.09.2011 Kunnanhallitus 202 12.09.2011 Kunnanhallitus 272 03.12.2012 Valtuusto 64 10.12.2012 Kunnanhallitus 155 03.06.2013 Lausunto hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Kunnanhallitus 138 07.11.2012 Kunnanvaltuusto 39 12.11.2012 Kunnanhallitus 9 21.01.2013 Kunnanhallitus 74 15.04.2013 Kunnanhallitus 156 04.11.2013 Kunnanhallitus 4 07.01.2014 Kunnanvaltuusto 4 13.01.2014

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82 Ympäristölautakunta 92 21.11.2013 Maankäyttötoimikunta 7 18.03.2014 Maankäyttötoimikunta 30 19.08.2014 Ympäristölautakunta 19 31.03.2015 Ympäristölautakunta 33 23.04.2015 Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 20/2014 1/34

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 20/2014 1/34 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 20/2014 1/34 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 236 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Urajärven koulu 332/ /2014

Kunnanhallitus Valtuusto Urajärven koulu 332/ /2014 Kunnanhallitus 59 24.03.2014 Valtuusto 28 07.04.2014 Urajärven koulu 332/12.00.00/2014 KHALL 59 24.3.2014 Käsitellessään kokouksessaan 17.2.2014 11 Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloitetta: Ky se ly 2004-2010

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

AHOLAIDAN RANTA-ASEMAKAAVA SEKÄ KÖYRÄN JA PALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

AHOLAIDAN RANTA-ASEMAKAAVA SEKÄ KÖYRÄN JA PALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KANGASALAN KUNTA AHOLAIDAN RANTA-ASEMAKAAVA SEKÄ KÖYRÄN JA PALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖÄ AHOLAITA 211-440-1-38/10 JA 211-440-1-38/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.02.2016

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Moision asemakaavan muutos, Hattulanmäki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.8.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 16WWE0492 5/2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KEHVONSALON KARTANON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelutehtävän määrittely 3 1.2 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh.(015) 532 203, Fax.(015) 532 098 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MÄNTYSAAREN

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.08.2010/päivitetty 13.12.2010 16WWE0693 Joutsa UPM-Kymmene Oyj Joutsa 2 SISÄLTÖ: MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 3 MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 3 MITKÄ OVAT SUUNNITTELUN TAVOITTEET?

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot Kunnanhallitus 15 03.02.2014 Valtuusto 5 17.02.2014 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet / kertaluontoiset tulot 146/02.00/2013 KHALL 15 3.2.2014 Valtuusto päätti 17.6.2023 63 toteuttaa talouden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot