Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 KH 190 KH 191 KH 192 KH 193 KH 194 KH 195 KH 196 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunto Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2012 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta Valtuustoaloite koskien edellytysten selvittämistä n kunnan liittymiseksi HSL-kuntayhtymään Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle täytäntöönpanokieltoa koskevasta vaatimuksesta liittyen kunnanvaltuuston päätökseen investointimäärärahan myöntämisestä Sjundeå svenska skolanin laajennushankkeelle Kanslistin nimikkeen muutos toimistosihteeriksi teknisellä osastolla n maankäytön kehityskuvan päivittäminen Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri - vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta sekä maanteiden hoidon ja ylläpidon suunnitelmasta n kunnan ilmastopolitiikan ja rakennusjärjestyksen päivitystyön käynnistäminen sekä liittyminen Kuntien energiaohjelmaan Valtuustoaloite koskien kuntaliitosselvityksen täydentämistä kielellisten vaikutusten arvioinnilla Valtuustoaloite koskien suomenkielisten oppilaiden tilatarpeita Valtuustoaloite koskien n jokea ja ravinnepäästöjä Itämereen n edustajien nimeäminen Suomen lasten parlamenttiin Talouden tasapainotusohjelman seuranta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset Kunnanvaltuuston päätösten laillisuusvalvonta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta KH 197 Kokousajat kevät 2012 KH 198 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 11/2011 Kokouspaikka- ja aika Läsnä olevat jäsenet Kunnantalo klo Muut läsnä olevat Asiat Allekirjoitukset Arto Penttinen puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintopäällikkö

3 Sivu 3 KH 180 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Lautakunta Kunnanvaltuusto

4 Sivu 4 KH 181 TALOUDEN SEURANTA Liite 1 käsittelee jokaisessa kokouksessaan talousseurannan. Kunnanvaltuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan 30.4., ja tilanteiden mukaan. Samalla kunnanvaltuustolle esitetään myös talouden seuranta ja ennuste talousarvion toteutumisesta. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1. merkitsee liitteen mukaisesti tiedoksi toiminnallisten tavoitteiden ja talouden seurannan sekä ennusteen talousarvion toteutumisesta 2. päättää poistaa toiminnallisen tavoitteen 4.5 liitteen mukaisesti. Lautakunta Kunnanvaltuusto

5 Sivu 5 KH:507 /2011 KH 182 LAUSUNTO LOHJAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNALLE VUODEN 2012 TALOUSARVIOSTA JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMASTA Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan käsitellyt vuoden 2012 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa. Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunta, joka on vastuullinen järjestämään Lohjan, n, Inkoon ja Karjalohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen (Lost) palvelut, laatii esityksen vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Lost alueen toiminnot ja kustannukset sijoittuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen. n, Inkoon ja Karjalohjan maksuosuudet, joita on vuoden 2010 tilinpäätökseen nähden tarkistettu noin 5,19 prosentilla, ovat vuonna 2012 tässä vaiheessa arviolta seuraavat: -n kunta euroa -Inkoon kunta euroa -Karjalohjan kunta euroa. Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää talousarvioesityksestä lausunnot n, Inkoon ja Karjalohjan kunnilta viimeistään Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunnan 58 ja sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma ovat oheismateriaalina. n kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2012 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta, ettei sillä ole huomauttamista sosiaali- ja terveyslautakunnan esitykseen. Lautakunta Kunnanvaltuusto

6 Sivu 6 KH:219 /2011 KH 183 KH VALTUUSTOALOITE KOSKIEN EDELLYTYSTEN SELVITTÄMISTÄ SIUNTION KUNNAN LIITTYMISEKSI HSL-KUNTAYHTYMÄÄN Valtuutetut von Essen, Kokkonen, Raivio, Pesonen, Rehnberg, Paasikivi ja Forsblom ovat jättäneet valtuustoaloitteen, joka koski edellytysten selvittämistä n liittymiseksi Helsingin Seudun Liikenne kuntayhtymään. Valtuustoaloite on oheismateriaalina. Käsittely: Päätös: päättää lähettää valtuustoaloitteen sivistyslautakunnan valmisteltavaksi. Kunnanjohtajan estyneenä ollessa asian esittelijänä toimi hallintopäällikkö Jarkko Sorvanto. Ehdotus hyväksyttiin. ==== SIVLTK Oheismateriaali Yhteensä kahdeksan kunnanvaltuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen siitä, että kunnan tulisi selvittää n kunnan edellytyksiä liittyä Helsingin Seudun Liikenne-kuntayhtymään (HSL). Aloitteessa todetaan että n työvoimasta yli puolet käy töissä HSL- alueella ja että paikallisjuna on kunnan tärkein julkisen liikenteen muoto. Nykytilanteessa n on vaikea vaikuttaa junaliikenteen aikatauluun koska HSL tilaa rantaradan paikallisliikenteen VR:ltä eikä ole tässä osallisena. VR:n lipunmyyntijärjestelmän uudistus on tehnyt kuntalaisalennuksen saamisen työmatkalippuja ostettaessa hankalaksi. Länsi-Uudenmaan kuntien henkilöliikennelogistikko Tapio Heinonen on ollut asiasta yhteydessä HSL:n matkustajapalveluosaston johtajaan Pirkko Lentoon ja esittänyt n kiinnostuksen neuvotella mahdollisesta liittymisestä kuntayhtymään. Pirkko Lento on ilmoittanut että perussopimuksen ja toiminnallisen tarkoituksenmukaisuuden kannalta olisi parasta, jos kehyskunnat liittyisivät HSL:ään maantieteellisessä järjestyksessä. Tällä tarkoitetaan sitä, että ensin täydentyy nykyjärjestelmän ns. kolmas vyöhyke (vyöhykekaari) Kirkkonummi (- Vihti - Nurmijärvi) - Kerava (- Lautakunta Kunnanvaltuusto

7 Sivu 7 Järvenpää Tuusula Sipoo) vuosina asettuisi pääpirteissään seuraavalle vyöhykkeelle (vyöhykekaarelle) Hyvinkään, Mäntsälän ja Pornaisten kanssa. Tämän kaaren kuntien liittymisvalmistelut olisi suotavaa kytkeä tulevan taksa- ja lippujärjestelmän (TLJ2014/2015) etenemiseen. Tämän kaaren kuntien mahdollista liittymistä koskevat jatkoselvitykset olisi hyvä tehdä yhteistyössä vastaavaan tapaan kuin em. kuuden kunnan selvitykset tehtiin, mutta sijoitettuna tulevaan TLJ2014/2015-kehikkoon. Aikataulu voisi olla esim. sellainen, että selvitykset, sopimusneuvottelut liikennöitsijöiden kanssa sekä päätökset ajoitettaisiin vuosille , jolloin liittyminen tapahtuisi vuonna n kunta on mukana HSL -kuntayhtymän kolmannen vyöhykkeen laajenemisen seurannassa mm. Länsi-Uudenmaan joukkoliikennetyöryhmän välityksellä. Henkilöliikennelogistikko on ollut mukana ns. kolmannen vyöhykkeen neuvotteluissa kuntayhtymään liittymisestä jo aikaisemmin. Henkilöliikennelogistikko Tapio Heinonen on paikalla kokouksessa selvittämässä asiaa. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina kahdeksan kunnanvaltuutetun allekirjoittama valtuustoaloite. Valmistelija: Sivistystoimen johtaja Tina Nordman p , s-posti Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle - selostusosan merkitsemistä vastaukseksi n kunnan edellytyksistä liittyä Helsingin Seudun Liikenne-kuntayhtymään koskevaan valtuustoaloitteeseen ja - aloitteen julistamista loppuun käsitellyksi. Päätös: Ehdotuksen mukaan. KH 183 päättää lähettää valtuustoaloitteen sivistyslautakunnan uudelleen valmisteltavaksi liittymisen taloudellisten vaikutusten selvittämiseksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

8 Sivu 8 KH:331 /2011 KH 184 LAUSUNNON ANTAMINEN HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE TÄYTÄNTÖÖNPANOKIELTOA KOSKEVASTA VAATIMUKSESTA LIITTYEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSEEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMISESTÄ SJUNDEÅ SVENSKA SKOLANIN LAAJENNUSHANKKEELLE Kunnanvaltuuston päätöksestä , joka koskee investointimäärärahan myöntämistä Sjundeå svenska skolanin laajennushankkeelle, on jätetty valitus Helsingin hallinto-oikeuteen. on antanut Helsingin hallinto-oikeudelle lausunnon asiassa. Valituksen tekijä on Helsingin hallinto-oikeuteen saapuneella hakemuksellaan vaatinut, että Helsingin hallinto-oikeus antaa n kunnalle kiireellisesti ja erillisellä päätöksellä täytäntöönpanokiellon Sjundeå svenska skolanin laajennustyölle siihen asti, kunnes n kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen 55 koskeva valitus on ratkaistu Helsingin hallinto-oikeudessa tai kunnes Helsingin hallinto-oikeus tai Korkein hallinto-oikeus sitä ennen toisin määrää. Hallinto-oikeus pyytää saapuneella pyynnöllä n kunnanhallitukselta lausuntoa täytäntöönpanokieltohakemuksen johdosta viimeistään mennessä. Täytäntöönpanokieltohakemus on kokonaisuudessaan esityslistan oheismateriaalina. antaa Helsingin hallinto-oikeudelle kunnioittavasti seuraavan lausunnon: kiistää täytäntöönpanokieltohakemuksessa esitetyt vaatimukset kokonaisuudessaan ja pyytää hallinto-oikeutta hylkäämään täytäntöönpanokieltovaatimuksen. n kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n 19 kohdan mukaan kunnanhallitus antaa selityksen valtuuston päätöksistä tehdyistä valituksista, mikäli kunnanhallitus katsoo voivansa hyväksyä valtuuston päätöksen. n kunnanhallitus katsoo voivansa yhtyä kunnanvaltuuston päätökseen ja antaa siten lausunnon valituksesta. Kuntalain 98 :n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kuntalain mukainen pääsääntö on siis se, että päätökset voidaan täytäntöön panna ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman. Kunnanvaltuuston kokouksen 55 on tarkastettu kunnanvaltuuston ko- Lautakunta Kunnanvaltuusto

9 Sivu 9 kouksessa ja kunnanhallitus on päättänyt, etteivät valtuuston tekemät päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia, joten päätökset pannaan täytäntöön. katsoo, että valitus ei päätöksen täytäntöönpanon johdosta käy hyödyttömäksi. Vuodelle 2011 hyväksytyssä talousarviossa on jo varattu Sjundeå svenska skolanin laajennushankkeelle investointimäärärahat. Vuoden 2011 alkuperäisessä talousarviossa Sjundeå svenska skolanin laajennushankkeen nettokustannuksiksi vuodelle 2011 arvioitiin euroa. Koska rakennushanke voisi käynnistyä aikaisintaan lokakuussa 2011, ei se merkittävässä määrin aiheuttaisi kustannuksia kunnalle vielä vuonna Vuoden 2012 talousarviosta kunnanvaltuusto päättää myöhemmin kokouksessaan marraskuussa ilmoittaa kuitenkin Helsingin hallinto-oikeudelle, ettei Sjundeå svenska skolanin laajennushanketta käytännössä käynnistetä syksyn 2011 aikana, sillä n kunta keskeyttää laajennushankkeen urakkahankinnan ja uuden kilpailutuksen valmistelu käynnistetään. Lautakunta Kunnanvaltuusto

10 Sivu 10 YMPJARAKL:506 /2011 KH 185 YMPJARAKL 87 KANSLISTIN NIMIKKEEN MUUTOS TOIMISTOSIHTEERIKSI TEKNISELLÄ OSASTOLLA Kunnanvaltuuston vahvistaman n kunnan henkilöstösäännön 7 :n mukaan palkkaukseen vaikuttavan nimikkeen muutoksesta päättää kunnanhallitus. Rakennustarkastajan (HL) ehdotus: Kanslisti Marlene Rehnman on lähtien ollut osa-aikaisessa työsuhteessa rakennusvalvonnassa (20 h/viikko) lähtien viikkotunnit tulee olemaan 29. Rehnmanin työtehtäviin kuuluu rakennusvalvonnan toimistotyöt esim. Lupahakemusten vastaanotto, viranhaltijapäätösten kirjaukset ja päätösten postitukset, kaavaotteiden ja piirustuksien tilaukset ja postitus, yhteys eri viranomaisiin (verotoimisto, maistraatti, väestörekisterikeskus, ELY-keskus) ym. Ottaen huomioon työtehtävien määrä ja vaativuus niin nimikkeen muutos on perusteltua. Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle että kanslistin toimen nimike muutetaan lupasihteeriksi ja että palkka tulee olla sama mitä toimistosihteereille maksetaan. Päätös: KH 185 Ehdotus hyväksyttiin. === Ympäristö- ja rakennuslautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää kunnanhallitukselle rakennusvalvonnan kanslistin toimen nimikkeen muuttamista lupasihteeriksi ja palkan tarkistamista vastaamaan uuden nimikkeen vaatimia työtehtäviä. Rakennusvalvonnan toimistosihteeri siirtyi yleisen osaston alaisuuteen Tuolloin 80 % ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimistosihteerin tehtävistä siirtyi teknisen osaston kanslistin tehtäväalueeseen. Teknisen osaston kanslisti on siitä lähtien hoitanut ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä rakennusvalvonnan toimistosihteerin tehtäviä osa-aikaisesti (20 h/ viikko). Teknisen johtajan päätöksellä kanslistin viikkotyötunteja lisättiin lähtien siten, että viikkotyötuntimäärä on 29 h. Viikkotyötuntimäärän korottaminen oli välttämätön ympäristö- ja rakennuslautakunnan tehtävien lisääntymisen johdosta. Lautakunta Kunnanvaltuusto

11 Sivu 11 n kunnassa suoritettiin vuonna 2008 toimistoalan tehtävien ja palkkahinnoittelun läpikäynti, jossa valmisteluryhmä laati ehdotuksen toimistohenkilöstön tehtävistä, vastuista ja itsenäisyydestä sekä vuorovaikutuksesta työssä. Samalla myös toimistoalan tehtävänimikkeistöä yhtenäistettiin koko kunnan tasolla. n kunnanhallitus hyväksyi valmisteluryhmän laatiman kolmitasoisen luokituksen Toimistoalan palkkaryhmään I (01 TOI010) kuuluvien tehtävien osalta nimikkeiksi vahvistettiin vaativuustasolla 3 johdon sihteeri, kirjanpitäjä ja toimistonhoitaja sekä vaativuustasolla 2 palkanlaskija, toimistosihteeri ja koulusihteeri. Toimistoalan palkkaryhmän II (01TOI020) nimikkeeksi vahvistettiin kanslisti. Ottaen huomioon työtehtävien määrä ja vaatimus, on nimikkeen muutos kanslistista toimistoalan palkkaryhmään I toimistosihteeriksi perusteltua. Pätevä toimistohenkilö on rakennusvalvonnalle elintärkeä, jotta kuntalaisia voidaan palvella mahdollisimman hyvin. Toimistosihteerin työtehtäviin kuuluu mm. lupahakemusten vastaanotto, viranhaltijapäätösten kirjaukset ja päätösten postitus, kaavaotteiden ja piirustuksien tilaukset ja postitus, yhteys eri viranomaisiin (mm. verotoimisto, maistraatti, väestörekisterikeskus, ELY-keskus). Toimistosihteerin tehtäväkohtainen palkka määräytyy toimistosihteerin palkkaryhmän (01TOI010) mukaisesti ollen 1939,12 /kk. n kunnan henkilöstösäännön 14 :n mukaan kunnanjohtaja vahvistaa vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden palkat. Kustannusvaikutus nimikkeen muutoksesta nykytilanteeseen verrattuna tulee olemaan noin 1000 euroa/ vuosi vastaamaan toimistosihteerin palkkaa. 1. muuttaa teknisen osaston kanslistin tehtävänimikkeen toimistosihteeriksi alkaen ja 2. toteaa toimistosihteerin kuuluvan toimistoalan palkkaryhmään I (01 TOI010). Lautakunta Kunnanvaltuusto

12 Sivu 12 KH:319 /2010 KH 186 SIUNTION MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVAN PÄIVITTÄMINEN EKEJAMAAP Liite 5 On laadittu luonnos kaavoitusohjelmaksi. Siinä on esitetty vv kaavahankkeet, niiden aikataulu, asukasmäärä, kaavataloudelliset kustannukset ja erittely kunnan ja yksityisten omistamat alueet. Luonnos sisältää nykytilanteesta ja ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi Lisäksi on tehty tonttivarantoselvitys. Päätös: Käydään yleiskeskustelu jatkovalmistelun pohjaksi ja pannaan pöydälle. Ehdotuksen mukaan. = = = EKEJAMAAP 23 FCG Oy:ltä (Kimo Koski) on pyydetty tarjous kuntataloudellisen selvityksen päivittämiseksi. Liite 3 - Kunnan tonttivaranto/kaavoitusohjelma vv maapoliittiset toimenpiteet kuntatalouden parantamiseksi hyväksytään ja lähetetään kh:lle. - Esitetään kh:lle että kuntataloudellinen selvitys päivitetään. Työ esitetään tilattavaksi FCG Oy:ltä tarjouksen mukaisesti joka on alkuperäisenkin selvityksen tehnyt. Tarjous on kohtuullinen hinnaltaan ja FCG Oy:n asiantuntemus hyvä. Työ esitetään tehtäväksi tämän vuoden aikana. Lähtötiedot esitetään pyydettäväksi lautakunnilta. - Kuntataloudellisesta selvityksestä laaditaan oma raportti toimenpidesuosituksineen. Päätös: Ehdotuksen mukaan, lisättynä että: - myös maankäytön kehityskuva ehdotetaan päivitettäväksi - valtuustoaloite, joka koskee Kaakkois-n kaavoitusta toimitetaan lähtöaineistoksi FCG OY:lle. = = = Lautakunta Kunnanvaltuusto

13 Sivu 13 KH Liite 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta on valmistellut luonnoksen n kunnan kaavoitusohjelmasta vuosille Lisäksi on laadittu liitteen mukainen selvitys Kunnan tonttivaranto / kaavoitusohjelma v , maapoliittiset toimenpiteet kuntatalouden parantamiseksi. Kuntataloudellisen selvityksen päivittämisestä on pyydetty tarjous FCG Oy:ltä. FCG Oy on tehnyt myös alkuperäisen kuntataloudellisen selvityksen. Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta on todennut , että euron tarjous on hinnan osalta kohtuullinen ja että FCG Oy:n asiantuntemus on hyvä. Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta esittää, että työ tehdään vielä vuoden 2010 aikana, ja että lähtötiedot pyydetään lautakunnilta. Myös valtuustoaloite koskien Kaakkois-n asemakaavan laatimista toimitetaan kuntataloudellisen selvityksen lähtöaineistoksi. Myös kunnan rakennusjärjestyksen ja ilmastostrategian sekä suunnittelutarveratkaisujen periaatteiden uudistaminen on ajankohtaista. Lisäksi elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta on päättänyt ehdottaa kunnanhallitukselle edellä mainittujen lisäksi myös maankäytön kehityskuvan päivittämistä ja tämän päivityksen huomioimista vuoden 2011 talousarvion valmistelussa. päättää: 1. hyväksyä liitteenä olevan selvityksen Kunnan tonttivaranto / kaavoitusohjelma v , maapoliittiset toimenpiteet kuntatalouden parantamiseksi pohjaksi talousarvion ja taloussuunnitelman laatimista ja muuta jatkovalmistelua varten. 2. tilata kuntataloudellisen selvityksen päivityksen FCG Oy:ltä euron hintaan. 3. antaa ympäristölautakunnalle tehtäväksi valmistella kunnan rakennusjärjestyksen ja ilmastostrategian uudistaminen sekä suunnittelutarveratkaisujen periaatteet. 4. käynnistää maankäytön kehityskuvan päivityksen valmistelun ja huomioida maankäytön kehityskuvan päivitys vuoden 2011 talousarvion valmistelussa. Käsittely: Päätös: Esittelijä muutti päätösehdotusta ja ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Asia jätettiin pöydälle = = = Lautakunta Kunnanvaltuusto

14 Sivu 14 KH Käsittely: Päätös: Kunnanhallituksen jäseniä pyydetään ottamaan mukaan edellisen kokouksen materiaali. päättää lähettää asian tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. Esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: päättää lähettää asian tekniselle ja ympäristölautakunnalle valmisteltavaksi. päätti lähettää asian tekniselle ja ympäristölautakunnalle valmisteltavaksi. === TEKNLTK Oheismateriaali n kunnan maankäytön kehityskuva asiakirja on hyväksytty kunnanvaltuustossa Kehityskuvan päivitystyö käynnistyi syksyllä Työtä on jatkettu professori Kai Wartiaisen ja johtaja Pasi Rajalan Pöyry-Finland Oy:n tukemana. Kehityskuvan kuntataloudellisesta selvityksestä on vastannut johtava konsultti Kimmo Koski FCG Oy:stä. Kunnanvaltuuston valtuustoseminaarit päivitystyön tiimoilta pidettiin ja Ympäristö- ja rakennuslautakuntaa on pyydetty antamaan lausuntonsa maankäytön kehityskuvan päivityksestä syyskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen kehityskuvan jatkosuunnittelun periaatteet viedään kunnanhallituksen päätettäväksi. Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen asiantuntijat laativat lopullisen ehdotuksen maankäytön kehityskuvan päivitykseksi. Samassa yhteydessä laaditaan myös kehityskuvan toteutusohjelmaehdotus. Maankäytön kehityskuva toteutusohjelmineen käsitellään lopuksi kunnanvaltuustossa. Maankäytön kehityskuvan päivitystyö maksaa arviolta euroa (asiantuntijapalvelut). Oheismateriaalista ilmi käyvän maankäytön kehityskuvan päivityksen periaatevaihtoehdoista vaihtoehto C, jossa keskuksina ovat kuntakeskus ja Störsvikin alueet; on realistinen ja sopii parhaiten jatkosuunnittelun pohjaksi. Kuntakeskuksen ja Sunnanvikin-Störsvikin alueiden kehittäminen luo hyvän pohjan kuntarakenteelle. Kuntakeskuksen väestöpohjan voimakas vah- Lautakunta Kunnanvaltuusto

15 Sivu 15 vistaminen on ensisijainen tavoite, joka tarkoittaa väestöpohjan ainakin kaksinkertaistamista keskipitkällä aikavälillä. Sen sijainti kolmen huomattavasti suuremman keskustan (Kirkkonummen, Nummelan ja Lohjan) välissä edellyttää huomattavasti suurempaa väestöpohjaa, jotta nykyiset palvelut (kunnalliset ja kaupalliset palvelut, joukkoliikenne) voidaan säilyttää ja niitä asteittain parantaa ja monipuolistaa. Keskeistä on korostaa vesistöjen ja rantojen käytön tehostamista suojelumääräyksiä (NATURA) unohtamatta. Uusiksi elementeiksi suunnittelussa tulee ottaa njoki ja Tjusträsketin kaakkoisranta sekä Bränmalmsbäcken kuntakeskuksessa sekä meren ranta-alueet etelässä. Tanskasta ja Etelä-Ruotsista löytyy loistavia esimerkkejä, kuinka ranta-alueita on hyödynnetty maankäytön suunnittelussa. Vaihtoehto C:n taajamat sijaitsevat maantieteellisesti kunnan keskellä. Alueen läpi kulkee kunnallistekniikan verkosto, samoin maantie- ja rautatieyhteydet ovat valmiina kaikkiin suuntiin. Myös kunnalliset ja kaupalliset palvelut ovat alueella valmiina. Muissa vaihtoehdoissa esitettyjen uusien taajamien rakentaminen hajauttaa ja heikentää kuntarakennetta eikä niiden perustamiseen kunnalla ole resursseja. Uudet taajamat sijaitsisivat kunnan reunaosissa ja osittain jopa naapurikunnan puolella. Yritystoiminta Sunnanvikin alueella ja merellisen asumisen keskus vapaaajankeskuksen vieressä Störsvikin alueella, tulevat olemaan ainutlaatuinen kokonaisuus, (asuminen työpaikat - vapaa-ajan aktiviteetit) johon jatkossa kannattaa panostaa. Tulevaisuudessa vapaa-ajan osuus korostuu. Hajarakentamisen hillintä ja ohjaaminen taajamiin on keskeinen tavoite. Sillä on kuntatalouden kannalta huomattavaa merkitystä, sillä hajarakentaminen on kuntataloudellisesti kallista verrattuna taajarakentamiseen, jonka Kimmo Kosken selvitys osoittaa. MRL:n 16 :n mukainen kunnan alueen määrittäminen suunnittelutarvealueeksi rakennusjärjestyksessä on syytä ottaa harkittavaksi. Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Kunta voi rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueeksi myös alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Lautakunta Kunnanvaltuusto

16 Sivu 16 Kunnan rakennusjärjestyksessä on sivuasunnon rakentamismahdollisuus joko olevan asunnon yhteyteen tai erillisenä rakennuksena tilalla. Sivuasunnon koko saa olla korkeintaan 120 k-m2, eikä sitä saa lohkoa. Sivuasunnon rakentamismahdollisuus on osoittautunut toimivaksi, joten sen käyttömahdollisuuksia tulee parantaa. Yleensä sivuasunnon elinkaari on paljon pidempi, kuin sen kulloinenkin käyttötarkoitus. Myös tällä tavoin voidaan asutusta joustavasti tiivistää. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina Maankäytön kehityskuvan päivitystyön yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset (Kaj Wartiainen, Pasi Rajala Pöyry Finland Oy). - Oheismateriaalina Maankäytön kehityskuvan kuntataloudellisen selvityksen päivitys (Kimmo Koski, FCG Oy). Esittelijä: Kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että - maankäytön kehityskuvan päivityksen jatkotyöstämisen pohjaksi valitaan vaihtoehto C ja - että kunnan rakennusjärjestyksen uudistamistyö käynnistetään siten, että samassa yhteydessä tarkastellaan suunnittelutarvealueet ja sivuasunnon käyttömahdollisuudet. Käsittely: Asia käsiteltiin asian 74 jälkeen. Kunnaninsinöörin estyneenä ollessa asian esittelijänä toimi tekninen johtaja Catharina Lindström. Päätös: Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että - maankäytön kehityskuvan päivityksen jatkotyöstämisen pohjaksi valitaan vaihtoehto C ja - että kunnan rakennusjärjestyksen uudistamistyö käynnistetään siten, että samassa yhteydessä tarkastellaan suunnittelutarvealueet ja sivuasunnon käyttömahdollisuudet. ==== Lautakunta Kunnanvaltuusto

17 Sivu 17 KH 186 päättää 1. valita maankäytön kehityskuvan päivityksen jatkotyöstämisen pohjaksi vaihtoehto C:n ja 2. käynnistää kunnan rakennusjärjestyksen uudistamistyön siten, että samassa yhteydessä tarkastellaan suunnittelutarvealueet ja sivuasunnon käyttömahdollisuudet. Lautakunta Kunnanvaltuusto

18 Sivu 18 TEKNLTK:463 /2011 KH 187 LAUSUNNON ANTAMINEN UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURI - VASTUUALUEEN TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA SEKÄ MAANTEIDEN HOIDON JA YLLÄPIDON SUUNNITELMASTA TEKNLTK Oheismateriaali Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri- vastuualue pyytää n kunnalta lausuntoa koskien tienpidon- ja liikenteen suunnitelmaa vuosiksi sekä maanteiden hoidon ja ylläpidon suunnitelmaa vuosille Lausuntoa on pyydetty mennessä. Kunta on saanut lisäaikaa lausunnon antamiseen saakka. Tienpidon ja liikenteen sekä maanteiden hoidon ja ylläpidon suunnitelmat ovat strategisia suunnitelmia. Uudenmaan ELY-keskus haluaa tehdä yhteistyötä kuntien kanssa, sillä merkittävä osa esimerkiksi liikennejärjestelmän suunnittelusta ja päätöksenteosta tehdään yksittäisten kuntien sisällä. Suunnitelmat auttavat luomaan yhtenäisen suunnittelukäytännön ja varmistavat toiminnan yhdenmukaisuuden yli aluerajojen. Lausuntoa pyydetään vuosittain vastuualueen kunnilta. Uudenmaan ELY- keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualue muodostuu alueellisesti Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnista. Kunnan alueella, ELY- keskuksen hallinnoimat käynnissä olevat tienpidon ja liikenteen hankkeet tilanteen mukaan ovat seuraavat: Mt Hemåkers Andby Kirkkonummi - kevyt rakenteen parantaminen Mt Niemenkylä Kvarnby Lohja, - kevyt rakenteen parantaminen Mt Harvsin silta U putkisillan uusiminen Mt 116 Nybyn silta U putkisillan uusiminen Sidosryhmien rahoittamat hankkeet: Mt Störsvikin jkp-tie Lautakunta Kunnanvaltuusto

19 Sivu 19 - kunnalle myönnetty suunnittelusopimuslupa, jolloin toteutus on kunnan vastuulla Uudenmaan ELY-keskuksen maanteiden hoidon ja ylläpidon hankkeet ovat n kohdalla seuraavat: Sillat: Mt 1130 Veijan silta U putkisillan uusiminen, toteutusvuosi avoinna Kt 51 Pikkala joen silta U silta ja siltapenger on suunniteltu korjattavaksi, toteutuksen ajoitukseen vaikuttaa rahoituksen järjestyminen Mt 116 n kirkkosilta U peruskorjausta, toteutusvuosi avoinna Tien rakenteen kevyt parantaminen: Mt Yövilä Mt Karskog - n asema II Mt Kela Sjundby Mt Karskog n asema I Yllä olevat tiet ovat alempaa tieverkkoa, joten parannusten toteutusaikataulu riippuu vuosittaisesta rahoituksesta. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö koskien liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaa sekä maanteiden hoidon ja ylläpidon suunnitelmaa Tarkempiin suunnitelmiin voi halutessaan tutustua internetissä ELYkeskuksen nettisivuilla osoitteessa Esittelijä: Tekninen johtaja Catharina Lindström p , s-posti Ehdotus Lautakunta päättää - esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaisi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavanlaisen lausunnon koskien liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunni- Lautakunta Kunnanvaltuusto

20 Sivu 20 telmaa sekä maanteiden hoidon ja ylläpidon suunnitelmaa : n kunnalla ei ole huomautettavaa Uudenmaan ELYkeskuksen listaamiin toimenpiteisiin liikenteen ja tienpidon suunnitelmassa sekä maanteiden hoidon ja ylläpidon suunnitelmassa Kunta muistuttaa ELY-keskusta siitä, että kunnalla on suunnittelusopimus koskien KT 51/mt 115 Sunnanvikin liittymätilanvaraussuunnitelman käynnistämistä ELY-keskuksen kanssa. Suunnittelusopimus kattaa seuraavat kantatie 51:n liittymät: Sunnanvik (Mt 115), Störsvik (Pt 11240) ja Marsuddenin yksityistien. Kunta edellyttää, että ELY-keskus ottaa nämä hankkeet huomioon tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa sekä maanteiden hoidon ja ylläpidon suunnitelmassa Kunta esittää lisäksi, että Uudenmaan ELY-keskus ottaisi suunnitteluhankkeisiin mukaan vuosille Mt 116 ja Kt 51 välisen kevyen liikenteen väylän, sekä huomioisi Kt 51:n liittymien väylän rakentamisen suunnitelmat. Käsittely: Asia käsiteltiin asian 63 jälkeen. Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta päättää - esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaisi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavanlaisen lausunnon koskien liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaa sekä maanteiden hoidon ja ylläpidon suunnitelmaa : n kunta edellyttää, että Niemenkyläntie (Pt 11187) (louhimon kohta) lisätään Uudenmaan ELY-keskuksen maanteiden hoidon ja ylläpidon suunnitelmaan n kunnalla ei ole muuta huomautettavaa Uudenmaan ELYkeskuksen listaamiin toimenpiteisiin liikenteen ja tienpidon suunnitelmassa sekä maanteiden hoidon ja ylläpidon suunnitelmassa Kunta muistuttaa ELY-keskusta siitä, että kunnalla on suunnittelusopimus koskien KT 51/mt 115 Sunnanvikin liittymätilanvaraussuunnitelman käynnistämistä ELY-keskuksen kanssa. Lautakunta Kunnanvaltuusto

21 Sivu 21 Suunnittelusopimus kattaa seuraavat kantatie 51:n liittymät: Sunnanvik (Mt 115), Störsvik (Pt 11240) ja Marsuddenin yksityistien. Kunta edellyttää, että ELY-keskus ottaa nämä hankkeet huomioon tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa sekä maanteiden hoidon ja ylläpidon suunnitelmassa Kunta esittää lisäksi, että Uudenmaan ELY-keskus ottaisi suunnitteluhankkeisiin mukaan vuosille Mt 116 ja Kt 51 välisen kevyen liikenteen väylän, sekä huomioisi Kt 51:n liittymien väylän rakentamisen suunnitelmat. Päätös: Muutetun ehdotuksen mukaan. ==== KH 187 päättää antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavanlaisen lausunnon koskien liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaa sekä maanteiden hoidon ja ylläpidon suunnitelmaa : -Kunta edellyttää, että Niemenkyläntie (Pt 11187) (louhimon kohta) lisätään Uudenmaan ELY-keskuksen maanteiden hoidon ja ylläpidon suunnitelmaan Kunnalla ei ole muuta huomautettavaa Uudenmaan ELY-keskuksen listaamiin toimenpiteisiin liikenteen ja tienpidon suunnitelmassa sekä maanteiden hoidon ja ylläpidon suunnitelmassa Kunta muistuttaa ELY-keskusta siitä, että kunnalla on suunnittelusopimus koskien KT 51/mt 115 Sunnanvikin liittymätilanvaraussuunnitelman käynnistämistä ELY-keskuksen kanssa. Suunnittelusopimus kattaa seuraavat kantatie 51:n liittymät: Sunnanvik (Mt 115), Störsvik (Pt 11240) ja Marsuddenin yksityistien. -Kunta edellyttää, että ELY-keskus ottaa nämä hankkeet huomioon tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa sekä maanteiden hoidon ja ylläpidon suunnitelmassa Kunta esittää lisäksi, että Uudenmaan ELY-keskus ottaisi suunnitteluhankkeisiin mukaan vuosille kevyen liikenteen väylän maanteille Mt 115 ja Mt 116. Lautakunta Kunnanvaltuusto

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö Uusiutuva energia Asukasyhteistyö Kuntien energiaohjelma Liikkumisen ohjaus Ilmastostrategia Energiatehokkuus Siuntion kuntakeskuksen energialinjaukset Yhteenvetoraportti 1/2011 Siuntion kuntakeskuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2011 15.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2011 15.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 97 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 98 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 99 Marsuddenin yksityistien peruskorjaus TEKNLTK 100 Sopimus n jätevesien johtamisesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.3.2015 klo 18:30 20.17 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot